Sony | BDV-L800 | Sony BDV-L800 BDV-L800 Premium design 2.1ch 3D Blu-ray Disc™/DVD home cinema Vodič za jednostavno postavljanje i kratke upute

Kućno kino s čitačem Blu-ray/DVD
HR
Započnite ovdje
Ovo je kratak priručnik
za početak upotrebe
BDV-L800
BDV-L800
BDV-L800M
HR
1
Što je u kutiji
Postavljanje
zvučnika
2
Povezivanje TV-a
3
Povezivanje
ostalih uređaja
4
Jednostavno postavljanje
na zaslonu
5
Reprodukcija diska i upotreba
drugih funkcija
Što se nalazi
u kutiji
Glavna jedinica
Prednji zvučnici (2)
Subwoofer
Daljinski upravljač
R6 (veličina AA) baterije (2)
UKV žičana antena
Priključna stanica za iPod/iPhone
Videokabel
USB kabel
Poklopac postolja
Strujni kabel za napajanje
(mrežni vod)
Postolja zvučnika (2)/Vijci (2)
Zidni nosači (2)
ili
Bežični primopredajnici (2)
(TDM-iP30)
Strujni prilagodnik
(EZW-RT50)
03
1
04
Započnite tako da postavite
zvučnike u prostoriji u skladu
s obojenim oznakama na poleđini.
Napredak
Za priložene zvučnike samo
spojite kabele zvučnika
s odgovarajućom bojom
na pozadini subwoofera.
05
1
Zatim umetnite bežične
primopredajnike u glavnu jedinicu
i subwoofer za jednostavno
povezivanje bez kabela.
EZW-RT50
EZW-RT50
06
Napredak
2
Da biste uživali u videozapisu
i zvuku visoke kvalitete, najbolji
način je spajanje preko HDMI
kabela velike brzine  (nije
priloženo).


Ako TV ima HDMI ARC utičnicu, ne treba
vam digitalni optički kabel.
Ako TV nema HDMI ARC utičnicu, potreban
vam je digitalni optički kabel  (nije
priloženo) kako biste uživali u TV zvuku
preko zvučnika sustava.
07
3
Da biste povezali upravljačku
kutiju TV-a za biranje videa na
zahtjev (engl. set-top box), igraću
konzolu ili digitalni satelitski
prijamnik, jednostavno ih
povežite preko HDMI kabela. 

Osim toga možete spojiti svoju
vanjsku antenu.


ili
08
Za UKV radio spojite priloženu
bežičnu antenu u unutarnju
utičnicu i raširite je za najbolji
prijam. 
Možete povezati i iPod ili iPhone
na sustav i TV preko priložene
priključne stanice. 
Napredak
Sustav ima ugrađen Wi-Fi
koji omogućuje povezivanje
s internetom i uslugama kućne
mreže.
Ako nemate pristup bežičnoj
mreži, možete se povezati
i LAN kabelom.
Postavke mreže mogu se
pronaći u početnom izborniku –
pogledajte 15. str.
Za dodatne pojedinosti o mrežnim
vezama posjetite:
http://support.sony-europe.com
Na širokopojasni usmjerivač
09
3
Kada su svi uređaji povezani,
možete priključiti strujni
prilagodnik. Stezaljke se mogu
upotrijebiti za slaganje kabela.
UKV žičana antena
Strujni prilagodnik
10
Napredak
Sada možete ponovo pričvrstiti
ploču i poklopce postolja, zatim
priključiti strujne kabele za
napajanje (mrežni vodovi) glavne
jedinice i subwoofera u strujnu
utičnicu za napajanje (mrežna).


11
3
Nakon povezivanja strujnih
kabela za napajanje (mrežni
vodovi) u strujnu utičnicu
(mrežna), pojavljuje se poruka
"WELCOME" na zaslonu prednje
ploče glavne jedinice. Pritisnite
/ na glavnoj jedinici da biste
uključili sustav, pokazatelj
subwoofera LINK/STANDBY
postaje zelen.
Postavljanje kabela je dovršeno!
/
12
Napredak
4
O jednostavnom postavljanju
na zaslonu
Za kretanje kroz postupak
postavljanja na zaslonu možete
upotrijebiti priloženi Blu-ray
daljinski upravljač (prikazan
ispod).
To će potrajati nekoliko minuta.
Ako se zaslon Blu-ray izbornika ne
pojavljuje automatski, upotrijebite
daljinski upravljač za TV kako biste
odabrali ispravan AV ulaz u TV
izborniku.
Kada vidite poruku [Easy Set up
is now complete] (Jednostavno
postavljanje sada je dovršeno) na
zaslonu, jednostavno odaberite
[Finish] (Završi) i sustav je spreman
za upotrebu.
/
///,
HOME
13
5
Da biste reproducirali disk,
umetnite ga u utor za disk
s označenom stranom
usmjerenom prema prednjoj
strani. Da biste ga izbacili,
pritisnite .
Ako reprodukcija ne započne automatski,
[Video],
odaberite u kategoriji
[Music] (Glazba) ili
[Photo] (Fotografija)
i pritisnite .
Uživajte!
Kada se disk umetne, će se
pojaviti u početnom izborniku
i reprodukcija će automatski
započeti.


14
Napredak
Dolje je prikazano nekoliko primjera
Da biste pristupili brojnim dodatnim
funkcijama i značajkama, pritisnite HOME
na Blu-ray daljinskom upravljaču.
 Slušanje radija preko zvučnika sustava
 Unaprijed postavljene radiopostaje
 Pristup internetskom sadržaju
 Reprodukcija sadržaja s uređaja iPod
ili iPhone preko sustava zvučnika





Kada je spojena glavna
jedinica ili širokopojasni
usmjerivač, preko
ovog izbornika možete
postaviti mrežne
postavke.




HOME
15
5
Postavljanje radiopostaja
unaprijed
1 Pritisnite uzastopno FUNCTION
dok se ne pojavi "FM" (UKV) na
zaslonu prednje ploče.
2 Pritisnite i držite TUNING +/–
dok se ne pokrene automatsko
skeniranje.
3 Pritisnite OPTIONS.
4 Pritisnite / da biste odabrali
[Preset Memory] (Unaprijed
postavi memoriju), zatim
pritisnite .
5 Pritisnite / da biste odabrali
unaprijed postavljeni broj koji
želite, zatim pritisnite .
6 Ponovite korake od 2 do 5 za
pohranu ostalih postaja.
Odabir unaprijed postavljene
postaje
1 Pritisnite uzastopno FUNCTION
dok se ne pojavi "FM" (UKV) na
zaslonu prednje ploče.
2 Pritisnite uzastopno PRESET
+/– za odabir unaprijed
postavljene postaje.
16
FUNCTION
///,
OPTIONS
HOME
PRESET +/–
TUNING +/–
Rješavanje problema
Ako imate sljedećih poteškoća tijekom upotrebe sustava,
upotrijebite ovaj priručnik za rješavanje problema kako
biste riješili problem prije nego što zatražite popravak.
Možete pogledati i Priručnik s uputama na sljedećem
web-mjestu:
http://support.sony-europe.com/
Napajanje nije uključeno.
 Provjerite jesu li strujni kabeli za napajanje (mrežni
vodovi) za glavnu jedinicu i subwoofer dobro spojeni.
 Provjerite je li strujni kabel za napajanje (mrežni
vod) glavne jedinice dobro spojen sa strujnim
prilagodnikom.
 Provjerite je li priključak strujnog prilagodnika dobro
spojen s DC IN 14V priključnicom na pozadini glavne
jedinice.
Sustav ne radi normalno.
 Isključite strujni kabel za napajanje (mrežni vod) iz
zidne utičnice (mrežna), zatim ga ponovo spojite
nakon nekoliko minuta.
Nakon reprodukcije videozapisa/fotografije
na uređaju iPod/iPhone nema slike.
 Odaberite ulaz na TV-u za ovaj sustav.
Nema zvuka ili bežični prijenos nije aktiviran.
 Provjerite status pokazatelja LINK/STANDBY na
subwooferu.
Isključuje se.
 Provjerite je li strujni kabel za napajanje
(mrežni vod) subwoofera dobro spojen.
 Uključite subwoofer pritiskom na / na
subwooferu.
Zeleno svjetlo brzo treperi.
  Pritisnite / na subwooferu.  Umetnite
ispravno bežični primopredajnik u subwoofer.
 Pritisnite / na subwooferu.
Crveno svjetlo brzo treperi.
 Pritisnite / za isključivanje subwoofera
i provjerite sljedeće stavke.
 Postoji li kratki spoj na + i – kabelima
zvučnika?
 Blokira li nešto ventilacijski otvor subwoofera?
Nakon provjere gore navedenih stavki
i rješavanja eventualnih problema, uključite
subwoofer. Ako se uzrok problema ne može
pronaći čak i nakon provjere svih gore
navedenih stavki, potražite pomoć kod
prodavača za Sony.
Zeleno svjetlo svijetli ili narančasto svijetli polako
ili postaje crveno.
 Provjerite je li bežični primopredajnik ispravno
umetnut u glavnu jedinicu.
 Prijenos zvuka je loš. Premjestite subwoofer tako
da pokazatelj LINK/STANDBY postane zelen ili
narančast.
 Premjestite sustav dalje od bežičnih uređaja.
 Izbjegavajte upotrebu drugih bežičnih uređaja.
Svjetlo postaje zeleno ili narančasto.
 Provjerite veze zvučnika.
Disk se ne reproducira.
 Kôd regije na BD/DVD-u ne odgovara sustavu.
 Vlaga se kondenzira unutar glavne jedinice i može
uzrokovati oštećenje leća. Uklonite disk i ostavite
glavnu jedinicu uključenu približno pola sata.
 Sustav ne može reproducirati snimljeni disk koji
nije ispravno finaliziran.
17
Smanjenje potrošnje struje na manje od 0,3 W
u stanju mirovanja
Pritisnite HOME, a zatim pritisnite /// da biste
odabrali [Setup] (Postavljanje) u [System Settings]
(Postavke sustava). Provjerite jesu li postavljene sljedeće
postavke:

[Control for HDMI] (Kontrola za HDMI) u [HDMI
Settings] (HDMI postavke) postavljen je na [Off ]
(Isključeno).

[Quick Start Mode] (Način brzog početka) postavljen
je na [Off ] (Isključeno).
18
19
Ovaj kratki priručnik za početak štedi papir
Kako bi se čuvali prirodni resursi, Sony je drastično smanjio upotrebu papira tako što više nema
priručnike koji su u potpunosti tiskani. Međutim, potpune upute i drugo možete pronaći na mreži:
http://support.sony-europe.com/
4-279-075-E1(1) (HR)
©2011 Sony Corporation
Download PDF

advertising