Sony | NWZ-A865 | Sony NWZ-A865 NWZ-A865 WALKMAN® Video mp3 uređaj od 16 GB Upute za upotrebu

Kratke upute za uporabu
Kako instalirati priloženi softver
Kako koristiti "WALKMAN"
NWZ-A864/A865/A866/A867
O uputama za uporabu
Uz ove Kratke upute za uporabu, ovaj model isporučuje se i s Uputama za
uporabu (HTML dokument) koje možete gledati koristeći WALKMAN
Guide. Za detalje pogledajte "Kako instalirati priloženi softver (uključujući
"User Guide")".
©2011 Sony Corporation
Isporučeni pribor
Provjerite jeste li u paketu dobili sljedeći pribor.
VV "WALKMAN" (1)
VV Slušalice (1)
VV Čepovi za slušalice (veličina S, L) (1)
VV USB kabel (1)
VV Držač (1)
Koristite ga kad spajate "WALKMAN" na cradle (dodatno nabavljiv) itd.
VV Kratke upute za uporabu (ovaj priručnik)
VV Softver
Softver je pohranjen na ugrađenu flash memoriju "WALKMAN" uređaja i
sadržava sljedeće:
−− Media Go
−− WALKMAN Guide
−− Upute za uporabu, itd.
Za detalje o instalaciji pogledajte "Kako instalirati priloženi softver (uključujući
"User Guide")".
O operativnom sustavu Windows i Windows
Media Playeru
Provjerite je li vaš operativni sustav Windows XP (Service Pack 3 ili noviji),
Windows Vista*1 (Service Pack 1 ili noviji) ili Windows 7*1
*1 [Compatibility mode] za Windows XP nije podržan.
2
Prebacivanje glazbe
S CD-a i sl. pomoću softvera Media Go
Media Go podržava prijenos podataka s iTunes 10 na "WALKMAN".
Postupkom povlačenja i puštanja u Windows Exploreru
Napomena
88 Media Go ne podržava sadržaje koji koriste tehnologiju zaštite autorskih prava
("WM-DRM") za Windows Media. Prenosite li "WM-DRM" sadržaje, koristite
Windows Media Player. Pogledajte "Tehnički podaci" - "Tehnički podaci" - "Podržani format datoteka" u uputama za uporabu (HTML dokument) i provjerite
podržava li vaš "WALKMAN" "WM-DRM" sadržaje.
Detaljnije informacije o prijenosu glazbe, videozapisa, fotografija ili podcastova
potražite u uputama za uporabu ("User Guide"). Upute za uporabu možete pogledati u WALKMAN Guide.
3
Kako instalirati priloženi softver (uključujući
"User Guide")
1 Spojite uređaj na računalo.
USB kabel (isporučen)
2 Odaberite na računalu opcije sljedećim redoslijedom.
Odaberite [start] - [My Computer] ili [Computer] - [WALKMAN] [Storage Media].
3 Dvaput kliknite na [Setup.exe].
Prikazuje se instalacijski izbornik.
66 Kad aktivirate [Setup.exe], datoteka [Setup.exe] pohranjena u
mapu [Storage Media] na "WALKMAN" uređaju se kopiraju na
računalo kao rezerva, a na računalo se instaliraju WALKMAN
Guide i Media Go.
4 Slijedite upute na zaslonu.
Nakon aktivacije datoteke [Setup.exe] će se na radnoj površini računala
prikazati ikonica prečaca za WALKMAN Guide.
5 Dvaput kliknite na
(WALKMAN Guide) na radnoj
površini kako biste pokrenuli WALKMAN Guide.
Detaljnije informacije o prijenosu glazbe i sl. potražite u uputama za
uporabu ("User Guide") u WALKMAN Guide.
4
 Savjeti
99 WALKMAN Guide i Media Go možete pokrenuti iz [start] izbornika (koji se prikaže
kad kliknete na [start]).
99 Izbrišete li datoteku [Setup.exe] na "WALKMAN" uređaju formatiranjem ugrađene
flash memorije uređaja, kopirajte datoteku [Setup.exe] i mapu [Install] iz mape
[Backup] s računala na "WALKMAN". Spojite "WALKMAN" na računalo na koje
instalirate i slijedite gore opisani postupak od koraka 1. Nakon instalacije obrišite
datoteku [Setup.exe] i mapu [Install] s "WALKMAN" uređaja.
Prema standardnim instalacijskim postavkama, pričuvne kopije podataka čuvaju se na
sljedećoj lokaciji na [C] disku vašeg računala.
C:\Program Files*1\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-A860\Backup
*1 Ovisno o operativnom sustavu računala, može se prikazati [Program Files(x86)].
Što sve možete koristeći WALKMAN Guide?
WALKMAN Guide sadržava sljedeće:
VV Upute za uporabu (User Guide)
Sljedeći sadržaji mogu se vidjeti u vašem internetskom pregledniku.
−− Upute za uporabu (User Guide)
−− Sljedeći sadržaji mogu se vidjeti u vašem internetskom pregledniku.
−− Detalji o uporabi "WALKMAN" uređaja
VV Link za registraciju korisnika
VV Link za podršku korisnicima
VV Drugi korisni linkovi
Sadržava linkove, npr. za stranicu s koje se izvodi preuzimanje softvera.
Priloženi softver razlikuje se ovisno o zemlji/regiji prodaje uređaja.
 Savjet
99 Nakon aktivacije [Setup.exe] možete učinkovitije koristiti slobodan prostor u mapi
[Storage Media] tako da formatirate ugrađenu flash memoriju "WALKMAN" uređaja.
Za formatiranje ugrađene flash memorije "WALKMAN" uređaja pogledajte "Formatiranje 'WALKMAN' uređaja" na kraju uputa.
5
Kako koristiti uređaj
Tipka HOME
Punjenje baterije
Baterija uređaja se puni kad je on spojen na uključeno računalo.
Punjenje
Oko 3 sata
Punjenje...
Sasvim napunjena
Uključivanje i isključivanje uređaja
Za uključenje
Pritisnite bilo koju tipku.
Za isključenje
Pritisnite i zadržite tipku HOME.
6
Kako koristiti izbornik Home
Izbornik Home se prikazuje kad pritisnete tipku HOME. Izbornik Home je polazište za reprodukciju audiozapisa, traženje pjesama, mijenjanje podešenja i sl.
Iz izbornika Home možete na dodirnom zaslonu odabrati željenu opciju.
Dodirnite ikonu, stavku, kontrolnu tipku itd. na zaslonu za upravljanje "WALKMAN"
uređajem. Također, povlačenjem prsta možete pretraživati liste i umanjene slike.
Odabir dodirom
Listanje povlačenjem prsta
Brzo listanje pomicanjem prsta
7
Izbornik Home
SensMe™ kanali
Snimanje govora
FM radio
Fotografije
Videozapisi
Glazba
Playliste
Podcastovi
Podešenja
Prijelaz na zaslon s
reprodukcijom glazbe
8
Bluetooth
Dijelovi i kontrole
9
ADodirni zaslon
Dodirnite ikonu, stavku, kontrolnu tipku itd. na zaslonu za upravljanje
"WALKMAN" uređajem.
BMikrofon
Za snimanje glasovnih snimki.
CTipka HOME
Pritisnite za prikaz izbornika Home.
Pritisnite i zadržite za isključenje "WALKMAN" uređaja u pripravno stanje.
DPriključnica za slušalice
EPriključnica WM-PORT
Spojite USB kabel (isporučen) ili pomoćne uređaje (dodatno nabavljivi).
FTipke /
GIndikator Bluetooth
HTipka VOL +*1/–
IPreklopka HOLD
JTipka *1
KRupica za vrpcu za nošenje
LTipka RESET
Upotrijebite pribadaču i sl.
*1 Tipke imaju ispupčenja. Koristite ih kao orijentaciju pri rukovanju.
10
U slučaju problema
Ako uređaj ne radi na očekivani način, pokušajte sljedeće kako biste riješili problem.
1 Potražite simptome problema u "Troubleshooting" u
"User Guide" (HTML dokument) te iskušajte mjere njihovog
rješavanja.
Za detalje o spajanju na računalo pogledajte sljedeću tablicu.
2 Spojite uređaj s računalom kako biste napunili bateriju.
Neke probleme moguće je riješiti punjenjem baterije.
3 Pritisnite tipku RESET
pribadačom i sl..
Tipka RESET
Ako pritisnete tipku RESET za vrijeme
rada uređaja, pohranjeni podaci i postavke
mogu se izbrisati.
4 Provjerite informacije o
problemu u Helpu za svaki
softver.
5 Pogledajte informacije o problemima na stranicama za
podršku korisnicima.
Stranice za podršku korisnicima potražite u "Najnovije informacije".
6 Ako navedena rješenja ne uklone problem, obratite se
najbližem Sony prodavatelju.
11
Pojava
"WALKMAN" ne može
napuniti bateriju.
[Connected USB. The
player cannot be operated.]
ili [Connected USB
(MTP). The player cannot
be operated.] se ne prikazuje kad spojite uređaj
na računalo pomoću
USB kabela (isporučen)
(Računalo ne prepoznaje
"WALKMAN").
12
Uzrok/Rješenje
88 USB kabel nije pravilno spojen na USB priključnicu
računala.
FFOdspojite USB kabel i zatim ga ponovno spojite.
FFUpotrijebite priloženi USB kabel.
88 Baterija se puni uz temperaturu okoline izvan raspona
od 5 °C do 35 °C.
FFNe možete puniti bateriju kad je prikazana ikona
. Punite bateriju uz okolnu temperaturu
između 5 °C – 35 °C.
88 Računalo nije uključeno.
FFUključite računalo.
88 Računalo je prešlo u sleep ili hibernate stanje.
FFUključite računalo iz sleep ili hibernate stanja.
88 Koristi se USB hub.
FFVeza možda neće funkcionirati spojite li
"WALKMAN" na računalo preko USB huba.
Spojite "WALKMAN" na računalo pomoću USB
kabela (isporučen).
88 "WALKMAN" ne podržava operativni sustav koji je
instaliran na računalo.
FFZa punjenje "WALKMAN" uređaja, spojite ga na
računalo s operativnim sustavom koji "WALKMAN"
podržava.
88 Niste koristili "WALKMAN" dulje od godinu dana.
FFOvisno o uvjetima uporabe "WALKMAN"
uređaja, baterija je možda istrošena. Obratite se
najbližem Sony prodavatelju.
88 USB kabel nije pravilno spojen na USB priključnicu
računala.
FFOdspojite USB kabel i zatim ga ponovno spojite.
FFUpotrijebite priloženi USB kabel.
88 Koristi se USB hub.
FFVeza možda neće funkcionirati spojite li uređaj na
računalo preko USB huba. Spojite uređaj izravno
na računalo pomoću USB kabela (isporučen).
88 Možda problem uzrokuje USB priključnica na
računalu.
FFSpojite uređaj na drugu USB priključnicu na
računalu.
Pojava
[Connected USB. The
player cannot be operated.]
ili [Connected USB
(MTP). The player cannot
be operated.] se ne prikazuje kad spojite uređaj
na računalo pomoću
USB kabela (isporučen)
(Računalo ne prepoznaje
"WALKMAN").
(Nastavlja se)
Uzrok/Rješenje
88 Kad po prvi put koristite "WALKMAN" ili kad je baterija slaba, možda će trebati približno 30 sekundi da
uređaj prikaže poruku nakon spajanja na računalo.
Pojava nije kvar.
88 Možda je u tijeku autorizacija softvera i taj postupak
može potrajati dulje vrijeme. Pričekajte neko vrijeme.
88 Instalacija softvera nije uspjela.
FFPonovno instalirajte softver koristeći instalacijski
program. Postupak neće utjecati na importirane
podatke.
88 Na računalu je aktivan drugi softver osim onog koji
se koristi za prijenos podataka.
FFOdspojite USB kabel, pričekajte nekoliko minuta
i zatim ga ponovno spojite. Ne uspijete li riješiti
problem na taj način, odspojite USB kabel, restartajte računalo i zatim ponovno spojite USB kabel.
Uređaj postane nesta88 Koristi se USB hub ili USB produžni kabel.
FFVeza možda neće funkcionirati spojite li "WALKbilan dok je spojen s
MAN" na računalo preko USB huba ili produžnog
računalom.
kabela. Spojite "WALKMAN" izravno na računalo
pomoću USB kabela (isporučen).
Kad dvaput kliknete na 88 Instalirajte isporučeni softver nakon instalacije
[Setup.exe] radi instalacije Windows Media Playera 11 ili novijeg. Pojedinosti
o Windows Media Playeru potražite na sljedećoj
priloženog softvera,
internetskoj stranici:
[Setup.exe] se neće
http://support.microsoft.com/
aktivirati te će se otvoriti
prozor Properties.
13
Formatiranje "WALKMAN" uređaja
Možete formatirati ugrađenu flash memoriju "WALKMAN" uređaja. Formatiranjem memorije izbrisat će se sve datoteke uključujući "Upute za uporabu"
(HTML dokument) i sva podešenja će se vratiti na standardne postavke. Prije
formatiranja provjerite datoteke pohranjene u memoriju i zatim kopirajte sve
nepotrebne datoteke na tvrdi disk računala ili drugi medij.
1 Pritisnite tipku HOME za prikaz izbornika Home.
2 Odaberite redom  [Settings] – [Common Settings] –
[Reset/Format] – [Format] – [Yes] – [Yes].
Po dovršetku formatiranja prikazuje se [Memory formatted.].
Napomena
88 Ugrađenu flash memoriju uređaja nemojte formatirati koristeći Windows
Explorer. Formatirate li ugrađenu flash memoriju, učinite to na "WALKMAN"
uređaju.
14
Mjere opreza
O slušalicama
99 Izbjegavajte korištenje slušalica pri velikoj glasnoći duže vrijeme jer to može naštetiti
vašem sluhu.
99 Pri visokoj glasnoći se možda neće čuti vanjski zvukovi. Nemojte koristiti
uređaj u situacijama pri kojima slušanje treba biti neometano, primjerice pri
upravljanju automobilom ili biciklom.
Napomene o licencama i zaštitnim znakovima
Pogledajte "Upute za uporabu" (HTML dokument).
Prekomjerna glasnoća u slušalicama može prouzročiti gubitak sluha.
Nemojte izlagati baterije prekomjernoj toplini, primjerice suncu, vatri ili slično
kroz duže vrijeme.
Nominalna potrošnja struje iznosi 500 mA.
Dugotrajno slušanje osobnog audio uređaja uz visoku glasnoću
može oštetiti sluh korisnika.
Bilješka za korisnika
Oznaka modela i serijski broj nalaze se na stražnjoj strani uređaja. Zabilježite ih na donju crtu. Ove brojeve upotrijebite kad
kontaktirate Sony predstavnika po pitanju ovog uređaja.
Broj modela __________________________
Serijski broj __________________________
Ovime Sony Corp. izjavljuje da je ovaj uređaj usklađen s osnovnim zahtjevima i
drugim važećim propisima Direktive 1999/5/EC.
Za detaljne informacije posjetite:
http://support.sony-europe.com/DNA
15
Napomena za korisnike u Republici Hrvatskoj
IZJAVA O SUKLADNOSTI
Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo
108-0075, Japan.
Sony, odnosno njegov ovlašteni zastupnik Sony Central and Southeast Europe Kft.,
Predstavništvo u Republici Hrvatskoj izjavljuje da je ovaj proizvod usklađen s
bitnim zahtjevima tehničkih propisa koji su za ovaj proizvod utvrđeni.
Izjave o sukladnosti dostupne su na internetskoj stranici
www.sukladnost-sony.com.hr
Odlaganje stare električne i elektroničke opreme (primjenjivo u
Europskoj uniji i ostalim europskim državama s posebnim sustavima
za odlaganje)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne
smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu
predviđenom mjestu za reciklažu električne ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem uređaja pomažete u sprečavanju mogućih negativnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje do kojih može doći nepravilnim
zbrinjavanjem ovog proizvoda. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju
prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo
kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste
kupili proizvod.
Najnovije informacije
Imate li bilo kakvih pitanja ili problema u vezi s ovim uređajem ili biste
željeli saznati više o kompatibilnom dodatnom priboru, posjetite navedenu
internetsku stranicu.
Za korisnike u Europi:
http://support.sony-europe.com/DNA
17
http://www.sony.net
Download PDF

advertising