4-246-802-13(1)
FM Stereo
FM-AM Prijemnik
Upute za uporabu
Korisničke informacije
Model i serijski brojevi nalaze se na donjoj strani uređaja. Unesite
serijski broj u prostor dolje. Imajte ga uz sebe kod pozivanja Sony
dobavljača u vezi ovog uređaja.
Broj modela_________ Serijski broj ________
STR-DA1000ES
STR-DB790
© 2003 Sony Corporation
Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj
uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao
kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električke ili
elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za
zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži
ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje
ste kupili proizvod.
UPOZORENJE
Kako bi spriječili požar ili električki
udar, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
Kako biste spriječili požar, ne prekrivajte ventilacijske
otvore uređaja novinama, stolnjacima, zavjesama, itd.
Ne stavljajte upaljene svijeće na uređaj.
Kako biste spriječili požar ili električki udar, ne
stavljajte na uređaj posude s tekućinom, npr. vaze.
Ne postavljajte uređaj u uski prostor, poput police za
knjige ili ugradbenog ormarića.
Ne bacajte baterije s kućnim
otpadom, već ih odnesite na za to
namijenjena odlagališta.
Osim za korisnike u Europi
ENERGY STAR je američki
zaštićeni znak.
Kao ENERGY STAR partner, Sony
Corporation jamči da je ovaj proizvod
usklađen s ENERGY STAR
pravilima o energetskoj djelotvornosti.
Ovaj prijemnik ima Dolby* Digital i Pro Logic
Surround, te DTS** Digital Surround System.
3
O ovom priručniku
• Upute u ovom priručniku odnose se na model STRDA1000ES i STR-DB790. Provjerite oznaku Vašeg
modela koja se nalazi u donjem desnom uglu prednje
ploče. U ovom priručniku za ilustraciju smo se
poslužili modelom STR-DA1000ES, osim ako nije
navedeno drugačije. Bilo kakve razlike u radu jasno su
naznačene u tekstu, primjerice "samo model STRDA1000ES".
• Upute u ovom priručniku opisuju kontrole na
prijemniku. Također možete koristiti i kontrole na
isporučenom daljinskom upravljaču ako imaju jednake
ili slične oznake kao i one na prijemniku. Za detalje o
uporabi daljinskog upravljača:
− STR-DA1000ES:
RM-LG112
− STR-DB790:
RM-PP412
Pogledajte posebne upute priložene uz daljinski
upravljač.
O oznakama područja
Oznaka područja prijemnika nalazi se na donjoj
strani stražnje ploče (pogledajte donju ilustraciju).
Oznaka područja
Sve razlike u radu u skladu s oznakom područja
jasno su navedene u tekstu, primjerice, "Samo
modeli s oznakom područja AA".
Ovaj prijemnik ima ugrađen Dolby* Digital i Pro Logic
Surround" sustav i "DTS** Digital Surround" sustav.
* Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories.
"Dolby", "Pro Logic" i dvostruko "D" su zaštićeni
znakovi Dolby Laboratories.
** "DTS" i "DTS-ES Extended Surround" i "Neo:6" su
zaštićeni znakovi tvrtke Digital Theater Systems, Inc.
4
Sadržaj
Priključenje komponenata
1: Provjerite kako spojiti komponente....... 6
1a: Spajanje komponenata s
digitalnim audio izlazima ................ 8
1b: Spajanje komponenata s
višekanalnim izlazima ................... 11
1c: Spajanje komponenata samo s
analognim priključcima ................. 13
2. Priključenje antena .............................. 15
3: Spajanje zvučnika ............................... 16
4: Priključenje mrežnog kabela ............... 19
5: Podešavanje zvučnika ......................... 20
6: Podešavanje glasnoće i balansa
zvučnika ............................................ 23
Rukovanje pojačalom
Odabir komponente................................. 24
Slušanje višekanalnog zvuka................... 24
Slušanje FM/AM postaja......................... 25
Automatsko pohranjivanje FM postaja ... 26
Pohranjivanje radijskih postaja ............... 26
Uporaba radijskog sustava podataka
(RDS) ................................................ 27
Promjena informacija na pokazivaču ...... 29
O indikatorima na pokazivaču................. 30
Napredna podešavanja
Promjena audio ulaza digitalnih
komponenata .....................................36
Osobno podešavanje zvučnog ugođaja....36
Podešavanje ekvilizatora .........................38
Napredno podešavanje ............................38
Ostale radnje
Dodjeljivanje imena memoriranim
postajama i ulazima...........................42
Uporaba sleep timera...............................43
Odabir sustava zvučnika..........................43
Snimanje..................................................44
Control A1 II kontrolni sustav.................45
Dodatne informacije
Mjere opreza............................................46
U slučaju problema..................................47
Tehnički podaci .......................................49
Popis tipaka i odgovarajućih stranica ......52
Uživanje u surround zvuku
Uporaba samo prednjih zvučnika ............ 31
Slušanje zvuka visoke kvalitete............... 31
Odabir zvučnog ugođaja ......................... 32
Odabir načina dekodiranja surround
stražnjih kanala ................................. 34
5
Priključenje komponenata
1: Provjerite kako spojiti komponente
Koraci 1a do 1c na str. 8 opisuju spajanje komponenata na ovaj prijemnik.
Prije početka pogledajte donju tablicu u kojoj su navedeni brojevi stranica s opisom spajanja svake
komponente.
Nakon spajanja svih komponenata nastavite s "2: Spajanje antena" (str. 15).
Komponente koje je moguće spojiti
Komponenta
Stranica
DVD uređaj
S digitalnim audio izlazoma)
8-9
S višekanalnim audio izlazomb)
11-12
Samo s analognim audio izlazomc)
8-9
TV monitor
S komponentnim video ulazomd)
9 ili 12
Samo sa S-Video ili kompozitnim video ulazom
14
Satelitski tuner
S digitalnim audio izlazoma)
8-9
Samo s analognim audio izlazomc)
8-9
CD/Super Audio CD uređaj
S višekanalnim audio izlazomb)
11
Samo s analognim audio izlazomc)
13
MD uređaj/Kasetofon
S digitalnim audio izlazoma)
10
Samo s analognim audio izlazomc)
13
Kasetofon, analogni gramofon
13
Višekanalni dekoder
11
Videorekorder, video kamera, video igre, itd.
14
a)
b)
c)
d)
6
Model s priključkom DIGITAL OPTICAL OUTPUT ili DIGITAL COAXIAL OUTPUT, itd.
Model s priključcima MULTI CH OUTPUT, itd. Ovakvo povezivanje se koristi za izlazne audio signale dekodirane
internim višekanalnim dekoderom ovog prijemnika.
Model opremljen samo s AUDIO OUT L/R priključcima, itd.
Model s komponentnim video (Y, B-Y, R-Y) ulazima
Potrebni kabeli
Kod spajanja uređaja pretpostavlja se uporaba sljedećih dodatnih kabela A – H (nisu dio isporuke).
A Audio kabel
Bijeli (L)
Crveni (R)
B Audio/video kabel
F Koaksijalni digitalni kabel
G Mono audio kabel
Crni
Žuti (video)
Bijeli (L/audio)
Crveni (R/audio)
C Video kabel
Žuti
Savjet
Audio kabel A može se razdvojiti u dva mono
audio kabela G.
H Komponentni video kabel
D S-video kabel
Zeleni
Plavi
Crveni
E Optički digitalni kabel
Napomene
• Prije priključenja isključite napajanje svih komponenata.
• Obratite pozornost da su svi spojevi čvrsti kako bi izbjegli šum i brujanje.
• Pri priključenju audio/video kabela, obratite pozornost na usklađivanje utikača i utičnica prema njihovim bojama:
žuto (video) na žuto, bijelo (lijevi kanal, audio) na bijelo i crveno (desni kanal, audio) na crveno.
• Kod spajanja optičkih digitalnih kabela utaknite utikače dok ne kliknu na mjesto.
• Nemojte savijati optički digitalni kabel.
Ako imate Sony uređaj sa CONTROL A1 II priključkom
Pogledajte "CONTROL A1 II Control System" na str. 45.
7
1a: Spajanje komponenata s digitalnim audio izlazima
Spajanje DVD uređaja, LD uređaja, TV prijemnika i satelitskog
tunera
Detalje o potrebnim kabelima (A-H) potražite na str. 7.
1 Povežite audio priključke.
DVD uređaj
Satelitski tuner
∗ Spojite na ASSIGNABLE COAXIAL IN (DVD/LD CD/SACD) ili DVD/LD OPTICAL IN priključak.
Savjetujemo spajanje na ASSIGNABLE COAXIAL IN (DVD/LD CD/SACD) priključak.
Napomena
Moguće je slušanje zvuka sa TV prijemnika ako spojite audio izlaze TV prijemnika na TV/SAT AUDIO IN priključke
prijemnika. U tom slučaju, ne spajajte video izlaz TV prijemnika na TV/SAT VIDEO IN priključak prijemnika.
8
2 Povežite video priključke
Sljedeća ilustracija pokazuje spajanje TV prijemnika ili satelitskog tunera i DVD/LD uređaja s
COMPONENT VIDEO (Y, B-Y, R-Y) izlazima. Spajanje TV-a s komponentnim video ulazima
omogućuje bolju kvalitetu slike.
Napomene
Na ovom prijemniku komponentni video signali ne mogu se pretvoriti u S-video ili standardne video signale (ili obrnuto).
Satelitski tuner
TV monitor
DVD uređaj
nastavlja se
9
Spajanje MD uređaja/kasetofona
Detalje o potrebnim kabelima (A-H) potražite na str. 7.
MD uređaj/kasetofon
IZLAZ
ULAZ
IZLAZ
ULAZ
Savjet
Svi digitalni audio priključci kompatibilni su s frekvencijama uzorkovanja 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz i 96 kHz.
Napomene
Nije moguće digitalno snimanje digitalnih višekanalnih surround signala.
10
1b: Spajanje komponenata s višekanalnim izlazima
1 Povežite audio priključke.
Ako su Vaši DVD/LD i CD/Super Audio CD uređaji opremljeni višekanalnim dekoderom, možete ih
spojiti na MULTI CH IN priključke za uživanje u zvuku spojenog višekanalnog dekodera. Alternativno
se višekanalni ulazi mogu koristiti za spajanje vanjskog višekanalnog dekodera.
Detalje o potrebnim kabelima (A-H) potražite na str. 7.
DVD/LD uređaj, Super Audio
CD uređaj, Višekanalni
dekoder, itd.
Savjet
Ovakvo povezivanje omogućuje slušanje softvera s višekanalnim zvukom snimljenog u formatima koji nisu Dolby
Digital i DTS.
Napomena
Kad spajate na MULTI CH IN priključke, potrebno je podesiti glasnoću surround zvučnika i subwoofera pomoću
kontrola spojene komponente.
nastavlja se
11
2 Povežite video priključke
Sljedeća ilustracija opisuje spajanje DVD ili LD uređaja s COMPONENT VIDEO (Y, B-Y, R-Y)
izlazima. Spajanje TV-a s komponentnim video ulazima omogućuje postizanje više kvalitete slike.
Napomena
Na ovom prijemniku komponentni video signali ne mogu se pretvoriti u S-video ili standardne video signale (ili obrnuto).
DVD uređaj
12
TV monitor
1c: Spajanje komponenata samo s analognim priključcima
Spajanje audio komponenata
Detalje o potrebnim kabelima (A-H) potražite na str. 7.
Gramofon
CD/Super Audio
CD uređaj
MD/Kasetofon
Napomena
Ako Vaš gramofon ima vod uzemljenja, spojite ga na priključak U SIGNAL GND.
nastavlja se
13
Spajanje video komponenata
Spojite li TV prijemnik na priključke MONITOR, možete gledati sliku s odabranog ulaza (FUNCTION)
(str. 24). Detalje o potrebnim kabelima (A-H) potražite na str. 7.
Videorekorder
TV monitor
ULAZ
IZLAZ
Na VIDEO 3
INPUT
priključke
ULAZ
ULAZ
IZLAZ
Kamkorder ili
video igra
Videorekorder
14
IZLAZ
2. Priključenje antena
Spojite isporučenu AM okvirnu i FM žičanu antenu.
AM okvirna antena
(isporučena)
FM žičana antena
(isporučena)
∗ Tip priključka će ovisiti o regionalnom kodu.
Napomene
•
•
•
•
Odmaknite AM antenu od prijemnika i ostalih komponenata kako bi spriječili šum.
Obratite pozornost da je FM žičana antena potpuno razvučena.
Nakon priključenja FM žičane antene, postavite je u vodoravni položaj koliko je god to moguće.
Nemojte koristiti U SIGNAL GND priključak za uzemljenje prijemnika.
15
3: Spajanje zvučnika
Spojite zvučnike na prijemnik. Ovaj prijemnik omogućava uporabu 7.1-kanalnog sustava zvučnika
(STR-DA1000ES) ili 6.1-kanalnog sustava zvučnika (STR-DB790).
Za potpuni užitak u višekanalnom surround zvuku potrebno je pet zvučnika (dva prednja, središnji i dva
surround zvučnika) i subwoofer (5.1 kanala).
Moguće je uživati u visokoj vjernosti reprodukcije zvuka DVD diskova snimljenih u Surround EX
formatu ako spojite jedan dodatni surround stražnji zvučnik (6.1 kanal) ili dva surround stražnja
zvučnika (7.1 kanal, samo STR-DA1000ES) (pogledajte poglavlje "Odabir načina dekodiranja surround
stražnjih kanala" na str. 34).
Primjer 7.1-kanalne konfiguracije zvučnika
Središnji zvučnik
Prednji zvučnik (D)
Surround zvučnik (D)
Prednji zvučnik (L)
Subwoofer
Surround zvučnik (L)
Surround stražnji zvučnik (D)
Surround stražnji zvučnik (L)
Savjeti
• Kod spajanja 6.1-kanalnog sustava zvučnika, postavite surround stražnji zvučnik iza položaja slušatelja.
• Budući da aktivni subwoofer ne emitira visoko usmjerive signale, možete ga postaviti bilo kamo.
Impedancija zvučnika
Za uživanje u najboljem mogućem višekanalnom surround zvuku, na FRONT, CENTER, SURROUND
i SURROUND BACK priključke spojite zvučnike nominalne impedancije 8 ohma ili više i postavite
preklopku IMPEDANCE SELECTOR na "8 Ω". Ne znate li impedanciju zvučnika, pogledajte njihove
upute za uporabu. (Ta informacija često se nalazi na poleđini zvučnika.)
Alternativno, na bilo koji ili sve priključke zvučnika možete spojiti zvučnike nominalne impedancije 4
do 8 ohma. Međutim, spojite li samo jedan zvučnik impedancije između 4 i 8 ohma, postavite preklopku
IMPEDANCE SELECTOR na "4 Ω".
Napomena
Prije pomicanja preklopke IMPEDANCE SELECTOR svakako isključite prijemnik.
16
Potrebni kabeli
A Kabeli zvučnika (nisu dio isporuke)
B Mono audio kabel (nije dio isporuke)
(+)
(−)
Crni
STR-DA1000ES
Surround
zvučnik (L)
Surround stražnji
zvučnik (D)*
Surround stražnji
zvučnik (L)*
Središnji zvučnik
IZBORNIK
IMPEDANCIJE
PREDNJI
ZVUČNICI B**
Surround zvučnik
(D)
Prednji zvučnik
(D)
Prednji zvučnik
(L)
Subwoofer
* Moguće je odabrati prednje zvučnike koje želite koristiti funkcijom SPEAKERS. Za detalje, pogledajte poglavlje
"Odabir sustava zvučnika" (str. 43).
** Ako spojite samo jedan surround stražnji zvučnik, spojite ga na SPEAKERS SURR BACK L priključak.
nastavlja se
17
STR-DB790
Surround zvučnik
(L)
Surround stražnji
zvučnik
Središnji zvučnik
IZBORNIK
IMPEDANCIJE
PREDNJI
ZVUČNICI B*
Surround zvučnik
(D)
Prednji zvučnik
(D)
Prednji zvučnik
(L)
Subwoofer
∗ Moguće je odabrati prednje zvučnike koje želite koristiti funkcijom SPEAKERS. Za detalje, pogledajte poglavlje
"Odabir sustava zvučnika" (str. 43).
18
4: Priključenje mrežnog
kabela
Spojite mrežni kabel u zidnu utičnicu
1
2
Tipkom I/1 isključite prijemnik.
Pritisnite I/1 i zadržite 5 sekundi.
Pojavi se poruka "INITIAL".
Sljedeći parametri vraćaju se na tvornička
podešenja.
• Sva podešenja u izbornicima SP SETUP,
LEVEL, EQ, CUSTOMIZE i TUNER.
• Svi parametri zvučnog ugođaja memorirani
za svaki ulaz i memoriranu postaju.
• Sve pohranjene postaje se ponište ili
obrišu.
• Svi nazivi indeksa (pohranjenih postaja i
izvora programa) se obrišu.
Mrežni kabel
U zidnu utičnicu
∗ Samo modeli s oznakom područja U, CA, SP.
Konfiguracija, oblik i broj AC priključaka razlikuje se
u skladu s modelom i zemlji kupnje prijemnika.
Napomene
• AC OUTLET priključak (priključci) na poleđini
prijemnika je prekidni, što znači da se spojena
komponenta napaja samo kad je prijemnik uključen.
• Obratite pozornost da ukupna snaga komponente
(jedne ili više njih) spojene na mrežnu utičnicu (jednu
ili više njih) prijemnika ne prelazi snagu označenu na
stražnjoj ploči. Nemojte spajati jake potrošače
(električke kućanske aparate, poput glačala, sušila za
kosu ili TV prijemnika) na mrežnu utičnicu
prijemnika.
Izvođenje početnih
podešavanja
Prije prve uporabe Vašeg prijemnika, učinite
sljedeće.
Ovaj postupak možete izvesti i za povratak na
tvornička podešenja.
19
5: Podešavanje zvučnika
Za podešavanje vrste i veličine spojenih zvučnika
koristite SP SETUP izbornik.
1
2
Pritisnite I/1 za uključenje prijemnika.
3
Zakrenite tipku MENU za odabir
željene opcije.
Detalje potražite u donjem odjeljku
"Podešavanje parametara zvučnika".
Pritisnite MAIN MENU više puta za
odabir opcije "SP SETUP".
Napomene
Neki parametri mogu biti zatamnjeni na
pokazivaču. To znači da su automatski promijenjeni
zbog ostalih podešenja zvučnika. Zatamnjeni
parametri mogu ili ne moraju biti podesivi.
4
Zakrenite -/+ za odabir željenog
podešenja.
5
Ponovite korake 3 i 4 dok ne podesite
sve parametre prema opisu koji slijedi.
Parametri zvučnika
Tvornička podešenja su podvučena.
2 XXXX SET (Speaker easy setup)
• EASY SET
Moguće je podesiti zvučnike automatski
odabirom postojeće sheme (pogledajte priložene "Upute za jednostavno podešavanje").
• NORM SET
Odaberite ovu opciju za ručno podešavanje
parametara svakog zvučnika.
2 SP PAT. XXX (Speaker setup pattern)
Ako odaberete opciju EASY SET, odaberite
shemu podešavanja zvučnika. Zakrenite -/+ za
odabir sheme podešavanja zvučnika, te pritisnite
MEMORY/ENTER za unos odabira. Provjerite
shemu pomoću priložene "Upute za jednostavno
podešavanje".
2 U (SUB WOOFER) (Sub woofer)
• YES
Ako spojite subwoofer, odaberite "YES".
• NO
Ako niste spojili subwoofer, odaberite "NO".
Prednji zvučnici će biti automatski podešeni na
"LARGE". To uključuje sklop za preusmjerenje
basova, te daje LFE signale ostalih zvučnika.
20
2 R S FRONT (Prednji zvučnici)
• LARGE
Ako spojite velike zvučnike koji će učinkovito
reproducirati niske frekvencije (basove),
odaberite "LARGE". Uobičajeno, odaberite
"LARGE".
• SMALL
Ako je zvuk izobličen ili ako pri uporabi
višekanalnog surround zvuka nedostaju
surround efekti, odaberite "SMALL" (mali) za
uključenje preusmjeravanja niskih frekvencija i
izlaz niskih frekvencija prednjeg kanala sa
subwoofera. Kad je prednji zvučnik podešen na
"SMALL", središnji i stražnji zvučnici također
se automatski podešavaju na "SMALL" (osim
ako ste prethodno podesili "NO").
2 T CENTER (Središnji zvučnik)
• LARGE
Ako spojite veliki zvučnik koji će učinkovito
reproducirati niske frekvencije (basove),
odaberite "LARGE". Uobičajeno, odaberite
"LARGE". Naravno, ako su prednji zvučnici
podešeni na "SMALL", nije moguće podesiti
središnji zvučnik na "LARGE".
• SMALL
Ako je zvuk izobličen ili ako pri uporabi
višekanalnog surround zvuka nedostaju
surround efekti, odaberite "SMALL" (mali) za
uključenje preusmjeravanja i izlaz niskih
frekvencija središnjeg kanala sa prednjih
zvučnika (ako su podešeni na "LARGE") ili
subwoofera.
• NO ili MIX
Ako niste spojili središnji zvučnik, odaberite
"NO" ili "MIX". Zvuk središnjeg kanala čuje se
iz prednjih zvučnika.
Ako odaberete opciju "MIX", zvuk središnjeg
zvučnika čut će se iz prednjih zvučnika
pomoću analognog procesiranja (analogni
downmix) ako su prednji zvučnici podešeni na
"LARGE". To daje bolju reprodukciju od
digitalnog procesiranja. Ako odaberete
višekanalni ulaz, analogni downmix će biti
izvršen u podešenjima "NO" ili "MIX".
2 V W SURROUND (Surround zvučnici)
• LARGE
Ako spojite veliki zvučnik koji će učinkovito
reproducirati niske frekvencije (basove),
odaberite "LARGE". Uobičajeno, odaberite
"LARGE". Naravno, ako su prednji zvučnici
podešeni na "SMALL", nije moguće podesiti
stražnje zvučnike na "LARGE".
• SMALL
Ako je zvuk izobličen ili ako pri uporabi
višekanalnog surround zvuka nedostaju
surround efekti, odaberite "SMALL" (mali) za
uključenje preusmjeravanja i izlaz niskih
frekvencija stražnjeg kanala sa subwoofera ili
drugih "LARGE" zvučnika.
• NO
Ako niste spojili surround zvučnike, odaberite
"NO".
2 e (SURR BACK)
(Surround stražnji zvučnici)
Međutim, bolje je ne rezati bas frekvencije. Čak i ako
koristite male zvučnike, podesite ih na "LARGE" ako
želite izlaz niskih frekvencija sa tog zvučnika. S druge
strane, ako koristite veliki zvučnik, međutim, ne želite
izlaz niskih frekvencija iz tog zvučnika, podesite ga na
"SMALL".
Ako je ukupni zvuk lošiji od očekivanog, podesite sve
zvučnike na "LARGE". Ako niski tonovi nisu dovoljno
izraženi, možete koristiti ekvilizator kako bi pojačali
razinu niskih tonova. Za podešenje basova, pogledajte
str. 38.
2 R S DIST. X.X m
(Udaljenost prednjih zvučnika)
Osnovno podešenje: 3,0 m
Ova funkcija vam omogućuje podešavanje udaljenosti
slušatelja do prednjih zvučnika (A). Moguće je podešavanje u rasponu do 7,0 metara, u koracima po 0,1 m.
Ako zvučnici nisu postavljeni na jednakoj udaljenosti od
slušatelja, podesite udaljenost prema bližem zvučniku.
Kod postavljanja samo jednog surround stražnjeg
zvučnika
STR-DA1000ES
• DUAL
Ako spojite dva surround stražnja zvučnika,
odaberite "DUAL". Zvuk će se čuti na svih 7.1
kanala.
• SINGLE
Ako spojite samo jedan stražnji surround
zvučnik, odaberite "SINGLE". Zvuk će se čuti
na maksimalno 6.1 kanala.
• NO
Ako niste spojili surround stražnji zvučnik,
odaberite "NO".
STR-DB790
Kod postavljanja dva surround stražnja zvučnika
(Kut B treba biti identičan)
• YES
Ako spojite surround stražnji zvučnik,
odaberite "YES".
• NO
Ako niste spojili surround stražnji zvučnik,
odaberite "NO".
Savjet
"LARGE" ili "SMALL" podešenje svakog zvučnika
određuje da li će interni procesor za obradu zvuka
odrezati duboke frekvencije tom signalu.
Ako su duboke frekvencije odrezane za taj kanal, sklop
za preusmjerenje šalje bas frekvencije na subwoofer ili
na druge "LARGE" zvučnike.
2 T DIST. X.X. m
(Udaljenost središnjeg zvučnika)
Osnovno podešenje: 3,0 m
nastavlja se
21
Omogućuje podešavanje udaljenosti od položaja
slušatelja do središnjeg zvučnika. Udaljenost je moguće
podesiti od 1,0 m od 7,0 m, u koracima po 0,1 m.
2 V W DIST. X.X. m
(Udaljenost surround zvučnika)
Osnovno podešenje: 3,0 m
Omogućuje podešavanje udaljenosti od položaja
slušatelja do surround zvučnika. Udaljenost je moguće
podesiti od 1,0 m od 7,0 m, u koracima po 0,1 m.
Ako zvučnici nisu postavljeni na jednakoj udaljenosti od
slušatelja, podesite udaljenost prema bližem zvučniku.
2 e DIST. X.X. m
(Udaljenost surround stražnjeg zvučnika)
Osnovno podešenje: 3,0 m
Omogućuje podešavanje udaljenosti od položaja
slušatelja do surround zvučnika. Udaljenost je moguće
podesiti od 1,0 m od 7,0 m, u koracima po 0,1 m.
Ako imate dva surround zvučnika, te zvučnici nisu
postavljeni na jednakoj udaljenosti od slušatelja (samo
STR-DA1000ES), podesite udaljenost prema bližem
zvučniku.
Savjet
Ovaj uređaj vam omogućuje unos podataka o udaljenosti
zvučnika. Međutim, nije moguće podesiti središnji
zvučnik dalje od prednjih. Također, središnji zvučnik
nije moguće podesiti na udaljenosti većoj od 1,5 m. bliže
od prednjih zvučnika.
Jednako tako, udaljenost surround zvučnika nije moguće
podesiti na veću udaljenost od prednjih zvučnika, te na
udaljenosti manjoj od 4,5 m.
Nepravilan smještaj zvučnika će onemogućiti uživanje u
surround zvuku.
Obratite pažnju da će u slučaju podešenja manje
udaljenosti zvučnika od realne doći do kašnjenja zvuka
iz tog zvučnika. Drugim riječima, zvučnik će zvučati
udaljenije. Na primjer, podešenje udaljenosti zvučnika
1-2 metra bliže od realne će proizvesti efekt "prisutnosti"
slušatelja. Ako ne možete postići zadovoljavajući
surround efekt jer su surround zvučnici postavljeni
preblizu, podešenje udaljenosti surround zvučnika na
manju vrijednost od realne će proizvesti veću širinu
zvučne slike.
Podešavajte ove parametre dok slušate zvuk, što će
poboljšati surround ugođaj. Pokušajte!
22
Napredna podešavanja zvučnika
Koristite izbornik CUSTOMIZE i podesite
"MENU" na "MENU EXP.". To omogućuje
napredna podešavanja, uključujući udaljenost i
visinu zvučnika.
Detalje o "MENU" potražite na str. 38. Detalje o
podešavanju parametara potražite na str. 39.
6: Podešavanje glasnoće
i balansa zvučnika
Napomena
Ispitni ton se ne može koristiti ako je odabrana
ANALOG DIRECT ili MULTI CH IN funkcija.
– TEST TONE
Pri podešavanju glasnoće i balansa svakog
zvučnika koristite daljinski upravljač dok sjedite
na mjestu slušanja.
Savjet
Ovaj prijemnik ima ugrađen ispitni ton čija je
frekvencija u području 800 Hz.
1
Pritisnite I/1 na daljinskom upravljaču
za uključenje prijemnika.
2
Pritisnite TEST TONE na daljinskom
upravljaču.
Na pokazivaču se pojavi poruka "T.TONE" i
iz svakog zvučnika redom začuje se ispitni ton.
3
Podesite glasnoću i balans zvučnika
pomoću LEVEL parametara, tako da se
ispitni ton s mjesta slušanja iz svakog
zvučnika čuje jednako.
Za detalje o LEVEL podešenju izbornika,
pogledajte str. 36.
Savjeti
• Za istodobno podešavanje glasnoće svih
zvučnika, pritisnite MASTER VOL +/- na
daljinskom upravljaču ili zakrenite MASTER
VOLUME -/+ na prijemniku.
• Podešavanje možete izvesti i -/+ tipkama na
prijemniku.
4
Nakon podešavanja ponovo pritisnite
TEST TONE.
Ispitni ton se isključuje.
Puštanje ispitnog tona samo sa
određenog zvučnika
Podesite "T.TONE" u LEVEL izborniku na "FIX"
(str. 36). Ispitni ton će se čuti samo iz odabranog
zvučnika.
Za precizno podešavanje
Moguće je puštati ispitni ton ili glazbu sa dva
obližnja zvučnika, zbog podešavanja njihovog
balansa i glasnoće.
Podesite "MENU" u CUSTOMIZE izborniku na
"MENU EXP." (str. 38). Nakon toga odaberite
dva zvučnika koja želite podesiti pomoću
"P.NOISE" ili "P.AUDIO" u LEVEL izborniku
(str. 41).
23
Rukovanje pojačalom
Odabir komponente
1
Zakrenite INPUT SELECTOR za odabir
izvora.
Na pokazivaču se pojavi indikator odabrane
komponente.
Za odabir…
Indikator na
pokazivaču
Videorekordera
VIDEO 1 ili VIDEO 2
– MULTI CH IN
Zvuk s komponenata spojenih na MULTI CH IN
priključke moguće je odabrati izravno. Ta
funkcija omogućuje slušanje visokokvalitetnih
analognih izvora poput DVD-a ili SACD-a.
Također pogledajte "D.PWR." (str. 39).
Prilikom uporabe ove funkcije ne aktiviraju se
surround efekti.
Kamkordera ili video igre VIDEO 3
STR-DA1000ES
DVD uređaja
DVD/LD
Satelitskog prijemnika
TV/SAT
MD uređaja ili kasetofona MD/TAPE
Pomaknite tipku za odabir na daljinskom
upravljaču do opcije "MULTI CH", te
pritisnite tipku za potvrdu odabira.
CD ili SACD uređaja
CD/SACD
STR-DB790
Ugrađenog tunera (FM)
TUNER (FM)
Ugrađenog tunera (AM)
TUNER (AM)
Pritisnite MULTI CH na daljinskom
upravljaču.
Analognog gramofona
PHONO
2
Uključite komponentu i pokrenite
reprodukciju.
3
Zakrenite MASTER VOLUME za
ugađanje glasnoće.
Za isključenje zvuka
Pritisnite MUTING na daljinskom upravljaču.
Uporaba slušalica
• Kod spajanja slušalica, moguće je odabrati samo
sljedeća zvučna polja (str. 33).
− HEADPHONE (2CH)
− HEADPHONE THEATER
• Ako kod spojenih slušalica koristite MULTI CH IN
funkciju (pogledajte "Slušanje višekanalnog zvuka"),
zvuk sa svih kanala se neće čuti, ovisno o podešenju
zvučnika.
24
Slušanje višekanalnog
zvuka
Ako središnji ili subwoofer
zvučnik nije spojen
Ako ste podesili središnji zvučnik na "NO" ili
"MIX", ili ste podesili sub woofer na "NO" u SP
SETUP izborniku (str. 20), te uključite MULTI
CH IN funkciju, analogni zvuk središnjeg ili
subwoofer zvučnika će se čuti iz prednjeg lijevog
i desnog zvučnika.
Slušanje FM/AM postaja
1
STR-DA1000ES:
Pomaknite tipku za odabir na
daljinskom upravljaču za odabir opcije
"TUNER", te pritisnite tipku više puta
za odabir opcije FM ili AM.
STR-DB790:
Pritisnite TUNER na daljinskom
upravljaču više puta za odabir opcije.
FM ili AM.
Također možete koristiti kontrolu INPUT
SELECTOR na prijemniku.
2
Pritisnite ALT, te pritisnite D.TUNING
na daljinskom upravljaču.
3
Pritisnite brojčanu tipku na daljinskom
upravljaču za unos frekvencije.
Primjer 1: FM 102,50 MHz
Putem ugrađenog tunera možete slušati FM i AM
postaje. Prije toga provjerite jeste li na prijemnik
spojili FM i AM antene (str. 15).
Savjet
Skala izravnog ugađanja razlikuje se, ovisno o modelu.
Oznaka područja
FM
AM
STR-DA1000ES
100 kHz
10 kHz*
STR-DB790
50 kHz
9 kHz
∗ AM korak ugađanja može se promijeniti (str. 50).
Automatsko ugađanje
1
Zakrenite INPUT SELECTOR za odabir
opcije FM ili AM.
2
Pritisnite TUNING + ili TUNING - .
Pritisnite tipku TUNING + za pretraživanje
od nižih prema višim frekvencijama, pritisnite
tipku TUNING - za pretraživanje od viših
prema nižim frekvencijama.
Pretraživanje se zaustavlja kad se ostvari
prijem postaje.
Izravno ugađanje
Frekvenciju željene postaje možete unijeti izravno
brojčanim tipkama na isporučenom daljinskom
upravljaču. Detalje o tipkama potražite u uputama
za uporabu daljinskog upravljača.
Primjer 2: AM 1,350 kHz
(Nije potrebno unijeti posljednju "0" ako je
skala podešena na 10 kHz).
Ako ste ugodili AM postaju, podesite smjer
AM okvirne antene za najbolji prijem.
Ako nije moguće ugađanje
postaje i ako upisani broj trepće
Provjerite da li ste upisali ispravnu frekvenciju.
Ako niste, ponovite korak 3. Ako upisani broj i
dalje trepće, frekvencija se ne koristi u Vašem
području.
25
Automatsko
pohranjivanje FM postaja
– AUTOBETICAL
(Samo modeli s oznakom područja CEL, CEK)
Ova funkcija omogućuje pohranjivanje čak 30
FM i FM RDS postaja prema abecednom
redoslijedu pri čemu se svaka postaja pohrani
samo jednom. Osim toga, pohranjuju se samo
postaje s najčišćim signalom.
Ako želite pohraniti FM ili AM postaje jednu po
jednu, pogledajte "Pohranjivanje radijskih postaja".
1
2
Pritisnite I/1 za isključenje prijemnika.
Pritisnite i zadržite MEMORY/ENTER i
pritisnite I/1 za ponovno uključenje
prijemnika.
Na pokazivaču se pojavi poruka "AUTOBETICAL SELECT" i prijemnik pretražuje i
pohranjuje sve FM i FM RDS postaje u
području prijema.
Kod RDS postaja, prijemnik najprije
provjerava da li ima više postaja koje
emitiraju jednak program i zatim pohrani
samo onu s najčišćim signalom. Odabrane
RDS postaje se rasporede prema nazivu u
abecednom redoslijedu i zatim im se pridijeli
kod koji se sastoji od 2 znaka. Podrobnije
podatke o RDS sustavu potražite na str. 27.
Običnim FM postajama pridjeljuju se
dvoznamenkaste oznake i pohranjuju se iza
RDS postaje.
Na kraju, na pokazivaču se na trenutak pojavi
poruka "FINISH" i prijemnik se vraća u
normalni način rada.
Pohranjivanje radijskih
postaja
Moguće je ugoditi do 30 FM ili AM postaja.
Nakon toga moguće je jednostavno ugoditi
postaju koju često slušate.
Pohranjivanje radijskih postaja
1
Zakrenite INPUT SELECTOR za odabir
opcije FM ili AM.
2
Pomoću "Izravnog ugađanja" (str. 25)
ili "Automatskog ugađanja" (str. 25)
ugodite postaju koju želite pohraniti.
3
Pritisnite MEMORY/ENTER.
Na pokazivaču se na nekoliko sekundi pojavi
poruka "MEMORY". Prije no što poruka
"MEMORY" nestane, provedite korake 4 do 5.
4
Pritisnite PRESET TUNING + ili
PRESET TUNING - za odabir broja.
Ako želite promijeniti memorijsku stranicu,
pritisnite tipku SHIFT na daljinskom
upravljaču.
Ako poruka "MEMORY" nestane prije no što
pritisnete broj, počnite ponovo od koraka 3.
5
Ponovo pritisnite MEMORY/ENTER.
Postaja će biti pohranjena na odabrano mjesto.
Ako poruka "MEMORY" nestane prije no što
pritisnete MEMORY/ENTER, počnite
ponovo od koraka 3.
6
Ponovite korake 2 do 5 za
pohranjivanje druge postaje.
Napomene
• Nemojte pritiskati tipku na prijemniku ili isporučenom
daljinskom upravljaču za vrijeme automatskog
pohranjivanja FM postaja, osim I/1.
• Preselite li u neko drugo područje, ponovite ovaj
postupak za pohranjivanje postaja na tom novom
području.
• Podrobnije podatke o ugađanju pohranjenih postaja
potražite u poglavlju "Ugađanje pohranjenih postaja".
• Ako nakon pohranjivanja postaja prema ovom
postupku pomaknete antenu, pohranjena podešenja
možda više neće vrijediti. U tom slučaju, ponovite
postupak za ponovno pohranjivanje postaja.
26
Ugađanje pohranjenih postaja
1
Zakrenite INPUT SELECTOR za odabir
opcije FM ili AM.
2
Uzastopno pritisnite PRESET TUNING
+ ili - za odabir željene pohranjene
postaje.
Svakim pritiskom na tipku, prijemnik ugodi
jednu po jednu pohranjenu postaju, u
odgovarajućem redoslijedu i smjeru na
sljedeći način:
Uporaba daljinskog upravljača
1
STR-DA1000ES:
Pomaknite tipku za odabir opcije
"TUNER", te više puta pritisnite tipku za
odabir FM ili AM.
STR-DB790:
Pritisnite TUNER više puta za odabir FM
ili AM.
2
Više puta pritisnite D.SKIP/CH/PRESET
+/- za odabir željene pohranjene postaje.
Izravan odabir memorirane
postaje
Pritisnite brojčane tipke na daljinskom
upravljaču.
Ugodit će se memorirana postaja s tim brojem na
trenutno odabranoj memorijskoj stranici.
Pritisnite tipku SHIFT na daljinskom upravljaču
za promjenu memorijske stranice.
Uporaba radijskog
sustava podataka (RDS)
(Samo modeli s oznakom područja CEL, CEK)
Ovaj prijemnik omogućuje uporabu RDS sustava
(radijski sustav podataka) koji omogućuje
radijskim postajama slanje dodatnih informacija
zajedno sa signalima redovitih programa. Možete
koristiti sljedeće praktične značajke RDS sustava:
Prijem RDS radijskih emisija
Jednostavno odaberite postaju u FM
valnom području pomoću izravnog
ugađanja (str. 25), automatskog ugađanja
(str. 25), ili ugađanja memoriranih postaja
(str. 26)
Kad ugodite postaju koja osigurava RDS usluge,
zasvijetli RDS indikator i na pokazivaču se pojavi
naziv postaje.
Napomena
RDS možda neće ispravno raditi ako ugođena postaja ne
emitira ispravan RDS signal ili ako je signal slab.
Prikaz RDS informacija
Kod prijema RDS postaje, pritisnite tipku
DISPLAY.
Svakim pritiskom na tipku, RDS informacije na
zaslonu se izmjenjuju na sljedeći način:
PS (Naziv postaje) a) t Frekvencija b) t PTY
(Vrsta programa) c) t RT (Radijski tekst) d) t
CT (Točno vrijeme (24-satni sustav) t Odabrani
zvučni efekt t Razina glasnoće
a)
b)
c)
d)
Ova informacija se pojavljuje samo ako postoji prijem
PS postaje, ili ugođena postaja ima indeksnu oznaku.
Ova informacija se također pojavi kad je ugođena FM
postaja koja ne emitira RDS signale.
Vrsta programa koji se trenutno emitira (str. 28).
Tekstualne poruke koje šalje RDS postaja.
Napomene
• Ako postoje hitne obavijesti od strane organa vlasti,
na pokazivaču trepće poruka "ALARM".
nastavlja se
27
• Ako postaja nema određenu RDS uslugu na
pokazivaču se pojavi poruka "NO XX" (primjerice,
"NO CT").
• Kad postaja emitira radijski tekst, on se prikaže istom
brzinom kojom se odašilje. Bilo kakve promjene u
brzini vidljive su u prikazu podataka.
Opis vrsta programa
Indikator vrste Opis
programa
NEWS
Vijesti
AFFAIRS
Tematski programi kao dodatak
vijestima
INFO
Programi koji pružaju informacije o
najrazličitijim temama, primjerice,
teme iz gospodarstva, medicinski
savjeti
SPORT
Sportski program
EDUCATE
Obrazovni programi, primjerice,
"sam svoj majstor" savjeti
DRAMA
Radio igre i serije
CULTURE
Programi o nacionalnoj ili
regionalnoj kulturi, kao što su jezik i
socijalna pitanja
SCIENCE
Programi o prirodnim naukama i
tehnologiji
VARIED
Ostale vrste programa, primjerice,
razgovor s poznatim osobama,
nagradne igre i komedije
POP M
Popularna glazba
ROCK M
Rock glazba
EASY M
Lagana glazba
LIGHT M
Instrumentalna, vokalna i koralna
glazba
CLASSICS
Izvedbe velikih orkestara, komorna
glazba, opera,…
OTHER M
Glazba koja ne pripada niti jednoj od
prethodnih kategorija, primjerice,
Rhythm&Blues, Reggae
WEATHER
Informacije o vremenu
FINANCE
Burzovna izvješća, trgovina,…
CHILDREN
Program za djecu
SOCIAL
Društvene, povijesne, zemljopisne,
psihološke teme.
RELIGION
Programi religioznog sadržaja
28
Indikator vrste Opis
programa
PHONE IN
Programi u kojima slušatelji
izražavaju svoja stajališta putem
telefona ili na javnim raspravama
TRAVEL
Programi o putovanjima
LEISURE
Programi o rekreacijskim
aktivnostima, primjerice, vrtlarstvu,
ribolovu, kuhanju,…
JAZZ
Jazz glazba
COUNTRY
Country glazba
NATION M
Programi s popularnom glazbom
određene zemlje ili područja
OLDIES
Programi sa starom glazbom
FOLK M
Folk (narodna) glazba
DOCUMENT
Dokumentarni programi
NONE
Programi koji ne pripadaju niti
jednoj od navedenih kategorija
Promjena informacija na
pokazivaču
Promjena informacija na
pokazivaču
Na pokazivaču je moguće provjeriti glasnoću ili
zvučni ugođaj.
Više puta pritisnite DISPLAY
Prikazane informacije mijenjaju se u skladu s
odabranim izvorom.
Indeksni naziv* t Naziv ulaza t Naziv
zvučnog polja t Razina glasnoće
∗ Index name se pojavljuje samo ako ste mu dodijelili
jedan od ulaza ili memoriranu postaju (str. 42). Indeks
name se ne pojavljuje ako su uneseni samo prazni
znakovi, ili je isto kao ime ulaza.
29
O indikatorima na pokazivaču
A SLEEP: Svijetli kod uključenog timera.
B SPA/SPB: Svijetli u skladu sa korištenim
sustavom zvučnika (A ili B). Indikator će se
isključiti kod priključenih slušalica.
C ; DIGITAL (EX): Svijetli ako prijemnik
dekodira signale snimljene u Dolby Digital
formatu.
D ; PRO LOGIC (II): Svijetli kad ovaj
prijemnik primjenjuje "Pro Logic" obradu na
signale dva kanala kako bi postigao izlaz signala
središnjeg i surround kanala. Ovaj indikator
svijetli i kad je aktivan Pro Logic II
filmski/glazbeni dekoder, ali ne svijetli ako su
središnji i stražnji zvučnici postavljeni na "NO".
E DTS (-ES): Svijetli kod prijema DTS signala.
F NEO:6: Svijetli kod uključenja DTS Neo:6
cinema/ dekodiranja glazbe.
G DIRECT: Svijetli ako je uključena ANALOG
DIRECT funkcija.
H Indikatori radio prijemnika: Svijetle kod
uporabe prijemnika za ugađanje radijske postaje,
itd. Pogledajte str. 25-28 za rukovanje radijskim
prijemnikom.
I EQ: Svijetli kod uključenja ekvilizatora.
J D.RANGE: Svijetli kod uključenja kompresije
dinamike (str. 41).
K MULTI CH IN: Svijetli kod podešavanja
glasnoće subwoofera (višekanalno).
L COAX: Svijetli ako ulazni signal dolazi na
COAXIAL priključak.
30
M OPT: Svijetli ako je ulazni signal digitalan, te
spojen na OPTICAL priključak.
N LFE: Svijetli ako reproducirani disk sadrži LFE
(Low Frequency Effect) kanal, te se LFE signal
reproducira.
O Indikatori reprodukcije kanala: Slova (L,
C, R, itd.) svijetle kako bi označila kanale koji se
reproduciraju. Okvir oko slova svijetli kako bi
označio zvučnike koji se koriste pri reprodukciji
kanala (ovisno o podešenju zvučnika).
L: (Prednji lijevi), R: (Prednji desni), C:
(Središnji (mono)), SL (Surround lijevi), SR
(Surround desni), S (Surround (mono ili
surround komponente koje stvara "Pro Logic"
obrada))
Primjer:
Format snimanja (Prednji/Surround): 3/2
Izlazni kanal: Bez stražnjih zvučnika
Zvučno polje: A.F.D: AUTO
P SW: Svijetli kad je odabir subwoofera
postavljen na "YES" (str. 20). Dok ovaj
indikator svijetli, prijemnik stvara signal
subwoofera baziran na niskofrevencijskim
komponentama prednjih signala. Indikator ne
svijetli za vrijeme 2CH stereo načina
reprodukcije.
Uživanje u surround zvuku
Uporaba samo prednjih
zvučnika
U ovom načinu rada zvuk se reproducira samo iz
prednjih lijevih/desnih zvučnika. Zvuk iz
subwoofera se ne čuje.
Uporaba samo prednjih
zvučnika (2CH STEREO)
Standardni 2-kanalni stereo izvor potpuno
zaobilazi obradu zvučnog polja, te se višekanalna
reprodukcija miksa u 2 kanala.
Pritisnite 2CH
Na pokazivaču se pojavi "2CH ST." i prijemnik
prelazi u 2CH STEREO način rada.
Napomena
U 2CH STEREO načinu ne čuje se zvuk iz subwoofera.
Za slušanje dvokanalnih stereo izvora putem prednjih
lijevih/desnih zvučnika i subwoofera, odaberite A.F.D.
način.
Slušanje analognog zvuka
(ANALOG DIRECT)
Moguće je prebaciti zvuk odabranog ulaza na
dvokanalni analogni ulaz. Ta funkcija vam
omogućuje uživanje u visokoj kvaliteti analognih
izvora. Također pogledajte "D.PWR." na str. 39.
Kod korištenja ove funkcije, moguće je podesiti
samo glasnoću i balans prednjih zvučnika.
1
Zakrenite INPUT SELECTOR za odabir
ulaza koji želite slušati u analognom
načinu.
2
Pritisnite DIRECT na daljinskom
upravljaču.
"A.DIRECT" se pojavljuje na pokazivaču, te
slušate analogni signal.
Slušanje zvuka visoke
kvalitete
– AUTO FORMAT DIRECT
Ovaj način (A:F:D.) vam omogućuje odabir
načina dekodiranja koji želite za vaš signal.
A.F.D. način
(Pokazivač)
Način dekodiranja
A.F.D. AUTO
(A.F.D. AUTO)
Prema kodiranju
PRO LOGIC
(DOLBY PL)
Dolby Pro Logic
PRO LOGIC II MOVIE
(PL II MOV)
Dolby Pro Logic II
PRO LOGIC II MUSIC
(PLIIMUS)
Neo:6 Cinema
(NEO6 CIN)
DTS Neo:6
Neo:6 Music
(NEO6 MUS)
Automatsko dekodiranje
ulaznog audio signala
U ovom načinu prijemnik automatski prepoznaje
vrstu ulaznog audio signala (Dolby Digital, DTS,
standardni dvokanalni stereo, itd.) i ako je
potrebno, izvodi ispravno dekodiranje. Na taj se
način zvuk reproducira onako kako je
snimljen/kodiran, bez dodavanja surround
efekata. Međutim, ako nema signala dubokih
frekvencija (Dolby Digital LFE, itd.), bit će
generirani za reprodukciju na subwooferu.
Više puta pritisnite A.F.D. za odabir
"A.F.D. AUTO".
Prijemnik automatski određuje tip audio signala,
te dekodira signal po potrebi.
Savjet
U većini slučajeva, "A.F.D.AUTO" daje najbolji način
dekodiranja. Možda ćete htjeti koristiti SURR BACK
DECODING (str. 34) za usklađenje ulaznog signala
načinu koji vam odgovara.
Napomene
• Ova funkcija se isključuje kod promjene zvučnog
polja (str. 31-33).
• Kod uključene funkcije nije moguće koristiti ispitni ton.
nastavlja se
31
Uživanje u stereo zvuku na
više kanala (2-kanalno
dekodiranje)
Ovaj način vam omogućuje odabir dekodiranja za
2-kanalne izvore. Ovaj prijemnik može
reproducirati 2-kanalni zvuk na 5 kanala pomoću
Dolby Pro Logic II; na 6 kanala pomoću DTS
Neo:6; ili na 4 kanala pomoću Dolby Pro Logic.
Međutim, DTS 2CH izvori neće biti dekodirani
pomoću DTS Neo:6; reprodukcija će biti 2kanalna.
Odabir zvučnog ugođaja
Uživanje u surround zvuku moguće je
jednostavnim odabirom jednog od tvorničkih
podešenja prijemnika. To će vam pružiti
uzbudljiv i snažan zvuk kino dvorane ili
koncertne dvorane u vašem domu.
Odabir zvučnog ugođaja za
gledanje filmova
2 PRO LOGIC
Više puta pritisnite tipku MOVIE za odabir
željenog zvučnog ugođaja.
Odabrano zvučno polje će se pojaviti na
pokazivaču.
Dolby Pro Logic dekodiranje. Signal snimljen na 2
kanala bit će dekodiran u 4.1 kanala.
Zvučni ugođaj
Pokazivač
2 PRO LOGIC II MOVIE
CINEMA STUDIO EX A
C.ST.EX.A
Dolby Pro Logic II Movie dekodiranje. Ovaj način je
idealan za filmove snimljene u Dolby Surround formatu.
Osim toga, moguća je reprodukcija zvuka u 5.1 kanala
kod gledanja videa presnimljenih ili starih filmova.
CINEMA STUDIO EX B
C.ST.EX.B
Pritisnite A.F.D. više puta za odabir 2kanalnog načina dekodiranja.
CINEMA STUDIO EX C
C.ST.EX.C
VIRTUAL MULTI DIMENSION
V.M.DIM
2 PRO LOGIC II MUSIC
Dolby Pro Logic II Music dekodiranje. Ovaj način je
idealan za običan stereo signal, kao npr. CD diskovi.
DCS (Digital Cinema Sound)
2 Neo:6 Cinema
Zvučni ugođaj sa oznakom
koristi DCS
tehnologiju.
DCS je konceptualno ime surround tehnologije
kućnoga kina koju je razvio Sony. DCS koristi
DSP (Digital Signal Processor) tehnologiju za
reprodukciju zvučnih karakteristika
Hollywoodskog studija.
Na taj se način postiže potpuni audio vizualni
kino ugođaj kod kuće.
DTS Neo:6 Cinema dekodiranje.
2 Neo:6 Music
DTS Neo:6 Music dekodiranje. Ovaj način je idealan za
običan stereo signal, kao npr. CD diskovi.
Kod spajanja subwoofera
Ako je audio signal 2-kanalni stereo, ili ne
posjeduje LFE signal, prijemnik će generirati
signal duboke frekvencije za reprodukciju na
subwooferu. Međutim, takav signal se neće
generirati kod odabira "Neo:6 Cinema" ili "Neo:6
Music" načina.
2 C.ST.EX A (CINEMA STUDIO EX A)
Reproducira zvuk s karakteristikama Sony Pictures
Entertainment "Cary Grant Theater" studija. Ovo je
standardni način reprodukcije, izvrstan za gledanje
većine vrsta filmova.
2 C.ST.EX B (CINEMA STUDIO EX B)
Reproducira zvuk s karakteristikama Sony Pictures
Entertainment "Kim Novak Theater" studija. Ovaj način
reprodukcije je idealan za gledanje SF ili akcijskih
filmova s mnogo zvučnih efekata.
32
2 C.ST.EX C (Cinema Studio EX C)
Reproducira zvuk s karakteristikama Sony Pictures
Entertainment studija za snimanje. Ovaj način
reprodukcije je idealan za gledanje glazbenih ili
klasičnih filmova kod kojih je sadržaj zvučnog zapisa
uglavnom glazbeni.
2 V.M.DIM (VIRTUAL MULTI DIMENSION)
Proizvodi 5 setova virtualnih zvučnika od jednog para
postojećih surround zvučnika.
CINEMA STUDIO EX ugođaji
CINEMA STUDIO EX ugođaji pogodni su za
gledanje filmova na DVD-u (itd.) s višekanalnim
surround efektima. Na taj je način moguće
reproducirati zvuk Sony Pictures Entertainment
studija u vlastitom domu.
Cinema Studio EX sastoji se od sljedeća tri
elementa.
• Prividna višedimenzionalnost
Kreiraju je skup od 5 prividnih zvučnika koji
okružuju slušatelja pomoću jednog para
surround zvučnika.
• Dubina zaslona
U kinu, zvuk kao da dolazi iz slike na platnu.
Ovaj element kreira isti osjećaj u vašoj sobi
prebacujući zvuk prednjih zvučnika "u" zaslon.
• Jeka kino dvorane
Reproducira jeku karakterističnu za kino
dvorane.
CINEMA STUDIO EX istodobno spaja sva tri
elementa.
Savjet
Format DVD softvera, itd. možete odrediti pomoću
logotipa na kutiji.
−
: Dolby Digital diskovi
−
: Dolby Surround programi
−
: DTS Digital Surround programi
Zvučni ugođaj
Pokazivač
HALL
HALL
JAZZ CLUB
JAZZ
LIVE CONCERT
CONCERT
2 HALL
Reprodukcija akustike klasične koncertne dvorane.
2 JAZZ
Reproducira akustiku jazz kluba.
2 CONCERT (LIVE CONCERT)
Reproducira akustiku dvorane s 300 sjedala.
Kod spajanja slušalica
Moguće je odabrati samo jedan od sljedećih
zvučnih ugođaja.
2 HEADPHONE (2CH)
Reprodukcija će biti dvokanalna (stereo). Standardni 2kanalni izvor zvuka će potpuno zaobići procesiranje
zvuka, a višekanalni surround formati će biti miksani u 2
kanala.
2 HEADPHONE THEATER
Omogućuje vam simulaciju kino dvorane kod slušanja
na slušalice.
Napomena
Ako spojite slušalice dok je uključen jedan od zvučnih
ugođaja, sustav će se automatski prebaciti na
HEADPHONE (2CH) ako koristite zvučni ugođaj
odabran tipkom 2CH ili A-F-D-, ili na HEADPHONE
THEATER ako koristite zvučni ugođaj odabran tipkom
MOVIE ili MUSIC.
Isključenje surround efekta
Pritisnite 2CH ili A.F.D.
Napomena
Zvučni ugođaj neće raditi za PCM 96 kHz signal.
Napomene
• Efekti koje reproduciraju prividni zvučnici mogu
pojačati šum u reproduciranom signalu.
• Kad slušate zvučni ugođaj uporabom prividnih
zvučnika, nećete moći čuti zvuk koji dolazi izravno iz
surround zvučnika.
Odabir zvučnog ugođaja za
slušanje glazbe
Više puta pritisnite MUSIC za odabir
željenog zvučnog ugođaja.
Odabrani zvučni ugođaj pojavljuje se na
pokazivaču.
33
Odabir načina dekodiranja
surround stražnjih kanala
– SURR BACK DECODING
Ova funkcija vam omogućuje odabir načina
dekodiranja za surround stražnji signal kod
višekanalnog zvuka.
Dekodiranjem surround signala stražnjih kanala
DVD softvera (itd.) snimljenog u Dolby Digital
EX, DTS-ES Matrix, DTS-ES Discrete 6.1, itd.
formata, moguće je uživati u surround zvuku
namijenjenom za izradu filmova.
Više puta pritisnite SURR BACK
DECODING za odabir načina dekodiranja
surround stražnjih kanala
Za detalje, pogledajte poglavlje "Odabir načina
dekodiranja surround stražnjih kanala" na str. 35.
Savjet
Moguće je odabrati način dekodiranja surround stražnjih
kanala pomoću "SB XXXX" u CUSTOMIZE izborniku
(str. 39).
Napomena
Moguće je odabrati način dekodiranja surround stražnjih
kanala samo ako je odabran A.F.D. način.
34
Odabir načina dekodiranja surround stražnjih kanala
Moguće je odabrati način dekodiranja surround stražnjih kanala ovisno o ulaznom signalu.
Kod odabira "SB AUTO"
Ako ulazni signal sadrži 6.1-kanalnu informaciju a), odgovarajući dekoder će dekodirati signal surround
stražnjih kanala.
Ulazni signal
Izlazni kanali
Korišteni dekoder stražnjih surround kanala
Dolby Digital 5.1
5.1e)
–
Dolby Digital Exb)
6.1e)
Matrix dekoder usklađen sa Dolby Digital EX
DTS 5.1
5.1e)
–
DTS-ES Matrix 6.1c)
6.1e)
DTS Matrix dekoder
DTS-ES Discrete 6.1d)
6.1e)
DTS Matrix dekoder
Kod odabira "SB MTRX"
Dolby Digital EX se primjenjuje za dekodiranje surround signala stražnjih kanala neovisno o 6.1kanalnim informacijama ulaznog signala. Dekoder je usklađen sa Dolby Digital EX, te radi na isti način
kao i dekoderi f) u kino dvoranama.
Ulazni signal
Izlazni kanali
Korišteni dekoder stražnjih surround kanala
Dolby Digital 5.1
6.1e)
Matrix dekoder usklađen sa Dolby Digital EX
Dolby Digital Exb)
6.1e)
Matrix dekoder usklađen sa Dolby Digital EX
DTS 5.1
6.1e)
Matrix dekoder usklađen sa Dolby Digital EX
DTS-ES Matrix 6.1c)
6.1e)
Matrix dekoder usklađen sa Dolby Digital EX
DTS-ES Discrete 6.1d)
6.1e)
Matrix dekoder usklađen sa Dolby Digital EX
Kod odabira "SB OFF"
Neće biti dekodiranja surround signala stražnjih kanala.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
6.1-kanalna informacija su informacije snimljene u sam softver, kao npr. DVD.
Dolby Digital DVD koji sadrži Surround EX informaciju. Dolby Corporation web stranica vam može pomoći kod
prepoznavanja Surround EX filmova.
Softver koji ima informaciju o Surround EX i 5.1-kanalnom signalu.
Softver kodiran 5.1-kanalnim signalom, te povratnom vezom tog signala u 6.1 diskretne kanale. Diskretni 6.1kanalni signal je specifičan DVD signal koji se ne koristi u kino dvorani.
Ako su spojena dva stražnja surround zvučnika, izlazni signal će biti u 7.1-kanala (samo model STR-DA1000ES).
Ovaj dekoder možete koristiti za sve 6.1 formate (Dolby Digital EX, DTS-ES Matrix 6.1, DTS-ES Discrete 6.1).
Napomena
Možda neće biti zvuka iz surround stražnjih zvučnika u Dolby Digital EX načinu. Neki diskovi nemaju Dolby Digital
EX informacije, čak i uz Dolby Digital EX oznaku na omotu. U tom slučaju, odaberite "SB MTRX".
35
Napredna podešavanja
Promjena audio ulaza
digitalnih komponenata
– (INPUT MODE)
Moguće je promijeniti audio ulaz komponenata
koje imaju digitalne ulazne priključke.
1
Zakrenite tipku INPUT SELECTOR za
odabir ulaza.
2
Više puta pritisnite tipku INPUT MODE
za od abir audio ulaza.
Odabrani audio ulaz se pojavljuje na
pokazivaču.
Audio ulazi
• AUTO IN
Daje prednost analognom signalu na AUDIO
IN (L/R) priključku, ako nema digitalnog
signala.
• COAX IN
Digitalni audio signal bit će na DIGITAL
COAXIAL ulaznom priključku.
• OPT IN
Digitalni audio signal bit će na DIGITAL
OPTICAL ulaznom priključku.
• ANALOG
Analogni audio signal bit će na AUDIO IN
(L/R) ulaznom priključku.
Osobno podešavanje
zvučnog ugođaja
Podešavanjem LEVEL izbornika, moguće je
podesiti zvučne ugođaje prema svojim potrebama.
Napomena o prikazanim opcijama
Opcije koje je moguće podesiti u izbornicima će se
razlikovati, ovisno o zvučnom ugođaju. Neke opcije bit
će tamnije na pokazivaču. To znači da je taj parametar
nedostupan, fiksan, ili nepromjenjiv.
Podešavanje LEVEL izbornika
Ovaj izbornik sadrži parametre koji Vam omogućuju
podešavanje balansa i glasnoće za svaki zvučnik.
Podešenja dostupna na ovom izborniku primjenjuju se
na sve zvučne ugođaje.
1
Pokrenite reprodukciju izvora
programa kodiranog s višekanalnim
surround zvukom (DVD, itd.).
2
Pritisnite MAIN MENU više puta za
odabir opcije "LEVEL".
3
Pritisnite tipku MENU za odabir
parametra kojeg želite podesiti.
Detalje potražite u donjem odjeljku
"Parametri LEVEL izbornika".
4
Dok nadzirete zvuk, zakrenite -/+ za
odabir željenog podešenja.
5
Ponovite korake 3 i 4 za podešavanje
ostalih parametara.
Parametri LEVEL izbornika
2 T.TONE (Ispitni ton)
Osnovno podešenje: OFF
Omogućuje puštanje ispitnog tona na svaki zvučnik.
Ako je podešeno na "AUTO", ispitni ton se čuje sa
svakog zvučnika automatski. Ako je podešeno na "FIX",
moguće je odabrati zvučnik na koji ćete pustiti ispitni ton.
2 BAL. XXXX (Balans prednjih zvučnika)
Početno podešenje: (0) (BALANCE)
Ovaj parametar omogućuje podešavanje balansa između
prednjeg lijevog i desnog zvučnika. Moguće je podešavati od L (+1 do +16), 0, R (+1do + 16), u 33 koraka.
36
2 CTR XXX.X dB
(Glasnoća središnjeg zvučnika)
2 SUR.L. XXX.X dB
Detalje o "MENU" potražite na str. 38.
Detalje o podešavanju parametara potražite na
str. 41.
(Glasnoća surround (L) zvučnika)
2 SUR.R. XXX.X dB
(Glasnoća surround (D)zvučnika)
2 SB XXX.X dB
(Glasnoća surround stražnjeg zvučnika)*
2 SBL XXX.X dB
(Glasnoća surround stražnjeg (L)
zvučnika)**
2 SBR XXX.X dB
(Glasnoća surround stražnjeg (R)
zvučnika)**
Vraćanje zvučnih ugođaja na
tvornička podešenja
1
2
Pritisnite i/1 za isključenje prijemnika.
Pritisnite i zadržite tipku MUSIC, te
pritisnite I/1.
Na pokazivaču se pojavi poruka "S.F. CLR" i
svi zvučni ugođaji vraćeni su na tvornička
podešenja.
2 S.W. XXX Db
(Glasnoća subwoofer zvučnika)
Osnovno podešenje: 0 dB
Moguće je podešavanje od -20 dB do +10 dB, u
koracima po 0,5 dB.
2
SW XXX dB
(Glasnoća višekanalnog subwoofera)
Početno podešenje: 0 dB
Omogućuje povećavanje razine MULTI CH IN kanala
subwoofera za +10 dB. Ovo podešenje može biti
potrebno kad spojite DVD uređaj na priključke MULTI
CH IN. Razina subwoofera s DVD uređaja je 10 dB niža
od SACD uređaja.
* Samo ako su surround stražnji zvučnici podešeni na
"SINGLE" (STR-DA1000ES) ili "YES" (STRDB790) u SP SETUP izborniku.
** Samo ako su surround stražnji zvučnici podešeni na
"DUAL" u SP SETUP izborniku (samo STRDA1000ES).
2 EFCT.XXX (Glasnoća efekta)
Početno podešenje: STD
Omogućuje vam podešavanje širine surround efekta.
Napomena
Kad odaberete jedan od sljedećih zvučnih ugođaja, iz
subwoofera se ne čuje zvuk ako je veličina prednjih
zvučnika u SET UP izborniku podešen na "LARGE".
Ipak, zvuk se čuje iz subwoofera ako digitalni ulazni
signal sadrži LFE signale, ili ako su prednji, središnji ili
surround zvučnici podešeni na "SMALL".
− HALL
− JAZZ CLUB
− LIVE CONCERT
Za napredna podešavanja
LEVEL izbornika
Koristite izbornik CUSTOMIZE i postavite
"MENU" na "MENU EXP." za omogućenje
naprednih podešavanja.
37
Podešavanje ekvilizatora
Moguće je podesiti kvalitetu zvuka (duboke i
visoke tonove) svakog zvučnika pomoću EQ
izbornika.
Basovi
Visoki tonovi
Razina (dB)
Frekvencija
(Hz)
Frekvencija
(Hz)
Napredno podešavanje
Pomoću CUSTOMIZE
izbornika podesite prijemnik
Moguće je podesiti razne parametre prijemnika
pomoću CUSTOMIZE izbornika.
1
Više puta pritisnite MAIN MENU za
odabir opcije "CUSTOM".
2
Zakrenite tipku MENU za odabir
parametra.
Za detalje, pogledajte "CUSTOMIZE
parametri izbornika" dolje.
1
Pokrenite reprodukciju izvora
programa kodiranog s višekanalnim
surround zvukom (DVD, itd.).
2
3
Pritisnite tipku MAIN MENU više puta
za odabir opcije "EQ".
Zakrenite -/+ za podešavanje
odabranog parametra.
3
4
Zakrenite tipku MENU za odabir
parametra kojeg želite podesiti.
Detalje potražite u donjem odjeljku
"Parametri EQ izbornika".
Ponovite korake 2 i 3 za podešavanje
ostalih opcija.
4
Dok nadzirete zvuk, zakrenite -/+ za
odabir željenog podešenja.
5
Ponovite korake 3 i 4 za podešavanje
ostalih parametara.
Napomena
Nije moguće podesiti ekvilizator ako sustav dekodira
PCM 96 kHz signal, ili ako je DTS 96/24, DTS-ES
Matrix ili DTS Neo:6 dekodiranje u tijeku.
Parametri EQ izbornika
2 EQ
Početno podešenje: OFF
Odaberite "ON" za uključenje ekvilizatora.
2 R S BASS XXX.X dB
(Basovi prednjih zvučnika)
2 R S TREB. XXX.X dB
(Visoki tonovi prednjih zvučnika)
Početno podešenje: 0 dB
Moguće je podešavati od -10 dB do +10 dB u koracima
od 1 dB.
38
CUSTOMIZE parametri izbornika
Početno podešenje je podvučeno.
2 MENU (Prošireni prikaz izbornika)
• MENU EXP.
Napredni parametri za SP SETUP i LEVEL izbornike
se prikazuju, te ih je moguće podesiti. Za detalje o
svakom parametru, pogledajte str. 20, 36 i sljedeće
stranice.
• MENU STD
Napredni parametri se ne prikazuju.
2 96 XXXX
(DTS 96/24 kodiranje)
• 96 AUTO
Kod ulaznog DTS 96/24 signala, reprodukcija će biti
uz frekvenciju uzorkovanja od 96 kHz.
• 96 OFF
Čak i DTS 96/24 ulazni signal bit će reproduciran uz
frekvenciju uzorkovanja od 48 kHz.
Napomene
• Ovaj parametar vrijedi samo u A.F.D. načinu (str. 31).
Kod drugih zvučnih ugođaja, ovaj parametar će uvijek
biti podešen na "96 OFF".
• DTS 96/24 dekodiranje radi samo u A.F.D. načinu
(str. 31). Ako podesite sustav na drugi zvučni ugođaj,
koristi se standardno 48 kHz dekodiranje.
• Čak i DTS 96/24 ulazni signal bit će reproduciran uz
frekvenciju uzorkovanja od 48 kHz ako su zvučnici
podešeni na "SMALL" ili ako je subwoofer podešen
na "NO".
2 SB XXXX
2 PWR.S. XXX
(Način dekodiranja surround stražnjih
kanala)
(Control A1: Power link)
Moguće je koristiti CUSTOMIZE izbornik za podešenje
načina dekodiranja surround stražnjih kanala (str. 34).
Za detalje o svakom načinu dekodiranja, pogledajte str. 35.
• SB AUTO
• SB MTRX
• SB OFF
Napomena
Ovaj parametar vrijedi samo u A.F.D. načinu (str. 31).
2 S.F XXXX (Sound field link)
• S.F LINK
Omogućuje primjenu posljednjeg odabranog zvučnog
ugođaja na programski izvor kad je odabran.
Primjerice, slušate li CD/SACD sa HALL zvučnim
ugođajem, odaberite drugi izvor i vratite se na
CD/SACD. HALL se automatski primjenjuje ponovo.
• S.F. FIX
Funkcija nije aktivirana.
2 DEC. XXXX
• PWR.S. ON
Power link funkcija nije uključena, ali moguće je
smanjiti potrošnju prijemnika za vrijeme pripravnog
stanja.
• PWR.S. OFF
Omogućuje automatsko uključenje sustava ako je
uređaj spojen CONTROL A1 kabelom (str. 45)
uključen.
2 COAX-XXX
(Dodjeljivanje koaksijalnog ulaza)
• DVD
Omogućuje vam dodjeljivanje COAXIAL ulaznog
priključka DVD priključku.
• CD
Omogućuje vam dodjeljivanje COAXIAL ulaznog
priključka CD/SACD priključku.
2 [DIMMER]
Omogućuje vam podešenje svjetline pokazivača.
2 NAME IN
(Prioritet dekodiranja digitalnog audio
ulaza)
(Dodjeljivanje imena memoriranim
postajama i ulazima)
Omogućuje podešavanje ulaza signala u DIGITAL IN
priključke.
Početno podešenje je "DEC.AUTO" za VIDEO 3 i
TV/SAT, te "DEC.PCM" za DVD i MD/TAPE.
• DEC. AUTO
Automatski mijenja ulazni signal između DTS, Dolby
Digital, ili PCM.
• DEC PCM
PCM signal će imati prioritet (zbog sprječavanja
prekida zvuka kod početka reprodukcije). Čak i kod
drugih ulaznih signala zvuk će se čuti. Međutim, ovaj
prijemnik ne može dekodirati DTS-CD ako je
podešenje "DEC. PCM". Ako je podešenje "DEC.
AUTO" a zvuk koji dolazi iz digitalnog audio
priključka (za CD, itd.) se prekida kod početka
reprodukcije, podesite na "DEC. PCM".
Omogućuje vam dodjeljivanje imena memoriranim
postajama i ulazima pomoću funkcije INPUT
SELECTOR. Za detalje, pogledajte poglavlje
"Dodjeljivanje imena memoriranim postajama i
ulazima" na str. 42.
Napredni SP SETUP
parametri izbornika
Kad je "MENU" podešen na "MENU EXP.", svi
sljedeći parametri su vidljivi i mogu se podesiti.
Detalje o SET UP izborniku potražite na str. 20.
Početna podešenja su podvučena.
2 D.PWR. XXXX
(Digitalno upravljanje napajanjem uređaja)
• D.PWR. OFF
Omogućuje isključenje napajanja nepotrebnih
digitalnih sklopova kod analognog audio signala
pomoću ANALOG DIRECT ili MULTI CH IN
funkcije. Moguće je uživati u visokoj kvaliteti
analognog zvuka bez utjecaja digitalnih sklopova.
• D.PWR. ON
Omogućuje napajanje digitalnih sklopova. Odaberite
ovu opciju ako ne želite kašnjenje koje se pojavljuje
uz "D.PWR. OFF" podešenje.
nastavlja se
39
Svi SP SETUP parametri
izbornika
XXXX SET
SP PAT. XXX
U (SUBWOOFER)
R S (FRONT)
T (CENTER)
V W (SURROUND)
e (SURR BACK)
R S DIST. X.X m (FRONT)*
T DIST. X.X m (CENTER)*
V W DIST. X.X m (SURROUND)*
e DIST. X.X m (SURR BACK)
DISTANCE**
PL. XXXX**
HGT. XXXX**
SP>XXX Hz**
* Početno podešenje je "ft" (stope) za STR-DA1000ES.
Početno podešenje je "m" (metri) za STR-DB790.
** Podesivo samo ako je "MENU" podešen na "MENU
EXP.".
2 DISTANCE (Jedinica mjere udaljenosti)
Omogućuje vam odabir jedinice mjere udaljenosti.
• ft. (početno podešenje za STR-DA1000ES)
Udaljenost će biti prikazana u stopama.
• m (početno podešenje za STR-DB790)
Udaljenost će biti prikazana u metrima.
Odaberite ako položaj Vaših surround zvučnika
odgovara smještaju B.
Savjet
Ovo podešenje je posebice namijenjeno za primjenu
"Cinema Studio EX" načina reprodukcije.
Kod ostalih načina reprodukcije položaj zvučnika nije
toliko značajan. Ovi načini reprodukcije su ugrađeni pod
pretpostavkom da će surround zvučnik biti postavljen iza
položaja slušatelja, međutim, ugođaj ostaje jednak čak i
kad su surround zvučnici postavljeni pod širokim kutom.
Naravno, ako su zvučnici okrenuti neposredno prema
lijevoj i desnoj strani slušatelja, surround načini
reprodukcije neće biti učinkoviti, osim ako stražnji
zvučnici nisu podešeni na "SIDE".
U svakom slučaju, svaki prostor ima mnoge parametre
koji utječu na zvuk, primjerice, refleksija od zidova, i
možete postići bolje rezultate uz uporabu "BEHD" ako
su Vaši zvučnici postavljeni visoko iznad položaja
slušatelja, čak i ako se nalaze neposredno s lijeve i desne
strane.
Stoga, iako podešenje može biti u suprotnosti s gornjim
opisom, savjetujemo da reproducirate višekanalni
surround zvuk i slušate kakav utjecaj ima svako
podešenje na prostor u kojem slušate program. Odaberite
podešenje koje omogućuje dobar utisak zvuka u prostoru
i koji najbolje stvara osjećaj jednolikog prostora između
surround zvuka iz surround zvučnika i zvuka iz prednjih
zvučnika. Ako niste sigurni koje je podešenje najbolje,
odaberite "BEHD" i zatim koristite parametar
udaljenosti zvučnika i podešenje glasnoće za postizanje
najbolje ravnoteže.
2 HGT. XXXX
(Visina surround zvučnika)*
Ovaj parametar omogućuje određivanje visine Vaših
surround i stražnjih surround zvučnika radi ispravne primjene "Cinema Studio EX" načina reprodukcije (str. 32).
2 PL. XXXX
(Položaj surround zvučnika)*
Ovaj parametar omogućuje određivanje položaja Vaših
surround zvučnika radi ispravne primjene "Cinema
Studio EX" načina reprodukcije (str. 32).
• LOW
Odaberite ako položaj Vaših surround ili stražnjih
surround zvučnika odgovara smještaju A.
• HIGH
Odaberite ako položaj Vaših surround ili stražnjih
surround zvučnika odgovara smještaju B.
• SIDE
Odaberite ako položaj Vaših surround zvučnika
odgovara smještaju A.
• BEHD
40
∗ Ovaj parametar nije dostupan kad je "surround
speaker" parametar postavljen na "NO".
2 SP > XXX Hz
(Rezna frekvencija zvučnika)
Početno podešenje: 100 Hz
Omogućuje podešavanje rezne frekvencije basova
prednjeg zvučnika kad su zvučnici postavljeni na
"SMALL". Moguće je podešavanje u tri koraka (60 Hz,
100 Hz i 150 Hz).
Napredni LEVEL parametri
izbornika
Kad je "MENU" podešen na "MENU EXPAND",
svi sljedeći parametri su vidljivi i mogu se
podesiti.
Detalje o LEVEL izborniku potražite na str. 36.
Početna podešenja su podvučena.
Svi LEVEL parametri izbornika
T.TONE
P.NOISE*
P.AUDIO*
BAL.XXXX
CTR XXX.X dB
2
COMP.
(Kompresija dinamičkog raspona)
Ovaj parametar omogućuje kompresiju dinamičkog
područja zvučnog zapisa. Ovo može biti korisno kad
želite gledati filmove uz tihi zvuk kasno noću.
• OFF
Reproducira zvuk bez kompresije.
• STD
Reproducira zvuk uz dinamičko područje koje je
odredio snimatelj zvučnog zapisa.
• MAX
Osigurava jako veliku kompresiju dinamičkog
područja.
Savjet
Kompresija dinamičkog raspona omogućuje kompresiju
dinamičkog opsega zvučnog zapisa zasnovanog na
informacijama o dinamičkom opsegu uključenima u
Dolby Digital signal. Stoga savjetujemo uporabu
podešenja "MAX". Na taj se način dinamički opseg
uvelike komprimira i omogućuje kasno noćno gledanje
filmova uz smanjenu glasnoću. Za razliku od analognih
limitera, razine su podešene prethodno i pružaju vrlo
prirodnu kompresiju.
Napomene
Kompresija dinamičkog područja moguća je samo kod
Dolby Digital izvora.
SUR.L.XXX.X dB
SUR.R.XXX.X dB
SB XXX.X dB
SBL XXX.X dB
SBR XXX.X dB
S.W. XXX.X dB
S.W.XXX dB
COMP.*
EFCT.XXX
* Podesivo samo ako je "MENU" podešen na "MENU
EXP".
** Podesivo samo ako su surround stražnji zvučnici
podešeni na "DUAL" (str. 21) (samo STRDA1000ES).
2 P.NOISE (Fazni šum)
Početno podešenje: OFF
Omogućuje vam puštanje ispitnog tona redom, na dva
susjedna zvučnika.
2 P.AUDIO (Fazni audio)
Početno podešenje: OFF
Omogućuje vam puštanje zvuka na 2 prednja zvučnika
(umjesto ispitnog tona) redom, na dva susjedna
zvučnika.
41
Savjeti
• Zakretanjem tipke -/+ možete odabrati znakove
na sljedeći način.
Velika slova t Brojevi t Simboli
• Za unos razmaka, zakrenite tipku -/+ dok se na
pokazivaču ne pojavi razmak.
• Pogriješite li, zakrenite tipku MENU dok ne
zatrepće znak koji želite promijeniti i zatim
zakrenite tipku -/+ za odabir ispravnog znaka.
Ostale radnje
Dodjeljivanje imena
memoriranim postajama i
ulazima
Možete upisati naziv pohranjenih postaja i izvora
odabranih izbornikom izvora, duljine do 8
znakova i prikazati ga na pokazivaču prijemnika.
Označavanje pohranjene postaje.
1
Zakrenite tipku INPUT SELECTOR za
odabir FM ili AM.
2
Ugodite memoriranu postaju kojoj
želite dodijeliti indeksni naziv (str. 26).
3
Pritisnite tipku MAIN MENU više puta
za odabir opcije "TUNER".
4
Zakrenite tipku MENU za odabir opcije
"NAME IN".
5
Pritisnite tipku MEMORY/ENTER.
Kursor trepće, te je moguće odabrati znak.
Slijedite proces "Dodjeljivanje indeksnog
naziva".
Dodjeljivanje indeksnog naziva
1
Zakrenite tipku INPUT SELECTOR za
odabir ulaza kojem želite dodijeliti
indeksni naziv.
2
Pritisnite tipku MAIN MENU više puta
za odabir opcije "CUSTOM".
3
Zakrenite tipku MENU za odabir opcije
"NAME IN".
4
Pritisnite tipku MEMORY/ENTER.
Kursor trepće, te je moguće odabrati znak.
Slijedite proces "Dodjeljivanje indeksnog
naziva".
Kreiranje indeksnog naziva
1
42
Tipkama MENU i -/+ kreirajte indeksni
naziv.
Zakrenite -/+ za odabir znaka, te zakretanjem
tipke MENU pomaknite kursor do sljedećeg
znaka.
2
Pritisnite MEMORY/ENTER.
Uneseni znak je memoriran.
Napomena (samo modeli sa kodom CEL, CEK)
Ako dodijelite ime RDS postaji u ugodite ju, ime
programskog servisa (PS) se pojavljuje umjesto
unesenog imena. (Nije moguće zamijeniti ime
programskog servisa (PS). Uneseno ime će biti obrisano
imenom programskog servisa (PS).
Uporaba sleep timera
Pomoću daljinskog upravljača prijemnik možete
podesiti tako da se automatski isključi nakon
određenog vremena.
Detalje potražite u uputama za uporabu daljinskog
upravljača.
Pritisnite ALT, te SLEEP na daljinskom
upravljaču dok je prijemnik uključen.
Svakim pritiskom na SLEEP, vrijeme se mijenja u
sljedećem rasporedu.
2:00:00 t 1:30:00 t 1:00:00 t OFF
Tijekom uporabe Sleep Timera, na pokazivaču
zasvijetli oznaka "SLEEP".
Savjet
Za provjeru preostalog vremena do isključenja pritisnite
ALT, te SLEEP na daljinskom upravljaču. Na
pokazivaču se pojavi preostalo vrijeme.
Odabir sustava zvučnika
Moguće je odabrati sustav prednjih zvučnika koji
želite koristiti.
Više puta pritisnite SPEAKERS za odabir
sustava prednjih zvučnika koji želite
koristiti.
Odabrani sustav zvučnika pojavit će se na
pokazivaču. Za isključenje zvuka zvučnika, više
puta pritisnite tipku SPEAKERS dok se SP A i SP
B indikator ne isključi.
Sustav zvučnika
• SP A
Zvučnici su spojeni na FRONT SPEAKERS A
priključak.
• SP B
Zvučnici su spojeni na FRONT SPEAKERS B
priključak.
• SP A SP B
Zvučnici spojeni na FRONT SPEAKERS A i B
priključke (paralelni spoj). U tom slučaju,
svakako spojite prednje zvučnike nominalne
impedancije od 8 Ω ili više, te podesite
IMPEDANCE SELECTOR na "4 Ω".
43
Snimanje
1
2
Odaberite izvor s kojeg želite snimati.
3
Umetnite praznu video kasetu u
videorekorder za snimanje (VIDEO 1 ili
VIDEO 2).
4
Započnite snimanje na videorekorderu
za snimanje, zatim započnite
reprodukciju video kasete ili laserskog
diska s kojeg želite snimati.
Prije no što počnete sa snimanjem, provjerite da li
ste ispravno spojili sve komponente.
Snimanje na audio kasetu ili
MiniDisc
Pomoću prijemnika možete snimati na kasetu ili
MiniDisc. Ako Vam je potrebna pomoć,
pogledajte upute za uporabu Vašeg kasetofona ili
MD uređaja.
1
Odaberite komponentu s koje želite
snimati.
2
Pripremite komponentu za reprodukciju.
Primjerice, umetnite CD u CD uređaj.
3
Umetnite praznu kasetu ili MD u kasetofon za snimanje i, ako je potrebno,
podesite glasnoću za snimanje.
4
Započnite snimanje na kasetofonu za
snimanje, zatim započnite reprodukciju
na komponenti za reprodukciju.
Napomene
• Nije moguće snimanje digitalnih audio signala
pomoću komponenata spojenih na analogne izlazne
priključke MD/TAPE OUT. Za snimanje digitalnih
audio signala, spojite digitalnu komponentu na
DIGITAL OPTICAL MD OUT priključke.
• Podešenja zvuka nemaju utjecaja na izlazni signal na
MD/TAPE OUT priključcima.
• Analogni audio signali trenutno odabrane funkcije
prisutni su na izlazu s MD/TAPE OUT priključaka.
• Signali s MULTI CH IN priključaka ne reproduciraju
se na MD/TAPE OUT priključcima čak i ako je
odabran MULTI CH IN. Reproduciraju se analogni
audio signali tekućeg izvora.
• Kad je odabran ANALOG DIRECT, ne reproduciraju
se signali s DIGITAL OPTICAL MD OUT
priključaka čak i kad je odabran ANALOG DIRECT.
Napajanje digitalnog sklopa se prekidA kako bi se
osigurala superiorna kvaliteta zvuka kad je "D.PWR"
postavljen "D.PWR. OFF".
Snimanje na video kasetu
Pomoću ovog prijemnika možete snimati s
videorekordera, TV prijemnika ili LD uređaja. Pri
uređivanju video zapisa također možete na video
vrpcu dodati audio iz različitih audio izvora.
Ako Vam je potrebna pomoć, pogledajte upute za
uporabu Vašeg videorekordera.
44
Pripremite komponentu za reprodukciju.
Primjerice, u videorekorder umetnite kasetu s
koje želite snimati.
Savjet
Za vrijeme presnimavanja video kasete ili laserskog
diska, na video vrpcu možete snimati zvuk s bilo kojeg
audio izvora
Nakon pronalaženja mjesta na kojem želite započeti
snimanje sa drugog izvora zvuka, odaberite izvor
programa i zatim započnite reprodukciju. Audio sa tog
izvora će se snimiti na audio trag video vrpce umjesto
zvuka sa izvornog medija. Za nastavak audio snimanja
sa izvornog medija, ponovite gornji postupak za ponovni
odabir video izvora.
Napomene
• Nije moguće snimati digitalni audio signal pomoću
komponente spojene na analogne VIDEO 1 OUT ili
VIDEO 2 OUT priključke.
• Na TV/SAT i DVD ulazima izvedite digitalna i
analogna povezivanja. Analogno snimanje nije
moguće samo s digitalnim povezivanjem,
• Neki izvori sadrže signale za zaštitu od snimanja. U
tom slučaju snimanje neće biti moguće.
• Analogni audio signali trenutno odabrane funkcije
prisutni su na izlazu s VIDEO 1 OUT ili VIDEO 2
OUT priključaka.
• Signali s MULTI CH IN priključaka ne reproduciraju
se na VIDEO 1 OUT ili VIDEO 2 OUT priključcima
čak i ako je odabran MULTI CH DIRECT.
Reproduciraju se analogni audio signali tekućeg ili
prethodno korištenog izvora.
Control A1 II kontrolni
sustav
CONTROL A1II kontrolni sustav namijenjen je
jednostavnijem rukovanju audio sustavima
sačinjenim od odvojenih Sony komponenata.
CONTROL A1II povezivanje omogućuje
prijenos kontrolnih signala koji omogućuju
automatski rad i upravljaju značajkama obično
povezanim s integriranim sustavima.
Trenutno, CONTROL A1II povezivanje Sony
MD, CD uređaja, pojačala (prijemnika) i
kasetofona omogućuje automatski odabir funkcija
i sinkronizirano snimanje.
Spajanje
Moguće je spojiti do 10 CONTROL A1II
kompatibilnih komponenata u bilo kojem
redoslijedu. Međutim, moguće je spojiti samo
jednu komponentu svakog tipa (npr. 1 CD uređaj,
1 MD uređaj, 1 kasetofon, te 1 prijemnik).
(Bit će moguće spojiti više od 1 CD ili MD
uređaja, ovisno o modelu. Pogledajte priložene
upute uz uređaje za detalje.)
Primjer
Pojačalo CD
(Prijemnik) uređaj
MD
uređaj
Kasetofon Ostale
komponente
Napomena
Nemojte koristiti dvonamjenski daljinski upravljač kad
su CONTROL A1II priključci spojeni na PC s "MD
Editor" ili sličnom aplikacijom. Također, ne rukujte
spojenom komponentom na način suprotan funkcijama
aplikacije jer to može prouzročiti nepravilnosti u radu.
CONTROL A1II i CONTROL A1
kompatibilnost
CONTROL A1 kontrolni sustav je nadograđen na
CONTROL A1II koji je standardni sustav kod Sony
CD izmjenjivača za 300 diskova i drugih novijih Sony
komponenata. Komponente s CONTROL A1
priključcima su kompatibilne s CONTROL A1II
sustavom i mogu se međusobno povezati. U osnovi,
većina funkcija raspoloživih kod CONTROL A1 sustava
bit će raspoloživa kod CONTROL A1II sustava.
Ipak, kod povezivanja komponenata s CONTROL A1 i
komponenata s CONTROL A1II priključcima, broj
funkcija kojima možete upravljati može biti ograničen,
ovisno o komponenti. Detaljne informacije potražite u
uputama za uporabu pojedine komponente.
Ako imate Sony CD izmjenjivač s
preklopkom COMMAND MODE
Ako se preklopka COMMAND MODE Vašeg
CD izmjenjivača može postaviti na CD 1, CD 2 ili
CD 3, postavite je na "CD 1" i spojite izmjenjivač
na CD priključke na pojačalu (prijemniku).
Imate li Sony CD izmjenjivač s VIDEO OUT
priključcima, postavite preklopku na "CD 2" i
spojite izmjenjivač na VIDEO 2 priključke na
pojačalu (prijemniku).
U CONTROL A1II kontrolnom sustavu,
kontrolni signal ide u oba smjera, tako da nema
razlike u IN i OUT priključcima. Ako uređaj ima
više od jednog CONTROL A1II priključka,
moguće je koristiti bilo koji, ili spojiti razne
uređaje na svaki priključak.
Neki CONTROL A1 kompatibilni uređaji su
opremljeni spojnim kabelom. U tom slučaju,
koristite taj spojni kabel za spajanje.
Kod korištenja dodatno nabavljivih kabela, koristite
mono (2P) mini utikač, kraći od 2 m, bez otpora.
Osnovne funkcije
Izbornik izvora na prijemniku automatski
preklapa odgovarajući ulaz kad pritisnete tipku za
reprodukciju na nekom uređaju (automatski
odabir ulaza).
CONTROL A1II funkcije će raditi tako dugo dok
je komponenta kojom želite upravljati uključena,
čak i ako sve druge spojene komponente nisu
uključene.
Napomena
Kod snimanja, ne pokrećite reprodukciju bilo koje druge
komponente, osim izvora signala. To će omogućiti
pravilan odabir ulaza.
45
Dodatne informacije
Mjere opreza
O sigurnosti
Ako u unutrašnjost uređaja upadne strani predmet ili se
prolije tekućina, izvucite mrežni utikač iz zidne utičnice
i prije daljnje uporabe, odnesite ga u servis na provjeru.
O izvorima napajanja
• Prije uporabe prijemnika, provjerite da li je napon
Vašeg mrežnog napajanja pogodan za rad uređaja.
Napon je označen na natpisnoj pločici sa stražnje
strane uređaja.
• Uređaj nije odspojen sa mrežnog napajanja sve dok je
mrežni utikač priključen na zidnu utičnicu, čak i ako
je sam uređaj isključen.
• Ako duže vremena nećete koristiti uređaj, izvucite
mrežni utikač iz zidne utičnice. Pri tome, prihvatite
utikač i nemojte povlačiti kabel.
• (Samo modeli s oznakom područja U, CA)
Jedan priključak utikača je širi od drugog iz sigurnosnih
razloga i može se utaknuti u utičnicu samo na jedan
način. Ako ne možete utaknuti utikač do kraja u
utičnicu, obratite se prodavatelju.
• Mrežni kabel smiju mijenjati samo stručne osobe.
O zagrijavanju
Iako se tijekom rada prijemnik zagrijava, to nije kvar.
Kod dulje uporabe s povišenom glasnoćom, kućište se
zagrijava na gornjoj i donjoj, te bočnim stranama.
Nemojte ga dodirivati jer postoji opasnost od opekotina.
O postavljanju
• Postavite prijemnik na mjesto na kojem je osigurano
dovoljno prozračivanje kako bi spriječili stvaranje
topline i time produžili vijek trajanja prijemnika.
• Nemojte postavljati prijemnik u blizini izvora topline,
nemojte ga izlagati izravnom utjecaju sunčevih zraka,
jake prašine ili mehaničkih udara.
• Na kućište prijemnika nemojte stavljati ništa što bi
moglo blokirati otvore za ventilaciju i uzrokovati kvar
uređaja.
O radu
Prije priključenja ostalih komponenata, obratite
pozornost da je prijemnik isključen i izvucite mrežni
utikač iz zidne utičnice.
O čišćenju
Očistite kućište, prednju ploču i kontrole mekom krpom
koju je potrebno navlažiti u otopini blagog sredstva za
pranje.
46
Nemojte koristiti hrapave spužve, praškove ili otopine
kao što su alkohol ili benzin.
Imate li bilo kakvih pitanja ili naiđete na problem pri
uporabi prijemnika, molimo da se obratite najbližem
ovlaštenom Sony prodavatelju ili servisu.
U slučaju problema
Ako za vrijeme uporabe prijemnika naiđete na
bilo koji od sljedećih problema, koristite ove
upute za otklanjanje kvarova. Ako problem i dalje
postoji, obratite se najbližem Sony prodavatelju
ili servisu.
Nema zvuka bez obzira na odabir
komponente.
• Provjerite jesu li prijemnik i sve komponente
uključeni.
• Provjerite je li kontrola MASTER VOLUME -/+
postavljena na -9 dB.
• Provjerite je li preklopka SPEAKERS postavljena
na OFF (str. 43).
• Provjerite jesu li svi zvučnički kabeli dobro
spojeni.
• Pritisnite MUTING za uključenje zvuka.
Ne čuje se zvuk iz određene komponente.
• Provjerite je li komponenta ispravno spojena na
odgovarajuće audio ulaze.
• Provjerite jesu li kabeli do kraja utaknuti u
priključke na prijemniku i komponenti.
Ne čuje se zvuk iz jednog od prednjih
zvučnika.
• Spojite slušalice na PHONES priključak kako bi
provjerili čuje li se zvuk u slušalicama. Ako se u
slušalicama čuje samo jedan kanal, komponenta
možda nije ispravno spojena na prijemnik.
Provjerite jesu li kabeli do kraja utaknuti u
priključke na prijemniku i komponenti. Ako se u
slušalicama čuju oba kanala, možda prednji
zvučnik nije ispravno spojen na prijemnik.
Provjerite spoj prednjeg zvučnika iz kojeg se ne
čuje zvuk.
Nema zvuka ili se čuje samo jako tihi zvuk.
• Provjerite da li su zvučnici i komponente sigurno
i čvrsto spojeni.
• Provjerite da li ste na prijemniku odabrali
ispravnu komponentu.
• Provjerite je li preklopka SPEAKERS postavljena
na ON (str. 43).
• Provjerite jesu li spojene slušalice.
• Pritisnite MUTING ako je aktivno privremeno
isključenje zvuka.
• Na prijemniku se aktivirala termička zaštita
uslijed kratkog spoja. Isključite prijemnik,
uklonite kratki spoj i ponovo uključite prijemnik.
Nema zvuka iz analognog dvokanalnog
izvora.
• Provjerite da li je INPUT MODE podešen na
"COAX IN" ili na "OPT IN" (STR. 36)• Provjerite da li je uključena MULTI CH IN
funkcija.
Nema zvuka iz digitalnog izvora (sa
COAXIAL ili OPTICAL ulaznog priključka).
• Provjerite da li je INPUT MODE podešen na
"ANALOG" (str. 36), ili na "COAX IN" za
izvore sa OPTICAL ulaznim priključkom, ili na
"OPT IN" za izvore sa COAXIAL ulaznim
priključkom.
• Provjerite da li je uključena MULTI CH funkcija.
Lijevi i desni signal nisu uravnoteženi ili su
zamijenjeni.
• Provjerite da li su zvučnici i komponente
ispravno i čvrsto spojeni.
• Podesite parametar prednjeg balansa u LEVEL
izborniku.
Čuje se jaki šum ili brujanje.
• Provjerite da li su zvučnici i komponente sigurno
i čvrsto spojeni.
• Provjerite da li su spojni kabeli udaljeni od
transformatora ili motora i bar 3 metra daleko od
TV prijemnika ili fluorescentne žarulje.
• Odmaknite TV uređaj dalje od audio
komponenata.
• Provjerite jeste li uzemljili Ω SIGNAL GND
priključak (samo kad je spojen analogni gramofon).
• Utikači i utičnice su zaprljani. Obrišite ih krpom
koju ste navlažili alkoholom.
Ne čuje se zvuk iz središnjeg zvučnika.
• Provjerite da li je uključena funkcija zvučnog
ugođaja (pritisnite A.F.D., MOVIE ili MUSIC).
• Odaberite CINEMA STUDIO EX zvučni ugođaj
(pogledajte str. 32).
• Podesite glasnoću zvučnika (pogledajte str. 23).
• Provjerite da li je parametar veličine središnjeg
zvučnika podešen na SMALL ili LARGE
(pogledajte str. 20).
Nema zvuka iz stražnjih surround zvučnika
• Neki diskovi nemaju Dolby Digital EX
informacije, čak i ako omot ima Dolby Digital
EX logo. U tom slučaju, odaberite "SB MTRX"
(str. 39).
Nema zvuka iz surround/stražnjih surround
zvučnika ili je zvuk jako tih.
• Provjerite da li je uključena funkcija zvučnog
ugođaja (pritisnite A.F.D., MOVIE ili MUSIC).
• Odaberite CINEMA STUDIO EX zvučni ugođaj
(pogledajte str. 32).
nastavlja se
47
• Podesite glasnoću zvučnika (pogledajte str. 23).
• Provjerite da li je parametar veličine stražnjih
zvučnika podešen na SMALL ili LARGE
(pogledajte str. 21).
• Provjerite da li je surround stražnji zvučnik
podešen na "DUAL" ili "SINGLE" (STRDA1000ES), ili "YES" (STR-DB790) (str. 21).
Nije moguće postići surround efekt
• Provjerite je li uključen zvučni ugođaj (pritisnite
A.F.D., MOVIE ili MUSIC).
• Zvučni ugođaji ne rade kod signala s
frekvencijom uzorkovanja većom od 48 kHz.
Ne reproducira se Dolby Digital ili DTS
višekanalni zvuk.
• Provjerite je li DVD, itd. snimljen u Dolby
Digital ili DTS formatu.
• Kod spajanja DVD uređaja, itd. na digitalne ulaze
ovog prijemnika, provjerite audio podešenje
(podešenje audio ulaza) spojene komponente.
Snimanje nije moguće.
• Provjerite jesu li zvučnici i komponente ispravno
spojeni.
• Odaberite komponentu izvora zvuka tipkom
INPUT SELECTOR.
FM prijem je loš
• Koristite 75-ohmski koaksijalni kabel (nije dio
isporuke) za spajanje prijemnika na vanjsku FM
antenu kao na donjoj slici. Spojite li prijemnik na
vanjsku antenu, uzemljite ga za zaštitu od munja.
Kako bi spriječili plinsku eksploziju, nemojte
spajati vod za uzemljenje na plinsku cijev.
Vanjska FM antena
Prijemnik
Vod za uzemljenje
(nije dio isporuke)
• Provjerite jeste li ispravno podesili korak
ugađanja (kod izravnog ugađanja AM postaja).
• Nijedna postaja nije pohranjena ili su pohranjene
postaje izbrisane (pri ugađanju pomoću
pretraživanja pohranjenih postaja). Pohranite
postaje (pogledajte str. 26)
• Pritisnite DISPLAY tako da se na pokazivaču
pojavi frekvencija.
RDS ne radi.*
• Provjerite da li je ugođena FM RDS postaja.
• Odaberite FM postaju s jačim signalom.
Željene RDS informacije nisu vidljive na
pokazivaču.*
• Obratite se radijskoj postaji i provjerite pruža li
takve usluge. Ako je tako, usluga je možda
privremeno nedostupna.
Na TV zaslonu ili monitoru nema slike ili je
slika nejasna.
• Odaberite odgovarajuću funkciju na prijemniku.
• Postavite TV prijemnik u odgovarajući način
rada.
• Odmaknite TV prijemnik od audio komponenata.
Daljinski upravljač
Daljinski upravljač ne radi.
• Usmjerite daljinski upravljač prema senzoru X
na prijemniku.
• Uklonite prepreke između daljinskog upravljača i
prijemnika.
• Ako su baterije istrošene, sve ih zamijenite
novima.
• Provjerite da li su načini prijemnika i daljinskog
upravljača isti. Ako su različiti, nije moguće
upravljati prijemnikom pomoću daljinskog
upravljača. Za promjenu načina daljinskog
upravljača, pritisnite I/1 dok držite tipku INPUT
MODE. Svakim pritiskom na tipku I/1, način se
mijenja između "C.MODE.AV2" i
"C.MODE.AV1". (Početno podešenje je
"C.MODE.AV2".)
• Provjerite da li ste odabrali dobar ulaz na
daljinskom upravljaču.
∗ Samo modeli sa oznakom CEL, CEK.
Na uzemljenje
Ne mogu se ugoditi radijske postaje.
• Provjerite da li su antene ispravno i čvrsto
spojene. Podesite antene i ako je potrebno,
priključite vanjsku antenu.
• Signal postaja je suviše slab (pri automatskom
ugađanju). Koristite izravno ugađanje.
48
Poruke o greškama
Ako postoji kvar, na pokazivaču će se pojaviti
dvoznamenkasti kod i poruka. Moguće je
provjeriti stanje sustava prema poruci. Pogledajte
sljedeću tablicu za rješenje problema.
Ako ne možete riješiti problem, kontaktirajte svog
Sony dobavljača.
DEC. EROR
Pojavljuje se ako prijemnik ne može dekodirati
ulazni signal (npr. DTS-CD) kad je "DEC" podešen
na "DEC.PCM". Podesite na "DEC. AUTO".
ZAŠTITA
Nepravilan signal dolazi iz zvučnika. Isključite
prijemnik, provjerite spojeve zvučnika, te ponovo
uključite prijemnik. Ako ne možete riješiti problem,
isključite prijemnik te kontaktirajte svog Sony
dobavljača.
Podsjetnik za brisanje memorije
prijemnika
Za brisanje
Pogledajte
Svih pohranjenih podešenja
str. 19
Osobnih zvučnih ugođaja
str. 37
Tehnički podaci
TEHNIČKI PODACI O AUDIO
SNAZI
IZLAZNA SNAGA I UKUPNO HARMONIČNO
IZOBLIČENJE:
(samo modeli s oznakom područja U)
Uz impedanciju 8 Ω, uključena oba kanala, od 20
do 20,000 Hz; nazivno 100 W po kanalu minimalne
efektivne snage, uz najviše 0.09% ukupnog harmoničnog izobličenja od 250 mW do nazivne snage.
Pojačalo
IZLAZNA SNAGA
STR-DA1000ES:
Nazivna snaga kod stereo reprodukcije
(8 Ω 20 Hz - 20 kHz, THD.0,09%) 100 W + 100 W
(4 Ω 20 Hz - 20 kHz, THD.0,09%) 80 W + 80 W
Referentna snaga
(8 Ω 20 Hz - 20 kHz, THD.0,09%)
PREDNJI1): 100 W + 100 W
SREDIŠNJI1): 100 W
SURR1):100 W + 100 W
SURR BACK1): 100 W + 100 W
(4 Ω 20 Hz - 20 kHz, THD.0,09%)
PREDNJI1): 80 W + 80 W
SREDIŠNJI1): 80 W
SURR1):80 W + 80 W
SURR BACK1): 80 W + 80 W
STR-DB790:
Nazivna snaga kod stereo reprodukcije
3)
(8 Ω 1 kHz, THD 0,7%) 100 W + 100 W
90 W + 90 W3)
2)
(4 Ω 1 kHz, THD 0,7%) 90 W + 90 W
80 W + 80 W3)
Referentna snaga2)
(8 Ω 1 kHz, THD 0,7%)
PREDNJI1): 100 W + 100 W
SREDIŠNJI1): 100 W
SURR1):100 W + 100 W
SURR BACK1): 100 W + 100 W
(4 Ω 1 kHz, THD 0,7%)
PREDNJI1): 90 W + 90 W
SREDIŠNJI1): 90 W
SURR1):90 W + 90 W
SURR BACK1): 90 W + 80 W
(8 Ω 20 Hz - 20 kHz, THD.0,09%)
PREDNJI1): 90 W + 90 W
SREDIŠNJI1): 90 W
SURR1):90 W + 90 W
SURR BACK1): 90 W + 80 W
(8 Ω 20 Hz - 20 kHz, THD.0,09%)
PREDNJI1): 80 W + 80 W
SREDIŠNJI1): 80 W
SURR1):80 W + 80 W
SURR BACK1): 80 W + 80 W
nastavlja se
49
1) Ovisno o podešenju zvučnog ugođaja i izvoru,
možda se zvuk neće čuti.
2) Mjereno u sljedećim uvjetima:
EQ
Razine pojačanja:
±10 dB, korak 1 dB
Regionalni kod
Napajanje
FM tuner
SP, CEL, CEK
230 V AC, 50 Hz
Područje ugađanja
87.5 - 108.0 MHz
Antena
FM žična antena
Antenski priključci
75 ohm, nebalansirano
Osjetljivost
Mono:
18.3 dBf, 2.2 µV / 75 ohma
Stereo
38.3 dBf, 22,5 µV / 75 ohma
Korisna osjetljivost
11.2 dBf, 1 µV / 75 ohma
S/N (omjer signal/šum)
Mono:
76 dB
Stereo
70 dB
Harmonično izobličenje pri 1 kHz
Mono:
0.3 %
Stereo
0.5 %
Odvajanje
45 dB pri 1 kHz
Frekvencijski odziv
30 Hz - 15 kHz
+0.5/-2 dB
Selektivnost
60 dB pri 400 Hz
AU
240 V AC, 50 Hz
TW
110 V AC, 60 Hz
3) Mjereno u sljedećim uvjetima:
Regionalni kod
Napajanje
KR
220 V AC, 60 Hz
CN
220 V AC, 50 Hz
Frekvencijski odziv
PHONO
RIAA ekvilizacijska
krivulja ± 0,5 dB
MULTI CH IN, CD/SACD, 10 Hz - 100 kHz
MD/TAPE, DVD, TV/SAT, +0,5/-2 dB (kod korištenja
ANALOG DIRECT)
VIDEO 1, 2, 3
PHONO
Osjetljivost: 2,5 mV
Impedancija: 50 k ohma
S/N3): 86 dB (A, 2,5 mV4))
MULTI CH IN, CD/SACD, Osjetljivost: 150 mV
MD/TAPE, DVD, TV/SAT, Impedancija: 50 k ohma
VIDEO 1, 2, 3
S/N4): 96 dB (A, 2,5 mV5))
4) KRATKO SPOJENI ULAZ.
5) Impedantno-težinska mreža, ulazna razina.
Ulazi (digitalni)
DVD (koaksijalni)
Impedancija: 75 ohma
S/N: 100 dB (A, 20 kHz
LPF)
DVD, TV/SAT, MD,
VIDEO3 (Optički)
S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Izlazi
MD/ TAPE (REC OUT),
Napon: 150 mV
VIDEO 1, 2 (AUDIO OUT) Impedancija: 2,2 kohma
SUB WOOFER
AM tuner
Područje ugađanja
STR-DA1000ES:
Ulazi (analogni)
Napon: 2 V
Impedancija: 1 kohm
STR-DB790:
Antena
Osjetljivost
S/N (omjer signal/šum)
Harmonično izobličenje
Selektivnost
Na 9 kHz:
35 dB
Na 10 kHz:
40 dB
6) Moguće je promijeniti AM skalu ugađanja na 9 ili 10
kHz. Nakon ugađanja bilo koje AM postaje, isključite
prijemnik. Dok držite PRESET TUNING + ili
TUNING +, pritisnite I/1. Sve memorirane postaje
bit će obrisane kod promjene skale ugađanja. Za resetiranje skale na 10 kHz (ili 9 kHz), ponovite proces.
Video
Ulazi/Izlazi
Video:
S-video:
COMPONENT VIDEO:
50
530 - 1,710 kHz6)
(10-kHz skala)
531 - 1,710 kHz6)
(9-kHz skala)
531 - 1,602 kHz
(9-kHz skala)
Okvirna antena
50 dB/m (na 1,000 kHz ili
999 kHz)
54 dB (na 50 mV/m)
0,5% (50 mV/m, 400 Hz)
1 V vršno 75 ohma
Y: 1 V vršno 75 ohma
C: 0.286 V vršno 75 ohma
Y: 1 V vršno 75 ohma
B-Y: 0,7 V vršno 75 ohma
R-Y: 0,7 V vršno 75 ohma
Općenito
Napajanje
Oznaka područja
Napon
U, CA
120 V AC, 60 Hz
CEL, CEK
230 V AC, 50/60 Hz
AU
240 V AC, 50 Hz
SP
220 - 230 V AC, 50/60 Hz
TW
110 V AC, 60 Hz
KR
220 V AC, 60 Hz
CN
220 V AC, 50 Hz
Potrošnja
Oznaka područja
Potrošnja
U
290 W
CA
340 VA
CEL, CEK, AU
290 W
SP, KR, CN
290 W
TW
290 W
Potrošnja (u pripravnom stanju)
1W
AC priključci
Oznaka područja
AC priključci
U, CA
1 prekidni, 120 W/1A MAX
SP
1 prekidni, 100 W MAX
Dimenzije
430 x 161 x 400 mm,
zajedno s dijelovima koji strše
14,5 kg
Masa (približno)
Isporučeni pribor
FM žičana antena (1)
AM okvirna antena (1)
STR-DA1000ES:
Daljinski upravljač RM-LG112 (1)
R6 (veličina AA) baterije (2)
STR-DB790:
Daljinski upravljač RM-PP412 (1)
R6 (veličina AA) baterije (2)
Detalje o oznaci područja potražite na str. 3.
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjenama bez
prethodnog upozorenja.
51
Popis tipaka i odgovarajućih stranica
Kako koristiti ovu stranicu
Uz pomoć ove stranice možete pronaći lokaciju
tipaka i drugih dijelova sustava koji se spominju u
tekstu.
Broj ilustracije
r
POKAZIVAČ G (29)
R
R
Ime tipke/dijela
Odgovarajuća stranica
Glavni uređaj
ABECEDNI REDOSLIJED
A.F.D. M (31, 32, 33, 38)
DISPLAY G (29)
Pokazivač E (30)
INPUT MODE H (36)
INPUT SELECTOR J (24, 25, 26, 31, 36, 39, 42)
Senzor daljinskog upravljača A
MAIN MENU C (20, 36, 38, 42)
MASTER VOLUME -/+ I (23, 24)
MEMORY/ENTER D (20, 26, 42)
MENU T (20, 22, 36, 38, 42)
MOVIE L (32, 33)
MULTI CHANNEL DECODING indikator. F
MUSIC K (33, 37)
PHONES U
PRESET TUNING -/+ Q (26)
SPEAKERS V (43)
SURR BACK DECODING O (34)
TUNING -/+ P (25, 50)
VIDEO 3 INPUT priključci S (14)
52
BROJEVI I SIMBOLI
2CH N (31, 33)
-/+ R (20, 36, 38, 42)
I/1 (uključenje) B
Skidanje pokrova
Pritisnite PUSH za skidanje pokrova. Nakon skidanja pokrova,
čuvajte ga izvan dohvata djece.
53
Download PDF