Sony | UBP-X700 | Sony UBP-X700 Reproduktor 4K Ultra HD Blu-ray™| UBP-X700 sa zvukom visoke rezolucije Upute za upotrebu

4-698-407-11(1)
Ultra HD Blu-ray™ /
DVD uređaj za
reprodukciju
Prvi koraci
Reprodukcija
Postavke i prilagođavanja
Dodatne informacije
Upute za rad
Hvala vam na kupnji. Prije uporabe ovog uređaja pažljivo
pročitajte ove upute za uporabu.
Softver ovog uređaja za reprodukciju mogao bi se
ažurirati u budućnosti. Posjetite sljedeće web-mjesto:
www.sony.eu/support
UBP-X700
Sadržaj
UPOZORENJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MJERE OPREZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sigurnost bežičnog LAN-a . . . . . . . . . .
Napomene o diskovima . . . . . . . . . . . .
3
4
6
6
Početak rada
Priložena dodatna oprema . . . . . . . . . . . . 7
Umetanje baterija u daljinski
upravljač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Vodič za dijelove i tipke/kontrole . . . . . . 8
Prednja ploča . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Stražnja ploča . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Remote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Kodni brojevi televizora kojim se
može upravljati . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1. korak: povezivanje uređaja za
reprodukciju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Povezivanje televizora . . . . . . . . . . . . . 11
Povezivanje s televizorom putem to
zvučnika / AV pojačala (prijamnik) . . .12
2. korak: mrežna veza . . . . . . . . . . . . . . . .13
Spajanje žicom . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Bežično spajanje . . . . . . . . . . . . . . . . .13
3. korak: Easy Setup . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Prikaz početnog zaslona . . . . . . . . . . .14
Dostupne opcije . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Reprodukcija
Reprodukcija diska . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Uživanje u reprodukciji Blu-ray 3D . . . .15
Uživanje u reprodukciji 4K Ultra HD
Blu-ray . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Reprodukcija s USB uređaja . . . . . . . . . . .15
Reprodukcija putem mreže . . . . . . . . . . .16
Reprodukcija datoteka u kućnoj
mreži . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Upotreba aplikacije „Video & TV
SideView” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Korištenje zrcaljenja zaslona . . . . . . . .16
Dostupne mogućnosti . . . . . . . . . . . . . . . 17
2
Postavke i prilagođavanja
Upotreba prikaza postavki . . . . . . . . . . . .19
[Software Update] . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
[Screen Settings] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
[Audio Settings] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
[BD/DVD Viewing Settings] . . . . . . . . . . . 21
[Parental Control Settings] . . . . . . . . . . . 22
[Music Settings] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
[System Settings] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
[Network Settings] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
[Easy Setup] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
[Resetting] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Dodatne informacije
Rješavanje problema . . . . . . . . . . . . . . . 25
Slika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Sound . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Disc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
USB uređaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Internetski prijenos . . . . . . . . . . . . . . 26
Mrežna veza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Kontrola za HDMI („BRAVIA”
sinkronizacija) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Ostalo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Diskovi koji se mogu reproducirati . . . . 28
Vrste datoteka koje se mogu
reproducirati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Specifikacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Autorska prava i zaštićeni znakovi . . . 32
Popis jezičnih kodova . . . . . . . . . . . . 34
Roditeljski nadzor / regionalni
kodovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Internetska veza i privatnost podataka
Ovaj se proizvod povezuje s internetom
tijekom početnog postavljanja čim se poveže
mreža kako bi se potvrdila internetska veza
i kasnije kako bi se konfigurirao početni
zaslon. Vaša se IP adresa upotrebljava u tim
i svim drugim internetskim vezama. Ako ne
želite da se vaša IP adresa uopće upotrebljava,
nemojte postaviti funkciju bežičnog interneta
i nemojte povezati internetski kabel. Daljnje
pojedinosti o internetskim vezama potražite
u podacima o privatnosti na zaslonima za
postavljanje.
UPOZORENJE
Kako biste smanjili rizik od požara ili električnog
udara, ne izlažite uređaj kapanju ili polijevanju i
na njega ne stavljajte predmete napunjene
tekućinom, kao što su vaze.
Kako biste izbjegli strujni udar, nemojte otvarati
kućište. Servisiranje prepustite kvalificiranom
osoblju.
Mrežne vodove morate zamijeniti isključivo u
kvalificiranom servisu.
Ne izlažite baterije ili uređaje s ugrađenim
baterijama prekomjernoj toplini kao što su
sunčeva svjetlost i vatra.
OPREZ
Upotreba optičkih instrumenata s ovim
proizvodom povećava opasnost od ozljede
očiju. Laserska zraka koja se upotrebljava u
ovom Ultra HD Blu-ray / DVD uređaju za
reprodukciju štetna je za oči, stoga nemojte
pokušati rastaviti kućište.
Servisiranje prepustite kvalificiranom osoblju.
Ova se naljepnica nalazi na zaštitnom kućištu
lasera unutar uređaja.
Ovaj je uređaj klasificiran kao LASERSKI proizvod
KLASE 1. OZNAKA LASERSKOG PROIZVODA
KLASE 1 nalazi se na stražnjoj strani uređaja.
Obavijest kupcima u Velikoj Britaniji i
Republici Irskoj
Kalupljeni utikač usklađen sa standardom
BS1363 pričvršćen je na ovaj uređaj radi vaše
zaštite i praktičnosti.
Ako je osigurač u utikaču potrebno zamijeniti,
zamjenski osigurač mora biti iste snage kao i
izvorni osigurač te mora imati odobrenje
udruženja ASTA ili BSI na temelju standarda
BS1362, (na primjer s oznakom
ili
). Ako se
na utikaču isporučenom uz opremu nalazi
odvojivi poklopac osigurača, obavezno nakon
zamjene osigurača vratite poklopac. Utikač
nikada nemojte koristiti bez poklopca osigurača.
Ako izgubite poklopac osigurača, obratite se
najbližem servisu tvrtke Sony.
Zbrinjavanje otpadnih baterija te
električne i elektroničke opreme
(primjenjivo u Europskoj uniji i
drugim europskim državama s
odvojenim sustavima za
prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili na pakiranju
označava da se proizvod i baterija ne smiju
odlagati kao kućanski otpad. Na određenim
baterijama ovaj se simbol može pojaviti u
kombinaciji s kemijskim simbolom. Kemijski
simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb) dodan je ako
baterija sadrži više od 0,0005 % žive ili 0,004 %
olova. Pravilnim odlaganjem proizvoda i baterija
pridonosite sprječavanju mogućih negativnih
posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje do kojih bi
moglo doći neispravnim odlaganjem otpada.
Recikliranjem materijala pridonosite očuvanju
prirodnih resursa.
Kada zbog sigurnosti, performansi ili integriteta
podataka mora biti ugrađena u proizvod, bateriju
smije mijenjati samo kvalificirani serviser. Da
biste osigurali pravilno postupanje s baterijom te
električnom i elektroničkom opremom,
proizvode po isteku vijeka trajanja odložite na
odgovarajuće odlagalište za recikliranje
električne i elektroničke opreme. Informacije o
svim ostalim baterijama potražite u dijelu o
sigurnom uklanjanju baterije iz proizvoda.
Bateriju odložite na odgovarajuće odlagalište za
recikliranje iskorištenih baterija. Dodatne
informacije o recikliranju ovog proizvoda ili
baterija zatražite od lokalne gradske uprave,
komunalne službe za odlaganje otpada ili u
trgovini u kojoj ste kupili proizvod ili baterije.
3
Ovaj je proizvod proizvela tvrtka Sony
Corporation ili je proizveden u njezino ime.
Uvoznik za EU: Sony Europe Limited.
Upiti uvozniku za EU ili upiti povezani sa
sukladnošću proizvoda u Europi šalju se
ovlaštenom zastupniku proizvođača, Sony
Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgija.
Obavijest za korisnike u Europi
Ovime tvrtka Sony Corporation izjavljuje da je
ova oprema u skladu s Direktivom 2014/53/EU.
Cijeli tekst EU-ove izjave o sukladnosti dostupan
je na sljedećoj internetskoj adresi:
http://www.compliance.sony.de/
MJERE OPREZA
• Uređaj radi pod naponom od 220 V – 240 V
izmjenične struje, 50/60 Hz Provjerite
odgovara li radni napon uređaja naponu
lokalne električne mreže.
• Postavite jedinicu tako da se kabel za
napajanje izmjeničnom strujom može odmah
isključiti iz zidne utičnice u slučaju problema.
• Ova oprema s kabelom za povezivanje
kraćim od 3 metra ispitana je i u skladu je s
ograničenjima navedenima u regulativi o
elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC).
• Postavite uređaj za reprodukciju na
dovoljno prozračno mjesto kako u
unutrašnjosti uređaja za reprodukciju ne bi
došlo do nakupljanja topline.
• Kako biste smanjili rizik od požara, ne
prekrivajte ventilacijski otvor uređaja
novinama, stolnjacima, zavjesama itd.
• Uređaj ne izlažite otvorenim izvorima vatre
(na primjer upaljenim svijećama).
• Uređaj za reprodukciju ne postavljajte u
skučen prostor, primjerice, na policu za
knjige ili slično.
• Uređaj nemojte postavljati na otvorenom,
kao ni u automobile, brodove i druga vozila.
• Ako uređaj za reprodukciju unesete iz
hladnog na toplo mjesto ili ga postavite u
vrlo vlažan prostor, na lećama unutar
uređaja može se kondenzirati vlaga. Ako se
to dogodi, player možda neće ispravno
raditi. U tom slučaju izvadite disk i ostavite
uređaj za reprodukciju uključen približno
pola sata dok vlaga ne ishlapi.
4
• Ne postavljajte uređaj za reprodukciju u
nagnuti položaj. Osmišljen je samo za rad u
vodoravnom položaju.
• Ispred prednje ploče ne postavljajte nikakve
metalne predmete. To bi moglo ograničiti
prijem radijskih valova.
• Ne postavljajte uređaj za reprodukciju na
mjesta gdje se upotrebljava medicinska
oprema. U protivnom može doći do kvara
medicinskih instrumenata.
• Ako koristite srčani stimulator ili drugi
medicinski uređaj, obratite se svojem
liječniku ili proizvođaču medicinskih uređaja
prije upotrebe funkcije bežičnog LAN-a.
• Ovaj bi uređaj za reprodukciju trebalo
postaviti i njime bi trebalo upravljati na
minimalnoj udaljenosti od barem 20 cm ili
više između uređaja za reprodukciju i tijela
osobe (isključujući udove: ruke, zapešća,
noge i gležnjevi).
• Na uređaj za reprodukciju nemojte
postavljati teške ili nestabilne predmete.
• U ladicu za disk ne stavljajte nikakve druge
predmete osim diskova. U protivnom bi
moglo doći do oštećenja uređaja za
reprodukciju ili predmeta.
• Prilikom premještanja uređaja za
reprodukciju izvadite sve diskove iz ladice.
Ako to ne učinite, disk bi se mogao oštetiti.
• Prilikom premještanja uređaja za
reprodukciju isključite kabel za napajanje
izmjeničnom strujom i sve druge kabele.
• Kabel za napajanje izmjeničnom strujom
nije isključen iz struje sve dok je priključen u
strujnu utičnicu, čak i ako je uređaj za
reprodukciju kao takav isključen.
• Isključite uređaj za reprodukciju iz zidne
utičnice ako se njime ne namjeravate
koristiti dulje vrijeme. Pri odspajanju
strujnog kabela za napajanje primite
utikač, a nemojte povlačiti kabel.
• Da biste spriječili oštećenja kabela za
napajanje izmjeničnom strujom pridržavajte
se sljedećih uputa. Ne koristite se kabelom
za napajanje izmjeničnom strujom (naponski
vod) ako je oštećen jer bi u suprotnome
moglo doći do strujnog udara ili požara.
– Nemojte prikliještiti kabel za napajanje
izmjeničnom strujom između uređaja za
reprodukciju i zida, police i sl.
– Ne stavljajte teške predmete na kabel za
napajanje izmjeničnom strujom niti
povlačite sam kabel.
– Za ovaj uređaj za reprodukciju upotrijebite
adapter za izmjeničnu struju jer drugi
adapteri mogu uzrokovati kvar.
• Nemojte rastaviti ili funkcionalno analizirati
adapter za izmjeničnu struju.
• Nemojte zatvarati adapter za izmjeničnu
struju u zatvoreni prostor kao što je polica
za knjige ili AV kućište.
• Ne priključujte adapter za izmjeničnu struju u
putni električni pretvarač jer on može stvoriti
dodatnu toplinu i tako uzrokovati kvar.
• Nemojte ispustiti ili udariti adapter za
izmjeničnu struju.
• Ne povećavajte glasnoću prilikom slušanja
zapisa s niskom razinom ulaznih signala ili
bez audio signala. U suprotnome može doći
do oštećenja vašeg sluha i zvučnika tijekom
glasnog dijela reprodukcije.
• Kućište, prednju ploču i kontrole čistite
mekom krpom. Nemojte koristiti nikakvu
abrazivnu krpu, prašak za ribanje ili otapalo,
primjerice alkohol ili benzin.
• Ne koristite se diskovima za čišćenje i
sredstvima za čišćenje diskova/leća
(uključujući tekuća sredstva i raspršivače).
Oni mogu prouzročiti kvar uređaja.
• U slučaju popravljanja ovog uređaja za
reprodukciju popravljeni dijelovi mogu se
prikupljati u svrhu ponovne upotrebe ili
recikliranja.
• Budući da zbog nepravilnog rukovanja
može doći do oštećenja HDMI OUT utičnice
i utikača, pridržavajte se sljedećih uputa.
– Pažljivo poravnajte HDMI OUT utičnicu na
stražnjoj strani uređaja za reprodukciju i
HDMI utikač tako da usporedite njihove
oblike. Provjerite da utikač nije preokrenut
ili nagnut.
Gledanje 3D videoslika
Neki ljudi osjećaju nelagodu (kao što je
naprezanje očiju, umor ili mučnina) dok
gledaju 3D videoslike. Sony preporučuje da
svi gledatelji uzimaju redovite pauze dok
gledaju 3D videoslike. Duljina i učestalost
potrebnih pauza razlikovat će se od osobe do
osobe. Morate odlučiti što je najbolje za vas.
Ako osjetite ikakvu nelagodu, prestanite
gledati 3D videoslike dok nelagoda ne
prestane te se posavjetujte s liječnikom ako
to smatrate potrebnim. Trebali biste i
pregledati (i) priručnik s uputama i/ili poruke
upozorenja svih drugih uređaja
upotrijebljenih s ovim proizvodom ili sadržaja
Blu-ray diska reproduciranog na ovom
proizvodu i (ii) naše web-mjesto
(www.sony.eu/myproducts/) za najnovije
informacije. Vid male djece (osobito one
mlađe od 6 godina) još uvijek se razvija.
Posavjetujte se s liječnikom (kao što je
pedijatar ili oftalmolog) prije nego što
dopustite maloj djeci da gledaju 3D
videoslike. Odrasli bi trebali nadzirati malu
djecu kako bi osigurali da prate prethodno
navedene preporuke.
VAŽNA NAPOMENA
Oprez: ovaj player može beskonačno
prikazivati nepomičnu videosliku ili zaslonski
prikaz na televizoru. Ako nepomičnu
videosliku ili zaslonski prikaz prikazujete na
televizoru dulje vrijeme, postoji rizik od
oštećenja zaslona. Tome su osobito
podložni projekcijski i plazma televizori.
Ako imate kakvih pitanja ili problema vezanih
uz player, obratite se najbližem Sonyjevu
distributeru.
– Prilikom premještanja uređaja za
reprodukciju svakako isključite HDMI kabel.
– HDMI utikač prilikom priključivanja ili
isključivanja HDMI kabela držite ravno.
Nemojte zakretati ili silom umetati HDMI
utikač u HDMI OUT utičnicu.
5
Sigurnost bežičnog LAN-a
Komunikacija putem funkcije bežičnog LAN-a
uspostavlja se radiovalovima, stoga bežični
signal može bit podložan presretanjima.
Kako bi se zaštitila bežična komunikacija, ovaj
uređaj za reprodukciju podržava razne
sigurnosne funkcije. Obvezno ispravno
konfigurirajte sigurnosne postavke u skladu s
mrežnim okruženjem.
Bez sigurnosti
Iako jednostavno možete postaviti postavke,
bilo tko može presresti bežičnu komunikaciju
ili upasti u vašu bežičnu mrežu, čak i bez
sofisticiranih alata. Imajte na umu da postoji
rizik od neovlaštenog pristupa ili presretanja
podataka.
WEP
WEP štiti komunikacije kako bi se spriječilo da
strane osobe presretnu komunikacije ili
upadnu u vašu bežičnu mrežu. WEP je starija
sigurnosna tehnologija kojom se omogućuju
stariji uređaji koji se trebaju povezati i koji ne
podržavaju mogućnost TKIP/AES.
WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP je sigurnosna tehnologija razvijena za
ispravljanje nedostataka WEP-a. TKIP
osigurava veću sigurnosnu razinu od WEP-a.
WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES je sigurnosna tehnologija koja
upotrebljava naprednu sigurnosnu metodu
koja se razlikuje od tehnologije WEP i TKIP.
AES osigurava veću sigurnosnu razinu od
tehnologije WEP ili TKIP.
6
Napomene o diskovima
• Da bi disk ostao čist,
pridržavajte ga za rub. Ne
dodirujte njegovu površinu.
Prašina, otisci prstiju ili
ogrebotine na disku mogu
uzrokovati njegov kvar.
• Disk ne izlažite izravnom sunčevom svjetlu ili
izvorima topline, primjerice dovodima toplog
zraka i ne ostavljajte ga u automobilu na
izravnom sunčevom svjetlu jer temperatura
može znatno narasti unutar automobila.
• Nakon reprodukcije pohranite disk u kutiju.
• Očistite disk krpom za
čišćenje. Disk brišite od
središta prema rubu.
• Ne upotrebljavajte otapala
poput benzina, razrjeđivača,
komercijalno dostupnih
sredstava za čišćenje
diskova/leća ili antistatičkih sprejeva za
gramofonske ploče.
• Ako ste ispisali naljepnicu diska, osušite
naljepnicu prije reprodukcije.
• Nemojte upotrebljavati sljedeće diskove.
– Disk za čišćenje leća.
– Disk koji nije standardnog oblika (npr. onaj
u obliku kartice ili srca).
– Disk s oznakom ili naljepnicom.
– Disk prekriven celofanskom trakom ili onaj
s naljepnicom na sebi.
• Nemojte mijenjati površinu strane diska za
reprodukciju kako biste uklonili ogrebotine
na površini.
Početak rada
Priložena dodatna oprema
• Adapter za izmjeničnu struju
(AC-M1215WW) (1)
• Strujni kabel za napajanje (mrežni vod) (1)
• Daljinski upravljač (1)
• Baterije R03 (veličine AAA) (2)
Početak rada
Umetanje baterija u daljinski
upravljač
Umetnite dvije baterije R03 (veličina AAA)
usklađivanjem krajeva + i – na baterijama s
oznakama unutar odjeljka za bateriju
daljinskog upravljača.
7
Vodič za dijelove i tipke/kontrole
Prednja ploča
A
B
F
A Vratašca
B Z (otvaranje/zatvaranje)
C 1 (uključeno / u stanju pripravnosti)
Uključuje uređaj za reprodukciju ili ga
postavlja u stanje pripravnosti.
C
D
E
D Indikator napajanja
Svijetli kad je uređaj za reprodukciju
uključen.
E
(USB) priključak
U tu utičnicu priključite USB uređaj.
Pogledajte odjeljak str. 15.
F Senzor daljinskog upravljača
Stražnja ploča
A
F
E
D
C
B
A Otvori za ventilaciju
E Terminal LAN (100)
B Priključak DIGITAL OUT (COAXIAL)
F Priključak DC IN 12 V (ulaz adaptera
za izmjeničnu struju)
C Priključak HDMI OUT 2 (SAMO AUDIO)
Reproducira samo digitalni audiosignal.
D Priključak HDMI OUT 1 (VIDEO/AUDIO)
Reproducira digitalni videosignal i
audiosignal.
8
Remote
Dostupnost funkcija daljinskog upravljača
razlikuje se ovisno o disku ili okolnostima.
Početak rada
A Z (otvaranje/zatvaranje)
Otvara ili zatvara vratašca ladice.
-TV- t (odabir TV ulaza)
Prebacuje izvor ulaznog signala između
televizora i drugih izvora signala.
-TV- 1 (TV uključen / u stanju
pripravnosti)
Uključuje televizor ili ga postavlja u stanje
pripravnosti.
1 (uključeno / u stanju pripravnosti)
Uključuje uređaj za reprodukciju ili ga
postavlja u stanje pripravnosti.
B Gumbi u boji (crvena/zelena/žuta/plava)
Tipke prečaca za interaktivne funkcije.
C TOP MENU
Otvara ili zatvara glavni izbornik diska
Ultra HD Blu-ray/BD/DVD.
POP UP/MENU
Otvara ili zatvara izbornik diska Ultra HD
Blu-ray/BD/DVD.
OPTIONS (stranica 17)
Prikazuje dostupne mogućnosti
na zaslonu.
RETURN
Služi za vraćanje na prethodni zaslon.
</M/m/,
Služi za označavanje i odabir prikazane
stavke.
z
Gumbi N , TV 2 + i AUDIO imaju dodirnu
točku. Upotrijebite dodirnu točku kao orijentir
prilikom rukovanja playerom.
z
• M/m kao tipka prečaca za pokretanje
prozora za traženje pjesama i unos broja
pjesama tijekom reprodukcije glazbenog
CD-a.
• M/m kao tipka prečaca za okretanje
fotografije u smjeru kazaljke na satu /
suprotno od smjera kazaljke na satu za
90 stupnjeva.
• </, kao tipka prečaca za izvršavanje
funkcije traženja tijekom reprodukcije
videozapisa na kućnoj mreži.
• </, kao tipka prečaca za mijenjanje
fotografije kad je omogućeno njezino
mijenjanje.
Središnji gumb (ENTER)
Ulazi u odabranu stavku.
HOME
Ulazi u početni zaslon uređaja
za reprodukciju.
(omiljeno) (stranica 14)
Pristupa aplikaciji registriranoj kao
omiljenoj.
9
NETFLIX
Pristupa internetskoj usluzi „NETFLIX”.
Daljnje pojedinosti o internetskoj usluzi
NETFLIX potražite na sljedećem webmjestu i u čestim pitanjima:
www.sony.eu/support
D m/M (brzo premotavanje unatrag /
brzo premotavanje unaprijed)
• Brzo premotava unatrag / brzo
premotava unaprijed disk kad se pritisne
tijekom reprodukcije. Brzina pretraživanja
mijenja se svaki put kad pritisnete gumb.
• Reproducira usporeno kad se pritisne
duže od jedne sekunde u pauziranom
načinu rada.
• Reproducira jedan po jedan kadar kad
se pritisne na kratko vrijeme u
pauziranom načinu rada.
N (reprodukcija)
Pokreće ili nastavlja reprodukciju.
./> (prethodno/sljedeće)
Prebacuje na prethodno/sljedeće
poglavlje, zapis ili datoteku.
X (pauziranje)
Pauzira ili nastavlja reprodukciju.
x (zaustavljanje)
Zaustavlja reprodukciju i pamti točku za
zaustavljanje (točka za nastavak).
Točka za nastavak naslova/pjesme
posljednja je točka koju ste reproducirali ili
posljednja fotografija za mapu fotografija.
SUBTITLE (stranica 21)
Odabire se jezik titlova kad se snime
višejezični titlovi na disku Ultra HD Bluray/BD/DVD.
TV 2 (jačina zvuka) +/–
Služi za prilagođavanje glasnoće TV-a.
AUDIO (stranica 21)
Odabire se zapis jezika kad se snime
višejezični zapisi na disku Ultra HD
Blu-ray/BD/DVD.
Služi za odabir pjesme na CD-ovima.
(isključivanje zvuka)
Privremeno isključuje zvuk televizora.
DISPLAY
Prikazuje podatke o reprodukciji na zaslonu.
Služi za zaključavanje ladice za disk
(zaključavanje gumba)
Ladicu za disk možete zaključati da bi se
spriječilo slučajno otvaranje.
Dok je uređaj za reprodukciju uključen,
pritisnite x (zaustavljanje), HOME, a zatim
gumb TOP MENU na daljinskom upravljaču da
biste zaključali ili otključali ladicu.
10
Kodni brojevi televizora kojim se
može upravljati
Pritisnite i držite -TV- 1, a zatim pritisnite i
držite kod proizvođača televizora s pomoću
gumba daljinskog upravljača dulje od
2 sekunde. Ako je navedeno više od jednog
gumba daljinskog upravljača, pokušajte ih
unijeti jednog po jednog dok ne pronađete
onaj koji radi s vašim televizorom.
Primjer: Ako je vaš televizor Hitachi, pritisnite
i držite -TV- 1, a zatim pritisnite i držite TOP
MENU dulje od 2 sekunde.
Proizvođač
Gumb daljinskog
upravljača
Sony (zadano)
Gumb u boji (crveni)
Philips
Gumb u boji (zeleni) /
Gumb u boji (žuti) /
RETURN
Panasonic
Gumb u boji (plavi) /
Središnji gumb
(ENTER)
Hitachi
TOP MENU
Sharp
M
Toshiba
POP UP/MENU
Loewe
<
Samsung
,
LG/Goldstar
m
1. korak: povezivanje uređaja za reprodukciju
Nemojte povezivati mrežni vod dok ne povežete sve.
Povezivanje televizora
Početak rada
Kabel HDMI
(nije priložen)*
* Premium HDMI kabel velike brzine ili HDMI kabel velike brzine koji podržava širinu pojasa od 18 Gbps.
b
• Da biste uživali u sadržaju 4K Ultra HD 60p, možete povezati uređaj za reprodukciju s 4K televizorom
s pomoću Premium HDMI kabela velike brzine ili HDMI kabelom velike brzine koji podržava širinu
pojasa od 18 Gbps.
• Za 4K reprodukciju potreban je kompatibilni 4K zaslon koji ima HDMI ulaz koji podržava HDCP2.2.
• Ako upotrebljavate BRAVIA TV koji podržava 4K60p, postavite postavku „HDMI signal format” na
„Enhanced format”.
11
Povezivanje s televizorom putem to zvučnika / AV pojačala (prijamnik)
Odaberite metodu povezivanja A, B ili C prema ulaznim priključcima na AV pojačalu (prijamnik).
A 4K AV pojačalo (prijamnik)
Kabel HDMI
(nije priložen)*
Kabel HDMI
(nije priložen)*
t Da biste uživali u Bitstreamu (Dolby/DTS), postavite [BD Secondary Audio]
u [Audio Settings] (stranica 21).
B Drugo pojačalo koje nije 4K AV pojačalo (prijamnik) s priključkom HDMI IN
HDMI kabel (nije priložen)*
HDMI kabel velike brzine
(nije priložen)
C Drugo pojačalo koje nije 4K AV pojačalo (prijamnik) bez priključka HDMI IN
Koaksijalni digitalni kabel
(nije priložen)
HDMI kabel (nije priložen)*
* Premium HDMI kabel velike brzine ili HDMI kabel velike brzine koji podržava širinu pojasa od 18 Gbps.
12
2. korak: mrežna veza
Ako nećete povezati uređaj za reprodukciju s mrežom, nastavite na "3. korak: Easy Setup" (stranica 14).
Spajanje žicom
LAN kabel
(nije priložen)
LAN kabel
(nije priložen)
Modem
Početak rada
Usmjerivač
Internet
z
Preporučuje se upotreba zaštićenog i ravnog kabela sučelja (LAN kabel).
Bežično spajanje
LAN kabel
(nije priložen)
Usmjerivač za
bežični LAN
Modem
Internet
z
Nije potrebno sastavljanje kabela između uređaja za reprodukciju i usmjerivača za bežični LAN.
13
b
3. korak: Easy Setup
Pri prvom uključivanju
Kratko pričekajte prije nego što se uređaj za
reprodukciju uključi i pokrene [Easy Setup].
1 Priključite priloženi adapter za izmjeničnu
struju i kabel za napajanje izmjeničnom
strujom redoslijedom prikazanim u
nastavku. Kada ih uklanjate, učinite to
obrnutim redoslijedom.
• Kad se izvrši funkcija [Easy Setup], odaberite
[Easy Network Settings (Jednostavne mrežne
postavke)] da biste upotrijebili mrežne funkcije
uređaja za reprodukciju.
• Da biste omogućili bežičnu vezu, postavite
[Internet Settings] u [Network Settings] na
[Wireless Setup].
• Da biste onemogućili bežičnu vezu, postavite
[Internet Settings] u [Network Settings] na
[Wired Setup].
• Ako nema reprodukcije ili se pojavi crni zaslon,
pogledajte odjeljak "Rješavanje problema"
(stranica 25).
Prikaz početnog zaslona
1 u DC IN 12 V
Adapter za izmjeničnu struju (priložen)
Početni se zaslon pojavljuje kada pritisnete
HOME. Odaberite aplikaciju pomoću gumba
</M/m/, i pritisnite ENTER.
Application
Alati
2
Ultra
U
ltra HD Blu-rayy Player
y
3
AC power cord (mains lead) do kabela za
(supplied)
napajanje
2 Pritisnite 1 da biste uključili uređaj za
reprodukciju. Zasvijetlit će indikator
napajanja.
3 Uključite televizor i pritisnite gumb za
televizor t na daljinskom upravljaču
kako biste postavili birač ulaza. Time će se
prikazati signal uređaja za reprodukciju na
zaslonu televizora.
4 Izvedite funkciju [Easy Setup].
Slijedite upute na zaslonu. kako biste
postavili osnovne postavke pomoću
gumba </M/m/, i pritisnite ENTER
na daljinskom upravljaču.
</M/m/,
ENTER
14
[My Apps]: upravlja omiljenim aplikacijama.
Možete dodati prečace iz funkcije [All Apps].
[Featured Apps]: prikazuje preporučene
aplikacije.
[All Apps]: prikazuje sve dostupne aplikacije.
Možete dodati aplikacije u [My Apps]
pritiskom mogućnosti OPTIONS i odabirom
mogućnosti [Add to My Apps].
[Setup]: podešava postavke uređaja za
reprodukciju.
Dostupne opcije
Dostupne su razne postavke i radnje
reprodukcije ako pritisnete OPTIONS.
Dostupne stavke razlikuju se ovisno o situaciji.
[Move Application]: raspoređuje aplikacije u
mogućnosti [My Apps].
[Remove Application]: briše aplikacije u
mogućnosti [My Apps].
[Register as Favourite]: registrira 1 aplikaciju u
(omiljeno) na gumbu daljinskog upravljača.
[Data Contents]: prikazuje sadržaj miješanog
diska.
Reprodukcija
Reprodukcija diska
Možete reproducirati Ultra HD Blu-ray diskove,
BD-ove, DVD-ove i CD-ove. Odjeljak „Diskovi
koji se mogu reproducirati” potražite na str. 28.
1 Pripremite se za reprodukciju diska 4K
Ultra HD Blu-ray.
• Povežite uređaj za reprodukciju s 4K TVom pomoću HDMI kabela velike brzine.
• Za prikaz 4K Ultra HD 60p sadržaja
provjerite je li odabrana ispravna
postavka u postavkama HDMI na
televizoru.
• Ako upotrebljavate BRAVIA TV koji
podržava 4K60p, postavite postavku
„HDMI signal format” na „Enhanced
format”.
Reprodukcija
1 Pritisnite Z (otvaranje/zatvaranje) i stavite
disk na ladicu diska.
Stavite stranu diska sa znakovima ili
slikom prema gore.
Za dvostrane diskove postavite stranu koju
želite reproducirati okrenutu prema dolje.
Uživanje u reprodukciji 4K Ultra HD
Blu-ray
2 Umetnite 4K Ultra HD Blu-ray disk.
Način rada razlikuje se ovisno o disku.
Pogledajte priručnik s uputama priložen
uz disk.
b
2 Pritisnite Z (otvaranje/zatvaranje) da
biste zatvorili ladicu diska.
Pokreće se reprodukcija.
Ako se reprodukcija ne pokrene odmah,
odaberite kategoriju [Video], [Music] ili
[Photo] u mogućnosti
(Disc) i pritisnite
ENTER.
Kada reproducirate 4K Ultra HD Blu-ray disk bez
ključa diska, potrebna je mrežna veza ovisno o
mrežnom okruženju i službenom ključem
poslužitelja (Studio).
Reprodukcija s USB uređaja
z
(Miješani diskovi) sadrži podatkovni sadržaj.
Pritisnite OPTIONS na daljinskom upravljaču i
odaberite [Data Contents] za prikaz svog
dostupnog sadržaja.
Za "Vrste datoteka koje se mogu
reproducirati" pogledajte str. 29.
1 Spojite USB uređaj na USB priključak na
uređaju za reprodukciju.
Uživanje u reprodukciji Blu-ray 3D
1 Pripremite se za reprodukciju formata
Blu-ray 3D disc.
• Povežite uređaj za reprodukciju s 3D
kompatibilnim uređajima pomoću
HDMI kabela velike brzine.
• Postavite [3D Output Setting] i
[TV Screen Size Setting for 3D] u
[Screen Settings] (stranica 19).
2 Umetnite Blu-ray 3D disc.
Način rada razlikuje se ovisno o disku.
Pogledajte priručnik s uputama priložen
uz disk.
2 Odaberite
[USB device] pomoću
</M/m/, i pritisnite ENTER.
3 Odaberite kategoriju [Video], [Music] ili
[Photo] pomoću M/m i pritisnite ENTER.
b
Da biste izbjegli oštećenje podataka na USB
uređaju, isključite uređaj za reprodukciju pri
povezivanju ili uklanjanju USB uređaja.
z
Također pogledajte priručnik s uputama isporučen
s vašim televizorom i povezanim uređajem.
15
Reprodukcija putem mreže
Upotreba aplikacije
„Video & TV SideView”
Reprodukcija datoteka u kućnoj mreži
Proizvod kompatibilan s kućnom mrežom
može reproducirati datoteke videozapisa /
glazbe / fotografija pohranjenih na drugom
proizvodu kompatibilnim s kućnom mrežom
putem mreže.
Pripremite se za upotrebu kućne mreže.
1 Povežite uređaj za reprodukciju na mrežu
(stranica 13).
2 Pripremite druge potrebne proizvode
kompatibilne s kućnomu mrežom.
Pogledajte priručnik s uputama
isporučenim s proizvodom.
Reprodukcija datoteke s poslužitelja kućne
mreže putem ove jedinice (uređaj za
reprodukciju putem kućne mreže)
„Video & TV SideView” besplatna je mobilna
aplikacija za daljinske uređaje (kao što je
pametni telefon itd.). Upotrebom aplikacije
„Video & TV SideView” uz ovaj uređaj možete
jednostavno uživati u uređaju za reprodukciju
putem daljinskog uređaja. Uslugu ili
aplikaciju možete pokrenuti izravno s
daljinskog uređaja. „Video & TV SideView”
također se može upotrijebiti kao daljinski
upravljač i softverska tipkovnica.
Prije nego što upotrijebite uređaj „Video & TV
SideView” uz ovaj uređaj za reprodukciju,
obvezno prvo registrirajte uređaj „Video & TV
SideView”. Slijedite upute na zaslonu na
uređaju „Video & TV SideView” za registraciju.
b
Registracija se može provesti samo na
početnom zaslonu.
Korištenje zrcaljenja zaslona
Poslužitelj
Uređaj za
reprodukciju
Odaberite kategoriju [Video], [Music] ili
[Photo] iz mogućnosti
[Media Server] u
[All Apps], a zatim izaberite datoteku koju
želite reproducirati.
Reprodukcija datoteke s poslužitelja kućne
mreže putem drugog proizvoda (prikazivač)
Kad reproducirate datoteke s poslužitelja
kućne mrežne na ovom uređaju, možete
upotrijebiti proizvod kompatibilan s
kontrolorom za kućno mrežu (telefon itd.)
za upravljanje reprodukcijom.
Poslužitelj
Prikazivač
Kontroler
„Zrcaljenje zaslona” je funkcija za prikaz
zaslona mobilnog uređaja na TV-u pomoću
tehnologije Miracast.
Uređaj za reprodukciju može se izravno spojiti
na uređaj kompatibilan s funkcijom zrcaljenja
zaslona (npr. pametni telefon, tablet). Možete
uživati u zaslonu uređaja na velikom TV
zaslonu. Za ovu značajku nije potreban bežični
usmjerivač (ili pristupna točka).
b
• Prilikom upotrebe funkcije zrcaljenja zaslona,
kvaliteta slike i zvuka može se katkad pogoršati
zbog smetnji iz drugih mreža. Možete je
popraviti podešavanjem postavke [Screen
mirroring RF Setting] (stranica 23).
• Neke mrežne funkcije nisu dostupne tijekom
rada funkcije zrcaljenja zaslona.
• Provjerite je li uređaj kompatibilan s funkcijom
Miracast. Mogućnost povezivanja sa svim
uređajima kompatibilnim s tehnologijom
Miracast nije zajamčena.
1 Odaberite
[Screen mirroring] na
početnom zaslonu pomoću gumba
</M/m/, i pritisnite ENTER.
2 Slijedite upute na zaslonu.
Upravljajte ovom jedinicom pomoću kontrolora
za kućnu mrežu. Pogledajte priručnik s uputama
isporučenim s kontrolorom za kućnu mrežu.
16
x
Dostupne mogućnosti
Dostupne su razne postavke i radnje
reprodukcije ako pritisnete OPTIONS.
Dostupne stavke razlikuju se ovisno o situaciji.
x
x
Zajedničke opcije
x
x
x
[Repeat Setting]*1: postavlja način
ponavljanja.
[Play]/[Stop]: pokreće ili zaustavlja
reprodukciju.
[Play from start]: Reproducira stavku od
početka.
x
x
x
x
x
[3D Output Setting]: Postavlja hoće li se 3D
videozapis reproducirati automatski ili ne.
[A/V SYNC]: podešava razmak između
slike i zvuka odgađanjem reprodukcije
zvuka u odnosu na reprodukciju slike
(0 do 120 milisekundi).
[HDR Conversion]*2: pretvara signal u
visokom dinamičkom rasponu (HDR) u
signal u standardnom dinamičkom rasponu
(SDR) kad je uređaj za reprodukciju povezan
s televizorom ili projektorom koji ne
podržava HDR ulaz. Slika je sličnija HDR-u
kada je odabrana veća vrijednost, ali
smanjuje se ukupna svjetlina.
[Video postavke]*3:
– [Picture Quality Mode]: odabiru se
postavke slike za različita svjetlosna
okruženja.
z [Direct]
*4
z [Brighter Room]
*4
z [Theatre Room]
z [Auto]: kontrola načina smanjenja
šuma (NR) ovisi o medijima i sadržaju.
z [Custom1]/[Custom2]
x [FNR]: smanjuje slučajni šum koji se
pojavljuje na slici.
x [BNR]: smanjuje šum blokova sličnih
mozaiku na slici.
x [MNR]: smanjuje manji šum oko
obrisa slike (šum komaraca).
x [Contrast]
x [Brightness]
x [Colour]
x [Hue]
[Pause]: pauzira reprodukciju.
x
x
x
x
Reprodukcija
Samo model Video
x
[Top Menu]: prikazuje glavni izbornik diska
Ultra HD Blu-ray/BD/DVD.
[Menu]/[Popup Menu]: prikazuje skočni
izbornik diska Ultra HD Blu-ray/
BD ili izbornik DVD-a.
[Title Search]: traži naslov na zapisu
Ultra HD Blu-ray/BD/DVD VIDEO i pokreće
reprodukciju od početka.
[Chapter Search]: traži poglavlje i pokreće
reprodukciju od početka.
[Audiosignali]: prebacuje zapis jezika kad
se snime višejezični zapisi na disku Ultra
HD Blu-ray/BD/DVD. Služi za odabir
pjesme na CD-ovima.
[Subtitle]: prebacuje jezik titlova kad se
snime višejezični titlovi na disku Ultra HD
Blu-ray/BD/DVD.
[Angle]: prebacuje druge kutove prikaza
kad se snimi više kutova na disk Ultra HD
Blu-ray/BD/DVD.
[Number Entry]: odabire broj pomoću tipke
</M/m/, na daljinskom upravljaču.
Samo model Music
x
x
x
[Track Search]: pretražuje broj pjesme
tijekom reprodukcije glazbenog CD-a.
[Add Slideshow BGM]: Registrira
glazbene datoteke na USB memoriji kao
pozadinsku glazbu za dijaprojekcije (BGM).
[Shuffle Setting]: postavite na [On] za
reprodukciju glazbenih datoteka
nasumičnim redoslijedom.
Samo model Photo
x
x
x
x
x
[Slideshow Speed]: Mijenja brzinu prikaza
slajdova.
[Slideshow Effect]: postavlja efekte za
dijaprojekcije.
[Slideshow BGM]*5:
– [Off]: isključuje funkciju.
– [My Music from USB]: postavlja
glazbene datoteke registrirane pod
[Add Slideshow BGM].
– [Play from Music CD]: postavlja pjesme u
CD-DA-ovima.
[2D Playback]*6: postavlja reprodukciju na
2D slike.
[Change Display]: prebacuje se između
[Grid View] i [List View].
17
x
x
x
x
[View Image]: prikazuje odabranu
fotografiju.
[Slideshow]: reproducira dijaprojekciju.
[Rotate Left]: okreće fotografiju za
90 stupnjeva suprotno od kazaljke na satu.
[Rotate Right]: okreće fotografiju za
90 stupnjeva u smjeru kazaljke na satu.
b
*1
*2
*3
*4
*5
*6
18
Postavka [Repeat Setting] nije dostupna
tijekom reprodukcije naslova BDJ ili
interaktivnog naslova HDMV.
Postavka [HDR Conversion] dostupna je
samo tijekom reprodukcije HDR videozapisa
kad uređaj za prikazivanje nije kompatibilan s
HDR prikazom ili kad je [HDR Output] na
[Screen Settings] postavljen na [Off].
Reprodukcija postavke [Video postavke]
možda se neće primijetiti uobičajenim
praćenjem.
[Brighter Room] i [Theatre Room] nisu
dostupni tijekom reprodukcije HDR
videozapisa.
Postavka [Slideshow BGM] nije dostupna
tijekom reprodukcije fotografija s kućne
mreže.
Postavka [2D Playback] dostupna je samo
tijekom reprodukcije 3D fotografije.
Postavke i prilagođavanja
Upotreba prikaza postavki
Odaberite
[Setup] na početnom zaslonu
kada trebate promijeniti postavke uređaja za
reprodukciju.
Zadane su postavke podcrtane.
1 Odaberite
[Setup] na početnom
zaslonu pomoću gumba </M/m/,.
2 Odaberite ikonu kategorije za postavljanje
pomoću gumba M/m i pritisnite ENTER.
x [Update via Internet]
Ažurira softver uređaja za reprodukciju
pomoću dostupne mreže. Provjerite je li
mreža povezana s internetom. Pogledajte
odjeljak „2. korak: mrežna veza” (str. 13).
x [Update via USB Memory]
Ažurira softver uređaja za reprodukciju
pomoću USB memorije. Stvorite mapu pod
nazivom „UPDATE” te se sve datoteke
ažuriranja moraju pohraniti u tu mapu. Uređaj
za reprodukciju može prepoznati do 500
datoteka/mapa u jednom sloju uključujući
datoteke/mape za ažuriranje.
z
• Preporučujemo izvršavanje ažuriranja softvera
svaka 2 mjeseca ili slično.
• Ako je stanje mreže loše, posjetite
www.sony.eu/support da biste preuzeli
najnoviju verziju softvera i ažurirajte putem
USB memorije.
Možete pronaći informacije o funkcijama
ažuriranja na web-mjestu.
x [HDR Output]
[Auto]: reproducira HDR signal ovisno o
sadržaju i mogućnostima mogućnosti HDMISINK. Funkcija pretvorbe primjenjuje se kad je
sadržaj HDR, a HDMI-SINK ne podržava HDR.
[Off]: uvijek se reproducira SDR.
x [Display Type]
[TV]: ovo odaberite kad je uređaj za
reprodukciju povezan s televizorom.
[Projektor]: ovo odaberite kad je uređaj za
reprodukciju povezan s projektorom.
z
[HDR Conversion] podesite će se prema vrsti
prikaza koju izaberete. Iako je odabrana ista
vrijednost postavke [HDR Conversion], različit je
dinamički raspon slike.
Postavke i prilagođavanja
[Software Update]
[Screen Settings]
x [Output Video Resolution]
U normalnim okolnostima odaberite [Auto].
Kad je razlučivost niža od SD razlučivosti,
povećava se do SD razlučivosti.
x [24p Output]
Reproducira 24p videosignale samo kada
povežete televizor kompatibilan s razlučivosti
od 24p putem HDMI veze i ako je [Output Video
Resolution] postavljen na [Auto], [1080p] ili [4K].
[Ultra HD Blu-ray/BD-ROM]
[Auto]: reproducira videosignale od 24 Hz
samo kad se poveže televizor kompatibilan s
razlučivosti od 24p pomoću priključka
HDMI OUT.
[On]: uključuje funkciju.
[Off]: ovo odaberite ako vaš TV nije
kompatibilan s videosignalima od 24p.
[DVD-ROM]
[Auto]: reproducira videosignale od 24 Hz
samo kad se poveže televizor kompatibilan s
razlučivosti od 24p pomoću priključka
HDMI OUT.
[Off]: ovo odaberite ako vaš TV nije
kompatibilan s videosignalima od 24p.
[Data content]
Ova je funkcija dostupna za sadržaj za
reprodukciju dostupnu u USB memoriji ili
podatkovnom disku.
[Auto]: reproducira videosignale od 24 Hz
samo kad se poveže televizor kompatibilan s
razlučivosti od 24p pomoću priključka
HDMI OUT.
[Off]: ovo odaberite ako vaš TV nije
kompatibilan s videosignalima od 24p.
19
[Network content]
Ova je funkcija dostupna za sadržaj za
reprodukciju iz drugih mreža, kao što je
kućna mreža, zrcaljenje zaslona itd.
[Auto]: reproducira videosignale od 24 Hz
samo kad se poveže televizor kompatibilan s
razlučivosti od 24p pomoću priključka
HDMI OUT.
[Off]: ovo odaberite ako vaš TV nije
kompatibilan s videosignalima od 24p.
x [3D Output Setting]
[Auto]: U uobičajenim okolnostima
odaberite ovo.
[Off]: odaberite ovo za prikaz svog sadržaja u
2D ili za uživanje u 4K reprodukciji pomoću 3D
sadržaja.
x [4K Upscale Setting]
[Auto1]: reproducira 2K videosignale
(1920 × 1080) tijekom reprodukcije
videozapisa i 4K videosignala tijekom
reprodukcije fotografije / mrežnih usluga /
tehnologije Miracast pri povezivanju opreme
tvrtke Sony kompatibilne s 4K.
Reproducira 4K videosignale pri povezivanju
s opremom koja nije od tvrtke Sony
kompatibilne s 4K.
Ova postavka ne funkcionira za reprodukciju
3D video slika.
[Auto2]: automatski reproducira 4K
videosignale kada povežete opremu
kompatibilnu s 4K.
[Off]: isključuje funkciju.
x [TV Type]
[16:9]: odaberite ovo pri povezivanju s TV-om
širokog zaslona ili TV-om s funkcijom širokog
načina.
[4:3]: odaberite ovo pri povezivanju TV-a sa
zaslonom 4:3 bez funkcije širokog načina.
b
Ako vaša oprema tvrtke Sony nije otkrivena kad
je označeno [Auto1], postavka će imati isti učinak
kao i postavka [Auto2].
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto]: automatski otkriva vrstu povezanog
televizora i prebacuje se na odgovarajuću
postavku boje.
[YCbCr (4:2:2)]: Reproducira YCbCr 4:2:2
video signale.
[YCbCr (4:4:4)]: emitira video signale formata
YCbCr 4:4:4.
[RGB]: Reproducira RGB video signale.
x [HDMI Deep Colour Output]
[Auto]: Reproducira 12bit/10bit video signale
kad je spojen TV koji je kompatibilan sa
značajkom Deep Colour.
[Off]: odaberite ovo kada je slika izobličena ili
boje izgledaju neprirodno.
x [IP Content NR]
[Auto] / [Strong] / [Medium] / [Mild]:
podesite kvalitetu slike za internetski sadržaj.
[Off]: isključuje funkciju.
20
x [TV Screen Size Setting for 3D]
Postavlja veličinu televizora
kompatibilnog s 3D.
x [Screen Format]
[Full]: odaberite ovo pri povezivanju s TV-om
s funkcijom širokog načina. Prikazuje sliku na
zaslonu 4:3 u omjeru 16:9 čak i na TV-u sa
širokim zaslonom.
[Normal]: Mijenja veličinu slike kako bi
odgovarala veličini zaslona s izvornim
omjerom slike.
x [DVD Aspect Ratio]
[Letter Box]: prikazuje se široka slika s crnim
crtama na vrhu i dnu.
[Pan & Scan]: prikazuje se slika potpune
visine preko cijelog zaslona s odrezanim
bočnim stranama.
x [Cinema Conversion Mode]
[Auto]: U uobičajenim okolnostima odaberite
ovo. Uređaj za reprodukciju automatski
otkriva temelji li se materijal na videozapisu ili
filmu i prebacuje se na odgovarajuću metodu
pretvorbe.
[Video]: metoda pretvorbe prikladna za
materijal na temelju videozapisa uvijek će se
odabrati, neovisno o materijalu.
x [Pause Mode]
[Auto]: U uobičajenim okolnostima odaberite
ovo. Dinamičke slike u pokretu pojavljuju se
bez zamućenja.
[Frame]: prikazuje statičke slike pri visokoj
razlučivosti.
[Audio Settings]
x [Digital Audio Output]
[Auto]: U uobičajenim okolnostima odaberite
ovo. Reproducira audiosignale prema statusu
povezanih uređaja.
[PCM]: Reproducira PCM signale iz priključka
DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT. Ovo
odaberite ako nema reprodukcije iz
povezanog uređaja.
x [BD Secondary Audio]
[On]: reproducira zvuk dobiven miješanjem
interaktivnog i sekundarnog zvuka s
primarnim zvukom.
[Off]: reproducira samo primarni zvuk.
Odaberite ovo kako biste reproducirali
signale Bitstreama (Dolby/DTS) na AV
pojačalo (prijamnik).
z
Da biste uživali u signalima Bitstreama (Dolby/
DTS), postavite [BD Secondary Audio] na [Off] i
[Digital Audio Output] na [Auto].
x [Digital Music Enhancer]
[On]: postavite zvučne efekte pri reprodukciji
sadržaja s interneta ili USB-a.
[Off]/[Sound Bar Mode]: isključuje funkciju.
x [DTS Neo:6]
[Cinema]/[Music]: reproducira simulirani
višekanalni zvuk iz 2 izvora kanala putem
priključka HDMI OUT prema mogućnosti
povezanog uređaja pomoću načina
[Cinema]/[Music].
[Off]: reproducira zvuk s izvornim brojem
kanala putem priključka HDMI OUT.
b
Kad je [DTS Neo:6] postavljen na [Cinema] ili
[Music], [Digital Music Enhancer] nije dostupan.
b
Neki uređaji ne podržavaju frekvenciju
uzorkovanja [96 kHz] i [192 kHz].
x [Audio DRC]
[Auto]: reproducira u dinamičkom rasponu
određenom diskom (samo BD-ROM). Drugi se
diskovi reproduciraju na razini [On].
[On]: reproducira u standardnoj razini
kompresije.
[Off]: nema kompresije. Proizvodi se
dinamičniji zvuk.
x [Downmix]
[Surround]: reproducira audiosignale sa
surround efektima. Odaberite ovo pri
povezivanju audiouređaja koji podržava
Dolby Surround (Pro Logic) ili DTS Neo:6.
[Stereo]: reproducira audiosignale bez
surround efekta. Odaberite ovo pri
povezivanju audiouređaja koji ne podržava
Dolby Surround (Pro Logic) ili DTS Neo:6.
Postavke i prilagođavanja
x [DSD Output Mode]
[Auto]: reproducira DSD signal iz priključka
HDMI OUT pri reprodukciji datoteke formata
Super Audio CD i DSD (ako povezani uređaj
podržava i DSD).
Reproducira LPCM signal iz priključka HDMI
OUT pri reprodukciji datoteke formata Super
Audio CD i DSD (ako povezani uređaj ne
podržava i DSD).
[Off]: reproducira PCM signale iz priključka
HDMI OUT pri reprodukciji datoteke formata
Super Audio CD i DSD.
x [48kHz/96kHz/192kHz PCM]
[48 kHz]/[96 kHz]/[192 kHz]: postavlja
frekvenciju uzorkovanja za emitiranje PCM
signala iz priključka DIGITAL OUT (COAXIAL).
[BD/DVD Viewing Settings]
x [BD/DVD Menu Language]
odabire zadani jezik izbornika za Ultra HD
Blu-ray/BD/DVD VIDEO.
Odaberite [Select Language Code] i unesite
kod za svoj jezik koji možete naći u odjeljku
„Popis jezičnih kodova” (str. 34).
x [Audio Language]
odabire zadani jezik zvuka za Ultra HD
Blu-ray/BD/DVD VIDEO.
Ako odaberete [Original], odabire se jezik
kojem je dodijeljen prioritet na disku.
Odaberite [Select Language Code] i unesite
kod za svoj jezik koji možete naći u odjeljku
„Popis jezičnih kodova” (str. 34).
x [Subtitle Language]
odabire zadani jezik titlova za Ultra HD
Blu-ray/BD/DVD VIDEO.
Odaberite [Select Language Code] i unesite
kod za svoj jezik koji možete naći u odjeljku
„Popis jezičnih kodova” (str. 34).
21
x [BD Hybrid Disc Playback Layer]
[BD]: reproducira BD sloj.
[DVD/CD]: reproducira DVD ili CD sloj.
x [BD Internet Connection]
[Allow]: omogućuje internetsku vezu s
BD sadržaja.
[Do not allow]: zabranjuje internetsku vezu s
BD sadržaja.
x [Delete BD Data]
Briše podatke u USB memoriji.
Izbrisat će se svi podaci pohranjeni u mapi.
[Parental Control
Settings]
x [Password]
Postavlja ili mijenja lozinku za funkciju
roditeljskog nadzora. Lozinka vam
omogućuje da postavite ograničenje za
reprodukciju Ultra HD Blu-ray/BD/DVD
VIDEOZAPISA i videozapisa s interneta.
Prema potrebi možete razlikovati razine
ograničenja za Ultra HD Blu-ray/BD/DVD
VIDEOZAPIS i videozapise s interneta.
x [Parental Control Area Code]
Reprodukcija nekih Ultra HD Blu-ray/BD/DVD
VIDEOZAPISA ili videozapisa s interneta
može se ograničiti prema geografskom
području. Scene mogu biti blokirane ili
zamijenjene drugim scenama. Slijedite
upute na zaslonu i unesite novu
četveroznamenkastu lozinku.
x [BD Parental Control] /
[DVD Parental Control] /
[Internet Video Parental Control]
Postavljanje roditeljskog nadzora, scene
mogu biti blokirane ili zamijenjene drugim
scenama. Slijedite upute na zaslonu i unesite
novu četveroznamenkastu lozinku.
x [Internet Video Unrated]
[Allow]: Omogućuje reprodukciju internetskih
videozapisa bez dobnog ograničenja.
[Block]: Blokira reprodukciju internetskih
videozapisa bez dobnog ograničenja.
22
[Music Settings]
x [Super Audio CD Playback Layer]
[Super Audio CD]: reproducira Super Audio
CD sloj.
[CD]: reproducira CD sloj.
x [Super Audio CD Playback Channels]
[DSD 2ch]: reproducira 2-kanalno područje.
[DSD Multi]: reproducira višekanalno područje.
[System Settings]
x [OSD Language]
Odabir jezika prikaza na zaslonu za vaš uređaj
za reprodukciju.
x [HDMI Settings]
Spajanjem Sony komponenata koje su
kompatibilne s HDMI funkcijama pomoću
HDMI kabela velike brzine, rad je
pojednostavljen.
[Control for HDMI]
[On]: Dostupne su sljedeće značajke BRAVIA
sinkronizacije:
– Upravljanje jednim dodirom
– System Power-Off
– Funkcija praćenja jezika
[Off]: isključuje funkciju.
z
Pojedinosti potražite u priručniku s uputama
isporučenim s televizorom ili komponentama.
Da biste omogućili značajke BRAVIA
sinkronizacije, povežite svoj televizor putem
priključka HDMI OUT 1.
[Linked to TV-off]
[Valid]: automatski isključuje uređaj za
reprodukciju kad povezani televizor uđe u
stanje pripravnosti (BRAVIA sinkronizacija).
[Invalid]: isključuje funkciju.
x [HDMI Audio Output]
[Auto]: reproducira audiosignale putem
priključka HDMI OUT 2 ako je spojen na uređaj
i uređaj je uključen. U suprotnom, reproducira
audiosignale putem priključka HDMI OUT 1.
[HDMI1]: reproducira audiosignale putem
priključka HDMI OUT 1.
[HDMI2]: reproducira audiosignale putem
priključka HDMI OUT 2.
x [Auto Standby]
[On]: Automatski se vraća u stanje
pripravnosti ako nijedan gumb nije pritisnut
dulje od 20 minuta.
[Off]: isključuje funkciju.
x [Auto Display]
[On]: automatski prikazuje informacije na
zaslonu prilikom mijenjanja naslova za prikaz,
načina slike, audiosignala itd.
[Off]: Prikazuje informacije samo kada
pritisnete DISPLAY.
x [Device Name]
Prikazuje naziv uređaja za reprodukciju. Naziv
uređaja za reprodukciju može se promijeniti.
x [Screen mirroring RF Setting]
[Auto]: Automatski postavi pojas kanala RF
(radijska frekvencija) za povezivanje
zrcaljenja zaslona.
[CH 1]/[CH 6]/[CH 11]: postavlja CH 1/CH 6/CH
11 kao prioritet.
x [Connection Server Settings]
Određuje hoće li se prikazati povezani
poslužitelj ili ne.
x [Auto Home Network Access Permission]
[On]: omogućuje automatski pristup iz
novootkrivenog proizvoda s kompatibilnim
kontrolorom za kućnu mrežu.
[Off]: isključuje funkciju.
x [System Information]
Prikazuje informacija o verziji softvera
uređaja za reprodukciju i MAC adresu.
x [Home Network Access Control]
Prikazuje popis proizvoda kompatibilnih s
daljinskim upravljačem za Home Network i
određuje hoće li se prihvatiti naredbe s
daljinskog upravljača na popisu.
x [Software License Information]
Prikazuje informacija o licenci softvera.
x [Registered Remote Devices]
Prikazuje popis registriranih daljinskih uređaja.
[Network Settings]
x [Internet Settings]
Unaprijed povežite uređaj za reprodukciju na
mrežu unaprijed. Pojedinosti potražite u
poglavlju „2. korak: mrežna veza” (str. 13).
[Wired Setup]: Odaberite ovo pri povezivanju
na širokopojasni usmjerivač pomoću LAN
kabela.
[Wireless Setup]: Odaberite ovo kada
upotrebljavate bežični LAN koji je ugrađen u
uređaj za reprodukciju za bežičnu mrežnu vezu.
z
Pojedinosti potražite na sljedećem web-mjestu i
u čestim pitanjima:
www.sony.eu/support
Postavke i prilagođavanja
x [Software Update Notification]
[On]: postavlja uređaj za reprodukciju da vas
obavijesti o novijim informacijama o verziji
softvera (stranica 19).
[Off]: isključuje funkciju.
x [Network Connection Diagnostics]
Provjera ispravne mrežne veze pokretanjem
mrežne dijagnostike.
x [Remote Start]
[On]: Omogućuje uključivanje uređaja za
reprodukciju pomoću uređaja povezanog
putem mreže.
[Off]: isključuje funkciju.
b
Postavite [Remote Start] na [On] i isključite
uređaj za reprodukciju da biste aktivirali stanje
pripravnosti za mrežu (stranica 31).
[Easy Setup]
Pogledajte „3, korak: Jednostavno
postavljanje” (stranica 14).
x [Network Connection Status]
Prikazuje trenutačni status mreže.
23
[Resetting]
x [Reset to Factory Default Settings]
Vraća postavke uređaja za reprodukciju na
tvorničke postavke odabirom skupine
postavki. Sve postavke u grupi vratit će
se na početno stanje.
x [Initialise Personal Information]
Briše vaše osobne podatke pohranjene u
uređaju za reprodukciju.
b
Ako odložite, prenesete ili prodate ovu jedinicu,
izbrišite sve osobne podatke iz sigurnosnih
razloga. Poduzmite odgovarajuće mjere kao što
je odjavljivanje nakon upotrebe mrežne usluge.
24
Sound
Dodatne informacije
Rješavanje problema
Ako se tijekom rada s uređajem pojavi
problem, upotrijebite ovaj vodič za rješavanje
problema prije nego što zatražite popravke.
Ako je problem i dalje prisutan, obratite se
najbližem dobavljaču tvrtke Sony.
Slika
Jezik prikaza na zaslonu automatski se
prebacuje kada je spojen na priključak
HDMI OUT.
• Kad je [Control for HDMI] u postavci [HDMI
Settings] postavljen na [On] (stranica 22),
jezik prikaza automatski se prebacuje prema
postavci jezika povezanog televizora (ako
promijenite postavku na televizoru itd.).
Dodatne informacije
Nema slike ili se slika ne prikazuje ispravno.
• Provjerite jesu li svi kabeli čvrsto spojeni
(stranica 11).
• Prebacujte birač ulaza na vašem televizoru
na prikaz signala s uređaja za reprodukciju.
• Ponovno postavite [Output Video
Resolution] na najnižu razlučivost pritiskom
gumba x (zaustavljanje), HOME i gumba
POP UP/MENU na daljinskom upravljaču.
• Pokušajte sljedeće: 1isključite pa ponovno
uključite uređaj za reprodukciju. 2Isključite
i ponovno uključite priključenu opremu.
3Odspojite i ponovno spojite HDMI kabel.
• Priključak HDMI OUT spojen je na DVI uređaj
koji ne podržava tehnologiju za zaštitu
autorskih prava.
• Provjerite postavke [Output Video
Resolution] na [Screen Settings] (stranica 19).
• Za Ultra HD Blu-ray / BD-ROM / DVD-ROM /
podatkovni sadržaj / mrežni sadržaj
provjerite postavke [24p Output] na [Screen
Settings] (stranica 19).
• Za 4K reprodukcije provjerite je li uređaj za
reprodukciju priključen na 4K zaslon koji
podržava HDMI ulaz s opcijom HDCP2.
pomoću Premium HDMI kabela velike brzine
ili HDMI kabela velike brzine koji podržava
širinu pojasa od 18 Gbps (stranica 11).
Nema zvuka ili se zvuk ne reproducira
ispravno.
• Provjerite jesu li svi kabeli čvrsto spojeni
(stranica 12).
• Uključite birač ulaza na AV pojačalu
(prijamnik) tako da se audiosignali
uređaja reproduciraju iz vašeg AV
pojačala (prijemnik).
• Ako se audiosignal ne reproducira iz
priključka DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI
OUT, provjerite postavke zvuka (stranica 21).
• Za HDMI priključne isprobajte sljedeće:
1isključite pa ponovno uključite uređaj za
reprodukciju. 2Isključite i ponovno
uključite priključenu opremu. 3Odspojite i
ponovno spojite HDMI kabel.
• Za HDMI priključke, ako je uređaj za
reprodukciju spojen na televizor preko AV
pojačala (prijamnik), pokušajte spojiti HDMI
kabel izravno na televizor. Također
pogledajte priručnik s uputama
isporučenim s AV pojačalom (prijamnik).
• HDMI OUT priključak spojen je na DVI uređaj
(DVI priključci ne prihvaćaju audiosignale).
• Uređaj spojen na HDMI OUT priključak
ne podržava audioformat uređaja za
reprodukciju. Provjerite postavke
zvuka (stranica 21).
• Provjerite postavke [HDMI Audio Output] u
[System Settings] (stranica 22).
HD zvuk (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD,
DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD
Master Audio, Dolby Atmos and DTS:X)
ne reproducira se bitstreamom.
• Postavite stavku [BD Secondary Audio] u
izborniku [Audio Settings] na [Off]
(stranica 21).
• Provjerite je li AV pojačalo (prijamnik)
kompatibilan sa svakim HD audioformatom.
Interaktivni se zvuk ne reproducira.
• Postavite stavku [BD Secondary Audio] u
izborniku [Audio Settings] na [On]
(stranica 21).
25
Kod poruke 3 [Audio outputs temporarily
muted. Do not adjust the playback volume.
The content being played is protected by
Cinavia and is not authorized for playback
on this device. For more information, see
http://www.cinavia.com. Message Code 3.]
pojavljuje se na zaslonu kada reproducirate
disk.
• Zvučni zapis videozapisa koji reproducirate
sadrži Cinavia kod koji označava da je
neovlaštena kopija profesionalno
proizvedenog sadržaja (stranica 33).
Disc
Disk se ne reproducira.
• Disk je prljav ili iskrivljen.
• Disk je okrenut naopako. Umetnite disk
sa stranom za reprodukciju okrenutom
prema dolje.
• Disk ima format koji ovaj uređaj ne može
reproducirati (stranica 28).
• Uređaj za reprodukciju ne može reproducirati
snimljeni disk koji nije ispravno finaliziran ili
disk nije u ispravnom formatu diska.
• Regionalni kôd na BD-u/DVD-u ne
podudara se s uređajem za reprodukciju.
USB uređaj
Uređaj za reprodukciju ne prepoznaje
priključen USB uređaj.
• Provjerite je li USB uređaj čvrsto priključen
na USB priključak.
• Provjerite je li USB uređaj ili kabel oštećen.
• Provjerite je li USB uređaj uključen.
• Ako je USB uređaj spojen putem USB središta,
spojite USB uređaj izravno na uređaj.
Internetski prijenos
Slika je loša / zvuk je slab / neki programi
pokazuju gubitak detalja, osobito tijekom
brzih ili tamnih scena.
• Kvaliteta slike/zvuka može se poboljšati
promjenom brzine veze. Preporučena
brzina veze iznosi najmanje 2,5 Mb/s za
videozapis standardne definicije, 10 Mb/s
za video visoke razlučivosti i najmanje
25 Mb/s za Ultra HD videozapis (ovisno o
davatelju usluga).
26
Ne postoji izbornik opcija tijekom
internetskog prijenosa.
• Izbornik opcija nije dostupan tijekom
internetskog prijenosa.
Mrežna veza
Uređaj za reprodukciju ne može se
povezati s mrežom.
• Provjerite mrežnu vezu (stranica 13) i
mrežne postavke (stranica 23).
Računalo se ne može povezati s internetom
nakon što se izvrši [Wi-Fi Protected Setup™
(WPS)].
• Bežične postavke usmjerivača mogu se
promijeniti automatski ako upotrijebite
funkciju Wi-Fi Protected Setup prije
prilagođavanja postavki usmjerivača. U tom
slučaju ispravite postavku za bežične
funkcije na računalu.
Ne možete povezati uređaj za reprodukciju
s usmjerivačem za bežični LAN.
• Provjerite je li usmjerivač za bežični LAN
uključen.
• Pomaknite uređaj za reprodukciju i
usmjerivač za bežični LAN bliže jedno
drugom.
• Odmaknite uređaj za reprodukciju od
uređaja koji upotrebljavaju frekvencijski
pojas od 2,4 GHz, kao što su mikrovalna
pećnica, Bluetooth ili digitalni bežični
uređaj ili isključite te uređaje.
Željeni bežični usmjerivač ne pojavljuje se
na popisu bežičnih mreža.
• Pritisnite RETURN za povratak na prethodni
zaslon i ponovno pokušajte s bežičnim
postavljanjem. Ako se željeni bežični
usmjerivač i dalje ne prepoznaje, odaberite
postavku [New connection registration] za
izvođenje postavke [Manual registration].
Poruka [A new software version is available.
Please go to the “Setup” section of the menu
and select “Software Update” to perform the
update.] pojavljuje se na zaslonu pri
uključivanju uređaja za reprodukciju.
• Pogledajte [Software Update] (stranica 19)
kako biste ažurirali uređaj za reprodukciju
na noviju verziju softvera.
Kontrola za HDMI („BRAVIA” sinkronizacija)
Funkcija isključivanja sustava ne radi
(BRAVIA sinkronizacija).
• Provjerite jesu li [Control for HDMI] i [Linked
to TV-off] u opciji [HDMI Settings]
postavljeni na [On] i [Valid] (stranica 22).
Reprodukcija ne započinje od prve početka
sadržaja.
• Pritisnite OPTIONS i odaberite [Play from start].
Reprodukcija ne počinje od točke u kojoj
ste zaustavili prethodnu reprodukciju.
• Točka za nastavak reprodukcije možda će
se izbrisati iz memorije, ovisno o disku kada
– otvorite ladicu diska,
– isključite USB uređaj,
– reproducirate drugi sadržaj,
– isključite uređaj za reprodukciju.
Kod poruke 1 [Playback stopped. The
content being played is protected by
Cinavia and is not authorized for playback
on this device. For more information, see
http://www.cinavia.com. Message Code 1.]
pojavljuje se na zaslonu kada reproducirate
disk.
• Zvučni zapis videozapisa koji reproducirate
sadrži Cinavia kod koji pokazuje da je
namijenjen samo za prezentaciju pomoću
profesionalne opreme i nije ovlašten za
reprodukciju od strane potrošača (stranica 33).
Ladica diska ne otvara se i ne možete
ukloniti disk čak i nakon što pritisnete Z
(otvaranje/zatvaranje).
• Dok je uređaj za reprodukciju uključen,
pritisnite x (zaustavljanje), HOME, a zatim
gumb TOP MENU na daljinskom upravljaču
da biste otključali ladicu ili onemogućili
zaključavanje zbog djece (stranica 10).
• Pokušajte sljedeće: 1isključite uređaj za
reprodukciju i odspojite kabel za napajanje za
izmjeničnu struju. 2ponovno spojite kabel za
napajanje za izmjeničnu struju dok pritišćete
gumb Z (otvaranje/zatvaranje) na uređaju za
reprodukciju. 3nastavite držati gumb
Z (otvaranje/zatvaranje) na uređaju za
reprodukciju dok se ladica ne otvori.
4uklonite disk.
• Ladica diska neće reagirati tijekom
prijenosa s mreže (npr. Netflix) čak i nakon
što pritisnete Z (otvaranje/zatvaranje).
Poruka [[EJECT] Key is currently unavailable.]
pojavljuje se na zaslonu nakon što se pritisne
Z (otvaranje/zatvaranje).
• Obratite se najbližem prodavaču proizvoda
tvrtke Sony ili lokalnom ovlaštenom servisu
tvrtke Sony.
Uređaj ne reagira ni na bilo koji gumb.
• U uređaju za reprodukciju kondenzirala se
vlaga (stranica 4).
27
Dodatne informacije
Funkcija [Control for HDMI] ne radi
(BRAVIA sinkronizacija).
• Provjerite je li televizor povezan putem
HDMI OUT 1 priključka.
• Provjerite je li [Kontrola za HDMI] u opciji
[HDMI Settings] postavljena na [On]
(stranica 22).
• Ako promijenite HDMI vezu, ponovno
isključite pa uključite uređaj za reprodukciju.
• Ako dođe do nestanak struje, postavite
[Control for HDMI] u opciji [HDMI Settings]
na [Off], a zatim postavite [Control for
HDMI] u opciji [HDMI Settings] na [On]
(stranica 22).
• Provjerite sljedeće i pogledajte priručnik s
uputama isporučen s komponentom.
– povezana komponenta kompatibilna je
s funkcijom [Control for HDMI].
– ispravna je postavka povezane
komponente za funkciju
[Control for HDMI].
• Kada povežete uređaj s televizorom putem
AV pojačala (prijamnik),
– ako AV pojačalo (prijamnik) nije
kompatibilan s funkcijom [Control for
HDMI], možda nećete moći kontrolirati
televizor s uređaja za reprodukciju.
– ako promijenite HDMI priključak,
odspojite i ponovo spojite kabel za
napajanje za izmjeničnu struju ili ako
nestane struje, pokušajte sljedeće:
1prebacite birač ulaza AV pojačala
(prijamnik) tako da se slika s uređaja za
reprodukciju pojavi na zaslonu
televizora. 2postavite funkciju
[Control for HDMI] u opciji [HDMI
Settings] na [Off], a zatim postavite
[Control for HDMI] u opciji [HDMI
Settings] na [On] (stranica 22).
Pogledajte priručnik s uputama
isporučenim s AV pojačalom
(prijamnik).
Ostalo
Diskovi koji se mogu
reproducirati
Blu-ray
Disc*1
Ultra HD Blu-ray, BD-ROM,
BD-R*2/BD-RE*2
DVD*3
DVD-ROM, DVD-R/
DVD-RW, DVD+R/DVD+RW
Neke radnje reprodukcije Ultra HD
Blu-ray/BD/DVD diska mogu namjerno
postaviti proizvođači softvera. Budući da ovaj
uređaj za reprodukciju reproducira Ultra HD
Blu-ray/BD/DVD diskove prema sadržaju
diska koji su osmislili proizvođači softvera,
neke značajke reprodukcije možda neće biti
dostupne.
CD*3
CD-DA (glazbeni CD),
CD-ROM, CD-R/CD-RW,
Super Audio CD
Napomena o dvoslojnom Ultra HD Blu-ray/
BD/DVD disku i troslojnom Ultra HD Blu-ray
disku
*1
*2
*3
Budući da su specifikacije Blu-ray diska nove i
razvijaju se, neki diskovi možda se neće moći
reproducirati, ovisno o vrsti diska i verziji.
Audio izlaz razlikuje se ovisno o izvoru,
priključenom izlaznom priključku i odabranim
postavkama zvuka.
BD-RE: ver. 2.1, BD-R: ver. 1.1, 1.2, 1.3
uključujući vrstu organskog pigmenta BD-R
(vrsta LTH-a). BD-R-ovi snimljeni na računalu
ne mogu se reproducirati ako se postscripti
mogu snimiti.
CD ili DVD disk neće se reproducirati ako nije
ispravno finaliziran ili disk nije u ispravnom
formatu diska. Dodatne informacije potražite
u priručniku s uputama koje ste dobili uz
uređaj za snimanje.
Diskovi koje nije moguće reproducirati
• BD-ovi s ulošcima
• BDXL-ovi
• DVD-RAM-ovi
• HD DVD-ovi
• PHOTO CD-ovi
• Podatkovni dio diskova CD-Extra
• Super VCD-ovi
• DVD AUDIO
• Zvučni materijal na DualDiscovima
Napomene o diskovima
Ovaj je proizvod osmišljen za reprodukciju
diskova sukladnih standardu kompaktnih
diskova (CD-ova). DualDisc diskovi i neki
glazbeni diskovi šifrirani tehnologijama za
zaštitu autorskih prava nisu usklađeni sa
standardom Compact Disc (CD), što znači da
se takvi diskovi ne mogu reproducirati na
proizvodu.
28
Napomena o reprodukciji Ultra HD
Blu-ray/BD/DVD diska
Slike i zvuk reprodukcije mogu se privremeno
prekinuti kad se slojevi prebacuju.
Regionalni kod (samo BD/DVD VIDEO)
Vaš uređaj za reprodukciju ima regionalni kod
ispisan na stražnjem dijelu jedinice i
reproducirat će samo BD/DVD VIDEO diskove
označene s identičnim regionalnim kodovima
ili oznakom ALL .
Vrste datoteka koje se mogu reproducirati
Video
Kodek
MPEG-1 Video*1
Format
Nastavak
Sa zvukom
PS
.mpg, .mpeg
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
*3
MPEG-2 Video*2
Xvid
VC1*1
WMV9*1*6
Motion JPEG
HEVC/H.265
VP6
VP8/VP9
.mpg, .mpeg
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
MKV*1
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
AVI
.avi
Dolby Digital, LPCM, WMA9, MP3
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MKV*1
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MP4*1
.mp4, .m4v
AAC
TS*1
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
Quick Time
.mov
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
FLV
.flv, .f4v
LPCM, AAC, MP3
3gpp/3gpp2
.3gp, .3g2,
.3gpp, .3gp2
AAC
TS
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
ASF
.wmv, .asf
WMA9, WMA 10 Pro
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
Quick Time
.mov
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
AVI
.avi
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MP4
.mp4, .m4v
AAC
TS
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
FLV
.flv
MP3
Webm
.webm
Vorbis
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
Dodatne informacije
MPEG4/AVC/
H.264*5
PS
TS*4
Format
AVCHD (Ver. 2.0)*1*7*8*9
29
*9
Glazba
Kodek
Nastavak
*10
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)*10 .mp3
AAC/HE-AAC*1*10
*1
.m4a, .aac
.wma
WMA 10 Pro*11
.wma
LPCM*10
.wav
*13
FLAC*1
.flac, .fla
*14
Dolby Digital*10*12
.ac3
DSF*1
.dsf
DSDIFF*1*13
.dff
AIFF*1
.aiff, .aif
ALAC*1
.m4a
Vorbis
.ogg
Monkey’s Audio
.ape
Slike
Format
Nastavak
JPEG
.jpeg, .jpg,
.jpe
PNG
.png*14
GIF
.gif*14
MPO
.mpo*12*15
BMP
.bmp*12*16
WEBP
.webp*12
*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7
*8
30
*11
Standard WMA9
Uređaj za reprodukciju možda neće
reproducirati ovaj format datoteke na
poslužitelju kućne mreže.
Uređaj za reprodukciju može reproducirati
samo videozapis standardne definicije na
poslužitelju kućne mreže.
Uređaj za reprodukciju neće reproducirati
datoteke DTS formata na poslužitelju kućne
mreže.
Uređaj za reprodukciju može reproducirati
samo datoteke Dolby Digital formata na
poslužitelju kućne mreže.
Uređaj za reprodukciju može podržavati AVC
do razine 4.1.
Uređaj za reprodukciju može podržavati
WMV9 razine Napredni profil.
Uređaj za reprodukciju može podržati brzinu
prijenosa do 60 fps.
Uređaj za reprodukciju reproducira datoteke
formata AVCHD koje su snimljene pomoću
digitalnog fotoaparata i sl. Disk formata
AVCHD ne može se reproducirati ako nije
ispravno finaliziran.
*12
*15
*16
Uređaj za reprodukciju može reproducirati
AVCHD 3D format.
Uređaj za reprodukciju može reproducirati
datoteke „.mka”. Ova datoteka ne može se
reproducirati na poslužitelju kućne mreže.
Uređaj za reprodukciju neće reproducirati
kodirane datoteke kao što je Lossless.
Uređaj za reprodukciju neće reproducirati ovaj
format datoteke na poslužitelju kućne mreže.
Uređaj za reprodukciju ne može reproducirati
datoteke kodirane tehnologijom DST.
Uređaj za reprodukciju neće reproducirati
animirane PNG ili GIF datoteke.
Za MPO datoteke ili datoteke koje nisu u 3D
formatu prikazuje se ključna slika ili prva slika.
Uređaj za reprodukciju ne može reproducirati
BMP datoteke od 16 bita.
b
• Neke datoteke neće se reproducirati, što ovisi
o formatu datoteke, šifriranju datoteke, stanju
snimke ili stanju poslužitelja kućne mreže.
• Neke datoteke uređene na računalu možda se
neće reproducirati.
• Funkcija brzog premotavanja unaprijed ili
unatrag možda nije dostupna za neke datoteke.
• Uređaj za reprodukciju neće reproducirati
kodirane datoteke kao što je DRM.
• Uređaj za reprodukciju može prepoznati
sljedeće datoteke ili mape na BD-ovima, DVDovima, CD-ovima i USB uređajima:
– do mapa u 9. sloju, uključujući korijensku
mapu.
– do 500 datoteka/mapa u jednom sloju.
• Uređaj za reprodukciju može prepoznati sljedeće
datoteke ili mape na poslužitelju kućne mreže:
– do mapa u 19. sloju.
– do 999 datoteka/mapa u jednom sloju.
• Uređaj za reprodukciju može podržati brzinu
prijenosa:
– do 60 fps samo za AVCHD (MPEG4/AVC).
– do 30 fps za druge videokodeke.
• Uređaj za reprodukciju može podržati brzinu
prijenosa u bitovima za videozapis do 40 Mb/s.
• Neki USB uređaji možda neće funkcionirati s
ovim playerom.
• Uređaj za reprodukciju može prepoznati
uređaje klase masovne pohrane (MSC) (kao što
je flash memorija ili HDD), uređaje klase
uređaja za snimanje fotografija (SICD) i
tipkovnicu 101.
• Uređaj za reprodukciju možda neće
reproducirati videozapis s velikom brzinom
prijenosa u bitovima i zvučne datoteke na
DATA CD-ovima bez problema. Preporučuje se
reproducirati takve datoteke pomoću DATA
DVD-ova ili DATA BD-ova.
Specifikacije
Specifikacije i dizajn podložni su izmjene bez prethodne najave.
Sustav
Laser
poluvodički laser
Ulazni i izlazni priključci
Naziv priključka
Vrsta priključka / razina izlaza / impedancija opterećenja
DIGITAL OUT (COAXIAL)
Fono priključak / 0,5 Vp-p / 75 oma
HDMI 19-pinski standardni priključak
HDMI OUT 1*/2
* Samo HDMI OUT 1 podržava reprodukciju videozapisa.
Terminal 100BASE-TX
USB
USB priključak vrste A (Za povezivanje USB memorije,
čitača memorijske kartice, digitalnog fotoaparata, digitalne
videokamere)*
Dodatne informacije
LAN (100)
* Nemojte upotrebljavati radi punjenja.
DC IN
12 V DC, 1,25 A
Wireless
Standard za bežični LAN
Protokol IEEE802.11b/g/n
Frekvencijski raspon /
izlazna snaga
2.400 - 2.483,5 MHz / < 20,0 dBm
Modulacija
DSSS i OFDM
Općenito
Preduvjeti za napajanje
12 V DC s adapterom za izmjeničnu struju
Nazivna snaga: ulaz 220 V - 240 V AC, 50/60 Hz
Potrošnja energije
(pri upotrebi adaptera za
izmjeničnu struju)
15 W
Mreža u stanju pripravnosti
Manje od 2 W (vi žičani/bežični mrežni ulazi ON)
Dimenzije (pribl.)
320 mm × 217 mm × 45 mm
(širina × dubina × visina) uklj. ispupčene dijelove
Težina (pribl.)
1,4 kg
Radna temperatura
5 ºC do 35 ºC
Vlaga pri radu
25 % do 80 %
31
Autorska prava i zaštićeni znakovi
• Oracle i Java registrirani su zaštitni znakovi
tvrtke Oracle i/ili njezinih podružnica. Ostali
nazivi mogu biti zaštitni znakovi svojih
određenih vlasnika.
• Proizvedeno pod licencom tvrtke Dolby
Laboratories. Dolby, Dolby Audio i simbol
dvostruki D zaštitni su znakovi tvrtke Dolby
Laboratories.
• Za DTS patente pogledajte
http://patents.dts.com. Proizvedeno pod
licencom tvrtke DTS Licensing Limited. DTS,
DTS-HD, simbol i DTS te simbol zajedno
registrirani su zaštitni znaci, a DTS-HD Master
Audio zaštitni je znak tvrtke DTS, Inc. © DTS,
Inc. Sva prava pridržana.
• Izrazi HDMI® i HDMI High-Definition Multimedia
Interface, Premium High Speed HDMI Cable te
logotip HDMI zaštitni su znaci ili registrirani
zaštitni znaci tvrtke HDMI Licensing LLC u
Sjedinjenim Američkim Državama i drugim
državama.
• Riječi i logotipi Blu-ray Disc™, Blu-ray™, BD-Live™,
BONUSVIEW™, Ultra HD Blu-ray™ zaštitni su
znakovi tvrtke Blu-ray Disc Association.
• Blu-ray 3D™ i logotip Blu-ray 3D™ zaštitni su
znakovi tvrtke Blu-ray Disc Association.
• „DVD Logo” zaštitni je znak tvrtke DVD Format/
Logo Licensing Corporation.
• Logotipi „DVD+RW”, „DVD-RW”, „DVD+R”,
„DVD-R”, „DVD VIDEO”, „Super Audio CD”
i „CD” zaštitni su znakovi.
• “BRAVIA” zaštitni je znak tvrtke Sony Corporation.
• MPEG tehnologija troslojnog kodiranja zvuka i
patenti imaju licencu tvrtke Fraunhofer IIS i
Thomson.
• U ovaj je proizvod ugrađena vlasnička tehnologija
koju je licencirala tvrtka Verance Corporation
i zaštitila patentom U.S. Patent 7,369.677 i drugim
patentima Sjedinjenih Američkih Država i svih
ostalih država koji su potvrđeni i u obradi, kao
i autorskim pravima i zaštitom industrijskih tajni
za neke dijelove te tehnologije. Cinavia je zaštitni
znak tvrtke Verance Corporation. Autorska prava
2004. – 2010. Verance Corporation. Verance
pridržava sva prava. Funkcionalna analiza
softvera ili rastavljanje zabranjeni su.
32
• Windows Media registrirani je zaštitni znak ili
zaštitni znak tvrtke Microsoft Corporation u
Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim
državama.
Ovaj proizvod zaštićen je određenim pravima
intelektualnog vlasništva tvrtke Microsoft
Corporation. Upotreba ili distribucija ove
tehnologije izvan proizvoda zabranjena je
bez odgovarajuće licence koju je izdala
tvrtka Microsoft ili ovlaštena podružnica
tvrtke Microsoft.
Vlasnici sadržaja upotrebljavaju Microsoft
PlayReady™ tehnologiju pristupa sadržaju za
zaštitu svojeg intelektualnog vlasništva,
uključujući sadržaj zaštićen autorskim pravima.
Tehnologijom PlayReady ovaj uređaj pristupa
sadržaju zaštićenom značajkom PlayReady i/ili
sadržaju zaštićenom WMDRM pravima. Ako
uređaj ne uspije valjano primijeniti ograničenja
za korištenje sadržaja, vlasnici sadržaja mogu
zahtijevati od Microsofta da mu uskrati
mogućnost korištenja sadržaja zaštićenog
značajkom PlayReady. Opozivanje ne smije
utjecati na nezaštićen sadržaj ili sadržaj
zaštićenim drugim tehnologijama za
pristupanje sadržaju. Radi pristupa svom
sadržaju vlasnici sadržaja mogu zahtijevati
nadogradnju tehnologije PlayReady. Ako
odbijete nadogradnju, nećete moći pristupiti
sadržaju koji zahtijeva nadogradnju.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access®, Wi-Fi
Alliance® i Miracast® zaštitni su znakovi tvrtke
Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ , Wi-Fi
Protected Setup™ i Wi-Fi CERTIFIED Miracast™
are zaštitni su znakovi tvrtke Wi-Fi Alliance.
• Logotip Wi-Fi CERTIFIED certifikacijska je
oznaka tvrtke Wi-Fi Alliance.
• Identifikacijska oznaka Wi-Fi Protected Setup
certifikacijska je oznaka tvrtke Wi-Fi Alliance.
• U ovaj je proizvod uključen softver Spotify koji
podliježe licencama treće strane koje možete
pronaći ovdje*:
https://developer.spotify.com/esdk-thirdparty-licenses/
Spotify i logotipi Spotify zaštitni su znakovi
grupacije Spotify.*
*Ta funkcija možda neće biti dostupna u
nekim državama i/ili regijama.
• Uređaji Opera® SDK. Autorska prava 1995. – 2016.
Opera TV AS. Sva prava pridržana.
• Svi ostali zaštitni znakovi u vlasništvu su svojih
vlasnika.
• Ostali nazivi sistema i proizvoda općenito su
zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi
proizvođača. U ovom se priručniku ne koriste
oznake ™ i ®.
Zaštita autorskih prava
Imajte na umu napredni sustav zaštite sadržaja koji
se upotrebljava u medijima na Ultra HD Blu-ray™,
Blu-ray Disc™ i DVD diskovima. Ti sustavi, pod
nazivom AACS (Advanced Access Content System)
i CSS (Content Scramble System), mogu sadržavati
neka ograničenja reprodukcije, analognog izlaza
i drugih sličnih značajki. Funkcioniranje proizvoda
i postavljena ograničenja mogu se razlikovati
ovisno o datumu kupnje jer upravni odbor za AACS
može usvojiti ili promijeniti pravila ograničenja
nakon kupnje.
Obavijest o tehnologiji Cinavia
Ovaj proizvod služi se tehnologijom Cinavia za
ograničavanje upotrebe neovlaštenih kopija nekih
komercijalnih filmova i videozapisa te njihovih
zvučnih zapisa. Ako se otkrije zabranjena upotreba
neovlaštene kopije, prikazat će se poruka, a
reprodukcija ili kopiranje bit će prekinuti.
Dodatne informacije
Dodatne informacije o tehnologiji Cinavia
potražite u internetskom informativnom centru
za korisnike tehnologije Cinavia na adresi
http://www.cinavia.com. Da biste poštom
zatražili dodatne informacije o tehnologiji
Cinavia, pošaljite poštansku dopisnicu sa svojom
adresom na sljedeću adresu: Cinavia Consumer
Information Center, P.O. Box 86851, San Diego,
CA, 92138, SAD.
Software License Information
EULA (Licenčni sporazum s krajnjim korisnikom)
potražite na listu LICENČNOG SPORAZUMA S
KRAJNJIM KORISNIKOM isporučenim s ovim
uređajem za reprodukciju.
UPOTREBA UREĐAJA ZA REPRODUKCIJU
NAZNAČUJETE PRIVHAĆANJE TOG
SPORAZUMA.
Za pojedinosti o drugim softverskim licencama
odaberite [Setup] i pogledajte odjeljak [Software
License Information] u odjeljku [System Settings].
Ovaj proizvod sadržava softver koji podliježe
GNU-ovoj Općoj javnoj licenci („GPL”) ili Nižoj
općoj javnoj licenci („LGPL”). Tim se licencama
utvrđuje da kupci imaju pravo na dobivanje,
izmjenu i redistribuciju izvornog koda ovog
softvera u skladu s odredbama GPL-a ili LGPL-a.
Izvorni kod softvera upotrijebljenog u ovom
proizvodu podliježe GPL-u i LGPL-u i dostupan je
na mreži. Za preuzimanje posjetite sljedeće
web-mjesto:
http://oss.sony.net/Products/Linux
Imajte na umu da tvrtka Sony ne može
odgovoriti ni na kakve upite povezane sa
sadržajem ovog izvornog koda.
33
Pravila zaštite privatnosti
Pravila zaštite privatnosti potražite u odjeljku
[Privacy Policy] u izborniku opcija na svakoj ikoni
mrežne usluge.
Mrežne usluge, sadržaj i softver ovog
proizvoda mogu biti podložni zasebnim
uvjetima i odredbama te u bilo kojem trenutku
promijenjeni, prekinuti ili obustavljeni i za njih
mogu biti potrebne naknade, registracija i
podaci o kreditnoj kartici.
Popis jezičnih kodova
Pojedinosti potražite u poglavlju
[BD/DVD Viewing Settings] (stranica 21).
Jezične kratice odgovaraju standardu
ISO 639: 1988 (E/F).
Kôd
Language
1027
1032
1044
1051
1053
1059
1061
1067
1079
1097
1105
1130
Afarski
Afrikaans
Arapski
Ajmarski
Baškirski
Bugarski
Bislama
Tibetanski
Katalonski
Češki
Danski
Bhutani;
dzongkha
Hrvatski
Španjolski
Baskijski
Finski
Ferojski
Frizijski
Škotski gaelski
Guarani
Hausa
hrvatski
Armenski
Interlingue
Indonezijski
Talijanski
Japanski
Javanski
Kazaški
1144
1149
1151
1165
1171
1181
1186
1196
1209
1226
1233
1239
1248
1254
1261
1283
1297
1299
1301
1307
34
1028
1039
1045
1052
1057
1060
1066
1070
1093
1103
1109
1142
Abhaski
Amharski
Asamski
Azerski
Bjeloruski
Biharski
Bengalski
Bretonski
Korzički
Velški
Njemački
Grčki
1145
1150
1157
1166
1174
1183
1194
1203
1217
1229
1235
1245
1253
1257
1269
1287
1298
Esperanto
Estonski
Perzijski
Fidži
Francuski
Irski
Galješki
Gudžaratski
Hindu
Mađarski
Interlingua
Inupiački
Islandski
Hebrejski
Jidiš
Gruzijski
Grenlandski;
kalaallisut
Kanada
Jezik Kambodže; 1300
kmerski
Korejski
1305
Kurdski
1311
Kašmirski
Kirgiski
Kôd
Language
1313
1327
1334
1347
1350
1353
1357
Latinski
Laoski; lao
Latvijski
Maorski
Malajalamski
Moldavski
Malajski
1326
1332
1345
1349
1352
1356
1358
1363
1369
1379
1403
1417
1365
1376
1393
1408
1428
1435
1463
Burmanski
Nepalski
Norveški
Oromo
Punjabi;
pandžapski
Paštunski
Kečuanski
1436
1481
1482
1489
1495
1501
Kirundi; rundi
Ruski
Sanskrt
Sangho; Sango
1483
1491
1498
1502
1503
Singaleški;
sinhalski
Slovenski
Shona
Albanski
Siswati; swati
1505
1506
1508
1511
1513
1515
1517
1525
1528
1531
1534
1538
1540
1557
1572
1587
1632
1684
1703
Sundski
Swahili
Telugu
Tajski
Turkmenski
Setswana;
tswana
Turski
Tatarski
Ukrajinski
Uzbečki
Volapük
Xhosa
Kineski
Nije navedeno
1507
1509
1512
1514
1516
1521
1527
1529
1532
1535
1539
1543
1564
1581
1613
1665
1697
Lingala
Litavski
Malgaški
Makedonski
Mongolski
Marathi
Malajski;
malteški
Nauru
Nizozemski
Oksitanski
Oriya
Poljski
Portugalski
Retoromansk
i
Rumunjski
Rwanda
Sindi
Srpskohrvatski
Slovački
Samoanski
Somalski
Srpski
Sesotho;
južni sotho
Švedski
Tamilski
Tadžički
Tigrinja
Tagaloški
Tonga; Tonga
otoci
Tsonga
Twi
Urdu
Vijetnamski
Wolofski
Joruba
Zulu
Roditeljski nadzor / regionalni kodovi
Pojedinosti potražite u poglavlju
[Parental Control Area Code] (stranica 22).
Area
2044
2046
2070
2092
2115
2174
2200
2248
2239
2276
2333
2362
2390
2427
2428
2489
2149
2086
2528
Argentina
Austrija
Brazil
Kina
Danska
Francuska
Grčka
Indija
Irska
Japan
Luksemburg
Meksiko
Novi Zeland
Pakistan
Portugal
Rusija
Španjolska
Švicarska
Tajland
2586
Vijetnam
2047
2057
2090
2093
2165
2109
2219
2238
2254
2304
2363
2376
2379
2424
2436
2501
2499
2543
2184
Australija
Belgija
Čile
Kolumbija
Finska
Njemačka
Hong Kong
Indonezija
Italija
Koreja
Malezija
Nizozemska
Norveška
Filipini
Portugal
Singapur
Švedska
Tajvan
Ujedinjeno
Kraljevstvo
Dodatne informacije
Kôd
35
Za jednostavnije slanje upita za pomoć
Prije upita:
Potvrdite sljedeće pojedinosti:
• istražite pomoću odjeljka „Rješavanje problema” (stranica 25)
kako biste pomogli u rješavanju problema.
• isključite uređaj za reprodukciju i odspojite kabel za napajanje
za izmjeničnu struju. Pričekajte neko vrijeme, a zatim ponovo
priključite kabel za napajanje za izmjeničnu struju.
Zabilježite serijski broj (Ser. br.) u prostor u nastavku. Prodavaču tvrtke Sony navedite
taj broj kako bi mogli brže reagirati svaki put kada im se obratite s obzirom na
navedeni proizvod.
Ser. br. _____________________________
z
Da biste saznali korisne savjete, napomene i informacije o proizvodima i
uslugama tvrtke Sony posjetite: www.sony.eu/myproducts/
4-698-407-11(1)
http://www.sony.net/
© 2017 Sony Corporation
Printed in Czech Republic
Download PDF

advertising