Sony | MDR-ZX700 | Sony MDR-ZX700 ZX700 Slušalice s trakom za glavu za korištenje dok ste u pokretu Upute za upotrebu

4-193-857-41(1)
Hrvatski
Stereo slušalice
Značajke
99 Veliki 50 mm zvučnici pružaju širok frekvencijski raspon, opsežan dinamički
raspon i precizan zvuk
99 360 kJ/m3 snažni neodimijski magneti za jasne srednjetonske zvukove i za
bogate zvukove niskih frekvencija
99 Visoka ulazna snaga do 2000 mW
99 Jastučići za izolaciju od buke s uretanskom ispunom koja smanjuje pritisak
omogućuju dobro prigušivanje okolne buke i udobno pristaju na uši
99 Kabel na jednoj strani
Stereo slušalice
Upute za uporabu
Uporaba
Nošenje slušalica (pogledajte sliku )
MDR-ZX700
Raširite regulator kako biste podesili dužinu naglavnika.
Slušalicu označenu s  nosite u desnom, a slušalicu označenu s  u lijevom uhu. Na
slušalici označenoj s  nalazi se ispupčenje kako biste lakše raspoznali lijevu slušalicu.
©2010. Sony Corporation
Spajanje slušalica (pogledajte sliku )
Ove slušalice namijenjene su za uporabu sa stereo mini priključkom.
Uporaba produžnog kabela (pogledajte sliku )
Umetnite stereo minipriključak dokraja u priključnicu tako da se začuje klik.
Tehnički podaci
Vrsta: Zatvorene, dinamičke (circum-aural) / Zvučnik: 50 mm (OFC Voice Coil),
kupolaste / Snaga: 2000 mW (IEC*) / Impedancija: 24 Ω pri 1 kHz / Osjetljivost:
106 dB/mW / Frekvencijski odziv: 5 – 40 000 Hz / Kabel: 1,2 m, Jednostrani OFC
litz-kabel / Priključak: Pozlaćeni stereo minipriključak / Masa: Približno 260 g bez
kabela / Isporučeni pribor: Produžni kabel (1,8 m, pozlaćeni stereo minipriključak
 pozlaćeni stereo minipriključak) (1), Upute za uporabu (1)
Ispupčenje
* IEC = Međunarodno elektrotehničko povjerenstvo
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez najave.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.
Mjere opreza
99 Slušanje putem slušalica pri visokoj glasnoći može oštetiti vaš sluh. Radi
sigurnosti u prometu, nemojte koristiti slušalice dok upravljate motornim
vozilom ili biciklom.
99 Slušalice ne izlažite pretjeranim udarcima.
99 Pažljivo rukujte slušalicama.
99 Jastučići se mogu istrošiti uslijed dugotrajnog skladištenja ili uporabe.
99 Ukoliko je priključak prljav može doći do izobličenja zvuka.
99 Slušalice čistite mekom suhom krpom. Ne pušite u zvučnike prilikom
čišćenja. Priključak ne smije biti prljav jer može doći do smanjenja kvalitete
zvuka.
99 Stereo slušalice nemojte ostavljati na mjestima izloženima izravnom sunčevom
svjetlu, vrućini ili vlazi.
Dodatno nabavljivi zamjenski jastučići slušalica mogu se naručiti kod najbližeg
Sony prodavatelja.
Produžni kabel
Stereo minipriključak
Odlaganje stare električne i elektroničke opreme
(primjenjivo u Europskoj uniji i ostalim europskim državama s
posebnim sustavima za odlaganje)
Ovaj znak na uređaju ili ambalaži ukazuje da se ovaj proizvod ne
smije odlagati s kućnim otpadom. Umjesto toga, opremu za odlaganje
odnesite u vama najbliže mjesto za skupljanje i recikliranje električnog
i elektroničkog otpada. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda spriječit ćete moguće negativne posljedice za okoliš i ljudsko zdravlje koje
inače mogu imati utjecaja ukoliko se uređaj ne odloži na pravilan način. Recikliranje
materijala od kojeg je uređaj sastavljen pridonosi očuvanju prirodnih izvora. Za detalj­
nije informacije o recikliranju proizvoda, obratite se lokalnom uredu, komunalnoj
službi ili trgovini u kojoj ste kupili uređaj.
Napomena za korisnike u Republici Hrvatskoj
IZJAVA O SUKLADNOSTI
Napomena korisnicima: sljedeće informacije su primjenjive samo na opremu
koja se prodaje u zemljama koje primjenjuju smjernice EU
Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo,
108-0075 Japan. Ovlašteni predstavnik za pitanja elektromagnetske kompatibilnosti
(EMC) i sigurnosti proizvoda je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Njemačka. Za sva pitanja vezana uz servisiranje ili jamstvo pogledajte adrese navedene u popisu servisa ili jamstvenom listu.
Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo
108-0075, Japan.
Sony, odnosno njegov ovlašteni zastupnik Sony Central and Southeast Europe Kft.,
Predstavništvo u Republici Hrvatskoj izjavljuje da je ovaj proizvod usklađen s
bitnim zahtjevima tehničkih propisa koji su za ovaj proizvod utvrđeni.
Izjave o sukladnosti dostupne su na internetskoj stranici
www.sukladnost-sony.com.hr
Download PDF