Sony | MDR-RF4000K | Sony MDR-RF4000K Bežične slušalice RF4000K Upute za upotrebu

4-170-882-13(1)
Punjiva nikal-metal hidridna baterija BP-HP550-11 (1)
Napomene
•• Koristite isključivo isporučeni AC adapter. Uporaba AC adaptera
s priključcima drugačijih polariteta ili drugih karakteristika može
prouzročiti kvar uređaja.
Polaritet priključka
•• Uvijek koristite isključivo isporučeni AC adapter. Čak i adapteri s
istim naponom i polaritetom priključka mogu oštetiti ovaj uređaj zbog
strujnog kapaciteta ili drugih faktora.
•• Spojite AC adapter na lako dostupnu utičnicu. Primijetite li neobičnosti
u radu adaptera, odmah ga odspojite iz utičnice.
Spojni kabel (stereo minipriključak  pin priključak  2), 1 m (1)
Bežične stereo
slušalice
2
Univerzalni adapter priključka (stereo minipriključak  stereo
phono priključak) (1)
Stavite postolje na predajnik.
Predajnik pomoću postolja možete postaviti vodoravno ili
okomito.
Postolje (1)
Umetanje isporučene nikal-metal
hidridne baterije
Upute za uporabu
Nikal-metal hidridna baterija se isporučuje prazna. Napunite je
prije uporabe.
Za punjenje baterije, postavite slušalice na predajnik.
1
MDR-RF4000K
Pritisnite tipku PUSH na lijevoj slušalici za otvaranje
baterijskog pretinca.
Pokrov baterijskog pretinca se otvara.
©2010 Sony Corporation
Hrvatski
Napomena za korisnike u Republici Hrvatskoj
IZJAVA O SUKLADNOSTI
Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan.
Sony, odnosno njegov ovlašteni zastupnik Sony Central and
Southeast Europe Kft., Predstavništvo u Republici Hrvatskoj
izjavljuje da je ovaj proizvod usklađen s bitnim zahtjevima
tehničkih propisa koji su za ovaj proizvod utvrđeni.
Izjave o sukladnosti dostupne su na internetskoj stranici
www.sukladnost-sony.com.hr
UPOZORENJE
Kako biste smanjili opasnost od požara ili električnog udara,
ne izlažite ovaj uređaj kiši ili vlazi.
Kako biste smanjili opasnost od požara ili električnog udara, ne
izlažite ovaj uređaj kapanju ili prskanju tekućina te na njega nemojte stavljati posude ispunjene tekućinama poput vaza.
Baterije (vanjske ili ugrađene) nemojte dugotrajno izlagati visokim
temperaturama, primjerice sunčevom svjetlu, vatri i sl.
Kako biste izbjegli strujni udar, nemojte otvarati kućište. Servisiranje povjerite samo stručnom osoblju.
Nemojte postavljati uređaj u skučeni prostor poput police za knjige
ili ugradnog ormarića.
Budući da se mrežni adapter koristi za spajanje i odspajanje uređaja
iz napajanja, spojite ga na lako dostupnu zidnu utičnicu. Primijetite li
neobičnosti u radu, odmah ga odspojite iz utičnice.
Preglasan zvuk u slušalicama može prouzročiti gubitak sluha.
Ovime Sony Corp. izjavljuje da je ova oprema usklađena s osnovnim zahtjevima i drugim odgovarajućim propisima Direktive
1999/5/EC. Pojedinosti potražite na internetskoj stranici
http://www.compliance.sony.de/
Odlaganje stare električne i elektroničke
opreme (primjenjivo u Europskoj uniji i ostalim
europskim državama s posebnim sustavima za
odlaganje)
Ovaj znak na uređaju ili ambalaži ukazuje da se ovaj
proizvod ne smije odlagati s kućnim otpadom. Umjesto
toga, opremu za odlaganje odnesite u vama najbliže mjesto za
skupljanje i recikliranje električnog i elektroničkog otpada. Pravilnim
odlaganjem ovog proizvoda spriječit ćete moguće negativne posljedice za okoliš i ljudsko zdravlje koje inače mogu imati utjecaja ukoliko se uređaj ne odloži na pravilan način. Recikliranje materijala
od kojeg je uređaj sastavljen pridonosi očuvanju prirodnih izvora.
Za detaljnije informacije o recikliranju proizvoda, obratite se lokalnom uredu, komunalnoj službi ili trgovini u kojoj ste kupili uređaj.
Odlaganje istrošenih baterija (primjenjivo u
Europskoj uniji i ostalim europskim državama
s posebnim sustavima za odlaganje)
Napomena korisnicima: sljedeće informacije su primjenjive
samo na opremu koja se prodaje u zemljama koje primjenjuju
smjernice EU
Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašteni predstavnik za pitanja
elektromagnetske kompatibilnosti (EMC) i sigurnosti proizvoda je
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Njemačka. Za sva pitanja vezana uz servisiranje ili jamstvo pogledajte
adrese navedene u popisu servisa ili jamstvenom listu.
Ako proizvodi trebaju biti trajno spojeni s baterijom radi svoje sigurnosti, radne učinkovitosti ili čuvanja podataka, zamjenu baterije
je potrebno prepustiti isključivo ovlaštenom serviseru.
Kako biste bili sigurni da će se baterija zbrinuti pravilno, odnesite
je u vama najbliže mjesto za skupljanje i recikliranje električnog i
elektroničkog otpada.
Za sve druge baterije pogledajte poglavlje o sigurnom vađenju baterije iz proizvoda. Predajte bateriju na najbliže mjesto za skupljanje i
recikliranje istrošenih baterija.
Za detaljnije informacije o recikliranju proizvoda ili baterije, obratite
se lokalnom uredu, komunalnoj službi ili trgovini u kojoj ste kupili
uređaj.
•• Nemojte stavljati postolje na površinu prekrivenu tkaninom,
zaprljanu ili prašnjavu.
•• Skinite zaštitne prozirne folije s ljepljivih pločica na uglovima
postolja. Postolje se ne može koristiti ako na ljepljivim pločicama
ostane zaštitna folija.
•• Predajnik lagano pritisnite na postolje kako bi ono bilo stabilno.
Ako ljepljive pločice više ne učvršćuju postolje kako
treba
Uporaba ove radijske opreme nije dopuštena u radijusu od 20 km od
središta Ny-Alesunda, Svalbard u Norveškoj.
Uporaba RLAN mreže je zakonski regulirana:
•• u odnosu na privatnu uporabu, zakonskom odredbom od 1. kolovoza 2003., br. 259 (“Zakon o elektroničkim komunikacijama”).
Posebice se u članku 104 navodi kad je potrebna opća dozvola,a u
članku 105 kad je dopuštena slobodna uporaba;
•• u odnosu na omogućavanje javnog RLAN pristupa telekomunikacijskim mrežama i uslugama, ministarskom uredbom od 28.
svibnja 2003., u skladu s dopunom, i čl. 25 (opća dozvola za mreže
i usluge elektroničke komunikacije) Zakona o elektroničkim
komunikacijama.
Tipka PUSH.
2
Umetnite isporučenu punjivu nikal-metal hidridnu
bateriju u baterijski pretinac tako da uskladite simbol 
na bateriji sa simbolom  u pretincu.
Ne pokušavajte puniti druge tipove baterija s ovim slušalicama.
Obrišite prašinu s njih lagano navlaženom krpom. Otiske prstiju
ili masnoću možete ukloniti čistom krpom namočenom u blagoj
otopini deterdženta. Ljepljive pločice će nakon toga ponovo učvršćivati pravilno.
Premještanje postolja
Lagano prihvatite postolje prstima za rubove. Ljepljive pločice neće
otpasti ako naglo povučete postolje.
3
Okrenite lijevu i desnu slušalicu tako da budu položene
vodoravno.
4
Umetnite slušalice u predajnik tako da se njihovi kontakti
poklope s kontaktima predajnika i provjerite svijetli li
indikator CHG.
Potrebno je oko 16 sati za potpuno punjenje baterije (indikator
CHG se po završetku punjenja gasi). Slušalice umetnite u
predajnik dokraja. Kad kontakti predajnika dodirnu kontakte
slušalica, indikator CHG zasvijetli u crvenoj boji.
Dobrodošli!
Zahvaljujemo na kupnji Sony MDR-RF4000K bežičnih slušalica.
Prije korištenja pažljivo pročitajte ove upute i zadržite ih za buduću
uporabu. Neke od značajki:
•• Sustav bežičnih stereo slušalica za glazbu i filmove
•• 2,4 GHz digitalni prijenos s visokokvalitetnim zvukom
•• Impresivan zvuk iz visokokvalitetnih slušalica zatvorenog tipa s
40 mm pogonskim jedinicama
•• Dvosmjerni predajnik za praktično podešavanje
•• Jednostavan sustav punjenja baterije
•• Lagane slušalice za dugotrajno ugodno slušanje
•• Automatsko podešavanje slušalica u realnom vremenu za najbolji
prijem signala
•• Domet prijema do 30 metara*
•• 7 sati reprodukcije uz isporučenu Ni-MH punjivu bateriju
•• Jednostavno spajanje na TV/DVD/audio uređaje isporučenim
audio kabelom
•• Automatsko uključenje/isključenje slušalica radi štednje baterije
•• Naglavnik se može precizno podesiti za ugodno nošenje
•• Ugađanje glasnoće na samim slušalicama
Napomena
Baterijski pretinac na strani  ima graničnik koji punjivu bateriju drži na
mjestu. Kad umećete punjivu bateriju, prvo umetnite stranu s oznakom .
3
Zatvorite pokrov baterijskog pretinca.
1 Umetnite graničnik u otvor gore lijevo.
2 Zatvorite pokrov tako da klikne.
** Domet prijema ovisi o uvjetima uporabe
11Priprema
Provjera isporučenog pribora
Prije podešavanja sustava provjerite sve komponente.
Predajnik TMR-RF4000 (1)
Bežične stereo slušalice MDR-RF4000 (1)
Punjenje
1
Ovaj znak na bateriji ili ambalaži ukazuje da se
baterija isporučena s ovim proizvodom ne smije
odlagati s kućnim otpadom.
Na nekim baterijama ova oznaka može biti u kombinaciji s kemijskim
simbolom. Kemijski simboli za živu (Hg) ili olovo (Pb) se koriste
ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova. Pravilnim
odlaganjem baterija spriječit ćete moguće negativne posljedice za
okoliš i ljudsko zdravlje koje inače mogu imati utjecaja ukoliko
se baterija ne odloži na pravilan način. Recikliranje materijala od
kojeg je uređaj sastavljen pridonosi očuvanju prirodnih izvora.
Napomene o predajniku s postoljem i površini za
postavljanje
Spojite isporučeni AC adapter na predajnik.
Ako indikator CHG ne zasvijetli
•• Zatvorite baterijski pretinac. Ako pretinac nije sasvim zatvoren,
punjenje baterije nije moguće.
•• Provjerite jesu li lijeva i desna slušalica pravilno umetnute u
predajnik.
•• Indikator neće zasvijetliti ako se kontakti slušalica i predajnika
međusobno ne dodiruju. U tom slučaju izvadite slušalice i ponovo
ih umetnite u predajnik tako da indikator zasvijetli.
•• Provjerite je li u baterijski pretinac umetnuta isporučena nikalmetal hidridna baterija.
•• Nije moguće puniti druge (punjive ili suhe) baterije osim isporučene.
Predajnik
AC mrežni adapter (1)
Na priključnicu
DC IN 5.2 V
Punjenje baterije slušalica nakon uporabe
Postavite slušalice na predajnik nakon uporabe. Indikator CHG
zasvijetli i punjenje počinje.
Budući da ugrađeni timer prepoznaje kad je punjenje dovršeno, nije
potrebno skinuti slušalice s predajnika po završetku punjenja.
Na zidnu utičnicu
AC mrežni adapter
(isporučen)
Napomene
•• Predajnik se automatski isključuje tijekom punjenja baterije.
•• Iz sigurnosnih razloga ovaj sustav je namijenjen punjenju samo isporučene
punjive baterije BP-HP550-11. Ne mogu se puniti drugi tipovi punjivih
baterija.
•• Nije moguće puniti druge (punjive ili suhe) baterije osim isporučene.
•• Nemojte koristiti isporučenu punjivu bateriju BP-HP550-11 s drugim
uređajima. Ona je namijenjena uporabi samo s ovim sustavom.
•• Punite bateriju na temperaturama između 0°C i 40°C. U suprotnom se
možda neće napuniti dokraja.
•• Nemojte dodirivati kontakte predajnika. Ako se kontakti zaprljaju, punjenje
možda neće biti moguće.
•• Punjenje se možda neće dovršiti ako su kontakti predajnika i slušalica
prašnjavi. Obrišite ih pamučnom krpicom itd.
Vrijeme punjenja i uporabe
Približno vrijeme punjenja
Približno vrijeme uporabe*1
16 sati*2
7 sati*3
*1 pri izlazu od 1 kHz, 1 mW + 1 mW
*2 sati potrebni za potpuno punjenje prazne baterije
*3 Navedeno vrijeme može se razlikovati ovisno o temperaturi ili uvjetima
uporabe.
2
11Uporaba
Uporaba slušalica
1
Uključite AV komponentu na koju je spojen predajnik.
Ako je predajnik spojen na priključnicu za slušalice, pojačajte
glasnoću na komponenti što je više moguće, ali ne tako jako da
se audio signal izobliči.
11Dodatne informacije
2
Skinite slušalice s predajnika.
Indikator POWER na predajniku zasvijetli zeleno.
U slučaju problema
Pojavi li se problem tijekom korištenja slušalica, pokušajte ga
ukloniti pomoću sljedećih savjeta. Ako se problem ne može riješiti,
obratite se najbližem Sonyjevom zastupniku.
Nema zvuka
Provjerite vezu između predajnika i AV uređaja.
Provjerite je li optički digitalni izlaz spojene AV komponente podešen
na “ON” kad birate digitalni ulaz.
Uključite AV komponentu na koju je spojen predajnik i pokrenite
reprodukciju.
Spojite li predajnik na AV komponentu putem priključnice slušalica,
pojačajte glasnoću na spojenoj AV komponenti.
Provjerite nosite li slušalice pravilno.
Pojačajte glasnoću slušalica.
Indikator POWER na slušalicama ne svijetli.
Napomena
Punjivu nikal-metal hidridnu bateriju treba zamijeniti novom ako traje samo
polovicu očekivanog vremena nakon potpunog punjenja. Punjiva baterija
BP-HP550-11 nije komercijalno nabavljiva. Novu bateriju možete nabaviti u
trgovini u kojoj ste kupili ove slušalice ili kod najbližeg Sonyjevog zastupnika.
•• Napunite punjivu bateriju ako je slaba ili zamijenite alkalne baterije
novima. Ako indikator POWER ne svijetli i nakon punjenja baterije,
odnesite slušalice u ovlašteni servis.
Uporaba slušalica s alkalnim
baterijama (opcija)
Zvuk je izobličen ili isprekidan (ponekad sa
smetnjama)
Napunite punjivu bateriju ako je slaba ili zamijenite alkalne baterije
novima. Ako indikator POWER ne svijetli i nakon punjenja baterije,
odnesite slušalice u ovlašteni servis.
Provjerite nalazi li se u blizini bežični uređaj koji koristi frekvenciju
od 2,4 GHz ili mikrovalna pećnica.
Premjestite predajnik.
Spojite li predajnik na AV komponentu putem priključnice slušalica,
smanjite glasnoću na spojenoj AV komponenti.
Za napajanje ovih slušalica možete koristiti i komercijalno nabavljive alkalne baterije veličine AAA. Umetnite baterije na isti način
kao i nikal-metal hidridnu bateriju. Kad su umetnute suhe baterije,
neće se aktivirati funkcija punjenja.
Trajanje baterije
Približan broj sati*1
10 sati*2
*1 pri izlazu od 1 kHz, 1 mW + 1 mW
*2 Navedeno vrijeme može se razlikovati ovisno o temperaturi ili uvjetima
uporabe.
3
Napomene o baterijama
•• Nemojte puniti suhe baterije
•• Nemojte nositi suhe baterije zajedno s kovanicama ili drugim metalnim
predmetima. U slučaju kratkog spoja plus i minus kontakata baterije može
doći do pregrijavanja.
•• Ako uređaj nećete koristiti duže vrijeme, izvadite baterije kako biste izbjegli
oštećenja uslijed curenja ili korozije.
Stavite slušalice.
Kad stavite slušalice, one se automatski uključuju.
Zasvijetli indikator POWER na desnoj slušalici. Desnu
slušalicu R stavite na desno, a lijevu L na lijevo uho. Stavite
slušalice okomito tako da se funkcija automatskog uključenja
može pravilno aktivirati.
11Povezivanje
Podešavanje predajnika
1
Spojite predajnik na AV komponentu
Odaberite jedan od niže navedenih načina povezivanja, ovisno
o tipu priključka.
A Spajanje na priključnicu za slušalice
Budite obzirni
Kako biste smanjili opasnost od oštećenja sluha, prvo smanjite
glasnoću.
Povucite samopodesivi naglavnik prema gore i provjerite indikator
POWER na desnoj slušalici. Kad indikator svijetli crveno, baterija
je još uvijek upotrebljiva.
Napunite punjivu bateriju ili umetnite nove suhe baterije ako je
indikator POWER zatamnjen ili ako treperi, ili ako zvuk postane
izobličen ili bučan.
Sony alkalne baterije LR03/AM-4 (N)
Zvuk je tih
Spojite li predajnik na AV komponentu putem priključnice slušalica,
pojačajte glasnoću na spojenoj AV komponenti.
Pojačajte glasnoću slušalica.
Glasna buka u pozadini
•• Umetnite isporučenu nikal-metal hidridnu bateriju.
Umetnuli ste drugu punjivu bateriju, a ne isporučenu.
•• Umetnite isporučenu nikal-metal hidridnu bateriju.
Kontakti predajnika i slušalica su prašnjavi.
•• Obrišite ih pamučnom krpicom itd.
Predajnik
Na priključnice PHONES IN
Napomene
•• Prilikom gledanja filmova nemojte previše ojačavati glasnoću tiših
scena. Kad se zvuk ponovo pojača, tako možete oštetiti sluh.
•• Ako prije skidanja slušalica odspojite AC adapter iz predajnika, može
se čuti buka.
Lijevi kanal
(bijeli)
Područje prijenosa RF signala
Približno područje prijenosa RF signala od predajnika iznosi do
30 metara.
Predajnik automatski detektira optimalnu frekvenciju kad uklonite
slušalice s predajnika. Ako su slušalice izvan dometa RF signala ili
se uvjeti prijema pogoršaju, zvuk može biti isprekidan. U tom se
slučaju približite predajniku.
Desni kanal
(crveni)
Spojni kabel
(isporučen)
Univerzalni adapter
priključka (isporučen)
Na priključnicu za
slušalice (stereo
minipriključnica)
Na priključnicu za
slušalice (stereo
minipriključnica)
WALKMAN®*,
TV itd.
B Za spajanje na priključnicu LINE OUT ili REC OUT
Napomene
•• Budući da ovaj sustav prenosi signale na 2,4 GHz, u slučaju smetnji zvuk
može biti isprekidan. Razlog tome su karakteristike radijske frekvencije i to ne
predstavlja kvar.
•• Buka koju možete čuti u slušalicama može varirati, ovisno o položaju
predajnika i karakteristikama prostorije. Savjetujemo da postavite predajnik
na mjesto na kojemu je zvuk najčišći.
•• Zvuk može biti isprekidan ako se predajnik koristi u blizini drugih bežičnih
uređaja s frekvencijom od 2,4 GHz ili mikrovalne pećnice.
Čuje se učestali zvučni signal
Slušalice ne mogu primati signal s predajnika.
•• Pomaknite se u područje prijenosa RF signala.
•• Provjerite vezu između predajnika, AC adaptera i zidne utičnice.
•• Provjerite nalazi li se u blizini predajnika i slušalica bežični uređaj koji
koristi frekvenciju od 2,4 GHz ili mikrovalna pećnica.
•• Premjestite predajnik.
Nema signala oko 10 minuta i RF signali se ne prenose.
•• Omogućite ulaz audio signala u predajnik.
Uređaj ne radi pravilno
Resetirajte sustav.
•• Malenim šiljatim predmetom (pribadačom ili slično) pritisnite otvor na
predajniku dok ne klikne.
Indikator POWER na vrhu počinje treperiti zeleno.
Ako nema audio signala u trajanju 10 minuta
Prijenos RF signala s predajnika se automatski prekida kad nema
audio signala u trajanju 10 minuta. Kad predajnik prestane prenositi
signal, njegov indikator POWER treperi zeleno 30 sekundi i
zatim se gasi. RF signali se automatski nastavljaju prenositi kad se
detektira audio signal. Prijenos RF signala se može prekinuti kad se
u trajanju oko 10 minuta sluša iznimno tih zvuk. U tom slučaju pojačajte glasnoću spojenog AV uređaja i smanjite glasnoću slušalica.
Ako se iz uređaja spojenog na priključnice PHONES IN čuje buka,
prijenos RF signala se možda neće prekinuti.
Kad indikator POWER počne treperiti, povucite i zadržite samopodesivi
naglavnik za uključenje slušalica i malenim šiljatim predmetom (pribadačom ili slično) pritisnite otvor na desnoj slušalici dok ne klikne.
Indikator POWER na predajniku prestaje treperiti i trajno svijetli zeleno.
Slušalice se automatski isključuju kad ih skinete.
— Funkcija automatskog uključenja/isključenja
Predajnik
Nemojte podizati samopodesivi naglavnik kad ne koristite slušalice
jer će se tako brže trošiti baterija.
Na priključnicu LINE IN
Samopodesivi
naglavnik
Spojni kabel
(isporučen)
Desni kanal (crveni)
Zamjena jastučića za uši
Lijevi kanal (bijeli)
Na priključnice LINE
OUT ili REC OUT
Stereo sustav,
videorekorder itd.
** “WALKMAN” i logo “WALKMAN” su registrirani zaštićeni nazivi tvrtke
Sony Corporation.
Jastučići se mogu zamijeniti. Ako se zaprljaju ili istroše, zamijenite
ih prema opisu u nastavku. Jastučići za uši nisu komercijalno nabavljivi. Zamjenske jastučiće možete nabaviti u trgovini u kojoj ste
kupili ove slušalice ili kod najbližeg Sonyjevog zastupnika.
1
Izvucite stari jastučić.
U slučaju oštećenja
•• Ako se uređaj ošteti ili u njega dospije strani predmet, odmah ga
isključite i obratite se najbližem ovlaštenom servisu.
•• U servis je potrebno odnijeti i slušalice i predajnik.
Tehnički podaci
Bežični stereo predajnik (TMR-RF4000)
Modulacijski sustav
GFSK
Frekvencija vala nosioca
2,404 GHz – 2,476 GHz
Raspon prijenosa
Najviše oko 30 metara
Frekvencijski odziv
10 Hz – 22.000 Hz
Stupanj izobličenja
1% ili manje (1 kHz)
Audio ulazi
Phono priključnice (lijeva/desna)
Stereo minipriključnica
Napajanje
DC 5,2 V (putem isporučenog AC adaptera)
Dimenzije
Oko 246 mm  75 mm  120 mm (š/v/d)
Masa
Približno 430 g
Potrošnja
1,3 W
Bežične stereo slušalice (MDR-RF4000)
Isporučeni pribor
Provjerite svijetli li indikator CHG. Ako ne svijetli, pravilno postavite
slušalice na predajnik tako da se indikator CHG uključi.
Umetnuli ste suhe baterije.
VOL
Koristite mekanu krpu malo navlaženu u blagoj otopini deterdženta.
Nemojte koristiti otapala poput razrjeđivača, benzena ili alkohola
jer se tako može oštetiti površina.
Zvuk je isprekidan
Baterija se ne može napuniti
Regulator glasnoće
Čišćenje
Frekvencijski raspon reprodukcije
12 Hz – 22.000 Hz
Napajanje
Punjiva nikal-metal hidridna baterija (isporučena) ili
komercijalno nabavljive alkalne baterije (veličine AAA)
Masa Oko 300 g (s isporučenom nikal-metal hidridnom
baterijom)
•• Spojite li predajnik na AV komponentu putem priključnice slušalica,
pojačajte glasnoću na spojenoj AV komponenti.
Podesite glasnoću.
Kad je glasnoća previsoka, zvuk se može čuti izvan slušalica. Pazite
da previše ne pojačate glasnoću kako ne biste ometali druge.
Na bučnim mjestima ćete možda spontano pojačati glasnoću. Ipak,
iz sigurnosnih razloga savjetujemo da glasnoću zadržite na razini
pri kojoj ćete moći čuti zvukove oko vas.
Provjerite nalazi li se u blizini bežični uređaj koji koristi frekvenciju
od 2,4 GHz ili mikrovalna pećnica.
Spojite li predajnik na AV komponentu putem priključnice slušalica,
pojačajte glasnoću na spojenoj AV komponenti.
Napunite punjivu bateriju ako je slaba ili zamijenite alkalne baterije
novima. Ako indikator POWER ne svijetli i nakon punjenja baterije,
odnesite slušalice u ovlašteni servis.
Predajnik ne radi ako u trajanju od 10 minuta nema signala.
4
–– Na nestabilnu ili kosu površinu
–– Na mjesta izložena snažnim vibracijama
–– U kupaonicu ili druga vlažna mjesta
O slušalicama
Prije uporabe
Provjera preostaloga kapaciteta
baterije
Baterija
Navucite novi jastučić preko slušalice.
Mjere opreza
O sigurnosti
•• Pazite da vam slušalice ne padnu i nemojte ih izlagati snažnim
udarcima. Tako se mogu oštetiti.
•• Nemojte rastavljati ili pokušati otvoriti bilo koji dio sustava.
O izvorima napajanja i postavljanju.
•• Ako duže vrijeme nećete koristiti sustav, odspojite AC adapter iz
zidne utičnice. Prilikom odspajanja držite adapter.
Nemojte povlačiti sâm kabel.
•• Nemojte postavljati sustav na sljedeća mjesta.
–– Izložena izravnom suncu, blizu izvora topline ili na neko drugo
mjesto izloženo visokim temperaturama
–– Prašnjava mjesta
AC mrežni adapter (5,2 V) (1)
Punjiva nikal-metal hidridna baterija BP-HP550-11
(550 mAh) (1)
Spojni kabel
(stereo minipriključak  pin priključak  2), 1 m (1)
Univerzalni adapter priključka (stereo minipriključak
 stereo phono priključak) (1)
Postolje (1)
Jamstveni list (1)
Upute za uporabu (ovaj priručnik) (1)
Preporučeni pribor
Optički digitalni spojni kabel POC-15AB (1,5 m)
(minipriključak  pravokutni priključak)
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez najave.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske
pogreške.
Download PDF

advertising