2-598-516-12(1)
FM Stereo
FM/AM prijemnik
Upute za uporabu
STR-DB798
© 2005 Sony Corporation
UPOZORENJE
Kako biste spriječili požar ili električni
udar, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
Kako biste spriječili požar, ne prekrivajte ventilacijske
otvore uređaja novinama, stolnjacima, zavjesama,
itd. Ne stavljajte upaljene svijeće na uređaj.
Kako biste spriječili požar ili električki udar, ne
stavljajte na uređaj posude s tekućinom, npr. vaze.
Ne postavljajte uređaj u uski prostor, poput police
za knjige ili ugradbenog ormarića.
Zbrinjavanje starih električnih i
elektroničkih uređaja
(primjenjuje se u Europskoj uniji
i ostalim europskim zemljama s
posebnim sustavima
zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na
ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije
zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na
za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električke ili elektroničke opreme. Pravilnim
zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete
za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem
proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju
prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži
ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu
upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili
proizvod.
O ovom priručniku
• Upute u ovom priručniku odnose se na model
STR-DB798. Provjerite oznaku vašeg modela koja
se nalazi u donjem desnom uglu prednje ploče.
Kao ilustracija u ovom priručniku se upotrebljava
model s oznakom područja CEL, osim ako nije
drugačije navedeno.
• Upute u ovom priručniku opisuju kontrole na
prijemniku. Također možete koristiti i kontrole na
isporučenom daljinskom upravljaču ako imaju
jednake ili slične oznake kao i one na prijemniku.
Za detalje o uporabi daljinskog upravljača
pogledajte strane 48-56.
O oznakama područja
Oznaka područja prijemnika nalazi se na donjoj
strani stražnje ploče (pogledajte donju ilustraciju).
Oznaka područja
Sve razlike u radu u skladu s oznakom područja
jasno su navedene u tekstu, primjerice, "Samo
modeli s oznakom područja AA".
Ovaj prijemnik ima ugrađen Dolby* Digital i Pro
Logic Surround" sustav i "DTS** Digital Surround"
sustav.
* Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories.
"Dolby", "Pro Logic", "Surround EX" i dvostruko
"D" su zaštićeni znakovi Dolby Laboratories.
** "DTS" i "DTS-ES", "Neo:6" i "DTS 96/24" su zaštićeni znakovi tvrtke Digital Theater Systems, Inc.
Napomena za isporučeni
daljinski upravljač
RM-AAP002
Tipke 12, AUX i SOURCE na daljinskom upravljaču
nisu dostupna za upravljanje prijemnikom.
2
Sadržaj
Priprema
1: Provjerite kako spojiti komponente .. 4
1a: Spajanje komponenata s
digitalnim audio izlazima............ 6
1b: Spajanje komponenata s
višekanalnim izlazima................. 9
1c: Spajanje komponenata samo s
analognim priključcima............. 11
2: Priključenje antena .......................... 13
3: Spajanje zvučnika............................ 14
4: Priključenje mrežnog kabela ........... 16
5: Podešavanje zvučnika...................... 17
6: Podešavanje glasnoće i balansa
zvučnika ......................................... 20
— TEST TONE
Rukovanje pojačalom
Odabir komponente ............................. 22
Slušanje višekanalnog zvuka ................ 23
— MULTI CH IN
Slušanje FM/AM postaja ..................... 23
Automatsko pohranjivanje FM
postaja ............................................ 24
— AUTOBETICAL
Pohranjivanje radijskih postaja............ 25
Uporaba radijskog sustava podataka
(RDS) ............................................. 26
Promjena informacija na pokazivaču .. 27
O indikatorima na pokazivaču............. 28
Uživanje u surround zvuku
Uporaba samo prednjih zvučnika ........ 30
Slušanje zvuka visoke kvalitete........... 31
— AUTO FORMAT DIRECT
Odabir zvučnog ugođaja...................... 33
Odabir načina dekodiranja stražnjih
surround kanala.............................. 35
— SURR BACK DECODING
Napredna podešavanja
Podešavanje komponentnog video
ulaza................................................37
— COMPONENT VIDEO INPUT
ASSIGN
Promjena audio ulaza digitalnih
komponenata ..................................37
— INPUT MODE
Osobno podešavanje zvučnog
ugođaja ...........................................38
Podešavanje ekvilizatora......................39
Napredno podešavanje .........................40
Ostale radnje
Pridjeljivanje naziva memoriranim
postajama i ulazima ........................44
Promjena upravljačkog načina
prijemnika.......................................45
Uporaba Sleep Timera .........................45
Odabir sustava zvučnika ......................46
Snimanje...............................................46
Uporaba daljinskog upravljača
RM-AAP002
Prije uporabe daljinskog upravljača.....48
Opis tipaka daljinskog upravljača ........48
Odabir načina uporabe daljinskog
upravljača .......................................53
Programiranje daljinskog upravljača ...53
Dodatne informacije
Mjere opreza.........................................57
U slučaju problema ..............................58
Tehnički podaci ....................................61
Popis tipaka i odgovarajućih
stranica............................................63
3
Priprema
1: Provjerite kako spojiti komponente
Koraci 1a do 1c s početkom od str. 6 opisuju spajanje komponenata na ovaj prijemnik.
Prije početka pogledajte donju tablicu u kojoj su navedeni brojevi stranica s opisom spajanja svake
komponente.
Nakon spajanja svih komponenata nastavite s "2: Spajanje antena" (str. 13).
Komponente koje je moguće spojiti
Komponenta
Stranica
DVD uređaj
S digitalnim audio izlazoma)
6-7
S višekanalnim audio izlazomb)
9-10
Samo s analognim audio izlazomc)
6-7
TV monitor
S komponentnim video ulazomd)
7 ili 10
Samo sa S-Video ili kompozitnim video ulazom
12
Satelitski tuner
S digitalnim audio izlazoma)
6-7
Samo s analognim audio izlazomc)
6-7
CD/super audio CD uređaj
S digitalnim audio izlazoma)
8
S višekanalnim audio izlazomb)
9
Samo s analognim audio izlazomc)
11
MD uređaj/kasetofon
S digitalnim audio izlazoma)
8
Samo s analognim audio izlazomc)
11
Analogni gramofon
11
Višekanalni dekoder
9
Videorekorder
12
Igraća konzola
a)
b)
c)
d)
4
S digitalnim audio izlazoma)
6-7
Samo s analognim audio izlazomc)
6-7
Model s priključkom DIGITAL OPTICAL OUTPUT ili DIGITAL COAXIAL OUTPUT, itd.
Model s priključcima MULTI CH OUTPUT, itd. Ovakvo povezivanje se koristi za izlazne audio signale
dekodirane internim višekanalnim dekoderom ovog prijemnika.
Model opremljen samo s AUDIO OUT L/R priključcima, itd.
Model s komponentnim video (Y, PB/CB/B-Y, PR/CR/R-Y) ulazima
Potrebni kabeli
Spajanje uređaja podrazumijeva uporabu sljedećih dodatnih kabela A – H (nisu dio isporuke).
A Audio kabel
Bijeli (L)
Crveni (R)
B Audio/video kabel
Žuti (video)
Bijeli (L/audio)
Crveni (R/audio)
C Video kabel
Žuti
D S-video kabel
F Koaksijalni digitalni kabel
G Mono audio kabel
Crni
Savjet
Audio kabel A može se razdvojiti u dva mono audio
kabela G.
H Komponentni video kabel
Zeleni
Plavi
Crveni
E Optički digitalni kabel
Napomene
• Prije povezivanja isključite napajanje svih komponenata.
• Svi spojevi moraju biti čvrsti kako bi izbjegli šum i brujanje.
• Pri priključenju audio/video kabela, obratite pozornost na usklađivanje utikača i utičnica prema njihovim
bojama: žuto (video) na žuto, bijelo (lijevi kanal, audio) na bijelo i crveno (desni kanal, audio) na crveno.
• Kod spajanja optičkih digitalnih kabela utaknite utikače dok ne kliknu na mjesto.
• Nemojte savijati optičke digitalne kabele.
5
1a: Spajanje komponenata s digitalnim audio izlazima
Spajanje DVD uređaja, TV prijemnika, satelitskog tunera ili igraće
konzole
Detalje o potrebnim kabelima (A-H) potražite na str. 5.
1 Povežite audio priključke.
DVD uređaj
Na VIDEO 3
INPUT priključke
(prednja ploča)
Igraća konzola
Satelitski tuner
* Spojite na COAXIAL DVD IN ili OPTICAL DVD IN priključak. Savjetujemo spajanje na COAXIAL DVD
priključak.
Napomena
Moguće je slušanje zvuka sa TV prijemnika ako spojite audio izlaze TV prijemnika na TV/SAT AUDIO IN
priključke prijemnika. U tom slučaju, ne spajajte video izlaz TV prijemnika na TV/SAT VIDEO IN priključak
prijemnika.
6
2 Povežite video priključke
Sljedeća ilustracija pokazuje spajanje TV prijemnika ili satelitskog tunera i DVD uređaja s
COMPONENT VIDEO (Y, PB/CB/B-Y, PR/CR/R-Y) izlazima. Spajanje TV-a s komponentnim
video ulazima omogućuje bolju kvalitetu slike.
Satelitski tuner
TV monitor
Na VIDEO 3
INPUT priključke
(prednja ploča)
Igraća konzola
DVD uređaj
Napomene
• Ako umjesto video priključaka upotrebljavate S-video priključke, monitor također mora biti spojen na Svideo priključak. S-video signali se prenose preko druge sabirnice od video signala te se neće emitirati preko
video priključnica.
• Na ovom prijemniku standardni video signali se mogu pretvoriti u S-video. Nepretvoreni video signali mogu
se emitirati samo preko priključka MONITOR S-VIDEO OUT.
nastavlja se
7
Spajanje MD uređaja, kasetofona ili Super Audio CD/CD uređaja
Detalje o potrebnim kabelima (A-H) potražite na str. 5.
MD uređaj/kasetofon
IZLAZ
ULAZ IZLAZ
ULAZ
Super Audio CD/
CD uređaj
Savjet
Svi digitalni audio priključci kompatibilni su s frekvencijama uzorkovanja 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz i 96 kHz.
Napomene
• Nije moguće snimanje analognih signala na uređajima priključenim na MD/TAPE OUT, VIDEO 1 AUDIO
OUT ili VIDEO 2 AUDIO OUT priključke ako je spajanje isključivo digitalno. Također nije moguće
snimanje digitalnih signala ako je spajanje isključivo analogno. Za analogno snimanje potrebno je analogno
spajanje. Za snimanje digitalnih signala, potrebno je digitalno spajanje.
• Kod reprodukcije Super Audio CD diska u Super Audio CD uređaju spojenom na SA-CD/CD COAXIAL IN
priključak uređaja, ne emitira se zvuk. Priključite na analogne ulazne priključke (SA-CD/CD IN priključci).
Pogledajte upute za uporabu Super Audio CD uređaja.
8
1b: Spajanje komponenata s višekanalnim izlazima
1 Povežite audio priključke.
Ako su vaši DVD ili Super Audio CD uređaji opremljeni višekanalnim dekoderom, možete ih
spojiti na priključke MULTI CH IN za uživanje u zvuku spojenog višekanalnog dekodera.
Alternativno se višekanalni ulazi mogu koristiti za spajanje vanjskog višekanalnog dekodera.
Detalje o potrebnim kabelima (A-H) potražite na str. 5.
DVD uređaj,
Super Audio CD uređaj,
višekanalni dekoder, itd.
Savjet
Ovakvo povezivanje omogućuje slušanje softvera s višekanalnim zvukom snimljenog u formatima koji nisu
Dolby Digital i DTS.
Napomena
Ako za spajanje upotrebljavate priključke MULTI CH IN, potrebno je podesiti glasnoću zvučnika i subwoofera
pomoću kontrola na priključenim komponentama.
nastavlja se
9
2 Povežite video priključke
Sljedeća ilustracija opisuje spajanje DVD uređaja s COMPONENT VIDEO (Y, PB/CB/B-Y,
PR/CR/R-Y) izlazima. Spajanje TV-a s komponentnim video ulazima omogućuje postizanje
kvalitetnije slike.
DVD uređaj
TV monitor
Savjeti
• Ako umjesto video priključaka upotrebljavate S-video priključke, monitor također mora biti spojen na Svideo priključak. S-video signali se prenose preko druge sabirnice od video signala te se neće emitirati preko
video priključnica.
• Na ovom prijemniku standardni video signali se mogu pretvoriti u S-video. Nepretvoreni video signali mogu
se emitirati samo preko priključka MONITOR S-VIDEO OUT.
10
1c: Spajanje komponenata samo s analognim priključcima
Spajanje audio komponenata
Detalje o potrebnim kabelima (A-H) potražite na str. 5.
Gramofon
IZLAZ
Super Audio CD/
CD uređaj
ULAZ
MD uređaj/kasetofon
Napomena
Ako vaš gramofon ima vod uzemljenja, spojite ga na priključak U SIGNAL GROUND.
nastavlja se
11
Spajanje video komponenata
Spojite li TV prijemnik na priključke MONITOR, možete gledati sliku s odabranog ulaza (str. 22).
Detalje o potrebnim kabelima (A-H) potražite na str. 5.
Videorekorder
TV monitor
IZLAZ
ULAZ
IZLAZ
IZLAZ
ULAZ
ULAZ
Videorekorder
Savjeti
• Ako umjesto video priključaka upotrebljavate S-video priključke, monitor također mora biti spojen na
S-video priključak. S-video signali se prenose preko druge sabirnice od video signala te se neće emitirati
preko video priključnica.
• Na ovom prijemniku standardni video signali se mogu pretvoriti u S-video. Pretvoreni video signali mogu se
emitirati samo preko priključka MONITOR S-VIDEO OUT.
12
2: Priključenje antena
Spojite isporučenu AM okvirnu i FM žičanu antenu.
AM okvirna antena
(isporučena)
FM žičana antena
(isporučena)
* Oblik priključka će ovisiti o regionalnom kodu.
Napomene
• Odmaknite AM antenu od prijemnika i ostalih komponenata kako bi spriječili šum.
• FM žičana antena mora biti potpuno razvučena.
• Nakon priključenja FM žičane antene, postavite je u vodoravni položaj koliko je god to moguće.
• Nemojte koristiti priključak U SIGNAL GROUND za uzemljenje prijemnika.
13
3: Spajanje zvučnika
Spojite zvučnike na prijemnik. Ovaj prijemnik omogućava uporabu 7.1-kanalnog sustava zvučnika.
Za potpuni užitak u višekanalnom surround zvuku potrebno je pet zvučnika (dva prednja, središnji,
dva surround zvučnika) i subwoofer (5.1 kanala).
Moguće je uživati u vjernoj reprodukciji zvuka DVD diskova snimljenih u formatu Surround EX
ako spojite jedan dodatni stražnji surround zvučnik (6.1 kanal) ili dva stražnja surround zvučnika
(7.1 kanal) (pogledajte poglavlje "Odabir načina dekodiranja stražnjih surround kanala" na str. 35).
Primjer 7.1-kanalne konfiguracije zvučnika
Središnji zvučnik
Prednji zvučnik (D)
Surround
zvučnik (D)
Prednji zvučnik (L)
Subwoofer
Surround zvučnik (L)
Surround stražnji zvučnik (D)
Surround stražnji zvučnik (L)
Savjeti
• Kod spajanja 6.1-kanalnog sustava zvučnika, postavite surround stražnji zvučnik iza položaja slušatelja
(pogledajte sliku postavljanja samo jednog surround stražnjeg zvučnika na str. 19).
• Budući da aktivni subwoofer ne emitira visoko usmjerive signale, možete ga postaviti bilo kamo.
Impedancija zvučnika
(Osim kod modela s oznakom područja CEK)
Za najkvalitetniji višekanalni zvuk, zvučnike nominalne impedancije od 8Ω ili više priključite na
ulaze FRONT A ili FRONT B, CENTER, SURR i SURR BACK i podesite preklopku
IMPEDANCE SELECTOR na "8Ω". Pogledajte upute isporučene sa zvučnicima ukoliko niste
sigurni kolika je njihova impedancija. (ovaj podatak se obično nalazi na stražnjoj strani zvučnika).
Zvučnike nominalne impedancije između 4 i 8 ohma također možete spojiti na bilo koji ili sve
priključke zvučnika. No, ukoliko spojite i jedan zvučnik nominalne impedancije između 4 i 8
ohma, preklopku IMPEDANCE SELECTOR obavezno podesite na "4Ω".
Napomena
Prije podešavanja preklopke IMPEDANCE SELECTOR obavezno isključite uređaj.
14
Potrebni kabeli
A Kabeli zvučnika (nisu dio isporuke)
B Mono audio kabel (nije dio isporuke)
(+)
(−)
Crni
Surround
zvučnik (L)
Stražnji surround
zvučnik (D)2)
Stražnji surround
zvučnik (L)2)
Središnji
zvučnik
PREKLOPKA
IMPEDANCE
SELECTOR3)
PREDNJI
ZVUČNICI B1)
Surround zvučnik
(D)
1)
2)
3)
Prednji zvučnik
(D)
Prednji zvučnik
(L)
Subwoofer
Ukoliko imate dodatni sustav prednjih zvučnika, spojite ih na priključke SPEAKERS FRONT B. Možete
odabrati prednje zvučnike koje želite koristiti tipkom SPEAKERS (OFF/A/B/A+B). Za detalje pogledajte
poglavlje "Odabir zvučničkog sustava" (str. 46).
Ako spojite samo jedan stražnji surround zvučnik, spojite ga na priključak SPEAKERS SURR BACK L.
Osim kod modela s oznakom područja CEK.
15
4: Priključenje mrežnog
kabela
Izvođenje početnih podešavanja
Spajanje mrežnog kabela
Prije prve uporabe prijemnika, učinite sljedeće.
Ovaj postupak možete izvesti i za povratak na
tvornička podešenja. Za postupak upotrijebite
tipke na uređaju.
Spojite isporučeni mrežni kabel u priključak
AC IN na uređaju i nakon toga u zidnu
utičnicu.
1
2
Tipkom @/1 isključite prijemnik.
Pritisnite @/1 i zadržite 5 sekundi.
Na pokazivaču se izmjenjuju "PUSH" i
"ENTER".
Mrežni kabel
(isporučen)
AC IN priključak
16
3
Pritisnite MEMORY/ENTER.
Nakon nekog vremena se na pokazivaču
pojavi poruka "CLEARING" i nakon nje
"CLEARED".
Sljedeći parametri vraćaju se na tvornička
podešenja.
• Sva podešenja u izbornicima SPEAKER
SETUP, LEVEL, EQUALIZER,
CUSTOMIZE i TUNER.
• Svi parametri zvučnog ugođaja memorirani za svaki ulaz i memoriranu postaju.
• Svi parametri zvučnog ugođaja.
• Sve pohranjene postaje.
• Svi nazivi indeksa (pohranjenih postaja i
izvora programa).
• Glasnoća MASTER VOLUME –/+
podešava se na "–oodB" (minimalna
glasnoća).
• INPUT SELECTOR se podešava na
"DVD".
5: Podešavanje zvučnika
Za podešavanje vrste i veličine spojenih
zvučnika koristite izbornik SPEAKER SETUP.
1
2
3
Pritisnite @/1 za uključenje prijemnika.
Više puta pritisnite MAIN MENU za
odabir opcije "SPEAKER SETUP".
Zakrenite kontrolu MENU za odabir
željene opcije.
Detalje potražite u donjem poglavlju
"Parametri izbornika SPEAKER SETUP".
Napomena
Neki parametri zvučnika mogu biti zatamnjeni
na pokazivaču. To znači da su automatski
promijenjeni zbog ostalih podešenja zvučnika.
Ovisno o podešenjima, podešavanje nekih
zvučnika može ili ne mora biti moguće.
2 U S.W. XXX (Odabir subwoofera)
• YES
Ako ste spojili subwoofer, odaberite "YES".
• NO
Ako niste spojili subwoofer, odaberite "NO".
Prednji zvučnici se automatski podešavaju
na "LARGE". To uključuje sklop za
preusmjeravanje basova i odašilje LFE
signale iz ostalih zvučnika.
Napomena
Ako želite najbolje iskoristiti Dolby Digital sustav,
preporučujemo da podesite prekidnu frekvenciju
subwoofera što je više moguće.
2 R S XXXXX (Veličina prednjih
zvučnika)
Tvornička podešenja su podvučena.
• LARGE
Ako spojite velike zvučnike koji će
učinkovito reproducirati niske frekvencije
(basove), odaberite "LARGE". Uobičajeno,
odaberite "LARGE".
• SMALL
Ako je zvuk izobličen ili ako pri uporabi
višekanalnog surround zvuka nedostaju
surround efekti, odaberite "SMALL" (mali)
za uključenje preusmjeravanja niskih
frekvencija i izlaz niskih frekvencija
prednjeg kanala sa subwoofera. Kad su
prednji zvučnici podešeni na "SMALL",
središnji i stražnji zvučnici također se
automatski podešavaju na "SMALL" (osim
ako ste prethodno podesili "NO").
2 XXXX SET (Jednostavno podešavanje
2 T XXXXX (Veličina središnjeg
4
Zakrenite –/+ za odabir željenog
podešenja.
Napomena
Pritisnite MEMORY/ENTER ako odabirete
podešenje za "SP PAT. X–X".
5
Ponovite korake 3 i 4 dok ne podesite
sve parametre prema opisu koji slijedi.
Parametri izbornika SPEAKER
SETUP
zvučnika)
• EASY
Ako želite zvučnike podesiti automatski,
odaberite "EASY SET" (pogledajte priložene "Upute za jednostavno podešavanje").
• NORM.
Odaberite ovu opciju za ručno podešavanje
parametara svakog zvučnika.
2 SP PAT. XXX (Shema podešavanja
zvučnika)
Kad odaberete opciju "EASY SET", odaberite
shemu podešavanja zvučnika. Zakrenite –/+ za
odabir sheme podešavanja zvučnika, te
pritisnite MEMORY/ENTER za unos odabira.
Provjerite shemu pomoću priložene "Upute za
jednostavno podešavanje".
zvučnika)
• LARGE
Ako spojite veliki zvučnik koji će učinkovito
reproducirati niske frekvencije (basove),
odaberite "LARGE". Uobičajeno, odaberite
"LARGE". Ipak, ako su prednji zvučnici
podešeni na "SMALL", nije moguće
podesiti središnji zvučnik na "LARGE".
• SMALL
Ako je zvuk izobličen ili ako pri uporabi
višekanalnog surround zvuka nedostaju
surround efekti, odaberite "SMALL" (mali)
za uključenje preusmjeravanja i izlaz niskih
frekvencija središnjeg kanala sa prednjih
zvučnika (ako su podešeni na "LARGE") ili
subwoofera.
nastavlja se
17
• NO
Ako niste spojili središnji zvučnik, odaberite
"NO". Zvuk središnjeg kanala čuje se iz prednjih
zvučnika (DIGITAL DOWNMIX).
• MIX
Ako niste spojili središnji zvučnik, ali želite
downmix središnjeg audio kanala, odaberite
"MIX".
Ova opcija je aktivna kad su prednji i surround
zvučnici podešeni na "LARGE" (ANALOG
DOWNMIX). U ostalim slučajevima središnji
kanal izvodi digitalni downmix (DIGITAL
DOWNMIX).
Napomena
Pri uporabi višekanalnih izvora MULTI CH IN, zvuk
središnjeg kanala se odašilje iz prednjih zvučnika
ako odaberete "NO" ili "MIX".
2 V W XXXXX (Veličina surround
zvučnika)
• LARGE
Ako spojite velike zvučnike koji će
učinkovito reproducirati niske frekvencije
(basove), odaberite "LARGE". Uobičajeno,
odaberite "LARGE". Ipak, ako su prednji
zvučnici podešeni na "SMALL", nije moguće
podesiti stražnje zvučnike na "LARGE".
• SMALL
Ako je zvuk izobličen ili ako pri uporabi
višekanalnog surround zvuka nedostaju
surround efekti, odaberite "SMALL" (mali)
za uključenje preusmjeravanja i izlaz niskih
frekvencija stražnjeg kanala sa subwoofera
ili drugih "LARGE" zvučnika.
• NO
Ako niste spojili surround zvučnike,
odaberite "NO".
18
2 O P/e XXXXXX (Odabir stražnjih
surround zvučnika)
• DUAL
Ako spojite dva stražnja surround zvučnika,
odaberite "DUAL". Zvuk će se čuti na
maksimalno 7.1 kanala.
• SINGLE
Ako spojite samo jedan stražnji surround
zvučnik, odaberite "SINGLE". Zvuk će se
čuti na maksimalno 6.1 kanala.
• NO
Ako niste spojili stražnji surround zvučnik,
odaberite "NO".
Napomena
Ako je odabrana opcija "NO" za surround zvučnike,
automatski se podešava opcija stražnjih surround
zvučnika također na "NO".
Savjet
"LARGE" ili "SMALL" podešenje svakog zvučnika
određuje da li će interni procesor za obradu zvuka
odrezati duboke frekvencije tom signalu.
Ako su duboke frekvencije odrezane za taj kanal,
sklop za preusmjeravanje šalje bas frekvencije na
subwoofer ili na druge "LARGE" zvučnike.
Međutim, bolje je ne rezati bas frekvencije. Čak i
ako koristite male zvučnike, podesite ih na
"LARGE" ako želite izlaz niskih frekvencija sa tog
zvučnika. S druge strane, ako koristite veliki zvučnik
ali ne želite izlaz niskih frekvencija iz tog zvučnika,
podesite ga na "SMALL".
Ako je ukupni zvuk lošiji od očekivanog, podesite
sve zvučnike na "LARGE". Ako niski tonovi nisu
dovoljno izraženi, možete koristiti ekvilizator kako
bi pojačali razinu niskih tonova. Za podešenje
ekvilizatora pogledajte str. 39.
2 R S DIST. X.X m
(Udaljenost prednjih zvučnika)
Osnovno podešenje: 3,0 m
Ova funkcija omogućuje podešavanje udaljenosti
slušatelja do prednjih zvučnika (A). Moguće je
podešavanje u rasponu od 1,0 do 7,0 metara, u
koracima po 0,1 m.
Ako zvučnici nisu postavljeni na jednakoj
udaljenosti od slušatelja, podesite udaljenost prema
bližem zvučniku.
Kod postavljanja samo jednog surround stražnjeg
zvučnika
2 V W DIST X.X m
(Udaljenost surround zvučnika)
Osnovno podešenje: 3,0 m
Omogućuje podešavanje udaljenosti od položaja slušatelja do surround zvučnika. Udaljenost treba
podesiti između udaljenosti središnjeg zvučnika (A)
i položaja bližeg 4,5 od mjesta slušanja (C).
Ako zvučnici nisu postavljeni na jednakoj
udaljenosti od slušatelja, podesite udaljenost prema
bližem zvučniku.
2 O P/e DIST. X.X m
(Udaljenost stražnjeg surround zvučnika)
Osnovno podešenje: 3,0 m
Omogućuje podešavanje udaljenosti od položaja slušatelja do surround zvučnika. Udaljenost treba
podesiti između udaljenosti središnjeg zvučnika (A)
i položaja bližeg 4,5 od mjesta slušanja (D).
Ako imate dva surround zvučnika, te zvučnici nisu
postavljeni na jednakoj udaljenosti od slušatelja,
podesite udaljenost prema bližem zvučniku.
Kod postavljanja dva surround stražnja zvučnika
(Kut E treba biti identičan)
2 T DIST. X.X m
(Udaljenost središnjeg zvučnika)
Osnovno podešenje: 3,0 m
Omogućuje podešavanje udaljenosti od položaja slušatelja do središnjeg zvučnika. Udaljenost treba
podesiti između udaljenosti središnjeg zvučnika (A)
i položaja bližeg 1,5 od mjesta slušanja (B).
Savjet
Ovaj uređaj omogućuje unos podataka o udaljenosti
zvučnika. Međutim, nije moguće podesiti središnji
zvučnik dalje od prednjih. Također, središnji zvučnik
nije moguće podesiti na udaljenosti većoj od 1,5 m.
bliže od prednjih zvučnika.
Jednako tako, udaljenost surround zvučnika nije
moguće podesiti na veću udaljenost od prednjih
zvučnika, te na udaljenosti manjoj od 4,5 m.
Nepravilan smještaj zvučnika će onemogućiti
uživanje u surround zvuku.
U slučaju podešenja manje udaljenosti zvučnika od
realne će doći do kašnjenja zvuka iz tog zvučnika.
Drugim riječima, zvučnik će zvučati udaljenije.
Na primjer, podešenje udaljenosti zvučnika 1-2
metra bliže od realne će proizvesti efekt "prisutnosti"
slušatelja. Ako ne možete postići zadovoljavajući
surround efekt jer su surround zvučnici postavljeni
preblizu, podešenje udaljenosti surround zvučnika na
manju vrijednost od realne će proizvesti veću širinu
zvučne slike.
Podešavajte ove parametre dok slušate zvuk, što će
poboljšati surround ugođaj. Pokušajte!
nastavlja se
19
Napredna podešavanja zvučnika
Koristite izbornik CUSTOMIZE i podesite
"MENU XXX" na "MENU EXP." (str. 40). To
omogućuje napredna podešavanja, uključujući
visinu surround zvučnika, položaj surround
zvučnika i crossover frekvenciju zvučnika.
Detalje za podešavanje potražite na str. 41.
6: Podešavanje glasnoće i
balansa zvučnika
— TEST TONE
Pri podešavanju glasnoće i balansa svakog
zvučnika koristite daljinski upravljač dok
sjedite na mjestu slušanja.
Za ovaj postupak koristite daljinski upravljač.
Savjet
Ovaj prijemnik ima ispitni ton čija je frekvencija u
području 800 Hz.
1
2
Pritisnite @/1 za uključenje prijemnika.
Pritisnite TEST TONE.
Na pokazivaču se prikazuje "AUTO L". Iz
zvučnika se čuje ispitni ton dolje
navedenim redom uz istovremeni prikaz na
pokazivaču:
AUTO L (prednji lijevi) t AUTO C
(središnji) t AUTO R (prednji desni) t
AUTO SR (surround desni) t AUTO
SBR (stražnji desni surround)* t AUTO
SBL (stražnji lijevi surround)* t AUTO
SL (surround lijevi) t AUTO SW
(subwoofer).
* Ispitni ton se čuje samo iz
− stražnjeg lijevog i desnog surround
zvučnika ako je parametar stražnjeg
surround zvučnika podešen na "DUAL".
− stražnjeg lijevog surround zvučnika ako je
parametar stražnjeg surround zvučnika
podešen na "SINGLE". Na pokazivaču se
umjesto "AUTO SBR" ili "AUTO SBL"
prikazuje "AUTO SB".
3
Podesite glasnoću i balans zvučnika
pomoću izbornika LEVEL tako da se
ispitni ton s mjesta slušanja iz svakog
zvučnika čuje jednako.
Za detalje o podešenju izbornika LEVEL,
pogledajte str. 38.
Savjeti
• Podešena vrijednost se prikazuje na
pokazivaču za vrijeme podešavanja.
• Za istodobno podešavanje glasnoće svih
zvučnika, pritisnite MASTER VOL +/– na
daljinskom upravljaču ili zakrenite MASTER
VOLUME –/+ na prijemniku.
20
4
Ponovo pritisnite TEST TONE.
Ispitni ton se isključuje.
Reprodukcija ispitnog tona samo s
određenog zvučnika
Podesite "T. TONE" u izborniku LEVEL na
"FIX" (str. 38). Ispitni ton će se čuti samo iz
odabranog zvučnika.
Za preciznije podešavanje
Moguće je puštati ispitni ton ili glazbu s dva
susjedna zvučnika, zbog podešavanja njihovog
balansa i glasnoće.
U izborniku CUSTOMIZE podesite "MENU
XXX" na "MENU EXP." (str. 40). Nakon toga
odaberite dva zvučnika koja želite podesiti
pomoću "P. NOISE" ili "P. AUDIO" u
izborniku LEVEL (str. 43).
Napomena
• Pri uporabi funkcija ANALOG DIRECT ili
MULTI CH IN ne možete koristiti ispitni ton.
• Iako se ova podešavanja mogu izvršiti preko
prednje ploče i izbornika LEVEL (dok se emitira
ispitni ton, uređaj automatski prikazuje izbornik
LEVEL), preporučujemo da slijedite gore opisani
postupak i podesite razine zvučnika sa svog mjesta
slušanja pomoću daljinskog upravljača.
21
Napomene o uporabi slušalica
Rukovanje pojačalom
Odabir komponente
1 Zakrenite INPUT SELECTOR za odabir
ulaza.
Na pokazivaču se pojavi indikator
odabrane komponente.
2
Za odabir
Indikator na
pokazivaču
Videorekordera
VIDEO 1 ili
VIDEO 2
Igraće konzole
VIDEO 3
DVD uređaja
DVD
Satelitskog tunera
TV/SAT
MD uređaja ili kasetofona
MD/TAPE
CD ili SA-CD uređaja
SA-CD/CD
Ugrađenog tunera (FM)
FM i frekvencija
Ugrađenog tunera (AM)
AM i frekvencija
Analognog gramofona
PHONO
Uključite komponentu i pokrenite
reprodukciju.
Napomena
Ako odaberete neku video komponentu, podesite
TV video ulaz tako da odgovara komponenti
koju ste odabrali.
3
Zakrenite MASTER VOLUME –/+ za
ugađanje glasnoće.
Napomena
Kako biste izbjegli oštećivanje zvučnika, stišajte
glasnoću prije isključivanja prijemnika.
Za isključenje zvuka
Pritisnite MUTING na daljinskom upravljaču.
Funkcija se poništava ako učinite sljedeće.
• Ponovno pritisnete MUTING na daljinskom
upravljaču.
• Isključite uređaj.
• Povećate glasnoću.
22
Spojite slušalice u priključak PHONES.
• Kad se spoje slušalice, zvučnici se automatski
isključuju, a na pokazivaču se više ne prikazuje
"SP A" i "SP B".
• Kod spajanja slušalica, moguće je odabrati samo
sljedeća zvučna polja (str. 34).
− HP 2CH (HEADPHONE 2CH)
− HP DIR (HEADPHONE DIRECT)
− HP MULTI (HEADPHONE MULTI)
− HP THEA (HEADPHONE THEATER)
Slušanje višekanalnog zvuka
— MULTI CH IN
Zvuk s komponenata spojenih na priključke
MULTI CH IN moguće je odabrati izravno. Ta
funkcija omogućuje slušanje visokokvalitetnih
analognih izvora poput DVD-a ili Super Audio
CD-a. Također pogledajte "D.PWR.XXX"
(str. 41).
Prilikom uporabe funkcije MULTI CH IN ne
aktiviraju se surround efekti.
Pritisnite MULTI CH IN.
Slušanje FM/AM postaja
Putem ugrađenog tunera možete slušati FM i
AM postaje. Prije toga provjerite jeste li na
prijemnik spojili FM i AM antene (str. 13).
Savjet
Skala izravnog ugađanja razlikuje se ovisno o oznaci
područja kao u sljedećoj tablici. Detalje o oznakama
područja potražite na str. 2.
Oznaka područja
FM
AM
CEL, CEK, TW
50 kHz
9 kHz
Ponovno pritisnite za isključivanje funkcije MULTI
CH IN.
Automatsko ugađanje
Ako nije spojen središnji zvučnik ili
subwoofer
Ako ne znate frekvenciju željene radiopostaje,
prijemnik može automatski pretražiti sve
dostupne postaje.
Ako ste podesili središnji zvučnik na "NO" ili
"MIX", ili ste podesili subwoofer na "NO" u
izborniku SPEAKER SETUP (str. 17), te
uključili funkciju MULTI CH IN, analogni
zvuk središnjeg ili subwoofer zvučnika će se
čuti iz prednjeg lijevog i desnog zvučnika.
Kad se upali indikator MULTI
CHANNEL DECODING
Indikator MULTI CHANNEL DECODING se
pali kad prijemnik dekodira višekanalne izvore.
No ovaj se indikator ne pali ukoliko odaberete
način 2 CH STEREO.
1
Zakrenite INPUT SELECTOR za odabir
opcije FM ili AM.
Ugađa se posljednja slušana postaja.
2
Pritisnite TUNING + ili TUNING –.
Pritisnite tipku TUNING + za pretraživanje
od nižih prema višim frekvencijama,
pritisnite tipku TUNING – za pretraživanje
od viših prema nižim frekvencijama.
Pretraživanje se zaustavlja kad se ostvari
prijem postaje.
U slučaju lošeg FM stereo prijema
Ako je FM stereo prijem loš i na pokazivaču
trepće poruka "STEREO", odaberite mono za
ublažavanje izobličenja zvuka.
1 Pritisnite MAIN MENU za odabir "TUNER".
2 Zakrenite MENU za odabir "FM AUTO".
3 Zakrenite –/+ za odabir "FM MONO".
FM prijem prelazi na mono.
Savjet
Stereo efekt neće biti dostupan, ali će zvuk biti manje
izobličen. Za povratak na stereo način, odaberite
"FM AUTO" u koraku 3.
nastavlja se
23
Izravno ugađanje
Frekvenciju željene postaje možete unijeti.
Upotrijebite daljinski upravljač.
1
Pritisnite TUNER više puta za odabir
FM ili AM.
Ugađa se posljednja slušana postaja.
Savjet
Također možete upotrijebiti INPUT
SELECTOR na uređaju.
2
3
Pritisnite D.TUNING.
Pritisnite brojčane tipke za unos
frekvencije.
Primjer 1: FM 102,50 MHz
Pritisnite 1 b 0 b 2 b 5 b 0
Primjer 2: AM 1,350 kHz
Pritisnite 1 b 3 b 5 b 0
Ako ste ugodili AM postaju, podesite smjer
AM okvirne antene za najbolji prijem.
Ako nije moguće ugađanje postaje i
ako upisani broj trepće
Provjerite da li ste upisali ispravnu frekvenciju.
Ako niste, ponovite korak 3. Ako upisani broj i
dalje trepće, frekvencija se ne koristi u vašem
području.
Automatsko pohranjivanje
FM postaja
— AUTOBETICAL
(Samo modeli s oznakom područja CEL, CEK)
Ova funkcija omogućuje pohranjivanje čak 30
FM i FM RDS postaja prema abecednom
redoslijedu pri čemu se svaka postaja pohrani
samo jednom. Osim toga, pohranjuju se samo
postaje s najčišćim signalom.
Ako želite pohraniti FM ili AM postaje jednu
po jednu, pogledajte "Pohranjivanje radijskih
postaja" (str. 25).
Napomena
Kako biste izbjegli oštećivanje zvučnika, smanjite
glasnoću prije uporabe AUTOBETICAL funkcije.
1
2
Pritisnite @/1 za isključenje prijemnika.
Pritisnite i zadržite MEMORY/ENTER i
pritisnite @/1 za ponovno uključenje
prijemnika.
Na pokazivaču se pojavi poruka "AUTOBETICAL SELECT" i prijemnik pretražuje
i pohranjuje sve FM i FM RDS postaje u
području prijema.
Kod RDS postaja, prijemnik najprije
provjerava da li ima više postaja koje
emitiraju jednak program i zatim pohrani
samo onu s najčišćim signalom. Odabrane
RDS postaje se rasporede prema nazivu u
abecednom redoslijedu i zatim im se pridijeli
kod koji se sastoji od 2 znaka. Podrobnije
podatke o RDS sustavu potražite na str. 26.
Običnim FM postajama pridjeljuju se
dvoznamenkaste oznake i pohranjuju se iza
RDS postaje.
Na kraju, na pokazivaču se na trenutak
pojavi poruka "FINISH" i prijemnik se
vraća u normalni način rada.
Napomene
• Nemojte pritiskati tipku na prijemniku ili
daljinskom upravljaču, osim @/1.
• Preselite li u neko drugo područje, ponovite ovaj
postupak za pohranjivanje postaja.
• Podrobnije podatke o ugađanju pohranjenih
postaja potražite u poglavlju "Ugađanje
pohranjenih postaja" (str. 25).
• Ako nakon pohranjivanja postaja prema ovom
postupku pomaknete antenu, pohranjena podešenja
možda više neće vrijediti. U tom slučaju, ponovite
postupak za ponovno pohranjivanje postaja.
24
Pohranjivanje radijskih
postaja
Moguće je ugoditi do 30 FM ili AM postaja.
Nakon toga je moguće jednostavno ugoditi
postaju koju često slušate.
Pohranjivanje radijskih postaja
1
Zakrenite INPUT SELECTOR za odabir
opcije FM ili AM.
Ugađanje pohranjenih postaja
1
Zakrenite INPUT SELECTOR za odabir
opcije FM ili AM.
Ugađa se posljednja slušana postaja.
2
Uzastopno pritišćite PRESET TUNING
+ ili PRESET TUNING – za odabir
željene pohranjene postaje.
Svakim pritiskom na tipku, možete birati
pohranjenu postaju na sljedeći način:
Ugađa se posljednja slušana postaja.
2
3
Pomoću automatskog ugađanja (str. 23)
ili izravnog ugađanja (str. 24) ugodite
postaju koju želite pohraniti.
Pritisnite MEMORY/ENTER.
Na pokazivaču se na nekoliko sekundi
pojavi poruka "MEMORY". Prije no što
poruka "MEMORY" nestane, izvedite
korake 4 do 5.
4
Pritisnite PRESET TUNING + ili
PRESET TUNING – više puta za odabir
broja.
Nakon svakog pritiska na tipku, možete
odabrati broj za pohranjivanje sljedećim
redoslijedom:
Uporaba daljinskog upravljača
1 Pritisnite TUNER više puta za odabir FM
ili AM.
2 Više puta pritisnite PRESET/CH/D.SKIP
+/– za odabir željene pohranjene postaje.
Izravan odabir pohranjene postaje
Pritisnite brojčane tipke na daljinskom
upravljaču.
Ugodit će se postaja pohranjena na odabranom
programskom broju u tekućoj programskoj
stranici. Više puta pritisnite SHIFT na
daljinskom upravljaču za promjenu
programske stranice.
Ako poruka "MEMORY" nestane prije no što
pritisnete broj, počnite ponovo od koraka 3.
Savjet
Za odabir broja možete upotrijebiti i daljinski
upravljač. Pritisnite SHIFT više puta za odabir
memorijske stranice (A, B ili C) te pritisnite
brojčane tipke za odabir broja.
5
Ponovo pritisnite MEMORY/ENTER.
Postaja će biti pohranjena na odabrano
mjesto.
Ako poruka "MEMORY" nestane prije no
što pritisnete MEMORY/ENTER, počnite
ponovo od koraka 3.
6
Ponovite korake od 2 do 5 za pohranu
druge postaje.
25
Uporaba radijskog sustava
podataka (RDS)
(Samo modeli s oznakom područja CEL, CEK)
Ovaj prijemnik omogućuje uporabu sustava
RDS (radijski sustav podataka) koji omogućuje
radijskim postajama slanje dodatnih informacija
zajedno sa signalima redovitih programa.
Možete koristiti sljedeće praktične značajke
RDS sustava:
Napomene
• RDS je dostupan samo za FM postaje.
• Ne nude sve FM postaje RDS uslugu niti nude iste
vrste usluga. Ako ne poznajete RDS usluge na
svom području, raspitajte se kod svoje lokalne
radiopostaje.
Napomene
• U slučaju hitnih obavijesti ili slično, na pokazivaču
trepće poruka "ALARM".
• Ako poruka sadrži 9 ili više znakova, poruka se
pomiče po pokazivaču.
• Ako postaja ne pruža određenu RDS uslugu, na
pokazivaču se pojavi poruka "NO XXXX" (poput
"NO TEXT").
Opis vrsta programa
Indikator vrste
programa
Opis
NEWS
Vijesti
AFFAIRS
Tematski programi kao dodatak
vijestima
INFO
Programi koji pružaju informacije
o najrazličitijim temama,
primjerice, teme iz gospodarstva,
medicinski savjeti
SPORT
Sportski program
EDUCATE
Obrazovni programi, savjeti
Prijem RDS programa
Jednostavno odaberite postaju u FM valnom području pomoću automatskog
ugađanja (str. 24), izravnog ugađanjaž
(str. 23), ili ugađanja memoriranih postaja
(str. 25).
Kad ugodite postaju s RDS uslugama,
zasvijetli indikator "RDS" i na pokazivaču se
pojavi naziv postaje.
DRAMA
Radio drame i serije
CULTURE
Programi o nacionalnoj ili
regionalnoj kulturi, kao što su
jezik i socijalna pitanja
SCIENCE
Napomena
RDS možda neće raditi ispravno ako ugođena postaja
ne emitira ispravan RDS signal ili ako je signal slab.
Programi o prirodnim znanostima
i tehnologiji
VARIED
Ostale vrste programa, primjerice,
razgovor s poznatim osobama,
nagradne igre i komedije
Prikaz RDS informacija
POP M
Popularna glazba
Kod prijema RDS postaje, pritisnite tipku
DISPLAY.
Svakim pritiskom na tipku DISPLAY, RDS
informacije na zaslonu se izmjenjuju na
sljedeći način:
Program Service (naziv postaje) t Frekvencija
t Program Type (vrsta programa)a) t Radio
Text (radijski tekst)b) t Current Time (točno
vrijeme u 24-satnom sustavu) t Odabrani
zvučni efekt t Razina glasnoće
a)
b)
Vrsta programa koji se emitira (pogledajte str. 26).
Tekstualne poruke koje odašilje RDS postaja..
26
ROCK M
Rock glazba
EASY M
Lagana glazba
LIGHT M
Instrumentalna, vokalna i zborna
glazba
CLASSICS
Izvedbe velikih orkestara,
komorna glazba, opera, itd.
OTHER M
Glazba koja ne pripada niti jednoj
od prethodnih kategorija, primjerice, Rhythm&Blues, Reggae
WEATHER
Informacije o vremenu
FINANCE
Burzovna izvješća, trgovina, itd.
CHILDREN
Program za djecu
SOCIAL
Društvene, povijesne,
zemljopisne, psihološke teme.
Indikator vrste
programa
Opis
RELIGION
Programi religijskog sadržaja
PHONE IN
Programi u kojima slušatelji
izražavaju svoja stajališta putem
telefona ili na javnim raspravama
TRAVEL
LEISURE
Programi o putovanjima. Ne
vrijedi za najave pronađene
funkcijom TP/TA.
Programi o rekreacijskim
aktivnostima, primjerice,
vrtlarstvu, ribolovu, kuhanju, itd.
JAZZ
Jazz glazba
COUNTRY
Country glazba
NATION M
Programi s popularnom glazbom
određene zemlje ili područja
OLDIES
Programi sa starijom glazbom
FOLK M
Folk (narodna) glazba
DOCUMENT
Dokumentarni programi
NONE
Programi koji ne pripadaju niti
jednoj od navedenih kategorija
Promjena informacija na
pokazivaču
Promjena informacija na
pokazivaču
Na pokazivaču je moguće provjeriti glasnoću
ili zvučni ugođaj.
Više puta pritisnite DISPLAY.
Svakim pritiskom tipke DISPLAY, informacije
se izmjenjuju na sljedeći način.
Indeksni naziv* t Naziv ulaza t Naziv
zvučnog polja t Razina glasnoće
Ako je odabran radijski prijemnik
Program Service (naziv postaje)** ili indeksni naziv
postaje* t Frekvencija Program Type (vrsta
program)** t Radio Text (tekstualne poruke)** t
Current Time (točno vrijeme u 24-satnom sustavu)**
t Odabrani zvučni efekt t Razina glasnoće
* Indeksni naziv se pojavljuje samo ako ste mu
dodijelili jedan od ulaza ili memoriranu postaju
(str. 44). Indeksni naziv se ne pojavljuje ako su
uneseni samo prazni znakovi, ili je isto kao ime
ulaza.
** Samo kod RDS prijema. (Samo kod modela s
oznakom područja CEL, CEK. Pogledajte str. 26.)
27
O indikatorima na pokazivaču
A SW: Svijetli kad je odabir subwoofera postavljen na "YES" (str. 17) i kad se audio signal
emitira preko SUB WOOFER priključka.
Indikator ne svijetli za vrijeme 2CH STEREO
načina reprodukcije.
B LFE: Svijetli ako reproducirani disk sadrži
LFE (Low Frequency Effect) kanal, a
reproducira se LFE signal.
C SP A/SP B: Svijetli u skladu s korištenim
sustavom zvučnika (A ili B). Indikator će se
isključiti kad se isključi izlaz zvučnika ili kod
priključenih slušalica.
D ; DIGITAL EX: "; DIGITAL" svijetli
kad prijemnik dekodira signale snimljene u
formatu Dolby Digital.
"; DIGITAL EX" svijetli kad prijemnik
dekodira signale snimljene u formatu
Dolby Digital EX.
Napomena
Kod reprodukcije diska u Dolby Digital formatu,
spajanje mora biti digitalno i opcija INPUT
MODE ne smije biti podešena na "ANALOG"
(str. 37).
E ; PRO LOGIC IIx: "; PRO LOGIC"
svijetli kad prijemnik primjenjuje Pro Logic
obradu na signale dva kanala kako bi postigao
izlaz signala središnjeg i surround kanala.
Indikator "; PRO LOGIC II" svijetli kad je
aktivan dekoder Pro Logic II Movie/Music/
Game. Indikator "; PRO LOGIC IIx"
svijetli kad je aktiviran dekoder Movie/
Music/Game. No ovi indikatori ne svijetle
ako su i središnji i surround zvučnici
podešeni na "NO" i ako odaberete zvučno
polje tipkom A.F.D.
Napomena
Dolby Pro Logic IIx ne može dekodirati DTS
formate signala niti signale s frekvencijom
uzorkovanja većom od 48 kHz.
F DTS-ES 96/24: "DTS" svijetli kod prijema
DTS signala. "DTS-ES" svijetli kod ulaza
DTS-ES signala. "DTS 96/24" svijetli kad
prijemnik dekodira DTS 96 kHz/24-bitne
signale.
Napomena
Prilikom reprodukcije diska snimljenog u DTS
formatu, provjerite jeste li izveli digitalna
povezivanja, te da opcija INPUT MODE nije
podešena na "ANALOG" (str. 37).
G NEO:6: Svijetli kod uključenja DTS Neo:6
Cinema/Music dekodiranja.
H Indikatori tunera: Svijetle kod uporabe
prijemnika za ugađanje radijske postaje, itd.
Pogledajte str. 23-27 za rukovanje radijskim
prijemnikom.
Napomena
"RDS" svijetli samo kod modela s oznakom
područja CEL, CEK.
28
I DIRECT: Svijetli kad je uključena funkcija
ANALOG DIRECT.
J EQ: Svijetli kod uključenja ekvilizatora.
K D.RANGE: Svijetli kod uključenja
kompresije dinamičkog opsega (str. 43).
L COAX: Svijetli ako je ulazni signal digitalni i
dolazi na priključak COAXIAL (str. 37).
M OPT: Svijetli ako je ulazni signal digitalan, te
prolazi kroz priključak OPTICAL (str. 37).
N SLEEP: Svijetli kod uključenog timera.
O Indikatori reprodukcije kanala: Slova (L,
C, R, itd.) svijetle kako bi označila kanale
koji se reproduciraju. Okvir oko slova svijetli
kako bi označio zvučnike koji se koriste pri
reprodukciji kanala (ovisno o podešenju
zvučnika).
L: (prednji lijevi), R: (prednji desni), C:
(središnji (mono)), SL (surround lijevi), SR
(surround desni), S (surround (mono ili
surround komponente koje stvara Pro
Logic obrada)), SB (stražnji surround)
(stražnje surround komponente za 6.1kanalno dekodiranje)), SBL (stražnji lijevi
surround), SBR (stražnji desni surround).
Primjer:
Format snimanja (prednji/surround): 3/2
Izlazni kanal: bez surround zvučnika, parametar
veličine podešen na "NO".
Zvučno polje: A.F.D: AUTO
29
Uživanje u surround zvuku
Uporaba samo prednjih
zvučnika
U ovom načinu rada zvuk se reproducira samo
iz prednjih lijevih/desnih zvučnika. Zvuk iz
subwoofera se ne čuje.
Slušanje analognog zvuka
(ANALOG DIRECT)
Možete promijeniti zvuk odabranog ulaza
dvokanalnog audio ulaza. Ova funkcija vam
omogućuje visokokvalitetne analogne izvore.
Također pogledajte "D.PWR XXX" na strani 41.
Pri uporabi ove funkcije možete podesiti samo
glasnoću i balans prednjih zvučnika.
1
Zakrenite INPUT SELECTOR za odabir
ulaza kojeg želite slušati u analognom
načinu.
Slušanje dvokanalnih stereo
izvora (2CH STEREO)
2
Standardni 2-kanalni stereo izvor potpuno
zaobilazi obradu zvučnog polja, te se
višekanalna reprodukcija procesuira u 2 kanala.
Na pokazivaču se pojavi "A. DIRECT" i čuje se
analogni audio.
Ponovno pritisnite za isključivanje ANALOG
DIRECT.
Pritisnite 2CH.
Napomene:
• Ova se funkcija briše kad uključite zvučno polje
(str. 30-34).
• Kad koristite ovu funkciju, ne možete koristiti
ispitni ton.
Na pokazivaču se pojavi "2CH ST." i
prijemnik prelazi u 2CH STEREO način rada.
Napomena
U 2CH STEREO načinu ne čuje se zvuk iz
subwoofera. Za slušanje dvokanalnih stereo izvora
putem prednjih lijevih/desnih zvučnika i subwoofera,
podesite A.F.D. način na "A.F.D. AUTO".
30
Pritisnite DIRECT.
Slušanje zvuka visoke
kvalitete
— AUTO FORMAT DIRECT
Ovaj način (A.F.D.) vam omogućuje odabir
načina dekodiranja koji želite za vaš audio
signal.
Automatsko dekodiranje ulaznog
audio signala
U ovom načinu prijemnik automatski
prepoznaje vrstu ulaznog audio signala (Dolby
Digital, DTS, standardni dvokanalni stereo,
itd.) i ako je potrebno, izvodi ispravno
dekodiranje. Na taj se način zvuk reproducira
onako kako je snimljen/kodiran, bez dodavanja
surround efekata. Međutim, ako nema signala
dubokih frekvencija (Dolby Digital LFE, itd.),
bit će generirani za reprodukciju na
subwooferu.
A.F.D. način
(Pokazivač)
Način dekodiranja
A.F.D. AUTO
(A.F.D. AUTO)
Prema kodiranju
PRO LOGIC
(DOLBY PL)
Dolby Pro Logic
Više puta pritisnite A.F.D. za odabir
"A.F.D. AUTO".
PRO LOGIC II MOVIE
(PLII MV)
Dolby Pro Logic II
Prijemnik automatski određuje tip audio
signala, te dekodira signal po potrebi.
PRO LOGIC II MUSIC
(PLII MS)
PRO LOGIC II GAME
(PLII GM)
PRO LOGIC IIx MOVIE
(PLIIX MV)
Dolby Pro Logic IIx
Savjet
U većini slučajeva, "A.F.D.AUTO" daje najbolji
način dekodiranja. Možda ćete htjeti koristiti SURR
BACK DECODING (str. 35) za usklađenje ulaznog
signala s načinom koji vam odgovara.
PRO LOGIC IIx MUSIC
(PLIIX MS)
PRO LOGIC IIx GAME
(PLIIX GM)
Neo:6 Cinema
(NEO6 CIN)
DTS Neo:6
Neo:6 Music
(NEO6 MUS)
MULTI STEREO
(MULTI ST.)
nastavlja se
31
Uživanje u stereo zvuku na više
kanala (2-kanalno dekodiranje)
Ovaj način vam omogućuje odabir dekodiranja
za 2-kanalne izvore. Ovaj prijemnik može
reproducirati 2-kanalni zvuk na 5 kanala
pomoću Dolby Pro Logic II; na 7 kanala
pomoću Dolby Pro Logic IIx, na 6 kanala
pomoću DTS Neo:6; ili na 4 kanala pomoću
Dolby Pro Logic. Međutim, DTS 2CH izvori
neće biti dekodirani pomoću DTS Neo:6;
reprodukcija će biti 2-kanalna.
Pritisnite A.F.D. više puta za odabir
2-kanalnog načina dekodiranja.
x DOLBY PL (PRO LOGIC)
x PLIIX GM (PRO LOGIC IIx GAME)
Dolby Pro Logic IIx Game dekodiranje. Ovaj način
donosi signale specijalnih efekata na surround
zvučnike.
Napomena
Dolby Pro Logic IIx dekodiranje ne radi za signale
DTS formata i signale s frekvencijom uzorkovanja
većom od 48 kHz.
x NEO6 CIN (Neo:6 Cinema)
DTS Neo:6 Cinema dekodiranje.
x NEO6 MUS (Neo:6 Music)
DTS Neo:6 Music dekodiranje. Ovaj način je idealan
za običan stereo signal, kao npr. CD diskovi.
x MULTI ST. (MULTI STEREO)
Dolby Pro Logic dekodiranje. Signal snimljen na 2
kanala bit će dekodiran u 4.1 kanala.
Izlaz 2-kanalnog lijevog/desnog signala iz svih
zvučnika. Ovisno o podešenjima zvučnika, možda se
neće čuti zvuk iz zvučnika.
x PLII MV (PRO LOGIC II MOVIE)
Kod spajanja subwoofera
Dolby Pro Logic II Movie dekodiranje. Ovaj način je
idealan za filmove snimljene u Dolby Surround
formatu. Osim toga, moguća je reprodukcija zvuka u
5.1 kanala kod gledanja videa, te presnimljenih ili
starih filmova.
Ako je audio signal 2-kanalni stereo, ili ne
posjeduje LFE signal, prijemnik će generirati
signal niske frekvencije za reprodukciju na
subwooferu. Međutim, takav signal se neće
generirati kod odabira opcija "NEO6 CIN" ili
"NEO6 MUS" ako su svi zvučnici podešeni na
"LARGE".
x PLII MS (PRO LOGIC II MUSIC)
Dolby Pro Logic II Music dekodiranje. Ovaj način je
idealan za običan stereo signal, kao npr. kod CD
diskova.
x PLII GM (PRO LOGIC II GAME)
Dolby Pro Logic II Game dekodiranje. Ovaj način je
idealan za programe video igrica.
x PLIIX MV (PRO LOGIC IIx MOVIE)
Dolby Pro Logic IIx Movie dekodiranje. Ovaj način
proširuje Dolby Pro Logic II Movie ili Dolby Digital
5.1 na diskretni 7.1-kanalni filmski kanal.
x PLIIX MS (PRO LOGIC IIx MUSIC)
Dolby Pro Logic IIx Music dekodiranje. Ovaj način
dijeli jake "stražnje" efekte kroz sve surround
zvučnike.
32
Odabir zvučnog ugođaja
Uživanje u surround zvuku moguće je
jednostavnim odabirom jednog od tvorničkih
podešenja prijemnika. To će vam pružiti
uzbudljiv i snažan zvuk kino dvorane ili
koncertne dvorane u vašem domu.
Odabir zvučnog ugođaja za
gledanje filmova
Više puta pritisnite tipku MOVIE za odabir
željenog zvučnog ugođaja.
Odabrano zvučno polje će se pojaviti na
pokazivaču.
Zvučni ugođaj
Pokazivač
CINEMA STUDIO EX A
C. ST.EX A
CINEMA STUDIO EX B
C. ST.EX B
CINEMA STUDIO EX C
C. ST.EX C
VIRTUAL MULTI DIMENSION
V.M.DIM
DCS (Digital Cinema Sound)
Zvučni ugođaj s oznakom
koristi DCS
tehnologiju.
DCS je konceptualno ime surround tehnologije
kućnoga kina koju je razvio Sony. DCS koristi
DSP (Digital Signal Processor) tehnologiju za
reprodukciju zvučnih karakteristika
hollywoodskog studija.
Na taj se način postiže potpuni audio vizualni
kino ugođaj kod kuće.
x C.ST.EX A (CINEMA STUDIO EX A)
Reproducira zvuk s karakteristikama Sony Pictures
Entertainment "Cary Grant Theater" studija. Ovo je
standardni način reprodukcije, izvrstan za gledanje
većine vrsta filmova.
x C. ST.EX B (CINEMA STUDIO EX B)
Reproducira zvuk s karakteristikama Sony Pictures
Entertainment "Kim Novak Theater" studija. Ovaj
način reprodukcije je idealan za gledanje SF ili
akcijskih filmova s mnogo zvučnih efekata.
x C. ST.EX C (CINEMA STUDIO EX C)
Reproducira zvuk s karakteristikama Sony Pictures
Entertainment studija za snimanje. Ovaj način
reprodukcije je idealan za gledanje glazbenih ili
klasičnih filmova kod kojih je sadržaj zvučnog
zapisa uglavnom glazbeni.
x V.M. DIM (VIRTUAL MULTI DIMENSION)
Proizvodi 5 setova virtualnih zvučnika od jednog
para postojećih surround zvučnika.
Ugođaji CINEMA STUDIO EX
Ugođaji CINEMA STUDIO EX pogodni su za
gledanje filmova na DVD-u (itd.) s
višekanalnim surround efektima. Na taj je
način moguće reproducirati zvuk Sony Pictures
Entertainment studija u vlastitom domu.
CINEMA STUDIO EX sastoji se od sljedeća
tri elementa.
• Virtualna višedimenzionalnost
Stvara je skup od 5 virtualnih zvučnika koji
okružuju slušatelja pomoću jednog para
surround zvučnika.
• Dubina zaslona
U kinu, zvuk kao da dolazi iz slike na platnu.
Ovaj element donosi isti efekt u vašoj sobi
prebacujući zvuk prednjih zvučnika "u" zaslon.
• Jeka kino dvorane
Reproducira jeku karakterističnu za kino
dvorane.
CINEMA STUDIO EX istodobno spaja sva tri
elementa.
Napomene
• Efekti koje reproduciraju virtualni zvučnici mogu
pojačati šum u reproduciranom signalu.
• Kad slušate zvučni ugođaj uporabom virtualnih
zvučnika, nećete moći čuti zvuk koji dolazi
izravno iz surround zvučnika.
nastavlja se
33
Odabir zvučnog ugođaja za
slušanje glazbe
Više puta pritisnite MUSIC za odabir
željenog zvučnog ugođaja.
Odabrani zvučni ugođaj pojavljuje se na
pokazivaču.
Zvučni ugođaj
Pokazivač
HALL
HALL
JAZZ CLUB
JAZZ
LIVE CONCERT
CONCERT
x HALL
Reprodukcija akustike klasične koncertne dvorane.
x JAZZ (JAZZ CLUB)
Reproducira akustiku jazz kluba.
x CONCERT (LIVE CONCERT)
Reproducira akustiku dvorane s 300 sjedala.
Kad su spojene slušalice
Moguće je odabrati samo jedan od sljedećih
zvučnih ugođaja.
x HP 2CH (HEADPHONE 2CH)
Reprodukcija će biti 2-kanalna (stereo). Standardni
2-kanalni izvor zvuka će potpuno zaobići
procesiranje zvuka, a višekanalni surround formati će
biti pretvoren u 2 kanala.
x HP DIR (HEADPHONE MULTI)
Reprodukcija prednjih analognih signala iz MULTI
CH IN priključnica.
x HP THEA (HEADPHONE THEATER)
Omogućuje simulaciju kino dvorane kod uporabe
slušalica.
Napomena
Priključite li slušalice dok slušate neki zvučni
ugođaj, sustav se automatski prebacuje na
HEADPHONE 2CH ukoliko je zvučni ugođaj koji
koristite odabran tipkom 2CH ili A.F.D. ili na
HEADPHONE THEATRE ukoliko ste zvučni uređaj
odabrali tipkom MOVIE ili MUSIC.
34
Isključenje surround efekta
Pritisnite 2CH za odabir "2CH ST." ili A.F.D.
više puta za odabir "A.F.D. AUTO".
Savjet
Format DVD softvera, itd. možete odrediti pomoću
logotipa na kutiji.
−
: Dolby Digital diskovi
: Dolby Surround programi
−
−
: DTS Digital Surround programi
Napomena
• Zvučni ugođaji nisu dostupni za signale s
frekvencijom uzorkovanja većom od 48 kHz.
• Ako odaberete neki od dolje navedenih zvučnih
ugođaja, ne reproducira se zvuk preko subwoofera
ako su svi zvučnici podešeni na "LARGE" u
izborniku SPEAKER SETUP. No, zvuk se
reproducira preko subwoofera ako ulazni digitalni
signal sadrži LFE (Low Frequency Effect) signale
ili ako su prednji, središnji ili surround zvučnici
podešeni na "SMALL".
− HALL
− JAZZ CLUB
− LIVE CONCERT
Odabir načina dekodiranja
stražnjih surround kanala
— SURR BACK DECODING
Ova funkcija omogućuje odabir načina
dekodiranja za surround stražnji signal kod
višekanalnog zvuka.
Dekodiranjem surround signala stražnjih kanala
DVD softvera (itd.) snimljenog u formatu
Dolby Digital EX, DTS-ES Matrix, DTS-ES
Discrete 6.1, itd, moguće je uživati u
originalnom filmskom surround zvuku.
Više puta pritisnite SURR BACK
DECODING za odabir načina dekodiranja
stražnjih surround kanala
Za detalje, pogledajte poglavlje "Odabir načina
dekodiranja stražnjih surround kanala" na str. 36.
Savjet
Moguće je odabrati način dekodiranja stražnjih
surround kanala pomoću "SB XXXX" u izborniku
CUSTOMIZE (str. 40).
Napomena
Moguće je odabrati način dekodiranja stražnjih
surround kanala samo ako je odabran način A.F.D.,
osim za način Dolby Pro Logic IIx (str. 31).
nastavlja se
35
Odabir načina dekodiranja stražnjih surround kanala
Moguće je odabrati način dekodiranja stražnjih surround kanala u skladu s ulaznim signalom.
Kod odabira "SB AUTO"
Ako ulazni signal sadrži 6.1-kanalnu informacijua), odgovarajući dekoder će dekodirati signal
stražnjih surround kanala.
Ulazni signal
Izlazni kanali
Korišteni dekoder stražnjih surround kanala
Dolby Digital 5.1
5.1e)
―
Dolby Digital EXb)
6.1
Matrix dekoder usklađen sa Dolby Digital EX
e)
DTS 5.1
5.1
―
DTS-ES Matrix 6.1c)
6.1e)
DTS Matrix dekoder
DTS-ES Discrete 6.1d)
6.1e)
DTS Discrete dekoder
7.1
Matrix dekoder usklađen sa Dolby Digital IIx
Dolby Digital EX
b)
Kod odabira "SB ON"
Za dekodiranje surround signala stražnjih kanala neovisno o 6.1-kanalnim informacijamaa)
primjenjuje se Dolby Digital EX ako je izlazni kanal 6.1. Dolby Digital EX ili Dolby Pro Logic IIx
se primjenjuju kad je izlazni kanal 7.1.
Ulazni signal
Izlazni kanali
Korišteni dekoder stražnjih surround kanala
Dolby Digital 5.1
6.1
Matrix dekoder usklađen sa Dolby Digital EX
Dolby Digital EXb)
6.1
Matrix dekoder usklađen sa Dolby Digital EX
DTS 5.1
6.1e)
Matrix dekoder usklađen sa Dolby Digital EX
DTS-ES Matrix 6.1c)
6.1e)
Matrix dekoder usklađen sa Dolby Digital EX
d)
e)
DTS-ES Discrete 6.1
6.1
Matrix dekoder usklađen sa Dolby Digital EX
Dolby Digital 5.1
7.1
Matrix dekoder usklađen sa Dolby Pro Logic IIx
Dolby Digital EXb)
7.1
Matrix dekoder usklađen sa Dolby Pro Logic IIx
Kod odabira "SB OFF"
Surround signali stražnjih kanala se ne dekodiraju.
a)
b)
c)
d)
e)
6.1-kanalna informacija predstavlja podatke snimljene u sam softver, kao npr. DVD.
Dolby Digital DVD koji sadrži Surround EX informaciju. Dolby Corporation web stranica vam može
pomoći kod prepoznavanja Surround EX filmova.
Softver koji ima informaciju o Surround EX i 5.1-kanalnom signalu.
Softver kodiran 5.1-kanalnim signalom, te povratnom vezom tog signala u 6.1 diskretne kanale. Diskretni
6.1-kanalni signal je specifičan DVD signal koji se ne koristi u kino dvorani.
Ako spojite dva surround zvučnika, izlazni kanal će biti 7.1-kanalni.
Napomena
Možda se neće reproducirati zvuk preko stražnjeg surround zvučnika u načinu Dolby Digital EX. Neki diskovi
nemaju Dolby Digital EX informaciju iako je na kutiji diska Dolby Digital EX logo. U tom slučaju odaberite
"SB ON".
36
Napredna podešavanja
Podešavanje komponentnog
video ulaza
— COMPONENT VIDEO INPUT
ASSIGN
Možete odabrati komponentni video ulaz za neki
drugi video ulaz.
1
2
3
4
5
Pritisnite MAIN MENU više puta za
odabir opcije "CUSTOM".
Zakrenite MENU za odabir "COMP. V. A."
Pritisnite MEMORY/ENTER.
Zakrenite MENU za odabir
komponentnog video ulaza kojeg ste
odabrali.
Zakrenite –/+ za odabir video ulaza
kojeg želite podesiti na komponentni
video ulazne priključnice odabrane u
koraku 4.
Ulaz kojeg odaberete ovisi o svakom
komponentnom ulazu. Detalje potražite u tablici
"Dostupni video ulazi za svaki komponentni
video ulaz".
Dostupni video ulazi za svaki
komponentni video ulaz
Tvornička podešenja su podvučena.
(Komponentni video
ulazi koje je moguće
odabrati)
Raspoloživi video ulazi
(DVD)
Prikaz na pokazivaču
VIDEO 1
VIDEO 2
VIDEO 3
DVD
DVD- VD1
DVD- VD2
DVD- VD3
DVD- DVD
Promjena audio ulaza
digitalnih komponenata
— INPUT MODE
Moguće je promijeniti audio ulaz komponenata
koje imaju digitalne ulazne priključke.
1
2
Zakrenite regulator INPUT SELECTOR
za odabir ulaza.
Više puta pritisnite tipku INPUT MODE
za odabir audio ulaza.
Odabrani audio ulaz se pojavljuje na
pokazivaču.
Audio ulazi
x AUTO IN (AUTO 2CH)
Daje prednost digitalnim signalima ako su na
raspolaganju digitalni i analogni priključak. Ako
nema digitalnih signala, bira se analogni.
x COAX IN (COAX FIXED)
Definiraju se digitalni audio signali za DIGITAL
COAXIAL ulazni priključak.
x OPT IN (OPT FIXED)
Definiraju se digitalni audio signali za DIGITAL
OPTICAL ulazni priključak.
x ANALOG (ANALOG FIXED)
Analogni audio signal bit će na AUDIO IN (L/R)
priključcima.
Napomene
• Ako su ulazni signali frekvencije uzorkovanja veće
od 48 kHz, nije moguće upotrebljavati ekvilizator i
zvučne ugođaje.
• Ovisno o ulaznom signalu, neki načini audio ulaza
mogu biti označeni drugačije. To znači da
označeni ulaz nije dostupan.
(TV/SAT)
VIDEO 1
VIDEO 2
VIDEO 3
TV/SAT
TV - VD1
TV - VD2
TV - VD3
TV - TV
Napomena
Nije moguće odabrati video ulaz za više od jednog
komponentnog video ulaza.
37
Osobno podešavanje
zvučnog ugođaja
Podešavanjem izbornika LEVEL, moguće je
podesiti zvučne ugođaje prema svojim
potrebama.
Napomena o prikazanim opcijama
Opcije koje je moguće podesiti u izbornicima će se
razlikovati, ovisno o zvučnom ugođaju. Neke opcije
bit će tamnije na pokazivaču. To znači da je taj
parametar nedostupan, fiksan ili nepromjenjiv.
Podešavanje izbornika LEVEL
Možete podesiti balans i glasnoću za svaki
zvučnik. Ova se podešenja primjenjuju na sve
zvučne ugođaje.
1
2
3
Pokrenite reprodukciju izvora
programa kodiranog s višekanalnim
surround zvukom (DVD, itd.).
Pritisnite MAIN MENU za odabir opcije
"LEVEL".
Zakrenite kontrolu MENU za odabir
parametra kojeg želite podesiti.
Detalje potražite u donjem poglavlju
"Parametri izbornika LEVEL".
4
Dok nadzirete zvuk, zakrenite –/+ za
odabir željenog podešenja.
Podešenje se unosi automatski.
5
Ponovite korake 3 i 4 za podešavanje
ostalih parametara.
Parametri izbornika LEVEL
x T. TONE (ispitni ton)
Osnovno podešenje: Off (T. TONE)
Omogućuje reprodukciju ispitnog tona u svakom
zvučniku. Ako je podešen na "AUTO XXX", ispitni
ton se čuje iz svakog zvučnika automatski. Ako je
podešen na "FIX XXX", moguće je odabrati zvučnik
na koji ćete pustiti ispitni ton.
x R S BAL. L/R (balans prednjih
zvučnika)
Početno podešenje: (0) (BALANCE)
Ovaj parametar omogućuje podešavanje balansa
između prednjeg lijevog i desnog zvučnika. Moguće
je podešavati u rasponu od BAL. L (+1 do +16),
BALANCE (0), BAL. R (+1 do 16) u 33 koraka.
x CTR XXX.X dB
(glasnoća središnjeg zvučnika)
x SUR.L. XXX.X dB
(glasnoća surround (L) zvučnika)
x SUR.R XXX.X dB
(glasnoća surround (D) zvučnika)
x SB XXX.X dB
(glasnoća stražnjeg surround zvučnika)*
x SBL XXX.X dB
(glasnoća stražnjeg surround (L)
zvučnika)**
x SBR XXX.X dB
(glasnoća stražnjeg surround (R)
zvučnika)**
x S.W. XXX.X dB (glasnoća subwoofera)
Osnovno podešenje: 0 dB
Moguće je podešavanje od –20 dB do +10 dB, u
koracima po 0,5 dB.
* Samo ako je surround stražnji zvučnik podešen na
"SINGLE" u izborniku SPEAKER SETUP (str. 18).
** Samo ako je surround stražnji zvučnik podešen na
"DUAL" u izborniku SPEAKER SETUP (str. 18).
x
S.W XXX dB
(glasnoća višekanalnog subwoofera)
Početno podešenje: 0 dB
Omogućuje povećavanje razine MULTI CH IN
kanala subwoofera za +10 dB. Ovo podešenje može
biti potrebno kad spojite DVD uređaj na priključke
MULTI CH IN. Razina subwoofera s DVD uređaja
je 10 dB niža u odnosu na Super Audio CD uređaj.
x EFCT. XXX (glasnoća efekta)
Početno podešenje: STD
Omogućuje podešavanje širine surround efekta na tri
razine – MIN (minimalna), STD (standardna) i MAX
(maksimalan).
Napomena
Ovaj parametar je na raspolaganju samo ako je
odabran zvučni efekt pomoću tipaka MOVIE ili
MUSIC.
38
Za napredna podešavanja izbornika
LEVEL
Koristite izbornik CUSTOMIZE i postavite
"MENU XXX" na "MENU EXP." (str. 40) za
uključenje naprednih podešavanja (primjerice,
faznog šuma, faznog zvuka ili kompresije
dinamičkog raspona).
Detalje o podešavanju parametara potražite na
str. 43.
Vraćanje zvučnih ugođaja na
tvornička podešenja
Za ovaj postupak upotrijebite tipke na
prijemniku.
1
2
Podešavanje ekvilizatora
Moguće je podesiti kvalitetu zvuka (basove i
visoke tonove) prednjih zvučnika pomoću
izbornika EQUALIZER.
1
2
3
Na pokazivaču se pojavi poruka "SF. CLR"
i svi zvučni ugođaji vraćaju se na tvornička
podešenja.
Pritisnite tipku MAIN MENU više puta
za odabir opcije "E Q".
Zakrenite kontrolu MENU za odabir
parametra kojeg želite podesiti.
Detalje potražite u donjem poglavlju
"Parametri izbornika EQUALIZER".
Pritisnite @/1 za isključenje prijemnika.
Dok držite tipku 2CH pritisnite @/1.
Pokrenite reprodukciju izvora
programa kodiranog s višekanalnim
surround zvukom (DVD, itd.).
4
Dok nadzirete zvuk, zakrenite –/+ za
odabir željenog podešenja.
Podešenje se unosi automatski.
5
Ponovite korake 3 i 4 za podešavanje
ostalih parametara.
Napomena
Nije moguće podesiti ekvilizator ako sustav dekodira
signal frekvencija uzorkovanja veće od 48 kHz ili
ako je sustav kodiranja DTS 96/24, DTS-ES Matrix
ili DTS Neo:6 dekodiranje.
Parametri izbornika EQUALIZER
x EQ XXX (ekvilizator uključen/isključen)
Početno podešenje: OFF
Odaberite "ON" za uključenje ekvilizatora.
Napomena
Dok je ekvilizator uključen, na pokazivaču svijetli
indikator "EQ". Dok podešavajte ekvilizator pomoću
parametar izbornika EQUALIZER, podešenja se
primjenjuju na sve zvučne efekte te se mogu
ponovno uključiti kad se ponovno uključi ekvilizator.
x R S BASS XXX.X dB
(basovi prednjih zvučnika)
x R S TREB. XXX.X dB
(visoki tonovi prednjih zvučnika)
Početno podešenje: 0 dB
Moguće je podešavati od –10 dB do +10 dB u
koracima od 1 dB.
39
Napredno podešavanje
Uporaba izbornika CUSTOMIZE za
podešavanje prijemnika
Moguće je podesiti razne parametre prijemnika
pomoću izbornika CUSTOMIZE.
1
2
Pritisnite MAIN MENU za odabir opcije
"CUSTOM".
Zakrenite kontrolu MENU za odabir
parametra.
Za detalje, pogledajte donje poglavlje
"Parametri izbornika CUSTOMIZE".
3
Zakrenite –/+ za podešavanje
odabranog parametra.
Podešenje se unosi automatski.
4
Ponovite korake 2 i 3 za podešavanje
ostalih opcija.
Parametri izbornika CUSTOMIZE
Početno podešenje je podvučeno.
x MENU XXX (prošireni prikaz izbornika)
• EXP.
Prikazuju se napredni parametri za izbornike
SPEAKER SETUP i LEVEL koje možete podesiti.
Za detalje o svakom parametru pogledajte str. 17,
38 i sljedeće stranice.
• STD
Ne prikazuju se napredni parametri za izbornike
SPEAKER SETUP i LEVEL.
x
96 XXXX (DTS 96/24 kodiranje)
• AUTO
Kod ulaznog DTS 96/24 signala, reprodukcija će
biti uz frekvenciju uzorkovanja od 96 kHz.
• OFF
Čak i DTS 96/24 ulazni signal bit će reproduciran
uz frekvenciju uzorkovanja od 48 kHz.
Napomene
• Ovaj parametar vrijedi samo u A.F.D. načinu
(str. 31). Kod drugih zvučnih ugođaja, ovaj
parametar će uvijek biti podešen na "OFF".
• Čak i DTS 96/24 ulazni signal bit će reproduciran
uz frekvenciju uzorkovanja od 48 kHz ako su bilo
koji zvučnici podešeni na "SMALL" ili ako je
subwoofer podešen na "NO".
40
x SB XXX
(način dekodiranja stražnjih surround
kanala)
Možete također pritisnuti SURR BACK
DECODING za odabir načina dekodiranja stražnjih
surround kanala (str. 35).
Za detaljnije informacije o svakom načinu
dekodiranja pogledajte str. 36.
• OFF
• AUTO
• ON
Napomena
Ovaj parametar vrijedi samo u A.F.D. načinu osim za
Dolby Pro Logic IIx (str. 31).
x S.F. XXXX (Sound field link)
• LINK
Omogućuje primjenu posljednjeg odabranog
zvučnog ugođaja na programski izvor kad je
odabran. Primjerice, slušate li SA-CD/CD sa
zvučnim ugođajem HALL, odaberite drugi izvor i
vratite se na SA-CD/CD. HALL se automatski
ponovo primjenjuje.
• FIX
Funkcija nije aktivirana.
x A.V.SYNC.XX (vremensko podešavanje)
Početno podešenje: 0 (0 ms)
Može se podesiti vrijeme odgode između video i
audio signala. Podešavanje je moguće od 0 (0 ms) do
20 (200 ms) u koracima od 10 ms.
x DEC. XXXX
(prioritet d.ekodiranja digitalnog audio
ulaza)
Omogućuje podešavanje ulaza signala u priključke
DIGITAL IN.
Početno podešenje je "DEC. AUTO" za VIDEO 3 i
TV/SAT i "DEC.PCM" za DVD i MD/TAPE.
• AUTO
Automatski mijenja ulazni signal između DTS,
Dolby Digital ili PCM.
• PCM
PCM signal će imati prioritet (zbog sprečavanja
prekida zvuka kod početka reprodukcije). Čak i
kod drugih ulaznih signala zvuk će se čuti.
Međutim, ovaj prijemnik ne može dekodirati DTSCD ako je podešenje "DEC. PCM".
Napomena
Ako podesite "DEC. AUTO" i dođe do prekida
zvuka iz digitalnih audio priključaka (kod SACD/CD, itd.) kad se pokrene reprodukcija, podesite
opciju na "DEC. PCM".
x D. PWR XXX
(napajanje digitalnih sklopova)
• OFF
Omogućuje automatsko isključenje napajanja
nepotrebnih digitalnih sklopova pri odašiljanju
analognih audio signala pomoću funkcija
ANALOG DIRECT ili MULTI CH IN. Možete
uživati u visokokvalitetnom analognom zvuku bez
utjecaja digitalnih sklopova.
• ON
Omogućuje napajanje digitalnih sklopova.
Odaberite ovu opciju ukoliko niste zadovoljni
vremenskim zaostatkom postavke "D.PWR OFF".
x DUAL XXX
(odabir jezika digitalnog emitiranja)
Omogućuje odabir jezika kojeg želite slušati tijekom
digitalnog emitiranja programa. Ova opcija je
dostupna samo za Dolby Digital izvore.
• M/S (glavni/sporedni jezik)
Istovremeno će se reproducirati zvuk glavnog
jezika iz prednjeg lijevog i zvuk sporednog jezika
iz prednjeg desnog zvučnika.
• M (glavni jezik)
Reproducirat će se zvuk glavnog jezika.
• S (sporedni jezik)
Reproducirat će se zvuk sporednog jezika.
• M+S (glavni + sporedni jezik)
Reproducirat će se istovremeno zvuk glavnog i
sporednog jezika.
Napredni parametri izbornika
SPEAKER SETUP
Kad je "MENU XXX" podešen na "MENU
EXP.", svi sljedeći parametri su vidljivi i mogu
se podesiti, uz opcije izbornika SPEAKER
SETUP na str. 17.
Početna podešenja su podvučena.
x DISTANCE (jedinica udaljenosti)
Omogućuje odabir jedinice mjere udaljenosti.
• ft.
Udaljenost će biti prikazana u stopama.
• m
Udaljenost će biti prikazana u metrima.
x V W PL. XXXX
(položaj surround zvučnika)*
Ovaj parametar omogućuje određivanje položaja
surround zvučnika radi ispravne primjene načina
reprodukcije "Cinema Studio EX" (str. 33).
x COMP. V. A. (određivanje
komponentnog video ulaza)
Omogućava određivanje video ulaza za drugi video
ulaz. Detalje pogledajte u "Podešavanje
komponentnog video ulaza " na str. 37.
x [DIMMER] (svjetlina pokazivača)
Omogućuje podešavanje svjetline pokazivača u 3
koraka.
x NAME IN (pridjeljivanje naziva ulazima i
radiopostajama)
Omogućuje pridjeljivanje naziva memoriranim
postajama i ulazima pomoću funkcije INPUT
SELECTOR. Za detalje pogledajte poglavlje
"Pridjeljivanje naziva memoriranim postajama i
ulazima" na str. 44.
• SIDE
Odaberite ako položaj vaših surround zvučnika
odgovara smještaju A.
• BEHD
Odaberite ako položaj vaših surround zvučnika
odgovara smještaju B.
* Ova opcija nije dostupna kad je parametar
surround zvučnika podešen na "NO".
nastavlja se
41
Savjet
Ovo podešenje je posebice namijenjeno za primjenu
načina reprodukcije Cinema Studio EX.
Kod ostalih načina reprodukcije položaj zvučnika
nije toliko značajan. Ovi načini reprodukcije su
ugrađeni pod pretpostavkom da će surround zvučnik
biti postavljen iza položaja slušatelja, međutim,
ugođaj ostaje jednak čak i kad su surround zvučnici
postavljeni pod širokim kutom. Naravno, ako su
zvučnici okrenuti neposredno prema lijevoj i desnoj
strani slušatelja, surround načini reprodukcije neće
biti učinkoviti, osim ako stražnji zvučnici nisu
podešeni na "PL. SIDE".
U svakom slučaju, svaki prostor ima mnoge
parametre koji utječu na zvuk, primjerice, refleksija
od zidova, te možete postići bolje rezultate uz
uporabu "PL. BEHD" ako su Vaši zvučnici
postavljeni visoko iznad položaja slušatelja, čak i
ako se nalaze neposredno s lijeve i desne strane.
Stoga, iako podešenje može biti u suprotnosti s
gornjim opisom, savjetujemo da reproducirate
višekanalni surround zvuk i slušate kakav utjecaj ima
svako podešenje na prostor u kojem slušate program.
Odaberite podešenje koje omogućuje dobar utisak
zvuka u prostoru i koji najbolje stvara osjećaj
jednolikog prostora između surround zvuka iz
surround zvučnika i zvuka iz prednjih zvučnika. Ako
niste sigurni koje je podešenje najbolje, odaberite
"PL. BEHD" i zatim koristite parametar udaljenosti
zvučnika i podešenje glasnoće za postizanje najbolje
ravnoteže.
x V W HGT. XXXX
(visina surround zvučnika)*
Omogućuje određivanje visine surround zvučnika za
dobru realizaciju surround efekata načina
reprodukcije Cinema Studio EX (str. 33).
• LOW
Odaberite ako položaj vaših surround zvučnika
odgovara smještaju A.
• HIGH
Odaberite ako položaj vaših surround zvučnika
odgovara smještaju B.
* Ova opcija nije dostupna kad je parametar
surround zvučnika podešen na "NO".
42
x SP > XXX Hz
(crossover frekvencija zvučnika)
Početno podešenje: 100 Hz
Omogućuje podešavanje crossover frekvencije
zvučnika u izborniku SPEAKER SETUP. Moguće je
podešavanje u rasponu od 40 Hz do 160 Hz, u
koracima od 10 Hz.
* Ova opcija dostupna je samo ako je barem jedna
zvučnik podešen na "SMALL" i ako segment
odgovarajućeg zvučnika trepće na pokazivaču.
Napredni parametri izbornika
LEVEL
Kad je "MENU XXX" podešen na "MENU
EXP.", svi sljedeći parametri su vidljivi i mogu
se podesiti, uz parametre izbornika LEVEL
opisane na str. 38.
Početna podešenja su podvučena.
x P. NOISE (fazni šum)
Početno podešenje: Off
Omogućuje reprodukciju ispitnog tona redom, u
susjednim zvučnicima.
x P.AUDIO (fazni audio)
Početno podešenje: Off
Omogućuje vam reprodukciju zvuka na 2 prednja
zvučnika (umjesto ispitnog tona) redom, u susjednim
zvučnicima.
x
COMP. XXX
(kompresija dinamičkog opsega)
Ovaj parametar omogućuje kompresiju dinamičkog
opsega zvučnog zapisa. Ovo može biti korisno kad
želite gledati filmove uz tihi zvuk kasno noću.
• OFF
Reproducira zvuk bez kompresije.
• STD
Reproducira zvuk uz dinamičko područje koje je
odredio snimatelj zvučnog zapisa.
• MAX
Osigurava jako veliku kompresiju dinamičkog
područja.
Savjet
Kompresija dinamičkog opsega omogućuje
kompresiju dinamičkog opsega zvučnog zapisa
zasnovanog na informacijama o dinamičkom opsegu
uključenima u Dolby Digital signal. Standardno
podešenje je "COMP. STD", ali je stupanj
kompresije manji. Stoga savjetujemo uporabu
podešenja "COMP. MAX". Na taj se način dinamički
opseg uvelike komprimira i omogućuje kasno noćno
gledanje filmova uz smanjenu glasnoću. Za razliku
od analognih limitatora, razine su podešene
prethodno i pružaju vrlo prirodnu kompresiju.
Napomene
Kompresija dinamičkog opsega moguća je samo kod
Dolby Digital izvora.
43
Ostale radnje
Pridjeljivanje naziva memoriranim postajama i ulazima
Možete upisati naziv pohranjenih postaja i
izvora odabranih regulatorom INPUT
SELECTOR duljine do 8 znakova i prikazati
ga na pokazivaču prijemnika.
Za ovaj postupak upotrijebite tipke na
prijemniku.
1
Naziv memorirane postaje
Zakrenite INPUT SELECTOR za odabir
FM ili AM frekvencijskog područja te
ugodite pohranjenu postaju kojoj
želite pridijeliti naziv (str. 25). Nakon
toga pritisnite MAIN MENU više puta
za odabir "TUNER".
Naziv ulaznog priključka
Zakrenite INPUT SELECTOR za odabir
ulaza kojem želite pridijeliti naziv.
Nakon toga pritisnite MAIN MENU više
puta za odabir "CUSTOM".
2
3
Zakrenite kontrolu MENU za odabir
"NAME IN".
Pritisnite tipku MEMORY/ENTER.
Trepće kursor i možete odabrati slovo.
4
Pomoću kontrole MENU i –/+ unesite
naziv.
Okrenite –/+ za odabir znaka te zatim
zakrenite kontrolu MENU za pomicanje
kursora na sljedeći položaj.
Savjeti
• Vrstu slova (znakova) možete odabrati
pomoću kontrole –/+.
Slova (velika) t Brojevi t Znakovi
• Za unos razmaka, zakrenite kontrolu –/+ dok
se na pokazivaču ne prikaže razmak.
• Ako pogriješite pri unosu, zakrenite kontrolu
MENU dok znak kojeg želite promijeniti ne
počne treptati. Nakon toga zakrenite kontrolu
–/+ za odabir ispravnog znaka.
5
44
Pritisnite tipku MEMORY/ENTER za
pohranjivanje naziva.
Napomena (samo modeli s oznakom CEL, CEK)
Ako dodijelite naziv RDS postaji i ugodite je,
umjesto unesenog naziva se pojavljuje naziv
programske usluge (Program Service). (Nije moguće
zamijeniti naziv programske usluge (Program
Service). Uneseni naziv će biti zamijenjen nazivom
programske usluge (Program Service).
Promjena upravljačkog
načina prijemnika
Funkcija je korisna ako upotrebljavate dva Sony
prijemnika u istoj prostoriji.
1
2
Isključite prijemnik.
Držite pritisnutu tipku INPUT MODE te
pritisnite @/1 za uključivanje
prijemnika.
Na pokazivaču se prikazuje
"C.MODE.AVX". Svaki put kad ponovite
gore opisani postupak, prikaz na
pokazivaču se mijenja na sljedeći način:
C.MODE.AV1 y C.MODE.AV2
Savjet
Početno podešenje je "C.MODE.AV2".
Napomene
• Početno podešenje upravljačkog načina
isporučenog daljinskog upravljača je "AV2".
• Ako se upravljački način prijemnika i daljinskog
upravljača razlikuju, nije moguće upotrijebiti
daljinski upravljač za rukovanje prijemnikom.
Uporaba Sleep Timera
Pomoću daljinskog upravljača prijemnik
možete podesiti tako da se automatski isključi
nakon određenog vremena.
1
2
Pritisnite ALT za osvjetljenje tipke.
Pritisnite SLEEP dok je prijemnik
uključen.
Svakim pritiskom na SLEEP, vrijeme se
mijenja u sljedećem rasporedu.
2-00-00 t 1-30-00 t 1-00-00 t
0-30-00 t OFF
Tijekom uporabe Sleep Timera, na pokazivaču
zasvijetli oznaka "SLEEP".
Savjet
Za provjeru preostalog vremena do isključenja
pritisnite ALT za osvjetljenje tipke (str. 49), te
SLEEP na daljinskom upravljaču. Na pokazivaču se
pojavi preostalo vrijeme. Ukoliko ponovno pritisnete
SLEEP, Sleep Timer se poništava.
45
Odabir sustava zvučnika
Snimanje
Moguće je odabrati sustav prednjih zvučnika
koji želite koristiti.
Prije no što počnete sa snimanjem, provjerite
da li ste ispravno spojili sve komponente.
Više puta pritisnite SPEAKERS
(OFF/A/B/A+B) za odabir sustava prednjih
zvučnika koji želite koristiti.
Snimanje na audio kasetu ili
MiniDisc
Odabrani sustav zvučnika pojavit će se na
pokazivaču. Za isključenje zvuka zvučnika,
više puta pritisnite tipku SPEAKERS
(OFF/A/B/A+B) dok se ne isključe indikatori
"SP A" i "SP B".
Pomoću prijemnika možete snimati na kasetu
ili MiniDisc. Ako vam je potrebna pomoć,
pogledajte upute za uporabu vašeg kasetofona
ili MD uređaja.
Za odabir
1
Indikator na
pokazivaču
Zvučnici su spojeni na priključke SP A
SPEAKERS FRONT A.
Zvučnici su spojeni na priključke SP B
SPEAKERS FRONT B.
Zvučnici spojeni na SPEAKERS
FRONT A i B priključke
(paralelni spoj).*
(Samo kod modela s oznakom područja CEK)
Ako spojite zvučnike na oba priključka
SPEAKERS FRONT A i B, upotrijebite zvučnike
nominalne impedancije od 16 ohma ili više.
Pripremite komponentu za reprodukciju.
Primjerice, umetnite CD u CD uređaj.
3
SP A i SP B
* (Osim kod modela s oznakom područja CEK)
Ako je IMPEDANCE SELECTOR podešen na
"8Ω", moraju biti priključeni zvučnici nominalne
impedancije od 16 ohma ili više. Ako je
IMPEDANCE SELECTOR podešen na "4Ω",
moraju biti priključeni zvučnici nominalne
impedancije od 8 ohma ili više. Detalje pogledajte
u "Impedancija zvučnika" na str. 14.
46
2
Odaberite komponentu s koje želite
snimati.
4
Umetnite praznu kasetu ili MD u kasetofon za snimanje i, ako je potrebno,
podesite glasnoću za snimanje.
Započnite snimanje na kasetofonu za
snimanje, zatim započnite reprodukciju
na komponenti za reprodukciju.
Napomene
• Nije moguće snimanje digitalnih audio signala
pomoću komponenata spojenih na analogne
priključke MD/TAPE OUT. Za snimanje digitalnih
audio signala, spojite digitalnu komponentu na
DIGITAL OPTICAL MD OUT priključke.
• Podešenja zvuka nemaju utjecaja na izlazni signal
na MD/TAPE OUT priključcima.
• Analogni audio signali trenutno odabrane funkcije
prisutni su na izlazu s MD/TAPE OUT priključaka.
• Signali s priključaka MULTI CH IN ne reproduciraju se na priključcima MD/TAPE OUT čak i ako
je odabran MULTI CH IN. Reproduciraju se
analogni audio signali tekućeg izvora.
• Pri uporabi funkcije ANALOG DIRECT iz
priključaka DIGITAL OPTICAL MD/TAPE OUT
ne izlaze signali. Napajanje digitalnog sklopa se
prekida kako bi se osigurao kvalitetniji zvuk kad je
"D.PWR XXX" podešen na "D.PWR OFF".
• Neki izvori imaju sustav za zaštitu od
presnimavanja. U tom slučaju presnimavanje s tog
izvora nije moguće.
Snimanje na video kasetu
Pomoću ovog prijemnika možete snimati s
videorekordera, TV prijemnika ili DVD uređaja.
Pri uređivanju video zapisa također možete na
video vrpcu dodati audio iz različitih audio
izvora. Ako vam je potrebna pomoć, pogledajte
upute za uporabu vašeg videorekordera.
1
2
Odaberite izvor s kojeg želite snimati.
Pripremite komponentu za reprodukciju.
Primjerice, u videorekorder umetnite
kasetu s koje želite snimati.
3
4
Umetnite praznu video kasetu u
videorekorder za snimanje (VIDEO 1 ili
VIDEO 2).
Započnite snimanje na videorekorderu
za snimanje, zatim započnite
reprodukciju video kasete ili laserskog
diska s kojeg želite snimati.
Napomene
• Nije moguće snimati digitalni audio signal pomoću
komponente spojene na analogne VIDEO 1
AUDIO OUT ili VIDEO 2 AUDIO OUT
priključke.
• Na TV/SAT i DVD ulazima izvedite digitalna i
analogna povezivanja. Analogno snimanje nije
moguće samo s digitalnim povezivanjem.
• Analogni audio signali trenutno odabrane funkcije
prisutni su na izlazu s VIDEO 1 AUDIO OUT ili
VIDEO 2 AUDIO OUT priključaka.
• Signali s MULTI CH IN priključaka ne
reproduciraju se na VIDEO 1 AUDIO OUT ili
VIDEO 2 AUDIO OUT priključcima čak i ako je
odabran MULTI CH IN. Reproduciraju se
analogni audio signali trenutnog ili prethodno
korištenog izvora.
47
Uporaba daljinskog upravljača RM-AAP002
Za upravljanje komponentama sustava možete
koristiti daljinski upravljač RM-AAP002.
Opis tipaka daljinskog
upravljača
Prije uporabe daljinskog
upravljača
Ulaganje baterija u daljinski
upravljač
U pretinac za baterije umetnite baterije R6
(veličina AA) s ispravno okrenutim oznakama
polariteta + i –. Pri uporabi daljinskog
upravljača usmjerite ga prema senzoru
daljinskog upravljača X na prijemniku.
Savjet
Pri normalnoj uporabi baterije bi trebale trajati oko 6
mjeseci. Kada daljinski upravljač više ne radi,
zamijenite obje baterije novima.
Napomene
• Ne ostavljajte daljinski upravljač na izrazito
toplom ili vlažnom mjestu.
• Ne upotrebljavajte staru bateriju zajedno s novom.
• Ne izlažite senzor daljinskog upravljača izravnom
sunčevom svijetlu ili rasvjetnim tijelima. To može
prouzrokovati kvar.
• Ukoliko daljinski upravljač nećete koristiti dulje
vrijeme, izvadite baterije radi izbjegavanja oštećenja
nastalih istjecanjem elektrolita i korozijom.
* Tipke H, TV, VOL +, TV CH + i MASTER
VOL + imaju na sebi izbočinu koja služi za
olakšavanje rukovanja prijemnikom i ostalim
audio/video komponentama.
48
Donja tablica prikazuje funkciju svake tipke.
Tipka
Upravlja
daljinskog
upravljača
Funkcijom
A.F.D. c
Prijemnikom
Odabir načina dekodiranja audio zvuka.
ALT M
Daljinskim
upravljačem
Kad se upali tipka
ALT, mijenja se
funkcija tipke za
aktiviranje tipaka
narančaste oznake.
ANGLE c DVD uređajem/
Blu-ray
rekorderom
Odabir kuta kamere
ili promjena kuta
ANT a
Odabir izlaznog
signala iz antenskog
priključka: TV-a ili
videorekordera.
Video
rekorderom/
satelitskim
prijemnikom
AUDIO c TV prijemnikom/
videorekorderom/
satelitskim
prijemnikom/
DVD uređajem/
Blu-ray
rekorderom/
rekorderom s
tvrdim diskom/
PSX
Promjena zvuka u
multiplex, dvojezični
ili višekanalni TV
zvuk.
AUX d
Slušanje zvuka s
audio opreme.
Prijemnikom
AV
Videorekorderom/ Prikaz izbornika.
MENU X satelitskim
prijemnikom/
DVD uređajem/
Blu-ray
rekorderom/
rekorderom s
tvrdim diskom/
PSX
AV1 h i
AV2 i
Daljinskim
upravljačem
AVI/1
A
TV prijemnikom/ Isključenje/uključevideorekorderom/ nje audio i video
CD/VCD/LD/
komponenti.
DVD/MD/DAT
uređajem/
Blu-ray
rekorderom/
rekorderom s
tvrdim diskom/
PSX
Odabir načina upravljanja daljinskog
upravljača.
Upravlja
Tipka
daljinskog
upravljača
Funkcijom
CLEAR a Satelitskim
prijemnikom/CD/
DVD uređajem/
Blu-ray
rekorderom/PSX
Poništavanje greške,
primjerice pritiska na
pogrešnu brojčanu
tipku ili povratak na
neprekidnu
reprodukciju itd.
DIMMER
T
Prijemnikom
Podešavanje svjetline
pokazivača.
DIRECT
c
Prijemnikom
Odabir ANALOG
DIRECT.
DISC N
CD/VCD
uređajem
Izravan odabir diska
(samo izmjenjivač za
više diskova).
DISPLAY
X
Prijemnikom/TV Odabir informacija
prikazanih na TV
prijemnikom/
videorekorderom/ zaslonu
satelitskim
prijemnikom/
CD/VCD/LD/
DVD/MD
uređajem/Blu-ray
rekorderom/rekor
derom s tvrdim
diskom/PSX
D.TUNING Prijemnikom
a
Izravni unos brojeva
postaja.
DUAL
Prijemnikom
MONO c
Odabir željenog
jezika tijekom
digitalnog prijenosa.
DVD D
Gledanje DVD
uređaja.
Prijemnikom
Unos odabrane
ENTER X Prijemnikom/
videorekorderom/ vrijednosti.
sat. prijemnikom/
DVD uređajem/
Blu-ray
rekorderom/rekor
derom s tvrdim
diskom/PSX
ENTER L TV/videorek./
satelitskim
prijemnikom/
LD/MD/DAT
uređajem/
kasetofonom/
Blu-ray
rekorderom/
rekorderom s
tvrdim
diskom/PSX
Nakon odabira
kanala, diska ili
zapisa brojčanim
tipkama, pritisnite za
unos vrijednosti.
nastavlja se
49
Tipka
Upravlja
JUMP/
TIME c
Sat. prijemnikom Izmjenjivanje
prethodnog i
sljedećeg kanala.
Funkcijom
SB
Prijemnikom
DECODING
J
Odabir stražnjeg
surround dekodiranja.
CD/VCD/DVD/
MD uređajem/
Blu-ray
rekorderom
SEARCH DVD uređajem
MODE N
Odabir pretraživanja.
Pritisnite za odabir
jedinice za pretraživanje (zapisa, indeksa,
itd.).
SHIFT a
Odabir programske
stranice za pohranu
radijskih postaja ili
njihovo ugađanje.
Prikaz vremena ili
vremena reprodukcije
diska, itd.
MAIN
Prijemnikom
MENU S
Odabir izbornika
prijemnika.
MASTER Prijemnikom
VOL +/– Q
Ugađanje glasnoće
na prijemniku.
MD/TAPE Prijemnikom
g
Slušanje mini diska
ili kasete.
MOVIE c Prijemnikom
Odabir unaprijed programiranih zvučnih
ugođaja za film.
MULTI CH Prijemnikom
H
Odabir izvora
MULTI CH IN.
MUSIC
I
Prijemnikom
Odabir unaprijed programiranih zvučnih
ugođaja za glazbu.
MUTING
P
Prijemnikom
Isključenje zvuka
prijemnika.
PHONO e Prijemnikom
Slušanje zvuka s
gramofona.
PRESET/
CH/
Odabir pohranjenih
postaja.
Prijemnikom
D.SKIP +/– TV prijemnikom/ Odabir pohranjenih
K
videorekorderom/ kanala.
sat. prijemnikom/
Blu-ray
rekorderom/
rekorderom s
tvrdim diskom
CD/VCD/LD/
DVD/MD
uređajem
RETURN/ VCD/LD/DVD
uređajem
EXIT X
Preskakanja diskova
(samo izmjenjivač za
više diskova).
Povratak na prijašnji
izbornik.
Sat. uređajem
Izlaz iz izbornika.
RM SET
UP k
Daljinskim
upravljačem
Podešavanje
daljinskog upravljača.
SA-CD/
CD E
Prijemnikom
Slušanje Super
Audio CD ili CDdiskova.
Tipka
Upravlja
Prijemnikom
Funkcijom
SLEEP B Prijemnikom
Uključenje funkcije
sleep uslijed koje se
prijemnik automatski
isključuje.
SOURCE
G
Odabir izlaza 2ND
AV
Daljinskim
upravljačem
SUBTITLE DVD uređajem
b
Promjena titlova.
SYSTEM
STANDBY
(Pritisnite
AV I/1 A
i I/1 B u
isto vrijeme)
Prijemnikom/
TV/videorek./
sat. prijemnikom/
CD/VCD/LD/
DVD/MD/
DAT uređajem
Isključuje prijemnik i
druge Sony
audio/video
komponente.
TEST
TONE c
Prijemnikom
Pritisnite za slušanje
ispitnog tona.
TOP
DVD uređajem
MENU/
GUIDE X
Sat. prijemnikom/
Blu-ray
rekorderom/
rek. s tvrdim
diskom/PSX
TUNER F Prijemnikom
TV CH
+/– V
Prikaz naslova DVD
diska.
Prikaz indeksnog
izbornika.
Slušanje radijskih
postaja.
TV prijemnikom Odabir pohranjenih
TV kanala.
TV/SAT f Prijemnikom
Gledanje TV
programa ili
satelitskih programa.
TV/VIDEO TV prijemnikom Odabir ulaznog
R
signala: TV ulaz ili
video ulaz.
TV VOL
+/– W
TV prijemnikom Podešavanje
glasnoće TV
prijemnika.
TV I/1 j TV prijemnikom Uključenje ili isključenje TV prijemnika.
50
Tipka
Upravlja
Funkcijom
Tipka
Upravlja
VIDEO 1
h
Prijemnikom
Reprodukcija s
videorekordera
(VTR način 3).
./>
b
VIDEO 2
i
Prijemnikom
Reprodukcija s
videorekordera
(VTR način 1).
VIDEO 3
C
Prijemnikom
Reprodukcija s
videorekordera
(VTR način 2).
Videorekorderom/ Preskakanje zapisa.
CD/VCD/DVD/
LD/MD/DATuređajem/
kasetofonom/Bluray
rekorderom/rekor
derom s tvrdim
diskom/PSX
WIDE U
TV prijemnikom Odabir širokog
formata slike.
m/M
a
I/1 B
Prijemnikom
Uključenje ili isključenje prijemnika
2CH c
Prijemnikom
Odabir 2CH
STEREO.
CD/VCD/DVD/ Pretraživanje zapisa
LD/MD uređajem/ (naprijed ili natrag).
Blu-ray
rekorderom/
rekorderom s
tvrdim
diskom/PSX
1-9 c i
0/10 b
Prijemnikom
Koristi se uz tipku
SHIFT za pohranu i
ugađanje radijskih
postaja, te uz tipku
D.TUNING za
izravno ugađanje.
CD/VCD/DVD/
LD/MD/DATuređajem/
kasetofonom
>10/11 b
CD/VCD/LD/
MD uređajem/
kasetofonom
Videorekorderom/ Premotavanje
DAT uređajem/ naprijed ili natrag.
kasetofonom
HZ
Videorekorderom/ Početak
CD/VCD/LD/
reprodukcije.
DVD/MD/
DAT- uređajem/
kasetofonom/
Blu-ray
rekorderom/
rekorderom s
tvrdim
diskom/PSX
XY
Videorekorderom/
CD/VCD/LD/
DVD/MD/
DAT-uređajem/
kasetofonom/
Blu-ray
rekorderom/
rekorderom s
tvrdim
diskom/PSX
Odabir broja zapisa.
0/10 bira broj 10.
TV prijemnikom/ Odabir broja kanala.
videorekorderom/
satelitskim
prijemnikom/
Blu-ray
rekorderom/
rekorderom s
tvrdim diskom/
PSX
Odabir broja zapisa
preko 10.
Funkcijom
Pauza reprodukcije ili
snimanja. (Također i
početak snimanja ako
je uređaj u stanju
pauze snimanja.)
TV prijemnikom/ Odabir kanala preko
videorekorderom/ 10 ili broj 11.
satelitskim
prijemnikom/
Blu-ray
rekorderom/
rekorderom s
tvrdim diskom/
PSX
nastavlja se
51
Tipka
Upravlja
Funkcijom
xO
Videorekorderom/ Zaustavljanje
reprodukcije.
CD/VCD/LD/
DVD/MD/
DAT uređajem/
kasetofonom/
Blu-ray
rekorderom/
rekorderom s
tvrdim diskom
OX
Satelitskim
Povratak na
tunerom/VCD/LD prethodni izbornik ili
/DVD uređajem/ izlaz iz izbornika.
Blu-ray
rekorderom/rekor
derom s tvrdim
diskom
V/v X
Prijemnikom
Odabir opcije
izbornika.
B/b X
Prijemnikom
Podešavanje ili
promjena opcije
izbornika.
V/v/B/b
X
Videorekorderom/ Odabir opcije
sat. prijemnikom/ izbornika.
DVD uređajem
-/-- N
TV prijemnikom/
satelitskim
tunerom/DVD
uređajem/Blu-ray
rekorderom/rekor
derom s tvrdim
diskom/PSX
Odabir načina unosa
kanala:
dvoznamenkasti ili
jednoznamenkasti.
Savjeti
• Prije uporabe tipka AUX i MULTI CH na
daljinskom upravljaču za rukovanje audio/video
uređajima, potrebno je odgovarajuće podešavanje.
Pogledajte "Programiranje daljinskog upravljača"
na str. 53.
• Za uporabu tipaka s narančastim oznakama, prvo
pritisnite ALT.
• Prije uporabe tipaka V/v/B/b za rukovanje
prijemnikom, pritisnite MAIN MENU. Za
rukovanje ostalim komponentama, pritisnite TOP
MENU/GUIDE ili AV MENU nakon pritiska na
funkcijsku tipku.
52
Napomene
• Tipke 12, AUX i SOURCE na daljinskom
upravljaču nisu dostupne za rukovanje funkcijama
prijemnika.
• Neke ovdje opisane funkcije možda neće raditi,
ovisno o modelu prijemnika.
• Gore navedene informacije služe samo kao
primjer. Ovisno o komponenti, opisani postupci
neće biti mogući ili mogu biti drugačiji.
• Kad pritisnete tipke ulaza (VIDEO1, VIDEO2,
VIDEO3, TV/SAT ili DVD), ulazni način TV
prijemnika možda se neće prebaciti na ulazni način
kojeg želite. U tom slučaju pritisnite tipku TV/
VIDEO za promjenu ulaznog načina TV prijemnika.
Odabir načina uporabe
daljinskog upravljača
Podesite način uporabe daljinskog upravljača
uporabom tipke RM SET UP i tipaka za odabir
načina uporabe.
Za pritiskivanje tipke RM SET UP upotrijebite
prikladan predmet.
Odabir načina upravljanja
Moguće je promijeniti način uporabe
daljinskog upravljača (AV1 ili AV2). Ako se
način uporabe daljinskog upravljača i uređaja
razlikuju, ne možete koristiti daljinski
upravljač za upravljanje prijemnikom. Za
promjenu upravljačkog načina prijemnika,
pogledajte str. 45.
Pritisnite AV1 (ili AV2) držeći pritisnutom
tipku RM SET UP
Programiranje daljinskog
upravljača
Moguće je programirati daljinski upravljač
kako biste ga mogli koristiti za upravljanje
uređajima drugih proizvođača. Kada pohranite
kontrolne signale, možete koristiti druge
uređaje kao dio sustava.
Osim toga, možete također programirati
daljinski upravljač za Sony uređajima kojima
inače ovaj upravljač ne bi mogao upravljati.
Daljinski upravljač može upravljati samo onim
uređajima koji prihvaćaju infracrvene bežične
kontrolne signale.
1
Svijetli indikator.
2
Indikator zasvijetli jednom (dva puta za aV2),
zatim se način upravljanja promijeni.
Provjera načina upravljanja
daljinskog upravljača
Indikator trepće
AV1
jednom
AV2
dva puta
3
Brojčanim tipkama unesite kôd (ili
jedan od kodova ako ih ima više) koji
odgovara uređaju i proizvođaču
uređaja kojim želite upravljati.
Pogledajte tablice na str. 54–56 za
informacije o brojčanom kodu koji
odgovara uređaju i proizvođaču uređaja
(prva znamenka i zadnje dvije znamenke
brojčanog koda odgovaraju kategoriji i
kodu proizvođača.)
Vraćanje tvorničkih podešenja
daljinskog upravljača
Pritisnite @/1, AV @/1 i MASTER VOL –
istovremeno.
Pritisnite tipku za odabir ulaza
(uključujući TV @/1) za uređaj kojim
želite upravljati.
Primjerice, ukoliko ćete upravljati CD
uređajem, pritisnite SA-CD/CD.
Pritisnite RM SET UP. Možete provjeriti
daljinski upravljač pomoću indikatora.
Način
Pritisnite AV @/1 držeći pritisnutom
tipku RM SET UP.
4
Pritisnite ENTER.
Kada potvrdite brojčani kod, indikator dva
puta sporo zatrepće i daljinski upravljač
automatski iziđe iz funkcije programiranja.
Indikator zatrepće 3 puta i zatim se isključi.
5
Ponovite korake 1 do 4 za upravljanje
drugim komponentama.
nastavlja se
53
Poništenje programiranja
U bilo kojem koraku pritisnite RM SET UP.
Daljinski upravljač automatski izlazi iz
funkcije programiranja.
Aktiviranje ulaznog izvora nakon
programiranja
Pritisnite programiranu tipku za aktiviranje
željenog ulaza.
Ako programiranje nije uspjelo,
provjerite sljedeće:
• Ako se u koraku 1 ne uključi indikator,
baterije su slabe. Zamijenite obje baterije.
• Ako indikator trepće 4 puta brzo za redom
prilikom unosa brojčanog koda, došlo je do
greške. Počnite ponovno od koraka 1.
Napomene
• Indikator se isključi kada pritisnete odgovarajuću
tipku.
• Ako u koraku 2 pritisnete nekoliko tipaka za odabir
ulaza, vrijedit će samo zadnja pritisnuta tipka.
• Ako u koraku 2 pritisnete tipku TV @/1,
reprogramirat će se samo tipke TV VOL +/–, TV
CH +/–, TV/VIDEO i WIDE.
• Ako u koraku 3 pritisnete tipku za odabir ulaza, bit
će odabran novi ulazni izvor i postupak
programiranja će se vratiti na početak koraka 3.
• Kod unosa brojčanih kodova vrijedit će samo prva
tri unesena broja.
Brojčani kodovi koji odgovaraju
uređaju i proizvođaču uređaja
Koristite brojčane kodove iz tablica navedenih u
nastavku kako biste mogli upravljati uređajima
i drugih proizvođača i Sony uređajima kojima
inače ne biste mogli upravljati pomoću ovog
daljinskog upravljača. Budući da se daljinski
signal kojeg uređaj prihvaća razlikuje prema
modelu i godini proizvodnje uređaja,
komponenti je moguće pridijeliti više od
jednog brojčanog koda. Ukoliko ne uspijete
programirati daljinski upravljač jednim kodom,
probajte primijeniti druge kodove.
Napomene
• Brojčani kodovi se temelje na najnovijim
raspoloživim informacijama o svakoj marki.
Međutim, moguće je da vaš uređaj neće reagirati
na neke ili sve kodove.
• Sve tipke za odabir ulaza na ovome daljinskom
upravljaču možda neće biti raspoložive kada se
koriste s određenim uređajem.
Za upravljanje CD uređajem
Proizvođač
Kod(ovi)
SONY
101, 102, 103
DENON
104, 123
JVC
105, 106, 107
KENWOOD
108, 109, 110
MAGNAVOX
111, 116
Brisanje memorije daljinskog
upravljača
MARANTZ
116
ONKYO
112, 113, 114
Za brisanje svih programiranih i aktiviranih
signala, postupite na sljedeći način kako biste
vratili tvornička podešenja daljinskog
upravljača.
PANASONIC
115
PHILIPS
116
Pritisnite @/1, AV @/1 i MASTER VOL –
istovremeno.
Indikator zatrepće 3 puta, zatim se isključi.
54
PIONEER
117
TECHNICS
115, 118, 119
YAMAHA
120, 121, 122
Za upravljanje DAT uređajem
Za upravljanje videorekorderom
Proizvođač
Kod(ovi)
Proizvođač
Kod(ovi)
SONY
203
SONY
PIONEER
219
701, 702, 703, 704, 705,
706
AIWA*
710, 750, 757, 758
Za upravljanje MD uređajem
AKAI
707, 708, 709, 759
Proizvođač
Kod(ovi)
BLAUPUNKT
740
SONY
301
EMERSON
711, 712, 713, 714, 715,
716, 750
FISHER
717, 718, 719, 720
GENERAL ELECTRIC
721, 722, 730
GOLDSTAR
723, 753
Za upravljanje kasetofonom
GRUNDIG
724
Proizvođač
Kod(ovi)
HITACHI
722, 725, 729, 741
SONY
201, 202
ITT/NOKIA
717
DENON
204, 205
JVC
726, 727, 728, 736
KENWOOD
206, 207, 208, 209
MAGNAVOX
730, 731, 738
NAKAMICHI
210
MITSUBISHI/MGA
732, 733, 734, 735
PANASONIC
216
NEC
736
PHILIPS
211, 212
PANASONIC
729, 730, 737, 738, 739,
740
PHILIPS
729, 730, 731
PIONEER
729
RCA/PROSCAN
722, 729, 730, 731, 741,
747
DENON
302
JVC
303
KENWOOD
304
PIONEER
213, 214
TECHNICS
215, 216
YAMAHA
217, 218
Za upravljanje LD uređajem
SAMSUNG
742, 743, 744, 745
Proizvođač
Kod(ovi)
SANYO
717, 720, 746
SONY
601, 602, 603
SHARP
748, 749
PIONEER
606
TELEFUNKEN
751, 752
TOSHIBA
747, 755, 756
ZENITH
754
Za upravljanje video CD uređajem
Proizvođač
Kod(ovi)
SONY
605
* Ukoliko videorekorder marke AIWA ne radi i kad
unesete kôd za AIWA, unesite Sony kôd.
Za upravljanje DVD uređajem
Proizvođač
Kod(ovi)
SONY
401, 402, 403
PANASONIC
406, 408
PHILIPS
407
PIONEER
409
TOSHIBA
404
DENON
405
nastavlja se
55
Za upravljanje TV prijemnikom
Proizvođač
Kod(ovi)
Za upravljanje rekorderom s tvrdim
diskom
SONY
501, 502
Proizvođač
Kod(ovi)
DAEWOO
504, 505, 506, 515, 544
SONY
307, 308, 309
FISHER
508
GOLDSTAR
503, 511, 512, 515, 534,
544
GRUNDIG
517, 534
HITACHI
513, 514, 515, 544
ITT/NOKIA
521, 522
JVC
516
MAGNAVOX
503, 518, 544
Proizvođač
Kod(ovi)
MITSUBISHI/MGA
503, 519, 544
SONY
313, 314, 315
NEC
503, 520, 544
PANASONIC
509, 524
PHILIPS
515, 518
PIONEER
509, 525, 526
RCA/PROSCAN
510, 527, 529, 544
SAMSUNG
503, 515, 531, 532, 533,
534, 544
SANYO
508, 545, 547
SHARP
535
TELEFUNKEN
523, 537, 547
THOMSON
530, 537, 547
TOSHIBA
535, 541
ZENITH
542, 543
Za upravljanje kabelskim ili
satelitskim prijemnikom
Proizvođač
Kod(ovi)
SONY
801, 802, 803, 804
JERROLD/G.
806, 807, 808, 809, 810,
811, 812, 813, 814
PANASONIC
818
RCA
805, 819
S. ATLANTA
815, 816, 817
Za upravljanje tunerom
Proizvođač
Kod(ovi)
SONY
002, 003, 004, 005
56
Za upravljanje blu-ray rekorderom
Proizvođač
Kod(ovi)
SONY
310, 311, 312
Za upravljanje PSX igraćom
konzolom
O čišćenju
Dodatne informacije
Mjere opreza
O sigurnosti
Ako u unutrašnjost uređaja upadne strani predmet ili
se prolije tekućina, izvucite mrežni utikač iz zidne
utičnice i prije daljnje uporabe, odnesite ga u servis
na provjeru.
Očistite kućište, prednju ploču i kontrole mekom
krpom koju je potrebno navlažiti u otopini blagog
sredstva za pranje. Nemojte koristiti abrazivne
spužve, zrnata sredstva ili otopine kao što su alkohol
ili benzin.
Imate li bilo kakvih pitanja ili naiđete na problem pri
uporabi prijemnika, molimo da se obratite najbližem
ovlaštenom Sony prodavatelju ili servisu.
O izvorima napajanja
• Prije uporabe prijemnika, provjerite da li je napon
vašeg mrežnog napajanja pogodan za rad uređaja.
Napon je označen na natpisnoj pločici sa stražnje
strane uređaja.
• Uređaj nije odspojen sa mrežnog napajanja sve
dok je mrežni utikač priključen na zidnu utičnicu,
čak i ako je sam uređaj isključen.
• Ako duže vremena nećete koristiti uređaj, izvucite
mrežni utikač iz zidne utičnice. Pri tome, prihvatite
utikač i nemojte povlačiti kabel.
• Mrežni kabel smiju mijenjati samo stručne osobe.
O zagrijavanju
Iako se tijekom rada prijemnik zagrijava, to nije
kvar. Kod dulje uporabe s povišenom glasnoćom,
kućište se zagrijava na gornjoj i donjoj, te bočnim
stranama. Nemojte ga dodirivati jer postoji opasnost
od opekotina.
O postavljanju
• Postavite prijemnik na mjesto na kojem je
osigurano dovoljno prozračivanje kako bi spriječili
stvaranje topline i time produžili vijek trajanja
prijemnika.
• Nemojte postavljati prijemnik u blizini izvora
topline, nemojte ga izlagati izravnom utjecaju
sunčevih zraka, jake prašine ili mehaničkih udara.
• Na kućište prijemnika nemojte stavljati ništa što bi
moglo blokirati otvore za ventilaciju i uzrokovati
kvar uređaja.
• Pripazite pri postavljanju prijemnika na posebno
obrađene površine (tretirane voskom, uljem,
polirane…) jer se na njima mogu pojaviti mrlje ili
može doći do promjene boje.
O radu
Prije priključenja ostalih komponenata, obratite
pozornost da je prijemnik isključen i izvucite mrežni
utikač iz zidne utičnice.
57
U slučaju problema
Ako za vrijeme uporabe prijemnika naiđete na
bilo koji od sljedećih problema, koristite ove
upute za otklanjanje kvarova. Ako problem i
dalje postoji, obratite se najbližem Sony
prodavatelju ili servisu.
Nema zvuka ili je zvuk vrlo tih bez obzira na
odabir komponente.
• Provjerite jesu li svi zvučnici i komponente
čvrsto i ispravno spojeni.
• Provjerite jesu li prijemnik i sve komponente
uključeni.
• Provjerite jeste li odabrali ispravnu komponentu
na prijemniku.
• Provjerite je li kontrola MASTER VOLUME –
/+ postavljena na –9 dB (najmanja glasnoća).
• Provjerite je li preklopka SPEAKERS
(OFF/A/B/A+B) postavljena na OFF (str. 46).
• Provjerite jesu li možda spojene slušalice.
• Pritisnite MUTING na daljinskom upravljaču
za uključenje zvuka.
Ne čuje se zvuk iz određene komponente.
• Provjerite je li komponenta ispravno spojena na
odgovarajuće audio ulaze.
• Provjerite jesu li kabeli do kraja utaknuti u
priključke na prijemniku i komponenti.
• Provjerite jeste li odabrali ispravnu komponentu
na prijemniku.
Ne čuje se zvuk iz jednog od prednjih
zvučnika.
• Spojite slušalice na priključak PHONES kako
bi provjerili čuje li se zvuk u slušalicama. Ako
se u slušalicama čuje samo jedan kanal,
komponenta možda nije ispravno spojena na
prijemnik. Provjerite jesu li kabeli do kraja
utaknuti u priključke na prijemniku i
komponenti. Ako se u slušalicama čuje zvuk
oba kanala, možda prednji zvučnik nije
ispravno spojen na prijemnik. Provjerite spoj
prednjeg zvučnika iz kojeg se ne čuje zvuk.
Nema zvuka iz analognog dvokanalnog izvora.
• Provjerite je li INPUT MODE podešen na
"COAX IN" ili na "OPT IN" (str. 37).
• Provjerite je li odabrana funkcija MULTI CH IN.
58
Nema zvuka s digitalnog izvora (s COAXIAL
ili OPTICAL ulaznog priključka).
• Provjerite je li INPUT MODE podešen na
"ANALOG" (str. 37) ili na "COAX IN" za
izvore s OPTICAL ulaznim priključkom, ili na
"OPT IN" za izvore s COAXIAL ulaznim
priključkom.
• Provjerite je li uključena funkcija MULTI CH IN.
Lijevi i desni signal nisu uravnoteženi ili su
zamijenjeni.
• Provjerite jesu li zvučnici i komponente
ispravno i čvrsto spojeni.
• Podesite balans u izborniku LEVEL.
Čuje se jaki šum ili brujanje.
• Provjerite jesu li zvučnici i komponente sigurno
i čvrsto spojeni.
• Provjerite da li su spojni kabeli udaljeni od
transformatora ili motora i bar 3 metra daleko
od TV prijemnika ili fluorescentne žarulje.
• Odmaknite TV prijemnik dalje od audio
komponenata.
• Provjerite jeste li uzemljili U SIGNAL
GROUND priključak (samo kad je spojen
gramofon).
• Utikači i utičnice su zaprljani. Obrišite ih
krpom koju ste navlažili alkoholom.
Nema zvuka iz stražnjih surround zvučnika.
• Neki diskovi nemaju Dolby Digital EX informacije, čak i ako omot ima logo Dolby Digital EX.
U tom slučaju, odaberite "SB ON" (str. 40).
Nema zvuka iz središnjeg/surround/stražnjih
surround zvučnika ili je zvuk jako tih.
• Odaberite zvučni ugođaj CINEMA STUDIO
EX (pogledajte str. 33).
• Podesite glasnoću zvučnika (pogledajte str. 20).
• Provjerite da li je parametar veličine
središnjeg/surround zvučnika podešen na
"SMALL" ili "LARGE" (str. 17 i 18).
• Provjerite da li je surround stražnji zvučnik
podešen na "DUAL" ili "SINGLE" (str. 18).
Iz subwoofera se ne čuje zvuk.
• Provjerite jeste li uključili subwoofer.
• Provjerite je li subwoofer ispravno i čvrsto
spojen.
• Provjerite je li parametar subwoofera podešen
na "YES" (pogledajte str. 17).
• Zvuk iz subwoofera ovisi o odabranom
zvučnom ugođaju.
Nije moguće postići surround efekt.
• Provjerite je li uključen zvučni ugođaj
(pritisnite MOVIE ili MUSIC).
• Zvučni ugođaji ne rade kod signala s
frekvencijom uzorkovanja većom od 48 kHz.
Ne reproducira se Dolby Digital ili DTS
višekanalni zvuk.
• Provjerite je li DVD, itd. snimljen u formatu
Dolby Digital ili DTS.
• Kod spajanja DVD uređaja, itd. na digitalne
ulaze ovog prijemnika, provjerite audio
podešenje (podešenje audio ulaza) spojene
komponente.
Snimanje nije moguće.
• Provjerite jesu li komponente ispravno spojene.
• Odaberite komponentu izvora zvuka kontrolom
INPUT SELECTOR.
• Provjerite je li INPUT MODE podešen na
"ANALOG" (str. 37) prije snimanja s digitalne
komponente priključene na analogne
MD/TAPE priključke.
• Provjerite je li INPUT MODE podešen na
"COAX IN" ili "OPT IN" (str. 37) prije
snimanja s digitalne komponente priključene na
DIGITAL OPTICAL MD/TAPE OUT
priključak.
FM prijem je loš.
• Koristite 75-ohmski koaksijalni kabel (nije dio
isporuke) za spajanje prijemnika na vanjsku FM
antenu kao na sljedećoj slici. Spojite li
prijemnik na vanjsku antenu, uzemljite ga za
zaštitu od munja. Kako bi spriječili plinsku
eksploziju, nemojte spajati vod za uzemljenje
na plinsku cijev.
Vanjska FM antena
Prijemnik
Ne mogu se ugoditi radijske postaje.
• Provjerite jesu li antene ispravno i čvrsto
spojene. Podesite antene i ako je potrebno,
priključite vanjsku antenu.
• Signal postaja je suviše slab (pri automatskom
ugađanju). Koristite izravno ugađanje (str. 24).
• Provjerite jeste li ispravno podesili korak
ugađanja (kod izravnog ugađanja AM postaja).
• Nijedna postaja nije pohranjena ili su
pohranjene postaje obrisane (pri ugađanju
pomoću pretraživanja pohranjenih postaja).
Pohranite postaje (pogledajte str. 25).
• Pritisnite DISPLAY tako da se na pokazivaču
pojavi frekvencija.
RDS ne radi.*
• Provjerite je li ugođena FM RDS postaja.
• Odaberite FM postaju s jačim signalom.
Željene RDS informacije nisu vidljive na
pokazivaču.*
• Obratite se radijskoj postaji i provjerite pruža li
takve usluge. Ako je tako, usluga je možda
privremeno nedostupna.
Na TV zaslonu ili monitoru nema slike ili je
slika nejasna.
• Odaberite odgovarajući ulaz na prijemniku.
• Postavite TV prijemnik u odgovarajući način
rada.
• Odmaknite TV prijemnik od audio komponenata.
• Spojite TV s ovim prijemnikom pomoću iste
vrste kabela kao i za spajanje prijemnika s
ostalim video komponentama (str. 7 i 10).
Priključak DIGITAL OPTICAL MD OUT trepće
crvenom bojom.
• Kada odaberete INPUT MODE ulaz "AUTO
IN", priključak trepće crveno kad nema
digitalnih audio signala. To će ovisiti o funkciji
INPUT MODE ulaza i nije kvar.
* Samo modeli sa oznakom područja CEL, CEK.
Vod za uzemljenje
(nije dio isporuke)
Na uzemljenje
nastavlja se
59
Daljinski upravljač
Poruke o pogreškama
Daljinski upravljač ne radi.
• Tipke 12, AUX i SOURCE ne mogu se
upotrebljavati za rukovanje prijemnikom.
• Usmjerite daljinski upravljač prema senzoru X
na prijemniku.
• Uklonite prepreke između daljinskog upravljača
i prijemnika.
• Ako su baterije istrošene, obje zamijenite
novima.
• Provjerite da li su načini prijemnika i daljinskog
upravljača jednaki. Ako su različiti, nije
moguće upravljati prijemnikom pomoću
daljinskog upravljača. Za promjenu načina
daljinskog upravljača, pritisnite @/1 dok držite
pritisnutom kontrolu INPUT MODE. Svakim
pritiskom na tipku @/1, način se mijenja između
"C.MODE. AV2" i "C.MODE AV1". (Početno
podešenje je "C.MODE. AV2".) Za promjenu
načina rada daljinskog upravljača, pogledajte
"Odabir načina uporabe daljinskog upravljača"
na str. 53.
• Provjerite jeste li odabrali odgovarajući ulaz na
daljinskom upravljaču.
• Prije uporabe tipka AUX i MULTI CH na
daljinskom upravljaču za rukovanje audio/video
uređajima, potrebno je odgovarajuće
podešavanje. Pogledajte "Programiranje
daljinskog upravljača" na str. 53.
• Za uporabu tipaka s narančastim oznakama,
prvo pritisnite ALT.
• Prije uporabe tipaka V/v/B/b za rukovanje
prijemnikom, pritisnite MAIN MENU. Za
rukovanje ostalim komponentama, pritisnite
TOP MENU/GUIDE ili AV MENU nakon
pritiska na funkcijsku tipku.
Dođe li do nepravilnosti u radu, na pokazivaču
će se pojaviti poruka. Moguće je provjeriti
stanje sustava prema poruci. Pogledajte
sljedeću tablicu za rješenje problema.
60
DEC. ERR.
Pojavljuje se ako prijemnik ne može dekodirati
ulazni signal (npr. DTS-CD) kad je "DEC.
XXXX" u izborniku CUSTOMIZE podešen na
"DEC. PCM". Podesite na "DEC. AUTO".
PROTECT
Došlo je do problema u sklopu za napajanje.
Isključite prijemnik i provjerite spojeve zvučnika.
Zatim ponovo uključite prijemnik. Ako ne možete
riješiti problem, kontaktirajte Sony dobavljača.
Ako ne možete riješiti problem
pomoću ovih uputa
Brisanje memorije prijemnika može riješiti problem
(str. 16). Imajte na umu da će se pri tome obrisati sva
podešenja i tako vratiti na tvorničke vrijednosti.
Nakon toga morate ponovno podesiti prijemnik.
Ako se problem i dalje javlja
Obratite se najbližem Sony dobavljaču.
Podsjetnik za brisanje memorije
prijemnika
Za brisanje
Pogledajte
Svih pohranjenih podešenja
str. 16
Osobnih zvučnih ugođaja
str. 39
Tehnički podaci
Ulazi (analogni)
PHONO
Pojačalo
Izlazna snaga
Modeli s kodom područja CEL, CEK, TW
Nazivna snaga kod stereo reprodukcije
(8 Ω 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09%)
100 W + 100 W1)
(8 Ω 1 kHz, THD 0,7%)
110 W + 110 W1)
(8 Ω 1 kHz, THD 10%)
135 W + 135 W1)
1)
Referentna izlazna snaga
(8 Ω 20 Hz - 20 kHz, THD.0,09%)
100 W/kanal
PREDNJI2):
SREDIŠNJI1):
100 W
100 W/kanal
SURR2):
SURR BACK2):
100 W/kanal
(8 Ω 1 kHz, THD 0,7%)
2)
110 W/kanal
PREDNJI :
SREDIŠNJI2):
110 W
110 W/kanal
SURR2):
SURR BACK2):
110 W/kanal
(8 Ω 1 kHz, THD 10%)
PREDNJI2):
135 W/kanal
135 W
SREDIŠNJI2):
2)
SURR :
135 W/kanal
2)
135 W/kanal
SURR BACK :
1) Izmjereno u sljedećim uvjetima:
Oznaka područja
Napajanje
CEL, CEK
230 V AC, 50 Hz
TW
110 V AC, 60 Hz
2) Ovisno o podešenju zvučnog ugođaja i izvoru,
zvuk se možda neće čuti.
Frekvencijski odziv
PHONO
Osjetljivost: 2,5 mV
Impedancija: 50 kΩ
S/Š3): 86 dB
(A, 2,5 mV4))
MULTI CH IN, SA-CD/ Osjetljivost: 150 mV
CD, MD/TAPE, DVD, Impedancija: 50 kΩ
TV/SAT, VIDEO 1, 2, 3 S/Š3): 96 dB
(A, 150 mV4))
3) KRATKO SPOJENI ULAZ
4) Impedantno-težinska mreža, ulazna razina.
Ulazi (digitalni)
DVD, SA-CD/CD
(koaksijalni)
Osjetljivost: –
Impedancija: 75 Ω
S/Š: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
DVD, TV/SAT,
MD/TAPE, VIDEO 3
(optički)
Osjetljivost: –
Impedancija: –
S/Š: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Izlazi (analogni)
MD/TAPE (OUT),
VIDEO 1, 2
(AUDIO OUT)
Napon: 150 mV
Impedancija: 2,2 kΩ
SUB WOOFER
Napon: 2 V
Impedancija: 1 kΩ
Izlazi (digitalni)
MD/TAPE (optički)
Osjetljivost: –
Ekvilizator
Razine pojačanja:
±10 dB, korak 1 dB
RIAA ekvilizacijska
krivulja ± 0,5 dB
MULTI CH IN, SA-CD/ 10 Hz – 100 kHz
CD, MD/TAPE, DVD, +0,5/–2 dB (kad odaberete
TV/SAT, VIDEO 1, 2, 3 ANALOG DIRECT)
nastavlja se
61
FM tuner
Video
Područje ugađanja
87,5 - 108,0 MHz
Antena
FM žična antena
75 Ω, nebalansirano
Antenski priključci
Međufrekvencija
10,7 MHz
Osjetljivost
Mono:
18,3 dBf, 2,2 µV/75 Ω
Stereo
38,3 dBf, 22,5 µV/75 Ω
Korisna osjetljivost
11,2 dBf, 1 µV/75 Ω
S/Š (omjer signal/šum)
Mono:
76 dB
Stereo
70 dB
Harmonično izobličenje pri 1 kHz
Mono:
0,3 %
Stereo
0,5 %
Odvajanje
45 dB pri 1 kHz
Frekvencijski odziv
30 Hz – 15 kHz
+0,5/–2 dB
Selektivnost
60 dB pri 400 kHz
Ulazi/izlazi
Video:
S-video:
1 Vp-p, 75 Ω
Y: 1 Vp-p, 75 Ω
C: 0,286 Vp-p, 75 Ω
COMPONENT VIDEO: Y: 1 Vp-p, 75 Ω
PB/CB/B-Y: 0,7 Vp-p,
75 Ω
PR/CR/R-Y: 0,7 Vp-p,
75 Ω
Prolaz HD signala 80
MHz
Općenito
Napajanje
Oznaka područja
Napon
CEL, CEK
230 V AC, 50/60 Hz
TW
110 V AC, 60 Hz
Potrošnja
Oznaka područja
Potrošnja
CEL, CEK
290 W
TW
520 W
AM tuner
Područje ugađanja
Modeli s kodom područja CEL, CEK, TW
Skala ugađanja 9-kHz
531 – 1 602 kHz
Antena
Okvirna antena
450 kHz
Međufrekvencija
Korisna osjetljivost
50 dB/m (pri 1 000 kHz ili
999 kHz)
S/Š (omjer signal/šum) 54 dB (pri 50 mV/m)
Harmonično izobličenje 0,5% (50 mV/m, 400 Hz)
Selektivnost
Pri 9 kHz:
35 dB
Potrošnja (u pripravnom stanju)
0,3 W
Dimenzije (š/v/d) (približno)
397 x 160,5 x 430 mm,
zajedno s dijelovima koji
strše i kontrolama
Masa (približno)
13,5 kg
Isporučeni pribor
FM žičana antena (1)
AM okvirna antena (1)
Daljinski upravljač RM-AAP002 (1)
Baterije R6 (veličina AA) (2)
AC mrežni kabel (1)
Detalje o oznaci područja komponente koju
koristite potražite na str. 2.
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjenama bez
prethodnog upozorenja.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne
tiskarske pogreške.
62
Popis tipaka i odgovarajućih stranica
Kako koristiti ovu stranicu
Uz pomoć ove stranice možete pronaći lokaciju
tipaka i drugih dijelova sustava koji se spominju u
tekstu.
Broj ilustracije
r
DISPLAY I (26, 27, 59)
R
R
Ime tipke/dijela Odgovarajuća stranica
Glavni uređaj
ABECEDNI REDOSLIJED
A.F.D. Q (32, 34)
DIRECT L (30)
DISPLAY I (26, 27, 59)
Indikator MULTI CHANNEL
DECODING H (23)
INPUT MODE J (37)
INPUT SELECTOR N (22, 23,
25, 30, 37, 41, 44, 59)
IR senzor daljinskog upravljača A
(48, 60)
MAIN MENU D (17, 38, 39, 44)
MASTER VOLUME –/+ K
(16, 20, 22, 58)
MEMORY/ENTER E (16, 17,
25, 44)
MENU C (17, 38, 39, 44)
MOVIE P (33, 34, 59)
MULTI CH IN K (23)
MUSIC O (34, 59)
Pokazivač G (28)
Pokrov V (63)
PHONES (priključnica) Y (22, 58)
PRESET TUNING –/+ U (25)
PUSH X (63)
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) Z
(15, 46, 58)
SURR BACK DECODING S
(35)
TUNING –/+ T (23)
VIDEO 3 INPUT priključci W
(6, 7)
BROJEVI I SIMBOLI
2CH R (30, 34, 39)
–/+ F (17, 38, 40, 44)
@/1 (uključenje/isključenje) B
(16, 17, 24, 39, 60)
Skidanje pokrova
Pritisnite PUSH za skidanje pokrova. Nakon skidanja pokrova,
spremite ga izvan dohvata djece.
63
Download PDF

advertising