Sony | BDV-N990W | Sony BDV-N990W BDV-N990W Sustav kućnog kina Vodič za jednostavno postavljanje i kratke upute

Kućno kino s čitačem Blu-ray™/DVD diskova
CR
Započnite ovdje
Vodič za brzi početak
BDV-N990W
1
Sadržaj kutije/Postavljanje zvučnika

2
 
 
Povezivanje televizora
3
Povezivanje drugih uređaja
4
Jednostavno zaslonsko postavljanje
5
Reprodukcija diska i upotreba drugih funkcija




Glavna jedinica

Prednji zvučnici

Surround zvučnici

Središnji zvučnik

Subwoofer

Pojačalo za surround zvuk
Sadržaj paketa
Kabeli zvučnika (4)
Poklopci za donju stranu
zvučnika (4)
Vijci (4)
Vijci (12)
Stalak
Poklopac kabela
Vijci za stalak (3)
Daljinski upravljač
R6 (AA) baterije (2)
FM žičana antena
ili
Mikrofon za kalibraciju
Priključna stanica za iPod/iPhone
Videokabel
USB kabel
Bežični primopredajnici (2)
(TDM-iP30)
03
1
Započnite tako da zvučnike
postavite u prostoriji u skladu
s oznakama na poleđini.
FRONT L
SUBWOOFER
CENTER
SUR L
04
FRONT R
Glavna jedinica
Pojačalo za surround zvuk
SUR R
Glavnu jedinicu možete postaviti
u podignutom položaju
tako da pričvrstite stalak.
Čavliće na stalku umetnite
u otvore na dnu jedinice.
Zatim pričvrstite stalak vijcima.
05
1
Zvučnike potom povežite
s glavnom jedinicom i pojačalom
za surround zvuk.
Upute za sastavljanje zvučnika
potražite u priloženom
"Vodiču za instalaciju zvučnika".
06
Umetnite bežične
primopredajnike u glavnu
jedinicu i pojačalo za
surround zvuk za jednostavno
povezivanje bez kabela.
07
2
Da biste uživali u videozapisu
i zvuku visoke kvalitete,
zvučnike povežite putem
HDMI kabela visoke brzine 
(nije priložen).
Ako na televizoru ne postoji
HDMI ARC priključak, potreban
vam je digitalni optički kabel 
(nije priložen) da biste uživali
u zvuku televizora putem
zvučnika sustava.


08
3
Da biste povezali digitalni
prijamnik, igraću konzolu ili
digitalni satelitski prijamnik,
jednostavno ih povežite putem
HDMI kabela .
Za FM radio povežite priloženu
žičanu antenu i raširite je da biste
postigli najbolji prijam. 
Putem priložene priključne stanice
sa sustavom i televizorom možete
povezati i iPod ili iPhone. 



ili
09
3
Putem bežičnog LAN-a ili LAN
kabela (nije priložen) možete
se povezati s internetom
i kućnom mrežom.
Postavke mreže pronađite na
početnom izborniku (str. 15).
Dodatne informacije potražite
na sljedećem web-mjestu:
http://support.sony-europe.com/
Sa širokopojasnim usmjerivačem
10
Sada priključite poklopac kabela,
zatim spojite strujne kabele
za napajanje (mrežne vodove)
glavne jedinice i pojačala
za surround zvuk u zidnu
utičnicu (mrežu).
11
4
Priključite mikrofon za kalibraciju
i postavite ga na mjesto gdje
biste obično sjedili.
Koristit će se radi optimizacije
zvučnika u sljedećem odjeljku
da biste dobili najbolji mogući
surround zvuk. Mikrofon možete
ukloniti po dovršetku procesa.
12
Pritisnite / da biste uključili
sustav. Na zaslonu na prednjoj
ploči pojavljuje se "SETUP".
Pokazatelj LINK/STANDBY
na surround pojačalu postat
će zelen.
Da biste sustav pripremili za
upotrebu, pomoću priloženog
daljinskog upravljača
prođite kroz jednostavne
početne postavke na zaslonu.
To bi trebalo potrajati tek
nekoliko minuta.
Kada se na zaslonu pojavi
poruka [Easy Initial Settings
are complete.] (Jednostavne
početne postavke su završene.),
odaberite [Finish] (Završi) i sustav
će biti spreman za upotrebu.
Ako se zaslon za postavljanje ne
prikazuje, odaberite odgovarajući
AV ulaz na televizoru.
/
///,
13
5
Da biste reproducirali disk,
umetnite ga u utor za disk
s označenom stranom
usmjerenom prema prednjoj
strani. Da biste ga izbacili,
pritisnite .
Ako reprodukcija ne
započne automatski,
odaberite u kategoriji
[Video] (Videozapis), [Music]
(Glazba) ili [Photo] (Fotografija)
i pritisnite .

Uživajte!

14
Primjeri:
 Slušanje radija preko zvučnika sustava
 Unaprijed postavljene radiopostaje
 Pristup internetskom sadržaju
 Reprodukcija sadržaja s uređaja iPod ili
iPhone preko sustava zvučnika
Da biste pristupili dodatnim značajkama,
jednostavno pritisnite HOME.









Kada je glavna jedinica
povezana sa širokopojasnim
usmjerivačem, putem ovog
izbornika možete postaviti
mrežne postavke.
HOME
15
5
Postavljanje radiopostaja
unaprijed
1 Uzastopce pritišćite FUNCTION
dok se na zaslonu na prednjoj
ploči ne pojavi "FM".
2 Pritisnite i držite TUNING +/–
dok se ne pokrene automatsko
skeniranje.
3 Pritisnite OPTIONS.
4 Pritisnite / da biste odabrali
FUNCTION
///,
OPTIONS
[Preset Memory] (Memorija
unaprijed postavljenih
postaja), zatim pritisnite .
5 Pritisnite / da biste
odabrali željeni broj zadano
postavljene stanice, a zatim
pritisnite .
6 Ponovite korake od 2 do 5 da
HOME
biste spremili ostale stanice.
PRESET +/–
Odabir unaprijed postavljene
postaje
TUNING +/–
1 Uzastopce pritišćite FUNCTION
dok se na zaslonu na prednjoj
ploči ne pojavi "FM".
2 Uzastopce pritišćite PRESET
+/– da biste odabrali unaprijed
postavljenu postaju.
16

Otklanjanje poteškoća
Ako pri upotrebi sustava primijetite bilo koju od sljedećih
poteškoća, prije traženja popravka pokušajte riješiti problem
pomoću ovog vodiča za otklanjanje poteškoća.
Pogledajte i upute za rad na sljedećem web-mjestu:
http://support.sony-europe.com/
Napajanje se ne uključuje.
 Provjerite je li kabel za napajanje izmjeničnom strujom čvrsto
priključen u zidnu utičnicu.

Sustav ne radi normalno.
 Isključite kabel za napajanje iz zidne utičnice, a zatim ga
ponovo priključite nakon nekoliko minuta.
Sustav ne emitira zvuk televizijskih programa kada je
povezan s digitalnim kabelskim prijamnikom.
 Provjerite veze.
 Odaberite odgovarajući ulaz sustava s kojim je povezan
digitalni kabelski prijamnik.
Nema zvuka ili bežični prijenos nije aktiviran.
 Provjerite status pokazatelja LINK/STANDBY na pojačalu za
surround zvuk.
 Isključuje se.
 Provjerite je li strujni kabel za napajanje (mrežni vod)
pojačala za surround zvuk dobro spojen.
 Uključite pojačalo za surround zvuk pritiskom na /
na pojačalu za surround zvuk.
 Zeleno svjetlo brzo treperi.
  Pritisnite / na pojačalu za surround zvuk.
 Umetnite ispravno bežični primopredajnik u pojačalo
za surround zvuk.  Pritisnite / na pojačalu za
surround zvuk.

Treperi crveno.
 Pritisnite / za isključivanje pojačala za surround zvuk
i provjerite sljedeće stavke.
 Postoji li kratki spoj na + i – kabelima zvučnika?
 Blokira li nešto ventilacijske otvore pojačala za
surround zvuk?
Nakon provjere gore navedenih stavki i rješavanja
eventualnih problema, uključite pojačalo za surround
zvuk. Ako se uzrok problema ne može pronaći čak
i nakon provjere svih gore navedenih stavki, potražite
pomoć kod prodavača za Sony.
Polako treperi zeleno ili narančasto ili postaje crveno.
 Provjerite je li bežični primopredajnik ispravno umetnut
u glavnu jedinicu.
 Prijenos zvuka je loš. Premjestite pojačalo za surround
zvuk tako da pokazatelj LINK/STANDBY postane zelen
ili narančast.
 Premjestite sustav dalje od bežičnih uređaja.
 Izbjegavajte upotrebu drugih bežičnih uređaja.
Svjetlo postaje zeleno ili narančasto.
 Provjerite veze zvučnika.
Disk se ne reproducira.
 Regionalni kôd diska ne odgovara sustavu.
 Vlaga se kondenzirala na lećama unutar glavne jedinice.
Uklonite disk i ostavite glavnu jedinicu uključenu približno
pola sata.
 Disk nije pravilno finaliziran.
17
Smanjenje potrošnje struje na manje od 0,3 W
u stanju pripravnosti
Pritisnite HOME, a zatim pritisnite /// da biste
odabrali [Setup] (Postavljanje) u odjeljku [System Settings]
(Postavke sustava). Provjerite jesu li postavljene sljedeće postavke:
 [Control for HDMI] (Kontrola za HDMI) u odjeljku
[HDMI Settings] (HDMI postavke) postavljena je na
[Off ] (Isključeno).
 [Quick Start Mode] (Način rada za brzo pokretanje) postavljen
je na [Off ] (Isključeno).
18
19
Ovaj vodič za brzi početak štedi papir
Sony je drastično smanjio upotrebu papira radi očuvanja prirodnih resursa te više ne nudi
priručnike koji su u potpunosti tiskani. Međutim, potpune upute i još mnogo toga možete
pronaći na internetu:
http://support.sony-europe.com/
4-418-166-E1(1) (CR)
2012 Sony Corporation
(1)
Download PDF