2-318-333-12 (1)
D-NE920/NE920LS
Upute za uporabu
Atrac CD Walkman
Prijenosni
CD uređaj
© 2004 Sony Corporation
UPOZORENJE
Za sprječavanje požara ili
električkog udara, ne izlažite
uređaj kiši ili vlazi.
Ne smještajte uređaj u skučene prostore kao
što su ormarić za knjige ili ugrađena vitrina.
Za sprječavanje požara, ne prekrivajte otvore
za prozračivanje uređaja novinama,
stolnjacima, zavjesama itd. Isto tako, na
uređaj ne stavljajte upaljene svijeće.
Za sprječavanje požara ili električnog udara,
na uređaj ne stavljajte predmete ispunjene
tekućinom, npr. vaze.
OPREZ
Uporaba optičkih instrumenata s ovim
uređajem predstavlja opasnost za vid.
Neke zemlje imaju pravila o odlaganju
baterija koje se koriste za napajanje ovog
uređaja. Molimo da provjerite važeće zakone
u Vašoj zemlji.
OPREZ
• PRI OTVARANJU UREĐAJA EMITIRA
SE NEVIDLJIVO LASERSKO ZRAČENJE
• NE GLEDAJTE IZRAVNO U LASERSKU
ZRAKU I NE ISPITUJTE JE IZRAVNO
POMOĆU OPTIČKIH INSTRUMENATA
• UREĐAJ KLASE 1M NEVIDLJIVO
LASERSKO ZRAČENJE KOD
OTVORENOG UREĐAJA
• NE GLEDAJTE IZRAVNO U ZRAKU
OPTIČKIM INSTRUMENTIMA
Valjanost CE označavanja je ograničeno samo
na zemlje u kojima je ono zakonski propisano,
uglavnom u zemljama Europske ekonomske
zajednice.
2
Za korisnika
Oznaka modela nalazi se na stražnjoj strani
uređaja, a serijski broj je naveden s unutrašnje
strane pokrova. Te brojeve zapišite na donje linije i
navedite ih prilikom pozivanja Sony prodavatelja u
vezi s ovim proizvodom.
Oznaka modela ________________________
Serijski broj __________________________
Ovaj uređaj je provjeren i zadovoljava zahtjeve
digitalnih uređaja klase B prema FCC propisima,
poglavlje 15. Ova ograničenja postoje radi zaštite od
štetnog utjecaja smetnji na postojeću instalaciju. Ovaj
aparat stvara, koristi i emitira energiju u području
radijskih frekvencija i, ako nije ugrađen ili ako se ne
koristi prema uputama, može uzrokovati štetne
smetnje kod radijskih komunikacija. Naravno, nije
moguće jamčiti da se smetnje neće pojaviti kod
određene vrste instalacija. Ako ovaj aparat uzrokuje
štetne smetnje kod radijskog i televizijskog prijema,
što se može ustanoviti isključenjem i uključenjem
aparata, korisniku predlažemo uklanjanje smetnji na
jedan od sljedećih načina:
− Zakrenite ili promijenite položaj prijemne antene.
− Odmaknite aparat od prijemnika.
− Priključite aparat na zidnu utičnicu koja je udaljena
od zidne utičnice na koju je priključen prijemnik.
− Zatražite pomoć od prodavača ili iskusnog
radijskog, odnosno TV tehničara.
Bilo kakve promjene ili preinake koje nisu izričito
odobrene u ovom priručniku, mogu uzrokovati
probleme pri uporabi uređaja.
Sadržaj
Izradite vlastiti ATRAC CD ...................... 4
Podešavanje zvučnog ugođaja ............. 26
Koji se diskovi mogu reproducirati na
ovom uređaju? ................................................. 5
Odabir zvučnog ugođaja ................................ 26
Samostalno podešavanje zvučnog ugođaja ... 27
Opcije izbornika SOUND .............................. 28
Mjere opreza ............................................ 7
O sigurnosti...................................................... 7
O CD uređaju ................................................... 7
O rukovanju diskovima ................................... 7
O slušalicama ................................................... 7
Kako započeti s radom
Provjera isporučenog pribora ................. 8
Pregled dijelova i kontrola ...................... 9
Priprema izvora napajanja
(punjiva baterija).................................... 11
Korištenje suhe baterije ................................. 13
Provjera preostalog kapaciteta baterije ......... 14
Kad koristite AC adapter ............................... 15
Reprodukcija
Reprodukcija CD-a ................................ 16
Osnovne funkcije (reprodukcija, zaustavljanje,
pretraživanje) .................................................. 17
Blokiranje kontrola (HOLD) ......................... 18
Traženje omiljenih zapisa/datoteka...... 18
Traženj prema grupi (File View)................... 18
Traženje po listi grupa/ datoteka
(List View) ..................................................... 18
Provjera informacija o disku na
pokazivaču ..................................................... 20
Odabir načina reprodukcije
(PLAY MODE) ......................................... 22
Načini reprodukcije (PLAY MODE) ............ 23
Reprodukcija grupa........................................ 24
Reprodukcija omiljenih zapisa
(Bookmark play) ............................................ 24
Reprodukcija omiljene play liste
(m3u play list play)......................................... 25
Reprodukcija zapisa u željenom redoslijedu
(PGM play) .................................................... 25
Ponavljanje reprodukcije zapisa
(Repeat play).................................................. 26
Dodatna podešavanja ............................. 29
Podešavanje raznih funkcija .......................... 29
Opcije izbornika OPTION ............................. 30
Spajanje dodatnih uređaja .................... 34
Dodatne informacije
U slučaju problema ................................ 35
Održavanje.............................................. 39
Tehnički podaci ...................................... 39
Dodatni pribor ........................................ 40
Ovaj priručnik pruža informacije o uporabi CD
uređaja. Detalje o isporučenom softveru SonicStage
potražite u uputama za instalaciju i rukovanje.
Napomena za korisnike
O isporučenom softveru
Ovisno o vrsti teksta i znakovima, tekst prikazan u
SonicStage prozoru možda neće biti ispravno
prikazan. Razlog tome mogu biti:
− Ograničenja spojenog uređaja.
− Nepravilnosti u radu uređaja.
Upute u ovom priručniku uglavnom opisuju kontrole
na daljinskom upravljaču.
Ovisno o regiji u kojoj koristite ovaj uređaj, oznake
prikazane na daljinskom upravljaču mogu se malo
razlikovati od navedenih u ovim uputama.
ATRAC3plus je zaštićeni naziv tvrtke Sony.
"WALKMAN" je registrirani zaštitni znak Sony
Corporation koji se odnosi na uređaje za reprodukciju
je
zvuka putem stereo slušalica.
zaštitni znak tvrtke Sony.
3
Izradite vlastiti ATRAC CD
Osim standardnih audio CD diskova, možete reproducirati i originalni ATRAC CD koji možete
načiniti sami pomoću isporučenog softvera SonicStage. Uz uporabu tog softvera na jedan CD-R ili
CD-RW možete snimiti sadržaj oko 30 audio CD diskova*.
Slijedi kratak pregled postupaka koji omogućuju reprodukciju ATRAC CD-a.
Instalirajte SonicStage na računalo
SonicStage je softver pomoću kojeg se glazba s CD-a
prenosi na računalo i snima na drugi CD u ATRAC
formatu. Taj se softver može instalirati s isporučenog
CD-ROM-a.
ATRAC CD
Snimite ATRAC CD
Nakon odabira omiljenih zapisa s računala, snimite ih
na CD-R/CD-RW pomoću softvera SonicStage.
Audio CD diskovi,
MP3 datoteke
Slušajte svoju glazbu na ovom CD uređaju
Tako možete ponijeti pregršt pjesama sa sobom kamo god
pošli.
Detalje o instalaciji softvera SonicStage i izradi ATRAC CD-a potražite
u isporučenim uputama za instalaciju i rukovanje.
* Kad je ukupno vrijeme reprodukcije jednog CD-a oko 60 minuta i snimate
na 700 MB CD-R/CD-RW pri brzini od 48 kbps u ATRAC3plus formatu.
4
Koji se diskovi mogu reproducirati na ovom uređaju?
Audio CD diskovi:
CD-DA diskovi
CD-DA (Compact Disc Digital Audio) je standard snimanja koji
se koristi za Audio CD diskove.
ATRAC CD diskovi:
CD-R/CD-RW diskovi na koje su pomoću softvera
SonicStage* snimljeni audio podaci komprimirani u ATRAC3plus formatu
ATRAC3plus (Adaptive Transform Acoustic Coding3plus) je tehnologija
komprimiranja zvuka koja zadovoljava zahtjeve za visokom kvalitetom zvuka i
visokim stupnjem kompresije. ATRAC3plus može komprimirati audio datoteke na oko
1/20 njihove izvorne veličine pri 64 kbps.
Brzine bita i frekvencije uzorkovanja koje ovaj CD uređaj može reproducirati su sljedeće:
ATRAC3
ATRAC3plus
Brzine bita
Frekvencije uzorkovanja
66/105/132 kbps
48/64/256 kbps
44,1 kHz
44,1 kHz
Na pokazivaču ovog uređaja mogu se prikazati do 62 znaka.
MP3 diskovi:
CD-R/CD-RW diskovi na koje su pomoću softvera SonicStage* snimljeni
audio podaci komprimirani u MP3 formatu
Brzine bita i frekvencije uzorkovanja koje ovaj CD uređaj može reproducirati prikazane
su u donjoj tablici. Također se mogu reproducirati i Variable Bit Rate (VBR) datoteke.
MPEG-1 Layer3
MPEG-2 Layer3
MPEG-2,5 Layer3
Brzine bita
Frekvencije uzorkovanja
32 - 320 kbps
8 - 160 kbps
8 - 160 kbps
32/44,1/48 kHz
16/22,05/23 kHz
8/11,025/12 kHz
Ovaj CD uređaj usklađen je s verzijom 1.0/1.1/2.2/2.3/2.4 ID3 tag formata. ID3 tag je
format dodavanja nekih informacija (naziv zapisa i albuma, ime izvođača, itd.) MP3
datotekama. Na pokazivaču ovog CD uređaja mogu se prikazati do 64 znaka ID3 tag
informacija.
CDCD-Extra i MixMix-Mode CD diskovi:
CD-R/CD-RW diskovi na koje su snimljeni podaci u CD-DA i CD-ROM
formatu.*
Ako se CD ne može reproducirati, promijenite opciju "CD-EXTRA" u izborniku
OPTION (1 str. 32). Zatim možete reproducirati CD.
Također se može reproducirati ATRAC CD na koji su pomoću softvera SonicStage snimljeni
audio podaci u MP3 formatu. Pomoću SonicStage softvera ne može se snimiti CD s miješanim
audio podacima.
* Mogu se reproducirati samo diskovi u ISO 9660 Level 1/2 i Joliet formatu.
Nastavlja se l
5
Glazbeni diskovi kodirani tehnologijom
zaštite od kopiranja
MP3
Grupa
Datoteka
Ovaj uređaj je proizveden za reprodukciju audio
diskova koji podliježu "Compact Disc (CD)"
standardu. U zadnje vrijeme proizvode se
diskovi sa zaštitom od presnimavanja od strane
nekih glazbenih kompanija; međutim,
reprodukcija nekih od tih diskova neće biti
moguća na ovom uređaju.
Razlike u strukturama ATRAC i MP3
CD-a
ATRAC i MP3 CD-i se sastoje od "datoteka" i
"grupa". "Datoteka" odgovara "zapisu" audio
CD-a. "Grupa" je skup datoteka i odgovara
pojmu "albuma".
Ovaj CD uređaj može prepoznati direktorije s
MP3 datotekama kao "grupe" te se ATRAC i
MP3 CD diskovima može rukovati na isti način.
Primjenjivi broj grupa i datoteka
• Najveći mogući broj grupa: 256
• Najveći mogući broj datoteka: 999
Slijed reprodukcije ATRAC i MP3 CD
diskova
Datoteke s ATRAC CD-a se reproduciraju
redom podešenim pomoću softvera SonicStage.
Slijed reprodukcije MP3 CD-a se može
razlikovati ovisno o metodi korištenoj za
snimanje MP3 datoteka na disku. Također se
može reproducirati "playlist" s MP3 datotekama.
U sljedećem primjeru datoteke se reproduciraju
redom od 1 do 7.
6
(Najviše razina direktorija: 8)
Napomene
• Ako su na isti disk snimljene ATRAC3plus i MP3
datoteke, prvo se reproduciraju ATRAC3plus
datoteke.
• Mogućnosti reprodukcije ovog CD uređaja mogu
varirati, ovisno o kvaliteti diska i stanju uređaja za
snimanje.
• Znakovi koje možete koristiti u nazivu
datoteke/direktorija: A - Z, a - z, 0 - 9, _ (podcrta)
• Na disku koji sadrži ATRAC3plus/MP3 datoteke
nemojte pohranjivati datoteke u drugom formatu i
nemojte izrađivati nepotrebne direktorije.
O Atrac CD diskovima
• CD-R/CD-RW diskovi snimljeni u ATRAC3plus
formatu ne mogu se reproducirati na računalu.
O MP3 diskovima
• Nazivi datoteka trebaju imati ekstenziju "mp3".
Međutim, dodate li ekstenziju "mp3" datoteci koja
nije MP3 datoteka, uređaj je neće moći ispravno
prepoznati.
• Za kompresiju izvora u MP3 format, preporuča se
odabir brzine prijenosa podataka (bit rate) od "44.1
kHz", "128 kbps" i "Constant Bit Rate".
• Za snimanje do punog kapaciteta diska, odaberite
"halting of writing".
• Za snimanje odjednom do punog kapaciteta na
prazan disk, odaberite "Disc at Once".
Mjere opreza
O slušalicama
O sigurnosti
Sigurnost u prometu
• Ako neki predmet ili tekućina dospije u
unutrašnjost CD uređaja, isključite ga i dajte
na provjeru kod ovlaštenog osoblja prije
uporabe.
• Ne stavljajte nikakve predmete u DC IN 3 V
(priključak napajanja).
O CD uređaju
• Držite leću CD uređaja čistom. Ne dodirujte
leću, jer može doći do oštećenja, te do kvara
uređaja.
• Ne stavljajte teške predmete na CD uređaj, jer
može doći do oštećenja uređaja i diska.
• Ne ostavljajte CD uređaj u blizini izvora
topline, ili na mjestu izloženom izravnoj
sunčevoj svjetlosti, pijesku ili prašini, vlazi,
udarcima, na neravnoj površini, ili u
automobilu sa zatvorenim prozorima.
• Ako CD uređaj uzrokuje smetnje kod
radijskog ili TV prijema, isključite CD uređaj
ili ga udaljite od izvora smetnji.
• Diskovi nestandardnih oblika (srce, kvadrat,
zvijezda) ne mogu biti reproducirani u ovom
uređaju, jer bi moglo doći do kvara. Ne
koristite takve diskove.
Ne koristite slušalice dok upravljate motornim
vozilom ili biciklom jer to predstavlja opasnost
u prometu i u nekim područjima je nezakonito.
Preglasno slušanje također može biti opasno dok
hodate, osobito na pješačkim prijelazima. U
potencijalno opasnim situacijama budite
pojačano oprezni ili isključite uređaj.
Sprječavanje oštećenja sluha
Pri uporabi slušalica nemojte jako pojačavati
zvuk. Liječnici ne savjetuju neprekidno, glasno
ili dugotrajno slušanje. Osjetite li da Vam zvoni
u ušima, smanjite glasnoću ili isključite uređaj.
Briga za druge
Nemojte pretjerano pojačavati zvuk. Tako
možete čuti vanjske zvukove i ujedno biti
obzirni prema osobama koje Vas okružuju.
O rukovanju diskovima
• Kod čišćenja diskova, držite ih za rub. Ne
dodirujte površinu diska.
• Ne lijepite papir ili ljepljivu vrpcu na CD.
• Ne izlažite diskove izravnom sunčevom
svjetlu ili izvorima topline, kao npr. otvorima
za topli zrak. Ne ostavljajte diskove u
automobilu parkiranom pod izravnim
sunčevim svjetlom.
7
Kako započeti s radom
Provjera isporučenog
pribora
• Mrežni adapter
(AC-ES3010K2)
Spajanje slušalica na daljinski upravljač
Čvrsto spojite utikač slušalica na daljinski
upravljač.
• Punjač
• Vanjski baterijski
• Akumulatorska
pretinac s pokrovom baterija
Korištenje hvataljke daljinskog
upravljača
Možete promijeniti smjer hvataljke. Zakrenite
hvataljku na prikazan način. možete također
promijeniti smjer naziva zapisa, itd.
(1 str. 29, 31).
• Kutija za nošenje
baterije
• Torbica za nošenje
• Slušalice
• Daljinski upravljač
(samo za ovaj CD uređaj)
• CD-ROM (SonicStage)
Ne koristite CD-ROM u audio CD-uređaju,
uključujući i ovaj.
• Upute za uporabu (ovaj priručnik)
• Upute za instalaciju/rukovanje
• Adapter mrežnog utikača (isporučen s
turističkim modelima)
Napomena
Koristite samo isporučeni daljinski upravljač. Ovim
uređajem ne možete upravljati pomoću drugog
daljinskog upravljača.
8
Pregled dijelova i
kontrola
CD uređaj
Daljinski upravljač
Tipka ! (grupa) – (1 str. 17 – 19)
Tipke ./> (1 str. 17, 22, 26, 27)
Tipka ! (grupa) + (1 str. 17, 18)
Žaruljica OPR (funkcioniranje)
(1 str. 11, 12, 16, 18)
E Tipka DSPL/MENU (1 str. 21, 22, 24, 26)
F Tipka SEARCH (1 str. 18, 19)
G Tipka x (stop)/CHG (1 str. 12, 17, 25, 27,
28, 30)
H Funkcijska preklopka
VOL (glasnoća) +/– (1 str. 16)
Y/Z (1 str. 18, 19, 22, 24 – 27)
u (reprodukcija/pauza) (1 str. 16 – 19,
22, 24 – 27)
I Preklopka HOLD (na stražnjoj strani
uređaja) (1 str. 18)
J Priključak i (slušalice)/LINE OUT
(OPTICAL) (1 str. 16, 33)
K Preklopka OPEN (1 str. 11, 16)
L Priključci za punjač/vanjski baterijski
pretinac (1 str. 11, 14, 15)
M Kontrolni kotačić (1 str. 17, 19,
24 – 27, 29)
N Tipka VOL (glasnoća) +/– (1 str. 16, 19,
24)
O Funkcijska tipka (1 str. 20, 22, 25 – 27)
P Funkcijski kotačić (1 str. 20, 22, 25 – 27)
Q Tipka u (reprodukcija/pauza)*
(1 str. 16, 17, 19, 22, 24 – 27)
R Tipka x (stop) (1 str. 17, 25, 28, 30)
S Hvataljka (1 str. 8)
* Tipka ima točkasto ispupčenje.
A
B
C
D
Nastavlja se l
9
Pokazivač CD uređaja
Pokazivač daljinskog upravljača
T
U
V
W
X
Y
Z
a
b
c
10
Prikaz tekstualnih informacija (1 str. 20, 21)
Indikator Atrac3plus/MP3 (1 str. 5)
Indikator diska (1 str. 16)
Indikator baterije (1 str. 11, 14)
Indikator reprodukcijske liste (1 str. 23, 25)
Indikator grupe (1 str. 23, 24)
Indikator bookmarka (1 str. 23, 24)
Indikator načina reprodukcije (1 str. 23, 25)
Indikator timera (1 str. 31)
Indikator zvuka (1 str. 27)
Priprema izvora napajanja (punjiva baterija)
Napunite akumulatorsku bateriju prije prvog
korištenja ili kad se isprazni. Za održavanje
izvornog kapaciteta baterije duže vrijeme,
napunite bateriju samo kad se potpuno isprazni
(na pokazivaču se pojavi "Lo Batt").
Budući je isporučen punjač namijenjen samo za
ovaj uređaj, ne možete na njemu puniti druge
modele.
1
4
Spojite mrežni adapter na isporučeni
punjač. Zatim priključite CD uređaj na
punjač.
Žaruljica OPR na CD uređaju trepće, zatim
svijetli. Na pokazivaču CD uređaja trepće
"Charging" i dijelovi indikatora baterije
D se uključuju redom kako se baterija
puni.
Kad je spojen daljinski upravljač, trepće
"Charging" i dijelovi indikatora baterije
D se uključuju redom.
na mrežnu utičnicu
Pritisnite preklopku OPEN s obje
strane kako biste otvorili pokrov
uređaja.
mrežni adapter
žaruljica OPR
Preklopka OPEN
2
Otvorite baterijski pretinac unutar
uređaja.
Podignite
Pokrov
baterijskog
pretinca
3
punjač
Pritisnite
Umetnite isporučenu akumulatorsku
bateriju NH-14WM u skladu s 3
oznakom polariteta u pretincu i
zatvorite poklopac tako da klikne na
mjesto.
priključci
na DC
IN 3V
Kad je baterija potpuno napunjena, žaruljica
OPR se isključi i nestane "Charging".
Nastavlja se l
Umetnite prvo s #
oznakom polariteta.
11
Napomene
• Ovim punjačem nemojte puniti druge akumulatorske
baterije osim isporučene NH-14WM.
• Ako pritisnete u na funkcijskoj preklopki za
vrijeme punjenja, punjenje se zaustavlja i počinje
reprodukcija CD-diska.
• Ako postavite CD-uređaj na punjač za vrijeme
reprodukcije, reprodukcija se zaustavlja i počinje
punjenje.
• Zagrijavanje CD-uređaja i akumulatorske baterije
tijekom punjenja je uobičajeno i ne predstavlja
opasnost.
• Postavite CD-uređaj čvrsto na punjač. Provjerite da
li žaruljica OPR na uređaju svijetli. Pogrešno
postavljanje će prekinuti punjenje ili reprodukciju.
• Ne stavljajte kovanice ili metalne predmete na
punjač. Ako priključak punjača slučajno dođe u
dodir s metalnim predmetom, moguć je kratki spoj i
zagrijavanje.
• Izvadite akumulatorsku bateriju kad uređaj nećete
koristiti duže vrijeme.
• Priključci punjača su različitih duljina, no to ne
predstavlja problem.
Punjenje akumulatorske baterije bez
uporabe isporučenog punjača
žaruljica OPR
x/CHG
pokrov priključka
na DC IN 3V
mrežni adapter
na mrežnu utičnicu
1
2
3
Izvedite korake 1 i 2 iz odjeljka "Korištenje
suhe baterije" (1 str. 13) kako biste
pričvrstili vanjski baterijski pretinac na
uređaj.
Držeći pokrov priključka vanjskog
baterijskog pretinca pomaknutim u smjeru
., spojite mrežni adapter.
Pritisnite x/CHG.
Počne punjenje.
Vađenje akumulatorske baterije
Potisnite # pol akumulatorske baterije.
12
Napomena o uporabnom vijeku
akumulatorske baterije i kad ju je
potrebno zamijeniti
Ako je baterija nova ili je niste koristili duže
vrijeme, možda se neće napuniti u cijelosti. U
tom slučaju, punite je dok se ne isključi žaruljica
OPR te zatim koristite uređaj dok se baterija
potpuno ne isprazni (na pokazivaču se pojavi
"Lo Batt"). Ponovite ovaj postupak nekoliko
puta.
Kad je trajanje baterije i dalje kraće za pola od
normalnog punjenja nakon izvođenja opisanog
postupka, zamijenite je novom akumulatorskom
baterijom.
Korištenje suhe baterije
Vrijeme rada je možete produžiti ako koristite
suhu bateriju zajedno s akumulatorskom tako da
pričvrstite vanjski baterijski pretinac. Baterija u
uređaju i ona u vanjskom baterijskom pretincu
se prazne istovremeno. Kad koristite zajedno
akumulatorsku bateriju i suhu bateriju kako
biste produžili vrijeme rada uređaja, koristite
potpuno napunjenu akumulatorsku bateriju i
novu suhu bateriju.
1
Skinite pokrov pretinca.
2
Umetnite LR6 (veličina AA) alkalnu
bateriju (nije isporučena) u skladu s
3 oznakom polariteta u pretincu i
zatvorite pokrov baterijskog pretinca.
Napomena o nošenju akumulatorske
baterije
Koristite isporučenu kutiju za nošenje kako biste
zaštitili bateriju od iznenadne vrućine. Ako
akumulatorska baterija dođe u dodir s metalnim
predmetima, moguće je zagrijavanje ili
zapaljivanje uslijed kratkog spoja.
Nastavlja se l
13
3
Čvrsto priključite vanjski baterijski
pretinac na CD-uređaj i zavrnite vijak
u smjeru oznake LOCK.
Vijek trajanja baterija 1)
Kad koristite akumulatorsku bateriju NH-14WM
(punjenu oko 5 sati 2))
G-PROTECTION
"1"
"2"
Audio CD
18
17
ATRAC CD 3)
40
40
MP3 CD 4)
22
22
Kad koristite vanjski baterijski pretinac (jedna
alkalna baterija 5))
G-PROTECTION
"1"
Napomena
Ako pomaknete preklopku na vanjskom baterijskom
pretincu u smjeru strelice . tijekom reprodukcije,
reprodukcija se može zaustaviti.
Provjera preostalog
kapaciteta baterije
Moguće je provjeriti preostali kapacitet baterije
na pokazivaču. Manji broj crnih segmenata
označuje slabiju bateriju.
"2"
Audio CD
30
27
ATRAC CD 3)
60
60
MP3 CD 4)
33
33
Kad koristite akumulatorsku bateriju NH-14WM i
vanjski baterijski pretinac (jedna alkalna baterija 5))
G-PROTECTION
"1"
"2"
Audio CD
48
44
ATRAC CD 3)
100
100
MP3 CD 4)
55
55
"Lo Batt"*
* Oglasi se zvučni signal.
Kad se baterija isprazni, napunite je ako je
akumulatorska ili je zamijenite novom ako je
suha.
Napomene
• Indikator približno pokazuje preostali kapacitet
baterije. Primjerice, jedan dio ne znači točno jednu
četvrtinu energije.
• Ovisno o uvjetima korištenja, dijelovi indikatora se
mogu povećati ili smanjiti.
14
1) Vrijednost izmjerena prema JEITA (Japan
Electronic and Information Technology Industries
Association).
Približan broj sati reprodukcije kad je uređaj
postavljen na ravnu i stabilnu podlogu i opcija
"POWER SAVE" je podešena na "2" (1 str. 31).
Ta vrijednost ovisi o načinu uporabe uređaja.
2) Vrijeme punjenja se razlikuje ovisno o načinu
korištenja akumulatorske baterije.
3) Snimanje uz 48 kbps
4) Snimanje uz 128 kbps
5) Kad koristite Sonyjevu LR6 (SG) alkalnu bateriju
(proizvedenu u Japanu)
Napomene o akumulatorskim i suhim
baterijama
• Ne punite suhe baterije.
• Ne bacajte baterije u vatru.
• Ne nosite baterije s kovanicama ili drugim metalnim
predmetima. Može doći do razvijanja topline ako
dođe do spajanja kontakata baterije metalnim
predmetom.
• Ne miješajte akumulatorske i suhe baterije.
• Ne miješajte stare i nove baterije.
• Ne koristite razne vrste baterija istovremeno.
• Ako nećete koristiti baterije duže vrijeme, izvadite
ih iz uređaja.
• Ako dođe do curenja baterija, obrišite pretinac za
baterije, te umetnite nove baterije. Ako dođete u
kontakt s tekućinom iz baterija, temeljito isperite.
1
Spojite mrežni adapter na punjač.
2
Priključite uređaj na punjač.
Žaruljica OPR treba treptati, zatim svijetliti.
Napomene o mrežnom adapteru
• Odspojite sve izvore napajanja ako nećete koristiti
uređaj duže vrijeme.
• Koristite samo priloženi mrežni adapter. Ako vaš
CD uređaj nema isporučen mrežni adapter, koristite
AC-E30HG mrežni adapter. Ne koristite nijedan
drugi mrežni adapter jer može uzrokovati kvar.
Polaritet priključka
Kad koristite AC adapter
Možete koristiti mrežno napajanje tako da na
uređaj spojite AC adapter.
• Ne dodirujte mrežni adapter mokrim rukama.
• Spojite mrežni na lako dostupnu utičnicu. Ako
primijetite neobične pojave u radu, odmah odspojite
mrežni adapter iz utičnice.
na mrežnu utičnicu
mrežni adapter
žaruljica OPR
punjač
na DC
IN 3V
15
Reprodukcija
Reprodukcija CD-a
1
Pritisnite preklopku OPEN s obje
strane kako biste otvorili pokrov
uređaja.
Najprije spojite slušalice s daljinskim
upravljačem na uređaj.
4
Ugodite glasnoću zakretanjem
regulatora VOL +/– na daljinskom
upravljaču.
VOL +/– regulator
Na CD uređaju
Na i (slušalice)
Preklopka OPEN
Slušalice s daljinskim upravljačem
2
Nakon stavljanja CD-a u uložnicu u koraku 2,
pritisnite u na funkcijskoj preklopki i
podesite glasnoću pomakom funkcijske
preklopke prema VOL +/–.
Pomaknite prema VOL+.
Stavite disk na uložnicu i zatvorite
pokrov.
Pritisnite u.
Pomaknite prema
VOL–.
Vađenje CD-a
Pritisnite središnju osovinu i izvadite disk iz
uložnice.
S naljepnicom
prema gore
Žaruljica OPR svijetli uzastopce crveno,
zeleno i narančasto.
3
16
Pritisnite u na daljinskom upravljaču.
Oznaka p (disk) se pomiče i počinje
reprodukcija.
Boja žaruljice OPR mijenja se prema formatu
glazbenog izvora (1 str. 5) koji se
reproducira. Crvena: CD-DA format, zelena:
ATRAC3plus format, narančasta: MP3
format.
Osnovne funkcije (reprodukcija, zaustavljanje, pretraživanje)
CD uređaj
Daljinski upravljač
Tipke ! +/ ! –
Tipke ./>
Kontrolni kotačić
>,V/v!
Tipka x/CHG
Tipka u
u
Tipka x
Funkcijska preklopka
Za
Postupak na daljinskom upravljaču (postupak na
uređaju je opisan u zagradama)
Reprodukciju Od prvog zapisa
Kad je reprodukcija zaustavljena, pritisnite i zadržite u
dok reprodukcija ne počne. (Kad je reprodukcija
zaustavljena, pritisnite i zadržite u na funkc. preklopki
dok reprodukcija ne počne.)
Zaustavljanje Pauza/nastavak reprodukcije
Pritisnite u. (Pritisnite u na funkc. preklopki.)
nakon pauze
Pretraživanje
Zaustavljanje reprodukcije
Pritisnite x. (Pritisnite x/CHG.)
Nalaženje početka trenutnog
zapisa 1)
Jednom zakrenite kontrolni kotačić prema .. (Jednom
pritisnite ..)
Nalaženje početaka prethodnih
zapisa 1)
Zakrenite kontrolni kotačić prema . više puta.
(Pritisnite . više puta.)
Nalaženje početka sljedećeg
zapisa 1)
Jednom zakrenite kontrolni kotačić prema >. (Jednom
pritisnite >.)
Nalaženje početka sljedećih
zapisa 1)
Zakrenite kontrolni kotačić prema > više puta.
(Pritisnite > više puta.)
Pretraživanje prema natrag 1) 3)
Zakrenite kontrolni kotačić prema . i zadržite ga.
(Pritisnite i zadržite ..)
Pretraživanje prema naprijed 1) 3)
Zakrenite kontrolni kotačić prema > i zadržite ga.
(Pritisnite i zadržite >.)
Prelazak na sljedeće grupe 2)
Zakrenite kontrolni kotačić prema V! više puta držeći
ga pritisnutim u smjeru >. (Više puta pritisnite !
(grupa) +.)
Prelazak na prethodne grupe 2)
Zakrenite kontrolni kotačić prema v! više puta držeći
ga pritisnutim u smjeru >. (Više puta pritisnite !
(grupa) –.)
1) Ove funkcije mogu se koristiti tijekom reprodukcije i pauze.
2) Ove funkcije mogu se koristiti tijekom reprodukcije CD-a na kojem nisu audio datoteke.
3) Ovi postupci ne mogu se izvesti kod korištenja MP3 zapisa snimljenog na CD-R/RW disk u paketnom formatu.
Nastavlja se l
17
Blokiranje kontrola (HOLD)
Blokiranjem kontrola možete spriječiti neželjeno
aktiviranje funkcija uslijed slučajnog pritiskanja
kod nošenja uređaja. Žaruljica OPR trepće
pritisnete li bilo koju tipku kad je uključena
funkcija HOLD na uređaju.
1
Pomaknite preklopku HOLD na
daljinskom upravljaču ili na stražnjoj
strani uređaja u smjeru strelice.
Funkciju HOLD možete koristiti odvojeno
za daljinski upravljač i za uređaj. Primjerice,
čak i kad je funkcija HOLD aktivirana na
uređaju, možete upravljati uređajem
uporabom daljinskog upravljača ako ova
funkcija nije aktivirana i na njemu.
Traženje omiljenih
zapisa/datoteka
Pritisnite za ulaz
Funkcijska preklopka
Pomaknite za odabir
SEARCH
Traženje prema grupi
(File View)
Na ATRAC ili MP3 disku na kojem su snimljeni
brojevi datoteka, možete tražiti datoteke tako da
provjerite nazive grupa (osim audio CD-a) ili
datoteka oko datoteke koja se reproducira.
Funkcija pretraživanja po grupi je raspoloživa
samo za CD uređaj.
1
Isključenje blokade tipaka
Pomaknite preklopku HOLD u smjeru
suprotnom od strelice.
Više puta pritisnite SEARCH na CD
uređaju.
Na pokazivaču se pojave nazivi grupa i
datoteka pokraj tekuće datoteke.
Napomena
I uz uključenu HOLD funkciju, "HOLD" se neće
pojaviti na pokazivaču daljinskog upravljača.
1 Nazivi grupa
2 Nazivi datoteka
2
Pritisnite ! + ili ! – za odabir grupe.
3
Pomaknite funkc. preklopku prema Y
ili Z za odabir datoteke.
4
Pritisnite u na funkc. preklopki.
Počinje reprodukcija odabranog zapisa.
Izlaz iz pretraživanja
Pritisnite x na daljinskom upravljaču (x/CHG
na CD uređaju).
18
Traženje po listi grupa/
datoteka (List View)
3
Zapis/datoteku možete tražiti provjerom formata
glazbenog izvora te naziva grupa i datoteka.
Funkcija List View je raspoloživa za daljinski
upravljač i za CD uređaj.
Povratak na prethodni prikaz
1
Pritisnite SEARCH na CD uređaju
više puta.
Zakrenite regulator VOL +/– za odabir
datoteke, zatim pritisnite u.
Počne reprodukcija odabrane datoteke.
Zakrenite kontrolni kotačić na daljinskom
upravljaču prema ., ili kontrolni kotačić
zakrenite prema v! držeći ga pritisnutim u
smjeru >. (Na CD uređaju pritisnite . ili
!–.)
Izlaz iz pretraživanja
Pritisnite x na daljinskom upravljaču (x/CHG
na CD uređaju).
Kod reprodukcije diska s miješanim audio
podacima:
Prvo se pojavi izbornik za odabir formata
poput "ATRAC" i "MP3".
Pritisnite u na funkc. preklopki.
2
Pomaknite funkc. preklopku prema Y
ili Z za odabir grupe i pritisnite u.
3
Pomaknite funkc. preklopku prema Y
ili Z za odabir datoteke.
4
Pritisnite u na funkc. preklopki.
Počinje reprodukcija odabrane datoteke.
Nastavlja se l
Na daljinskom upravljaču
1
Pritisnite SEARCH.
2
Zakrenite regulator VOL +/– za odabir
grupe, zatim pritisnite u.
Ako odaberete grupu na MP3 CD-u, itd.
pretraživanjem svih direktorija, zakrenite
kontrolni kotačić prema . ili >.
19
Provjera informacija o
disku na pokazivaču
Možete provjeriti informacije o disku na
pokazivaču.
Ovisno o području u kojem ste kupili svoj CD
uređaj, početno podešeni jezik možda neće biti
"ENGLISH" (engleski). Ako je potrebno,
promijenite podešenje opcije LANGUAGE
(1 str. 30).
Prilikom reprodukcije MP3 diska s datotekama
koje sadrže ID3 tag, pojave se ID3 informacije.
(Ako nema ID3 informacija, prikazan je naziv
datoteke ili grupe.) (1 str. 5).
Napomene
• Znakovi A - Z, a - z, 0 - 9, i _ mogu biti prikazani na
ovom CD uređaju.
• Prije reprodukcije datoteke, CD uređaj čita sve
informacije o datotekama i grupama (ili mapama) na
CD disku. Pojavljuje se poruka "Reading". Ovisno o
sadržaju CD diska, može proći neko vrijeme za
učitavanje podataka.
• Ako datoteka ne pripada nijednoj grupi, na
pokazivaču se pojavi poruka "MP3 ROOT".
Provjera informacija na pokazivaču
Poravnajte
Funkcijska tipka
Funkcijski kotačić
Zakrenite funkcijski kotačić na daljinskom
upravljaču kako biste odabrali DSPL/MENU i
pritisnite funkcijsku tipku više puta.
Audio CD
Broj zapisa, proteklo vrijeme reprodukcije (broj
zapisa, izvođač)1)
Ukupni broj zapisa na CD-u, preostalo vrijeme
na CD-u (naziv albuma)1)
Animacijski prikaz
ATRAC CD/MP3 CD
Broj datoteke, naziv datoteke, izvođač, proteklo
vrijeme reprodukcije
Broj datoteke, naziv albuma, CODEC
informacije2), preostalo vrijeme tekuće datoteke
Animacijski prikaz
20
Naziv datoteke, ime izvođača 3), broj datoteke,
proteklo vrijeme reprodukcije
Provjera informacija na pokazivaču
Više puta pritisnite DSPL/MENU.
Audio CD
ATRAC CD/MP3 CD
Naziv grupe4), naziv izvođača4), naziv
datoteke, broj datoteke, proteklo vrijeme
reprodukcije
Broj zapisa, proteklo vrijeme reprodukcije
(naziv albuma, izvođač, naziv zapisa)1)
CODEC informacije2), ukupan broj datoteka,
ukupan broj grupa, broj datoteke, preostalo
vrijeme tekuće datoteke
Ukupan broj zapisa na CD-u, ukupno vrijeme
reprodukcije CD-a, broj preostalih zapisa3),
preostalo vrijeme na CD-u3)
Prikaz datoteka
Prikaz datoteka
1) Prilikom reprodukcije audio CD-a s tekstualnim
informacijama poput CD-TEXT, prikazane su
informacije u zagradama.
2) Prikazan je bit rate i frekvencija uzorkovanja. Kod
reprodukcije MP3 datoteke snimljene uz VBR
(variable bit rate), "VBR" se pojavljuje na
pokazivaču umjesto bit rate informacije. U nekim
slučajevima, "VBR" će se pojaviti u tijeku
reprodukcije, umjesto na početku.
3) Pojavi se samo tijekom standardne reprodukcije.
4) Tijekom reprodukcije ime izvođača se ne vidi ako
disk ne sadrži ID3 tag informacije. Kad se na
pokazivaču pojavi popis naziva grupa/datoteka, ime
izvođača i naziv grupe se ne vide.
21
Odabir načina reprodukcije (PLAY MODE)
3
Nakon pritiska na u, zakrenite funkc.
preklopku prema Y ili Z za odabir načina
reprodukcije.
Početno podešenje je "ALL" (standardna
reprodukcija).
4
5
Pritisnite u na funkc. preklopki.
Kad se pojavi "REPEAT", odaberite "ON"
ili "OFF" i pritisnite u na funkcijskoj
preklopki.
Možete koristiti razne načine reprodukcije,
primjerice, odabrati željene zapise i slušati ih u
odabranom slijedu.
Detalje potražite na 1 str. 23.
Također možete odabrati i željeni način
ponavljanja reprodukcije (1 str. 26).
Poravnajte
Funkcijska tipka
Funkcijski kotačić
1
Tijekom reprodukcije zakretanjem
funkcijskog kotačića na daljinskom
upravljaču odaberite P MODE/] i
pritisnite funkcijsku tipku za odabir
opcije reprodukcije.
Odabrana opcija reprodukcije svijetli ili
trepće.
Ako opcija reprodukcije trepće, pritisnite
u.
Na CD uređaju
1
2
22
Pritisnite DISP/MENU dok se ne pojavi
izbornik.
_
: PLAYMODE
^
: SOUND
r
: OPTION
Pomaknite funkc. preklopku prema Y ili Z
za odabir "_ PLAY MODE".
Za povratak na standardnu reprodukciju
Na daljinskom upravljaču, zakrenite funkcijski
kotačić na daljinskom upravljaču na P MODE/]
i pritisnite funkcijsku tipku više puta dok opcija
reprodukcije ne nestane. (Na CD uređaju
odaberite "ALL" u izborniku PLAY MODE.)
Načini reprodukcije (PLAY MODE) _
Oznaka na pokazivaču
Objašnjenje
Bez oznake/ALL
Svi zapisi na disku se reproduciraju redom kojim su i snimljeni.
Kod ATRAC CD/MP3 CD-a slijed reprodukcije je različit u skladu s
podešenjem opcije "PLAY ORDER" u izborniku OPTION.
!/GROUP
Reproduciraju se sve datoteke u odabranoj grupi ili svim grupama (samo
ATRAC CD/MP3 CD) (1 str. 24).
1
Tekući zapis se reproducira jednom.
SHUF/SHUFFLE
Svi zapisi na disku reproduciraju se jednom u slučajnom redoslijedu.
!SHUF/GROUP SHUFFLE
Sve datoteke u odabranoj grupi reproduciraju se jednom u slučajnom
redoslijedu (samo ATRAC CD/MP3 CD) (1 str. 24).
t/BOOKMARK
Reproduciraju se zapisi s Bookmark oznakama. Njihova se reprodukcija
odvija prema broju zapisa a ne prema redu dodavanja Bookmark oznaka
(1 str. 24).
=/PLAYLIST
Reproduciraju se zapisi u odabranoj m3u reprodukcijskoj listi* (samo MP3
CD) (1 str. 25).
a00/AUTO RANKING
Najčešće reproducirani zapisi na disku se reproduciraju od desetog do
prvog.
a00 SHUF/RANKING SHUF
Reprodukcija najviše 32 zapisa koje uređaj automatski memorira kao
najčešće slušane u slučajnom redoslijedu.
PGM/PROGRAM
Reprodukcija do 64 zapisa u programiranom slijedu (1 str. 25).
INTRO
Jedna reprodukcija oko prvih 10 sekundi svih zapisa iza tekućeg. Zakrenete
li funkcijski kotačić za odabir P MODE/] te pritisnete funkcijsku tipku
tijekom INTRO reprodukcije, možete slušati tekući zapis do kraja.
* "m3u play list" je datoteka u kojoj se nalazi redoslijed reprodukcije MP3 zapisa. Za korištenje funkcije
reprodukcijske liste, snimite MP3 datoteke na CD-R/RW disk pomoću softvera koji podržava m3u format.
Možete reproducirati prvih osam lista (razvrstanih prema nazivu datoteke) vidljivih na pokazivaču CD uređaja.
Nastavlja se l
23
Reprodukcija grupa
2
Želite li dodati još oznaka, ponovite
korak 1.
Možete označiti do 99 zapisa za do 10 audio
CD-a i do 999 zapisa za do 5 ATRAC CD-a/
MP3 CD-a.
1
U koraku 1 poglavlja "Odabir načina
reprodukcije (PLAY MODE)" (1 str.
22), odaberite "!" ili "! SHUF".
2
Zakrenite regulator VOL +/– za odabir
grupe.
Odaberete li grupu na MP3 disku, itd.
pretraživanjem svih direktorija, zakrenite
kontrolni kotačić prema . ili >.
Odaberete li grupu unutar istog direktorija,
zakrenite regulator VOL +/–.
3
U koraku 1 poglavlja "Odabir načina
reprodukcije (PLAY MODE)" (1 str.
22), odaberite t (BOOKMARK).
4
Pritisnite u.
Pritisnite u na 2 sekunde ili duže.
Počinje reprodukcija svih datoteka u
odabranoj grupi.
1
3
Na CD uređaju
2
Na CD uređaju
1
2
3
4
Za vrijeme reprodukcije zapisa kojem želite
dodati oznaku, pritisnite u na funkc.
preklopki dok oznaka t lagano ne zatrepće.
Želite li dodati još oznaka, ponovite korak
1.
Pritisnite DSPL/MENU dok se ne pojavi
izbornik.
Pomaknite funkc. preklopku prema Y ili Z
za odabir "PLAY MODE" i pritisnite u.
Pomaknite funkc. preklopku prema Y ili Z
za odabir "BOOKMARK" i pritisnite u.
Izvedite korake 1 i 2 poglavlja "Odabir
načina reprodukcije (PLAY MODE)" (1
str. 22). U koraku 3 odaberite "GROUP" ili
"GROUP SHUFFLE" i pritisnite u na
funkc. preklopki.
Pomaknite funkc. preklopku prema Y ili Z
za odabir grupe.
3
Pritisnite u na funkc. preklopki na dvije
sekunde ili duže.
Kad se pojavi poruka "REPEAT", odaberite
"ON" ili "OFF" i pritisnite u na funkc.
preklopki.
Uklanjanje oznaka
4
5
Za vrijeme reprodukcije označenog zapisa,
pritisnite i zadržite u na daljinskom
upravljaču dok t ne nestane s pokazivača. (Na
uređaju pritisnite i zadržite u na funkc.
preklopki.)
Napomena
Ako grupa ne sadrži zapise, na pokazivaču se pojavi
poruka "Invalid".
Reprodukcija omiljenih
zapisa (Bookmark play)
1
24
Za vrijeme reprodukcije zapisa kojem
želite dodati oznaku, pritisnite i
zadržite u na daljinskom upravljaču
dok oznaka t lagano ne zatrepće.
Napomene
• Ako pokušate označiti zapise na 11-om CD-u (ili
šestom za ATRAC/MP3 CD-e), oznake s prvog CD-a
će se izbrisati.
• Sve oznake bit će obrisane iz memorije ako
isključite sve izvore napajanja ili nastavite
reprodukciju s akumulatorskom baterijom dok je
prikazano "Lo Batt" bez punjenja baterije.
Reprodukcija omiljene
play liste (m3u play list play)
1
U koraku 1 poglavlja "Odabir načina
reprodukcije (PLAY MODE)"
(1 str. 22), odaberite = (play list).
2
Zakrenite kontrolni kotačić na
daljinskom upravljaču prema . ili
> za odabir željene play liste.
3
Ponovite korak 2 za odabir zapisa u
željenom redoslijedu.
Možete odabrati najviše 64 zapisa. Po
završetku unosa 64-og zapisa, na
pokazivaču se pojavi broj prvog odabranog
zapisa (audio CD), odnosno naziv datoteke
(ATRAC CD/ MP3 CD).
Odaberete li 65 ili više zapisa, prvi odabrani
zapisi se brišu jedan po jedan.
4
Pritisnite u na daljinskom
upravljaču.
Počinje reprodukcija u odabranom slijedu.
Pritisnite u.
Na CD uređaju
1
U koraku 3 poglavlja "Odabir načina
reprodukcije (PLAY MODE)" na CD
uređaju (1 str. 22), odaberite "PLAYLIST".
2
Pomaknite funkc. preklopku prema Y ili Z
za odabir play liste.
3
Pritisnite u na funkc. preklopki.
Reprodukcija zapisa željenim redoslijedom (PGM play)
1
3
Dok je reprodukcija zaustavljena,
zakrenite funkcijski kotačić na
daljinskom upravljaču na P MODE/] i
pritisnite funkcijsku tipku više puta
dok ne počne treptati "PGM".
Na CD uređaju
1
2
3
Provjera programa
1
2
Naziv zapisa ili datoteke
Redoslijed
reprodukcije
2
Zakrenite regulator VOL +/– za odabir
zapisa, zatim pritisnite i zadržite tipku
u dok se prikaz na pokazivaču ne
promijeni.
Kod reprodukcije ATRAC CD/MP3 CD-a:
Možete također odabrati datoteku u drugoj
grupi zakretanjem kontrolnog kotačića
prema V! ili v! držeći ga pritisnutim u
smjeru >.
U koraku 3 poglavlja "Odabir načina
reprodukcije (PLAY MODE)" (1 str. 22)
odaberite "PROGRAM" te pritisnite u na
funkc. preklopki.
Pomaknite funkc. preklopku prema Y ili Z
za odabir zapisa te pritisnite i zadržite u
dok se prikaz na pokazivaču ne promijeni.
Nakon odabira željenog redoslijeda
pritisnite u na funkc. preklopki.
Kad je uređaj zaustavljen, funkcijskim
kotačićem daljinskog upravljača odaberite P
MODE/] i pritisnite funkcijsku tipku više
puta dok ne počne treptati "PGM". Zatim
pritisnite i zadržite u na daljinskom
upravljaču za promjenu prikaza.
Svaki put kad pritisnete i zadržite u na
daljinskom upravljaču (na uređaju, svaki put
kad pomaknete funkc. preklopku prema
Y/Z) za promjenu prikaza, prikazani su
zapisi u slijedu reprodukcije.
Isključenje PGM reprodukcije
Pritisnite x na daljinskom upravljaču (x/CHG
na CD uređaju).
Nastavlja se l
25
Ponavljanje reprodukcije
zapisa (Repeat play)
1
2
Zakrenite funkcijski kotačić na
daljinskom upravljaču na P MODE/] i
pritisnite funkcijsku tipku više puta za
odabir načina reprodukcije koji želite
ponavljati (1 str. 23).
Pritisnite i zadržite funkcijsku tipku
dok se ne pojavi ] (ponavljanje).
Ponavlja se odabrani način reprodukcije.
Podešavanje zvučnog
ugođaja
Detalje o podešavanju SOUND parametara
potražite na 1 str. 28.
Odabir zvučnog ugođaja
ugođaja
Možete podesiti opciju "EQUALIZER" i/ili
"CLEARBASS". Podesite li obje istodobno, uz
željeni zvučni ugođaj možete uživati i u
naglašenijim basovima.
1
Zakrenite funkcijski kotačić na
daljinskom upravljaču na SOUND.
2
Pritisnite funkcijsku tipku više puta
dok se ne pojavi "EQUALIZER" ili
"CLEARBASS".
3
Pritisnite u.
4
Zakrenite kontrolni kotačić prema
. ili > za odabir željenog
zvučnog ugođaja.
5
Pritisnite u.
Na CD uređaju
Odaberite "ON" u koraku 5 poglavlja "Odabir
načina reprodukcije (PLAY MODE)" (1 str.
22).
Za povratak na standardnu reprodukciju
Zakrenite funkcijski kotačić na daljinskom
upravljaču na P MODE/], zatim pritisnite i
zadržite funkcijsku tipku dok ne nestane ]. (Na
CD uređaju odaberite "OFF".)
Na CD uređaju
1
2
3
4
26
Pritisnite i zadržite tipku DSPL/MENU dok
se ne pojavi izbornik.
Pomaknite funkc. preklopku prema Y ili Z
odaberite "^ SOUND".
Nakon pritiska na u, pomaknite funkc.
preklopku prema Y ili Z za odabir opcije
koju želite podesiti i pritisnite u.
Pomaknite funkc. preklopku prema Y ili Z
za odabir željene opcije te pritisnite u.
Samostalno podešavanje
podešavanje
zvučnog ugođaja
Za svako frekvencijsko područje moguće je
odabrati zvučni ugođaj provjerom oblika
zvučnog vala na pokazivaču.
1
2
Zakrenite funkcijski kotačić na
daljinskom upravljaču na SOUND,
zatim pritisnite funkcijsku tipku više
puta dok se ne pojavi "EQUALIZER"
te pritisnite u.
Zakrenite kontrolni kotačić prema
. ili > više puta za odabir opcije
"CUSTOM" i pritisnite u.
6
Ponovite korake od 3 do 5 za
podešavanje preostalih dvaju
frekvencijskih područja.
7
Pritisnite u.
Na CD uređaju
1
Odaberite "EQUALIZER" u koraku 3 i
"CUSTOM" u koraku 4 poglavlja "Odabir
zvučnog ugođaja" (1 str. 26).
2
Pritisnite . ili > na 2 sekunde ili dulje
za odabir frekvencijskog područja.
3
Više puta pritisnite . ili > za odabir
oblika zvučnog vala.
Pomaknite funkc. preklopku prema Y ili Z
za odabir razine glasnoće.
Ponovite korake 2 do 4 za podešavanje
preostalih dvaju frekvencijskih područja.
Zatim pritisnite u na funkc. preklopki.
4
5
3
4
Zakrenite i zadržite kontrolni kotačić
prema . ili > na 2 sekunde ili
duže za odabir željenog
frekvencijskog područja.
Prvo se pojavi "Low".
Postoje tri frekvencijska područja: "Low"
(niski tonovi), "Mid" (srednji tonovi) i "Hi"
(visoki tonovi).
Više puta zakrenite kontrolni kotačić
prema . ili > za odabir oblika
zvučnog vala.
Postoje 3 opcije pohranjene u memoriju za
svako frekvencijsko područje.
Frekvencijsko područje
5
Za povratak na prethodni izbornik
Pritisnite x na daljinskom upravljaču (x/CHG
na CD uređaju).
Za isključenje procesa podešavanja
Pritisnite x na daljinskom upravljaču (x/CHG
na CD uređaju) na dvije sekunde ili duže.
Napomene
• Ako je zvuk izobličen kad pojačate glasnoću,
smanjite je.
• Možete čuti razliku u glasnoći između samostalnog
("CUSTOM") i ostalih podešenja zvučnog ugođaja.
Podesite glasnoću po želji.
Nastavlja se l
Regulatorom VOL +/– podesite
glasnoću.
Glasnoća se može podesiti u 7 razina.
Glasnoća
27
Opcije izbornika SOUND ^
Za povratak na prethodni izbornik, pritisnite x na daljinskom upravljaču (x/CHG na CD uređaju).
Za prekid podešavanja, pritisnite x na daljinskom upravljaču (x/CHG na CD uređaju) na dvije
sekunde ili duže.
Parametar
Opcije (5: Standardno podešenje)
EQUALIZER
(podešenja ekvilizatora)
5 OFF
CLEARBASS
(podešenja basova)
Standardna kvaliteta zvuka
SOFT
Za vokale, uz naglašene srednje tonove
ACTIVE
"Življi" zvuk, uz naglašene visoke i niske tonove
HEAVY
Snažan zvuk uz još naglašenije visoke i niske tonove no kod
ACTIVE podešenja.
CUSTOM
Korisničko podešenje zvuka (detalji na 1 str. 27)
5 OFF
Standardna kvaliteta zvuka
BASS 11)
Naglašeni basovi.
BASS 21)
Naglašeniji basovi no kod opcije BASS 1.
BASS 31)
Naglašeniji basovi no kod opcije BASS 2.
1) "1", "2" ili "3" se pojavljuju na pokazivaču CD uređaja.
Napomena
Promijenite li podešenje opcije EQUALIZER nakon podešavanja CLEARBASS, prednost ima podešenje opcije
EQUALIZER.
Prilikom podešavanja opcija EQUALIZER i CLEARBASS, prvo podesite EQUALIZER.
28
Dodatna podešavanja
Detalje o podešavanju OPTION parametara
potražite na 1 str. 30.
Podešavanje raznih
funkcija
Možete podesiti razne funkcije poput jezika
izbornika i slijeda reprodukcije grupa/datoteka.
1
Zakrenite funkcijski kotačić na
daljinskom upravljaču na DSPL/
MENU, zatim pritisnite i zadržite
funkcijsku tipku.
2
Zakrenite kontrolni kotačić prema
. ili > za odabir opcije koju
želite podesiti, zatim pritisnite u.
3
Zakrenite kontrolni kotačić prema
. ili > za odabir željenog
podešenja, zatim pritisnite u.
Kad podešavate "LANGUAGE" ili "PLAY
ORDER", ponovite korak 3.
Na CD uređaju
1
2
3
4
Pritisnite i zadržite tipku DSPL/MENU dok
se ne pojavi izbornik.
Tipkama Y ili Z odaberite "r OPTION".
Nakon pritiska na u, pomaknite funkc.
preklopku prema Y ili Z za odabir opcije
koju želite podesiti i pritisnite u.
Pomaknite funkc. preklopku prema Y ili Z
za odabir željenog zvučnog ugođaja te
pritisnite u.
Nastavlja se l
29
Opcije izbornika OPTION r
Za povratak na prethodni izbornik, pritisnite x (x/CHG na CD uređaju). Za prekid podešavanja,
pritisnite x (x/CHG na CD uređaju) na dvije sekunde ili duže.
Parametar
Opcije (5: Standardno podešenje)
LANGUAGE
(Jezik izbornika, itd.)
MENU 1)
5 ENGLISH
FRENCH
Odabir jezika izbornika, poruka
upozorenja, itd.
GERMAN
ITALIAN
JAPANESE*
KOREAN*
PORTUGUESE
RUSSIAN
S.CHINESE*
SPANISH
T.CHINESE*
TEXT
2) 6)
5 AUTO
ENGLISH
FRENCH
* Samo D-NE920LS
Odabir jezika prikaza CD-TEXT, ID3
tag informacija, itd.
Odaberete li "AUTO", možete
pročitati tekst na sljedećim jezicima.
GERMAN
ITALIAN
JAPANESE*
KOREAN*
PORTUGUESE
RUSSIAN
S.CHINESE*
SPANISH
T.CHINESE*
G-PROTECTION
(Za sprječavanje
preskakanja zvuka)
51
AVLS 4)
(Ograničenje glasnoće)
5 OFF
3) 6)
30
2
ON
* Samo D-NE920LS
Zaštita od preskakanja uz visoku kvalitetu CD zvuka.
Viša razina zaštite od preskakanja.
Glasnoća se može podešavati po želji.
Maksimalna glasnoća je ograničena radi zaštite sluha.
Parametar
Opcije (5: Standardno podešenje)
TIMER
(Timer za isključenje
uređaja)
5 OFF
AUDIO OUT 6)
(Vanjski audio izlaz)
5 HEADPHONE
ON
LINE OUT
BEEP
(Zvuk izvođenja funkcije)
5 ON
OFF
5 OFF
SEAMLESS 5) 6)
(Kontinuirana reprodukcija)
ON
5 OFF
POWER SAVE
(Svjetlo pokazivača na
daljinskom upravljaču i
1
žaruljica OPR na uređaju) 6)
2
PLAY ORDER 6)
(Slijed reprodukcije)
TRACK
GROUP
DIRECTION
(Promjena smjera prikaza
na pokazivaču)
5 NORMAL
REVERSE
Timer je isključen.
Na pokazivaču je prikazano ,. Možete
provjeriti preostalo vrijeme reprodukcije
tako da odaberete ovu opciju tijekom
reprodukcije.
Više puta zakrenite regulator VOL +/– na
daljinskom upravljaču za produljenje ili
skraćivanje vremena u koracima od 5 min,
ili nastavite zakretati regulator VOL +/– za
produljenje ili skraćivanje vremena u
koracima od 1 minute. Standardno je
podešenje "10 min".
Odaberite ovu opciju kad spojite isporučene slušalice.
1-99 min
Odaberite ovu opciju kad audio kabelom spojite druge
uređaje, primjerice aktivne zvučnike (1 str. 33).
Tijekom rukovanja uređajem čuje se zvučni signal.
Zvučni signal je isključen.
Disk se reproducira onako kako je i snimljen, uključujući i
praznine između zapisa.
Zapisi se reproduciraju bez praznina.
Pokazivač daljinskog upravljača svijetli oko 10 sekundi,
zatim se isključi. Žaruljica OPR na uređaju ostane svijetliti.
Ne svijetli ni pokazivač daljinskog upravljača ni žaruljica
OPR na uređaju.
Ne svijetli ni pokazivač daljinskog upravljača ni žaruljica
OPR na uređaju. Također nisu aktivna SOUND podešenja.
5 NORMAL
Reprodukcija izvora redom kakvim je
snimljen.
ID3tagTNO Reprodukcija prema slijedu brojeva ID3
oznaka.
FILE NAME Reprodukcija prema abecednom slijedu
naziva datoteka.
5 OFF
Reprodukcija izvora redom kakvim je
snimljen.
ON
Reprodukcija prema abecednom slijedu
naziva grupa.
Znakovi na pokazivaču prikazuju se u normalnom smjeru.
Znakovi se pojavljuju na pokazivaču u obrnutom smjeru
kako biste ih mogli čitati sa suprotne strane. Kad podesite
CUSTOM opcije za EQALIZER podešenja, regulator VOL
+/– na daljinskom upravljaču funkcionira u suprotnom smjeru.
Nastavlja se l
31
Parametar
Opcije (5: Standardno podešenje)
CD-EXTRA 6) 7)
(Reprodukcija prema
formatu diska)
5 OFF
ANIMATION
(Odabir animacijskog
prikaza)
5 OFF
ON
ON
Podesite na "OFF" za standardnu reprodukciju diska s CDExtra podacima.
Ako se disk s CD-Extra podacima ne može reproducirati,
odaberite "ON".
Kad ne upravljate uređajem, vidljiv je prikaz za standardnu
reprodukciju.
Kad ne upravljate uređajem, vidljiv je animacijski prikaz.
1) Samo za D-NE920:
Čak i kad odaberete "S.CHINESE" ili "T.CHINESE" u izborniku CD uređaja, tekst izbornika na daljinskom
upravljaču će biti na engleskom.
2) Samo za D-NE920:
Čak i kad odaberete "S.CHINESE" ili "T.CHINESE" u izborniku CD uređaja, na daljinskom upravljaču se
pojavi "----".
3) Ovisno o kupljenom modelu, na daljinskom upravljaču je prikazano "G-PRO".
4) AVLS je skraćenica od "Automatic Volume Limiter System", odnosno, "Sustav automatskog ograničenja
razine glasnoće".
5) Ova funkcija može se koristiti samo za ATRAC CD diskove.
6) Ovaj parametar može se podesiti samo kad je uređaj zaustavljen.
7) Ova funkcija može se koristiti samo za Audio i CD-Extra CD diskove.
Napomene
• Čak i ako je opcija "G-PROTECTION" podešena na "2", zvuk može preskakati:
− ako je CD uređaj izložen jačem kontinuiranom udarcu od očekivanog,
− prilikom reprodukcije zaprljanog ili ogrebenog diska, ili
− prilikom reprodukcije CD-R/CD-RW diska loše kvalitete ili ako postoji problem s uređajem na kojem je disk
snimljen/softverom za snimanje.
• Čak i ako je opcija "SEAMLESS" podešena na "ON", zapisi se možda neće reproducirati kontinuirano, ovisno
o tome kako je disk snimljen.
32
Spajanje dodatnih
uređaja
Ovaj CD-uređaj možete spojiti na stereo sustav
ili kasetofon radi reprodukcije ili snimanja na
kasetu i MiniDisc. Detalje možete potražiti u
uputama za uporabu isporučenim s priključenim
uređajem.
Prije spajanja i promjene podešenja objašnjenih
u nastavku, isključite sve komponente.
Spojeni uređaj*
Podešenje
Slušalice
HEADPHONE
Uređaj priključen spojnim
kabelom
LINE OUT
Kad spojite drugi uređaj, podesite ovu opciju na
"LINE OUT". Kad odaberete "LINE OUT",
glasnoću nije moguće podesiti ni na CD uređaju
ni daljinskim upravljačem. Također ne rade
funkcije zvuka.
* Kod spajanja drugog uređaja pomoću digitalnog
spojnog kabela, nije potrebno odabrati podešenje jer
će se promijeniti automatski.
Napomena
na i (slušalice)/
LINE OUT
(OPTICAL)
optički digitalni
spojni kabel
(nije isporučen)
spajanje kabela
(mini-priključak,
nije isporučen)
lijevi (bijeli)
desni (crveni)
MiniDisc rekorder, AV
pojačalo, aktivni
zvučnik, kasetofon, itd.
• Prije reprodukcije CD-a smanjite glasnoću spojenog
uređaja zbog mogućeg oštećenja zvučnika.
• Kod snimanja koristite mrežni adapter. Ako koristite
akumulatorsku ili suhu bateriju, mogla bi se
isprazniti prije završetka snimanja.
• Ovaj CD-uređaj koristi sustav Serial Copy
Managament koji omogućuje izradu samo jedne
digitalne kopije.
• Prilikom snimanja ili reprodukcije ATRAC/MP3
CD-a, optički digitalni signali ne izlaze putem
priključka i/LINE OUT (OPTICAL). Kod
snimanja ili reprodukcije ATRAC/MP3 CD-a
pomoću spojenog uređaja, koristite samo analogni
spojni kabel.
• Kad koristite optički digitalni spojni kabel, podesite
CD uređaj u stanje pauze prije početka snimanja
CD-a na MiniDisc, DAT, itd.
• Za snimanje visokokvalitetnog CD zvuka, podesite
"G-PROTECTION" na "1" u izborniku OPTION.
Kad je priključen spojni kabel, na pokazivaču
uređaja trepće "LINE OUT" ili "HEADPHONE"
otprilike 5 sekundi.
Kad promijenite podešenje za "AUDIO OUT" u
izborniku OPTION kako bi se zvuk
reproducirao na spojenom uređaju. Podešenja za
"AUDIO OUT" su prikazana u nastavku. Za
izvođenje tih podešenja pogledajte 1 str. 29, 31.
33
Dodatne informacije
U slučaju problema
Ako i nakon provjere sljedećih savjeta ne možete otkloniti problem, kontaktirajte svog Sony
dobavljača.
Napajanje
Simptom
Uzrok i/ili rješenje
Nije moguće napuniti akumulatorsku
bateriju.
c Akumulatorska baterija nije uložena u baterijski pretinac. Uložite
je. (1 str. 11)
c Priključci punjača su prljavi. Obrišite ih suhom mekom krpom
(1 str. 38).
c U tijeku je reprodukcija CD-a. Isključite uređaj (1 str. 17).
c CD uređaj nije pravilno stavljen na punjač. Čvrsto priključite uređaj
na punjač pazeći da svijetli žaruljica OPR (1 str. 11)
Zvuk
Simptom
Uzrok i/ili rješenje
Glasnoća se ne pojačava čak i ako
c Opcija "AVLS" je uključena ("ON"). Isključite je ("OFF").
više puta zakrenete regulator VOL +/–
(1 str. 30)
na daljinskom upravljaču prema + (ili c Opcija "AUDIO OUT" je podešena na "LINE OUT". Podesite je na
ako više puta pomaknete funkc.
"HEADPHONE" (1 str. 31).
preklopku prema Y/Z na uređaju).
Nema zvuka ili se čuje šum.
c Čvrsto spojite slušalice.
c Priključci slušalica su zaprljani. Povremeno ih obrišite suhom
krpom.
Nije moguće podesiti glasnoću.
c Opcija "AUDIO OUT" je podešena na "LINE OUT". Podesite
glasnoću regulatorom na spojenom uređaju, ili podesite "AUDIO
OUT" na "HEADPHONE" (1 str. 31).
Iz uređaja se čuje šuštanje.
c Čvrsto zatvorite poklopac pretinca za baterije. (1 str. 11)
Kod uporabe uređaja sa spojenim
c Opcija "AUDIO OUT" je podešena na "LINE OUT". Podesite
stereo sustavom, zvuk je izobličen ili sa
glasnoću spojenog uređaja (1 str. 31).
smetnjama.
c Opcija "AUDIO OUT" je podešena na "HEADPHONE". Podesite
glasnoću na CD uređaju (1 str. 31).
Nije moguće podesiti EQUALIZER
parametre.
34
c Opcija "POWER SAVE" je podešena na "2" (1 str. 31).
Rukovanje/Reprodukcija
Simptom
Uzrok i/ili rješenje
Vrijeme reprodukcije je prekratko. CD c Koristili ste manganske baterije. Koristite alkalne.
reprodukcija se ne pokreće.
c Zamijenite suhu bateriju novom LR6 (veličina AA) alkalnom
baterijom (1 str. 13).
c Napunite i ispraznite akumulatorske baterije nekoliko puta
(1 str. 11).
Nije moguća reprodukcija nekih
zapisa.
c Pokušali ste reproducirati datoteke snimljene u formatu koji nije
kompatibilan s ovim CD uređajem (1 str. 5).
c Promijenite podešenje opcije "CD-EXTRA" u izborniku OPTION
(1 str. 32).
Na pokazivaču se pojavi "Lo Batt" i
CD ne započinje s reprodukcijom.
c Akumulatorska baterija je potpuno ispražnjena. Napunite je
(1 str. 11).
c Zamijenite suhu bateriju novom LR6 (veličina AA) alkalnom
baterijom. (1 str. 13).
Na pokazivaču se pojavljuje oznaka
“Hi DC in”.
c Koristili ste adapter jači od isporučenog ili preporučenog. Koristite
isključivo isporučeni mrežni adapter ili kabel za akumulator
naveden u poglavlju "Dodatni pribor". (1 str. 39).
CD ne započinje reprodukciju ili se na c CD je zaprljan ili oštećen. Očistite ga ili zamijenite.
pokazivaču pojavljuje “No Disc”
c Umetnite disk s naljepnicom prema gore. (1 str. 16)
iako ste umetnuli disk.
c Došlo je do kondenzacije vlage. Ostavite uređaj nekoliko sati dok
vlaga ne ispari.
c Dobro zatvorite poklopac baterijskog pretinca. (1 str. 11).
c Provjerite je li baterija pravilno umetnuta (1 str. 11, 13).
c Čvrsto spojite priključak mrežnog adaptera u zidnu utičnicu.
(1 str. 15).
c Pritisnite u na daljinskom upravljaču (na uređaju pritisnite u
na funkc. preklopki) najmanje jednu sekundu ili više nakon
spajanja mrežnog adaptera.
c CD-R/CD-RW je prazan.
c Uređaj ili softver za snimanje CD-R/CD-RW diskova ne
funkcionira ispravno.
Žaruljica OPR trepće na uređaju kod
pritiska na tipku i CD ne počinje s
reprodukcijom.
c Tipke su blokirane. Pomaknite preklopku HOLD natrag. (1 str. 18).
Nastavlja se l
35
Simptom
Uzrok i/ili rješenje
Reprodukcija počinje od mjesta na
c Aktivna je funkcija resume. Za pokretanje reprodukcije od prvog
kojem je zaustavljena (funkcija resume). zapisa, pritisnite u na daljinskom upravljaču dok je uređaj
zaustavljen (na uređaju pritisnite i zadržite u na funkc.
preklopki) dok ne započne reprodukcija prvog zapisa ili otvorite
pokrov CD uređaja (1 str. 17). Ili, uklonite sve izvore napajanja, i
zatim ponovo umetnite bateriju ili priključite mrežni adapter.
Tijekom reprodukcije ATRAC ili MP3
CD-a, CD se ne okreće no zvuk se
čuje normalno.
c CD uređaj zaustavlja okretanje ATRAC3/MP3 CD-a tijekom
reprodukcije kako bi smanjio potrošnju energije. Ne radi se o
kvaru.
Nakon pritiska tipke u na daljinskom c CD-R/CD-RW ne sadrži ATRAC3plus/MP3 datoteke.
upravljaču (na uređaju nakon pritiska c Uložen je CD-R/CD-RW s kojeg su izbrisani podaci.
u na funkc. preklopki) ili zatvaranja c CD je zaprljan.
pokrova CD uređaja, na pokazivaču je
prikazana poruka "No File".
Oznake na LCD pokazivaču su teško
vidljive ili se usporeno prikazuju.
c Upotrebljavate uređaj na previsokoj (preko 40°C) ili na preniskoj
(ispod 0°C) temperaturi. Pokazivač će opet normalno raditi na
sobnoj temperaturi.
Na pokazivaču daljinskog upravljača c CD uređaj je u pripravnom stanju Bookmark reprodukcije.
brzo trepće t, i ne možete pronaći
Promijenite PLAY MODE podešenje na "ALL" (1 str. 23).
početak zapisa ili određeni dio zapisa.
Premda niste odabrali Bookmark
reprodukciju, t (Bookmark) trepće.
c Ako ste odabrali neki drugi način reprodukcije osim
"BOOKMARK", oznaka t (Bookmark) trepće.
Reprodukcija se iznenada zaustavlja.
c Podešen je timer za isključenje uređaja. Podesite "TIMER" na
"OFF" (1 str. 31).
c Korištena akumulatorska baterija ili suha baterija je potpuno
prazna. Napunite akumulatorsku bateriju (1 str. 11) ili zamijenite
suhu bateriju novom LR6 (veličina AA) alkalnom baterijom.
(1 str. 13).
Uređaj ne radi i na pokazivaču
daljinskog upravljača je vidljivo 8
brojeva ili slova.
c To se može dogoditi, ovisno o disku koji koristite. Uklonite sve
izvore napajanja i zatim umetnite bateriju ili ponovo spojite mrežni
adapter. Pokušajte ponovo koristiti uređaj. Ako tako ne riješite
problem, obratite se najbližem Sony prodavatelju.
36
Ostalo
Simptom
Uzrok i/ili rješenje
Tijekom snimanja s optičkom
digitalnom vezom, ne može se
pravilno snimiti broj zapisa.
c Ponovno snimite broj zapisa uporabom MiniDisc rekordera, DAT
rekordera, itd.
c Pogledajte upute isporučene s uređajem za snimanje. Podesite
glasnoću na uređaju.
Pri zatvaranju pokrova CD uređaja,
disk se počinje okretati.
c CD uređaj čita informacije s diska. To nije kvar.
Ne možete pravilno upravljati CD
uređajem pomoću daljinskog
upravljača.
c Slučajno ste zadržali pritisnutima tipke na uređaju.
c Daljinski upravljač nije čvrsto priključen.
37
Održavanje
Tehnički podaci
Čišćenje kućišta
Sustav
Koristite krpu lagano navlaženu u vodi ili
otopini blagog deterdženta. Nemojte koristiti
alkohol, benzin ili razrjeđivač.
Digitalni audio sustav za kompaktni disk
Čišćenje priključaka
Ako se na priključcima na punjaču ili CDuređaju nakupi nečistoća, baterije se neće moći
pravilno napuniti. Priključke povremeno očistite
vatiranim štapićem ili suhom krpom, kao što je
naznačeno na slici.
Priključci
Laserska dioda
Materijal: GaAlAs
Valna duljina: λ = 770 – 800 nm
Trajanje emisije: Kontinuirano
Laserski izlaz: manje od 44,6 µW
(Ovaj izlaz predstavlja vrijednost izmjerenu na
udaljenosti 200 mm od leća objektiva na optičkom
senzoru s otvorom 7 mm.)
D-A konverzija
1-bitna kvarcna kontrola vremenske osi
Frekvencijski odziv
20 - 20 000 Hz
dB (mjereno po standardu JEITA)
Izlaz (pri 3 V ulazne razine)
Linijski izlaz (stereo mini-priključak)
Izlazna razina 0,7 V rms pri 47 Ω
Preporučena impedancija tereta preko 10 kΩ
Priključak za slušalice (stereo mini-priključak)
Približno 5 mW + približno 5 mW pri 16 Ω
(Približno 1,5 mW + približno 1,5 mW pri 16 Ω)∗
* Za europsko tržište
Optički digitalni izlaz (optički izlazni priključak)
Izlazna razina: –21 - –15 dBm
Valna duljina: 630 - 690 nm na najvišoj razini
Napajanje
• Sony NH-14WM akumulatorska baterija:
1,2 V DC x 1
• LR6 (AA) baterija: 1,5 V DC x 1
• Mrežni adapter (DC IN 3V priključak):
220 V, 50 Hz (Model za kinesko tržište)
120 V, 60 Hz (Model za meksičko tržište)
• Nazivna struja: 1A
Radna temperatura
5° C - 35° C
Dimenzije (š/v/d) (bez dijelova koji strše i
kontrola)
Oko 127 x 20,6 x 136,4 mm
Masa (bez pribora)
Oko 160 g
Američki i strani patenti imaju licencu Dolby
Laboratories.
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjenama bez
prethodne najave. Proizvođač ne prihvaća odgovornost
za eventualne tiskarske pogreške.
38
Dodatni pribor
Mrežni adapter
AC-E30HG*
Sustav aktivnih zvučnika
SRS-Z1
SRS-Z30
Kabel automobilskog
akumulatora
DCC-E345
Kabel automobilskog
akumulatora s priborom za
spajanje u vozilu
DCC-E34CP
Pribor za spajanje u vozilu
CPA-9C
Spojni kabel
RK-G129
RK-G136
Slušalice
MDR-EX71SL
MDR-Q55SL
* Specifikacije mrežnog adaptera će se razlikovati,
ovisno o regiji. Provjerite lokalni napon i oblik
priključka prije kupnje.
Vaš dobavljač možda neće imati sav dodatni
pribor. Pitajte koji je dodatni pribor dostupan u
Vašoj zemlji.
39
Download PDF

advertising