Sony | MDR-SA3000 | Sony MDR-SA3000 Upute za upotrebu

Stereo slušalice
• Super lagane slušalice s okvirom.
• Porozno kućište
Uporabom poroznog kućišta s površinskim slojem od
celuloznog materijala koji pruža otpor protoku zraka,
smanjuje se neugodna rezonancija i masa samih slušalica.
• Prošireni naglavnik
Prošireni naglavnik osigurava veću dodirnu površinu i
raspodjeljuje pritisak na glavu, a primjenom vrlo elastične
mrežaste strukture postiže se prirodna udobnost nošenja vrlo
laganih slušalica i dobra ventilacija.
Upute za uporabu
Nain uporabe
2-587-948-21 (1)
MDR-SA3000/SA1000
Stavite slušalicu s oznakom "RIGHT" na desno i slušalicu s
oznakom "LEFT" na lijevo uho.
© 2005 Sony Corporation
Upozorenje
Klizač se može postaviti u jedan od 11 položaja. Podesite
položaj klizača.
Radi sprječavanja opasnosti od požara, nemojte
izlagati slušalice utjecaju kiše ili vlage.
Radi sprječavanja opasnosti od strujnog udara,
nemojte otvarati kućište slušalica. Popravke
prepustite samo stručnim serviserima.
Upozoravamo Vas da bilo kakve promjene na slušalicama, koje
nisu izričito odobrene u ovim uputama, imaju za posljedicu
gubitak jamstva.
Napomena
Pri uporabi isporučenog adaptera, dobro ga učvrstite tako da ga
do kraja uvijete u stereo mini priključak.
Tehniki podaci
Znaajke
MDR-SA3000
• Reprodukcija 100 kHz
Novo razvijena Nanocomposite HD (High Definition) Driver
jedinica reproducira ultraširoko područje od niskih
frekvencija do 100 kHz.
• Super lagane slušalice s okvirom.
• Porozno kućište
Uporabom poroznog kućišta s površinskim slojem od
celuloznog materijala koji pruža otpor protoku zraka,
smanjuje se neugodna rezonancija i masa samih slušalica.
• Prošireni naglavnik
Prošireni naglavnik osigurava veću dodirnu površinu i
raspodjeljuje pritisak na glavu, a primjenom vrlo elastične
mrežaste strukture postiže se prirodna udobnost nošenja vrlo
laganih slušalica i dobra ventilacija.
• Za reprodukciju jasnih tonova u niskom i srednjem
frekvencijskom području koriste se vrlo snažni magneti
360 kJ/m3 od neodimija.
• 6N-OFC kabel
Kabel je izrađen od materijala 6N-OFC (Oxygen Free
Copper = bakar bez prisustva kisika) visoke čistoće
(99,9999%).
MDR-SA1000
• Reprodukcija 80 kHz
Novo razvijena Nanocomposite HD (High Definition) Driver
jedinica reproducira ultra široko područje od niskih
frekvencija do 80 kHz.
Tip: Otvorene dinamičke slušalice
Driver:
50 mm, (prema CCAW), kupolasti
Snaga:
1500 mW (IEC*)
Impedancija:
70 Ω na 1 kHz
Osjetljivost:
100 dB/mW
Frekvencijski odziv:
MDR-SA3000: 8 - 100000 Hz
MDR-SA1000: 8 - 80000 Hz
Kabel:
MDR-SA3000: 3,5 m, 6N-OFC licnasti kabel
MDR-SA1000: 3,5 m, OFC licnasti kabel
Priključak:
Pozlaćeni stereo mini priključak
Masa:
Približno 265 g bez kabela
Isporučeni pribor:
Upute za uporabu (1), Jamstveni list (1), Informacije o
proizvodu (samo MDR-SA3000), Torbica za nošenje
(1), Pozlaćeni adapter (stereo phone priključak y
stereo mini priključak) (1)
* IEC = International Electronic Committee
Dizajn i tehnički podaci su podložni promjenama bez
prethodnog upozorenja.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske
pogreške.
Mjere opreza
Sprječavanje oštećenja sluha
Izbjegavajte uporabu slušalica uz veliku jačinu zvuka duže
vremena jer bi mogli oštetiti sluh. Savjetujemo da jačinu zvuka
uvijek podesite na srednju razinu.
Sigurnost na cesti
Nikad nemojte nositi slušalice tijekom vožnje jer postoji
opasnost od slučajnog naglog pojačanja zvuka (ovo se može
desiti čak i dok hodate).
Obratite pozornost na jačinu zvuka jer bi mogli oštetiti sluh, a
posebice je opasno na raskrižju ili pješačkom prijelazu.
Obzirnost
Obratite pozornost da ne ometate osobe u Vašoj blizini.
Podesite srednju jačinu zvuka čak i na bučnim mjestima tako da
možete čuti druge osobe kad Vam govore.
Napomene o uporabi
• Nemojte opterećivati ili snažno pritiskati slušalice jer bi se
mogle deformirati kad ih pohranite na duže vrijeme.
• Izbjegavajte snažne udare i obratite pozornost da Vam
slušalice na ispadnu i da njima ne udarate o tvrdu površinu.
• Pažljivo rukujte slušalicama.
• Nemojte ostavljati slušalice na mjestima koja su izložena
izravnom utjecaju sunčevih zraka, topline ili vlage.
• Zaprljani priključak slušalica može prouzročiti izobličenje
zvuka.
• Pri čišćenju slušalica koristite mekanu i suhu krpu.
• Nemojte čistiti slušalice agresivnim otopinama (benzin,
alkohol,…) jer bi mogli oštetiti površinu, moglo bi doći do
gubitka boje, deformacije ili drugih oštećenja.
• Novo razvijeni ugodni jastučići za uši od uretana osiguravaju
najveću udobnost nošenja na temperaturi od približno 10°C
ili više (sobna temperatura). Na nižim temperaturama
jastučići mogu postati nešto tvrđi, što ne znači da je došlo do
njihove deformacije jer će na sobnoj temperaturi jastučići
ponovo biti mekani.
• Tijekom dugotrajnog nošenja ili pohranjivanja, jastučići
mogu izgubiti svoju mekoću.
• Za zamjenu jastučića ili popravak slušalica, obratite se
ovlaštenom servisu.
• CE oznaka na slušalicama vrijedi samo za proizvode koji se
prodaju u zemljama Europske unije.
Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih
uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i
ostalim europskim zemljama s posebnim
sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se
ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On
treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu
električke ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog
proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih.
Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za
detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte
vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili
proizvod.
Download PDF

advertising