2-680-065-11 (1)
Višekanalni AV
prijemnik
Upute za uporabu
STR-DG700
©2006 Sony Corporation
UPOZORENJE
Kako biste spriječili požar ili električki
udar, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
Kako biste spriječili požar, ne prekrivajte
ventilacijske otvore uređaja novinama, stolnjacima,
zavjesama, itd. Ne stavljajte upaljene svijeće na
uređaj.
Kako biste spriječili požar ili električki udar, ne
stavljajte na uređaj posude s tekućinom, npr. vaze.
Ne postavljajte uređaj u uski prostor, poput police
za knjige ili ugradbenog ormarića.
Ne bacajte baterije s kućnim
otpadom, već ih odnesite na za do
namijenjena odlagališta.
Za korisnike u Europi
O ovom priručniku
• Upute u ovom priručniku se odnose na model
STR-DG700. Provjerite oznaku vašeg modela
koja se nalazi u donjem desnom uglu prednje
ploče. U ovim uputama za ilustraciju su korišteni
modeli s oznakom područja CEL, osim ako nije
naznačeno drugačije. Razlike u načinu rukovanja
su jasno navedene tekstom kao što je "Samo za
model s oznakom područja AU".
• Upute u ovom priručniku opisuju kontrole na
daljinskom upravljaču. Također možete koristiti i
kontrole na samom uređaju ako imaju jednake ili
slične oznake kao i one na prijemniku.
O oznakama područja
Oznaka područja prijemnika nalazi se na gornjoj
desnoj strani stražnje ploče (pogledajte donju
sliku).
Odlaganje stare električne i elektroničke
opreme (primjenjivo u Europskoj uniji i
ostalim europskim državama s
posebnim sustavima za odlaganje)
Ova oznaka na proizvodu ili na
ambalaži označava da se ovaj
proizvod ne smije zbrinjavati kao
kućni otpad. On treba biti zbrinut na
za tu namjenu predviđenom mjestu za
reciklažu električne ili elektroničke
opreme. Pravilnim zbrinjavanjem
starog proizvoda čuvate okoliš i
brinete za zdravlje svojih bližnjih.
Nepravilnim odlaganjem proizvoda
ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u
očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne
informacije o reciklaži ovog
proizvoda, molimo kontaktirajte vašu
lokalnu upravu, odlagalište otpada ili
trgovinu gdje ste kupili proizvod.
Oznaka područja
Sve razlike u radu u skladu s oznakom područja
jasno su navedene u tekstu, primjerice, "Samo
modeli s oznakom područja AA".
Ovaj prijemnik ima ugrađen Dolby* Digital i Pro
Logic Surround" sustav i "DTS** Digital Surround"
sustav.
* Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories.
"Dolby", "Pro Logic", "Surround EX" i dvostruko
"D" su zaštićeni znakovi Dolby Laboratories.
** "DTS" i "DTS-ES", "Neo:6" i "DTS 96/24" su
zaštićeni znakovi tvrtke Digital Theater Systems,
Inc.
Ovaj prijemnik sadrži tehnologiju High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™). HDMI, logo
HDMI i High-Definition Multimedia Interface su
zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi
tvrtke HDMI Licensing LLC.
2
Sadržaj
Priprema
Opis i položaj dijelova ................................... 4
1: Instaliranje zvučnika ................................ 13
2: Spajanje zvučnika .................................... 14
3a: Spajanje audio komponenata.................. 15
3b: Spajanje video komponenata ................. 20
4: Spajanje antena ........................................ 28
5: Priprema prijemnika i daljinskog
upravljača................................................. 29
6: Odabir sustava zvučnika .......................... 30
7: Automatsko kalibriranje odgovarajućih
parametara
(AUTO CALIBRATION) ....................... 31
8: Podešavanje glasnoće i balansa zvučnika
(TEST TONE).......................................... 34
Reprodukcija
Odabir komponente ...................................... 35
Reprodukcija sa spojene komponente.......... 36
Rukovanje pojačalom
Rukovanje izbornicima ................................ 38
Podešavanje glasnoće (Izbornik LEVEL).... 42
Podešavanje ekvilizatora (Izbornik EQ) ...... 43
Podešavanje surround zvuka
(Izbornik SUR) ........................................ 43
Podešavanje tunera (Izbornik TUNER) ....... 45
Podešavanje zvuka (Izbornik AUDIO) ........ 45
Podešavanje slike (Izbornik VIDEO) .......... 46
Podešavanje sustava (Izbornik SYSTEM)... 47
Automatsko kalibriranje odgovarajućih
podešenja (Izbornik A. CAL) .................. 50
Uživanje u surround zvuku
Uporaba samo prednjih zvučnika
(2CH STEREO) ....................................... 56
Slušanje zvuka bez podešavanja
(ANALOG DIRECT) .............................. 56
Resetiranje postavki zvučnih ugođaja.......... 57
Tuner
Slušanje FM/AM radiopostaja ..................... 57
Automatsko pohranjivanje FM postaja
(AUTOBETICAL)................................... 59
Pohranjivanje radiopostaja ........................... 60
Uporaba RDS sustava (RDS) ....................... 63
Ostali postupci
Promjena moda audio ulaza
(INPUT MODE) ...................................... 64
Gledanje komponentne slike iz drugih izvora
(COMPONENT VIDEO ASSIGN) ......... 65
Gledanje HDMI slika iz ostalih ulaza
(HDMI ASSIGN)..................................... 66
Imenovanje ulaza.......................................... 67
Promjena prikaza na pokazivaču.................. 67
Uporaba sleep timera.................................... 68
Snimanje uporabom prijemnika ................... 68
Uporaba daljinskog
upravljača
Programiranje daljinskog upravljača............ 69
Dodatne informacije
Rječnik.......................................................... 74
Mjere opreza................................................. 76
U slučaju problema....................................... 77
Tehnički podaci ............................................ 81
Dolby Digital i DTS Surround zvuk
(AUTO FORMAT DIRECT) .................. 51
Odabir zvučnog ugođaja .............................. 53
3
Priprema
Opis i položaj dijelova
Prednja strana uređaja
Uklanjanje pokrova
Pritisnite PUSH.
Kad skinete pokrov, držite ga izvan dohvata
djece.
4
Naziv
Funkcija
A ?/1
Pritisnite za uključivanje i
isključivanje prijemnika
(str. 29, 36, 37, 57, 59).
B SPEAKERS
(OFF/A/B/A+B)
Pritisnite za odabir OFF, A,
B, A+B prednjih zvučnika
(str. 30).
C TUNING MODE
Pritisnite za odabir načina
traženja postaja (str. 58, 62).
D TUNING+/–
Okrenite za traženje postaja
(str. 58, 61).
E Pokazivač
Status odabrane
komponente ili popis opcija
prikazuju se ovdje (str. 6).
Naziv
Funkcija
F MULTI CHANNEL Svijetli tijekom
dekodiranja višekanalnog
DECODING
zvuka (str. 37).
indikator
G Senzor daljinskog Prima signale iz daljinskog
upravljača.
upravljača
H DISPLAY
I INPUT MODE
Pritisnite za odabir
informacija prikazanih na
pokazivaču (str. 63, 67).
Pritisnite za odabir ulaznog
moda ako su jednake
komponente priključene na
digitalne i analogne
priključke (str. 64).
J MASTER
VOLUME
Za podešavanje glasnoće
svih zvučnika istovremeno
(str. 34, 35, 36, 37).
K DIRECT
Pritisnite za slušanje
visokokvalitetnog
anoalognog zvuka (str. 56).
L MULTI CH IN
Pritisnite za izravni odabir
zvuka s komponenata
spojenih na priključke
MULTI CH IN (str. 35).
M INPUT
SELECTOR
Za odabir ulaznog izvora
reprodukcije (str. 35, 36, 37,
56, 58, 62, 64, 67, 68, 69).
N MOVIE, MUSIC
Pritisnite za odabir
zvučnog ugođaja (MOVIE,
MUSIC) (str. 53).
O A.F.D.
Pritisnite za odabir A.F.D.
moda (str. 51).
P 2CH
Pritisnite za odabir 2CH
STEREO moda (str. 56, 57).
Q SUR BACK
DECODING
Pritisnite za odabir moda
dekodiranja stražnjeg
surround zvuka (str. 44).
R SLEEP
Pritisnite za aktiviranje
Sleep Timer funkcije i
vremena nakon kojeg će se
prijemnik automatski
isključiti (str. 68).
S DIMMER
Pritisnite za promjenu
svjetline pokazivača
(str. 50).
Naziv
Funkcija
T MEMORY/
ENTER
Pritisnite za pohranjivanje
postaja ili unos opcije kod
odabira postavke
(str. 29, 60).
U VIDEO 3 IN/
PORTABLE AV
IN priključnice
Za spajanje video kamere ili
igraće konzole (str. 27, 35).
V AUTO CALC MIC Za spajanje isporučenog
optimizacijskog mikrofona
priključnica
EMC-AC2 za funkciju
Auto Calibration (str. 31).
W PHONES
priključnica
Za spajanje slušalica (str. 77).
5
Indikatori na pokazivaču
Naziv
Funkcija
Naziv
Funkcija
A SW
Svijetli ako je postavka
subwoofera podešena na
"YES" (str. 41) te se izlazni
audio signal prenosi putem
priključnice SUB WOOFER.
E ; PRO
LOGIC (II)/
(IIx)
B LFE
Svijetli ako reproducirani disk
sadrži L.F.E. (Low Frequency
Effect) kanal te se trenutno
reproducira signal tog LFE
kanala.
C SP A/SP B
Svijetli ovisno o tome koji
zvučnički sustav koristite.
Međutim, ti indikatori ne
svijetle ako je zvučnički izlaz
isključen ili su priključene
slušalice.
D ; DIGITAL
(EX)
Uključuje se kad se emitira
Dolby Digital signal. ";
DIGITAL EX" svijetli kad se
dekodira Dolby Digital EX
signal.
Napomena
Pri reprodukciji diska Dolby
Digital formata koristite digitalno povezivanje i nemojte
podesiti INPUT MODE na
"ANALOG" (str. 64).
Svijetli kad prijemnik primjenjuje Pro Logic procesuiranje
na 2-kanalne signale kako bi
kreirao signale središnjeg i
surround kanala. "; PRO
LOGIC (II)" svijetli ako je
aktiviran Pro Logic II Movie/
Music/Game dekoder. ";
PRO LOGIC (IIx)" svijetli ako
je aktiviran Pro Logic IIx
Movie/Music/Game dekoder.
No, indikatori ne svijetle ako
su središnji zvučnik i surround
zvučnici podešeni na "NO"
(str. 41) te odaberete zvučni
ugođaj tipkom A.F.D.
Napomena
Dolby Pro Logic IIx dekodiranje ne funkcionira za signale
DTS formata ili za signale s
frekvencijom uzorkovanja
višom od 48 kHz.
F DTS (-ES)/
(96/24)
Svijetli ako se primaju DTS
signali. "DTS-ES" svijetli kad
se primaju DTS-ES signali.
"DTS (96/24)" svijetli kad
prijemnik dekodira DTS 96
kHz/24 bitne signale.
Napomena
Pri reprodukciji diska DTS
formata, spojevi moraju biti
digitalni i INPUT MODE ne
smije biti podešen na
"ANALOG" (str. 64).
G NEO:6
Svijetli kad je aktivirano DTS
Neo:6 Cinema/Music
dekodiranje (str. 52).
6
Naziv
Funkcija
Naziv
H MEMORY
Svijetli ako su uključene
funkcije memorije, poput
Preset Memory (str. 61) i sl.
I A.DIRECT
Svijetli kad je odabrana opcija
ANALOG DIRECT (str. 56).
J Indikatori
pohranjene
postaje
Svijetli kad prijemnik koristite
za ugađanje radijskih postaja
koje ste pohranili. Za detalje o
pohranjivanju radijskih postaja
pogledajte str. 60.
K Indikatori
tunera
Svijetli tijekom uporabe
prijemnika za ugađanje
radiopostaja (str. 57) i sl.
Napomena
"RDS" se pojavljuje samo za
modele s kodom područja CEL,
CEK.
L EQ
Svijetli dok je aktiviran
ekvilizator (str. 39).
M D.RANGE
Svijetli ako je aktivirana
funkcija kompresije dinamičkog
raspona (str. 39).
Slova (L, C, R, itd.) označavaju
R Indikatori
kanala koji se kanale koji se reproduciraju.
Okviri oko slova se mijenja
reproducira
kao oznaka načina na koji
prijemnik obrađuje signal
izvora (ovisno o postavkama
zvučnika).
Prednji lijevi
L
Prednji desni
R
Središnji (mono)
C
Surround lijevi
SL
Surround desni
SR
Surround (mono ili surround
S
komponente od Pro Logic
postupka)
Surround stražnji (stražnji
SB
zvuk dobiven od 6.1-kanalnog
dekodiranja)
Primjer:
Format snimanja
(prednji/surround): 3/2.1
Izlazni kanal: kad je surround
zvučnik podešen na "NO"
(str. 41)
Zvučni ugođaj: A.F.D. AUTO.
N HDMI
Trepće kad odaberete "HDMI
A." u izborniku VIDEO (str. 66).
O COAX
Svijetli ako je INPUT MODE
podešen na "AUTO" i signal
izvora je digitalan te se dovodi
preko COAXIAL priključnice
ili ako je INPUT MODE podešen na "COAX IN" (str. 64).
P OPT
Svijetli ako je INPUT MODE
podešen na "AUTO" i ako je
ulazni signal digitalan preko
OPTICAL priključnice ili ako
je INPUT MODE podešen na
"OPT IN" (str. 64).
Q SLEEP
Svijetli ako je aktiviran sleep
timer (str. 68).
Funkcija
7
Stražnja strana uređaja
A DIGITAL INPUT/OUTPUT dio
OPTICAL Spajanje s DVD
IN/OUT
uređajem i sl.
priključnica Priključnica
COAXIAL omoCOAXIAL gućuje bolju kvalitetu
IN
glasnih zvukova (str.
priključnica 16, 23, 25).
HDMI IN/
MONITOR
OUT
priključnica*
Spajanje s DVD
uređajem ili
satelitskim
prijemnikom. Slika i
zvuk se emitiraju u
TV ili projektor
(str. 26).
B VIDEO/AUDIO INPUT/OUTPUT dio
AUDIO
Spajanje s video i
IN/OUT
audio priključnicama
Crvena (R) priključnica videorekordera ili
DVD uređaja (str.
22, 23, 24, 25, 27).
VIDEO
Žuta
IN/ OUT
priključnica*
Bijela (L)
S-VIDEO
IN/OUT
priključnica*
8
C COMPONENT VIDEO INPUT/
OUTPUT dio
Zelena
Plava
Crvena
COMPONENT Spajanje DVD
VIDEO
uređaja, TV-a ili
INPUT/
satelitskog prijemOUTPUT
nika. Možete
priključnica* uživati u slici
visoke kvalitete
(str. 22, 24, 25).
D SPEAKER dio
Spajanje zvučnika
(str. 14).
Spajanje
subwoofera
(str. 14).
E AUDIO INPUT/OUTPUT dio
AUDIO
Spajanje MD
IN/OUT
rekordera ili CD
Crvena (R) priključnica uređaja i sl. (str. 19).
Bijela (L)
MULTI
CHANNEL
Crvena (R) INPUT
priključnica
Bijela (L)
Crna
Bijela (L)
Spajanje Super
Audio CD uređaja ili
DVD uređaja s
analognom audio
priključnicom za 5.1
kanalni zvuk (str. 18).
PRE OUT
Spajanje s vanjskim
priključnica pojačalom.
Crvena (R)
Daljinski upravljač
Isporučen daljinski upravljač RM-AAP011
možete koristiti za upravljanje prijemnikom i
Sony audio/video komponentama za koje je
podešen. Također možete programirati
daljinski upravljač za rukovanje audio/video
komponentama koje nisu marke Sony.
Podrobnosti potražite u poglavlju "Programiranje
daljinskog upravljača" (str. 69).
AV ?/
/1 (uključenje/
/
pripravno stanje)
?/
/1 (uključenje/
/
pripravno stanje)
F ANTENNA dio
FM
Spajanje žičane FM
ANTENNA antene isporučene uz
prijemnik (str. 28).
AM
Spajanje AM
ANTENNA okvirne antene
isporučene uz
prijemnik (str. 28).
* Možete gledati sliku iz odabranog izvora ako
spojite MONITOR OUT priključnicu s TV
prijemnikom (str. 22).
nastavlja se
9
Naziv
Funkcija
Naziv
Funkcija
A AV ?/1
Za uključivanje i isključivanje
audio/video komponenata za
koje je daljinski upravljač
podešen.
Za uključivanje ili isključivanje
TV prijemnika, pritisnite TV
("g) i zatim AV ?/1.
Ako istovremeno pritisnete
tipku ?/1 (2), isključuje se
prijemnik i ostale komponente
(SYSTEM STANDBY).
Napomena
Funkcija AV ?/1 prekidača
automatski se mijenja svaki put
kad pritisnete neku od tipaka
ulaza (3).
E D. TUNING
Pritisnite za pristup izravnom
traženju postaja.
F AUTO CAL
Pritisnite za uključivanje Auto
Calibration funkcije.
G Brojčane
tipke
a)
(broj 5 )
Pritisnite za
– pohranu/ugađanje pohranjenih
postaja,
– odabir brojeva zapisa CD,
VCD, LD, DVD, MD, DAT
uređaja ili kasetofona.
Pritisnite 0/10 za odabir
zapisa br. 10.
– odabir brojeva kanala za
videorekorder, satelitski
prijemnik, Blu-ray rekorder,
PSX, DVD/VIDEO COMBO
ili DVD/HDD COMBO
uređaj.
Pritisnite TV ("g) i zatim
brojčane tipke za odabir TV
kanala.
H ENTER
Pritisnite za unos vrijednosti
nakon odabira kanala, diska ili
zapisa pomoću brojčanih
tipaka. Za unos vrijednosti kod
Sony TV prijemnika, pritisnite
TV ("g) i zatim ENTER.
B ?/1
Pritisnite za uključivanje i
isključivanje prijemnika.
Za isključivanje svih komponenata, pritisnite ?/1 i AV ?/1
(1) istovremeno (SYSTEM
STANDBY).
C Tipke ulaza
Pritisnite jednu od tipaka za
odabir komponente koju želite
upotrebljavati. Ako pritisnete
neku od tipaka ulaza, prijemnik
se uključuje. Tipke su tvornički
podešene za Sony uređaje na
sljedeći način. Podešenje se
može promijenit na način
opisan u "Programiranje
daljinskog upravljača" na str.
69.
Tipka
Sony komponenta
VIDEO 1
Videorekorder
(VTR mod 3)
VIDEO 2
Videorekorder
(VTR mod 2)
VIDEO 3
Videorekorder
(VTR mod 1)
DVD
DVD uređaj
MD/TAPE
MD rekorder
SA-CD/CD Super Audio CD/
CD uređaj
D MOVIE,
MUSIC
10
TUNER
Ugrađeni tuner
AUX
Nije dodijeljen
Pritisnite za odabir zvučnog
ugođaja (MOVIE, MUSIC).
MEMORY
Pritisnite MEMORY za
pohranjivanje postaje.
I TOOLS
Pritisnite za prikaz opcija koje
se odnose na cijeli disk
(primjerice, zaštita diska),
rekorder (primjerice, audio
postavke tijekom snimanja) ili
više funkcija u izborniku
(primjerice, brisanje više
naslova). Za prikaz opcija
Sony TV prijemnika, pritisnite
TV ("g) i zatim TOOLS.
J AMP
Pritisnite AMP za uključivanje
tipaka i zatim pritisnite MENU
(!b) za prikaz izbornika
prijemnika. Zatim kontrolnim
tipkama izvršite podešavanje u
izborniku.
Naziv
Funkcija
Naziv
Funkcija
K MENU
Pritisnite za prikaz izbornika
videorekordera, DVD uređaja,
satelitskog prijemnika, Blu-ray
rekordera, PSX, DVD/VIDEO
COMBO ili DVD/HDD
COMBO na TV zaslonu.
Zatim koristite kontrolne tipke
za izvođenje postupaka u
izborniku. Za prikaz izbornika
Sony TV prijemnika, pritisnite
TV ("g) i zatim MENU.
P ./>
Pritisnite za preskakanje zapisa
s videorekordera, CD, VCD,
LD, DVD, MD, DAT uređaja,
kasetofona, Blu-ray rekordera,
PSX, DVD/VIDEO COMBO
ili DVD/HDD COMBO
uređaja.
a)
L TV CH + /–
PRESET
a)
+ /–
M F1, F2
Pritisnite TV ("g) i zatim TV
CH +/– za odabir pohranjenih
TV kanala.
Pritisnite za odabir medija
(samo za DVD/VIDEO
COMBO i DVD/HDD
COMBO modele uređaja).
Pritisnite TV ("g) i zatim
TV/VIDEO za odabir ulaznog
signala (TV ulaz ili video ulaz).
WIDE
Pritisnite TV ("g) i zatim
WIDE za odabir širokog
formata slike.
DVD MENU
O TV VOL +/–
m/M
Pritisnite za
– pretraživanje zapisa s CD,
VCD, DVD, LD, MD
uređaja, Blu-ray rekordera,
PSX, DVD/VIDEO COMBO
ili DVD/HDD COMBO
uređaja unaprijed/unatrag,
– pretraživanje zapisa s
videorekordera, DAT uređaja
ili kasetofona unaprijed/
unatrag.
a)
Pritisnite za početak
reprodukcije s videorekordera,
CD, VCD, LD, DVD, MD,
DAT uređaja, kasetofona, Bluray rekordera, PSX,
DVD/VIDEO COMBO ili
DVD/HDD COMBO uređaja.
Pritisnite za odabir
– pohranjenih postaja,
– pohranjenih kanala videorekordera, satelitskog
prijemnika, Blu-ray
rekordera, DVD uređaja,
DVD/VIDEO COMBO ili
DVD/HDD COMBO
uređaja.
TV/VIDEO
N DVD TOP
MENU
REPLAY T/ Pritisnite za ponovnu reproADVANCE U dukciju prethodne ili pretraživanje tekuće scene unaprijed na
videorekorderu, DVD uređaju,
DVD/VIDEO COMBO ili
DVD/HDD COMBO uređaju..
H
X
Pritisnite za pauzu reprodukcije
ili snimanja s videorekordera, CD,
VCD, LD, DVD, MD, DAT
uređaja, kasetofona, Blu-ray
rekordera, PSX, DVD/VIDEO
COMBO ili DVD/HDD
COMBO uređaja. (Također
započinje snimanje dok su
komponente u pripravnom
stanju.)
x
Pritisnite za zaustavljanje
reprodukcije s videorekordera,
CD, VCD, LD, DVD, MD, DAT
uređaja, kasetofona, Blu-ray
rekordera, PSX, DVD/VIDEO
COMBO ili DVD/HDD
COMBO uređaja.
Pritisnite za prikaz DVD
naslova. Nakon toga,
kontrolnim tipkama izvedite
postupak.
Pritisnite za prikaz izbornika
DVD uređaja na TV zaslonu.
Zatim koristite kontrolne tipke
za izvođenje postupaka u
izborniku.
Pritisnite TV ("g) i zatim TV
VOL +/– za podešavanje
glasnoće TV prijemnika.
MASTER
VOL +/–
Pritisnite za podešavanje
glasnoće svih zvučnika
istovremeno.
MUTING
Pritisnite za isključenje zvuka.
Za isključivanje TV zvuka,
pritisnite TV ("g) i zatim
MUTING.
nastavlja se
11
Naziv
Funkcija
TUNING +/–
Pritisnite za traženje postaje.
DISC SKIP
Pritisnite za preskakanje diska
na CD, VCD, DVD, MD ili LD
uređaju (samo kod uređaja s
izmjenjivačem).
Q RETURN/
EXIT O
R Kontrolne
tipke
S DISPLAY
T CLEAR
Pritisnite za
– povratak na prethodni izbornik,
– izlaz iz prikazanog izbornika
videorekordera, LD uređaja,
DVD uređaja, Blu-ray
rekordera, PSX ili satelitskog
prijemnika dok se na TV
prijemniku prikazuje
izbornik.
Za povratak u prethodni
izbornik na Sony TV
prijemniku, pritisnite TV ("g) i
zatim RETURN/EXIT O.
Nakon pritiska na AMP (!a) i
zatim MENU (!b) za
rukovanje prijemnikom, ili
DVD TOP MENU (!e) ili
DVD MENU (!e), pritisnite
kontrolnu tipku 1, 2, 4 ili 3
za odabir opcije. Kad pritisnete
DVD TOP MENU ili DVD
MENU, pritisnite kontrolnu
tipku za potvrdu odabira.
Pritisnite za prikaz informacija
o videorekorderu, VCD, LD,
DVD, CD, MD uređaju, Bluray rekorderu, PSX,
satelitskom prijemniku,
DVD/VIDEO COMBO ili
DVD/HDD COMBO.
Za odabir informacija o Sony
TV prijemniku, pritisnite TV
("g) i zatim DISPLAY.
Pritisnite za
– brisanje kod pogrešnog
unosa broja.
– povratak na kontinuiranu
reprodukciju i sl. s Blu-ray
rekordera, PSX, satelitskog
prijemnika, DVD/VIDEO
COMBO ili DVD/HDD
COMBO uređaja.
Naziv
Funkcija
-/--
Pritisnite za odabir načina
unosa broja kanala: jedno ili
dvoznamenkasti za Blu-ray
rekorder ili satelitski
prijemnik. Za odabir načina
unosa kanala na TV
prijemniku, pritisnite TV ("g) i
zatim -/--.
>10
Pritisnite za odabir broja zapisa
preko 10 za CD uređaj, VCD
uređaj, LD uređaj, MD uređaj,
kasetofon, TV prijemnik,
videorekorder, Blu-ray
rekorder, PSX ili satelitski
prijemnik.
U SLEEP
Pritisnite za aktiviranje
funkcije Sleep Timer i odabir
vremena nakon kojeg će se
prijemnik automatski isključiti.
V FM MODE
Pritisnite za odabir FM mono
ili stereo prijema.
W 2CH
Pritisnite za odabir 2CH
STEREO moda.
X A.F.D.
Pritisnite za odabir A.F.D. moda.
Y MULTI CH
Pritisnite za izravan odabir
zvuka iz komponenata
priključenih na MULTI CH IN
priključnice.
Z TV
Pritisnite za uključivanje tipke.
Tipkom se aktiviraju funkcije s
narančastim oznakama.
Također služi za aktiviranje
tipaka TOOLS (9), MENU
(!b), RETURN/EXIT O
(!h), kontrolnih tipaka (!i) i
DISPLAY (!j) za funkcije
izbornika samo kod Sony TV
prijemnika.
a RM SET UP
Pritisnite za podešavanje
daljinskog upravljača.
a)
Tipke 5, MASTER VOL+, TV VOL+ i H imaju
ispupčenu točku koja olakšava rukovanje
daljinskim upravljačem.
Napomene
• Neke ovdje opisane funkcije možda neće raditi,
ovisno o modelu prijemnika.
• Gore navedene informacije služe samo kao
primjer. Ovisno o komponenti, opisani postupci
neće biti mogući ili mogu biti drugačiji.
12
1: Instaliranje zvučnika
Ovaj prijemnik omogućuje uporabu
6.1-kanalnog sustava (6 zvučnika i jedan
subwoofer).
Uporaba 5.1/6.1-kanalnog
sustava
Za potpuno užitak višekanalnog zvuka sličnog
zvuku kino dvorane, potrebno je pet zvučnika
(dva prednja, središnji i dva surround
zvučnika) te subwoofer (5.1-kanalni sustav).
Možete uživati u vjernoj reprodukciji zvuka
snimljenog kao DVD softver u Surround EX
formatu ako ste spojili dodatan surround
stražnji zvučnik (6.1-kanalni) (pogledajte
"Uporaba moda dekodiranja stražnjeg
surround zvuka" na str. 44).
Primjer 6.1-kanalne konfiguracije
zvučnika
Primjer 5.1-kanalne
konfiguracije zvučnika
A Prednji zvučnik (L)
B Prednji zvučnik (R)
C Središnji zvučnik
D Surround zvučnik (L)
E Surround zvučnik (R)
G Subwoofer
A Prednji zvučnik (L)
B Prednji zvučnik (R)
C Središnji zvučnik
D Surround zvučnik (L)
E Surround zvučnik (R)
F Stražnji surround zvučnik
G Subwoofer
Savjet
S obzirom da subwoofer ne emitira usko usmjerene
signale, možete ga postaviti gdje god želite.
13
2: Spajanje zvučnika
A Mono audio kabel (nije isporučen)
B Kabeli zvučnika (nisu isporučeni)
A Prednji zvučnik A (L)
B Prednji zvučnik A (R)
C Središnji zvučnik
D Surround zvučnik (L)
E Surround zvučnik (R)
F Stražnji surround zvučnik
G Subwooferb)
14
a)
Ako imate dodatne prednje zvučnike, spojite ih na
SPEAKERS FRONT B. Možete odabrati prednje
zvučnike koje želite upotrijebiti pomoću preklopke
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B). Podrobnosti potražite u "6: Odabir sustava zvučnika" (str. 30).
b)
Ako priključite subwoofer s funkcijom auto standby,
isključite tu funkciju kod gledanja filmova. Ako je
funkcija auto standby podešena na ON, zvučnik se
automatski isključuje ovisno o razini ulaznog
signala subwoofera te se možda neće čuti zvuk.
3a: Spajanje audio komponenata
Kako spojiti komponente
Ovaj dio uputa opisuje kako spojiti komponente
s ovim prijemnikom. Prije početka, pogledajte
tablicu "Komponente za spajanje" dolje u kojoj
su navedene stranice na kojima se opisuje
način spajanja svake komponente.
Nakon spajanja svih komponenata, prijeđite
na "4: Spajanje antena" (str. 28).
Komponente za spajanje
Komponenta
Sa
Super Audio CD Digitalnim audio
uređaj/CD uređaj izlazoma)
MD rekorder/
Kasetofon
Odabir ulazne/izlazne audio
priključnice za spajanje
Kvaliteta zvuka ovisi o odabranoj priključnici
za spajanje. Pogledajte sliku dolje. Priključnicu
za spajanje odaberite ovisno o priključnicama
na svojoj komponenti.
Digitalno
Str.
16
Višekanalnim audio
izlazomb)
18
Samo s analognim
audio izlazomc)
19
Digitalnim audio
izlazoma)
16
Samo s analognim
audio izlazomc)
19
Viša
kvaliteta
zvuka
Analogno
a)
Model s DIGITAL OPTICAL OUTPUT ili
DIGITAL COAXIAL OUTPUT priključnicom i sl.
Model s MULTI CH OUTPUT priključnicama i sl.
Ovaj način spajanja se upotrebljava za izlaz zvuka
dekodiranog pomoću višekanalnog dekodera
ugrađenog u komponentu preko ovog prijemnika.
c)
Model samo s AUDIO OUT L/R priključnicama
i sl.
b)
15
Spajanje komponenata s
digitalnim audio ulaznim/
izlaznim priključnicama
Na sljedećoj slici prikazan je način spajanja
Super Audio CD uređaja/CD uređaja i MD
rekordera/kasetofona.
Super Audio CD
uređaj/CD uređaj
MD rekorder/kasetofon
A Audio kabel (nije isporučen)
B Koaksijalni digitalni kabel (nije isporučen)
C Optički digitalni kabel (nije isporučen)
16
Napomene o reprodukciji Super
Audio CD diskova na Super
Audio CD uređaju
• Ne emitira se zvuk ako se reproducira Super
Audio CD disk na Super Audio CD uređaju
spojenom samo na SA-CD/CD COAXIAL
IN priključnicu na rekorderu. Kod
reprodukcije Super Audio CD diska, spojite
uređaj na MULTI CH IN ili SA-CD/CD IN
priključnicu. Pogledajte upute za uporabu
Super Audio CD uređaja.
• Nije moguće digitalno snimanje ako su
izvršena samo analogna spajanja. Isto tako,
nije moguće analogno snimanje ako su
izvršena samo digitalna spajanja. Za
digitalno snimanje potrebno je digitalno
spajanje, a za analogno snimanje potrebno je
analogno spajanje.
• Nije moguće digitalno snimanje Super
Audio CD diska. Za snimanje upotrijebite
analognu priključnicu.
• Kod spajanja optičkih digitalnih kabela,
utikače utaknite ravno dok ne kliknu na
mjesto.
• Nemojte savijati optičke kabele niti ih vezati
u čvor.
Savjet
Sve digitalne audio priključnice su kompatibilne s
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz i 96 kHz frekvencijom
uzorkovanja.
17
Spajanje komponenata s višekanalnim izlaznim priključnicama
Napomene
Kod spajanja na priključnice MULTI CH IN trebat
ćete podesiti razinu glasnoće zvučnika i subwoofera
koristeći kontrole na spojenoj komponenti.
Ako vaš DVD ili Super Audio CD uređaj ima
višekanalne izlazne priključnice, možete ih
spojiti s MULTI CH IN priključnicama na
ovom prijemniku kako biste uživali u
višekanalnom zvuku. Također možete
upotrijebiti višekanalne ulazne priključnice za
spajanje s vanjskim višekanalnim dekoderom.
DVD uređaj,
Super Audio
CD uređaj i sl.
A Audio kabel (nije isporučen)
B Mono audio kabel (nije isporučen)
18
Spajanje komponenata s
analognim audio priključnicama
Na sljedećim ilustracijama prikazan je način
spajanja komponenata s ovakvim analognim
priključnicama, kao što je kasetofon i sl.
Super Audio
CD uređaj/
CD uređaj
MD rekorder,
kasetofon
CD uređaj,
MD rekorder,
kasetofon i sl.*
A Audio kabel (nije isporučen)
* Možete spojiti audio komponentu (osim
gramofona) na AUX IN priključnicu tako da
možete slušati stereo izvore u surround modu.
19
3b: Spajanje video komponenata
Kako spojiti komponente
Ovaj dio uputa opisuje kako spojiti komponente
s ovim prijemnikom. Prije početka, pogledajte
tablicu "Komponente za spajanje" dolje u
kojoj su navedene stranice na kojima se
opisuje način spajanja svake komponente.
Nakon spajanja svih komponenata, prijeđite
na "4: Spajanje antena" (str. 28).
Komponente za spajanje
Komponenta
Str.
TV prijemnik
22
DVD uređaj/DVD rekorder
23
Satelitski prijemnik
25
S HDMI priključnicom
26
Videorekorder
27
Kamkorder, igraća konzola i sl.
27
Odabir ulazne i izlazne video
priključnice za spajanje
Kvaliteta slike ovisi o odabranoj priključnici
za spajanje. Pogledajte sljedeću ilustraciju.
Odaberite način spajanja ovisno o raspoloživim
priključnicama na komponentama.
20
TV prijemnik i sl., ulazna (INPUT) priključnica
Priključnica MONITOR OUT na prijemniku
Obrada
signala
Ulazna (INPUT) priključnica na prijemniku
Izlazna (OUTPUT) priključnica video
komponente
Veća kvaliteta slike
Napomene
• Komponentu za prikaz slike, kao što je TV
prijemnik ili projektor, spojite na MONITOR
OUT priključnicu na prijemniku.
• Uključite prijemnik kad se preko njega emitira
video i audio reprodukcija za TV prijemnik. Ako
nije uključeno napajanje prijemnika, ne prenosi se
ni video ni audio signal.
Konverzija video signala
Ovaj prijemnik ima funkciju konverzije video
signala. Možete emitirati video signale nakon
spajanja ovog prijemnika preko MONITOR
OUT priključnice kao na slici.
Video signali mogu se emitirati kao S-video
signali ili komponentni video signali, ali se
mogu emitirati samo preko S-video ili
komponentne video MONITOR OUT
priključnice.
S-video signali se također mogu emitirati kao
komponentni video signali i tako obrađeni
video signali se mogu emitirati samo preko
MONITOR OUT priključnice.
Napomena o konverziji video
signala
Ako se konvertiraju video signali iz
videorekordera i sl. pomoću ovog prijemnika i
zatim emitiraju u TV prijemnik, ovisno o
statusu izlaza video signala, slika na TV
zaslonu možda će biti vodoravno izobličena ili
se slika možda neće moći emitirati.
Dodjeljivanje ulaznih video
signala drugom ulazu
Komponentne video ulazne signale možete
preusmjeriti na drugi ulaz (str. 65). Također
možete dodijeliti HDMI izlaz nekom drugom
izlazu (str. 66).
21
Spajanje TV prijemnika
Na zaslonu TV prijemnika može se prikazati
slika iz video komponente priključene na ovaj
prijemnik.
Nije potrebno spojiti sve kabele. Spojite audio
i video kabele ovisno o raspoloživim
priključnicama na komponentama.
Napomene
• Komponente za prikaz slike, poput TV prijemnika
ili projektora, spojite na MONITOR OUT
priključnicu na prijemniku.
• Uključite prijemnik kad se preko njega emitira
video i audio reprodukcija za TV prijemnik. Ako
nije uključeno napajanje prijemnika, ne prenosi se
ni video ni audio signal.
Savjet
Možete gledati sliku s odabranog izvora ako spojite
MONITOR OUT priključak na TV prijemnik.
TV prijemnik
A S-video kabel (nije isporučen)
B Video kabel (nije isporučen)
C Komponentni video kabel (nije isporučen)
22
Spajanje DVD uređaja/DVD
rekordera
Na sljedećoj slici prikazano je kako spojiti
DVD uređaj/DVD rekorder.
Nije potrebno spojiti sve kabele. Spojite audio
i video kabele u skladu s raspoloživim
priključnicama na svojim komponentama.
A Audio spajanje
DVD uređaj
Napomene
• Za dobivanje višekanalnog digitalnog zvuka,
podesite postavke digitalnog audio izlaza na DVD
uređaju. Pogledajte upute za uporabu DVD uređaja.
• Kod spajanja digitalnih optičkih kabela umetnite
priključke ravno dok ne kliknu na mjesto.
• Nemojte savijati ili vezati optičke digitalne kabele.
Savjet
Sve digitalne audio priključnice trebaju podržavati
frekvencije uzorkovanja od 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz i 96 kHz.
DVD rekorder
A Koaksijalni digitalni kabel (nije isporučen)
B Audio kabel (nije isporučen)
C Optički digitalni kabel (nije isporučen)
nastavlja se
23
B Video spajanje
DVD uređaj
DVD rekorder
A S-video kabel (nije isporučen)
B Video kabel (nije isporučen)
C Komponentni video kabel (nije isporučen)
Ako spojite DVD rekorder
• Promijenite tvorničko podešenje ulaza
VIDEO 1 na daljinskom upravljaču tako da
tu tipku možete koristiti za upravljanje DVD
rekorderom. Za detalje pogledajte "Programiranje daljinskog upravljača" (str. 69).
24
• Možete također preimenovati ulaz VIDEO 1
tako da može biti prikazan na pokazivaču
prijemnika. Za detalje pogledajte
"Imenovanje ulaza" (str. 67).
Spajanje satelitskog prijemnika
Na sljedećoj slici prikazan je način spajanja
satelitskog prijemnika.
Nije potrebno spojiti sve kabele. Spojite audio
i video kabele u skladu s raspoloživim
priključnicama na svojim komponentama.
Napomene
• Kod spajanja digitalnih optičkih kabela umetnite
priključke ravno dok ne kliknu na mjesto.
• Nemojte savijati ili vezati optičke digitalne kabele.
Savjet
Sve digitalne audio priključnice trebaju podržavati
frekvencije uzorkovanja od 32 kHz, 44,1 kHz, 48
kHz i 96 kHz.
Satelitski prijemnik
A Audio kabel (nije isporučen)
B Optički digitalni kabel (nije isporučen)
C Video kabel (nije isporučen)
D S-video kabel (nije isporučen)
E Komponentni video kabel (nije isporučen)
25
Spajanje komponenti s HDMI
priključnicama
HDMI je kratica za High-Definition
Multimedia Interface. To je sučelje za prijenos
video i audio signala u digitalnom formatu.
DVD uređaj
Zvuk se emitira samo preko zvučnika TV
prijemnika ako su komponenta za
reprodukciju i ovaj prijemnik, kao i ovaj
prijemnik i TV prijemnik, spojeni preko
HDMI priključnice. Za reprodukciju zvuka
preko isporučenih zvučnika i uporabu
višekanalnog surround zvuka, obavezno
− spojite digitalne audio priključnice na
uređaju za reprodukciju s prijemnikom.
− isključite ili stišajte glasnoću na TV
prijemniku.
Satelitski prijemnik
TV prijemnik, projektor i sl.
A HDMI kabel (nije isporučen)
Preporučuje uporabu Sony HDMI kabela.
Napomene o HDMI spajanju
• Ne emitiraju se višekanalni/stereo audio
signali sa Super Audio CD diska.
• Uključite prijemnik dok audio i video
komponenta za reprodukciju emitiraju signal
prema TV prijemniku preko prijemnika.
Ako prijemnik nije uključen, ne emitira se ni
video ni audio signal.
26
• Značajke audio signala (frekvencija
uzorkovanja, duljina bita i sl.) koji se
emitiraju preko HDMI priključnice mogu
biti nepodržane od spojene komponente.
Provjerite postavke spojene komponente ako
je slika loša ili se ne čuje zvuk iz priključene
komponente spojene pomoću HDMI kabela.
• Pogledajte upute za uporabu svake spojene
komponente za podrobnosti.
Spajanje komponenata s
analognim video i audio
priključnicama
Na sljedećoj slici prikazano je kako spojiti
komponentu sa analognim priključnicama,
poput videorekordera i sl.
Videorekorder
Na VIDEO 3 IN/PORTABLE AV IN priključnice
(prednja strana)
Kamkorder/
igraća konzola
A Audio/video kabel (nije isporučen)
27
4: Spajanje antena
Priključite isporučenu AM okvirnu antenu i
FM žičanu antenu.
FM žičana antena (isporučena)
AM okvirna antena (isporučena)
* Oblik priključnice razlikuje se ovisno o oznaci
područja ovog prijemnika.
Napomene
• Kako bi se spriječila pojava šuma, udaljite AM
okvirnu antenu od prijemnika i ostalih
komponenata.
• Potpuno razvucite FM žičanu antenu.
• Nakon spajanja FM žičane antene, postavite
antenu što je moguće više u vodoravan položaj.
28
5: Priprema prijemnika i
daljinskog upravljača
Spajanje mrežnog kabela
Početno podešavanje
Prije prve uporabe prijemnika, izvršite početno
podešavanje prema sljedećim uputama. Isti
postupak također možete upotrijebiti za
vraćanje prijemnika na tvorničke vrijednosti.
U ovom postupku koristite tipke na prijemniku.
Priključite mrežni kabel u zidnu utičnicu.
Mrežni kabel
AC OUTLET utičnice*
1
Pritisnite ?/1 za isključenje
prijemnika.
2
Zadržite tipku ?/1 pritisnutom 5
sekundi.
Na pokazivaču se naizmjence pojavljuju
"PUSH" i "ENTER".
U zidnu utičnicu
* Raspored, oblik i broj utičnica ovisi o oznaci
područja prijemnika kojeg ste kupili.
Napomene
• Uređaj postavite tako da možete odmah odspojiti
mrežni kabel iz zidne utičnice u slučaju problema.
• AC OUTLET utičnice (ili utičnica) na stražnjoj
strani prijemnika, imaju prekidač i rade samo dok
je prijemnik uključen.
• Pripazite da ukupna priključena snaga komponenti
spojenih na AC OUTLET utičnice (ili utičnicu) ne
premaši snagu navedenu na stražnjoj strani
prijemnika. Nemojte spajati kućanske električne
uređaje velike snage, kao što su glačala,
ventilatori, TV prijemnik i sl., jer može doći do
kvara.
3
Pritisnite MEMORY/ENTER.
Nakon što se na pokazivaču pojavi
nakratko "CLEARING", pojavljuje se
natpis "CLEARED".
Sljedeće postavke se vraćaju na tvorničke
vrijednosti.
• Sve postavke u izbornicima LEVEL,
EQ, SUR, TUNER, AUDIO, VIDEO i
SYSTEM.
• Pohranjeni zvučni ugođaji za svaki ulaz
i pohranjenu radiopostaju.
• Svi parametri zvučnog ugođaja.
• Sve pohranjene radiopostaje.
• Svi indeksni nazivi ulaza i pohranjenih
postaja.
• MASTER VOLUME je podešen na
"VOL MIN".
• Ulaz je podešen na "DVD".
29
Umetanje baterija u daljinski
upravljač
Umetnite dvije baterije tipa R6 (veličina AA)
u daljinski upravljač RM-AAP011.
Pri umetanju pripazite na ispravan polaritet.
6: Odabir sustava zvučnika
Možete odabrati prednje zvučnike koje želite
upotrebljavati.
U ovom postupku koristite tipke na prijemniku.
SPEAKERS
(OFF/A/B/A+B)
Napomene
• Nemojte ostavljati daljinski upravljač na vrlo
toplim ili vlažnim mjestima.
• Nemojte zajedno upotrebljavati nove i stare baterije.
• Nemojte istovremeno upotrebljavati alkalne
baterije s nekim drugim baterijama.
• Nemojte izlagati senzor daljinskog upravljača na
prijemniku izravnom suncu ili rasvjetnim
uređajima jer može doći do smetnji u radu.
• Ako ne namjeravate upotrebljavati daljinski
upravljač dulje vrijeme, izvadite baterije kako
biste spriječili njegovo oštećivanje zbog curenja
elektrolita i korozije.
Savjet
Uz normalnu uporabu, baterije bi trebale trajati oko
3 mjeseca. Kad se više ne može rukovati prijemnikom
pomoću daljinskog upravljača, zamijenite baterije
novima.
30
Pritisnite SPEAKERS (OFF/A/B/A+B)
više puta za odabir prednjih
zvučnika koje želite upotrebljavati.
Za odabir
Svijetli
zvučnika spojenih na priključnice
FRONT SPEAKERS A.
SP A
zvučnika spojenih na priključnice
FRONT SPEAKERS B.
SP B
zvučnika spojenih na priključnice FRONT SP A i
SPEAKERS A i B (paralelan spoj).
SP B
Za isključenje zvučnika pritisnite SPEAKERS
(OFF/A/B/A+B) više puta tako da indikatori
"SP A" i "SP B" prestanu svijetliti.
7: Automatsko kalibriranje
odgovarajućih parametara
(AUTO CALIBRATION)
Ovaj prijemnik opremljen je D.C.A.C.
(Digital Cinema Auto Calibration)
tehnologijom koja vam omogućuje izvođenje
automatskog kalibriranja na sljedeći način:
• Provjerite povezanost svakog zvučnika s
prijemnikom.
• Podesite razinu glasnoće zvučnika.
• Izmjerite udaljenost svakog zvučnika od
položaja za slušanje.
Razine glasnoće zvučnika i balans možete
također podesiti ručno. Za detalje pogledajte
"8: Podešavanje glasnoće i balansa zvučnika
(TEST TONE)" (str. 34).
Savjeti
• Optimizacijski mikrofon možete također
pričvrstiti na stativ (nije isporučen) te možete
postaviti taj stativ u položaj slušatelja.
• Uklonite sve prepreke između optimizacijskog
mikrofona i zvučnika.
• Usmjerite li zvučnik prema optimizacijskom
mikrofonu, postići ćete točnije mjerenje.
Izvođenje automatskog
kalibriranja
Tipka
?/1
Tipke
ulaza
Prije izvođenja automatskog
kalibriranja
AUTO
CAL
Kontrolna
tipka
1
Spojite isporučen optimizacijski
mikrofon ECM-AC2 na
priključnicu AUTO CAL MIC.
2
Stavite optimizacijski mikrofon
na položaj za slušanje.
3
Namjestite zvučnike tako da
budu usmjereni prema
optimizacijskom mikrofonu.
MASTER
VOL +/-
MUTING
nastavlja se
31
Pritisnite AUTO CAL.
Na pokazivaču se pojavljuje sljedeće:
A.CAL [5] t A.CAL [4] t A.CAL [3] t
A.CAL [2] t A.CAL [1]
Sljedeća tablica opisuje oznake koje se
pojavljuju na pokazivaču pri početku
mjerenja.
Mjere za
Prikaz
Razina okolne buke
NOISE.CHK
Povezanost zvučnika Naizmjence se pojavljuju
MEASURE i SP DET.*
Razina glasnoće
zvučnika
Naizmjence se pojavljuju
MEASURE i GAIN*
Udaljenost zvučnika
Naizmjence se pojavljuju
MEASURE i DISTANCE*
* Tijekom mjerena svijetli na pokazivaču indikator
odgovarajućeg zvučnika.
Kad mjerenje završi, na pokazivaču se pojavi
"COMPLETE" i podešenja se pohrane.
Oznake grešaka i upozorenja
Oznake grešaka
Kad uređaj tijekom automatskog kalibriranja
zamijeti grešku, na pokazivaču će se nakon
svakog mjerenja ciklički pojavljivati oznaka
greške na sljedeći način:
Oznaka greške t prazan pokazivač t
(oznaka greške t prazan pokazivač)a) t
PUSH t prazan pokazivač t ENTER
a)
Pojavljuje se kad ima više oznaka greške.
Za ispravljanje greške
1 Zapišite oznaku greške.
2 Pritisnite AMP za uključivanje tipke i zatim
kontrolnu tipku.
3 Pritisnite ?/1 za isključenje prijemnika.
4 Ispravite grešku.
Za detalje pogledajte "Oznake grešaka i
rješenja" u nastavku.
5 Uključite prijemnik i ponovno izvedite
automatsko kalibriranje (str. 31).
Napomene
• Automatsko kalibriranje ne može detektirati
subwoofer pa će se stoga podešenja subwoofera
zadržati.
• Funkciju automatskog kalibriranja ne možete
odabrati kad su spojene slušalice.
• Postupak mjerenja će trajati nekoliko minuta.
Oznake grešaka i rješenja
Oznaka
greške
Objašnjenje
ERROR 10 Buka u prostoriji.
Savjeti
• Kad počne automatsko kalibriranje:
− Dovoljno se udaljite od zvučnika i položaja za
slušanje kako biste izbjegli pogreške u mjerenju.
To je potrebno jer se iz zvučnika reproduciraju
ispitni signali tijekom mjerenja.
− Da biste postigli točnije mjerenje, ne stvarajte
buku.
• Za isključenje funkcije automatskog kalibriranja,
tijekom mjerenja učinite nešto od sljedećeg:
− pritisnite ?/1, tipke ulaza ili MUTING,
− promijenite razinu glasnoće,
− ponovno pritisnite AUTO CAL.
Rješenje
Tijekom
automatskog
kalibriranja u
prostoriji treba
biti tišina.
ERROR 11 Zvučnici su
Udaljite
preblizu optimiza- zvučnike od
cijskom mikrofonu. optimizacijskog
mikrofona.
ERROR 20 Uređaj nije
detektirao prednje
zvučnike ili je
detektirao samo
jedan prednji
zvučnik.
Provjerite priključak prednjih
zvučnika.
ERROR 21 Uređaj je detektirao Provjerite prisamo jedan
ključak surround
surround zvučnik. zvučnika.
ERROR 23 Uređaj je detektirao Spojite surround
stražnji surround
zvučnike.
zvučnik, no
surround zvučnici
nisu spojeni.
32
Oznake upozorenja
Tijekom automatskog kalibriranja pojavljuju
se oznake upozorenja s informacijama o
rezultatima mjerenja. Oznaka upozorenja će se
ciklički pojavljivati na pokazivaču na sljedeći
način:
Oznaka upozorenja t prazan pokazivač t
(oznaka upozorenja t prazan pokazivač)b)
t PUSH t prazan pokazivač t ENTER
b)
Pojavljuje se kad ima više oznaka upozorenja.
Možete ignorirati oznake upozorenja jer će
funkcija automatskog kalibriranja sama
podesiti parametre. Podešenja možete također
promijeniti ručno.
Oznake upozorenja i rješenja
Oznaka
Objašnjenje
upozorenja
Rješenje
WARN. 40
Buka u prostoriji.
Tijekom
automatskog
kalibriranja u
prostoriji treba
biti tišina.
WARN. 60
Nepravilan balans Namjestite preprednjih zvučnika. dnje zvučnike.c)
WARN. 62
Nepravilna glasnoća središnjeg
zvučnika.
WARN. 63
Nepravilna
Namjestite
glasnoća lijevog
lijevi surround
surround zvučnika. zvučnik.e)
WARN. 64
Nepravilna
Namjestite
glasnoća desnog
desni surround
surround zvučnika. zvučnik.f)
WARN. 65
Nepravilna
Namjestite straglasnoća stražnjeg žnji surround
surround zvučnika. zvučnik.g)
WARN. 70
Prednji zvučnici su Namjestite prevan dometa.
dnje zvučnike.c)
WARN. 72
Središnji zvučnik
je van dometa.
Namjestite središnji zvučnik.d)
WARN. 73
Lijevi surround
zvučnik je van
dometa.
Namjestite
lijevi surround
zvučnik.e)
WARN. 74
Desni surround
zvučnik je van
dometa.
Namjestite
desni surround
zvučnik.f)
WARN. 75
Stražnji surround
zvučnik je van
dometa.
Namjestite stražnji surround
zvučnik.g)
Za ručnu promjenu podešenja
1 Zapišite oznaku upozorenja.
2 Pritisnite AMP za uključivanje tipke i zatim
kontrolnu tipku.
3 Pritisnite ?/1 za isključenje prijemnika.
4 Primijenite rješenje opisano u "Oznake
upozorenja i rješenja" u nastavku.
5 Uključite prijemnik i ponovno izvedite
automatsko kalibriranje (str. 31).
Namjestite središnji zvučnik.d)
c)
Za detalje pogledajte "Udaljenost prednjeg
zvučnika" (str. 48).
Za detalje pogledajte "Udaljenost središnjeg
zvučnika" (str. 48).
e)
Za detalje pogledajte "Udaljenost lijevog surround
zvučnika" (str. 48).
f)
Za detalje pogledajte "Udaljenost desnog surround
zvučnika" (str. 48).
g)
Za detalje pogledajte "Udaljenost stražnjeg
surround zvučnika" (str. 49).
d)
33
8: Podešavanje glasnoće
i balansa zvučnika
5
Ispitni ton se emitira iz svakog zvučnika
sljedećim redoslijedom:
Prednji lijevi t Središnji t Prednji
desni t Surround desni t Surround
stražnji t Surround lijevi t Subwoofer
(TEST TONE)
Pri podešavanju glasnoće i balansa svakog
zvučnika pomoću ispitnog tona koristite
daljinski upravljač dok sjedite na mjestu
slušanja.
Pritisnite kontrolnu tipku 1/2
više puta za odabir "T. TONE Y".
6
Savjet
Ovaj prijemnik ima ispitni ton čija je frekvencija u
području 800 Hz.
Podesite glasnoću i balans
zvučnika pomoću izbornika
LEVEL tako da se ispitni ton s
mjesta slušanja iz svakog
zvučnika čuje jednako.
Podrobnosti o podešavanju LEVEL
izbornika, pogledajte na str. 42.
Savjeti
• Za podešavanje glasnoće svih zvučnika
istovremeno, pritisnite MASTER VOL +/–.
Možete također koristiti MASTER
VOLUME na prijemniku.
• Vrijednosti tijekom podešavanja su
prikazane na pokazivaču.
7
Ponovite korake od 1 do 5 za
odabir "T. TONE N".
Ispitni ton se isključuje.
Napomena
Ispitni ton ne radi kad je odabrana opcija MULTI
CH IN ili ANALOG DIRECT.
1
Pritisnite AMP MENU.
Na pokazivaču se pojavi "1-LEVEL".
2
Pritisnite kontrolnu tipku ili
kontrolnu tipku 3 za otvaranje
izbornika.
3
Pritisnite kontrolnu tipku 1/2
više puta za odabir "T. TONE".
4
Pritisnite kontrolnu tipku ili
kontrolnu tipku 3 za pristup
parametru.
34
Odabrani ulaz Komponente koje se
[Prikaz]
mogu reproducirati
Reprodukcija
Odabir komponente
VIDEO 1 ili
VIDEO 2
[VIDEO 1] ili
[VIDEO 2]
Videorekorder i sl. uređaj
spojen na priključnicu
VIDEO 1 ili VIDEO 2
VIDEO 3
[VIDEO 3]
Kamkorder, TV igraća
konzola i sl. uređaj spojen
na priključnicu VIDEO 3
IN/PORTABLE AV IN
DVD
[DVD]
DVD uređaj i sl.
komponenta spojena na
priključnicu DVD
MD/TAPE
[MD/TAPE]
MD rekorder, kasetofon i
sl. komponenta spojena na
priključnicu MD/TAPE
SA-CD/CD
[SA-CD/CD]
Super Audio CD/CD uređaj
i sl. komponenta spojena
na priključnicu SA-CD/CD
TUNER
[FM] ili [AM]
Ugrađeni radio tuner
AUX
[AUX]
Audio komponente spojene
na AUX priključnicu.
MULTI CH
[MULTI IN*]
Komponenta spojena na
priključnicu MULTI CH IN
* Kad su spojene slušalice, na pokazivaču se
pojavi "HP MULTI".
Napomena
Surround efekt ne funkcionira ako se odabere
MULTI CH IN.
2
Uključite komponentu i
pokrenite reprodukciju.
3
Pritisnite MASTER VOL +/– za
podešavanje glasnoće.
Također možete upotrijebiti MASTER
VOLUME na prijemniku.
1
Pritisnite tipku ulaza za odabir
komponente.
Također možete upotrijebiti INPUT
SELECTOR na prijemniku. Za odabir
komponente spojene na priključnicu
MULTI CH IN, pritisnite MULTI CH.
Također možete upotrijebiti MULTI CH
IN na prijemniku.
Odabrani ulaz prikazuje se na pokazivaču.
Isključivanje zvuka
Pritisnite MUTING.
Zvuk se ponovno uključuje ako:
• Opet pritisnite MUTING,
• Povećajte glasnoću,
• Isključite prijemnik.
Sprječavanje oštećenja zvučnika
Prije isključivanja prijemnika smanjite razinu
glasnoće.
35
Reprodukcija sa spojene komponente
Reprodukcija Super Audio CD/CD diskova
Napomene
• Opisani postupak se odnosi na
Sony Super Audio CD uređaj.
• Pogledajte upute za uporabu
Super Audio CD uređaja ili
običnog CD uređaja.
1
Uključite Super Audio CD uređaj/CD uređaj,
zatim stavite disk u uložnicu.
2
3
Uključite prijemnik.
Savjeti
• Možete odabrati zvučni ugođaj
tako da odgovara glazbi.
Podrobnosti potražite na str. 53.
Preporučeni zvučni ugođaji
Klasična glazba: HALL
Jazz: JAZZ
Koncert uživo: CONCERT
• Zvuk snimljen u 2-kanalnom
formatu možete slušati preko
svih zvučnika (multi channel).
Pogledajte str. 51 za
podrobnosti.
36
Pritisnite SA-CD/CD.
Možete također upotrijebiti INPUT SELECTOR na
prijemniku za odabir SA-CD/CD.
4
5
6
Pokrenite reprodukciju diska.
Podesite prikladnu glasnoću.
Po završetku slušanja izvadite disk te
isključite prijemnik i Super Audio CD uređaj/
CD uređaj.
Reprodukcija DVD diskova
Indikator MULTI CHANNEL DECODING
Napomene
• Pogledajte upute za uporabu
TV prijemnika i DVD uređaja.
• Ako ne možete slušati
višekanalni zvuk, provjerite
sljedeće.
− Provjerite odgovara li izvor
zvuka višekanalnom
formatu (tijekom
reprodukcije svijetli
indikator MULTI
CHANNEL DECODING na
prednjoj strani uređaja).
− Provjerite je li prijemnik
spojen s DVD uređajem
preko digitalne veze.
− Provjerite je li digitalni
audio izlaz DVD uređaja
podešen pravilno.
Savjeti
• Po potrebi odaberite format
zvuka diska koji želite
reproducirati.
• Možete odabrati zvučni
ugođaj tako da odgovara
filmu/glazbi. Podrobnosti
potražite na str. 53.
Preporučeni zvučni ugođaji
Film: C.ST.EX
Glazba: CONCERT
1
2
3
Uključite TV prijemnik i DVD uređaj.
Uključite prijemnik.
Pritisnite DVD.
Također možete upotrijebiti INPUT SELECTOR na
prijemniku za odabir opcije DVD.
4
Odaberite ulaz TV prijemnika tako da se
prikaže slika iz DVD uređaja.
5
Podesite DVD uređaj.
Pogledajte upute "Quick Setup Guide" isporučene uz
prijemnik.
6
7
8
Reproducirajte disk.
Podesite odgovarajuću glasnoću.
Po završetku gledanja videozapisa s DVD-a
izvadite disk i isključite prijemnik, TV te DVD
uređaj.
37
Povratak na prethodni prikaz
Rukovanje pojačalom
Pritisnite kontrolnu tipku 4.
Rukovanje izbornicima
Izlazak iz izbornika
Uporabom izbornika pojačala možete podesiti
različite parametre prijemnika.
Napomena
1
Pritisnite AMP MENU.
Na pokazivaču se pojavljuje "1-LEVEL".
2
Pritisnite kontrolnu tipku 1/2
više puta za odabir željenog
izbornika.
3
Pritisnite kontrolnu tipku ili
kontrolnu tipku 3 za otvaranje
izbornika.
4
Pritisnite kontrolnu tipku 1/2
više puta za odabir parametra
koji želite podesiti.
5
Pritisnite kontrolnu tipku ili
kontrolnu tipku 3 za pristup
parametru.
6
Pritisnite kontrolnu tipku 1/2
više puta za odabir željenog
podešenja.
Podešenje se unosi automatski,
38
Pritisnite MENU.
Neki parametri i podešenja će možda biti zatamnjeni
na pokazivaču. To znači da nisu raspoloživi ili ih
nije moguće mijenjati.
Pregled izbornika
U izbornicima su raspoložive sljedeće opcije.
Za detalje o rukovanju izbornicima pogledajte
str. 38.
Izbornik
[Prikaz]
Parametri
[Prikaz]
LEVEL (42)
[1-LEVEL]
Ispitni tona) [T. TONE]
EQ (43)
[2-EQ]
SUR (43)
[3-SUR]
Balans prednjih zvučnika
[FRT BAL]
a)
Podešenja
Početno
podešenje
T. TONE Y, T. TONE N
T. TONE N
BAL. L +1 do BAL. L +8, BALANCE, BALANCE
BAL. R +1 do BAL. R +8
Glasnoća središnjeg zvučnika
[CNT LVL]
CNT –10 dB do CNT +10 dB
(korak 1 dB)
CNT 0 dB
Glasnoća lijevog surround
zvučnika [SL LVL]
SUR L –10 dB do SUR L +10 dB
(korak 1 dB)
SUR L 0 dB
Glasnoća desnog surround
zvučnika [SR LVL]
SUR R –10 dB do SUR R +10 dB
(korak 1 dB)
SUR R 0 dB
Glasnoća stražnjeg surround
zvučnika [SB LVL]
SB –10 dB do SB +10 dB
(korak 1 dB)
SB 0 dB
Glasnoća subwoofera
[SW LVL]
SW –10 dB do SW +10 dB
(korak 1 dB)
SW 0 dB
Kompresije dinamičkog
rasponaa)
[D. RANGE]
COMP. OFF, COMP. STD,
COMP. MAX
COMP. OFF
Ekvilizatora) [EQ]
EQ ON, EQ OFF
EQ OFF
Razina basova prednjeg
zvučnika [BASS LVL]
BASS –6 dB do BASS +6 dB
(korak 1 dB)
BASS 0 dB
Razina visokih tonova
TRE –6 dB do TRE +6 dB
prednjeg zvučnika [TRE LVL] (korak 1 dB)
TRE 0 dB
Odabir zvučnog ugođajaa)
[S.F. SELCT]
2CH ST., A.F.D. AUTO, DOLBY PL,
PLII MV, PLII MS, PLII GM,
PLIIX MV, PLIIX MS, PLIIX GM,
NEO6 CIN, NEO6 MUS, MULTI ST.,
C.ST.EX A, C.ST.EX B, C.ST.EX C,
HALL, JAZZ, CONCERT
2CH ST. za:
TUNER, AUX,
SA-CD/CD,
MD/TAPE;
A.F.D. AUTO za:
DVD,
VIDEO 1, 2, 3
Način dekodiranja stražnjeg
surround kanalaa) [SB DEC]
SB OFF, SB AUTO, SB ON
SB AUTO
Razina efektaa) [EFFECT]
EFCT. MIN, EFCT. STD,
EFCT. MAX
EFCT. STD
nastavlja se
39
Izbornik
[Prikaz]
Parametri
[Prikaz]
Podešenja
Početno
podešenje
TUNER (45)
[4-TUNER]
Način prijema FM postajea)
[FM MODE]
FM AUTO, FM MONO
FM AUTO
Prioritet dekodiranja ulaznog
digitalnog audio signalaa)
[DEC. PRI.]
DEC. AUTO, DEC. PCM
DEC. AUTO za:
VIDEO 1, 2;
DEC. PCM za:
DVD,
MD/TAPE, SACD/CD
Odabir jezika digitalnog
emitiranjaa) [DUAL]
DUAL M/S, DUAL M, DUAL S,
DUAL M+S
DUAL M
A/V sinkronizacijaa)
[A.V. SYNC.]
A.V.SYNC. Y, A.V.SYNC. N
A.V.SYNC. N
Dodjeljivanje komponentnog
video ulazaa) [COMP. V. A.]
DVD–VD1, DVD–VD3, DVD–DVD,
DVD–MD, DVD–CD, DVD–AUX,
VD2–VD1, VD2–VD2, VD2–VD3,
VD2–MD, VD2–CD, VD2–AUX
DVD–DVD za:
DVD;
VD2–VD2 za:
VIDEO 2
Dodjeljivanje HDMI ulazaa)
[HDMI A.]
DVD–VD1, DVD–VD3, DVD–DVD,
DVD–MD, DVD–CD, DVD–AUX,
VD2–VD1, VD2–VD2, VD2–VD3,
VD2–MD, VD2–CD, VD2–AUX
DVD-DVD za:
DVD;
VD2-VD2 za:
VIDEO 2
Imenovanje pohranjenih
postajaa) [NAME IN]
AUDIO (45)
[5-AUDIO]
Imenovanje ulazaa)
[NAME IN]
VIDEO (46)
[6-VIDEO]
Imenovanje ulazaa)
[NAME IN]
40
Izbornik
[Prikaz]
Parametri
[Prikaz]
Podešenja
Početno
podešenje
SYSTEM (47)
[7-SYSTEM]
Subwoofera) [SW SPK]
YES, NO
YES
Prednji zvučnicia) [FRT SPK]
LARGE, SMALL
LARGE
a)
Središnji zvučnik [CNT SPK] LARGE, SMALL, NO
LARGE
Surround zvučnicia)
[SUR SPK]
LARGE, SMALL, NO
LARGE
Stražnji surround zvučnika)
[SB SPK]
YES, NO
YES
Udaljenost prednjeg zvučnikaa) DIST. 1.0 m do DIST. 7.0 m
[FRT DIST.]
(korak 0.1 m)
A. CAL (50)
[8-A. CAL]
a)
DIST. 3.0 m
Udaljenost središnjeg
zvučnikaa) [CNT DIST.]
DIST. xx m između udaljenosti
prednjeg zvučnika i 1.5 m
(korak 0.1 m)
DIST. 3.0 m
Udaljenost lijevog surround
zvučnikaa) [SL DIST.]
DIST. xx m između udaljenosti
prednjeg zvučnika i 4.5 m
(korak 0.1 m)
DIST. 3.0 m
Udaljenost desnog surround
zvučnikaa) [SR DIST.]
DIST. xx m između udaljenosti
prednjeg zvučnika i 4.5 m
(korak 0.1 m)
DIST. 3.0 m
Udaljenost stražnjeg surround DIST. xx m između udaljenosti
zvučnikaa) [SB DIST.]
prednjeg zvučnika i 4.5 m
(korak 0.1 m)
DIST. 3.0 m
Položaj surround zvučnikaa)
[SUR POS.]
SIDE/LO, SIDE/HI, BEHD/
LO, BEHD/HI
SIDE/LO
Frekvencija skretnicea)
[CRS. FREQ]
CRS > 40 Hz do CRS > 160 Hz
CRS > 100 Hz
Svjetlina pokazivačaa)
[DIMMER]
0% dim, 40% dim, 70% dim
0% dim
Automatsko kalibriranjea)
[AUTO CAL.]
A.CAL YES, A.CAL NO
A.CAL NO
Za detalje pogledajte stranicu u zagradama.
41
Podešavanje glasnoće
(Izbornik LEVEL)
Izbornik LEVEL možete koristiti za podešavanje balansa i glasnoće svakog zvučnika. Ta
podešenja primjenjuju se na sve zvučne
ugođaje. Odaberite "1-LEVEL" u izbornicima
pojačala. Za detalje o podešavanju parametara
pogledajte "Rukovanje izbornicima" (str. 38) i
"Pregled izbornika" (str. 39).
Opcije izbornika LEVEL
x T. TONE (ispitni ton)
Omogućuje podešavanje glasnoće i balansa
tijekom slušanja ispitnog tona iz položaja za
slušanje. Za detalje pogledajte "8:
Podešavanje glasnoće i balansa zvučnika
(TEST TONE)" (str. 34).
x FRT BAL (balans prednjih
zvučnika)
Omogućuje podešavanje balansa između
prednjeg lijevog i desnog zvučnika.
x CNT LVL (glasnoća središnjeg
zvučnika)
x SL LVL (glasnoća lijevog
surround zvučnika)
x SR LVL (glasnoća desnog
surround zvučnika)
x SB LVL (glasnoća stražnjeg
surround zvučnika)
x SW LVL (glasnoća subwoofera)
42
x D. RANGE (kompresija
dinamičkog raspona)
Omogućuje kompresiju dinamičkog raspona
zvučnog zapisa. Funkcija može biti korisna ako
želite kasno noću gledati filmove uz smanjenu
glasnoću. Kompresija dinamičkog raspona
moguća je samo za Dolby Digital izvore.
• COMP. OFF
Dinamički raspon se ne komprimira.
• COMP. STD
Kompresija dinamičkog raspona u skladu s
namjerama snimatelja zvuka.
• COMP. MAX
Značajno komprimiranje dinamičkog
raspona.
Savjet
Funkcija D.RANGE omogućuje komprimiranje
dinamičkog raspona zvučnog zapisa na temelju
informacija o dinamičkom rasponu koje sadrži
Dolby Digital signal.
Standardna postavka je "COMP. STD", ali ona
omogućuje samo blagu kompresiju. Zbog toga
preporučujemo postavku "COMP. MAX" jer
omogućuje značajno komprimiranje dinamičkog
raspona i time gledanje filmova kasno noću uz
smanjenu glasnoću. Za razliku od analognih načina
ograničavanja, stupanj ograničenja je već unaprijed
određen i omogućuje vrlo prirodnu kompresiju.
Podešavanje ekvilizatora
(Izbornik EQ)
Izbornik EQ možete koristiti za podešavanje
kvalitete tona (razine basova/visokih tonova)
prednjih zvučnika. Ta podešenja se
primjenjuju na sve zvučne ugođaje.
Odaberite "2-EQ" u izbornicima pojačala. Za
detalje o podešavanju parametara pogledajte
"Rukovanje izbornicima" (str. 38) i "Pregled
izbornika" (str. 39).
Opcije izbornika EQ
x EQ (ekvilizator)
Omogućuje uključivanje ili isključivanje
ekvilizatora.
• EQ ON
Ekvilizator je uključen.
• EQ OFF
Ekvilizator je isključen.
x BASS LVL (razina basova
prednjih zvučnika)
x TRE LVL (razina visokih tonova
prednjih zvučnika)
Podešavanje surround
zvuka (Izbornik SUR)
Izbornik SUR možete koristiti za odabir
željenog zvučnog ugođaja. Odaberite "3-SUR"
u izbornicima pojačala. Za detalje o podešavanju parametara pogledajte "Rukovanje
izbornicima" (str. 38) i "Pregled izbornika"
(str. 39).
Opcije izbornika SUR
x S.F. SELCT (odabir zvučnog
ugođaja)
Omogućuje odabir željenog zvučnog ugođaja.
Za detalje pogledajte "Uživanje u surround
zvuku" (str. 51).
Napomena
Ovaj prijemnik omogućuje primjenu zadnjeg
odabranog zvučnog ugođaja na neki ulaz kad god ga
odaberete (Sound Field Link). Primjerice, odaberete
li HALL za ulaz SA-CD/CD, zatim odaberete drugi
ulaz i vratite se ponovno na SA-CD/CD, prijemnik
će automatski opet primijeniti HALL.
x SB DEC (način dekodiranja
stražnjeg surround kanala)
Omogućuje odabir načina dekodiranja
stražnjeg surround kanala. Za detalje
pogledajte "Odabir načina dekodiranja
stražnjih surround kanala" (str. 44).
x EFFECT (razina efekta)
Omogućuje podešavanje intenziteta surround
efekta za zvučne ugođaje odabrane MOVIE ili
MUSIC tipkama i za zvučni ugođaj "HP
THEA".
• EFCT. MIN
Surround effect je minimalan.
• EFCT. STD
Surround efekt is standardan.
• EFCT. MAX
Surround efekt is maksimalan.
43
Odabir načina dekodiranja
stražnjih surround kanala
(SUR BACK DECODING)
Dekodiranjem surround signala stražnjih
kanala DVD softvera (itd.) snimljenog u
formatu Dolby Digital Surround EX, DTS-ES
Matrix, DTS-ES Discrete 6.1, itd., moguće je
uživati u surround zvuku kakvog su ga
zamislili snimatelji filma. Podesite opciju "SB
DEC" u izborniku SUR (str. 43). Također
možete upotrijebiti tipku SUR BACK
DECODING na prijemniku.
x SB ON
Za dekodiranje stražnjeg surround signala
neovisno o 6.1-kanalnoj oznaci za dekodiranjea)
primjenjuje se Dolby Digital EX kad je izlazni
kanal 6.1.
Ulazni signal
Izlazni Dekoder stražnjih
kanali surround kanala
Dolby Digital 5.1 6.1
Matrix dekoder koji
podržava Dolby
Digital EX
Dolby Digital
Surround EXb)
6.1
Matrix dekoder koji
podržava Dolby
Digital EX
DTS 5.1
6.1
Matrix dekoder koji
podržava Dolby
Digital EX
x SB AUTO
DTS-ES
Matrix 6.1c)
6.1
Kad ulazni signal sadrži 6.1-kanalnu oznaku
za dekodiranjea), provodi se odgovarajuće
dekodiranje stražnjeg surround signala.
Matrix dekoder koji
podržava Dolby
Digital EX
DTS-ES
Discrete 6.1d)
6.1
Matrix dekoder koji
podržava Dolby
Digital EX
Vrste funkcija dekodiranje
stražnjeg surround zvuka
Ulazni signal
Izlazni
kanali
Dekoder stražnjih
surround kanala
Dolby Digital 5.1 5.1
―
Dolby Digital
Surround EXb)
Matrix dekoder koji
podržava Dolby
Digital EX
6.1
DTS 5.1
5.1
―
DTS-ES
Matrix 6.1c)
6.1
DTS Matrix dekoder
DTS-ES
Discrete 6.1d)
6.1
DTS Discrete
dekoder
x SB OFF
Ne provodi se dekodiranje stražnjih surround
kanala.
a)
6.1-kanalna oznaka predstavlja podatke snimljene
u sam softver, kao npr. DVD.
b)
Dolby Digital DVD koji sadrži Surround EX
oznaku. Dolby Corporation web stranica vam
može pomoći kod prepoznavanja Surround EX
filmova.
c)
Softver kodiran s oznakom tako da se označi da
sadrži DTS-ES Matrix i 5.1-kanalne signale.
d)
Softver kodiran 5.1-kanalnim signalom, te
povratnom vezom tog signala u 6.1 diskretne
kanale. Diskretni 6.1-kanalni signal je specifičan
DVD signal koji se ne koristi u kino dvorani.
Napomene
• Možda se neće čuti zvuk iz stražnjeg surround
zvučnika ako je odabran Dolby digital EX mod.
Neki diskovi nemaju Dolby Digital Surround EX
oznaku iako je na kutiji znak Dolby Digital
Surround EX. U tom slučaju odaberite "SB ON".
• Način dekodiranja stražnjeg surround kanala
možete odabrati samo jad je odabran A.F.D. mod.
Međutim, ova funkcija se isključuje ako se
odabere Dolby Pro Logic IIx.
44
Podešavanje tunera
Podešavanje zvuka
(Izbornik TUNER)
(Izbornik AUDIO)
Izbornik TUNER možete koristiti za
podešavanje načina prijema FM postaje i za
imenovanje pohranjenih postaja.
Odaberite "4-TUNER" u izbornicima
pojačala. Za detalje o podešavanju parametara
pogledajte "Rukovanje izbornicima" (str. 38) i
"Pregled izbornika" (str. 39).
Izbornik AUDIO možete koristiti za
podešavanje zvuka po želji.
Odaberite "5-AUDIO" u izbornicima pojačala.
Za detalje o podešavanju parametara
pogledajte "Rukovanje izbornicima" (str. 38) i
"Pregled izbornika" (str. 39).
Opcije izbornika TUNER
x FM MODE (način prijema FM
postaje)
• FM AUTO
Ovaj prijemnik će dekodirati signal kao
stereo signal kad radijska postaja emitira u
stereo tehnici.
• FM MONO
Ovaj prijemnik će dekodirati signal kao
mono signal bez obzira na emitirani signal.
x NAME IN (imenovanje
pohranjenih postaja)
Omogućuje imenovanje pohranjenih postaja.
Za detalje pogledajte "Imenovanje
pohranjenih postaja" (str. 62).
Opcije izbornika AUDIO
x DEC. PRI. (prioritet dekodiranja
digitalnog audio izlaza)
Omogućuje definiranje ulaznog moda ulaza
digitalnog signala za priključnica DIGITAL IN.
• DEC. AUTO
Automatski prebacuje ulazne modove
između DTS, Dolby Digital ili PCM.
• DEC. PCM
PCM signali imaju prioritet (kako bi se
spriječilo prekidanje nakon početka
reprodukcije).
Međutim, ako su ulazni signali drugačije
vrste, ovisno o formatu, možda se neće čuti
zvuk. U tom slučaju odaberite "DEC.
AUTO".
Napomena
Ako je opcija podešena na "DEC. AUTO" i zvuk iz
digitalnih audio priključnica (za CD i sl.) se prekida
nakon početka reprodukcije, podesite opciju na
"DEC. PCM".
nastavlja se
45
x DUAL (odabir jezika digitalne
emisije)
Omogućuje odabir jezika kojeg želite slušati
tijekom digitalne emisije. Funkcija je
dostupna samo za Dolby Digital izvore.
• DUAL M/S (Main/Sub)
Zvuk glavnog jezika emitira se preko
prednjeg lijevog zvučnika i istovremeno se
čuje zvuk pomoćnog jezika preko prednjeg
desnog zvučnika.
• DUAL M (Main)
Čuje se zvuk glavnog jezika.
• DUAL S (Sub)
Čuje se zvuk pomoćnog jezika.
• DUAL M+S (Main + Sub)
Čuje se miješani zvuk glavnog i pomoćnog
jezika.
x A.V. SYNC. (A/V sinkronizacija)
Omogućuje podešavanje vremena kašnjenja
audio signala kako bi se smanjila razlika
između prikaza slike i zvuka. Podešavanje je
moguće između 0 (0 ms) do 20 (200 ms) u
koracima od 1 (10 ms).
x NAME IN (imenovanje ulaza)
Omogućuje imenovanje ulaza. Za detalje
pogledajte "Imenovanje ulaza" (str. 67).
Podešavanje slike
(Izbornik VIDEO)
Izbornik VIDEO možete koristiti za pridjeljivanje komponentnog video ulaza drugom
ulazu i za imenovanje ulaza.
Odaberite "6-VIDEO" u izbornicima pojačala.
Za detalje o podešavanju parametara
pogledajte "Rukovanje izbornicima" (str. 38) i
"Pregled izbornika" (str. 39).
Opcije izbornika VIDEO
x COMP. V. A. (pridjeljivanje
komponentnog video ulaza)
Omogućuje pridjeljivanje komponentnog
video ulaza drugom ulazu. Za detalje
pogledajte "Gledanje komponentnih slika s
drugih ulaza" na str. 65.
x HDMI A. (pridjeljivanje HDMI
ulaza)
Omogućuje pridjeljivanje HDMI ulaza
drugom ulazu. Podrobnosti potražite u
poglavlju "Gledanje HDMI slika s drugih
ulaza" (str. 66).
x NAME IN (imenovanje ulaza)
Omogućuje imenovanje ulaza. Za detalje
pogledajte "Imenovanje ulaza" (str. 67).
46
Podešavanje sustava
(Izbornik SYSTEM)
Izbornik SYSTEM možete koristiti za
podešavanje veličine i udaljenosti zvučnika
spojenih na ovaj sustav.
Odaberite "7-SYSTEM" u izbornicima
pojačala. Za detalje o podešavanju parametara
pogledajte "Rukovanje izbornicima" (str. 38) i
"Pregled izbornika" (str. 39).
Opcije izbornika SYSTEM
x SW SPK (subwoofer)
• YES
Ako ste spojili subwoofer, odaberite "YES".
• NO
Ako niste spojili subwoofer, odaberite "NO".
To uključuje sklop za preusmjeravanje
basova i omogućuje izlaz LFE signala iz
ostalih zvučnika.
Savjet
Kako biste u potpunosti uživali u Dolby Digital
preusmjeravanju basova, možete podesiti prekidnu
frekvenciju subwoofera na što višu vrijednost.
x FRT SPK (prednji zvučnici)
• LARGE
Ako spojite velike zvučnike koji će
učinkovito reproducirati niske frekvencije
(basove), odaberite "LARGE". Uobičajeno,
odaberite "LARGE". Ako je subwoofer
podešen na "NO", automatski se odabire
"LARGE".
• SMALL
Ako je zvuk izobličen ili ako pri uporabi
višekanalnog surround zvuka nedostaju
surround efekti, odaberite "SMALL" za
uključenje preusmjeravanja niskih
frekvencija i izlaz niskih frekvencija prednjeg
kanala sa subwoofera. Kad su prednji
zvučnici podešeni na "SMALL", središnji,
surround i stražnji zvučnici također se
automatski podešavaju na "SMALL" (osim
ako ste prethodno podesili "NO").
x CNT SPK (središnji zvučnik)
• LARGE
Ako spojite veliki zvučnik koji će učinkovito
reproducirati niske frekvencije (basove),
odaberite "LARGE". Uobičajeno, odaberite
"LARGE". Ipak, ako su prednji zvučnici
podešeni na "SMALL", nije moguće
podesiti središnji zvučnik na "LARGE".
• SMALL
Ako je zvuk izobličen ili ako pri uporabi
višekanalnog surround zvuka nedostaju
surround efekti, odaberite "SMALL" za
uključenje preusmjeravanja i izlaz niskih
frekvencija središnjeg kanala sa prednjih
zvučnika (ako su podešeni na "LARGE") ili
subwoofera.
• NO
Ako niste spojili središnji zvučnik, odaberite
"NO". Zvuk središnjeg kanala čuje se iz
prednjih zvučnika.
x SUR SPK (surround zvučnici)
Stražnji surround zvučnici imaju jednake
postavke.
• LARGE
Ako spojite velike zvučnike koji će
učinkovito reproducirati niske frekvencije
(basove), odaberite "LARGE". Uobičajeno,
odaberite "LARGE". Ipak, ako su prednji
zvučnici podešeni na "SMALL", nije
moguće podesiti stražnje zvučnike na
"LARGE".
• SMALL
Ako je zvuk izobličen ili ako pri uporabi
višekanalnog surround zvuka nedostaju
surround efekti, odaberite "SMALL" za
uključenje preusmjeravanja i izlaz niskih
frekvencija stražnjeg kanala sa subwoofera
ili drugih "LARGE" zvučnika.
• NO
Ako niste spojili surround zvučnike,
odaberite "NO".
nastavlja se
47
x SB SPK (stražnji surround
zvučnik)
x FRT DIST. (udaljenost prednjih
zvučnika)
Ako su surround zvučnici podešeni na "NO",
stražnji surround zvučnik automatski se
također podešava na "NO" i postavku nije
moguće promijeniti.
• YES
Ako ste spojili stražnji surround zvučnik,
odaberite "YES",
• NO
Ako niste spojili stražnji surround zvučnik,
odaberite "NO".
Ova funkcija omogućuje podešavanje
udaljenosti slušatelja do prednjih zvučnika
(A). Ako ti zvučnici nisu postavljeni na
jednakoj udaljenosti od slušatelja, podesite
udaljenost kao prosječnu udaljenost između
prednjih zvučnika.
Savjeti
"LARGE" ili "SMALL" podešenje svakog zvučnika
određuje da li će interni procesor za obradu zvuka
"odrezati" duboke frekvencije tom kanalu.
Ako su duboke frekvencije za taj kanal odrezane,
sklop za preusmjeravanje šalje bas frekvencije na
subwoofer ili na druge "LARGE" zvučnike.
Međutim, kako duboke frekvencije nose određenu
količinu usmjerenja, bolje je ne rezati bas frekvencije.
Čak i ako koristite male zvučnike, podesite ih na
"LARGE" ako želite izlaz niskih frekvencija sa tog
zvučnika. S druge strane, ako koristite veliki
zvučnik ali ne želite izlaz niskih frekvencija iz tog
zvučnika, podesite ga na "SMALL".
Ako je ukupni dojam zvuka lošiji od očekivanog,
podesite sve zvučnike na "LARGE". Ako niski
tonovi nisu dovoljno izraženi, možete koristiti
ekvilizator. Podrobnosti o podešavanju ekvilizatora
potražite na str. 43.
x CNT DIST. (udaljenost
središnjeg zvučnika)
Omogućuje podešavanje udaljenosti od
položaja slušatelja do središnjeg zvučnika.
Udaljenost središnjeg zvučnika potrebno je
podesiti između udaljenosti jednake udaljenosti
prednjih zvučnika (A) do udaljenosti 1,5
metara bliže mjestu slušanja (B).
x SL DIST. (udaljenost lijevog
surround zvučnika)
Omogućuje podešavanje udaljenosti od
položaja slušatelja do lijevog surround
zvučnika. Udaljenost lijevog surround
zvučnika potrebno je podesiti između
udaljenosti jednake udaljenosti prednjih
zvučnika (A) do udaljenosti 4,5 metara bliže
mjestu slušanja (C).
x SR DIST. (udaljenost desnog
surround zvučnika)
Omogućuje podešavanje udaljenosti od
položaja slušatelja do desnog surround
zvučnika. Udaljenost desnog surround
zvučnika potrebno je podesiti između
udaljenosti jednake udaljenosti prednjih
zvučnika (A) do udaljenosti 4,5 metara bliže
mjestu slušanja (D).
48
x SB DIST. (udaljenost stražnjeg
surround zvučnika)
x SUR POS. (položaj surround
zvučnika)
Omogućuje podešavanje udaljenosti od
položaja slušatelja do stražnjeg surround
zvučnika. Udaljenost stražnjeg surround
zvučnika potrebno je podesiti između
udaljenosti jednake udaljenosti prednjih
zvučnika (A) do udaljenosti 4,5 metara bliže
mjestu slušanja (E).
Omogućuje određivanje položaja vaših
surround zvučnika kako bi se pravilno
reproducirali surround efekti u Cinema Studio
EX modovima (str. 54). Ova opcija nije
dostupna ako je parametar surround zvučnika
postavljen na "NO" (str. 41).
Savjet
Ovaj uređaj omogućuje unos podataka o udaljenosti
zvučnika. Međutim, nije moguće podesiti središnji
zvučnik dalje od prednjih. Također, središnji
zvučnik nije moguće podesiti na udaljenosti većoj
od 1,5 m. bliže od prednjih zvučnika.
Jednako tako, udaljenost surround zvučnika nije
moguće podesiti na veću udaljenost od prednjih
zvučnika, te na udaljenosti manjoj od 4,5 m.
Nepravilan smještaj zvučnika će onemogućiti
uživanje u surround zvuku.
U slučaju podešenja manje udaljenosti zvučnika od
realne, doći će do kašnjenja zvuka iz tog zvučnika.
Drugim riječima, zvučnik će zvučati udaljenije.
Na primjer, podešenje udaljenosti zvučnika 1-2 metra
bliže od realne će proizvesti utisak "prisutnosti"
slušatelja. Ako ne možete postići zadovoljavajući
surround efekt jer su surround zvučnici postavljeni
preblizu, podešenje udaljenosti surround zvučnika
na manju vrijednost od realne će proizvesti veću
širinu zvučne slike.
Podešavajte ove parametre dok slušate zvuk, što će
poboljšati surround ugođaj. Pokušajte!
• SIDE/LO
Odaberite ako ste surround zvučnike
postavili u području A i C.
• SIDE/HI
Odaberite ako ste surround zvučnike
postavili u području A i D.
• BEHD/LO
Odaberite ako ste surround zvučnike
postavili u području B i C.
• BEHD/HI
Odaberite ako ste surround zvučnike
postavili u području B i D.
nastavlja se
49
Savjet
Položaj surround zvučnika određen je posebno za
uporabu Cinema Studio EX modova. Kod ostalih
zvučnih ugođaja, raspored zvučnika nije toliko bitan.
Ovi zvučni ugođaji oblikovani su s pretpostavkom
da će se surround zvučnici postaviti iza mjesta
slušanja, ali reprodukcija ostaje prilično dobra čak i
ako se surround zvučnici smjeste u dosta širokom
kutu. Ipak, ako se zvučnici usmjere prema slušatelju
odmah lijevo i desno od njega, surround efekt
postaje nejasan osim ako nije odabrana opcija
"SIDE/LO" ili "SIDE/HI".
U svakom slučaju, svako okruženje ima brojne
varijable, kao što je refleksija od zidova, i zato
možda postignete bolje rezultate opcijom
"BEHD/HI" ako su zvučnici postavljeni visoko
iznad mjesta slušanja, čak i ako su postavljeni
odmah lijevo i desno.
Čak i ako do bude u suprotnosti s gore navedenim
savjetima, preporučujemo da pokrenete reprodukciju
višekanalnog surround softvera i odaberete postavku
koja daje najbolji osjećaj prostornosti i koja stvara
odgovarajući prostor između surround zvuka iz
surround zvučnika i zvuka iz prednjih zvučnika.
Ako niste sigurni što je najbolje, odaberite
"BEHD/LO" ili "BEHD/HI" i zatim upotrijebite
parametar udaljenosti zvučnika i podešavanje
glasnoće zvučnika kako biste postigli ispravan
balans.
x CRS. FREQ (frekvencija
skretnice zvučnika)
Omogućuje podešavanje skretničke frekvencije
basova zvučnika podešenih na "SMALL" u
izborniku SYSTEM. Ova opcija je raspoloživa
samo kad je barem jedan zvučnik podešen na
"SMALL" te na pokazivaču trepće indikator
odgovarajućeg zvučnika.
x DIMMER (svjetlina pokazivača)
Omogućuje podešavanje svjetline u 3 koraka.
Također možete upotrijebiti tipku DIMMER
na prijemniku.
50
Automatsko kalibriranje
odgovarajućih podešenja
(Izbornik A. CAL)
• Za detalje pogledajte "7: Automatsko
kalibriranje odgovarajućih parametara
(AUTO CALIBRATION)" (str. 31).
Uživanje u surround zvuku
Dolby Digital i DTS
Surround zvuk
(AUTO FORMAT DIRECT)
Mod Auto Format Direct (A.F.D.) vam omogućuje slušanje zvuka visoke vjernosti i odabir
načina dekodiranja za slušanje 2-kanalnog
stereo zvuka u višekanalnom formatu.
Pritisnite A.F.D. više puta za odabir
željeno zvučnog ugođaja.
Za detalje pogledajte "Vrste A.F.D. modova"
(str. 52).
nastavlja se
51
Vrste A.F.D. modova
Način
dekodiranja
A.F.D. mod
[Prikaz]
Višekanalni zvuk Učinak
nakon dekodiranja
(Automatsko
A.F.D. AUTO
prepoznavanje) [A.F.D. AUTO]
(Automatsko
prepoznavanje)
Reproducira zvuk onako kako je
snimljen/kodiran bez dodavanja surround
efekata. Međutim, ovaj prijemnik će
generirati niskofrekvencijski signal za
subwoofer kad nema LFE signala.
Dolby Pro
Logic
PRO LOGIC
[DOLBY PL]
4 kanala
Dolby Pro Logic dekodiranje. Signal
snimljen na 2 kanala bit će dekodiran u
4.1 kanala.
Dolby Pro
Logic II
PRO LOGIC II MOVIE
[PLII MV]
5 kanala
Dolby Pro Logic II Movie dekodiranje.
Ovaj način je idealan za filmove
snimljene u Dolby Surround formatu.
Osim toga, moguća je reprodukcija zvuka
u 5.1 kanala kod gledanja videa, te
presnimljenih ili starih filmova.
PRO LOGIC II MUSIC
[PLII MS]
5 kanala
Dolby Pro Logic II Music dekodiranje.
Ovaj način je idealan za običan stereo
signal, kao npr. kod CD diskova.
PRO LOGIC II GAME
[PLII GM]
5 kanala
Dolby Pro Logic II Game dekodiranje.
Ovo podešenje je idealno za igre.
Dolby Pro
Logic IIx
Neo:6
(Multi Stereo)
52
PRO LOGIC IIx MOVIE 6 kanala
[PLIIX MV]
Dolby Pro Logic IIx Movie dekodiranje.
Ovo podešenje proširuje Dolby Pro Logic
II Movie ili Dolby Digital 5.1 za
diskretne 6.1 kanale videozapisa.
PRO LOGIC IIx MUSIC 6 kanala
[PLIIX MS]
Dolby Pro Logic IIx Music dekodiranje.
Ovaj način je idealan za običan stereo
signal, kao npr. kod CD diskova.
PRO LOGIC IIx GAME 6 kanala
[PLIIX GM]
Dolby Pro Logic IIx Game dekodiranje.
Neo:6 Cinema
[NEO6 CIN]
6 kanala
DTS Neo:6 Cinema dekodiranje.
Neo:6 Music
[NEO6 MUS]
6 kanala
DTS Neo:6 Music dekodiranje. Ovaj
način je idealan za običan stereo signal,
kao npr. CD diskova.
MULTI STEREO
[MULTI ST.]
(Multi Stereo)
Reprodukcija 2-kanalnih lijevih/desnih
signala iz svih zvučnika. Međutim, kod
određenih podešenja zvučnika neće se iz
nekih zvučnika čuti zvuk.
Ako ste spojili subwoofer
Ako je audio signal 2-kanalni stereo, ili ne
posjeduje LFE signal, prijemnik će generirati
signal niske frekvencije za reprodukciju na
subwooferu. Međutim, takav signal se neće
generirati kod odabira opcija "NEO6 CIN" ili
"NEO6 MUS" kad su svi zvučnici podešeni na
"LARGE".
Odabir zvučnog ugođaja
U prednostima surround zvuka možete uživati
jednostavnim odabirom jednog od tvorničkih
podešenja zvučnih ugođaja. Ona će vam
omogućiti uzbudljiv i snažan zvuk kino ili
koncertne dvorane u vašem domu.
Napomene
• Ova funkcija ne djeluje kad je odabrana opcija
MULTI CH IN ili ANALOG DIRECT.
• DTS Neo:6 ne djeluje na DTS 2CH audio i zvuk
se reproducira kao 2-kanalni.
• Dolby Pro Logic IIx dekodiranje ne funkcionira za
signale DTS formata ili za signale s frekvencijom
uzorkovanja iznad 48 kHz.
Savjet
Kod prijema višekanalnog signala, aktivno je samo
Dolby Pro Logic IIx dekodiranje. Ako odaberete
mod dekodiranja koji nije Dolby Pro Logic IIx,
emitira se višekanalni zvuk (ako je kodiran).
Više puta pritisnite MOVIE za
odabir željenog zvučnog ugođaja
za videozapise ili pritisnite više
puta MUSIC za odabir zvučnog
ugođaja za glazbu.
Za detalje pogledajte "Vrste raspoloživih
zvučnih ugođaja" (str. 54).
nastavlja se
53
Vrste raspoloživih zvučnih ugođaja
Način
Sound mod
dekodiranja [Prikaz]
Učinak
Film
CINEMA STUDIO EX A
s [C.ST.EX A]
Reproducira zvuk s karakteristikama Sony Pictures
Entertainment "Cary Grant Theater" studija. Ovo je
standardni način reprodukcije, izvrstan za gledanje većine
vrsta filmova.
CINEMA STUDIO EX B
s [C.ST.EX B]
Reproducira zvuk s karakteristikama Sony Pictures
Entertainment "Kim Novak Theater" studija. Ovaj način
reprodukcije je idealan za gledanje SF ili akcijskih filmova s
mnogo zvučnih efekata.
CINEMA STUDIO EX C
s [C.ST.EX C]
Reproducira zvuk s karakteristikama Sony Pictures
Entertainment studija za snimanje. Ovaj način reprodukcije
je idealan za gledanje glazbenih ili klasičnih filmova kod
kojih je sadržaj zvučnog zapisa uglavnom glazbeni.
HALL [HALL]
Reproducira akustiku klasične koncertne dvorane.
Glazba
Slušalice
54
JAZZ CLUB [JAZZ]
Reproducira akustiku jazz kluba.
LIVE CONCERT
[CONCERT]
Reproducira akustiku dvorane s 300 sjedala.
HEADPHONE 2CH
[HP 2CH]
Ovaj mod se odabire automatski ako se upotrebljavaju
slušalice u 2-kanalnom modu (str. 56)/A.F.D. modu (str. 52).
Standardni 2-kanalni izvor zvuka će potpuno zaobići
procesiranje zvuka, a višekanalni surround formati bit će
pretvoreni u 2 kanala.
HEADPHONE DIRECT
[HP DIR]
Reproducira analogne signale bez procesiranja tonova,
zvučnih ugođaja, itd.
HEADPHONE MULTI
[HP MULTI]
Ovaj mod se automatski odabire ako upotrebljavate slušalice
uz odabran MULTI CH IN. Reproduciraju se analogni
signali koji ulaze preko MULTI CH IN priključnica i
pretvoreni su u 2 kanala.
HEADPHONE THEATER
s [HP THEA]
Ovaj mod se automatski odabire kad se upotrebljavaju
slušalice uz odabrani zvučni ugođaj za filmove ili glazbu.
Omogućuje simulaciju ugođaja kino dvorane kod uporabe
slušalica.
Digital Cinema Sound (DCS)
Napomene
Zvučni ugođaji s oznakom s koriste
DCS tehnologiju.
Jedinstvena tehnologija reprodukcije zvuka
koju je razvila tvrtka Sony u suradnji s Sony
Pictures Entertainment i koja omogućava
uživanje u uzbudljivom i snažnom kino zvuku
u okrilju doma. Uz "Digital Cinema Sound",
razvijenog ugradnjom DSP-a (Digital signal
processor) i mjerenjima, moguće je proizvesti
idealan zvuk kakvog je zamislio snimatelj, u
okrilju svog doma.
• Efekti virtualnih zvučnika mogu povećati količinu
šuma u reproduciranom signalu.
• Kod uporabe zvučnih ugođaja koji uključuju
virtualne zvučnike, neće se moći čuti zvukovi
izravno iz surround zvučnika.
• Ova funkcija ne djeluje u sljedećim slučajevima:
− ako je odabrana opcija MULTI CH IN ili
ANALOG DIRECT,
− za signale s frekvencijom uzorkovanja većom
od 48 kHz.
• Dekodiranje stražnjeg surround kanala ne radi kad
je odabran zvučni ugođaj za film ili glazbu (str. 44).
• Ako se odabere neki od sljedećih zvučnih ugođaja,
ne čuje se zvuk iz subwoofera ako su sve zvučnici
podešeni na "LARGE" u izborniku SYSTEM. No,
zvuk će se čuti i preko subwoofera ako ulazni
digitalni signal sadrži LFE signale ili ako su
prednji ili surround zvučnici podešeni na
"SMALL".
− HALL
− JAZZ
− CONCERT
CINEMA STUDIO EX modovi
CINEMA STUDIO EX modovi su prikladni
za reprodukciju filmova s DVD-ova (itd.), s
višekanalnim surround efektima. Omogućuje
reprodukciju zvuka s karakteristikama Sony
Pictures Entertainment studija.
CINEMA STUDIO EX modovi sastoje se od
sljedećih triju elemenata:
• Virtual Multi Dimension
Kreira 5 skupina virtualnih zvučnika iz
jednog para stvarnih surround zvučnika.
• Screen Depth Matching
Stvara dojam da zvuk dolazi iz zaslona kao
u kino dvoranama.
• Cinema Studio Reverberation
Stvara jeku koja oponaša zvuk u kino
dvoranama.
CINEMA STUDIO EX modovi koriste ta tri
elementa istovremeno.
Savjet
Format kodiranja DVD softvera i sl. možete
prepoznati tako da potražite oznaku na kutiji.
: Dolby Digital diskovi.
•
•
: Dolby Surround
kodirani programi
: DTS Digital Surround kodirani programi
•
Isključenje surround efekta za
film/glazbu
Pritisnite 2CH za odabir "2CH ST." ili pritisnite
A.F.D. više puta za odabir "A.F.D. AUTO".
55
Uporaba samo prednjih
zvučnika
Slušanje zvuka bez podešavanja
(2CH STEREO)
(ANALOG DIRECT)
U ovom modu zvuk se reproducira samo iz
prednjih lijevih/desnih zvučnika. Zvuk iz
subwoofera se ne čuje.
Standardan 2-kanalni stereo zvuk potpuno
zaobilazi postupak obrade, a višekanalni
izvori se konvertiraju u 2-kanalni zvuk.
Možete prebaciti zvuk odabranog ulaza na
dvokanalni analogni ulaz. Ova funkcija
omogućuje uživanje u visokokvalitetnim
analognim izvorima.
Kad koristite ovu funkciju, moguće je podesiti
samo glasnoću i balans prednjih zvučnika.
Pritisnite 2CH.
Napomena
U 2CH STEREO modu ne čuje se zvuk iz
subwoofera. Za slušanje 2-kanalnih stereo izvora
putem prednjih lijevih/desnih zvučnika i
subwoofera, odaberite "A.F.D. AUTO" (str. 52).
1
Pritisnite INPUT SELECTOR na
prijemniku kako biste odabrali
ulaz s kojeg želite slušati
analogni zvuk.
Možete također koristiti tipke ulaza na
daljinskom upravljaču.
2
Pritisnite DIRECT na prijemniku.
Čuje se analogni zvuk.
Napomena
Kad su priključene slušalice, na pokazivaču se
pojavi "HP DIR".
56
Resetiranje postavki
zvučnih ugođaja
U ovom postupku koristite tipke na
prijemniku.
Tuner
Slušanje FM/AM
radiopostaja
Putem ugrađenog tunera možete slušati FM i
AM radiopostaje. Prije toga provjerite jeste li
na prijemnik spojili FM i AM antene (str. 28).
Savjet
Skala izravnog ugađanja razlikuje se, ovisno o
oznaci područja kao u sljedećoj tablici. Detalje o
oznakama područja potražite na str. 2.
1
Pritisnite I/1 za isključivanje
prijemnika.
2
Dok držite 2CH, pritisnite I/1.
Oznaka područja
FM
AM
CEL, CEK, AU
50 kHz
9 kHz
Na pokazivaču se prikazuje "S.F. CLR." i
sve postavke zvučnih ugođaja vraćaju se
na početne vrijednosti.
57
Automatsko ugađanje
Ako je FM stereo prijem loš
Ako na pokazivaču trepće poruka "STEREO"
i FM stereo prijem je loš, odaberite mono
prijem tako da se zvuk poboljša.
Pritisnite FM MODE više puta dok se na
pokazivaču ne pojavi indikator "MONO". Za
povratak na stereo prijem pritisnite FM
MODE više puta dok na pokazivaču ne
prestane svijetliti indikator "MONO".
Izravno ugađanje
Frekvenciju željene postaje možete unijeti
izravno brojčanim tipkama.
1
Pritisnite TUNER za odabir FM
ili AM valnog područja.
2
Pritisnite TUNING + ili TUNING –.
Pritisnite tipku TUNING + za
pretraživanje od nižih prema višim
frekvencijama; pritisnite tipku TUNING
– za pretraživanje od viših prema nižim
frekvencijama.
Pretraživanje se zaustavlja kad se ostvari
prijem postaje.
Uporaba kontrola na prijemniku
1 Zakrenite INPUT SELECTOR za odabir
FM ili AM valnog područja.
2 Pritisnite TUNING MODE više puta za
odabir opcije "AUTO T.".
3 Pritisnite TUNING + ili TUNING –.
58
1
Pritisnite TUNER za odabir FM
ili AM valnog područja.
Također možete upotrijebiti INPUT
SELECTOR na prijemniku.
2
3
Pritisnite D.TUNING.
Brojčanim tipkama unesite
frekvenciju.
Primjer 1: FM 102,50 MHz
Odaberite 1 b 0 b 2 b 5 b 0
Primjer 2: AM 1,350 kHz
Odaberite 1 b 3 b 5 b 0
Ako ste ugodili AM postaju, podesite
usmjerenje AM okvirne antene za najbolji
prijem.
4
Pritisnite ENTER.
Možete također koristiti MEMORY/
ENTER na prijemniku.
Ako nije moguće ugađanje
postaje i ako upisani broj trepće
Provjerite da li ste upisali ispravnu frekvenciju.
Ako niste, ponovite korake od 2 do 4. Ako
upisani broj i dalje trepće, frekvencija se ne
koristi u vašem području.
Automatsko pohranjivanje
FM postaja
(AUTOBETICAL)
(Samo modeli s oznakom područja
CEL, CEK)
Ova funkcija omogućuje pohranjivanje do 30
FM i FM RDS postaja prema abecednom
redoslijedu pri čemu se svaka postaja pohrani
samo jednom. Osim toga, pohranjuju se samo
postaje s najčišćim signalom.
Ako želite pohraniti FM ili AM postaje jednu
po jednu, pogledajte "Pohranjivanje
radiopostaja" (str. 60). U ovom postupku
koristite tipke na prijemniku.
1
Pritisnite @/1 za isključenje
prijemnika.
nastavlja se
59
2
Pritisnite i zadržite MEMORY/
ENTER i pritisnite @/1 za
ponovno uključenje prijemnika.
Na pokazivaču se pojavi poruka "AUTOBETICAL SELECT" i prijemnik
pretražuje i pohranjuje sve FM i FM RDS
postaje u području prijema.
Kod RDS postaja, prijemnik najprije
provjerava ima li više postaja koje
emitiraju jednak program i zatim pohrani
samo onu s najčišćim signalom.
Odabrane RDS postaje se rasporede
prema nazivu u abecednom redoslijedu i
zatim im se pridijeli dvoznamenkasti kôd.
Podrobnije podatke o RDS sustavu
potražite na str. 63.
Običnim FM postajama pridjeljuju se
dvoznamenkaste oznake i pohranjuju se
iza RDS postaje.
Na kraju, na pokazivaču se na trenutak
pojavi poruka "FINISH" i prijemnik se
vraća u normalan način rada.
Pohranjivanje
radiopostaja
Moguće je ugoditi do 30 FM ili AM postaja.
Nakon toga je moguće jednostavno ugoditi
postaje koje često slušate.
Pohranjivanje radiopostaja
Napomene
• Nemojte pritiskati tipku na prijemniku ili
isporučenom daljinskom upravljaču za vrijeme
automatskog pohranjivanja FM postaja, osim @/1.
• Preselite li u neko drugo područje, ponovite ovaj
postupak za pohranjivanje postaja u novom
području.
• Podrobnije podatke o ugađanju pohranjenih
postaja potražite u poglavlju "Ugađanje
pohranjenih postaja" (str. 61).
• Ako nakon pohranjivanja postaja prema ovom
postupku pomaknete antenu, pohranjena
podešenja možda više neće vrijediti. U tom
slučaju, ponovite postupak za ponovno
pohranjivanje postaja.
1
Pritisnite više puta TUNER za
odabir FM ili AM valnog
područja.
Također možete upotrijebiti INPUT
SELECTOR na prijemniku.
2
Pomoću automatskog ugađanja
(str. 58) ili izravnog ugađanja
(str. 58) ugodite postaju koju
želite pohraniti.
Po potrebi promijenite mod FM prijema
(str. 58).
60
3
Pritisnite MEMORY.
Ugađanje pohranjenih postaja
Možete također koristiti MEMORY/
ENTER na prijemniku.
Na pokazivaču se na nekoliko sekundi
pojavi poruka "MEMORY". Prije no što
poruka "MEMORY" nestane, izvedite
korake 4 i 5.
4
Brojčanim tipkama odaberite
programski broj.
Za odabir programskog broja možete
također pritisnuti TUNING + ili
TUNING –. Ako poruka "MEMORY"
nestane prije odabira broja, ponovite
postupak od koraka 3.
5
Brojčane
tipke
Pritisnite ENTER.
Možete također koristiti MEMORY/
ENTER na prijemniku.
Postaja će biti pohranjena na odabrano
mjesto.
Ako poruka "MEMORY" nestane prije
no što pritisnete MEMORY, počnite
ponovo od koraka 3.
6
Ponovite korake od 1 do 5 za
pohranu druge postaje.
1
Pritisnite više puta TUNER za
odabir FM ili AM valnog
područja.
2
Pritisnite PRESET + ili PRESET
– više puta za odabir željene
pohranjene postaje.
Svakim pritiskom na tipku, možete birati
pohranjenu postaju na sljedeći način:
Željenu pohranjenu postaju možete također
odabrati pritiskom odgovarajuće brojčane
tipke. Nakon toga pritisnite ENTER.
nastavlja se
61
Uporaba tipaka na prijemniku
1 Pritisnite INPUT SELECTOR za odabir
FM ili AM valnog područja.
2 Pritisnite TUNING MODE više puta za
odabir opcije "PRESET T.".
3 Pritisnite TUNING +/– više puta za odabir
željene pohranjene postaje.
Imenovanje pohranjenih postaja
4
Pomoću kontrolne tipke 1/2
odaberite "4-TUNER".
5
Pritisnite kontrolnu tipku ili
kontrolnu tipku 3 za otvaranje
izbornika.
6
Pritisnite kontrolnu tipku 1/2
više puta za odabir "NAME IN".
7
Pritisnite kontrolnu tipku ili
kontrolnu tipku 3 za pristup
parametru.
Kursor trepće i možete odabrati znak.
Postupak unosa je opisan u "Kreiranje
naziva" u nastavku.
Povratak na prethodni prikaz
Pritisnite kontrolnu tipku 4.
Kreiranje naziva
1 Kontrolnom tipkom 1/2/4/3 kreirajte
naziv.
Pritisnite kontrolnu tipku 1/2 za odabir
znaka i zatim pritisnite kontrolnu tipku 4/3
za pomicanje kursora na sljedeće mjesto.
Ako pogriješite
Pritisnite kontrolnu tipku 4/3 dok ne
počne treptati znak koji želite promijenili,
zatim pritisnite kontrolnu tipku 1/2 za
odabir odgovarajućeg znaka.
Savjet
1
Pritisnite više puta TUNER za
odabir FM ili AM valnog
područja.
Pritiskom kontrolne tipke 1/2 možete odabrati
vrstu znaka na sljedeći način.
Abeceda (velika slova) t Brojevi t Simboli
Također možete upotrijebiti INPUT
SELECTOR na prijemniku.
2 Pritisnite kontrolnu tipku.
2
Odaberite pohranjenu postaju
koju želite imenovati (str. 61).
Napomena (samo model s oznakom
područja CEL, CEK)
3
Pritisnite AMP i zatim MENU.
Na pokazivaču se pojavi "1-LEVEL".
62
Pohranjuje se uneseni naziv.
Kad imenujete RDS postaju i odaberete je, prikazuje
se Program Service naziv umjesto naziva koji ste
unijeli. (Program Service naziv se ne može
promijeniti. Naziv koji ste unijeli bit će obrisan i
zamijenjen će ga Program Service naziv).
Uporaba RDS sustava
(RDS)
(Samo modeli s oznakom područja
CEL, CEK)
Ovaj prijemnik omogućuje uporabu sustava
RDS (Radio Data System) koji radiopostajama
omogućuje slanje dodatnih informacija zajedno
sa signalima redovitih programa. RDS
informacije se mogu prikazati.
Napomene
• RDS je raspoloživ samo za FM postaje.
• Ne pružaju sve FM postaje RDS usluge niti
emitiraju iste vrste RDS programa. Ako niste
upoznati s RDS uslugama na vašem području,
zatražite podrobnije informacije od lokalnih
radiopostaja.
Prijem RDS programa
Jednostavno odaberite postaju u FM
valnom području pomoću izravnog
ugađanja (str. 58), automatskog
ugađanja (str. 58), ili ugađanja
memoriranih postaja (str. 61).
Kad ugodite postaju s RDS uslugama,
zasvijetli indikator "RDS" i na pokazivaču se
pojavi naziv postaje.
Napomena
Prikaz RDS informacija
Kod prijema RDS postaje, na
prijemniku više puta pritisnite tipku
DISPLAY.
Svakim pritiskom na tipku, RDS informacije
na zaslonu se izmjenjuju na sljedeći način:
Program Service naziv t Frekvencija t
Oznaka vrste programa (PTY)a) t RT (radio
tekst) prikazb) t CT (točno vrijeme; 24-satni
sustav) t Odabrani zvučni ugođaj
a)
b)
Vrsta programa koji se emitira.
Tekstualne poruke koje šalje RDS postaja.
Napomene
• U slučaju hitnih obavijesti vladinih organizacija,
na pokazivaču trepće poruka "ALARM".
• Kad se poruka sastoji od 9 ili više znakova,
pomiče se na pokazivaču.
• Ako postaja ne pruža određenu RDS uslugu, na
pokazivaču se pojavi poruka "NO XXXX" (poput
"NO TEXT").
Opis vrsta programa
Indikator vrste Opis
programa
NEWS
Vijesti
AFFAIRS
Tematski programi kao dodatak
vijestima
INFO
Programi koji pružaju
informacije o najrazličitijim
temama, primjerice, teme iz
gospodarstva, medicinski savjeti
SPORT
Sportski program
EDUCATE
Obrazovni programi i praktični
savjeti
RDS možda neće raditi ispravno ako ugođena
postaja ne emitira ispravan RDS signal ili ako je
signal slab.
DRAMA
Radio igre i serije
CULTURE
Programi o nacionalnoj ili
regionalnoj kulturi, kao što su
jezik i socijalna pitanja
SCIENCE
Programi o prirodnim
znanostima i tehnologiji
nastavlja se
63
Indikator vrste Opis
programa
VARIED
Ostale vrste programa, primjerice,
razgovor s poznatim osobama,
nagradne igre i komedije
POP M
Popularna glazba
ROCK M
Rock glazba
EASY M
Lagana glazba
LIGHT M
Instrumentalna, vokalna i
zborna glazba
CLASSICS
Izvedbe velikih orkestara,
komorna glazba, opera, itd.
OTHER M
Glazba koja ne pripada niti
jednoj od prethodnih kategorija,
primjerice, Rhythm&Blues,
Reggae
WEATHER
Informacije o vremenu
FINANCE
Burzovna izvješća, trgovina, itd.
CHILDREN
Program za djecu
SOCIAL
Društvene teme.
RELIGION
Programi religioznog sadržaja
PHONE IN
Programi u kojima slušatelji
izražavaju svoja stajališta putem
telefona ili na javnim raspravama
TRAVEL
Programi o putovanjima. Ne
vrijedi za najave pronađene
funkcijom TP/TA.
LEISURE
Programi o rekreacijskim aktivnostima, primjerice, vrtlarstvu,
ribolovu, kuhanju, itd.
JAZZ
Jazz glazba
COUNTRY
Country glazba
NATION M
Programi s popularnom glazbom
određene zemlje ili područja
OLDIES
Programi sa evergreenima
FOLK M
Folk (narodna) glazba
DOCUMENT
Dokumentarni programi
NONE
Programi koji ne pripadaju niti
jednoj od navedenih kategorija
64
Ostali postupci
Promjena moda audio
ulaza (INPUT MODE)
Možete odabrati mod audio ulaza
podešavanjem moda audio ulaza kod spajanja
komponenata na digitalne i analogne audio
ulazne priključnice prijemnika.
1
Pritisnite INPUT SELECTOR na
prijemniku za odabir ulaza.
Također možete upotrijebiti tipke ulaza
na daljinskom upravljaču.
2
Pritisnite INPUT MODE na
prijemniku više puta za odabir
moda audio ulaza.
Na pokazivaču se pojavljuje odabran mod
audio ulaza.
Modovi audio ulaza
• AUTO IN
Daje prioritet digitalnim audio signalima u
slučaju digitalnog i analognog povezivanja.
Ako nema digitalnih audio signala, odabiru
se analogni audio signali.
• COAX IN
Odabiru se digitalni audio signali koji ulaze
preko DIGITAL COAXIAL priključnice.
• OPT IN
Odabiru se digitalni audio signali koji ulaze
preko DIGITAL OPTICAL priključnice.
• ANALOG
Odabiru se analogni audio signali koji ulaze
preko AUDIO IN (L/R) priključnica.
Napomene
Ovisno o ulazu, neki modovi audio ulaza ne mogu
se podesiti.
Gledanje komponentne
slike iz drugih izvora
(COMPONENT VIDEO ASSIGN)
Komponentni video ulaz možete dodijeliti
drugom ulazu.
1
Pritisnite AMP i zatim MENU.
Na pokazivaču se pojavi "1-LEVEL".
2
Pritisnite kontrolnu tipku 1/2
više puta za odabir "6-VIDEO".
3
Pritisnite kontrolnu tipku ili
kontrolnu tipku 3 za otvaranje
izbornika.
4
Pritisnite kontrolnu tipku 1/2
više puta za odabir "COMP.
V.A.".
5
6
7
Pritisnite kontrolnu tipku ili
kontrolnu tipku 3 za pristup
parametru.
8
Pritisnite kontrolnu tipku 1/2
više puta za odabir ulaza kojem
želite dodijeliti komponentni
video ulaz odabran u koraku 6
(primjerice, VIDEO 1).
U tom slučaju odaberite "DVD–VD1".
Kad pritisnete VIDEO 1, slika s komponente spojene na priključnice VIDEO 1
bit će komponentna. Ulaz koji se može
dodijeliti ovisi o svakom komponentnom
video ulazu. Podrobnosti potražite u
"Ulazi koje je moguće dodijeliti za
komponentni video ulaz" dolje.
Povratak na prethodni prikaz
Pritisnite kontrolnu tipku 4.
Ulazi koje je moguće dodijeliti
za komponentni video ulaz
Digitalni
Ulazi koji je
Prikaz
video ulaz mogu dodijeliti
DVD
Pritisnite kontrolnu tipku 1/2
više puta za odabir komponentnog video ulaza koji želite
dodijeliti (primjerice, DVD).
Pritisnite kontrolnu tipku ili
kontrolnu tipku 3 za potvrdu
odabira.
VIDEO 2
VIDEO 1
DVD–VD1
VIDEO 3
DVD–VD3
DVD
DVD–DVD
MD/TAPE
DVD–MD
SA-CD/CD
DVD–CD
AUX
DVD–AUX
VIDEO 1
VD2–VD1
VIDEO 2
VD2–VD2
VIDEO 3
VD2–VD3
MD/TAPE
VD2–MD
SA-CD/CD
VD2–CD
AUX
VD2–AUX
Napomene
• Nije moguće dodijeliti više komponentnih video
ulaza istome ulazu.
• Nije moguće upotrebljavati komponentni video ulaz
kao originalan ulaz ako je dodijeljen drugom ulazu.
65
Gledanje HDMI slika iz
ostalih ulaza
(HDMI ASSIGN)
Možete dodijeliti HDMI ulaz nekom drugom
ulazu.
1
Pritisnite AMP i zatim MENU.
Na pokazivaču se prikazuje "1-LEVEL".
2
Pritisnite kontrolnu tipku 1/2
više puta za odabir "6-VIDEO".
3
Pritisnite kontrolnu tipku ili
kontrolnu tipku 3 za otvaranje
izbornika.
4
Pritisnite kontrolnu tipku 1/2
više puta za odabir "HDMI A.".
5
Pritisnite kontrolnu tipku ili
kontrolnu tipku 3 za pristup
parametru.
6
7
Pritisnite kontrolnu tipku 1/2
više puta za odabir HDMI ulaza
kojeg želite dodijeliti
(primjerice, DVD).
8
Pritisnite kontrolnu tipku 1/2
više puta za odabir ulaza kojem
želite dodijeliti HDMI ulaz
odabran u koraku 6 (primjerice,
VIDEO 1).
U tom slučaju odaberite "DVD–VD1".
Kad pritisnete VIDEO 1, slika s komponente spojene na priključnice VIDEO 1
bit će HDMI. Zvuk će se emitirati preko
zvučnika TV prijemnika. Podrobnosti
potražite u " Spajanje komponenti s
HDMI priključnicama" (str. 26). Ulaz
kojem možete dodijeliti ovisi o svakom
HDMI ulazu. Podrobnosti potražite u
"Ulazi koje je moguće dodijeliti za HDMI
ulaz" dolje.
Povratak na prethodni prikaz
Pritisnite kontrolnu tipku 4.
Ulazi koje je moguće dodijeliti
za HDMI ulaz
HDMI ulaz Ulazi koji je
Prikaz
mogu dodijeliti
DVD
Pritisnite kontrolnu tipku ili
kontrolnu tipku 3 za potvrdu
odabira.
Na pokazivaču trepće "HDMI".
VIDEO 2
VIDEO 1
DVD–VD1
VIDEO 3
DVD–VD3
DVD
DVD–DVD
MD/TAPE
DVD–MD
SA-CD/CD
DVD–CD
AUX
DVD–AUX
VIDEO 1
VD2–VD1
VIDEO 2
VD2–VD2
VIDEO 3
VD2–VD3
MD/TAPE
VD2–MD
SA-CD/CD
VD2–CD
AUX
VD2–AUX
Napomene
• Nije moguće dodijeliti više HDMI ulaza istome
ulazu.
• Nije moguće upotrebljavati HDMI ulaz kao
originalan ulaz ako je dodijeljen drugom ulazu.
66
Imenovanje ulaza
Ulazima se može dodijeliti naziv duljine do 8
znakova i prikazati na pokazivaču prijemnika.
Funkcija je korisna za imenovanje priključenih
komponenata. Na taj način možete znati koja
komponenta je spojena na koju priključnicu.
1
Pritisnite tipku ulaza za odabir
ulaza koji želite imenovati.
Također možete upotrijebiti INPUT
SELECTOR na prijemniku.
2
3
Pritisnite AMP i zatim MENU.
Promjena prikaza na
pokazivaču
Možete provjeriti zvučne ugođaje i sl.
promjenom prikaza na pokazivaču.
U ovom postupku koristite tipke na prijemniku.
Pritisnite DISPLAY više puta.
Svakim pritiskom na tipku, prikaz se mijenja
na sljedeći način.
Svi ulazi osim FM i AM
Na pokazivaču se pojavi "1-LEVEL".
Indeksi naziv ulazaa) t Odabran ulaz t
Primijenjen zvučni ugođaj
Pomoću kontrolne tipke 1/2
odaberite "5-AUDIO" ili
"6-VIDEO".
FM i AM
4
Pritisnite kontrolnu tipku ili
kontrolnu tipku 3 za otvaranje
izbornika.
5
Pritisnite kontrolnu tipku 1/2
više puta za odabir "NAME IN".
6
Pritisnite kontrolnu tipku ili
kontrolnu tipku 3 za pristup
parametru.
Program Service nazivb) ili naziv pohranjene
radiopostajea) t Frekvencija t Oznaka
vrste programa (PTY)b) t RT (radio tekst)
prikazb) t CT (točno vrijeme; 24-satni
sustav)b) t Odabrani zvučni ugođaj
a)
Indeksni naziv se pojavljuje samo ako ste ga
dodijelili, za ulaz ili pohranjenu radiopostaju (str.
62, 67). Indeksni naziv se ne prikazuje ako su
uneseni samo razmaci ili ako je jednako nazivu
ulaza.
b)
Samo tijekom RDS prijema (samo modeli s
kodom područja CEL, CEK) (str. 63).
Kursor trepće i možete odabrati znak.
Postupak unosa je opisan u "Kreiranje
naziva" (str. 62).
Povratak na prethodni prikaz
Pritisnite kontrolnu tipku 4.
67
Uporaba sleep timera
Možete podesiti prijemnik tako da se
automatski isključi nakon određenog vremena.
Pritisnite SLEEP više puta dok je
prijemnik uključen.
Svakim pritiskom na tipku SLEEP, prikaz se
mijenja ciklički na sljedeći način:
2-00-00 t 1-30-00 t 1-00-00 t 0-30-00
t OFF
Snimanje uporabom
prijemnika
Snimanje na MiniDisc ili audio
kasetu
Možete snimati na MiniDisc ili na kasetu
pomoću prijemnika. Pogledajte upute za
uporabu kasetofona i MD rekordera.
1
Dok se upotrebljava funkcija sleep timera, na
pokazivaču se prikazuje "SLEEP".
Pritisnite jednu od tipaka ulaza
kako biste odabrali komponentu
za reprodukciju.
Savjet
Također možete upotrijebiti INPUT
SELECTOR na prijemniku.
Ako želite provjeriti preostalo vrijeme prije isključivanja prijemnika, pritisnite SLEEP. Pritisnete li
ponovno SLEEP, sleep timer će se isključiti.
2
Pripremite komponentu za
reprodukciju.
Primjerice, umetnite CD u CD uređaj.
3
Pripremite komponentu za
snimanje.
Umetnite praznu kasetu ili MD disk u
uređaj za snimanje i podesite razinu za
snimanje.
4
Pokrenite snimanje i nakon toga
reprodukciju na odgovarajućim
uređajima.
Napomene
• Postavke zvuka ne utječu na izlazni signal iz
priključnica MD/TAPE OUT.
• Ulazni audio signali s priključnica MULTI CH IN
ne izlaze iz izlaznih analognih priključnica (OUT)
čak ni kad je odabrana opcija MULTI CH IN.
Izlaze analogni audio signali tekućeg ili prethodno
korištenog ulaza.
68
Snimanje na medij za snimanje
Možete snimati iz video komponente pomoću
prijemnika. Pogledajte upute za uporabu
uređaja za snimanje.
1
Pritisnite jednu od tipaka ulaza
kako biste odabrali
komponentu za reprodukciju.
Također možete upotrijebiti INPUT
SELECTOR na prijemniku.
2
Pripremite uređaj za
reprodukciju.
Primjerice, umetnite video kasetu koju
želite kopirati u videorekorder.
3
Pripremite uređaj za snimanje.
Umetnite praznu video kasetu ili sl. u
uređaj za snimanje (VIDEO 1).
4
Pokrenite snimanje i nakon toga
reprodukciju na odgovarajućim
uređajima.
Uporaba daljinskog upravljača
Programiranje daljinskog
upravljača
Možete programirati daljinski upravljač za
upravljanje komponentama koje nisu marke
Sony tako da promijenite kôd. Nakon
memoriranja upravljačkih signala, možete
upravljati željenom komponentom kao
dijelom sustava.
Također možete programirati daljinski
upravljač za Sony komponente kojima
daljinski upravljač ne može upravljati. Imajte
na umu da daljinski upravljač može utjecati
samo na komponente koje primaju bežične
infracrvene kontrolne signale.
1
Polako trepće indikator RM SET UP.
2
Napomene
• Neki izvori sadrže tehnologiju za sprječavanje
presnimavanja. U tom slučaju neće biti moguće
snimanje iz uređaja za reprodukciju.
• Ulazni audio signali s priključnica MULTI CH IN
ne izlaze iz izlaznih analognih priključnica
(AUDIO OUT) čak ni kad je odabrana opcija
MULTI CH IN. Izlaze analogni audio signali
tekućeg ili prethodno korištenog ulaza.
Pritisnite RM SET UP.
Pritisnite tipku ulaza
komponente kojom želite
upravljati.
Primjerice, ako želite upravljati CD
uređajem, pritisnite SA-CD/CD.
Uključuje se indikator RM SET UP.
3
Pritisnite brojčane tipke za
unos brojčanog koda (ili više
kodova ako ih ima više) koji
odgovaraju komponenti i
proizvođaču komponente kojim
želite upravljati (osim TV
prijemnika).
Pogledajte tablice na str. 71 za
informacije o brojčanim kodovima koji
odgovaraju komponenti i proizvođaču
komponente (prve dvije i zadnje dvije
znamenke brojčanog koda odgovaraju
kategoriji i kodu proizvođača).
nastavlja se
69
4
Pritisnite ENTER.
Nakon provjere brojčanog koda, indikator
polako zatrepće dva puta i daljinski
upravljač automatski izlazi iz moda
programiranja.
5
Ponovite korake 1 do 4 za
ostale komponente.
Za programiranje daljinskog
upravljača za TV prijemnik
1 Pritisnite RM SET UP.
Polako trepće indikator RM SET UP.
2 Pritisnite TV.
3 Pritisnite brojčane tipke za unos brojčanog
koda (ili jednog od kodova ako ih ima više)
za TV prijemnik. Za podrobnosti pogledajte
str. 72.
4 Pritisnite ENTER.
Nakon provjere brojčanog koda, indikator
polako zatrepće dva puta i daljinski
upravljač automatski izlazi iz moda
programiranja.
Za prekidanje programiranja
Pritisnite RM SET UP tijekom bilo kojeg
koraka. Indikator RM SET UP zatrepće brzo
četiri puta. Daljinski upravljač automatski
izlazi iz moda programiranja.
Za uključivanje ulaza nakon
programiranja
Pritisnite programiranu tipku za uključivanje
željenog ulaza.
Ako programiranje nije uspjelo,
provjerite sljedeće:
• Ako se u koraku 1 ne uključi indikator,
baterije su slabe. Zamijenite obje baterije.
• Ako indikator brzo zatrepće četiri puta
tijekom unosa brojčanog koda, došlo je do
pogreške. Ponovite postupak od koraka 1.
70
Napomene
• Indikator se isključuje kad se pritisne
odgovarajuća tipka.
• Ako se u koraku 2 pritisne više tipaka ulaza, važit
će samo zadnje pritisnuta.
• Ako u koraku 2 pritisnete TUNER, tipku možete
programirati samo za upravljanje tunerom (str. 74).
• Ako se pritisne tipka ulaza u koraku 3, odabire se
novi ulaz i postupak programiranja se vraća na
početak koraka 3.
• Kod brojčanih kodova, vrijede samo tri zadnja
unesena broja.
Brisanje memorije daljinskog
upravljača
Za brisanje svih programa i povratak na
tvorničke postavke, postupite na sljedeći
način.
Pritisnite istovremeno @/1, AV
@/1 i MASTER VOL –.
Indikator zatrepće tri puta i zatim se isključuje.
Brojčani kodovi prema
komponentama i proizvođaču
komponente
Upotrijebite brojčane kodove u sljedećim
tablicama za upravljanje komponentama koje
nisu marke Sony, kao i komponentama Sony
kojima daljinski upravljač normalno ne
upravlja. S obzirom da signal daljinskog
upravljača ovisi o modelu i godini proizvodnje
komponente, neke komponente mogu imati
više od jednog koda. Ako ne uspijete
programirati daljinski upravljač pomoću
jednog koda, pokušajte s drugim.
Napomene
• Brojčani kodovi temelje se na najnovijim
informacijama dostupnima za svakog proizvođača.
Ipak, postoji mogućnost da vaša komponenta neće
reagirati na neke ili sve kodove.
• Neke od tipaka ulaza na ovom daljinskom
upravljaču možda neće biti dostupne kod uporabe
određene komponente.
Upravljanje CD uređajem
Upravljanje LD uređajem
Proizvođač
Kod(ovi)
Proizvođač
Kod(ovi)
SONY
101, 102, 103
SONY
601, 602, 603
DENON
104, 123
PIONEER
606
JVC
105, 106, 107
Upravljanje Video CD uređajem
KENWOOD
108, 109, 110
MAGNAVOX
111, 116
MARANTZ
116
ONKYO
112, 113, 114
Upravljanje videorekorderom
PANASONIC
115
Proizvođač
Kod(ovi)
PHILIPS
116
SONY
PIONEER
117
701, 702, 703, 704,
705, 706
TECHNICS
115, 118, 119
YAMAHA
120, 121, 122
Proizvođač
Kod(ovi)
SONY
605
AIWA*
710, 750, 757, 758
AKAI
707, 708, 709, 759
BLAUPUNKT
740
Upravljanje DAT uređajem
EMERSON
711, 712, 713, 714,
715, 716, 750
Proizvođač
Kod(ovi)
FISHER
717, 718, 719, 720
SONY
203
GENERAL ELECTRIC
721, 722, 730
PIONEER
219
GOLDSTAR/LG
723, 753
GRUNDIG
724
Upravljanje MD rekorderom
HITACHI
722, 725, 729, 741
Proizvođač
Kod(ovi)
ITT/NOKIA
717
SONY
301
JVC
726, 727, 728, 736
DENON
302
MAGNAVOX
730, 731, 738
JVC
303
MITSUBISHI/MGA
732, 733, 734, 735
KENWOOD
304
NEC
736
PANASONIC
729, 730, 737, 738,
739, 740
PHILIPS
729, 730, 731
PIONEER
729
RCA/PROSCAN
722, 729, 730, 731,
741, 747
Upravljanje kasetofonom
Proizvođač
Kod(ovi)
SONY
201, 202
DENON
204, 205
KENWOOD
206, 207, 208, 209
SAMSUNG
742, 743, 744. 745
NAKAMICHI
210
SANYO
717, 720, 746
PANASONIC
216
SHARP
748, 749
PHILIPS
211, 212
TELEFUNKEN
751, 752
PIONEER
213, 214
TOSHIBA
747, 756
TECHNICS
215, 216
ZENITH
754
YAMAHA
217, 218
* Ako AIWA videorekorder ne radi čak i ako ste
unijeli kôd za AIWA, unesite kôd za Sony.
nastavlja se
71
Upravljanje DVD uređajem
Upravljanje TV prijemnikom
Proizvođač
Kod(ovi)
Proizvođač
Kod(ovi)
SONY
401, 402, 403
SONY
501
BROKSONIC
424
AIWA
536, 539, 501
DENON
405
AKAI
503
HITACHI
416
AOC
503
JVC
415, 423
CENTURION
566
MITSUBISHI
419
CORONADO
517
ORITRON
417
CURTIS-MATHES
503, 551, 566, 567
PANASONIC
406, 408, 425
DAYTRON
517, 566
PHILIPS
407
DAEWOO
PIONEER
409, 410
504, 505, 506, 507,
515, 544
RCA
414
SAMSUNG
416, 422
TOSHIBA
404, 421
ZENITH
418, 420
Upravljanje DVD rekorderom
Proizvođač
Kod(ovi)
SONY
403
72
FISHER
508, 545
FUNAI
548
FUJITSU
528
GOLDSTAR/LG
503, 512, 515, 517,
534, 544, 556, 568
GRUNDIG
511, 533, 534
HITACHI
513, 514, 515, 517,
534, 544, 556, 568
ITT/NOKIA
521, 522
J.C.PENNY
503, 510, 566
JVC
516, 552
KMC
517
MAGNAVOX
503, 518, 544, 515,
517, 566
MARANTZ
527
MITSUBISHI/MGA
503, 519, 527, 544,
566, 568
NEC
503, 520, 544, 554,
517, 540, 566
NORDMENDE
530, 558
NOKIA
521, 522, 573, 575
PANASONIC
509, 524, 553, 559, 572
PHILIPS
515, 518, 557, 570,
571
PHILCO
503, 504, 514, 517,
518
PIONEER
509, 525, 526, 540,
551, 555
PORTLAND
503
QUASAR
509, 535
Proizvođač
Kod(ovi)
Upravljanje satelitskim tunerom
RADIO SHACK
503, 510, 527, 565,
567
Proizvođač
Kod(ovi)
SONY
RCA/PROSCAN
510, 523, 529, 544,
503
801, 802, 803, 804,
824, 825, 865
AMSTRAD
845, 846
SAMSUNG
503, 515, 531, 532,
534, 544, 556, 557,
517, 562, 563, 566,
569
BskyB
862
GENERAL ELECTRIC
(GE)
866
SAMPO
566
GRUNDIG
859, 860
SABA
547, 537, 549, 558,
530
HUMAX
846, 847
THOMSON
857, 861, 864
508, 545, 546, 560,
567
PACE
848, 849, 850, 852,
862, 863, 864
SCOTT
503, 566
PANASONIC
818, 855
SEARS
517, 510, 508, 503,
518, 551
PHILIPS
856, 857, 858, 859,
860, 864, 874
SHARP
535, 550, 517, 561,
565
NOKIA
851, 853, 854, 864
RCA/PROSCAN
866, 871
SYLVANIA
503, 518, 566
THOMSON
530, 537, 547, 549
TOSHIBA
SANYO
BITA/HITACHI
868
HUGHES
867
535, 539, 540, 541,
551
JVC/Echostar/Dish
Network
873
TELEFUNKEN
537, 538, 547, 549,
558, 530
MITSUBISHI
872
TEKNIKA
517, 518, 567
SAMSUNG
875
TOSHIBA
869, 870
WARDS
503, 517, 566
YORK
566
Upravljanje kabelskim prijemnikom
ZENITH
542, 543, 567
Proizvođač
Kod(ovi)
GE
509, 510, 503, 544
SONY
821, 822, 823
LOEWE
515, 534, 556
HAMLIN/REGAL
836, 837, 838, 839, 840
JERROLD/G.I./
MOTOROLA
806, 807, 808, 809, 810,
811, 812, 813, 814, 819
JERROLD
830, 831
OAK
841, 842, 843
PANASONIC
816, 826, 832, 833,
834, 835
PHILIPS
830, 831
PIONEER
828, 829
RCA
805
SCIENTIFIC ATLANTA 815, 816, 817
TOCOM/PHILIPS
830, 831
ZENITH
826, 827
nastavlja se
73
Upravljanje tunerom
Proizvođač
Kod(ovi)
SONY
002, 005
Upravljanje blu-ray rekorderom
Proizvođač
Kod(ovi)
SONY
310, 311, 312
Upravljanje PSX
Proizvođač
Kod(ovi)
SONY
313, 314, 315
Upravljanje DVD/VIDEO COMBO
uređajem
Proizvođač
Kod(ovi)
SONY
411
Upravljanje DVD/HDD COMBO
uređajem
Dodatne informacije
Rječnik
x Dolby Digital
Digitalni sustav kodiranja i dekodiranja kojeg je
razvila tvrtka Dolby Laboratories, Inc. Sastoji
se od prednjeg (lijevog/desnog), središnjeg,
surround (lijevog/desnog) i subwoofer kanala.
To je odabrani audio standard za DVD-video i
poznat je pod nazivom 5.1-kanalni surround
zvuk. S obzirom da se surround informacija
reproducira kao stereo, postiže se realističniji
zvuk i osjećaj nazočnosti, nego kod Dolby
surround sustava.
x Dolby Digital Surround EX
Akustička tehnologija koju je razvila tvrtka
Dolby Laboratories, Inc. Stražnji surround
zvuk kao matrica unesen je u običan lijevi i
desni surround kanal tako da se zvuk može
reproducirati 6.1-kanalno. Aktivne scene su
tako snimljene dinamičnije i realističnije.
Proizvođač
Kod(ovi)
x Dolby Pro Logic II
SONY
403
Ova tehnologija konvertira snimljeni 2-kanalni
stereo zvuk u reproducirani 5.1-kanalni. Postoji
mod MOVIE za filmove i mod MUSIC za
stereo izvore poput glazbe. Stari filmovi
kodirani sa standardnim stereo zvukom mogu
se slušati u 5.1-kanalnom formatu.
x Dolby Pro Logic IIx
Tehnologija 7.1-kanalne (ili 6.1) reprodukcije.
Osim zvuka kodiranog kao Dolby Digital
Surround EX, i 5.1-kanalni Dolby Digital audio
se može reproducirati kao 7.1 ili 6.1-kanalni.
Osim toga, postojeće stereo snimke mogu se
reproducirati u 7.1 ili 6.1-kanalnom formatu.
x Dolby Surround (Dolby Pro Logic)
Tehnologija obrade zvuka koju je razvila tvrtka
Dolby Laboratories, Inc. Središnja i mono
surround informacija je pohranjena u obliku
matrice u dva stereo kanala. Kod reprodukcije
se zvuk dekodira i emitira kao 4-kanalni
surround. Ova je najuobičajeniji format za
DVD-video.
74
x DTS 96/24
x Komponentni video
Format visokokvalitetnog digitalnog zvuka.
Omogućuje snimanje zvuka uz frekvenciju
uzorkovanja i brzinu prijenosa od 96 kHz/24
bita, što je najveća vrijednost za DVD-video.
Broj kanala za reprodukciju ovisi o softveru.
Format za prijenos video signala pri kojem se
informacija sastoji od tri odvojena signala:
svjetlina Y, intenzitet boje Pb i intenzitet boje
Pr. Omogućuje vjerniji prijenos slika visoke
kvalitete, kao što je DVD video ili HDTV.
Priključnice su označene zeleno, plavo i crveno.
x DTS Neo:6
Ova tehnologija pretvara snimljeni 2-kanalni
stereo zvuk u 6.1-kanalni. Na raspolaganju su
dva moda, ovisno o izvoru reprodukcije ili
osobnim željama: CINEMA za filmove i
MUSIC za stereo izvore poput glazbe.
x Kompozitni video
Standardni format za prijenos video signala.
Kombinira se signal svjetline Y i signal
intenziteta boje C u jedan signal.
x DTS Digital Surround
Digitalna tehnologija kodiranja i dekodiranja
zvuka za kino dvorane koju je razvila tvrtka
Digital Theater Systems, Inc. Komprimira
zvuk manje od Dolby Digital sustava i
omogućuje veću kvalitetu reprodukcije zvuka.
x DTS-ES
Format za 6.1-kanalnu reprodukciju sa
stražnjim surround informacijama. Postoje
dva moda: "Discrete 6.1", koji snima svaki
kanal neovisno, i "Matrix 6.1", koji pretvara
stražnji surround kanal u matricu i spaja s LS i
RS kanalima. Prikladan je za reprodukciju
zvučnih zapisa filmova.
x Frekvencija uzorkovanja
Kako bi se analogni signali pretvorili u
digitalne, potrebno ih je kvantizirati. Postupak
se naziva uzorkovanje, a broj ciklusa kvantizacije u jednoj sekundi se naziva frekvencija
uzorkovanja. Standardni glazbeni CD
pohranjuje podatke uzorkovane 44 100 puta u
sekundi, što predstavlja frekvenciju uzorkovanja od 44,1 kHz. Općenito, veća frekvencija
uzorkovanja znači veću kvalitetu zvuka.
x HDMI (High-Definition
Multimedia Interface)
Tehnologija koja je razvijena modificiranjem
DVI (Digital Visual Interface) tehnologije
spajanja uređaja za prikaz slike iz skupine AV
uređaja. Ovaj sustav omogućuje prijenos
video, audio i kontrolnih signala u digitalnom
formatu.
75
Mjere opreza
O postavljanju
• Prije uporabe prijemnika, provjerite je li
napon vašeg mrežnog napajanja pogodan za
rad uređaja.
Napon je označen na natpisnoj pločici sa
stražnje strane uređaja.
• Uređaj nije odspojen iz mrežnog napajanja
sve dok je mrežni utikač priključen na zidnu
utičnicu, čak i ako je sam uređaj isključen.
• Ako duže vremena nećete koristiti uređaj,
izvucite mrežni utikač iz zidne utičnice. Pri
tome, prihvatite utikač i nemojte povlačiti
kabel.
• Mrežni kabel smiju mijenjati samo stručne
osobe.
• Postavite prijemnik na mjesto na kojem je
osigurano dovoljno prozračivanje kako bi
spriječili nakupljanje topline i time produžili
vijek trajanja prijemnika.
• Nemojte postavljati prijemnik u blizini
izvora topline, nemojte ga izlagati izravnom
utjecaju sunčevih zraka, jake prašine ili
mehaničkih udara.
• Na kućište prijemnika nemojte stavljati ništa
što bi moglo blokirati otvore za ventilaciju i
uzrokovati kvar uređaja.
• Nemojte postavljati prijemnik u blizinu
uređaja poput TV prijemnika, video uređaja
ili kasetofona. (Ako se prijemnik koristi zajedno s TV prijemnikom, video uređajem ili
kasetofonom i postavi preblizu tim uređajima,
mogu se pojaviti šumovi i smanjiti se
kvaliteta slike. To posebno vrijedi ako se
upotrebljava sobna antena. Preporučujemo
zato uporabu vanjske antene.)
• Imajte na umu da kod postavljanja
prijemnika na posebno obrađen pod
(poliran, nauljen, premazan voskom), mogu
nastati mrlje ili može izblijediti boja.
O zagrijavanju
O radu
Iako se tijekom rada prijemnik zagrijava, to
nije kvar. Kod dulje uporabe s povišenom
glasnoćom, kućište se zagrijava na gornjoj i
donjoj, te bočnim stranama. Nemojte ga
dodirivati jer postoji opasnost od opeklina.
Prije priključenja ostalih komponenata,
obratite pozornost da je prijemnik isključen i
izvucite mrežni utikač iz zidne utičnice.
O sigurnosti
Ako u unutrašnjost uređaja upadne strani
predmet ili se prolije tekućina, izvucite mrežni
utikač iz zidne utičnice i prije daljnje uporabe,
odnesite uređaj u servis na provjeru.
O izvorima napajanja
O čišćenju
Očistite kućište, prednju ploču i kontrole
mekom krpom koju je potrebno navlažiti u
otopini blagog sredstva za pranje. Nemojte
koristiti abrazivne spužve, zrnata sredstva ili
otopine kao što su alkohol ili benzin.
Imate li bilo kakvih pitanja ili naiđete na
problem pri uporabi prijemnika, molimo da se
obratite najbližem ovlaštenom Sony
prodavatelju ili servisu.
76
U slučaju problema
Ako za vrijeme uporabe prijemnika naiđete na
bilo koji od sljedećih problema, koristite ove
upute za otklanjanje kvarova.
Nema zvuka ili je vrlo tih bez obzira na
odabir komponente.
• Provjerite jesu li zvučnici i komponente
ispravno spojeni.
• Provjerite jesu li prijemnik i sve
komponente uključeni.
• Možda je kontrola MASTER VOLUME
postavljena na "VOL MIN".
• Provjerite da SPEAKERS (OFF/A/B/A+B)
nije postavljena na "OFF".
• Provjerite jesu li možda spojene slušalice.
• Pritisnite MUTING na daljinskom
upravljaču za uključenje zvuka.
• Provjerite jeste li odabrali odgovarajuću
komponentu tipkama ulaza.
• Aktivirala se zaštita na prijemniku.
Isključite prijemnik, uklonite uzrok
kratkog spoja i ponovno uključite
prijemnik.
Ne čuje se zvuk iz određene
komponente.
• Provjerite je li komponenta ispravno
spojena na odgovarajuće audio ulaze.
• Provjerite je(su) li kabel(i) do kraja
utaknut(i) u priključnice na prijemniku i
komponentama.
Ne čuje se zvuk iz jednog od prednjih
zvučnika.
• Spojite slušalice na PHONES priključak
kako bi provjerili čuje li se zvuk u
slušalicama. Ako se u slušalicama čuje
samo jedan kanal, komponenta možda
nije ispravno spojena na prijemnik.
Provjerite jesu li kabeli do kraja utaknuti
u priključke na prijemniku i komponenti.
Ako se u slušalicama čuje zvuk oba
kanala, možda prednji zvučnik nije
ispravno spojen na prijemnik. Provjerite
spoj prednjeg zvučnika iz kojeg se ne
čuje zvuk.
• Spojite priključnicu i lijevog i desnog
kanala analogne komponente, a ne samo
jednu od njih. Koristite audio kabel (nije
isporučen).
Nema zvuka iz analognih 2-kanalnih
izvora.
• Provjerite da INPUT MODE nije podešen
na "COAX IN" ili "OPT IN" za odabrani
ulaz (str. 64).
• Provjerite da nije odabrana funkcija
MULTI CH IN.
Nema zvuka iz digitalnih izvora
(iz COAXIAL ili OPTICAL ulazne
priključnice).
• Provjerite da INPUT MODE nije podešen
na "ANALOG" (str. 64). Provjerite da
INPUT MODE nije podešen na "COAX
IN" za izvore preko OPTICAL ulazne
priključnice niti na "OPT IN" za izvore
preko ulazne priključnice COAXIAL.
• Provjerite da nije odabrana funkcija
MULTI CH IN.
nastavlja se
77
Izvor zvuka koji je priključen na HDMI
priključnicu ne čuje se preko TV
zvučnika.
• Provjerite HDMI spajanje.
• Nije moguće slušati Super Audio CD
spajanjem preko HDMI.
• Ovisno o komponenti za reprodukciju,
možda je potrebno podesiti komponentu.
Pogledajte upute za uporabu isporučene
uz svaku od komponenata.
Lijevi i desni signal nisu uravnoteženi
ili su zamijenjeni.
• Provjerite jesu li zvučnici i komponente
ispravno i čvrsto spojeni.
• Podesite balans u izborniku LEVEL.
Čuje se jaki šum ili brujanje.
• Provjerite jesu li zvučnici i komponente
sigurno i čvrsto spojeni.
• Provjerite jesu li spojni kabeli udaljeni od
transformatora ili motora i bar 3 metra od
TV prijemnika ili fluorescentne rasvjete.
• Odmaknite TV prijemnik od audio
komponenata.
• Utikači i utičnice su zaprljani. Obrišite ih
krpom koju ste navlažili alkoholom.
Nema zvuka iz središnjeg/surround/
stražnjeg surround zvučnika, ili je zvuk
vrlo tih.
• Odaberite mod CINEMA STUDIO EX
(str. 54).
• Podesite glasnoću zvučnika (str. 34).
• Provjerite je li središnji zvučnik podešen
na "SMALL" ili "LARGE" (str. 41).
• Provjerite je li stražnji surround zvučnik
podešen na "YES" (str. 41).
78
Nema zvuka iz stražnjeg surround
zvučnika.
• Neki diskovi nemaju Dolby Digital
Surround EX oznake čak i ako se na
njihovom omotu nalazi znak Dolby
Digital Surround EX. U tom slučaju
odaberite "SB ON" (str. 39).
Ne čuje se zvuk iz subwoofera.
• Provjerite je li subwoofer spojen čvrsto i
pravilno.
• Uključite subwoofer.
• Podesite subwoofer na "YES" (str. 41).
• S nekim zvučnim ugođajima neće se čuti
zvuk iz subwoofera.
Nije moguće postići surround efekt
• Provjerite je li uključen zvučni ugođaj
(pritisnite MOVIE ili MUSIC).
• Zvučni ugođaji ne rade kod signala s
frekvencijom uzorkovanja većom od
48 kHz.
Ne reproducira se Dolby Digital ili DTS
višekanalni zvuk.
• Provjerite je li DVD, itd. snimljen u
Dolby Digital ili DTS formatu.
• Kod spajanja DVD uređaja i sl. na
digitalne ulaze ovog prijemnika,
provjerite audio podešenje (podešenje
audio ulaza) spojene komponente.
Snimanje nije moguće.
• Provjerite jesu li komponente ispravno
spojene.
• Odaberite komponentu izvora zvuka
pomoću tipaka ulaza.
FM prijem je loš
• Koristite 75-ohmski koaksijalni kabel
(nije dio isporuke) za spajanje prijemnika
na vanjsku FM antenu kao na sljedećoj
slici. Spojite li prijemnik na vanjsku
antenu, uzemljite antenu za zaštitu od
munje. Kako biste spriječili eksploziju
plina, nemojte spajati vodič za uzemljenje
na plinsku cijev.
Vanjska FM antena
Prijemnik
Vodič za uzemljenje
(nije isporučen)
Na uzemljenje
Ne mogu se ugoditi radijske postaje.
• Provjerite jesu li antene čvrsto spojene.
Podesite antene i ako je potrebno,
priključite vanjsku antenu.
• Signal postaja je suviše slab (pri automatskom ugađanju). Koristite izravno
ugađanje.
• Provjerite jeste li ispravno podesili korak
ugađanja (kod izravnog ugađanja AM
postaja).
• Nijedna postaja nije pohranjena ili su
pohranjene postaje obrisane (pri ugađanju
pomoću pretraživanja pohranjenih
postaja). Pohranite postaje (str. 60).
• Pritisnite DISPLAY tako da se na
pokazivaču pojavi frekvencija.
Željene RDS informacije nisu vidljive
na pokazivaču.*
• Obratite se radiopostaji i provjerite pruža
li takve usluge. Ako je tako, usluga je
možda privremeno nedostupna.
Na TV zaslonu ili monitoru nema slike
ili je slika nejasna.
• Odaberite odgovarajući ulaz na
prijemniku.
• Postavite TV prijemnik u odgovarajući
ulaz.
• Odmaknite TV prijemnik od audio
komponenata.
• Ispravno dodijelite video ulaz
komponenti.
Slika izvora spojenog na HDMI
priključnicu se ne vidi na TV zaslonu.
• Provjerite HDMI spajanje.
• Ovisno o komponenti za reprodukciju,
možda je potrebno podesiti komponentu.
Pogledajte upute za uporabu isporučene
uz svaku od komponenata.
• Pravilno dodijelite HDMI ulaz.
Indikator MULTI CHANNEL DECODING
ne svijetli plavo.
• Provjerite je li komponenta za
reprodukciju spojena na digitalnu
priključnicu i da je ulaz podešen pravilno
na ovom prijemniku.
• Provjerite odgovara li ulazni izvor
softvera koji se reproducira višekanalnom
formatu.
• Provjerite je li komponenta za reprodukciju
podešena na višekanalni zvuk.
RDS ne radi.*
• Provjerite je li ugođena FM RDS postaja.
• Odaberite FM postaju s jačim signalom.
nastavlja se
79
Daljinski upravljač
Daljinski upravljač ne radi.
• Usmjerite daljinski upravljač prema
senzoru na prijemniku.
• Uklonite prepreke između daljinskog
upravljača i prijemnika.
• Ako su baterije istrošene, sve ih
zamijenite novima.
• Provjerite jeste li odabrali odgovarajući
ulaz na daljinskom upravljaču.
* Samo modeli s oznakom područja CEL, CEK.
Poruke o pogreškama
Dođe li do nepravilnosti u radu, na pokazivaču
će se pojaviti poruka. Moguće je provjeriti
stanje sustava prema poruci. Pogledajte
sljedeću tablicu za rješenje problema. Ako ne
možete uklonit problem, obratite se najbližem
ovlaštenom Sony servisu. Pojavi li se poruka o
grešci tijekom automatskog kalibriranja, pogledajte "Oznake grešaka i upozorenja" (str. 32)
kako biste riješili problem.
DEC. EROR
Pojavljuje se ako prijemnik ne može
dekodirati ulazni signal (npr. DTS-CD) kad
je opcija "DEC. PRI." u izborniku AUDIO
podešena na "DEC. PCM". Podesite je na
"DEC. AUTO" (str. 40).
PROTECT
Iz zvučnika se emitira neispravna električna
struja. Prijemnik će se automatski isključiti
nakon nekoliko sekundi. Provjerite spajanje
kabela zvučnika i ponovno uključite
prijemnik.
80
Ako ne možete riješiti problem
primjenom navedenih savjeta
Možda će se problem riješiti brisanjem
memorije prijemnika (str. 29). Međutim,
imajte na umu da će se sva pohranjena
podešenja vratiti na tvornički unesene
vrijednosti i trebat ćete ih podesiti ponovno.
Ako problem postoji i dalje
Obratite se najbližem Sony servisu. Imajte na
umu da, ukoliko serviser zamijeni neke
dijelove tijekom popravka, možete zadržati te
dijelove.
Podsjetnik za brisanje memorije
prijemnika
Za brisanje
Pogledajte
Svih pohranjenih postavki
str. 29
Osobnih zvučnih ugođaja
str. 57
3)
Tehnički podaci
INPUT SHORT (zaobilazi zvučne ugođaje i
podešavanje tonova),
4)
Opterećena mreža, ulazna razina.
Pojačalo
FM tuner
Modeli s oznakom područja CEL, CEK, AU
Stereo izlazna snaga1), Referentna izlazna snaga1)2)
8 ohma 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09%
85 W + 85 W, 110 W/ch
8 ohma 1 kHz, THD 0,7%
100 W + 100 W, 120 W/ch
8 ohma 1 kHz, THD 10%
125 W + 125 W, 150 W/ch
Raspon ugađanja
87,5 – 108,0 MHz
Međufrekvencija
10,7 MHz
Korisna osjetljivost 11,2 dBf, 1 µV/75 ohma
S/N
Mono/Stereo
76 dB/70 dB
Harmoničko izobličenje na 1 kHz
Mono/Stereo
0,3%/0,5%
Odvajanje
45 dB na 1 kHz
Frekvencijski odziv 30 Hz – 15 kHz,
+0,5/–2 dB
1)
Izmjereno u sljedećim uvjetima:
Oznaka područja Napajanje
AM tuner
CEL, CEK
230 V AC, 50 Hz
Raspon ugađanja
AU
240 V AC, 50 Hz
Oznaka područja Skala ugađanja
2)
Referentna izlazna snaga za prednje, središnji,
surround i stražnji surround zvučnike. Ovisno o
postavkama zvučnog ugođaja i izvoru, možda se
neće čuti zvuk.
Frekvencijski odziv
Analogni
10 Hz – 70 kHz +0,5/
–2 dB (zaobilazi zvučne
ugođaje i podešavanje
tonova)
Ulazi
Analogni
Osjetljivost: 500 mV/
50 kiloohma
S/N3): 96 dB
(A, 500 mV4))
Digitalni (koaksijalni)
Impedancija: 75 ohma
S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Digitalni (optički) S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Izlazi (analogni)
AUDIO OUT
Napon: 500 mV/
10 kiloohma
SUB WOOFER, SURROUND
Napon: 2 V/1 kiloohma
Ekvilizator
Dobitak
±6 dB, korak 1 dB
Korak 10 kHz Korak 9 kHz
CEL, CEK, AU
–
531 –
1602 kHz
Međufrekvencija
450 kHz
Korisna osjetljivost 50 dB µ/m (na 1000 kHz ili
999 kHz)
Video
Ulazi/izlazi
Video:
S-video:
1 Vp-p/75 ohma
Y: 1 Vp-p/75 ohma
C: 0,286 Vp-p/75 ohma
COMPONENT VIDEO:
Y: 1 Vp-p/75 ohma
PB/CB/B-Y: 0,7 Vp-p/
75 ohma
PR/CR/R-Y: 0,7 Vp-p/
75 ohma
80 MHz HD Pass Through
nastavlja se
81
Općenito
Napajanje
Oznaka područja Napon
CEL, CEK
230 V AC, 50/60 Hz
AU
240 V AC, 50 Hz
Potrošnja
Oznaka područja Potrošnja
CEL, CEK, AU
220 W
Potrošnja (u pripravnom stanju)
0,2 W
AC utičnice
Oznaka područja AC utičnice
CEL, CEK, AU
1 s prekidačem, 100 W/0,4 A
MAX
Dimenzije (š/v/d) (približno)
430 T 157,5 T 316 mm,
zajedno s dijelovima koji
strše i kontrolama
Masa (približno)
8,5 kg
Isporučeni pribor
FM žičana antena (1)
AM okvirna antena (1)
Daljinski upravljač RM-AAP011 (1)
Baterije R6 (veličina AA) (2)
Optimizacijski mikrofon ECM-AC2 (1)
Detalje o oznaci područja komponente koju
koristite potražite na str. 2.
Dizajn i tehnički podaci podložni su
promjenama bez prethodnog upozorenja.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za
eventualne tiskarske pogreške.
82
Download PDF

advertising