2-581-864-E1(1)
CD/DVD
uređaj
Upute za uporabu
DVP-NS32
DVP-NS33
DVP-NS52P
© 2005 Sony Corporation
UPOZORENJE
Radi sprečavanja opasnosti od
požara ili kratkog spoja, nemojte
izlagati uređaj utjecaju kiše ili
vlage. Nemojte otvarati kućište jer
bi moglo doći do kratkog spoja.
Prepustite popravke isključivo
stručnim osobama.
Mrežni kabel smiju zamijeniti
samo stručne osobe u
ovlaštenom servisu.
Ovaj uređaj pripada grupi laserskih
uređaja klase 1. Oznaka "CLASS 1
LASER PRODUCT" nalazi se na
stražnjoj vanjskoj strani uređaja.
OPREZ
Uporaba optičkih instrumenata uz ovaj
uređaj povećava opasnost od oštećenja
vida. Budući da je laserska zraka koja
se koristi u ovom CD/DVD uređaju
štetna za oči, nemojte pokušavati
otvarati kućište.
Prepustite popravke samo stručnim
osobama.
Zbrinjavanje starih
električnih i
elektroničkih uređaja
(primjenjuje se u
Europskoj uniji i
ostalim europskim
zemljama s posebnim
sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na
ambalaži označava da se ovaj proizvod
ne smije zbrinjavati kao kućni otpad.
On treba biti zbrinut na za tu namjenu
predviđenom mjestu za reciklažu
električke ili elektroničke opreme.
Pravilnim zbrinjavanjem starog
proizvoda čuvate okoliš i brinete za
zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim
odlaganjem proizvoda ugrožava se
okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u
očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne
informacije o reciklaži ovog proizvoda,
molimo kontaktirajte vašu lokalnu
upravu, odlagalište otpada ili trgovinu
gdje ste kupili proizvod.
2
Napomene
o diskovima
Mjere opreza
Sigurnost
• Ovaj uređaj koristi napajanje 220 –
240 V AC, 50/60 Hz. Provjerite da li
napon uređaja odgovara vašem
mrežnom naponu.
• Radi prevencije od požara ili strujnog
udara, na uređaj ne postavljajte
predmete ispunjene vodom, kao što
su vaze.
Postavljanje
• Nemojte postavljati uređaj u nagnuti
položaj. Uređaj je namijenjen
isključivo za uporabu na ravnoj
podlozi.
• Uređaj i diskove držite dalje od
opreme sa snažnim magnetima, poput
mikrovalnih pećnica ili velikih
zvučnika.
• Nemojte stavljati teške predmete na
uređaj.
• Kako bi održali diskove
čistima, prihvatite ih za rub.
Nemojte dodirivati površinu.
• Nemojte izlagati diskove
izravnom utjecaju sunčevog
svjetla ili izvora topline,
primjerice, kanala za odvod
vrućeg zraka i nemojte ih
ostavljati u automobilu
parkiranom na suncu jer bi
moglo doći do znatnog porasta
temperature u unutrašnjosti
automobila.
• Nakon reprodukcije, spremite
disk u kutiju.
• Prije reprodukcije, očistite
disk krpom. Obrišite disk od
sredine prema rubu.
• Nemojte koristiti otopine,
primjerice, benzin,
razrjeđivač, komercijalno
dobavljiva sredstva za čišćenje
ili antistatičke raspršivače
namijenjene za vinilne ploče.
• Ako ste otisnuli naljepnicu
diska, pričekajte da se osuši
prije reprodukcije.
Mjere opreza
O sigurnosti
• Ako bilo kakav kruti predmet ili tekućina upadne
u unutrašnjost kućišta, izvucite mrežni utikač iz
zidne utičnice i prije sljedeće uporabe odnesite
stručnoj osobi na provjeru.
O izvorima napajanja
• Uređaj nije odspojen s napajanja (mreže) sve dok
jer mrežni utikač spojen na zidnu utičnicu, čak i
kad je uređaj isključen.
• Ako nećete uređaj koristiti duže vrijeme,
obvezno izvucite mrežni utikač iz zidne utičnice.
Pri tome, prihvatite utikač - nemojte povlačiti
kabel.
O postavljanju
• Postavite uređaj na mjesto na kojem je osigurano
dovoljno prozračivanje kako u unutrašnjosti
uređaja ne bi došlo do nakupljanja topline.
• Nemojte postavljati uređaj na mekane podloge
poput tepiha.
• Nemojte postavljati uređaj na mjesta u blizini
izvora topline ili na mjesta koja se nalaze pod
izravnim utjecajem sunčevih zraka, prekomjerne
prašine ili mehaničkih udara.
O radu
O podešavanju glasnoće
Nemojte pojačavati glasnoću pri slušanju tihih
dijelova ili dijelova bez zvuka. U protivnom,
zvučnici se mogu oštetiti pri reprodukciji glasnih
dijelova.
O čišćenju
Očistite kućište, prednju stranu i kontrole uređaja
mekanom krpom malo navlaženom u blagoj
otopini deterdženta. Nemojte koristiti sredstva koja
bi mogla ogrepsti površinu, primjerice, praškove,
ili otopine poput alkohola ili benzina.
O čišćenju diskova
Nemojte koristiti komercijalno dobavljiva sredstva
za čišćenje CD/DVD diskova jer bi moglo doći do
kvara.
VAŽNA NAPOMENA
Oprez: Ovaj uređaj omogućuje neograničeni
prikaz zaustavljene slike ili oznaka na TV
ekranu. Ako jako dugo vremena ostavite prikaz
na TV ekranu, postoji opasnost od trajnog
oštećenja TV ekrana. Plazma TV prijemnici i TV
prijemnici s projektorom su posebno osjetljivi.
Ako imate pitanja ili problema pri radu s uređajem,
molimo, obratite se najbližem ovlaštenom Sony
servisu.
• Ako se uređaj izravno unese iz hladnog u topli
prostor, ili je postavljen u vlažnoj prostoriji, na
lećama u unutrašnjosti CD/DVD uređaja može
doći do kondenziranja vlage. U tom slučaju
uređaj neće ispravno raditi. Ako se to dogodi,
izvadite disk i ostavite uređaj uključen približno
pola sata dok vlaga ne ishlapi.
• Ako selite uređaj, izvadite diskove. U protivnom,
mogli bi se oštetiti.
3
Sadržaj
UPOZORENJE .................................................................................................................... 2
Napomene o diskovima ....................................................................................................... 2
Mjere opreza........................................................................................................................ 3
O ovom priručniku ............................................................................................................... 5
Diskovi koje je moguće reproducirati................................................................................... 6
Smještaj dijelova i kontrola .................................................................................................. 8
Uporaba kontrolnog izbornika (Magic Pad) ....................................................................... 12
Priključci .................................................................................................................15
Priključenje uređaja ........................................................................................................... 15
Korak 1: Raspakiravanje ................................................................................................... 15
Korak 2: Umetanje baterija u daljinski upravljač................................................................ 15
Korak 3: Priključenje video kabela..................................................................................... 16
Korak 4: Priključenje audio kabela .................................................................................... 20
Korak 5: Spajanje mrežnog kabela.................................................................................... 22
Korak 6: Brzo podešavanje ............................................................................................... 22
Reprodukcija diska...................................................................................................25
Reprodukcija diska ............................................................................................................ 25
Nastavak reprodukcije od mjesta zaustavljanja diska
(Resume Play/Multi-disc Resume) .............................................................................. 27
Uporaba DVD izbornika ..................................................................................................... 28
Odabir "ORIGINAL" ili "PLAY LIST" za DVD-RW disk ...................................................... 28
Reprodukcija VCD-ova s PBC funkcijom (PBC reprodukcija) ........................................... 29
Različiti načini reprodukcije (programirana reprodukcija, reprodukcija u slučajnom
redoslijedu, ponavljanje, A-B reprodukcija) ................................................................. 30
Traženje određene scene ..........................................................................................34
Traženje određenog mjesta na disku (pregled, pretraživanje, usporena reprodukcija,
zaustavljena slika) ....................................................................................................... 34
Traženje naslova/poglavlja/zapisa/scene .......................................................................... 35
Traženje po scenama (PICTURE NAVIGATION).............................................................. 37
Prikaz podataka o disku............................................................................................38
Provjera vremena reprodukcije i preostalog vremena....................................................... 38
Podešavanje zvuka ...................................................................................................42
Promjena zvuka................................................................................................................. 42
SURROUND postavke (TVS) ............................................................................................ 44
Gledanje filmova ......................................................................................................46
Promjena kuta kamere ...................................................................................................... 46
Prikaz titlova ...................................................................................................................... 46
Podešavanje reproducirane slike (CUSTOM PICTURE MODE)....................................... 47
Izoštravanje slike (SHARPNESS) ..................................................................................... 49
Reprodukcija MP3 zvuka i JPEG slika.........................................................................50
MP3 audio zapisi i JPEG slikovne datoteke ...................................................................... 50
Reprodukcija MP3 audio zapisa i JPEG slikovnih datoteka .............................................. 51
Slide Show reprodukcija JPEG slika.................................................................................. 54
4
DivX® video datoteke ................................................................................................57
O DivX video datotekama .................................................................................................. 57
Reprodukcija DivX Video datoteka .................................................................................... 58
Uporaba različitih dodatnih funkcija..........................................................................60
Blokiranje diskova (CUSTOM PARENTAL CONTROL, PARENTAL CONTROL) ............ 60
Upravljanje TV prijemnikom pomoću isporučenog daljinskog upravljača.......................... 63
Postavke i podešavanja.............................................................................................64
Izbornik podešenja ............................................................................................................ 64
Podešavanje jezika izbornika i dijaloga (LANGUAGE SETUP)......................................... 65
Podešavanje prikaza (SCREEN SETUP).......................................................................... 66
Korisnička podešenja (CUSTOM SETUP) ........................................................................ 67
Podešavanje zvuka (AUDIO SETUP)................................................................................ 68
Dodatne informacije.................................................................................................71
U slučaju problema............................................................................................................ 71
Funkcija samodijagnostike ................................................................................................ 74
Rječnik ............................................................................................................................... 74
Tehnički podaci.................................................................................................................. 76
Popis jezičnih kodova ........................................................................................................ 77
O ovom priručniku
Upute u ovom priručniku odnose se na 3 modela: DVP-NS32, NS33 i DVP-NS52P. Pogledajte oznaku
svog modela, koja se nalazi na prednjoj strani uređaja. Na ilustracijama ovih uputa prikazan je model
DVP-NS52P. Sve razlike u radu su jasno naznačene u tekstu, primjerice sa "samo DVP-NS52P".
• Upute u ovom priručniku opisuju kontrole daljinskog upravljača. Također možete koristiti kontrole na
uređaju ako imaju jednake oznake kao i one na daljinskom upravljaču.
• "DVD" se može koristiti kao opći naziv za DVD VIDEO i DVD+RW/DVD+R te DVD-RW/DVD-R
diskove.
• U ovom priručniku koriste se sljedeće sličice ('ikone').
Ikona
Značenje
Označava funkcije za DVD VIDEO i DVD+RW/DVD+R diskove u +VR modu ili DVDRW/DVD-R diskove u video modu.
Označava funkcije raspoložive za DVD-RW diskove u VR (Video Recording) načinu rada.
Označava funkcije za VIDEO CD (uključujući Super VCD ili CD-R/CD-RW diskove u
video CD ili Super VCD formatu).
Označava funkcije za glazbene CD-ove ili CD-R/CD-RW diskove u glazbenom CD
formatu.
Označava funkcije za DATA CD-ove (CD-ROM/CD-R/CD-RW koji sadrže MP3*1 audio
zapise, JPEG slikovne datoteke i DivX*2*3 video datoteke).
Označava funkcije za DATA DVD-ove (DVD-ROM/DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVDR diskove) koji sadrže MP3*1 audio zapise, JPEG slikovne datoteke i DivX*2*3 video
datoteke).
*1 MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) je standardni format definiran od strane ISO (International Organization for
Standardization)/IEC (International Electrotechnical Commission) MPEG, a služi sažimanju audio podataka.
*2 DivX® je tehnologija kompresije video datoteka koju je razvila tvrtka DivXNetworks, Inc.
*3 DivX, DivX Certified i pripadajući logotipi su zaštićeni znakovi tvrtke DivXNetworks, Inc. i koriste se uz dopuštenje.
5
Diskovi koje je moguće
reproducirati
Format diska
DVD VIDEO
DVD-RW/-R
DVD+RW/+R
VIDEO CD
Glazbeni CD
CD-RW/-R
"DVD+RW", "DVD-RW", "DVD+R", "DVDVideo" i logotip "CD" su zaštićeni nazivi.
Napomene o diskovima
Ovaj uređaj može reproducirati sljedeće diskove:
CD-ROM/CD-R/CD-RW diskove snimljene u
sljedećim formatima:
− audio CD format
− video CD format
− MP3 audio zapise, slikovne JPEG datoteke i
DivX video datoteke formata u skladu s
ISO9660* Level 1/Level 2 standardom, ili
njegovim proširenim formatom, Joliet.
− KODAK Picture CD format
* Logički format datoteka i mapa na CD-ROM-ovima,
definiran od strane ISO (International Standard
Organization).
Ovaj uređaj može reproducirati DVDROM/DVD+RW/DVD-RW/DVD+R/DVD-R
diskove snimljene u sljedećim formatima:
− MP3 audio datoteke, JPEG slikovne datoteke i
DivX video datoteke formata usklađenog s UDF
(Universal Disk Format) standardom.
6
Primjer diskova koji se ne mogu
reproducirati
Uređaj ne može reproducirati sljedeće diskove:
• CD-ROM/CD-R/CD-RW diskove osim onih koji
su snimljeni u formatima navedenim na
prethodnoj stranici.
• CD-ROM diskove snimljene u PHOTO-CD
formatu.
• CD-Extra podatke
• DVD Audio diskove
• DATA DVD diskove koji ne sadrže MP3 audio
zapise, JPEG slikovne datoteke ili DivX video
datoteke.
• HD sloj Super Audio CD-a.
Također, uređaj ne može reproducirati sljedeće
diskove:
• DVD VIDEO s različitim regionalnim kodom.
• Disk koji nije standardnog oblika (primjerice, u
obliku kartice, srca, itd.).
• Disk s naljepnicom.
• Disk na kojem je ostala samoljepljiva vrpca od
celofana ili naljepnica.
Regionalni kôd
Vaš DVD uređaj ima regionalni kôd otisnut sa
stražnje strane i reproducirat će samo DVD VIDEO
diskove ove označene jednakim regionalnim
kodom. Ovaj sustav se koristi radi zaštite autorskih
prava.
DVD VIDEO diskovi označeni s
također se
mogu reproducirati na ovom uređaju.
Ako pokušate reproducirati neki drugi DVD
VIDEO disk, na TV ekranu se pojavi poruka
"Playback prohibited by area limitations."
(odnosno, reprodukcija ovog diska je zabranjena
uslijed regionalnih ograničenja).
Ovisno o DVD-u, može se dogoditi da nema
oznake regionalnog koda iako je reprodukcija
DVD-a zabranjena regionalnim ograničenjima.
Regionalni kod
Napomene
• Napomene o nekim DVD+RW/DVD+R, DVD-RW/
DVD-R ili CD-R/CD-RW diskovima
Imajte na umu da nije moguća reprodukcija nekih
DVD+RW/DVD+R, DVD-RW/DVD-R ili CD-R/CDRW diskova na ovome uređaju zbog nedostatne
kvalitete i uvjeta snimanja i fizičkom stanju diska,
odnosno zbog razlike u tehnologiji i softveru snimanja.
Nije moguća reprodukcija diska koji nije ispravno
finaliziran. Dodatne informacije možete pronaći u
uputama za uporabu uređaja za snimanje. Imajte na umu
da neke funkcije reprodukcije možda neće raditi s nekim
DVD+RW/DVD+R diskovima, čak i kada su pravilno
finalizirani. U tom slučaju pogledajte disk normalnom
reprodukcijom. Također nije moguća reprodukcija nekih
DATA CD/DATA DVD diskova snimljenih u Packet
Wire formatu.
• Glazbeni diskovi kodirani tehnologijom za zaštitu
autorskih prava
Ovaj proizvod je namijenjen za reprodukciju
standardnih CD-ova. U novije vrijeme u prodaji se
također mogu naći glazbeni diskovi kodirani radi zaštite
od kopiranja. Neke od tih diskova nije moguće
reproducirati u ovom uređaju.
• DualDisc diskovi
Ovaj proizvod je namijenjen za reprodukciju
standardnih CD-ova. DualDisc je dvostrani disk koji s
jedne strane ima snimljen DVD, a s druge strane
digitalni audio materijal.
Obratite pozornost da se audio strana DualDisc diska
neće možda neće moći reproducirati u ovom uređaju jer
nije usklađena s CD standardom.
"DualDisc" je zaštićeni naziv Recording Industry
Association of America (RIAA).
Zaštita autorskih prava
Ovaj uređaj sadrži tehnologiju za zaštitu autorskih
prava (copyright) koja je patentirana u SAD-u i
predstavlja intelektualno vlasništvo Macrovision
Corporation i drugih. Uporabu ove tehnologije mora
odobriti Macrovision Corporation i namijenjena je
isključivo za kućnu i drugu ograničenu uporabu,
osim ako Macrovision Corporation nije izričito
odobrio drugačiju uporabu. Zabranjeno je reverzno
inženjerstvo ili rastavljanje.
Napomena o reprodukciji DVD-ova i
VIDEO CD-ova
Neke funkcije reprodukcije DVD-ova i VIDEO
CD-ova mogu namjerno biti izostavljene od strane
proizvođača softvera. Budući da ovaj uređaj
reproducira DVD-ove i VIDEO CD-ove ovisno o
sadržaju diska koje su izradili proizvođači softvera,
neke funkcije reprodukcije možda neće biti
raspoložive. Također pogledajte upute isporučene
uz DVD-ove i VIDEO CD-ove.
7
Smještaj dijelova i kontrola
Podrobnije podatke potražite na stranicama označenim u zagradama.
Prednja strana
A
B
C
D
Tipka @/1 (uključenje/pripravno stanje) (25)
Uložnica diska (25)
Pokazivač (10)
X Senzor daljinskog upravljača (15)
E Tipka A (otvaranje/zatvaranje uložnice
diska) (25)
8
F Tipka H (reprodukcija) (25)
G Tipka X (pauza) (26)
H Tipka x (stop) (26)
I Tipke ./> (odabir prema naprijed/
natrag) (34)
J Tipka/indikator PROGRESSIVE (18)
(samo DVP-NS52P)
Svijetli kod izlaska progresivnih signala.
Stražnja strana
A Priključak DIGITAL OUT (COAXIAL)
(20)
B Priključci LINE OUT L/R (AUDIO) (20)
C Priključak LINE OUT (VIDEO) (16)
D Priključak LINE (RGB)-TV (16)
E Priključak S VIDEO OUT
(samo DVP-NS52P) (16)
F Priključci COMPONENT VIDEO OUT
(Y, PB/CB, PR/CR) (samo DVP-NS52P) (16)
G Priključak DIGITAL OUT (OPTICAL)
(samo DVP-NS52P) (20)
, nastavlja se
9
Pokazivač
Tijekom reprodukcije DVD VIDEO/DVD-RW diska
Vrsta diska
Status reprodukcije
Svijetli tijekom
ponavljanja
reprodukcije (32)
Svijetli kad je moguća promjena kuta (46)
Tekući audio signal (43)
Tekući naslov/poglavlje ili vrijeme reprodukcije (38)
Tijekom reprodukcije VIDEO CD-a s kontrolom reprodukcije (PBC) (29)
Vrsta diska
Status reprodukcije
Svijetli za vrijeme A-B ponavljanja reprodukcije (33)
Tekuća scena ili vrijeme reprodukcije (38)
Tijekom reprodukcije CD-a, DATA DVD-a (MP3 audio/DivX video), DATA CD-a (MP3 audio/DivX video),
ili VIDEO CD-a (bez PBC funkcije)
Svijetli tijekom
ponavljanja
Status reprodukcije reprodukcije (32)
Vrsta diska*2
Tekući zapis*1 (38)
Svijetli tijekom reprodukcije MP3 audio zapisa (50)
*1 Tijekom reprodukcije DivX video datoteka nije prikazan tekući zapis.
*2 Tijekom reprodukcije DATA DVD-a, prikazan je DVD indikator.
10
Vrijeme reprodukcije (38)
Daljinski upravljač
G Tipka C RETURN (26)
H Tipke T/c/U/C (reprodukcija
prema natrag/sliku po sliku/prema
naprijed/sliku po sliku) (26, 35)
I Tipke ./> (odabir prema naprijed/
natrag) (26)
J Tipke ^ m/M y (pretraživanje/
usporena reprodukcija) (35)
K Tipka ZOOM (26, 53)
L Tipke SLOW PLAY/FAST PLAY (26)
M Tipka $ (audio) (42)
N Tipka ' (titl) (46)
O Tipka @/1 (uključenje/pripravno stanje) (25)
P 2 (glasnoća) +/– (63)
Tipka + ima ispupčenje.*
Q Tipka t (TV/video) (63)
R Tipka PICTURE NAVI (navigacija slike)
(37, 53)
S Tipka TIME/TEXT (38)
T Tipka MENU (28)
U Tipka ENTER (22)
V Tipka DISPLAY (12)
W Tipka H (reprodukcija) (25)
Tipka H ima ispupčenje.*
X Tipka x (stop) (26)
Y Tipka X (pauza) (26)
Z Tipka SUR (surround) (44)
a Tipka ) (kut kamere) (46)
* Ispupčenje koristite za orijentaciju pri uporabi uređaja.
A Tipka TV @/1 (uključenje/pripravno stanje)
(63)
B Tipka Z (otvaranje/zatvaranje uložnice
diska) (26)
C Brojčane tipke (28)
Tipka broj 5 ima ispupčenje.*
D Tipka CLEAR (30)
E Tipka TOP MENU (28)
F Tipke C/X/x/c (28)
11
Uporaba kontrolnog izbornika (Magic Pad)
Kontrolni izbornik možete koristiti za odabir funkcije i provjeru pripadajućih podataka. Pritisnite
DISPLAY više puta za uključenje ili promjenu opcija kontrolnog izbornika na sljedeći način:
Kontrolni izbornik 1
Kontrolni izbornik 2 (samo DATA CD/DATA DVD bez DivX video datoteka)
Kontrolni izbornik isključen
Prikaz kontrolnog izbornika
Kontrolni izbornik 1 i 2 će sadržavati različite funkcije, ovisno o vrsti uloženog diska. Za detalje o svakoj
opciji, pogledajte stranice navedene u zagradama.
Primjer: Kontrolni izbornik 1 tijekom DVD VIDEO reprodukcije.
Broj tekućeg poglavlja*2
Broj tekućeg naslova*1
Ukupan broj naslova*1
Ukupan broj poglavlja*2
Funkcije kontrolnog
izbornika
Odabrana funkcija
Status reprodukcije
(N reprodukcija, X
pauza, x zaustavljanje, itd.)
Vrsta reproduciranog
diska*3
Vrijeme reprodukcije*4
Tekuće podešenje
Opcije
Naziv odabrane
funkcije
Poruka o postupku
*1 Prikazuje broj scene za VIDEO CD (ako je uključena
funkcija PBC), broj zapisa za VIDEO CD/CD, broj
albuma za DATA DVD/DATA CD.
*2 Prikazuje indeksni broj za VIDEO CD, broj MP3 audio
zapisa ili JPEG datoteke za DATA CD/DATA DVD.
Broj DivX video datoteke za DATA CD/DATA DVD.
*3 Prikazuje Super VCD kao "SVCD".
*4 Prikazuje datum za JPEG datoteke.
Za isključenje prikaza
Pritisnite DISPLAY.
12
Popis funkcija kontrolnog izbornika
Funkcija
Naziv parametra, funkcija
TITLE (str. 35)/SCENE (str. 35)/TRACK (str. 35)
Odabir naslova, scene ili zapisa za reprodukciju.
CHAPTER (str. 35)/INDEX (str. 35)
Odabir poglavlja ili indeksa za reprodukciju.
TRACK (str. 35)
Odabir zapisa za reprodukciju.
ORIGINAL/PLAY LIST (str. 28)
Odabir vrste naslova (DVD-RW) za reprodukciju: izvorni (ORIGINAL) ili uređeni (PLAY LIST).
TIME/TEXT (str. 35)
Provjera proteklog i preostalog vremena reprodukcije.
Unesite vremenski kôd za traženje slike i zvuka.
Prikaz DVD/CD teksta ili naziva zapisa/datoteke DATA CD-a/DATA DVD-a.
PROGRAM (str. 30)
Odabir naslova, poglavlja ili zapisa za reprodukciju željenim slijedom.
SHUFFLE (str. 31)
Reprodukcija naslova, poglavlja ili zapisa slučajnim redoslijedom.
REPEAT (str. 32)
Ponavljanje reprodukcije cijelog diska (svih naslova/zapisa/albuma) ili jednog naslova/zapisa/albuma.
A-B REPEAT (str. 33)
Određivanje dijela kojeg želite ponavljano reproducirati.
CUSTOM PICTURE MODE (str. 47)
Podešavanje video signala s uređaja. Možete odabrati kvalitetu slike koja najbolje pristaje
onome što gledate.
SHARPNESS (str. 49)
Naglašava obrisa u slici kako bi slika ispala oštrija.
PARENTAL CONTROL (str. 61)
Zabrana reprodukcije.
SETUP (str. 52)
Brzo (QUICK) podešavanje (str. 22)
Brzo podešavanje možete primijeniti za odabir željenog jezika izbornika, formata zaslona i
izlaznog audio signala.
Dodatno (CUSTOM) podešavanje
Osim brzog podešavanja, možete izvršiti različita dodatna podešavanja.
RESET
Vraćanje podešenja izbornika "SETUP" na tvornički određene vrijednosti.
ALBUM (str. 36)
Odabir albuma s JPEG slikovnim datotekama za reprodukciju.
FILE (str. 36)
Odabir JPEG slikovne datoteke za reprodukciju.
ALBUM (str. 36)
Odabir albuma s DivX video datotekom za reprodukciju.
FILE (str. 36)
Odabir DivX video datoteke za reprodukciju.
DATE (str. 53)
Prikaz snimljenog datuma i ostalih podataka za tekuću JPEG sliku.
, nastavlja se
13
INTERVAL (str. 55)
Određivanje trajanja prikaza pojedinačne slike slide showa.
EFFECT (str. 56)
Odabir efekta koji će se koristiti za slide show.
MODE (MP3, JPEG) (str. 54)
Odabir vrste podataka; MP3 audio zapisi (AUDIO), JPEG slikovne datoteke (IMAGE) ili oba
(AUTO) koji će se reproducirati s DATA CD-a/DATA DVD-a.
z Savjet
Indikator ikone kontrolnog izbornika svijetli zeleno
kad odaberete neku od
funkcija, osim "OFF" (isključeno) (samo "PROGRAM",
"SHUFFLE", "REPEAT", "A-B REPEAT",
"SHARPNESS", "CUSTOM PICTURE MODE").
Indikator "ORIGINAL/PLAY LIST" svijetli zeleno kad
odaberete "PLAYLIST" (tvorničko podešenje).
14
Priključci
Priključenje uređaja
Slijedite korake od 1 do 6 za spajanje i podešavanje uređaja.
Napomene
• Priključite kabele ispravno kako biste spriječili neželjene smetnje.
• Pogledajte upute isporučene s komponentama koje spajate.
• Ovaj uređaj nije moguće priključiti na TV prijemnik koji nema SCART ili ulazni video priključak.
• Prije priključenja obavezno isključite napajanje svake komponente.
Korak 1: Raspakiravanje
Provjerite jeste li primili sljedeći pribor:
• Daljinski upravljač (1)
• Baterije R6 (veličina AA) (2)
Korak 2: Umetanje baterija u daljinski upravljač
Uređajem možete upravljati pomoću isporučenog daljinskog upravljača. Umetnite dvije R6 (veličina) AA
baterije pazeći da se 3 i # polariteti baterija slažu s oznakama u pretincu. Pri uporabi daljinskog
upravljača, usmjerite ga prema senzoru X na uređaju.
Napomene
• Nemojte ostavljati daljinski upravljač na jako hladnim ili vlažnim mjestima.
• Nemojte ubacivati nikakve strane predmete u kućište daljinskog upravljača, posebice pri zamjeni baterija.
• Nemojte izlagati senzor daljinskog upravljača izravnom utjecaju sunčevog svjetla ili rasvjete jer možda neće raditi
ispravno.
• Ako duže vremena nećete koristiti daljinski upravljač, izvadite baterije kako bi spriječili moguće oštećenje uslijed
istjecanja elektrolita iz baterija i korozije.
15
Korak 3: Priključenje video kabela
Spojite CD/DVD uređaj na TV monitor, projektor ili AV pojačalo (prijemnik) pomoću video kabela.
Odaberite jedan način priključenja A do D, ovisno o ulaznom priključku vašeg TV monitora, projektora
ili AV pojačala (prijemnika).
(Samo DVP-NS52P) Za prikaz slike s progresivnim signalima (525p ili 625p) na kompatibilnom TV
prijemniku, projektoru ili monitoru, potrebno je koristiti A način spajanja.
S VIDEO kabel
(nije isporučen)
(žuti)
Audio/video kabel
(nije isporučen)
TV, projektor ili AV
pojačalo (prijemnik)
TV, projektor ili AV
pojačalo (prijemnik)
(žuti)
na S VIDEO OUT*
na LINE OUT (VIDEO)
na COMPONENT
VIDEO OUT*
(zeleni)
na LINE
(RGB)-TV
(plavi)
(crveni)
CD/DVD uređaj
SCART kabel
(nije isporučen)
{: Tijek signala
* Samo DVP-NS52P
(zeleni)
(plavi)
(crveni)
TV, projektor ili AV
pojačalo (prijemnik)
Komponentni video
kabel (nije isporučen)
TV prijemnik
Napomena
Prilikom spajanja na TV koji podržava progresivne signale, savjetujemo uporabu načina spajanja A. Spojite li uređaj na
TV prijemnik na A i B način, posebni kontrolni signal koji se prenosi putem SCART kabela može prouzročiti prijenos
signala na SCART priključak.
16
A Pri spajanju monitora, projektora ili AV pojačala (prijemnika) s komponentnim
video ulaznim priključcima (Y, PB/CB, PR/CR) (samo DVP-NS52P)
Spojite komponentu na priključke COMPONENT VIDEO OUT putem komponentnog video kabela (nije
isporučen) ili tri video kabela (nisu isporučeni) iste vrste i dužine. Moći ćete uživati u visokoj kvaliteti
slike i vjernoj reprodukciji boja.
Ako vaš TV prijemnik omogućuje reprodukciju progresivnih signala u formatu 525p/625p, trebate koristiti
ovaj način spajanja i pritisnuti tipku PROGRESSIVE na prednjoj strani uređaja za izlaz progresivnih video
signala. Detalje potražite u odjeljku "Uporaba tipke PROGRESSIVE" (str. 18).
Zeleni
Zeleni
Plavi
Plavi
Crveni
Crveni
B Pri spajanju na SCART ulazni priključak
Spojite SCART kabel (nije isporučen). Obratite pozornost na čvrsto spajanje priključaka kako bi izbjegli
brujanje i šum. Pri spajanju SCART kabela, provjerite da li TV prijemnik omogućuje priključak S video ili
RGB signala. Pogledajte upute za uporabu isporučene uz vaš TV prijemnik. Također, kad u izborniku
"SETUP" za funkciju "SCREEN SETUP" (str. 66) podesite opciju "LINE" na "S VIDEO" ili "RGB",
koristite SCART kabel koji podržava odgovarajuće signale.
(Samo DVP-NS52P) S ovim načinom povezivanja odaberite "NORMAL (INTERLACE" (osnovno
podešenje) pritiskom tipke PROGRESSIVE na prednjoj strani uređaja.
Pri spajanju na wide screen TV prijemnik
Ovisno o disku, slika možda neće stati na TV zaslon. Za promjenu formata slike pogledajte str. 66.
C Pri spajanju na video ulazni priključak
Spojite žute utikače audio/video kabela (nije isporučen) na žute (video) priključke. Moći ćete uživati u
standardnoj kvaliteti slike.
(Samo DVP-NS52P) S ovim načinom povezivanja odaberite "NORMAL (INTERLACE" (osnovno
podešenje) pritiskom tipke PROGRESSIVE na prednjoj strani uređaja.
Žuti
Bijeli (L)
Crveni
(R)
Žuti
Bijeli (L)
Crveni
(R)
D Pri spajanju na S VIDEO ulazni priključak (samo DVP-NS52P)
Spojite S VIDEO kabel (nije isporučen). Postiže se slika visoke kvalitete.
S ovim načinom povezivanja odaberite "NORMAL (INTERLACE" (osnovno podešenje) pritiskom tipke
PROGRESSIVE na prednjoj strani uređaja.
, nastavlja se
17
Napomene
• Nemojte spajati uređaj na videorekorder. Ako signali s uređaja dolaze na TV prijemnik preko videorekordera, slika na
ekranu možda neće biti jasna. Ukoliko vaš TV prijemnik ima samo jedan audio/video ulazni priključak, na njega spojite
CD/DVD uređaj.
Videorekorder
CD/DVD uređaj
TV
Spojite izravno
• Imajte na umu da svi TV prijemnici visoke definicije nisu potpuno kompatibilni s ovim uređajem te može doći do
smetnji slike. U slučaju problema s očitavanjem 525 ili 625 progresivnih signala slike, preporuča se da promijenite
spajanje u izlaz sa standardnom definicijom. Ako imate pitanja u svezi usklađenosti Sonyjevih TV prijemnika s ovim
525p i 625p DVD uređajem, obratite se ovlaštenom servisu.
• Kad spajate uređaj na vaš TV prijemnik preko SCART priključaka, TV prijemniku nakon pokretanja reprodukcije
automatski odabere CD/DVD uređaj kao ulazni izvor. Ako želite gledati TV program, pritisnite t (TV/video) na
daljinskom upravljaču za prebacivanje ulaza na TV.
• Ako u izborniku "SCREEN SETUP" podesite opciju "LINE" na "RGB" (str. 22, 66), DVD uređaj neće prenositi
komponentne video signale.
Kod reprodukcije diska snimljenog u NTSC sustavu boje, uređaj šalje video signal ili izbornik za
podešavanje u NTSC sustavu boje, a slika se možda neće pojaviti na TV prijemnicima s PAL sustavom
boje. U tom slučaju otvorite uložnicu i izvadite disk.
Uporaba tipke PROGRESSIVE (samo DVP-NS52P)
Uporabom tipke PROGRESSIVE na prednjoj strani uređaja možete odabrati format u kojem će CD/DVD
uređaj slati video signale (progresivni ili interlace) te način konverzije za progresivne signale. Kod izlaza
progresivnih signala svijetli indikator PROGRESSIVE.
Svaki puta kad pritisnete PROGRESSIVE, prikaz se mijenja na sljedeći način.
PROGRESSIVE AUTO
m
PROGRESSIVE VIDEO
m
NORMAL (INTERLACE)
PROGRESSIVE AUTO
Odaberite ovo podešenje u sljedećim slučajevima:
− Vaš TV prijemnik prihvaća progresivne signale i
− TV je spojen na priključke COMPONENT VIDEO OUT
Obično je potrebno odabrati ovo podešenje u navedenim slučajevima. Tako uređaj automatski prepoznaje
vrstu softvera i bira odgovarajući način konverzije.
Imajte na umu da slika neće biti jasna ili se neće pojaviti ako odaberete ovo podešenje kad nije ispunjen
nijedan od navedenih uvjeta.
18
PROGRESSIVE VIDEO
Odaberite ovo podešenje kad:
− Vaš TV prijemnik prihvaća progresivne signale i
− TV je spojen na priključke COMPONENT VIDEO OUT i
− želite podesiti način konverzije na PROGRESSIVE VIDEO za video softver.
Odaberite ovo podešenje ako slika nije jasna kad odaberete PROGRESSIVE AUTO.
Imajte na umu da slika neće biti jasna ili se neće pojaviti ako odaberete ovo podešenje kad nije ispunjen
nijedan od navedenih uvjeta.
NORMAL (INTERLACE)
Odaberite ovo podešenje kad:
− Vaš TV prijemnik ne prihvaća progresivne signale i
− TV nije spojen na priključke COMPONENT VIDEO OUT (LINE OUT (VIDEO) ili S VIDEO OUT).
Vrste DVD softvera i načini konverzije
DVD softver može biti podijeljen na dva tipa: softver baziran na filmu i softver baziran na videu. Potonji se
zasniva na TV signalu, poput drama i komedija, a slike se prikazuju u 25 okvira/50 polja (30 okvira/60
polja) u sekundi. Softver baziran na filmu prikazuje slike u 24 okvira u sekundi. Neki DVD softveri
bazirani su na videu i filmu.
Kako bi takve slike izgledale prirodno na TV ekranu u PROGRESSIVE načinu (60 ili 50 okvira u
sekundi), potrebna je konverzija progresivnog video signala u skladu s DVD softverom koji gledate.
Napomene
• Pri reprodukciji video softvera s progresivnim signalima, dijelovi nekih vrsta slika mogu izgledati neprirodno zbog
postupka konverzije kod uporabe priključaka COMPONENT VIDEO OUT. Slike iz priključaka S VIDEO OUT i LINE
OUT (VIDEO) su nepromijenjene kao da se prenose u normalnom (interlace) formatu.
• Ako podesite "LINE" u "SCREEN SETUP" na "RGB", uređaj odabire opciju "NORMAL (INTERLACE)". To će se
dogoditi čak i ako odaberete "PROGRESSIVE AUTO" ili "PROGRESSIVE VIDEO".
• Kad koristite LINE OUT (VIDEO) ili S VIDEO OUT, slika će možda zatreptati kod svakog pritiska tipke
PROGRESSIVE na prednjoj strani uređaja (nterlace signal prelazi u progresivni ili obratno).
, nastavlja se
19
Korak 4: Priključenje audio kabela
Odaberite jedan od načina povezivanja, A ili B, ovisno o ulaznom priključku TV prijemnika, projektora
ili AV pojačala (prijemnik).
Taj način povezivanja omogućuje reprodukciju zvuka.
(žuti)*1
(crveni)
Audio/video kabel
(nije isporučen)
(bijeli)
(bijeli)
(žuti)*1
(crveni)
TV, projektor ili AV
pojačalo (prijemnik)
na LINE OUT/L/R (AUDIO)
CD/DVD uređaj
na DIGITAL OUT
(COAXIAL ili OPTICAL*2)
ili
Koaksijalni digitalni kabel
(nije isporučen)
Optički digitalni kabel (nije isporučen)
Skinite pokrov priključka prije spajanja
[Zvučnici]
na optički
digitalni ulaz
na koaksijalni
digitalni ulaz
Stražnji (L)
Stražnji (R)
Prednji (L)
Središnji
[Zvučnici]
Prednji (R)
AV pojačalo (prijemnik)
s dekoderom
Subwoofer
{: Tok signala
*1 Žuti priključak se koristi za video signale (str. 16).
*2 Samo DVP-NS52P.
z Savjet
Za pravilan razmještaj zvučnika pogledajte upute za uporabu isporučene sa spojenim komponentama.
20
A Spajanje na audio L/R ulazne
priključke
B Spajanje na digitalni ulazni audio
priključak
Ovaj način povezivanja koristi se za dva zvučnika
TV prijemnika ili stereo pojačala (prijemnika).
Spojite uređaje uporabom audio/video kabela (nije
isporučen).
Ako vaše AV pojačalo (prijemnik) ima Dolby*1
Digital, DTS*2 ili MPEG audio dekoder i digitalni
ulazni priključak, upotrijebite ovaj način spajanja.
Za spajanje upotrijebite koaksijalni ili optički
(samo DVP-NS52P) kabel (nisu isporučeni).
Žuti
Bijeli (L)
Crveni (R)
Žuti
Bijeli (L)
Crveni (R)
Koaksijalni kabel
Optički kabel
• Surround efekt (str. 44)
TV: Dynamic Theatre, Dynamic, Wide,
Night
• Surround efekt
Dolby Digital (5.1 kanala), DTS (5.1 kanala),
MPEG audio (5.1 kanala)
Stereo pojačalo (prijemnik): Standard, Night
*1 Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories.
"Dolby", "Pro Logic" i znak dvostrukog D su zaštitni
znakovi Dolby Laboratories.
*2 "DTS" i "DTS Digital Out" su zaštitni znakovi Digital
Theater Systems, Inc.
Napomene
• Nakon što povezali uređaj na opisani način, izvršite
prikladna podešavanja u izborniku Quick Setup (str. 22).
Ako vaše AV pojačalo (prijemnik) ima funkciju MPEG
audio dekodera, podesite "MPEG" na "MPEG" u
izborniku Audio Setup (str. 69). U protivnom iz
zvučnika nećete čuti zvuk ili čete čuti glasan šum.
• Kod ovog načina povezivanja nećete moći koristiti
surround zvučne efekte putem ovog rekordera.
• Za slušanje DTS zvučnih zapisa trebate koristiti ovaj
način povezivanja. Signali DTS zvučnih zapisa ne izlaze
putem priključaka LINE OUT L/R (AUDIO), čak i ako
podesite "DTS" na "ON" u izborniku Quick Setup (str. 22).
, nastavlja se
21
Korak 5: Spajanje mrežnog kabela
Priključite mrežne kabele rekordera i televizora u mrežnu utičnicu.
Korak 6: Brzo podešavanje
Za izvođenje najmanjeg broja osnovnih podešavanja CD/DVD uređaja, postupite na ovdje opisani način.
Ako želite preskočiti podešenje, pritisnite >. Za povratak na prethodno podešenje, pritisnite ..
Izbornici se razlikuju ovisno o modelu.
1 Uključite TV prijemnik.
2 Pritisnite @//1.
3 Prebacite selektor ulaznog signala na vašem
TV prijemniku tako da se signal uređaja pojavi
na TV ekranu.
Na dnu ekrana se pojavi poruka "Press
[ENTER] to run QUICK SETUP" (pritisnite
[ENTER] za pokretanje izbornika QUICK
SETUP). Ako se ova poruka ne pojavi, u
kontrolnom izborniku odaberite "QUICK" pod
SETUP za pokretanje izbornika za brzo
podešavanje (str. 65).
4 Pritisnite ENTER bez umetanja diska.
Na ekranu se pojavi izbornik za podešavanje
jezika prikaza.
Raspoloživi jezici se razlikuju ovisno o modelu
uređaja.
22
5 Pritisnite X/x za odabir jezika.
Uređaj koristi ovdje odabrani jezik za prikaz
izbornika i titlova.
6 Pritisnite ENTER.
Na ekranu se pojavi izbornik za odabir formata
slike TV prijemnika.
7 Pritisnite X/x za odabir postavke koja
odgovara vašem TV prijemniku.
Ukoliko imate widescreen TV prijemnik ili
standardni TV prijemnik (4:3) s mogućnošću
prikaza slike u widescreen formatu
• Odaberite 16:9 (str. 66)
Ukoliko imate standardni 4:3 TV prijemnik
• Odaberite 4:3 LETTER BOX ili 4:3 PAN
SCAN (str. 66)
8 Pritisnite ENTER.
Na ekranu se pojavi izbornik za odabir vrste
izlaznog video signala iz priključka LINE
(RGB)-TV.
11 Pritisnite X/x za odabir vrste priključka
(ako postoji) koju koristite za spajanje
pojačala (prijemnika), zatim pritisnite
ENTER.
Ako niste spojili AV pojačalo (prijemnik),
odaberite "NO", zatim prijeđite na korak 15.
Ako ste spojili AV pojačalo (prijemnik)
koristeći audio kabel, odaberite "YES: LINE
OUTPUT L/R (AUDIO)", zatim prijeđite na
korak 15.
Ako spojite AV pojačalo (prijemnik) koristeći
optički ili koaksijalni digitalni kabel, odaberite
"YES: DIGITAL OUTPUT".
12 Pritisnite X/x za odabir vrste Dolby Digital
signala kojeg želite poslati vašem pojačalu
(prijemniku).
Ako vaše AV pojačalo (prijemnik) ima Dolby
Digital dekoder, odaberite "DOLBY DIGITAL".
U protivnom odaberite "D-PCM".
9 Pritisnite X/x za odabir vrste video signala
koji se pojavljuje na izlaznom LINE (RGB)-TV
priključku.
Video signali
• VIDEO (str. 66)
S video signali
• S VIDEO (str. 66)
13 Pritisnite ENTER
Odabrana je opcija "DTS".
RGB signali
• RGB (str. 66)
(Samo DVP-NS52P) Podesite li "LINE" na
"RGB", ne možete koristiti tipku PROGRESSIVE i uređaj neće prenositi video signal iz
priključaka COMPONENT VIDEO OUT.
10 Pritisnite ENTER.
Na ekranu se pojavi izbornik za odabir vrste
priključka koji se koristi za spajanje vašeg
pojačala (prijemnika).
14 Pritisnite X/x za uključenje ili isključenje
slanja DTS signala vašem pojačalu
(prijemniku).
Ako vaše AV pojačalo (prijemnik) ima DTS
dekoder, odaberite "ON". U protivnom odaberite
"OFF".
, nastavlja se
23
15 Pritisnite ENTER.
Brzo podešavanje je završeno. Sva priključenja
i podešavanja su dovršena. Ako vaše pojačalo
(prijemnik) ima MPEG audio dekoder,
podesite "MPEG" na "MPEG" (str. 69).
24
Reprodukcija diska
4 Pritisnite A na uređaju za otvaranje uložnice
diska.
Reprodukcija diska
Ovisno o DVD ili VIDEO CD disku, neki postupci
će se razlikovati ili neće biti raspoloživi. Pogledajte
upute za uporabu isporučene s diskom.
Strana za reprodukciju okrenuta prema dolje
5 Pritisnite H.
Uložnica se zatvori i uređaj započinje
reprodukciju (neprekidna reprodukcija).
Podesite jačinu zvuka na TV prijemniku ili
pojačalu (prijemniku).
Ovisno o disku, na ekranu se može pojaviti
izbornik. Za DVD VIDEO, pogledajte str. 28.
Za VIDEO CD-ove, pogledajte str. 29.
Isključenje uređaja
Pritisnite @/1. Uređaj se isključuje u pripravno
stanje.
z Savjet
Moguće je podesiti uređaj da se automatski isključuje kad
ga ostavite zaustavljenog duže od 30 minuta. Za uključenje
ili isključenje te funkcije, podesite "AUTO POWER OFF"
u "CUSTOM SETUP" na "ON" ili "OFF" (str. 67).
O reprodukciji DVD VIDEO diskova s DTS zvučnim
zapisima
1 Uključite TV prijemnik.
2 Pritisnite @/1 na uređaju.
Uređaj se uključi.
3 Prebacite selektor ulaznog signala na vašem
TV prijemniku tako da se signal uređaja pojavi
na TV ekranu.
Kad koristite pojačalo (prijemnik)
• DTS audio signali izlaze samo putem priključka
DIGITAL OUT (COAXIAL ili OPTICAL*).
• Tijekom reprodukcije DVD VIDEO diska s DTS
zvučnim zapisima, podesite "DTS" na "ON" u izborniku
"AUDIO SETUP" (str. 70).
• Spojite li uređaj na audio opremu koja nema dTS
dekoder, nemojte podesiti "DTS" na "ON" u izborniku
"AUDIO SETUP" (str. 70). U protivnom se iz zvučnika
može čuti glasan šum koji može oštetiti vaše zvučnike i
utjecati na vaš sluh.
* Samo DVP-NS52P
Uključite pojačalo (prijemnik) i odaberite
odgovarajući kanal za reprodukciju zvuka s
CD/DVD uređaja.
25
Napomene
Dodatne funkcije
Kod nekih scena nije moguće koristiti funkciju instant
reprodukciju ili instant pretraživanje.
Ubrzana ili usporena reprodukcija sa
zvukom
Možete slušati dijaloge ili zvuk tijekom ubrzane ili
usporene reprodukcije tekuće scene.
(instant
reprodukcija)
(instant
pretraživanje)
Tijekom reprodukcije pritisnite FAST PLAY ilI
SLOW PLAY.
Brzina se mijenja kad pritisnete FAST PLAY ili
SLOW PLAY.
Za povratak na normalnu reprodukciju
Pritisnite H.
Za
Učinite sljedeće
Zaustavljanje reprodukcije
Pritisnite x.
Pauzu
Pritisnite X.
Nastavak reprodukcije
nakon pauze
Pritisnite X ili H.
Prijelaz na sljedeće poglavlje,
zapis ili scenu tijekom
neprekinute reprodukcije
Pritisnite >.
Prijelaz na prethodno
poglavlje, zapis ili scenu
tijekom neprekinute
reprodukcije
Pritisnite ..
Zaustavljanje reprodukcije
i vađenje diska
Pritisnite Z.
Ponovnu reprodukciju
prethodne scene*1
Pritisnite T/c
(instant reprodukcija)
tijekom reprodukcije.
Kratka ubrzana reprodukcija Pritisnite U/C
tekuće scene*2
(instant pretraživanje)
tijekom reprodukcije.
Uvećanje slike*3
Pritisnite ZOOM više
puta. Pritisnite CLEAR
za poništenje.
*1 Samo za DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R diskove. Tu
tipku nije moguće koristiti za DivX video datoteke.
*2 Samo za DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R ili DVD+RW
diskove. Tu tipku nije moguće koristiti za DivX video
datoteke.
*3 Samo za Video i JPEG slikovne datoteke (osim
BACKGROUND slika). Uvećanu sliku možete
pomicati tipkama C/X/x/c. Ovisno o sadržaju diska,
funkcija zuma može se automatski isključiti kod
pomaka slike.
26
Napomene
• Ovu funkciju možete koristiti samo s DVD/VIDEO CD/
Super VCD diskovima i DVD-RW diskovima u VR
modu.
• Kad uređaj dosegne maksimalnu ili minimalnu brzinu,
pojavit će se "Operation not possible" (postupak nije
moguć).
• Tijekom ubrzane ili usporene reprodukcije ne možete
promijeniti kut kamere (str. 46), titl (str. 46) i zvuk (str. 42).
Zvuk je moguće promijeniti samo za VIDEO CD/Super
VCD.
• Funkcije ubrzane i usporene reprodukcije ne rade pri
reprodukciji DTS zvučnih zapisa.
• Funkcije ubrzane i usporene reprodukcije ne možete
koristiti kod prikaza fotografija s DVD-RW-a u VR modu.
Zaključavanje uložnice (Child Lock)
Možete zaključati uložnicu diska i time
onemogućiti djeci njeno otvaranje.
Kada je uređaj u pripravnom stanju, na daljinskom
upravljaču pritisnite C RETURN, ENTER pa @/1.
Uređaj se uključuje i na pokazivaču se prikazuje
"LOCKED". Tipke A ili Z na uređaju i daljinskom
upravljaču ne funkcioniraju dok je podešena funkcija
Child Lock.
Otključavanje uložnice diska
Kada se uređaj nalazi u pripravnom stanju,
pritisnite C RETURN, ENTER, i zatim @/1.
Napomena
Čak i ako u kontrolnom izborniku pod "SETUP" odaberete
"RESET" (str. 65), uložnica ostaje zaključana.
Nastavak reprodukcije od
mjesta zaustavljanja diska
(Resume Play/Multi-disc Resume)
Uređaj memorira mjesto na kojemu ste zaustavili
disk.
• Za DVD-RW u VR formatu, mjesto na kojem ste
zaustavili disk se obriše kad otvorite uložnicu diska ili
odspojite mrežni kabel.
• Za CD, mjesto na kojem ste zaustavili disk se obriše kad
otvorite uložnicu diska ili odspojite mrežni kabel.
• Za DATA CD, mjesto na kojem ste zaustavili disk se
obriše kad uređaj uđe u pripravno stanje, kad otvorite
uložnicu diska ili odspojite mrežni kabel.
• Ova funkcija ne radi kod nekih diskova.
• Funkcija Resume Play ne radi tijekom programirane
reprodukcije ili reprodukcije u slučajnom slijedu.
Pohrana mjesta na kojem je
zaustavljen disk (Multi-disc Resume)
(samo DVP-NS33/NS52P)
Uređaj memorira mjesto na kojemu ste zaustavili
reprodukciju za najviše 6 diskova te nastavlja
reprodukciju sljedeći puta kada uložite isti disk.
Kada pohranjuje mjesto zaustavljanja za 7. disk,
briše podatke za prvi disk.
z Savjet
Nastavak reprodukcije tekućeg diska
(Resume Play)
Uređaj memorira mjesto na kojemu ste zaustavili
reprodukciju diska čak i ako ste ga isključili u
pripravno stanje pritiskom tipke @/1.
1 Tijekom reprodukcije diska, pritisnite x za
zaustavljanje reprodukcije.
Na pokazivaču se pojavi poruka "RESUME".
2 Pritisnite H.
Uređaj započinje reprodukciju od mjesta na
kojem ste zaustavili disk u koraku 1.
z Savjet
Za reprodukciju od početka diska, dvaput pritisnite x,
zatim pritisnite H.
• Za reprodukciju od početka diska, dvaput pritisnite x,
zatim pritisnite H.
• Za isključenje funkcije Multi-disc Resume, podesite
opciju "MULTI-DISC RESUME" u izborniku
"CUSTOM SETUP" na "OFF" (str. 68). Reprodukcija se
nastavlja od mjesta na kojem je bila prekinuta.
Napomene
• Da bi ova funkcija radila, podesite opciju "MULTIDISC RESUME" u izborniku "CUSTOM SETUP" na
"ON" (str. 67).
• Mjesto na kojem ste zaustavili disk se obriše kad:
− promijenite način reprodukcije.
− promijenite podešenja u izborniku Setup.
• Ova funkcija ne radi kod nekih diskova.
• Funkcija Resume Play ne radi tijekom programirane
reprodukcije ili reprodukcije u slučajnom slijedu.
• Kad je opcija "MULTI-DISC RESUME" u izborniku
"CUSTOM SETUP" podešena na "ON" te se
reproducira snimljeni disk kao što je DVD-RW, uređaj
će možda ostale snimljene diskove reproducirati od
istog mjesta prekida. Za reprodukciju od početka diska,
dvaput pritisnite x, zatim pritisnite H.
Napomene
• Mjesto na kojem ste zaustavili disk se obriše kad:
− promijenite način reprodukcije,
− promijenite podešenja u izborniku Setup,
− odspojite mrežni kabel.
27
Uporaba DVD izbornika
DVD je podijeljen na duže slikovne ili glazbene
dijelove koji se nazivaju "naslovi". Pri reprodukciji
DVD-a koji sadrži nekoliko naslova, možete
pomoću tipke TOP MENU odabrati željeni naslov.
Pri reprodukciji DVD-a koji omogućuje odabir
opcija, primjerice jezika titlova i jezika govora,
odaberite ove opcije pomoću tipke MENU.
Odabir "ORIGINAL" ili "PLAY
LIST" za DVD-RW disk
Neki DVD-RW diskovi u VR (Video Recording)
načinu imaju dvije vrste naslova za reprodukciju:
izvorno snimljene naslove (ORIGINAL) i naslove
koje je moguće kreirati na DVD uređajima za
snimanje (PLAY LIST). Možete odabrati vrstu
naslova za reprodukciju.
Brojčane
tipke
1 Pritisnite DISPLAY kad je disk zaustavljen.
Pojavi se kontrolni izbornik.
1 Pritisnite tipku TOP MENU ili MENU.
Na TV ekranu se pojavi izbornik diska.
Sadržaj izbornika se razlikuje ovisno o disku.
2 Pritisnite C/X/x/c ili brojčane tipke za
odabir opcije koju želite reproducirati ili
promijeniti.
2 Pritisnite X/x za odabir
(ORIGINAL/PLAY LIST), zatim pritisnite
ENTER.
Pojave se opcije izbornika "ORIGINAL/PLAY
LIST".
Nakon pritiska brojčanih tipaka, pojavi se
sljedeći izbornik.
Za odabir opcije pritisnite brojčane tipke.
3 Pritisnite tipku ENTER.
3 Pritisnite X/x za odabir podešenja.
• PLAY LIST: za reprodukciju naslova
napravljenih u izborniku "ORIGINAL" za
uređivanje.
• ORIGINAL: za reprodukciju izvorno
snimljenih naslova.
4 Pritisnite ENTER.
28
Reprodukcija VCD-ova s PBC
funkcijom (PBC reprodukcija)
Pomoću PBC funkcije možete interaktivno
reproducirati VIDEO CD-ove, slijedeći izbornik na
ekranu TV prijemnika.
z Savjet
Za reprodukciju bez uporabe PBC funkcije, pritisnite
./> kad je uređaj zaustavljen, za odabir zapisa,
zatim pritisnite H ili ENTER.
Na TV ekranu se pojavi poruka "Play without PBC"
(reprodukcija bez PBC funkcije) i uređaj započinje
neprekinutu reprodukciju. Nije moguće prikazati
zaustavljenu sliku, primjerice, izbornik.
Za povratak na PBC reprodukciju, dvaput pritisnite x,
zatim pritisnite H.
Napomena
Brojčane
tipke
Ovisno o VIDEO CD-u, u uputama isporučenim uz disk
možda će u koraku 3 "Press ENTER" (pritisnite ENTER)
biti označeno kao "Press SELECT" (pritisnite SELECT).
U tom slučaju pritisnite H.
1 Započnite reprodukciju VIDEO CD-a s PBC
funkcijom.
Pojavit će se izbornik za odabir.
2 Odaberite broj željene opcije pritiskom na
brojčane tipke.
3 Pritisnite ENTER.
4 Postupite prema uputama u izborniku
interaktivnih postupaka.
Pogledajte upute isporučene uz disk, budući da
se postupci mogu razlikovati ovisno o VIDEO
CD-u.
Povratak na prikaz izbornika
Pritisnite C RETURN.
29
Različiti načini reprodukcije
(programirana reprodukcija, reprodukcija u
slučajnom redoslijedu, ponavljanje, A-B
reprodukcija)
Možete odabrati sljedeće načine reprodukcije:
• Programirana reprodukcija (str. 30)
• Reprodukcija u slučajnom redoslijedu (str. 31)
• Ponavljanje reprodukcije (str. 32)
• A-B ponavljanje reprodukcije (str. 33)
3 Pritisnite X/x za odabir "SET t", zatim
pritisnite ENTER.
Kada reproducirate VIDEO CD ili CD, prikazano
je "TRACK".
Naslovi ili zapisi snimljeni na disk
4 Pritisnite c.
Kursor se pomakne do naslova ili zapisa u
stupcu "T" (u ovom slučaju, "01").
Napomena
Odabrani način reprodukcije se poništi kada:
− otvorite uložnicu diska.
− uređaj isključite u pripravno stanje pritiskom na @/1.
Programirana reprodukcija
Poglavlja snimljena na disk
Sadržaj diska možete reproducirati u željenom
redoslijedu određivanjem redoslijeda naslova,
poglavlja ili zapisa na disku kako bi izradili svoj
program. Možete programirati najviše 99 naslova,
poglavlja i zapisa.
1 Pritisnite DISPLAY.
Bit će prikazan kontrolni izbornik.
2 Pritisnite X/x za odabir
(PROGRAM) i pritisnite ENTER.
Pojave se opcije funkcije "PROGRAM".
30
5 Odaberite naslov, poglavlje ili zapis kojeg
želite programirati.
Pri reprodukciji DVD VIDEO diska
Primjerice, odaberite poglavlje "03" naslova "02".
Pritisnite X/x ili brojčane tipke za odabir "02"
u stupcu "T", zatim pritisnite ENTER.
Zatim pritisnite X/x za odabir "03" u stupcu
"C", zatim pritisnite ENTER.
3
Za izradu novog programa, primijenite korak
5. Za poništenje programa, u stupcu "T"
odaberite "--" i pritisnite ENTER.
Za poništenje svih naslova, poglavlja ili zapisa u
programiranom redoslijedu
1
2
3
Odabrani naslov i poglavlje
Pri reprodukciji VIDEO CD-a ili CD-a
Primjerice, odaberite zapis "02".
Pritisnite X/x za odabir "02" u stupcu "T",
zatim pritisnite ENTER.
Odabrani zapis
Slijedite korake od 1 do 3 u poglavlju
"Programirana reprodukcija".
Pritisnite X i odaberite "ALL CLEAR".
Pritisnite ENTER.
z Savjet
Programirane naslove, poglavlja i zapise možete
reproducirati s ponavljanjem ili u slučajnom redoslijedu.
Tijekom programirane reprodukcije slijedite upute opisane
u poglavljima "Ponavljanje reprodukcije" (str. 32) ili
"Reprodukcija u slučajnom redoslijedu" (str. 31).
Napomene
• Pri reprodukciji Super VCD-a, na zaslonu neće biti
prikazano ukupno vrijeme trajanja programiranih
zapisa.
• Ovu funkciju nije moguće koristiti za VCD i Super VCD
diskove s PBC reprodukcijom.
Reprodukcija u slučajnom redoslijedu
Ukupno trajanje programiranih zapisa
6 Za programiranje ostalih naslova, poglavlja ili
zapisa, ponovite korake 4 do 5.
Programirani naslovi, poglavlja i zapisi se
prikazuju u odabranom redoslijedu.
7 Pritisnite H za početak programirane
Uređaj može promijeniti redoslijed naslova,
poglavlja ili zapisa. Kod sljedećeg "miješanja"
redoslijed reprodukcije može biti drukčiji.
1 Pritisnite DISPLAY tijekom reprodukcije.
Pojavi se kontrolni izbornik.
2 Pritisnite X/x za odabir
(SHUFFLE)
reprodukcije.
i pritisnite ENTER.
Započinje programirana reprodukcija.
Nakon završetka programirane reprodukcije
možete ponovo reproducirati isti program
pritiskom na H.
Pojave se opcije funkcije "SHUFFLE".
Za povratak na normalnu reprodukciju
Pritisnite CLEAR ili odaberite "OFF" u koraku 3.
Za ponovnu reprodukciju programa, odaberite
"ON" u koraku 3 te pritisnite ENTER.
Za promjenu ili poništenje programiranog slijeda
1
2
Slijedite korake 1 do 3 u poglavlju
"Programirana reprodukcija".
Tipkama X/x ili brojčanim tipkama odaberite
programirani broj naslova, poglavlja ili zapisa
koje želite promijeniti ili poništiti i pritisnite c.
Želite li izbrisati naslov, poglavlje ili zapis iz
programa, pritisnite CLEAR.
3 Pritisnite X/x za odabir stavke koju želite
reproducirati u slučajnom slijedu.
Pri reprodukciji DVD VIDEO diska
• TITLE (naslov)
• CHAPTER (poglavlje)
Pri reprodukciji VIDEO CD-a ili CD-a
• TRACK (zapis)
, nastavlja se
31
Kada je aktivirana programirana reprodukcija
Pri reprodukciji DVD-RW-a
• ON: reproducira slučajnim redoslijedom
naslove, poglavlja ili zapise odabrane za
programiranu reprodukciju.
• DISC: Ponavlja reprodukciju svih naslova
odabrane vrste.
• TITLE: Ponavlja reprodukciju tekućeg
naslova na disku.
• CHAPTER: Ponavlja reprodukciju tekućeg
poglavlja.
4 Pritisnite ENTER.
Počne reprodukcija u slučajnom slijedu.
Pri reprodukciji VIDEO CD-a ili CD-a
Za povratak na normalnu reprodukciju
Pritisnite CLEAR ili odaberite "OFF" u koraku 3.
z Savjeti
• Uređaj možete podesiti za reprodukciju u slučajnom
redoslijedu kad je zaustavljen. Nakon odabira opcije
"SHUFFLE", pritisnite H. Započinje reprodukcija u
slučajnom redoslijedu.
• Nakon odabira "CHAPTER", u slučajnom redoslijedu se
može reproducirati najviše 200 poglavlja na disku.
Napomena
Ovu funkciju nije moguće koristiti za VCD i Super VCD
diskove s PBC reprodukcijom.
Ponavljanje reprodukcije
1 Tijekom reprodukcije pritisnite DISPLAY.
Pojavi se kontrolni izbornik.
(REPEAT),
zatim pritisnite ENTER.
Pojave se opcije za "REPEAT".
Pri reprodukciji DVD VIDEO diska
• DISC: Ponavlja reprodukciju svih naslova.
• TITLE: Ponavlja reprodukciju tekućeg
naslova na disku.
• CHAPTER: Ponavlja reprodukciju tekućeg
poglavlja.
32
Pri reprodukciji DATA CD-a/DATA DVD-a
• DISC: Ponavlja reprodukciju svih albuma.
• ALBUM: Ponavlja reprodukciju tekućeg albuma.
• TRACK (samo MP3 audio zapisi): Ponavlja
reprodukciju tekućeg zapisa.
• FILE (samo DivX video datoteke): Ponavlja
reprodukciju tekuće datoteke.
Kad je uključena programirana reprodukcija
ili reprodukcija u slučajnom redoslijedu
• ON: Ponavlja programiranu reprodukciju ili
reprodukciju u slučajnom redoslijedu.
3 Tipkama X/x odaberite podešenje i
Uređaj može ponavljano reproducirati sve naslove
ili zapise s diska ili pojedinačan naslov, poglavlje
ili zapis.
Možete koristiti kombinaciju reprodukcije u
slučajnom redoslijedu i programirane reprodukcije.
2 Tipkama X/x odaberite
• DISC: Ponavlja reprodukciju svih naslova.
• TRACK: Ponavlja reprodukciju tekućeg
zapisa.
pritisnite ENTER.
Za povratak na normalnu reprodukciju
Pritisnite CLEAR ili odaberite "OFF" u koraku 2.
z Savjet
Uređaj možete podesiti za ponavljanje reprodukciju također
i kad je zaustavljen. Nakon odabira opcije "REPEAT",
pritisnite H. Započinje ponavljanje reprodukcije.
Napomene
• Ovu funkciju nije moguće koristiti za VCD i Super
VCD diskove s PBC reprodukcijom.
• Pri reprodukciji DATA CD-a/DATA DVD-a koji sadrži
MP3 audio zapise i JPEG slikovne datoteke, a njihova
vremena reprodukcije nisu jednaka, zvuk neće
odgovarati slikovnoj datoteci pri ponavljanju.
• Kad je opcija "MODE (MP3, JPEG)" podešena na
"IMAGE (JPEG)" (str. 54), ne možete odabrati
"TRACK".
Ponavljanje određenog dijela (A-B
ponavljanje reprodukcije)
Uzastopno možete reproducirati određeni dio
naslova, poglavlja ili zapisa. (Ovo je korisno,
primjerice, kad želite zapamtiti riječi skladbe, itd.)
1 Tijekom reprodukcije pritisnite DISPLAY.
Napomene
• Kad podesite A-B ponavljanje reprodukcije, podešenja
reprodukcije u slučajnom redoslijedu, ponavljanje
reprodukcije i programirana reprodukcija se ponište.
• A-B ponavljanje reprodukcije nije moguće za višestruke
naslove.
• A-B ponavljanje reprodukcije nije moguće za DVD-RW
diskove u VR načinu koji sadrže zaustavljene slike.
Pojavi se kontrolni izbornik.
2 Tipkama X/x odaberite
(A-B
REPEAT) i pritisnite ENTER.
Pojave se opcije funkcije "A-B REPEAT".
3 Pritisnite X/x za odabir opcije "SET t",
zatim pritisnite ENTER.
Pojavi se podešenje funkcije "A-B REPEAT".
4 Tijekom reprodukcije, kad pronađete mjesto
početka (točka A) dijela kojeg želite
uzastopno reproducirati, pritisnite ENTER.
Mjesto početka (A) je podešeno.
5 Kada dođete do mjesta završetka (točka B),
ponovo pritisnite ENTER.
Prikazuju se podešena mjesta i uređaj počinje
ponavljanje reprodukcije određenog dijela.
Za povratak na normalnu reprodukciju
Pritisnite CLEAR ili odaberite "OFF" u koraku 3.
33
Brzo pronalaženje željenog dijela
tipkama ./
/> (Search)
Traženje određene scene
Traženje određenog mjesta na
disku (pregled, pretraživanje, usporena
reprodukcija, zaustavljena slika)
Određeno mjesto na disku možete pronaći uz
gledanje slike ili usporenu reprodukciju.
Tipke ./> na uređaju možete koristiti za
traženje nekog od prethodnih ili sljedećih
poglavlja, zapisa ili scena.
Za vrijeme reprodukcije pritisnite i zadržite
pritisnutom tipku > ili . jednom kratko za
prelazak na sljedeće ili prethodno poglavlje/zapis/
scenu. Ili pritisnite i zadržite > ili . za
pretraživanje prema naprijed ili natrag, i kad
pronađete željeni dio otpustite tipku za povratak na
normalnu brzinu reprodukcije. (Search)
Pronalaženje mjesta pri ubrzanoj
reprodukciji prema naprijed ili natrag
(Scan)
(sliku po sliku)
(sliku po sliku)
Tijekom reprodukcije pritisnite ^ m ili M
y. Kada pronađete željeno mjesto, pritisnite H
za povratak na normalnu brzinu. Svakim pritiskom
na tipku ^ m ili M y tijekom pretraživanja,
mijenja se brzina reprodukcije. Svakim pritiskom,
indikatori se mijenjaju na sljedeći način. Stvarne
brzine ovise o diskovima.
Smjer reprodukcije
Napomene
• Ovisno o disku, možda nećete moći izvesti neke od
opisanih postupaka.
• Na DATA CD-u/DATA DVD-u možete tražiti određeno
mjesto samo u MP3 audio zapisu ili DivX video
datoteci.
3M (samo DVD VIDEO/DVD-RW/VIDEO CD/DATA
CD*/DATA DVD*)
T2B (samo za DVD VIDEO/CD)
Suprotni smjer
3m (samo DVD VIDEO/DVD-RW/VIDEO CD/DATA
CD*/DATA DVD*)
T2b (samo za DVD VIDEO)
* Samo DivX video
Brzina reprodukcije "T2B"/"T2b" približno je
dvaput veća od normalne brzine.
Reprodukcija "3M"/"3m" je brža od "2M"/
"2m", a reprodukcija "2M"/"2m" je brža od
"1M"/"1m".
34
Reprodukcija sliku po sliku
(usporena reprodukcija)
Tijekom pauze pritisnite ^ m ili M y. Za
povratak na normalnu brzinu pritisnite H.
Svakim pritiskom na tipku ^ m ili M y
tijekom usporene reprodukcije, mijenja se brzina
reprodukcije. Postoje dvije brzine. Svakim
pritiskom, indikatori se mijenjaju na sljedeći način:
Smjer reprodukcije
2y y 1y
Traženje naslova/poglavlja/
zapisa/scene
DVD-disk možete pretraživati prema naslovu ili
poglavlju, a VIDEO CD/CD/DATA CD/DATA
DVD prema zapisu, indeksu ili sceni. Naslovi i
zapisi na disku imaju jedinstveni broj. Željeni
naslov ili zapis možete odabrati upisom njegovog
broja. Ili možete potražiti određenu scenu upisom
vremenskog koda.
Obratni smjer (samo DVD VIDEO/DVD-RW)
2^ y 1^
Reprodukcija "2y/2^" je sporija od "1y/1^".
Brojčane
tipke
Napomena
Za DATA CD/DATA DVD, ova funkcija radi samo s
DivX video datotekama.
Reprodukcija slika po sliku
(zaustavljena slika)
U pauzi reprodukcije, pritisnite tipku U/C
(sliku po sliku) za prelaženje na sljedeću sliku, ili
T/c (sliku po sliku) za prelazak na prethodnu
sliku (samo za DVD VIDEO/DVD-RW). Za
povratak na normalnu reprodukciju, pritisnite H.
Napomena
• Za DVD-RW u VR načinu nije moguće pretraživanje
sliku po sliku.
• Za DATA CD-ove/DATA DVD-ove, ova funkcija je
primjenjiva samo na DivX video datoteke.
1 Pritisnite DISPLAY (kod reprodukcije diska s
JPEG slikovnim datotekama pritisnite dvaput).
Pojavi se kontrolni izbornik.
2 Pritisnite tipku X/x za odabir načina
traženja.
Pri reprodukciji DVD VIDEO/DVD-RW diska
TITLE (naslov)
CHAPTER (poglavlje)
TIME/TEXT (vrijeme/tekst)
Odaberite opciju "TIME/TEXT" za traženje
mjesta početka upisom vremenskog koda.
Pri reprodukciji VIDEO CD ili Super VCD diska
bez PBC reprodukcije
TRACK (zapis)
INDEX (indeks)
, nastavlja se
35
Pri reprodukciji VIDEO CD ili Super VCD diska
s PBC funkcijom
5 Pritisnite tipku ENTER.
Uređaj započne reprodukciju od odabranog
broja.
SCENE (scena)
Pri reprodukciji CD-a
TRACK (zapis)
Pri reprodukciji DATA CD-a/DATA DVD-a
ALBUM
Traženje scene uporabom vremenskog koda
(samo DVD VIDEO (DVD-RW)
1
TRACK (samo MP3 audio zapisi)
FILE (samo slikovne JPEG datoteke)
Pri reprodukciji DATA CD-a/DATA DVD-a
(DivX video datoteke)
ALBUM
FILE (datoteka)
Primjer: kad odaberete
CHAPTER
Odabrano je "jj (jj)" (jj označuje broj).
Broj u zagradama označuje ukupan broj
naslova, poglavlja, zapisa, indeksa, scena,
albuma ili datoteka.
Odabrani redak
3 Pritisnite ENTER.
"jj (jj)" se promijeni u "-- (jj)."
4 Pritisnite brojčane tipke za odabir broja
željenog naslova, poglavlja, zapisa, indeksa,
scene, itd.
Ako pogriješite
Izbrišite broj pritiskom tipke CLEAR, zatim
odaberite drugi broj.
36
2
3
U koraku 2, odaberite
TIME/TEXT.
Odabrano je "T jj:jj:jj" (vrijeme
reprodukcije tekućeg naslova).
Pritisnite ENTER.
"T jj:jj:jj" se promijeni u "T --:--:--".
Unesite vremenski kôd brojčanim tipkama,
zatim pritisnite ENTER. Primjerice, za
pronalaženje scene na 2 sata, 10 minuta i 20
sekundi nakon početka, jednostavno unesite
"2:10:20".
z Savjeti
• Kad je kontrolni izbornik isključen, možete tražiti
poglavlje (DVD VIDEO/DVD-RW), zapis (CD/DATA
CD/DATA DVD) ili datoteku (DATA CD/DATA DVD
(DivX video)) pritiskom brojčanih tipaka i tipke
ENTER.
• Moguć je prikaz prve scene naslova, poglavlja ili zapisa
s diska na zaslonu podijeljenom na 9 odjeljaka.
Reprodukciju možete započeti izravnim odabirom
željene scene. Za detalje pogledajte "Traženje po
scenama (PICTURE NAVIGATION)" (str. 37).
Napomene
• Prikazan broj naslova, poglavlja ili zapisa odgovara
broju snimljenom na disk.
• Za DVD+RW nije moguće koristiti pretraživanje
uporabom vremenskog koda.
Traženje po scenama (PICTURE
NAVIGATION)
Prikaz na zaslonu moguće je podijeliti na 9
odjeljaka radi bržeg pronalaženja željene scene.
4 Tipkom C/X/x/c odaberite poglavlje,
naslov ili zapis te pritisnite ENTER.
Reprodukcija počne od odabrane scene.
Za povratak na normalnu reprodukciju
Pritisnite C RETURN ili DISPLAY.
1 Pritisnite PICTURE NAVI tijekom reprodukcije.
Pojavi se sljedeći izbornik.
z Savjet
Ako ima više od 9 naslova, poglavlja ili zapisa, u donjem
desnom uglu zaslona prikazan je V.
Za prikaz ostalih naslova, poglavlja ili zapisa, odaberite
scenu u donjem desnom uglu zaslona i pritisnite x. Za
povratak na prethodnu scenu, odaberite scenu u gornjem
lijevom uglu i pritisnite X.
Napomena
Ovisno o disku, možda neće biti raspoložive sve funkcije.
2 Više puta pritisnite PICTURE NAVI za odabir
željene opcije.
Pogledajte objašnjenja za svaku opciju u
sljedećim odjeljcima.
• CHAPTER VIEWER (samo za DVD VIDEO):
prikazuje prvu scenu svakog poglavlja.
• TITLE VIEWER (samo za DVD VIDEO):
prikazuje prvu scenu svakog naslova.
• TRACK VIEWER (samo za VIDEO
CD/Super VCD): prikazuje prvu scenu
svakog zapisa.
3 Pritisnite ENTER.
Prva scena svakog poglavlja, naslova ili zapisa
se pojavi na sljedeći način.
37
Pri reprodukciji DVD VIDEO ili DVD-RW diska
Prikaz podataka o disku
Provjera vremena
reprodukcije i preostalog
vremena
Možete provjeriti vrijeme reprodukcije diska i
preostalo vrijeme naslova, poglavlja ili zapisa.
Također možete pogledati DVD/CD tekst, naziv
zapisa (MP3 audio) ili datoteka (DivX video)
snimljenih na disku.
• T j:j:j (sati: minute: sekunde)
Vrijeme reprodukcije tekućeg naslova
• T–j:j:j
Preostalo vrijeme reprodukcije tekućeg naslova
• C j:j:j
Vrijeme reprodukcije tekućeg poglavlja
• C–j:j:j
Preostalo vrijeme reprodukcije tekućeg
poglavlja
Pri reprodukciji VIDEO CD ili Super VCD diska
(s PBC funkcijom)
• j:j (minute: sekunde)
Vrijeme reprodukcije tekuće scene
Pri reprodukciji VIDEO CD-a (bez PBC
funkcije) ili CD-a
• T j:j (minute: sekunde)
Vrijeme reprodukcije tekućeg zapisa
• T–j:j
Preostalo vrijeme reprodukcije tekućeg zapisa
• D j:j
Vrijeme reprodukcije tekućeg diska
• D–j:j
Preostalo vrijeme reprodukcije tekućeg diska
Pri reprodukciji Super VCD-a (bez PBC
funkcije)
• T j:j (minute: sekunde)
Vrijeme reprodukcije tekućeg zapisa
1 Tijekom reprodukcije pritisnite tipku
TIME/TEXT.
Pojavi se sljedeći izbornik.
Pri reprodukciji DATA CD-a ili DATA DVD-a
(MP3 audio)
• T j:j (minute: sekunde)
Vrijeme reprodukcije tekućeg zapisa
Pri reprodukciji DATA CD-a/DATA DVD-a
(DivX video)
• j:j:j (sati: minute: sekunde)
Vrijeme reprodukcije tekuće datoteke
Vrijeme
2 Više puta pritisnite TIME/TEXT za promjenu
vremenskih podataka.
Pokazivač i vrsta informacije koja se može
prikazati ovisi o disku reproduciranom disku.
38
Provjera informacija o reprodukciji
Provjera informacija na pokazivaču
Provjera DVD/CD teksta
Informacije i tekst prikazan na ekranu možete
pogledati i na pokazivaču. Kada na ekranu TV
prijemnika mijenjate informacije, informacije na
pokazivaču izmjenjuju se na sljedeći način.
Više puta pritisnite TIME/TEXT u koraku 2 za prikaz teksta snimljenog na DVD-u/CD-u.
DVD/CD tekst se pojavi samo ukoliko je snimljen
na disku i nije ga moguće mijenjati. Ukoliko disk
ne sadrži tekst, pojavit će se poruka "NO TEXT".
Pri reprodukciji DVD-a ili DVD-RW-a
Vrijeme reprodukcije tekućeg naslova
Preostalo vrijeme tekućeg naslova
Provjera naziva albuma itd. na DATA CD-u/DATA
DVD-u (MP3 audio ili DivX video)
Pritiskom na tipku TIME/TEXT tijekom
reprodukcije MP3 audio zapisa na DATA CDu//DATA DVD-u ili DivX video datoteka na
DATA CD-u/DATA DVD-u, moguć je prikaz
naziva albuma/zapisa/datoteke i audio bit ratea
(količine podataka tekućeg audio zapisa u sekundi)
na TV ekranu.
Brzina prijenosa (bit rate)*
Vrijeme reprodukcije tekućeg poglavlja
Preostalo vrijeme tekućeg poglavlja
Tekst
Naslov i broj tekućeg poglavlja
Naziv albuma
Naziv zapisa/datoteke
(automatski se vraća na početak)
* Pojavi se kod:
−reprodukcije MP3 audio zapisa na DATA CD-u/
DATA DVD-u,
−reprodukcije DivX video datoteke koja sadrži MP3
zvuk na DATA CD-u/DATA DVD-u.
, nastavlja se
39
Pri reprodukciji DATA CD-a/DATA DVD-a
(MP3 audio)
Vrijeme reprodukcije i broj tekućeg zapisa
Naziv zapisa
Pri reprodukciji VIDEO CD-a (bez PBC funkcije) ili
CD-a
Vrijeme reprodukcije i broj tekućeg zapisa
Preostalo vrijeme tekućeg zapisa
Broj tekućeg albuma i zapisa
Vrijeme reprodukcije diska
(automatski se vraća na početak)
Pri reprodukciji DATA CD-a (DivX video) ili DATA
DVD-a (DivX video)
Vrijeme reprodukcije tekuće datoteke
Naziv tekuće datoteke
Preostalo vrijeme diska
Tekst
Tekući album i broj datoteke
Broj tekućeg zapisa i indeksa*
(automatski se vraća na početak)
(automatski se vraća na početak)
* Broj tekućeg zapisa i indeksa se pojave samo pri
reprodukciji VIDEO CD-a.
z Savjeti
• Pri reprodukciji VIDEO CD-a s PBC funkcijama,
prikazuju se broj zapisa i broj indeksa nakon teksta.
• Pri reprodukciji VIDEO CD-a s PBC funkcijom,
prikazuju se broj scena i vrijeme reprodukcije.
• Dulji tekst koji ne stane u jedan red će se pomicati preko
ekrana prednje strane.
• Vremenske podatke i tekst možete također provjeriti
uporabom kontrolnog izbornika (str. 12).
40
Napomene
• Ovisno o vrsti reproduciranog diska, možda neće biti
prikazan tekst diska ili naziv zapisa.
• Ovaj uređaj može prikazati samo DVD/CD tekst prve
razine, odnosno, naziv diska ili naslov.
• Vrijeme reprodukcije MP3 audio zapisa i DivX video
datoteka može biti netočno prikazano.
• Pri reprodukciji diska koji sadrži samo JPEG slikovne
datoteke pojavit će se poruka "NO AUDIO DATA" kad
je opcija "MODE (MP3, JPEG)" podešena na "AUTO",
"JPEG". "JPEG" se pojavi na pokazivaču kad je opcija
"MODE (MP3, JPEG)" podešena na "IMAGE (JPEG)".
41
Pri reprodukciji DVD VIDEO diska.
Podešavanje zvuka
Promjena zvuka
Pri reprodukciji DVD VIDEO ili DATA
DVD/DATA CD diskova (s DivX video
datotekama) snimljenim u više audio formata
(PCM, Dolby Digital, MPEG audio ili DTS),
moguće je promijeniti audio format. Kod DVD
VIDEO diskova snimljenih s višejezičnim zapisima,
možete odabrati željeni jezik dijaloga.
Kod CD-ova, DATA CD-ova ili VIDEO CD-ova,
možete odabrati zvuk desnog ili lijevog kanala i
možete slušati zvuk odabranog kanala preko oba
zvučnika (desnog i lijevog). Primjerice, kod diska
na kojem je snimljena skladba tako da su na desnom
kanalu snimljeni vokali a na lijevom kanalu glazba,
možete odabrati lijevi kanal i slušati samo glazbu
preko oba zvučnika.
Ovisno o DVD-u, razlikuje se odabir jezika.
Kad su prikazane 4 znamenke, one
predstavljaju kôd jezika. Pogledajte popis
kodova jezika na str. 77 kako bi vidjeli kojem
jeziku je pridijeljen određeni kôd.
Kad je isti jezik prikazan dva ili više puta,
DVD VIDEO je snimljen u višestrukom
(multiple) audio formatu.
Pri reprodukciji DVD-RW-a
Prikazane su vrste zapisa snimljenih na disk.
Osnovno podešenje je podcrtano.
Primjer:
• 1: MAIN (glavni zvuk)
• 1: SUB (pomoćni zvuk)
• 1: MAIN + SUB (glavni i pomoćni zvuk)
Pri reprodukciji VIDEO CD-a, CD-a, DATA CD-a
ili DATA DVD-a (MP3 audio)
Početno podešenje je podcrtano.
• STEREO: Standardni stereo zvuk
• 1/L: Zvuk lijevog kanala (mono)
• 2/R: Zvuk desnog kanala (mono)
Pri reprodukciji DATA CD-a (DivX video) ili
DATA DVD-a (DivX video)
Izbor formata audio signala za DATA CD ili
DATA DVD se razlikuje, ovisno o DivX video
datoteci sadržanoj na disku. Raspoloživi
formati su prikazani.
Pri reprodukciji Super VCD-a
1 Tijekom reprodukcije pritisnite $ (audio).
Pojavi se sljedeći izbornik.
2 Više puta pritisnite $ (audio) za odabir
željenog audio signala.
42
Početno podešenje je podcrtano.
• 1:STEREO: Standardni stereo zvuk audio
zapisa 1
• 1:1/L: Zvuk lijevog kanala audio zapisa 1
(mono)
• 1:2/R: Zvuk desnog kanala audio zapisa 1
(mono)
• 2:STEREO: Standardni stereo zvuk audio
zapisa 2
• 2:1/L: Zvuk lijevog kanala audio zapisa 2
(mono)
• 2:2/R: Zvuk desnog kanala audio zapisa 2
(mono)
Napomene
Tijekom reprodukcije Super VCD-a kod kojeg nije
snimljen audio 2 zapis, neće se čuti zvuk ako odaberete
"2:STEREO", "2:1/L" ili "2:2/R".
Prikaz podataka o audio formatu diska
Ako pritisnete $ (audio) više puta tijekom
reprodukcije, format tekućeg audio signala (Dolby
Digital, DTS, PCM, itd.) će biti prikazan na
sljedeći način.
Pri reprodukciji DVD VIDEO diska
Primjer:
Za 5.1-kanalni Dolby Digital zvuk
Stražnji (L/R)
O audio signalima
Audio signali snimljeni na disk sadrže zvukovne
elemente (kanale) navedene u nastavku. Svaki
kanal se reproducira putem posebnog zvučnika.
• Prednji lijevi (L)
• Prednji desni (R)
• Središnji
• Stražnji lijevi (L)
• Stražnji desni (R)
• Stražnji (mono): Može se raditi o signalu Dolby
Surround zvuka ili o signalu Dolby Digital zvuka
stražnjeg mono kanala.
• LFE (Low Frequency Effect) –
niskofrekvencijski signal
Napomena
Prednji (L/R)
+ Srednji
LFE (niskofrekventni
efekt)
Primjer:
Za 3-kanalni Dolby Digital zvuk
Prednji (L/R)
• Ako je "DTS" u izborniku "AUDIO SETUP" podešen na
"OFF", opcija odabira DTS zapisa neće se pojaviti na
zaslonu čak ako disk sadrži DTS zapise (pogledajte str. 70).
• MPEG audio signali s više od dva kanala će se pojaviti na
prikazan način (3/2.1, 2/1), no iz prednjih dvaju zvučnika
će se reproducirati samo signali prednjeg lijevog (L) ili
prednjeg desnog (R) kanala.
Stražnji (mono)
Pri reprodukciji DivX video datoteke na DATA CDu ili DATA DVD-u
Primjer:
Za MP3 zvuk
Brzina prijenosa
(bit rate)
43
SURROUND postavke (TVS)
Za isključenje podešenja
U koraku 2 odaberite "OFF".
TVS DYNAMIC THEATER
Kada su priključena samo 2 prednja zvučnika,
funkcija TVS (TV Virtual Surround) vam
omogućava uživanje u surround efektima uporabom
zvučne slike kojom se stvara privid stražnjih
zvučnika iz zvuka prednjih zvučnika (L: lijevi, R:
desni) bez stvarne uporabe stražnjih zvučnika.
TVS je razvila tvrtka Sony kako bi omogućila
surround zvuk kad koristite samo stereo TV
prijemnik.
Ako je uređaj tako konfiguriran da daje signale na
priključak DIGITAL OUT (OPTICAL* ili
COAXIAL), moći ćete koristiti surround efekt
samo ako je opcija "DOLBY DIGITAL" podešena
na "D-PCM" i "MPEG" na "PCM" u izborniku
"AUDIO SETUP" (str. 69).
* Samo DVP-NS52P
1 Pritisnite SUR tijekom reprodukcije.
Pojavi se sljedeći izbornik.
2 Pritisnite SUR više puta za odabir nekog od
TVS surround efekata.
Pogledajte pojašnjenje za svaki način
reprodukcije.
• TVS DYNAMIC THEATER
• TVS DYNAMIC
• TVS WIDE
• TVS NIGHT
• TVS STANDARD
44
Stvara skupinu VELIKIH virtualnih stražnjih
zvučnika i virtualni subwoofer iz zvuka prednjih
zvučnika (L, R) bez uporabe stvarnih stražnjih
zvučnika i subwoofera (prikazano na donjoj slici).
Ovaj način reprodukcije je učinkovit kada je
udaljenost između prednjih L i R zvučnika mala,
primjerice kod ugrađenih zvučnika stereo TV
prijemnika.
TVS DYNAMIC
Koristi zvučnu sliku kako bi stvorio dojam
stražnjih zvučnika iz zvuka prednjih zvučnika (L,
R) bez uporabe stvarnih stražnjih zvučnika
(prikazano na donjoj slici).
Ovaj način reprodukcije je učinkovit kada je
udaljenost između prednjih L i R zvučnika mala,
primjerice kod ugrađenih zvučnika stereo TV
prijemnika.
TVS WIDE
Stvara dojam 5 parova stražnjih zvučnika iz zvuka
prednjih zvučnika (L, R), kao što je prikazano na
slici.
Ovaj način reprodukcije je učinkovit kada je
udaljenost između prednjih L i R zvučnika mala,
primjerice kod ugrađenih zvučnika stereo TV
prijemnika.
TVS NIGHT
Snažni zvukovi, kao što su eksplozije, se potiskuju a
tiši zvukovi se normalno reproduciraju. Ovaj način
reprodukcije je pogodan kad želite čuti dijaloge i
uživati u surround efektima "TVS WIDE" načina
reprodukcije na malim razinama glasnoće
TVS STANDARD
Stvara tri skupine virtualnih stražnjih zvučnika iz
zvuka prednjih zvučnika (L, R), bez stvarne
uporabe stražnjih zvučnika (pogledajte sliku).
Primijenite ovo podešenje kad koristite 2 odvojena
zvučnika.
L : Prednji zvučnik (lijevi)
R : Prednji zvučnik (desni)
i : Virtualni zvučnici
Napomene
• Kada signal koji se reproducira ne sadrži signal stražnjih
zvučnika, ne mogu se čuti surround efekti.
• Kad odaberete jedan od TVS načina reprodukcije,
isključite surround mod spojenog TV prijemnika ili
pojačala (prijemnika).
• Vaš položaj pri slušanju treba biti između i na jednakoj
udaljenosti od zvučnika i zvučnici trebaju biti
postavljeni u sličnom okruženju.
• Funkcija "TVS NIGHT" neće raditi kod svih diskova
jednako.
• TVS efekti ne rade kad koristite funkcije ubrzane i
usporene reprodukcije, iako možete promijeniti TVS
modove.
45
Gledanje filmova
Promjena kuta kamere
Kod DVD VIDEO diskova na kojima su neke
scene snimljena iz više kutova, na pokazivaču na
prednjoj strani se prikazuje oznaka ")". To znači
da možete mijenjati kut gledanja.
Prikaz titlova
Kod DVD-ova kod kojih su snimljeni titlovi,
možete ih za vrijeme reprodukcije DVD-a po želji
uključiti ili isključiti.
1 Tijekom reprodukcije pritisnite ' (titl).
Pojavit će se sljedeći izbornik.
1 Tijekom reprodukcije pritisnite ) (kut).
Bit će prikazan broj kuta kamere.
2 Više puta pritisnite ' (titl) za odabir jezika.
2 Više puta pritisnite ) (kut) za odabir broja
kuta.
Scena se promijeni prema odabranom kutu.
Napomena
Ovisno o DVD VIDEO disku, možda nećete moći
mijenjati kut čak niti kad su scene na DVD VIDEO disku
snimljene iz više kutova.
46
Pri reprodukciji DVD VIDEO diska
Odaberite željeni jezik titla.
Mogućnost odabira jezika ovisi o DVD-u.
Kad su prikazane 4 znamenke, one
predstavljaju kôd jezika. Pogledajte popis
kodova jezika na str. 77 kako bi vidjeli kojem
jeziku je pridijeljen određeni kôd.
Pri reprodukciji DVD-RW diskova
Odaberite "ON".
Pri reprodukciji DATA CD-a (DivX video) ili
DATA DVD-a (DivX video)
Izbor titlova za DATA CD ili DATA DVD se
razlikuje, ovisno o DivX video datoteci
sadržanoj na disku. Raspoloživi titlovi su
prikazani.
Za isključenje titlova
U koraku 2 odaberite "OFF".
Napomene
• Ovisno o DVD VIDEO disku, možda nećete moći
mijenjati ili isključiti titlove čak niti kad su na DVD-u
snimljeni višejezični titlovi.
• Na DATA CD-u/DATA DVD-u je titlove moguće
mijenjati samo za DivX video datoteke.
• Titlove je moguće mijenjati ako DivX video datoteka
ima ekstenziju ".AVI" ili ".DIVX" te sadrži informaciju
o titlu unutar iste datoteke.
• Kod reprodukcije diska s titlovima, titl će možda nestati
kad pritisnete tipku FAST PLAY ili SLOW PLAY.
Podešavanje reproducirane
slike (CUSTOM PICTURE MODE)
Kako biste postigli željenu kvalitetu slike, uređaj
omogućuje podešavanje video signala DVD-a,
VIDEO CD-a, DATA CD-a//DATA DVD-a u
JPEG formatu ili DATA CD-a/DATA DVD-a koji
sadrži DivX video datoteke. Odaberite postavke
koje najbolje odgovaraju programu kojeg gledate.
Kad odaberete "MEMORY", možete dodatno
podešavati svaki element slike (boju, svjetlinu, itd.).
1 Pritisnite DISPLAY tijekom reprodukcije. (Kod
reprodukcije DATA CD-a/DATA DVD-a u JPEG
formatu, pritisnite dvaput)
Pojavi se sljedeći izbornik.
2 Tipkama X/x odaberite
(CUSTOM
PICTURE MODE), zatim pritisnite ENTER.
Pojave se opcije funkcije "CUSTOM
PICTURE MODE".
, nastavlja se
47
3 Pritisnite X/x za odabir željenog podešenja.
Osnovno podešenje je podcrtano.
• STANDARD: prikaz standardne slike.
• DYNAMIC 1: prikaz slike uz povećani
kontrast i jačinu boje.
• DYNAMIC 2: prikaz slike uz povećani
kontrast i jačinu boje više od DYNAMIC 1.
• CINEMA 1: prikaz detalja na tamnim
područjima uz povećanje razine crne boje.
• CINEMA 2: prikaz bijele boje je svjetliji a
crne boje bogatiji uz povećanje kontrasta.
• MEMORY: za detaljnije podešavanje slike.
4 Pritisnite ENTER.
Podešavanje značajki slike u
"MEMORY"
Moguće je podesiti svaki element slike zasebno.
• PICTURE: mijenja kontrast.
• BRIGHTNESS: mijenja sveukupnu svjetlinu.
• COLOR: čini boje dubljima ili svjetlijima.
• HUE: mijenja balans boje.
1 U koraku 3 iz poglavlja "Podešavanje
reproducirane slike" odaberite "MEMORY" i
pritisnite ENTER.
Pojavi se skala podešenja opcije "PICTURE".
Počne se primjenjivati odabrano podešenje.
z Savjet
Pri gledanju filmova, preporučuje se podešenje "CINEMA
1" ili "CINEMA 2".
2 Tipkama C/c podesite kontrast slike.
Za prelazak na sljedeću ili prethodnu sliku bez
pohrane tekućeg podešenja, pritisnite X/x.
3 Pritisnite ENTER.
Podešenje je pohranjeno i pojavi se skala
podešenja opcije "BRIGHTNESS".
4 Ponovite korak 2 i 3 kako biste podesili
"BRIGHTNESS", "COLOR" i "HUE".
Za isključenje izbornika
Pritisnite C RETURN ili DISPLAY.
Napomena
Podešenje "BRIGHTNESS" nije primjenjivo ako
CD/DVD uređaj spojite putem priključka LINE OUT
(VIDEO) ili S VIDEO OUT te odaberete
"PROGRESSIVE AUTO" ili "PROGRESSIVE VIDEO"
uporabom tipke PROGRESSIVE na prednjoj strani
uređaja (samo DVP-NS52P).
48
Izoštravanje slike (SHARPNESS)
Za poništenje podešenja "SHARPNESS"
U koraku 3 odaberite "OFF".
Napomena
Funkcija SHARPNESS izoštrava obrise slike na
TV ekranu.
Ovo podešenje nije primjenjivo ako CD/DVD uređaj
spojite putem priključka LINE OUT (VIDEO), S VIDEO
OUT, ili LINE (RGB) - TV te odaberete "PROGRESSIVE
AUTO" ili "PROGRESSIVE VIDEO" uporabom tipke
PROGRESSIVE na prednjoj strani uređaja (samo DVPNS52P).
1 Pritisnite DISPLAY tijekom reprodukcije (kod
reprodukcije DATA CD-a/DATA DVD-a
pritisnite dvaput).
Pojavi se kontrolni izbornik.
2 Tipkom X/x odaberite
(SHARPNESS) te pritisnite ENTER.
Pojave se opcije za "SHARPNESS".
3 Tipkom X/x odaberite razinu.
• 1: naglašava obrise.
• 2: naglašava obrise više od podešenja 1.
4 Pritisnite ENTER.
Aktivira se opcija.
49
Napomene
Reprodukcija MP3 zvuka i JPEG slika
MP3 audio zapisi i JPEG
slikovne datoteke
MP3 je tehnologija kompresije zvuka usklađena s
ISO/MPEG normama. JPEG je tehnologija
kompresije slike.
Moguće je reproducirati DATA CD-ove/DATA
DVD-ove koji sadrže MP3 audio zapise ili JPEG
slikovne datoteke.
Diskovi koje uređaj može reproducirati
Moguće je reproducirati DATA CD-ove (CD-ROM/
CD-R/CD-RW) ili DATA DVD-ove (DVDROM/DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R)
snimljene u MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3)
formatu i JPEG formatu. Međutim, DATA CD-ovi
moraju biti snimljeni u ISO9660 razina 1, razina 2,
ili Joliet formatu, a DATA DVD-ovi u UDF
(Universal Disk Format) formatu, da bi uređaj
mogao prepoznati zapise (ili datoteke). Za više
informacija o formatu zapisa, pogledajte upute CDR/RW uređaja ili programa za snimanje (nisu dio
isporuke).
• Uređaj će reproducirati bilo kakve podatke s
ekstenzijom ".MP3", ".JPG" ili ".JPEG", čak i ako nisu u
MP3 ili JPEG formatu. Reprodukcijom tih podataka
može se proizvesti glasan šum koji može oštetiti vaše
zvučnike.
• Uređaj ne može reproducirati audio zapise u mp3PRO
formatu.
• Nije moguća reprodukcija nekih JPEG datoteka.
• Nije moguća reprodukcija MP3 audio zapisa/JPEG
slikovnih datoteka na DATA CD-ovima koji sadrže
DivX video datoteke.
Redoslijed reprodukcije albuma,
zapisa i datoteka
Albumi se reproduciraju sljedećim redom:
Struktura sadržaja diska
Razina 1 Razina 2 Razina 3 Razina 4 Razina 5
korije.
dir.*
Napomena
Uređaj možda neće moći reproducirati neke DATA CDove/DATA DVD-ove izrađene u Packet Write formatu.
MP3 audio zapisi i JPEG datoteke koje
je moguće reproducirati
Uređaj može reproducirati sljedeće zapise i datoteke:
− MP3 audio zapise s ekstenzijom ".MP3"
− JPEG slikovne datoteke s ekstenzijom ".JPEG" ili
".JPG"
− JPEG slikovne datoteke koje su usklađene s
DCF* formatom slikovnih datoteka.
* "Design rule for Camera File system": Slikovni standardi
za digitalne fotoaparate koje je odredila JEITA (Japan
Electronics and Information Technology Industries
Association).
Album
Zapis (MP3 audio) ili
datoteka (JPEG slika)
* korije. dir. = korijenski direktorij
50
Kada umetnete DATA CD/DATA DVD i pritisnete
H, redom će se reproducirati numerirani zapisi
(ili datoteke) od 1 do 7. Svaki podalbum/zapis
(ili datoteke) unutar odabranog albuma ima
prioritet nad narednim albumom unutar iste grane.
(Primjer: C sadrži D tako da se 4 reproducira
prije 5.)
Kada se nakon pritiska na MENU prikaže popis
MP3 albuma (str. 52), albumi su organizirani na
sljedeći način: A t B t C t D t F t
G. Albumi u kojima nema zapisa (ili datoteka)
(kao što je album E), nisu prikazani na popisu.
Reprodukcija MP3 audio
zapisa i JPEG slikovnih
datoteka
U ovom uređaju je moguće reproducirati MP3
audio zapise i JPEG slikovne datoteke snimljene na
DATA CD-ove (CD-ROM/CD-R/CD-RW) ili
DATA DVD-ove (DVD-ROM/DVD+RW/DVD+R/
DVD-RW/DVD-R)
z Savjeti
• Ukoliko na početak imena zapisa/datoteke dodate
brojeve (01, 02, 03, itd.) kod pohrane na disk,
zapisi/datoteke će biti reproducirani tim redoslijedom.
• Budući da diskovima s puno razina direktorija treba više
vremena za početak reprodukcije, preporučamo da
albume ne izrađujete s više od dvije razine.
Napomene
• Slijed reprodukcije može biti drukčiji od opisanog,
ovisno o programu koji se koristi za snimanje DATA
CD-a/DATA CD-a.
• Opisani slijed reprodukcije nije primjenjiv ako disk
sadrži više od 200 albuma i više od 300 datoteka u
svakom albumu.
• Uređaj prepoznaje do 200 albuma (uređaj prebrojava
samo albume, uključujući i one koji ne sadrže MP3
audio zapise i JPEG slikovne datoteke). Uređaj neće
reproducirati albume nakon prvih 200 albuma.
• Uređaju će možda trebati više vremena za početak
reprodukcije kod prelaska na sljedeći album ili kod
odabira drugog albuma.
z Savjet
Tijekom reprodukcije MP3 audio zapisa moguće je vidjeti
informacije o disku (str. 38).
Napomene
• KODAK Picture CD automatski počinje reprodukciju
nakon ulaganja.
• Ako DATA CD/DATA DVD ne sadrži nijedan MP3
audio zapis ili JPEG slikovnu datoteku, na ekranu će biti
prikazano "No audio data" ili "No image data".
, nastavlja se
51
Odabir albuma
Odabir MP3 audio zapisa
1 Pritisnite MENU.
1 Nakon koraka 2 iz odjeljka "Odabir albuma"
Pojavi se popis albuma s diska.
Tijekom reprodukcije albuma označen je
njegov naslov.
2 Tipkama X/x odaberite željeni album.
3 Pritisnite H.
Započet će reprodukcija odabranog albuma.
Za odabir MP3 audio zapisa, pogledajte
"Odabir MP3 audio zapisa" (str. 52).
Za odabir JPEG slikovnih datoteka, pogledajte
"Odabir JPEG slikovnih datoteka" (str. 53).
pritisnite ENTER.
Pojavi se popis zapisa sadržanih u albumu.
2 Tipkama X/x odaberite zapis i pritisnite
ENTER.
Reprodukcija počne od odabranog zapisa.
Za zaustavljanje reprodukcije
Pritisnite x.
Za prelazak na sljedeću ili prethodnu stranicu
Pritisnite c ili C.
Za zaustavljanje reprodukcije
Pritisnite x.
Za prelazak na sljedeću ili prethodnu stranicu
Pritisnite c ili C.
Za uključenje/isključenje izbornika
Pritisnite MENU više puta.
z Savjet
U odabranom album moguća je reprodukcija samo MP3
audio zapisa, JPEG slikovnih datoteka ili obojeg,
podešavanjem opcije "MODE (MP3, JPEG)" (str. 54).
52
Za povratak na prethodni prikaz
Pritisnite C RETURN.
Za reprodukciju sljedećeg ili prethodnog MP3
audio zapisa
Pritisnite > ili .. Imajte na umu da možete
odabrati sljedeći album ako nastavite pritiskati
> nakon zadnjeg zapisa prvog albuma, no ne
možete se vratiti na prethodni album pritiskom
tipke .. Za povratak na prethodni album,
odaberite album iz popisa.
Odabir JPEG slikovne datoteke
1 Nakon koraka 2 iz odjeljka "Odabir albuma"
pritisnite PICTURE NAVI.
U 16 umanjenih okvira pojave se slike datoteka
u albumu. S desne strane je prikazan trak za
pomicanje.
Zakretanje JPEG slike
Pritisnite X/x tijekom prikaza slike. Svaki puta kada
pritisnete X, slika se zakrene u lijevo za 90 stupnjeva.
Za povratak na normalni prikaz pritisnite CLEAR.
Slika se također vrati u normalan položaj ako pritisnete C/c za prelazak na sljedeću/prethodnu sliku.
Primjer: kad jednom pritisnete X.
Smjer zakretanja
Za prikaz sljedećih slika, odaberite slike u
donjem retku te pritisnite x. Za povratak na
prethodnu slike odaberite slike u gornjem retku
te pritisnite X.
2 Tipkama C/X/x/c odaberite sliku koju
želite vidjeti te pritisnite ENTER.
Pojavi se odabrana slika.
Primjer
Uvećanje JPEG slike (ZOOM)
Pritisnite ZOOM dok je prikazana slika. Sliku
možete uvećati do četiri puta u odnosu na izvornu
veličinu, a možete je i pomicati tipkama C/X/x/c.
Za povratak na normalni prikaz pritisnite CLEAR.
Kad jednom pritisnete tipku ZOOM (x2)
Slika se uveća dva puta u odnosu na izvornu
veličinu.
Kad dvaput pritisnete tipku ZOOM (x4)
Slika se uveća četiri puta u odnosu na izvornu
veličinu.
Za isključenje prikaza JPEG slike
Pritisnite x.
z Savjeti
Za prelazak na sljedeću ili prethodnu sliku
Pritisnite c ili C. Možete odabrati prvu datoteku
sljedećeg albuma pritiskom tipke c tijekom
reprodukcije zadnje datoteke tekućeg albuma.
Imajte na umu da se ne možete vratiti na prethodni
album pritiskom tipke C. Prethodni album možete
odabrati iz popisa.
• Tijekom prikaza JPEG slika, možete podesiti opcije kao
što su "INTERVAL" (str. 55), "EFFECT" (str. 56) i
"SHARPNESS" (str. 49).
• JPEG slike možete gledati bez MP3 zvuka tako da
podesite "MODE (MP3, JPEG)" na "IMAGE (JPEG)"
(str. 54).
• Datum snimanja slike je prikazan uz "DATE" u
kontrolnom izborniku (str. 12). Ovisno o digitalnom
fotoaparatu, datum možda neće biti prikazan.
Napomene
PICTURE NAVI ne radi ako je u "MODE (MP3, JPEG)"
odabrana opcija "AUDIO (MP3)" (str. 54).
53
Slide Show reprodukcija JPEG
slika
Možete reproducirati JPEG slikovne datoteke s
DATA CD-a za redom, poput prezentacije (slide
show).
Slideshow reprodukcija sa zvukom
(MODE (MP3, JPEG))
Ako su JPEG i MP3 datoteke u istom albumu,
možete gledati JPEG slike uz zvuk.
1 Pritisnite DISPLAY kad je uređaj zaustavljen.
Pojavi se kontrolni izbornik.
2 Tipkama X/x odaberite
MODE
(MP3, JPEG) i pritisnite ENTER.
Pojave se opcije za "MODE (MP3, JPEG)".
3 Tipkama X/x odaberite "AUTO" (početno
1 Pritisnite MENU.
Pojavi se popis albuma na DATA CD-u/DATA
DVD-u.
podešenje) te pritisnite ENTER.
• AUTO: Reprodukcija JPEG slikovnih
datoteka kao slideshow sa zvukom (MP3
audio zapisi).
• AUDIO (MP3): Kontinuirana reprodukcija
MP3 audio zapisa.
• IMAGE (JPEG): Reprodukcija JPEG
slikovnih datoteka kao slideshowa.
4 Pritisnite MENU.
Pojavi se popis albuma snimljenih na DATA CD/
DATA DVD.
2 Tipkama X/x odaberite album.
3 Pritisnite H.
Započinje slide show reprodukcija JPEG slika
iz odabranog albuma.
Za zaustavljanje reprodukcije
Pritisnite x.
5 Tipkama X/x odaberite album koji sadrži
željene MP3 audio i JPEG zapise.
Napomene
• Slideshow se zaustavlja kad pritisnete X/x ili ZOOM.
Za nastavak reprodukcije pritisnite H.
• Ova funkcija ne radi ako je opcija "MODE (MP3,
JPEG)" podešena na "AUDIO (MP3)" (str. 54).
54
6 Pritisnite H.
Započet će reprodukcija odabranog albuma sa
zvukom.
z Savjeti
• Za ponavljanje reprodukcije MP3 audio zapisa i JPEG
datoteka iz jednog albuma, ponavljanje reprodukcije
istog MP3 zapisa ili albuma kad je opcija "MODE
(MP3, JPEG)" podešena na "AUTO", pogledajte
poglavlje "Ponavljanje reprodukcije (Repeat Play)" na
str. 32.
• Uređaj prepoznaje maksimalno 200 albuma bez obzira
na odabrani način reprodukcije. Na svakom albumu
uređaj prepoznaje do 300 MP3 audio zapisa i 300 JPEG
datoteka kad je odabran "AUTO", 600 MP3 audio
zapisa kad je odabran "AUDIO (MP3)" i 600 JPEG
datoteka kad je odabran "IMAGE (JPEG)".
Napomene
• Nije moguća istovremena reprodukcija JPEG datoteka i
MP3 zapisa ako nisu iz istog albuma.
• Kad je trajanje reprodukcije JPEG datoteke duže od
MP3 audio zapisa ili obrnuto, slideshow se nastavlja bez
zvuka, odnosno slike.
• Ako reproducirate veliki MP3 zapis i JPEG slikovnu
datoteku, može doći do preskakanja zvuka. Savjetujemo
da kod izrade datoteke odaberete MP3 bit rate do 128
kbps ili niži. Ako zvuk i dalje preskače, smanjite
veličinu JPEG datoteke.
Određivanje intervala slideshowa
(INTERVAL)
Pri slideshow reprodukciji JPEG slikovnih datoteka
možete odrediti trajanje prikaza pojedinačnih slika.
1 Dvaput pritisnite DISPLAY tijekom
reprodukcije JPEG datoteka ili kad je uređaj
zaustavljen.
Pojavi se kontrolni izbornik.
2 Pritisnite X/x za odabir
(INTERVAL), zatim pritisnite ENTER.
Pojave se opcije izbornika "INTERVAL".
3 Pritisnite X/x za odabir podešenja.
Početno podešenje je podcrtano.
• NORMAL: Podešava trajanje na otprilike 6
do 9 sekundi.
• FAST: Podešava trajanje kraće od
NORMAL.
• SLOW1: Podešava trajanje duže od
NORMAL.
• SLOW2: Podešava trajanje duže od SLOW1.
4 Pritisnite ENTER.
Napomena
Neke JPEG datoteke, osobito progresivne ili one s
razlučivošću od 3 000 000 piksela ili više će trebati duže
vrijeme za početak prikazivanja od ostalih. Stoga će se
njihovo trajanje činiti dužim od odabrane opcije.
, nastavlja se
55
Odabir efekta za slikovne datoteke u
slideshowu (EFFECT)
Pri reprodukciji JPEG slikovnih datoteka možete
odabrati efekt koji će se koristiti kod gledanja
slideshowa.
1 Dvaput pritisnite DISPLAY tijekom
reprodukcije JPEG datoteka ili kad je uređaj
zaustavljen.
2 Pritisnite X/x za odabir
(EFFECT),
zatim pritisnite ENTER.
Pojave se opcije izbornika "EFFECT".
3 Pritisnite X/x za odabir podešenja.
Početno podešenje je podcrtano.
• MODE1: Slike se pojavljuju odozgo prema
dolje.
• MODE2: Slike se pojavljuju slijeva prema
desno.
• MODE3: Slike se pojavljuju širenjem iz
središta ekrana.
• MODE4: Slike se pojavljuju s različitim
efektima primijenjenim slučajnim slijedom.
• MODE5: Sljedeća slika se pojavi preko
prethodne.
• OFF (isključeno)
4 Pritisnite ENTER.
56
DivX® video datoteke
O DivX video datotekama
DivX® je tehnologija kompresije video datoteka
koju je razvila tvrtka DivXNetworks, Inc. te je
proizvod s DivX® certifikatom.
Vaš uređaj može reproducirati DATA CD-ove i
DATA DVD-ove koji sadrže DivX video datoteke.
DATA CD i DATA DVD diskovi koje
uređaj može reproducirati
Moguće je reproducirati DATA CD-ove (CDROM/CD-R/CD-RW) i DATA DVD-ove (DVDROM/DVD+RW/DVD+R/ DVD-RW/DVD-R) pod
sljedećim uvjetima:
− Na DATA CD-ovima/DATA DVD-ovima koji
sadrže DivX video datoteke uz MP3 audio zapise
ili JPEG slikovne datoteke, uređaj će
reproducirati samo DivX video datoteke.
Međutim, ovaj uređaj reproducira samo DATA
CD-ove čiji logički format je ISO9660 Level 1/
Level 2 ili Joliet, a DATA DVD-ove u UDF
(Universal Disk Format) formatu.
Za više informacija o formatu zapisa pogledajte
upute isporučene s uređajem ili softverom za
snimanje (nisu dio isporuke).
DivX video datoteke koje je moguće
reproducirati
Uređaj može reproducirati datoteke snimljene
DivX formatu, a koje u ima ekstenziju ".AVI" ili
".DIVX". Uređaj neće reproducirati datoteke s
ekstenzijom ".AVI" ili ".DIVX" ako ne sadrže
DivX video zapise.
z Savjet
Detalje o MP3 audio zapisima i JPEG slikovnim
datotekama na DATA CD-ovima/DATA DVD-ovima
potražite u odjeljku "Diskovi koje uređaj može
reproducirati" (str. 50).
Napomene
• Uređaj ponekad neće reproducirati DivX video datoteku
koja je bila sastavljena od dviju ili više DivX video
datoteka.
• Uređaj ne može reproducirati DivX video datoteku s
razlučivošću većom od 720 (širina) T 576 (visina)/2GB.
• Ovisno o DivX video datoteci, slika može biti nejasna ili
zvuk isprekidan.
• Uređaj ne može reproducirati neke DivX video datoteke
koje traju duže od 3 sata.
Redoslijed reprodukcije s DATA CD-ova i DATA
DVD-ova
Pogledajte odjeljak "Redoslijed reprodukcije
albuma, zapisa i datoteka" (str. 50). Opisani
redoslijed ponekad neće biti primjenjiv, ovisno o
softveru korištenom za izradu DivX video datoteke
ili ako disk sadrži više od 200 albuma i 600 DivX
video zapisa u svakom albumu.
Napomena
Uređaj možda neće moći reproducirati neke DATA CDove/ DATA DVD-ove izrađene u Packet Write formatu.
57
Reprodukcija DivX Video
datoteka
Moguće je reproducirati DivX video datoteke na
DATA CD-u (CD-ROM/CD-R/CD-RW) i DATA
DVD-u (DVD-ROM/DVD+RW/DVD+R/ DVDRW/DVD-R).
Odabir albuma
1 Pritisnite MENU.
Pojavi se popis albuma s diska. Navedeni su
samo albumi koji sadrže DivX video datoteke.
2 Tipkama X/x odaberite album za
reprodukciju.
3 Pritisnite H.
Reprodukcija počne od odabranog albuma. Za
odabir DivX video datoteka, pogledajte
"Odabir DivX video datoteke" (str. 59).
Za zaustavljanje reprodukcije
Pritisnite x.
z Savjeti
Tijekom reprodukcije DivX video datoteke moguće je
vidjeti informaciju o disku (str. 38).
Napomene
• Ako na DATA CD-u/DATA DVD-u nema snimljenih
DivX video datoteka, pojavi se poruka koja upozorava
da taj disk nije moguće reproducirati.
• Ovisno o DivX video datoteci, slika se može zaustaviti
ili biti nejasna. U tom slučaju preporučamo da izradite
datoteku s nižom brzinom prijenosa (bit rate). Ako je
zvuk i dalje nejasan, preporuča se uporaba MP3 audio
formata. Međutim, ovaj uređaj ne podržava WMA
(Windows Media Audio) format.
• Zbog tehnologije kompresije koja se koristi za DivX
video datoteke, između pritiska tipke H i pojave slike
može proći neko vrijeme.
• Ovisno o DivX video datoteci, zvuk možda neće
odgovarati slici na ekranu.
58
Za prelazak na sljedeću ili prethodnu stranicu
Pritisnite C ili c.
Za uključenje/isključenje izbornika
Pritisnite MENU više puta.
Odabir DivX video datoteke
1 Nakon koraka 2 iz odjeljka "Odabir albuma"
pritisnite ENTER.
Pojavi se popis zapisa sadržanih u albumu.
2 Tipkama X/x odaberite datoteku i pritisnite
ENTER.
Reprodukcija počne od odabranog datoteke.
Za zaustavljanje reprodukcije
Pritisnite x.
Za prelazak na sljedeću ili prethodnu stranicu
Pritisnite C ili c.
Za povratak na prethodni prikaz
Pritisnite C RETURN.
Za prelazak na sljedeću ili prethodnu DivX video
datoteku bez prikaza popisa datoteka
Sljedeću ili prethodnu DivX video datoteku u istom
albumu možete odabrati pritiskom na > ili ..
Možete također odabrati prvu datoteku sljedećeg
albuma pritiskom tipke > tijekom reprodukcije
zadnje datoteke tekućeg albuma. Imajte na umu da
se ne možete se vratiti na prethodni album
pritiskom tipke .. Za povratak na prethodni
album, odaberite album iz popisa.
z Savjeti
Ako je određeno broj reprodukcija neke DivX video
datoteke, moguće ju je gledati samo toliko puta. Ubrajaju
se sljedeće situacije:
− kad je uređaj isključen. To uključuje automatsko
isključenje funkcijom Auto Power Off. Pritisnite X
umjesto x kad želite prekinuti gledanje.
− kad je otvorena uložnica diska.
− kad se reproducira druga datoteka.
59
Uporaba različitih dodatnih funkcija
3 Pritisnite X/x za odabir
(PARENTAL CONTROL), zatim pritisnite
ENTER.
Blokiranje diskova (CUSTOM
Pojavit će se opcije za "PARENTAL
CONTROL".
PARENTAL CONTROL, PARENTAL CONTROL)
Za odabrani disk možete podesiti dvije vrste
ograničenja reprodukcije.
• Korisničko ograničenje reprodukcije (Custom
Parental Control)
Ograničenje reprodukcije možete tako podesiti
da uređaj ne može reproducirati neprikladne
diskove.
• Blokiranje (Parental Control)
Reprodukcija nekih DVD-ova se može ograničiti
do određene razine, primjerice ovisno o dobi korisnika. Scene mogu biti blokirane ili zamijenjeni.
Kod obje vrste ograničenja reprodukcije koristi se
ista zaporka.
4 Pritisnite X/x za odabir "ON t", zatim
pritisnite ENTER.
Ako niste upisali zaporku
Pojavit će se izbornik za upis nove zaporke.
Brojčane
tipke
Brojčanim tipkama unesite 4 znamenke
zaporke, zatim pritisnite ENTER.
Pojavit će se potvrda unosa zaporke.
Ako ste već upisali zaporku
Pojavi se izbornik za unos zaporke.
Korisničko ograničenje reprodukcije
(Custom Parental Control)
Kod korisničkog ograničenja reprodukcije diskova
možete podesiti istu zaporku za najviše 40 diskova.
Kad podesite 41. disk, prvi disk se poništi.
1 Stavite disk kojeg želite blokirati.
Ako disk započne reprodukciju, pritisnite x za
zaustavljanje reprodukcije.
2 Pritisnite DISPLAY kad je uređaj zaustavljen.
Bit će prikazan kontrolni izbornik.
60
5 Unesite ili ponovo unesite 4 znamenke zaporke
brojčanim tipkama, zatim pritisnite ENTER.
Pojavit će se poruka "Custom parental control
is set" (korisničko ograničenje reprodukcije je
podešeno) i zatim se na ekranu ponovo prikaže
kontrolni izbornik.
Isključenje korisničkog ograničenja reprodukcije
1
2
3
Postupite prema opisima koraka 1-3 funkcije
"Korisničko ograničenje reprodukcije (Custom
Parental Control)".
Pritisnite X/x za odabir "OFF t", zatim
pritisnite ENTER.
Upišite 4 znamenke zaporke brojčanim
tipkama, zatim pritisnite ENTER.
Reprodukcija diskova kod kojih je aktivirano
korisničko ograničenje reprodukcije
1
2
Umetnite disk kod kojeg je aktivirano
korisničko ograničenje reprodukcije.
Pojavi se izbornik "CUSTOM PARENTAL
CONTROL".
Upišite 4 znamenke zaporke brojčanim
tipkama, zatim pritisnite ENTER.
Uređaj je spreman za reprodukciju.
z Savjet
Ako zaboravite zaporku, kad izbornik "CUSTOM
PARENTAL CONTROL" zatraži upis zaporke, brojčanim
tipkama unesite 6-znamenkasti broj "199703", zatim
pritisnite tipku ENTER. Sada će se od vas zatražiti unos
nove četveroznamenkaste zaporke.
Ograničavanje reprodukcije (Parental
Control)
3 Tipkama X/x odaberite "PLAYER t", zatim
pritisnite tipku ENTER.
Ako još niste upisali zaporku
Pojavit će se izbornik za unos nove zaporke.
Brojčanim tipkama unesite četveroznamenkastu
zaporku, zatim pritisnite ENTER.
Pojavit će se prikaz za potvrdu zaporke.
Ako ste već upisali zaporku
Pojavit će se izbornik za unos zaporke.
4 Brojčanim tipkama unesite ili ponovno
unesite četveroznamenkastu zaporku, zatim
pritisnite ENTER.
Pojavit će se izbornik za odabir razine
ograničenja reprodukcije.
Reprodukcija nekih DVD VIDEO diskova se može
ograničiti do određene razine, primjerice ovisno o
dobi korisnika. Funkcija blokiranja "PARENTAL
CONTROL" omogućuje odabir razine ograničenja
reprodukcije.
1 Pritisnite tipku DISPLAY kad je uređaj
zaustavljen.
Bit će prikazan kontrolni izbornik.
2 Pritisnite X/x za odabir opcije
5 Pritisnite X/x za odabir opcije "STANDARD" i
zatim pritisnite tipku ENTER.
Pojave se podešenja opcije "STANDARD".
(PARENTAL CONTROL), zatim pritisnite tipku
ENTER.
Pojavit će se opcije funkcije "PARENTAL
CONTROL".
6 Pritisnite X/x za odabir zemljopisnog
područja kao ograničenja reprodukcije, zatim
pritisnite tipku ENTER.
, nastavlja se
61
Područje će biti odabrano.
Kad odaberete "OTHERS t", odaberite i unesite standardni kôd prema tablici na stranici 77.
7 Pritisnite X/x za odabir opcije "LEVEL",
zatim pritisnite tipku ENTER.
Pojavi se podešenje razine ograničenja "LEVEL".
Napomene
• Pri reprodukciji diskova koji nemaju funkciju
blokiranja, na ovom uređaju se ne može ograničiti
reprodukcija.
• Pri reprodukciji nekih diskova možda će uređaj zatražiti
promjenu razine ograničenja tijekom reprodukcije. Tada
unesite zaporku i promijenite razinu. Ako je isključena
funkcija Resume Play, aktivira se prethodna razina
ograničenja.
Promjena zaporke
1 Pritisnite tipku DISPLAY kad je uređaj
zaustavljen.
Bit će prikazan kontrolni izbornik.
8 Pritisnite X/x za odabir željene razine
ograničenja i zatim pritisnite ENTER.
Podešavanje blokiranja (Parental Control) je
dovršeno.
2 Pritisnite X/x za odabir opcije
(PARENTAL CONTROL), zatim pritisnite tipku
ENTER.
Pojavit će se opcije funkcije "PARENTAL
CONTROL".
3 Pritisnite X/x za odabir opcije "PASSWORD
t", zatim pritisnite ENTER.
Pojavit će se polje za upis zaporke.
4 Brojčanim tipkama unesite četveroznamenkastu zaporku, zatim pritisnite
ENTER.
Što je odabrana vrijednost niža, to je strože
ograničenje.
5 Unesite novu četveroznamenkastu zaporku
brojčanim tipkama, zatim pritisnite ENTER.
Za isključenje funkcije blokiranja
U koraku 8, podesite "LEVEL" na "OFF".
Reprodukcija diskova za koje je podešeno
ograničenje
1
2
Umetnite disk i pritisnite H.
Pojavit će se izbornik za unos zaporke.
Brojčanim tipkama unesite četveroznamenkastu
zaporku, zatim pritisnite ENTER.
Uređaj počne reprodukciju diska.
z Savjet
Ako zaboravite zaporku, izvadite disk i ponovite korake 1
– 3 prema opisu "Ograničavanje reprodukcije (Parental
Control)". Kada se zatraži upis zaporke, brojčanim tipkama
unesite "199703", zatim pritisnite tipku ENTER. Sada će
se od vas zatražiti unos nove četveroznamenkaste zaporke.
Nakon unosa četveroznamenkaste zaporke, uložite disk u
uređaj i pritisnite H. Kada se pojavi izbornik za unos
zaporke, unesite novu zaporku.
62
6 Za potvrdu zaporke, ponovo je unesite
brojčanim tipkama, zatim pritisnite ENTER.
Ako ste pogriješili pri upisu zaporke
Pritisnite tipku C prije pritiska na ENTER i upišite
točan broj.
Upravljanje TV prijemnikom
pomoću isporučenog
daljinskog upravljača
Pomoću isporučenog daljinskog upravljača možete
podešavati razinu glasnoće spojenog Sonyjevog
TV prijemnika te odabirati ulazni signal i
uključivati/isključivati ga.
Upravljanje TV prijemnikom pomoću
ovog daljinskog upravljača
Možete također podešavati razinu glasnoće, ulazni
izvor i uključenje/isključenje TV prijemnika drugih
proizvođača. Ako je vaš TV prijemnik naveden u
donjoj tablici, podesite odgovarajući kôd.
1 Zadržite pritisnutom tipku @//1, i unesite
brojčanim tipkama kod proizvođača TV
prijemnika (pogledajte tablicu).
2 Otpustite tipku @//1.
Kodovi TV prijemnika kojima je moguće upravljati
ovim upravljačem
Brojčane
tipke
Ako je za vaš TV prijemnik navedeno više kodova,
isprobajte ih jednog po jednog dok ne nađete
odgovarajućeg.
TV prijemnikom možete upravljati koristeći
sljedeće tipke.
Proizvođač
Kodni broj
Sony
01 (tvorničko podešenje)
Aiwa
01 (tvorničko podešenje)
Grundig
11
Hitachi
24
JVC
33
LG
06
Loewe
06
Pritisnite
Za
Panasonic
17, 49
TV @/1
Uključenje/isključenje TV
prijemnika
Philips
06, 08
Samsung
06, 71
2 (glasnoća) +/–
Podešavanje glasnoće TV
prijemnika
Sanyo
25
t (TV/video)
Prebacivanje ulaznog izvora
između TV prijemnika i
uređaja.
Sharp
29
Thomson
43
Toshiba
38
Napomena
Ovisno o priključenom uređaju, TV prijemnik možda neće
reagirati na sve dolje navedene tipke.
Napomene
• Prilikom izmjene baterija na daljinskom upravljaču,
podešeni kod se može vratiti na početno podešenje.
Ponovo unesite odgovarajući kod.
• S nekim priključenim TV prijemnicima nećete moći
koristiti neke ili sve tipke daljinskog upravljača.
63
3 Pritisnite X/x za odabir "CUSTOM", zatim
Postavke i podešavanja
pritisnite ENTER.
Pojavi se izbornik podešenja.
Izbornik podešenja
Pomoću prikaza za podešavanje možete izvesti
različita podešenja funkcija slike i zvuka. Između
ostalog, također možete odabrati jezik titlova i
jezik prikaza za podešavanje.
Podrobnije podatke o svakoj funkciji podešavanja
potražite na str. 65 do 70.
Napomena
Postavke reprodukcije pohranjene na disku imaju prioritet
nad postavkama prikaza za podešavanje tako da sve
opisane opcije možda neće funkcionirati.
4 Pritisnite X/x za odabir funkcije koju želite
podesiti s popisa: "LANGUAGE SETUP",
"SCREEN SETUP", "CUSTOM SETUP" ili
"AUDIO SETUP". Zatim pritisnite ENTER.
Pojavit će se odabrana funkcija.
Primjer: "SCREEN SETUP"
Odabrana funkcija
Funkcije za podešavanje
1 Pritisnite DISPLAY na daljinskom upravljaču
kad je uređaj zaustavljen.
pritisnite ENTER.
Bit će prikazane opcije za odabranu funkciju.
Primjer: "TV TYPE"
Pojavit će se kontrolni izbornik.
2 Pritisnite X/x za odabir
5 Odaberite funkciju pritiskom na X/x, zatim
(SETUP),
zatim pritisnite ENTER.
Pojave se opcije funkcije "SETUP".
Opcije
64
6 Odaberite podešenje pritiskom na X/x,
zatim pritisnite ENTER.
Funkcija je odabrana i podešenje je završeno.
Primjer: "4:3 PAN SCAN"
Odabrano podešenje
Podešavanje jezika izbornika i
dijaloga (LANGUAGE SETUP)
"LANGUAGE SETUP" omogućuje podešavanje
različitih jezika prikaza na ekranu ili zvučnih
zapisa.
Na prikazu za podešavanje odaberite
"LANGUAGE SETUP". Podrobnije podatke o
uporabi prikaza potražite u opisu "Uporaba prikaza
za podešavanje" (str. 64).
Pokretanje brzog podešavanja
Ako u koraku 3 odaberete "QUICK", omogućeno
je brzo podešavanje. Postupite prema opisu od
koraka 5 za osnovno podešavanje (str. 22).
OSD (prikaz na zaslonu)
Vraćanje svih "SETUP" postavki u prvobitno
stanje
Za promjenu jezika informacija prikazanih na
zaslonu.
1
MENU (samo za DVD VIDEO disk)
2
3
Odaberite "RESET" u koraku 3 i pritisnite
ENTER.
Tipkama X/x odaberite "YES".
Možete također prekinuti postupak i vratiti se u
kontrolni izbornik odabirom opcije "NO".
Pritisnite ENTER.
Sva podešenja objašnjena na stranicama od 65
do 68 vraćaju se na tvornički podešene
vrijednosti. Nemojte pritisnuti @/1 tijekom
vraćanja podešenja na tvorničke vrijednosti
koje traje nekoliko sekundi.
Za odabir jezika DVD izbornika.
AUDIO (samo za DVD VIDEO disk)
Za odabir jezika zvučnog zapisa. Kad odaberete
"ORIGINAL", odabran je jezik koji na disku ima
prioritet.
SUBTITLE (samo za DVD)
Za odabir jezik titlova snimljenih na DVD VIDEO
disku.
Kad odaberete "AUDIO FOLLOW", jezik titlova
se mijenja u skladu s jezikom kojeg ste odabrali za
zvučne zapise.
z Savjet
Ako u izborniku "MENU", "SUBTITLE" ili "AUDIO"
odaberete "OTHERS t", trebate brojčanim tipkama
unijeti kôd odgovarajućeg jezika s popisa jezičnih kodova
na str. 77.
Napomena
Kada u izborniku "MENU", "SUBTITLE" i "AUDIO"
odaberete jezik koji nije snimljen na DVD VIDEO disk,
uređaj će automatski odabrati jedan od snimljenih jezika.
65
Podešavanje prikaza
Napomena
(SCREEN SETUP)
Ovisno o DVD-u, može se dogoditi da se umjesto "4:3
LETTER BOX" automatski odabere "4:3 PAN SCAN" ili
obratno.
Odaberite podešenje ovisno o priključenom TV
prijemniku.
SCREEN SAVER
Odaberite "SCREEN SETUP" na prikazu za
podešavanje. Podrobnije podatke o uporabi prikaza
potražite u opisu "Uporaba prikaza za podešavanje"
(str. 64).
Osnovna podešenja su podcrtana.
Kada uređaj i daljinski upravljač ne koristite dulje
od 15 minuta, ili ako reproducirate CD ili DATA
CD/DATA DVD (MP3 audio) duže od 15 minuta,
aktivira se screensaver. Ova funkcija je sprečava
oštećenja ekrana (sjene). Pritisnite H za
isključenje screensavera.
ON
Uključuje screensaver.
OFF
Isključuje screensaver.
BACKGROUND
Odabire boju pozadine ili slike na TV ekranu dok
je uređaj zaustavljen ili tijekom reprodukcije CD-a
ili DATA CD-a/DATA DVD-a (MP3 audio).
TV TYPE
Odabire format slike priključenog TV prijemnika
(standardni 4:3 ili widescreen format).
16:9
4:3
LETTER
BOX
Odaberite ovo podešenje kad na
uređaj spojite TV prijemnik sa širokim
ekranom (widescreen) ili s funkcijom
prikaza slike u widescreen formatu.
Odaberite ovo podešenje kad na
uređaj spojite standardni 4:3 TV
prijemnik. Prikazuje široku sliku na
kojoj se vide pruge na gornjem i
donjem dijelu ekrana.
4:3
Odaberite ovo podešenje kad na
PAN SCAN uređaj spojite standardni 4:3 TV
prijemnik. Prikazuje široku sliku na
cijelom ekranu tako da je dio slike
automatski odrezan.
16:9
JACKET
PICTURE
U pozadini se prikazuje slika
samo ako se već nalazi na disku
(CD-EXTRA itd.). Ukoliko disk
nema snimljenu sliku, pojavit će
se slika "GRAPHICS"
GRAPHICS
U pozadini se prikazuje slika
(grafika) pohranjena u memoriji
uređaja.
BLUE
Pozadina je plave boje.
BLACK
Pozadina je crne boje.
LINE
Odabire način izlaza video signala na LINE
(RGB)-TV priključku na stražnjoj strani uređaja.
VIDEO
Omogućuje izlaz video signala.
S VIDEO
Omogućuje izlaz S video signala.
RGB
Omogućuje izlaz RGB signala.
Napomene
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
66
• Ako vaš TV prijemnik nema mogućnost priključka S
video ili RGB signala, na TV ekranu se neće pojaviti
slika, čak niti kad odaberete "S VIDEO" ili "RGB".
Pogledajte upute za uporabu TV prijemnika.
• Ako vaš TV prijemnik ima samo jedan SCART (EURO
AV) priključak, nemojte odabrati "S VIDEO".
• Kad odaberete "RGB", ne možete koristiti tipku
PROGRESSIVE ili priključke COMPONENT VIDEO
OUT.
4:3 OUTPUT (samo DVP-NS52P)
Ovo podešenje je primjenjivo samo ako podesite
"TV TYPE" u "SCREEN SETUP" na "16:9".
Podesite ovu opciju za gledanje progresivnih
signala s 4:3 formatom slike. Ako možete
promijeniti omjer širine i visine slike na TV
prijemniku koji podržava progresivni format
(525p/625p), podešavajte TV prijemnik a ne
CD/DVD uređaj. Ovo podešenje je primjenjivo
samo kad je tipkom PROGRESSIVE na uređaju
odabrana opcija "PROGRESSIVE AUTO" ili
"PROGRESSIVE VIDEO".
FULL
Odaberite ovu opciju ako možete
promijeniti omjer širine i visine slike
na TV prijemniku.
NORMAL
Odaberite ovu opciju kad ne možete
promijeniti omjer širine i visine slike
na TV prijemniku. Pokazuje sliku
formata 16:9 s crnim linijama sa njene
lijeve i desne strane.
Korisnička podešenja (CUSTOM
SETUP)
Ovaj izbornik koristite za podešavanje postavki
vezanih za reprodukciju i nekih ostalih postavki.
U izborniku za podešavanje odaberite "CUSTOM
SETUP". Podrobnije podatke o uporabi prikaza
potražite u opisu "Izbornik podešenja" (str. 64).
Početna podešenja su podcrtana.
AUTO POWER OFF
Uključuje/isključuje funkciju automatskog
isključenja.
ON
Uređaj se isključuje u pripravno
stanje ako ostane zaustavljen duže od
30 minuta.
OFF
Isključenje ove funkcije.
Slika formata 16:9
AUTO PLAY
Uključuje/isključuje funkciju automatske
reprodukcije. Ova opcija je korisna kad je na
uređaj priključen timer (nije isporučen).
OFF
Isključenje ove funkcije.
ON
Automatski započinje reprodukciju
pri uključenju uređaja.
DIMMER
Podešava osvjetljenje pokazivača na prednjoj strani
uređaja
BRIGHT
Za jače osvjetljenje pokazivača.
DARK
Za slabije osvjetljenje pokazivača.
, nastavlja se
67
PAUSE MODE (samo za DVD VIDEO/DVD-RW)
Odabire sliku kad je uređaj u stanju pauze.
Podešavanje zvuka (AUDIO SETUP)
AUTO
Prikazuje se slika s pokretnim
objektima bez podrhtavanja. U
normalnim uvjetima, odaberite ovaj
položaj.
"AUDIO SETUP" omogućuje podešavanje zvuka
prema uvjetima reprodukcije i načinu spajanja
uređaja.
FRAME
Prikazuje se slika visoke razlučivosti s
objektima koji se ne miču.
U izborniku za podešavanje odaberite "AUDIO
SETUP". Podrobnije podatke o uporabi prikaza
potražite u opisu "Uporaba prikaza za podešavanje"
(str. 64).
Početna podešenja su podcrtana.
TRACK SELECTION (samo za DVD VIDEO)
Pri reprodukciji DVD-a na kojem su snimljeni
višestruki audio formati (PCM, MPEG audio, DTS
ili Dolby Digital), daje prvenstvo zvučnom zapisu
koji sadrži najveći broj kanala.
OFF
Ne dodjeljuje se prvenstvo.
AUTO
Dodjeljuje se prvenstvo.
Napomene
• Kad odaberete "AUTO", može se promijeniti jezik.
Postavka "TRACK SELECTION" ima veće prvenstvo
od postavke "AUDIO" u izborniku "LANGUAGE
SETUP" (str. 65).
• Ako podesite "DTS" na "OFF" (str. 70), DTS zvučni
zapis se ne reproducira čak i ako podesite "TRACK
SELECTION" na "AUTO".
• Ako PCM, DTS, MPEG audio i Dolby Digital zvučni
zapisi sadrže jednaki broj kanala, uređaj odabire formate
u redoslijedu PCM, DTS, MPEG i Dolby Digital.
MULTI-DISC RESUME (samo DVD VIDEO/VCD)
(samo DVP-NS33 i DVP-NS52P)
Uključuje/isključuje funkciju nastavka
reprodukcije s više diskova. Nastavljena
reprodukcija se može memorirati za do 6 različitih
DVD VIDEO/VCD diskova (str. 27).
ON
Memorira postavke za nastavak
reprodukcije za do 6 diskova.
OFF
Ne memorira postavke za nastavak
reprodukcije. Reprodukcija se
nastavlja sa istog mjesta samo za disk
koji se trenutno nalazi u uređaju.
DivX
Prikazuje registracijski kôd za ovaj uređaj. Više
informacija potražite na Internet stranici
http://www.divx.com.
AUDIO ATT (prigušenje)
Ako je zvuk izobličen, podesite ovu funkciju na "ON"
(uključeno). Uređaj smanjuje izlaznu razinu zvuka.
Ova funkcija utječe na izlaz na sljedećim priključcima:
− LINE OUT L/R (AUDIO) priključci
− LINE (RGB)-TV priključak
OFF
U normalnim okolnostima odaberite ovaj
položaj.
ON
Odaberite ovaj položaj kad je pri
reprodukciji zvuk izobličen.
AUDIO DRC (Dynamic Range Control) (samo za
DVD VIDEO/DVD-RW)
Omogućuje postizanje čistog zvuka uz malu
glasnoću zvuka pri reprodukciji DVD-a koji ima
"AUDIO DRC" funkciju. Ovo ima utjecaja na izlaz
na sljedećim priključcima:
− LINE OUT L/R (AUDIO) priključci
− LINE (RGB)-TV priključci
− DIGITAL OUT (OPTICAL* ili COAXIAL)
samo kad je funkcija "DOLBY DIGITAL"
podešena na "D-PCM" (str. 69).
STANDARD
U normalnim okolnostima
odaberite ovaj položaj.
TV MODE
Omogućuje postizanje čistog
tihog zvuka, čak i kad ste
smanjili glasnoću.
WIDE RANGE
Daje vam osjećaj kao da ste na
izvedbi "u živo".
* Samo DVP-NS52P.
68
DOWNMIX (samo za DVD VIDEO/DVD-RW)
Mijenja način miješanja zvuka na 2 kanala pri
reprodukciji DVD-a koji posjeduje stražnje
elemente zvuka (kanale) ili je snimljen u Dolby
Digital formatu. Podrobnije podatke o stražnjim
signalima pogledajte u opisu "Prikaz podataka o
audio formatu diska" (str. 43). Ova funkcija ima
utjecaja na izlaz na sljedećim priključcima:
− LINE OUT L/R (AUDIO)
− LINE (RGB)-TV
− DIGITAL OUT (OPTICAL* ili COAXIAL)
samo kad je funkcija "DOLBY DIGITAL"
postavljena na "D-PCM" (str. 69).
DOLBY
SURROUND
NORMAL
Odaberite ovu opciju koja
omogućuje surround zvuk
izlazom višekanalnih audio
signala putem dvaju kanala.
Podešavanje signala za digitalni izlaz
Mijenja način prosljeđivanja audio signala kad
spojite komponentu kao što je pojačalo (prijemnik)
ili MD uređaj s digitalnim ulaznim priključkom.
Detalje o povezivanju potražite na str 20.
Nakon podešavanja "DIGITAL OUT" na "ON"
(uključeno), odaberite "DOLBY DIGITAL",
"MPEG", "DTS" i "48 kHz/96 kHz PCM".
Ukoliko priključite komponentu koja ne prima
odabrani audio signal, čut ćete glasan šum (ili
nećete čuti ništa) iz zvučnika, s mogućim
posljedicama na vaš sluh ili zvučnike.
DOLBY DIGITAL (samo DVD VIDEO/DVD-RW)
Bira vrstu Dolby Digital signala.
D-PCM
Odaberite ovaj položaj kad je
uređaj spojen na komponentu koja
nema ugrađen Dolby Digital
dekoder. Promjenama postavki
"DOWNMIX" u "AUDIO SETUP"
izborniku (str. 68), možete odabrati
da li su signali u skladu s Dolby
Surround (Pro Logic) ili ne.
DOLBY
DIGITAL
Odaberite ovaj položaj kad je
uređaj spojen na audio komponentu
s ugrađenim Dolby Digital
dekoderom.
Višekanalni audio signali se
miješaju u dva kanala za
reprodukciju stereo sustavom.
DIGITAL OUT
Omogućuje izlaz audio signala preko DIGITAL
OUT (OPTICAL* ili COAXIAL) priključaka.
ON
U normalnim okolnostima odaberite ovaj
položaj. Kad odaberete "ON" podrobnije
podatke o podešavanju potražite u opisu
"Podešavanje signala za digitalni izlaz".
OFF
Utjecaj digitalnog kruga na analogni je
najmanji mogući.
MPEG samo DVD VIDEO/DVD-RW)
Bira vrstu MPEG audio signala.
PCM
Odaberite ovaj položaj kad je
uređaj spojen na audio komponentu
koja nema ugrađen MPEG
dekoder. Ako reproducirate MPEG
Audio zvučne zapise, DVD uređaj
će reproducirati stereo signale
putem priključka DIGITAL OUT
(OPTICAL* ili COAXIAL).
MPEG
Odaberite ovaj položaj kad je
uređaj spojen na audio komponentu
koja ima ugrađen MPEG dekoder.
* Samo DVP-NS52P.
, nastavlja se
69
DTS
Bira da li ili ne proslijediti DTS signale.
OFF
Odaberite ovaj položaj kad je
uređaj spojen na audio komponentu
koja nema ugrađen DTS dekoder.
ON
Odaberite ovaj položaj kad je
uređaj spojen na audio komponentu
koja ima ugrađen DTS dekoder.
48kHz/96kHz PCM (samo za DVD VIDEO)
Odabire frekvenciju uzorkovanja audio signala.
48kHz/16bit
Audio signali DVD VIDEO diska
će se uvijek pretvoriti u
48kHz/16-bitne.
96kHz/24bit
Svi tipovi signala uključivo
96kHz/24-bitni se prosljeđuju u
prvobitnom formatu. Međutim,
ako je signal kodiran u svrhu
zaštite autorskih prava, biti će
proslijeđen samo kao 48kHz/16bitni.
Napomena
Ovo podešenje nema utjecaja na analogne audio signale s
priključka LINE OUT L/R (AUDIO), a njena prvobitna
frekvencija uzorkovanja ostaje nepromijenjena.
70
Dodatne informacije
U slučaju problema...
Ako za vrijeme uporabe uređaja naiđete na bilo
koju od sljedećih poteškoća, koristite ove smjernice
koje vam mogu pomoći pri uklanjanju problema.
Ako problem i dalje postoji, obratite se najbližem
Sony servisu.
Napajanje
, Čak i ako je TV prijemnik kompatibilan s
525p/625p progresivnim signalima, odabir
progresivnog formata može utjecati na sliku. U
tom slučaju odaberite "NORMAL
(INTERLACE)" tipkom PROGRESSIVE na
prednjoj strani uređaja kako bi se isključio
indikator PROGRESSIVE i uređaj je podešen na
normalan (interlace) format.
, Ako ste podesili "LINE" na "RGB" u SCREEN
SETUP (str. 22, 66), uređaj ne daje komponentni
video signal iz COMPONENT VIDEO OUT
priključka.
Uređaj se ne uključuje.
Slika ne ispunjava ekran čak niti kada u izborniku
"SCREEN SETUP" podesite "TV TYPE".
, Provjerite da li je mrežni kabel čvrsto utaknut.
, Omjer slike na vašem DVD-u je nepromjenjiv.
Slika
Slika je crno-bijela.
Nema slike/pojavljuju se smetnje na slici.
, Ponovo čvrsto spojite spojne kabele.
, Spojni kabeli su oštećeni.
, Provjerite priključke s vašim TV prijemnikom
(str. 16) i podesite ulazni signal tako da se na TV
ekranu pojavi signal uređaja.
, Na prikazu za podešavanje podesite u izborniku
"SCREEN SETUP" podesite "LINE" tako da
odgovara vašem sustavu (str. 66).
, Disk je prljav ili neispravan.
, Ako slika s vašeg uređaja prolazi kroz
videorekorder i dolazi do TV prijemnika, ili ako je
uređaj spojen na kombinaciju TV/VIDEO uređaja,
zaštita od presnimavanja koja se primjenjuje kod
nekih DVD-ova može utjecati na kakvoću slike.
Ako i nakon izravnog spajanja uređaja na TV
prijemnik i dalje postoji problem, pokušajte spojiti uređaj na S VIDEO ulaz TV prijemnika (str.
16).
, Uložen je disk snimljen sa sustavom boje
različitim od sustava boje TV prijemnika.
, Odabrali ste "PROGRESSIVE (AUTO)" ili
"PROGRESSIVE (VIDEO)" uporabom tipke
PROGRESSIVE na prednjoj strani uređaja
(svijetli indikator PROGRESSIVE) iako vaš TV
prijemnik ne prihvaća progresivne signale. U tom
slučaju odaberite "NORMAL (INTERLACE)"
kako bi se isključio indikator PROGRESSIVE.
, Na prikazu za podešavanje u izborniku "SCREEN
SETUP" podesite "LINE" tako da odgovara
vašem TV prijemniku (str. 66).
, Ovisno o TV prijemniku, slika postane crno-bijela
kada reproducirate disk snimljen u NTSC sustavu
boje.
, Ako koristite SCART kabel, treba biti potpuno
ožičen (21-pinski)
Zvuk
Nema zvuka.
, Ponovo čvrsto spojite spojne kabele.
, Spojni kabeli su oštećeni.
, CD/DVD uređaj nije spojen na ispravan ulazni
priključak pojačala (prijemnika) (str. 20).
, Ulaz pojačala (prijemnika) nije ispravno odabran.
, Uređaj se nalazi u stanju pauze ili usporene
reprodukcije.
, Izvodi se pretraživanje prema naprijed ili natrag.
, Ako se zvuk ne pojavljuje na DIGITAL OUT
(OPTICAL* ili COAXIAL) priključku, provjerite
audio postavke (str. 69).
* Samo DVP/NS52P.
, Tijekom reprodukcije Super VCD-a kod kojeg
nije snimljen audio 2 zapis, neće se čuti zvuk ako
odaberete "2:STEREO", "2:1/L" ili "2:2/R".
, Tijekom reprodukcije višekanalnih MPEG zvučnih
zapisa, reproducirat će se samo signal prednjeg
lijevog (L) i prednjeg desnog (R) kanala iz prednjih
dvaju zvučnika.
, nastavlja se
71
Zvuk je izobličen.
, U izborniku "AUDIO SETUP" podesite "AUDIO
ATT" na "ON". (str. 68).
Zvuk je tih
, Razina glasnoće je niska na nekim DVD-ovima.
Glasnoća se može poboljšati ako "AUDIO DRC"
u izborniku "AUDIO SETUP" podesite na "TV
MODE" (str. 68).
, Podesite "AUDIO ATT" u izborniku "AUDIO
SETUP" na "OFF" (str. 68).
Rad
Daljinski upravljač ne radi.
, Baterije daljinskog upravljača su istrošene.
, Između daljinskog upravljača i CD/DVD uređaja
postoje prepreke.
, Prevelika udaljenost između daljinskog upravljača
i CD/DVD uređaja.
, Daljinski upravljač nije usmjeren prema senzoru
na CD/DVD uređaju.
Nije moguća reprodukcija JPEG slikovne datoteke
(str. 51).
, DATA CD nije snimljen u JPEG formatu po
standardu ISO 9660 razina 1, 2 ili Joliet.
, DATA DVD nije snimljen u JPEG formatu po
standardu UDF (Universal Disk Format).
, Datoteka nema ekstenziju ".JPEG" ili ".JPG".
, Slika je veća od 3072 (širina) T 2048 (visina) u
normalnom prikazu ili s više od 3 300 000 točkica
u progresivnom JPEG prikazu. (Neke progresivne
JPEG datoteke nije moguće prikazati čak i kad
datoteka zadovoljava navedene zahtjeve.)
, Slika nije prilagođena ekranu (te slike su
smanjene).
, Opcija "MODE (MP3, JPEG)" je podešena na
"AUDIO (MP3)" (str. 54).
, DATA CD/DATA DVD sadrži DivX video
datoteku.
MP3 audio zapisi i JPEG slikovne datoteke se
reproduciraju istovremeno.
, Opcija "MODE (MP3, JPEG)" je podešena na
"AUTO" (str. 54).
Reprodukcija diska se ne pokreće.
, Disk je naopako umetnut.
Umetnite disk u uložnicu sa stranom za
reprodukciju prema dolje.
, Disk je savijen.
, Uređaj ne može reproducirati neke diskove (str. 6).
, Regionalni kôd DVD-a ne odgovara CD/DVD
uređaju.
, Došlo je do kondenziranja vlage u unutrašnjosti
uređaja (str. 3).
, Uređaj ne može reproducirati diskove koji nisu
pravilno finalizirani (str. 6).
Nije moguća reprodukcija MP3 audio zapisa
(str. 51).
, DATA CD nije snimljen u MP3 formatu po
standardu ISO 9660 razina 1, 2 ili Joliet.
, DATA DVD nije snimljen u MP3 formatu po
standardu UDF (Universal Disk Format).
, MP3 audio zapis nema ekstenziju ".MP3".
, Podaci nisu u MP3 formatu iako imaju ekstenziju
".MP3".
, Podaci nisu MPEG1 Audio Layer 3 podaci.
, Uređaj ne može reproducirati podatke u mp3PRO
formatu.
, Opcija "MODE (MP3, JPEG)" je podešena na
"IMAGE (JPEG) (str. 54).
, DATA CD/DATA DVD sadrži DivX video
datoteku.
72
Nije moguća reprodukcija DivX video datoteke.
, Datoteka nije izrađena u DivX formatu.
, Datoteka nema ekstenziju ".AVI" ili ".DIVX".
, DATA CD (DivX video)/DATA DVD nije
izrađen u DivX formatu koji podržava ISO 9660
Level 1/Level2 ili Joliet/UDF.
, DivX video datoteka ima razlučivost veću od 720
(širina) T 576 (visina).
Naziv albuma/zapisa/datoteka nije ispravno
prikazan.
, Uređaj može prikazati samo brojke i slova. Drugi
znakovi se prikazuju kao "j".
Reprodukcija se ne odvija od početka.
, Odabrana je funkcija PROGRAM, SHUFFLE
PLAY, REPEAT PLAY ili A-B REPEAT PLAY.
(str. 30).
, Odabran je nastavak reprodukcije Resume (str. 27).
Uređaj automatski započinje reprodukciju diska.
, Disk sadrži funkciju automatske reprodukcije.
, U izborniku "CUSTOM SETUP" je "AUTO
PLAY" postavljen na "ON" (str. 67).
Reprodukcija se automatski zaustavlja.
, Neki diskovi imaju snimljen signal automatske
pauze. Pri reprodukciji takvih diskova, uređaj se
pri nailasku na signal automatski zaustavlja.
Nije moguće zaustavljanje, pretraživanje,
usporena reprodukcija, ponavljanje, reprodukcija
u slučajnom redoslijedu ili programirana
reprodukcija.
, Ovisno o disku, možda nećete moći koristiti neke
od navedenih funkcija. Pogledajte upute
isporučene uz disk.
Nije moguća promjena jezika zvučnog zapisa.
, Pokušajte za odabir jezika upotrijebiti izbornik na
DVD-u, umjesto izravnog odabira tipkom na
daljinskom upravljaču (str. 28).
, Na DVD nije snimljeno više jezika.
, Na DVD-u je onemogućena promjena jezika zvuka.
Uložnica se ne otvara i na pokazivaču uređaja se
pojavi "TRAY LOCKED".
, Obratite se Sony prodavaču ili ovlaštenom Sony
servisu.
Za vrijeme reprodukcije DATA CD-a ili DATA DVDa, na pokazivaču je prikazano "Data error".
, MP3 zapis/JPEG slikovna datoteka/DivX video
datoteka koju želite reproducirati je oštećena.
, Podaci nisu MPEG-1 Audio Layer 3 podaci.
, Format JPEG slikovne datoteke nije usklađen s
DCF standardom (str. 50).
, Datoteka ima ekstenziju ".JPG" ili ".JPEG", ali
nije u JPEG formatu.
, Datoteka koju želite reproducirati ima ekstenziju
".AVI" ili ".DIVX", ali nije u DivX formatu, ili
jest u DivX formatu no ne odgovara potrebnim
zahtjevima.
Nije moguća promjena ili isključenje jezika
titlova.
, Pokušajte upotrijebiti izbornik na DVD-u,
umjesto izravnog odabira tipkom na daljinskom
upravljaču (str. 28).
, Na DVD nisu snimljeni višejezični titlovi
, Na DVD-u je onemogućena promjena jezika
titlova.
Nije moguća promjena kuta kamere.
, Pokušajte upotrijebiti izbornik na DVD-u,
umjesto izravnog odabira tipkom na daljinskom
upravljaču (str. 28).
, Na DVD nisu snimljeni prizori iz više kutova.
, Kut se može promijeniti samo kada se na
pokazivaču na prednjoj strani uređaja pojavi ")"
(str. 10).
, Na DVD-u je onemogućena promjena kuta.
Uređaj ne radi ispravno.
, Statički elektricitet i druge smetnje mogu utjecati
na rad uređaja. Isključite uređaj iz utičnice.
Na pokazivaču uređaja se prikazuje 5 znakova.
, Aktivirana je funkcija samodijagnostike.
(Pogledajte tablicu na str. 74.)
Uložnica se ne otvara i na pokazivaču uređaja se
pojavi "LOCKED".
, Aktivirana je funkcija Child Lock (str. 26).
73
Funkcija samodijagnostike
(Na pokazivaču se pojavljuju slova/brojke)
Kad se aktivira funkcija samodijagnostike kako bi
spriječila neispravan rad uređaja, na ekranu će se
prikazati 5 znakova servisnog broja (primjerice, C
13 50), odnosno, kombinacija slova i brojeva. U
tom slučaju, provjerite sljedeću tablicu.
Rječnik
Album (str. 50, 52)
Dio na DATA CD-u/DATA DVD-u s podacima
koji sadrži JPEG slikovne datoteke ili MP3 audio
zapise. (Definicija "Album" se odnosi samo na ovaj
uređaj.)
Datoteka (str. 50, 53)
Skup slikovnih podataka u JPEG formatu na DATA
CD-u ili DivX video zapisa na DATA CD-u/DATA
DVD-u. (Definicija "Datoteka" se odnosi samo na
ovaj uređaj.) Pojedinačnu datoteku čini samo jedna
slika ili video zapis.
Prva tri znaka
servisnog broja
Uzrok i/ili postupak
otklanjanja problema
C13
Disk je zaprljan ili je snimljen u
formatu koji nije ovaj uređaj ne
može reproducirati (str. 6).
, Očistite disk mekanom
krpom ili provjerite njegov
format (str. 2).
C31
Disk nije pravilno umetnut.
, Pravilno umetnite disk.
E XX
(xx je broj)
Aktivirala se funkcija samodijagnostike kako bi spriječila
neispravan rad uređaja.
, Obratite se Sony prodavaču
ili ovlaštenom Sony servisu
i navedite 5 znakova
servisnog broja.
Primjer: E 61 10
DivX® (str. 57)
Digitalna video tehnologija koju je izradila tvrtka
DivXNetworks, Inc. Video zapisi kodirani DivX
tehnologijom su vrlo visoke kvalitete s relativno
malom veličinom datoteke.
Dolby Digital (str. 21, 69)
Tehnologija komprimiranja digitalnog zvuka koju
je razvila korporacija Dolby Laboratories. Ova
tehnologija je usklađena s višekanalnim surround
zvukom. U ovom formatu je stražnji kanal stereo i
postoji diskretni subwoofer kanal. Dolby Digital
osigurava iste diskretne kanale visokokvalitetnog
digitalnog zvuka jednakog kao i kod "Dolby
Digital" surround sustava kućnog kina. Ostvareno
je dobro odvajanje kanala, budući da su podaci
svih kanala pojedinačno snimljeni i digitalno
obrađeni.
DTS (str. 21, 70)
Tehnologija komprimiranja digitalnog zvuka koju
je razvila kompanija Digital Theater Systems, Inc..
Ova tehnologija je usklađena s višekanalnim
surround zvukom. U ovom formatu je stražnji
kanal stereo i postoji diskretni subwoofer kanal.
DTS osigurava iste diskretne kanale
visokokvalitetnog digitalnog zvuka. Ostvareno je
dobro odvajanje kanala, budući da su podaci svih
kanala pojedinačno snimljeni i digitalno obrađeni.
74
DVD VIDEO (str. 5)
Normalni (Interlace) format (str. 18)
Disk koji sadrži do 8 sati pokretnih slika, iako je
njegov promjer jednak kao i kod CD-a.
Jednoslojni i jednostrani DVD sadrži 4,7 GB
(gigabajta) što je sedam puta više od CD-a.
Dvoslojni i jednostrani DVD sadrži 8,5 GB,
jednoslojni i dvostrani DVD sadrži 9,4 GB, a
dvoslojni i dvostrani DVD sadrži 17 GB.
Slikovni podaci koriste MPEG 2 format, jedan od
svjetskih standarda tehnologije komprimiranja
digitalnog zvuka. Slikovni podaci su komprimirani
na približno 1/40 svoje originalne veličine. DVD
također koristi tehnologije promjenljive brzine
kodiranja koja mijenja podatke za upis zavisno od
stanja slike. Zvučni podaci se snimaju u
višekanalnim formatima, primjerice Dolby Digital i
omogućuju užitak u realističnom zvuku.
Osim toga, DVD omogućuje različite napredne
funkcije, primjerice, odabir kuta, odabir jezika i
ograničenje reprodukcije sadržaja koji nisu
primjereni djeci.
Normalni (Interlace) format prikazuje svaku drugu
liniju slike kao jedno "polje" i predstavlja
standardnu metodu prikaza slika na TV ekranu.
Polje s parnim brojem pokazuje linije slike
označene parnim brojevima, a polje s neparnim
brojem pokazuje linije slike označene neparnim
brojevima.
DWD-RW (str. 5)
DWD-RW je disk jednake veličine kao DVD
VIDEO koji omogućuje višestruko snimanje i
brisanje. Moguća su dva različita načina uporabe
DVD-RW diska: VR i Video. DWD-RW-i
snimljeni u Video načinu imaju isti format kao
DVD VIDEO disk, dok diskovi snimljeni u VR
(Video Recording) načinu omogućuju
programiranje i uređivanje snimljenog sadržaja.
DWD+RW (str. 5)
DWD+RW (plus RW) je disk koji omogućuje
višestruko snimanje i brisanje. DWD+RW koristi
format snimanja sličan DVD VIDEO formatu.
MPEG audio (str. 21, 69)
Međunarodni standard sustava kodiranja za komprimiranje audio signala koji je odobren od strane
ISO/IEC. MPEG 1 omogućuje komprimiranje
najviše 2-kanalnog stereo zvuka. MPEG 2 se
koristi kod DVD-a i omogućuje komprimiranje
najviše 7.1-kanalnog surround zvuka.
Naslov (str. 10)
Poglavlje (str. 10)
Dio slikovnog ili glazbenog ostvarenja koje je
manje od naslova. Naslov se sastoji od nekoliko
poglavlja. Ovisno o disku, može se dogoditi da
poglavlja nisu snimljena.
Progresivni format (str. 18)
Za razliku od Interlace formata koji izmjenično
prikazuje svaku drugu liniju slike (polja) za
stvaranje jednog okvira, progresivni format
odjednom prikazuje čitavu sliku kao jedan okvir.
To znači sljedeće: dok Interlace format može
prikazati 25 ili 30 okvira (50 – 60 polja) u jednoj
sekundi, u istom vremenu progresivni format
prikazuje 50 – 60 okvira. Ukupna kvaliteta slike se
povećava, te se zaustavljene slike, tekst i
vodoravne linije doimaju oštrijima. Ovaj uređaj je
kompatibilan s 525 ili 625 progresivnim formatom.
Progresivne JPEG datoteke
Progresivne JPEG datoteke se koriste uglavnom na
Internetu. Razlikuju se od ostalih JPEG datoteka po
tome što se postupno pojavljuju ("fade in") umjesto
da se iscrtavaju odozgo ili odozdo kod prikaza u
pretraživaču. Time vam se omogućuje da vidite
sliku dok se učitava.
Softver baziran na filmu, softver baziran na videu
(str. 19)
DVD softver može biti podijeljen na dva tipa:
softver baziran na filmu i softver baziran na videu.
DVD diskovi bazirani na filmu sadrže iste slike (24
okvira u sekundi) kakve se prikazuju u kino
dvoranama. DVD diskovi bazirani na videu, poput
drama i komedija prikazuju slike u 30 okvira/60
polja (24 okvira/50 polja) u sekundi.
Najduži video ili audio zapis na DVD-u, filmu, itd.,
kod video softvera, ili cijeli album kod glazbenog
softvera.
75
Tehnički podaci
Sustav
Općenito
Laser: Poluvodički laser
Format signala sustava: PAL/(NTSC)
Napajanje:
220 – 240 V AC, 50/60 Hz
Potrošnja:
DVP-NS32/NS33: 10 W
DVP-NS52P: 11 W
Dimenzije (približno):
DVP-NS32/NS33: 430 T 43 T 237,2 mm
DVP-NS52P: 430 T 43 T 237,3 mm
(š/v/d) zajedno s dijelovima koji strše
Masa (približno):
DVP-NS32/NS33: 1,92 kg
DVP-NS52P: 1,95 kg
Radna temperatura: 5°C do 35°C
Relativna vlaga: 25% do 80%
Audio značajke
Frekvencijski odziv: DVD VIDEO (PCM 96 kHz):
2 Hz do 44 kHz (±1 dB)/DVD VIDEO (PCM
48 kHz): 2 Hz do 22 kHz (±0,5 dB)/CD: 2 Hz
do 20 kHz (±0,5 dB)
Odnos signal - šum (S/N): 115 dB (samo LINE
OUT L/R (AUDIO) priključci)
Harmonijsko izobličenje: 0,003%
Dinamički opseg: DVD VIDEO: 103 dB/CD: 99
dB
Zavijanje i podrhtavanje: Manje od mjerljive
vrijednosti (±0,001% W vršno)
Izlazi
(Naziv priključka: Vrsta priključka/Najveća
izlazna razina/Impedancija)
LINE OUT (AUDIO): Phono priključak/2 Vrms/
10 kiloohma
DIGITAL OUT (OPTICAL)
(samo DVP-NS52P): Optički izlazni
priključak/–18 dBm (valna duljina 660 nm)
DIGITAL OUT (COAXIAL): Phono
priključak/0,5 Vp-p/75 ohma
LINE OUT (VIDEO): Phono priključak/1 Vp-p/
75 ohma
S VIDEO OUT (samo DVP-NS52P): 4-pinski
mini DIN/Y: 1 Vp-p, C: 0,3 Vp-p (PAL); 0,286
Vp-p (NTSC)/75 ohma
COMPONENT VIDEO OUT (Y, PB/CB, PR/CR):
Phono priključak/Y: 1,0 Vp-p, PB/CB, PR/CR:
0,7 Vp-p/75 ohma
76
Isporučeni pribor
Pogledajte str. 15.
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjenI bez
prethodne najave.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne
tiskarske pogreške.
Popis jezičnih kodova
Podrobnije podatke potražite na str. 42, 46, 65.
Nazivi jezika odgovaraju ISO 639: 1988 (E/F) standardu.
Kôd
Jezik
Kôd
Jezik
Kôd
Jezik
Kôd
Jezik
1027
Afarski
1183
Irski
1347
Maorski
1507
Samoanski
1028
Abkazijanski
1186
Škotski Gelik
1349
Makedonski
1508
Šonaski
1032
Afrički
1194
Galicijski
1350
Malajalamski
1509
Somalijski
1039
Amharički
1196
Guaranski
1352
Mongolski
1511
Albanski
1044
Arapski
1203
Gudžaraski
1353
Moldavijski
1512
Srpski
1045
Asameski
1209
Hauski
1356
Maratijski
1513
Sisvati
1051
Ajmarski
1217
Hindski
1357
Malajski
1514
Sesoto
Sudanski
1052
Azerbejdžanski 1226
Hrvatski
1358
Malteški
1515
1053
Baškirski
1229
Madžarski
1363
Burmski
1516
Švedski
1057
Bjeloruski
1233
Armenski
1365
Naurski
1517
Svahili
1059
Bugarski
1235
Interlingua
1369
Nepalski
1521
Tamilski
1060
Biharski
1239
Interlingue
1376
Nizozemski
1525
Telugu
1061
Bislamski
1245
Inupijak
1379
Norveški
1527
Tadžik
1066
Bengalski;
Bangla
1248
Indonezijski
1393
Okitanski
1528
Tai
1067
Tibetanski
1253
Islandski
1403
(Afanski) Oromo 1529
Tigrinjski
1070
Bretonski
1254
Talijanski
1408
Orijski
Turkmenski
1079
Katalanski
1257
Hebrejski
1417
Pendžapski
1532
Tagaloški
1093
Korzikanski
1261
Japanski
1428
Poljski
1534
Setsvanski
1531
1097
Češki
1269
Jidiš
1435
Paštoski
1535
Tonga
1103
Velški
1283
Javanski
1436
Portugalski
1538
Turski
1105
Danski
1287
Gruzijski
1463
Kečuanski
1539
Tsonga
1109
Njemački
1297
Kazahstanski
1481
Reto-romanski
1540
Tatarski
1130
Butanski
1298
Grenlandski
1482
Kirundski
1543
Tvi
1142
Grčki
1299
Kambodžijski
1483
Rumunjski
1557
Ukrajinski
1144
Engleski
1300
Kanadski
1489
Ruski
1564
Urdu
1145
Esperanto
1301
Korejski
1491
Kinjarvandski
1572
Uzbeški
1149
Španjolski
1305
Kašmirski
1495
Sanskrt
1581
Vijetnamski
1150
Estonski
1307
Kurdski
1498
Sindi
1587
Volapuk
1151
Baskijski
1311
Kirgiški
1501
Sango
1613
Volof
1157
Perzijski
1313
Latinski
1502
Hrvatsko-srpski 1632
Ksosa
1165
Finski
1326
Lingalski
1503
Singaleški
1665
Joruba
1166
Fidži
1327
Laotinski
1505
Slovački
1684
Kineski
1171
Fareski
1332
Litvanski
1506
Slovenski
1697
Zulu
1174
Francuski
1334
Latvijski; Letiš
1181
Frizijski
1345
Malaški
1703
Neodređeno
77
Popis kodova područja za funkciju ograničenja reprodukcije
Podrobnije podatke potražite na str. 61.
Kôd
Područje
Kôd
Područje
Kôd
Područje
Kôd
Područje
2044
Argentina
2165
Finska
2362
Meksiko
2149
Španjolska
2047
Australija
2174
Francuska
2376
Nizozemska
2499
Švedska
2046
Austrija
2109
Njemačka
2390
Novi Zeland
2086
Švicarska
2057
Belgija
2248
Indija
2379
Norveška
2528
Tajland
2070
Brazil
2238
Indonezija
2427
Pakistan
2184
Velika Britanija
2079
Kanada
2254
Italija
2424
Filipini
2090
Čile
2276
Japan
2436
Portugal
2092
Kina
2304
Koreja
2489
Rusija
2115
Danska
2363
Malezija
2501
Singapur
78
Download PDF

advertising