Sony | MDR-1A | Sony MDR-1A Slušalice 1A Upute za upotrebu

4-544-785-21(1)
Hrvatski
Stereo slušalice
UPOZORENJE
Kako biste smanjili opasnost od požara ili elektriÑnog
udara, ne izlažite ovaj ureÕaj kiši ili vlazi.
Kako biste smanjili opasnost od požara ili elektriÑnog
udara, ne otvarajte kuÏište. Servisiranje povjerite samo
struÑnom osoblju.
ILJ9
Upozoravamo vas da sve promjene ili preinake koje nisu
izriÑito odobrene u ovom priruÑniku mogu uzrokovati gubitak
prava na upravljanje ovom opremom.
Stereo slušalice
Upute za uporabu
HR
Valjanost oznaÑavanja simbolom CE se ograniÑava samo na
zemlje u kojima je propisano zakonom, tj. uglavnom na zemlje
u Europskom ekonomskom podruÑju (EEA).
S ovim slušalicama mogu se koristiti samo isporuÑeni kabeli
za slušalice i kabeli za MDR-1A (prodaju se zasebno).
ZnaÑajke
• Membrane s polimerom tekuÏeg kristala obložene
aluminijem
Sloj polimera tekuÏeg kristala, idealan za membrane,
obložen je aluminijem radi bolje disperzije srednjih i
visokih tonova u svim rasponima i vjernu reprodukciju
zvuka.
• HD pogonska jedinica od 40 mm koja podržava visoku
rezoluciju
• ZnaÑajka "Beat Response Control"
AkustiÑni otvor na kuÏištu upravlja strujom zraka za basove
i optimizira kretanje membrane. ZnaÑajka "Beat Response
Control" poboljšava prijelaze bas tonova i toÑno reproducira
ritmiÑku podlogu.
• Ergonomski jastuÑiÏ za uši
JastuÑiÏi za uši su presvuÑeni i ergonomskog dizajna koji
je udoban za glavu te dobro prenosi fleksibilnost uretana.
Poboljšano prianjanje dodatno sprjeÑava probijanje zvuka
te daje snažne niske tonove.
• Zatvorena struktura
JastuÑiÏi lagano pritišÏu uši i obavijaju ih stvarajuÏi nepropusnu zvuÑnu barijeru za moÏne niske tonove.
• Razdvojeni kabeli za L/R omoguÏuju stabilniji signal
• VodiÑi od posrebrenog OFC-a (bakar bez kisika, eng. =
"Oxygen Free Copper") smanjuju gubitke prilikom voÕenja
signala
• Odvojivi kabel
• Tihi spojevi
Proizvodi kompatibilni s kabelom slušalica
(daljinski upravljaÑ s mikrofonom na
kabelu)
TehniÑki podaci
Slušalice
Tip:
Zatvorene, dinamiÑke
ZvuÑnik slušalica: 40 mm, kupolasti (CCAW voice zavojnica)
Snaga:
1500 mW (IEC*)
Impedancija:
48 Ə pri 1 kHz
Osjetljivost:
105 dB/mW
Frekvencijski odziv: 3 Hz – 100 000 Hz
Masa:
Pribl. 225 g bez kabela
Mikrofon
Tip:
Electret kondenzatorski
Usmjerivost:
Višesmjerni
Napon otvorenog kruga:
-40 dB (0 dB = 1 V/Pa)
Efektivan frekvencijski raspon:
20 Hz – 20 000 Hz
IsporuÑeni pribor
Kabel slušalica (pribl. 1,2 m, pozlaÏeni kutni mini stereo
prikljuÑak) (1)
Kabel slušalica (daljinski upravljaÑ s mikrofonom na kabelu)
pribl. 1,2 m, pozlaÏeni kutni mini stereo prikljuÑak s Ñetiri
vodiÑa) (1)
VreÏica za nošenje (1)
Upute za uporabu (1)
* IEC = MeÕunarodno elektrotehniÑko povjerenstvo
Dizajn i tehniÑki podaci podložni su promjeni bez najave. Ove
upute napravljene su s mnogo truda i s najveÏom pažnjom,
no pogreške u procesu izrade i/ili prijevoda uputa uvijek su
moguÏe. Stoga proizvoÕaÑ i prodavatelj ne preuzimaju odgovornost za eventualne netoÑne navode, pogreške u prijevodu
ili tiskarske pogreške u ovim uputama.
iPhone je zaštiÏeni znak tvrtke Apple Inc. registriran u SAD-u i
drugim zemljama.
XperiaTM je zaštiÏeni znak Sony Mobile Communications AB.
AndroidTM i Google PlayTM zaštiÏeni su ili registrirani zaštiÏeni
znakovi tvrtke Google, Inc.
Mjere opreza
Preglasan zvuk može vam oštetiti sluh. Radi
sigurnosti u prometu, nemojte koristiti slušalice
dok upravljate motornim vozilom ili biciklom.
Dodatno nabavljivi zamjenski jastuÑiÏi slušalica mogu se
naruÑiti kod najbližeg Sony prodavatelja.
Kabel upotrijebite s pametnim telefonom.
Napomene
• Spojite li nepodržani pametni telefon, mikrofon na kabelu
možda neÏe funkcionirati ili Ïe glasnoÏa biti preniska.
• Daljinski upravljaÑ s mikrofonom na kabelu možda neÏe
funkcionirati s digitalnim ureÕajima za reprodukciju glazbe.
Uporaba višefunkcijske tipke*
Pritisnite jednom za prihvaÏanje poziva, pritisnite ponovno
za prekid; pritisnite za reprodukciju/pauzu zapisa.
Dostupne funkcije za iPhone
Reproducira/pauzira zapis sa spojenog iPhone jednim
pritiskom. Dvostruki pritisak prebacuje na sljedeÏi zapis.
Trostruki pritisak prebacuje na prethodni zapis. Dulji pritisak
zapoÑinje funkciju "VoiceOver**" (ako je dostupna).
Zadržite oko 2 sekunde za odbijanje dolaznog poziva. Kad
otpustite tipku, dva duboka zvuÑna signala potvrÕuju da je
poziv odbijen.
* Funkcija tipke može se razlikovati ovisno o pametnom
telefonu.
** Raspoloživost funkcije "VoiceOver" ovisi o iPhone ureÕaju
i njegovoj verziji softvera.
©2014 Sony Corporation
MDR-1A
Zbrinjavanje stare elektriÑne i elektroniÑke opreme (primjenjivo u Europskoj uniji i ostalim europskim državama s posebnim
sustavima za odlaganje)
Ovaj znak na ureÕaju ili ambalaži ukazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati s kuÏnim otpadom. Umjesto toga, opremu za odlaganje
odnesite u vama najbliže mjesto za skupljanje i recikliranje elektriÑnog i elektroniÑkog otpada. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda
sprijeÑit Ïete moguÏe negativne posljedice za okoliš i ljudsko zdravlje koje inaÑe mogu imati utjecaja ukoliko se ureÕaj ne odloži na pravilan
naÑin. Recikliranje materijala od kojeg je ureÕaj sastavljen pridonosi oÑuvanju prirodnih izvora. Za detaljnije informacije o recikliranju
proizvoda, obratite se lokalnom uredu, komunalnoj službi ili trgovini u kojoj ste kupili ureÕaj.
SljedeÏe informacije su primjenjive samo na opremu koja se prodaje u zemljama koje primjenjuju smjernice EU
ProizvoÕaÑ: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Za EU: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, NjemaÑka
Uporaba
IspupÑenje
Višefunkcijska tipka
Mikrofon
Kabel slušalica (daljinski upravljaÑ s mikrofonom na kabelu)
Kabel slušalica
Pametni telefon
Ostali ureÕaji
Napomene
• Za odspajanje kabela povucite prikljuÑak, ne kabel. U suprotnom, kabel bi mogao puÏi.
• Prilikom spajanja kabela povedite raÑuna da prikljuÑak uložite dokraja. Ako prikljuÑak nije umetnut dokraja, možda neÏe biti
zvuka.
Instalirate li aplikaciju Smart Key* dostupnu u internetskoj trgovini Google PlayTM, zvuÑni zapis i glasnoÏa na pametnom telefonu
moÏi Ïe se aktivirati višefunkcijskom tipkom.
* Smart Key je aplikacija za XperiaTM, AndroidTM OS 4.0 i novije. Aplikacija možda neÏe biti dostupna u nekim državama ili regijama,
te se možda neÏe moÏi koristiti na pametnim telefonima koji nisu podržani.
https://play.google.com/
store/apps/details?id=com.
sonymobile.extras.liveware.
extension.smartkey
SONY - MDR-1A_OI Slusalice.indd 1
24.10.2014. 10:32:14
Download PDF

advertising