Sony | MDR-XD200 | Sony MDR-XD200 Upute za upotrebu

4-179-996-11(1)
Hrvatski
Napomena za korisnike u Republici Hrvatskoj
Stereo slušalice
Upute za uporabu
MDR-XD200
IZJAVA O SUKLADNOSTI
Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo
108-0075, Japan.
Sony, odnosno njegov ovlašteni zastupnik Sony Central and Southeast Europe
Kft. , Predstavništvo u Republici Hrvatskoj izjavljuje da je ovaj proizvod usklađen
s bitnim zahtjevima tehničkih propisa koji su za ovaj proizvod utvrđeni.
Izjave o sukladnosti dostupne su na internet stranici
www.sukladnost-sony.com.hr
Stereo slušalice
Značajke
©2009 Sony Corporation
99 Širi dinamički raspon ostvaruje se zahvaljujući zvučničkim membra­nama
s dugim hodom.
99 Neodimijski magneti omogućuju snažan zvuk.
99 "Preklopka SOUND MODE" omogućuje reprodukciju zvuka uz odgovarajući zvučni efekt, bilo za glazbu ili za filmove.
99 "Dizajn po mjeri uha" omogućuje komotno postavljanje slušalica na bilo
koji oblik uha, prirodno i bez stiskanja uha.
Uporaba
1 Slušalicu označenu s  nosite u desnom, a slušalicu označenu s  u
lijevom uhu.
2 Možete uživati u snažnim basovima (prikladnima za filmove) podesite li
1
preklopku SOUND MODE na MOVIE ili u prirodnim basovima kad je
preklopka SOUND MODE podešena na MUSIC.
Tehnički podaci
Vrsta: Zatvoreni, dinamički / Zvučnik: 40 mm, kupolaste / Snaga: 1500 mW
(IEC*) / Impedancija: 70 Ω pri 1 kHz / Osjetljivost: 102 dB/mW / Frekvencijski
odziv: 10 – 22 000 Hz / Kabel: Približno 3,5 m, OFC litz-kabel / Priključak:
Pozlaćeni stereo minipriključak / Masa: Približno 220 g bez kabela / Isporučeni
pribor: Pozlaćeni univerzalni adapter priključka (1)
** IEC = Međunarodno elektrotehničko povjerenstvo
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez najave.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.
Mjere opreza
Preklopka SOUND
MODE
99 Slušanje putem slušalica pri visokoj glasnoći može oštetiti vaš sluh. Radi
sigurnosti u prometu, nemojte koristiti slušalice dok upravljate motornim
vozilom ili biciklom.
99 Ne stavljajte predmete na slušalice, niti vršite pritisak, jer može doći do
izobličenja slušalica tijekom dugotrajne pohrane.
99 Jastučići se mogu istrošiti uslijed dugotrajnog skladištenja ili uporabe.
Valjanost označavanja simbolom CE se ograničava samo na zemlje u kojima
je propisano zakonom, tj. uglavnom na zemlje u Europskom ekonomskom
području (EEA).
Odlaganje stare električne i elektroničke opreme (primje­
njivo u Europskoj uniji i ostalim europskim državama s
posebnim sustavima za odlaganje)
Ovaj znak na uređaju ili ambalaži ukazuje da se ovaj proiz­vod
ne smije odlagati s kućnim otpadom. Umjesto toga, opremu
za odlaganje odnesite u vama najbliže mjesto za skupljanje i
recikliranje električnog i elektroničkog otpada. Pravilnim odlaganjem ovog
proizvoda spriječit ćete moguće negativne posljedice za okoliš i ljudsko
zdravlje koje inače mogu imati utjecaja ukoliko se uređaj ne odloži na pravilan
način. Recikliranje materijala od kojeg je uređaj sastavljen pridonosi očuvanju
prirodnih izvora. Za detaljnije informacije o recikliranju proizvoda, obratite
se lokalnom uredu, komunalnoj službi ili trgovini u kojoj ste kupili uređaj.
Napomena korisnicima: sljedeće informacije su primjenjive samo na
opremu koja se prodaje u zemljama koje primjenjuju smjernice EU
Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku,
Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašteni predstavnik za pitanja elektromagnetske
kompatibilnosti (EMC) i sigurnosti proizvoda je Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka. Za sva pitanja vezana
uz servisiranje ili jamstvo pogledajte adrese navedene u popisu servisa ili
jamstvenom listu.
Download PDF

advertising