Sony | BDV-N590 | Sony BDV-N590 Blu-ray sustav kućnog kina Vodič za jednostavno postavljanje i kratke upute

Kućno kino s čitačem Blu-ray™/DVD diskova
CR
Započnite ovdje
Vodič za brzi početak
BDV-N590
1
2
Sadržaj kutije/Postavljanje zvučnika

 


Povezivanje televizora
3
Povezivanje drugih uređaja
4
Jednostavno zaslonsko postavljanje
5
Reprodukcija diska i upotreba drugih funkcija

Glavna jedinica

Prednji zvučnici

Surround zvučnici

Središnji zvučnik

Subwoofer
 
Sadržaj paketa
Daljinski upravljač
R6 (AA) baterije (2)
FM žičana antena
ili
Videokabel
Mikrofon za kalibraciju
Priključna stanica za iPod/iPhone
(TDM-iP30)
USB kabel
03
1
Započnite tako da zvučnike
postavite u prostoriji u skladu
s oznakama na poleđini.
SUBWOOFER
FRONT L
FRONT R
CENTER
Glavna jedinica
SUR L
04
SUR R
Zvučnike potom povežite
s glavnom jedinicom.
05
2
Da biste uživali u videozapisu
i zvuku visoke kvalitete, zvučnike
povežite putem HDMI kabela
visoke brzine  (nije priložen).
Ako na televizoru ne postoji
HDMI ARC priključak, potreban
vam je digitalni optički kabel 
(nije priložen) da biste uživali
u zvuku televizora putem
zvučnika sustava.


06
3
Da biste povezali digitalni
prijamnik, igraću konzolu ili
digitalni satelitski prijamnik,
jednostavno ih povežite putem
HDMI kabela .
Za FM radio povežite priloženu
žičanu antenu i raširite je da biste
postigli najbolji prijam. 
Putem priložene priključne stanice
sa sustavom i televizorom možete
povezati i iPod ili iPhone. 


ili

07
3
Putem bežičnog LAN-a ili LAN
kabela (nije priložen) možete
se povezati s internetom
i kućnom mrežom.
Postavke mreže pronađite na
početnom izborniku (str. 13).
Dodatne informacije potražite
na sljedećem web-mjestu:
http://support.sony-europe.com/
Sa širokopojasnim usmjerivačem
08
Kabel za napajanje (mrežni
vod) priključite u zidnu utičnicu
(mrežnu).
09
4
Priključite mikrofon za kalibraciju
i postavite ga na mjesto gdje
biste obično sjedili.
Koristit će se radi optimizacije
zvučnika u sljedećem odjeljku
da biste dobili najbolji mogući
surround zvuk. Mikrofon možete
ukloniti po dovršetku procesa.
10
Pritisnite / da biste uključili
sustav. Na zaslonu na prednjoj
ploči pojavljuje se "SETUP".
Da biste sustav pripremili za
upotrebu, pomoću priloženog
daljinskog upravljača prođite
kroz Easy Initial Settings
(Jednostavne početne postavke)
na zaslonu. To bi trebalo potrajati
tek nekoliko minuta.
Kada se na zaslonu pojavi
poruka [Easy Initial Settings are
complete.] (Jednostavne početne
postavke su završene.), odaberite
[Finish] (Završi) i sustav će biti
spreman za upotrebu.
Ako se zaslon za postavljanje ne
prikazuje, odaberite odgovarajući
AV ulaz na televizoru.
/
///,
11
5
Da biste reproducirali disk,
umetnite ga u utor za disk
s označenom stranom
usmjerenom prema prednjoj
strani. Da biste ga izbacili,
pritisnite .
Ako reprodukcija ne započne
automatski, odaberite u
kategoriji [Video] (Videozapis),
[Music] (Glazba) ili [Photo]
(Fotografija) i pritisnite .

Uživajte!

12
Da biste pristupili dodatnim značajkama,
jednostavno pritisnite HOME.
Primjeri:
 Slušanje radija preko zvučnika sustava
 Memoriranje radijskih stanica
 Pristup internetskom sadržaju
 Reprodukcija sadržaja s uređaja iPod ili
iPhone preko zvučnika sustava









Kada je glavna jedinica
povezana sa širokopojasnim
usmjerivačem, putem ovog
izbornika možete postaviti
mrežne postavke.
HOME
13
5
Memoriranje radijskih stanica
1 Uzastopce pritišćite FUNCTION
dok se na zaslonu na prednjoj
ploči ne pojavi "FM".
2 Pritisnite i držite TUNING +/–
dok se ne pokrene automatsko
skeniranje.
3 Pritisnite OPTIONS.
4 Pritisnite / da biste odabrali
[Preset Memory] (Memorija
stanica), zatim pritisnite .
FUNCTION
5 Pritisnite / da biste odabrali
željeni broj memorirane
stanice, a zatim pritisnite .
///,
6 Ponovite korake od 2 do 5 da
biste spremili ostale stanice.
OPTIONS
Odabir memorirane stanice
1 Uzastopce pritišćite FUNCTION
dok se na zaslonu na prednjoj
ploči ne pojavi "FM".
2 Uzastopce pritišćite PRESET
+/– da biste odabrali
memoriranu stanicu.
14
HOME
PRESET +/–
TUNING +/–
Otklanjanje poteškoća
Ako pri upotrebi sustava primijetite bilo koju od sljedećih
poteškoća, prije traženja popravka pokušajte riješiti problem
pomoću ovog vodiča za otklanjanje poteškoća.
Pogledajte i upute za rad na sljedećem web-mjestu:
http://support.sony-europe.com/
Napajanje se ne uključuje.
 Provjerite je li kabel za napajanje izmjeničnom strujom čvrsto
priključen u zidnu utičnicu.
Sustav ne radi normalno.
 Isključite kabel za napajanje iz zidne utičnice, a zatim ga
ponovo priključite nakon nekoliko minuta.
Sustav ne emitira zvuk televizijskih programa kada je
povezan s digitalnim prijamnikom.
 Provjerite veze.
 Odaberite odgovarajući ulaz sustava s kojim je povezan
digitalni kabelski prijamnik.
Disk se ne reproducira.
 Regionalni kôd diska ne odgovara sustavu.
 Vlaga se kondenzira na lećama unutar glavne jedinice. Uklonite
disk i ostavite glavnu jedinicu uključenu približno pola sata.
 Disk nije pravilno finaliziran.
Smanjenje potrošnje struje na manje od 0,3 W
u stanju pripravnosti
Pritisnite HOME, a zatim pritisnite /// da biste odabrali
[Setup] (Postavljanje) u odjeljku [System Settings] (Postavke
sustava). Provjerite jesu li postavljene sljedeće postavke:
 [Control for HDMI] (Kontrola za HDMI) u odjeljku [HDMI
Settings] (HDMI postavke) postavljena je na [Off ] (Isključeno).
 [Quick Start Mode] (Način rada za brzo pokretanje) postavljen je
na [Off ] (Isključeno).
15
Ovaj vodič za brzi početak štedi papir
Sony je drastično smanjio upotrebu papira radi očuvanja prirodnih resursa te više ne nudi priručnike
koji su u potpunosti tiskani. Međutim, potpune upute i još mnogo toga možete pronaći na internetu:
http://support.sony-europe.com/
4-418-170-11(1) (CR)
2012 Sony Corporation
(1)
Download PDF

advertising