2-148-931-12(2)
FM Stereo
FM/AM prijemnik
Upute za uporabu
STR-DB795
© 2004 Sony Corporation
UPOZORENJE
Kako bi spriječili požar ili električki
udar, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
Kako biste spriječili požar, ne prekrivajte ventilacijske
otvore uređaja novinama, stolnjacima, zavjesama,
itd. Ne stavljajte upaljene svijeće na uređaj.
Kako biste spriječili požar ili električki udar, ne
stavljajte na uređaj posude s tekućinom, npr. vaze.
Ne postavljajte uređaj u uski prostor, poput police
za knjige ili ugradbenog ormarića.
Osim za europski model
ENERGY STAR je američki
zaštićeni znak.
Kao ENERGY STAR partner, Sony
Corporation jamči da je ovaj proizvod
usklađen s ENERGY STAR
pravilima o energetskoj djelotvornosti.
Zbrinjavanje starih električnih i
elektroničkih uređaja (primjenjuje
se u Europskoj uniji i ostalim
europskim zemljama s posebnim
sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na
ambalaži označava da se ovaj proizvod
ne smije zbrinjavati kao kućni otpad.
On treba biti zbrinut na za tu namjenu
predviđenom mjestu za reciklažu električke ili elektroničke opreme. Pravilnim
zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate
okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih.
Nepravilnim odlaganjem proizvoda
ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u
očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne
informacije o reciklaži ovog proizvoda,
molimo kontaktirajte vašu lokalnu
upravu, odlagalište otpada ili trgovinu
gdje ste kupili proizvod.
2
O ovom priručniku
• Upute u ovom priručniku odnose se na model
STR-DB795. Provjerite oznaku Vašeg modela
koja se nalazi u donjem desnom uglu prednje
ploče.
• Upute u ovom priručniku opisuju kontrole na
prijemniku. Također možete koristiti i kontrole na
isporučenom daljinskom upravljaču ako imaju
jednake ili slične oznake kao i one na prijemniku.
Za detalje o uporabi daljinskog upravljača
pogledajte strane 45-52.
O oznakama područja
Oznaka područja prijemnika nalazi se na donjoj
strani stražnje ploče (pogledajte donju ilustraciju).
Oznaka područja
Sve razlike u radu u skladu s oznakom područja
jasno su navedene u tekstu, primjerice, "Samo
modeli s oznakom područja AA".
Ovaj prijemnik ima ugrađen Dolby* Digital i Pro
Logic Surround" sustav i "DTS** Digital Surround"
sustav.
* Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories.
"Dolby", "Pro Logic" i dvostruko "D" su zaštićeni
znakovi Dolby Laboratories.
** "DTS" i "DTS-ES", "Neo:6" i "DTS 96/24" su zaštićeni znakovi tvrtke Digital Theater Systems, Inc.
Napomena za isporučeni
daljinski upravljač
RM-PP413
Tipka SOURCE na daljinskom upravljaču nije
dostupna za upravljanje prijemnikom.
Sadržaj
Priključenje komponenata
1: Provjerite kako spojiti komponente... 4
1a: Spajanje komponenata s
digitalnim audio izlazima .......... 6
1b: Spajanje komponenata s
višekanalnim izlazima ............... 9
1c: Spajanje komponenata samo
s analognim priključcima......... 11
2: Priključenje antena .......................... 13
3: Spajanje zvučnika ............................ 14
4: Priključenje mrežnog kabela ........... 16
5: Podešavanje zvučnika...................... 17
6: Podešavanje glasnoće i balansa
zvučnika ......................................... 20
— TEST TONE ............................. 20
Rukovanje pojačalom
Odabir komponente ............................. 21
Slušanje višekanalnog zvuka ............... 21
— MULTI CH IN .......................... 21
Slušanje FM/AM postaja ..................... 22
Automatsko pohranjivanje FM
postaja ............................................ 23
— AUTOBETICAL....................... 23
Pohranjivanje radijskih postaja............ 23
Uporaba radijskog sustava podataka
(RDS) ............................................. 24
Promjena informacija na pokazivaču.... 26
O indikatorima na pokazivaču ............. 27
Uživanje u surround zvuku
Napredna podešavanja
Promjena audio ulaza digitalnih
komponenata.................................. 35
— INPUT MODE.......................... 35
Osobno podešavanje zvučnog
ugođaja........................................... 35
Podešavanje ekvilizatora ..................... 37
Napredno podešavanje ........................ 37
Ostale radnje
Pridjeljivanje naziva memoriranim
postajama i ulazima ....................... 41
Uporaba Sleep Timera......................... 42
Odabir sustava zvučnika...................... 42
Snimanje.............................................. 43
Kontrolni sustav Control A1II............. 44
Uporaba daljinskog upravljača
RM-PP413
Prije uporabe daljinskog upravljača .... 45
Opis tipaka daljinskog upravljača ....... 45
Odabir načina uporabe daljinskog
upravljača....................................... 49
Programiranje daljinskog upravljača... 50
Dodatne informacije
Mjere opreza........................................ 53
U slučaju problema.............................. 53
Tehnički podaci ................................... 56
Popis tipaka i odgovarajućih stranica ....59
Uporaba samo prednjih zvučnika ........ 29
Slušanje zvuka visoke kvalitete ........... 29
— AUTO FORMAT DIRECT ...... 29
Odabir zvučnog ugođaja ...................... 31
Odabir načina dekodiranja stražnjih
surround kanala.............................. 33
— SURR BACK DECODING ...... 33
3
Priključenje komponenata
1: Provjerite kako spojiti komponente
Koraci 1a do 1c s početkom od str. 6 opisuju spajanje komponenata na ovaj prijemnik.
Prije početka pogledajte donju tablicu u kojoj su navedeni brojevi stranica s opisom spajanja svake
komponente.
Nakon spajanja svih komponenata nastavite s "2: Spajanje antena" (str. 13).
Komponente koje je moguće spojiti
Komponenta
Stranica
DVD uređaj
S digitalnim audio izlazoma)
6-7
S višekanalnim audio izlazomb)
9-10
Samo s analognim audio izlazomc)
6-7
TV monitor
S komponentnim video ulazomd)
7 ili 10
Samo sa S-Video ili kompozitnim video ulazom
12
Satelitski tuner
S digitalnim audio izlazoma)
6-7
Samo s analognim audio izlazomc)
6-7
CD/super audio CD uređaj
S višekanalnim audio izlazomb)
9
Samo s analognim audio izlazomc)
11
MD uređaj/kasetofon
S digitalnim audio izlazoma)
8
Samo s analognim audio izlazomc)
11
Analogni gramofon
11
Višekanalni dekoder
9
Videorekorder, video kamera, video igre, itd.
12
a)
b)
c)
d)
4
Model s priključkom DIGITAL OPTICAL OUTPUT ili DIGITAL COAXIAL OUTPUT, itd.
Model s priključcima MULTI CH OUTPUT, itd. Ovakvo povezivanje se koristi za izlazne audio signale
dekodirane internim višekanalnim dekoderom ovog prijemnika.
Model opremljen samo s AUDIO OUT L/R priključcima, itd.
Model s komponentnim video (Y, PB/CB/B-Y, PR/CR/R-Y) ulazima
Potrebni kabeli
Spajanje uređaja podrazumijeva uporabu sljedećih dodatnih kabela A – H (nisu dio isporuke).
A Audio kabel
Bijeli (L)
Crveni (R)
B Audio/video kabel
Žuti (video)
Bijeli (L/audio)
Crveni (R/audio)
C Video kabel
Žuti
D S-video kabel
F Koaksijalni digitalni kabel
G Mono audio kabel
Crni
Savjet
Audio kabel A može se razdvojiti u dva mono audio
kabela G.
H Komponentni video kabel
Zeleni
Plavi
Crveni
E Optički digitalni kabel
Napomene
• Prije povezivanja isključite napajanje svih komponenata.
• Svi spojevi moraju biti čvrsti kako bi izbjegli šum i brujanje.
• Pri priključenju audio/video kabela, obratite pozornost na usklađivanje utikača i utičnica prema njihovim
bojama: žuto (video) na žuto, bijelo (lijevi kanal, audio) na bijelo i crveno (desni kanal, audio) na crveno.
• Kod spajanja optičkih digitalnih kabela utaknite utikače dok ne kliknu na mjesto.
• Nemojte savijati optičke digitalne kabele.
Ako imate Sony uređaj s priključkom CONTROL A1II
Pogledajte "Kontrolni sustav CONTROL A1II" na str. 44.
5
1a: Spajanje komponenata s digitalnim audio izlazima
Spajanje DVD uređaja, TV prijemnika ili satelitskog tunera
Detalje o potrebnim kabelima (A-H) potražite na str. 5.
1 Povežite audio priključke.
DVD uređaj
Satelitski tuner
* Spojite na COAXIAL DVD IN ili OPTICAL DVD IN priključak. Savjetujemo spajanje na COAXIAL DVD
priključak.
Napomena
Moguće je slušanje zvuka sa TV prijemnika ako spojite audio izlaze TV prijemnika na TV/SAT AUDIO IN
priključke prijemnika. U tom slučaju, ne spajajte video izlaz TV prijemnika na TV/SAT VIDEO IN priključak
prijemnika.
6
2 Povežite video priključke
Sljedeća ilustracija pokazuje spajanje TV prijemnika ili satelitskog tunera i DVD uređaja s
COMPONENT VIDEO (Y, PB/CB/B-Y, PR/CR/R-Y) izlazima. Spajanje TV-a s komponentnim
video ulazima omogućuje bolju kvalitetu slike.
Savjet
Na ovom prijemniku se standardni video signali mogu pretvoriti u S-video signale za izlaz na priključke
MONITOR S-VIDEO OUT.
Napomene
Na ovom prijemniku komponentni video signali ne mogu se pretvoriti u S-video ili standardne video signale
(ili obrnuto).
Satelitski tuner
TV monitor
DVD uređaj
nastavlja se
7
Spajanje MD uređaja, kasetofona ili Super Audio CD uređaja
Detalje o potrebnim kabelima (A-H) potražite na str. 5.
MD uređaj/kasetofon
IZLAZ
ULAZ IZLAZ
ULAZ
Super Audio CD/
CD uređaj
Savjet
Svi digitalni audio priključci kompatibilni su s frekvencijama uzorkovanja 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz i 96 kHz.
Napomena
Nije moguće digitalno snimanje digitalnih višekanalnih surround signala.
8
1b: Spajanje komponenata s višekanalnim izlazima
1 Povežite audio priključke.
Ako su Vaši DVD ili Super Audio CD uređaji opremljeni višekanalnim dekoderom, možete ih
spojiti na priključke MULTI CH IN za uživanje u zvuku spojenog višekanalnog dekodera.
Alternativno se višekanalni ulazi mogu koristiti za spajanje vanjskog višekanalnog dekodera.
Detalje o potrebnim kabelima (A-H) potražite na str. 5.
DVD uređaj,
Super Audio CD uređaj,
višekanalni dekoder, itd.
Savjet
Ovakvo povezivanje omogućuje slušanje softvera s višekanalnim zvukom snimljenog u formatima koji nisu
Dolby Digital i DTS.
nastavlja se
9
2 Povežite video priključke
Sljedeća ilustracija opisuje spajanje DVD uređaja s COMPONENT VIDEO (Y, PB/CB/B-Y,
PR/CR/R-Y) izlazima. Spajanje TV-a s komponentnim video ulazima omogućuje postizanje
kvalitetnije slike.
Savjet
Na ovom prijemniku se standardni video signali mogu pretvoriti u S-video signale za izlaz na priključke
MONITOR S-VIDEO OUT.
Napomena
Na ovom prijemniku komponentni video signali ne mogu se pretvoriti u S-video ili standardne video signale
(ili obrnuto).
DVD uređaj
10
TV monitor
1c: Spajanje komponenata samo s analognim priključcima
Spajanje audio komponenata
Detalje o potrebnim kabelima (A-H) potražite na str. 5.
Gramofon
IZLAZ
Super Audio CD/
CD uređaj
ULAZ
MD uređaj/kasetofon
Napomena
Ako Vaš gramofon ima vod uzemljenja, spojite ga na priključak U SIGNAL GND.
nastavlja se
11
Spajanje video komponenata
Spojite li TV prijemnik na priključke MONITOR, možete gledati sliku s odabranog ulaza (str. 21).
Detalje o potrebnim kabelima (A-H) potražite na str. 5.
Videorekorder
TV monitor
IZLAZ
ULAZ
Na VIDEO 3
INPUT priključke
(prednja strana)
IZLAZ
IZLAZ
Kamkorder
ili video igra
ULAZ
ULAZ
Videorekorder
Savjet
Na ovom prijemniku se standardni video signali mogu pretvoriti u S-video signale za izlaz na priključke
MONITOR S-VIDEO OUT.
12
2: Priključenje antena
Spojite isporučenu AM okvirnu i FM žičanu antenu.
AM okvirna antena
(isporučena)
FM žičana antena
(isporučena)
* Oblik priključka će ovisiti o regionalnom kodu.
Napomene
• Odmaknite AM antenu od prijemnika i ostalih komponenata kako bi spriječili šum.
• FM žičana antena mora biti potpuno razvučena.
• Nakon priključenja FM žičane antene, postavite je u vodoravni položaj koliko je god to moguće.
• Nemojte koristiti priključak U SIGNAL GND za uzemljenje prijemnika.
13
3: Spajanje zvučnika
Spojite zvučnike na prijemnik. Ovaj prijemnik omogućava uporabu 7.1-kanalnog sustava zvučnika.
Za potpuni užitak u višekanalnom surround zvuku potrebno je pet zvučnika (dva prednja, središnji,
dva surround zvučnika) i subwoofer (5.1 kanala).
Moguće je uživati u vjernoj reprodukciji zvuka DVD diskova snimljenih u formatu Surround EX
ako spojite jedan dodatni stražnji surround zvučnik (6.1 kanal) ili dva stražnja surround zvučnika
(7.1 kanal) (pogledajte poglavlje "Odabir načina dekodiranja stražnjih surround kanala" na str. 33).
Primjer 7.1-kanalne konfiguracije zvučnika
Središnji zvučnik
Prednji zvučnik (D)
Surround
zvučnik (D)
Prednji zvučnik (L)
Subwoofer
Surround zvučnik (L)
Surround stražnji zvučnik (D)
Surround stražnji zvučnik (L)
Savjeti
• Kod spajanja 6.1-kanalnog sustava zvučnika, postavite surround stražnji zvučnik iza položaja slušatelja
(pogledajte sliku postavljanja samo jednog surround stražnjeg zvučnika na str. 18).
• Budući da aktivni subwoofer ne emitira visoko usmjerive signale, možete ga postaviti bilo kamo.
Impedancija zvučnika
Za najkvalitetniji višekanalni zvuk zvučnike nominalne impedancije od 8Ω ili više priključite na
ulaze FRONT, CENTER, SURROUND i SURROUND BACK i podesite preklopku
IMPEDANCE SELECTOR na "8Ω". Pogledajte upute isporučene sa zvučnicima ukoliko niste
sigurni kolika je njihova impedancija. (ovaj podatak se obično nalazi na stražnjoj strani zvučnika).
Zvučnike nominalne impedancije između 4 i 8 ohma također možete spojiti na bilo koji ili sve
priključke zvučnika. No, ukoliko spojite i jedan zvučnik nominalne impedancije između 4 i 8
ohma, preklopku IMPEDANCE SELECTOR obavezno podesite na "4Ω".
Napomena
Prije podešavanja preklopke IMPEDANCE SELECTOR obavezno isključite uređaj s napajanja.
14
Potrebni kabeli
A Kabeli zvučnika (nisu dio isporuke)
B Mono audio kabel (nije dio isporuke)
(+)
(−)
Crni
Surround
zvučnik (L)
Stražnji surround
zvučnik (D)**
Stražnji surround
zvučnik (L)**
Središnji
zvučnik
PREKLOPKA
IMPEDANCE
SELECTOR
PREDNJI
ZVUČNICI B*
Surround zvučnik
(D)
Prednji zvučnik
(D)
Prednji zvučnik
(L)
Subwoofer
* Ukoliko imate dodatni sustav prednjih zvučnika, spojite ih na priključke SPEAKERS FRONT B. Možete
odabrati prednje zvučnike koje želite koristiti tipkom SPEAKERS (OFF/A/B/A+B). Za detalje pogledajte
poglavlje "Odabir zvučničkog sustava" (str. 42).
** Ako spojite samo jedan stražnji surround zvučnik, spojite ga na priključak SPEAKERS SURR BACK L.
15
4: Priključenje mrežnog
kabela
Spojite mrežni kabel u zidnu utičnicu.
Izvođenje početnih podešavanja
Prije prve uporabe prijemnika, učinite sljedeće.
Ovaj postupak možete izvesti i za povratak na
tvornička podešenja.
1
2
Tipkom @/1 isključite prijemnik.
Pritisnite @/1 i zadržite 5 sekundi.
Na pokazivaču se izmjenjuju "PUSH" i
"ENTER".
3
Nakon nekog vremena se na pokazivaču
pojavi poruka "CLEARING".
Sljedeći parametri vraćaju se na tvornička
podešenja.
• Sva podešenja u izbornicima SP SETUP,
LEVEL, EQ, CUSTOMIZE i TUNER.
• Svi parametri zvučnog ugođaja memorirani za svaki ulaz i memoriranu postaju.
• Sve pohranjene postaje.
• Svi nazivi indeksa (pohranjenih postaja i
izvora programa).
Mrežni kabel
U zidnu utičnicu
16
Pritisnite MEMORY/ENTER.
5: Podešavanje zvučnika
Za podešavanje vrste i veličine spojenih
zvučnika koristite izbornik SP SETUP.
1
2
3
Pritisnite @/1 za uključenje prijemnika.
Više puta pritisnite MAIN MENU za
odabir opcije "SP SETUP".
Zakrenite kontrolu MENU za odabir
željene opcije.
Detalje potražite u donjem poglavlju
"Podešavanje parametara zvučnika".
Napomena
Neki parametri zvučnika mogu biti zatamnjeni
na pokazivaču. To znači da su automatski
promijenjeni zbog ostalih podešenja zvučnika.
Ovisno o podešenjima, podešavanje nekih
zvučnika može ili ne mora biti moguće.
4
5
Zakrenite –/+ za odabir željenog
podešenja.
Ponovite korake 3 i 4 dok ne podesite
sve parametre prema opisu koji slijedi.
Parametri zvučnika
Tvornička podešenja su podvučena.
2 XXXX SET (speaker easy setup)
• EASY SET
Moguće je podesiti zvučnike automatski
odabirom postojeće sheme (pogledajte priložene "Upute za jednostavno podešavanje").
• NORM. SET
Odaberite ovu opciju za ručno podešavanje
parametara svakog zvučnika.
2 SP PAT. XXX (speaker setup pattern)
Kad odaberete opciju EASY SET, odaberite
shemu podešavanja zvučnika. Zakrenite –/+ za
odabir sheme podešavanja zvučnika, te
pritisnite MEMORY/ENTER za unos odabira.
Provjerite shemu pomoću priložene "Upute za
jednostavno podešavanje".
2 U (SUB WOOFER)
• YES
Ako ste spojili subwoofer, odaberite "YES".
• NO
Ako niste spojili subwoofer, odaberite "NO".
Prednji zvučnici se automatski podešavaju
na "LARGE". To uključuje sklop za
preusmjeravanje basova i odašilje LFE
signale iz ostalih zvučnika.
2 R S FRONT (prednji zvučnici)
• LARGE
Ako spojite velike zvučnike koji će
učinkovito reproducirati niske frekvencije
(basove), odaberite "LARGE". Uobičajeno,
odaberite "LARGE".
• SMALL
Ako je zvuk izobličen ili ako pri uporabi
višekanalnog surround zvuka nedostaju
surround efekti, odaberite "SMALL" (mali)
za uključenje preusmjeravanja niskih
frekvencija i izlaz niskih frekvencija
prednjeg kanala sa subwoofera. Kad su
prednji zvučnici podešeni na "SMALL",
središnji i stražnji zvučnici također se
automatski podešavaju na "SMALL" (osim
ako ste prethodno podesili "NO").
2 T (CENTER) (središnji zvučnik)
• LARGE
Ako spojite veliki zvučnik koji će učinkovito
reproducirati niske frekvencije (basove),
odaberite "LARGE". Uobičajeno, odaberite
"LARGE". Ipak, ako su prednji zvučnici
podešeni na "SMALL", nije moguće
podesiti središnji zvučnik na "LARGE".
• SMALL
Ako je zvuk izobličen ili ako pri uporabi
višekanalnog surround zvuka nedostaju
surround efekti, odaberite "SMALL" (mali)
za uključenje preusmjeravanja i izlaz niskih
frekvencija središnjeg kanala sa prednjih
zvučnika (ako su podešeni na "LARGE") ili
subwoofera.
• NO (za sve izvore osim MULTI CH IN)
Ako niste spojili središnji zvučnik, odaberite
"NO". Zvuk središnjeg kanala čuje se iz
prednjih zvučnika (digitalni downmix).
nastavlja se
17
• MIX (za sve izvore osim MULTI CH IN)
Ako niste spojili središnji zvučnik, ali želite
downmix središnjeg audio kanala, odaberite
"MIX".
Ova opcija je aktivna kad su prednji i
surround zvučnici podešeni na "LARGE"
(ANALOG DOWNMIX). U ostalim
slučajevima središnji kanal izvodi digitalni
downmix (DIGITAL DOWNMIX).
* Pri uporabi višekanalnih izvora, zvuk središnjeg
kanala se odašilje iz prednjih zvučnika ako
odaberete "NO" ili "MIX".
2 V W SURROUND (surround zvučnici)
• LARGE
Ako spojite velike zvučnike koji će
učinkovito reproducirati niske frekvencije
(basove), odaberite "LARGE". Uobičajeno,
odaberite "LARGE". Ipak, ako su prednji
zvučnici podešeni na "SMALL", nije moguće
podesiti stražnje zvučnike na "LARGE".
• SMALL
Ako je zvuk izobličen ili ako pri uporabi
višekanalnog surround zvuka nedostaju
surround efekti, odaberite "SMALL" (mali)
za uključenje preusmjeravanja i izlaz niskih
frekvencija stražnjeg kanala sa subwoofera
ili drugih "LARGE" zvučnika.
• NO
Ako niste spojili surround zvučnike,
odaberite "NO".
Savjet
"LARGE" ili "SMALL" podešenje svakog zvučnika
određuje da li će interni procesor za obradu zvuka
odrezati duboke frekvencije tom signalu.
Ako su duboke frekvencije odrezane za taj kanal,
sklop za preusmjerenje šalje bas frekvencije na
subwoofer ili na druge "LARGE" zvučnike.
Međutim, bolje je ne rezati bas frekvencije. Čak i
ako koristite male zvučnike, podesite ih na
"LARGE" ako želite izlaz niskih frekvencija sa tog
zvučnika. S druge strane, ako koristite veliki zvučnik
ali ne želite izlaz niskih frekvencija iz tog zvučnika,
podesite ga na "SMALL".
Ako je ukupni zvuk lošiji od očekivanog, podesite
sve zvučnike na "LARGE". Ako niski tonovi nisu
dovoljno izraženi, možete koristiti ekvilizator kako
bi pojačali razinu niskih tonova. Za podešenje
ekvilizatora pogledajte str. 37.
2 R S DIST. X.X m
(udaljenost prednjih zvučnika)
Osnovno podešenje: 3,0 m
Ova funkcija omogućuje podešavanje udaljenosti
slušatelja do prednjih zvučnika (A). Moguće je
podešavanje u rasponu od 1,0 do 7,0 metara, u
koracima po 0,1 m.
Ako zvučnici nisu postavljeni na jednakoj
udaljenosti od slušatelja, podesite udaljenost prema
bližem zvučniku.
Kod postavljanja samo jednog surround stražnjeg
zvučnika
2 O P/e (SURR BACK)
(stražnji surround zvučnici)
• DUAL
Ako spojite dva stražnja surround zvučnika,
odaberite "DUAL". Zvuk će se čuti na
maksimalno 7.1 kanala.
• SINGLE
Ako spojite samo jedan stražnji surround
zvučnik, odaberite "SINGLE". Zvuk će se
čuti na maksimalno 6.1 kanala.
• NO
Ako niste spojili stražnji surround zvučnik,
odaberite "NO".
18
Kod postavljanja dva surround stražnja zvučnika
(Kut E treba biti identičan)
2 T DIST. X.X m
(udaljenost središnjeg zvučnika)
Osnovno podešenje: 3,0 m
Omogućuje podešavanje udaljenosti od položaja slušatelja do središnjeg zvučnika. Udaljenost je moguće
podesiti od 1,0 m od 7,0 m, u koracima po 0,1 m.
2 V W DIST X.X m
(udaljenost surround zvučnika)
Osnovno podešenje: 3,0 m
Omogućuje podešavanje udaljenosti od položaja slušatelja do surround zvučnika. Udaljenost je moguće
podesiti od 1,0 m od 7,0 m, u koracima po 0,1 m.
Ako zvučnici nisu postavljeni na jednakoj
udaljenosti od slušatelja, podesite udaljenost prema
bližem zvučniku.
2 O P/e DIST. X.X m
(udaljenost stražnjeg surround zvučnika)
Osnovno podešenje: 3,0 m
Omogućuje podešavanje udaljenosti od položaja slušatelja do surround zvučnika. Udaljenost je moguće
podesiti od 1,0 m do 7,0 m, u koracima po 0,1 m.
Ako imate dva surround zvučnika, te zvučnici nisu
postavljeni na jednakoj udaljenosti od slušatelja,
podesite udaljenost prema bližem zvučniku.
Savjet
Ovaj uređaj omogućuje unos podataka o udaljenosti
zvučnika. Međutim, nije moguće podesiti središnji
zvučnik dalje od prednjih. Također, središnji zvučnik
nije moguće podesiti na udaljenosti većoj od 1,5 m.
bliže od prednjih zvučnika.
Jednako tako, udaljenost surround zvučnika nije
moguće podesiti na veću udaljenost od prednjih
zvučnika, te na udaljenosti manjoj od 4,5 m.
Nepravilan smještaj zvučnika će onemogućiti
uživanje u surround zvuku.
U slučaju podešenja manje udaljenosti zvučnika od
realne će doći do kašnjenja zvuka iz tog zvučnika.
Drugim riječima, zvučnik će zvučati udaljenije.
Na primjer, podešenje udaljenosti zvučnika 1-2
metra bliže od realne će proizvesti efekt "prisutnosti"
slušatelja. Ako ne možete postići zadovoljavajući
surround efekt jer su surround zvučnici postavljeni
preblizu, podešenje udaljenosti surround zvučnika na
manju vrijednost od realne će proizvesti veću širinu
zvučne slike.
Podešavajte ove parametre dok slušate zvuk, što će
poboljšati surround ugođaj. Pokušajte!
Napredna podešavanja zvučnika
Koristite izbornik CUSTOMIZE i podesite
"MENU" na "MENU EXP". To omogućuje
napredna podešavanja, uključujući visinu
surround zvučnika.
Detalje o "MENU" potražite na str. 37. Detalje
o podešavanju parametara potražite na str. 38.
19
6: Podešavanje glasnoće i
balansa zvučnika
— TEST TONE
Pri podešavanju glasnoće i balansa svakog
zvučnika koristite daljinski upravljač dok
sjedite na mjestu slušanja.
Savjet
Ovaj prijemnik ima ispitni ton čija je frekvencija u
području 800 Hz.
1
2
Pritisnite @/1 na daljinskom upravljaču
za uključenje prijemnika.
Pritisnite TEST TONE na daljinskom
upravljaču.
Na pokazivaču se pojavi poruka "T.
TONE" i iz svakog zvučnika redom se
začuje ispitni ton.
3
Podesite glasnoću i balans zvučnika
pomoću izbornika LEVEL tako da se
ispitni ton s mjesta slušanja iz svakog
zvučnika čuje jednako.
Za detalje o podešenju izbornika LEVEL,
pogledajte str. 35.
Savjeti
• Za istodobno podešavanje glasnoće svih
zvučnika, pritisnite MASTER VOL +/– na
daljinskom upravljaču ili zakrenite MASTER
VOLUME –/+ na prijemniku.
• Podešavanje možete izvesti i kontrolom –/+ na
prijemniku.
4
Ponovo pritisnite TEST TONE.
Ispitni ton se isključuje.
Reprodukcija ispitnog tona samo s
određenog zvučnika
Podesite "T. TONE" u izborniku LEVEL na
"FIX" (str. 35). Ispitni ton će se čuti samo iz
odabranog zvučnika.
Za preciznije podešavanje
Moguće je puštati ispitni ton ili glazbu s dva
susjedna zvučnika, zbog podešavanja njihovog
balansa i glasnoće.
U izborniku CUSTOMIZE podesite "MENU"
na "MENU EXP. (str. 37). Nakon toga
odaberite dva zvučnika koja želite podesiti
pomoću "P. NOISE" ili "P. AUDIO" u
izborniku LEVEL (str. 40).
20
Napomena
Pri uporabi funkcija ANALOG DIRECT ili MULTI
CH IN ne možete koristiti ispitni ton.
Slušanje višekanalnog zvuka
Rukovanje pojačalom
Odabir komponente
1 Zakrenite INPUT SELECTOR za odabir
ulaza.
Na pokazivaču se pojavi indikator
odabrane komponente.
2
3
Za odabir…
Indikator na
pokazivaču
Videorekordera
VIDEO 1 ili
VIDEO 2
Kamkordera ili video igre
VIDEO 3
DVD uređaja
DVD
Satelitskog prijemnika
TV/SAT
MD uređaja ili kasetofona
MD/TAPE
CD ili SACD uređaja
SA-CD/CD
Ugrađenog tunera (FM)
Tuner (FM)
Ugrađenog tunera (AM)
Tuner (AM)
Analognog gramofona
PHONO
Uključite komponentu i pokrenite
reprodukciju.
Zakrenite MASTER VOLUME –/+ za
ugađanje glasnoće.
Za isključenje zvuka
— MULTI CH IN
Zvuk s komponenata spojenih na priključke
MULTI CH IN moguće je odabrati izravno. Ta
funkcija omogućuje slušanje visokokvalitetnih
analognih izvora poput DVD-a ili SACD-a.
Također pogledajte "D.PWR" (str. 38).
Prilikom uporabe ove funkcije ne aktiviraju se
surround efekti.
Pritisnite MULTI CH IN.
Ako nije spojen središnji zvučnik ili
subwoofer
Ako ste podesili središnji zvučnik na "NO" ili
"MIX", ili ste podesili subwoofer na "NO" u
izborniku SP SETUP (str. 17), te uključili
funkciju MULTI CH IN, analogni zvuk
središnjeg ili subwoofer zvučnika će se čuti iz
prednjeg lijevog i desnog zvučnika.
Kad se upali indikator MULTI
CHANNEL DECODING
Indikator MULTI CHANNEL DECODING se
pali kad prijemnik dekodira višekanalne izvore.
No ovaj se indikator ne pali ukoliko odaberete
način 2 CH STEREO.
Pritisnite MUTING na daljinskom upravljaču.
Napomene o uporabi slušalica
• Kod spajanja slušalica, moguće je odabrati samo
sljedeća zvučna polja (str. 32).
− HEADPHONE (2CH)
− HEADPHONE THEATER
• Ako kod spojenih slušalica koristite funkciju
MULTI CH IN (pogledajte "Slušanje višekanalnog
zvuka"), zvuk sa svih kanala se neće čuti, ovisno o
podešenju zvučnika.
21
Slušanje FM/AM postaja
Putem ugrađenog tunera možete slušati FM i
AM postaje. Prije toga provjerite jeste li na
prijemnik spojili FM i AM antene (str. 13).
Savjet
Skala izravnog ugađanja razlikuje se, ovisno o oznaci
područja kao u sljedećoj tablici. Detalje o oznakama
područja potražite na str. 2.
Oznaka područja
FM
AM
CEL, CEK, SP, AU, TW,
KR
50 kHz
9 kHz
Automatsko ugađanje
1
Zakrenite INPUT SELECTOR za odabir
opcije FM ili AM.
2
Pritisnite TUNING + ili TUNING –.
Pritisnite tipku TUNING + za pretraživanje
od nižih prema višim frekvencijama,
pritisnite tipku TUNING – za pretraživanje
od viših prema nižim frekvencijama.
Pretraživanje se zaustavlja kad se ostvari
prijem postaje.
U slučaju lošeg FM stereo prijema
Ako je FM stereo prijem loš i na pokazivaču
trepće poruka "STEREO", odaberite mono za
ublažavanje izobličenja zvuka.
1 Pritisnite MAIN MENU za odabir "TUNER".
2 Zakrenite MENU za odabir "FM AUTO".
3 Zakrenite –/+ za odabir "MONO".
FM prijem prelazi na mono.
22
Izravno ugađanje
Frekvenciju željene postaje možete unijeti
izravno brojčanim tipkama na isporučenom
daljinskom upravljaču. Detalje o tipkama
potražite u uputama za uporabu daljinskog
upravljača.
1
Pritisnite TUNER na daljinskom upravljaču više puta za odabir FM ili AM.
Također možete koristiti kontrolu INPUT
SELECTOR na prijemniku.
2
3
Pritisnite ALT, te pritisnite D.TUNING
na daljinskom upravljaču.
Pritisnite brojčanu tipku na daljinskom
upravljaču za unos frekvencije.
Primjer 1: FM 102,50 MHz
Pritisnite 1 b 0 b 2 b 5 b 0
Primjer 2: AM 1,350 kHz
Pritisnite 1 b 3 b 5 b 0
Ako ste ugodili AM postaju, podesite smjer
AM okvirne antene za najbolji prijem.
Ako nije moguće ugađanje postaje i
ako upisani broj trepće
Provjerite da li ste upisali ispravnu frekvenciju.
Ako niste, ponovite korak 3. Ako upisani broj i
dalje trepće, frekvencija se ne koristi u Vašem
području.
Automatsko pohranjivanje
FM postaja
— AUTOBETICAL
(Samo modeli s oznakom područja CEL, CEK)
Ova funkcija omogućuje pohranjivanje čak 30
FM i FM RDS postaja prema abecednom
redoslijedu pri čemu se svaka postaja pohrani
samo jednom. Osim toga, pohranjuju se samo
postaje s najčišćim signalom.
Ako želite pohraniti FM ili AM postaje jednu
po jednu, pogledajte "Pohranjivanje radijskih
postaja".
1
2
Pritisnite @/1 za isključenje prijemnika.
Pritisnite i zadržite MEMORY/ENTER i
pritisnite @/1 za ponovno uključenje
prijemnika.
Na pokazivaču se pojavi poruka "AUTOBETICAL SELECT" i prijemnik pretražuje
i pohranjuje sve FM i FM RDS postaje u
području prijema.
Kod RDS postaja, prijemnik najprije
provjerava da li ima više postaja koje
emitiraju jednak program i zatim pohrani
samo onu s najčišćim signalom. Odabrane
RDS postaje se rasporede prema nazivu u
abecednom redoslijedu i zatim im se
pridijeli kod koji se sastoji od 2 znaka.
Podrobnije podatke o RDS sustavu
potražite na str. 24.
Običnim FM postajama pridjeljuju se
dvoznamenkaste oznake i pohranjuju se iza
RDS postaje.
Na kraju, na pokazivaču se na trenutak
pojavi poruka "FINISH" i prijemnik se
vraća u normalni način rada.
Napomene
• Nemojte pritiskati tipku na prijemniku ili
isporučenom daljinskom upravljaču za vrijeme
automatskog pohranjivanja FM postaja, osim @/1.
• Preselite li u neko drugo područje, ponovite ovaj
postupak za pohranjivanje postaja u novom
području.
• Podrobnije podatke o ugađanju pohranjenih
postaja potražite u poglavlju "Ugađanje
pohranjenih postaja".
• Ako nakon pohranjivanja postaja prema ovom
postupku pomaknete antenu, pohranjena podešenja
možda više neće vrijediti. U tom slučaju, ponovite
postupak za ponovno pohranjivanje postaja.
Pohranjivanje radijskih
postaja
Moguće je ugoditi do 30 FM ili AM postaja.
Nakon toga je moguće jednostavno ugoditi
postaju koju često slušate.
Pohranjivanje radijskih postaja
1
2
3
Zakrenite INPUT SELECTOR za odabir
opcije FM ili AM.
Pomoću "Izravnog ugađanja" (str. 22)
ili "Automatskog ugađanja" (str. 22)
ugodite postaju koju želite pohraniti.
Pritisnite MEMORY/ENTER.
Na pokazivaču se na nekoliko sekundi
pojavi poruka "MEMORY". Prije no što
poruka "MEMORY" nestane, izvedite
korake 4 do 5.
4
Pritisnite PRESET TUNING + ili
PRESET TUNING – za odabir broja.
Ako želite promijeniti memorijsku
stranicu, pritisnite tipku SHIFT na
daljinskom upravljaču.
Ako poruka "MEMORY" nestane prije no što
pritisnete broj, počnite ponovo od koraka 3.
5
6
Ponovo pritisnite MEMORY/ENTER.
Postaja će biti pohranjena na odabrano
mjesto.
Ako poruka "MEMORY" nestane prije no
što pritisnete MEMORY/ENTER, počnite
ponovo od koraka 3.
Ponovite korake od 2 do 5 za pohranu
druge postaje.
Ugađanje pohranjenih postaja
1
2
Zakrenite INPUT SELECTOR za odabir
opcije FM ili AM.
Uzastopno pritišćite PRESET TUNING
+ ili – za odabir željene pohranjene
postaje.
Svakim pritiskom na tipku, možete birati
pohranjenu postaju na sljedeći način:
nastavlja se
23
Uporaba daljinskog upravljača
Uporaba radijskog sustava
podataka (RDS)
1 Pritisnite TUNER više puta za odabir FM
ili AM.
2 Više puta pritisnite D.SKIP/CH/D.SKIP +/–
za odabir željene pohranjene postaje.
Izravan odabir pohranjene postaje
Pritisnite brojčane tipke na daljinskom
upravljaču.
Ugodit će se postaja pohranjena na odabranom
programskom broju u tekućoj programskoj
stranici. Više puta pritisnite SHIFT na
daljinskom upravljaču za promjenu
programske stranice.
(Samo modeli s oznakom područja CEL, CEK)
Ovaj prijemnik omogućuje uporabu sustava
RDS (radijski sustav podataka) koji omogućuje
radijskim postajama slanje dodatnih informacija
zajedno sa signalima redovitih programa.
Možete koristiti sljedeće praktične značajke
RDS sustava:
Prijem RDS programa
Jednostavno odaberite postaju u FM valnom području pomoću izravnog ugađanja
(str. 22), automatskog ugađanja (str. 22),
ili ugađanja memoriranih postaja (str. 23)
Kad ugodite postaju s RDS uslugama,
zasvijetli indikator RDS i na pokazivaču se
pojavi naziv postaje.
Napomena
RDS možda neće raditi ispravno ako ugođena postaja
ne emitira ispravan RDS signal ili ako je signal slab.
Prikaz RDS informacija
Kod prijema RDS postaje, pritisnite tipku
DISPLAY.
Svakim pritiskom na tipku, RDS informacije
na zaslonu se izmjenjuju na sljedeći način:
PS (Naziv postaje)a) t Frekvencijab) t PTY
(Vrsta programa)c) t RT (Radijski tekst)d) t
CT (Točno vrijeme (24-satni sustav) t
Odabrani zvučni efekt t Razina glasnoće
a)
b)
c)
d)
24
Ova informacija se pojavi samo kad postaja
odašilje naziv ili je pohranjena postaja popisana.
Ova informacija se također pojavi kad je ugođena
FM postaja koja ne emitira RDS signale.
Vrsta programa koji se trenutno emitira (pogledajte
str. 25).
Tekstualne poruke koje šalje RDS postaja.
Napomene
• U slučaju hitnih Vladinih obavijesti ili slično, na
pokazivaču trepće poruka "ALARM".
• Ako postaja ne pruža određenu RDS uslugu, na
pokazivaču se pojavi poruka "NO XX" (poput
"NO CT").
• Kad postaja emitira radijski tekst, on se prikaže
istom brzinom kojom se odašilje. Bilo kakve
promjene u brzini vidljive su u prikazu podataka.
Indikator vrste
programa
Opis vrsta programa
Opis
RELIGION
Programi religioznog sadržaja
PHONE IN
Programi u kojima slušatelji
izražavaju svoja stajališta putem
telefona ili na javnim raspravama
TRAVEL
Programi o putovanjima. Ne
vrijedi za najave pronađene
funkcijom TP/TA.
LEISURE
Programi o rekreacijskim
aktivnostima, primjerice,
vrtlarstvu, ribolovu, kuhanju, itd.
Indikator vrste
programa
Opis
NEWS
Vijesti
AFFAIRS
Tematski programi kao dodatak
vijestima
INFO
Programi koji pružaju informacije
o najrazličitijim temama,
primjerice, teme iz gospodarstva,
medicinski savjeti
Sportski program
DOCUMENT
Dokumentarni programi
Obrazovni programi, primjerice,
"sam svoj majstor" savjeti
NONE
Programi koji ne pripadaju niti
jednoj od navedenih kategorija
SPORT
EDUCATE
DRAMA
Radio igre i serije
CULTURE
Programi o nacionalnoj ili
regionalnoj kulturi, kao što su
jezik i socijalna pitanja
SCIENCE
Programi o prirodnim naukama i
tehnologiji
VARIED
Ostale vrste programa, primjerice,
razgovor s poznatim osobama,
nagradne igre i komedije
POP M
Popularna glazba
ROCK M
Rock glazba
EASY M
Lagana glazba
LIGHT M
Instrumentalna, vokalna i koralna
glazba
CLASSICS
Izvedbe velikih orkestara,
komorna glazba, opera, itd.
OTHER M
Glazba koja ne pripada niti jednoj
od prethodnih kategorija, primjerice, Rhythm&Blues, Reggae
WEATHER
Informacije o vremenu
FINANCE
Burzovna izvješća, trgovina, itd.
CHILDREN
Program za djecu
SOCIAL
Društvene, povijesne,
zemljopisne, psihološke teme.
JAZZ
Jazz glazba
COUNTRY
Country glazba
NATION M
Programi s popularnom glazbom
određene zemlje ili područja
OLDIES
Programi sa starom glazbom
FOLK M
Folk (narodna) glazba
25
Promjena informacija na
pokazivaču
Promjena informacija na
pokazivaču
Na pokazivaču je moguće provjeriti glasnoću
ili zvučni ugođaj.
Više puta pritisnite DISPLAY.
Svakim pritiskom tipke DISPLAY, informacije
se izmjenjuju na sljedeći način.
Indeksni naziv* t Naziv ulaza t Naziv
zvučnog polja t Razina glasnoće
* Indeksni naziv se pojavljuje samo ako ste mu
dodijelili jedan od ulaza ili memoriranu postaju
(str. 41). Indeks name se ne pojavljuje ako su
uneseni samo prazni znakovi, ili je isto kao ime
ulaza.
26
O indikatorima na pokazivaču
A SW: Svijetli kad je odabir subwoofera postavljen na "YES" (str. 17). Dok ovaj indikator
svijetli, prijemnik stvara signal subwoofera
baziran na niskofrevencijskim komponentama
prednjih signala. Indikator ne svijetli za
vrijeme 2CH STEREO načina reprodukcije.
B LFE: Svijetli ako reproducirani disk sadrži
LFE (niskofrekvencijski) kanal, a reproducira
se LFE signal.
C SP A/SP B: Svijetli u skladu sa korištenim
sustavom zvučnika (A ili B). Indikator će se
isključiti kod priključenih slušalica.
D ; DIGITAL EX: Svijetli kad prijemnik
dekodira signale snimljene u formatu Dolby
Digital.
E ; PRO LOGIC IIx: "; PRO LOGIC"
svijetli kad prijemnik primjenjuje Pro Logic
obradu na signale dva kanala kako bi postigao
izlaz signala središnjeg i surround kanala.
Indikator "; PRO LOGIC II" svijetli kad je
aktivan dekoder Pro Logic II
Movie/Music/Game. Indikator "; PRO
LOGIC IIx" svijetli kad je aktiviran dekoder
Movie/Music/Game. No ovi indikatori ne
svijetle ako su i središnji i surround zvučnici
podešeni na "NO" i ako odaberete zvučno
polje tipkom A.F.D.
F DTS-ES 96/24: Svijetli kod prijema DTS
signala. "DTS-ES" svijetli kod ulaza DTS-ES
signala. "DTS 96/24" svijetli kad prijemnik
dekodira DTS 96 kHz/24-bitne signale.
Napomena
Prilikom reprodukcije diska snimljenog u DTS
formatu, provjerite jeste li izveli digitalna
povezivanja, te da opcija INPUT MODE nije
podešena na "ANALOG" (str. 35).
G NEO:6: Svijetli kod uključenja DTS Neo:6
Cinema/Music dekodiranja.
H Indikatori tunera: Svijetle kod uporabe
prijemnika za ugađanje radijske postaje, itd.
Pogledajte str. 22-25 za rukovanje radijskim
prijemnikom.
I DIRECT: Svijetli kad je uključena funkcija
ANALOG DIRECT.
J EQ: Svijetli kod uključenja ekvilizatora.
K D.RANGE: Svijetli kod uključenja
kompresije dinamičkog opsega (str. 40).
L COAX: Svijetli ako je ulazni signal digitalni i
dolazi na priključak COAXIAL.
M OPT: Svijetli ako je ulazni signal digitalan, te
prolazi kroz priključak OPTICAL.
N SLEEP: Svijetli kod uključenog timera.
Napomena
Dolby Pro Logic IIx ne može dekodirati DTS
formate signala niti signale s frekvencijom
uzorkovanja većom od 48 kHz.
nastavlja se
27
O Indikatori reprodukcije kanala: Slova (L,
C, R, itd.) svijetle kako bi označila kanale
koji se reproduciraju. Okvir oko slova svijetli
kako bi označio zvučnike koji se koriste pri
reprodukciji kanala (ovisno o podešenju
zvučnika).
L: (prednji lijevi), R: (prednji desni), C:
(središnji (mono)), SL (surround lijevi), SR
(surround desni), S (surround (mono ili
surround komponente koje stvara Pro
Logic obrada)), SB (stražnji surround)
(stražnje surround komponente za 6.1kanalno dekodiranje)), SBL (stražnji lijevi
surround), SBR (stražnji desni surround).
Primjer:
Format snimanja (prednji/surround): 3/2
Izlazni kanal: bez surround zvučnika
Zvučno polje: A.F.D: AUTO
28
Uživanje u surround zvuku
Uporaba samo prednjih
zvučnika
U ovom načinu rada zvuk se reproducira samo
iz prednjih lijevih/desnih zvučnika. Zvuk iz
subwoofera se ne čuje.
Slušanje dvokanalnih stereo
izvora (2CH STEREO)
Standardni 2-kanalni stereo izvor potpuno
zaobilazi obradu zvučnog polja, te se
višekanalna reprodukcija miksa u 2 kanala.
Slušanje zvuka visoke
kvalitete
— AUTO FORMAT DIRECT
Ovaj način (A:F:D.) vam omogućuje odabir
načina dekodiranja koji želite za vaš signal.
A.F.D. način
(Pokazivač)
Način dekodiranja
A.F.D. AUTO
(A.F.D. AUTO)
Prema kodiranju
PRO LOGIC
(PRO LOGIC)
Dolby Pro Logic
PRO LOGIC II MOVIE
(PLII MV)
Dolby Pro Logic II
Pritisnite 2CH.
PRO LOGIC II MUSIC
(PLII MS)
Na pokazivaču se pojavi "2CH ST." i
prijemnik prelazi u 2CH STEREO način rada.
PRO LOGIC II GAME
(PLII GM)
Napomena
U 2CH STEREO načinu ne čuje se zvuk iz
subwoofera. Za slušanje dvokanalnih stereo izvora
putem prednjih lijevih/desnih zvučnika i subwoofera,
odaberite A.F.D. način.
Slušanje analognog zvuka
(ANALOG DIRECT)
Možete promijeniti zvuk odabranog ulaza
dvokanalnog audio ulaza. Ova funkcija Vam
omogućuje visokokvalitetne analogne izvore.
Također pogledajte "D.PWR" na strani 38.
Pri uporabi ove funkcije možete podesiti samo
glasnoću i balans prednjih zvučnika.
1
2
PRO LOGIC IIx MOVIE
(PLIIX MV)
Dolby Pro Logic IIx
PRO LOGIC IIx MUSIC
(PLIIX MS)
PRO LOGIC IIx GAME
(PLIIX GM)
Neo:6 Cinema
(NEO6 CIN)
DTS Neo:6
Neo:6 Music
(NEO6 MUS)
Zakrenite INPUT SELECTOR za odabir
ulaza kojeg želite slušati u analognom
audiju.
Pritisnite DIRECT.
Na pokazivaču se pojavi "A.DIRECT" i čuje se
analogni audio.
Napomene:
• Ova se funkcija briše kad uključite zvučno polje
(str. 29-32).
• Kad koristite ovu funkciju, ne možete koristiti
ispitni ton.
nastavlja se
29
Automatsko dekodiranje ulaznog
audio signala
Uživanje u stereo zvuku na više
kanala (2-kanalno dekodiranje)
U ovom načinu prijemnik automatski
prepoznaje vrstu ulaznog audio signala (Dolby
Digital, DTS, standardni dvokanalni stereo,
itd.) i ako je potrebno, izvodi ispravno
dekodiranje. Na taj se način zvuk reproducira
onako kako je snimljen/kodiran, bez dodavanja
surround efekata. Međutim, ako nema signala
dubokih frekvencija (Dolby Digital LFE, itd.),
bit će generirani za reprodukciju na
subwooferu.
Ovaj način vam omogućuje odabir dekodiranja
za 2-kanalne izvore. Ovaj prijemnik može
reproducirati 2-kanalni zvuk na 5 kanala
pomoću Dolby Pro Logic II; na 7 kanala
pomoću Dolby Pro Logic IIx, na 6 kanala
pomoću DTS Neo:6; ili na 4 kanala pomoću
Dolby Pro Logic. Međutim, DTS 2CH izvori
neće biti dekodirani pomoću DTS Neo:6;
reprodukcija će biti 2-kanalna.
Više puta pritisnite A.F.D. za odabir
"A.F.D. AUTO".
Prijemnik automatski određuje tip audio
signala, te dekodira signal po potrebi.
Savjet
U većini slučajeva, "A.F.D.AUTO" daje najbolji
način dekodiranja. Možda ćete htjeti koristiti SURR
BACK DECODING (str. 33) za usklađenje ulaznog
signala načinu koji Vam odgovara.
Pritisnite A.F.D. više puta za odabir 2kanalnog načina dekodiranja.
x DOLBY PL (PRO LOGIC)
Dolby Pro Logic dekodiranje. Signal snimljen na 2
kanala bit će dekodiran u 4.1 kanala.
x PLII MV (PRO LOGIC II MOVIE)
Dolby Pro Logic II Movie dekodiranje. Ovaj način je
idealan za filmove snimljene u Dolby Surround
formatu. Osim toga, moguća je reprodukcija zvuka u
5.1 kanala kod gledanja videa, te presnimljenih ili
starih filmova.
x PLII MS (PRO LOGIC II MUSIC)
Dolby Pro Logic II Music dekodiranje. Ovaj način je
idealan za običan stereo signal, kao npr. kod CD
diskova.
x PLII GM (PRO LOGIC II GAME)
Dolby Pro Logic II Game dekodiranje. Ovaj način je
idealan za programe video igrica.
x PLIIX MV (PRO LOGIC IIx MOVIE)
Dolby Pro Logic IIx Movie dekodiranje. Ovaj način
proširuje Dolby Pro Logic II Movie ili Dolby Digital
5.1 na diskretni 7.1-kanalni filmski kanal.
x PLIIX MS (PRO LOGIC IIx MUSIC)
Dolby Pro Logic IIx Music dekodiranje. Ovaj način
dijeli jake "stražnje" efekte kroz sve surround
zvučnike.
x PLIIX GM (PRO LOGIC IIx GAME)
Dolby Pro Logic IIx Game dekodiranje. Ovaj način
donosi signale specijalnih efekata na surround
zvučnike.
Napomena
Dolby Pro Logic IIx dekodiranje ne radi za signale
DTS formata i signale s frekvencijom uzorkovanja
većom od 48 kHz.
30
x NEO6 CIN (Neo:6 Cinema)
DTS Neo:6 Cinema dekodiranje.
x NEO6 MUS (Neo:6 Music)
DTS Neo:6 Music dekodiranje. Ovaj način je idealan
za običan stereo signal, kao npr. CD diskovi.
Kod spajanja subwoofera
Ako je audio signal 2-kanalni stereo, ili ne
posjeduje LFE signal, prijemnik će generirati
signal duboke frekvencije za reprodukciju na
subwooferu. Međutim, takav signal se neće
generirati kod odabira opcija "Neo:6 Cinema"
ili "Neo:6 Music".
Odabir zvučnog ugođaja
Uživanje u surround zvuku moguće je
jednostavnim odabirom jednog od tvorničkih
podešenja prijemnika. To će vam pružiti
uzbudljiv i snažan zvuk kino dvorane ili
koncertne dvorane u vašem domu.
Odabir zvučnog ugođaja za
gledanje filmova
Više puta pritisnite tipku MOVIE za odabir
željenog zvučnog ugođaja.
Odabrano zvučno polje će se pojaviti na
pokazivaču.
Zvučni ugođaj
Pokazivač
CINEMA STUDIO EX A
C. ST.EX A
CINEMA STUDIO EX B
C. ST.EX B
CINEMA STUDIO EX C
C. ST.EX C
VIRTUAL MULTI DIMENSION
V.M.DIM
DCS (Digital Cinema Sound)
Zvučni ugođaj s oznakom
koristi DCS
tehnologiju.
DCS je konceptualno ime surround tehnologije
kućnoga kina koju je razvio Sony. DCS koristi
DSP (Digital Signal Processor) tehnologiju za
reprodukciju zvučnih karakteristika
Hollywoodskog studija.
Na taj se način postiže potpuni audio vizualni
kino ugođaj kod kuće.
x C.ST.EX A (CINEMA STUDIO EX A)
Reproducira zvuk s karakteristikama Sony Pictures
Entertainment "Cary Grant Theater" studija. Ovo je
standardni način reprodukcije, izvrstan za gledanje
većine vrsta filmova.
x C. ST.EX B (CINEMA STUDIO EX B)
Reproducira zvuk s karakteristikama Sony Pictures
Entertainment "Kim Novak Theater" studija. Ovaj
način reprodukcije je idealan za gledanje SF ili
akcijskih filmova s mnogo zvučnih efekata.
nastavlja se
31
x C. ST.EX C (CINEMA STUDIO EX C)
Reproducira zvuk s karakteristikama Sony Pictures
Entertainment studija za snimanje. Ovaj način
reprodukcije je idealan za gledanje glazbenih ili
klasičnih filmova kod kojih je sadržaj zvučnog
zapisa uglavnom glazbeni.
Odabir zvučnog ugođaja za
slušanje glazbe
Više puta pritisnite MUSIC za odabir
željenog zvučnog ugođaja.
x V.M. DIM (VIRTUAL MULTI DIMENSION)
Proizvodi 5 setova virtualnih zvučnika od jednog
para postojećih surround zvučnika.
Odabrani zvučni ugođaj pojavljuje se na
pokazivaču.
Zvučni ugođaj
Pokazivač
Ugođaji CINEMA STUDIO EX
HALL
HALL
Ugođaji CINEMA STUDIO EX pogodni su za
gledanje filmova na DVD-u (itd.) s
višekanalnim surround efektima. Na taj je
način moguće reproducirati zvuk Sony Pictures
Entertainment studija u vlastitom domu.
Cinema Studio EX sastoji se od sljedeća tri
elementa.
• Prividna višedimenzionalnost
Stvara je skup od 5 prividnih zvučnika koji
okružuju slušatelja pomoću jednog para
surround zvučnika.
• Dubina zaslona
U kinu, zvuk kao da dolazi iz slike na platnu.
Ovaj element donosi isti efekt u vašoj sobi
prebacujući zvuk prednjih zvučnika "u" zaslon.
• Jeka kino dvorane
Reproducira jeku karakterističnu za kino
dvorane.
CINEMA STUDIO EX istodobno spaja sva
tri elementa.
JAZZ CLUB
JAZZ
LIVE CONCERT
CONCERT
Savjet
Format DVD softvera, itd. možete odrediti pomoću
logotipa na kutiji.
: Dolby Digital diskovi
−
: Dolby Surround programi
−
−
: DTS Digital Surround programi
Napomene
• Efekti koje reproduciraju prividni zvučnici mogu
pojačati šum u reproduciranom signalu.
• Kad slušate zvučni ugođaj uporabom prividnih
zvučnika, nećete moći čuti zvuk koji dolazi
izravno iz surround zvučnika.
32
x HALL
Reprodukcija akustike klasične koncertne dvorane.
x JAZZ (JAZZ CLUB)
Reproducira akustiku jazz kluba.
x CONCERT (LIVE CONCERT)
Reproducira akustiku dvorane s 300 sjedala.
Kad su spojene slušalice
Moguće je odabrati samo jedan od sljedećih
zvučnih ugođaja.
x HEADPHONE (2CH)
Reprodukcija će biti dvokanalna (stereo). Standardni
2-kanalni izvor zvuka će potpuno zaobići
procesiranje zvuka, a višekanalni surround formati će
biti miksani u 2 kanala.
x HEADPHONE THEATER
Omogućuje simulaciju kino dvorane kod uporabe
slušalica.
Napomena
Priključite li slušalice dok slušate neki zvučni
ugođaj, sustav se automatski prebacuje na
HEADPHONE (2CH) ukoliko je zvučni ugođaj koji
koristite odabran tipkom 2CH ili A.F.D. ili na
HEADPHONE THEATRE ukoliko ste zvučni uređaj
odabrali tipkom MOVIE ili MUSIC.
Isključenje surround efekta
Pritisnite 2CH ili A.F.D.
Napomena
Zvučni ugođaji ne rade kod signala PCM 96 kHz.
Odabir načina dekodiranja
stražnjih surround kanala
— SURR BACK DECODING
Ova funkcija omogućuje odabir načina
dekodiranja za surround stražnji signal kod
višekanalnog zvuka.
Dekodiranjem surround signala stražnjih kanala
DVD softvera (itd.) snimljenog u formatu
Dolby Digital EX, DTS-ES Matrix, DTS-ES
Discrete 6.1, itd, moguće je uživati u surround
zvuku namijenjenom za izradu filmova.
Više puta pritisnite SURR BACK
DECODING za odabir načina dekodiranja
stražnjih surround kanala
Za detalje, pogledajte poglavlje "Odabir načina
dekodiranja stražnjih surround kanala" na str. 34.
Savjet
Moguće je odabrati način dekodiranja stražnjih
surround kanala pomoću "SB XXXX" u izborniku
CUSTOMIZE (str. 38).
Napomena
Moguće je odabrati način dekodiranja stražnjih
surround kanala samo ako je odabran način A.F.D.
33
Odabir načina dekodiranja stražnjih surround kanala
Moguće je odabrati način dekodiranja stražnjih surround kanala u skladu s ulaznim signalom.
Kod odabira "OFF"
Neće biti dekodiranja surround signala stražnjih kanala.
Kod odabira "AUTO"
Ako ulazni signal sadrži 6.1-kanalnu informacijua), odgovarajući dekoder će dekodirati signal
stražnjih surround kanala.
Ulazni signal
Izlazni kanali
Dolby Digital 5.1
5.1
Korišteni dekoder stražnjih surround kanala
―
Dolby Digital EXb)
6.1
Matrix dekoder usklađen sa Dolby Digital EX
DTS 5.1
5.1
―
DTS-ES Matrix 6.1c)
6.1
DTS Matrix dekoder
DTS-ES Discrete 6.1d)
6.1
DTS Discrete dekoder
Dolby Digital EX
b)
7.1
Matrix dekoder usklađen sa Dolby Digital IIx
DTS-ES Matrix 6.1c)
7.1
DTS Matrix dekoder
DTS-ES Discrete 6.1d)
7.1
DTS Discrete dekoder
Kod odabira "ON"
Za dekodiranje surround signala stražnjih kanala neovisno o 6.1-kanalnim informacijamaa)
primjenjuje se Dolby Digital EX ako je izlazni kanal 6.1. Dolby Digital EX ili Dolby Pro Logic IIx
se primjenjuju kad je izlazni kanal 7.1.
Ulazni signal
Izlazni kanali
Korišteni dekoder stražnjih surround kanala
Dolby Digital 5.1
6.1
Matrix dekoder usklađen sa Dolby Digital EX
Dolby Digital EXb)
6.1
Matrix dekoder usklađen sa Dolby Digital EX
6.1
Matrix dekoder usklađen sa Dolby Digital EX
DTS 5.1
DTS-ES Matrix 6.1
c)
DTS-ES Discrete 6.1d)
6.1
Matrix dekoder usklađen sa Dolby Digital EX
6.1
Matrix dekoder usklađen sa Dolby Digital EX
Dolby Digital 5.1
7.1
Matrix dekoder usklađen sa Dolby Pro Logic IIx
Dolby Digital EXb)
7.1
Matrix dekoder usklađen sa Dolby Pro Logic IIx
7.1
Matrix dekoder usklađen sa Dolby Digital EX
DTS 5.1
DTS-ES Matrix 6.1
c)
DTS-ES Discrete 6.1d)
a)
b)
c)
d)
7.1
Matrix dekoder usklađen sa Dolby Digital EX
7.1
Matrix dekoder usklađen sa Dolby Digital EX
6.1-kanalna informacija predstavlja podatke snimljene u sam softver, kao npr. DVD.
Dolby Digital DVD koji sadrži Surround EX informaciju. Dolby Corporation web stranica vam može
pomoći kod prepoznavanja Surround EX filmova.
Softver koji ima informaciju o Surround EX i 5.1-kanalnom signalu.
Softver kodiran 5.1-kanalnim signalom, te povratnom vezom tog signala u 6.1 diskretne kanale. Diskretni
6.1-kanalni signal je specifičan DVD signal koji se ne koristi u kino dvorani.
34
Napredna podešavanja
Promjena audio ulaza
digitalnih komponenata
— INPUT MODE
Moguće je promijeniti audio ulaz komponenata
koje imaju digitalne ulazne priključke.
1
2
Osobno podešavanje
zvučnog ugođaja
Podešavanjem izbornika LEVEL, moguće je
podesiti zvučne ugođaje prema svojim
potrebama.
Napomena o prikazanim opcijama
Zakrenite regulator INPUT SELECTOR
za odabir ulaza.
Opcije koje je moguće podesiti u izbornicima će se
razlikovati, ovisno o zvučnom ugođaju. Neke opcije
bit će tamnije na pokazivaču. To znači da je taj
parametar nedostupan, fiksan, ili nepromjenjiv.
Više puta pritisnite tipku INPUT MODE
za odabir audio ulaza.
Podešavanje izbornika LEVEL
Odabrani audio ulaz se pojavljuje na
pokazivaču.
Audio ulazi
• AUTO IN
Daje prednost analognim audio signalima
AUDIO IN (L/R) priključaka u slučaju da
nema digitalnih audio signala.
• COAX IN
Digitalni audio signal bit će prisutan na
DIGITAL COAXIAL ulaznom priključku.
• OPT IN
Digitalni audio signal bit će prisutan na
DIGITAL OPTICAL ulaznim priključcima.
• ANALOG
Analogni audio signal bit će na AUDIO IN
(L/R) priključcima.
Možete podesiti balans i glasnoću za svaki
zvučnik. Ova se podešenja primjenjuju na sve
zvučne ugođaje.
1
2
3
Pokrenite reprodukciju izvora
programa kodiranog s višekanalnim
surround zvukom (DVD, itd.).
Pritisnite MAIN MENU za odabir opcije
"LEVEL".
Zakrenite kontrolu MENU za odabir
parametra kojeg želite podesiti.
Detalje potražite u donjem poglavlju
"Parametri izbornika LEVEL".
4
5
Dok nadzirete zvuk, zakrenite –/+ za
odabir željenog podešenja.
Ponovite korake 3 i 4 za podešavanje
ostalih parametara.
Parametri izbornika LEVEL
x T. TONE (ispitni ton)
Osnovno podešenje: OFF
Omogućuje reprodukciju ispitnog tona u svakom
zvučniku. Ako je podešen na "AUTO", ispitni ton se
čuje iz svakog zvučnika automatski. Ako je podešen
na "FIX", moguće je odabrati zvučnik na koji ćete
pustiti ispitni ton.
x BAL. XXXX (balans prednjih zvučnika)
Početno podešenje: (0) (BALANCE)
Ovaj parametar omogućuje podešavanje balansa
između prednjeg lijevog i desnog zvučnika. Moguće
je podešavati u rasponu od L (+1 do +16),
BALANCE (0), R (+1 do 16) u 33 koraka.
nastavlja se
35
x CTR XXX.X dB
(glasnoća središnjeg zvučnika)
Za napredna podešavanja izbornika
LEVEL
x SUR.L. XXX.X dB
(glasnoća surround (L) zvučnika)
Koristite izbornik CUSTOMIZE i postavite
"MENU" na "MENU EXP." za uključenje
naprednih podešavanja.
Detalje o "MENU" potražite na str. 37. Detalje
o podešavanju parametara potražite na str. 40.
x SUR.R XXX.X dB
(glasnoća surround (D) zvučnika)
x SB XXX.X dB
(glasnoća stražnjeg surround zvučnika)*
x SBL XXX.X dB
(glasnoća stražnjeg surround (L) zvučnika)**
x SBR XXX.X dB
(glasnoća stražnjeg surround (R) zvučnika)**
x S.W. XXX.X dB (glasnoća subwoofera)
Osnovno podešenje: 0 dB
Moguće je podešavanje od –20 dB do +10 dB, u
koracima po 0,5 dB.
S.W XXX dB
x
(glasnoća višekanalnog subwoofera)
Početno podešenje: 0 dB
Omogućuje povećavanje razine MULTI CH IN
kanala subwoofera za +10 dB. Ovo podešenje može
biti potrebno kad spojite DVD uređaj na priključke
MULTI CH IN. Razina subwoofera s DVD uređaja
je 10 dB niža u odnosu na SACD uređaj.
* Samo ako je surround stražnji zvučnik podešen na
"SINGLE" u izborniku SP. SETUP.
** Samo ako je surround stražnji zvučnik podešen na
"DUAL" u izborniku SP. SETUP.
x EFCT. XXX (glasnoća efekta)
Početno podešenje: STD
Omogućuje podešavanje širine surround efekta.
Napomena
Kad odaberete jedan od sljedećih zvučnih ugođaja, iz
subwoofera se ne čuje zvuk ako su svi zvučnici u SP.
SET UP izborniku podešeni na "LARGE". Ipak,
zvuk se čuje iz subwoofera ako digitalni ulazni
signal sadrži LFE (niskofrekvencijske) signale ili ako
su prednji, središnji ili surround zvučnici podešeni na
"SMALL".
− HALL
− JAZZ CLUB
− LIVE CONCERT
36
Vraćanje zvučnih ugođaja na
tvornička podešenja
1
2
Pritisnite @/1 za isključenje prijemnika.
Dok držite tipku 2CH pritisnite @/1.
Na pokazivaču se pojavi poruka "SF. CLR"
i svi zvučni ugođaji vraćaju se na tvornička
podešenja.
Podešavanje ekvilizatora
Moguće je podesiti kvalitetu zvuka (basove i
visoke tonove) svakog zvučnika pomoću
izbornika EQ.
Basovi
Visoki tonovi
Razina
(dB)
2
3
Frekvencija
(Hz)
Pokrenite reprodukciju izvora
programa kodiranog s višekanalnim
surround zvukom (DVD, itd.).
Pritisnite tipku MAIN MENU više puta
za odabir opcije "EQ".
Zakrenite kontrolu MENU za odabir
parametra kojeg želite podesiti.
Detalje potražite u donjem poglavlju
"Parametri izbornika EQ".
4
5
Uporaba izbornika CUSTOMIZE za
podešavanje prijemnika
Moguće je podesiti razne parametre prijemnika
pomoću izbornika CUSTOMIZE.
1
Frekvencija
(Hz)
1
Napredno podešavanje
Dok nadzirete zvuk, zakrenite –/+ za
odabir željenog podešenja.
Ponovite korake 3 i 4 za podešavanje
ostalih parametara.
Napomena
Nije moguće podesiti ekvilizator ako sustav dekodira
PCM 96 kHz signale, ili ako je u tijeku DTS 96/24,
DTS-ES Matrix ili DTS Neo:6 dekodiranje.
Parametri izbornika EQ
x EQ
Početno podešenje: OFF
Odaberite "ON" za uključenje ekvilizatora.
x R S BASS XXX.X dB
(basovi prednjih zvučnika)
x R S TREB. XXX.X dB
(visoki tonovi prednjih zvučnika)
Početno podešenje: 0 dB
Moguće je podešavati od –10 dB do +10 dB u
koracima od 1 dB.
2
Pritisnite MAIN MENU za odabir opcije
"CUSTOM".
Zakrenite kontrolu MENU za odabir
parametra.
Za detalje, pogledajte donje poglavlje
"Parametri izbornika CUSTOMIZE".
3
4
Zakrenite –/+ za podešavanje
odabranog parametra.
Ponovite korake 2 i 3 za podešavanje
ostalih opcija.
Parametri izbornika CUSTOMIZE
Početno podešenje je podvučeno.
x MENU (prošireni prikaz izbornika)
• MENU EXP.
Prikazuju se napredni parametri za izbornike SP
SETUP i LEVEL koje možete podesiti. Za detalje
o svakom parametru pogledajte str. 17, 35 i
sljedeće stranice.
• MENU STD
Napredni parametri se ne prikazuju.
96 XXXX (DTS 96/24 kodiranje)
x
• 96 AUTO
Kod ulaznog DTS 96/24 signala, reprodukcija će
biti uz frekvenciju uzorkovanja od 96 kHz.
• 96 OFF
Čak i DTS 96/24 ulazni signal bit će reproduciran
uz frekvenciju uzorkovanja od 48 kHz.
Napomene
• Ovaj parametar vrijedi samo u A.F.D. načinu (str.
29). Kod drugih zvučnih ugođaja, ovaj parametar
će uvijek biti podešen na "96 OFF".
• DTS 96/24 dekodiranje radi samo u A.F.D. načinu
(str. 29). Ako podesite sustav na drugi zvučni
ugođaj, koristi se standardno 48 kHz dekodiranje.
• Čak i DTS 96/24 ulazni signal bit će reproduciran
uz frekvenciju uzorkovanja od 48 kHz ako su bilo
koji zvučnici podešeni na "SMALL" ili ako je
subwoofer podešen na "NO".
nastavlja se
37
x SB XXX
(način dekodiranja stražnjih surround kanala)
Moguće je koristiti izbornik CUSTOMIZE za
podešenje načina dekodiranja stražnjih surround
kanala (str. 33).
Za detaljnije informacije o svakom načinu
dekodiranja pogledajte str. 34.
• OFF
• AUTO
• ON
Napomena
Ovaj parametar vrijedi samo u A.F.D. načinu osim za
Dolby Pro Logic IIx (str. 29).
x S.F. XXXX (sound field link)
• S.F. LINK
Omogućuje primjenu posljednjeg odabranog
zvučnog ugođaja na programski izvor kad je
odabran. Primjerice, slušate li SA-CD/CD sa
zvučnim ugođajem HALL, odaberite drugi izvor i
vratite se na SA-CD/CD. HALL se automatski
ponovo primjenjuje.
• S.F FIX
Funkcija nije aktivirana.
x DEC. XXXX
(prioritet dekodiranja digitalnog audio ulaza)
Omogućuje podešavanje ulaza signala u priključke
DIGITAL IN.
Početno podešenje je "DEC. AUTO" za VIDEO 3 i
TV/SAT i "DEC.PCM" za DVD i MD/TAPE.
• DEC. AUTO
Automatski mijenja ulazni signal između DTS,
Dolby Digital ili PCM.
• DEC. PCM
PCM signal će imati prioritet (zbog sprečavanja
prekida zvuka kod početka reprodukcije). Čak i
kod drugih ulaznih signala zvuk će se čuti.
Međutim, ovaj prijemnik ne može dekodirati DTSCD ako je podešenje "DEC. PCM". Ako je podešenje "DEC. AUTO" a zvuk koji dolazi iz digitalnog
audio priključka (za CD, itd.) se prekida kod
početka reprodukcije, podesite na "DEC. PCM".
x D. PWR XXX
(napajanje digitalnih sklopova)
• D.PWR OFF
Omogućuje automatsko isključenje napajanja
nepotrebnih digitalnih sklopova pri odašiljanju
analognih audio signala pomoću funkcija
ANALOG DIRECT ili MULTI CH IN. Možete
uživati u visokokvalitetnom analognom zvuku bez
utjecaja digitalnih sklopova.
• D.PWR ON
Omogućuje napajanje digitalnih sklopova.
Odaberite ovu opciju ukoliko niste zadovoljni
vremenskim zaostatkom postavke "D.PWR OFF".
38
x PWR.S XXX
(CONTROL A1II funkcija štednje energije)
• ON
Omogućuje štednju energije prijemnika u
pripravnom stanju.
• OFF
Omogućuje automatsko uključenje sustava kad je
uključena komponenta spojena pomoću kabela s
mono mini utikačem (str. 44).
x DUAL XXX
(odabir jezika digitalnog emitiranja)
Omogućuje odabir jezika kojeg želite slušati tijekom
digitalnog emitiranja programa. Ova opcija je
dostupna samo za Dolby Digital izvore.
• M/S (glavni/sporedni jezik)
Istovremeno će se reproducirati zvuk glavnog
jezika iz prednjeg lijevog i zvuk sporednog jezika
iz prednjeg desnog zvučnika.
• M (glavni jezik)
Reproducirat će se zvuk glavnog jezika.
• S (sporedni jezik)
Reproducirat će se zvuk sporednog jezika.
• M+S (glavni + sporedni jezik)
Reproducirat će se istovremeno zvuk glavnog i
sporednog jezika.
x [DIMMER] (svjetlina pokazivača)
Omogućuje podešavanje svjetline pokazivača.
x NAME IN (pridjeljivanje naziva ulazima)
Omogućuje pridjeljivanje naziva memoriranim
postajama i ulazima pomoću funkcije INPUT
SELECTOR. Za detalje pogledajte poglavlje
"Pridjeljivanje naziva memoriranim postajama i
ulazima" na str. 41.
Napredni parametri izbornika SP
SETUP
Kad je "MENU" podešen na "MENU EXP.",
svi sljedeći parametri su vidljivi i mogu se
podesiti.
Detalje o izborniku SP SETUP potražite na str.
17. Početna podešenja su podvučena.
Svi parametri izbornika SP SETUP
XXXX SET
SP PAT. XXX
U (SUBWOOFER)
R S (FRONT)
T (CENTER)
V W (SURROUND)
O P/e (SURR BACK)
R S DIST. X.X m (FRONT)
T DIST. X.X m (CENTER)
V W DIST. X.X m (SURROUND)
O P/e DIST. X.X m (SURR BACK)
DISTANCE*
PL. XXXX*
HGT. XXXX*
SP > XXX Hz*
* Podesivo samo kad je "MENU" podešen na "EXP.
MENU".
x DISTANCE (jedinica udaljenosti)
Omogućuje odabir jedinice mjere udaljenosti.
• ft.
Udaljenost će biti prikazana u stopama.
• m
Udaljenost će biti prikazana u metrima.
x PL. XXXX
(položaj surround zvučnika)*
Ovaj parametar omogućuje određivanje položaja
surround zvučnika radi ispravne primjene načina
reprodukcije "Cinema Studio EX" (str. 31).
Savjet
Ovo podešenje je posebice namijenjeno za primjenu
načina reprodukcije "Cinema Studio EX".
Kod ostalih načina reprodukcije položaj zvučnika
nije toliko značajan. Ovi načini reprodukcije su
ugrađeni pod pretpostavkom da će surround zvučnik
biti postavljen iza položaja slušatelja, međutim,
ugođaj ostaje jednak čak i kad su surround zvučnici
postavljeni pod širokim kutom. Naravno, ako su
zvučnici okrenuti neposredno prema lijevoj i desnoj
strani slušatelja, surround načini reprodukcije neće
biti učinkoviti, osim ako stražnji zvučnici nisu
podešeni na "SIDE".
U svakom slučaju, svaki prostor ima mnoge
parametre koji utječu na zvuk, primjerice, refleksija
od zidova, te možete postići bolje rezultate uz
uporabu "BEHD" ako su Vaši zvučnici postavljeni
visoko iznad položaja slušatelja, čak i ako se nalaze
neposredno s lijeve i desne strane.
Stoga, iako podešenje može biti u suprotnosti s
gornjim opisom, savjetujemo da reproducirate
višekanalni surround zvuk i slušate kakav utjecaj ima
svako podešenje na prostor u kojem slušate program.
Odaberite podešenje koje omogućuje dobar utisak
zvuka u prostoru i koji najbolje stvara osjećaj
jednolikog prostora između surround zvuka iz
surround zvučnika i zvuka iz prednjih zvučnika. Ako
niste sigurni koje je podešenje najbolje, odaberite
"BEHD" i zatim koristite parametar udaljenosti
zvučnika i podešenje glasnoće za postizanje najbolje
ravnoteže.
x HGT. XXXX
(visina surround zvučnika)*
Omogućuje određivanje visine surround zvučnika za
dobru realizaciju surround efekata načina
reprodukcije Cinema Studio EX (str. 31).
• LOW
Odaberite ako položaj Vaših surround zvučnika
odgovara smještaju A.
• HIGH
Odaberite ako položaj Vaših surround zvučnika
odgovara smještaju B.
• SIDE
Odaberite ako položaj Vaših surround zvučnika
odgovara smještaju A.
• BEHD
Odaberite ako položaj Vaših surround zvučnika
odgovara smještaju B.
* Ova opcija nije dostupna kad je parametar
surround zvučnika podešen na "NO".
nastavlja se
39
x SP > XXX Hz
(razdvojna frekvencija zvučnika)
Početno podešenje: 100 Hz
Omogućuje podešavanje rezne frekvencije basova
prednjeg zvučnika kad su zvučnici postavljeni na
"SMALL" u izborniku SP SETUP. Moguće je
podešavanje u tri koraka (60 Hz, 100 Hz i 150 Hz).
Napredni parametri izbornika
LEVEL
Kad je "MENU" podešen na "MENU EXP.",
svi sljedeći parametri su vidljivi i mogu se
podesiti.
Detalje o izborniku LEVEL potražite na str. 35.
Početna podešenja su podvučena.
Parametri izbornika ALL LEVEL
T. TONE
P. NOISE*
P. AUDIO*
BAL. XXXX
CTR XXX.X dB
SUR.L. XXX.X dB
SUR.R XXX.X dB
SB XXX.X dB
SBL XXX.X dB**
SBR XXX.X dB**
S.W. XXX.X dB
S.W. XXX dB
COMP. XXX*
EFCT. XXX
* Podesivo samo ako je "MENU EXP." podešen na
"ON".
** Samo kad je stražnji surround zvučnik podešen na
"DUAL" (str. 18).
x P. NOISE (fazni šum)
Početno podešenje: OFF
Omogućuje reprodukciju ispitnog tona redom, u
susjednim zvučnicima.
x P.AUDIO (fazni audio)
Početno podešenje: OFF
Omogućuje vam reprodukciju zvuka na 2 prednja
zvučnika (umjesto ispitnog tona) redom, u susjednim
zvučnicima.
40
COMP. XXX
x
(kompresija dinamičkog opsega)
Ovaj parametar omogućuje kompresiju dinamičkog
opsega zvučnog zapisa. Ovo može biti korisno kad
želite gledati filmove uz tihi zvuk kasno noću.
• OFF
Reproducira zvuk bez kompresije.
• STD
Reproducira zvuk uz dinamičko područje koje je
odredio snimatelj zvučnog zapisa.
• MAX
Osigurava jako veliku kompresiju dinamičkog
područja.
Savjet
Kompresija dinamičkog opsega omogućuje
kompresiju dinamičkog opsega zvučnog zapisa
zasnovanog na informacijama o dinamičkom opsegu
uključenima u Dolby Digital signal.
Stoga savjetujemo uporabu podešenja "MAX". Na taj
se način dinamički opseg uvelike komprimira i omogućuje kasno noćno gledanje filmova uz smanjenu
glasnoću. Za razliku od analognih limitera, razine su
podešene prethodno i pružaju vrlo prirodnu
kompresiju.
Napomene
Kompresija dinamičkog područja moguća je samo
kod Dolby Digital izvora.
Izrada indeksnog naziva
Ostale radnje
1
Pridjeljivanje naziva memoriranim postajama i ulazima
Zakrenite –/+ za odabir znaka, te
zakretanjem kontrole MENU pomaknite
kursor do sljedećeg znaka.
Možete upisati naziv pohranjenih postaja i
izvora odabranih regulatorom INPUT
SELECTOR duljine do 8 znakova i prikazati
ga na pokazivaču prijemnika.
Savjeti
• Zakretanjem kontrole –/+ možete odabrati
znakove na sljedeći način.
Velika slova t Brojevi t Simboli
• Za unos razmaka zakrenite kontrolu –/+ dok
se na pokazivaču ne pojavi razmak.
• Pogriješite li, zakrenite kontrolu MENU dok
ne zatrepće znak koji želite promijeniti i zatim
zakrenite kontrolu –/+ za odabir ispravnog
znaka.
Označavanje pohranjene postaje
1
2
3
4
5
Zakrenite regulator INPUT SELECTOR
za odabir FM ili AM.
Ugodite memoriranu postaju kojoj
želite dodijeliti indeksni naziv (str. 23).
Pritisnite tipku MAIN MENU za odabir
opcije "TUNER".
Zakrenite kontrolu MENU za odabir
opcije "NAME IN".
Pritisnite tipku MEMORY/ENTER.
Kursor trepće, te je moguće odabrati znak.
Slijedite proces "Dodjeljivanje indeksnog
naziva".
Kontrolama MENU i –/+ izradite
indeksni naziv.
2
Pritisnite MEMORY/ENTER.
Uneseni znak je memoriran.
Napomena (samo modeli s oznakom CEL, CEK)
Ako dodijelite naziv RDS postaji i ugodite je,
umjesto unesenog naziva se pojavljuje naziv
programske usluge (PS). (Nije moguće zamijeniti
naziv programske usluge (PS). Uneseni naziv će biti
zamijenjen nazivom programske usluge (PS).
Dodjeljivanje indeksnog naziva
1
2
3
4
Zakrenite regulator INPUT SELECTOR
za odabir ulaza kojem želite dodijeliti
indeksni naziv.
Pritisnite tipku MAIN MENU više puta
za odabir opcije "CUSTOM".
Zakrenite kontrolu MENU za odabir
opcije "NAME IN".
Pritisnite tipku MEMORY/ENTER.
Kursor trepće, te je moguće odabrati znak.
Slijedite postupak "Izrada indeksnog
naziva".
41
Uporaba Sleep Timera
Pomoću daljinskog upravljača prijemnik
možete podesiti tako da se automatski isključi
nakon određenog vremena.
1
2
Pritisnite ALT za osvjetljenje tipke.
Pritisnite SLEEP dok je prijemnik
uključen.
Svakim pritiskom na SLEEP, vrijeme se
mijenja u sljedećem rasporedu.
2:00:00 t 1:30:00 t 1:00:00 t 0:30:00
t OFF
Tijekom uporabe Sleep Timera, na pokazivaču
zasvijetli oznaka "SLEEP".
Savjet
Za provjeru preostalog vremena do isključenja
pritisnite ALT za osvjetljenje tipke (str. 46), te
SLEEP na daljinskom upravljaču. Na pokazivaču se
pojavi preostalo vrijeme. Ukoliko ponovno pritisnete
SLEEP, Sleep Timer se poništava.
42
Odabir sustava zvučnika
Moguće je odabrati sustav prednjih zvučnika
koji želite koristiti.
Više puta pritisnite SPEAKERS
(OFF/A/B/A+B) za odabir sustava prednjih
zvučnika koji želite koristiti.
Odabrani sustav zvučnika pojavit će se na
pokazivaču. Za isključenje zvuka zvučnika,
više puta pritisnite tipku SPEAKERS dok se ne
isključe indikatori SP A i SP B.
Sustav zvučnika
• SP A
Zvučnici su spojeni na priključke FRONT
SPEAKERS A.
• SP B
Zvučnici su spojeni na priključke FRONT
SPEAKERS B.
• SP A SP B
Zvučnici spojeni na FRONT SPEAKERS A
i B priključke (paralelni spoj). U ovom
slučaju moraju biti priključeni prednji
zvučnici nominalne impedancije od 8 ohma
ili više, a IMPEDANCE SELECTOR
podešen na "4Ω".
Snimanje
Prije no što počnete sa snimanjem, provjerite
da li ste ispravno spojili sve komponente.
Snimanje na audio kasetu ili
MiniDisc
Pomoću prijemnika možete snimati na kasetu
ili MiniDisc. Ako Vam je potrebna pomoć,
pogledajte upute za uporabu Vašeg kasetofona
ili MD uređaja.
1
2
Odaberite komponentu s koje želite
snimati.
Pripremite komponentu za reprodukciju.
Primjerice, umetnite CD u CD uređaj.
3
4
Umetnite praznu kasetu ili MD u kasetofon za snimanje i, ako je potrebno,
podesite glasnoću za snimanje.
Započnite snimanje na kasetofonu za
snimanje, zatim započnite reprodukciju
na komponenti za reprodukciju.
Napomene
• Nije moguće snimanje digitalnih audio signala
pomoću komponenata spojenih na analogne
priključke MD/TAPE OUT. Za snimanje digitalnih
audio signala, spojite digitalnu komponentu na
DIGITAL OPTICAL MD OUT priključke.
• Podešenja zvuka nemaju utjecaja na izlazni signal
na MD/TAPE OUT priključcima.
• Analogni audio signali trenutno odabrane funkcije
prisutni su na izlazu s MD/TAPE OUT priključaka.
• Signali s priključaka MULTI CH IN ne reproduciraju se na priključcima MD/TAPE OUT čak i ako
je odabran MULTI CH IN. Reproduciraju se
analogni audio signali tekućeg izvora.
• Pri uporabi funkcije ANALOG DIRECT iz
priključaka DIGITAL OPTICAL MD OUT ne
izlaze signali. Napajanje digitalnog sklopa se
prekida kako bi se osigurao kvalitetniji zvuk kad je
"D.PWR" podešen na "D.PWR OFF".
Snimanje na video kasetu
Pomoću ovog prijemnika možete snimati s
videorekordera ili TV prijemnika. Pri uređivanju
video zapisa također možete na video vrpcu
dodati audio iz različitih audio izvora. Ako
Vam je potrebna pomoć, pogledajte upute za
uporabu Vašeg videorekordera.
1
2
Odaberite izvor s kojeg želite snimati.
Pripremite komponentu za reprodukciju.
Primjerice, u videorekorder umetnite
kasetu s koje želite snimati.
3
4
Umetnite praznu video kasetu u
videorekorder za snimanje (VIDEO 1 ili
VIDEO 2).
Započnite snimanje na videorekorderu
za snimanje, zatim započnite
reprodukciju video kasete ili laserskog
diska s kojeg želite snimati.
Napomene
• Nije moguće snimati digitalni audio signal pomoću
komponente spojene na analogne VIDEO 1 OUT
ili VIDEO 2 OUT priključke.
• Na TV/SAT i DVD ulazima izvedite digitalna i
analogna povezivanja. Analogno snimanje nije
moguće samo s digitalnim povezivanjem,
• Neki izvori sadrže signale za zaštitu od snimanja.
U tom slučaju snimanje neće biti moguće.
• Analogni audio signali trenutno odabrane funkcije
prisutni su na izlazu s VIDEO 1 OUT ili VIDEO 2
OUT priključaka.
• Signali s MULTI CH IN priključaka ne
reproduciraju se na VIDEO 1 OUT ili VIDEO 2
OUT priključcima čak i ako je odabran MULTI
CH IN. Reproduciraju se analogni audio signali
trenutnog ili prethodno korištenog izvora.
43
Kontrolni sustav Control A1II
Kontrolni sustav CONTROL A1II namijenjen
je jednostavnijem rukovanju audio sustavima
sačinjenim od odvojenih Sonyjevih komponenata. Povezivanje CONTROL A1II omogućuje
prijenos kontrolnih signala koji omogućuju
automatski rad i upravljaju značajkama obično
povezanim s integriranim sustavima.
Trenutno, povezivanje CONTROL A1II
Sonyjevih MD, CD uređaja, pojačala
(prijemnika) i kasetofona omogućuje
automatski odabir funkcija.
Napomena
Nemojte koristiti dvonamjenski daljinski upravljač
kad su priključci CONTROL A1II spojeni na PC s
"MD Editor" ili sličnom aplikacijom. Također, ne
rukujte spojenom komponentom na način suprotan
funkcijama aplikacije jer to može prouzročiti
nepravilnosti u radu.
Kompatibilnost sustava CONTROL A1II i
CONTROL A1
Kontrolni sustav CONTROL A1 je nadograđen na
CONTROL A1II koji je standardni sustav kod
Sonyjevih CD izmjenjivača za 300 diskova i drugih
novijih Sonyjevih komponenata. Komponente s
priključcima CONTROL A1 su kompatibilne sa
sustavom CONTROL A1II i mogu se međusobno
povezati. U osnovi, većina funkcija raspoloživih kod
sustava CONTROL A1 bit će raspoloživa kod
sustava CONTROL A1II.
Ipak, kod povezivanja komponenata s priključcima
CONTROL A1 i komponenata s priključcima
CONTROL A1II, broj funkcija kojima možete
upravljati može biti ograničen, ovisno o komponenti.
Detaljne informacije potražite u uputama za uporabu
pojedine komponente.
Ako imate Sonyjev CD izmjenjivač s
preklopkom COMMAND MODE
Ako se preklopka COMMAND MODE Vašeg
CD izmjenjivača može postaviti na CD 1, CD
2 ili CD 3, postavite je na "CD 1" i spojite
izmjenjivač na CD priključke na pojačalu
(prijemniku).
Imate li Sony CD izmjenjivač s priključcima
VIDEO OUT, postavite preklopku na "CD 2" i
spojite izmjenjivač na priključke VIDEO 2 na
pojačalu (prijemniku).
44
Spajanje
Moguće je spojiti do deset komponenata
kompatibilnih sa sustavom CONTROL A1II u
bilo kojem redoslijedu. Međutim, moguće je
spojiti samo jednu komponentu svakog tipa
(npr. 1 CD uređaj, 1 MD uređaj, 1 kasetofon, te
1 prijemnik).
(Bit će moguće spojiti više od 1 CD ili MD
uređaja, ovisno o modelu. Pogledajte priložene
upute uz uređaje za detalje.)
Primjer
Pojačalo CD
MD
Kasetofon Ostale
(prijemnik) uređaj uređaj
komponente
U kontrolnom sustavu CONTROL A1II,
kontrolni signal ide u oba smjera, tako da nema
razlike u priključcima IN i OUT. Ako uređaj
ima više od jednog priključka CONTROL
A1II, moguće je koristiti bilo koji, ili spojiti
razne uređaje na svaki priključak.
Neki uređaji kompatibilni sa sustavom
CONTROL A1 su opremljeni spojnim
kabelom. U tom slučaju, koristite taj spojni
kabel za spajanje.
Kod korištenja dodatno nabavljivih kabela,
koristite mono (2P) mini utikač, kraći od 2 m,
bez otpora.
Osnovne funkcije
Izbornik izvora na prijemniku automatski
preklapa odgovarajući ulaz kad pritisnete tipku
za reprodukciju na nekom uređaju (automatski
odabir ulaza).
Funkcije CONTROL A1II će raditi tako dugo
dok je komponenta kojom želite upravljati
uključena, čak i ako sve druge spojene
komponente nisu uključene.
Napomena
Kod snimanja, ne pokrećite reprodukciju bilo koje
druge komponente, osim izvora signala. To će
omogućiti pravilan odabir ulaza.
Uporaba daljinskog upravljača RM-PP413
Za upravljanje komponentama sustava možete
koristiti daljinski upravljač RM-PP413.
Prije uporabe daljinskog
upravljača
Opis tipaka daljinskog
upravljača
Ulaganje baterija u daljinski
upravljač
U pretinac za baterije umetnite baterije R6
(veličina AA) s ispravno okrenutim oznakama
polariteta + i –. Pri uporabi daljinskog
upravljača usmjerite ga prema senzoru
daljinskog upravljača X na prijemniku.
Savjet
Pri normalnoj uporabi baterije bi trebale trajati oko 6
mjeseci. Kada daljinski upravljač više ne radi,
zamijenite sve baterije novima.
Napomene
• Ne ostavljajte daljinski upravljač na izrazito
toplom ili vlažnom mjestu.
• Ne upotrebljavajte staru bateriju zajedno s novom.
• Ne izlažite senzor daljinskog upravljača izravnom
sunčevom svijetlu ili rasvjetnim tijelima. To može
prouzrokovati kvar.
• Ukoliko daljinski upravljač nećete koristiti dulje
vrijeme, izvadite baterije radi izbjegavanja oštećenja
nastalih istjecanjem elektrolita i korozijom.
nastavlja se
45
Donja tablica prikazuje funkciju svake tipke.
Tipka
Upravlja
daljinskog
upravljača
Funkcijom
A.F.D. W
Prijemnikom
Odabir načina dekodiranja audio zvuka.
ALT I
Daljinskim
upravljačem
Kad se upali tipka
ALT, mijenja se
funkcija tipke za
aktiviranje tipaka
narančaste oznake.
ANGLE T DVD uređajem
ANT S
Odabir kuta kamere
ili promjena kuta
Videorekorderom Odabir izlaznog
signala iz antenskog
priključka: TV-a ili
videorekordera.
AUDIO U TV prijemnikom/ Promjena zvuka u
videorekorderom/ multiplex, dvojezični
DVD uređajem ili višekanalni TV
zvuk.
AUX X
Prijemnikom
Slušanje zvuka s
audio opreme.
AV
Videorekorderom/ Prikaz izbornika.
MENU Q satelitskim
prijemnikom/
DVD uređajem
AV1 i AV2 Daljinskim
Z
upravljačem
AVI/1
A
Poništavanje greške,
primjerice pritiska na
pogrešnu brojčanu
tipku ili povratak na
neprekidnu
reprodukciju itd.
DIMMER
N
Prijemnikom
Podešavanje svjetline
pokazivača.
DIRECT
V
Prijemnikom
Odabir 2CH
ANALOG DIRECT.
DISC J
CD/VCD
uređajem
Izravan odabir diska
(samo izmjenjivač za
više diskova).
46
DISPLAY
O
Funkcijom
TV prijemnikom/ Odabir informacija
videorekorderom/ prikazanih na TV
VCD/LD/
zaslonu
DVD uređajem
D.TUNING Prijemnikom
R
Izravni unos brojeva
postaja.
DUAL
Prijemnikom
MONO F
Odabir željenog
jezika tijekom
digitalnog prijenosa.
DVD B
Gledanje DVD
uređaja.
Prijemnikom
ENTER H TV-om/
videorekorderom/
sat. prijemnikom/
LD/MD/
DAT-uređajem/
kasetofonom
Nakon odabira
kanala, diska ili
zapisa brojčanim
tipkama pritisnite za
unos vrijednosti.
Ulazak u odabranu
ENTER P Prijemnikom/
videorekorderom/ opciju.
sat. prijemnikom/
DVD uređajem
JUMP/
TIME G
Sat. prijemnikom Izmjenjivanje
prethodnog i
sljedećeg kanala.
CD/MD/VCD/
DVD uređajem
Odabir načina upravljanja daljinskog
upravljača.
TV prijemnikom/ Isključenje/uključevideorekorderom/ nje audio i video
CD/VCD/LD/
komponenti.
DVD/MD/DAT
uređajem
CLEAR R CD/DVD
uređajem
Tipka
Upravlja
daljinskog
upravljača
Prikaz vremena ili
vremena reprodukcije
diska, itd.
MAIN
Prijemnikom
MENU M
Odabir izbornika
prijemnika.
MASTER Prijemnikom
VOL +/– L
Ugađanje glasnoće
na prijemniku.
MD/TAPE Prijemnikom
Y
Slušanje mini diska
ili kasete.
MOVIE D Prijemnikom
Odabir unaprijed programiranih zvučnih
ugođaja za film.
MULTI CH Prijemnikom
C
Odabir izvora
MULTI CH IN.
MUSIC
E
Prijemnikom
Odabir unaprijed programiranih zvučnih
ugođaja za glazbu.
MUTING
K
Prijemnikom
Isključenje zvuka
prijemnika.
Tipka
Upravlja
Funkcijom
PHONO w Prijemnikom
Slušanje zvuka s
gramofona.
PRESET/
CH/
Odabir pohranjenih
postaja.
Prijemnikom
D.SKIP +/– TV prijemnikom/ Odabir pohranjenih
g
videorekorderom/ kanala.
sat. prijemnikom
CD/VCD/ DVD/ Preskakanja diskova
MD uređajem
(samo izmjenjivač za
više diskova).
RETURN/ VCD/LD/DVD
EXIT k
uređajem
Povratak na prijašnji
izbornik.
Sat. uređajem
Izlaz iz izbornika.
RM SET
UP %e
Daljinskim
upravljačem
Podešavanje
daljinskog upravljača.
SA-CD/
CD c
Prijemnikom
Slušanje Super
Audio CD ili CDdiskova.
SB
Prijemnikom
DECODING
f
Odabir stražnjeg
surround dekodiranja.
SEARCH DVD uređajem
MODE J
Odabir pretraživanja.
Pritisnite za odabir
jedinice za pretraživanje (zapisa, indeksa,
itd.).
SHIFT S
Odabir programske
stranice za pohranu
radijskih postaja ili
njihovo ugađanje.
Prijemnikom
SLEEP a Prijemnikom
Uključenje funkcije
sleep uslijed koje se
prijemnik automatski
isključuje.
SOURCE
e
Odabir izlaza 2ND
AV
Daljinskim
upravljačem
SUBTITLE DVD uređajem
h
Promjena titlova.
SYSTEM
STANDBY
(Pritisnite
AV I/1 A
i I/1 a u
isto vrijeme)
Prijemnikom/
TV-om/
videorekorderom/
sat. prijemnikom/
CD/VCD/LD/
DVD/MD/
DAT uređajem
Isključuje prijemnik i
druge Sonyjeve
audio/video
komponente.
TEST
TONE u
Prijemnikom
Pritisnite za slušanje
ispitnog tona.
nastavlja se
47
Tipka
Upravlja
Funkcijom
TOP
DVD uređajem Prikaz naslova DVD
MENU/
diska.
GUIDE p
Sat. prijemnikom Prikaz indeksnog
izbornika.
TUNER d Prijemnikom
TV CH
+/– n
Funkcijom
Prijemnikom
Uključenje i isključenje prijemnika.
./>
sh
Videorekorderom/ Preskakanje zapisa.
CD/VCD/LD/
DVD/MD/
DAT-uređajem/
kasetofonom
m/M
r
CD/VCD/DVD/ Pretraživanje zapisa
LD/MD uređajem (naprijed ili natrag).
Videorekorderom/ Premotavanje
DAT uređajem/ naprijed ili natrag.
kasetofonom
Gledanje TV
programa ili
satelitskih programa.
TV/VIDEO TV prijemnikom Odabir ulaznog
l
signala: TV ulaz ili
video ulaz.
TV VOL
+/– o
Upravlja
I/1 a
Slušanje radijskih
postaja.
TV prijemnikom Odabir pohranjenih
TV kanala.
TV/SAT x Prijemnikom
Tipka
TV prijemnikom Odabir ulaznog
signala: TV ulaz ili
video ulaz.
Nq
Videorekorderom/ Početak
CD/VCD/LD/
reprodukcije.
DVD/MD/
DAT- uređajem/
kasetofonom
Xi
Videorekorderom/
CD/VCD/LD/
DVD/MD/
DAT-uređajem/
kasetofonom
xj
Videorekorderom/ Zaustavljanje
CD/VCD/LD/
reprodukcije.
DVD/MD/
DAT uređajem/
kasetofonom
Ok
VCD/LD/
DVD uređajem
Povratak na
prethodni izbornik ili
izlaz iz izbornika.
V/v P
Prijemnikom
Odabir opcije
izbornika.
B/b P
Prijemnikom
Podešavanje ili
promjena opcije
izbornika.
TV I/1 %d TV prijemnikom Uključenje ili isključenje TV prijemnika.
VIDEO 1
y
Prijemnikom
Reprodukcija s
videorekordera
(VTR način 3).
VIDEO 2
z
Prijemnikom
Reprodukcija s
videorekordera
(VTR način 1).
VIDEO 3
b
Prijemnikom
Reprodukcija s
videorekordera
(VTR način 2).
WIDE m
TV prijemnikom Odabir širokog
formata slike.
1-9 i 0/10
t
Prijemnikom
Koristi se uz tipku
"SHIFT" za pohranu
i ugađanje radijskih
postaja, te uz tipku
"D.TUNING" za
izravno ugađanje.
CD/VCD/LD/MD Odabir broja zapisa.
/DAT-uređajem 0/10 bira broj 10.
TV-om/
Odabir broja kanala.
videorekorderom/
satelitskim
prijemnikom
2CH v
Prijemnikom
Odabir 2CH
STEREO.
>10/11 h
CD/VCD/LD/
MD uređajem
Odabir broja zapisa
preko 10.
-/-- J
TV prijemnikom Odabir načina unosa
kanala, jednog ili
dvoznamenkasti.
48
Pauza reprodukcije ili
snimanja. (Također i
početak snimanja ako
je uređaj u stanju
pauze snimanja.)
V/v/B/b P Videorekorderom/ Odabir opcije
sat. prijemnikom/ izbornika.
DVD uređajem
Napomene
• Neke ovdje opisane funkcije možda neće raditi,
ovisno o modelu prijemnika.
• Gore navedene informacije služe samo kao
primjer. Ovisno o komponenti, opisani postupci
neće biti mogući ili mogu biti drugačiji.
• Za aktivaciju tipki označenih narančastom bojom
pritisnite ALT prije pritiska na željenu tipku.
• Tipka SOURCE na daljinskom upravljaču nije
dostupna za rukovanje prijemnikom.
Odabir načina uporabe
daljinskog upravljača
Podesite način uporabe daljinskog upravljača
uporabom tipke RM SET UP i tipaka za odabir
načina uporabe.
Odabir načina upravljanja
Moguće je promijeniti način uporabe
daljinskog upravljača (AV1 ili AV2). Ako se
način uporabe daljinskog upravljača i uređaja
razlikuju, ne možete koristiti daljinski
upravljač za upravljanje prijemnikom.
Pritisnite AV1 (ili AV2) držeći pritisnutom
tipku RM SET UP
Indikator zasvijetli jednom (dva puta za aV2),
zatim se način upravljanja promijeni.
Provjera načina upravljanja
daljinskog upravljača
Pritisnite RM SET UP. Možete provjeriti
daljinski upravljač pomoću indikatora.
Način
Indikator zasvijetli
AV1
jednom
AV2
dva puta
Vraćanje tvorničkih podešenja
daljinskog upravljača
Pritisnite @/1, AV @/1 i MASTER VOL –
istovremeno.
Indikator zasvijetli 3 puta zatim se isključi.
Napomena
Ukoliko je način uporabe prijemnika i daljinskog
upravljača različit, ne možete koristiti daljinski
upravljač za upravljanje TV-om. Za promjenu načina
uporabe prijemnika pogledajte str. 55.
49
Programiranje daljinskog
upravljača
Moguće je programirati daljinski upravljač
kako biste ga mogli koristiti za upravljanje
uređajima drugih proizvođača. Kada pohranite
kontrolne signale, možete koristiti druge
uređaje kao dio sustava.
Osim toga, možete također programirati
daljinski upravljač za Sonyjevim uređajima
kojima inače ovaj upravljač ne bi mogao
upravljati. Daljinski upravljač može upravljati
samo onim uređajima koji prihvaćaju
infracrvene bežične kontrolne signale.
1
Pritisnite AV @/1 držeći pritisnutom
tipku RM SET UP.
Svijetli indikator.
2
Pritisnite tipku za odabir ulaza
(uključujući TV @/1) za uređaj kojim
želite upravljati.
Primjerice, ukoliko ćete upravljati CD
uređajem, pritisnite CD/SACD.
3
Brojčanim tipkama unesite kod (ili
jedan od kodova ako ih ima više) koji
odgovara uređaju i proizvođaču
uređaja kojim želite upravljati.
Pogledajte tablice na str. 51–52 za
informacije o brojčanom kodu koji
odgovara uređaju i proizvođaču uređaja
(prva znamenka i zadnje dvije znamenke
brojčanog koda odgovaraju kategoriji i
kodu proizvođača.)
4
Pritisnite ENTER.
Kada potvrdite brojčani kod, indikator dva
puta sporo zatrepće i daljinski upravljač
automatski iziđe iz funkcije programiranja.
5
50
Ponovite korake 1 do 4 za upravljanje
drugim komponentama.
Poništenje programiranja
U bilo kojem koraku pritisnite RM SET UP.
Daljinski upravljač automatski izlazi iz
funkcije programiranja.
Aktiviranje ulaznog izvora nakon
programiranja
Pritisnite programiranu tipku za aktiviranje
željenog ulaza.
Ako programiranje nije uspjelo,
provjerite sljedeće:
• Ako se u koraku 1 ne uključi indikator,
baterije su slabe. Zamijenite obje baterije.
• Ako indikator trepće 4 puta brzo za redom
prilikom unosa brojčanog koda, došlo je do
greške. Počnite ponovno od koraka 1.
Napomene
• Indikator se isključi kada pritisnete odgovarajuću
tipku.
• Ako u koraku 2 pritisnete nekoliko tipaka za odabir
ulaza, vrijedit će samo zadnja pritisnuta tipka.
• Ako u koraku 2 pritisnete tipku TV @/1,
reprogramirat će se samo tipke TV VOL +/–, TV
CH +/–, TV/VIDEO i WIDE.
• Ako u koraku 3 pritisnete tipku za odabir ulaza, bit
će odabran novi ulazni izvor i postupak
programiranja će se vratiti na početak koraka 3.
• Kod unosa brojčanih kodova vrijedit će samo prva
tri unesena broja.
Brisanje memorije daljinskog
upravljača
Za brisanje svih programiranih i aktiviranih
signala, postupite na sljedeći način kako biste
vratili tvornička podešenja daljinskog
upravljača.
Pritisnite @/1, AV @/1 i MASTER VOL –
istovremeno.
Indikator zatrepće 3 puta, zatim se isključi.
Brojčani kodovi koji odgovaraju
uređaju i proizvođaču uređaja
Koristite brojčane kodove iz tablica navedenih u
nastavku kako biste mogli upravljati uređajima
i drugih proizvođača i Sonyjevim uređajima
kojima inače ne biste mogli upravljati pomoću
ovog daljinskog upravljača. Budući da se
daljinski signal kojeg uređaj prihvaća razlikuje
prema modelu i godini proizvodnje uređaja,
komponenti je moguće pridijeliti više od
jednog brojčanog koda. Ukoliko ne uspijete
programirati daljinski upravljač jednim kodom,
probajte primijeniti druge kodove.
Napomene
• Brojčani kodovi se temelje na najnovijim
raspoloživim informacijama o svakoj marki.
Međutim, moguće je da Vaš uređaj neće reagirati
na neke ili sve kodove.
• Sve tipke za odabir ulaza na ovome daljinskom
upravljaču možda neće biti raspoložive kada se
koriste s određenim uređajem.
Za upravljanje DAT uređajem
Proizvođač
Kod(ovi)
Za upravljanje MD uređajem
Proizvođač
Kod(ovi)
Za upravljanje kasetofonom
Proizvođač
Kod(ovi)
Za upravljanje CD uređajem
Proizvođač
Kod(ovi)
Za upravljanje LD uređajem
Proizvođač
Kod(ovi)
Za upravljanje video CD uređajem
Proizvođač
Kod(ovi)
nastavlja se
51
Za upravljanje videorekorderom
Za upravljanje TV prijemnikom
Proizvođač
Proizvođač
Kod(ovi)
Kod(ovi)
Za upravljanje kabelskim ili
satelitskim prijemnikom
Proizvođač
Kod(ovi)
* Ukoliko videorekorder marke AIWA ne radi i kad
unesete kod za AIWU, unesite Sonyjev kod.
Za upravljanje DVD uređajem
Proizvođač
Kod(ovi)
Za upravljanje tunerom
Proizvođač
52
Kod(ovi)
Dodatne informacije
Mjere opreza
O sigurnosti
Ako u unutrašnjost uređaja upadne strani predmet ili
se prolije tekućina, izvucite mrežni utikač iz zidne
utičnice i prije daljnje uporabe, odnesite ga u servis
na provjeru.
O izvorima napajanja
• Prije uporabe prijemnika, provjerite da li je napon
Vašeg mrežnog napajanja pogodan za rad uređaja.
Napon je označen na natpisnoj pločici sa stražnje
strane uređaja.
• Uređaj nije odspojen sa mrežnog napajanja sve
dok je mrežni utikač priključen na zidnu utičnicu,
čak i ako je sam uređaj isključen.
• Ako duže vremena nećete koristiti uređaj, izvucite
mrežni utikač iz zidne utičnice. Pri tome, prihvatite
utikač i nemojte povlačiti kabel.
• Mrežni kabel smiju mijenjati samo stručne osobe.
O zagrijavanju
Iako se tijekom rada prijemnik zagrijava, to nije
kvar. Kod dulje uporabe s povišenom glasnoćom,
kućište se zagrijava na gornjoj i donjoj, te bočnim
stranama. Nemojte ga dodirivati jer postoji opasnost
od opekotina.
O postavljanju
• Postavite prijemnik na mjesto na kojem je
osigurano dovoljno prozračivanje kako bi spriječili
stvaranje topline i time produžili vijek trajanja
prijemnika.
• Nemojte postavljati prijemnik u blizini izvora
topline, nemojte ga izlagati izravnom utjecaju
sunčevih zraka, jake prašine ili mehaničkih udara.
• Na kućište prijemnika nemojte stavljati ništa što bi
moglo blokirati otvore za ventilaciju i uzrokovati
kvar uređaja.
U slučaju problema
Ako za vrijeme uporabe prijemnika naiđete na
bilo koji od sljedećih problema, koristite ove
upute za otklanjanje kvarova. Ako problem i
dalje postoji, obratite se najbližem Sonyjevom
prodavatelju ili servisu.
Nema zvuka bez obzira na odabir
komponente.
• Provjerite jesu li prijemnik i sve komponente
uključeni.
• Provjerite je li kontrola MASTER VOLUME –
/+ postavljena na –9 dB.
• Provjerite je li preklopka SPEAKERS
(OFF/A/B/A+B) postavljena na OFF (str. 42).
• Provjerite jesu li svi zvučnički kabeli dobro
spojeni.
• Pritisnite MUTING za uključenje zvuka.
Ne čuje se zvuk iz određene komponente.
• Provjerite je li komponenta ispravno spojena na
odgovarajuće audio ulaze.
• Provjerite jesu li kabeli do kraja utaknuti u
priključke na prijemniku i komponenti.
Ne čuje se zvuk iz jednog od prednjih
zvučnika.
• Spojite slušalice na priključak PHONES kako
bi provjerili čuje li se zvuk u slušalicama. Ako
se u slušalicama čuje samo jedan kanal,
komponenta možda nije ispravno spojena na
prijemnik. Provjerite jesu li kabeli do kraja
utaknuti u priključke na prijemniku i
komponenti. Ako se u slušalicama čuje zvuk
oba kanala, možda prednji zvučnik nije
ispravno spojen na prijemnik. Provjerite spoj
prednjeg zvučnika iz kojeg se ne čuje zvuk.
O radu
Prije priključenja ostalih komponenata, obratite
pozornost da je prijemnik isključen i izvucite mrežni
utikač iz zidne utičnice.
O čišćenju
Očistite kućište, prednju ploču i kontrole mekom
krpom koju je potrebno navlažiti u otopini blagog
sredstva za pranje.
Nemojte koristiti abrazivne spužve, zrnata sredstva
ili otopine kao što su alkohol ili benzin.
Imate li bilo kakvih pitanja ili naiđete na problem pri
uporabi prijemnika, molimo da se obratite najbližem
ovlaštenom Sonyjevom prodavatelju ili servisu.
nastavlja se
53
Nema zvuka ili se čuje samo jako tihi zvuk.
• Provjerite da li su zvučnici i komponente
sigurno i čvrsto spojeni.
• Provjerite da li ste na prijemniku odabrali
ispravnu komponentu.
• Provjerite nije li preklopka SPEAKERS
(OFF/A/B/A+B) postavljena na OFF (str. 42).
• Provjerite jesu li spojene slušalice.
• Pritisnite MUTING na daljinskom upravljaču
za uključenje zvuka.
• Na prijemniku se aktivirala termička zaštita
uslijed kratkog spoja. Isključite prijemnik,
uklonite kratki spoj i ponovo uključite prijemnik.
Nema zvuka iz analognog dvokanalnog izvora.
• Provjerite da li je INPUT MODE podešen na
"COAX IN" ili na "OPT IN" (str. 35).
• Provjerite je li odabrana funkcija MULTI CH IN.
Ne čuje se zvuk iz središnjeg zvučnika.
• Provjerite da li je uključena funkcija zvučnog
ugođaja (pritisnite A.F.D., MOVIE ili MUSIC).
• Odaberite zvučni ugođaj CINEMA STUDIO
EX (pogledajte str. 31).
• Podesite glasnoću zvučnika (pogledajte str. 20).
• Provjerite da li je parametar veličine središnjeg
zvučnika podešen na SMALL ili LARGE
(pogledajte str. 17).
Nema zvuka iz stražnjih surround zvučnika
• Neki diskovi nemaju Dolby Digital EX informacije, čak i ako omot ima logo Dolby Digital EX.
U tom slučaju, odaberite "ON" (str. 38).
Nema zvuka s digitalnog izvora (s COAXIAL
ili OPTICAL ulaznog priključka).
• Provjerite da li je INPUT MODE podešen na
"ANALOG" (str. 35) ili na "COAX IN" za
izvore s OPTICAL ulaznim priključkom, ili na
"OPT IN" za izvore s COAXIAL ulaznim
priključkom.
• Provjerite je li uključena funkcija MULTI CH IN.
Nema zvuka iz surround/stražnjih surround
zvučnika ili je zvuk jako tih.
• Provjerite da li je uključena funkcija zvučnog
ugođaja (pritisnite A.F.D., MOVIE ili MUSIC).
• Odaberite zvučni ugođaj CINEMA STUDIO
EX (pogledajte str. 31).
• Podesite glasnoću zvučnika (pogledajte str. 20).
• Provjerite da li je parametar veličine surround
zvučnika podešen na SMALL ili LARGE
(pogledajte str. 18).
• Provjerite da li je surround stražnji zvučnik
podešen na "DUAL" ili "SINGLE" (str. 18).
Lijevi i desni signal nisu uravnoteženi ili su
zamijenjeni.
• Provjerite jesu li zvučnici i komponente
ispravno i čvrsto spojeni.
• Podesite balans u izborniku LEVEL.
Nije moguće postići surround efekt
• Provjerite je li uključen zvučni ugođaj
(pritisnite A.F.D., MOVIE ili MUSIC).
• Zvučni ugođaji ne rade kod signala s
frekvencijom uzorkovanja većom od 48 kHz.
Čuje se jaki šum ili brujanje.
• Provjerite da li su zvučnici i komponente
sigurno i čvrsto spojeni.
• Provjerite da li su spojni kabeli udaljeni od
transformatora ili motora i bar 3 metra daleko
od TV prijemnika ili fluorescentne žarulje.
• Odmaknite TV prijemnik dalje od audio
komponenata.
• Provjerite jeste li uzemljili U SIGNAL GND
priključak (samo kad je spojen gramofon).
• Utikači i utičnice su zaprljani. Obrišite ih
krpom koju ste navlažili alkoholom.
Ne reproducira se Dolby Digital ili DTS
višekanalni zvuk.
• Provjerite je li DVD, itd. snimljen u formatu
Dolby Digital ili DTS.
• Kod spajanja DVD uređaja, itd. na digitalne
ulaze ovog prijemnika, provjerite audio
podešenje (podešenje audio ulaza) spojene
komponente.
54
Snimanje nije moguće.
• Provjerite jesu li zvučnici i komponente
ispravno spojeni.
• Odaberite komponentu izvora zvuka kontrolom
INPUT SELECTOR.
FM prijem je loš
• Koristite 75-ohmski koaksijalni kabel (nije dio
isporuke) za spajanje prijemnika na vanjsku FM
antenu kao na sljedećoj slici. Spojite li
prijemnik na vanjsku antenu, uzemljite ga za
zaštitu od munja. Kako bi spriječili plinsku
eksploziju, nemojte spajati vod za uzemljenje
na plinsku cijev.
Vanjska FM antena
Prijemnik
Vod za uzemljenje
(nije dio isporuke)
Na uzemljenje
Ne mogu se ugoditi radijske postaje.
• Provjerite da li su antene ispravno i čvrsto
spojene. Podesite antene i ako je potrebno,
priključite vanjsku antenu.
• Signal postaja je suviše slab (pri automatskom
ugađanju). Koristite izravno ugađanje.
• Provjerite jeste li ispravno podesili korak
ugađanja (kod izravnog ugađanja AM postaja).
• Nijedna postaja nije pohranjena ili su
pohranjene postaje obrisane (pri ugađanju
pomoću pretraživanja pohranjenih postaja).
Pohranite postaje (pogledajte str. 23).
• Pritisnite DISPLAY tako da se na pokazivaču
pojavi frekvencija.
RDS ne radi.*
• Provjerite je li ugođena FM RDS postaja.
• Odaberite FM postaju s jačim signalom.
Željene RDS informacije nisu vidljive na
pokazivaču.*
• Obratite se radijskoj postaji i provjerite pruža li
takve usluge. Ako je tako, usluga je možda
privremeno nedostupna.
Na TV zaslonu ili monitoru nema slike ili je
slika nejasna.
• Odaberite odgovarajuću funkciju na prijemniku.
• Postavite TV prijemnik u odgovarajući način
rada.
• Odmaknite TV prijemnik od audio komponenata.
Priključak DIGITAL OPTICAL MD OUT trepće
crvenom bojom.
• Kada odaberete ulaz "AUTO IN", priključak
trepće crveno kad nema digitalnih audio signala.
To će ovisiti o funkciji ulaza i nije kvar.
Daljinski upravljač
Daljinski upravljač ne radi.
• Usmjerite daljinski upravljač prema senzoru X
na prijemniku.
• Uklonite prepreke između daljinskog upravljača
i prijemnika.
• Ako su baterije istrošene, sve ih zamijenite
novima.
• Provjerite da li su načini prijemnika i daljinskog
upravljača jednaki. Ako su različiti, nije
moguće upravljati prijemnikom pomoću
daljinskog upravljača. Za promjenu načina
daljinskog upravljača, pritisnite @/1 dok držite
pritisnutom kontrolu INPUT MODE. Svakim
pritiskom na tipku @/1, način se mijenja između
"C.MODE. AV2" i "C.MODE AV1". (Početno
podešenje je "C.MODE. AV2".)
• Provjerite jeste li odabrali odgovarajući ulaz na
daljinskom upravljaču.
* Samo modeli sa oznakom područja CEL, CEK.
Poruke o pogreškama
Dođe li do nepravilnosti u radu, na pokazivaču
će se pojaviti dvoznamenkasti kod i poruka.
Moguće je provjeriti stanje sustava prema
poruci. Pogledajte sljedeću tablicu za rješenje
problema.
Ako ne možete riješiti problem, kontaktirajte
Sonyjevog dobavljača.
DEC. EROR
Pojavljuje se ako prijemnik ne može dekodirati
ulazni signal (npr. DTS-CD) kad je "DEC.
XXXX" podešen na "DEC. PCM". Podesite na
"DEC. AUTO".
PROTECT
Došlo je do problema u sklopu za napajanje.
Isključite prijemnik i provjerite spojeve zvučnika.
Zatim ponovo uključite prijemnik. Ako ne možete
riješiti problem, kontaktirajte Sonyjevog
dobavljača.
nastavlja se
55
Podsjetnik za brisanje memorije
prijemnika
Tehnički podaci
Za brisanje
Pogledajte
Pojačalo
Svih pohranjenih podešenja
str. 16
Osobnih zvučnih ugođaja
str. 36
IZLAZNA SNAGA
Modeli s kodom područja CEL, CEK, AU, TW, KR
Nazivna snaga kod stereo reprodukcije
(8 Ω 1 kHz, THD 0,7%)
100 W + 100 W2)
90 W + 90 W3)
Referentna snaga2)
(8 Ω 20 Hz - 20 kHz, THD.0,09%)
PREDNJI1): 90 W + 90 W
SREDIŠNJI1): 90 W
SURR1): 90 W + 90 W
SURR BACK1): 90 W +
90 W
(8 Ω 1 kHz, THD 0,7%)
PREDNJI1): 100 W +
100 W
SREDIŠNJI1): 100 W
SURR1): 100 W + 100 W
SURR BACK1): 100 W +
100 W
(8 Ω 1 kHz, THD 10%)
PREDNJI1): 110 W +
110 W
SREDIŠNJI1): 110 W
SURR1):110 W + 110 W
SURR BACK1): 110 W +
110 W
Modeli s kodom područja SP
Nazivna snaga kod stereo reprodukcije
(8 Ω 1 kHz, THD 0,7%)
90 W + 90 W2)
Referentna izlazna snaga2)
(8 Ω 1 kHz, THD 0,7%)
PREDNJI1): 90 W + 90 W
SREDIŠNJI1): 90 W
SURR1): 90 W + 90 W
SURR BACK1): 90 W +
90 W
1) Ovisno o podešenju zvučnog ugođaja i izvoru,
zvuk se možda neće čuti.
2) Izmjereno u sljedećim uvjetima:
Oznaka područja
Napajanje
SP, CEL, CEK, KR
230 V AC, 50 Hz
AU
240 V AC, 50 Hz
TW
110 V AC, 60 Hz
3) Izmjereno u sljedećim uvjetima:
56
Oznaka područja
Napajanje
KR
220 V AC, 50 Hz
Frekvencijski odziv
PHONO
FM tuner
RIAA ekvilizacijska
krivulja ± 0,5 dB
MULTI CH IN, SA-CD/ 10 Hz – 100 kHz
CD, MD/TAPE, DVD, +0,5/–2 dB (kad odaberete
TV/SAT, VIDEO 1, 2, 3 ANALOG DIRECT)
Ulazi (analogni)
PHONO
Osjetljivost: 2,5 mV
Impedancija: 50 kΩ
S/Š3): 86 dB
(A, 2,5 mV4))
MULTI CH IN, SA-CD/ Osjetljivost: 150 mV
CD, MD/TAPE, DVD, Impedancija: 50 kΩ
TV/SAT, VIDEO 1, 2, 3 S/Š3): 96 dB
(A, 150 mV5))
4) KRATKO SPOJENI ULAZ
5) Impedantno-težinska mreža, ulazna razina.
Ulazi (digitalni)
DVD (koaksijalni)
Impedancija: 75 Ω
S/Š: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
DVD, TV/SAT, MD,
VIDEO3 (optički)
S/Š: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Izlazi
MD/TAPE (REC OUT), Napon: 150 mV
VIDEO 1, 2
Impedancija: 2,2 kΩ
(AUDIO OUT)
SUB WOOFER
Napon: 2 V
Impedancija: 1 kΩ
EQUALIZER
Razine pojačanja:
±10 dB, korak 1 dB
Područje ugađanja
87,5 - 108,0 MHz
Antena
FM žična antena
Antenski priključci
75 Ω, nebalansirano
Međufrekvencija
10,7 MHz
Osjetljivost
Mono:
18,3 dBf, 2,2 µV/75 Ω
Stereo
38,3 dBf, 22,5 µV/75 Ω
Korisna osjetljivost
11,2 dBf, 1 µV/75 Ω
S/Š (omjer signal/šum)
Mono:
76 dB
Stereo
70 dB
Harmonično izobličenje pri 1 kHz
Mono:
0,3 %
Stereo
0,5 %
Odvajanje
45 dB pri 1 kHz
Frekvencijski odziv
30 Hz – 15 kHz
+0,5/–2 dB
Selektivnost
60 dB pri 400 kHz
AM tuner
Područje ugađanja
Modeli s kodom područja CEL, CEK, SP, AU, TW, KR
Skala ugađanja 9-kHz
531 – 1,602 kHz
Antena
Okvirna antena
Međufrekvencija
450 kHz
Korisna osjetljivost
50 dB/m (pri 1,000 kHz ili
999 kHz)
S/Š (omjer signal/šum) 54 dB (pri 50 mV/m)
Harmonično izobličenje 0,5% (50 mV/m, 400 Hz)
Selektivnost
Pri 9 kHz:
35 dB
Video
Ulazi/izlazi
Video:
S-video:
1 Vp-p, 75 oΩ
Y: 1 Vp-p, 75 Ω
C: 0,286 Vp-p, 75 Ω
COMPONENT VIDEO: Y: 1 Vp-p, 75 Ω
B-Y: 0,7 Vp-p, 75 Ω
R-Y: 0,7 Vp-p, 75 Ω
Prolaz HD signala 80
MHz
Općenito
Napajanje
Oznaka područja
Napon
CEL, CEK
230 V AC, 50/60 Hz
AU
240 V AC, 50 Hz
SP
220-230 V AC, 50/60 Hz
TW
110 V AC, 60 Hz
KR
220-230 V AC, 50/60 Hz
nastavlja se
57
Potrošnja
Oznaka područja
Potrošnja
CEL, CEK, AU, SP, KR 270 W
TW
650 VA
Potrošnja (u pripravnom stanju)
0,3 W (kad je u izborniku
CUSTOMIZE opcija
"POWER SAVE" podešena na "ON" (str. 38)
Dimenzije
430 x 161 x 400 mm,
zajedno s dijelovima koji
strše i kontrolama
Masa (približno)
14,5 kg
Isporučeni pribor
FM žičana antena (1)
AM okvirna antena (1)
Daljinski upravljač RM-PP413 (1)
Baterije R6 (veličina AA) (2)
Detalje o oznaci područja komponente koju
koristite potražite na str. 2.
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjenama bez
prethodnog upozorenja.
58
Popis tipaka i odgovarajućih stranica
Broj ilustracije
Kako koristiti ovu stranicu
Uz pomoć ove stranice možete pronaći lokaciju
tipaka i drugih dijelova sustava koji se spominju u
tekstu.
r
DISPLAY G (26, 55)
R
R
Ime tipke/dijela Odgovarajuća stranica
Glavni uređaj
ABECEDNI REDOSLIJED
A.F.D. O (30, 32, 54)
DIRECT J (29)
DISPLAY G (26, 55)
Indikator MULTI CHANNEL
DECODING F (21)
INPUT MODE H (35)
INPUT SELECTOR L (21, 22,
23, 29, 35, 38, 41)
IR senzor daljinskog upravljača
A (45, 55)
MAIN MENU C (17, 35, 37, 41)
MASTER VOLUME –/+ I
(20, 21)
MEMORY/ENTER D (16, 17,
23, 41)
MENU V (17, 19, 35, 37, 41)
MOVIE N (31, 32, 54)
MULTI CH IN K (21)
MUSIC M (32, 54)
Pokazivač E (27)
PRESET TUNING –/+ S (23)
Priključak PHONES W (53)
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) X
(15, 42, 54)
SURR BACK DECODING Q
(33)
TUNING –/+ R (22)
VIDEO 3 INPUT priključci U (12)
BROJEVI I SIMBOLI
2CH P (29, 32)
–/+ T (17, 35, 37, 41)
@/1 (uključenje/isključenje) B
(16, 17, 36)
Skidanje pokrova
Pritisnite PUSH za skidanje pokrova. Nakon skidanja pokrova,
spremite ga izvan dohvata djece.
59
2-149-004-12(1)
FM Stereo
FM-AM prijemnik
STR-DB795
Upute za jednostavno podešavanje
U ovim uputama se objašnjava kako priključiti DVD uređaj, TV prijemnik, zvučnici i subwoofer
kako bi mogli uživati u višekanalnom surround zvuku DVD uređaja. Za detalje pogledajte upute za
uporabu isporučene s prijemnikom.
Priključak DVD uređaja ili Play Stationa 2
Prilikom spajanja DVD uređaja ili Play Stationa 2 na svakoj komponenti izvedite sljedeća podešenja.
DVD uređaj*
1 U izborniku Setup odaberite "AUDIO SETUP".
2 Podesite "AUDIO DRC" na "WIDE RANGE".
3 Podesite "DIGITAL OUT" na "ON".
4 Podesite "DOLBY DIGITAL" na "DOLBY DIGITAL".
5 Podesite "DTS" na "ON".
* Gornji primjer se odnosi na Sonyjev DVD uređaj.
Play Station 2
1 U izborniku Setup odaberite "AUDIO SETTING".
2 Odaberite "AUDIO DIGITAL OUTPUT".
3 Podesite "OPTICAL DIGITAL OUTPUT" na "ON".
4 Podesite "DOLBY DIGITAL" na "DOLBY DIGITAL".
5 Podesite "DTS" na "ON".
Play Station 2 je zaštićeni naziv tvrtke Sony Computer Entertainment.
Napomena
DVD uređaj obavezno spojite na analogne priključke (AUDIO L/R), a ne samo na digitalne
(COAXIAL ili OPTICAL).
Ako se ne čuje zvuk
Pritisnite INPUT MODE za odabir "AUTO IN".
TV
prijemnik
Surround
zvučnik
(desni)
Surround
zvučnik
(lijevi)
Stražnji
surround
zvučnik (desni)
Stražnji
surround
zvučnik (lijevi)
Zvučnički
kabel
Video kabel
Koaksijalni
kabel
Audio/video kabel
Mono audio kabel
Zvučnički
kabel
DVD uređaj
2
Prednji
zvučnik
(desni)
Prednji
zvučnik
(lijevi)
Subwoofer
Središnji
zvučnik
Upute za jednostavno podešavanje zvučničkog sustava
7 zvučnika i subwoofer
Za spajanje zvučnika (A – H) pogledajte prednju
stranicu.
Zvučnike možete jednostavno
postaviti odabirom odgovarajućeg
predloška.
1
2
3
4
5
6
Podesite na
6 zvučnika i subwoofer
Pronađite odgovarajući predložak na
desnoj slici. Pogledajte organigram.
Pritisnite @/1 za uključenje sustava.
Više puta pritisnite MAIN MENU za
odabir "SP SETUP".
Zakrenite kontrolu MENU za odabir
"EASY SET". Ukoliko se ne pojavi, odaberite "NORM. SET" i zakrenite –/+ za
odabir "EASY SET".
Zakrenite MENU za odabir "SP PAT
XXX".
Zakrenite –/+ za odabir zvučničkog
predloška i pritisnite MEMORY/ENTER.
Podesite na
5 zvučnika i subwoofer
Podesite na
4 zvučnika
Podesite na
3 zvučnika
Podesite na
2 zvučnika
Koji je Vaš zvučnički
predložak?
Zvučnički predložak ovisi o broju
raspoloživih zvučnika.
A
B
C
D
E
F
G
H
Podesite na
Prednji zvučnik (L)
Prednji zvučnik (D)
Središnji zvučnik
Subwoofer
Surround zvučnik (L)
Surround zvučnik (D)
Stražnji surround zvučnik (L)
Stražnji surround zvučnik (D)
3
Pogledajte sliku i slijedite ? (da) ukoliko imate zvučnike ili slijedite > (ne)
ukoliko ih nemate.
C
E
Ne
Središnji zvučnik
i
F
Ne
D
Ne
Podesite na
Subwoofer
Surround zvučnici
2-0
Da
Da
Da
G
ili
H
Ne
D
Ne
Podesite na
Subwoofer
Stražnji surround
zvučnik
Podesite na
2-1
Podesite na
4-1
Podesite na
5C1
Podesite na
6C1
Podesite na
3-1
Podesite na
5-1
Podesite na
6-1
Podesite na
7-1
4-0
Da
Da
G
i
H
Stražnji surround
zvučnici (L) (D)
Ne
D
Ne
Podesite na
Subwoofer
5C0
Da
Da
D
Ne
Podesite na
Subwoofer
6C0
Da
E
i
F
Ne
D
Ne
Podesite na
Subwoofer
3-0
Surround zvučnici
Da
Da
G
ili
H
Ne
D
Ne
Podesite na
Subwoofer
Stražnji surround
zvučnik
5-0
Da
Da
G
i
H
Stražnji surround
zvučnici (L) (D)
Ne
D
Ne
Podesite na
Subwoofer
6-0
Da
Da
D
Ne
Podesite na
Subwoofer
7-0
Da
Download PDF

advertising