Sony | NWZ-E363 | Sony NWZ-E363 NWZ-E363 WALKMAN® video mp3 reproduktor od 16 GB Upute za upotrebu

Kratke upute za uporabu
Kako instalirati priloženi softver
Kako koristiti uređaj
NWZ-E363/E364
O uputama za uporabu
Uz ove Kratke upute za uporabu, ovaj model isporučuje se i s Uputama za
uporabu (HTML dokument) koje možete gledati koristeći WALKMAN
Guide. Za detalje pogledajte "Kako instalirati priloženi softver (uključujući
"User Guide")".
©2011 Sony Corporation
Isporučeni pribor
Provjerite jeste li u paketu dobili sljedeći pribor.
VV Slušalice (1)
VV USB kabel (1)
VV Kratke upute za uporabu (ovaj priručnik)
VV Softver
Softver je pohranjen na ugrađenu flash memoriju uređaja i sadržava sljedeće:
−− Content Transfer
−− WALKMAN Guide
−− Upute za uporabu, itd.
Za detalje o instalaciji pogledajte "Kako instalirati priloženi softver (uključujući
"User Guide")".
O operativnom sustavu Windows i Windows
Media Playeru
Provjerite je li vaš operativni sustav Windows XP (Service Pack 3 ili noviji), Windows
Vista*1 (Service Pack 1 ili noviji) ili Windows 7*1 i je li instalirani Windows Media
Player na vašem računalu verzija 11 (Windows XP/Windows Vista) ili 12 (Windows 7).
Za detalje o uporabi Windows Media Playera ili podršci za njega pogledajte informacije
o Windows Media Playeru na sljedećoj web-stranici: http://support.microsoft.com/
*1 [Compatibility mode] za Windows XP nije podržan.
2
Tri načina za prijenos glazbe
S CD-a i sl. pomoću Windows Media Playera
Napomena
99 Uređaj ne podržava prebacivanje sadržaja sa zaštitom protiv kršenja autorskih prava.
S iTunes*1 i sl. pomoću Content Transfera
*1 Content Transfer podržava prijenos podataka s iTunes 9.0 na uređaj.
Postupkom povlačenja i puštanja u Windows Exploreru
Detaljnije informacije o prijenosu glazbe, videozapisa, fotografija ili podcastova
potražite u uputama za uporabu ("User Guide"). Upute za uporabu možete pogledati u WALKMAN Guide.
3
Kako instalirati priloženi softver (uključujući
"User Guide")
1 Spojite uređaj na računalo.
USB kabel (isporučen)
2 Odaberite na računalu opcije sljedećim redoslijedom.
Odaberite [start] - [My Computer] ili [Computer] - [WALKMAN] [Storage Media].
3 Dvaput kliknite na [Setup.exe].
Prikazuje se instalacijski izbornik.
66 Kad aktivirate [Setup.exe], datoteka [Setup.exe] pohranjena u mapu
[Storage Media] na uređaju se kopiraju na računalo kao rezerva, a
na računalo se instaliraju WALKMAN Guide i Content Transfer.
4 Slijedite upute na zaslonu.
Nakon aktivacije datoteke [Setup.exe] će se na radnoj površini računala
prikazati ikonica prečaca za WALKMAN Guide.
66 Dok je uređaj spojen na računalo, po dovršetku instalacije priloženog
softvera automatski će se otvoriti Content Transfer.
5 Dvaput kliknite na
(WALKMAN Guide) na radnoj
površini kako biste pokrenuli WALKMAN Guide.
Detaljnije informacije o prijenosu glazbe i sl. potražite u uputama za
uporabu ("User Guide") u WALKMAN Guide.
4
 Savjeti
99 WALKMAN Guide i Content Transfer možete pokrenuti iz [start] izbornika (koji se
prikaže kad kliknete na [start]).
99 Izbrišete li datoteku [Setup.exe] na uređaju formatiranjem ugrađene flash memorije
uređaja, kopirajte te podatke iz mape [Backup] s računala na uređaj. Zatim pri spajanju
uređaja na računalo gdje će se instalirati slijedite navedeni postupak instalacije od
koraka 1.
Prema standardnim instalacijskim postavkama, pričuvne kopije podataka čuvaju se na
sljedećoj lokaciji na [C] disku vašeg računala.
C:\Program Files\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-E360\Backup
Što sve možete koristeći WALKMAN Guide?
WALKMAN Guide sadržava sljedeće:
VV Upute za uporabu (User Guide)
Sljedeći sadržaji mogu se vidjeti u vašem internetskom pregledniku.
−− Detalji o uporabi uređaja
−− Kako koristiti softver za prijenos sadržaja na uređaj
−− U slučaju problema
VV Link za registraciju korisnika
VV Link za podršku korisnicima
VV Drugi korisni linkovi
Sadržava linkove, npr. za stranicu s koje se izvodi preuzimanje softvera.
Priloženi softver razlikuje se ovisno o zemlji/regiji prodaje uređaja.
 Savjet
99 Nakon aktivacije [Setup.exe] možete učinkovitije koristiti slobodan prostor u mapi
[Storage Media] tako da formatirate ugrađenu flash memoriju uređaja. Za formatiranje
ugrađene flash memorije uređaja pogledajte "Formatiranje uređaja" na kraju uputa.
5
Kako koristiti uređaj
Tipka BACK/HOME
Tipka OPTION/PWR OFF
Navigacijske tipke
Punjenje baterije
Baterija uređaja se puni kad je on spojen na uključeno računalo.
Punjenje
Oko 3 sata
Punjenje...
Sasvim napunjena
Napomena
99 Kako biste spriječili propadanje baterije, napunite je barem jednom svakih pola godine
ili svake godine.
Uključivanje i isključivanje uređaja
Za uključenje
Pritisnite bilo koju tipku.
Za isključenje
Pritisnite i zadržite tipku OPTION/PWR OFF.
6
Kako koristiti izbornik Home
Izbornik Home se prikazuje kad pritisnete i zadržite tipku BACK/HOME. Izbornik
Home je polazište za reprodukciju audiozapisa, traženje pjesama, mijenjanje
podešenja i sl.
Iz izbornika Home možete na zaslonu odabrati željenu opciju navigacijskim tipkama.
Potvrda.
Povratak na prethodni prikaz.
Izbornik Home
FM radio
Reprodukcija
slučajnim
redoslijedom
Fotografije
Glazba
Podešenja
Sat
Videozapisi
Tekući zapis
Playliste
7
Dijelovi i kontrole
8
ATipka BACK/HOME
BNavigacijske tipke*1
Tipka  (reprodukcija/pauza/potvrda)
Tipke /
Tipke /
CPriključnica za slušalice
DUSB priključnica
Za spajanje USB kabela (isporučen).
EZaslon
FTipka VOL +*1/–
GTipka OPTION/PWR OFF
Pritisnite za prikaz izbornika opcija.
Pritisnete li i zadržite tipku OPTION/PWR OFF, zaslon se isključuje i uređaj
prelazi u pripravno stanje.
HPreklopka HOLD
IRupica za vrpcu za nošenje
JTipka RESET
Upotrijebite pribadaču i sl.
*1 Tipke imaju ispupčenja. Koristite ih kao orijentaciju pri rukovanju.
9
U slučaju problema
Ako uređaj ne radi na očekivani način, pokušajte sljedeće kako biste riješili problem.
1 Potražite simptome problema u "Troubleshooting" u
"User Guide" (HTML dokument) te iskušajte mjere njihovog
rješavanja.
Za detalje o spajanju na računalo pogledajte sljedeću tablicu.
2 Spojite uređaj s računalom kako biste napunili bateriju.
Neke probleme moguće je riješiti punjenjem baterije.
3 Pritisnite tipku RESET
pribadačom i sl..
Tipka RESET
Ako pritisnete tipku RESET za vrijeme rada
uređaja, pohranjeni podaci i postavke mogu
se izbrisati.
4 Provjerite informacije o problemu u Helpu za svaki softver.
5 Pogledajte informacije o problemima na stranicama za
podršku korisnicima.
Stranice za podršku korisnicima potražite u "Najnovije informacije".
6 Ako navedena rješenja ne uklone problem, obratite se
najbližem Sony prodavatelju.
10
Pojava
Uzrok/Rješenje
Uređaj ne može napuniti 88 USB kabel nije pravilno spojen na USB priključnicu
računala.
bateriju.
FFOdspojite USB kabel i zatim ga ponovno spojite.
FFUpotrijebite priloženi USB kabel.
88 Baterija se puni uz temperaturu okoline izvan raspona
od 5 °C do 35 °C.
FFNe možete puniti bateriju kad je prikazana ikona
. Punite bateriju uz okolnu temperaturu
između 5 °C – 35 °C.
88 Računalo nije uključeno.
FFUključite računalo.
88 Računalo je prešlo u sleep ili hibernate stanje.
FFUključite računalo iz sleep ili hibernate stanja.
88 Koristi se USB hub.
FFVeza možda neće funkcionirati spojite li uređaj na
računalo preko USB huba. Spojite uređaj na računalo pomoću USB kabela (isporučen).
88 Uređaj ne podržava operativni sustav koji je instaliran
na računalo.
FFZa punjenje uređaja, spojite uređaj na računalo s
operativnim sustavom kojeg uređaj podržava.
88 Niste koristili uređaj dulje od godinu dana.
FFOvisno o uvjetima uporabe uređaja, baterija je
možda islužena. Obratite se najbližem Sony
prodavatelju.
Kad spojite uređaj na
88 Preostali napon baterije je nedovoljan.
FFNapunite bateriju tako da uređaj spojite na ukljuračunalo pomoću ispočeno računalo na barem 5 minuta.
ručenog USB kabela, na
88 USB kabel nije pravilno spojen na USB priključnicu
zaslonu nije prikazano
računala.
[Connected USB. The
FFOdspojite USB kabel i zatim ga ponovno spojite.
Timer and Alarm will
FFUpotrijebite priloženi USB kabel.
become invalid.] ili
88 Koristi se USB hub.
[Connected USB (MTP)
FFVeza možda neće funkcionirati spojite li uređaj na
računalo preko USB huba. Spojite uređaj izravno
The Timer and Alarm
na računalo pomoću USB kabela (isporučen).
will become invalid.]
(računalo ne prepoznaje
uređaj). (Nastavlja se)
11
Pojava
Kad spojite uređaj na
računalo pomoću isporučenog USB kabela, na
zaslonu nije prikazano
[Connected USB. The
Timer and Alarm will
become invalid.] ili
[Connected USB (MTP)
The Timer and Alarm
will become invalid.]
(računalo ne prepoznaje
uređaj).
Uzrok/Rješenje
88 Možda problem uzrokuje USB priključnica na
računalu.
FFSpojite uređaj na drugu USB priključnicu na
računalu.
88 Kad po prvi put koristite uređaj, ili kad je baterija
slaba, možda će trebati približno 30 sekundi da
uređaj prikaže poruku nakon spajanja na računalo.
Pojava nije kvar.
88 Možda je u tijeku autorizacija softvera i taj postupak
može potrajati dulje vrijeme. Pričekajte neko vrijeme.
88 Instalacija softvera nije uspjela.
FFPonovno instalirajte softver koristeći instalacijski
program. Postupak neće utjecati na importirane
podatke.
88 Na računalu je aktivan i drugi softver uz onaj za
prijenos.
FFOdspojite USB kabel, pričekajte nekoliko minuta
i zatim ga ponovno spojite. Ne uspijete li riješiti
problem na taj način, odspojite USB kabel, restartajte računalo i zatim ponovno spojite USB kabel.
88 Ovisno o operacijskom sustavu računala, na zaslonu
uređaja se možda neće pojaviti [Connected USB.
The Timer and Alarm will become invalid.] ili
[Connected USB (MTP) The Timer and Alarm will
become invalid.]
FFOtvorite Windows Media Player ili Windows
Explorer.
Uređaj postane nesta88 Koristi se USB hub ili USB produžni kabel.
FFVeza možda neće funkcionirati spojite li uređaj na
bilan dok je spojen s
računalo preko USB huba ili produžnog kabela.
računalom.
Spojite uređaj izravno na računalo pomoću USB
kabela (isporučen).
Kad dvaput kliknete na 88 Instalirajte priloženi softver nakon instalacije Windows
[Setup.exe] radi instalacije Media Playera 11 ili 12. Za detalje o Windows Media
Playeru, pogledajte sljedeću web-stranicu:
priloženog softvera,
http://support.microsoft.com/
[Setup.exe] se neće
aktivirati te će se otvoriti
prozor Properties.
12
Formatiranje uređaja
Možete formatirati ugrađenu flash memoriju uređaja. Formatiranjem memorije
izbrisat će se sve datoteke uključujući "User Guide" (HTML dokument) i sva
podešenja će se vratiti na standardne postavke. Prije formatiranja provjerite
datoteke pohranjene u memoriju i zatim kopirajte sve nepotrebne datoteke
na tvrdi disk računala ili drugi medij.
1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne
prikaže početni izbornik.
2 Odaberite redom  [Settings] – [Common Settings] –
[Format] – [Yes] – [Yes].
Tipkama /// odaberite opciju i zatim pritisnite tipku  za potvrdu.
Po dovršetku formatiranja prikazuje se [Memory formatted.].
Napomena
88 Ugrađenu flash memoriju uređaja nemojte formatirati koristeći Windows
Explorer. Formatirate li ugrađenu flash memoriju, učinite to na uređaju.
13
Mjere opreza
O slušalicama
99 Izbjegavajte korištenje slušalica pri velikoj glasnoći duže vrijeme jer to može naštetiti
vašem sluhu.
99 Pri visokoj glasnoći se možda neće čuti vanjski zvukovi. Nemojte koristiti
uređaj u situacijama pri kojima slušanje treba biti neometano, primjerice pri
upravljanju automobilom ili biciklom.
99 Budući da su isporučene slušalice otvorenog dizajna, zvuk iz njih se čuje van. Pazite
da ne smetate osobama oko sebe.
Bilješka za korisnika
Oznaka modela i serijski broj nalaze se na stražnjoj strani uređaja. Zabilježite ih na
donju crtu. Ove brojeve upotrijebite kad kontaktirate Sony predstavnika po pitanju
ovog uređaja.
Broj modela __________________________
Serijski broj __________________________
Dugotrajno slušanje osobnog audio uređaja uz visoku glasnoću
može oštetiti sluh korisnika.
Napomene o licencama i zaštitnim znakovima
Pogledajte "User Guide" (HTML dokument).
Napomena za korisnike u Republici Hrvatskoj
IZJAVA O SUKLADNOSTI
Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo
108-0075, Japan.
Sony, odnosno njegov ovlašteni zastupnik Sony Europe Limited, Predstavništvo
u Republici Hrvatskoj izjavljuje da je ovaj proizvod usklađen s bitnim zahtjevima
tehničkih propisa koji su za ovaj proizvod utvrđeni.
Izjave o sukladnosti dostupne su na internetskoj stranici
www.sukladnost-sony.com.hr
14
Odlaganje stare električne i elektroničke opreme (primjenjivo
u Europskoj uniji i ostalim europskim državama s posebnim
sustavima za odlaganje)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod
ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu
namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električne ili elektroničke opreme.
Pravilnim zbrinjavanjem uređaja pomažete u sprečavanju mogućih negativnih
utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje do kojih može doći nepravilnim zbrinjavanjem
ovog proizvoda. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za
detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu
upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.
Najnovije informacije
Imate li bilo kakvih pitanja ili problema u vezi s ovim uređajem ili biste željeli
saznati više o kompatibilnom dodatnom priboru, posjetite navedenu internetsku
stranicu.
http://support.sony-europe.com/DNA
15
http://www.sony.net
Download PDF

advertising