Sony | MDR-NC40 | Sony MDR-NC40 Upute za upotrebu

3-282-466-81 (1)
Slušalice s funkcijom
suzbijanja buke
Rasklapanje slušalica
3 Uključite slušalice.
Indikator uključenosti svijetli crveno. Preklopka
za uključenje se nalazi na pretincu baterije. Kad
su slušalice uključene, smanjuje se okolna buka
i možete jasnije slušati glazbu niže glasnoće.
,
Indikator uključenosti
Upute za uporabu
Preklopka za uključenje/isključenje
4 Pokrenite reprodukciju AV uređaja.
,
Spremanje slušalica u kutiju
Sony Corporation
Hrvatski
Napomena za korisnike u Republici
Hrvatskoj
IZJAVA O SUKLADNOSTI
Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan.
Sony, odnosno njegov ovlašteni zastupnik Sony Central
and Southeast Europe Kft., Predstavništvo u Republici
Hrvatskoj izjavljuje da je ovaj proizvod usklađen s bitnim
zahtjevima tehničkih propisa koji su za ovaj proizvod
utvrđeni.
Izjave o sukladnosti dostupne su na internetskoj stranici
www.sukladnost-sony.com.hr
UPOZORENJE
Kako biste smanjili opasnost od požara ili
električnog udara, ne izlažite ovaj uređaj
kiši ili vlazi.
Kako biste smanjili opasnost od požara ili
električnog udara, ne otvarajte kućište.
Servisiranje povjerite samo stručnom osoblju.
Slušanje zvuka iz okoliša radi sigurnosti
Kad su slušalice uključene, funkcija suzbijanja buke se može
isključiti pritiskom tipke MONITOR tako da možete čuti
zvukove iz okoliša.
MDR-NC40
©2009
**“WALKMAN” i logo “WALKMAN” su registrirani zaštićeni
nazivi tvrtke Sony Corporation.
Kad spremate slušalice u isporučenu kutiju, podignite
unutrašnji dio, sklopite slušalice i spremite ih. Adapter
priključka i rezervna baterija također se mogu spremiti u
pretince kutije.
Značajke
Tipka MONITOR
Pri uporabi u zrakoplovu
•• Slušalice s funkcijom suzbijanja buke smanjuju neželjenu
okolnu buku i pružaju tiše i poboljšane uvjete slušanja.
Okolni zvukovi se smanjuju sintetiziranjem zvuka suprotne
faze sklopom za suzbijanje buke.
•• Lagana konstrukcija za dugotrajno ugodno nošenje.
•• Kompaktna konstrukcija s mogućnošću sklapanja za
nošenje i spremanje.
•• Meke i ugodne za nošenje zahvaljujući pjenastim jastučićima
za smanjenje pritiska.
•• Integrirana funkcija kontrole zvuka iz okoliša.
•• Isporučen adapter priključka za jednostavno spajanje na
stereo mini ili dual priključnice za slušanje glazbe u
zrakoplovu.
•• Kad je sklop za suzbijanje buke isključen, slušalice možete
koristiti kao pasivne slušalice.
Ulaganje baterije
1 Pritisnite i pomaknite pokrov pretinca baterije na
•• Isporučeni adapter priključka može se spojiti na dual ili
stereo minipriključnice u zrakoplovu.
dual priključnice
stereo minipriključnice
•• Nemojte koristiti slušalice kad je zabranjena uporaba
elektronske opreme ili kad nije dopuštena uporaba osobnih
slušalica za glazbene usluge pri letu zrakoplovom.
Ako u vezi sa sustavom imate pitanja ili probleme koji nisu
pokriveni ovim priručnikom, obratite se najbližem Sonyjevom
servisu.
m
Nakon uporabe
Isključite slušalice.
Napomene
•• Funkcija smanjenja buke je učinkovita samo za buku u pojasu
niske frekvencije. Iako se buka smanji, ne uklanja se potpuno.
•• Nemojte prekrivati mikrofon slušalica rukama. Funkcija suzbijanja
buke u tom slučaju neće raditi kako treba.
njegovoj stražnjoj strani i otvorite ga.
Prije otvaranja pretinca baterije provjerite jesu li
vidljivi jezičci pokrova.
Mikrofon
Upozoravamo vas da sve promjene ili preinake koje nisu
izričito odobrene u ovom priručniku mogu uzrokovati gubitak
prava na upravljanje ovom opremom.
Valjanost označavanja simbolom CE se ograničava samo
na zemlje u kojima je propisano zakonom, tj. uglavnom na
zemlje u Europskom ekonomskom području (EEA).
Slušanje glazbe
1 Spojite slušalice na AV opremu.
Napomena korisnicima: sljedeće informacije su
primjenjive samo na opremu koja se prodaje u
zemljama koje primjenjuju smjernice EU
Jezičci
Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašteni
predstavnik za pitanja elektromagnetske kompatibilnosti
(EMC) i sigurnosti proizvoda je Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka. Za sva
pitanja vezana uz servisiranje ili jamstvo pogledajte adrese
navedene u popisu servisa ili jamstvenom listu.
Odlaganje stare električne i elektroničke
opreme (primjenjivo u Europskoj uniji i ostalim
europskim državama s posebnim sustavima za
odlaganje)
Ovaj znak na uređaju ili ambalaži ukazuje da
se ovaj proizvod ne smije odlagati s kućnim
otpadom. Umjesto toga, opremu za odlaganje
odnesite u vama najbliže mjesto za skupljanje
i recikliranje električnog i elektroničkog
otpada. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda
spriječit ćete moguće negativne posljedice
za okoliš i ljudsko zdravlje koje inače mogu imati utjecaja
ukoliko se uređaj ne odloži na pravilan način. Recikliranje
materijala od kojeg je uređaj sastavljen pridonosi očuvanju
prirodnih izvora. Za detaljnije informacije o recikliranju
proizvoda, obratite se lokalnom uredu, komunalnoj službi ili
trgovini u kojoj ste kupili uređaj.
Odlaganje istrošenih baterija (primjenjivo u
Europskoj uniji i ostalim europskim državama s
posebnim sustavima za odlaganje)
Ovaj znak na bateriji ili ambalaži ukazuje da
se baterija isporučena s ovim proizvodom ne
smije odlagati s kućnim otpadom. Na nekim
baterijama ova oznaka može biti u kombinaciji
s kemijskim simbolom. Kemijski simboli za
živu (Hg) ili olovo (Pb) se koriste ako baterija sadrži više od
0,0005% žive ili 0,004% olova.
Pravilnim odlaganjem baterija spriječit ćete moguće
negativne posljedice za okoliš i ljudsko zdravlje koje inače
mogu imati utjecaja ukoliko se baterija ne odloži na pravilan
način. Recikliranje materijala od kojeg je uređaj sastavljen
pridonosi očuvanju prirodnih izvora.
Ako proizvodi trebaju biti trajno spojeni s baterijom radi svoje
sigurnosti, radne učinkovitosti ili čuvanja podataka, zamjenu
baterije je potrebno prepustiti isključivo ovlaštenom serviseru.
Kako biste bili sigurni da će se baterija zbrinuti pravilno, odnesite je u vama najbliže mjesto za skupljanje i recikliranje
električnog i elektroničkog otpada.
Za sve druge baterije pogledajte poglavlje o sigurnom vađenju
baterije iz proizvoda. Predajte bateriju na najbliže mjesto
za skupljanje i recikliranje istrošenih baterija. Za detaljnije
informacije o recikliranju proizvoda ili baterije, obratite se
lokalnom uredu, komunalnoj službi ili trgovini u kojoj ste
kupili uređaj.
Pri spajanju na dual ili
stereo minipriključnice
u zrakoplovu.
m
Adapter priključka
(isporučen)
U priključnice za slušalice
na sjedalima zrakoplova
2 Umetnite jednu bateriju R03 (veličine AAA)
pazeći na usklađenost oznake  na bateriji s
oznakom  u baterijskom pretincu.
Prvo umetnite
kraj .
3 Zatvorite pokrov.
Pri izravnom spajanju na
priključnicu za slušalice
(stereo minipriključnicu)
WALKMANA ®* itd.
Pri spajanju na stereo
minipriključnicu daljinskog
upravljača WALKMANA ®*
ili sličnog uređaja.
Daljinski upravljač
2 Slušalicu označenu s R nosite u desnom, a
slušalicu označenu s L u lijevom uhu.
Trajanje baterije
Baterija
Približan broj sati*1
Sony alkalna baterija LR03/
AM-4 (N)
40 sati*2
Sony baterija R03/UM-4 (NU)
20 sati*2
*1 Izlaz 1 kHz, 0,1 mW + 0,1 mW
*2 Navedeno vrijeme može se razlikovati ovisno o temperaturi
ili uvjetima uporabe.
Kad je baterija slaba
Indikator uključenosti se zatamni i funkcija suzbijanja buke
se isključuje. U tom slučaju zamijenite bateriju novom.
•• Funkcija suzbijanja buke možda neće raditi kako treba ako
slušalice nisu čvrsto umetnute u uši.
•• Slušalice možete koristiti čak i ako ih ne uključite. Tada nije
aktivna funkcija smanjenja buke i slušalice rade kao pasivne
slušalice.
•• Nakon uključivanja slušalica može se začuti tihi pištavi zvuk.
To je zvuk funkcije suzbijanja buke i ne predstavlja kvar.
•• Na tihome mjestu, ili ovisno o nekim zvukovima možda ćete
misliti da funkcija suzbijanja buke ne radi ili da je buka naglašenija. U tom slučaju isključite slušalice.
Uporaba hvataljke
Baterijski pretinac možete zataknuti za džep košulje pomoću
hvataljke.
Hvataljka
Mjere opreza
•• Ne stavljajte predmete na slušalice, niti vršite pritisak,
jer može doći do izobličenja slušalica tijekom dugotrajne
pohrane.
•• Jastučići se mogu istrošiti uslijed dugotrajnog skladištenja
ili uporabe.
•• Pazite da prilikom sklapanja slušalica ne prikliještite prste.
•• Slušalice čistite mekom suhom krpom.
•• Ukoliko je priključak prljav može doći do izobličenja
zvuka.
•• Zamjenu jastučića ili popravke uvijek prepustite ovlaštenom Sony servisu.
•• Slušalice nemojte ostavljati na mjestima izloženima izravnom sunčevom svjetlu, vrućini ili vlazi.
•• Slušalice ne izlažite pretjeranim udarcima.
•• Pažljivo rukujte slušalicama.
•• Ako tijekom uporabe slušalica osjetite pospanost ili slabost, odmah ih prestanite koristiti.
•• Mobilni telefoni mogu uzrokovati smetnje. Slušalice držite
dalje od mobilnih telefona.
Napomene o slušalicama
Sprečavanje oštećenja sluha
Izbjegavajte slušanje glasnog zvuka u slušalicama. Stručnjaci
ne savjetuju duže slušanje glasnog zvuka bez prekida. Ako
vam zvoni u ušima, smanjite glasnoću ili prekinite uporabu
slušalica.
Nemojte koristiti slušalice dok upravljate motornim
vozilom, biciklom itd.
Budući da slušalice potiskuju vanjske zvukove, to može
prouzročiti prometnu nezgodu. Također, slušalice nemojte
koristiti na mjestima gdje se trebate oslanjati na sluh, primjerice na pružnom prijelazu, gradilištu i sl.
U slučaju problema
Nema zvuka
•• Provjerite povezanost slušalica i AV opreme.
•• Provjerite je li spojena AV oprema uključena.
•• Pojačajte glasnoću spojene AV opreme.
•• Zamijenite bateriju.
Zvuk je prigušen
•• Smanjite glasnoću spojene AV opreme.
•• Zamijenite bateriju.
Tehnički podaci
Općenito
Tip
Pogonska jedinica
Snaga
Impedancija
Osjetljivost
Frekvencijski odziv
Zatvorene, dinamičke
30 mm, kupolaste (CCAW)
50 mW
68 Ω pri 1 kHz (uključene)
30 Ω pri 1 kHz (isključene)
102 dB/mW (uključene)
100 dB/mW (isključene)
14 – 22.000 Hz
Ukupan omjer suzbijanja buke*1
Približno 10 dB*2
Kabel
Približno 1,5 m, OFC Litz-kabel
(s baterijskim pretincem)
Izvor napajanja
DC 1,5 V, 1  R03 baterija
(veličine AAA)
Masa
Oko 110 g s baterijskim pretincem,
kabelom i baterijom
Oko 80 g s baterijskim pretincem,
kabelom i baterijom
Isporučeni pribor
Kutija za nošenje (1)
Adapter priključka za uporabu u zrakoplovu*3 (jednostruki/
dvostruki) (1)
Upute za uporabu (1)
Sony R03 baterija (veličine AAA) (1)
*1Prema Sonyjevim standardima mjerenja.
*2Odgovara otprilike smanjenju energije zvuka od 90 % u usporedbi sa stanjem bez nošenja slušalica.
*3Možda neće biti kompatibilne s nekim glazbenim uslugama u
zrakoplovima.
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez najave.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske
pogreške.
Download PDF

advertising