Sony | CFD-S07CP | Sony CFD-S07CP S07CP Digitalni CD radio kasetofon Upute za upotrebu

Odlaganje starih baterija (primjenjivo
u Europskoj uniji i ostalim europskim
državama s posebnim sustavima za
odlaganje)
4-178-175-31(2)
Ovaj znak na bateriji ili ambalaži ukazuje da se baterija
isporučena s ovim proizvodom ne smije odlagati s
kućim otpadom.
CD radiokasetofon
Na nekim baterijama ovaj simbol može biti istaknut
zajedno s kemijskim simbolom. Kemijski simbol za živu
(Hg) ili olovo (Pb) dodaje se ako baterija sadrži više od
0,0005% žive ili 0,004% olova.
Pravilnim zbrinjavanjem baterija pomažete u sprječavanju mogućih negativnih posljedica na okoliš i ljudsko
zdravlje, do kojih može doći nepravilnim zbrinjavanjem
baterija. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju
prirodnih izvora.
CFD-S07CP
Upute za uporabu
http://www.sony.net/
©2010 Sony Corporation
Nazivna pločica i važne sigurnosne informacije nalaze
se na vanjskoj donjoj strani uređaja.
UPOZORENJE
Kako biste umanjili rizik od požara ili strujnog
udara, ne izlažite ovaj uređaj kiši niti vlazi.
Radi smanjenja rizika od požara, ne prekrivajte ventilacijske otvore ovog uređaja novinama, stolnjacima,
zavjesama, itd. Nemojte postavljati upaljene svijeće na
uređaj.
Kako biste spriječili požar ili električki udar, ne izlažite
uređaj kapanju ili prskanju i ne stavljajte na uređaj
posude s tekućinom, npr. vaze.
Budući da se odspajanje uređaja s mrežnog napona
izvodi putem mrežnog kabela, spojite uređaj na lako
dostupnu utičnicu. Zamijetite li kakve nepravilnosti na
uređaju, odmah odspojite mrežni utikač iz utičnice.
Uređaj nije odspojen s mrežnog napajanja sve dok je
spojen na zidnu utičnicu, čak i ako je isključen.
Ne postavljajte uređaj u uski prostor, poput police za
knjige ili ugradbenog ormarića.
Preveliki tlak zvuka iz slušalica može uzrokovati gubitak
sluha.
Odlaganje stare električne i elektroničke
opreme (primjenjivo u Europskoj uniji i
ostalim europskim državama s posebnim
sustavima za odlaganje)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da
se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad.
Umjesto toga, opremu za odlaganje odnesite u vama
najbliže mjesto za skupljanje i recikliranje električnog
i elektroničkog otpada. Pravilnim odlaganjem ovog
proizvoda spriječit ćete potencijalne negativne posljedice za okoliš i ljudsko zdravlje koje inače mogu imati
utjecaja ukoliko se uređaj ne odloži na pravilan način.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih
izvora. Za detaljnije informacije o recikliranju proizvoda,
obratite se lokalnom uredu, komunalnoj službi ili trgovini gdje ste kupili uređaj.
U slučaju da neki proizvod iz sigurnosnih razloga ili
zbog performansi ili ispravnosti zahtijeva stalnu vezu s
ugrađenom baterijom, njezinu zamjenu valja povjeriti
isključivo ovlaštenom servisu.
Kako bi se zajamčilo pravilno rukovanje baterijom, na
kraju njezina radnog vijeka je odnesite na odlagalište za
recikliranje električne i elektronske opreme.
Za sve ostale baterije molimo da pogledate poglavlje o
tome kako sigurno izvaditi bateriju iz uređaja. Odnesite
je na odlagalište za recikliranje dotrajalih baterija.
Diskovi kodirani za zaštitu autorskih
prava
Ovaj uređaj namijenjen je reprodukciji diskova koji su
usklađeni s Compact Disc (CD) standardom. U posljednje
vrijeme neke izdavačke kuće prodaju različite glazbene
diskove s tehnologijom zaštite autorskih prava. Molimo
imajte na umu da neki od tih diskova ne odgovaraju
CD standardu i možda se neće reproducirati na ovom
uređaju.
Napomena za korisnike u Republici
Hrvatskoj
IZJAVA O SUKLADNOSTI
Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan.
Sony, odnosno njegov ovlašteni zastupnik Sony
Central and Southeast Europe Kft. , Predstavništvo
u Republici Hrvatskoj izjavljuje da je ovaj proizvod
usklađen s bitnim zahtjevima tehničkih propisa koji
su za ovaj proizvod utvrđeni.
Izjave o sukladnosti dostupne su na internet
stranici www.sukladnost-sony.com.hr
Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda ili
baterije, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu,
odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.
22 Reprodukcija započinje od zapisa/MP3 datoteke na kojoj ste zadnje
zaustavili reprodukciju (Resume reprodukcija). Dok je reprodukcija
zaustavljena, prikazuje se broj zapisa/MP3 datoteke koja će se
reproducirati.
22 Za poništenje nastavka reprodukcije (za početak reprodukcije od
početka prvog zapisa/MP3 datoteke), pritisnite   dok je CD
zaustavljen. Nastavak reprodukcije se također poništi kad otvorite
uložnicu diska ili isključite uređaj.
Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation 1-7-1
Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašteni
predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Njemačka. Za pitanja servisa i jamstva
pogledajte adresu na jamstvenom listu.
Primjer strukture mapa i redoslijeda reprodukcije
Redoslijed reprodukcije mapa i datoteka je sljedeći:
*Tipke VOLUME + (VOL + na daljinskom upravljaču) ,   i 
 (na uređaju) imaju ispupčenje.
Prije uporabe uređaja
DualDisc je dvostrani disk koji objedinjuje snimljeni
DVD materijal na jednoj strani i digitalni audiomaterijal
na drugoj. Ipak, pošto strana s digitalnim audiomaterijalom nije usklađena s Compact Disc (CD) standardom,
ne možemo jamčiti reprodukciju na ovom proizvodu.
Napomene
22 Zamijenite baterije kad se indikator OPR/BATT  zatamni ili kad uređaj prestane raditi.
Zamijenite sve baterije novima istovremeno. Prije zamijene baterija, izvadite disk iz uređaja.
22 Za uporabu baterijskog napajanja odspojite mrežni kabel s uređaja.
22 Kad uređaj koristite s baterijskim napajanjem, ne možete ga uključiti s pomoću daljinskog upravljača.
Umetnite dvije baterije R03 (veličina AAA) (opcija)
Uz normalnu uporabu bi baterije trebale trajati oko 6 mjeseci. Kad se više ne može rukovati uređajem pomoću
daljinskog upravljača, zamijenite baterije novima.
Za korisnike u Europi
Uređaj će se automatski isključiti nakon 30 minuta ako poslije reprodukcije ili završetka snimanja iz izvora CD, TAPE
ili AUDIO IN ne bude aktivirana nijedna funkcija.
Dimenzije
Približno 365  134  230 mm (š/v/d)
(uključujući dijelove koji strše)
Masa
Približno 2,7 kg (uključujući baterije)
Isporučeni pribor
Mrežni kabel (1)
Daljinski upravljač (1)
Pritisnite MEGA BASS  na uređaju.
Na zaslonu se pojavljuje "MEGA BASS".
Za vraćanje normalne glasnoće, ponovno pritisnite tipku.
Sony R14P: oko 1 h
Sony alkalna LR14: oko 8 h
tinac, stranom koju želite reproducirati okrenutom
prema gore. Koristite samo kasete TYPE I (normal).
Za zatvaranje pokrova pretinca kasete pritisnite
CLOSE .
Provjerite da vrpca nije olabavljena kako biste spriječili oštećenje kasete ili uređaja.
4 Pritisnite  .
Uređaj započne reprodukciju.
Za
Pritisnite
Pauzu reprodukcije  . Za nastavak reprodukcije,
pritisnite ponovno.
Zaustavljanje
  .
reprodukcije
 ili  (brzo unaprijed ili
Brzo unaprijed ili
premotavanje) 
premotavanje*
Vađenje kasete
  .
Snimanje na kasetu
2 Pritisnite    za otvaranje pretinca za kasetu i
uložite praznu kasetu, stranom na koju želite snimati
okrenutom prema gore. Koristite samo kasete TYPE
I (normal). Za zatvaranje pokrova pretinca kasete
pritisnite CLOSE .
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez prethodne najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.
Reprodukcija CD/MP3 diska
Dodatni pribor
1 Pritisnite OPERATE (POWER) .
Sonyjeve slušalice serije MDR
5
2 Pritisnite CD  na uređaju.
(Pritisnite više puta FUNCTION  na daljinskom
uređaju, sve dok se na pokazivaču ne prikaže "CD".)
3 Pritisnite  PUSH OPEN/CLOSE  na uređaj te stavite
u CD uložnicu disk s naljepnicom prema gore.
Za zatvaranje pokrova uložnice diska pritisnite 
PUSH OPEN/CLOSE .
4 Pritisnite  .
Uređaj reproducira sve zapise/MP3 datoteke jednom.
Nakon što je uređaj prilikom reproduciranja MP3 diska
učitao podatke o datoteci, uključuje se MP3 indikator.
22 Kad uložite disk, uređaj čita sve datoteke s njega. Tijekom tog
vremena se prikazuje "READING". Ako disk sadržava mnogo mapa
ili datoteka koje nisu MP3, uređaju će možda trebati duže vrijeme
za početak reprodukcije ili za prelazak na sljedeću MP3 datoteku.
22 Savjetujemo vam da na disk koji ćete slušati ne spremate nepotrebne mape ili datoteke uz MP3 datoteke.
22 Mapa koja ne sadržava MP3 datoteke se preskače.
Maksimalan broj datoteka: 511
Maksimalan broj mapa: 256 (uključujući korijensku mapu)
Maksimalan broj mapa i datoteka zajedno: 512
Maksimalan broj razina direktorija: 8
22 Nazivi mapa i nazivi datoteka mogu se prikazati s maksimalno 64
znaka uključujući navodnike.
22 Ovaj uređaj može prikazati znakove A – Z, 0 – 9 i _. Znakovi a - z
prikazuju se kao A - Z (velikim slovima). Drugi znakovi se prikazuju
kao "_".
22 Ovaj uređaj podržava ID3 tag format verzije 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 i 2.4.
Kad datoteka sadrži ID3 tag informacije, može se prikazati naslov
pjesme, naziv izvođača i naziv albuma, a na pokazivaču se pojavljuje "ID3". Ako datoteka nema ID3 tag informacije, prikazuje se
"NO TITLE" umjesto naslova pjesme, "NO ARTIST" umjesto naziva
izvođača i "NO ALBUM" umjesto naziva albuma. Uređaj može za
ID3 tag informacije prikazati do 30 znakova.
22 Kod imenovanja datoteke, nazivu datoteke uvijek dodajte ekstenziju "mp3".
22 Stavite li ekstenziju "mp3" datoteci koja nije MP3 datoteka, uređaj
ne može prepoznati datoteku pravilno i stvarat će glasan šum koji
može oštetiti vaše zvučnike.
22 Naziv datoteke ne odgovara ID3 tagu.
Slušanje radijskog programa
Audio CD
1 Pritisnite OPERATE (POWER) .
2 Pritisnite RADIO BAND  na uređaju (BAND  na
Broj zapisa
Vrijeme reprodukcije
MP3 disk
Broj MP3
datoteke
daljinskom upravljaču) više puta.
Svaki put kad pritisnete tipku odabir valnog područja
se izmjenjuje između AM i FM.
3 Zadržite TUNE + ili –  na uređaju dok se na pokazi-
Nakon prikaza naziva mape* i naslova
pjesme pojavit će se vrijeme reprodukcije**.
* Ako mape nema, na pokazivaču se prikazuje "ROOT".
** Ako u podacima sadržanim u ID3 tagu nema naziva pjesme,
prikazat će se "NO TITLE".
** Ako vrijeme reprodukcije iznosi više od 100 minuta, na pokazivaču
se prikazuje "--:--".
3 Odaberite izvor koji želite snimati.
Za snimanje s CD uređaja, uložite CD i pritisnite CD
.
Za snimanje s radija ugodite postaju koju želite.
6
Napomene o MP3 diskovima
Sony alkalna LR14: oko 19 h
CD reprodukcija
3 Pritisnite    i uložite kasetu u pripadajući pre-
1 Pritisnite OPERATE (POWER) .
4
Za pojačavanje basova
Sony R14P: oko 4,5 h
Sony alkalna LR14: oko 13 h
2 Pritisnite TAPE .
Spojite slušalice na priključnicu   (slušalice) na
stražnjem dijelu uređaja.
Snimanje FM programa
Sony R14P: oko 2,5 h
1 Pritisnite OPERATE (POWER) .
Za uporabu slušalica
Sustav snimanja
2-kanalni stereo s 4 zapisa
Vrijeme premotavanja
Oko 150 s sa Sonyjevom kasetom C-60
Frekvencijski odziv
TYPE I (normal): 80 Hz - 10,000 Hz
Reprodukcija kasete
U ovom postupku koristite tipke na uređaju.
U ovom postupku koristite tipke na uređaju.
Pritisnite VOLUME +, – (VOL +, – na daljinskom upravljaču)
.
Općenito
Zamjena baterija
3
Za podešavanje glasnoće
Zvučnik
Širokopojasni: promjer 8 cm, 4 Ω, stožasti (2)
Izlazi
Priključnica za slušalice (stereo minipriključnica):
Za slušalice impedancije 16 Ω - 32 Ω
Ulaz
AUDIO IN priključnica (stereo minipriključnica)
Izlazna snaga
1,7 W + 1,7 W (na 4 Ω, 10% harmoničkog izobličenja)
Napajanje
Za CD radiokasetofon:
230 V AC, 50 Hz
9 V DC, 6 baterija R14 (veličina C)
Za daljinski upravljač:
3 V DC, 2 baterije R03 (veličina AAA)
Potrošnja
AC 13 W
Trajanje baterije
Za CD radiokasetofon:
Reprodukcija kasete
2
Prilikom uključivanja pritisnite i zadržite OPERATE (ili POWER) 
dok se indikator OPR/BATT  ne uključi.
Frekvencijski opseg
FM: 87,5 MHz - 108 MHz
AM: 531 kHz - 1,602 kHz
MEĐUFREKVENCIJA
FM: 128 kHz
AM: 45 kHz
Antene
FM: Teleskopska antena
AM: Ugrađena feritna antena
Smetnje kod FM prijema možete smanjiti promjenom stereo prijema
u mono prijem.
1 Pritisnite MODE  na uređaju. Pojavljuje se bilo "STEREO" bilo
"MONO".
2 Tijekom prikazivanja "STEREO", pritisnite MODE  na uređaju
kako bi se prikazalo "MONO".
*Kad je kaseta sasvim namotana, pritisnite    za njezino
otpuštanje  ili  .
Europski model: Pritisnite OPERATE .
Ostali modeli: Pritisnite POWER .
Kasetofon
Priprema daljinskog upravljača
1
Napomena
Radio
Spojite mrežni kabel  ili u baterijski pretinac  uložite šest baterija R14 (veličine C) (opcija).
Mapa
Uključenje/isključenje uređaja
Tehnički podaci
1 na AC IN priključnicu
CD-R
CD-RW
MP3 datoteka
Napomena o DualDisc diskovima
Sustav
Digitalni audio sustav s kompaktnim diskom
Značajke laserske diode
Trajanje emisije: Kontinuirano
Snaga lasera: Manje od 44,6 µW
(Ta snaga je izmjerene na udaljenosti od 200 mm od površine leće objektiva
optičkog čitača uz otvor blende od 7 mm.)
Broj kanala
2
Frekvencijski odziv
20 Hz - 20 000 Hz +1/–2 dB
Zavijanje i podrhtavanje
Ispod mjerive razine
Savjet
Savjeti
Napomena za korisnike: sljedeća
informacija odnosi se samo na
uređaje prodane u zemljama koje
primjenjuju direktive EU
CD uređaj
2 u zidnu utičnicu
Za
Pritisnite
Pauzu reprodukcije  . Za nastavak reprodukcije,
pritisnite ponovno.
Zaustavljanje
 .
reprodukcije
Prelazak na sljedeći  .
zapis/MP3 datoteku
Prelazak na
 .
prethodni zapis/
MP3 datoteku
Odabir mape na
 +  na uređaju za odabir unaMP3 disku
prijed i  –  za odabir unatrag.
Reprodukciju samo MODE  na uređaju sve dok se ne
odabrane mape
pojavi "FOLDER", ili  + ili –  na
(samo MP3 disk)
uređaju za odabir mape, a zatim
  za početak reprodukcije.
Traženje određenog  (unaprijed) ili  (unatrag)
dijela pri slušanju  tijekom reprodukcije i zadržite
dok ne pronađete željeno mjesto.
zvuka
Traženje određenog  (unaprijed) ili  (unatrag)
dijela uz gledanje  tijekom reprodukcije i zadržite
dok ne pronađete željeno mjesto,
pokazivača
a zatim pritisnite  .
Vađenje diska
 PUSH OPEN/CLOSE  na uređaju.
MPEG Layer-3 tehnologija audio kodiranja i patenti
imaju licencu tvrtke Fraunhofer IIS i Thomson.
Baterije nemojte izlagati (paketić baterija ili uložene
baterije) visokoj temperaturi, primjerice, izravnom sunčevom svjetlu, vatri ili sličnom, na dulji vremenski period.
Izvori napajanja
Osnovne funkcije
vaču ne počnu izmjenjivati znamenke frekvencije.
Uređaj automatski pretražuje radijske frekvencije i
zaustavlja traženje kad pronađe postaju s dovoljno
snažnim signalom.
Ako ne možete ugoditi postaju, pritisnite TUNE +
ili –  na uređaju više puta za promjenu frekvencije
korak po korak.
Kod prijema FM stereo programa prikazuje se "ST".
4 Pritisnite   za početak snimanja
(automatski se pritisne  ).
Za
Pritisnite
Pauzu snimanja
 . Za nastavak snimanja,
pritisnite ponovno.
Zaustavljanje
snimanja
  .
Savjeti
22 Podešavanje glasnoće ili naglašavanje tonova neće utjecati na
snimanje.
22 Ako se kod prijema AM programa čuje pištanje nakon pritiska 
 u koraku 4, pritisnite MODE  na uređaju za odabir položaja
ISS-a (Interference Suppress Switch) u kojem se najviše smanjuje
šum.
22 Za najbolje rezultate koristite pri snimanju mrežno napajanje.
22 Snimku možete izbrisati na sljedeći način:
1 Pritisnite OPERATE (POWER) .
2 Umetnite kasetu s koje želite izbrisati snimku.
3 Pritisnite TAPE .
4 Pritisnite  .
Mjere opreza
Dodatne funkcije
Uporaba pokazivača
Informacije o CD-u možete provjeriti na pokazivaču.
Provjera informacija o audio CD-u
Za provjeru ukupnog broja zapisa i vremena
reprodukcije CD-a
Pritisnite dvaput   i možete provjeriti informacije
na pokazivaču.
Reprodukcija zapisa/MP3 datoteka
slučajnim redoslijedom
(Shuffle reprodukcija)
Zapise/MP3 datoteke možete reproducirati slučajnim
redoslijedom.
1 Pritisnite OPERATE (POWER) .
2 Pritisnite CD  na uređaju.
(Pritisnite više puta FUNCTION  na daljinskom
upravljaču, sve dok se na pokazivaču ne prikaže "CD".)
3 Pritisnite MODE  na uređaju (pritisnite tijekom
Ukupni broj zapisa
Ukupno vrijeme reprodukcije
reprodukcije  , a zatim MODE ) više puta dok
se "SHUF" ne prikaže na pokazivaču.
4 Pritisnite   za početak reprodukcije slučajnim
redoslijedom.
Provjera informacija o MP3 disku
Za provjeru ukupnog broja mapa i ukupnog
broja datoteka na CD-u
Pritisnite dvaput   i možete provjeriti informacije
na pokazivaču.
Ukupan broj
datoteka
Za isključenje reprodukcije slučajnim
redoslijedom
Najprije zaustavite reprodukciju. Pritisnite MODE  na
uređaju (pritisnite tijekom reprodukcije  , a zatim
MODE ) više puta dok "SHUF" ne bude više prikazano
na pokazivaču.
Savjeti
22 Tijekom reprodukcije slučajnim redoslijedom ne možete odabrati
prethodni zapis/MP3 datoteku pritiskom tipke  .
22 Funkcija nastavka reprodukcije (Resume) ne radi tijekom reprodukcije slučajnim redoslijedom.
Ukupni broj
mapa
Za provjeru informacija o datoteci
Pritisnite DISPLAY/ENTER  na uređaju pri reprodukciji
MP3 diska. Prikaz se mijenja na sljedeći način:
Broj trenutnog zapisa i vrijeme reprodukcije

Naslov pjesme

Naziv izvođača

Naziv albuma*
Ako podatak ne sadrži ID3 tag podatke, na pokazivaču je prikazano
"NO TITLE", "NO ARTIST" i "NO ALBUM".
*Ako mape nema, prikazuje se "ROOT".
Ponavljanje zapisa/MP3 datoteka
Programirana reprodukcija
(Pritisnite više puta FUNCTION  na daljinskom
upravljaču, sve dok se na pokazivaču ne prikaže "CD".)
Jednog
zapisa/MP3
datoteke
1 Pritisnite više puta MODE  (pritisnite
 , a zatim tijekom reprodukcije
pritisnite MODE ) dok se ne pojavi
"".
2 Pritisnite  ili   za odabir
zapisa/MP3 datoteke koju želite
ponavljati.
3 Pritisnite  .
Svih zapisa/ 1 Pritisnite više puta MODE  (pritisnite
MP3 datoteka
 , a zatim tijekom reprodukcije
na CD-u
pritisnite MODE ) dok se ne pojavi
"".
2 Pritisnite  .
Odabrane
1 Pritisnite više puta MODE  (pritisnite
mape (samo
 , a zatim tijekom reprodukcije
za MP3 disk)
pritisnite MODE ) dok se ne pojavi
"FOLDER" i "".
2 Odaberite mapu pritiskom na  +
ili –  na uređaju.
3 Pritisnite  .
Programiranih 1 Programiranih zapisa/MP3 datoteka
zapisa/MP3
(pogledajte "Programirana
datoteka
reprodukcija").
2 Pritisnite više puta MODE  (pritisnite
 , a zatim tijekom reprodukcije
pritisnite MODE ) dok se ne pojavi
"PGM" i "".
3 Pritisnite  .
2 Pritisnite RADIO BAND  na uređaju (BAND  na
daljinskom upravljaču) kako biste odabrali valno
područje.
3 Ugodite željenu postaju uporabom TUNE + ili – 
na uređaju.
4 Zadržite MEMORY  na uređaju 2 sekunde dok na
pokazivaču ne počne treperiti programski broj.
5 Zadržite PRESET + ili –  dok na pokazivaču ne počne
treperiti željeni programski broj za postaju.
6 Pritisnite DISPLAY/ENTER  na uređaju.
Nova postaja će zamijeniti staru.
Savjet
Pohranjene radijske postaje ostaju u memoriji čak i ako odspojite
mrežni kabel ili izvadite baterije.
Reprodukcija pohranjenih
radiopostaja
1 Pritisnite OPERATE (POWER) .
2 Pritisnite RADIO BAND  na uređaju (BAND  na
daljinskom upravljaču) kako biste odabrali valno
područje.
3 Pritisnite PRESET + ili –  za ugađanje pohranjene
postaje.
Možete uživati u zvuku s dodatne komponente poput
prijenosnog digitalnog audiouređaja uporabom
zvučnika ovog uređaja. Prije svih povezivanja odspojite
mrežni kabel svake od komponenata.
Za detalje, pogledajte upute za uporabu komponente
koju želite spojiti.
3 Pritisnite MODE  na uređaju (pritisnite tijekom
reprodukcije  , a zatim MODE ) više puta dok
se "PGM" ne prikaže na pokazivaču.
4 Pritisnite  ili   na uređaju, zatim DISPLAY/
ENTER  za zapise za koje želite programirati reprodukciju određenim redoslijedom.
Za MP3 datoteke, prvo pritisnite  + ili –, a zatim na
uređaju pritisnite  ili   i DISPLAY/ENTER.
Audio CD
Broj programiranog
zapisa
Redoslijed reprodukcije
MP3 disk
Broj programirane
datoteke
Redoslijed reprodukcije
5 Pritisnite   za početak reprodukcije slučajnim
redoslijedom.
Za isključenje programirane reprodukcije
Najprije zaustavite reprodukciju. Zatim pritisnite na
uređaju MODE  dok s pokazivača ne nestane "PGM".
Provjera redoslijeda zapisa/MP3 datoteka
Pritisnite DISPLAY/ENTER  (pritisnite  , a zatim
tijekom reprodukcije pritisnite DISPLAY/ENTER ) na
uređaju. Svaki put kada pritisnete tipku, broj zapisa/MP3
datoteke se pojavljuje programiranim redoslijedom.
Promjena tekućeg programa
Pritisnite jedanput   kod zaustavljene reprodukcije
diska, a dvaput u tijeku reprodukcije. Tekući program
bit će izbrisan. Zatim kreirajte novi program slijedeći
postupak programiranja.
Savjeti
22 Pokušate li programirati 21 ili više zapisa/MP3 datoteka, na pokazivaču će se prikazati "FULL".
22 Isti program možete programirati ponovno, budući da je spremljen
sve dok ne otvorite uložnicu diska ili isključite uređaj.
22 Možete snimiti vlastiti program. Nakon kreiranja programa umetnite
praznu kasetu i pritisnite   na uređaju za početak snimanja.
22 Funkcija nastavka reprodukcije ne radi tijekom programirane
reprodukcije.
Isključenje ponavljanja reprodukcije
Pohranjivanje radiopostaja
Pritisnite MODE  na uređaju (pritisnite tijekom reprodukcije  , a zatim MODE ) više puta dok znak ""
ne bude više prikazan na pokazivaču.
U memoriju uređaja možete pohraniti radijske postaje.
Možete pohraniti do 30 radijskih postaja, 20 FM i 10 AM,
bilo kojim redoslijedom.
1 Pritisnite OPERATE (POWER) .
2 Pritisnite RADIO BAND  na uređaju (BAND  na daljinskom upravljaču) kako biste odabrali valno područje.
3 Zadržite AUTO PRESET  kroz 2 sekunde dok na
pokazivaču ne počne treperiti "AUTO".
4 Pritisnite DISPLAY/ENTER  na uređaju.
Postaje se pohranjuju u memoriju od nižih frekvencija
prema višima.
Diskovi koje ovaj uređaj NE MOŽE reproducirati
33 CD-R/CD-RW diskove koji nisu snimljeni u glazbenom
CD formatu ili MP3 formatu u skladu s ISO9660 Level
1/Level 2 ili Joliet.
33 Loše snimljen, ogreben ili zaprljan CD-R/CD-RW, ili
CD-R/CD-RW snimljen nekompatibilnim uređajem za
snimanje
33 CD-R/CD-RW diskovi koji nisu pravilno finalizirani
Napomene o diskovima
33 Prije reprodukcije očistite disk
krpom. Obrišite disk od središta
prema rubu. Ako na disku ima
ogrebotina, prljavštine ili otisaka
prstiju, to može uzrokovati
greške pri očitavanju.
33 Ne koristite otapala poput benzina, razrjeđivača,
komercijalno nabavljivih čistača za diskove/leće, niti
anti-statičke sprejeve namijenjene vinilnim pločama.
33 Ne izlažite disk izravnom sunčevom svjetlu i izvorima
topline, primjerice dovodima toplog zraka, niti ga
ostavljajte u autu koji je parkiran na izravnom sunčevom svjetlu, jer može doći do značajnog porasta
temperature u autu.
33 Ne lijepite papir ili naljepnice na CD i nemojte grepsti
površinu CD-a.
33 Nakon reprodukcije, pohranite disk u pripadajuću
kutiju.
Sigurnost
2 Pritisnite CD  na uređaju.
3 Nastavite na sljedeći način.
Za ponavljanje Učinite sljedeće
1 Pritisnite OPERATE (POWER) .
*CD-DA je kratica od Compact Disc Digital Audio. To je standard za
snimanje Audio CD-ova.
Spajanje dodatnih komponenata
Zapise/MP3 datoteke možete reproducirati uobičajenim
redoslijedom ili u programiranoj reprodukciji.
2 Pritisnite CD  na uređaju.
Postaju sa slabim signalom trebate podesiti ručno.
1 Pritisnite OPERATE (POWER) .
(Pritisnite više puta FUNCTION  na daljinskom
upravljaču, sve dok se na pokazivaču ne prikaže "CD".)
Diskovi koje ovaj uređaj MOŽE reproducirati
33 Audio CD
33 CD-R/CD-RW (CD-DA*/MP3 datoteke)
Možete programirati redoslijed reprodukcije za do 20
zapisa/MP3 datoteka na CD-u.
(ponavljanje reprodukcije)
1 Pritisnite OPERATE (POWER) .
Ako se neka postaja ne može pohraniti
automatski
1 Uporabom audio spojnog kabela (nije isporučen)
spojite AUDIO IN  priključnicu na izlaznu priključnicu prijenosnog digitalnog glazbenog uređaja ili
drugog uređaja.
2 Pritisnite tipku OPERATE (POWER)  za uključenje
uređaja.
3 Uključite spojeni uređaj.
4 Pritisnite AUDIO IN  na uređaju (na daljinskom
upravljaču pritisnite FUNCTION  više puta, sve dok
se na pokazivaču ne prikaže "AUDIO IN"), i započnite
reprodukciju na spojenoj komponenti.
Zvuk iz spojene komponente se čuje iz zvučnika
ovog uređaja.
Za spajanje ovog uređaja na TV ili videorekorder,
koristite produžni kabel (nije isporučen) sa stereo
minipriključkom na jednom kraju i dva phono priključka na drugom kraju.
Savjet
Možete snimati zvuk spojenog uređaja. Uložite praznu kasetu i
pritisnite   na uređaju.
33 Budući da je laserska zraka koja se koristi u ovom CD
uređaju štetna za oči, nemojte pokušavati otvarati
kućište. Popravke trebaju obavljati samo osposobljeni
serviseri.
33 Ukoliko unutar kućišta dospije čvrsti predmet ili tekućina, odspojite uređaj te ga odnesite osposobljenom
serviseru na pregled.
33 Na ovom uređaju ne mogu se reproducirati diskovi
nestandardnog oblika (srce, kvadrat, zvijezda i sl.).
Ako to pokušate, uređaj se može oštetiti. Nemojte
upotrebljavati ovakve diskove.
O izvorima napajanja
33 Za napajane preko utičnice provjerite odgovara li
radni napon uređaja radnom naponu na mjestu
priključenja (pogledajte poglavlje "Tehnički podaci")
a za spajanje na mrežnu utičnicu koristite isporučeni
mrežni kabel. Ne koristite niti jedan drugi kabel.
33 Odspojite utikač iz zidne utičnice ako uređaj nećete
upotrebljavati duže vrijeme.
33 Kad baterije nećete upotrebljavati, izvadite ih kako
biste spriječili oštećenje koje može uzrokovati curenje
baterija ili korozija.
U slučaju problema
Općenito
Daljinski upravljač
Uređaj nije uključen.
Daljinski upravljač ne radi.
33 Čvrsto spojite kabel napajanja u zidnu utičnicu.
33 Provjerite jesu li pravilno uložene baterije.
33 Ako su baterije istrošene, sve ih zamijenite novima.
33 Kad uređaj koristite s baterijskim napajanjem, ne možete ga uključiti s pomoću daljinskog upravljača.
33 Ako su baterije istrošene, sve ih zamijenite novima.
33 Usmjerite daljinski upravljač prema senzoru na
uređaju.
33 Uklonite prepreke između daljinskog upravljača i
uređaja.
33 Senzor daljinskog upravljača nemojte izlagati snažnoj
rasvjeti poput izravnog sunčeva svjetla ili svjetla
fluorescentne žarulje.
33 Približite se uređaju pri uporabi daljinskog upravljača.
Nema zvuka.
33 Odspojite slušalice kad želite zvuk slušati kroz
zvučnike.
Čuje se šum.
33 Netko koristi u blizini uređaja prijenosni telefon ili
drugu opremu koja emitira radiovalove.
WWOdmaknite prijenosni telefon i sl. od uređaja.
CD/MP3 uređaj
CD se ne reproducira ili se ne prikazuje "NO
DISC" kad je uložen CD.
33 Stavite CD naljepnicom prema gore.
33 Očistite disk.
33 Izvadite CD disk i ostavite pokrov CD uložnice otvoren
približno sat vremena kako bi vlaga isparila.
33 CD-R/CD-RW je prazan.
33 Problem s kvalitetom CD-R/CD-RW diska, uređajem za
snimanje ili aplikacijskim softverom.
33 Ako su baterije istrošene, sve ih zamijenite novima.
Zvuk se prekida.
33 Smanjite glasnoću.
33 Očistite CD ili ga zamijenite ako je jako oštećen.
33 Stavite uređaj na mjesto gdje nema vibracija.
33 Očistite leću disk komercijalno dostupnom puhaljkom
za optiku.
33 Prekidi zvuka i šumovi su mogući pri uporabi CD-R/
CD-RW diska loše kvalitete ili ako postoji problem kod
uređaja za snimanje ili aplikacijskog softvera.
Uređaju treba za početak reprodukcije više
vremena no inače.
33 Sljedećim diskovima treba duže vrijeme za početak
reprodukcije.
––diskovi komplicirane strukture.
––nefinalizirani diskovi (diskovi kojima možete dodati
podatke).
––diskovi s mnogo mapa ili datoteka koje nisu u MP3
formatu.
Radio
Prijem je loš.
33 Preusmjerite antenu
kako biste poboljšali
FM prijem.
O postavljanju
33 Ne postavljajte uređaj na mjesta u blizini izvora topline,
na mjesta koja se nalaze pod izravnim utjecajem sunčevih zraka, prekomjerne prašine ili mehaničkih udara,
ili u automobil parkiran na suncu.
33 Ne postavljajte uređaj u kosi ili nestabilan položaj.
33 Ne stavljajte ništa unutar 10 mm s bočne strane
kućišta. Ventilacijski otvori trebaju biti nezaklonjeni
kako bi uređaj mogao raditi pravilno i za duže trajanje
njegovih komponenata.
33 U zvučnike uređaja ugrađen je snažan magnet. Zato
uređaj odmaknite od kreditnih kartica s magnetnim
zapisom i satova s oprugom kako biste izbjegli njihovo
oštećivanje zbog utjecaja magneta.
O radu
33 Ako unesete uređaj iz hladnog na toplo mjesto, ili
ako je postavljen u veoma vlažnom prostoru, vlaga se
može kondenzirati na leći unutar CD uređaja. Ukoliko
do toga dođe, uređaj neće raditi pravilno. U tom slučaju, uklonite disk i pričekajte približno sat vremena
dok vlaga ne ishlapi.
33 Ako uređaj niste koristili duže vrijeme, podesite ga u
reprodukcijski mod kako biste ga zagrijali nekoliko
minuta prije ulaganja kasete.
Napomene o kasetama
33 Odlomite zaštitni graničnik
Strana A
na strani A ili B na kaseti
kako biste spriječili slučajno
snimanje. Želite li takvu
kasetu ponovno koristiti za
Graničnik za stranu A
snimanje, prekrijte otvor
Graničnik za stranu B
odlomljenog graničnika
ljepljivom vrpcom.
33 Uporaba kasete s vremenom reprodukcije preko 90
minuta se ne preporučuje osim za dugo neprekidno
snimanje ili reprodukciju.
Čišćenje kućišta
33 Očistite kućište, prednju ploču i kontrole mekom
krpom koju je potrebno navlažiti u otopini blagog
sredstva za pranje. Nemojte koristiti abrazivne spužve,
zrnata sredstva ili otopine kao što su alkohol ili
benzin.
Imate li bilo kakvih pitanja ili problema u svezi s ovim
uređajem, obratite se najbližem Sony prodavatelju.
33 Preusmjerite uređaj
kako biste poboljšali
AM prijem.
Zvuk je slab ili loše kvalitete.
33 Ako su baterije istrošene, sve ih zamijenite novima.
33 Odmaknite uređaj od TV-a.
33 Ako koristite daljinski upravljač pri slušanju AM radija,
moguća je pojava šuma.
Slika na TV-u postaje nestabilna.
33 Slušate li FM program pored TV-a sa sobnom antenom,
odmaknite uređaj od TV-a.
Kasetofon
Vrpca se ne pomiče kod pritiska funkcijskih
tipaka kasetofona.
33 Dobro zatvorite pretinac za kasetu.
Tipka   ne radi ili se ne odvija reprodukcija
ili snimanje na kasetu.
33 Provjerite je li zaštitni graničnik kasete na mjestu.
Reprodukcija, snimanje ili brisanje su loše
kvalitete.
33 Očistite glave suhom ili mokrom kasetom za čišćenje
(dodatno nabavljiva) nakon svakih 10 sati uporabe,
prije početka važnih snimanja ili nakon reprodukcije
stare kasete. Zaprljane glave kasetofona mogu
uzrokovati smanjenje kvalitete zvuka ili nemogućnost
snimanja ili reprodukcije kasete. Za detalje, pogledajte
upute za uporabu kasete za čišćenje.
33 Koristili ste kasetu TYPE II (high position) ili TYPE IV
(metal). Koristite samo kasete TYPE I (normal).
33 Demagnetizirajte glave kasetofona pomoću komercijalno dostupnog uređaja za demagnetiziranje glava.
33 Ako su baterije istrošene, sve ih zamijenite novima.
Ako primjenom navedenih savjeta ne uspijete ukloniti
probleme, odspojite mrežni kabel ili izvadite baterije.
Kad s pokazivača nestanu svi indikatori, spojite mrežni
kabel ili ponovno umetnite baterije. Ako je problem i
dalje prisutan, obratite se najbližem Sony prodavatelju.
Download PDF

advertising