Sony | CFD-S05 | Sony CFD-S05 S05 Digitalni CD radio kasetofon Upute za upotrebu

Odlaganje starih baterija (primjenjivo
u Europskoj uniji i ostalim europskim
državama s posebnim sustavima za
odlaganje)
4-174-567-31(2)
Ovaj znak na bateriji ili ambalaži ukazuje da se baterija
isporučena s ovim proizvodom ne smije odlagati s
kućim otpadom.
CD radiokasetofon
Na nekim baterijama ovaj simbol može biti istaknut
zajedno s kemijskim simbolom. Kemijski simbol za živu
(Hg) ili olovo (Pb) dodaje se ako baterija sadrži više od
0,0005% žive ili 0,004% olova.
Pravilnim zbrinjavanjem baterija pomažete u sprječavanju mogućih negativnih posljedica na okoliš i ljudsko
zdravlje, do kojih može doći nepravilnim zbrinjavanjem
baterija. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju
prirodnih izvora.
CFD-S05
Upute za uporabu
http://www.sony.net/
©2010 Sony Corporation
Nazivna pločica i važne sigurnosne informacije nalaze
se na vanjskoj donjoj strani uređaja.
UPOZORENJE
Kako biste umanjili rizik od požara ili strujnog
udara, ne izlažite ovaj uređaj kiši niti vlazi.
Preveliki tlak zvuka iz slušalica može uzrokovati gubitak
sluha.
Odlaganje stare električne i elektroničke
opreme (primjenjivo u Europskoj uniji i
ostalim europskim državama s posebnim
sustavima za odlaganje)
Radi smanjenja rizika od požara, ne prekrivajte ventilacijske
otvore ovog uređaja novinama, stolnjacima, zavjesama,
itd. Nemojte postavljati upaljene svijeće na uređaj.
Kako biste spriječili požar ili električki udar, ne izlažite
uređaj kapanju ili prskanju i ne stavljajte na uređaj
posude s tekućinom, npr. vaze.
Budući da se odspajanje uređaja s mrežnog napona
izvodi putem mrežnog kabela, spojite uređaj na lako
dostupnu utičnicu. Zamijetite li kakve nepravilnosti na
uređaju, odmah odspojite mrežni utikač iz utičnice.
Uređaj nije odspojen s mrežnog napajanja sve dok je
spojen na zidnu utičnicu, čak i ako je isključen. Ne postavljajte uređaj u uski prostor, poput police za knjige ili
ugradbenog ormarića.
Baterije nemojte izlagati (paketić baterija ili uložene
baterije) visokoj temperaturi, primjerice, izravnom
sunčevom svjetlu, vatri ili sličnom, na dulji vremenski
period.
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da
se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad.
Umjesto toga, opremu za odlaganje odnesite u vama
najbliže mjesto za skupljanje i recikliranje električnog
i elektroničkog otpada. Pravilnim odlaganjem ovog
proizvoda spriječit ćete potencijalne negativne posljedice za okoliš i ljudsko zdravlje koje inače mogu imati
utjecaja ukoliko se uređaj ne odloži na pravilan način.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih
izvora. Za detaljnije informacije o recikliranju proizvoda,
obratite se lokalnom uredu, komunalnoj službi ili trgovini
gdje ste kupili uređaj.
U slučaju da neki proizvod iz sigurnosnih razloga ili
zbog performansi ili ispravnosti zahtijeva stalnu vezu s
ugrađenom baterijom, njezinu zamjenu valja povjeriti
isključivo ovlaštenom servisu.
Kako bi se zajamčilo pravilno rukovanje baterijom, na
kraju njezina radnog vijeka je odnesite na odlagalište za
recikliranje električne i elektronske opreme.
Spojite mrežni kabel  ili u baterijski pretinac  uložite šest baterija R14 (veličine C) (opcija).
22 Audio CD
22 CD-R/CD-RW (CD-DA*)
*CD-DA je kratica od Compact Disc Digital Audio. To je standard za
snimanje Audio CD-ova.
Napomene
Diskovi koje ovaj uređaj NE MOŽE reproducirati
22 CD-R/CD-RW diskovi koji nisu snimljeni u CD formatu
22 Loše snimljen, ogreben ili zaprljan CD-R/CD-RW, ili CD-R/CD-RW
snimljen nekompatibilnim uređajem za snimanje
22 CD-R/CD-RW diskovi koji nisu pravilno finalizirani
Napomene o diskovima
Tehnički podaci
CD uređaj
Sustav
Digitalni audio sustav s kompaktnim diskom
Značajke laserske diode
Trajanje emisije: Kontinuirano
Snaga lasera: Manje od 44,6 µW
(Ta snaga je izmjerene na udaljenosti od 200 mm od površine leće objektiva
optičkog čitača uz otvor blende od 7 mm.)
Broj kanala
2
Frekvencijski odziv
20 Hz - 20 000 Hz +1/–2 dB
Zavijanje i podrhtavanje
Ispod mjerive razine
Radio
Frekvencijski opseg
FM: 87,5 MHz - 108 MHz
AM: 531 kHz - 1602 kHz
MEĐUFREKVENCIJA
FM: 128 kHz
AM: 45 kHz
Antene
FM: Teleskopska antena
AM: Ugrađena feritna antena
Kasetofon
Sustav snimanja
2-kanalni stereo s 4 zapisa
Vrijeme premotavanja
Oko 150 s sa Sonyjevom kasetom C-60
Frekvencijski odziv
TYPE I (normal): 80 Hz - 10 000 Hz
Općenito
Zvučnik
Širokopojasni: promjer 8 cm, 4 Ω, stožasti (2)
Izlazi
Priključnica za slušalice (stereo minipriključnica):
Za slušalice impedancije 16 Ω - 32 Ω
Ulaz
AUDIO IN priključnica (stereo minipriključnica)
Izlazna snaga
1,7 W + 1,7 W (na 4 Ω, 10% harmoničkog izobličenja)
Napajanje
Za CD radiokasetofon:
230 V AC, 50 Hz
9 V DC, 6 R14 (veličina C) baterije
Potrošnja energije
AC 13 W
Trajanje baterije
Za CD radiokasetofon:
Snimanje FM programa
Sony R14P: oko 4,5 h
Sony alkalna LR14: oko 19 h
Reprodukcija kasete
Sony R14P: oko 2,5 h
Sony alkalna LR14: oko 13 h
CD reprodukcija
Sony R14P: oko 1 h
Sony alkalna LR14: oko 8 h
Izjave o sukladnosti dostupne su na internet
stranici www.sukladnost-sony.com.hr
DualDisc je dvostrani disk koji objedinjuje snimljeni
DVD materijal na jednoj strani i digitalni audiomaterijal
na drugoj. Ipak, pošto strana s digitalnim audiomaterijalom nije usklađena s Compact Disc (CD) standardom,
ne možemo jamčiti reprodukciju na ovom proizvodu.
Diskovi koje ovaj uređaj MOŽE reproducirati
Uređaj će se automatski isključiti nakon 30 minuta ako poslije reprodukcije ili završetka snimanja iz izvora CD, TAPE
ili AUDIO IN ne bude aktivirana nijedna funkcija.
Sony, odnosno njegov ovlašteni zastupnik Sony
Central and Southeast Europe Kft. , Predstavništvo
u Republici Hrvatskoj izjavljuje da je ovaj proizvod
usklađen s bitnim zahtjevima tehničkih propisa koji
su za ovaj proizvod utvrđeni.
Napomena o DualDisc diskovima
Mjere opreza
Za korisnike u Europi
Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan.
Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation 1-7-1
Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašteni
predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Njemačka. Za pitanja servisa i jamstva
pogledajte adresu na jamstvenom listu.
Sonyjeve slušalice serije MDR
22 Zamijenite baterije kad se indikator OPR/BATT  zatamni ili kad uređaj prestane raditi.
Zamijenite sve baterije novima istovremeno. Prije zamijene baterija, izvadite disk iz uređaja.
22 Za uporabu baterijskog napajanja odspojite mrežni kabel s uređaja.
IZJAVA O SUKLADNOSTI
Napomena za korisnike: sljedeća
informacija odnosi se samo na
uređaje prodane u zemljama koje
primjenjuju direktive EU
Dodatni pribor
1 na AC IN priključnicu
Napomena za korisnike u Republici
Hrvatskoj
Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda ili
baterije, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu,
odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez prethodne najave.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.
2 u zidnu utičnicu
Ovaj uređaj namijenjen je reprodukciji diskova koji su
usklađeni s Compact Disc (CD) standardom. U posljednje
vrijeme neke izdavačke kuće prodaju različite glazbene
diskove s tehnologijom zaštite autorskih prava. Molimo
imajte na umu da neki od tih diskova ne odgovaraju
CD standardu i možda se neće reproducirati na ovom
uređaju.
Za sve ostale baterije molimo da pogledate poglavlje o
tome kako sigurno izvaditi bateriju iz uređaja. Odnesite
je na odlagalište za recikliranje dotrajalih baterija.
Dimenzije
Približno 365  134  230 mm (š/v/d) (uključujući dijelove koji strše)
Masa
Približno 2,7 kg (uključujući baterije)
Isporučeni pribor
Mrežni kabel (1)
Izvori napajanja
Diskovi kodirani za zaštitu autorskih
prava
22 Prije reprodukcije očistite disk krpom.
Obrišite disk od središta prema
rubu. Ako na disku ima ogrebotina,
prljavštine ili otisaka prstiju, to može
uzrokovati greške pri očitavanju.
22 Ne koristite otapala poput benzina, razrjeđivača, komercijalno
nabavljivih čistača za diskove/leće, niti anti-statičke sprejeve
namijenjene vinilnim pločama.
22 Ne izlažite disk izravnom sunčevom svjetlu i izvorima topline,
primjerice dovodima toplog zraka, niti ga ostavljajte u autu koji je
parkiran na izravnom sunčevom svjetlu, jer može doći do značajnog
porasta temperature u autu.
22 Ne lijepite papir ili naljepnice na CD i nemojte grepsti površinu
CD-a.
22 Nakon reprodukcije, pohranite disk u pripadajuću kutiju.
Sigurnost
22 Budući da je laserska zraka koja se koristi u ovom CD uređaju štetna
za oči, nemojte pokušavati otvarati kućište. Popravke trebaju
obavljati samo osposobljeni serviseri.
22 Ukoliko unutar kućišta dospije čvrsti predmet ili tekućina, odspojite
uređaj te ga odnesite osposobljenom serviseru na pregled.
22 Na ovom uređaju ne mogu se reproducirati diskovi nestandardnog oblika (srce, kvadrat, zvijezda i sl.). Ako to pokušate, uređaj se
može oštetiti. Nemojte upotrebljavati ovakve diskove.
O izvorima napajanja
22 Za napajane preko utičnice provjerite odgovara li radni napon uređaja radnom naponu na mjestu priključenja (pogledajte poglavlje
"Tehnički podaci") a za spajanje na mrežnu utičnicu koristite
isporučeni mrežni kabel. Ne koristite niti jedan drugi kabel.
22 Odspojite utikač iz zidne utičnice ako uređaj nećete upotrebljavati
duže vrijeme.
22 Kad baterije nećete upotrebljavati, izvadite ih kako biste spriječili
oštećenje koje može uzrokovati curenje baterija ili korozija.
O postavljanju
22 Ne postavljajte uređaj na mjesta u blizini izvora topline, na mjesta
koja se nalaze pod izravnim utjecajem sunčevih zraka, prekomjerne
prašine ili mehaničkih udara, ili u automobil parkiran na suncu.
22 Ne postavljajte uređaj u kosi ili nestabilan položaj.
22 Ne stavljajte ništa unutar 10 mm s bočne strane kućišta. Ventilacijski
otvori trebaju biti nezaklonjeni kako bi uređaj mogao raditi pravilno
i za duže trajanje njegovih komponenata.
22 U zvučnike uređaja ugrađen je snažan magnet. Zato uređaj
odmaknite od kreditnih kartica s magnetnim zapisom i satova s
oprugom kako biste izbjegli njihovo oštećivanje zbog utjecaja
magneta.
O radu
22 Ako unesete uređaj iz hladnog na toplo mjesto, ili ako je postavljen
u veoma vlažnom prostoru, vlaga se može kondenzirati na leći
unutar CD uređaja. Ukoliko do toga dođe, uređaj neće raditi pravilno.
U tom slučaju, uklonite disk i pričekajte približno sat vremena dok
vlaga ne ishlapi.
22 Ako uređaj niste koristili duže vrijeme, podesite ga u reprodukcijski
mod kako biste ga zagrijali nekoliko minuta prije ulaganja kasete.
Napomene o kasetama
22 Odlomite zaštitni graničnik na
strani A ili B na kaseti kako biste
spriječili slučajno snimanje. Želite
li takvu kasetu ponovno koristiti
za snimanje, prekrijte otvor odlomljenog graničnika ljepljivom
vrpcom.
Strana A
Graničnik za stranu A
Graničnik za stranu B
22 Uporaba kasete s vremenom reprodukcije preko 90 minuta se ne
preporučuje osim za dugo neprekidno snimanje ili reprodukciju.
Čišćenje kućišta
22 Očistite kućište, prednju ploču i kontrole mekom krpom koju je
potrebno navlažiti u otopini blagog sredstva za pranje. Nemojte
koristiti abrazivne spužve, zrnata sredstva ili otopine kao što su
alkohol ili benzin.
Imate li bilo kakvih pitanja ili problema u svezi s ovim uređajem,
obratite se najbližem Sony prodavatelju.
Osnovne funkcije
Dodatne funkcije
Reprodukcija pohranjenih radiopostaja
Slušanje radijskog programa
Uporaba pokazivača
1 Pritisnite OPERATE (POWER) .
2 Pritisnite RADIO BAND  kako biste odabrali valno
1 Pritisnite OPERATE (POWER) .
2 Pritisnite RADIO BAND  više puta.
Za provjeru ukupnog broja zapisa i vremena
reprodukcije CD-a
3 Pritisnite PRESET + ili –  za ugađanje pohranjene
Svaki put kad pritisnete tipku odabir valnog područja
se izmjenjuje između AM i FM.
3 Zadržite TUNE + ili –  dok se na pokazivaču ne
*VOLUME + ,   i   imaju ispupčenje.
Prije uporabe uređaja
Uključenje/isključenje uređaja
Europski model: Pritisnite OPERATE .
Ostali modeli: Pritisnite POWER .
Napomena
Prilikom uključivanja pritisnite i zadržite OPERATE (ili POWER) 
dok se indikator OPR/BATT  ne uključi.
Za podešavanje glasnoće
Pritisnite VOLUME+, – .
počnu izmjenjivati znamenke frekvencije.
Uređaj automatski pretražuje radijske frekvencije i
zaustavlja traženje kad pronađe postaju s dovoljno
snažnim signalom.
Ako ne možete ugoditi postaju, pritisnite TUNE + ili –
 više puta za promjenu frekvencije korak po korak.
Kod prijema FM stereo programa prikazuje se "St".
Savjet
Smetnje kod FM prijema možete smanjiti promjenom stereo prijema
u mono prijem.
1 Pritisnite MODE .
Pojavljuje se bilo "St" bilo "Mo".
2 Tijekom prikazivanja "St", pritisnite MODE  kako bi se prikazalo "Mo".
Reprodukcija kasete
1 Pritisnite OPERATE (POWER) .
2 Pritisnite TAPE .
3 Pritisnite    i uložite kasetu u pripadajući pretinac,
stranom koju želite reproducirati okrenutom prema
gore. Koristite samo kasete TYPE I (normal). Za zatvaranje pokrova pretinca kasete pritisnite CLOSE .
Provjerite da vrpca nije olabavljena kako biste spriječili
oštećenje kasete ili uređaja.
Za uporabu slušalica
Spojite slušalice na priključnicu   (slušalice) na
stražnjem dijelu uređaja.
Za pojačavanje basova
Pritisnite MEGA BASS .
Na zaslonu se pojavljuje "MEGA BASS".
Za vraćanje normalne jačine zvuka, ponovno pritisnite
tipku.
Reprodukcija CD diska
1 Pritisnite OPERATE (POWER) .
2 Pritisnite CD .
3 Pritisnite  PUSH OPEN/CLOSE  te stavite u CD
uložnicu disk s naljepnicom okrenutom prema gore.
Za zatvaranje pokrova uložnice diska pritisnite 
PUSH OPEN/CLOSE .
Uređaj jedanput reproducira sve zapise.
Vrijeme r
eprodukcije
Za
Pritisnite
Pauzu
reprodukcije
 . Za nastavak reprodukcije,
pritisnite ponovno.
Zaustavljanje
reprodukcije
Prelazak na idući
zapis
Povratak na
prethodni zapis
Traženje
određenog dijela
pri slušanju zvuka
 .
Traženje
određenog dijela
uz gledanje
pokazivača
 (unaprijed) ili  (unatrag)
 tijekom reprodukcije i zadržite
dok ne pronađete željeno mjesto, a
zatim pritisnite  .
Vađenje diska
 PUSH OPEN/CLOSE .
 .
Uređaj započne reprodukciju.
Za
Pritisnite
Pauzu
reprodukcije
 . Za nastavak reprodukcije,
pritisnite ponovno.
Zaustavljanje
reprodukcije
Brzo unaprijed ili
premotavanje*
  .
Vađenje kasete
  .
 ili  (brzo unaprijed ili
premotavanje) 
Snimanje na kasetu
1 Pritisnite OPERATE (POWER) .
2 Pritisnite    za otvaranje pretinca za kasetu i
uložite praznu kasetu, stranom na koju želite snimati
okrenutom prema gore. Koristite samo kasete TYPE I
(normal). Za zatvaranje pokrova pretinca kasete
pritisnite CLOSE .
3 Odaberite izvor koji želite snimati.
Za snimanje s CD uređaja, uložite CD i pritisnite CD .
Za snimanje s radija ugodite postaju koju želite.
4 Pritisnite   za početak snimanja (automatski se
pritisne  ).
 .
 (unaprijed) ili  (unatrag)
 tijekom reprodukcije i zadržite
dok ne pronađete željeno mjesto.
Savjeti
22 Reprodukcija započinje od zapisa na kojem ste zaustavili reprodukciju (nastavak reprodukcije). Dok je reprodukcija zaustavljena,
prikazuje se broj zapisa koji će se reproducirati.
22 Za poništenje nastavka reprodukcije (za početak reprodukcije
od početka prvog zapisa), pritisnite   dok je CD zaustavljen.
Nastavak reprodukcije se također poništi kad otvorite uložnicu
diska ili isključite uređaj.
Provjera broja tekućeg zapisa CD-a
Pritisnite DISPLAY/ENTER  tijekom reprodukcije CD diska.
Provjera broja tekuće programirane radijske
postaje
Pritisnite DISPLAY/ENTER  tijekom slušanja programirane radijske postaje.
postaje.
Spajanje dodatnih komponenata
Možete uživati u zvuku s dodatne komponente poput
prijenosnog digitalnog audiouređaja uporabom
zvučnika ovog uređaja. Prije svih povezivanja odspojite
mrežni kabel svake od komponenata. Za detalje, pogledajte upute za uporabu komponente koju želite spojiti.
1 Uporabom audio spojnog kabela (nije isporučen) spojite
AUDIO IN  priključnicu na izlaznu priključnicu prijenosnog digitalnog glazbenog uređaja ili drugog uređaja.
2 Pritisnite tipku OPERATE (POWER)  za uključenje
Odabir moda reprodukcije CD diska
Pritisnite više puta MODE  (tijekom reprodukcije
pritisnite  , zatim pritisnite MODE ), dok se na
pokazivaču ne pojavi "", "", "SHUF", "SHUF" i "",
"PGM" ili "PGM" i "". Zatim nastavite kako slijedi:
Za odabir
Odabrati Zatim
Ponavljanje
Pritisnite  ili   za
""
pojedinačnog
odabir zapisa koji želite ponavzapisa
ljati, a zatim pritisnite  .
Ponavljanje
Pritisnite  .
""
svih zapisa
Reprodukcija "SHUF" Pritisnite  .
slučajnim
slijedom
Ponavljanje za- "SHUF" i Pritisnite  .
pisa nasumično ""
Programirana "PGM"
Pritisnite  ili  ,
reprodukcija
zatim DISPLAY/ENTER  za
zapise koje želite programirati;
možete reproducirati redoslijed
reprodukcije za najviše 20 zapisa. Zatim pritisnite  .
uređaja.
3 Uključite spojeni uređaj.
4 Pritisnite AUDIO IN  i započnite reprodukciju na
spojenom uređaju.
Zvuk iz spojene komponente se čuje iz zvučnika
ovog uređaja.
Za spajanje ovog uređaja na TV ili videorekorder,
koristite produžni kabel (nije isporučen) sa stereo
minipriključkom na jednom kraju i dva phono priključka na drugom kraju.
Savjet
Možete snimati zvuk spojenog uređaja. Umetnite praznu kasetu i
pritisnite  .
U slučaju problema
Općenito
Uređaj nije uključen.
22 Čvrsto spojite kabel napajanja u zidnu utičnicu.
22 Provjerite jesu li pravilno uložene baterije.
22 Ako su baterije istrošene, sve ih zamijenite novima.
Nema zvuka.
4 Pritisnite  .
*Kad je kaseta sasvim namotana, pritisnite   , a za njezino
otpuštanje  ili  .
4 Pritisnite  .
Pritisnite jedanput   kod zaustavljene reprodukcije
diska, a dvaput u tijeku reprodukcije. Nakon prikaza
ukupnog broja zapisa prikazuje se ukupno vrijeme
reprodukcije. Za ponovnu provjeru ukupnog broja
zapisa pritisnite DISPLAY/ENTER .
područje.
Za
Pritisnite
Pauzu snimanja
 . Za nastavak snimanja,
pritisnite ponovno.
Zaustavljanje
snimanja
  .
Savjeti
22 Podešavanje glasnoće ili naglašavanje tonova neće utjecati na
snimanje.
22 Ako se kod prijema AM programa čuje pištanje nakon pritiska  
u koraku 4, pritisnite MODE  na uređaju za odabir položaja ISS-a
(Interference Suppress Switch) u kojem se najviše smanjuje šum.
22 Za najbolje rezultate koristite pri snimanju mrežno napajanje.
22 Snimku možete izbrisati na sljedeći način:
1 Pritisnite OPERATE (POWER) .
2 Umetnite kasetu s koje želite izbrisati snimku.
3 Pritisnite TAPE .
4 Pritisnite  .
Programirani
zapis
Ponavljanje
"PGM" i
programiranih ""
zapisa
Redoslijed
reprodukcije
Pritisnite  ili  ,
zatim DISPLAY/ENTER  za
zapise koje želite programirati;
možete reproducirati redoslijed
reprodukcije za najviše 20 zapisa. Zatim pritisnite  .
Poništavanje odabranog moda reprodukcije
Pritisnite MODE  (pritisnite tijekom reprodukcije 
, a zatim MODE ) više puta dok odabrani mod ne
bude više prikazan na pokazivaču.
Provjera programiranih zapisa i redoslijeda
reprodukcije na pokazivaču
Za provjeru redoslijeda zapisa prije reprodukcije pritisnite
DISPLAY/ENTER  (tijekom reprodukcije pritisnite 
, a zatim DISPLAY/ENTER ).
Svaki put kada pritisnete tipku broj zapisa pojavljuje se
programiranim redoslijedom.
Brisanje tekućeg programa
Pritisnite jedanput   kod zaustavljene reprodukcije
diska, a dvaput u tijeku reprodukcije. Tekući program
bit će izbrisan. Zatim kreirajte novi program slijedeći
postupak programiranja.
22 Odspojite slušalice kad želite zvuk slušati kroz zvučnike.
Čuje se šum.
22 Netko koristi u blizini uređaja prijenosni telefon ili drugu opremu
koja emitira radiovalove.
WW Odmaknite prijenosni telefon i sl. od uređaja.
CD uređaj
CD disk se ne reproducira ili je prikazano "Cd - -", čak i kada
je CD disk umetnut.
22 Stavite CD naljepnicom prema gore.
22 Očistite disk.
22 Izvadite CD disk i ostavite pokrov CD uložnice otvoren približno
sat vremena kako bi vlaga isparila.
22 CD-R/CD-RW je prazan.
22 Problem s kvalitetom CD-R/CD-RW diska, uređajem za snimanje ili
aplikacijskim softverom.
22 Ako su baterije istrošene, sve ih zamijenite novima.
Zvuk se prekida.
22 Smanjite glasnoću.
22 Očistite CD ili ga zamijenite ako je jako oštećen.
22 Stavite uređaj na mjesto gdje nema vibracija.
22 Očistite leću disk komercijalno dostupnom puhaljkom za optiku.
22 Prekidi zvuka i šumovi su mogući pri uporabi CD-R/CD-RW diska
loše kvalitete ili ako postoji problem kod uređaja za snimanje ili
aplikacijskog softvera.
Radio
Prijem je loš.
22 Preusmjerite antenu kako
biste poboljšali FM prijem.
Savjeti
22 Pokušate li programirati 21 ili više zapisa na pokazivaču će se
prikazati "FULL".
22 Možete ponovno reproducirati isti program, budući da je pohranjen
sve dok ne otvorite pretinac diska.
22 Možete snimiti vlastiti program. Nakon kreiranja programa umetnite
praznu kasetu i pritisnite   za početak snimanja.
22 Funkcija nastavka reprodukcije ne radi tijekom reprodukcije slučajnim redoslijedom ili tijekom programirane reprodukcije.
22 Preusmjerite uređaj kako
biste poboljšali AM prijem.
Pohranjivanje radiopostaja
Zvuk je slab ili loše kvalitete.
U memoriju uređaja možete pohraniti radijske postaje.
Možete pohraniti do 30 radijskih postaja, 20 FM i 10 AM,
bilo kojim redoslijedom.
Slika na TV-u postaje nestabilna.
1 Pritisnite OPERATE (POWER) .
2 Pritisnite RADIO BAND  kako biste odabrali valno
područje.
22 Ako su baterije istrošene, sve ih zamijenite novima.
22 Odmaknite uređaj od TV-a.
22 Slušate li FM program pored TV-a sa sobnom antenom, odmaknite
uređaj od TV-a.
Kasetofon
3 Zadržite AUTO PRESET  kroz 2 sekunde dok na
Vrpca se ne pomiče kod pritiska funkcijskih tipaka kasetofona.
4 Pritisnite DISPLAY/ENTER .
Tipka   ne radi ili se ne odvija reprodukcija ili snimanje
na kasetu.
pokazivaču ne počne treperiti "Auto".
Postaje se pohranjuju u memoriju od nižih frekvencija
prema višima.
Ako se neka postaja ne može pohraniti automatski
Postaju sa slabim signalom trebate podesiti ručno.
1 Pritisnite OPERATE (POWER) .
2 Pritisnite RADIO BAND  kako biste odabrali valno
područje.
3 Ugodite željenu postaju uporabom TUNE + ili – .
4 Zadržite MEMORY  kroz 2 sekunde dok na pokazivaču ne počne treperiti programski broj.
5 Zadržite PRESET + ili –  dok na pokazivaču ne počne
treptati željeni programski broj za postaju.
6 Pritisnite DISPLAY/ENTER .
Nova postaja će zamijeniti staru.
Savjet
Pohranjene radijske postaje ostaju u memoriji čak i ako odspojite
mrežni kabel ili izvadite baterije.
22 Dobro zatvorite pretinac za kasetu.
22 Provjerite je li zaštitni graničnik kasete na mjestu.
Reprodukcija, snimanje ili brisanje su loše kvalitete.
22 Očistite glave suhom ili mokrom kasetom za čišćenje (dodatno
nabavljiva) nakon svakih 10 sati uporabe, prije početka važnih
snimanja ili nakon reprodukcije stare kasete. Zaprljane glave kasetofona mogu uzrokovati smanjenje kvalitete zvuka ili nemogućnost
snimanja ili reprodukcije kasete. Za detalje, pogledajte upute za
uporabu kasete za čišćenje.
22 Koristili ste kasetu TYPE II (high position) ili TYPE IV (metal). Koristite
samo kasete TYPE I (normal).
22 Demagnetizirajte glave kasetofona pomoću komercijalno dostupnog
uređaja za demagnetiziranje glava.
22 Ako su baterije istrošene, sve ih zamijenite novima.
Ako primjenom navedenih savjeta ne uspijete ukloniti probleme,
odspojite mrežni kabel ili izvadite baterije. Kad s pokazivača nestanu svi
indikatori, spojite mrežni kabel ili ponovno umetnite baterije. Ako je
problem i dalje prisutan, obratite se najbližem Sony prodavatelju.
Download PDF

advertising