Sony | MDR-XD100 | Sony MDR-XD100 Upute za upotrebu

4-179-995-11(1)
Hrvatski
Napomena za korisnike u Republici Hrvatskoj
Stereo slušalice
IZJAVA O SUKLADNOSTI
Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan.
Upute za uporabu
Sony, odnosno njegov ovlašteni zastupnik Sony Central and
Southeast Europe Kft. , Predstavništvo u Republici Hrvatskoj izjav­
ljuje da je ovaj proizvod usklađen s bitnim zahtjevima tehničkih
propisa koji su za ovaj proizvod utvrđeni.
MDR-XD100
Izjave o sukladnosti dostupne su na internet stranici
www.sukladnost-sony.com.hr
Stereo slušalice
Značajke
©2009 Sony Corporation
99 Širi dinamički raspon ostvaruje se zahvaljujući zvučničkim
membranama s dugim hodom.
99 "Dizajn po mjeri uha" omogućuje komotno postavljanje slušalica
na bilo koji oblik uha, prirodno i bez stiskanja uha.
Uporaba
Slušalicu označenu s  nosite u desnom, a slušalicu označenu s
 u lijevom uhu.
Tehnički podaci
Vrsta: Zatvoreni, dinamički / Zvučnik: 40 mm, kupolaste / Snaga:
1,500 mW (IEC*) / Impedancija: 70 Ω pri 1 kHz / Osjetljivost:
100 dB/mW / Frekvencijski odziv: 12 – 22,000 Hz / Kabel: Približno
3,5 m, OFC litz-kabel / Priključak: Stereo minipriključak / Masa:
Približno 175 g bez kabela / Isporučeni pribor: Univerzalni adapter
priključka (1)
**IEC = Međunarodno elektrotehničko povjerenstvo
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez najave. Proizvo­
đač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.
Mjere opreza
99 Slušanje putem slušalica pri visokoj glasnoći može oštetiti vaš
sluh. Radi sigurnosti u prometu, nemojte koristiti slušalice dok
upravljate motornim vozilom ili biciklom.
99 Ne stavljajte predmete na slušalice, niti vršite pritisak, jer može
doći do izobličenja slušalica tijekom dugotrajne pohrane.
99 Jastučići se mogu istrošiti uslijed dugotrajnog skladištenja ili
uporabe.
Valjanost označavanja simbolom CE se ograničava samo na zemlje
u kojima je propisano zakonom, tj. uglavnom na zemlje u Europskom
ekonomskom području (EEA).
Odlaganje stare električne i elektroničke opreme
(primjenjivo u Europskoj uniji i ostalim europskim
državama s posebnim sustavima za odlaganje)
Ovaj znak na uređaju ili ambalaži ukazuje da se ovaj
proiz­vod ne smije odlagati s kućnim otpadom. Umjesto
toga, opremu za odlaganje odnesite u vama najbliže mjesto za
skupljanje i recikliranje električnog i elektroničkog otpada. Pravil­
nim odlaganjem ovog proizvoda spriječit ćete moguće negativne
posljedice za okoliš i ljudsko zdravlje koje inače mogu imati
utjecaja ukoliko se uređaj ne odloži na pravilan način. Recikliranje
materijala od kojeg je uređaj sastavljen pridonosi očuvanju prirodnih
izvora. Za detaljnije informacije o recikliranju proizvoda, obratite
se lokalnom uredu, komunalnoj službi ili trgovini u kojoj ste kupili
uređaj.
Napomena korisnicima: sljedeće informacije su primjenjive
samo na opremu koja se prodaje u zemljama koje primjenjuju smjernice EU
Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašteni predstavnik za pitanja
elektromagnetske kompatibilnosti (EMC) i sigurnosti proizvoda je
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Njemačka. Za sva pitanja vezana uz servisiranje ili jamstvo pogle­
dajte adrese navedene u popisu servisa ili jamstvenom listu.
Download PDF

advertising