Sony | MDR-210TV | Sony MDR-210TV Upute za upotrebu

4-193-334-11(1)
Hrvatski
Napomena za korisnike u Republici Hrvatskoj
IZJAVA O SUKLADNOSTI
Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan.
Stereo slušalice
Upute za uporabu
Sony, odnosno njegov ovlašteni zastupnik Sony Central and Southeast
Europe Kft. , Predstavništvo u Republici Hrvatskoj izjavljuje da je
ovaj proizvod usklađen s bitnim zahtjevima tehničkih propisa koji
su za ovaj proizvod utvrđeni.
Izjave o sukladnosti dostupne su na internet stranici
www.sukladnost-sony.com.hr
Stereo slušalice
MDR-210LP
©20010 Sony Corporation
Značajke
99 Jednostavnije podešavanje glasnoće pomoću In-line upravljanja
glasnoćom.
99 Prikladan kabel duljine 5 m za spajanje na TV i audio uređaje.
99 Lagana konstrukcija za dugotrajno ugodno nošenje.
Uporaba
Slušalicu označenu s  nosite u desnom, a slušalicu označenu s 
u lijevom uhu.
Tehnički podaci
Vrsta: Otvoreni, dinamički / Zvučnik: 30 mm (CCAW), kupolaste /
Snaga: 1000 mW (IEC*) / Impedancija: 24 Ω pri 1 kHz / Osjetljivost:
100 dB/mW / Frekvencijski odziv: 14 – 20,000 Hz / Kabel: Približno
5,0 m / Priključak: Stereo minipriključak / Masa: Približno 52 g bez
kabela / Isporučeni pribor: Univerzalni adapter priključka
**IEC = Međunarodno elektrotehničko povjerenstvo
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez najave.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske
pogreške.
Mjere opreza
99 Slušanje putem slušalica pri visokoj glasnoći može oštetiti vaš
sluh. Radi sigurnosti u prometu, nemojte koristiti slušalice dok
upravljate motornim vozilom ili biciklom.
99 Ne stavljajte predmete na slušalice, niti vršite pritisak, jer može
doći do izobličenja slušalica tijekom dugotrajne pohrane.
99 Jastučići se mogu istrošiti uslijed dugotrajnog skladištenja ili
uporabe.
Odlaganje stare električne i elektroničke opreme
(primjenjivo u Europskoj uniji i ostalim europskim
državama s posebnim sustavima za odlaganje)
Ovaj znak na uređaju ili ambalaži ukazuje da se ovaj
proizvod ne smije odlagati s kućnim otpadom. Umjesto toga, opremu za odlaganje odnesite u vama najbliže mjesto za
skupljanje i recikliranje električnog i elektroničkog otpada. Pravilnim
odlaganjem ovog proizvoda spriječit ćete moguće negativne
posljedice za okoliš i ljudsko zdravlje koje inače mogu imati utjecaja
ukoliko se uređaj ne odloži na pravilan način. Recikliranje materijala
od kojeg je uređaj sastavljen pridonosi očuvanju prirodnih izvora.
Za detaljnije informacije o recikliranju proizvoda, obratite se lokalnom uredu, komunalnoj službi ili trgovini u kojoj ste kupili uređaj.
Napomena korisnicima: sljedeće informacije su primjenjive
samo na opremu koja se prodaje u zemljama koje primjenjuju
smjernice EU
Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašteni predstavnik za pitanja
elektromagnetske kompatibilnosti (EMC) i sigurnosti proizvoda je
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Njemačka. Za sva pitanja vezana uz servisiranje ili jamstvo pogledajte
adrese navedene u popisu servisa ili jamstvenom listu.
Download PDF

advertising