Sony | NWZ-E463 | Sony NWZ-E463 NWZ-E463 WALKMAN® video mp3 reproduktor od 4 GB Upute za upotrebu

Kratke upute za uporabu
Kako instalirati priloženi softver
Kako koristiti "WALKMAN"
NWZ-E463/E464/E465/E463K/E464K/E463HK
©2011 Sony Corporation
O uputama za uporabu
Uz ove Kratke upute za uporabu, ovaj model isporučuje se i s Uputama za
uporabu (HTML dokument) koje možete gledati koristeći WALKMAN
Guide. Za detalje pogledajte "Kako instalirati priloženi softver (uključujući
"User Guide")".
* 4 2 8 7 6 1 1 1 2 * (1)
Isporučeni pribor
Provjerite jeste li u paketu dobili sljedeći pribor.
VV "WALKMAN" (1)
VV Slušalice (1)
VV Čepovi za slušalice (veličina S, L) (samo NWZ-E463/E464/E465/E463K/E464K)
VV Zvučnik (RDP-NWT16) (1) (samo NWZ-E463K/E464K)
VV USB kabel (1)
VV Držač (1)
Koristite ga kad spajate "WALKMAN" na cradle (dodatno nabavljiv) itd.
VV Kratke upute za uporabu (ovaj priručnik)
VV Softver
Softver je pohranjen na ugrađenu flash memoriju "WALKMAN" uređaja i
sadržava sljedeće:
−− Media Go
−− WALKMAN Guide
−− Upute za uporabu, itd.
Za detalje o instalaciji pogledajte "Kako instalirati priloženi softver (uključujući
"User Guide")".
O operativnom sustavu Windows
Provjerite je li vaš operativni sustav Windows XP (Service Pack 3 ili noviji), Windows
Vista*1 (Service Pack 1 ili noviji) ili Windows 7*1
*1 [Compatibility mode] za Windows XP nije podržan.
2
Prebacivanje glazbe
S CD-a i sl. pomoću softvera Media Go
Media Go podržava prijenos podataka s iTunes 10 na "WALKMAN".
Postupkom povlačenja i puštanja u Windows Exploreru
88 Media Go ne podržava sadržaje koji koriste tehnologiju zaštite autorskih prava
("WM-DRM") za Windows Media. Prenosite li "WM-DRM" sadržaje, koristite
Windows Media Player. Pogledajte "Tehnički podaci" - "Tehnički podaci" - "Podržani
format datoteka" u uputama za uporabu (HTML dokument) i provjerite podržava
li vaš "WALKMAN" "WM-DRM" sadržaje.
Detaljnije informacije o prijenosu glazbe, videozapisa, fotografija ili podcastova
potražite u uputama za uporabu ("User Guide"). Upute za uporabu možete pogledati
u WALKMAN Guide.
3
Kako instalirati priloženi softver
(uključujući "User Guide")
1 Spojite "WALKMAN" na računalo.
USB kabel (isporučen)
2 Odaberite na računalu opcije sljedećim redoslijedom.
Odaberite [start] - [My Computer] ili [Computer] - [WALKMAN] [Storage Media].
3 Dvaput kliknite na [Setup.exe].
Prikazuje se instalacijski izbornik.
66 Kad aktivirate [Setup.exe], datoteka [Setup.exe] pohranjena u mapu
[Storage Media] na "WALKMAN" uređaju se kopiraju na računalo kao
rezerva, a na računalo se instaliraju WALKMAN Guide i Media Go.
4 Slijedite upute na zaslonu.
Nakon aktivacije datoteke [Setup.exe] će se na radnoj površini računala
prikazati ikonica prečaca za WALKMAN Guide.
5 Dvaput kliknite na
(WALKMAN Guide) na radnoj
površini kako biste pokrenuli WALKMAN Guide.
Detaljnije informacije o prijenosu glazbe i sl. potražite u uputama za
uporabu ("User Guide") u WALKMAN Guide.
4
 Savjeti
99 WALKMAN Guide i Media Go možete pokrenuti iz [start] izbornika (koji se prikaže
kad kliknete na [start]).
99 Izbrišete li datoteku [Setup.exe] na "WALKMAN" uređaju formatiranjem ugrađene flash
memorije uređaja, kopirajte datoteku [Setup.exe] i mapu [Install] iz mape [Backup]
s računala na "WALKMAN". Spojite "WALKMAN" na računalo na koje instalirate i
slijedite gore opisani postupak od koraka 1. Nakon instalacije obrišite datoteku
[Setup.exe] i mapu [Install] s "WALKMAN" uređaja.
Prema standardnim instalacijskim postavkama, pričuvne kopije podataka čuvaju se na
sljedećoj lokaciji na [C] disku vašeg računala.
C:\Program Files*1\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-E460\Backup
*1 Ovisno o operativnom sustavu računala, može se prikazati [Program Files(x86)].
Što sve možete koristeći WALKMAN Guide?
WALKMAN Guide sadržava sljedeće:
VV Upute za uporabu (User Guide)
Sljedeći sadržaji mogu se vidjeti u vašem internetskom pregledniku.
−− Detalji o uporabi "WALKMAN" uređaja
−− Kako koristiti softver za prijenos sadržaja na "WALKMAN"
−− U slučaju problema
VV Link za registraciju korisnika
VV Link za podršku korisnicima
VV Drugi korisni linkovi
Sadržava linkove, npr. za stranicu s koje se izvodi preuzimanje softvera.
Priloženi softver razlikuje se ovisno o zemlji/regiji prodaje uređaja.
 Savjet
99 Nakon aktivacije [Setup.exe] možete učinkovitije koristiti slobodan prostor u mapi
[Storage Media] tako da formatirate ugrađenu flash memoriju "WALKMAN" uređaja. Za
formatiranje ugrađene flash memorije "WALKMAN" uređaja pogledajte "Formatiranje
'WALKMAN' uređaja" na kraju uputa.
5
Kako koristiti "WALKMAN"
Tipka BACK/HOME
Tipka OPTION/PWR OFF
Navigacijske tipke
Punjenje baterije
Baterija "WALKMAN" uređaja se puni kad je on spojen na uključeno računalo.
Punjenje
Oko 3 sata
Punjenje...
Sasvim napunjena
Uključivanje i isključivanje "WALKMAN" uređaja
Za uključenje
Pritisnite bilo koju tipku.
Za isključenje
Pritisnite i zadržite tipku OPTION/PWR OFF.
6
Kako koristiti izbornik Home
Izbornik Home se prikazuje kad pritisnete i zadržite tipku BACK/HOME. Izbornik
Home je polazište za reprodukciju audiozapisa, traženje pjesama, mijenjanje
podešenja i sl.
Iz izbornika Home možete na zaslonu odabrati željenu opciju navigacijskim tipkama.
Potvrda.
Povratak na prethodni prikaz.
7
Izbornik Home
SensMe™ kanali
FM radio
Snimanje govora
Glazba
Videozapisi
Fotografije
Bookmark
Playliste
Podešenja
8
Podcastovi
Prijelaz na zaslon s
reprodukcijom glazbe
Dijelovi i kontrole
9
ATipka BACK/HOME
BNavigacijske tipke*1
Tipka  (reprodukcija/pauza/potvrda)
Tipke /
Tipke /
CPriključnica za slušalice
DPriključnica WM-PORT
Spojite USB kabel (isporučen) ili pomoćne uređaje (dodatno nabavljivi).
EZaslon
FTipka VOL +*1/–
GTipka OPTION/PWR OFF
Pritisnite za prikaz izbornika opcija.
Pritisnete li i zadržite tipku OPTION/PWR OFF, zaslon se isključuje i
"WALKMAN" uređaj se isključuje u pripravno stanje.
HPreklopka HOLD
IRupica za vrpcu za nošenje
JMikrofon
Za snimanje glasovnih snimki.
KTipka RESET
Upotrijebite pribadaču i sl.
*1 Tipke imaju ispupčenja. Koristite ih kao orijentaciju pri rukovanju.
10
U slučaju problema
Ako "WALKMAN" ne radi na očekivani način, pokušajte sljedeće kako biste riješili
problem.
1 Potražite simptome problema u poglavlju "U slučaju
problema" u "Uputama za uporabu" (HTML dokument) te
iskušajte mjere njihovog rješavanja.
Za detalje o spajanju na računalo pogledajte sljedeću tablicu.
2 Spojite "WALKMAN" s računalom kako biste napunili
bateriju.
Neke probleme moguće je riješiti punjenjem baterije.
3 Pritisnite tipku RESET
pribadačom i sl..
Tipka RESET
Prije resetiranja "WALKMAN" uređaja provjerite da nije u tijeku reprodukcija pjesme,
videa itd. Zatim svoj "WALKMAN" možete
sigurno resetirati.
4 Provjerite informacije o problemu
u Helpu za svaki softver.
5 Pogledajte informacije o problemima na stranicama za
podršku korisnicima.
Stranice za podršku korisnicima potražite u "Najnovije informacije".
6 Ako navedena rješenja ne uklone problem, obratite se
najbližem Sony prodavatelju.
11
Pojava
"WALKMAN" ne može
napuniti bateriju.
Uzrok/Rješenje
88 USB kabel nije pravilno spojen na USB priključnicu
računala.
FFOdspojite USB kabel i zatim ga ponovno spojite.
FFUpotrijebite priloženi USB kabel.
88 Baterija se puni uz temperaturu okoline izvan raspona
od 5 °C do 35 °C.
FFNe možete puniti bateriju kad je prikazana ikona
. Punite bateriju uz okolnu temperaturu
između 5 °C – 35 °C.
88 Računalo nije uključeno.
FFUključite računalo.
88 Računalo je prešlo u sleep ili hibernate stanje.
FFUključite računalo iz sleep ili hibernate stanja.
88 Koristi se USB hub.
FFVeza možda neće funkcionirati spojite li
"WALKMAN" na računalo preko USB huba.
Spojite "WALKMAN" na računalo pomoću USB
kabela (isporučen).
88 "WALKMAN" ne podržava operativni sustav koji je
instaliran na računalo.
FFZa punjenje "WALKMAN" uređaja, spojite
ga na računalo s operativnim sustavom koji
"WALKMAN" podržava.
88 Niste koristili "WALKMAN" dulje od godinu dana.
FFOvisno o uvjetima uporabe "WALKMAN"
uređaja, baterija je možda istrošena. Obratite se
najbližem Sony prodavatelju.
[Connected USB. The
88 USB kabel nije pravilno spojen na USB priključnicu
računala.
player cannot be opeFFOdspojite USB kabel i zatim ga ponovno spojite.
rated.] ili [Connected
FFUpotrijebite priloženi USB kabel.
USB (MTP). The player
88 Koristi se USB hub.
cannot be operated.]
FFVeza možda neće funkcionirati spojite li "WALKMAN"
se ne prikazuje kad
na računalo preko USB huba. Spojite "WALKMAN"
spojite uređaj na
izravno na računalo pomoću USB kabela (isporučen).
računalo pomoću USB
88 Možda problem uzrokuje USB priključnica na
računalu.
kabela (isporučen)
FFSpojite "WALKMAN" na drugu USB priključnicu
(Računalo ne prepoznaje
na računalu.
"WALKMAN").
12
Pojava
[Connected USB. The
player cannot be operated.]
ili [Connected USB (MTP).
The player cannot be
operated.] se ne prikazuje
kad spojite uređaj na računalo pomoću USB kabela
(isporučen) (Računalo ne
prepoznaje "WALKMAN").
(Nastavlja se)
Uzrok/Rješenje
88 Kad po prvi put koristite "WALKMAN" ili kad je baterija slaba, možda će trebati približno 30 sekundi da
uređaj prikaže poruku nakon spajanja na računalo.
Pojava nije kvar.
88 Možda je u tijeku autorizacija softvera i taj postupak
može potrajati dulje vrijeme. Pričekajte neko
vrijeme.
88 Instalacija softvera nije uspjela.
FFPonovno instalirajte softver koristeći instalacijski
program. Postupak neće utjecati na importirane
podatke.
88 Na računalu je aktivan i drugi softver uz onaj za
prijenos.
FFOdspojite USB kabel, pričekajte nekoliko minuta
i zatim ga ponovno spojite. Ne uspijete li riješiti
problem na taj način, odspojite USB kabel, restartajte računalo i zatim ponovno spojite USB kabel.
"WALKMAN" postane
88 Koristi se USB hub ili USB produžni kabel.
nestabilan dok je spojen s FFVeza možda neće funkcionirati spojite li
"WALKMAN" na računalo preko USB huba ili
računalom.
produžnog kabela. Spojite "WALKMAN" izravno
na računalo pomoću USB kabela (isporučen).
Kad dvaput kliknete na 88 Instalirajte isporučeni softver nakon instalacije
Windows Media Playera 11 ili novijeg. Pojedinosti
[Setup.exe] radi instalao Windows Media Playeru potražite na sljedećoj
cije priloženog softvera,
internetskoj stranici:
[Setup.exe] se neće
http://support.microsoft.com/
aktivirati te će se otvoriti
prozor Properties.
13
Formatiranje "WALKMAN" uređaja
Možete formatirati ugrađenu flash memoriju "WALKMAN" uređaja. Formatiranjem memorije izbrisat će se sve datoteke uključujući "Upute za uporabu"
(HTML dokument) i sva podešenja će se vratiti na standardne postavke. Prije
formatiranja provjerite datoteke pohranjene u memoriju i zatim kopirajte sve
nepotrebne datoteke na tvrdi disk računala ili drugi medij.
1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne
prikaže početni izbornik.
2 Odaberite redom  [Settings] – [Common Settings]
– [Reset/Format] – [Format] – [Yes] – [Yes].
Tipkama /// odaberite opciju i zatim pritisnite tipku  za potvrdu.
Po dovršetku formatiranja prikazuje se [Memory formatted.].
88 Ugrađenu flash memoriju uređaja nemojte formatirati koristeći Windows
Explorer. Formatirate li ugrađenu flash memoriju, učinite to na "WALKMAN"
uređaju.
14
Mjere opreza
O slušalicama
99 Izbjegavajte korištenje slušalica pri velikoj glasnoći duže vrijeme jer to može naštetiti
vašem sluhu.
99 Pri visokoj glasnoći se možda neće čuti vanjski zvukovi. Nemojte koristiti
uređaj u situacijama pri kojima slušanje treba biti neometano, primjerice pri
upravljanju automobilom ili biciklom.
Napomene o licencama i zaštitnim znakovima
Pogledajte "Upute za uporabu" (HTML dokument).
Nemojte izlagati baterije prekomjernoj toplini, primjerice suncu, vatri ili slično kroz
duže vrijeme.
Nominalna potrošnja struje iznosi 500 mA.
Dugotrajno slušanje osobnog audio uređaja uz visoku glasnoću
može oštetiti sluh korisnika.
Bilješka za korisnika
Oznaka modela i serijski broj nalaze se na stražnjoj strani uređaja. Zabilježite ih na
donju crtu. Ove brojeve upotrijebite kad kontaktirate Sony predstavnika po pitanju ovog
uređaja.
Broj modela __________________________
Serijski broj __________________________
15
Odlaganje stare električne i elektroničke opreme (primjenjivo
u Europskoj uniji i ostalim europskim državama s posebnim
sustavima za odlaganje)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod
ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu
namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električne ili elektroničke opreme.
Pravilnim zbrinjavanjem uređaja pomažete u sprečavanju mogućih negativnih
utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje do kojih može doći nepravilnim zbrinjavanjem
ovog proizvoda. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za
detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu
upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.
Najnovije informacije
Imate li bilo kakvih pitanja ili problema u vezi s ovim uređajem ili biste
željeli saznati više o kompatibilnom dodatnom priboru, posjetite navedenu
internetsku stranicu.
Za korisnike u Europi:
http://support.sony-europe.com/DNA
Napomena za korisnike u Republici Hrvatskoj
IZJAVA O SUKLADNOSTI
Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo
108-0075, Japan.
Sony, odnosno njegov ovlašteni zastupnik Sony Europe Limited, Predstavništvo
u Republici Hrvatskoj izjavljuje da je ovaj proizvod usklađen s bitnim zahtjevima
tehničkih propisa koji su za ovaj proizvod utvrđeni.
Izjave o sukladnosti dostupne su na internetskoj stranici
www.sukladnost-sony.com.hr
http://www.sony.net
Download PDF

advertising