Sony | BDV-N590 | Sony BDV-N590 Blu-ray sustav kućnog kina Upute za upotrebu

4-418-144-12(2) (CR)
Kućno kino
s reproduktorom
Blu-ray™/DVD diskova
Upute za korištenje
BDV-N590
UPOZORENJE
Nemojte postavljati uređaj u
skučeni prostor, kao što je polica za
knjige ili ugradbeni ormarić.
Da biste smanjili rizik od požara,
ne pokrivajte ventilacijski otvor
uređaja novinama, stolnjacima,
zavjesama itd. Ne stavljajte otvorene
izvore vatre, kao što su upaljene
svijeće, na uređaj.
Da biste smanjili rizik od požara ili
električnog udara, ne izlažite uređaj
kapanju ili polijevanju i ne stavljajte
na uređaj predmete napunjene
tekućinom, primjerice vaze.
Baterije ili uređaj s ugrađenim
baterijama ne izlažite prevelikoj
toplini, npr. Sunčevoj svjetlosti,
vatri ili sličnome.
Da biste spriječili ozljede, uređaj
mora biti sigurno pričvršćen na
pod/zid u skladu s uputama za
postavljanje.
Samo za upotrebu u zatvorenom
prostoru.
OPREZ
Upotreba optičkih instrumenata
s ovim uređajem poveća rizik
od oštećenja očiju. Budući da je
laserska zraka u uređaju Blu-ray
Disc / Sustav DVD kućnog kina
štetna za oči, nemojte pokušavati
rasklapati kućište.
Servisiranje prepustite samo
kvalificiranom osoblju.
Ovaj uređaj klasificiran je kao
laserski proizvod klase 3R. Kada
se otvori zaštitno kućište lasera,
emitira se vidljivo i nevidljivo
lasersko zračenje, pa obavezno
izbjegavajte izravno izlaganje očiju.
2CR
Ova oznaka smještena je na unutar
zaštitnog kućišta lasera.
Ovaj uređaj klasificiran je kao
LASERSKI proizvod KLASE 1.
Ta se oznaka nalazi na poleđini.
Za korisnike u Europi
Odlaganje stare
električne
i elektroničke
opreme
(primjenjivo
u Europskoj
uniji i drugim europskim
državama s odvojenim
sustavima za prikupljanje
otpada)
Ovaj simbol na proizvodu i njegovu
pakiranju označava da se proizvod
ne može odlagati kao kućanski
otpad. Umjesto toga mora se
odložiti na odgovarajuće
odlagalište za recikliranje električne
i elektroničke opreme. Pravilnim
odlaganjem ovog proizvoda
pridonosite sprječavanju mogućih
negativnih posljedica za okoliš i
ljudsko zdravlje do kojih bi moglo
doći neispravnim odlaganjem ovog
proizvoda. Recikliranjem materijala
pridonosite očuvanju prirodnih
resursa. Detaljnije informacije
o recikliranju ovog proizvoda
zatražite od lokalne gradske uprave,
komunalne službe za zbrinjavanje
kućanskog otpada ili u trgovini
u kojoj ste kupili proizvod.
Odlaganje
iskorištenih
baterija
(primjenjivo
u Europskoj
uniji i drugim
europskim
državama sa zasebnim
sustavima za prikupljanje
otpada) na otpad
Ovaj simbol na bateriji ili na
pakiranju označava da se baterija
priložena s proizvodom ne smije
odlagati kao kućanski otpad.
Na određenim baterijama ovaj
simbol može biti naveden
u kombinaciji sa simbolom
određenog kemijskog elementa.
Kemijski simboli za živu (Hg) ili
olovo (Pb) dodaju se ako baterija
sadrži više od 0,0005% žive ili
0,004% olova.
Pravilnim odlaganjem baterija
pridonosite sprječavanju mogućih
negativnih posljedica za okoliš
i ljudsko zdravlje do kojih bi moglo
doći zbog nepravilnog odlaganja
baterije. Recikliranjem materijala
pridonosite očuvanju prirodnih
resursa.
Kada zbog sigurnosti, performansi
ili integriteta podataka mora biti
ugrađena u proizvod, bateriju smije
mijenjati samo kvalificirani serviser.
Da biste omogućili pravilno
postupanje s baterijom, proizvod
po isteku vijeka trajanja odložite
u odgovarajuće odlagalište
za recikliranje električne
i elektroničke opreme.
Upute za sve ostale baterije potražite
u odjeljku o sigurnom vađenju
baterije iz proizvoda. Bateriju
odložite u odgovarajuće odlagalište
za recikliranje iskorištenih baterija.
Detaljnije informacije o recikliranju
ovog proizvoda ili baterije zatražite
od lokalne gradske uprave,
komunalne službe za zbrinjavanje
kućanskog otpada ili u trgovini
u kojoj ste kupili proizvod.
Napomena kupcima: sljedeće
informacije odnose se samo na
opremu prodanu u državama
koje primjenjuju EU smjernice.
Ovaj uređaj proizvela je tvrtka
Sony Corporation sa sjedištem na
adresi 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašteni je
predstavnik za EMC i sigurnost
proizvoda tvrtka Sony Deutschland
GmbH sa sjedištem na adresi
Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Njemačka. Eventualne
informacije o servisu ili jamstvu
zatražite na adresama navedenim
u posebnim dokumentima o servisu i
jamstvu.
Za glavnu jedinicu
Pločica s nazivom smještena je
s vanjske strane na dnu uređaja.
potrebno. Također biste trebali
pregledati (i) priručnik s uputama
i/ili poruku koja upućuje na oprez za
svaki drugi uređaj koji upotrebljavate
ili za Blu-ray Disc sadržaje
koji se reproduciraju s ovim
proizvodom te (ii) najnovije
informacije na našem web-mjestu
(http://esupport.sony.com/). Vid
male djece (osobito one ispod šest
godina starosti) još uvijek je u
razvoju. Prije nego što dopustite
maloj djeci gledanje 3D videoslika,
posavjetujte se s liječnikom
(pedijatrom ili okulistom).
Da bi bili sigurni da djeca slijede
prethodno navedene preporuke,
odrasli bi ih trebali nadzirati.
Za Blu-ray Disc/Sustav
DVD kućnog kina (BDVN590)
(Za korisnike u Singapuru)
Mjere opreza
Ova je oprema ispitana kabelom
za povezivanje kraćim od 3 metra
te je utvrđeno da je u skladu
s ograničenjima navedenim
u direktivi EMC-u. (Samo modeli
za Europu)
Za Blu-ray Disc/DVD
prijamnik (HBD-N590)
O izvorima napajanja
(Za korisnike u Australiji)
• Uređaj je pod naponom dok god je
priključen u električnu utičnicu
s izmjeničnom strujom, čak i ako
je sam uređaj isključen.
• Budući da se uređaj isključuje
iz električne mreže izvlačenjem
utikača, jedinicu priključite
u pristupačnu utičnicu. Ako
primijetite nešto neobično na
jedinici, smjesta izvucite utikač
iz utičnice.
Ova oprema treba biti postavljena
i u funkciji najmanje 20 cm i više
udaljena od uređaja koji zrači i tijela
osobe (isključujući ekstremitete:
ruke, zapešća, stopala i gležnjeve).
Za gledanje 3D videoslika
Neke osobe mogu osjetiti nelagodu
(kao što je napor očiju, umor ili
mučnina) tijekom gledanja 3D
videoslika. Sony preporučuje da
svi gledatelji tijekom gledanja
3D videoslika redovito rade stanke.
Duljina i učestalost potrebnih stanki
razlikovat će se od osobe do osobe.
Sami morate odlučiti što vam najviše
odgovara. Ako osjetite nelagodu,
morate prestati gledati 3D videoslike
dok nelagoda ne prestane; savjetujte
se s liječnikom ako mislite da je to
Za Blu-ray Disc/DVD
prijamnik (HBD-N590)
(Za korisnike u Europi)
Pogledajte “Informacije o
usklađenosti bežičnog proizvoda”
(priloženo)
Zaštita autorskih prava
• Imajte na umu napredan sustav
zaštite sadržaja koji se koristi na
Blu-ray i DVD diskovima. Ti
sustavi, pod nazivom AACS
(Advanced Access Content System)
i CSS (Content Scramble System),
mogu sadržavati neka ograničenja
reprodukcije, analognog izlaza
i drugih sličnih značajki.
Funkcioniranje proizvoda
i postavljena ograničenja mogu
se razlikovati ovisno o datumu
kupnje jer upravni odbor za AACS
može usvojiti ili promijeniti pravila
ograničenja nakon kupnje.
• Obavijest o tehnologiji Cinavia
Ovaj proizvod pomoću tehnologije
Cinavia ograničava korištenje
neovlaštenih kopija nekih
komercijalnih filmova i videozapisa
te njihovih zvučnih zapisa. Ako se
otkrije zabranjena upotreba
neovlaštene kopije, prikazat će se
poruka, a reprodukcija ili kopiranje
bit će prekinuti.
Dodatne informacije o tehnologiji
Cinavia potražite u internetskom
informativnom centru za korisnike
tehnologije Cinavia na adresi
http://www.cinavia.com. Da
biste poštom zatražili dodatne
informacije o tehnologiji Cinavia,
pošaljite poštansku dopisnicu sa
svojom adresom na sljedeću
adresu: Cinavia Consumer
Information Center, P.O. Box
86851, San Diego, CA, 92138, SAD.
Autorska prava i zaštitni
znakovi
• U sustav su ugrađeni Dolby*
Digital i Dolby Pro Logic surround
dekoder s prilagodljivom matricom
te DTS** Digital Surround System.
* Proizvedeno pod licencom
tvrtke Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic i simbol
s dvostrukim D zaštitni
su znaci tvrtke Dolby
Laboratories.
** Proizvedeno pod licencom
američkog ureda za patente
U.S. Patent br.: 5,956,674;
5,974,380; 6,226,616;
6,487,535; 7,212,872;
7,333,929; 7,392,195;
7,272,567 i drugih patenata
Sjedinjenih Američkih
Država i svih ostalih država
koji su potvrđeni i u obradi.
DTS-HD i simbol te DTSHD i simbol zajedno su
registrirani zaštitni znaci
tvrtke DTS, Inc. U proizvod
je ugrađen softver. © DTS,
Inc. Sva prava pridržana.
3CR
• U sustav je ugrađena tehnologija
High-Definition Multimedia
Interface (HDMI™).
HDMI, logotip HDMI i HighDefinition Multimedia Interface
zaštitni su znaci ili registrirani
zaštitni znaci tvrtke HDMI
Licensing LLC u Sjedinjenim
Američkim Državama i drugim
državama.
• Java je zaštitni znak tvrtke Oracle i/
ili njezinih partnera.
• “BD-LIVE” i “BONUSVIEW”
zaštitni su znaci udruge
Blu-ray Disc.
• “Blu-ray Disc” zaštitni je znak.
• Logotipi “Blu-ray Disc”,
“DVD+RW”, “DVD-RW”,
“DVD+R”, “DVD-R”, “DVD
VIDEO” i “CD” zaštitni su znaci.
• “Blu-ray 3D” i logotip “Blu-ray 3D”
zaštitni su znaci udruženja
Blu-ray Disc.
• “BRAVIA” je zaštitni znak tvrtke
Sony Corporation.
• “AVCHD” i logotip “AVCHD”
zaštitni su znaci tvrtki Panasonic
Corporation i Sony Corporation.
• , “XMB” i “xross media bar”
zaštitni su znaci tvrtke
Sony Corporation i Sony Computer
Entertainment Inc.
• “PlayStation” je registrirani zaštitni
znak tvrtke Sony Computer
Entertainment Inc.
• Tehnologiju prepoznavanja glazbe
i videozapisa te povezane podatke
omogućuje Gracenote®. Gracenote
je industrijski standard u
tehnologiji prepoznavanja glazbe
i isporuci povezanog sadržaja.
Dodatne informacije potražite na
web-mjestu www.gracenote.com.
CD, DVD, Blu-ray Disc i podaci
povezani s glazbom i videozapisima
tvrtke Gracenote, Inc., autorska
prava © 2000-danas Gracenote.
Gracenote softver, autorska prava
© 2000-danas Gracenote. Na ovaj
proizvod ili uslugu primjenjuje se
jedan ili više patenata u vlasništvu
tvrtke Gracenote. Na web-mjestu
tvrtke Gracenote potražite
nepotpun popis primjenjivih
patenata tvrtke Gracenote.
Gracenote, CDDB, MusicID,
MediaVOCS, logotip Gracenote
i logotip “Powered by Gracenote”
4CR
registrirani su zaštitni znaci ili
zaštitni znaci tvrtke Gracenote
u Sjedinjenim Državama i/ili
drugim državama.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access®
i Wi-Fi Alliance® registrirani su
znaci tvrtke Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™,
WPA2™ i Wi-Fi Protected Setup™
znaci su tvrtke Wi-Fi Alliance.
• Logotip Wi-Fi CERTIFIED oznaka
je potvrde za Wi-Fi Alliance.
• Oznaka Wi-Fi Protected Setup
oznaka je tvrtke Wi-Fi Alliance.
• “PhotoTV HD” i logotip “PhotoTV
HD” zaštitni su znaci tvrtke
Sony Corporation.
• MPEG tehnologija troslojnog
kodiranja zvuka i patenti
licencirani su od tvrtki Fraunhofer
IIS i Thomson.
• U ovaj je proizvod ugrađena
vlasnička tehnologija licencirana
od tvrtke Verance Corporation
i zaštićena patentom U.S. Patent
7,369,677 i drugim patentima
Sjedinjenih Američkih Država
i svih ostalih država koji su
potvrđeni i u obradi, kao i
autorskim pravima i zaštitom
industrijskih tajni za neke dijelove
te tehnologije. Cinavia je zaštitni
znak tvrtke Verance Corporation.
Autorska prava 2004. – 2010.
Verance Corporation. Verance
pridržava sva prava. Funkcionalna
analiza softvera ili rastavljanje
zabranjeni su.
• iPhone, iPod, iPod classic, iPod
nano i iPod touch zaštitni su znaci
tvrtke Apple Inc., registrirani
u Sjedinjenim Državama i drugim
državama.
• “Made for iPod,” and “Made for
iPhone” znači da je elektronički
pribor oblikovan za povezivanje
s uređajima iPod ili iPhone i da
je potvrđen od strane razvojnog
programera u skladu sa
standardima izvedbe tvrtke Apple.
Apple ne odgovara za rad ovog
uređaja ni za njegovu usklađenost
sa sigurnosnim i regulatornim
standardima. Imajte na umu da
upotreba ovog pribora s uređajima
iPod ili iPhone može utjecati na
performanse bežične veze.
• Windows Media registrirani je
zaštitni znak ili zaštitni znak tvrtke
Microsoft Corporation u
Sjedinjenim Američkim Državama
i/ili drugim zemljama.
U ovaj proizvod ugrađena je
tehnologija na koju se primjenjuju
određena prava intelektualnog
vlasništva tvrtke Microsoft
Corporation. Upotreba ili
distribucija te tehnologije izvan
proizvoda zabranjena je bez
odgovarajuće Microsoftove licence.
Vlasnici sadržaja štite svoje
intelektualno vlasništvo,
uključujući sadržaj zaštićen
autorskim pravima, pomoću
tehnologije za pristup sadržaju
Microsoft® PlayReady™. Ovaj
uređaj pomoću tehnologije
PlayReady pristupa sadržaju
zaštićenom značajkom PlayReady
i/ili sadržaju zaštićenom WMDRM
pravima. Ako uređaj ne uspije
valjano primijeniti ograničenja za
korištenje sadržaja, vlasnici
sadržaja mogu zahtijevati od
Microsofta da mu uskrati
mogućnost korištenja sadržaja
zaštićenog značajkom PlayReady.
Onemogućivanje ne bi trebalo
utjecati na nezaštićeni sadržaj ili
sadržaj zaštićen drugim
tehnologijama ograničavanja
pristupa. Radi pristupa svom
sadržaju vlasnici sadržaja mogu
zahtijevati nadogradnju tehnologije
PlayReady. Ako odbijete
nadogradnju, nećete moći
pristupati sadržaju za koji je
potrebna nadogradnja.
• DLNA®, logotip DLNA i DLNA
CERTIFIED™ zaštitni su znaci,
uslužni znaci ili certifikacijske
oznake tvrtke Digital Living
Network Alliance.
• Preglednik Opera® tvrtke Opera
Software ASA. Autorska prava
1995. – 2010. Opera Software
ASA. Sva prava pridržana.
• Svi ostali zaštitni znakovi
u vlasništvu su svojih vlasnika.
• Ostali nazivi sustava i proizvoda
zaštitni su znaci ili registrirani
zaštitni znaci proizvođača.
U ovom se priručniku ne
koriste oznake ™ i ®.
Informacije o licenci za
krajnjeg korisnika
Ugovor o licenci tvrtke
Gracenote® s krajnjim korisnikom
Ova aplikacija ili uređaj sadrži
softver tvrtke Gracenote, Inc. iz
Emeryvillea, SAD (“Gracenote”).
Softver tvrtke Gracenote (“softver
tvrtke Gracenote”) omogućuje
aplikaciji prepoznavanje diskova
i/ili datoteka i dohvaćanje
informacijo o glazbi, uključujući
informacije o nazivu, izvođaču,
pjesmi i naslovu (“podaci tvrtke
Gracenote”), s mrežnih poslužitelja
ili ugrađenih baza podataka
(skupno “poslužitelji tvrtke
Gracenote”) te druge funkcije.
Podatke tvrtke Gracenote možete
koristiti samo u okviru funkcija
namijenjenih krajnjem korisniku
ove aplikacije ili uređaja.
Pristajete koristiti podatke tvrtke
Gracenote, softver tvrtke
Gracenote i poslužitelje tvrtke
Gracenote samo u osobne i
nekomercijalne svrhe. Suglasni ste s
time da nećete dodjeljivati, kopirati
ili prenositi softver tvrtke
Gracenote ili podatke tvrtke
Gracenote ni na koju treću stranu.
SUGLASNI STE S TIME DA
NEĆETE KORISTITI NI
ZLORABITI PODATKE TVRTKE
GRACENOTE, SOFTVER
TVRTKE GRACENOTE ILI
POSLUŽITELJE TVRTKE
GRACENOTE NI NA KOJI
DRUGI NAČIN OSIM KAKO JE
IZRIČITO NAVEDENO OVDJE.
Pristajete na to da, ako prekršite
ta ograničenja, gubite svoju
neisključivu licencu na podatke,
softver i poslužitelje tvrtke
Gracenote samo u osobne i
nekomercijalne svrhe. Ako vam
istekne licenca, pristajete na
prestanak djelomičnog i potpunog
korištenja podataka, softvera
i poslužitelja tvrtke Gracenote.
Gracenote zadržava sva prava
nad podacima, softverom i
poslužiteljima tvrtke Gracenote,
uključujući sva prava vlasništva.
Gracenote ni pod kojim uvjetima
ne može biti odgovoran ni za kakvo
plaćanje vama za informacije koje
pružite. Pristajete da Gracenote,
Inc. može ostvariti svoja prava
navedena u ovom Ugovoru
u svoje ime izravno protiv vas.
Usluga tvrtke Gracenote u
statističke svrhe koristi jedinstveni
identifikator za praćenje upita.
Svrha je nasumično dodijeljenog
brojčanog identifikatora da usluga
tvrtke Gracenote broji upite
ne znajući tko ste. Dodatne
informacije potražite na webstranici s pravilima zaštite
privatnosti za uslugu tvrtke
Gracenote.
Softver tvrtke Gracenote i svaka
stavka podataka tvrtke Gracenote
licencirani su vam “KAKVI JESU”.
Gracenote ne iznosi nikakve
tvrdnje ni jamstva, izričita ni
implicirana, u vezi s točnosti bilo
kojih podataka tvrtke Gracenote
s poslužitelja tvrtke Gracenote.
Gracenote zadržava pravo brisanja
podataka s poslužitelja tvrtke
Gracenote ili mijenjanja kategorija
podataka iz bilo kojeg razloga koji
procijeni dovoljnim. Ne jamči se
da su softver ili poslužitelji tvrtke
Gracenote bez pogrešaka ni da
će njihovo funkcioniranje biti
neprekidno. Tvrtka Gracenote
nije vam obvezna davati nove
poboljšane ili dodatne vrste ili
kategorije podataka koje Gracenote
može davati u budućnosti
i slobodno može u bilo kojem
trenutku prestati pružati svoje
usluge.
GRACENOTE SE ODRIČE SVIH
JAMSTAVA, IZRIČITIH ILI
IMPLICIRANIH, UKLJUČUJUĆI
IZMEĐU OSTALOGA
IMPLICIRANA JAMSTVA
PRIKLADNOSTI ZA
NAVEDENU ILI POSEBNU
NAMJENU, NASLOVA I
NEKRŠENJA. GRACENOTE NE
JAMČI REZULTATE DOBIVENE
POMOĆU SOFTVERA ILI BILO
KOJEG POSLUŽITELJA TVRTKE
GRACENOTE. TVRTKA
GRACENOTE NI U KOJEM
SLUČAJU NEĆE BITI
ODGOVORNA NI ZA KAKVE
POSLJEDIČNE ILI NEHOTIČNE
ŠTETE NI ZA GUBITAK DOBITI
ILI PRIHODA.
© Gracenote, Inc. 2009
LICENCNI UGOVOR ZA KRAJNJEG
KORISNIKA TVRTKE REAL
(samo modeli za Singapur)
1. Krajnjim se korisnicima
zabranjuje izmjena, prijevod,
funkcionalna analiza,
dekompiliranje, rastavljanje ili
korištenje drugih sredstava za
otkrivanje softvera koji je razvila
tvrtka Real ili kopiranje funkcija
softvera na neki drugi način,
osim kada je ovo ograničenje
izričito zabranjeno važećim
zakonom.
2. Tvrtka Real odriče se svih
jamstava i uvjeta, izričitih
i impliciranih, uključujući
implicirana jamstva ili uvjete
utrživosti i prikladnosti za
određenu namjenu, te se
efektivno odriče svake
odgovornosti za neizravne,
posebne, nehotične i posljedične
štete, uključujući, ali ne
ograničavajući se na gubitak
profita ili zamjenske sustave.
5CR
O ovim uputama
za korištenje
• U ovim se uputama za
korištenje opisuju kontrole
na daljinskom upravljaču.
Možete koristiti i kontrole
na uređaju ako imaju iste
ili slične nazive kao one
na daljinskom upravljaču.
• U ovom se priručniku “disk”
koristi kao općenita referenca
za BD, DVD, Super Audio
CD ili CD diskove osim ako
nije drukčije navedeno
u tekstu ili na ilustracijama.
• Neke su ilustracije prikazane
kao konceptualni crteži
i mogu se razlikovati od
stvarnih proizvoda.
• Stavke prikazane na zaslonu
televizora mogu se razlikovati
ovisno o regiji.
• Zadana je postavka
podcrtana.
6CR
Sadržaj
O ovim uputama za korištenje.................. 6
Sadržaj kutije............................................... 8
Kazalo dijelova i kontrola.......................... 9
Početak rada
Prvi korak: postavljanje sustava .... 13
Drugi korak: povezivanje
sustava ....................................... 13
Priključivanje zvučnika ................. 13
Povezivanje televizora ................. 14
Priključivanje ostalih komponenti
(digitalnog prijamnika itd.) ...... 15
Povezivanje antene ...................... 17
3. korak: priprema za
mrežnu vezu .............................. 17
Četvrti korak: jednostavno
postavljanje ............................... 18
Peti korak: odabir izvora ................. 20
Šesti korak: slušanje surround
zvuka .......................................... 20
Reprodukcija
Reprodukcija diska................................... 22
Reprodukcija s USB uređaja.................... 23
Korištenje uređaja iPod/iPhone ............. 23
Reprodukcija putem mreže..................... 25
Dostupne mogućnosti.............................. 28
Prilagodba zvuka
Odabir formata zvuka, višejezičnih
zapisa ili kanala .................................. 31
Uživanje u višestruko emitiranom
zvuku ................................................... 31
Tuner
Slušanje radija ........................................... 32
Upotreba radijskog podatkovnog sustava
(RDS)................................................... 33
Ostale radnje
Korištenje funkcije kontrole za HDMI za
televizor “BRAVIA” Sync ................. 34
Automatska kalibracija odgovarajućih
postavki zvučnika .............................. 34
Postavljanje zvučnika............................... 35
Upotreba mjerača vremena za automatsko
isključivanje........................................ 36
Deaktivacija gumba na jedinici .............. 37
Upravljanje televizorom pomoću
priloženog daljinskog upravljača..... 37
Promjena svjetline zaslona na prednjoj
ploči i indikatora napajanja ............. 37
Štednja energije u stanju
pripravnosti........................................ 37
Pretraživanje web-stranica...................... 38
Postavke i prilagodbe
Upotreba prikaza postavljanja................ 40
[Network Update]
(Ažuriranje mreže)............................ 40
[Screen Settings] (Postavke zaslona) ..... 41
[Audio Settings] (Postavke zvuka)......... 42
[BD/DVD Viewing Settings] (Postavke
gledanja BD-a/DVD-a)..................... 43
[Parental Control Settings] (Postavke
roditeljskog nadzora) ........................ 43
[Music Settings] (Postavke glazbe) ........ 44
[System Settings] (Postavke sustava)..... 44
[External Input Settings] (Postavke
vanjskog unosa) ................................. 45
[Network Settings]
(Mrežne postavke)............................. 45
[Easy Setup] (Jednostavno
postavljanje) ....................................... 46
[Resetting] (Ponovno postavljanje) ....... 46
Dodatne informacije
Mjere opreza ............................................. 47
Napomene o diskovima........................... 48
Otklanjanje poteškoća ............................. 49
Diskovi koji se mogu reproducirati ....... 53
Vrste datoteka koje se mogu
reproducirati ...................................... 54
Podržani audioformati ............................ 55
Specifikacije............................................... 55
Popis jezičnih kodova .............................. 57
Kazalo......................................................... 58
7CR
Sadržaj kutije
• Prednji zvučnici (2)
• FM žičana antena (1)
ili
• Priključna stanica za iPod/
iPhone (TDM-iP30) (1)
(samo modeli za Europu
i Australiju)
• Daljinski upravljač (1)
• Surround zvučnici (2)
• R6 (veličina AA) baterije (2)
• USB kabel (1) (samo modeli
za Europu i Australiju)
• Mikrofon za kalibraciju
• Središnji zvučnik (1)
• Subwoofer (1)
8CR
• Videokabel (1)
(samo modeli za
Europu i Australiju)
• HDMI kabel velike brzine
(1) (samo modeli
za Singapur)
• Upute za korištenje
(samo modeli za Australiju
i Singapur)
• Priručnik za brzo
postavljanje
• Priručnik za postavljanje
zvučnika
• Referentni priručnik
(samo modeli za Europu)
• Informacije o usklađenosti
bežičnog proizvoda
(samo modeli za Europi)
Kazalo dijelova i kontrola
Dodatne informacije potražite na stranicama navedenima u zagradama.
Prednja ploča
FUNCTION
VOL
VOL
USB 2
Utor
A Utor za disk (str. 22)
O senzorskim gumbima / indikatorima
B Zaslon na prednjoj ploči
Ti gumbi svijetle (aktivni su) kada indikatori
senzorskih gumba svijetle.
Postavljanjem funkcije [Illumination/Display]
(Osvjetljenje/Zaslon) možete uključiti/isključiti
indikatore (stranica 44). Kada postavite
[Illumination/Display] (Osvjetljenje/Zaslon)
na [Auto] (Automatski), indikatori se
isključuju. U tom slučaju dodirnite bilo koji
senzorski gumb. Kada indikatori zasvijetle,
dodirnite željeni gumb.
C
D
(senzor za daljinski upravljač)
USB 2 priključak (stranica 23)
Otvorite poklopac tako da gurnete nokat
u utor.
E Senzorski gumbi / indikatori
N (reprodukcija)
x (zaustavljanje)
./> (prethodno/sljedeće)
Z (izbacivanje)
FUNCTION (stranica 20)
Napomena
• Ti gumbi rade (aktivni su) kada ih lagano dodirnete.
Nemojte ih snažno pritiskati.
Omogućuje odabir izvora reprodukcije.
VOL +/–
F Indikator napajanja
Svijetli dok je sustav uključen.
G "/1 (uključeno/stanje pripravnosti)
Uključuje uređaj ili ga postavlja u stanje
pripravnosti.
9CR
Zaslon na prednjoj ploči
O indikatorima na zaslonu na prednjoj ploči
A Svijetli kada je aktivirano ponavljanje
reprodukcije.
F Prikazuje status sustava, primjerice
radijsku frekvenciju i sl.
Kada pritisnete DISPLAY, prikazuju se
podaci o prijenosu ili status dekodiranja
kada je funkcija postavljena na “Televizor”.
Podaci o prijenosu ili status dekodiranja
možda se neće prikazati, ovisno o prijenosu
ili stavki koja se dekodira.
B Svijetli kada se prima stereozvuk
(samo za radio).
C Svijetli kada sustav reproducira putem
funkcije PARTY STREAMING.
D Svijetli kada je zvuk isključen.
E Svijetli kada je HDMI (OUT) priključak
pravilno povezan s uređajem
kompatibilnim sa standardom HDCP
(High-bandwidth Digital Content
Protection) koji ima HDMI ili
DVI (Digital Visual Interface) ulaz.
Stražnja ploča
TV
OPTICAL
USB 1
AUDIO
L
ANTENNA
VIDEO OUT
COAXIAL 75
R
SPEAKERS
A.CAL MIC
ARC
LAN (100)
A
IN 1
IN 2
OUT
DIGITAL IN
AUDIO IN
ECM-AC3
FM
FRONT R
FRONT L SUBWOOFER CENTER
SUR R
SUR L
B Terminal LAN (100) (stranica 17)
F Priključak Televizor (DIGITAL IN OPTICAL)
(stranica 14)
C Priključak VIDEO OUT (stranica 14)
G Priključci AUDIO (AUDIO IN L/R) (stranica 15)
D Priključci HDMI (IN 1/IN 2) (stranica 15)
H Priključak A.CAL MIC (stranice 18, 34)
E Priključak HDMI (OUT) (stranica 14)
I Priključak ANTENNA (FM COAXIAL 75Ω)
(stranica 17)
USB 1 priključak (stranica 23)
J Priključci SPEAKERS (stranica 13)
10CR
"/1 (uključeno/stanje pripravnosti)
(stranice 18, 32)
Daljinski upravljač
Uključuje sustav ili ga postavlja u stanje
pripravnosti.
SPEAKERS
TV AUDIO
B Gumbi s brojevima (stranice 32, 37)
TV
1
BRAVIA Sync
DIMMER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SLEEP
9
FUNCTION
ANGLE
AUDIO
2
AUDIO (stranica 31)
3
SUBTITLE
4
Omogućuje odabir jezika titlova kada su
na BD-ROM/DVD VIDEO disk snimljeni
višejezični titlovi.
SUBTITLE
0
POP UP/ MENU
TOP MENU
RETURN
SOUND MODE
HOME
3D
PRESET
PRESET
TUNING
8
5
SEN
TUNING
Omogućuje odabir audioformata/
audiozapisa.
C Gumbi u boji (crvena/zelena/žuta/plava)
OPTIONS
SOUND MODE
Omogućuju unos brojeva naslova/
poglavlja, unaprijed postavljenog broja
stanice itd.
6
DISPLAY
Tipke prečaca za odabir stavki na
izbornicima nekih BD diskova (mogu
se koristiti i za Java interaktivne radnje
na BD diskovima).
D TOP MENU
Otvara ili zatvara glavni izbornik
BD-a ili DVD-a.
TV
TV
7
POP UP/MENU
Otvara ili zatvara skočni izbornik
BD-ROM-a ili izbornik DVD-a.
Na gumbima 5, AUDIO, 2 + i N postoji
ispupčena točka. Koristite ispupčenje kao
orijentir pri korištenju upravljača.
•
: za upravljanje televizorom
(Dodatne informacije potražite u odjeljku
“Upravljanje televizorom pomoću priloženog
daljinskog upravljača” (stranica 37).)
OPTIONS (stranice 20, 28, 38)
Prikazuje izbornik mogućnosti na zaslonu
televizora ili na zaslonu na prednjoj ploči.
(Položaj ovisi o odabranoj funkciji.)
RETURN
Povratak na prethodni prikaz.
C/X/x/c
Premješta oznaku na prikazanu stavku.
A Z (izbacivanje)
SPEAKERS TVyAUDIO
Služi za odabir izlaza zvuka televizora iz
zvučnika sustava ili zvučnika televizora.
Ta funkcija radi samo kada postavite
[Control for HDMI] (Kontrola za HDMI)
na [On] (Uključeno) (stranica 44).
TV "/1 (uključeno/stanje pripravnosti)
(stranica 37)
Uključuje televizor ili ga postavlja u stanje
pripravnosti.
(unos)
Unosi odabranu stavku.
E SOUND MODE +/– (stranica 20)
Omogućuje odabir načina reprodukcije
zvuka.
HOME (stranice 18, 32, 34, 35, 38, 40)
Otvara ili zatvara početni izbornik sustava.
3D
+Pretvara 2D sadržaj u simulirani
3D sadržaj kada se priključi na uređaj
kompatibilan s 3D sadržajima.
11CR
SEN
Pristupa internetskom servisu
“Sony Entertainment Network™”.
F Gumbi za upravljanje reprodukcijom
(isključivanje zvuka)
Privremeno isključuje zvuk.
2 (glasnoća) +/– (str. 32)
Prilagođava glasnoću.
Pogledajte “Reprodukcija” (stranica 22).
Televizor 2 (glasnoća) +/–
./> (prethodno/sljedeće)
Prilagođava glasnoću televizora.
Prelazak na prethodno/sljedeće poglavlje,
zapis ili datoteku.
Televizor t (TV ulaz)
m/M (brzo/polako/zamrzni kadar)
Brzo pregledavanje diska unatrag/
unaprijed tijekom reprodukcije. Svaki put
kada pritisnete gumb, mijenja se brzina
pretraživanja.
Aktivira usporenu reprodukciju kada
je pritisnut dulje od jedne sekunde u
pauziranom načinu rada. Reproducira
jedan po jedan kadar kada je pritisnut
u pauziranom načinu rada.
Napomena
• Tijekom reprodukcije Blu-ray 3D diska nisu
dostupne usporena reprodukcija i reprodukcija
kadar po kadar.
N (reprodukcija)
Pokreće ili ponovo pokreće reprodukciju
(nastavlja reprodukciju).
Aktivira reprodukciju jednim dodirom
(stranica 34) kada je sustav uključen
i postavljen na funkciju “BD/DVD”.
Prebacuje izvor ulaznog signala za televizor
između televizora i drugih izvora signala.
H DISPLAY (stranice 22, 25, 38)
Prikazuje podatke o reprodukciji i
pregledavanju weba na zaslonu televizora.
Prikazuje unaprijed postavljenu radijsku
stanicu, frekvenciju itd. na zaslonu na
prednjoj ploči.
I DIMMER
Postavlja svjetlinu zaslona na prednjoj ploči
i indikatora napajanja na jednu od dviju
razina.
SLEEP (stranica 36)
Postavlja mjerač vremena za automatsko
isključivanje.
FUNCTION (stranice 20, 32)
X (pauza)
Omogućuje odabir izvora reprodukcije.
Ako postavite [External Input Settings]
(Postavke vanjskog unosa) (stranica 45),
možete preskočiti nekorištene unose
prilikom odabira funkcije.
Pauzira ili ponovo pokreće reprodukciju.
ANGLE
x (zaustavljanje)
Zaustavlja reprodukciju i pamti mjesto
zaustavljanja (mjesto nastavka). Mjesto
nastavka za naslov/zapis zadnja je točka
koju ste reproducirali ili zadnja fotografija
za mapu s fotografijama.
Gumbi za upravljanje radiom
Pogledajte “Tuner” (stranica 32).
PRESET +/–
TUNING +/–
12CR
G
Mijenja kut gledanja kad su na BD-ROM/
DVD VIDEO disk snimljene scene iz
različitih kutova.
Početak rada
Nemojte priključivati kabel za napajanje
izmjeničnom strujom uređaja u zidnu
utičnicu dok ne povežete ostale kabele.
Napomena
Kako postaviti sustav
• Kada povežete drugu komponentu s kontrolom
glasnoće, smanjite glasnoću ostalih komponenti
na razinu na kojoj zvuk neće biti izobličen.
Postavite sustav prema slici u nastavku.
A
Početak rada
Prvi korak: postavljanje
sustava
Drugi korak: povezivanje
sustava
B
F
Priključivanje zvučnika
C
G
D
E
A Prednji zvučnik (lijevi)
B Prednji zvučnik (desni)
C Središnji zvučnik
D Surround zvučnik (lijevi)
E Surround zvučnik (desni)
F Subwoofer
G Uređaj
Priključite kabele zvučnika prema boji
priključaka SPEAKERS na uređaju.
Prilikom priključivanja na uređaj
umetnite priključak tako da škljocne.
Crveno
(desni prednji zvučnik (R))
Bijelo
(lijevi prednji zvučnik (L))
Ljubičasto
(subwoofer)
Zeleno
(središnji zvučnik)
Napomena
• Budite oprezni prilikom postavljanja zvučnika
i/ili postolja pričvršćenih na zvučnike na posebno
tretirane podove (ulaštene, nauljene, polirane itd.)
jer mogu nastati mrlje ili oštećenja boje.
• Nemojte se naslanjati ili vješati na zvučnik
jer bi mogao pasti.
• Zvučnik ovog kompleta nema antimagnetska
svojstva. To može uzrokovati neujednačenost
ako ga se postavi uz CRT TV ili projektor.
Savjet
• Zvučnike možete postaviti na zid. Dodatne
informacije potražite u priloženom dokumentu
“Priručnik za postavljanje zvučnika”.
SPEAKERS
FRONT R
FRONT L SUBWOOFER CENTER
SUR R
SUR L
Sivo
(desni surround
zvučnik (R))
Plavo
(lijevi surround
zvučnik (L))
13CR
Početak rada
Povezivanje televizora
Odaberite jedan od sljedećih načina povezivanja ovisno o ulaznim priključcima na televizoru.
B
A
TV
OPTICAL
USB 1
AUDIO
L
ANTENNA
VIDEO OUT
COAXIAL 75
SPEAKERS
A.CAL MIC
R
ARC
LAN (100)
IN 1
IN 2
OUT
DIGITAL IN
C
AUDIO IN
ECM-AC3
FM
FRONT R
FRONT L SUBWOOFER CENTER
SUR R
SUR L
D
Videoveze
A
Visoka kvaliteta
HDMI kabel1) (samo modeli
za Singapur)
ARC
2)
ili
OUT
B
VIDEO OUT
Videokabel (ne isporučuje se3))
Standardna
kvaliteta
1) HDMI
kabel velike brzine
Ako je priključak HDMI IN televizora kompatibilan s funkcijom ARC (Audio Return Channel), putem HDMI
kabela s televizora se može slati i digitalni audiosignal. Upute za postavljanje funkcije Audio Return Channel
potražite u odjeljku [Audio Return Channel] (Povratni audiokanal) (stranica 44).
3)
Priloženi videokabel namijenjen je povezivanju priključne stanice za iPod/iPhone. (Samo europski i australski
modeli)
2)
Audioveze
Ako sustav ne priključite na HDMI priključak televizora kompatibilan s funkcijom ARC, uspostavite
odgovarajuću vezu za slušanje zvuka televizora putem zvučnika sustava.
C
TV
OPTICAL
Visoka kvaliteta
Digitalni optički kabel (nije priložen)
DIGITAL OUT
OPTICAL
DIGITAL IN
D
AUDIO
L
Audiokabel (nije priložen)
L
AUDIO
OUTPUT
R
AUDIO IN
14CR
R
Standardna
kvaliteta
Priključivanje ostalih komponenti (digitalnog prijamnika itd.)
Početak rada
Sustav, ostale komponente i TV priključite kao što je navedeno.
Televizor
Videoizlaz*
Komponenta
(digitalni prijamnik, videorekorder,
PlayStation® ili digitalni satelitski prijamnik)
povezivanje A
povezivanje B, C
Protok signala
: Videosignal
: Audiosignal
Sustav
* Ta veza nije obavezna za povezivanje A (HDMI priključak).
Odaberite jedan od sljedećih načina povezivanja ovisno o vrsti priključka na komponenti.
TV
OPTICAL
USB 1
AUDIO
L
ANTENNA
VIDEO OUT
COAXIAL 75
SPEAKERS
A.CAL MIC
R
ARC
LAN (100)
IN 1
A
IN 2
OUT
DIGITAL IN
B
AUDIO IN
ECM-AC3
FM
FRONT R
FRONT L SUBWOOFER CENTER
SUR R
SUR L
C
A
Visoka kvaliteta
HDMI kabel* (nije priložen)
HDMI OUT
IN 1
IN 2
B
TV
OPTICAL
Digitalni optički kabel (nije priložen)
DIGITAL OUT
OPTICAL
DIGITAL IN
C
AUDIO
L
Audiokabel (nije priložen)
L
AUDIO
OUTPUT
R
AUDIO IN
R
Standardna
kvaliteta
* Koristite HDMI kabel velike brzine.
15CR
Uspostavljanje veze A
Početak rada
Ova veza omogućuje slanje video i audiosignala.
Napomena
• Videosignali s priključka HDMI (IN 1/2) šalju se na priključak HDMI (OUT) samo kada je odabrana funkcija
“HDMI1” ili “HDMI2”.
• Da biste poslali audiosignal s priključaka HDMI (IN 1/2) na priključak HDMI (OUT), možda ćete trebati
promijeniti postavku audioizlaza. Za pojedinosti pogledajte [Audio Output] (Audioizlaz) u [Audio Settings]
(Postavke zvuka) (stranica 42).
• Audioulaz komponente priključene na priključak HDMI (IN 1) možete promijeniti na priključak Televizor
(DIGITAL IN OPTICAL). Pojedinosti potražite u pododjeljku [HDMI1 Audio Input mode] (HDMI1 način
audioulaza) u odjeljku [HDMI Settings] (HDMI postavke) (stranica 44). (Samo modeli za Europu.)
Uspostavljanje veze B, C
Povežite sustav da bi se videosignali iz sustava i drugih komponenti slali na televizor, a audiosignali
iz komponenti na sustav.
Napomena
• Ako uspostavljate vezu B, C, u odjeljku [HDMI Settings] (HDMI Postavke) izbornika [System Settings]
(Postavke sustava) postavite [Control for HDMI] (Kontrola za HDMI) na [Off] (Isključeno) (stranica 44).
• Komponentni zvuk možete slušati ako odaberete funkciju “AUDIO” za priključak B.
16CR
Povezivanje antene
Stražnja ploča uređaja
Savjet
AUDIO
L
ANTENNA
COAXIAL 75
A.CAL MIC
R
AUDIO IN
ECM-AC3
FM
FRONT R
FRONT L
ili
FM žičana antena
(priloženo)
Napomena
• U potpunosti raširite FM žičanu antenu.
• Kada povežete FM žičanu antenu, držite
je što je vodoravnije moguće.
• Da biste sustav povezali s mrežom, konfigurirajte
postavke na zaslonu [Easy Network Settings]
(Jednostavne mrežne postavke). Dodatne informacije
potražite u odjeljku “Četvrti korak: jednostavno
postavljanje” (stranica 18).
Odaberite odgovarajući način ovisno o svom
LAN (Local Area Network) okruženju.
• Ako upotrebljavate bežični LAN
Sustav ima ugrađenu funkciju Wi-Fi te ga
možete povezati s mrežom postavljanjem
mrežnih postavki.
• Ako upotrebljavate neku drugu mrežu koja
nije LAN
Povežite se s mrežom uspostavljanjem LAN
kabelske veze na sljedeći način.
Stražnja ploča uređaja
Savjet
• Ako imate slab FM prijam, pomoću 75-omskog
koaksijalnog kabela (nije priložen) povežite uređaj
s vanjskom FM antenom.
TV
OPTICAL
USB 1
VIDEO OUT
ARC
LAN (100)
IN 1
IN 2
OUT
DIGITAL IN
Širokopojasni usmjerivač
LAN
LAN kabel (nije priložen)
Prije postavljanja mrežnih postavki
Ako je vaš bežični LAN usmjerivač (pristupna
točka) kompatibilan s funkcijom Wi-Fi
Protected Setup (WPS), mrežne postavke možete
jednostavno postaviti putem gumba WPS.
U suprotnom unaprijed provjerite sljedeće
podatke i zabilježite ih u za to predviđen
prostor u nastavku.
• Naziv mreže (SSID*) koji označava vašu
mrežu**.
17CR
Početak rada
Treći korak: priprema
za mrežnu vezu
Početak rada
• Ako je u vašoj bežičnoj mreži postavljena
sigurnost, sigurnosni ključ (WEP ključ,
WPA ključ)**.
* SSID (Service Set Identifier) naziv je koji
označava određenu bežičnu mrežu.
** Morate provjeriti postavke bežičnog LAN
usmjerivača da biste dobili podatke o SSID-ju
i sigurnosnom ključu. Pojedinosti
– potražite na sljedećem web-mjestu:
Za korisnike u Europi i Rusiji:
http://support.sony-europe.com/hub/hub.html
Za korisnike u drugim državama/regijama:
http://www.sony-asia.com/section/support
– pročitajte priručnik s uputama priložen
uz bežični LAN usmjerivač
– obratite se proizvođaču bežičnog LAN
usmjerivača
Četvrti korak: jednostavno
postavljanje
Prije izvođenja četvrtog koraka
Provjerite jesu li svi kabeli čvrsto utaknuti,
a zatim priključite kabel napajanja za izmjenični
napon.
Slijedite korake u nastavku da biste izveli
osnovne prilagodbe i postavili mrežne postavke
za sustav.
Prikazane stavke ovise o modelu za određenu
državu.
1
O sigurnosti bežične LAN mreže
Umetnite dvije R6 (veličina AA) baterije
(priloženo) tako da polove 3 i # okrenete
u skladu s oznakama unutar pretinca.
Budući da se komunikacija putem funkcije
bežične LAN mreže uspostavlja radiovalovima,
bežični signal može biti podložan presretanju.
Da bi se zaštitila bežična komunikacija, sustav
podržava razne sigurnosne funkcije. Obavezno
pravilno konfigurirajte sigurnosne postavke
u skladu sa svojim mrežnim okruženjem.
x Bez zaštite
Premda se postavke mogu jednostavno
postaviti, svatko može presresti bežičnu
komunikaciju ili neovlašteno pristupiti vašoj
bežičnoj mreži, čak i bez sofisticiranih alata.
Imajte na umu da postoji rizik od neovlaštenog
pristupa ili presretanja podataka.
x WEP
WEP primjenjuje zaštitu na komunikaciju
da bi se spriječilo presretanje komunikacije ili
upadanje u bežičnu mrežu. WEP je naslijeđena
sigurnosna tehnologija koja omogućuje
povezivanje starijih uređaja koji ne podržavaju
TKIP/AES.
x WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP je sigurnosna tehnologija razvijena
kao reakcija na nedostatke tehnologije WEP.
TKIP jamči veću razinu sigurnosti od
tehnologije WEP.
x WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES je sigurnosna tehnologija koja koristi
napredan način zaštite različit od tehnologija
WEP i TKIP.
AES jamči veći razinu sigurnosti nego
tehnologije WEP i TKIP.
18CR
2
3
4
Uključite TV.
Pritisnite [/1.
Kontrolu za odabir ulaznog signala na
televizoru postavite tako da se na zaslonu
televizora pojavi signal sustava.
Pojavit će se zaslon za jednostavno
postavljanje za odabir jezika zaslonskog
izbornika.
5
Ponovni prikaz zaslona Easy Initial
Settings (Jednostavne početne
postavke) / Easy Network Settings
(Jednostavne mrežne postavke)
1
Pojedinosti o postavci [Auto Calibration]
(Automatsko kalibriranje) na izborniku
(Jednostavne početne postavke) potražite
u odjeljku “Automatska kalibracija
odgovarajućih postavki zvučnika”
(stranica 34).
6
Kada konfigurirate postavke na zaslonu
[Easy Initial Settings] (Jednostavne
početne postavke), konfigurirajte
postavke na zaslonu [Easy Network
Settings] (Jednostavne mrežne
postavke). Pritisnite C/X/x/c da biste
odabrali [Easy Network Settings]
(Jednostavne mrežne postavke),
a zatim pritisnite
.
Pritisnite HOME.
Na zaslonu televizora pojavit će se
početni zaslon.
C/X/x/c
Ovisno o načinu povezivanja (stranica 14)
postavite sljedeću postavku.
• Povezivanje HDMI kabelom: slijedite
upute prikazane na zaslonu televizora.
• Povezivanje videokabelom: odaberite
[16:9] ili [4:3] da bi se slika pravilno
prikazivala.
Početak rada
Konfigurirajte postavke na zaslonu
[Easy Initial Settings] (Jednostavne
početne postavke). Slijedite upute na
zaslonu da biste konfigurirali osnovne
postavke pomoću gumba C/X/x/c i
.
2
Pritisnite C/c da biste odabrali
[Setup] (Postavljanje).
3
Pritisnite X/x da biste odabrali [Easy
Setup] (Jednostavno postavljanje),
zatim pritisnite
.
4
Pritisnite X/x da biste odabrali
odgovarajuću postavku, a zatim
pritisnite
.
• [Easy Initial Settings] (Jednostavne
početne postavke)
• [Easy Network Settings] (Jednostavne
mrežne postavke)
Pojavit će se zaslon Easy Initial Settings
(Jednostavne početne postavke) / Easy
Network Settings (Jednostavne mrežne
postavke).
Prikazat će se zaslon Easy Network
Settings (Jednostavne mrežne postavke).
7
Slijedite upute na zaslonu da biste
postavili mrežne postavke pomoću
.
gumba C/X/x/c i
Ako se sustav ne može povezati s mrežom,
potražite upute u odjeljku “Mrežna veza”
(stranica 52) ili “Bežična LAN veza”
(stranica 52).
19CR
Početak rada
Peti korak: odabir izvora
Možete odabrati izvor reprodukcije.
Uzastopno pritišćite FUNCTION dok se na
zaslonu na prednjoj ploči ne pojavi željena
funkcija.
Kada jedanput pritisnete FUNCTION na
prednjoj ploči prikazuje se trenutna funkcija,
a zatim se svaki put kada pritisnete FUNCTION
funkcija mijenja na sljedeći način.
“BD/DVD” t “USB1” t “USB2” t “FM” t
“HDMI1” t “HDMI2” t “Televizor” t
“AUDIO” t “BD/DVD” t …
Funkcija
Izvor
“BD/DVD”
Disk ili mrežni uređaj koji će se
reproducirati putem sustava
“USB1”/“USB2”
USB uređaj ili iPod/iPhone koji
je priključen na ulaz
USB 1
(stranica 10) ili
USB 2
(stranica 9)
“FM”
FM radio (stranica 32)
“HDMI1”/
“HDMI2”
Komponenta koja je povezana na
priključak HDMI (IN 1) ili HDMI
(IN 2) na stražnjoj ploči
(stranica 15)
“TV”
Komponenta (TV itd.) priključena
u priključak Televizor DIGITAL
IN (OPTICAL) na stražnjoj ploči
ili televizor kompatibilan s
funkcijom Audio Return Channel
priključen u priključak HDMI
(OUT) na stražnjoj ploči
(stranica 14)
“AUDIO”
Komponenta priključena u
priključak AUDIO (AUDIO IN L/
R) ili na stražnjoj ploči
(stranica 15)
Savjet
Neke se funkcije mogu promijeniti putem zaslona
televizora pritiskom na FUNCTION, X/x i .
Šesti korak: slušanje
surround zvuka
Nakon izvođenja prethodnih koraka
i pokretanja reprodukcije možete jednostavno
koristiti unaprijed programirane načine
reprodukcije zvuka prilagođene različitim
vrstama izvora zvuka. Uz njih u svome domu
možete slušati uzbudljiv i snažan zvuk kao
u kinu.
Odabir načina reprodukcije zvuka
Uzastopno pritišćite SOUND MODE +/–
tijekom reprodukcije dok se na zaslonu na
prednjoj ploči ili zaslonu televizora ne pojavi
željeni način reprodukcije.
Možete odabrati sljedeće stavke. Tekst u uglatim
zagradama ([--]) prikazuje se na zaslonu
televizora, a tekst u navodnicima (“--”)
na zaslonu na prednjoj ploči.
Način
reprodukcije
zvuka
Efekt
[Auto]
(Automatski)
(“AUTO”)
Sustav automatski odabire [Movie]
(Film) ili [Music] (Glazba) da bi
proizveo odgovarajući zvučni efekt
ovisno o disku ili prijenosu zvuka.
• Dvokanalni izvor: sustav simulira
surround zvuk iz dvokanalnih
izvora i reproducira zvuk iz
5.1-kanalnih zvučnika tako što
duplicira zvuk dvokanalnog
izvora na svakom zvučniku.
• Višekanalni izvor: sustav
reproducira zvuk iz zvučnika
u skladu s brojem kanala izvora.
[Movie] (Film)
(“MOVIE”)
Sustav proizvodi zvuk optimiziran
za gledanje filmova.
[Music] (Glazba) Sustav proizvodi zvuk optimiziran
(“MUSIC”)
za slušanje glazbe.
[Audio Enhancer]
(Poboljšavanje
zvuka)
(“ENHANCER”)
20CR
Sustav optimizira dvokanalne
izvore tako što poboljšava zvuk
izgubljen audiokompresijom.
Glasnoća zvuka automatski se
prilagođava da biste mogli uživati
u audiosadržajima s nedosljednom
glasnoćom.
Efekt
[3D Surround]
(3D Surround)
(“3D SUR.”)
[3D Surround] (3D Surround)
jedinstveni je algoritam tvrtke
Sony koji omogućuje zvučni 3D
doživljaj s dubinom i prisutnošću
stvaranjem virtualnog zvučnog
polja uz vaše uši.
[Sports] (Sport)
(“SPORTS”)
Sustav proizvodi zvuk optimiziran
za gledanje sportskih emisija.
[Night] (Noć)
(“NIGHT”)
Prikladno za gledanje filmova
noću uz stišavanje glasnih zvukova
i zadržavanje jasnoće dijaloga.
Početak rada
Način
reprodukcije
zvuka
[Hall] (Dvorana) Sustav stvara zvuk kao da ste
(“HALL”)
u koncertnoj dvorani.
[2ch Stereo]
(Dvokanalni
stereozvuk)
(“2CH ST.”)
Sustav proizvodi zvuk iz prednjih
zvučnika i subwoofera neovisno
o obliku zvuka ili broju kanala.
[Demo Sound] Sustav proizvodi zvuk
(Demozvuk)
dobre čujnosti prikladan
(“DEMO SND”) za prezentacije i sl.
Savjet
• Ako način reprodukcije zvuka postavite na [Auto]
(Automatski) te reproducirate internetski sadržaj
Berlinske filharmonije, sustav će se automatski
prebaciti u način “BERLIN PHILHARMONIC
HALL” (samo na područjima koja nude tu uslugu).
Odabir načina reprodukcije zvuka
s izbornika mogućnosti
1
Pritisnite OPTIONS i X/x da biste odabrali
[Sound Mode] (Način reprodukcije
zvuka), a zatim pritisnite
.
2
Pritisnite X/x da biste odabrali način
reprodukcije zvuka, a zatim pritisnite
.
Napomena
• Način reprodukcije zvuka može se odabrati samo
kada je mogućnost [Sound Effect] (Zvučni efekt)
postavljena na [Sound Mode On] (Uključen način
reprodukcije zvuka) (stranica 43). Kada je mogućnost
[Sound Effect] (Zvučni efekt) postavljena na neku
drugu postavku, a ne na [Sound Mode On]
(Uključen način reprodukcije zvuka), postavka
načina reprodukcije zvuka ne primjenjuje se.
Savjet
• Da biste izvor dvokanalnog zvuka, primjerice CD,
slušali uz višekanalni zvuk, odaberite [Auto]
(Automatski), [Sports] (Sport), [3D Surround]
(3D Surround) ili [Hall] (Dvorana).
21CR
3
Reprodukcija
Reprodukcija diska
Informacije o diskovima koji se mogu
reproducirati potražite u odjeljku “Diskovi koji
se mogu reproducirati” (stranica 53).
1
2
Način korištenja ovisi o disku.
Pogledajte upute za korištenje diska.
Savjet
• Da biste izbrisali podatke u USB memoriji, na
izborniku
[Video] (Videozapis) odaberite
[Erase BD Data] (Izbriši BD podatke) i pritisnite .
Svi podaci pohranjeni u mapi buda bit će izbrisani.
Kontrolu za odabir ulaznog signala na
televizoru postavite tako da se na zaslonu
televizora pojavi signal sustava.
Umetnite disk.
Umetnite BD-ROM s funkcijom
BONUSVIEW/BD-LIVE.
Korištenje funkcije Blu-ray 3D
Možete gledati Blu-ray 3D diskove
s logotipom 3D*.
*
1
Počet će reprodukcija.
Ako reprodukcija ne počne automatski,
odaberite
u kategoriji
[Video]
(Videozapisi),
[Music] (Glazba) ili
[Photo] (Fotografije) i pritisnite .
Korištenje funkcije BONUSVIEW/
BD-LIVE
Pripremite se za reprodukciju Blu-ray
3D diska.
• Povežite sustav s 3D-kompatibilnim TVom pomoću HDMI kabela velike brzine
(priložen samo uz modele za Singapur).
• Na izborniku [Screen Settings] (Postavke
zaslona) postavite [3D Output Setting]
(Postavka 3D izlaza) i [TV Screen Size
Setting for 3D] (Postavka veličine zaslona
televizora za 3D sadržaje) (stranica 41).
2
Umetnite Blu-ray 3D disk.
Način rada razlikuje se ovisno o disku.
Pročitajte upute za korištenje koje ste
dobili s diskom.
Savjet
Za neke su BD-ROM-ove s logotipom
“BD-LIVE”* dostupni dodatni sadržaji
i drugi podaci koji se mogu preuzeti.
*
1
Priključite USB uređaj na priključak
USB 1 (stranica 10).
Za lokalnu pohranu koristite USB
memoriju kapaciteta 1 GB ili većeg.
2
Pripremite se za BD-LIVE (samo BD-LIVE).
• Povežite sustav s mrežom (stranica 17).
• Postavite [BD Internet Connection]
(BD internetska veza) na [Allow]
(Dopusti) (stranica 43).
22CR
• Pogledajte i upute za korištenje televizora
kompatibilnog s 3D sadržajima.
Reprodukcija s USB uređaja
Informacije o reprodukciji itd. možete provjeriti
pritiskom na DISPLAY.
Prikazane informacije ovise o vrsti diska i statusu
sustava.
Možete reproducirati videozapise/glazbu/
fotografije na priključenom USB uređaju.
Informacije o datotekama koje se mogu
reproducirati potražite u odjeljku “Vrste datoteka
koje se mogu reproducirati” (stranica 54).
Primjer: kada se reproducira BD-ROM
1
Priključite USB uređaj na priključak
USB
1 (stranica 10) ili priključak
USB 2
(stranica 9).
Reprodukcija
Prikaz informacija o reprodukciji
Prije povezivanja pročitajte upute
za korištenje USB uređaja.
2
Pritisnite HOME.
Na zaslonu televizora pojavit će se početni
zaslon.
A Izlazna razlučivost/videofrekvencija
B Broj ili naziv naslova
C Trenutno odabrana audiopostavka
D Dostupne funkcije (
titl)
kut,
zvuk,
E Informacije o reprodukciji
Prikazuje način reprodukcije, traku stanja
reprodukcije, vrstu diska, videokodek, kvalitetu
slike, vrstu ponavljanja, proteklo vrijeme,
ukupno vrijeme reprodukcije
F Broj poglavlja
G Trenutno odabran kut
3
Pritisnite C/c da biste odabrali postavku
[Video] (Videozapisi),
[Music]
(Glazba) ili
[Photo] (Fotografije).
4
Pritisnite X/x da biste odabrali
[USB device (USB1)] (USB uređaj
(USB1)) ili
[USB device (USB2)]
(USB uređaj (USB2)), a zatim
.
Napomena
• Nemojte uklanjati USB uređaj tijekom rada.
Da biste izbjegli oštećenje podataka ili USB
uređaja, isključite sustav prije priključivanja
ili uklanjanja USB uređaja.
Korištenje uređaja iPod/
iPhone
Možete reproducirati glazbu/videozapise*/
fotografije* i puniti bateriju uređaja iPod/iPhone
putem sustava.
* Samo europski i australski modeli.
Kompatibilni modeli uređaja iPod/iPhone
Prije korištenja sustava ažurirajte uređaj iPod/
iPhone najnovijim softverom.
Podržani uređaji: iPod touch četvrte generacije,
iPod touch treće generacije, iPod touch druge
generacije, iPod nano šeste generacije, iPod nano
pete generacije (videokamera), iPod nano četvrte
generacije (videokamera), iPod nano treće
generacije (videokamera), iPod classic, iPhone 4S,
iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G
23CR
Korištenje uređaja iPod/iPhone putem
sustava
1
4
(Za europske i australske modele)
Priključite priključnu stanicu za iPod/
iPhone na priključak
USB 1
(stranica 10) ili priključak
USB 2
(stranica 9), a zatim iPod/iPhone
postavite na priključnu stanicu za iPod/
iPhone.
x Ako ste u trećem koraku odabrali
postavku [Video] (Videozapisi)* ili [Music]
(Glazba)
Na zaslonu televizora prikazat će se
videodatoteke/glazbene datoteke. Prijeđite
na sljedeći korak.
Prilikom reprodukcije videozapisa/
fotografija povežite priključak videoizlaza
priključne stanice za iPod/iPhone s
priključkom videoulaza televizora pomoću
videokabela prije no što postavite iPod/
iPhone na priključnu stanicu za iPod/
iPhone.
USB 1 priključak ili
USB 2 priključak jedinice
Pritisnite X/x da biste odabrali
[iPod (USB1)] ili [iPod (USB2)],
a zatim pritisnite
.
x Ako ste u trećem koraku odabrali
postavku [Photo] (Fotografije)*
Na zaslonu televizora pojavit će se poruka
[Please change the TV input to the video
input...] (Promijenite TV ulaz u
videoulaz...). Kontrolu za odabir ulaznog
signala na televizoru postavite tako da se
na zaslonu televizora pojavi signal uređaja
iPod/iPhone. Zatim pokrenite
dijaprojekciju izravnim upravljanjem
uređajem iPod/iPhone.
Televizor
* Samo europski i australski modeli.
VIDEO IN
USB kabel (priložen)
Priključna stanica za iPod/
iPhone (priloženo)
V I D E O O UT
USB
Videokabel (priloženo)
(Za ostale modele)
Priključite iPod/iPhone na
USB 1
priključak (stranica 10) ili
USB 2
priključak (stranica 9) putem USB kabela
uređaja iPod/iPhone.
2
Pritisnite HOME.
Na zaslonu televizora pojavit će se početni
zaslon.
3
Pritisnite C/c da biste odabrali postavku
[Video] (Videozapisi)*,
[Music]
(Glazba) ili
[Photo] (Fotografije)*.
* Samo europski i australski modeli.
24CR
5
Pritisnite C/X/x/c i
da biste odabrali
datoteku koju želite reproducirati.
Na sustavu će se reproducirati zvuk
s uređaja iPod/iPhone.
Prilikom reprodukcije videodatoteke
kontrolu za odabir ulaznog signala
na televizoru postavite tako da se na
zaslonu televizora pojavi signal uređaja
iPod/iPhone. (Samo europski i australski
modeli.)
Uređajem iPod/iPhone možete upravljati
pomoću gumba na priloženom daljinskom
upravljaču.
Dodatne informacije o upravljanju
uređajem iPod/iPhone potražite u uputama
za njegovo korištenje.
Napomena
Reprodukcija putem mreže
Korištenje servisa Sony
Entertainment Network (SEN)
Reprodukcija
• Da biste tijekom pregledavanja slika s uređaja iPod/
iPhone na televizoru promijenili neku sistemsku
postavku, primjerice postavku načina reprodukcije
zvuka, na televizoru prije korištenje sustava odaberite
ulaz za sustav. (Samo europski i australski modeli.)
• iPod/iPhone se puni kada je povezan sa sustavom dok
je sustav uključen.
• Sony ne može preuzeti odgovornost u slučaju da
se podaci snimljeni na iPod/iPhone izgube ili oštete
tijekom korištenja uređaja iPod/iPhone priključenog
na uređaj.
• Nemojte uklanjati iPod/iPhone tijekom rada. Da
biste izbjegli oštećenje podataka ili uređaja iPod/
iPhone, isključite sustav prilikom priključivanja
ili uklanjanja uređaja iPod/iPhone.
• Sustava prepoznaje samo uređaje iPod/iPhone
koji su prethodno već bili povezani sa sustavom.
• Funkcija kontrole zvuka sustava ne funkcionira
tijekom reprodukcije videodatoteka/datoteka
fotografija putem uređaja iPod/iPhone (samo
za modele za Europu i Australiju).
• Sustav može prepoznati najviše 5000 datoteka
(uključujući mape).
Sony Entertainment Network služi kao
pristupnik za isporuku odabranih internetskih
sadržaja i raznih zabavnih sadržaja na zahtjev
izravno na uređaj.
Savjet
• Da bi se mogli reproducirati neki internetski sadržaji,
potrebno je registrirati se putem računala. Dodatne
informacije potražite na sljedećem web-mjestu:
Za korisnike u Europi i Rusiji:
http://support.sony-europe.com/hub/hub.html
Za korisnike u drugim državama/regijama:
http://www.sony-asia.com/section/support
• Neki internetski sadržaji nisu dostupni u nekim
regijama/državama.
1
Pripremite se za Sony Entertainment
Network.
Povežite sustav s mrežom (stranica 17).
2
3
Pritisnite SEN.
Pritisnite C/X/x/c da biste odabrali
internetske sadržaje i razne zabavne
sadržaje na zahtjev, a zatim pritisnite
.
Upravljačka ploča za prijenos
videozapisa
Upravljačka se ploča prikazuje kada počne
reprodukcija videozapisa. Prikazane se stavke
mogu razlikovati ovisno o davatelju internetskih
sadržaja.
Za ponovni prikaz pritisnite DISPLAY.
25CR
A Prikaz kontrola
Pritisnite C/X/x/c ili
reprodukcijom.
da biste upravljali
B Traka stanja reprodukcije
Traka stanja, pokazivač koji upućuje na
trenutni položaj, vrijeme reprodukcije,
trajanje videodatoteke
C Pokazatelj stanja mreže
Upućuje na jačinu signala za bežičnu vezu.
Označava žičanu vezu.
Reprodukcija datoteka pohranjenih na
DLNA poslužitelju putem sustava (DLNA
reproduktor)
Odaberite ikonu DLNA poslužitelja u odjeljku
[Video] (Videozapisi),
[Music] (Glazba)
ili
[Photo] (Fotografije) na početnom
izborniku, a zatim odaberite datoteku koju
želite reproducirati.
Poslužitelj
D Brzina mrežnog prijenosa
E Naziv sljedeće videodatoteke
F Naziv trenutno odabrane videodatoteke
Reprodukcija datoteka u kućnoj
mreži (DLNA)
Videozapise/glazbu/fotografije možete
reproducirati na drugim komponentama
s certifikatom DLNA tako da ih povežete
s kućnom mrežom.
Ovaj se uređaj može koristiti kao reproduktor
i prikazivač.
• Poslužitelj: pohranjuje i šalje datoteke
• Reproduktor: prima i reproducira datoteke
s poslužitelja
• Prikazivač: prima i reproducira datoteke
s poslužitelja i njime se može upravljati
pomoću druge komponente (upravljača)
• Upravljač: upravlja prikazivačem
Reproduktor
(sustav)
Da biste reproducirali udaljene
datoteke upravljanjem sustavom
(prikazivačem) putem DLNA upravljača
Sustavom možete upravljati pomoću upravljača
s certifikatom DLNA, primjerice pomoću
uređaja iPhone, prilikom reprodukcije datoteka
pohranjenih na DLNA poslužitelju.
Poslužitelj
Poslužitelj
Upravljač
Prikazivač
(sustav)
Upravljajte sustavom pomoću DLNA
upravljača.
Dodatne informacije o upravljanju potražite
u uputama za korištenje DLNA upravljača.
Reproduktor
(sustav)
Reproduktor
Pripremite se za korištenje funkcije DLNA.
• Povežite sustav s mrežom (stranica 17).
• Pripremite ostale komponente s certifikatom
DLNA. Dodatne informacije potražite
u uputama za korištenje komponenti.
26CR
Napomena
• Sustavom nemojte istodobno upravljati pomoću
priloženog upravljača i DLNA upravljača.
• Dodatne informacije o DLNA upravljaču potražite
u uputama za njegovo korištenje.
Savjet
• Sustav je kompatibilan s funkcijom “Reproduciranje
na uređaju” programa Windows Media® Player 12,
koji je standardno dostupan u sklopu sustava
Windows 7.
Istu glazbu možete istodobno reproducirati
na svim komponentama tvrtke Sony koje su
kompatibilne s funkcijom PARTY
STREAMING i povezane s kućnom mrežom.
Sadržaji u funkcijama
[Music] (Glazba) te
“FM” i “AUDIO” mogu se koristiti s funkcijom
PARTY STREAMING.
Postoje dvije vrste komponenti kompatibilnih
s funkcijom PARTY STREAMING.
• Host za PARTY: reproducira i šalje glazbu.
• Gost za PARTY: reproducira glazbu poslanu
s hosta za PARTY.
Napomena
• Ako se reproducira sadržaj koji nije kompatibilan s
funkcijom PARTY STREAMING, sustav automatski
zatvara PARTY.
Korištenje sustava kao gosta za PARTY
Odaberite
[PARTY] na izborniku
[Music] (Glazba), a zatim odaberite
ikonu uređaja koji je host za PARTY.
Da biste napustili PARTY, pritisnite OPTIONS,
a zatim odaberite [Leave PARTY] (Napusti
PARTY).
Da biste zatvorili PARTY, pritisnite OPTIONS,
a zatim odaberite [Close PARTY] (Zatvori
PARTY).
Reprodukcija
Reprodukcija glazbe u različitim
prostorijama (PARTY STREAMING)
Da biste zatvorili PARTY, pritisnite OPTIONS,
a zatim s izbornika mogućnosti odaberite
[Close PARTY] (Zatvori PARTY).
Napomena
• Prodajna i proizvodna linija proizvoda kompatibilnih
s funkcijom PARTY STREAMING razlikuju se
ovisno o regiji.
Ovaj se uređaj može koristiti kao host za PARTY
ili gost za PARTY.
Traženje informacija
o videozapisu/glazbi
Host za PARTY
(sustav)
Pomoću tehnologije Gracenote možete
dohvaćati informacije o sadržajima i tražiti
povezane informacije.
1
2
Gost za PARTY
Povežite sustav s mrežom (stranica 17).
Umetnite disk sa sadržajem o kojemu
želite potražiti informacije.
Možete potražiti informacije o
videozapisima s BD-ROM-a ili DVDROM-a i informacije o glazbi s CD-DA
(glazbenog CD-a).
Gost za PARTY
Pripremite se za PARTY STREAMING.
3
• Povežite sustav s mrežom (stranica 17).
• Povežite komponente kompatibilne s
funkcijom PARTY STREAMING.
Pritisnite C/c da biste odabrali postavku
[Video] (Videozapisi) ili
[Music]
(Glazba).
4
Pritisnite X/x da biste odabrali postavku
[Video Search] (Pretraživanje
videozapisa) ili
[Music Search]
(Pretraživanje glazbe).
Korištenje sustava kao hosta za PARTY
Odaberite pjesmu na izborniku
[Music]
(Glazba), radiostanicu na izborniku
[Radio]
ili
[AUDIO] na izborniku
[Input]
(Ulaz), pritisnite OPTIONS, a zatim odaberite
[Start PARTY] (Započni PARTY) s izbornika
mogućnosti da biste počeli koristiti funkciju.
Prikazat će se informacije o sadržaju.
27CR
A Pojedinosti o sadržaju
Prikazuje popis povezanih informacija kao
što su naslov, uloge, pjesma ili izvođač.
B [Playback History] (Povijest reprodukcije)
Prikazuje popis naslova prethodno
reproduciranih s BD-ROM/DVD-ROM/
CD-DA diska (glazbenog CD-a). Odaberite
naslov da biste dobili informacije o sadržaju.
C [Search History] (Povijest pretraživanja)
Prikazuje popis prethodnih pretraživanja
putem funkcije [Video Search] (Pretraživanje
videozapisa) ili [Music Search] (Pretraživanje
glazbe).
Traženje dodatnih povezanih
informacija
Odaberite odgovarajuću stavku na popisima,
a zatim odaberite servis za pretraživanje.
Stavka
Pojedinosti
[3D Menu]
(3D izbornik)
[Simulated 3D] (Simulirani
3D): Prilagođava efekt
simuliranog 3D prikaza.
[3D Depth Adjustment]
(Prilagodba dubine 3D
prikaza): prilagođava
dubinu 3D slika.
[2D Playback] (2D
reprodukcija): Postavlja
reprodukciju na 2D sliku.
[Play/Stop] (Pokreni/ Pokreće ili zaustavlja
prekini reprodukciju) reprodukciju.
[Play from start]
(Reproduciraj od
početka)
Reproducira stavku
od početka.
[Start PARTY]
(Pokreni PARTY)
Pokreće PARTY s odabranim
izvorom.
Ovisno o izvoru, ova se stavka
možda neće pojaviti.
[Leave Party]
(Napusti PARTY)
Napušta PARTY u kojemu
sudjeluje sustav. Funkcija
PARTY STREAMING
nastavlja se za ostale
uređaje koji sudjeluju.
[Close Party]
(Zatvori PARTY)
Za host za PARTY: Zatvara
PARTY.
Za gost za PARTY: Zatvara
PARTY u kojemu sudjeluje
sustav. Funkcija PARTY
STREAMING završava za
sve uređaje koji sudjeluju.
Dostupne mogućnosti
Stavka
Pojedinosti
Često korištene mogućnosti
[A/V SYNC]
(A/V sinkronizacija)
Prilagođava neusklađenost
slike i zvuka. Dodatne
informacije potražite
u odjeljku “Prilagodba
kašnjenja slike u odnosu na
zvuk i obratno” (stranica 30).
[3D Output Setting]
(Postavka 3D izlaza)
Određuje hoće li prikaz 3D
videozapisa biti automatski.
Stavka
Pojedinosti
[Sound Mode] (Način Mijenja postavku načina
reprodukcije zvuka) reprodukcije zvuka
(stranica 20).
[Shuffle Setting]
Postavlja nasumičnu
(Postavka nasumično) reprodukciju.
(samo za iPod/
iPhone)
[Repeat Setting]
(Postavka
ponavljanja)
28CR
Samo [Video] (Videozapisi)
Kada pritisnete OPTIONS, dostupne su različite
postavke i radnje reprodukcije. Dostupne stavke
razlikuju se ovisno o situaciji.
Postavlja ponavljanje
reprodukcije.
Napomena
• 3D video iz utičnica HDMI
(IN 1) ili HDMI (IN 2)
emitira se bez obzira na
ovu postavku.
Pojedinosti
Stavka
Pojedinosti
[Video Settings]
(Postavke
videozapisa)
• [Picture Quality Mode]
(Način kvalitete slike):
Odabire postavke slike.
Postavke [Auto]
(Automatski), [Custom1]
(Prilagođeno1) i [Custom2]
(Prilagođeno1) dostupne
su samo za HDMI veze.
• [Texture Remaster]
(Ponovno oblikovanje
teksture): ugađa oštrinu
i detalje rubova.
• [Super Resolution] (Super
rezolucija): poboljšava
rezoluciju.
• [Smoothing] (Uglađivanje):
smanjuje stvaranje pruga
na zaslonu uglađivanjem
stupnjevanja na ravnim
područjima.
• [Contrast Remaster]
(Ponovno oblikovanje
kontrasta): automatski
uređuje crno-bijele razine
da zaslon ne bi bio pretaman
te da bi slika bila
modulirana.
• [Clear Black] (Jasna crna):
prilagođava prikaz tamnih
elemenata slike. Sva su
sjenčanja prigušena;
omogućuje prekrasnu
reprodukciju crnih tonova.
[Angle] (Kut)
Služi za odabir drugog kuta
gledanja kada su na BDROM/DVD VIDEO disk
snimljene scene iz različitih
kutova.
[IP Content NR Pro]
(Profesionalno
smanjenje šuma
IP sadržaja)
Prilagođava kvalitetu slike
internetskog sadržaja.
[Video Search]
(Pretraživanje
videozapisa)
Prikazuje informacije o
BD-ROM/DVD-ROM disku
koje se temelje na tehnologiji
Gracenote.
Samo [Music] (Glazba)
Stavka
Pojedinosti
[Add Slideshow
BGM] (Dodaj
pozadinsku glazbu za
dijaprojekciju)
Registrira glazbene datoteke
u USB memoriji kao
pozadinsku glazbu za
dijaprojekciju.
[Music Search]
Prikazuje informacije o audio
(Pretraživanje glazbe) CD-u (CD-DA) na temelju
tehnologije Gracenote.
Samo
[Photo] (Fotografije)
Stavka
Pojedinosti
[Slideshow]
(Dijaprojekcija)
Pokreće dijaprojekciju.
Mijenja brzinu dijaprojekcije.
Postavlja efekt tijekom
reprodukcije dijaprojekcije.
[Pause] (Pauziraj)
pauzira reprodukciju.
[Slideshow Speed]
(Brzina
dijaprojekcije)
[Top Menu]
(Glavni izbornik)
Prikazuje glavni izbornik
BD-a ili DVD-a.
[Slideshow Effect]
(Efekt dijaprojekcije)
[Menu/Popup Menu] Prikazuje skočni izbornik
(Izbornik/skočni
BD-ROM-a ili izbornik
izbornik)
DVD-a.
[Title Search]
(Pretraživanje
naslova)
Traži naslov na BD-ROM/
DVD VIDEO disku i pokreće
reprodukciju od početka.
[Chapter Search]
(Pretraživanje
poglavlja)
Traži poglavlje i pokreće
reprodukciju od početka.
[Audio] (Zvuk)
Omogućuje odabir
audioformata/audiozapisa.
[Subtitle] (Titl)
Omogućuje odabir jezika
titlova kada su na BD-ROM/
DVD VIDEO disk snimljeni
višejezični titlovi.
Reprodukcija
Stavka
• [Off] (Isključeno):
[Slideshow BGM]
(Pozadinska glazba za Isključuje funkciju.
dijaprojekciju)
• [My Music from USB]
(Moja glazba s USB-a):
postavlja glazbene datoteke
registrirane u funkciji
[Add Slideshow BGM]
(Dodaj pozadinsku glazbu
za dijaprojekciju).
• [Play from Music CD]
(Reproduciraj s glazbenog
CD-a): Postavlja pjesme na
CD-DA diskove (glazbene
CD-ove).
29CR
Stavka
Pojedinosti
[Switch Display]
(Promijeni prikaz)
Odabire [Grid View]
(Prikaz rešetke) ili [List View]
(Prikaz popisa).
[Rotate Left]
(Zakreni ulijevo)
Zakreće fotografiju u smjeru
suprotnom kretanju kazaljke
na satu za 90 stupnjeva.
[Rotate Right]
(Zakreni udesno)
Zakreće fotografiju u smjeru
kretanja kazaljke na satu za
90 stupnjeva.
[View Image]
(Prikaži sliku)
Prikazuje odabranu sliku.
Prilagodba kašnjenja slike
u odnosu na zvuk i obratno
(A/V SYNC)
Kada zvuk nije usklađen sa slikom na zaslonu
televizora, možete prilagoditi kašnjenje slike
u odnosu na zvuk i obratno.
Način postavljanja ovisi o funkciji.
Prilikom reprodukcije putem drugih
funkcija, a ne funkcija “FM” i “TV”
1
Pritisnite OPTIONS.
Na zaslonu televizora pojavljuje se izbornik
mogućnosti.
2
Pritisnite X/x da biste odabrali
[A/V SYNC] (A/V sinkronizacija),
a zatim pritisnite
.
3
Pritisnite C/c da biste prilagodili
kašnjenje slike u odnosu na zvuk ili
obratno.
Možete prilagođavati kašnjenje od 0 ms
do 300 ms u koracima od 25 ms.
4
Pritisnite
.
Postavka je postavljena.
Prilikom reprodukcije putem
funkcije “TV”
1
Pritisnite OPTIONS.
Na zaslonu na prednjoj ploči pojavit
će se izbornik mogućnosti.
2
Uzastopno pritišćite X/x dok se na
zaslonu na prednjoj ploči ne pojavi
“A/V SYNC”, a zatim pritisnite
ili c.
3
Pritisnite X/x da biste prilagodili
kašnjenje slike u odnosu na zvuk ili
obratno.
Možete prilagođavati kašnjenje od 0 ms
do 300 ms u koracima od 25 ms.
4
Pritisnite
.
Postavka je postavljena.
5
Pritisnite OPTIONS.
Zatvorit će se izbornik mogućnosti
na zaslonu na prednjoj ploči.
30CR
x CD
Prilagodba zvuka
Odabir formata zvuka,
višejezičnih zapisa ili kanala
Tijekom reprodukcije uzastopce pritišćite
AUDIO da biste odabrali željeni zvučni signal.
Informacije o zvuku pojavljuju se na TV
zaslonu.
x BD/DVD VIDEO
Ovisno o funkciji BD/DVD VIDEO, izbor se
jezika razlikuje.
Kada se prikazuju 4 znamenke, one označavaju
kod jezika. Pogledajte “Popis jezičnih kodova”
(stranica 57) da biste potvrdili koji jezik kod
predstavlja. Kada se isti jezik prikazuje dva ili
više puta, BD/DVD VIDEO snima se u više
formata zvuka.
x DVD-VR
Prikazuju se vrste zvučnih zapisa snimljenih na
disk.
Primjer:
• [ Stereo] (Stereo)
• [ Stereo] (Audio1)
• [ Stereo] (Audio2)
• [ Main] (Glavno)
• [ Sub] (Sporedno)
• [ Main/Sub] (Glavno/Sporedno)
Uživanje u višestruko
emitiranom zvuku
(DUAL MONO)
U višestruko emitiranom zvuku možete uživati
kada sustav prima ili reproducira Dolby Digital
višestruko emitiran signal.
Prilagodba zvuka
Kada sustav reproducira BD/DVD VIDEO
snimljen u više formata zvuka (PCM, Dolby
Digital, MPEG zvuk ili DTS) ili višejezične
zapise, možete promijeniti format zvuka ili jezik.
Za CD možete odabrati zvuk iz desnog ili lijevog
kanala i slušati zvuk odabranog kanala putem
desnog i lijevog zvučnika.
• [ Stereo] (Stereo): Standardni stereozvuk.
• [ 1/L]: Zvuk lijevog kanala (mono).
• [ 2/R] (2/D): Zvuk desnog kanala (mono).
• [ L+R] (L+D): Zvuk izlaza lijevog i desnog
kanala iz svakog pojedinog zvučnika.
Napomena
• Da biste primali signal Dolby Digital, televizor ili
drugu komponentu morate povezati s priključkom
Televizor (DIGITAL IN OPTICAL) putem digitalnog
optičkog kabela (stranice 14, 15). Ako je HDMI IN
priključak televizora kompatibilan s funkcijom
Audio Return Channel (stranice 14, 44), signal
Dolby Digital možete primiti putem HDMI kabela.
Uzastopce pritišćite AUDIO dok se željeni
signal ne pojavi na zaslonu prednje ploče.
• “MAIN”: Emitirat će se zvuk glavnog jezika.
• “SUB”: Emitirat će se zvuk sporednog jezika.
• “MAIN/SUB”: Bit će emitiran miješani zvuk
glavnog i sporednog jezika.
Napomena
• [ Stereo (Audio1)] i [ Stereo (Audio2)] ne
pojavljuju se samo kada je jedan format zvuka
snimljen na disk.
31CR
Postavljanje zadanih radijskih
stanica
Tuner
Slušanje radija
1
2
Uzastopce pritišćite FUNCTION dok se na
zaslonu na prednjoj ploči ne pojavi “FM”.
Zadano možete postaviti do 20 stanica. Prije
namještanja provjerite jeste li maksimalno
smanjili glasnoću.
1
Odaberite radijsku stanicu.
Automatsko namještanje
Pritisnite i držite TUNING +/– dok se ne
pokrene automatsko traženje.
[Auto Tuning] (Automatsko namještanje)
pojavljuje se na TV zaslonu. Traženje se
prekida kada sustav namjesti stanicu.
Da biste otkazali automatsko namještanje,
pritisnite bilo koji gumb osim 2 +/–.
2
3
Prilagodite glasnoću tako da pritisnete
2 +/–.
Ako FM program ima smetnje
Ako FM program ima smetnje, možete odabrati
monoprijam. Neće biti stereozvuka, ali prijam će
se poboljšati.
1
Pritisnite OPTIONS.
Na zaslonu televizora pojavljuje se izbornik
mogućnosti.
2
Pritisnite X/x da biste odabrali [FM Mode]
(FM način rada), a potom pritisnite
.
3
Pritisnite X/x da biste odabrali
[Monaural] (Mono).
3
Pritisnite
.
Postavka je postavljena.
Savjet
• [FM Mode] (FM način rada) možete zasebno
postaviti na svaku zadano postavljenu stanicu.
Isključivanje radija
Pritisnite "/1.
Pritisnite OPTIONS.
Na zaslonu televizora pojavljuje se izbornik
mogućnosti.
4
Pritisnite X/x da biste odabrali [Preset
Memory] (Memorija zadano postavljenih
stanica), a zatim pritisnite
.
5
Pritisnite X/x da biste odabrali broj
zadano postavljene stanice, a zatim
pritisnite
.
6
Ponovite korake od 2 do 5 da biste
spremili ostale stanice.
Promjena broja zadano postavljene
stanice
Odaberite željeni broj zadano postavljene
stanice pritiskom na PRESET +/–, a zatim
provedite postupak iz 3. koraka.
Odabir zadano postavljene stanice
1
• [Stereo] (Stereo): Stereoprijam.
• [Monaural] (Mono): Monoprijam.
4
Pritisnite i držite TUNING +/– dok se ne
pokrene automatsko traženje.
Traženje se prekida kada sustav namjesti
stanicu.
Ručno namještanje
Uzastopce pritišćite TUNING +/–.
Uzastopce pritišćite FUNCTION dok se na
zaslonu na prednjoj ploči ne pojavi “FM”.
Uzastopce pritišćite FUNCTION dok se na
zaslonu na prednjoj ploči ne pojavi “FM”.
Posljednja je primljena stanica namještena.
2
Uzastopce pritišćite PRESET +/– da biste
odabrali zadano postavljenu stanicu.
Broj zadano postavljene stanice i frekvencija
pojavljuju se na zaslonu TV-a i zaslonu na
prednjoj ploči.
Svaki put kada pritisnete gumb, sustav
namješta jednu zadano postavljeno stanicu.
Savjet
• Broj zadano postavljene stanice možete izravno
odabrati tako da pritisnete tipke s brojevima.
32CR
Upotreba radijskog
podatkovnog sustava (RDS)
(Samo modeli za Europu)
Što je radijski podatkovni sustav?
Tuner
Radijski podatkovni sustav (RDS) usluga je
emitiranja koja radijskim stanicama omogućuje
slanje dodatnih informacija zajedno s redovitim
programskim signalom. Ovaj tuner nudi
praktične RDS značajke kao što je prikaz naziva
stanice.
Naziv stanice pojavljuje se i na zaslonu
televizora.
Primanje RDS emitiranja
Jednostavno odaberite stanicu s FM pojasa.
Kada namjestite stanicu koja omogućuje RDS
usluge, naziv stanice* pojavljuje se na zaslonu na
prednjoj ploči.
* Ako RDS emitiranje nije primljeno, naziv stanice
neće se pojaviti na zaslonu na prednjoj ploči.
Napomena
• RDS neće ispravno funkcionirati ako stanica koju ste
namjestili ispravno ne prenosi RDS signal ili je signal
preslab.
• Neke stanice ne pružaju RDS uslugu, a vrsta
usluga se također razlikuje od stanice do stanice.
Ako niste upoznati s RDS sustavom, na lokalnim
radiostanicama provjerite pojedinosti o RDS
uslugama na svom području.
Savjet
• Svaki put kada tijekom RDS emitiranja pritisnete
DISPLAY, prikaz na zaslonu na prednjoj ploči
mijenja se na sljedeći način:
Naziv stanice t Frekvencija t Broj zadano
postavljene stanice t Stanje šifriranja* t Naziv
stanice t …
* Pojavljuje se kada je [Sound Effect] (Zvučni
efekt) postavljen na [Dolby Pro Logic],
[DTS Neo:6 Cinema] (DTS Neo:6 kino)
ili [DTS Neo:6 Music] (DTS Neo:6 glazba)
(stranica 43).
33CR
Ostale radnje
Korištenje funkcije kontrole
za HDMI za televizor
“BRAVIA” Sync
Ova funkcija dostupna je na televizoru
s funkcijom “BRAVIA” Sync.
Povezivanjem Sony komponenti koje su
kompatibilne s funkcijom kontrole za HDMI
putem HDMI kabela pojednostavnjujete
rukovanje.
Napomena
• Da biste koristili funkciju “BRAVIA” Sync, uključite
sustav i sve komponente povezane sa sustavom nakon
što ih povežete HDMI kabelom.
Kontrola za HDMI - jednostavno
postavljanje
Funkciju [Control for HDMI] (Kontrola za
HDMI) sustava možete automatski postaviti tako
da omogućite odgovarajuću postavku na TV-u.
Detalje o funkciji kontrole za HDMI potražite
u odjeljku “[HDMI Settings] (HDMI postavke)”
(stranica 44)
• Kada se zvuk s TV-a ili drugih komponenti
emitira preko zvučnika sustava, promijenite
zvučnike na koje je postavljen izlaz zvuka
televizora tako da pritisnete
SPEAKERS TVyAUDIO.
• Kada zvuk televizora ili drugih komponenti
izlazi preko zvučnika sustava, putem televizora
možete prilagoditi glasnoću i isključiti zvuk
sustava.
Audio Return Channel
Za uživanje u zvuku televizora putem sustava
dovoljan vam je jedan HDMI kabel. Detalje
o toj postavci potražite u odjeljku “[Audio Return
Channel] (Povratni audiokanal)” (stranica 44)
(Povratni audiokanal).
Praćenje jezika
Kada promijenite jezik na zaslonu televizora, jezik
na zaslonu sustava također se mijenja nakon
uključivanja i isključivanja sustava.
Kontrola usmjeravanja
Kada provedete funkciju Reprodukcije jednim
dodirom na povezanoj komponenti, sustav se
uključuje i postavlja funkciju sustava na
“HDMI1” ili “HDMI2” (ovisno o HDMI ulaznoj
utičnici u upotrebi), a ulaz TV-a automatski se
postavlja na HDMI ulaz na koji je sustav povezan.
Isključivanje sustava
Sustav možete sinkronizirano isključiti s TV-om.
Napomena
• Sustav se ne isključuje automatski dok reproducira
glazbu ili kada je postavljen na funkciju “FM”.
Reprodukcija jednim dodirom
Kada pritisnete N na daljinskom upravljaču,
sustav i televizor se uključuju, a ulaz televizora
postaje onaj HDMI ulaz putem kojeg je sustav
povezan.
Kontrola zvuka sustava
Možete pojednostavniti rad da biste uživali
u zvuku iz televizora i drugih komponenti.
Funkciju kontrole zvuka sustava možete
upotrijebiti na sljedeći način:
• Kada je sustav uključen, zvuk televizora i drugih
komponenti može izlaziti iz zvučnika sustava.
34CR
Automatska kalibracija
odgovarajućih postavki
zvučnika
[Auto Calibration] (Automatska kalibracija)
D.C.A.C. (Digital Cinema Auto Calibration)
pruža vam idealni audiodoživljaj automatskim
prilagođavanjem postavke udaljenosti, lokacije
i karakteristike zvučnika.
Napomena
• Sustav reproducira glasan testni signal kada se
[Auto Calibration] (Automatska kalibracija) pokrene.
Zvuk ne možete utišati. Upozorite djecu i susjede.
• Prije korištenja postavke [Auto Calibration]
(Automatska kalibracija), provjerite jesu li svi
zvučnici povezani s jedinicom.
1
Pritisnite HOME.
Na zaslonu televizora pojavit će se početni
zaslon.
Postavljanje zvučnika
2
Pritisnite C/c da biste odabrali
(Postavljanje).
[Speaker Settings] (Postavke zvučnika)
3
Pritisnite X/x da biste odabrali [Audio
Settings] (Postavke zvuka), a zatim
pritisnite
.
4
Pritisnite X/x da biste odabrali [Auto
Calibration] (Automatska kalibracija),
a zatim pritisnite
.
7
Na zaslonu televizora pojavit će se početni
zaslon.
2
Pritisnite C/c da biste odabrali
[Setup] (Postavljanje).
3
Pritisnite X/x da biste odabrali [Audio
Settings] (Postavke zvuka), a zatim
pritisnite
.
4
Pritisnite X/x da biste odabrali [Speaker
Settings] (Postavke zvučnika), a zatim
pritisnite
.
Pritisnite X/x da biste odabrali [OK]
(U redu).
Pojavljuje se zaslon [Speaker Settings]
(Postavke zvučnika).
5
Da biste otkazali, pritisnite [Cancel] (Otkaži).
Pritisnite X/x za odabir stavke, a zatim
pritisnite
.
Pritisnite
Provjerite sljedeće postavke.
.
Potvrdite rezultat postavke [Auto
Calibration] (Automatska kalibracija).
Na zaslonu televizora pojavit će se udaljenost
i razina svakog zvučnika.
Napomena
• Ako mjerenje ne uspije, pratite poruku, a zatim
pokušajte ponovno koristiti postavku [Auto
Calibration] (Automatska kalibracija).
9
Pritisnite HOME.
Mikrofon za kalibraciju priključite
u priključak A.CAL MIC na stražnjoj ploči.
[Auto Calibration] (Automatska kalibracija)
će se pokrenuti.
Sustav automatski prilagođava postavke
zvučnika.
Budite tihi tijekom mjerenja.
8
1
Pojavit će se zaslon za potvrdu postavke [Auto
Calibration] (Automatska kalibracija).
Mikrofon za kalibraciju pomoću tronošca
(nije priložen) postavite na razinu uha.
Prednja strana svakog zvučnika mora biti
okrenuta prema mikrofonu za kalibraciju.
Između zvučnika i mikrofona za kalibraciju
ne smije biti prepreka.
6
Da biste imali najbolji mogući surround zvuk,
postavite udaljenost zvučnika od položaja
u kojem slušate zvuk. Potom pomoću testnog
tona prilagodite balans zvučnika.
Pritisnite X/x da biste odabrali [OK] (U redu)
ili [Cancel] (Otkaži), a zatim pritisnite
.
x [Distance] (Udaljenost)
Ako premještate zvučnike, svakako postavite
parametre udaljenosti između položaja slušanja
i zvučnika.
Parametre možete postaviti od 0,0 do 7,0 metara.
[Front Left/Right] (Prednji lijevi/desni) 3,0 m:
Postavite udaljenost prednjeg zvučnika.
[Centre] (Središnji) 3,0 m: Postavite udaljenost
središnjeg zvučnika.
[Surround Left/Right] (Surround lijevi/desni)
3,0 m: Postavite udaljenost surround zvučnika.
[Subwoofer] 3,0 m: Postavite udaljenost
subwoofera.
x Mjerenje je uspješno dovršeno.
x [Level] (Razina)
Odspojite mikrofon za kalibraciju, a zatim
odaberite (U redu). Rezultat je
implementiran.
Razinu zvuka zvučnika moguće je prilagoditi.
Parametre možete postaviti od –6,0 dB do
6,0 dB. Provjerite jeste li postavili [Test Tone]
(Testni ton) na [On] (Uključeno) radi
jednostavne prilagodbe.
x Mjerenje nije uspješno dovršeno.
Pratite poruku, a zatim odaberite [OK]
(U redu) da biste nastavili.
Napomena
• Dok je [Auto Calibration] (Automatska kalibracija)
u tijeku, nemojte koristiti sustav.
Ostale radnje
5
[Setup]
[Front Left/Right] (Prednji lijevi/desni) 0,0 dB:
Postavite razinu prednjeg zvučnika.
[Centre] (Središnji) 0,0 dB: Postavite razinu
središnjeg zvučnika.
35CR
[Surround Left/Right] (Surround lijevi/desni)
0,0 dB: Postavite razinu surround zvučnika.
[Subwoofer] (Subwoofer) 0,0 dB: Postavite
razinu subwoofera.
Savjet
• Da biste istodobno prilagodili glasnoću svih
zvučnika, pritisnite 2 +/–.
x [Relocation] (Premještanje)
Virtualno možete ispraviti položaj zvučnika da
biste poboljšali surround efekt.
[On] (Uključeno): Možete čuti zvuk s virtualno
premještenog položaja zvučnika koji odredi
[Auto Calibration] (Automatska kalibracija).
[Off] (Isključeno): Možete čuti zvuk sa stvarnog
položaja zvučnika.
Napomena
• Ta se postavka primjećuje nakon primjene postavke
[Auto Calibration] (Automatska kalibracija).
x [Test Tone] (Testni ton)
Zvučnici će emitirati testni ton radi prilagodbe
postavke [Level] (Razina).
[Off] (Isključeno): Testni ton ne emitira se iz
zvučnika.
[On] (Uključeno): Testni ton emitira se iz
jednog po jednog zvučnika tijekom prilagodbe
razine. Kada odaberete jednu od stavki u
odjeljku [Speaker Settings] (Postavke zvučnika),
testni ton emitira se redom iz svakog zvučnika.
Prilagodite razinu zvuka na sljedeći način.
1
Postavite [Test Tone] (Testni ton) na [On]
(Uključeno).
2
Pritiskom na X/x odaberite postavku
[Level] (Razina), a zatim pritisnite
.
3
Pritiskom na X/x odaberite željenu vrstu
zvučnika, a zatim pritisnite
.
4
Pritisnite C/c da biste odabrali lijevi ili
desni zvučnik, a zatim pritisnite X/x da
biste prilagodili razinu.
5
6
7
Pritisnite
.
Ponovite korake od 3 do 5.
Pritisnite RETURN.
Sustav se vraća na prethodni zaslon.
8
Pritisnite X/x da biste odabrali postavku
[Test Tone] (Testni ton), a zatim
pritisnite
.
9
Pritisnite X/x da biste odabrali [Off]
(Isključeno), a zatim pritisnite
.
Napomena
• Signali testnog tona ne emitiraju se iz HDMI (OUT)
priključka.
36CR
Upotreba mjerača vremena
za automatsko isključivanje
Sustav možete postaviti tako da se isključuje
u unaprijed određeno vrijeme da biste mogli
zaspati slušajući glazbu. Vrijeme se može
unaprijed postaviti u razmacima od 10 minuta.
Pritisnite SLEEP.
Svaki put kada pritisnete SLEEP, prikaz minuta
(preostalo vrijeme) na zaslonu na prednjoj ploči
mijenja se za 10 minuta.
Kada postavite mjerač vremena za automatsko
isključivanje, preostalo vrijeme pojavljuje se
svakih 5 minuta.
Kada je preostalo vrijeme manje od 2 minute, na
zaslonu na prednjoj ploči trepće “SLEEP”.
Provjera preostalog vremena
Jednom pritisnite SLEEP.
Promjena preostalog vremena
Uzastopce pritišćite SLEEP da biste odabrali
željeno vrijeme.
Deaktivacija gumba na
jedinici
(Zaključavanje gumba)
Gumbe na jedinici možete deaktivirati (osim
za "/1) da biste spriječili neprikladnu upotrebu,
primjerice kada djeca diraju uređaj (funkcija
zaključavanja gumba).
Šifre televizora kojima je moguće
upravljati
Ako je navedeno više šifri, pokušajte ih unositi
jednu po jednu dok ne pronađete valjanu šifru
za svoj televizor.
Proizvođač
Šifra
SONY
01 (zadano)
LG
05
PANASONIC
06
02, 03, 07
SAMSUNG
02, 08
Na zaslonu prednje ploče pojavljuje se
“LOCKED”.
Funkcija zaključavanja gumba aktivirana je
i gumbi na jedinici zaključani su. (Sustavom
možete upravljati daljinskim upravljačem.)
Da biste poništili, pritisnite x i držite dulje
od 5 sekundi dok se na zaslonu na prednjoj
ploči ne pojavi “UNLOCK”.
TOSHIBA
04
Napomena
• Kada koristite gumbe na jedinici dok je uključena
funkcija zaključavanja gumba, na zaslonu na prednjoj
ploči trepće “LOCKED”.
Upravljanje televizorom
pomoću priloženog
daljinskog upravljača
Ako prilagodite signal daljinskog upravljača,
priloženim daljinskim upravljačem možete
upravljati televizorom.
Napomena
• Kada zamijenite baterije daljinskog upravljača, šifra
se može sama ponovno vratiti na zadanu (SONY)
postavku. Ponovno postavite odgovarajuću šifru.
Promjena svjetline zaslona
na prednjoj ploči i indikatora
napajanja
Ostale radnje
Pritisnite x na jedinici i držite dulje od
5 sekundi.
PHILIPS
Pritisnite DIMMER.
Svaki put kada pritisnete DIMMER, svjetlina
zaslona na prednjoj ploči i indikatora napajanja
se mijenja.
Štednja energije u stanju
pripravnosti
Provjerite jesu li postavljene sljedeće postavke:
– [Control for HDMI] (Kontrola za HDMI)
u odjeljku [HDMI Settings] (HDMI postavke)
postavljena je na [Off] (Isključeno)
(stranica 44).
– Postavka [Quick Start Mode] (Način rada
za brzo pokretanje) postavljena je na [Off]
(Isključeno) (stranica 45).
Priprema daljinskog upravljača za
upravljanje televizorom
Pritisnite i držite TV "/1 te istovremeno pomoću
brojčanih gumba upišite šifru proizvođača
televizora (pogledajte tablicu). Potom otpustite
TV "/1.
Ako postavljanje ne uspije, trenutna se registrirana
šifra ne mijenja. Ponovno upišite šifru.
37CR
Pretraživanje web-stranica
1
Pripremite se za pretraživanje interneta.
Povežite sustav s mrežom (stranica 17).
2
Pritisnite HOME.
Prikaz Internetskog preglednika
Pritiskom na DISPLAY možete provjeriti
informacije o web-stranici. Prikazane
informacije razlikuju se ovisno o statusu
web-mjesta i stranice.
Na zaslonu televizora pojavit će se početni
zaslon.
3
Pritisnite C/c da biste odabrali
[Network] (Mreža).
4
Pritisnite X/x da biste odabrali [Internet
Browser] (Internetski preglednik), a zatim
pritisnite
.
Pojavljuje se prikaz [Internet Browser]
(Internetski preglednik).
Napomena
• Neke web-stranice možda se neće ispravno
prikazivati ili funkcionirati.
Unos URL-a
Odaberite [URL entry] (URL unos) na izborniku
mogućnosti.
Unesite URL pomoću softverske tipkovnice,
zatim odaberite [Enter].
Postavljanje zadane početne stranice
Dok je stranica koju želite postaviti prikazana,
odaberite [Set as start page] (Postavi kao
početnu stranicu) na izborniku mogućnosti.
Povratak na prethodnu stranicu
Odaberite [Previous page] (Prethodna stranica)
na izborniku mogućnosti.
Ako se prethodna stranica ne pojavi ni kada
odaberete [Previous page] (Prethodna stranica),
odaberite [Window List] (Prozor popisa)
u izborniku opcija pa odaberite stranicu
na koju se želite vratiti s popisa.
Zatvaranje internetskog preglednika
Pritisnite HOME.
38CR
A Naslov stranice
B Adresa stranice
C Pokazivač
Pomičite se pritiskom na C/X/x/c. Postavite
pokazivač na vezu koju želite pregledati,
a zatim pritisnite . Prikazuje se povezano
web-mjesto.
D SSL ikona
Pojavljuje se kada je povezani URL siguran.
E Pokazatelj jačine signala
Pojavljuje se kada je sustav povezan
s bežičnom mrežom.
F Traka napretka / ikona učitavanja
Pojavljuje se kada se stranica učitava ili
tijekom preuzimanja/prijenosa datoteke.
G Polje unosa teksta
Pritisnite , a zatim na izborniku
mogućnosti odaberite [Input] (Unos)
da biste otvorili softversku tipkovnicu.
H Traka za pomicanje
Pritisnite C/X/x/c da biste prikaz stranice
pomaknuli ulijevo, gore, dolje ili udesno.
Dostupne mogućnosti
Različite postavke i radnje dostupne su
pritiskom na OPTIONS.
Dostupne stavke razlikuju se ovisno o situaciji.
Pojedinosti
[Browser Setup]
(Postavljanje
preglednika)
Prikazuje postavke
internetskog preglednika.
• [Zoom] (Zumiranje):
Povećava ili smanjuje
veličinu prikazanog
sadržaja.
• [JavaScript Setup]
(Postavljanje JavaScripta):
Omogućuje ili
onemogućuje JavaScript.
• [Cookie Setup]
(Postavljanje kolačića):
Određuje hoće li se
prihvatiti kolačići
preglednika.
• [SSL Alarm Display]
(Prikaz SSL alarma):
Određuje hoće li se SSL
omogućiti ili onemogućiti.
[Input] (Unos)
Prikazuje softversku
tipkovnicu za unos znakova
tijekom pretraživanja
web-mjesta.
[Break] (Novi redak)
Premješta pokazivač u novi
redak u polju za unos teksta.
[Delete] (Izbriši)
Briše jedan znak s lijeve
strane pokazivača tijekom
unosa teksta.
[Window List]
(Popis prozora)
Prikazuje popis svih trenutno
otvorenih web-mjesta.
Omogućuje povratak na
prethodno prikazano webmjesto odabirom prozora.
[Bookmark List]
(Popis knjižnih
oznaka)
Prikazuje popis knjižnih
oznaka.
[URL entry] (Unos
URL adrese)
Omogućuje unos URL-a kada
je softverska tipkovnica
prikazana.
[Previous page]
(Prethodna stranica)
Služi za prelazak na
prethodno prikazanu
stranicu.
Pojedinosti
[Next page] (Sljedeća Služi za prelazak na
stranica)
prethodno prikazanu sljedeću
stranicu.
[Cancel loading]
(Otkaži učitavanje)
Zaustavlja učitavanje
stranice.
[Reload] (Ponovo
učitaj)
Ponovno učitava istu
stranicu.
[Add to Bookmark]
(Dodaj u knjižne
oznake)
Dodaje trenutačno prikazano
web-mjesto na popis knjižnih
oznaka.
[Set as start page]
(Postavi kao početnu
stranicu)
Postavlja trenutačno
prikazano web-mjesto kao
zadanu početnu stranicu.
[Open in new
window] (Otvori
u novom prozoru)
Otvara vezu u novom
prozoru.
[Character encoding] Postavlja kod znaka.
(Kodiranje znakova)
[Display certificate]
(Prikaži potvrdu)
Ostale radnje
Stavke
Stavke
Prikazuje potvrde poslužitelja
poslane sa stranica koje
podržavaju SSL.
39CR
Ikona
Postavke i prilagodbe
Upotreba prikaza
postavljanja
Možete načiniti razne prilagodbe stavki kao što
su slika i zvuk.
Zadane su postavke podcrtane.
Napomena
• Postavke reprodukcije pohranjene na disku
nadjačavaju postavke prikaza postavljanja,
a neke opisane funkcije možda neće funkcionirati.
1
Pritisnite HOME.
Na zaslonu televizora pojavit će se početni
zaslon.
2
Pritisnite C/c da biste odabrali
[Setup] (Postavljanje).
3
Pritiskom na X/x odaberite ikonu
kategorije postavljanja koju želite
promijeniti, a zatim pritisnite
.
Objašnjenje
[Music Settings] (Postavke
glazbe) (str. 44)
Prilagođava detaljne postavke
za reprodukciju diska Super
Audio CD.
[System Settings] (Postavke
sustava) (str. 44)
Prilagođava postavke vezane
uz sustav.
[External Input Settings]
(Postavke vanjskog unosa)
(str. 45)
Postavlja postavku preskakanja
ulaza za svaki vanjski ulaz.
[Network Settings] (Mrežne
postavke) (str. 45)
Prilagođava detaljne postavke
za internet i mrežu.
[Easy Setup] (Jednostavno
postavljanje) (str. 46)
Ponovno pokreće Easy Setup
(Jednostavno postavljanje) radi
određivanja osnovnih postavki.
[Resetting] (Ponovno
postavljanje) (str. 46)
Vraća tvorničke postavke
sustava.
Možete postaviti sljedeće mogućnosti.
Ikona
Objašnjenje
[Network Update] (Ažuriranje
mreže) (str. 40)
Ažurira softver sustava.
[Screen Settings] (Postavke
zaslona) (str. 41)
Prilagođava postavke zaslona
u skladu s vrstom priključaka
za povezivanje.
[Audio Settings] (Postavke
zvuka) (str. 42)
Prilagođava postavke zvuka
u skladu s vrstom priključaka
za povezivanje.
[BD/DVD Viewing Settings]
(Postavke gledanja BD-a/DVD-a)
(str. 43)
Prilagođava detaljne postavke
za reprodukciju BD-a/DVD-a.
[Parental Control Settings]
(Postavke roditeljskog nadzora)
(str. 43)
Prilagođava detaljne postavke
za funkciju roditeljskog nadzora.
40CR
[Network Update]
(Ažuriranje mreže)
Informacije o funkcijama ažuriranja potražite
na sljedećem web-mjestu:
Za korisnike u Europi i Rusiji:
http://support.sony-europe.com/hub/hub.html
Za korisnike u drugim državama/regijama:
http://www.sony-asia.com/section/support
Tijekom softverskog ažuriranja na zaslonu
na prednjoj ploči pojavljuje se “UPDATING”.
Kada se ažuriranje dovrši, glavna jedinica
automatski se isključuje. Pričekajte da se
ažuriranje softvera dovrši; nemojte uključivati ili
isključivati glavnu jedinicu ni raditi s glavnom
jedinicom ili televizorom.
[Screen Settings]
(Postavke zaslona)
[Pan & Scan] (Cijeli zaslon): Prikazuje sliku
potpune visine preko cijelog zaslona s odrezanim
bočnim stranama.
x [3D Output Setting] (Postavka 3D izlaza)
[Auto] (Automatski): U normalnim okolnostima
odaberite ovo.
[Off] (Isključeno): Odaberite ovu postavku da
bi vam se sav sadržaj prikazivao u 2D prikazu.
Napomena
• 3D video emitira se iz utičnica HDMI (IN 1) ili HDMI
(IN 2) bez obzira na ovu postavku.
Postavlja veličinu zaslona televizora s podrškom
za 3D.
Napomena
• Ova postavka ne primjenjuje se na 3D video iz utičnice
HDMI (IN 1) ili HDMI (IN 2).
x [TV Type] (Vrsta televizora)
[16:9]: Odaberite ovu postavku pri povezivanju
s televizorom širokog zaslona ili televizorom
s funkcijom širokog načina prikaza.
[4:3]: Odaberite ovu postavku pri povezivanju
televizora sa zaslonom 4:3 bez funkcije širokog
načina prikaza.
x [Screen Format] (Format zaslona)
[Full] (Puni): Odaberite ovu postavku pri
povezivanju s televizorom s funkcijom širokog
načina prikaza. Prikazuje sliku na zaslonu omjera
4:3 u omjeru 16:9, čak i na televizoru sa širokim
zaslonom.
[Normal] (Normalno): Mijenja veličinu slike radi
prilagodbe veličini zaslona s izvornim omjerom
širine i visine slike.
x [DVD Aspect Ratio] (Omjer širine i visine
DVD-a)
[Letter Box] (Okvir 4:3): Prikazuje široku sliku
s crnim crtama na vrhu i dnu.
[Auto] (Automatski): U normalnim okolnostima
odaberite ovo. Jedinica automatski otkriva temelji
li se materijal na videosadržaju ili na filmskom
sadržaju te odabire prikladan način pretvorbe.
[Video]: Uvijek će se odabrati način pretvorbe
u skladu s materijalima koji se temelje na
videosadržaju, bez obzira na materijal.
x [Output Video Format] (Format izlaznog
videozapisa)
[HDMI]: U normalnim okolnostima odaberite
[Auto] (Automatski). Odaberite [Original
Resolution] (Izvorna razlučivost) da biste postigli
izlaznu razlučivost snimljenu na disku. (Ako je
razlučivost niža od SD razlučivosti, povećava se do
SD razlučivosti.)
[Video]: Automatski postavlja najnižu razlučivost.
Postavke i prilagodbe
x [TV Screen Size Setting for 3D] (Postavka
veličine zaslona televizora za 3D)
x [Cinema Conversion Mode] (Način pretvorbe
u kino-format)
x [BD-ROM 24p Output] (BD-ROM 24p izlaz)
[Auto] (Automatski): Emitira videosignale pri
1920 × 1080p/24 Hz samo kod povezivanja
s televizorom koji podržava 1080/24p pomoću
HDMI (OUT) priključka.
[On] (Uključeno): Odaberite ovu postavku ako
je vaš televizor kompatibilan s videosignalima
razlučivosti 1080/24p.
[Off] (Isključeno): Odaberite ovu postavku ako
televizor nije kompatibilan s videosignalima
razlučivosti 1080/24p.
x [DVD-ROM 24p Output] (DVD-ROM 24p izlaz)
[Auto] (Automatski): Emitira videosignale pri
1920 × 1080p/24 Hz samo kod povezivanja
s televizorom koji podržava 1080/24p pomoću
HDMI (OUT) priključka.
[Off] (Isključeno): Odaberite ovu postavku ako
televizor nije kompatibilan s videosignalima
razlučivosti 1080/24p.
41CR
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
x [Audio DRC]
[Auto] (Automatski): Automatski otkriva vrstu
vanjskog uređaja i prebacuje se na odgovarajuću
postavku boje.
[YCbCr (4:2:2)]: Emitira YCbCr 4:2:2
videosignale.
[YCbCr (4:4:4)]: Emitira YCbCr 4:4:4
videosignale.
[RGB]: Odaberite ovu postavku tijekom
povezivanja uređaja s priključkom usklađenim
sa standardom HDCP DVI.
Možete komprimirati dinamični raspon
zvučnog zapisa.
x [HDMI Deep Colour Output] (HDMI izlaz
dubokih boja)
x [Attenuate - AUDIO] (Priguši – AUDIO)
[Auto] (Automatski): U normalnim
okolnostima odaberite ovo.
[16bit] (16-bitno), [12bit] (12-bitno), [10bit]
(10-bitno): Emitira 16-bitne/12-bitne/10-bitne
videosignale pri povezivanju s televizorom koji
podržava duboku boju.
[Off] (Isključeno): Odaberite ovo kada je slika
nestabilna ili su boje neprirodne.
Kada slušate komponentu priključenu u
priključke AUDIO (AUDIO IN L/R), može se
javiti izobličenje. Izobličenje možete spriječiti
tako da prigušite ulaznu razinu na jedinici.
x [SBM] (Super Bit Mapping)
x [Audio Output] (Audioizlaz)
[On] (Uključeno): Uglađuje stupnjevanje izlaza
videosignala iz priključka HDMI (OUT).
[Off] (Isključeno): Odaberite kada se pojavljuju
izobličeni videosignali ili neprirodne boje.
Možete odabrati način izlaza tamo gdje se
zvučni signal emitira.
x [Pause Mode] (Način pauze) (samo BD/DVD
VIDEO/DVD-R/DVD-RW)
[Auto] (Automatski): Slika, uključujući objekte
koji se dinamički kreću, prikazuje se bez
podrhtavanja. U normalnim okolnostima
odaberite ovaj položaj.
[Frame] (Kadar): Slika, uključujući objekte koji
se ne kreću dinamički, prikazuje se u visokoj
razlučivosti.
[Audio Settings]
(Postavke zvuka)
x [BD Audio MIX Setting] (Postavka BD
kombinacije zvuka)
[On] (Uključeno): Emitira zvuk dobiven
miješanjem interaktivnog zvuka i sekundarnog
zvuka u primarni zvuk.
[Off] (Isključeno): Emitira samo primarni zvuk.
42CR
[Auto] (Automatski): Izvodi reprodukciju pri
dinamičnom rasponu određenom na disku
(samo BD-ROM).
[On] (Uključeno): Sustav reproducira zvučni
zapis s dinamičkim rasponom kakav su njegovi
tvorci namjeravali postići.
[Off] (Isključeno): Nema kompresije
dinamičkog raspona.
[On] (Uključeno): Prigušuje ulaznu razinu.
Uz ovu postavku izlazna će se razina smanjiti.
[Off] (Isključeno): Normalna ulazna razina.
[Speaker] (Zvučnik): Emitira višekanalni zvuk
samo iz zvučnika sustava.
[Speaker + HDMI] (Zvučnik + HDMI):
Emitira višekanalni zvuk iz zvučnika sustava,
a 2-kanalne linearne PCM signale iz HDMI
(OUT) utičnice.
[HDMI]: Emitira zvuk samo iz HDMI (OUT)
utičnice. Format zvuka ovisi o povezanoj
komponenti.
Napomena
• Kada je mogućnost [Control for HDMI] (Kontrola
za HDMI) postavljena na [On] (Uključeno)
(stranica 44), [Audio Output] (Audioizlaz)
automatski se postavlja na [Speaker + HDMI]
(Zvučnik + HDMI). Tu postavku nije moguće
promijeniti.
• Zvučni signali ne emitiraju se iz priključka HDMI
(OUT) kada je [Audio Output] (Audioizlaz)
postavljen na [Speaker + HDMI] (Zvučnik + HDMI),
a [HDMI1 Audio Input Mode] (HDMI1 način
audioulaza) (stranica 44) postavljen na [TV]
(Televizor). (Samo modeli za Europu.)
• Kada je [Audio Output] (Audioizlaz) postavljen
na [HDMI], format izlaznog signala za “Televizor”
funkciju 2-kanalni je linearni PCM.
x [Sound Effect] (Zvučni efekt)
x [Audio Language] (Jezik zvuka)
Postavku za zvučne efekte sustava (SOUND
MODE(stranica 20)) možete i uključiti/isključiti.
Za dvokanalni izvor odaberite [Dolby Pro Logic],
[DTS Neo:6 Cinema] (DTS Neo:6 kino) ili [DTS
Neo:6 Music] (DTS Neo:6 glazba) da biste
simulirali surround zvuk.
Za BD-ROM-ove ili DVD VIDEO diskove možete
odabrati zadani jezik zapisa.
Kada odaberete [Original] (Izvorno), odabire se
jezik koji ima prednost na disku.
Kada odaberete [Select Language Code] (Odaberi
kod jezika), pojavljuje se zaslon za unos koda
jezika. Unesite kod jezika prema popisu “Popis
jezičnih kodova” (stranica 57).
x [Speaker Settings] (Postavke zvučnika)
Da biste dobili najbolji mogući surround zvuk,
postavite zvučnike. Dodatne informacije potražite
u odjeljku “Postavljanje zvučnika” (stranica 35).
x [Auto Calibration] (Automatska kalibracija)
Možete automatski kalibrirati odgovarajuće
postavke. Dodatne informacije potražite
u odjeljku “Automatska kalibracija odgovarajućih
postavki zvučnika” (stranica 34).
[BD/DVD Viewing
Settings] (Postavke
gledanja BD-a/DVD-a)
x [BD/DVD Menu Language] (Jezik izbornika
BD-a/DVD-a)
Za BD-ROM-ove ili DVD VIDEO diskove možete
izabrati zadani jezik izbornika.
Kada odaberete [Select Language Code] (Odaberi
kod jezika), pojavljuje se zaslon za unos koda
jezika. Unesite kod jezika prema popisu “Popis
jezičnih kodova” (stranica 57).
x [Subtitle Language] (Jezik titlova)
Za BD-ROM-ove ili DVD VIDEO diskove možete
odabrati zadani jezik titlova.
Kada odaberete [Select Language Code] (Odaberi
kod jezika), pojavljuje se zaslon za unos koda
jezika. Unesite kod jezika prema popisu “Popis
jezičnih kodova” (stranica 57).
x [BD Hybrid Disc Playback Layer]
(Sloj reprodukcije BD hibridnog diska)
[BD]: Reproducira BD sloj.
[DVD/CD]: Reproducira DVD ili CD sloj.
x [BD Internet Connection] (BD internetska
veza)
Postavke i prilagodbe
[Sound Mode On] (Način zvuka uključen):
Omogućuje surround efekt načina zvuka
(stranica 20). Gornja granica frekvencije
uzorkovanja postavljena je na 48 kHz.
[Dolby Pro Logic]: Sustav simulira surround zvuk
iz dvokanalnih izvora i emitira zvuk iz svih 5.1kanalnih zvučnika (dekodiranje Dolby Pro Logic).
[DTS Neo:6 Cinema]/[DTS Neo:6 Music] (DTS
Neo:6 kino)/(DTS Neo:6 glazba): Sustav simulira
surround zvuk iz dvokanalnih izvora i proizvodi
6,1-kanalni zvuk (dekodiranje načina rada DTS
Neo:6 Cinema/DTS Neo:6 Music).
[Off] (Isključeno): Zvučni efekti su onemogućeni.
Možete čuti zvuk onako kako je snimljen.
[Allow] (Dopusti): U normalnim okolnostima
odaberite ovo.
[Do not allow] (Nemoj dopustiti): Ne dopušta
internetsku vezu.
[Parental Control
Settings] (Postavke
roditeljskog nadzora)
x [Password] (Zaporka)
Postavite ili promijenite zaporku za funkciju
roditeljskog nadzora. Zaporka omogućuje
postavljanje ograničenja reprodukcije BD-ROM
diska, DVD VIDEO diska ili internetskog
videozapisa. Ako je potrebno, možete postaviti
različite razine ograničenja za BD-ROM i DVD
VIDEO diskove.
43CR
x [Parental Control Area Code] (Regionalni kod
roditeljskog nadzora)
Reprodukcija nekih BD-ROM ili DVD VIDEO
diskova može biti ograničena s obzirom na
geografsko područje. Scene mogu biti blokirane ili
zamijenjene drugim scenama. Slijedite upute na
zaslonu i unesite četveroznamenkastu zaporku.
x [BD Parental Control] (Roditeljski nadzor za
BD)/[DVD Parental Control] (Roditeljski nadzor
za DVD)/[Internet Video Parental Control]
(Roditeljski nadzor za internetske videozapise)
Ako postavite roditeljski nadzor, određene scene
mogu biti blokirane ili zamijenjene drugim
scenama. Slijedite upute na zaslonu i unesite
četveroznamenkastu zaporku.
x [Internet Video Unrated] (Internetski
videozapis bez dobnog ograničenja)
[Allow] (Dopusti): Omogućuje reprodukciju
internetskih videozapisa bez dobnog ograničenja.
[Block] (Blokiraj): Blokira reprodukciju
internetskih videozapisa bez dobnog ograničenja.
[Music Settings]
(Postavke glazbe)
x [Super Audio CD Playback Layer]
(Reprodukcija sloja Super Audio CD diska)
[Super Audio CD]: Reproducira sloj Super Audio
CD diska.
[CD]: Reproducira CD sloj.
x [Super Audio CD Playback Channels] (Kanali
reprodukcije Super Audio CD diska)
[DSD 2ch] (DSD 2-kanalno): Reproducira
dvokanalno područje:
[DSD Multi] (DSD višekanalno): Reproducira
višekanalno područje.
44CR
[System Settings]
(Postavke sustava)
x [OSD Language] (Jezik OSD-a)
Možete odabrati jezik prikaza zaslona sustava.
x [Illumination/Display] (Osvjetljenje/Zaslon)
Možete odabrati status senzorskih gumba
(stranica 9) i zaslona na prednjoj ploči
(stranica 10).
[On] (Uključeno): Senzorski gumbi i zaslon na
prednjoj ploči ostaju osvijetljeni.
[Auto] (Automatski): Senzorski gumbi i zaslon
na prednjoj ploči isključuju se kada se ne radi sa
sustavom.
x [HDMI Settings] (HDMI postavke)
[Control for HDMI] (Kontrola za HDMI)
[On] (Uključeno): Uključeno. Možete zajednički
raditi s komponentama koje su spojene HDMI
kabelom.
[Off] (Isključeno): Isključeno.
[Audio Return Channel] (Povratni audiokanal)
Ta je funkcija dostupna kada sustav priključite
u HDMI IN priključak televizora kompatibilan
s funkcijom Audio Return Channel.
[Auto] (Automatski): Sustav putem HDMI kabela
može automatski primati digitalni zvučni signal
TV-a.
[Off] (Isključeno): Isključeno.
Napomena
• Funkcija je dostupna samo kada je mogućnost [Control
for HDMI] (Kontrola za HDMI) postavljena na [On]
(Uključeno).
[HDMI1 Audio Input Mode] (HDMI1 način
audioizlaza) (samo europski modeli)
Možete odabrati audioizlaz komponente koja je
povezana u HDMI (IN 1) utičnicu.
[HDMI1]: Zvuk komponente koja je povezana na
HDMI (IN 1) utičnicu ulazi iz HDMI (IN 1)
utičnice.
[TV]: Zvuk komponente koja je priključena na
priključak HDMI (IN 1) ulazi iz priključka
Televizor (DIGITAL IN OPTICAL).
x [Quick Start Mode] (Način rada za brzo
pokretanje)
[On] (Uključeno): Skraćuje vrijeme pokretanja iz
stanja pripravnosti. Sustavom možete upravljati
čim ga uključite.
[Off] (Isključeno): Zadana postavka.
x [Power Save Drive] (Pogon za uštedu
energije)
[On] (Uključeno): Smanjuje potrošnju napajanja
kada je razina glasnoće niska.
[Off] (Isključeno): Uobičajeno stanje. Sustav
može reproducirati glasnoću zvuka.
[On] (Uključeno): Uključuje funkciju [Auto
Standby] (Automatsko stanje pripravnosti). Kada
sa sustavom ne radite približno 30 minuta, sustav
automatski ulazi u stanje pripravnosti.
[Off] (Isključeno): Isključuje funkciju.
Možete prikazati informacije o verziji softvera
sustava i MAC adresi.
x [Software License Information] (Informacije
o softverskoj licenci)
Možete prikazati informacije o softverskoj
licenci.
[External Input
Settings] (Postavke
vanjskog unosa)
Postavka preskakanja praktična je značajka koja
vam omogućuje preskakanje nekorištenih ulaza
prilikom odabira funkcije.
x [HDMI1]/[HDMI2]/[TV]/[AUDIO]
x [Auto Display] (Automatski prikaz)
[On] (Uključeno): Automatski prikazuje
informacije na zaslonu tijekom promjene
prikazivanja naslova, načina slika, zvučnih
signala itd.
[Off] (Isključeno): Prikazuje informacije samo
kada pritisnete DISPLAY.
x [Screen Saver] (Čuvar zaslona)
[Do not skip] (Nemoj preskočiti): Sustav ne
preskače odabranu funkciju kada funkciju
odaberete pritiskom na FUNCTION.
[Skip] (Preskoči): Sustav preskače odabranu
funkciju kada funkciju odaberete pritiskom
na FUNCTION.
[On] (Uključeno): Uključuje funkciju čuvara
zaslona.
[Off] (Isključeno): Isključeno.
[Network Settings]
(Mrežne postavke)
x [Software Update Notification] (Obavijest
o ažuriranju softvera)
x [Internet Settings] (Internetske postavke)
[On] (Uključeno): Postavlja sustav tako da šalje
obavijest s informacijama o novijoj verziji
softvera (stranica 40).
[Off] (Isključeno): Isključeno.
x [Gracenote Settings] (Gracenote postavke)
[Auto] (Automatski): Automatski preuzima
informacije o disku kada zaustavite reprodukciju
diska. Da bi preuzimanje bilo moguće, sustav
mora biti povezan s mrežom.
[Manual] (Ručno): Preuzima informacije o disku
kada je odabrana mogućnost [Video Search]
(Pretraživanje videozapisa) ili [Music Search]
(Pretraživanje glazbe).
Postavke i prilagodbe
x [Auto Standby] (Automatsko stanje
pripravnosti)
x [System Information] (Informacije o sustavu)
Prvo povežite sustav s mrežom. Dodatne
informacije potražite u odjeljku “Treći korak:
priprema za mrežnu vezu” (stranica 17).
[Wired Setup] (Ožičeno postavljanje):
Odaberite tu mogućnost kada se povezujete
sa širokopojasnim usmjerivačem putem LAN
kabela.
[Wireless Setup(built-in)] (Bežično postavljanje
(ugrađeno)): Odaberite kada koristite bežični
LAN ugrađen u sustav da biste koristili bežičnu
mrežnu vezu.
[View Network Status] (Prikaz stanja mreže):
Prikazuje trenutno stanje mreže.
45CR
Savjet
• Dodatne informacije potražite na sljedećem webmjestu te pogledajte najčešća pitanja.
Za korisnike u Europi i Rusiji:
http://support.sony-europe.com/hub/hub.html
Za korisnike u drugim državama/regijama:
http://www.sony-asia.com/section/support
x [Network Connection Diagnostics]
(Dijagnostika mrežne veze)
Da biste provjerili je li mrežna veza ispravno
uspostavljena, možete pokrenuti dijagnostiku
mreže.
x [Connection Server Settings] (Postavke
poslužitelja za povezivanje)
Služi za odabir prikaza povezanog DLNA
poslužitelja.
x [Media Remote Device Registration]
(Registracija medijskog udaljenog uređaja)
Registrira medijski udaljeni uređaj.
x [Registered Media Remote Devices]
(Registrirani medijski udaljeni uređaji)
Prikazuje popis registriranih medijskih
udaljenih uređaja.
x [Remote Start] (Pokretanje daljinskog
upravljanja)
[On] (Uključeno): Omogućuje uključivanje
sustava putem medijskog daljinskog upravljača.
[Off] (Isključeno): Isključeno.
[Easy Setup]
(Jednostavno postavljanje)
x [Renderer Set-up] (Postavljanje prikazivača)
[Automatic Access Permission] (Dopuštenje
automatskog pristupa): Služi za omogućivanje
automatskog pristupa novootkrivenom DLNA
kontroleru.
[Smart Select] (Pametan odabir): Omogućuje
Sony DLNA kontroleru da pronađe sustav kao
ciljnu komponentu kojom se upravlja putem
infracrvene zrake. Tu funkciju možete uključiti i
isključiti.
[Renderer Name] (Naziv prikazivača): Prikazuje
naziv sustava kako je naveden na drugim DLNA
uređajima na mreži.
x [Easy Initial Settings] (Jednostavne početne
postavke)
x [Renderer Access Control] (Kontrola
pristupa prikazivaču)
Određuje hoće li se prihvatiti naredbe iz DLNA
kontrolera.
[Resetting] (Ponovno
postavljanje)
x [PARTY Auto Start] (Automatsko pokretanje
funkcije PARTY)
x [Reset to Factory Default Settings] (Vraćanje
na tvornički zadane postavke)
[On] (Uključeno): Pokreće PARTY ili se
pridružuje postojećoj funkciji PARTY na zahtjev
umreženog uređaja kompatibilnog s funkcijom
PARTY STREAMING.
[Off] (Isključeno): Isključeno.
Postavke sustava možete vratiti na tvornički
zadane odabirom skupine postavki. Sve postavke
unutar skupine bit će vraćene na početne.
Pokreće [Easy Initial Settings] (Jednostavne
početne postavke) radi određivanja osnovnih
postavki. Slijedite upute na zaslonu.
x [Easy Network Settings] (Jednostavne
mrežne postavke)
Pokreće [Easy Network Settings] (Jednostavne
mrežne postavke) radi određivanja osnovnih
postavki mreže. Slijedite upute na zaslonu.
x [Initialize Personal Information] (Pokreni
osobne podatke)
Možete izbrisati osobne podatke pohranjene
u sustavu.
46CR
Dodatne informacije
Mjere opreza
O sigurnosti
• Da biste smanjili rizik od požara ili udara, na sustav ne
stavljajte predmete napunjene tekućinom, kao što su
vaze, te ne stavljajte sustav u blizini vode, primjerice
kade ili tuš-kabine. Ako u kućište uređaja dospije
neki predmet ili tekućina, isključite uređaj iz struje
i odnesite ga na pregled u ovlašteni servis prije
nastavka uporabe.
• Ne dirajte kabel za napajanje mokrim rukama.
U suprotnom može doći do strujnog udara.
O izvorima napajanja
O postavljanju
• Postavite sustav na dovoljno prozračno mjesto kako
u unutrašnjosti sustava ne bi došlo do nakupljanja
topline.
• Pri velikoj glasnoći tijekom duljih vremenskih
razdoblja kućište postaje vruće na dodir. To nije kvar.
No dodirivanje kućišta potrebno je izbjegavati.
Nemojte postavljati sustav u tijesan prostor u kojem je
ventilacija slaba jer to može dovesti do pregrijavanja.
• Na uređaj nemojte stavljati nikakve predmete koji bi
mogli blokirati ventilacijske otvore. Sustav je
opremljen pojačalom velike snage. Ako su ventilacijski
otvori blokirani, sustav se može pregrijati i pokvariti.
• Ne postavljajte uređaj na mekane podloge (tepihe,
pokrivače itd.) ili u blizini materijala (zavjesa) koji
mogu blokirati ventilacijske otvore.
• Ne stavljajte sustav u skučen prostor, primjerice, na
policu za knjige ili slično.
• Sustav nemojte instalirati blizu izvora topline,
primjerice radijatora ili zračnih otvora, ni na mjesta
podložna izravnom Sunčevu svjetlu, velikim
količinama prašine, mehaničkoj vibraciji ili udarima.
• Ne postavljajte sustav u kosi položaj. Oblikovan je za
rad samo u vodoravnom položaju.
• Sustav i diskove držite što dalje od opreme sa snažnim
magnetima, kao što su mikrovalne pećnice ili veliki
zvučnici.
• Ne stavljajte teške predmete na sustav.
• Ne stavljajte metalne predmete ispred prednje ploče.
Oni mogu ograničiti prijam radiovalova.
O radu uređaja
• Ako unesete sustav iz hladnog na toplo mjesto ili ako
je postavljen u vrlo vlažnom prostoru, na lećama
unutar uređaja može se kondenzirati vlaga. Ako se
to dogodi, sustav možda neće pravilno raditi. U tom
slučaju uklonite disk i ostavite sustav uključen
približno pola sata dok vlaga ne ishlapi.
• Kada premještate sustav, izvadite disk. Ako to ne
učinite, disk bi se mogao oštetiti.
• Ako nešto padne na kućište, prije nastavka s radom
isključite jedinicu iz struje i dajte je na pregled
ovlaštenom osoblju.
O prilagodbi glasnoće
• Ne pojačavajte glasnoću dok slušate dijelove s vrlo
niskom razinom ulaza zvuka ili bez zvučnih signala.
U suprotnome se zvučnici mogu oštetiti tijekom nagle
reprodukcije dijela s visokom razinom zvuka.
O čišćenju
• Kućište, prednju ploču i kontrole čistite mekom
krpom malo navlaženom u otopini blagog sredstva
za pranje. Nemojte koristiti nikakvu abrazivnu krpu,
prašak za ribanje ili otapalo, primjerice alkohol ili
benzin.
Ako imate pitanja ili problema u vezi sa sustavom,
obratite se najbližem prodavaču proizvoda tvrtke
Sony.
Dodatne informacije
• Isključite uređaj iz zidne utičnice ako ga ne
namjeravate upotrebljavati duže vrijeme. Pri
isključivanju kabela iz struje, povucite za priključak,
nikada za kabel.
• Ne stavljajte sustav na mjesta na kojima se
upotrebljava medicinska oprema. To može uzrokovati
kvar medicinske opreme.
• Ako upotrebljavate srčani stimulator ili neki drugi
medicinski uređaj, savjetujte se s liječnikom ili
proizvođačem medicinskog uređaja prije upotrebe
funkcije bežične LAN mreže.
O diskovima za čišćenje, sredstvima za
čišćenje diskova/leća
• Nemojte koristiti diskove za čišćenje i sredstva za
čišćenje diskova/leća (uključujući tekuća sredstva
i raspršivače). Oni mogu prouzročiti kvar uređaja.
O zamjeni dijelova
• U slučaju popravljanja ovog sustava, popravljeni
dijelovi mogu se skupljati za ponovnu upotrebu ili
recikliranje.
O boji na televizoru
• Ako zvučnici uzrokuju nepravilan prikaz boje na
zaslonu, isključite televizor pa ga ponovno uključite
nakon 15-30 minuta. Ako se boja i dalje nepravilno
prikazuje, postavite zvučnike podalje od televizora.
47CR
VAŽNA OBAVIJEST
Oprez: ovaj sustav može beskonačno prikazivati
nepomičnu videosliku ili zaslonski prikaz na
televizoru. Ako nepomičnu videosliku ili zaslonski
prikaz prikazujete na televizoru dulje vrijeme,
postoji rizik od oštećenja zaslona. Tome su osobito
podložni projekcijski televizori.
Napomene o diskovima
O rukovanju diskovima
• Da bi disk ostao čist, pridržavajte ga za rub. Ne
dodirujte površinu.
• Ne lijepite papir ili traku na disk.
O premještanju sustava
• Prije premještanja sustava provjerite nije li umetnut
disk i isključite kabel za napajanje iz zidne utičnice.
• Disk nemojte izlagati izravnoj Sunčevoj
svjetlosti ili izvorima topline, primjerice
dovodima toplog zraka, ni ostavljati u
automobilu na izravnoj Sunčevoj svjetlosti jer
unutra temperatura može znatno porasti.
• Nakon reprodukcije pohranite disk u kutiju.
O čišćenju
• Prije reprodukcije očistite disk krpom.
Disk brišite od središta prema rubu.
• Nemojte koristiti otapala kao što su benzin i
razrjeđivač, sredstva za čišćenje dostupna na
tržištu ili antistatičke raspršivače namijenjene
za gramofonske ploče.
Sustav može reproducirati samo standardne
okrugle diskove. Korištenjem nestandardnih
diskova ili diskova koji nisu kružnog oblika
(npr. onih u obliku kartice, srca ili zvjezdice)
moguće je izazvati kvar.
Nemojte koristiti disk za koji je pričvršćen
komercijalno dostupan dodatak, primjerice
naljepnica ili prsten.
48CR
Otklanjanje poteškoća
Ako pri upotrebi sustava primijetite bilo koju od
sljedećih poteškoća, prije traženja popravka
pokušajte riješiti problem pomoću ovog vodiča
za otklanjanje poteškoća. Ako su problemi
i dalje prisutni, obratite se najbližem dobavljaču
za Sony.
Imajte na umu da možete zadržati dijelove koje
serviser eventualno zamijeni tijekom popravka.
Općenito
“PROTECT” i “PUSH PWR” naizmjenično se pojavljuju
na zaslonu na prednjoj ploči.
t Pritiskom na "/1 isključite sustav i provjerite
sljedeće stavke nakon što “STANDBY”
nestane.
• Jesu li + i - kabeli zvučnika kratko spojeni?
• Koristite li samo specificirane zvučnike?
• Blokira li nešto ventilacijske otvore sustava?
• Nakon provjere gore navedenih stavki i
rješavanja eventualnih problema, uključite
sustav. Ako ne možete pronaći uzrok
problema čak i nakon provjere svih gore
navedenih stavki, potražite pomoć kod
najbližeg prodavača proizvoda tvrtke Sony.
Na zaslonu prednje ploče pojavljuje se “LOCKED”.
Napajanje se ne uključuje.
t Provjerite je li kabel za napajanje čvrsto
priključen.
t Udaljenost između daljinskog upravljača
i jedinice prevelika je.
t Baterije u daljinskom upravljaču slabe su.
Disk se ne izbacuje i ne možete ukloniti disk čak ni
kada pritisnete Z.
t Pokušajte učiniti sljedeće:
1 Pritisnite i držite N i Z na glavnoj jedinici
dulje od 5 sekundi da biste izbacili disk.
2 Uklonite disk.
3 Isključite kabel za napajanje iz zidne
utičnice, a zatim ga ponovo priključite
nakon nekoliko minuta.
Sustav ne radi normalno.
t Isključite kabel za napajanje iz zidne utičnice,
a zatim ga ponovo priključite nakon nekoliko
minuta.
Poruke
Na zaslonu se pojavljuje sljedeća poruka: [A new
software version is available. Please go to the
“Setup” section of the menu and select “Network
Update” to perform the update.] (Dostupna je nova
verzija softvera. Idite na odjeljak “Postavljanje” na
izborniku i odaberite “Mrežno ažuriranje” da biste
izvršili ažuriranje.).
t Pogledajte [Network Update] (Mrežno
ažuriranje) (stranica 40) da biste ažurirali
sustav novijom verzijom softvera.
Na zaslonu prednje ploče pojavljuje se “DEMO. LOCK”.
t Obratite se najbližem prodavaču proizvoda
tvrtke Sony ili lokalnom ovlaštenom servisu
tvrtke Sony.
Na zaslonu prednje ploče pojavljuje se “Exxxx”.
t Obratite se najbližem prodavaču proizvoda
tvrtke Sony ili lokalnom ovlaštenom servisu
tvrtke Sony te navedite šifru pogreške.
Na cijelom TV zaslonu pojavljuje se
Dodatne informacije
Daljinski upravljač ne funkcionira.
t Postavite funkciju zaključavanja gumba na
isključeno (stranica 37).
bez poruka.
t Obratite se najbližem prodavaču proizvoda
tvrtke Sony ili lokalnom ovlaštenom servisu
tvrtke Sony.
Slika
Nema slike.
t Provjerite način izlaza na svom sustavu
(stranica 14).
Nema slike kada uspostavite vezu HDMI kabelom.
t Glavna jedinica povezana je s ulaznim
uređajem koji ne podržava HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection)
(“HDMI” na prednjoj ploči ne svijetli)
(stranica 14).
3D slike iz HDMI (IN 1) ili HDMI (IN 2) utičnice ne
pojavljuju se na TV zaslonu.
t Ovisno o TV-u ili videokomponenti, 3D slike
se možda neće pojaviti.
49CR
Slika se ne pojavljuje ako je izlazna razlučivost
videozapisa odabrana putem mogućnosti [Output
Video Format] (Format izlaznog videozapisa)
neispravna.
t Pritisnite i držite N i VOL – na jedinici dulje
od 5 sekundi da biste vratili izlaznu razlučivost
videozapisa na najnižu vrijednost.
Tamni je dio slike pretaman / svijetli je dio slike
presvijetao ili neprirodan.
t Postavite [Picture Quality Mode] (Način
kvalitete slike) na [Standard] (Standardno)
(zadano) (stranica 28).
Slika se ne prikazuje ispravno.
t Provjerite postavke za [Output Video Format]
(Format izlaznog videozapisa) u odjeljku [Screen
Settings] (Postavke zaslona) (stranica 41).
t Ako se analogni i digitalni signali istodobno
emitiraju, postavke [BD-ROM 24p Output] (BDROM 24p izlaz) ili [DVD-ROM 24p Output]
u odjeljku [Screen Settings] (Postavke zaslona)
postavite na [Off] (Isključeno) (stranica 41).
t Za BD-ROM diskove provjerite postavke za
[BD-ROM 24p Output] (BD-ROM 24p izlaz)
u odjeljku [Screen Settings] (Postavke zaslona)
(stranica 41).
Pojavljuju se smetnje na slici.
t Očistite disk.
t Ako emitiranje slike iz sustava ide preko
videorekordera do televizora, signal zaštite
autorskih prava primijenjen na neke BD/DVD
programe može utjecati na kvalitetu slike. Ako
i dalje imate problema čak i ako jedinicu izravno
povežete s TV-om, pokušajte je povezati
s drugim ulaznim utičnicama.
Slika se ne prikazuje preko cijelog zaslona televizora.
50CR
Nakon pokretanja reprodukcije datoteke
s videozapisom ili fotografijom nema slike na uređaju
iPod/iPhone. (Samo europski i australski modeli.)
t Odaberite ulaz na televizoru za ovaj sustav.
Zvuk
Nema zvuka.
t Kabeli zvučnika nisu čvrsto priključeni.
t Provjerite postavke zvučnika (stranica 35).
Super Audio CD zvuk komponente koja je povezana
s utičnicom HDMI (IN 1) ili HDMI (IN 2) ne emitira se.
t HDMI (IN 1) i HDMI (IN 2) ne prihvaćaju
format zvuka koji sadrži zaštitu autorskih prava.
Priključite analogni audioizlaz komponente na
priključke AUDIO (AUDIO IN L/R) na jedinici.
Iz televizora ne dopire zvuk putem HDMI (OUT) utičnice
tijekom upotrebe funkcije Audio Return Channel.
t Postavite [Control for HDMI] (Kontrola za
HDMI) u sklopu mogućnosti [HDMI Settings]
(HDMI postavke) u odjeljku [System Settings]
(Postavke sustava) na [On] (Uključeno)
(stranica 44). Isto tako postavite [Audio Return
Channel] (Povratni audiokanal) u sklopu
mogućnosti [HDMI Settings] (HDMI postavke)
u odjeljku [System Settings] (Postavke sustava)
na [Auto] (Automatski) (stranica 44).
t Provjerite je li televizor kompatibilan
s funkcijom Audio Return Channel.
t Provjerite je li HDMI kabel priključen u utičnicu
na televizoru koja je kompatibilna s funkcijom
Audio Return Channel.
Sustav ne emitira ispravno zvuk televizijskih programa
kada je povezan s digitalnim prijamnikom.
t Provjerite postavke [TV Type] (Vrsta TV-a)
u odjeljku [Screen Settings] (Postavke zaslona)
(stranica 41).
t Omjer širine i visine na disku fiksan je.
t Postavite [Audio Return Channel] u sklopu
mogućnosti [HDMI Settings] (HDMI postavke)
u odjeljku [System Settings] (Postavke sustava)
na [Off] (Isključeno) (stranica 44).
t Provjerite veze (stranica 15).
Boje na zaslonu televizora nepravilno se prikazuju.
Čuje se jak šum ili buka.
t Ako se zvučnici upotrebljavaju s katodnim
televizorom ili projektorom, instalirajte ih na
udaljenosti od najmanje 0,3 m od televizora.
t Ako se boje i dalje nepravilno pokazuju,
isključite TV pa ga uključite nakon
15-30 minuta.
t Provjerite je li neki magnetski predmet
(magnetski zapor na TV postolju, medicinski
uređaj, igračka itd.) smješten blizu zvučnika.
t Premjestite televizor dalje od audiokomponenti.
t Očistite disk.
Zvuk gubi stereoefekt kada reproducirate CD.
t Odaberite stereozvuk pritiskom na AUDIO
(stranica 31).
Zvuk dopire samo iz središnjeg zvučnika.
t Ovisno o disku, zvuk može dopirati samo
iz središnjeg zvučnika.
Nema zvuka ili se čuje samo niska razina zvuka iz
surround zvučnika.
Reprodukcija ne započinje od mjesta nastavka na
kojem ste prekinuli reprodukciju.
t Provjerite veze i postavke zvučnika
(stranice 13, 35).
t Provjerite postavku načina zvuka (stranica 20).
t Ovisno o izvoru, efekt surround zvučnika
može biti manje primjetan.
t Reproducira se 2-kanalni izvor.
t Ovisno o disku, mjesto nastavka može se
izbrisati iz memorije u sljedećim slučajevima:
• kada otvorite ladicu diska
• kada prekinete vezu s USB uređajem
• kada reproducirate drugi sadržaj
• kada isključite jedinicu
Zvuk priključene komponente izobličen je.
Jezik zvučnog zapisa / titlova ili kutovi ne mogu se
promijeniti.
t Smanjite razinu unosa za povezanu
komponentu tako da odaberete [Attenuate AUDIO] (Priguši - AUDIO) (stranica 42).
Tuner
Radijske se stanice ne mogu namjestiti.
Dodatni sadržaji ili drugi podaci s BD-ROM-a ne mogu
se reproducirati.
t Pokušajte učiniti sljedeće:
1 Uklonite disk.
2 Isključite sustav.
3 Uklonite i ponovno povežite USB uređaj
(stranica 23).
4 Uključite sustav.
5 Umetnite BD-ROM s funkcijom
BONUSVIEW/BD-LIVE.
Reprodukcija
Disk se ne reproducira.
t Regionalni kôd na BD/DVD-u ne odgovara
sustavu.
t Vlaga se kondenzira unutar jedinice i može
uzrokovati oštećenje leća. Uklonite disk i
ostavite jedinicu uključenu približno pola sata.
t Sustav ne može reproducirati snimljeni disk
koji nije pravilno finaliziran (stranica 53).
Nazivi datoteka ne prikazuju se pravilno.
t Sustav može prikazati samo formate znakova
koji su usklađeni sa standardom ISO 8859-1.
Ostali formati znakova mogu se prikazivati
različito.
t Ovisno o softveru za pisanje koji se
upotrebljava, znakovi unosa mogu se
prikazivati drugačije.
Dodatne informacije
t Provjerite je li antena dobro povezana.
Namjestite antenu ili povežite vanjsku antenu
ako je potrebno.
t Jačina signala stanice preslaba je (kada koristite
automatsko namještanje). Ručno namjestite
postaje.
t Pokušajte koristiti BD ili DVD izbornik.
t Višejezični zapisi/titlovi ili višestruki kutovi
nisu zabilježeni na BD-u ili DVD-u koji se
reproducira.
USB uređaj
USB uređaj nije prepoznat.
t Pokušajte učiniti sljedeće:
1 Isključite sustav.
2 Uklonite i ponovno povežite USB uređaj.
3 Uključite sustav.
t Provjerite je li USB uređaj čvrsto priključen
u
(USB) priključak.
t Provjerite nisu li USB uređaj ili kabel oštećeni.
t Provjerite je li USB uređaj uključen.
t Ako je USB uređaj povezan putem USB
koncentratora, USB uređaj isključite i povežite
izravno s glavnom jedinicom.
Disk se ne reproducira od početka.
t Odabrana je funkcija nastavljanja reprodukcije
Pritisnite OPTIONS i odaberite [Play from
start] (Reproduciraj od početka), zatim
pritisnite .
51CR
BRAVIA internetski videozapis
Slika ili zvuk loši su ili se pak određeni programi
prikazuju s manje pojedinosti, osobito tijekom
ubrzanog kretanja ili tamnih scena.
Ne možete povezati računalo s internetom nakon
što izvršite [Wi-Fi Protected Setup (WPS)] (Zaštićeno
postavljanje Wi-Fi veze (WPS)).
t Kvaliteta slike/zvuka može biti slaba ovisno
o davateljima internetskog sadržaja.
t Kvaliteta/zvuk mogu se poboljšati promjenom
brzine povezivanja. Sony preporučuje da
brzina povezivanja bude najmanje 2,5 Mb/s
za standardnu razlučivost i 10 Mb/s za visoku
razlučivost videozapisa.
t Neki videozapisi ne sadrže zvuk.
t Bežične postavke usmjerivača mogu se
automatski promijeniti ako prije prilagodbe
postavki usmjerivača koristite funkciju Wi-Fi
Protected Setup. U tom slučaju promijenite
bežične postavke računala u skladu s tim.
Slika je mala.
t Zumirajte pritiskom na X.
“BRAVIA” Sync ([Control for
HDMI]) (Kontrola za HDMI)
Funkcija [Control for HDMI] (Kontrola za HDMI) na
funkcionira (“BRAVIA” Sync).
t Provjerite je li [Control for HDMI] (Kontrola
za HDMI) postavljena na [On] (Uključeno)
(stranica 44).
t Ako promijenite HDMI vezu, isključite
i uključite sustav.
t Ako dođe do nestanka struje, postavite
[Control for HDMI] (Kontrola za HDMI) na
[Off] (Isključeno), a zatim postavite [Control
for HDMI] (Kontrola za HDMI) na [On]
(Uključeno) (stranica 44).
t Provjerite sljedeće i pogledajte upute za rad
priložene uz komponentu.
• Povezana je komponenta kompatibilna
s funkcijom [Control for HDMI] (Kontrola
za HDMI).
• Postavka povezane komponente za funkciju
[Control for HDMI] (Kontrola za HDMI)
ispravna je.
Mrežna veza
Sustav se ne može povezati s mrežom.
t Provjerite mrežnu vezu (stranica 17) i mrežne
postavke (stranica 45).
52CR
Bežična LAN veza
Sustav se ne može povezati s mrežom ili mrežna veza
nije postojana.
t Provjerite je li bežični LAN usmjerivač
uključen.
t Provjerite mrežnu vezu (stranica 17) i mrežne
postavke (stranica 45).
t Ovisno o okruženju u kojem koristite sustav,
što uključuje materijal od kojeg je izrađen zid,
uvjete prijama radiovalova ili prepreke između
sustava (ili USB bežičnog LAN prilagodnika)
i bežičnog LAN usmjerivača, moguća
komunikacijska udaljenost može biti skraćena.
Premjestite sustav i bežični LAN usmjerivač
bliže jedan drugom.
t Uređaji koji koriste frekvencijski pojas od
2,4 GHz, kao što je mikrovalna pećnica.
Bluetooth ili digitalni bežični uređaj, mogu
ometati komunikaciju. Jedinicu premjestite
dalje od takvih uređaja ili isključite uređaje.
Željeni bežični usmjerivač ne prikazuje se na popisu
bežičnih mreža.
t Pritisnite RETURN da biste se vratili na
prethodni zaslon i ponovno pokušajte izvršiti
[Wireless Setup(built-in)]/[USB Wireless
Setup] (Bežično postavljanje (ugrađeno)/USB
bežično postavljanje). Ako željeni bežični
usmjerivač i dalje nije otkriven, odaberite
[Manual registration] (Ručna registracija).
Diskovi koji se mogu
reproducirati
Blu-ray Disc
BD-ROM1)
BD-R/BD-RE2)
DVD3)
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD3)
CD-DA (glazbeni CD)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
Super Audio CD
1) S obzirom na to da su Blu-ray Disc specifikacije nove
Proizvođači softvera možda su namjerno
postavili neke operacije vezane uz reprodukciju
BD/DVD diskova. Budući da ovaj sustav
reproducira BD/DVD diskove u skladu sa
sadržajem diska koji su oblikovali proizvođači
softvera, neke značajke reprodukcije neće biti
dostupne.
Napomena vezana uz dvoslojne
BD/DVD diskove
Slika i zvuk koji se reproduciraju mogu se
trenutačno prekinuti pri prebacivanju slojeva.
Regionalni kôd (samo BD-ROM/DVD
VIDEO)
Sustav ima regionalni kôd regije otisnut na dnu
jedinice, a reproducira samo BD-ROM/DVD
VIDEO diskove (samo reprodukcija) označene
identičnim regionalnim kodovima ili ALL .
Dodatne informacije
i još se razvijaju, neki diskovi možda se neće moći
reproducirati ovisno o vrsti i verziji diska. Isto tako,
izlaz zvuka razlikuje se ovisno o izvoru, povezanom
izlaznom priključku i odabranim postavkama zvuka.
2)
BD-RE: ver.2.1
BD-R: ver.1.1, 1.2, 1.3 uključujući organsku vrstu
pigmenta BD-R (vrsta LTH)
BD-R-ovi snimljeni na računalu ne mogu se
reproducirati ako je postscriptove moguće snimiti.
3)
CD ili DVD disk neće se reproducirati ako nije
pravilno finaliziran. Dodatne informacije potražite
u uputama za rad priloženima uz uređaj za snimanje.
Napomena u vezi reprodukcije BD/DVD
diskova
Diskovi koji se ne mogu reproducirati
• BD-ovi sa spremnikom
• BDXL-ovi
• DVD-RAM-ovi
• HD DVD-ovi
• DVD Audio diskovi
• PHOTO CD-ovi
• Podatkovni dio CD-dodataka
• Super VCD-ovi
• Zvučni materijal na DualDisk diskovima
Napomene o diskovima
Proizvod je dizajniran za reprodukciju
diskova koji su usklađeni sa standardom
Compact Disc (CD).
DualDisc diskovi i neki glazbeni diskovi šifrirani
tehnologijama za zaštitu autorskih prava nisu
usklađeni sa standardom Compact Disc (CD).
Stoga ti diskovi nisu kompatibilni s ovim
proizvodom.
53CR
Vrste datoteka koje se
mogu reproducirati
Video
Format datoteke
Nastavci
MPEG-1 Video/PS1)5)
MPEG-2 Video/PS,
TS1)6)
“.mpg,” “.mpeg,” “.m2ts,”
“.mts”
Xvid
“.avi”
MPEG4/AVC1)5)
“.mkv,” “.mp4,” “.m4v,”
“.m2ts,” “.mts”
WMV91)5)
“.wmv,” “.asf”
AVCHD2)
3)5)
Real video7)
“.rmvb”
Glazba
Format datoteke
Nastavci
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
“.mp3”
AAC/HE-AAC1)4)5)
“.m4a”
WMA9 Standard1)4)
“.wma”
LPCM
“.wav”
Fotografija
Format datoteke
Nastavci
JPEG
“.jpg,” “.jpeg”
GIF8)
“.gif”
PNG8)
“.png”
MPO9)
“.mpo”
1) Sustav
ne reproducira datoteke šifrirane
značajkom DRM.
2)
Kompatibilno s tehnologijom AVCHD Ver.2.0
(AVCHD 3D/Progressive).
3)
Sustav reproducira AVCHD formate datoteka koji su
snimljeni digitalnom videokamerom itd. Da biste
gledali AVCHD formate datoteka, disk s AVCHD
datotekama mora se finalizirati.
4) Sustav ne reproducira datoteke šifrirane standardom
Lossless itd.
5)
Sustav ne reproducira te datoteke putem funkcije
DLNA.
6)
Sustav reproducira samo SD rezoluciju putem
funkcije DLNA.
7) Samo modeli za Singapur.
8)
Sustav ne reproducira animirane PNG ili GIF
datoteke.
9)
Za MPO datoteke koje nisu u 3D, formatu prikazuje
se ključna ili prva slika.
54CR
Napomena
• Neke datoteke neće se reproducirati, što ovisi
o formatu datoteke, šifriranju datoteke, stanju
snimke ili stanju DLNA poslužitelja.
• Neke datoteke uređene na računalu neće se
reproducirati.
• Sustav može prepoznati sljedeće datoteke ili mape na
BD, DVD, CD diskovima i USB uređajima:
– do mapa u 9-tom sloju, uključujući korijensku
mapu
– do 500 datoteka/mapa u jednom sloju
• Sustav može prepoznati sljedeće datoteke ili mape
pohranjene na DLNA poslužitelju:
– do mapa u 19. sloju
– do 999 datoteka/mapa u jednom sloju
• Neki USB uređaji ne rade s ovim sustavom.
• Sustav može prepoznati MSC (Klasa masovne
pohrane) uređaje (kao što je flash memorija ili HDD),
SICD uređaje (engl. Still Image Capture Devices) i
tipkovnice sa 101 tipkom.
• Da biste izbjegli oštećenje podataka na USB memoriji
ili drugim uređajima, isključite sustav prije
povezivanja ili uklanjanja USB memorije ili drugih
uređaja.
• Sustav ne može bez problema reproducirati
videozapise velike brzine prijenosa s podatkovnog
CD diska. Preporučeno je reproducirati videozapise
velike brzine prijenosa pomoću podatkovnog DVD ili
BD diska.
Podržani audioformati
Specifikacije
Sustav podržava sljedeće audioformate.
Odjeljak pojačala
Funkcija
Format
“HDMI1”
“HDMI2”
“Televizor”
(DIGITAL IN)
LPCM 2ch
a
a
a
LPCM 5.1ch
a
a
–
LPCM 7.1ch
a
–
–
Dolby Digital
a
a
a
Dolby
TrueHD,
Dolby Digital
Plus
a
–
–
DTS
a
a
a
DTS-ES
Discrete 6.1,
DTS-ES
Matrix 6.1
–
–
–
DTS96/24
a
–
–
DTS-HD High
Resolution
Audio
a
–
–
DTS-HD
Master Audio
a
–
–
a: Podržani format.
–: Nepodržani format.
Odjeljak za video
Izlazi
VIDEO: 1 Vp-p 75 oma
HDMI Odjeljak
Priključak
Dodatne informacije
“BD/
DVD”
IZLAZNA SNAGA (stvarna)
Prednji lijevi /
prednji desni:
78 W + 78 W (pri 3 oma,
1 kHz, 1% THD)
IZLAZNA SNAGA (nazivna)
Prednji lijevi / prednji desni / lijevi surround /
desni surround
125 W (po kanalu pri
3 oma, 1 kHz)
Središnji:
250 W (na 6 oma, 1 kHz)
Subwoofer:
250 W (na 6 oma, 80 Hz)
Ulazi (analogni)
AUDIO (AUDIO IN)
Osjetljivost: 3,0 V/1,0 V
Ulazi (digitalni)
Televizor (Audio Return Channel/OPTICAL)
Podržani formati: LPCM
2CH (do 48 kHz), Dolby
Digital, DTS
HDMI (IN 1)/HDMI (IN 2)
Podržani formati: LPCM
5.1CH (do 48 kHz),
LPCM 2CH (do 96 kHz),
Dolby Digital, DTS
Vrsta A (19-pinski)
BD/DVD/Super Audio CD/CD sustav
Napomena
Sustav formata signala
• HDMI (IN 1) i HDMI (IN 2) ne primaju zvuk
ako format zvuka sadrži zaštitu autorskih prava,
primjerice Super Audio CD ili DVD-Audio.
• Za LPCM 2ch format podržana frekvencija
uzorkovanja digitalnog signala jest do 96 kHz kada
se upotrebljava “HDMI1” ili “HDMI2” funkcija,
a 48 kHz kada se upotrebljava “Televizor” funkcija.
• Podržana frekvencija uzorkovanja digitalnog signala
za format LPCM 5.1ch iznosi do 48 kHz kada se
koristi funkcija “HDMI1” ili “HDMI2”.
USB Odjeljak
USB 1/2 ulaz:
NTSC/PAL
Vrsta A (za povezivanje
USB memorije, čitača
memorijske kartice,
digitalnog fotoaparata
i digitalne kamere)
LAN Odjeljak
LAN (100) priključak
100BASE-TX priključak
Odjeljak za bežični LAN
Usklađenost sa
standardom
Frekvencija i kanal
IEEE 802.11 b/g/n
2,4 GHz - 2,4835 GHz
[CH1 -13]
Odjeljak za FM tuner
Sistemski
Raspon namještanja
Antena
Priključci antene
PLL kvarcom kontrolirani
digitalni sintetizator
87,5 MHz - 108,0 MHz
(korak od 50 kHz)
FM žičana antena
75 oma, nebalansirano
55CR
Zvučnici
Prednji/surround (SS-TSB111)
Dimenzije (pribl.)
Težina (pribl.)
98 mm × 255 mm × 91 mm
(š/v/d)
0,6 kg
Središnji (SS-CTB111)
Dimenzije (pribl.)
Težina (pribl.)
331 mm × 59 mm × 57 mm
(š/v/d)
0,5 kg
Subwoofer (SS-WSB111)
Dimenzije (pribl.)
Težina (pribl.)
191 mm × 326 mm ×
376 mm (š/v/d)
5,6 kg
Općenito
Zahtjevi napajanja
Potrošnja energije
Dimenzije (pribl.)
Težina (pribl.)
220 V – 240 V izmjenične
struje, 50/60 Hz
Uključeno: 135 W
Stanje pripravnosti: 0,3 W
(tijekom načina za uštedu
energije)
460 mm × 74 mm ×
226 mm (š/v/d)
uključujući ispupčene
dijelove
3,5 kg
Dizajn i specifikacije podložni su promjeni bez
prethodne obavijesti.
• Potrošnja energije u stanju pripravnosti 0,3 W.
• Više od 85% energetske učinkovitosti bloka pojačala
postiže se s potpuno digitalnim pojačalom, S-Master.
56CR
Popis jezičnih kodova
Jezične kartice odgovaraju standardu ISO 639: 1988 (E/F) standard.
Kôd
Jezik
Kôd
Jezik
Kôd
Jezik
Kôd
Jezik
Dodatne informacije
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian; Lettish
Malagasy
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Nije navedeno
Roditeljska kontrola / popis regionalnih kodova
Kôd
Područje
Argentina
Australija
Austrija
Belgija
Brazil
Čile
Danska
Filipini
Finska
Francuska
Grčka
Kôd
Područje
Hong Kong
Indija
Indonezija
Irska
Italija
Japan
Kina
Kolumbija
Koreja
Luksemburg
Malezija
Kôd
Područje
Meksiko
Nizozemska
Njemačka
Norveška
Novi Zeland
Pakistan
Poljska
Portugal
Rusija
Singapur
Španjolska
Kôd
Područje
Švedska
Švicarska
Tajland
Tajvan
Ujedinjeno
Kraljevstvo
57CR
Kazalo
Brojčani nazivi
H
P
3D 22
HDMI
YCbCr/RGB (HDMI) 42
HDMI Deep Colour Output
(HDMI izlaz dubokih
boja) 42
B
J
BD internetska veza 43
BD-LIVE 22
BD-ROM 24p izlaz 41
BONUSVIEW 22
BRAVIA Sync 34
Jednostavne mrežne
postavke 46
Jednostavne početne
postavke 46
Jednostavno postavljanje 18, 46
Jezik izbornika
BD-a/DVD-a 43
Jezik OSD-a 44
Jezik titlova 43
Jezik zvuka 43
Pogon za uštedu energije 45
Pokreni osobne podatke 46
Pokretanje daljinskog
upravljanja 46
Ponovno postavljanje 46
Popis jezičnih kodova 57
Postavka 3D izlaza 41
Postavka BD kombinacije
zvuka 42
Postavka veličine zaslona
televizora za 3D 41
Postavke glazbe 44
Postavke gledanja
BD-a/DVD-a 43
Postavke poslužitelja za
povezivanje 46
Postavke roditeljskog
nadzora 43
Postavke vanjskog unosa 45
Postavke zaslona 41
Postavke zvučnika 35, 43
Razina 35
Udaljenost 35
Postavke zvuka 42
Postavljanje prikazivača 46
Prednja ploča 9
Priguši – AUDIO 42
Čuvar zaslona 45
K
R
D
Kanali reprodukcije Super
Audio CD diska 44
Kontrola pristupa
prikazivaču 46
Kontrola za HDMI 34, 44
RDS 33
Regionalni kod roditeljskog
nadzora 44
Regionalni kôd 53
Registracija medijskog
udaljenog uređaja 46
Registrirani medijski udaljeni
uređaji 46
Reprodukcija sloja Super Audio
CD diska 44
Roditeljski nadzor za BD 44
Roditeljski nadzor za DVD 44
Roditeljski nadzor za
internetski videozapis 44
A
A/V SYNC 30
Audio DRC 42
Audio Return Channel 44
Audioizlaz 42
Automatska kalibracija 34, 43
Automatski prikaz 45
Automatsko pokretanje
funkcije PARTY 46
Automatsko stanje
pripravnosti 45
Ažuriranje 40
Ažuriranje mreže 40
C
CD 53
Č
D.C.A.C. (Digital Cinema
Auto Calibration) 34
Daljinski upravljač 11
Dijagnostika mrežne veze 46
Dijaprojekcija 29
Diskovi koji se mogu
reproducirati 53
DLNA 26, 46
Dolby Digital 31
DTS 31
DVD 53
DVD-ROM 24p izlaz 41
F
FM način rada 32
Format izlaznog videozapisa 41
Format zaslona 41
G
Gracenote postavke 45
58CR
I
Informacije o reprodukciji 23
Informacije o softverskoj
licenci 45
Informacije o sustavu 45
Internetske postavke 45
Internetski sadržaji 25
Internetski videozapis bez
dobnog ograničenja 44
M
Mrežne postavke 45
N
Način pauze 42
Način pretvorbe
u kino-format 41
Način rada za brzo
pokretanje 45
O
Omjer širine i visine DVD-a 41
Osvjetljenje/Zaslon 44
S
SBM 42
SLEEP 36
Sloj reprodukcije BD hibridnog
diska 43
Stražnja ploča 10
T
Testni ton 36
U
USB 23
V
Višestruko emitiran zvuk 31
Vraćanje na tvornički zadane
postavke 46
Vrsta televizora 41
W
WEP 18
WPA2-PSK (AES) 18
WPA2-PSK (TKIP) 18
WPA-PSK (AES) 18
WPA-PSK (TKIP) 18
Z
Zaključavanje gumba 37
Zaporka 43
Zaslon na prednjoj ploči 10
Zvučni efekt 43
59CR
Softver ovog sustava mogao bi se ažurirati u budućnosti. Pojedinosti o dostupnim ažuriranjima
potražite putem sljedećeg URL-a.
Za korisnike u Europi i Rusiji:
http://support.sony-europe.com/hub/hub.html
Za korisnike u drugim državama/regijama:
http://www.sony-asia.com/section/support
©2012 Sony Corporation
(2)
Download PDF