Sony | NWZ-A845 | Sony NWZ-A845 Upute za upotrebu

4-156-146-12 (1)
Kratke upute za uporabu
Kako instalirati
priloženi softver
Kako koristiti uređaj
NWZ-A844 / A845 / A846 / A847
©2009 Sony Corporation
Isporučeni pribor
Provjerite jeste li u paketu dobili sljedeći pribor.
VV Slušalice (1)
VV Čepovi za slušalice (veličina S, L) (1)
VV USB kabel (1)
VV Držač (1)
Koristite ga kad spajate uređaj na dodatno nabavljivi cradle itd.
VV Audio kabel (1)
VV Adapter priključka za uporabu u zrakoplovu (jednostruki/
dvostruki) (1)
VV Kratke upute za uporabu (ovaj priručnik) (1)
VV Softver (1)
Softver je pohranjen na ugrađenu flash memoriju uređaja i
sadržava sljedeće:
−− Content Transfer
−− WALKMAN Guide
−− Upute za uporabu i sl.
Za detalje o instalaciji pogledajte "Kako instalirati priloženi
softver".
Prije spajanja uređaja na računalo
Provjerite je li vaš operacijski sustav Windows XP (Service Pack 2
ili noviji), Windows Vista (Service Pack 1 ili noviji) ili Windows
7 te da je Windows Media Player verzije 11 ili 12.
Za detalje o uporabi Windows Media Playera ili podršci za njega
pogledajte informacije o Windows Media Playeru na sljedećoj
web-stranici:
http://www.support.microsoft.com/
2
Tri načina za prijenos glazbe
AS CD-a i sl. pomoću Windows Media Playera 11
BS iTunes*1 i sl. pomoću Content Transfera
*1 Content Transfer podržava prijenos podataka s iTunes 8.1 na
uređaj.
CPostupkom povlačenja i puštanja u Windows
Exploreru
Detaljnije informacije o prijenosu glazbe, videozapisa ili fotografija
potražite u uputama za uporabu ("Operation Guide"). Upute za
uporabu možete pogledati u WALKMAN Guide.
3
Kako instalirati priloženi softver
(uključujući "Operation Guide")
1 Spojite uređaj na računalo.
Isporučeni USB kabel
2 Odaberite na računalu opcije sljedećim
redoslijedom.
Odaberite [start] - [My Computer] ili [Computer] [WALKMAN] - [Storage Media].
3 Dvaput kliknite na [Setup.exe].
Prikazuje se instalacijski izbornik.
66 Kad aktivirate [Setup.exe], datoteka [Setup.exe]
i mapa [Install] pohranjena u mapu [Storage
Media] na uređaju se kopiraju na računalo kao
rezerva, a na računalo se instalira WALKMAN
Guide i Content Transfer.
4
4 Slijedite upute na zaslonu.
Nakon aktivacije datoteke [Setup.exe] će se na radnoj
površini računala prikazati ikonica prečaca za
WALKMAN Guide.
66 Dok je uređaj spojen na računalo, po dovršetku
instalacije priloženog softvera automatski će se
otvoriti Content Transfer.
5 Dvaput kliknite na
(WALKMAN
Guide) na radnoj površini kako biste
pokrenuli WALKMAN Guide.
Detaljnije informacije o prijenosu glazbe i sl. potražite
u uputama za uporabu ("Operation Guide") u
WALKMAN Guide.
 Savjet
99 WALKMAN Guide i Content Transfer možete pokrenuti iz [start]
izbornika (koji se prikaže kad kliknete na [start]).
99 Izbrišete li datoteku [Setup.exe] i mapu [Install] na uređaju formatiranjem ugrađene flash memorije uređaja, kopirajte te podatke iz
mape [Backup] s računala na uređaj. Zatim pri spajanju uređaja na
računalo gdje će se instalirati slijedite navedeni postupak instalacije
od koraka 1.
Prema standardnim instalacijskim postavkama, pri­čuvne kopije
podataka čuvaju se na sljedećoj lokaciji na [C] disku vašeg računala.
C:\Program Files\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-S540\Backup
5
Što sve mogu koristeći WALKMAN Guide?
WALKMAN Guide sadržava sljedeće:
VV Upute za uporabu
Sljedeći sadržaji mogu se vidjeti kao PDF datoteka.
−− Detalji o uporabi uređaja
−− Kako koristiti softver za prijenos sadržaja na uređaj
−− U slučaju problema
VV Link za registraciju korisnika
VV Link za podršku korisnicima
VV Drugi korisni linkovi
Sadržava linkove, npr. za stranicu s koje se izvodi preuzimanje
softvera.
Priloženi softver razlikuje se ovisno o zemlji/regiji prodaje
uređaja.
 Savjet
99 Nakon aktivacije [Setup.exe] možete učinkovitije koristiti slobodan
prostor u mapi [Storage Media] tako da formatirate ugrađenu flash
memoriju uređaja. Za formatiranje ugrađene flash memorije
uređaja pogledajte "Formatiranje uređaja" na kraju uputa.
6
Kako koristiti uređaj
Tipka BACK/HOME
Tipka OPTION/PWR OFF
Navigacijske tipke
Punjenje baterije
Baterija uređaja se puni kad je on spojen na uključeno računalo.
Punjenje
Oko 3 sata
Punjenje...
Sasvim napunjena
Uključivanje i isključivanje uređaja
Za uključenje
Pritisnite bilo koju tipku.
Za isključenje
Pritisnite i zadržite tipku OPTION/PWR OFF.
7
Kako koristiti izbornik Home
Izbornik [Home] se prikazuje kad pritisnete i zadržite tipku
BACK/HOME. Izbornik [Home] je polazište za reprodukciju
audiozapisa, traženje pjesama, mijenjanje podešenja i sl.
Iz izbornika [Home] možete na zaslonu odabrati željenu opciju
navigacijskim tipkama.
Potvrda.
Povratak na prethodni prikaz.
Izbornik Home
FM radio
Prijelaz na zaslon s
reprodukcijom videa
Fotografije
Glazba
Podešenja
Suzbijanje buke
Videozapisi
Prijelaz na zaslon s
reprodukcijom glazbe
Podcastovi
8
Dijelovi i kontrole
9
ATipka BACK/HOME
BNavigacijske tipke*1
Tipka  (reprodukcija/pauza/potvrda)
Tipke /
Tipke /
CPriključnica za slušalice
DPriključnica WM-PORT
Spojite isporučeni USB kabel ili dodatno nabavljive pomoćne
uređaje.
EZaslon
FTipka VOL +*1/–
GTipka OPTION/PWR OFF
Pritisnite za prikaz izbornika opcija.
Pritisnete li i zadržite tipku OPTION/PWR OFF, zaslon se
isključuje i uređaj prelazi u pripravno stanje.
HPreklopka HOLD
IRupica za vrpcu za nošenje
JTipka RESET
Upotrijebite pribadaču i sl.
*1 Tipke imaju ispupčenja. Koristite ih kao orijentaciju pri rukovanju.
10
U slučaju problema
Ako uređaj ne radi na očekivani način, pokušajte sljedeće kako
biste riješili problem.
1 Potražite simptome problema u
"Troubleshooting" u "Operation Guide"
(PDF datoteka) te iskušajte mjere njihovog
rješavanja.
Za detalje o spajanju na računalo pogledajte sljedeću tablicu.
2 Spojite uređaj s računalom kako biste napunili bateriju.
Neke probleme moguće je riješiti punjenjem baterije.
3 Pritisnite tipku RESET
pribadačom i sl..
Tipka RESET
Ako pritisnete tipku RESET
za vrijeme rada uređaja,
pohranjeni podaci i postavke
mogu se izbrisati.
4 Provjerite informacije o problemu u Helpu
za svaki softver.
5 Pogledajte informacije o problemima na
stranicama za podršku korisnicima.
Stranice za podršku korisnicima potražite u "Najnovije
informacije".
6 Ako navedena rješenja ne uklone problem,
obratite se najbližem Sony prodavatelju.
11
Pojava
Uzrok/Rješenje
Uređaj ne može
88 USB kabel nije pravilno spojen na USB
priključnicu računala.
napuniti bateriju.
FFOdspojite USB kabel i zatim ga ponovno
spojite.
FFUpotrijebite priloženi USB kabel.
88 Baterija se puni uz temperaturu okoline
izvan raspona 5 °C – 35 °C. Ne možete pu­
niti bateriju kad je prikazana ikona
.
FFPunite bateriju uz okolnu temperaturu
između 5 °C – 35 °C.
88 Računalo nije uključeno.
FFUključite računalo.
88 Računalo je prešlo u sleep ili hibernate
stanje.
FFUključite računalo iz sleep ili hibernate
stanja.
88 Koristi se USB hub.
FFVeza možda neće funkcionirati spojite
li uređaj na računalo preko USB huba.
Spojite uređaj na računalo pomoću
isporučenog USB kabela.
88 Uređaj ne podržava operativni sustav koji
je instaliran na računalo.
FFZa punjenje uređaja, spojite uređaj na
računalo s operativnim sustavom kojeg
uređaj podržava.
Kad je uređaj
88 USB kabel nije pravilno spojen na USB
spojen na računalo priključnicu računala.
FFOdspojite USB kabel i zatim ga ponovno
isporučenim USB
spojite.
kabelom, ne
FFUpotrijebite priloženi USB kabel.
pojavljuje se
[Connecting] ili
[Connected USB
(MTP)].
12
Pojava
Uzrok/Rješenje
Kad je uređaj
88 Koristi se USB hub.
spojen na računalo FFVeza možda neće funkcionirati spojite
li uređaj na računalo preko USB huba.
isporučenim USB
Spojite uređaj izravno na računalo
kabelom, ne
pomoću isporučenog USB kabela.
pojavljuje se
[Connecting] ili 88 Na računalu je aktivan i drugi softver uz
onaj za prijenos.
[Connected USB
FFOdspojite USB kabel, pričekajte nekoliko
(MTP)].
minuta i zatim ga ponovno spojite. Ne
uspijete li riješiti problem na taj način,
odspojite USB kabel, restartajte računalo
i zatim ponovno spojite USB kabel.
88 Ovisno o softveru koji se koristi na vašem
računalu, na uređaju se možda neće pojaviti
[Connecting] ili [Connected USB (MTP)].
FFOtvorite Windows Media Player ili
Windows Explorer.
88 Možda problem uzrokuje USB priključnica
na računalu.
FFSpojite uređaj na drugu USB priključnicu na računalu.
88 Kad po prvi put koristite uređaj, ili kad je
baterija slaba, možda će trebati približno
30 sekundi da uređaj prikaže poruku nakon
spajanja na računalo. Pojava nije kvar.
88 Možda je u tijeku autorizacija softvera i
taj postupak može potrajati dulje vrijeme.
Pričekajte neko vrijeme.
Uređaj postane
88 Koristi se USB hub ili USB produžni kabel.
FFVeza možda neće funkcionirati spojite
nestabilan dok
li uređaj na računalo preko USB huba
je spojen s
ili produžnog kabela. Spojite uređaj
računalom.
izravno na računalo pomoću isporučenog USB kabela.
13
Pojava
Uzrok/Rješenje
Kad dvaput kliknete 88 Instalirajte isporučeni softver nakon
instalacije Windows Media Playera 11
na [Setup. exe] radi
instalacije priloženog ili novijeg. Za pojedinosti o Windows
Media Playeru posjetite
softvera, [Setup.exe]
http://support.microsoft.com/.
se neće aktivirati te
će se otvoriti prozor
Properties.
Formatiranje uređaja
Možete formatirati ugrađenu flash memoriju uređaja.
Formatiranjem memorije izbrisat će se sve datoteke osim
"Operation Guide" (PDF datoteka) i sva podešenja će se
vratiti na standardne postavke. Prije formatiranja provjerite
datoteke pohranjene u memoriju i zatim kopirajte sve
nepotrebne datoteke na tvrdi disk računala ili drugi medij.
1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME
dok se ne prikaže početni izbornik.
2 Odaberite redom  [Settings] –
[Common Settings] – [Format] – [Yes]
– [Yes].
Tipkama /// odaberite opciju i zatim pritisnite
tipku  za potvrdu.
Po dovršetku formatiranja prikazuje se [Memory
formatted.].
Napomena
99 Ugrađenu flash memoriju uređaja nemojte formatirati koristeći
Windows Explorer. Formatirate li ugrađenu flash memoriju,
učinite to na uređaju.
14
Mjere opreza
O slušalicama
99 Izbjegavajte korištenje slušalica pri velikoj glasnoći duže vrijeme
jer to može naštetiti vašem sluhu.
99 Pri visokoj glasnoći se možda neće čuti vanjski zvukovi.
Nemojte koristiti uređaj u situacijama pri kojima slušanje
treba biti neometano, primjerice pri upravljanju automobilom
ili biciklom.
99 Budući da su isporučene slušalice otvorenog dizajna, zvuk iz njih
se čuje van. Pazite da ne smetate osobama oko sebe.
Napomena za korisnike: sljedeća informacija odnosi se
samo na uređaje prodane u zemljama koje primjenjuju
direktive EU
Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation 1-7-1 Konan, Minato-ku,
Tokyo, Japan. Ovlašteni predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda
je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Njemačka. Za pitanja servisa i jamstva pogledajte adresu na jamstvenom listu.
Napomene o licencama i zaštitnim znakovima
Pogledajte upute za uporabu ("Operation Guide" - PDF datoteka).
Napomena za korisnike u Republici Hrvatskoj
IZJAVA O SUKLADNOSTI
Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo
108-0075, Japan.
Sony, odnosno njegov ovlašteni zastupnik Sony Central and Southeast Europe Kft.,
Predstavništvo u Republici Hrvatskoj izjavljuje da je ovaj proizvod usklađen s
bitnim zahtjevima tehničkih propisa koji su za ovaj proizvod utvrđeni.
Izjave o sukladnosti dostupne su na internetskoj stranici
www.sukladnost-sony.com.hr
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.
15
Najnovije informacije
Imate li bilo kakvih pitanja ili problema u vezi s ovim uređajem
ili biste željeli saznati više o kompatibilnom dodatnom priboru,
posjetite internetsku stranicu
http://support.sony-europe.com/DNA.
Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja
(primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim
zemljama sa sustavima odvojenog prikupljanja otpada)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da
se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad.
On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom
mjestu za reciklažu električke ili elektroničke opreme. Pravilnim
zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje
svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se
okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju
prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda,
molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili
trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.
Download PDF

advertising