Sony | MDR-IF240RK | Sony MDR-IF240RK Upute za upotrebu

3-248-361-41 (2)
Bežične stereo
slušalice
Upute za uporabu
MDR-IF240RK
©2003 Sony Corporation
UPOZORENJE
Kako bi spriječili opasnost od
požara ili električkog udara, ne
izlažite slušalice kiši li vlazi.
Kako bi spriječili opasnost od požara ili
električkog udara, na uređaj ne stavljajte posude
ispunjene tekućinom, poput vaza.
Kako bi izbjegli električki udar, ne otvarajte
kućište. Popravke povjerite isključivo stručnim
osobama.
Nemojte ugrađivati ovaj uređaj u zatvorene
prostore, primjerice, police za knjige ili
ugradne ormariće.
Korisniku
Broj modela se nalazi s prednje strane predajnika
i s lijeve unutrašnje strane naglavnika.
Serijski broj nalazi se na dnu predajnika i s
desne unutrašnje strane naglavnika.
Zapišite te brojeve na donje linije i navedite ih
prilikom svakog pozivanja servisa.
Broj modela MDR-IF240RK
Predajnik TMR-IF240R
Slušalice MDR-IF240R
Serijski broj:
Predajnik ____________________________
Slušalice _____________________________
Upozoravamo Vas da bilo kakve promjene ili
prilagođenja koja nisu izričito odobrena u ovom
priručniku mogu uzrokovati probleme pri uporabi
uređaja.
Valjanost oznake CE ograničena je samo na
zemlje u kojima je to zakonska obveza,
uglavnom u zemljama Europske Ekonomske
Zajednice (EEA).
2
Zbrinjavanje starih
električnih i
elektroničkih uređaja
(primjenjuje se u
Europskoj uniji i
ostalim europskim
zemljama s posebnim
sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na
ambalaži označava da se ovaj proizvod
ne smije zbrinjavati kao kućni otpad.
On treba biti zbrinut na za tu namjenu
predviđenom mjestu za reciklažu
električke ili elektroničke opreme.
Pravilnim zbrinjavanjem starog
proizvoda čuvate okoliš i brinete za
zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim
odlaganjem proizvoda ugrožava se
okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u
očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne
informacije o reciklaži ovog proizvoda,
molimo kontaktirajte vašu lokalnu
upravu, odlagalište otpada ili trgovinu
gdje ste kupili proizvod.
Dobro došli!
Zahvaljujemo na odabiru Sony MDR-IF240K
sustava bežičnih stereo slušalica. Prije uporabe
pažljivo pročitajte ovaj priručnik i zadržite ga za
buduću uporabu.
MDR-IF240K je sustav bežičnih stereo slušalica
koji koristi infracrveni prijenos. Stoga neometano
možete uživati u slušanju glazbe jednostavnim
spajanjem predajnika na TV prijemnik ili audio
komponente s priključkom za slušalice ili
linijskim izlazom.
• Bežični, bezvučni sustav infracrvenih slušalica
otporan na vanjske zvukove, itd.
• Jednostavan sustav punjivih baterija automatski
puni slušalice nakon stavljanja na predajnik.
• Široki domet infracrvenog prijema do 7 m.
• Automatsko podešavanje prema veličini glave.
• Jedna kontrola VOL ugađa glasnoću desne i lijeve
slušalice.
• Za napajanje se mogu koristiti punjiva NiMH
baterija (isporučena) ili komercijalno nabavljiva
(veličina AAA) suhe baterija.
Sadržaj
Kako započeti s radom
Provjera isporučenog pribora ........................4
Punjenje isporučene punjive baterije.............5
Podešavanje predajnika .................................8
Rukovanje
Uporaba slušalica ........................................10
Efektivno područje prijema predajnika .......12
Zamjena jastučića za uši..............................12
Dodatne informacije
Tehnički podaci...........................................13
Mjere opreza ...............................................14
U slučaju problema .....................................14
3
N Kako započeti s radom
Provjera isporučenog
pribora
Prije uporabe slušalica provjerite jeste li primili
sljedeći pribor:
• Predajnik TMR-IF240R (1)
• AC mrežni adapter (1)
• Spojni kabel (1)
(phono utikači h stereo mini utikač)
• Univerzalni adapter za priključak (1)
(stereo mini priključak h stereo phono
priključak)
• Punjiva NiMH baterija (1)
4
• Slušalice MDR-IF240R (1)
Punjenje isporučene
punjive baterije
2
Nemojte koristiti nijednu drugu punjivu
bateriju osim isporučene.
Isporučena NiMH baterija je prazna, stoga je
napunite prije uporabe.
Kako bi napunili slušalice, postavite ih na
predajnik.
1
Umetnite isporučenu NiMH
bateriju u baterijski pretinac
pazeći na usklađenje oznake 3 na
bateriji s oznakom 3 u pretincu.
Otvorite pretinac za bateriju na
lijevoj slušalici.
3
Zatvorite baterijski pretinac.
(Nastavlja se)
5
4
Spojite isporučeni AC adapter na
predajnik.
Predajnik
na zidnu utičnicu
Punjenje baterije nakon uporabe
Nakon uporabe slušalica postavite ih na
predajnik. Budući da ugrađeni timer prepoznaje
završetak punjenja, nije potrebno skidati
slušalice s predajnika nakon punjenja.
Napomene
• Tijekom punjenja baterije predajnik se automatski
isključuje.
• Iz sigurnosnih razloga, ovaj sustav je namijenjen
punjenju samo isporučene akumulatorske baterije
BP-HP550. Obratite pozornost da nije moguće
puniti druge vrste punjivih baterija.
• Nije moguće puniti suhu bateriju.
• Ne pokušavajte koristiti isporučenu punjivu bateriju
BP-HP550 u drugim komponentama. Ona je
namijenjena radu isključivo s ovim sustavom.
• Punite bateriju pri temperaturi između 0°C i 40°C.
AC mrežni
adapter
(isporučen)
na priključak DC IN 9V
5
Vrijeme punjenja i uporabe
Postavite slušalice na predajnik
tako da kontakt slušalica "sjedne"
na pin kontakta predajnika i
provjerite svijetli li indikator
punjenja.
Punjenje je završeno nakon približno 16 sati
i indikator punjenja se gasi.
Desna
slušalica
Kontakt
slušalica
Pin
kontakta
Lijeva slušalica
Ako indikator ne svijetli
Provjerite jesu li desna i lijeva slušalica ispravno
položene na predajnik. Indikator možda neće
svijetliti ako kontakt slušalica ne dodiruje pin
kontakt predajnika. Podignite slušalice i ponovo
ih postavite na predajnik tako da indikator
zasvijetli.
6
Približno vrijeme Približno vrijeme
uporabe*1
punjenja
1h
1 h i 45 min*3
16 h*2
35 g*35 g*3
*1 Pri 1 kHz, izlazna snaga 1 mW + mW
*2 Vrijeme potrebno za potpuno punjenje prazne
baterije.
*3 Navedeno vrijeme može se razlikovati, ovisno o
temperaturi ili uvjetima uporabe.
Kad baterija postane slaba
Napomene o baterijama
Kad punjiva baterija oslabi, kontrolni indikator
se zatamni. Napunite bateriju čim je prije
moguće.
• Nemojte puniti suhu bateriju.
• Nemojte nositi bateriju zajedno s kovanicama
ili drugim metalnim predmetima. Ako
negativni baterijski kontakti slučajno dođu u
kontakt s metalnim predmetima, može doći do
zagrijavanja baterije.
• Ako uređaj nećete koristiti duže vrijeme,
izvadite bateriju kako bi izbjegli opasnost od
istjecanja elektrolita ili korozije.
Napomena
Punjivu NiMH bateriju je potrebno zamijeniti novom
kad njezin kapacitet nakon potpunog punjenja postane
dostatan za samo pola očekivanog vremena rada.
Punjiva baterija BP-HP550 nije komercijalno
nabavljiva. Možete je naručiti u trgovini u kojoj ste
kupili sustav ili kod najbližeg dealera Sony opremom.
Uporaba slušalica sa suhom
baterijom (nije dio isporuke)
Za napajanje slušalica moguće je koristiti i
komercijalno nabavljivu (AAA) suhe bateriju.
Umetnite bateriju na isti način kao u koracima 1
do 3 u poglavlju "Punjenje isporučene punjive
baterije".
Kad stavite suhu bateriju, funkcija punjenja se
ne aktivira.
Vrijeme punjenja i uporabe
Baterija
Približno vrijeme
uporabe*1
Sony alkalna baterija
LR03/AM-4 (N)
60 h*2
Sony manganska baterija 28 h*2
R03/UM-4 (NU)
*1 Pri 1 kHz, izlazna snaga 1 mW + mW
*2 Navedeno vrijeme može se razlikovati, ovisno o
temperaturi ili uvjetima uporabe.
7
Podešavanje
predajnika
Predajnik ima dva ulazna priključka koji
omogućavaju povezivanje sa sljedećim
priključcima: PHONES IN s priključkom za
slušalice i LINE IN na LINE OUT priključak
vanjske opreme.
1
A Kod spajanja na priključak za
slušalice
Spojite na priključak PHONES IN na
predajniku.
Predajnik
Spojite predajnik na audio/video
komponente.
Odaberite metodu A ili B, ovisno o
izlaznom priključku AV komponente koju
koristite.
na priključke PHONES IN
Lijevi kanal (bijeli)
Desni kanal (crveni)
Spojni kabel
(isporučen)
na priključak za slušalice
(stereo mini priključak)
Univerzalni adapter
(isporučen)
na priključak za slušalice
(stereo phono priključak)
WALKMAN*, TV
prijemnik, videorekorder, itd.
∗ WALKMAN je registrirani zaštitni znak Sony
Corporation koji se koristi za stereo proizvode
sa slušalicama.
8
B Kod spajanja na bilo koji
priključak osim priključka za
stereo slušalice
Spojite na LINE IN priključak na
predajniku.
2
Spojite isporučeni AC adapter na
predajnik.
Predajnik
na zidnu
utičnicu
Predajnik
AC mrežni adapter
(isporučen)
na LINE IN priključak
na DC IN 9 V priključak
Spojni kabel
(isporučen)
Lijevi kanal
(bijeli)
Desni kanal
(crveni)
na bilo koji priključak
osim priključka za
slušalice
Stereo sustav, TV prijemnik,
videorekorder, itd.
Napomena
Ako Vaša AV komponenta ima stereo mini priključak
(LINE OUT), kabelom RK-G136 (opcija) spojite
stereo mini priključak na LINE IN priključak
predajnika. Ako povežete LINE OUT priključak AV
komponente na priključak PHONES IN na predajniku,
glasnoća može biti preniska.
(Nastavlja se)
9
N Rukovanje
Napomene
• Nemojte istodobno povezivati PHONES IN i LINE
IN priključak. Ako na oba priključka istodobno
spojite dvije audio/video komponente, oba audio
signala mogu biti pomiješana.
• Koristite samo isporučeni AC mrežni adapter.
Nemojte koristiti nijedan drugi adapter.
Priključak s
dva polariteta
Uporaba slušalica
Prije uporabe
Kako bi spriječili oštećivanje sluha, prvo
smanjite glasnoću.
1
Uključite audio/video opremu
spojenu na predajnik.
Prilikom prijema audio signala, predajnik se
automatski uključuje i infracrveni emiteri
svijetle, ali su isključeni tijekom punjenja
baterije. Ako je predajnik spojen na
priključak za slušalice, pojačajte glasnoću
spojene komponente što je više moguće, ali
ne toliko jako da zvuk postane izobličen.
• Prilikom izravnog spajanja na priključak za
slušalice (mono mini priključak), audio signal se
možda neće čuti u desnom kanalu. U tom slučaju
koristite zasebno nabavljivi adapter priključka PC236MS (stereo mini priključak h mono mini
priključak).
2
Uključite slušalice
Kontrolni indikator na gornjem dijelu desne
slušalice svijetli crveno.
3
Stavite slušalice.
Desnu slušalicu (R) stavite na desno uho, a
lijevu (L) na lijevo uho.
10
4
5
Pokrenite reprodukciju
komponente spojene na
predajnik.
Ugodite glasnoću.
Ako tijekom ugađanja glasnoće rukama
prekrijete infracrvene senzore, zvuk će se
isključiti i nije moguće ugoditi glasnoću. Za
ugađanje glasnoće, približite se predajniku
ili okrenite infracrvene emitere na lijevoj
slušalici prema predajniku.
Kad postavite slušalice na predajnik,
punjenje počinje automatski
- Funkcija Auto charge
Postavljanjem slušalica na predajnik one se
automatski uključuju i zatim počinje punjenje.
Na taj način ih nije potrebno
uključivati/isključivati prije i nakon svake
uporabe.
Ako se smetnje pojačaju, zvuk se
automatski isključi
- Funkcija Mute
Ako su infracrvene zrake zapriječene ili koristite
slušalice izvan efektivnog dometa, zvuk će se
otežano čuti i pojavit će se smetnje. Kako bi se
spriječilo potencijalno oštećenje sluha uslijed
smetnji, ova funkcija isključuje zvuk u
slušalicama. Zvuk se automatski ponovo uključi
kad se približite predajniku ili uklonite zapreku.
Nakon uporabe
Skinite slušalice i zatim ih isključite. Također ih
možete isključiti automatski tako da ih postavite
na predajnik.
Napomena
Ako duže od približno pet minuta
nije ostvaren prijem audio signala
Predajnik se automatski isključuje.
Napomena
Svjetlina infracrvenih emitera možda neće biti
ravnomjerna, no to je normalna pojava.
Nakon odspajanja AC adaptera i prije skidanja
slušalica može doći do kratkih smetnji u zvuku.
11
Efektivno područje
prijema predajnika
Zamjena jastučića
za uši
Na donjoj ilustraciji prikazano je približno
područje koje pokrivaju infracrvene zrake
predajnika.
Jastučići za uši mogu se zamijeniti. Ako se
zaprljaju ili istroše, zamijenite ih kao na donjoj
slici.
Jastučići nisu komercijalno nabavljivi. Možete ih
naručiti u trgovini u kojoj ste kupili sustav ili
kod najbližeg dealera Sony opremom.
Predajnik
Infracrvena zraka
Približno 3 m
1
Skinite stari jastučić sa slušalice.
2
Navucite novi jastučić na
slušalicu.
Približno 7 m
Približno 3 m
Napomene
• Koristite li slušalice na prevelikoj udaljenosti od
predajnika, može doći do mikrofonije, a ako se
između slušalica i predajnika nalazi prepreka, zvuk
može biti isprekidan. Taj problem je karakterističan
za infracrvenu komunikaciju i ne predstavlja
problem u samom sustavu.
• Nemojte prekrivati infracrvene senzore rukama ili
kosom.
• Kad koristite slušalice unutar gore ilustriranog
područja, predajnik možete postaviti ispred, iza ili
pokraj sebe.
• Smetnje u slušalicama razlikuju se, ovisno o
položaju predajnika i prostoriji u kojoj koristite
sustav. Savjetujemo postavljanje predajnika na
mjesto koje omogućuje najčišći zvuk.
• Nemojte koristiti sustav na mjestima izloženim
izravnom suncu ili jakom svjetlu. U tom slučaju
zvuk može biti isprekidan.
• Plasma zasloni mogu prouzročiti smetnje u radu
ovog sustava.
12
N Dodatne informacije
Tehnički podaci
Općenito
Sustav modulacije
Frekvencijska modulacija
Frekvencija
Desni kanal 2.8 MHz
Lijevi kanal 2.3 MHz
Frekvencijski odziv
18 - 22,000 Hz
Predajnik TMR-IF240R
Izvor napajanja
DC IN 9 V priključak prihvaća
napon AC adaptera za uporabu
pri sljedećim naponima:
Mjesto kupnje
Napon
SAD
120 V AC, 60 Hz
Velika Britanija
230 - 240 V AC, 50 Hz
Europske zemlje
220 - 230 V AC, 50 Hz
Japan (osim modela
proizvedenog u Japanu)
110 V/120 V/220 V/240 V
AC, 50/60 Hz
Ostale zemlje
220 - 230 V AC, 50/60 Hz
ili 120 V AC, 60 Hz
Audio izlaz
Dimenzije
Masa
Isporučeni pribor
AC adapter (1)
Spojni kabel (približno 1 m, stereo mini priključak x 1
y phono priključak x 2) (1)
Punjiva NiMH baterija BP-HP550 (550 mAh min) (1)
Univerzalni adapter za priključak (stereo mini
priključak y stereo phono priključak) (1)
Upute za uporabu (1)
Dodatno nabavljivi pribor
• Ako spajate pomoću stereo mini priključka
(LINE OUT)
RK-G136
(1,5 m, stereo mini priključak x 1 y stereo mini
priključak x 1)
• Ako se iz desnog kanala ne čuje zvuk kad je
isporučeni kabel spojen na priključak za slušalice.
Adapter za utikač PC-236MS
(stereo mini priključak y mono mini priključak )
• Ako ste izgubili isporučeni adapter za utikač.
Adapter za utikač PC-234S
(stereo mini priključak x 1 y stereo phono
priključak)
• Ako ste izgubili isporučeni spojni kabel.
RK-G129
(1,5 m, stereo mini priključak y phono priključak
x 2)
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez
prethodne najave.
Phono priključci/stereo mini
priključak
Približno 154 x 78 x 99 mm
(š/v/d)
Približno 115 g
Slušalice MDR-IF240R
Izvor napajanja
Masa
Isporučena punjiva NiMH
baterija BP-HP550 ili
komercijalno nabavljiva (AAA)
suha baterija
Približno 125 g s baterijom
13
Mjere opreza
U slučaju problema
• Ako duže vrijeme nećete koristiti predajnik,
odspojite AC adapter iz utičnice i izvadite
bateriju kako bi izbjegli štetu uslijed
istjecanja elektrolita i korozije.
• Ne ostavljajte sustav na mjestima izloženim
izravnom suncu, vrućini ili vlazi (Savjetujemo
uporabu pri temperaturi između 5°C i 35°C).
• Pazite da Vam predajnik ne padne i ne izlažite
ga jakim udarcima jer to može oštetiti
proizvod.
Nema zvuka/Zvuk je prigušen
Napomene o slušalicama i
sprječavanje oštećenja sluha
Pri uporabi slušalica nemojte jako pojačavati
zvuk. Liječnici ne savjetuju neprekidno, glasno
ili predugo slušanje. Osjetite li da Vam zvoni u
ušima, smanjite glasnoću ili isključite uređaj.
Briga za druge
Nemojte pretjerano pojačavati glasnoću. Tako
možete čuti vanjske zvukove i ujedno biti
obzirni prema osobama koje Vas okružuju.
Imate li pitanja ili problema u svezi sa sustavom
koji nisu spomenuti u ovom priručniku, obratite
se najbližem Sony prodavatelju.
Ako je potreban popravak, ne zaboravite ponijeti
slušalice i predajnik.
14
, Prvo uključite predajnik i zatim stavite slušalice.
, Provjerite priključak audio/video opreme ili AC
adaptera.
, Provjerite je li oprema spojena na predajnik
uključena.
, Ako je predajnik spojen na priključak za slušalice,
pojačajte glasnoću audio/video opreme spojene na
predajnik.
, Zvuk je isključen.
• Provjerite ima li zapreka između predajnika i
slušalica.
• Koristite slušalice u blizini predajnika.
• Promijenite položaj i kut predajnika.
, Kontrolni indikator slušalica je zatamnjen, trepće
ili je isključen.
• Napunite bateriju ako je slaba ili zamijenite
suhu bateriju novom. Ako je nakon punjenja
baterije indikator još uvijek isključen, odnesite
slušalice Sony prodavatelju kako biste saznali u
čemu je problem.
, Ako ste spojili LINE OUT priključke dodatne
opreme na PHONES IN priključak predajnika,
glasnoća može biti preniska. Umjesto toga
koristite LINE IN priključke na predajniku.
Pogledajte poglavlje "Podešavanje predajnika".
Izobličeni zvuk
, Ako je predajnik spojen na priključak za slušalice,
smanjite glasnoću audio/video komponente
spojene na predajnik.
, Kontrolni indikator slušalica je zatamnjen, trepće
ili je isključen.
• Napunite bateriju ako je slaba ili zamijenite
suhu bateriju novom. Ako je nakon punjenja
baterije indikator još uvijek isključen, odnesite
slušalice Sony prodavatelju kako biste saznali u
čemu je problem.
, Ako ste povezali LINE OUT priključke dodatne
opreme na PHONES IN priključak predajnika,
glasnoća može biti preniska. Umjesto toga
koristite LINE IN priključke na predajniku.
Pogledajte poglavlje "Podešavanje predajnika".
, Imate li drugi predajnik, provjerite koristi li se
istodobno više od jednog predajnika.
• Isključite drugi predajnik ili se pomaknite na
mjesto izvan dometa ovog predajnika.
Baterija se ne može napuniti
, Provjerite svijetli li indikator punjenja. Ako ne,
pravilno stavite slušalice na predajnik, tako da
zasvijetli indikator punjenja.
, Stavili ste suhu bateriju.
• Stavite isporučenu punjivu NiMH bateriju.
, Stavili ste neku drugu punjivu bateriju.
• Koristite samo isporučenu NiMH bateriju.
Jake smetnje u zvuku
, Približite se predajniku. (Pojava smetnji je
vjerojatnija na većim udaljenostima od predajnika.
Taj problem je karakterističan za infracrvenu
komunikaciju i ne predstavlja problem u samom
sustavu.)
, Provjerite ima li zapreka između predajnika i
slušalica.
, Provjerite jesu li infracrveni senzori prekriveni
rukama ili kosom.
, Koristite li slušalice pokraj prozora gdje je
sunčevo svjetlo prejako, navucite zavjese/spustite
rolete ili koristite slušalice na mjestu koje nije
izloženo izravnom suncu.
, Promijenite položaj ili kut predajnika.
, Ako je predajnik spojen na priključak za slušalice,
smanjite glasnoću audio/video komponente
spojene na predajnik.
, Kontrolni indikator slušalica je zatamnjen, trepće
ili je isključen.
• Napunite bateriju ako je slaba ili zamijenite
suhu bateriju novom. Ako je nakon punjenja
baterije indikator još uvijek isključen, odnesite
slušalice Sony prodavatelju kako biste saznali u
čemu je problem.
15
Download PDF

advertising