Sony | MDR-HW300K | Sony MDR-HW300K RF bežične slušalice MDR-HW300K Upute za upotrebu

4-478-288-11(1)
Provjera isporučenog
pribora
IJW7
Uporaba
1
2
Napunite bateriju slušalica.
Spojite AC adapter.
Na zidnu
utičnicu
Predajnik TMR-HW300 (1)
Bežične stereo
slušalice
Upute za uporabu
(Crveni)
(Isključen)
Kad se indikator isključi,
punjenje je završeno.
Slušalice MDR-HW300 (1)
3
Spojite A/V komponentu na način  ili  iz nastavka.
 Uporaba priključnice za slušalice na A/V komponenti
AC adapter (1)
TV, digitalni audiouređaj i sl.
Priključnica za
slušalice (stereo
minipriključnica)
Mikro USB kabel (oko 50 cm) (1)
 Uporaba izlaznih audio priključnica (L/R) A/V komponente
Za povezivanje predajnika i A/V komponente upotrijebite adapter priključka (opcija).
Spojni kabel (oko 1,5 m) (1)
Stereo sustav, Blu-ray Disc uređaj, DVD uređaj, TV* i sl.
Značajke
©2013 Sony Corporation
MDR-HW300K
Hrvatski
Bežične stereo slušalice
UPOZORENJE
Kako biste smanjili opasnost od požara ili električnog
udara, ne izlažite ovaj uređaj kiši ili vlazi.
Kako biste smanjili opasnost od požara ili električnog udara,
ne izlažite ovaj uređaj kapanju ili prskanju tekućina te na
njega nemojte stavljati posude ispunjene tekućinama poput
vaza.
Baterije (vanjske ili ugrađene) nemojte dugotrajno izlagati
visokim temperaturama, primjerice sunčevom svjetlu, vatri
i sl.
Kako biste izbjegli strujni udar, nemojte otvarati kućište.
Servisiranje povjerite samo stručnom osoblju.
Nemojte postavljati uređaj u skučeni prostor poput police
za knjige ili ugradnog ormarića.
Budući da se mrežni adapter koristi za spajanje i odspajanje
uređaja iz napajanja, spojite ga na lako dostupnu zidnu utičnicu. Primijetite li neobičnosti u radu, odmah ga odspojite
iz utičnice.
Uređaj nije isključen s napajanja dok god je spojen na
utičnicu, čak i ako ste isključili sâm uređaj.
Preglasan zvuk u slušalicama može prouzročiti gubitak sluha.
Pločica s podacima nalazi se na donjoj strani predajnika.
Za detaljnije informacije o recikliranju proizvoda, obratite se
lokalnom uredu, komunalnoj službi ili trgovini u kojoj ste
kupili uređaj.
Zbrinjavanje istrošenih baterija
(primjenjivo u Europskoj uniji i
ostalim europskim državama s
posebnim sustavima za odlaganje)
Ovaj znak na bateriji ili ambalaži ukazuje da
se baterija isporučena s ovim proizvodom ne smije odlagati
s kućnim otpadom.
Na nekim baterijama ova oznaka može biti u kombinaciji s
kemijskim simbolom. Kemijski simboli za živu (Hg) ili olovo
(Pb) se koriste ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili
0,004% olova.
Pravilnim odlaganjem baterija spriječit ćete moguće negativne posljedice za okoliš i ljudsko zdravlje koje inače mogu
imati utjecaja ukoliko se baterija ne odloži na pravilan način.
Recikliranje materijala od kojeg je uređaj sastavljen pridonosi
očuvanju prirodnih izvora.
Ako proizvodi trebaju biti trajno spojeni s baterijom radi
svoje sigurnosti, radne učinkovitosti ili čuvanja podataka,
zamjenu baterije je potrebno prepustiti isključivo ovlaštenom serviseru.
Kako biste bili sigurni da će se baterija zbrinuti pravilno,
odnesite je u vama najbliže mjesto za skupljanje i recikliranje
električnog i elektroničkog otpada.
Zahvaljujemo na kupnji Sony MDR-HW300K stereo bežičnih
slušalica. Prije korištenja pažljivo pročitajte ove upute i
zadržite ih za buduću uporabu.
Neke od značajki:
— Visokokvalitetan zvuk s nekomprimiranim digitalnim
bežičnim prijenosom
2,4 GHz digitalni bežični prijenos sprečava smetnje od
prepreka. Visokokvalitetan zvuk s nekomprimiranim
digitalnim bežičnim prijenosom.
— Moćan i izražajan zvuk
Moćan i izražajan zvuk s 40 mm neodimijskom jedinicom.
— Ugodne za dugotrajnije nošenje
Ugodne za dugotrajnije nošenje zahvaljujući mekanim
umecima i naglavnom jastučiću.
— Automatski odabir kanala u stvarnom vremenu
sprečava prekidanje zvuka
Automatski odabir kanala u stvarnom vremenu na slušalicama za najbolji prijem signala. Sustav se bez ikakvog
prekida zvuka automatski prebacuje na slobodni kanal
prije blokiranja signala.
— Ugađanje glasnoće na samim slušalicama
— Jednostavno punjenje putem USB priključnice
Tri sata za potpuno punjenje baterije i oko 10 sati reprodukcije. Može se koristiti tijekom punjenja slušalica.
— Mogućnost rada s kabelom
Slušalice se mogu koristiti i žično, ako ih spojite isporučenim kabelom. Putem kabela možete uživati u sadržajima
s pametnog telefona, PC-a i tableta.
— Mogućnost zakretanja radi lakšeg spremanja
L (bijeli)
Valjanost označavanja simbolom CE se ograničava samo
na zemlje u kojima je propisano zakonom, tj. uglavnom na
zemlje u Europskom ekonomskom području (EEA).
Zbrinjavanje stare električne i elektroničke
opreme (primjenjivo u Europskoj uniji i
ostalim europskim državama s posebnim
sustavima za odlaganje)
Ovaj znak na uređaju ili ambalaži ukazuje da
se ovaj proizvod ne smije odlagati s kućnim
otpadom. Umjesto toga, opremu za odlaganje odnesite u
vama najbliže mjesto za skupljanje i recikliranje električnog
i elektroničkog otpada. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda spriječit ćete moguće negativne posljedice za okoliš
i ljudsko zdravlje koje inače mogu imati utjecaja ukoliko se
uređaj ne odloži na pravilan način. Recikliranje materijala od
kojeg je uređaj sastavljen pridonosi očuvanju prirodnih izvora.
SONY - MDR-HW300K-OI Bezicne stereo slusalice.indd 1
* Ako nema priključnice za slušalice.
R (crveni)
Adapter priključka (stereo minipriključnica ×1
 pin priključak ×2, opcija)
4
Ako je zvuk izobličen kad spojite predajnik na audio izlaze A/V komponente (L/R),
spojite predajnik na priključnicu za slušalice.
5
Stavite slušalice na glavu.
Prije uporabe
Započnite reprodukciju na A/V komponenti.
Obavezno smanjite glasnoću slušalica nakon što zasvijetli indikator /
(uključenje/pripravno stanje), kako biste smanjili opasnost od oštećenja sluha.
Ispupčenje
6
Zadržite dok ne
zasvijetli indikator.
Podesite glasnoću.
Nakon uporabe
Kad glasnoća dosegne maksimalnu ili minimalnu razinu,
slušalice će se oglasiti zvučnim signalom.
1
Zaustavite reprodukciju na A/V
komponenti.
2
Zadržite pritisnutom tipku /
(uključenje/pripravno stanje) na
slušalicama dok se ne isključi
indikator /.
Ispupčenje
Savjet
Slušalice će se isključiti automatski ako
se prijenos RF signala s predajnika
zaustavi na oko pet minuta.
Za sve druge baterije pogledajte poglavlje o sigurnom
vađenju baterije iz proizvoda. Predajte bateriju na najbliže
mjesto za skupljanje i recikliranje istrošenih baterija.
Ovime Sony Corp. izjavljuje da je ova oprema usklađena s
osnovnim zahtjevima i drugim odgovarajućim propisima
Direktive 1999/5/EC.
Pojedinosti potražite na internetskoj stranici
http://www.compliance.sony.de/
Izlazne
audio (L/R)
priključnice
Ako je oko 10 minuta signal slab ili ga
nema
Ako predajnik ne detektira signal, njegov indikator POWER treperi
oko 10 minuta i zatim se prijenos RF signala zaustavlja automatski*.
Predajnik se ponovno uključi kad opet primi audiosignal.
Predajnik se može isključiti i ako je glasnoća spojene A/V komponente
preniska. U tom slučaju pojačajte glasnoću spojenog A/V uređaja
unutar raspona u kojem zvuk nije izobličen i smanjite glasnoću
slušalica.
* Ako spojena A/V komponenta emitira signalni šum, predajnik
se možda neće isključiti čak ni ako nema ulaza audiosignala.
Za detaljnije informacije o recikliranju proizvoda ili baterije,
obratite se lokalnom uredu, komunalnoj službi ili trgovini u
kojoj ste kupili uređaj.
Sljedeće informacije su primjenjive samo na opremu koja
se prodaje u zemljama koje primjenjuju smjernice EU
Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Upiti u vezi sa sukladnošću
proizvoda na temelju zakonodavstva Europske unije mogu
se uputiti ovlaštenom zastupniku, Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka. Za sva
pitanja vezana uz servisiranje ili jamstvo pogledajte adrese
navedene u popisu servisa ili jamstvenom listu.
Uporaba uređaja spajanjem isporučenog kabela.
Spremanje slušalica
Spajanjem isporučenog kabela uređaj možete koristiti kao standardne žične slušalice. Slušalice možete i puniti
kad su povezane kabelom. Koristite isključivo isporučeni spojni kabel.
Za smanjenje opasnosti od oštećenja sluha, smanjite glasnoću A/V komponente prije povezivanja.
Prije sklapanja slušalica za spremanje, provjerite lijevu i desnu stranu.
Isporučeni spojni kabel
3/13/2014 12:28:10 PM
Istodobno slušanje zvuka sa
slušalica i TV zvučnika
Spojite predajnik na kabelski/satelitski prijemnik, a ne
na televizor.
Neki televizori mogu se podesiti za reprodukciju zvuka
putem njihovih zvučnika i priključnice za slušalice. Pojedinosti o podešavanju potražite u uputama za uporabu
televizora.
Mjere opreza
Jastučići se mogu zamijeniti. Ako se zaprljaju ili istroše,
zamijenite ih prema opisu u nastavku. Jastučići za uši nisu
komercijalno nabavljivi. Zamjenske jastučiće možete nabaviti
u trgovini u kojoj ste kupili ove slušalice ili kod najbližeg
Sonyjevog zastupnika.
O sigurnosti
1
Napomene o AC adapteru
Izvucite stari jastučić iz utora na slušalici.
Polaritet
priključka
Spojite li predajnik izravno na priključnicu za slušalice
(mono minipriključnicu) A/V komponente, audiosignal
se možda neće reproducirati iz desnog kanala.
— Koristite isključivo isporučeni AC adapter. Čak i adapteri
s istim naponom i polaritetom priključka mogu oštetiti
ovaj uređaj zbog strujnog kapaciteta ili drugih faktora.
2
Stavite novi jastučić u utor na slušalici.
Jastučić mora biti u vertikalnom položaju.
Savjeti za punjenje
Prvo napunite slušalice.
Slušalice sadrže punjivu litij-ionsku bateriju koju prije prve
uporabe valja napuniti.
Vrijeme punjenja i uporabe
Približno vrijeme uporabe1)
3h
10 h3)
2)
1) pri izlazu od 1 kHz, 0,1 mW + 0,1 mW
2) sati potrebni za potpuno punjenje prazne baterije
3) Vrijeme se može razlikovati ovisno o temperaturi ili
uvjetima uporabe.
Preostali kapacitet baterije
Za provjeru preostalog kapaciteta baterije slušalica,
uključite ih i provjerite indikator /. Kad indikator svijetli
zeleno, baterija je još uvijek upotrebljiva. Napunite slušalice
ako je indikator / isključen, zatamnjen, ako treperi ili
ako zvuk postane izobličen ili bučan.
Punjenje slušalica putem mrežnog
napajanja
Ako punite slušalice spajanjem na strujnu utičnicu, upotrijebite zasebno nabavljiv USB AC adapter. Pojedinosti
potražite u uputama za uporabu adaptera.
Napomene
— Koristite samo isporučeni mikro USB kabel. Nemojte
koristiti nijedan drugi USB kabel.
— Ako slušalice niste koristili duže vrijeme, nakon spajanja
na računalo će trebati neko vrijeme da zasvijetli indikator
CHG. U tom slučaju nemojte odspajati mikro USB kabel
sa slušalica i pričekajte da zasvijetli indikator CHG.
— Punite slušalice pri temperaturi okoliša između 5 °C i 35 °C.
Pokušate li ih puniti izvan tog temperaturnog raspona,
indikator CHG može treperiti, a punjenje neće biti
završeno.
— Ako računalo uđe u mod hiberniranja dok su spojene
slušalice, punjenje neće biti završeno. Provjerite postavke
računala prije punjenja. Indikator CHG će se isključiti automatski kad računalo uđe u mod hiberniranja. U tom
slučaju ponovno napunite slušalice.
— Spojite fotoaparat izravno na računalo. Punjenje možda
neće biti pravilno dovršeno u slučaju neizravnog spajanja,
npr. preko USB huba.
— Kad se trajanje baterije smanji napola, baterija je možda
islužena. Za podatke o zamjeni baterija obratite se
prodavaču ili Sonyjevom servisu.
Savjeti za podešavanje
glasnoće
— Spojite li predajnik na priključnicu za slušalice na A/V
komponenti, podesite glasnoću A/V komponente na
što glasniju razinu pri kojoj još uvijek audiosignal ne
postaje izobličen.
— Prilikom gledanja filmova nemojte previše ojačavati
glasnoću tiših scena. Kad se zvuk ponovo pojača, tako
možete oštetiti sluh.
Područje prijenosa RF
signala
Približno područje prijenosa RF signala od predajnika iznosi
do 30 metara.
Ako su slušalice izvan dometa RF signala ili se uvjeti prijema
pogoršaju, zvuk može biti isprekidan.
Napomene
— Budući da ovaj sustav prenosi signale na 2,4 GHz, u
slučaju smetnji zvuk može biti isprekidan. Razlog tome
su karakteristike radijske frekvencije i to ne predstavlja
kvar.
— Buka koju možete čuti u slušalicama može varirati, ovisno
o položaju predajnika i karakteristikama prostorije. Savjetujemo da postavite predajnik na mjesto na kojemu je
zvuk najčišći.
— Zvuk može biti isprekidan ako se predajnik koristi u blizini
drugih bežičnih uređaja s frekvencijom od 2,4 GHz ili
mikrovalne pećnice.
SONY - MDR-HW300K-OI Bezicne stereo slusalice.indd 2
— Pazite da vam slušalice ne padnu i nemojte ih izlagati
snažnim udarcima. Tako se mogu oštetiti.
— Nemojte rastavljati ili pokušati otvoriti bilo koji dio sustava.
— Čvrsto umetnite priključak AC adaptera.
— Koristite isključivo isporučeni AC adapter. Uporaba AC
adaptera s priključcima drugačijih polariteta ili drugih
karakteristika može prouzročiti kvar uređaja.
Napomena o spajanju mono
komponente
Približno vrijeme punjenja
Sistemski zahtjevi za punjenje baterije
pomoću USB-a
Zamjena jastučića za uši
O izvorima napajanja i postavljanju.
— Ako duže vrijeme nećete koristiti sustav, odspojite AC
adapter iz zidne utičnice. Prilikom odspajanja držite
adapter.
Nemojte povlačiti sâm kabel.
— Nemojte postavljati sustav na sljedeća mjesta.
— Izložena izravnom suncu, blizu izvora topline ili na
neko drugo mjesto izloženo visokim temperaturama
— Prašnjava mjesta
— Na nestabilnu ili kosu površinu
— Na mjesta izložena snažnim vibracijama
— U kupaonicu ili druga vlažna mjesta
Osobno računalo s instaliranim bilo kojim od navedenih
operativnih sustava i USB priključnicom:
Windows 8 / Windows 8 Pro
Windows 7
Starter / Home Premium / Professional / Ultimate
Windows Vista (Service Pack 2 ili noviji)
Home Basic / Home Premium / Business / Ultimate
Windows XP (Service Pack 3 ili noviji)
Home Edition / Professional / Media Center Edition 2004 /
Media Center Edition 2005
Mac OS X (verzija.10.3 ili novija)
Napomena o zaštitnim znakovima
Microsoft, Windows i Windows Vista su registrirani ili
zaštićeni znaci tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i/ili
drugim zemljama.
Macintosh i Mac OS su zaštićeni znaci tvrtke Apple Inc.
registrirani u SAD-u i drugim zemljama.
Svi drugi registrirani ili zaštićeni nazivi vlasništvo su odgovarajućih tvrtki. U ovom priručniku oznake nisu navedene
oznake™ i ®.
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez najave.
Ove upute napravljene su s mnogo truda i s najvećom
pažnjom, no pogreške u procesu izrade i/ili prijevoda uputa
uvijek su moguće. Stoga proizvođač i prodavatelj ne preuzimaju odgovornost za eventualne netočne navode, pogreške
u prijevodu ili tiskarske pogreške u ovim uputama.
O slušalicama
U slučaju problema
Pojavi li se problem tijekom korištenja slušalica, pokušajte
ga ukloniti pomoću sljedećih savjeta. Ako se problem ne
može riješiti, obratite se najbližem Sonyjevom zastupniku.
Nema zvuka/Zvuk je slab
— Uključite slušalice.
— Provjerite vezu između predajnika i A/V komponente,
AC adaptera i zidne utičnice.
— Provjerite je li A/V komponenta uključena.
— Spojite li predajnik na A/V komponentu putem priključnice slušalica, pojačajte glasnoću na spojenoj A/V
komponenti unutar raspona u kojem zvuk nije izobličen.
— Provjerite nosite li slušalice pravilno.
— Napunite bateriju slušalica. Ako indikator / ne svijetli
ni nakon punjenja baterije, odnesite slušalice u ovlašteni
servis.
— Pojačajte glasnoću slušalica.
Zvuk je izobličen ili isprekidan
(ponekad sa smetnjama)
— Premjestite predajnik.
— Spojite predajnik na priključnicu za slušalice A/V
komponente, ne na audio izlaze (L/R).
— Spojite li predajnik na A/V komponentu putem priključnice slušalica, smanjite glasnoću na spojenoj A/V
komponenti unutar raspona u kojem zvuk nije izobličen.
— Napunite bateriju slušalica. Ako indikator / ne svijetli
ni nakon punjenja baterije, odnesite slušalice u ovlašteni
servis.
— Provjerite nalazi li se u blizini bežični uređaj koji koristi
frekvenciju od 2,4 GHz ili mikrovalna pećnica.
Glasna buka u pozadini
— Provjerite nalazi li se u blizini bežični uređaj koji koristi
frekvenciju od 2,4 GHz ili mikrovalna pećnica.
— Spojite li predajnik na A/V komponentu putem priključnice slušalica, pojačajte glasnoću na spojenoj A/V
komponenti unutar raspona u kojem zvuk nije izobličen.
— Napunite bateriju slušalica. Ako indikator / ne svijetli
ni nakon punjenja baterije, odnesite slušalice u ovlašteni
servis.
Zvuk je isprekidan
— Ako predajnik ne detektira signal ili je glasnoća spojene
A/V komponente preniska u trajanju od oko 10 minuta,
automatski se prekida prijenos RF signala. Pojačajte
glasnoću spojene A/V komponente unutar raspona u
kojem zvuk nije izobličen.
Baterija se ne puni /
Indikator CHG treperi ili ne svijetli
— Provjerite jesu li slušalice i računalo čvrsto spojeni
isporučenim mikro USB kabelom.
— Provjerite da je računalo uključeno, i ne smije biti
isključeno u mod pripravnog stanja ili hibernacije.
— Provjerite jesu li slušalice i računalo spojeni izravno,
a ne putem USB huba.
— Možda postoji problem s korištenom USB priključnicom
na računalu. Spojite na drugu USB priključnicu ako je
dostupna.
— Za slučajeve koji nisu navedeni iznad, ponovno pokušajte
s postupkom USB povezivanja.
Budite obzirni
Kad je glasnoća previsoka, zvuk se može čuti izvan slušalica.
Pazite da previše ne pojačate glasnoću kako ne biste ometali
druge.
Na bučnim mjestima ćete možda spontano pojačati glasnoću.
Ipak, iz sigurnosnih razloga savjetujemo da glasnoću zadržite na razini pri kojoj ćete moći čuti zvukove oko vas.
Čišćenje
Koristite mekanu krpu malo navlaženu u blagoj otopini
deterdženta. Nemojte koristiti otapala poput razrjeđivača,
benzena ili alkohola jer se tako može oštetiti površina.
U slučaju oštećenja
— Ako se uređaj ošteti ili u njega dospije strani predmet,
odmah ga isključite i obratite se najbližem ovlaštenom
servisu.
— U servis je potrebno odnijeti i slušalice i predajnik.
Tehnički podaci
Bežični stereo predajnik
(TMR-HW300)
Modulacijski sustav
GFSK
Frekvencija nosioca
2,406 GHz - 2,478 GHz
Udaljenost prijenosa
najviše oko 30 m
Frekvencijski odziv
20 Hz – 23.000 Hz
Izobličenje
1% ili manje (1 kHz)
Audio ulazi
Stereo minipriključnica
Napajanje
DC 5 V (putem isporučenog AC adaptera)
Dimenzije
Oko 75 mm × 18 mm × 75 mm (š/v/d)
Masa
Približno 70 g
Potrošnja
0,6 W
Bežične stereo slušalice
(MDR-HW300)
Osjetljivost
98 dB/mW
Frekvencijski raspon reprodukcije
10 Hz – 22.000 Hz
Impedancija
32 Ω pri 1 kHz
Snaga
1000 mW (IEC*)
Izvor napajanja Ugrađena litij-ionska punjiva baterija
Masa
Približno 190 g
Potrošnja
2,5 W
* IEC = Međunarodno elektrotehničko povjerenstvo
Isporučeni pribor
Bežični stereo predajnik TMR-HW300
Bežične stereo slušalice MDR-HW300
AC adapter (5 V) (1)
Mikro USB kabel (oko 50 cm) (1)
Spojni kabel (oko 1,5 m) (1)
Upute za uporabu (ovaj priručnik) (1)
Jamstveni list (1)
Učestalo se oglašava zvučni signal i
slušalice ne mogu primiti audio signal
s predajnika
— Pomaknite se u područje prijenosa RF signala.
— Provjerite vezu između predajnika i A/V komponente,
AC adaptera i zidne utičnice.
— Provjerite nalazi li se u blizini bežični uređaj koji koristi
frekvenciju od 2,4 GHz ili mikrovalna pećnica.
— Premjestite predajnik.
— Ako predajnik ne detektira signal ili je glasnoća spojene
A/V komponente preniska u trajanju od oko 10 minuta,
automatski se prekida prijenos RF signala. Pokrenite
reprodukciju na A/V komponenti ili povećajte glasnoću
spojene A/V komponente unutar raspona u kojem zvuk
nije izobličen.
3/13/2014 12:28:11 PM
Download PDF

advertising