Sony | MDR-1RNC | Sony MDR-1RNC Slušalice MDR-1RNC s funkcijom blokade buke Upute za upotrebu

4-448-091-51(1)
Uporaba
1
Punjenje slušalica
Oznaka L
Slušalice s funkcijom
suzbijanja buke
Upute za uporabu
Oznaka R
Mikro USB kabel
Indikator punjenja
HR
2
Spajanje
iPod/iPhone/iPad
Ispupčenje
(na lijevoj slušalici)
Linijski kabel s upravljačem i mikrofonom za iPod/iPhone/iPad
3
4
Uključivanje napajanja
Nošenje i upravljanje
Nakon uporabe
Isključite slušalice
Glasnoća +
Središnja tipka
Mikrofon
Glasnoća –
MDR-1RNC
© 2012 Sony Corporation
Hrvatski
Slušalice s funkcijom suzbijanja buke
Napomena za korisnike u Republici
Hrvatskoj
IZJAVA O SUKLADNOSTI
Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan.
Sony, odnosno njegov ovlašteni zastupnik u
Republici Hrvatskoj izjavljuje da je ovaj proizvod
usklađen s bitnim zahtjevima tehničkih propisa
koji su za ovaj proizvod utvrđeni.
Izjave o sukladnosti dostupne su na internet
stranici www.sukladnost-sony.com.hr
UPOZORENJE
Ne izlažite baterije prevelikoj toplini, primjerice na izravnom
sunčevom svjetlu, blizu vatre i sl.
Preglasan zvuk u slušalicama može prouzročiti gubitak sluha.
Napomena korisnicima: sljedeće informacije
su primjenjive samo na opremu koja se prodaje
u zemljama koje primjenjuju smjernice EU
Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašteni predstavnik
za pitanja elektromagnetske kompatibilnosti (EMC) i sigurnosti proizvoda je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka. Za sva pitanja vezana
uz servisiranje ili jamstvo pogledajte adrese navedene u
popisu servisa ili jamstvenom listu.
Odlaganje stare električne i elektroničke opreme (primjenjivo u
Europskoj uniji i ostalim europskim
državama s posebnim sustavima
za odlaganje)
Ovaj znak na uređaju ili ambalaži ukazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati s kućnim otpadom. Umjesto toga,
opremu za odlaganje odnesite u vama najbliže mjesto za
skupljanje i recikliranje električnog i elektroničkog otpada.
Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda spriječit ćete moguće
negativne posljedice za okoliš i ljudsko zdravlje koje inače
mogu imati utjecaja ukoliko se uređaj ne odloži na pravilan
način. Recikliranje materijala od kojeg je uređaj sastavljen
pridonosi očuvanju prirodnih izvora. Za detaljnije informacije o recikliranju proizvoda, obratite se lokalnom uredu,
komunalnoj službi ili trgovini u kojoj ste kupili uređaj.
Odlaganje istrošenih baterija
(primjenjivo u Europskoj uniji i
ostalim europskim državama s
posebnim sustavima za odlaganje)
Ovaj znak na bateriji ili ambalaži ukazuje da se baterija
isporučena s ovim proizvodom ne smije odlagati s kućnim
otpadom.
Na nekim baterijama ova oznaka može biti u kombinaciji s
kemijskim simbolom. Kemijski simboli za živu (Hg) ili olovo
(Pb) se koriste ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili
0,004% olova. Pravilnim odlaganjem baterija spriječit ćete
moguće negativne posljedice za okoliš i ljudsko zdravlje koje
inače mogu imati utjecaja ukoliko se baterija ne odloži na
pravilan način. Recikliranje materijala od kojeg je uređaj
sastavljen pridonosi očuvanju prirodnih izvora.
Ako proizvodi trebaju biti trajno spojeni s baterijom radi
svoje sigurnosti, radne učinkovitosti ili čuvanja podataka,
zamjenu baterije je potrebno prepustiti isključivo ovlaštenom serviseru.
Kako biste bili sigurni da će se baterija zbrinuti pravilno,
odnesite je u vama najbliže mjesto za skupljanje i recikliranje električnog i elektroničkog otpada.
Za sve druge baterije pogledajte poglavlje o sigurnom
vađenju baterije iz proizvoda. Predajte bateriju na najbliže
mjesto za skupljanje i recikliranje istrošenih baterija.
Za detaljnije informacije o recikliranju proizvoda ili baterije,
obratite se lokalnom uredu, komunalnoj službi ili trgovini u
kojoj ste kupili uređaj.
Provjera preostaloga
kapaciteta baterije
Napomena
pažnju da nenamjerno ne pritisnete nikakve tipke
Uporaba središnje tipke Obratite
kad prenosite iPod sa spojenim slušalicama.
(Linijski kabel s upravljačem i mikrofonom za Automatsko AI suzbijanje
iPod/iPhone/iPad)
buke
Status
Indikator POWER
Zvučni signal
Puna
Treperi 3 puta*
Bez signala
r
Treperi 2 puta*
Bez signala
Slaba
Treperi 1 put*
Bez signala
Uporaba
Objašnjenje
Prazna
Treperi brzo
Dugački signal
Jedan pritisak
(30 sekundi)
(2 sekunde)
Reprodukcija/pauza zapisa na
spojenom iPodu.
Dvostruki pritisak
Prijelaz na sljedeći zapis.
Trostruki pritisak
Prijelaz na prethodni zapis.
Dugotrajni pritisak
Pokreće značajku "VoiceOver"*
(ako je dostupna).
Jedan pritisak tijekom
dolaznog poziva
Javljanje na poziv.
Indikator punjenja
Ponovni pritisak
Prekidanje poziva.
Punjenje
Uključen
Puna
Isključen
Kvar punjenja
Treperi
Pritisak i zadržavanje
na dvije sekunde,
zatim otpuštanje
Odbijanje dolaznog poziva
(dva dugačka zvučna signala
potvrđuju da je poziv odbijen).
* Kad isključujete slušalice.
Provjera statusa punjenja
Status
* Raspoloživost funkcije "VoiceOver" ovisi o iPodu i njegovoj verziji softvera.
Automatska AI funkcija suzbijanja buke neprestano analizira
dijelove zvuka iz okruženja i automatski odabire najučinkovitiji način suzbijanja buke.
Načini suzbijanja buke
NC mod A: Buka uobičajena za zrakoplov uspješno se
suzbija.
NC mod B: Buka uobičajena za autobus ili vlak uspješno
se suzbija.
NC mod C: Buka uobičajena za ured (računalo, fotokopirni
uređaj, ventilacijski sustav i sl.) uspješno se
suzbija.
Savjeti
−− Kad uključite slušalice, podešen je NC mod A.
−− Analiziranje zvukova iz okruženja može potrajati nekoliko sekundi.
Napomene o uporabi
Što je smanjenje buke?
Sklop za smanjenje buke ugrađenim mikrofonima detektira okolnu buku i šalje u slušalice signal jednake snage ali
obrnute faze, čime se smanjuje okolna buka.
Napomene o funkciji suzbijanja buke
−− Namjestite jastučiće tako da pokrivaju vaše uši, u suprotnom funkcija suzbijanja buke neće ispravno raditi.
−− Učinak smanjenja buke može se razlikovati prema
načinu nošenja slušalica.
−− Nemojte prekrivati mikrofon slušalica rukama. Funkcija
suzbijanja buke u tom slučaju neće raditi kako treba.
−− Slušalice nemojte ostavljati na mjestima izloženima
izravnom sunčevom svjetlu, vrućini ili vlazi.
−− Slušalice ne izlažite pretjeranim udarcima.
−− Pažljivo rukujte slušalicama.
−− Ako tijekom uporabe slušalica osjetite pospanost ili
slabost, odmah ih prestanite koristiti.
Napomene o slušalicama
Preglasan zvuk može vam oštetiti sluh. Radi
sigurnosti u prometu, nemojte koristiti slušalice
dok upravljate motornim vozilom ili biciklom.
Budući da slušalice potiskuju vanjske zvukove, to može
prouzročiti prometnu nezgodu. Također, slušalice nemojte
koristiti na mjestima gdje se trebate oslanjati na sluh,
primjerice na pružnom prijelazu, gradilištu i sl.
Sprečavanje oštećenja sluha
Izbjegavajte slušanje glasnog zvuka u slušalicama.
Stručnjaci ne savjetuju duže slušanje glasnog zvuka bez
prekida. Ako vam zvoni u ušima, smanjite glasnoću ili
prekinite uporabu slušalica.
Napomene o statičkom elektricitetu
Mikrofon
−− Nakon uključivanja slušalica može se začuti tihi pištavi zvuk.
To je zvuk funkcije suzbijanja buke i ne predstavlja kvar.
−− Funkcija smanjenja buke je učinkovita prvenstveno za
buku u pojasu niske frekvencije. Iako se buka smanji, ne
uklanja se potpuno.
−− U vrlo tihom okruženju učinak smanjenja buke možda
neće biti izražen ili se može čuti nešto šuma.
−− Kad slušalice koristite na vlaku ili u automobilu, moguće
su smetnje ovisno o prometnim uvjetima.
−− Kad slušalice ne nosite pravilno, može se pojaviti zavijanje
zvuka.
−− Zavijanje se može pojaviti stavite li predmet poput prsta
blizu unutrašnjosti slušalica. Predmete držite dalje od
slušalica.
−− Mobilni telefoni mogu uzrokovati smetnje i šum. U tom
slučaju udaljite slušalice od mobilnog telefona.
Napomene o uporabi u zrakoplovu
Nemojte koristiti slušalice kad je zabranjena uporaba elektroničke opreme ili kad nije dopuštena uporaba osobnih
slušalica za glazbene usluge pri letu zrakoplovom.
Napomene o punjenju slušalica
−− Za punjenje slušalica upotrijebite isporučeni mikro USB
kabel. U suprotnom može doći do kvara.
−− Punite bateriju na temperaturama između 5°C i 35°C. U
suprotnom se možda neće napuniti dokraja.
−− Ne spremajte slušalice na mjesta s visokim temperatu­
rama na duže vrijeme. Ako su spremljene duže od godine
dana, napunite bateriju jednom godišnje kako biste
spriječili pretjerano pražnjenje.
−− Sistemske zahtjeve za računala koja se mogu koristiti
za punjenje baterije pomoću USB-a potražite u odjeljku
"Sistemski zahtjevi za punjenje baterije pomoću USB-a".
−− Ako punite slušalice spajanjem na strujnu utičnicu, upotrije­
bite odvojeno nabavljiv USB AC adapter koji je naveden
u odjeljku "Preporučeni pribor (prodaje se odvojeno)".
Pojedinosti potražite u uputama za uporabu adaptera.
−− Ako dođe do kvara slušalica, punjenje se neće započeti i
indikator punjenja će treperiti. U tom slučaju, odspojite
slušalice sa spojenog uređaja i obratite se trgovini u kojoj
ste kupili proizvod ili predstavništvu tvrtke Sony.
Napomene o baratanju
−− Pošto su slušalice dizajnirane da prianjaju uz uši, pokušaji
nasilnog stavljanja na uši mogu rezultirati oštećenjem
bubnjića. Izbjegavajte uporabu slušalica na mjestima
na kojima ih iz ušiju lako mogu izvući ljudi ili predmeti,
primjerice lopta, itd.
−− Kad pritisnete slušalice u uši, možete začuti "klik" zvuk
dijafragme. Pojava ne predstavlja kvar.
−− Slušalice čistite mekom suhom krpom.
−− Ukoliko je priključak prljav može doći do izobličenja zvuka.
−− Kad se jastučići slušalica zaprljaju ili oštete ili ako je
slušalice potrebno popraviti, obratite se ovlaštenom
Sonyjevom servisu.
U uvjetima iznimno suhog zraka, može doći do pojave
šuma ili preskakanja zvuka, ili možete osjetiti lagane trnce
na ušima. To je posljedica statičkog elektriciteta koji se
nakupio u tijelu i ne predstavlja kvar slušalica.
Efekt se može umanjiti nošenjem odjeće od prirodnih
materijala.
Ako u vezi sa sustavom imate pitanja ili probleme koji
nisu pokri veni ovim priručnikom, obratite se najbližem
Sonyjevom servisu.
U slučaju problema
Nema zvuka
−− Napunite slušalice.
Možete slušati glazbu putem slušalica čak i kada je
preklopka POWER podešena u položaj "OFF". Tada nisu
aktivni funkcija smanjenja buke, digitalni ekvilizator,
S-Mater i DSEE i slušalice rade kao pasivne slušalice.
−− Provjerite je li punjiva baterija puna.
−− Provjerite povezanost slušalica i opreme.
−− Provjerite je li spojena oprema uključena.
−− Pojačajte glasnoću spojene opreme.
Efekt suzbijanja buke nije dovoljan
−− Funkcija suzbijanja buke je učinkovita u pojasu niskih
frekvencija kao što su zvukovi zrakoplova, vlakova ili u
uredima (pored klima-uređaja i sl.), a nije učinkovita za
više frekvencije poput ljudskih glasova.
−− Uključite slušalice.
Izobličen zvuk
−− Stišajte glasnoću spojene opreme.
−− Napunite slušalice.
Slušalice se ne mogu uključiti ili ne rade
ispravno
−− Napunite slušalice.
Ako se slušalice ne mogu uključiti, čak ni nakon punjenja,
možda je došlo do oštećenja punjive baterije. U tom
slu­čaju, obratite se trgovini u kojoj ste kupili proizvod ili
Sony predstavništvu.
Slušalice se ne mogu puniti
−− Provjerite svijetli li indikator punjenja. Čvrsto spojite
slušalice i mikro USB kabel.
−− Provjerite jesu li mikro USB kabel i računalo čvrsto spojeni.
−− Provjerite jesu li mikro USB kabel i računalo izravno
spojeni, a ne putem USB huba.
−− Provjerite sistemske zahtjeve za računala koja mogu puniti
bateriju pomoću USB-a.
−− Provjerite je li računalo uključeno.
−− Provjerite da računalo nije isključeno u mod pripravnog
stanja ili hibernacije.
−− Ako indikator punjenja treperi (uzorak treperenja:
približno 30 sekundi je uključen i 3 sekunde isključen),
koristite adapter koji nije preporučen. Upotrijebite USB
AC adapter naveden u odjeljku "Preporučeni pribor
(prodaje se odvojeno)".
−− Ako indikator punjenja treperi, možda je došlo do kvara
slušalica. Odspojite slušalice sa spojenog uređaja i obratite
se trgovini u kojoj ste kupili proizvod ili predstavništvu
tvrtke Sony.
Računalo ne prepoznaje slušalice
−− Provjerite jesu li mikro USB kabel i računalo čvrsto spojeni.
−− Odspojite mikro USB kabel s računala te ga ponovno
spojite.
−− Provjerite jesu li mikro USB kabel i računalo izravno spojeni,
a ne putem USB huba.
−− Možda postoji problem s korištenom USB priključnicom
na računalu. Spojite na drugu USB priključnicu ako je
dostupna.
−− Za slučajeve koji nisu navedeni iznad, ponovno pokušajte
s postupkom USB povezivanja.
Slušalice ne rade
−− Podesite preklopku POWER u položaj "OFF", provjerite sva
povezivanja, zatim ponovno vratite preklopku POWER
u položaj "ON".
−− Resetirajte slušalice.
Umetnite malenu pribadaču ili sličan predmet u tipku
RESET na lijevoj slušalici, zatim pritisnite sve dok tipka
lagano ne odskoči.
Vrijeme punjenja i uporabe slušalica
Približno vrijeme punjenja Približni sati uporabe
4 sata 4)
Operativni sustavi
3)
22 sata 5)
Isporučeni pribor
Slušalice (1)
Linijski kabel s upravljačem i mikrofonom za iPod/iPhone/
iPad (1,2 m kabel, PCPCC, pozlaćeni stereo minipriključak L
oblika s četiri vodiča) (1)
Mikro USB kabel (1,5 m) (1)
Kutija za nošenje (1)
Upute za uporabu (1)
Jamstveni list (1)
Preporučeni pribor (prodaje se odvojeno)
6)
USB AC adapter: AC-UD10
Prema Sonyjevim standardima mjerenja.
Odgovara otprilike smanjenju energije zvuka od 99,7% u
usporedbi sa stanjem bez nošenja slušalica.
3)
Pri izlazu od 1 kHz, 0,1 mW + 0,1 mW
4)
Sati potrebni za potpuno punjenje prazne baterije
5)
Navedeno vrijeme može se razlikovati ovisno o temperaturi ili uvjetima uporabe.
6)
Dostupnost ovisi o zemlji.
1)
2)
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez najave.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne
tiskarske pogreške.
Spojeni iPod ne radi
−− Provjerite je li kabel ispravno spojen. Spojite priključak
tipa L na iPod i drugi priključak na slušalice.
Značajke
−− Digitalno suzbijanje buke s tehnologijom dvostrukog
senzora buke
Mikrofoni s unutarnje i vanjske strane slušalica kombinirani su sa softverom za digitalno suzbijanje buke kako bi
se osiguralo značajno suzbijanje buke.
−− Automatska AI (Artificial Intelligence) funkcija
suzbijanja buke.
Automatski odabir optimalnog suzbijanja buke temeljen
na inteligentnoj analizi okolne buke.
−− Digitalni ekvilizator i potpuno digitalno S-Master
pojačalo
Pružaju idealni frekvencijski odziv i visokokvalitetnu reprodukciju glazbe uz potpuno digitalnu obradu.
−− DSEE
Pruža prirodan zvuk uz dojam prostornosti tako što
obnavlja zvuk u rasponu visokih frekvencija i šiljati oblik
zvučnog vala, koji se često uklanja za vrijeme postupka
komprimiranja zvuka.
−− Do 22 sata slušanja
−− Pasivan način rada
Omogućava slušanje zvuka čak i kad su slušalice isključene.
−− Odvojivi kabel
Tehnički podaci
Općenito
Tip
Zatvorene, dinamičke
Pogonske jedinice 50 mm, kupolaste
Snaga
100 mW
Impedancija
51 Ω pri 1 kHz (uključene)
19 Ω pri 1 kHz (isključene)
Osjetljivost
103 dB/mW (uključene)
100 dB/mW (isključene)
Frekvencijski odziv 5 Hz – 24.000 Hz
Ukupan omjer suzbijanja buke 1)
Približno 25 dB 2)
Izvor napajanjaDC 3,7 V ugrađena litij-ionska punjiva
baterija ili DC 5 V USB
Potrošnja
500 mA
Masa
Približno 330 g (bez kabela)
Razina napona otvorenog sklopa mikrofona (linijski kabel
s upravljačem i mikrofonom za iPod/iPhone/iPad).
- 42 dB (0 dB = 1 V/Pa)
Kompatibilni modeli iPod/
iPhone/iPad uređaja
Slušalice možete koristiti samo sa sljedećim modelima koji
podržavaju daljinski upravljač. Prije uporabe ažurirajte
softver na iPodu, iPhoneu ili na iPadu. U ovim uputama,
uređaji iPod, iPhone i iPad skupno se nazivaju "iPod", osim
u pojedinim posebnim slučajevima.
−− iPod touch (4. generacija)
−− iPod touch (3. generacija)
−− iPod touch (2. generacija)
−− iPod nano (6. generacija)
−− iPod nano (5. generacija)
−− iPod nano (4. generacija)
−− iPod classic 120GB 160GB (2009)
−− iPod shuffle (4. generacija)
−− iPod shuffle (3. generacija)
−− iPhone 4S
−− iPhone 4
−− iPhone 3GS
−− iPad (3. generacija)
−− iPad 2
−− iPad
O autorskim pravima
iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle i
iPod touch zaštitni su znakovi tvrtke Apple Inc., registrirani
u SAD-u i u drugim državama.
Oznake "Made for iPod", "Made for iPhone" i "Made for iPad"
znače da je elektronička oprema namijenjena za spajanje
iPoda, iPhonea ili iPada, te da je njezin proizvođač dobio za
nju certifikat koji jamči njezinu usklađenost sa standardima
tvrtke Apple. Tvrtka Apple ne preuzima odgovornost za rad
ovog uređaja niti za njegovu usklađenost sa sigurnosnim i
regulatornim standardima.
Sistemski zahtjevi za
punjenje baterije
pomoću USB-a
Osobno računalo s instaliranim bilo kojim od navedenih
operativnih sustava i USB priključnicom:
−− Windows® sustavi
Windows® 7
(Home Premium/Professional/Ultimate/Starter)
(uključujući 64-bitnu verziju)
Windows Vista® (Service Pack 2 ili noviji)
(Home Basic/Home Premium/Business/Ultimate)
(uključujući 64-bitnu verziju)
Windows® XP (Service Pack 3 ili noviji)
(Home Edition/Professional/Media Center Edition 2004/
Media Center Edition 2005)
−− Macintosh sustavi
Mac OS X (verzija.10.5 ili novija)
Windows i Windows Vista su registrirani ili zaštićeni znaci
tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i/ili drugim zemljama.
Macintosh i Mac OS su zaštićeni znaci tvrtke Apple Inc.
registrirani u SAD-u i drugim zemljama.
Download PDF

advertising