2-318-320-12 (1)
D-NE20/NE20LS
Upute za uporabu
Atrac CD Walkman
Prijenosni
CD uređaj
© 2004 Sony Corporation
UPOZORENJE
Za sprječavanje požara ili
električkog udara, ne izlažite
uređaj kiši ili vlazi.
Ne smještajte uređaj u skučene prostore kao
što su ormarić za knjige ili ugrađena vitrina.
Za sprječavanje požara, ne prekrivajte otvore
za prozračivanje uređaja novinama,
stolnjacima, zavjesama itd. Isto tako, na
uređaj ne stavljajte upaljene svijeće.
Za sprječavanje požara ili električnog udara,
na uređaj ne stavljajte predmete ispunjene
tekućinom, npr. vaze.
OPREZ
Uporaba optičkih instrumenata s ovim
uređajem predstavlja opasnost za vid.
Neke zemlje imaju pravila o odlaganju
baterija koje se koriste za napajanje ovog
uređaja. Molimo da provjerite važeće zakone
u Vašoj zemlji.
OPREZ
• PRI OTVARANJU UREĐAJA EMITIRA
SE NEVIDLJIVO LASERSKO ZRAČENJE
• NE GLEDAJTE IZRAVNO U LASERSKU
ZRAKU I NE ISPITUJTE JE IZRAVNO
POMOĆU OPTIČKIH INSTRUMENATA
• UREĐAJ KLASE 1M NEVIDLJIVO
LASERSKO ZRAČENJE KOD
OTVORENOG UREĐAJA
• NE GLEDAJTE IZRAVNO U ZRAKU
OPTIČKIM INSTRUMENTIMA
Valjanost CE označavanja je ograničeno samo
na zemlje u kojima je ono zakonski propisano,
uglavnom u zemljama Europske ekonomske
zajednice.
2
Za korisnika
Oznaka modela nalazi se na stražnjoj strani
uređaja, a serijski broj je naveden s unutrašnje
strane pokrova. Te brojeve zapišite na donje linije i
navedite ih prilikom pozivanja Sony prodavatelja u
vezi s ovim proizvodom.
Oznaka modela ________________________
Serijski broj __________________________
Ovaj uređaj je provjeren i zadovoljava zahtjeve
digitalnih uređaja klase B prema FCC propisima,
poglavlje 15. Ova ograničenja postoje radi zaštite od
štetnog utjecaja smetnji na postojeću instalaciju. Ovaj
aparat stvara, koristi i emitira energiju u području
radijskih frekvencija i, ako nije ugrađen ili ako se ne
koristi prema uputama, može uzrokovati štetne
smetnje kod radijskih komunikacija. Naravno, nije
moguće jamčiti da se smetnje neće pojaviti kod
određene vrste instalacija. Ako ovaj aparat uzrokuje
štetne smetnje kod radijskog i televizijskog prijema,
što se može ustanoviti isključenjem i uključenjem
aparata, korisniku predlažemo uklanjanje smetnji na
jedan od sljedećih načina:
− Zakrenite ili promijenite položaj prijemne antene.
− Odmaknite aparat od prijemnika.
− Priključite aparat na zidnu utičnicu koja je udaljena
od zidne utičnice na koju je priključen prijemnik.
− Zatražite pomoć od prodavača ili iskusnog
radijskog, odnosno TV tehničara.
Bilo kakve promjene ili preinake koje nisu izričito
odobrene u ovom priručniku, mogu uzrokovati
probleme pri uporabi uređaja.
Sadržaj
Izradite vlastiti ATRAC CD ...................... 4
Podešavanje zvučnog ugođaja ............. 24
Koji se diskovi mogu reproducirati na
ovom uređaju? ................................................. 5
Odabir zvučnog ugođaja ................................ 24
Samostalno podešavanje zvučnog ugođaja ... 24
Opcije izbornika SOUND .............................. 25
Mjere opreza ............................................ 7
O sigurnosti...................................................... 7
O CD uređaju ................................................... 7
O rukovanju diskovima ................................... 7
O slušalicama ................................................... 7
Kako započeti s radom
Provjera isporučenog pribora ................. 8
Pregled dijelova i kontrola ...................... 9
Priprema izvora napajanja (punjiva
baterija) .................................................. 11
Korištenje suhe baterije ................................. 13
Provjera preostalog kapaciteta baterije ......... 14
Kad koristite AC adapter ............................... 15
Reprodukcija
Reprodukcija CD-a ................................ 16
Osnovne funkcije (reprodukcija, zaustavljanje,
pretraživanje) .................................................. 17
Blokiranje kontrola (HOLD) ......................... 18
Traženje omiljenih zapisa/datoteka...... 18
Traženje po listi grupa/ datoteka
(List View) ..................................................... 18
Provjera informacija o disku na
pokazivaču ..................................................... 19
Odabir načina reprodukcije (PLAY
MODE)..................................................... 20
Načini reprodukcije (PLAY MODE) ............ 21
Reprodukcija grupa........................................ 22
Reprodukcija omiljenih zapisa
(Bookmark play) ............................................ 22
Reprodukcija omiljene play liste
(m3u play list play)......................................... 22
Reprodukcija zapisa u željenom redoslijedu
(PGM play) .................................................... 23
Ponavljanje reprodukcije zapisa
(Repeat play).................................................. 23
Dodatna podešavanja ............................. 26
Podešavanje raznih funkcija .......................... 26
Opcije izbornika OPTION ............................. 27
Spajanje dodatnih uređaja .................... 30
Dodatne informacije
U slučaju problema ................................ 31
Održavanje.............................................. 35
Tehnički podaci ...................................... 35
Dodatni pribor ........................................ 36
Ovaj priručnik pruža informacije o uporabi CD
uređaja. Detalje o isporučenom softveru SonicStage
potražite u uputama za instalaciju i rukovanje.
Napomena za korisnike
O isporučenom softveru
Ovisno o vrsti teksta i znakovima, tekst prikazan u
SonicStage prozoru možda neće biti ispravno prikazan.
Razlog tome mogu biti:
− Ograničenja spojenog uređaja.
− Nepravilnosti u radu uređaja.
Upute u ovom priručniku uglavnom opisuju kontrole
na daljinskom upravljaču.
Ovisno o regiji u kojoj koristite ovaj uređaj, oznake
prikazane na daljinskom upravljaču mogu se malo
razlikovati od navedenih u ovim uputama.
ATRAC3plus je zaštićeni naziv tvrtke Sony.
"WALKMAN" je registrirani zaštitni znak Sony
Corporation koji se odnosi na uređaje za reprodukciju
zvuka putem stereo slušalica.
je
zaštitni znak tvrtke Sony.
3
Izradite vlastiti ATRAC CD
Osim standardnih audio CD diskova, možete reproducirati i originalni ATRAC CD koji možete
načiniti sami pomoću isporučenog softvera SonicStage. Uz uporabu tog softvera na jedan CD-R
ili CD-RW možete snimiti sadržaj oko 30 audio CD diskova*.
Slijedi kratak pregled postupaka koji omogućuju reprodukciju ATRAC CD-a.
Instalirajte
Instalirajte SonicStage na računalo
SonicStage je softver pomoću kojeg se glazba s CD-a
prenosi na računalo i snima na drugi CD u ATRAC
formatu. Taj se softver može instalirati s isporučenog
CD-ROM-a.
ATRAC CD
Snimite ATRAC CD
Nakon odabira omiljenih zapisa s računala, snimite ih
na CD-R/CD-RW pomoću softvera SonicStage.
Audio CD diskovi,
MP3 datoteke
Slušajte svoju glazbu na ovom CD uređaju
Tako možete ponijeti pregršt pjesama sa sobom kamo god
pošli.
Detalje o instalaciji softvera SonicStage i izradi ATRAC CD-a
potražite u isporučenim uputama za instalaciju i rukovanje.
* Kad je ukupno vrijeme reprodukcije jednog CD-a oko 60 minuta i snimate
na 700 MB CD-R/CD-RW pri brzini od 48 kbps u ATRAC3plus formatu.
4
Koji se diskovi mogu reproducirati na ovom uređaju?
Audio CD diskovi:
CD-DA diskovi
CD-DA (Compact Disc Digital Audio) je standard snimanja koji
se koristi za Audio CD diskove.
ATRAC CD diskovi:
CD-R/CD-RW diskovi na koje su pomoću softvera
SonicStage* snimljeni audio podaci komprimirani u ATRAC3plus formatu
ATRAC3plus (Adaptive Transform Acoustic Coding3plus) je tehnologija
komprimiranja zvuka koja zadovoljava zahtjeve za visokom kvalitetom zvuka i
visokim stupnjem kompresije. ATRAC3plus može komprimirati audio datoteke na oko
1/20 njihove izvorne veličine pri 64 kbps.
Brzine bita i frekvencije uzorkovanja koje ovaj CD uređaj može reproducirati su sljedeće:
ATRAC3
ATRAC3plus
Brzine bita
Frekvencije uzorkovanja
66/105/132 kbps
48/64/256 kbps
44,1 kHz
44,1 kHz
Na pokazivaču ovog uređaja mogu se prikazati do 62 znaka.
MP3 diskovi:
CD-R/CD-RW diskovi na koje su pomoću softvera SonicStage* snimljeni
audio podaci komprimirani u MP3 formatu
Brzine bita i frekvencije uzorkovanja koje ovaj CD uređaj može reproducirati prikazane
su u donjoj tablici. Također se mogu reproducirati i Variable Bit Rate (VBR) datoteke.
MPEG-1 Layer3
MPEG-2 Layer3
MPEG-2,5 Layer3
Brzine bita
Frekvencije uzorkovanja
32 - 320 kbps
8 - 160 kbps
8 - 160 kbps
32/44,1/48 kHz
16/22,05/23 kHz
8/11,025/12 kHz
Ovaj CD uređaj usklađen je s verzijom 1,0/1,1/2,2/2,3/2,4 ID3 tag formata. ID3 tag je
format dodavanja nekih informacija (naziv zapisa i albuma, ime izvođača, itd.) MP3
datotekama. Na pokazivaču ovog CD uređaja mogu se prikazati do 64 znaka ID3 tag
informacija.
CDCD-Extra i MixMix-Mode CD diskovi:
CD-R/CD-RW diskovi na koje su snimljeni podaci u CD-DA i CD-ROM
formatu.*
Ako se CD ne može reproducirati, promijenite opciju "CD-EXTRA" u izborniku
OPTION (1 str. 28). Zatim možete reproducirati CD.
Također se može reproducirati ATRAC CD na koji su pomoću softvera SonicStage snimljeni
audio podaci u MP3 formatu. Pomoću SonicStage softvera ne može se snimiti CD s miješanim
audio podacima.
* Mogu se reproducirati samo diskovi u ISO 9660 Level 1/2 i Joliet formatu.
Nastavlja se l
5
Glazbeni diskovi kodirani tehnologijom
zaštite od kopiranja
MP3
Grupa
Datoteka
Ovaj uređaj je proizveden za reprodukciju audio
diskova koji podliježu "Compact Disc (CD)"
standardu. U zadnje vrijeme proizvode se
diskovi sa zaštitom od presnimavanja od strane
nekih glazbenih kompanija; međutim,
reprodukcija nekih od tih diskova neće biti
moguća na ovom uređaju.
Razlike u strukturama ATRAC i MP3
CD-a
ATRAC i MP3 CD-i se sastoje od "datoteka" i
"grupa". "Datoteka" odgovara "zapisu" audio
CD-a. "Grupa" je skup datoteka i odgovara
pojmu "albuma".
Ovaj CD uređaj može prepoznati direktorije s
MP3 datotekama kao "grupe" te se ATRAC i
MP3 CD diskovima može rukovati na isti način.
Primjenjivi broj grupa i datoteka
• Najveći mogući broj grupa: 256
• Najveći mogući broj datoteka: 999
Slijed reprodukcije ATRAC i MP3 CD
diskova
Datoteke s ATRAC CD-a se reproduciraju
redom podešenim pomoću softvera SonicStage.
Slijed reprodukcije MP3 CD-a se može
razlikovati ovisno o metodi korištenoj za
snimanje MP3 datoteka na disku. Također se
može reproducirati "playlist" s MP3 datotekama.
U sljedećem primjeru datoteke se reproduciraju
redom od 1 do 7.
6
(Najviše razina direktorija: 8)
Napomene
• Ako su na isti disk snimljene ATRAC3plus i MP3
datoteke, prvo se reproduciraju ATRAC3plus
datoteke.
• Mogućnosti reprodukcije ovog CD uređaja mogu
varirati, ovisno o kvaliteti diska i stanju uređaja za
snimanje.
• Znakovi koje možete koristiti u nazivu
datoteke/direktorija: A - Z, a - z, 0 - 9, _ (podcrta)
• Na disku koji sadrži ATRAC3plus/MP3 datoteke
nemojte pohranjivati datoteke u drugom formatu i
nemojte izrađivati nepotrebne direktorije.
O Atrac CD diskovima
• CD-R/CD-RW diskovi snimljeni u ATRAC3plus
formatu ne mogu se reproducirati na računalu.
O MP3 diskovima
• Nazivi datoteka trebaju imati ekstenziju "mp3". Ako
dodate ekstenziju "mp3" datoteci koja nije MP3
datoteka, uređaj je neće moći ispravno prepoznati.
• Za kompresiju izvora u MP3 format, preporuča se
odabir brzine prijenosa podataka (bit rate) od "44.1
kHz", "128 kbps" i "Constant Bit Rate".
• Za snimanje do punog kapaciteta diska, odaberite
"halting of writing".
• Za snimanje odjednom do punog kapaciteta na
prazan disk, odaberite "Disc at Once".
Mjere opreza
O slušalicama
O sigurnosti
Sigurnost u prometu
• Ako neki predmet ili tekućina dospije u
unutrašnjost CD uređaja, isključite ga i dajte
na provjeru kod ovlaštenog osoblja prije
uporabe.
• Ne stavljajte nikakve predmete u DC IN 3 V
(priključak napajanja).
Ne koristite slušalice dok upravljate motornim
vozilom ili biciklom jer to predstavlja opasnost
u prometu i u nekim područjima je nezakonito.
Preglasno slušanje također može biti opasno dok
hodate, osobito na pješačkim prijelazima. U
potencijalno opasnim situacijama budite
pojačano oprezni ili isključite uređaj.
O CD uređaju
Sprječavanje oštećenja sluha
• Držite leću CD uređaja čistom. Ne dodirujte
leću, jer može doći do oštećenja, te do kvara
uređaja.
• Ne stavljajte teške predmete na CD uređaj, jer
može doći do oštećenja uređaja i diska.
• Ne ostavljajte CD uređaj u blizini izvora
topline, ili na mjestu izloženom izravnoj
sunčevoj svjetlosti, pijesku ili prašini, vlazi,
udarcima, na neravnoj površini, ili u
automobilu sa zatvorenim prozorima.
• Ako CD uređaj uzrokuje smetnje kod
radijskog ili TV prijema, isključite CD uređaj
ili ga udaljite od izvora smetnji.
• Diskovi nestandardnih oblika (srce, kvadrat,
zvijezda) ne mogu biti reproducirani u ovom
uređaju, jer bi moglo doći do kvara. Ne
koristite takve diskove.
Pri uporabi slušalica nemojte jako pojačavati
zvuk. Liječnici ne savjetuju neprekidno, glasno
ili dugotrajno slušanje. Osjetite li da Vam zvoni
u ušima, smanjite glasnoću ili isključite uređaj.
Briga za druge
Nemojte pretjerano pojačavati zvuk. Tako
možete čuti vanjske zvukove i ujedno biti
obzirni prema osobama koje Vas okružuju.
O rukovanju diskovima
• Kod čišćenja diskova, držite ih za rub. Ne
dodirujte površinu diska.
• Ne lijepite papir ili ljepljivu vrpcu na CD.
• Ne izlažite diskove izravnom sunčevom
svjetlu ili izvorima topline, kao npr. otvorima
za topli zrak. Ne ostavljajte diskove u
automobilu parkiranom pod izravnim
sunčevim svjetlom.
7
Kako započeti s radom
Provjera isporučenog
pribora
• Mrežni adapter
(AC-ES3010K2)
Spajanje slušalica na daljinski upravljač
Čvrsto spojite utikač slušalica na daljinski
upravljač.
• Punjač
Korištenje hvataljke daljinskog
upravljača
• Vanjski baterijski • Akumulatorska
pretinac s pokrovom baterija
• Kutija za nošenje
baterije
• Torbica za nošenje
• Slušalice
• Daljinski upravljač
(samo za ovaj CD
uređaj)
• CD-ROM (SonicStage)
Ne koristite CD-ROM u audio CD-uređaju,
uključujući i ovaj.
• Upute za uporabu (ovaj priručnik)
• Upute za instalaciju/rukovanje
• Adapter mrežnog utikača (isporučen s
turističkim modelima)
Napomena
Koristite samo isporučeni daljinski upravljač. Ovim
uređajem ne možete upravljati pomoću drugog
daljinskog upravljača.
8
Možete promijeniti smjer hvataljke. Zakrenite
hvataljku na prikazan način. možete također
promijeniti smjer naziva zapisa, itd.
(1 str. 26, 28).
Pregled dijelova i
kontrola
CD uređaj
A Priključci za punjač/vanjski baterijski
pretinac (1 str. 11, 14, 15)
B Tipke ./> (1 str. 17)
C CD uređaj:
Tipka x (stop)/CHG (1 str. 12, 17)
Daljinski upravljač:
Tipka x (stop) (1 str. 17, 23, 25, 27)
D Tipka u (reprodukcija/pauza)*
(1 str. 16-18, 20, 22-24)
E Preklopka HOLD (na stražnjoj strani
uređaja) (1 str. 18)
F Preklopka OPEN (1 str. 11, 16)
G ! (grupa) +/– tipka (1 str. 17)
Daljinski upravljač
H CD uređaj:
Tipka VOL (glasnoća) +/– (1 str. 16)
Daljinski upravljač:
Tipka VOL (glasnoća) +/– (1 str. 16,
23, 24)
I Priključak i (slušalice)/LINE OUT
(OPTICAL) (1 str. 16, 30)
J Žaruljica OPR (funkcioniranje)
(1 str. 11-13, 15, 16, 18)
K Kontrolni kotačić (1 str. 17, 18, 22-24,
26)
L Tipka SEARCH (1 str. 18)
M Funkcijska tipka (1 str. 19, 20, 23, 24, 26)
N Funkcijski kotačić (1 str. 19, 20, 23,
24, 26)
O Hvataljka (1 str. 8)
* Tipka ima točkasto ispupčenje.
Nastavlja se l
9
Pokazivač daljinskog upravljača
P
Q
R
S
T
U
V
W
10
Indikator diska (1 str. 16)
Prikaz tekstualnih informacija (1 str. 19)
Indikator načina reprodukcije (1 str. 21-23)
Indikator zvuka (1 str. 24)
Indikator baterije (1 str. 11, 14)
Indikator grupe (1 str. 21, 22)
Indikator reprodukcijske liste (1 str. 21, 22)
Indikator bookmarka (1 str. 21, 22)
Priprema izvora napajanja (punjiva baterija)
Napunite akumulatorsku bateriju prije prvog
korištenja ili kad se isprazni. Za održavanje
izvornog kapaciteta baterije duže vrijeme,
napunite bateriju samo kad se potpuno
isprazni (na pokazivaču se pojavi "Lo Batt").
Budući je isporučen punjač namijenjen samo
za ovaj uređaj, ne možete na njemu puniti
druge modele.
1
4
Spojite mrežni adapter na isporučeni
punjač. Zatim priključite CD uređaj na
punjač.
Žaruljica OPR na CD uređaju trepće,
zatim svijetli.
Kad je spojen daljinski upravljač, trepće
"Charging" i dijelovi indikatora baterije
D svijetle redom.
na mrežnu utičnicu
mrežni adapter
žaruljica OPR
Pritisnite preklopku OPEN s obje
strane kako biste otvorili pokrov
uređaja.
Preklopka OPEN
2
punjač
Otvorite baterijski pretinac unutar
uređaja.
priključci
Podignite
na DC
IN 3V
Pokrov
baterijskog
pretinca
3
Pritisnite
Umetnite isporučenu akumulatorsku
bateriju NH-14WM u skladu s 3
oznakom polariteta u pretincu i
zatvorite poklopac tako da klikne na
mjesto.
Kad je baterija potpuno napunjena,
žaruljica OPR se isključi i nestane
"Charging".
Nastavlja se l
Umetnite prvo s #
oznakom polariteta.
11
Napomene
• Ovim punjačem nemojte puniti druge akumulatorske
baterije osim isporučene NH-14WM.
• Ako pritisnete u za vrijeme punjenja, punjenje se
zaustavlja i počinje reprodukcija CD-diska.
• Ako postavite CD-uređaj na punjač za vrijeme
reprodukcije, reprodukcija se zaustavlja i počinje
punjenje.
• Zagrijavanje CD-uređaja i akumulatorske baterije
tijekom punjenja je uobičajeno i ne predstavlja
opasnost.
• Postavite CD-uređaj čvrsto na punjač. Provjerite da
li žaruljica OPR na uređaju svijetli. Pogrešno
postavljanje će prekinuti punjenje ili reprodukciju.
• Ne stavljajte kovanice ili metalne predmete na
punjač. Ako priključak punjača slučajno dođe u
dodir s metalnim predmetom, moguć je kratki spoj i
zagrijavanje.
• Izvadite akumulatorsku bateriju kad uređaj nećete
koristiti duže vrijeme.
• Priključci punjača su različitih duljina, no to ne
predstavlja problem.
Punjenje akumulatorske baterije bez
uporabe isporučenog punjača
x/CHG
žaruljica OPR
pokrov priključka
na DC IN 3V
mrežni adapter
na mrežnu utičnicu
1
2
3
Izvedite korake 1-3 iz odjeljka "Korištenje
suhe baterije" (1 str. 13, 14) kako biste
pričvrstili vanjski baterijski pretinac na
uređaj.
Držeći pokrov priključka vanjskog
baterijskog pretinca pomaknutim u smjeru
., spojite mrežni adapter.
Pritisnite x/CHG.
Počne punjenje.
Vađenje akumulatorske baterije
Potisnite # pol akumulatorske baterije.
12
Napomena o uporabnom vijeku
akumulatorske baterije i kad ju je
potrebno zamijeniti
Ako je baterija nova ili je niste koristili duže
vrijeme, možda se neće napuniti u cijelosti. U
tom slučaju, punite je dok se ne isključi
žaruljica OPR te zatim koristite uređaj dok se
baterija potpuno ne isprazni (na pokazivaču se
pojavi "Lo Batt"). Ponovite ovaj postupak
nekoliko puta.
Kad je trajanje baterije i dalje kraće za pola od
normalnog punjenja nakon izvođenja
opisanog postupka, zamijenite je novom
akumulatorskom baterijom.
Korištenje suhe baterije
Vrijeme rada je možete produžiti ako koristite
suhu bateriju zajedno s akumulatorskom tako
da pričvrstite vanjski baterijski pretinac.
Baterija u uređaju i ona u vanjskom
baterijskom pretincu se prazne istovremeno.
Kad koristite zajedno akumulatorsku bateriju i
suhu bateriju kako biste produžili vrijeme rada
uređaja, koristite potpuno napunjenu
akumulatorsku bateriju i novu suhu bateriju.
1
Skinite pokrov pretinca.
2
Umetnite LR6 (veličina AA) alkalnu
bateriju (nije isporučena) u skladu s
3 oznakom polariteta u pretincu i
zatvorite pokrov baterijskog pretinca.
Napomena o nošenju akumulatorske
baterije
Koristite isporučenu kutiju za nošenje kako
biste zaštitili bateriju od iznenadne vrućine.
Ako akumulatorska baterija dođe u dodir s
metalnim predmetima, moguće je zagrijavanje
ili zapaljivanje uslijed kratkog spoja.
Nastavlja se l
13
3
Čvrsto priključite vanjski baterijski
pretinac na CD-uređaj i zavrnite vijak
u smjeru oznake LOCK.
Vijek trajanja baterija 1)
Kad koristite akumulatorsku bateriju NH-14WM
(punjenu oko 5 sati 2))
G-PROTECTION
"1"
"2"
Audio CD
18
17
ATRAC CD 3)
40
40
MP3 CD 4)
22
22
Kad koristite vanjski baterijski pretinac (jedna
alkalna baterija 5))
G-PROTECTION
Napomena
Ako pomaknete preklopku na vanjskom baterijskom
pretincu u smjeru strelice . tijekom reprodukcije,
reprodukcija se može zaustaviti.
Provjera preostalog
kapaciteta baterije
Moguće je provjeriti preostali kapacitet
baterije na pokazivaču. Manji broj crnih
segmenata označuje slabiju bateriju.
"1"
"2"
Audio CD
30
27
ATRAC CD 3)
60
60
MP3 CD
33
33
4)
Kad koristite akumulatorsku bateriju NH-14WM i
vanjski baterijski pretinac (jedna alkalna baterija 5))
G-PROTECTION
Audio CD
ATRAC CD
MP3 CD 4)
3)
"1"
"2"
48
44
100
100
55
55
"Lo Batt"*
* Oglasi se zvučni signal.
Kad se baterija isprazni, napunite je ako je
akumulatorska ili je zamijenite novom ako je
suha.
Napomene
• Indikator približno pokazuje preostali kapacitet
baterije. Primjerice, jedan dio ne znači točno jednu
četvrtinu energije.
• Ovisno o uvjetima korištenja, dijelovi indikatora se
mogu povećati ili smanjiti.
14
1) Vrijednost izmjerena prema JEITA (Japan
Electronic and Information Technology Industries
Association).
Približan broj sati reprodukcije kad je uređaj
postavljen na ravnu i stabilnu podlogu i opcija
"POWER SAVE" je podešena na "2" (1 str. 28).
Ta vrijednost ovisi o načinu uporabe uređaja.
2) Vrijeme punjenja se razlikuje ovisno o načinu
korištenja akumulatorske baterije.
3) Snimanje uz 48 kbps
4) Snimanje uz 128 kbps
5) Kad koristite Sonyjevu LR6 (SG) alkalnu bateriju
(proizvedenu u Japanu)
Napomene o akumulatorskim i suhim
baterijama
• Ne punite suhe baterije.
• Ne bacajte baterije u vatru.
• Ne nosite baterije s kovanicama ili drugim metalnim
predmetima. Može doći do razvijanja topline ako
dođe do spajanja kontakata baterije metalnim
predmetom.
• Ne miješajte akumulatorske i suhe baterije.
• Ne miješajte stare i nove baterije.
• Ne koristite razne vrste baterija istovremeno.
• Ako nećete koristiti baterije duže vrijeme, izvadite
ih iz uređaja.
• Ako dođe do curenja baterija, obrišite pretinac za
baterije, te umetnite nove baterije. Ako dođete u
kontakt s tekućinom iz baterija, temeljito isperite.
1
Spojite mrežni adapter na punjač.
2
Priključite uređaj na punjač.
Žaruljica OPR treba treptati, zatim
svijetliti.
Napomene o mrežnom adapteru
• Odspojite sve izvore napajanja ako nećete koristiti
uređaj duže vrijeme.
• Koristite samo priloženi mrežni adapter. Ako vaš
CD uređaj nema isporučen mrežni adapter, koristite
AC-E30HG mrežni adapter. Ne koristite nijedan
drugi mrežni adapter jer može uzrokovati kvar.
Polaritet priključka
Kad koristite AC adapter
Možete koristiti mrežno napajanje tako da na
uređaj spojite AC adapter.
na mrežnu utičnicu
• Ne dodirujte mrežni adapter mokrim rukama.
• Spojite mrežni na lako dostupnu utičnicu. Ako
primijetite neobične pojave u radu, odmah odspojite
mrežni adapter iz utičnice.
mrežni adapter
žaruljica OPR
punjač
na DC
IN 3V
15
4
Reprodukcija
Reprodukcija CD-a
1
Pritisnite preklopku OPEN s obje
strane kako biste otvorili pokrov
uređaja.
Najprije spojite slušalice s daljinskim
upravljačem na uređaj.
Na i (slušalice)
Ugodite glasnoću zakretanjem
regulatora VOL +/– na daljinskom
upravljaču.
VOL +/– regulator
Na CD uređaju
Nakon stavljanja CD-a u uložnicu u koraku 2,
pritisnite u i podesite glasnoću pritiskom na
tipke VOL +/–.
Preklopka OPEN
Slušalice s daljinskim upravljačem
2
VOL +/–
Stavite disk na uložnicu i zatvorite
pokrov.
Vađenje CD-a
Pritisnite središnju osovinu i izvadite disk iz
uložnice.
S naljepnicom
prema gore
Žaruljica OPR svijetli uzastopce crveno,
zeleno i narančasto.
3
16
Pritisnite u na daljinskom
upravljaču.
Oznaka p (disk) se pomiče i počinje
reprodukcija.
Boja žaruljice OPR mijenja se prema
formatu glazbenog izvora (1 str. 5) koji se
reproducira. Crvena: CD-DA format, zelena:
ATRAC3plus format, narančasta: MP3
format.
Osnovne funkcije (reprodukcija, zaustavljanje, pretraživanje)
Daljinski upravljač
Kontrolni kotačić
Tipka u
Tipka x
Za
Postupak na daljinskom upravljaču (postupak na uređaju je
opisan u zagradama)
Reprodukciju
Od prvog zapisa
Kad je reprodukcija zaustavljena, pritisnite i zadržite u
dok reprodukcija ne počne. (Kad je reprodukcija
zaustavljena, pritisnite i zadržite u dok reprodukcija ne
počne.)
Zaustavljanje
Pauza/nastavak reprodukcije
nakon pauze
Pritisnite u. (Pritisnite u.)
Zaustavljanje reprodukcije
Pritisnite x. (Pritisnite x/CHG.)
Nalaženje početka trenutnog
zapisa 1)
Jednom zakrenite kontrolni kotačić prema .. (Jednom
pritisnite ..)
Nalaženje početaka prethodnih
zapisa 1)
Zakrenite kontrolni kotačić prema . više puta.
(Pritisnite . više puta.)
Nalaženje početka sljedećeg
zapisa 1)
Jednom zakrenite kontrolni kotačić prema >. (Jednom
pritisnite >.)
Nalaženje početka sljedećih
zapisa 1)
Zakrenite kontrolni kotačić prema > više puta.
(Pritisnite > više puta.)
Pretraživanje prema natrag 1) 3)
Zakrenite kontrolni kotačić prema . i zadržite ga.
(Pritisnite i zadržite ..)
Pretraživanje prema naprijed 1) 3)
Zakrenite kontrolni kotačić prema > i zadržite ga.
(Pritisnite i zadržite >.)
Prelazak na sljedeće grupe 2)
Zakrenite kontrolni kotačić prema V! više puta držeći
ga pritisnutim u smjeru >. (Više puta pritisnite !
(grupa) +.)
Prelazak na prethodne grupe 2)
Zakrenite kontrolni kotačić prema v! više puta držeći
ga pritisnutim u smjeru >. (Više puta pritisnite !
(grupa) –.)
Pretraživanje
1) Ove funkcije mogu se koristiti tijekom reprodukcije i pauze.
2) Ove funkcije mogu se koristiti tijekom reprodukcije CD-a na kojem nisu audio datoteke.
3) Ovi postupci ne mogu se izvesti kod korištenja MP3 zapisa snimljenog na CD-R/RW disk u paketnom formatu.
Nastavlja se l
17
Blokiranje kontrola (HOLD)
Blokiranjem kontrola možete spriječiti neželjeno
aktiviranje funkcija uslijed slučajnog pritiskanja
kod nošenja uređaja. Žaruljica OPR trepće
pritisnete li bilo koju tipku kad je uključena
funkcija HOLD na uređaju.
1
Pomaknite preklopku HOLD na
daljinskom upravljaču ili na stražnjoj
strani uređaja u smjeru strelice.
Funkciju HOLD možete koristiti odvojeno
za daljinski upravljač i za uređaj. Primjerice,
čak i kad je funkcija HOLD aktivirana na
uređaju, možete upravljati uređajem
uporabom daljinskog upravljača ako ova
funkcija nije aktivirana i na njemu.
Traženje omiljenih
zapisa/datoteka
Traženje po listi grupa/
datoteka (List View)
Zapis/datoteku možete tražiti provjerom formata
glazbenog izvora te naziva grupa i datoteka.
1
Pritisnite SEARCH na daljinskom
upravljaču.
2
Zakrenite regulator VOL +/– za odabir
grupe, zatim pritisnite u.
Ako odaberete grupu na MP3 CD-u, itd.
pretraživanjem svih direktorija, zakrenite
kontrolni kotačić prema . ili >.
3
Zakrenite regulator VOL +/– za odabir
datoteke, zatim pritisnite u.
Počne reprodukcija odabrane datoteke.
Isključenje blokade tipaka
Pomaknite preklopku HOLD u smjeru
suprotnom od strelice.
Napomena
I uz uključenu HOLD funkciju, "HOLD" se neće
pojaviti na pokazivaču daljinskog upravljača.
Povratak na prethodni prikaz
Zakrenite kontrolni kotačić na daljinskom
upravljaču prema ., ili kontrolni kotačić
zakrenite prema v! držeći ga pritisnutim u
smjeru >.
Izlaz iz pretraživanja
Pritisnite x na daljinskom upravljaču.
18
Provjera informacija o
disku na pokazivaču
Možete provjeriti informacije o disku na
pokazivaču.
Ovisno o području u kojem ste kupili svoj CD
uređaj, početno podešeni jezik možda neće biti
"ENGLISH" (engleski). Ako je potrebno,
promijenite podešenje opcije LANGUAGE
(1 str. 27).
Prilikom reprodukcije MP3 diska s datotekama
koje sadrže ID3 tag, pojave se ID3 informacije.
(Ako nema ID3 informacija, prikazan je naziv
datoteke ili grupe.) (1 str. 5).
Napomene
• Znakovi A - Z, a - z, 0 - 9, i _ mogu biti prikazani na
ovom CD uređaju.
• Prije reprodukcije datoteke, CD uređaj čita sve
informacije o datotekama i grupama (ili mapama) na
CD disku. Pojavljuje se poruka "Reading". Ovisno o
sadržaju CD diska, može proći neko vrijeme za
učitavanje podataka.
• Ako datoteka ne pripada nijednoj grupi, na
pokazivaču se pojavi poruka "MP3 ROOT".
Provjera informacija na pokazivaču
Audio CD
Broj zapisa, proteklo vrijeme reprodukcije (broj
zapisa, izvođač)1)
Ukupni broj zapisa na CD-u, preostalo
vrijeme na CD-u (naziv albuma)1)
Animacijski prikaz
ATRAC CD/MP3 CD
Broj datoteke, naziv datoteke, izvođač, proteklo
vrijeme reprodukcije
Broj datoteke, naziv albuma, CODEC
informacije2), preostalo vrijeme tekuće
datoteke
Animacijski prikaz
Poravnajte
Funkcijska tipka
Funkcijski kotačić
Zakrenite funkcijski kotačić na daljinskom
upravljaču kako biste odabrali DSPL/MENU i
pritisnite funkcijsku tipku više puta.
1) Prilikom reprodukcije audio CD-a s tekstualnim
informacijama poput CD-TEXT, prikazane su
informacije u zagradama.
2) Prikazan je bit rate i frekvencija uzorkovanja. Kod
reprodukcije MP3 datoteke snimljene uz VBR
(variable bit rate), "VBR" se pojavljuje na
pokazivaču umjesto bit rate informacije. U nekim
slučajevima, "VBR" će se pojaviti u tijeku
reprodukcije, umjesto na početku.
19
Odabir načina reprodukcije (PLAY MODE)
Možete koristiti razne načine reprodukcije,
primjerice, odabrati željene zapise i slušati ih u
odabranom slijedu.
Detalje potražite na 1 str. 21.
Također možete odabrati i željeni način
ponavljanja reprodukcije (1 str. 23).
Poravnajte
Funkcijska tipka
Funkcijski kotačić
1
Tijekom reprodukcije zakretanjem
funkcijskog kotačića na daljinskom
upravljaču odaberite P MODE/] i
pritisnite funkcijsku tipku za odabir
opcije reprodukcije.
Odabrana opcija reprodukcije svijetli ili
trepće.
Ako opcija reprodukcije trepće, pritisnite
u.
Za povratak na standardnu reprodukciju
Zakrenite funkcijski kotačić na daljinskom
upravljaču na P MODE/] i pritisnite
funkcijsku tipku više puta dok opcija
reprodukcije ne nestane.
20
Načini reprodukcije (PLAY MODE)
Oznaka na pokazivaču
Objašnjenje
Bez oznake
Svi zapisi na disku se reproduciraju redom kojim su i snimljeni.
Kod ATRAC CD/MP3 CD-a slijed reprodukcije je različit u skladu s
podešenjem opcije "PLAY ORDER" u izborniku OPTION.
!
Reproduciraju se sve datoteke u odabranoj grupi ili svim grupama (samo
ATRAC CD/MP3 CD) (1 str. 22).
1
Tekući zapis se reproducira jednom.
SHUF
Svi zapisi na disku reproduciraju se jednom u slučajnom redoslijedu.
!SHUF
Sve datoteke u odabranoj grupi reproduciraju se jednom u slučajnom
redoslijedu (samo ATRAC CD/MP3 CD) (1 str. 22).
t
Reproduciraju se zapisi s Bookmark oznakama. Njihova se reprodukcija
odvija prema broju zapisa a ne prema redu dodavanja Bookmark oznaka
(1 str. 22).
=
Reproduciraju se zapisi u odabranoj m3u reprodukcijskoj listi* (samo MP3
CD) (1 str. 22).
a00
Najčešće reproducirani zapisi na disku se reproduciraju od desetog do
prvog.
a00 SHUF
Reprodukcija najviše 32 zapisa koje uređaj automatski memorira kao
najčešće slušane u slučajnom redoslijedu.
PGM
Reprodukcija do 64 zapisa u programiranom slijedu (1 str. 23).
INTRO
Jedna reprodukcija oko prvih 10 sekundi svih zapisa iza tekućeg. Zakrenete
li funkcijski kotačić za odabir P MODE/] te pritisnete funkcijsku tipku
tijekom INTRO reprodukcije, možete slušati tekući zapis do kraja.
* "m3u play list" je datoteka u kojoj se nalazi redoslijed reprodukcije MP3 zapisa. Za korištenje funkcije
reprodukcijske liste, snimite MP3 datoteke na CD-R/RW disk pomoću softvera koji podržava m3u format.
Možete reproducirati prvih osam lista (razvrstanih prema nazivu datoteke) vidljivih na pokazivaču CD uređaja.
Nastavlja se l
21
Reprodukcija grupa
Uklanjanje oznaka
1
Za vrijeme reprodukcije označenog zapisa,
pritisnite i zadržite u na daljinskom
upravljaču dok t ne nestane s pokazivača.
2
3
U koraku 1 poglavlja "Odabir načina
reprodukcije (PLAY MODE)" (1 str.
20), odaberite "!" ili "! SHUF".
Zakrenite regulator VOL +/– za odabir
grupe.
Odaberete li grupu na MP3 disku, itd.
pretraživanjem svih direktorija, zakrenite
kontrolni kotačić prema . ili >.
Odaberete li grupu unutar istog direktorija,
zakrenite regulator VOL +/–.
Pritisnite u na 2 sekunde ili duže.
Počinje reprodukcija svih datoteka u
odabranoj grupi.
Napomene
• Ako pokušate označiti zapise na 11-om CD-u (ili
šestom za ATRAC/MP3 CD-e), oznake s prvog CDa će se izbrisati.
• Sve oznake bit će obrisane iz memorije ako
isključite sve izvore napajanja ili nastavite
reprodukciju s akumulatorskom baterijom dok je
prikazano "Lo Batt" bez punjenja baterije.
Reprodukcija omiljene
play liste (m3u play list play)
1
U koraku 1 poglavlja "Odabir načina
reprodukcije (PLAY MODE)"
(1 str. 20), odaberite = (play list).
2
Zakrenite kontrolni kotačić na
daljinskom upravljaču prema . ili
> za odabir željene play liste.
3
Pritisnite u.
Napomena
Ako grupa ne sadrži zapise, na pokazivaču se pojavi
poruka "Invalid".
Reprodukcija omiljenih
zapisa (Bookmark play)
1
Za vrijeme reprodukcije zapisa kojem
želite dodati oznaku, pritisnite i
zadržite u na daljinskom upravljaču
dok oznaka t lagano ne zatrepće.
2
Želite li dodati još oznaka, ponovite
korak 1.
Možete označiti do 99 zapisa za do 10 audio
CD-a i do 999 zapisa za do 5 ATRAC CD-a/
MP3 CD-a.
3
U koraku 1 poglavlja "Odabir načina
reprodukcije (PLAY MODE)" (1 str.
20), odaberite t (BOOKMARK).
4
Pritisnite u.
22
Reprodukcija zapisa u
željenom redoslijedu
Isključenje PGM reprodukcije
(PGM play)
Ponavljanje reprodukcije
zapisa (Repeat play)
1
Dok je reprodukcija zaustavljena,
zakrenite funkcijski kotačić na
daljinskom upravljaču na P MODE/] i
pritisnite funkcijsku tipku više puta
dok ne počne treptati "PGM".
Naziv zapisa ili datoteke
Redoslijed
reprodukcije
2
Zakrenite regulator VOL +/– za odabir
zapisa, zatim pritisnite i zadržite tipku
u dok se prikaz na pokazivaču ne
promijeni.
Kod reprodukcije ATRAC CD/MP3 CD-a:
Možete također odabrati datoteku u drugoj
grupi zakretanjem kontrolnog kotačića
prema V! ili v! držeći ga pritisnutim u
smjeru >.
3
Ponovite korak 2 za odabir zapisa u
željenom redoslijedu.
Možete odabrati najviše 64 zapisa. Po
završetku unosa 64-og zapisa, na
pokazivaču se pojavi broj prvog odabranog
zapisa (audio CD), odnosno naziv datoteke
(ATRAC CD/ MP3 CD).
Odaberete li 65 ili više zapisa, prvi odabrani
zapisi se brišu jedan po jedan.
4
Pritisnite u
Počinje reprodukcija u odabranom slijedu.
Pritisnite x.
1
Zakrenite funkcijski kotačić na
daljinskom upravljaču na P MODE/] i
pritisnite funkcijsku tipku više puta za
odabir načina reprodukcije koji želite
ponavljati (1 str. 21).
2
Pritisnite i zadržite funkcijsku tipku
dok se ne pojavi ] (ponavljanje).
Ponavlja se odabrani način reprodukcije.
Za povratak na standardnu reprodukciju
Zakrenite funkcijski kotačić na daljinskom
upravljaču na P MODE/], zatim pritisnite i
zadržite funkcijsku tipku dok ne nestane ].
Provjera programa
1
2
Kad je uređaj zaustavljen, funkcijskim
kotačićem daljinskog upravljača odaberite P
MODE/] i pritisnite funkcijsku tipku više
puta dok ne počne treptati "PGM". Zatim
pritisnite i zadržite u na daljinskom
upravljaču za promjenu prikaza.
Svaki put kad pritisnete i zadržite u na
daljinskom upravljaču za promjenu prikaza,
prikazani su zapisi u slijedu reprodukcije.
23
Podešavanje zvučnog
ugođaja
3
Zakrenite i zadržite kontrolni kotačić
prema . ili > na 2 sekunde ili
duže za odabir željenog
frekvencijskog područja.
Prvo se pojavi "Low".
Postoje tri frekvencijska područja: "Low"
(niski tonovi), "Mid" (srednji tonovi) i "Hi"
(visoki tonovi).
4
Više puta zakrenite kontrolni kotačić
prema . ili > za odabir oblika
zvučnog vala.
Postoje 3 opcije pohranjene u memoriju za
svako frekvencijsko područje.
Detalje o podešavanju SOUND parametara
potražite na 1 str. 25.
Odabir zvučnog ugođaja
Možete podesiti opciju "EQUALIZER" i/ili
"CLEARBASS". Podesite li obje istodobno, uz
željeni zvučni ugođaj možete uživati i u
naglašenijim basovima.
1
Zakrenite funkcijski kotačić na
daljinskom upravljaču na SOUND.
2
Pritisnite funkcijsku tipku više puta
dok se ne pojavi "EQUALIZER" ili
"CLEARBASS".
3
Pritisnite u.
4
Zakrenite kontrolni kotačić prema
. ili > za odabir željenog
zvučnog ugođaja.
5
Pritisnite u.
Frekvencijsko područje
5
Regulatorom VOL +/– podesite
glasnoću.
Glasnoća se može podesiti u 7 razina.
Glasnoća
6
Ponovite korake od 3 do 5 za
podešavanje preostalih dvaju
frekvencijskih područja.
Za svako frekvencijsko područje moguće je
odabrati zvučni ugođaj provjerom oblika
zvučnog vala na pokazivaču.
7
Pritisnite u.
1
Zakrenite funkcijski kotačić na
daljinskom upravljaču na SOUND,
zatim pritisnite funkcijsku tipku više
puta dok se ne pojavi "EQUALIZER"
te pritisnite u.
Pritisnite x na daljinskom upravljaču.
Zakrenite kontrolni kotačić prema
. ili > više puta za odabir opcije
"CUSTOM" i pritisnite u.
• Ako je zvuk izobličen kad pojačate glasnoću,
smanjite je.
• Možete čuti razliku u glasnoći između samostalnog
("CUSTOM") i ostalih podešenja zvučnog ugođaja.
Podesite glasnoću po želji.
Samostalno podešavanje
zvučnog ugođaja
2
24
Za povratak na prethodni izbornik
Za isključenje procesa podešavanja
Pritisnite x na daljinskom upravljaču na dvije
sekunde ili duže.
Napomene
Opcije izbornika SOUND
Za povratak na prethodni izbornik, pritisnite x na daljinskom upravljaču. Za prekid podešavanja,
pritisnite x na daljinskom upravljaču na dvije sekunde ili duže.
Parametar
Opcije (5: Standardno podešenje)
EQUALIZER
(podešenja ekvilizatora)
5 OFF
CLEARBASS
(podešenja basova)
Standardna kvaliteta zvuka
SOFT
Za vokale, uz naglašene srednje tonove
ACTIVE
"Življi" zvuk, uz naglašene visoke i niske tonove
HEAVY
Snažan zvuk uz još naglašenije visoke i niske tonove no kod
ACTIVE podešenja.
CUSTOM
Korisničko podešenje zvuka (detalji na 1 str. 24)
5 OFF
BASS 1
Standardna kvaliteta zvuka
Naglašeni basovi.
BASS 2
Naglašeniji basovi no kod opcije BASS 1.
BASS 3
Naglašeniji basovi no kod opcije BASS 2.
Napomena
Promijenite li podešenje opcije EQUALIZER nakon podešavanja CLEARBASS, prednost ima podešenje opcije
EQUALIZER.
Prilikom podešavanja opcija EQUALIZER i CLEARBASS, prvo podesite EQUALIZER.
25
Dodatna podešavanja
Detalje o podešavanju OPTION parametara
potražite na 1 str. 27.
Podešavanje raznih
funkcija
Možete podesiti razne funkcije poput jezika
izbornika i slijeda reprodukcije grupa/datoteka.
1
Pritisnite i zadržite tipku DSPL/MENU
dok se ne pojavi izbornik.
2
Zakrenite kontrolni kotačić prema
. ili > za odabir opcije koju
želite podesiti, zatim pritisnite u.
3
Zakrenite kontrolni kotačić prema
. ili > za odabir željenog
podešenja, zatim pritisnite u.
Kad podešavate "LANGUAGE" ili "PLAY
ORDER", ponovite korak 3.
26
Opcije izbornika OPTION
Za povratak na prethodni izbornik, pritisnite x. Za prekid podešavanja, pritisnite x na dvije sekunde
ili duže.
Parametar
Opcije (5: Standardno podešenje)
LANGUAGE
(Jezik izbornika, itd.)
MENU
5 ENGLISH
FRENCH
Odabir jezika izbornika, poruka
upozorenja, itd.
GERMAN
ITALIAN
JAPANESE*
KOREAN*
PORTUGUESE
RUSSIAN
S.CHINESE*
SPANISH
T.CHINESE*
TEXT 4)
5 AUTO
ENGLISH
FRENCH
* Samo D-NE20LS
Odabir jezika prikaza CD-TEXT, ID3
tag informacija, itd.
Odaberete li "AUTO", možete
pročitati tekst na sljedećim jezicima.
GERMAN
ITALIAN
JAPANESE*
KOREAN*
PORTUGUESE
RUSSIAN
S.CHINESE*
SPANISH
T.CHINESE*
G-PROTECTION
(Za sprječavanje
preskakanja zvuka)
51
AVLS 2)
(Ograničenje glasnoće)
5 OFF
1) 4)
2
ON
* Samo D-NE20LS
Zaštita od preskakanja uz visoku kvalitetu CD zvuka.
Viša razina zaštite od preskakanja.
Glasnoća se može podešavati po želji.
Maksimalna glasnoća je ograničena radi zaštite sluha.
Nastavlja se l
27
Parametar
Opcije (5: Standardno podešenje)
TIMER
(Timer za isključenje
uređaja)
5 OFF
AUDIO OUT 4)
(Vanjski audio izlaz)
5 HEADPHONE
Odaberite ovu opciju kad spojite isporučene slušalice.
LINE OUT
Odaberite ovu opciju kad audio kabelom spojite druge
uređaje, primjerice aktivne zvučnike (1 str. 30).
BEEP
(Zvuk izvođenja funkcije)
ON
5 ON
OFF
SEAMLESS 3) 4)
5 OFF
(Kontinuirana reprodukcija)
ON
POWER SAVE
(Svjetlo pokazivača na
daljinskom upravljaču i
žaruljica OPR na uređaju)
4)
PLAY ORDER 4)
(Slijed reprodukcije)
5 OFF
Timer je isključen.
1-99 min
Tijekom rukovanja uređajem čuje se zvučni signal.
Zvučni signal je isključen.
Disk se reproducira onako kako je i snimljen, uključujući i
praznine između zapisa.
Zapisi se reproduciraju bez praznina.
Pokazivač daljinskog upravljača svijetli oko 10 sekundi,
zatim se isključi. Žaruljica OPR na uređaju ostane svijetliti.
1
Ne svijetli ni pokazivač daljinskog upravljača ni žaruljica
OPR na uređaju.
2
Ne svijetli ni pokazivač daljinskog upravljača ni žaruljica
OPR na uređaju. Također nisu aktivna SOUND podešenja.
TRACK
GROUP
5 NORMAL
DIRECTION
(Promjena smjera prikaza
na pokazivaču)
5 NORMAL
CD-EXTRA 4) 5)
(Reprodukcija prema
formatu diska)
5 OFF
REVERSE
ON
Reprodukcija izvora redom kakvim je
snimljen.
ID3tagTNO
Reprodukcija prema slijedu brojeva ID3
oznaka.
FILE NAME
Reprodukcija prema abecednom slijedu
naziva datoteka.
5 OFF
ON
28
Više puta zakrenite regulator VOL +/– na
daljinskom upravljaču za produljenje ili
skraćivanje vremena u koracima od 5
minuta, ili nastavite zakretati regulator
VOL +/– za produljenje ili skraćivanje
vremena u koracima od 1 minute.
Standardno je podešenje "10 min".
Reprodukcija izvora redom kakvim je
snimljen.
Reprodukcija prema abecednom slijedu
naziva grupa.
Znakovi na pokazivaču prikazuju se u normalnom smjeru.
Znakovi se pojavljuju na pokazivaču u obrnutom smjeru
kako biste ih mogli čitati sa suprotne strane. Kad podesite
CUSTOM opcije za EQALIZER podešenja, regulator VOL
+/– na daljinskom upravljaču funkcionira u suprotnom
smjeru.
Podesite na "OFF" za standardnu reprodukciju diska s CDExtra podacima.
Ako se disk s CD-Extra podacima ne može reproducirati,
odaberite "ON".
Parametar
Opcije (5: Standardno podešenje)
ANIMATION
(Odabir animacijskog
prikaza)
5 OFF
ON
Podesite na "OFF" za standardnu reprodukciju diska s CDExtra podacima.
Ako se disk s CD-Extra podacima ne može reproducirati,
odaberite "ON".
1) Ovisno o kupljenom modelu, na daljinskom upravljaču je prikazano "G-PRO".
2) AVLS je skraćenica od "Automatic Volume Limiter System", odnosno, "Sustav automatskog ograničenja
razine glasnoće".
3) Ova funkcija može se koristiti samo za ATRAC CD diskove.
4) Ovaj parametar može se podesiti samo kad je uređaj zaustavljen.
5) Ova funkcija može se koristiti samo za Audio i CD-Extra CD diskove.
Napomene
• Čak i ako je opcija "G-PROTECTION" podešena na "2", zvuk može preskakati:
− ako je CD uređaj izložen jačem kontinuiranom udarcu od očekivanog,
− prilikom reprodukcije zaprljanog ili ogrebenog diska, ili
− prilikom reprodukcije CD-R/CD-RW diska loše kvalitete ili ako postoji problem s uređajem na kojem je disk
snimljen/softverom za snimanje.
• Čak i ako je opcija "SEAMLESS" podešena na "ON", zapisi se možda neće reproducirati kontinuirano, ovisno
o tome kako je disk snimljen.
29
Spajanje dodatnih
uređaja
Ovaj CD-uređaj možete spojiti na stereo sustav
ili kasetofon radi reprodukcije ili snimanja na
kasetu i MiniDisc. Detalje možete potražiti u
uputama za uporabu isporučenim s priključenim
uređajem.
Prije spajanja i promjene podešenja objašnjenih
u nastavku, isključite sve komponente.
Spojeni uređaj*
Podešenje
Slušalice
HEADPHONE
Uređaj priključen spojnim
kabelom
LINE OUT
Kad spojite drugi uređaj, podesite ovu opciju na
"LINE OUT". Kad odaberete "LINE OUT",
glasnoću nije moguće podesiti ni na CD uređaju
ni daljinskim upravljačem. Također ne rade
funkcije zvuka.
* Kod spajanja drugog uređaja pomoću digitalnog
spojnog kabela, nije potrebno odabrati podešenje jer
će se promijeniti automatski.
Napomena
na i (slušalice)/
LINE OUT
(OPTICAL)
optički digitalni
spojni kabel
(nije isporučen)
spajanje kabela
(mini-priključak,
nije isporučen)
lijevi (bijeli)
desni (crveni)
MiniDisc rekorder, AV
pojačalo, aktivni
zvučnik, kasetofon, itd.
Kad promijenite podešenje za "AUDIO OUT" u
izborniku OPTION kako bi se zvuk
reproducirao na spojenom uređaju. Podešenja za
"AUDIO OUT" su prikazana u nastavku. Za
izvođenje tih podešenja pogledajte 1 str. 26,
28.
30
• Prije reprodukcije CD-a smanjite glasnoću spojenog
uređaja zbog mogućeg oštećenja zvučnika.
• Kod snimanja koristite mrežni adapter. Ako koristite
akumulatorsku ili suhu bateriju, mogla bi se
isprazniti prije završetka snimanja.
• Ovaj CD-uređaj koristi sustav Serial Copy
Managament koji omogućuje izradu samo jedne
digitalne kopije.
• Prilikom snimanja ili reprodukcije ATRAC/MP3
CD-a, optički digitalni signali ne izlaze putem
priključka i/LINE OUT (OPTICAL). Kod
snimanja ili reprodukcije ATRAC/MP3 CD-a
pomoću spojenog uređaja, koristite samo analogni
spojni kabel.
• Kad koristite optički digitalni spojni kabel, podesite
CD uređaj u stanje pauze prije početka snimanja
CD-a na MiniDisc, DAT, itd.
• Za snimanje visokokvalitetnog CD zvuka, podesite
"G-PRO (G-PROTECTION)" na "1" u izborniku
OPTION.
Dodatne informacije
U slučaju problema
Ako i nakon provjere sljedećih savjeta ne možete otkloniti problem, kontaktirajte svog Sony
dobavljača.
Napajanje
Simptom
Uzrok i/ili rješenje
Nije moguće napuniti akumulatorsku
bateriju.
c Akumulatorska baterija nije uložena u baterijski pretinac. Uložite
je. (1 str. 11)
c Priključci punjača su prljavi. Obrišite ih suhom mekom krpom
(1 str. 35).
c U tijeku je reprodukcija CD-a. Isključite uređaj (1 str. 17).
c CD uređaj nije pravilno stavljen na punjač. Čvrsto priključite uređaj
na punjač pazeći da svijetli žaruljica OPR (1 str. 11)
Zvuk
Simptom
Uzrok i/ili rješenje
Glasnoća se ne pojačava čak i ako
c Opcija "AVLS" je uključena ("ON"). Isključite je ("OFF").
više puta zakrenete regulator VOL +/–
(1 str. 27)
na daljinskom upravljaču prema + (ili c Opcija "AUDIO OUT" je podešena na "LINE OUT". Podesite je na
više puta pritisnete VOL + na uređaju).
"HEADPHONE" (1 str. 28).
Nema zvuka ili se čuje šum.
c Čvrsto spojite slušalice.
c Priključci slušalica su zaprljani. Povremeno ih obrišite suhom
krpom.
Nije moguće podesiti glasnoću.
c Opcija "AUDIO OUT" je podešena na "LINE OUT". Podesite
glasnoću regulatorom na spojenom uređaju, ili podesite "AUDIO
OUT" na "HEADPHONE" (1 str. 28).
Iz uređaja se čuje šuštanje.
c Čvrsto zatvorite poklopac pretinca za baterije. (1 str. 11)
Kod uporabe uređaja sa spojenim
c Opcija "AUDIO OUT" je podešena na "LINE OUT". Podesite
stereo sustavom, zvuk je izobličen ili sa
glasnoću spojenog uređaja (1 str. 28).
smetnjama.
c Opcija "AUDIO OUT" je podešena na "HEADPHONE". Podesite
glasnoću na CD uređaju (1 str. 28).
Nije moguće podesiti EQUALIZER
parametre.
c Opcija "POWER SAVE" je podešena na "2" (1 str. 28).
Nastavlja se l
31
Rukovanje/Reprodukcija
Simptom
Uzrok i/ili rješenje
Vrijeme reprodukcije je prekratko. CD c Koristili ste manganske baterije. Koristite alkalne.
reprodukcija se ne pokreće.
c Zamijenite suhu bateriju novom LR6 (veličina AA) alkalnom
baterijom (1 str. 13).
c Napunite i ispraznite akumulatorske baterije nekoliko puta
(1 str. 11).
Nije moguća reprodukcija nekih
zapisa.
c Pokušali ste reproducirati datoteke snimljene u formatu koji nije
kompatibilan s ovim CD uređajem (1 str. 5).
c Promijenite podešenje opcije "CD-EXTRA" u izborniku OPTION
(1 str. 28).
Na pokazivaču se pojavi "Lo Batt" i
CD ne započinje s reprodukcijom.
c Akumulatorska baterija je potpuno ispražnjena. Napunite je
(1 str. 11).
c Zamijenite suhu bateriju novom LR6 (veličina AA) alkalnom
baterijom. (1 str. 13).
Na pokazivaču se pojavljuje oznaka
“Hi DC in”.
c Koristili ste adapter jači od isporučenog ili preporučenog. Koristite
isključivo isporučeni mrežni adapter ili kabel za akumulator
naveden u poglavlju "Dodatni pribor". (1 str. 36).
CD ne započinje reprodukciju ili se na c CD je zaprljan ili oštećen. Očistite ga ili zamijenite.
pokazivaču pojavljuje “No Disc”
c Umetnite disk s naljepnicom prema gore. (1 str. 16)
iako ste umetnuli disk.
c Došlo je do kondenzacije vlage. Ostavite uređaj nekoliko sati dok
vlaga ne ispari.
c Dobro zatvorite poklopac baterijskog pretinca. (1 str. 11).
c Provjerite je li baterija pravilno umetnuta (1 str. 11, 13).
c Čvrsto spojite priključak mrežnog adaptera u zidnu utičnicu.
(1 str. 15).
c Pritisnite u najmanje jednu sekundu ili više nakon spajanja
mrežnog adaptera.
c CD-R/CD-RW je prazan.
c Uređaj ili softver za snimanje CD-R/CD-RW diskova ne
funkcionira ispravno.
Žaruljica OPR trepće kod pritiska na c Tipke su blokirane. Pomaknite preklopku HOLD natrag. (1 str. 18).
tipku i CD ne počinje s reprodukcijom.
32
Simptom
Uzrok i/ili rješenje
Reprodukcija počinje od mjesta na
c Aktivna je funkcija resume. Za pokretanje reprodukcije od prvog
kojem je zaustavljena (funkcija resume). zapisa, pritisnite i zadržite u dok ne započne reprodukcija prvog
zapisa ili otvorite pokrov CD uređaja (1 str. 17). Ili, uklonite sve
izvore napajanja, i zatim ponovo umetnite bateriju ili priključite
mrežni adapter.
Tijekom reprodukcije ATRAC ili MP3
CD-a, CD se ne okreće no zvuk se
čuje normalno.
c CD uređaj zaustavlja okretanje ATRAC3/MP3 CD-a tijekom
reprodukcije kako bi smanjio potrošnju energije. Ne radi se o
kvaru.
Nakon pritiska tipke u ili zatvaranja c CD-R/CD-RW ne sadrži ATRAC3plus/MP3 datoteke.
pokrova CD uređaja, na pokazivaču je c Uložen je CD-R/CD-RW s kojeg su izbrisani podaci.
prikazana poruka "No File".
c CD je zaprljan.
Oznake na LCD pokazivaču su teško
vidljive ili se usporeno prikazuju.
c Upotrebljavate uređaj na previsokoj (preko 40°C) ili na preniskoj
(ispod 0°C) temperaturi. Pokazivač će opet normalno raditi na
sobnoj temperaturi.
Na pokazivaču daljinskog upravljača c CD uređaj je u pripravnom stanju Bookmark reprodukcije.
brzo trepće t, i ne možete pronaći
Promijenite PLAY MODE podešenje na standardnu reprodukciju
početak zapisa ili određeni dio zapisa.
(bez prikaza) (1 str. 21).
Premda niste odabrali Bookmark
reprodukciju, t (Bookmark) trepće.
c Ako ste odabrali neki drugi način reprodukcije osim Bookmark
reprodukcije, oznaka t (Bookmark) trepće.
Reprodukcija se iznenada zaustavlja.
c Podešen je timer za isključenje uređaja. Podesite "TIMER" na
"OFF" (1 str. 28).
c Korištena akumulatorska baterija ili suha baterija je potpuno
prazna. Napunite akumulatorsku bateriju (1 str. 11) ili zamijenite
suhu bateriju novom LR6 (veličina AA) alkalnom baterijom.
(1 str. 13).
Uređaj ne radi i na pokazivaču
daljinskog upravljača je vidljivo 8
brojeva ili slova.
c To se može dogoditi, ovisno o disku koji koristite. Uklonite sve
izvore napajanja i zatim umetnite bateriju ili ponovo spojite mrežni
adapter. Pokušajte ponovo koristiti uređaj. Ako tako ne riješite
problem, obratite se najbližem Sony prodavatelju.
Nastavlja se l
33
Ostalo
Simptom
Uzrok i/ili rješenje
Tijekom snimanja s optičkom
digitalnom vezom, ne može se
pravilno snimiti broj zapisa.
c Ponovno snimite broj zapisa uporabom MiniDisc rekordera, DAT
rekordera, itd.
c Pogledajte upute isporučene s uređajem za snimanje. Podesite
glasnoću na uređaju.
Pri zatvaranju pokrova CD uređaja,
disk se počinje okretati.
c CD uređaj čita informacije s diska. To nije kvar.
Ne možete pravilno upravljati CD
uređajem pomoću daljinskog
upravljača.
c Slučajno ste zadržali pritisnutima tipke na uređaju.
c Daljinski upravljač nije čvrsto priključen.
34
Održavanje
Tehnički podaci
Čišćenje kućišta
Sustav
Koristite krpu lagano navlaženu u vodi ili
otopini blagog deterdženta. Nemojte koristiti
alkohol, benzin ili razrjeđivač.
Digitalni audio sustav za kompaktni disk
Čišćenje priključaka
Ako se na priključcima na punjaču ili CDuređaju nakupi nečistoća, baterije se neće moći
pravilno napuniti. Priključke povremeno očistite
vatiranim štapićem ili suhom krpom, kao što je
naznačeno na slici.
Laserska dioda
Materijal: GaAlAs
Valna duljina: λ = 770 - 800 nm
Trajanje emisije: Kontinuirano
Laserski izlaz: manje od 44,6 µW
(Ovaj izlaz predstavlja vrijednost izmjerenu na
udaljenosti 200 mm od leća objektiva na optičkom
senzoru s otvorom 7 mm.)
D-A konverzija
1-bitna kvarcna kontrola vremenske osi
Priključci
Frekvencijski odziv
20 - 20 000 Hz
dB (mjereno po standardu JEITA)
Izlaz (pri 3 V ulazne razine)
Linijski izlaz (stereo mini-priključak)
Izlazna razina 0,7 V rms pri 47 Ω
Preporučena impedancija tereta preko 10 kΩ
Priključak za slušalice (stereo mini-priključak)
Približno 5 mW + približno 5 mW pri 16 Ω
(Približno 1,5 mW + približno 1,5 mW pri 16 Ω)∗
* Za europsko tržište
Optički digitalni izlaz (optički izlazni priključak)
Izlazna razina: –21 - –15 dBm
Valna duljina: 630 - 690 nm na najvišoj razini
Napajanje
• Sony NH-14WM akumulatorska baterija:
1,2 V DC x 1
• LR6 (AA) baterija: 1,5 V DC x 1
• Mrežni adapter (DC IN 3V priključak):
220 V, 50 Hz (Model za kinesko tržište)
120 V, 60 Hz (Model za meksičko tržište)
• Nazivna struja: 1A
Radna temperatura
5° C - 35° C
Dimenzije (š/v/d) (bez dijelova koji strše i
kontrola)
Oko 127 x 13,1 x 132,5 mm
Masa (bez pribora)
Oko 116 g
Američki i strani patenti imaju licencu Dolby
Laboratories.
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjenama bez
prethodne najave. Proizvođač ne prihvaća odgovornost
za eventualne tiskarske pogreške.
35
Dodatni pribor
Mrežni adapter
AC-E30HG*
Sustav aktivnih zvučnika
SRS-Z1
SRS-Z30
Kabel automobilskog
akumulatora
DCC-E345
Kabel automobilskog
akumulatora s priborom za
spajanje u vozilu
DCC-E34CP
Pribor za spajanje u vozilu
CPA-9C
Spojni kabel
RK-G129
RK-G136
Slušalice
MDR-EX71SL
MDR-Q55SL
* Specifikacije mrežnog adaptera će se razlikovati,
ovisno o regiji. Provjerite lokalni napon i oblik
priključka prije kupnje.
Vaš dobavljač možda neće imati sav dodatni
pribor. Pitajte koji je dodatni pribor dostupan u
Vašoj zemlji.
Download PDF

advertising