2-655-837-21(1)
CD Radiokasetofon
© 2005 Sony Corporation
http://www.sony.net
Odlaganje islužene električne i
elektroničke opreme
(primjenjivo u Europskoj uniji i
ostalim zemljama Europe sa
sustavima za odvojeno
sakupljanje otpada)
UPOZORENJE
Kako bi spriječili požar ili električki udar,
na uređaj ne stavljajte posude ispunjene
tekućinom, poput vaza.
MP3 disk
Broj MP3
datoteke
Glazbeni diskovi sa
sustavom zaštite
autorskih prava
CFD-S03CP
CFD-S03CPL
Kako bi spriječili požar, ne prekrivajte
ventilacijske otvore uređaja novinama,
stolnjacima, zavjesama, itd. Na uređaj ne
stavljajte upaljene svijeće.
Osnovne funkcije
DualDisc je dvostrani disk kod kojeg su na
jednoj strani snimljeni DVD podaci, a na
drugoj audio podaci. Imajte na umu da se
audio podaci možda neće reproducirati na
ovom uređaju zato jer ne odgovaraju CD
standardu.
Upute za uporabu
Kako bi spriječili požar ili
električki udar, ne izlažite uređaj
kiši ili vlazi.
Kako bi spriječili električni udar,
ne otvarajte kućište. Sve
popravke povjerite
kvalificiranom osoblju.
Napomena o DualDisc
diskovima
Ovaj znak istaknut na proizvodu ili na
ambalaži označava da se proizvod prilikom
odlaganja ne smije tretirati kao kućni otpad.
Odnesite ga u centar za skupljanje električne
ili elektroničke opreme. Pravilnim
odlaganjem proizvoda sprječavaju se
potencijalne negativne posljedice na okoliš i
ljudsko zdravlje. Recikliranje materijala od
kojih je proizvod sastavljen pomaže u
čuvanju prirodnih resursa. Za detaljnije
informacije o recikliranju proizvoda obratite
se u lokalni gradski ured, komunalnu službu
ili mjesto prodaje.
Primjenjivi pribor: Daljinski upravljač
* Ukoliko nema datoteke, na pokazivaču je
prikazana poruka "ROOT".
**Ukoliko trajanje reprodukcije prelazi 100
minuta, na pokazivaču se pojavi "--:--".
Ovaj uređaj podešen je za reprodukciju CD
diskova koji podržavaju Compact Disk (CD)
standard. Odnedavna, neke tvrtke koje
proizvode glazbene CD diskove, prodaju
diskove s tehnologijom zaštite autorskih
prava. Obratite pažnju na to da neki od tih
diskova ne odgovaraju CD standardu i da ih
možda nećete moći reproducirati na ovom
uređaju.
MPEG Layer-3 audio kodiranje i patenti su
licenca tvrtki Fraunhofer IIS i Thomson.
* Tipke VOLUME + (VOL na daljinskom
upravljaču) K, u S i n L na uređaju
imaju ispupčenje.
Prije uporabe sustava
Uključenje/isključenje
Pritisnite OPERATE A.
Pritisnite POWER A.
Ne postavljajte uređaj u uski prostor, poput
police za knjige ili ugradbenog ormarića.
Podešavanje glasnoće
Pritisnite VOLUME +, – (VOL +, – na
daljinskom upravljaču) K.
Slušanje sa slušalicama
Tehnički podaci
CD uređaj
1 u AC IN
2 u zidnu utinicu
Spojite mrežni kabel A ili uložite šest R14 (veličine C) baterija (nisu isporučene) u baterijski
odjeljak B.
Napomene
• Baterije zamijenite kada indikator OPR/BATT A potamni ili kad uređaj prestane raditi.
Zamijenite sva baterije novima. Prije zamjene baterija, izvadite CD iz uređaja.
• Kad koristite uređaj s baterijskim napajanjem, odspojite mrežni kabel iz utičnice.
• Kad koristite uređaj s baterijskim napajanjem, nije moguće uključiti uređaj daljinskim
upravljačem.
Sustav
Compact disc digital audio system
Laser
Trajanje emisije: kontinuirano
Izlaz lasera: Manje od 44,6 µW
(Mjereno na udaljenosti od 200 mm od
površine leće otvora blende od 7 mm.)
Broj kanala
2
Frekvencijski odziv
20 - 20 000 Hz ± 1 dB
Zavijanje i podrhtavanje
Ispod mjerljive razine
Radijski prijemnik
Frekvencijski raspon
CDF-S03CPL
FM: 87,5 - 108 MHz
MW: 531 - 1611 kHz (9 kHz korak ugađanja)
530 - 1610 kHz (10 kHz korak ugađanja)
LW: 153 - 279 kHz
CDF-S03CP
FM: 87,5 - 108 MHz
AM: 531 - 1611 kHz (9 kHz korak ugađanja)
530 - 1610 kHz (10 kHz korak ugađanja)
Priprema daljinskog upravljača
Uložite dvije R03 (veličine AAA) baterije (nisu isporučene).
IF
FM: 10,7 MHz
AM/MW/LW: 450 kHZ
Antene
FM: Teleskopska antena
AM/MW/LW: Ugrađeni feritni štapić
Zamjena baterija
Uz normalnu uporabu, baterije bi trebale potrajati barem 6 mjeseci. Kad više ne možete
upravljati uređajem, zamijenite baterije novima.
Za
Pritisnite
Pauzu
reprodukcije
X I. Za nastavak
reprodukcije, pritisnite
ponovo.
Zaustavljanje
reprodukcije
x I.
Prijelaz na
sljedeći zapis/
MP3 datoteku
> G.
Prijelaz na
. G.
prethodni zapis/
MP3 datoteku
Spojite uređaj na lako dostupnu mrežnu
utičnicu. U slučaju nepravilnosti u radu
uređaja, odmah isključite uređaj iz
napajanja.
Izvori napajanja
Nakon naziva datoteke*,
prikazani su naziv zapisa i
izvođača, pojavi će se
trajanje** reprodukcije.
Kasetofon
Sustav snimanja
Četiri staze, dva kanala stereo
Brzina premotavanja
Približno 150 sekundi sa Sony kasetom C-60
Frekvencijski raspon
TYPE I (normal): 80 - 10 000 Hz
Općenito
Zvučnik
Cijeli raspon: 8 cm promjer, 4 Ω, stožasti (2)
Spojite slušalice u i (slušalice) priključak
N.
Izlazi
Priključnica za slušalice (stereo mini
priključak):
Za 16 - 32 Ω impedanciju slušalica
Izlazna snaga
1,7 W + 1,7 W (na 4 Ω, 10% harmonične
distorzije)
Napajanje
Za CD radio kasetofon:
230 V AC, 50 Hz
9 V DC, 6 R14 (veličina C) baterije
Za daljinski upravljač
3 V DC, 2 R03 (veličina AAA) baterije
Potrošnja
AC 12 W
Radni vijek baterije
Za CD radio kasetofon
FM snimanje
Sony R14P: približno 6 sati
Sony alkaline LR14: približno 20 sati
Reprodukcija kasete
Sony R14P: približno 3 sata
Sony alkaline LR14: približno 12 sati
Pojačavanje basova
Pritisnite MEGA BASS B.
Na pokazivaču se pojavi "MEGA BASS".
Za uključenje normalnog zvuka, pritisnite
tipku još jednom.
Reprodukcija CD/MP3
diska
1 Pritisnite CD M na uređaju (izravno
uključenje).
(Na daljinskom upravljaču, pritisnite
OPERATE ili POWER A i nakon toga
nekoliko puta FUNCTION P dok se
na pokazivaču ne pojavi "CD").
2 Pritisnite Z PUSH OPEN/CLOSE
H na uređaju i stavite disk u uložnicu
s označenom stranom prema gore.
Za zatvaranje CD uložnice pritisnite Z
PUSH OPEN/CLOSE H na uređaju.
Reprodukcija CD-a
Napomene
• Reprodukcija počinje od zapisa/MP3
datoteke gdje je zadnji puta prekinuta
reprodukcija (Resume play). Tijekom
zaustavljene reprodukcije, na pokazivaču je
prikazan broj zapisa/MP3 datoteke čija je
reprodukcija u tijeku.
• Za prekid funkcije Resume play (za
početak reprodukcije od početka prvog
zapisa/MP3 datoteke) pritisnite x I u
stop modu. Nakon otvaranja CD odjeljka
ili isključenja uređaja, funkcija Resume
Play se također isključuje.
Primjer strukture direktorija i
redoslijeda reprodukcije
Redoslijed reprodukcije direktorija i mapa
je kao što slijedi:
CD-R
CD-RW
Direktorij
MP3 datoteka
Najveći ukupan broj direktorija i
datoteka je 256.
Najveći broj razina u strukturi: 8.
• Nazivi direktorija i datoteka mogu sadržavati
do 30 znakova uključujući navodnike.
• Uređaj prikazuje znakove A-Z, 0-9 i _ .
Ostali znakovi su prikazani kao "_".
• Uređaj je kompatibilan s Version 1.0, 1.1,
2.2, 2,3 i 2,4 ID3 tag format. Ukoliko
datoteka ima ID3 tag informaciju, na
pokazivaču mogu biti prikazani "naziv
zapisa, "naziv izvođača" i "naziv albuma" i
oznaka "ID3". Ukoliko datoteka ne sadrži
ID3 tag, umjesto naziva zapisa će biti
prikazan naziv datoteke, umjesto naziva
albuma naziv direktorije, i umjesto naziva
izvođača poruka "no artist". ID3 oznaka
može sadržavati do 15 znakova.
• Ne zaboravite dodati .MP3 ekstenziju
nazivu datoteke.
• Ukoliko datoteka ima ".mp3" ekstenziju a
to nije, uređaj neće pravilno očitati
datoteku, što može dovesti do smetnji koje
mogu oštetiti zvučnike.
• Naziv datoteke ne odgovara ID3 oznaci.
Slušanje radija
PRESET M na uređaju (BAND O
na daljinskom upravljaču) više puta
(izravno uključivanje).
Nakon svakog pritiska tipke indikator
se mijenja kako slijedi:
CFD-S03CPL: "FM" t "MW"
t "LW"
CFD-S03CP: "FM" t "AM"
2 Pritisnite i zadržite TUNE + ili – J
dok se znamenke frekvencije ne
počinju mijenjati na pokazivaču.
Uređaj automatski pretražuje radijske
frekvencije i zaustavlja se kad nađe čist
signal.
Ukoliko ne možete ugoditi postaju,
pritisnite TUNE + ili – J nekoliko puta
za mijenjanje frekvencije korak po korak.
Tijekom FM prijema, na pokazivaču je
oznaka ST.
Savjet:
Ukoliko FM prijem ima smetnje, pritisnite
MODE D dok se "MONO" ne pojavi na
pokazivaču i na radiju će biti mono prijem.
Promjena AM/MW intervala
ugađanja
1 Pritisnite RADIO•BAND•AUTO
PRESET M na uređaju dok se ne
pojavi "AM" ili "MW".
2 Pritisnite i zadržite DISPLAY•
3 Pritisnite u I.
Uređaj reproducira sve zapise/MP3
zapise jednom. Prilikom reprodukcije
MP3 diska, MP3 indikator svijetli nakon
što uređaj očita informacije datoteka.
ENTER E na uređaju dvije sekunde.
3 Pritisnite i zadržite RADIO•BAND•
Dodatno nabavljivi pribor
AUTO PRESET M na uređaju 2 sek.
Na pokazivaču trepće "9K STEP" ili
"10K STEP".
4 Pritisnite PRESET + ili – G na
uređaju za odabir 9 kHz ili 10 kHz
koraka ugađanja.
Sony Slušalice MDR serije
5 Pritisnite DISPLAY•ENTER E na
Dizajn i tehnički podaci su podložni promjeni
bez prethodne najave. Proizvođač ne preuzima
odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.
Audio CD
Broj zapisa
Trajanje reprodukcije
Reprodukcija kasete
Koristite tipke na uređaju.
1 Pritisnite TAPE M na uređaju
(izravno uključenje).
2 Pritisnite xZ L na uređaju za
otvaranje kasetnog pretinca i
uložite kasetu sa stranom za
reprodukcijom okrenutom prema
vama. Koristite isključivo TYPE I
(normal) kasete. Zatvorite kasetni
pretinac.
Provjerite da vrpca nije zapetljana
kako bi spriječili oštećenje kasete ili
uređaja.
3 Pritisnite n L.
Počinje reprodukcija.
Za
Pritisnite
Pauzu
reprodukcije
X L na uređaju. Za
nastavak reprodukcije,
pritisnite ponovo.
Zaustavljanje
reprodukcije
xZ L na uređaju.
Premotavanje
natrag ili
naprijed*
m ili M
(premotavanje unatrag
ili unaprijed) L na
uređaju.
Vađenje kasete xZ L na uređaju.
* Kad se kaseta premota do kraja, pritisnite
xZ L za otpuštanje tipke m ili M.
1 Pritisnite RADIO•BAND•AUTO
Želite li promijeniti AM/MW interval
ugađanja, slijedite postupak:
Sony R14P: približno 1 sat
Sony alkaline LR14: približno 4,5 sata
Dimenzije
Približno 360 T 141 T 235 mm
(uključujući dijelove koji strše)
Masa
Približno 2,6 kg (uključujući baterije)
Isporučeni pribor
AC mrežni kabel
Daljinski upravljač (1)
Odabir datoteke ! + J na uređaju za
na MP3 disku prijelaz unaprijed, ! –
J za prijelaz unatrag.
MODE D na uređaju
Reprodukcija
dok se na pokazivaču ne
isključivo
odabrane
pojavi "FLDR", ! + ili
datoteke (samo – J na uređaju za odabir
MP3 disk)
datoteke i nakon toga
u I za reprodukciju.
Nalaženje dijela . (unatrag) ili >
zapisa ili dato- (unaprijed) G tijekom
teke tijekom
reprodukcije i zadržite
slušanja
do željenog dijela.
Nalaženje dijela . (unatrag) ili >
zapisa ili
(unaprijed) G tijekom
datoteke na
reprodukcije i zadržite
pokazivaču
do željenog dijela.
Vađenje diska Z PUSH OPEN/CLOSE
H na uređaju.
Napomene o reprodukciji MP3 diskova
• Kad je uložen disk, uređaj očitava sve
datoteke na disku. Tijekom očitavanja na
pokazivaču je prikazana poruka "READING".
Ukoliko se na disku nalazi mnogo
direktorija ili datoteka koje nisu MP3
formata, možda će biti potrebno nešto više
vremena za početak reprodukcije sljedeće
MP3 datoteke. Na MP3 disk nemojte snimati
druge vrste zapisa ili nepotrebne datoteke.
• Direktoriji koji ne sadrže MP3 datoteke se
preskaču.
• Najveći broj datoteka je 255.
Najveći broj direktorija: 150 (uključujući
korijenski)
uređaju.
Nakon promjene koraka ugađanja,
potrebno je resetirati pohranjene postaje.
Snimanje na kasetu
Koristite tipke na uređaju.
1 Pritisnite xZ L na uređaju za
otvaranje kasetnog pretinca i
uložite praznu kasetu sa stranom
za snimanje okrenutom prema
vama. Koristite isključivo TYPE I
(normal) kasete. Zatvorite kasetni
pretinac.
2 Odaberite izvor za snimanje.
Za snimanje sa CD uređaja, uložite CD
i pritisnite CD M.
Za snimanje ugodite željenu postaju.
3 Pritisnite z L na uređaju za
početak reprodukcije.
(Automatski se utisne tipka n.)
Za
Pritisnite
Pauzu
reprodukcije
X L na uređaju. Za
nastavak snimanja,
pritisnite ponovo.
Zaustavljanje
snimanja
xZ L na uređaju.
Napomene
• Podešavanje glasnoće ili naglašavanje
zvuka neće utjecati na razinu snimanja.
• Ukoliko AM/MW/LW program ima
smetnje nakon pritiska tipke z L u
koraku 3, pritisnite MODE D na uređaju
za odabir položaja ISS (Interference
Suppress Switch) za uklanjanje smetnji.
• Najbolji rezultati se postižu snimanjem uz
mrežno napajanje.
• Za brisanje snimke, slijedite postupak:
1 Uložite vrpcu na kojoj se nalazi snimka
koju želite obrisati.
2 Pritisnite TAPE M na uređaju.
3 Pritisnite z L na uređaju.
Ostale funkcije
Uporaba pokazivača
Pomoću pokazivača možete provjeriti
informacije o disku.
Mjere opreza
Zapisa/MP3
datoteka u
slučajnom
Provjera informacija audio CD-a
Za provjeru ukupnog broja
direktorija i datoteka na CD-u
Pritisnite x I dva puta kako bi provjerili
informacije na pokazivaču.
Ukupan broj zapisa
Ukupno vrijeme reprodukcije
Provjera informacija MP3 CD-a
Za provjeru ukupnog broja
direktorija
Pritisnite x I dva puta kako bi provjerili
informacije na pokazivaču.
Ukupan broj
zapisa
1 Pokrenite Folder
Datoteka u
Shuffle Play
odabranom
(pogledajte
direktoriju u
"Reprodukcija zapisa/
slučajnom
redoslijedu (samo MP3 datoteka u
MP3 disk)
slučajnom
redoslijedu").
2 Pritisnite REPEAT
F na uređaju dok se
ne pojave "FLDR",
"SHUF" i "Q".
3 Pritisnite u I.
Programiranih
zapisa/MP3
datoteka
Ukupno vrijeme
reprodukcije
Provjera informacija datoteka
Pritisnite DISPLAY•ENTER E na
uređaju tijekom reprodukcije MP3 diska.
Na pokazivaču se izmjenjuju sljedeće
informacije:
Ukupan broj datoteka i trajanje
reprodukcije
r
Naslov pjesme i izvođača
r
Naziv albuma*
* Ukoliko nema direktorija, pojavi se poruka
"ROOT".
Ponavljanje reprodukcije
zapisa/MP3 datoteka
(Repeat Play)
Moguće ponavljanje reprodukcije zapisa
normalnim redoslijedom, slučajnim
redoslijedom i programskim redoslijedom.
1 Pritisnite CD M na uređaju.
Na pokazivaču se pojavi poruka "CD".
2 Nastavite kako slijedi.
Za ponavljanje Učinite
Jednog zapisa/
MP3 datoteke
1 Pritisnite REPEAT
F na uređaju dok se
ne pojavi "Q 1".
2 Pritisnite . ili
> G za odabir
zapisa/MP3 datoteka
za ponavljanje.
3 Pritisnite u I.
Svih zapisa/MP3 1 Pritisnite REPEAT
datoteka na CD-u F na uređaju dok se
ne pojavi "Q".
2 Pritisnite u I.
Odabranog
1 Pritisnite MODE D
direktorija (samo
na uređaju dok se ne
MP3 disk)
pojavi "FLDR" i
nakon toga pritisnite
REPEAT F na
uređaju dok se ne
pojavi "Q".
2 Odaberite direktorij
pritiskom ! + ili –
J na uređaju.
3 Pritisnite u I.
1 Pokrenite Shuffle
Play (pogledajte
"Reprodukcija
zapisa/MP3 datoteka
u slučajnom
redoslijedu").
2 Pritisnite REPEAT
F na uređaju dok se
ne pojave "SHUF" i
"Q".
3 Pritisnite u I.
1 Programirajte zapise/
MP3 datoteke
(Pogledajte
"Kreiranje vlastitog
programa").
2 Pritisnite REPEAT
F na uređaju dok se
ne pojavi "Q" i
"PGM".
3 Pritisnite u I.
Za prekid ponavljane
reprodukcije
Pritisnite REPEAT F na uređaju dok
"Q" ne nestane s pokazivača.
Reprodukcija zapisa/
MP3 datoteka u
slučajnom redoslijedu
(Shuffle Play)
Moguća je reprodukcija zapisa/MP3
datoteka u slučajnom redoslijedu. Prilikom
reprodukcije MP3 diska, također je
moguća reprodukcija MP3 datoteka u
odabranom direktoriju u slučajnom
redoslijedu (Folder Shuffle Play).
1 Pritisnite CD M na uređaju.
"CD" se pojavi na uređaju.
2 Pritisnite MODE D na uređaju dok
se ne pojavi "SHUF" na pokazivaču.
Kad odaberete Folder Shuffle Play
(samo MP3 disk), pritisnite MODE D
na uređaju dok se "FLDR" i "SHUF" ne
pojave na pokazivaču. Nakon toga
pritisnite ! + ili – J na uređaju za
odabir željenog direktorija.
3 Pritisnite u I za početak
reprodukcije slučajnim redoslijedom.
Za prekid reprodukcije
slučajnim redoslijedom
Zaustavite reprodukciju. Pritisnite MODE
D na uređaju dok ne nestane "SHUF" sa
pokazivača.
Savjeti
• Tijekom reprodukcije slučajnim redoslijedom,
nije moguć odabir prethodnog zapisa/MP3
datoteke pritiskom tipke . G.
• Funkcija Resume nije moguća tijekom
reprodukcije slučajnim redoslijedom.
Izrada vlastitog programa
(Program Play)
Moguće je urediti raspored za 15 zapisa/
MP3 datoteka na CD-u.
1 Pritisnite CD M za odabir CD-a.
Na pokazivaču se pojavi oznaka "CD".
2 Pritisnite MODE D na uređaju dok
se "PGM" ne pojavi na pokazivaču.
3 Pritisnite . ili > G za i nakon
toga pritisnite DISPLAY•ENTER E
na uređaju za programiranje željenih
zapisa u željenom redoslijedu.
Za MP3 datoteke, pritisnite ! + ili –
J i nakon toga . ili > G i
DISPLAY•ENTER E.
Audio CD
Broj programiranog
zapisa
Redoslijed
reprodukcije
MP3 disk
Broj programirane
datoteke
Redoslijed
reprodukcije
4 Pritisnite u I za početak
programirane reprodukcije.
Prekid programirane
reprodukcije
Za prekid reprodukcije programa, dok je
uređaj zaustavljen više puta pritisnite
MODE D dok oznaka "PGM" ne nestane.
Provjera redoslijeda zapisa/
MP3 datoteka prije reprodukcije
Pritisnite DISPLAY•ENTER E na uređaju.
Svaki put kad pritisnete tipku, zapis/MP3
datoteka se pojavi u programiranom
slijedom.
Promjena tekućeg programa
Pritisnite x I jednom ukoliko je uređaj
zaustavljen, ili dva puta ukoliko je
reprodukcije diska u tijeku. Tekući
program će se obrisati. Nakon toga
kreirajte novi program prema postupku
programiranja.
Savjeti
• Pokušate li programirati više od 15 zapisa/
MP3 datoteka, na pokazivaču će se pojaviti
poruka "FULL".
• Isti program možete ponovo reproducirati,
jer je pohranjen, sve dok ne otvorite
uložnicu ili isključite uređaj.
• Možete snimiti svoj program. Nakon
kreiranja programa, uložite praznu kasetu i
pritisnite tipku z L na uređaju za početak
snimanja.
• Funkcija Resume nije dostupna tijekom
programske reprodukcije.
Pohranjivanje radijskih
postaja
Možete pohraniti omiljene radijske postaje
u memoriju uređaja. Moguće je pohraniti
do 30 radijskih postaja (CDF-S03CP), 20
za FM i 10 za AM u bilo kojem slijedu, ili
40 radijskih postaja (CDF-S03CPL), 20 za
FM, 10 za MW i 10 za LW u bilo kojem
slijedu.
1 Pritisnite RADIO•BAND•AUTO
PRESET M na uređaju za odabir
valnog pojasa.
2 Pritisnite i zadržite RADIO•BAND•
AUTO PRESET M na uređaju 2
sekunde dok oznaka "AUTO" ne
počne treptati na pokazivaču.
3 Pritisnite DISPLAY•ENTER E na
uređaju.
Postaje su pohranjene u memoriji od
nižih frekvencija prema višima.
Ukoliko nije moguće
automatsko spremanje postaje
Diskovi koje ovaj sustav MOŽE
reproducirati
Postaju sa slabim signalom spremite
ručno.
1 Pritisnite RADIO•BAND•AUTO
PRESET M na uređaju (BAND O
na daljinskom upravljaču) za odabir
valnog pojasa.
• Audio CD
• CD-R/CD-RW (CD-DA*/MP3 datoteke)
2 Ugodite željenu postaju.
3 Pritisnite i zadržite DISPLAY•
ENTER E na uređaju 2 sekunde
dok na pokazivaču ne počne treptati
broj pohranjene postaje.
4 Pritisnite PRESET + ili – G dok
željeni broj pohranjene postaje ne
počne treptati na uređaju.
5 Pritisnite DISPLAY•ENTER E na
uređaju.
Nova postaja zamjenjuje stranu.
Savjet
Pohranjene radijske postaje ostaju u memoriji
čak i ako odspojite mrežni kabel ili izvadite
baterije.
* CD-DA je skraćenica za Comapact Disc
Digital Audio. To je standard snimanja koji
se koristi za Audio CD-ove.
Diskovi koje ovaj sustav NE
MOŽE reproducirati
• CD-R/CD-RW diskovi koji nisu
snimljeni u glazbenom CD formatu ili
MP3 formatu u skladu s ISO9660 Level
1/Level 2 ili Joliet.
• CD-R/CD-RW diskovi loše kvalitete, s
ogrebotinama ili zaprljani ili snimljeni
na nekompatibilnom snimaču.
• CD-R/CD-RW diskovi koji nisu
pravilno finalizirani.
Napomene o diskovima
Napomene o kasetama
• Prije reprodukcije obrišite disk krpom
ravnim potezima od središta prema
rubu. Ukoliko je disk ogreben ili prljav,
može uzrokovati poteškoće u
reprodukciji.
• Slomite kasetni graničnik od strane A
do strane B kako bi spriječili slučajno
snimanje. Ukoliko želite ponovo
koristiti kasetu za snimanje, pokrijte
slomljeni dio ljepljivom vrpcom.
Strana A
Graničnik za stranu A
Graničnik za
stranu B
1 Pritisnite RADIO•BAND•AUTO
2 Pritisnite PRESET + ili – G na
uređaju za ugađanje pohranjenih
postaja.
Odlazak na spavanje uz
glazbu
1 Uključite željeni izvor glazbe.
2 Pritisnite SLEEP C na uređaju za
prikaz poruke "SLEEP".
3 Pritisnite SLEEP C na uređaju za
odabir minuta dok se uređaj
automatski ne isključi.
Nakon svakog pritiska tipke, indikatori
se izmjenjuju na sljedeći način:
"AUTO*" t "60MIN" t "30MIN"
t "20MIN" t "10MIN" t "OFF".
* Kad odaberete "AUTO", CD ili kaseta
se automatski zaustavljaju nakon najviše
90 minuta, a uređaj se isključi. Radio se
isključi nakon 90 minuta.
4 sekunde nakon pritiska tipke SLEEP
C na uređaju, unesene su minute na
pokazivaču. Nakon proteka podešenog
vremena, uređaj se automatski isključi.
Poništenje sleep timera
Pritisnite OPERATE (ili POWER) A za
isključenje.
Napomena
Tijekom reprodukcije kasete s ovom
funkcijom:
Ukoliko je duljina vrpce na jednoj strani dulja
od podešenog vremena, uređaj se neće
isključite dok vrpca ne dosegne kraj.
O radu
• Ukoliko je uređaj prenesen iz hladnog u
topli ambijent, ili ako je smješten u
vlažnoj prostoriji, može doći do
kondenziranja vlage na leći. U tom
slučaju uređaj neće pravilno raditi.
Izvadite CD i pričekajte sat vremena da
vlaga ispari.
• Ukoliko uređaj niste koristili dulje
vrijeme, uključite ga u mod
reprodukcije kako bi se ugrijao prije
umetanja kasete.
Reprodukcija pohranjenih
radijskih postaja
PRESET M na uređaju (BAND O
na daljinskom upravljaču) za odabir
valnog pojasa.
• Ostavite 10 mm slobodnog mjesta od
kućište do stijenki kabineta gdje držite
uređaj. Otvori za ventilaciju trebaju
ostati slobodni, kako bi uređaj pravilno
radio i kako bi produljili radni vijek
uređaja.
• Kako se u zvučnicima koriste jaki
magneti, kreditne kartice i satove s
oprugama držite dalje od uređaja kako
bi spriječili oštećenje.
• Nemojte za čišćenje diskova koristiti
otapala (npr. benzen, razrjeđivač),
sredstva za čišćenje ili antistatički
raspršivač za vinilne ploče.
• Ne izlažite diskove izravnom sunčevom
svjetlu i izvorima topline; ne ostavljajte
ih u automobilu parkiranom na
izravnom sunčevom svjetlu.
• Ne lijepite naljepnice na CD i nemojte
ga ogrebati.
• Nakon uporabe pospremite disk u kutiju.
O sigurnosti
• Laserska zraka u uređaju je štetna za
oči, stoga ne pokušavajte rastaviti
kućište. Popravke prepustite
kvalificiranom osoblju.
• Ako u uređaj dospije čvrsti predmet ili
tekućina, iskopčajte ga iz napajanja i
prije daljeg korištenja ga dajte na
provjeru ovlaštenom servisu.
• Diskove nestandardnih oblika
(primjerice srce, kartica, zvijezda) nije
moguće reproducirati na ovom uređaju.
Takav pokušaj može oštetiti uređaj. Ne
koristite takve diskove.
O izvorima napajanja
• Za mrežno napajanje, provjerite da li
radni napon uređaja odgovara lokalnom
napajanju (pogledajte "Tehničke
podatke"), te ne koristite nijednu drugu
vrstu kabela, osim isporučenog.
• Uređaj nije odspojen s napajanja sve
dok je priključen u zidnu utičnicu, čak i
ako je sam uređaj isključen.
• Ukoliko ne planirate koristiti uređaj
dulje vrijeme, isključite ga iz napajanja.
• Ukoliko ne planirate koristiti baterije,
izvadite ih iz uređaja, kako bi spriječili
štetu nastalu korozijom ili curenjem.
• Pločica s tehničkim podacima o naponu,
potrošnji i sl. se nalazi na donjoj strani
uređaja.
• Uporaba kaseta od preko 90 min trajanja
nije preporučljivo osim za dugotrajnu
reprodukciju ili snimanje.
Čišćenje kućišta
• Za čišćenje kućišta, kontrolne ploče i
kontrola koristite meku krpu, lagano
navlaženu u otopini blagog sredstva za
pranje. Ne koristite abrazivna sredstva,
praškove ili otapala, kao npr.
razrjeđivač, benzin ili alkohol.
Ukoliko imate pitanja ili probleme vezane
uz uređaj, obratite se najbližem Sony
prodavatelju.
U slučaju problema
Openito
Uređaj nije uključen.
• Čvrsto spojite mrežni kabel u zidnu
utičnicu.
• Provjerite da li su baterije pravilno
umetnute.
• Zamijenite sve baterije novima ukoliko
su slabe.
• Nije moguće uključiti uređaj daljinskim
upravljačem ukoliko se uređaj napaja
baterijama.
Nema zvuka.
• Isključite slušalice kad slušate kroz
zvučnike.
Čuju se smetnje.
• Netko koristi mobilni telefon ili ostalu
opremu koja emitira radio valove u
blizini uređaja.
t Odmaknite sustav od uređaja koji
uzrokuje smetnje.
CD/MP3 ure!aj
CD se ne reproducira ili je
prikazana poruka "NO DISC"
kad je CD u ložnici.
• Postavite CD s nalijepljenom stranom
okrenutom prema gore.
• Očistite CD.
• Izvadite CD i ostavite uložnicu
otvorenom kako bi isparila vlaga.
• CD-R/CD-RW disk je prazan.
• Problem je u kvaliteti CD-R/CD-RW-a,
uređaja za snimanje ili aplikacijskog
softvera.
• Zamijenite sve baterije novima ukoliko
su slabe.
Zvuk preskače
• Smanjite glasnoću.
• Očistite CD ili ga zamijenite ukoliko je
jako oštećen.
• Postavite uređaj na mjesto gdje nema
podrhtavanja.
• Očistite leću komercijalno nabavljivom
puhalicom.
• Moguće je preskakanje zvuka ili smetnje
prilikom uporabe CD-R/CD-RW-a loše
kvalitete, ili ukoliko je problem u
uređaju za snimanje ili aplikacijskom
softveru.
Pokretanje reprodukcije traje
duže no obično.
• Sljedećim diskovima je potrebno duže
vrijeme za pokretanje reprodukcije.
− diskovi sa složenom strukturom mapa.
− nefinalizirani diskovi (oni na koje je
moguće dodatno snimati).
− diskovi s previše mapa ili direktorija
koji nisu MP3 format.
Radio
Slab prijem
• Preusmjerite antenu za poboljšanje FM
prijema.
O položaju
• Uređaj nemojte postavljati na mjesta
koja su iznimno topla, hladna,
prašnjava, zaprljana. vlažna, zagušljiva,
podložna vibracijama i izložena suncu/
jakom svjetlu.
• Ne postavljajte uređaj na kosu ili
neravnu površinu.
• Preusmjerite uređaj za pojačavanje AM
MW/LW prijema.
Zvuk je slab ili loše kvalitete
• Ako su baterije slabe, zamijenite ih
novima.
• Odmaknite uređaj od TV prijemnika.
• Ukoliko upotrebljavate daljinski
upravljač dok slušate AM ili MW/LW
radio postaju, mogu se čuti šumovi. To
nije moguće izbjeći.
Slika na TV-u je nestabilna.
• Ako FM program slušate u blizini TV
prijemnika s kućnom antenom,
odmaknite uređaj od TV prijemnika.
Kasetofon
Nakon pritiska na tipku, vrpca
se ne pokreće.
• Čvrsto zatvorite pretinac kasetofona.
Tipka REC z L ne radi ili nije
moguće pokrenuti reprodukciju
ili snimanje.
• Provjerite da li je sigurnosni graničnik
na kaseti na mjestu.
Loša kvaliteta reprodukcije,
snimanja ili brisanja.
• Očistite glave za brisanje suhom ili
vlažnom kasetom (komercijalno
nabavljivo) nakon svakih 10 sati
uporabe, prije početka važne snimke, ili
nakon reprodukcije stare kasete.
Nečistoća na glavama može uzrokovati
smetnje pri reprodukciji ili snimanju.
Detaljnije informacije potražite u
uputama za uporabu kasete za čišćenje.
• Korištene su TYPE II (high position) ili
TYPE IV (metal) kasete. Koristite
isključivo TYPE I (normal) vrstu kaseta.
• Razmagnetizirajte glave komercijalno
nabavljivim sredstvom za tu namjenu.
• Zamijenite baterije novima ukoliko su
slabe.
Daljinski upravlja&
Daljinski upravljač ne radi.
• Ukoliko su baterije slabe, izvadite ih i
zamijenite novima.
• Usmjerite daljinski upravljač prema
senzoru za daljinski upravljač na
uređaju.
• Uklonite sve zapreke između uređaja i
daljinskog upravljača.
• Pazite da senzor daljinskog upravljača
nije izložen izravnoj svjetlosti,
primjerice izravnoj sunčevoj svjetlosti
ili svjetlosti fluorescentne svjetiljke.
• Približite se uređaju kada upotrebljavate
daljinski upravljač.
Ukoliko ste pokušali sve savjete, a
problem i dalje postoji, odspojite mrežni
kabel i izvadite sve baterije. Nakon što se
isključe svi indikatori na pokazivaču,
uključite mrežni kabel i ponovo uložite
baterije. Ukoliko problem i dalje postoji,
obratite se najbližem Sony prodavatelju.
Download PDF