Sony | NWZ-A845 | Sony NWZ-A845 Upute za upotrebu

Upute za uporabu
NWZ-A845 / A846
©2009 Sony Corporation
4-164-613-11(1)
2
Napomena
99 Ovisno o zemlji/regiji u kojoj ste kupili uređaj, neki modeli možda neće biti raspoloživi.
Pretraživanje uputa za uporabu u elektronskom
(PDF) formatu
Uporaba tipaka u uputama za uporabu
Kliknite tipke u gornjem desnom uglu ovih uputa za odabir sadržaja, opisa
izbornika HOME ili indeksa.
Odabir sadržaja
Pronađite željenu temu u sadržaju.
Odabir izbornika HOME
Pronađite željeni sadržaj iz popisa opcija izbornika HOME.
Indeks
Pronađite željeni sadržaj iz popisa ključnih riječi iz priručnika.
 Savjet
99 Možete odabrati željenu stranicu tako da kliknete na njezin broj u sadržaju, opisu izbornika
HOME ili indeksu.
99 Klikom na broj stranice u tekstu (primjerice,  str. 6 itd.), prebacujete se izravno na tu
stranicu.
99 Za traženje informacije prema ključnoj riječi, upišite ključnu riječ u polje za funkciju
pretraživanja u Adobe Readeru.
99 Postupak se može razlikovati ovisno o verziji Adobe Readera.
Za promjenu prikaza stranice
Tipke na dnu Adobe Readera omogućuju odabir načina pregleda stranica.
Polje za funkciju traženja
Continuous
Stranice se prikazuju u nizu i možete
ih listati, a odgovaraju širini prozora.
Listati možete kontinuirano prema
gore ili dolje.
Single Page
Stranice se prikazuju na zaslonu jedna
po jedna, a odgovaraju širini prozora.
Možete ih listati prema gore/dolje.
3
Sadržaj
Osnovne funkcije i izbornici
Dijelovi i kontrole....................................6
Uključivanje i isključivanje uređaja.........9
O izborniku Home.................................10
Kako koristiti izbornik Home................13
Kako koristiti izbornik Option..............16
O softveru...............................................18
Priloženi softver..............................................18
Kompatibilni softver.......................................18
Priprema uređaja
Punjenje baterije.....................................19
Odabir jezika izbornika.........................21
Podešavanje datuma i vremena..............22
Prebacivanje glazbe
Odabir načina za prebacivanje glazbe....23
Kopiranje glazbe pomoću Windows
Media Playera 11..................................25
Prebacivanje glazbe s CD-ova.......................25
Prebacivanje glazbe.........................................27
Kopiranje glazbe pomoću Content
Transfera..............................................29
Kopiranje glazbe pomoću Windows
Explorera..............................................31
Prebacivanje videozapisa/fotografija/podcasta
Odabir načina za prebacivanje
videozapisa/fotografija/podcasta........33
Kopiranje videozapisa/fotografija/
podcasta pomoću Content Transfera....34
Kopiranje videozapisa/fotografija/
podcasta pomoću Windows
Explorera..............................................36
 Reprodukcija glazbe
Reprodukcija glazbe [Music]....................39
Zaslon audioreprodukcije..............................40
Popis glazbe.....................................................41
Traženje pjesama....................................42
Pregledavanje covera radi odabira albuma
(Album Scroll)...................................................43
Reprodukcija glazbe na TV-u................45
Prikaz zaslona audioreprodukcije i slušanje
zvuka na TV-u [TV Output(Music)]................45
Promjena formata televizijskog signala
[NTSC/PAL settings]..........................................46
Brisanje pjesama.....................................47
Uporaba izbornika opcija za glazbu......48
Prikaz s detaljnim informacijama
[Detailed Information]. ......................................49
Promjena podešenja za glazbu...............50
Odabir načina reprodukcije [Play Mode]........50
Podešavanje raspona reprodukcije
[Playback Range]. ..............................................51
Podešavanje kvalitete zvuka [Equalizer]. ........51
Podešavanje surround zvuka
[VPT(Surround)]...............................................53
Funkcija DSEE (Sound Enhance)
[DSEE(Sound Enhance)].....................................54
Clear Stereo zvuk [Clear Stereo]. ......................54
Podešavanje razine glasnoće
[Dynamic Normalizer]. ......................................55
Odabir formata za prikaz albuma
[Album Display Format].....................................55
Uporaba funkcije Language Learning
Uporaba funkcije Language Learning.....56
Aktiviranje funkcije Language Learning.....56
Kratki prijelaz unatrag [Quick Replay].............57
Ponavljanje željenog odsječka (A-B Repeat). ..57
Podešavanje brzine reprodukcije (DPC). ......58
Nastavlja se 
4
 Reprodukcija videozapisa
Reprodukcija videozapisa [Videos]..........59
Zaslon videoreprodukcije..............................60
Popis videozapisa............................................61
Traženje videozapisa..............................62
Pregledavanje scena (Scene Scroll)...................62
Reprodukcija videozapisa na TV-u........64
Prikaz videozapisa na TV-u
[TV Output(Video)]...........................................64
Odabir formata zaslona TV-a
[TV Output Size]. ..............................................65
Promjena formata televizijskog signala
[NTSC/PAL settings]..........................................65
Σ Slušanje FM radija
Slušanje FM radija [FM Radio]. ..................87
Zaslon FM radija.............................................88
Automatsko pohranjivanje postaja
[Auto Preset].....................................................89
Ručno pohranjivanje postaja
[Save to Preset]..................................................90
Brisanje pohranjenih radio postaja..............90
Uporaba izbornika opcija za FM radio.....91
Promjena podešenja za FM radio..........92
Podešavanje prijema [Scan Sensitivity].............92
Podešavanje mono/stereo prijema
[Mono/Auto].....................................................92
Brisanje videozapisa...............................66
Brisanje videozapisa koji se trenutno
reproducira....................................................66
Brisanje videozapisa odabirom iz popisa.....66
Uporaba izbornika opcija za
videozapise...........................................67
Promjena podešenja za videozapise.......68
Podešavanje funkcije zumiranja
[Zoom Settings].................................................68
Reproduciranje samo zvuka videozapisa
[On-Hold Display].............................................71
Razvrstavanje popisa videozapisa
[Order of Video List]..........................................71
Ń Uživanje u podcast sadržajima
Reprodukcija podcast sadržaja [Podcast]. ..72
Što je to podcast?.............................................72
Reprodukcija podcast sadržaja......................72
Zaslon za reprodukciju podcast sadržaja.....73
Popis epizoda...................................................75
Popis podcast sadržaja....................................76
Brisanje podcast sadržaja.......................77
Brisanje epizode koja se trenutno
reproducira....................................................77
Brisanje epizode u popisu epizoda...............77
Brisanje podcasta............................................77
Brisanje svih podcast sadržaja.......................78
Uporaba izbornika opcija za podcast
sadržaje.................................................79
 Gledanje fotografija
Gledanje fotografija [Photos]...................81
Zaslon za prikaz fotografija...........................82
Popis fotografija...............................................83
Brisanje fotografija.................................84
Uporaba izbornika opcija za fotografije....85
Promjena podešenja za fotografije........86
Podešavanje formata za popis fotografija
[Photo List Format]............................................86
Uporaba funkcije suzbijanja buke
Funkcija suzbijanja buke........................93
Reprodukcija uz funkciju suzbijanja
buke [Noise Canceling]..............................95
Slušanje s vanjskih izvora zvuka
[Extrenal Input Mode]. ...............................96
Suzbijanje buke iz okoline bez
reprodukcije glazbe [Quiet Mode]...........98
Promjena podešenja za funkciju
suzbijanja buke.....................................99
Odabir NC okruženja
[Select NC Environment]....................................99
Podešavanje efekta suzbijanja buke
[Set Noise Cancel Level]................................... 100
 Općenite postavke
Promjena općenitih postavki...............101
Prikaz informacija o uređaju
[Unit Information].......................................... 101
Ograničavanje glasnoće
[AVLS (volume limit)]..................................... 102
Isključenje radnog zvučnog signala
[Beep Settings]................................................ 102
Podešavanje vremena do isključenja
zaslona [Screen Off Timer]............................ 103
Podešavanje svjetline zaslona [Brightness].... 104
Podešavanje pozadinske slike
[Wallpaper Settings]........................................ 105
Podešavanje točnog vremena
[Set Date-Time].............................................. 106
Podešavanje formata datuma
[Date Display Format]. .................................... 107
Podešavanje formata vremena
[Time Display Format]..................................... 107
Ograničavanje količine punjenja
[Battery Care]................................................. 108
Nastavlja se 
5
Resetiranje na tvorničke postavke
[Reset All Settings].......................................... 108
Formatiranje memorije [Format]................. 109
Korištenje moda USB povezivanja
[USB Connection Mode].................................. 109
Odabir jezika izbornika
[Language Settings]......................................... 110
Korisni podaci
Trajanje baterije....................................111
Što je format i brzina prijenosa?..........112
Što je to format audio zapisa?..................... 112
Što je to format video zapisa?..................... 113
Što je to format fotografije?........................ 113
Pohrana podataka................................114
Nadogradnja firmvera uređaja.............115
U slučaju problema
U slučaju problema...............................116
Poruke...................................................129
Dodatne informacije
Mjere opreza.........................................131
Napomene o licencama i zaštitnim
znakovima..........................................142
Tehnički podaci....................................160
6
Osnovne funkcije i izbornici
Dijelovi i kontrole
ATipka BACK/HOME
DPriključnica WM-PORT
Pritisnite za prelazak na prethodnu
razinu popisa ili izbornika. Pritisnite
i zadržite tipku BACK/HOME za
prikaz izbornika Home ( str. 10).
Spojite isporučeni USB kabel ili dodatno nabavljive pomoćne uređaje.
Uređaj možete također spojiti na TV
pomoću dodatno nabavljivog video/
audio kabela ( str. 45, 64).
BNavigacijske tipke*1
Započinju reprodukciju i omogućuju
navigaciju u izbornicima uređaja
( str. 13, 16).
EZaslon
CPriključnica za slušalice
Podešavanje glasnoće.
Umetnite priključak slušalica u priključnicu tako da klikne. Ako kabel
nije dobro spojen, zvuk se neće čuti
kako treba u slušalicama.
O funkciji suzbijanja buke
Funkcija suzbijanja buke raspoloživa
je samo pri uporabi isporučenih
slušalica.
Isporučene slušalice mogu se koristiti
samo s ovim modelima i ne mogu se
primjenjivati s drugom opremom.
Pogledajte  str. 40, 60, 73, 82, 88.
FTipka VOL +*1/–
GTipka OPTION/PWR OFF
Pritisnite za prikaz izbornika opcija
( str. 16, 48, 67, 79, 85, 91).
Pritisnete li i zadržite tipku OPTION/
PWR OFF, zaslon se isključuje i uređaj
prelazi u pripravno stanje ( str. 9).
Nastavlja se 
7
Osnovne funkcije i izbornici
HPreklopka HOLD
Pomoću funkcije HOLD možete
zaštititi uređaj tijekom nošenja od
slučajnog uključivanja funkcija. Pomicanjem preklopke HOLD u smjeru
strelice  isključuju se sve tipke.
Pomaknete li preklopku HOLD u
suprotnom smjeru, funkcija HOLD
se isključuje.
IRupica za vrpcu za nošenje
Služi za pričvršćivanje vrpce (dodatno
nabavljiva).
JTipka RESET
Pritisnite tipku RESET pribadačom i
sl. za resetiranje uređaja ( str. 116).
Tipke imaju ispupčenja. Koristite ih kao
orijentaciju pri rukovanju.
*1
Nastavlja se 
8
Osnovne funkcije i izbornici
Postavljanje čepova za slušalice
Ako vam čepovi veličinom ne odgovaraju, funkcija suzbijanja buke neće biti
sasvim učinkovita. Za optimalno suzbijanje buke promijenite veličinu čepova
ili im podesite položaj tako da ugodno i tijesno ulaze u uši.
Na slušalice je tvornički stavljena veličina čepova M. Ako vam čepovi veličine
M ne odgovaraju, probajte drugu veličinu, S ili L. Veličinu čepova možete
provjeriti prema njihovoj boji iznutra. Kod zamjene čepova slušalica, čvrsto ih
zakretanjem ugradite na slušalice tako da se ne odvoje i ostanu u uhu.
Veličine čepova (boja unutrašnjosti)
Obojeni dijelovi
Mali
S
(narančasta)
Veliki
M
L
(zelena)
(svijetloplava)
Odspajanje čepova
Uhvatite slušalice te zakrenite i izvucite čep.
 Savjet
99 Ako prsti klize po čepovima pa ih ne možete odspojiti, omotajte ih suhom mekom krpom.
Spajanje čepova
Pritisnite uz zakretanje unutarnji dio čepa na slušalice sve dok istureni dio slušalica ne bude sasvim pokriven.
9
Osnovne funkcije i izbornici
Uključivanje i isključivanje uređaja
Preklopka HOLD
Tipka OPTION/PWR OFF
Uključivanje uređaja
Pritisnite bilo koju tipku za uključivanje uređaja.
 Savjet
99 Ako se na gornjem dijelu zaslona prikaže
, pomaknite preklopku HOLD u smjeru
suprotnom od strelice  kako biste isključili funkciju HOLD.
Isključivanje uređaja
Pritisnite i zadržite tipku OPTION/PWR OFF. Prikazuje se [POWER OFF] i
zatim uređaj prelazi u pripravno stanje te se isključi zaslon.
 Savjet
99 Prije uporabe uređaja podesite datum i vrijeme ( str. 22, 106).
99 Ako tijekom pauze ne izvedete nikakvu funkciju oko 10 minuta, uređaj automatski
prelazi u pripravno stanje i zaslon se isključuje. U pripravnom stanju pritisnite bilo koju
tipku za ponovno uključivanje zaslona.
99 Ako ne izvedete nikakvu funkciju kroz otprilike jedan dan dok je uređaj u pripravnom
stanju, automatski će se potpuno isključiti.
Napomena
99 Uređajem se ne može rukovati dok je spojen s računalom. Odspojite USB kabel prije
upravljanja uređajem.
99 Nakon spajanja na računalo pomoću USB kabela brišu se informacije o mjestu zaustavljanja reprodukcije za zadnju reproduciranu pjesmu, videozapis, fotografiju i sl. Odaberite
ponovno željene sadržaje u popisu.
99 Uređaj malo troši baterijski napon čak i kad je u pripravnom stanju. Stoga se uređaj
može neočekivano potpuno isključiti, ovisno o preostalom naponu baterije.
10
Osnovne funkcije i izbornici
O izborniku Home
Sljedeća tablica pokazuje opcije izbornika Home. Za detalje o popisu opcija za
svaki izbornik pogledajte  str. 11.
Za detalje o svakoj opciji izbornika pogledajte pripadajuću stranicu.
Informacije
[FM Radio]
[Go to video playback screen]
[Photos]
[Music]
[Settings]
[Noise Canceling]
[Videos]
[Go to video playback screen]
[Podcasts]
Σ
[Go to video
playback screen]
Prikaz zaslona videoreprodukcije.
[FM Radio]
Slušanje FM radija ( str. 87).
[Noise Canceling] Smanjivanje neželjene buke iz okoliša pomoću tehnologije
aktivne kontrole buke ( str. 93). Odaberite tu ikonu
kako biste uključili ili isključili funkciju Noise Canceling.

[Photos]
Pregled fotografija prebačenih na uređaj ( str. 81).

[Music]
Slušanje glazbe prebačene na uređaj ( str. 39).

[Videos]
Pregled videozapisa prebačenih na uređaj ( str. 59).

[Settings]
Podešavanje uređaja i njegovih aplikacija ( str. 101).
Ń
[Podcasts]
Reprodukcija epizoda podcasta prebačenih na uređaj
( str. 72).
[Go to video
playback screen]
Prikaz zaslona audioreprodukcije.
Nastavlja se 
11
Osnovne funkcije i izbornici
[Go to video playback screen] ... 60
[FM Radio] ............................... 87
[Noise Canceling]
[Noise Canceling: On/Off] .......95
[NC Modes] .........................96, 98
[Photos] ................................. 81
[Music] .................................... 39
[Videos] .................................. 59
[Settings]
[Music Settings]
[Play Mode] ........................... 50
[Playback Range]................... 51
[Equalizer].............................. 51
[VPT(Surround)] .................. 53
[DSEE(Sound Enhance)] ..... 54
[Clear Stereo] ......................... 54
[Dynamic Normalizer] ......... 55
[Album Display Format] ...... 55
[Language Learning Mode] .... 56
[DPC (Speed Control)] ........ 58
[TV Output(Music)] ............. 45
[NTSC/PAL settings] ............ 46
[Video Settings]
[Zoom Settings]..................... 68
[On-Hold Display] ................ 71
[Order of Video List] ............ 71
[TV Output(Video)] ............. 64
[NTSC/PAL settings] ............ 65
[TV Output Size]................... 65
[Photo Settings]
[Photo List Format] .............. 86
[FM Radio Settings]
[Scan Sensitivity] ................... 92
[Mono/Auto] ......................... 92
[NC Settings]
[Set Noise Cancel Level]..... 100
[Select NC Environment]..... 99
[Common Settings]
[Unit Information] .............. 101
[AVLS (Volume Limit)]...... 102
[Beep Settings]..................... 102
[Screen Off Timer].............. 103
[Brightness].......................... 104
[Wallpaper Settings] ........... 105
[Clock Settings] ...........106, 107
[Battery Care] ...................... 108
[Reset/Format] ............108, 109
[USB Connection Mode] ... 109
[Language Settings] ...........21, 110
[Podcasts] ................................ 72
[Go to song playback screen].... 40
Nastavlja se 
12
Osnovne funkcije i izbornici
O dijelu s informacijama
Ikone prikazane u donjoj tablici pojavljuju se u dijelu s informacijama. Ikone se
razlikuju ovisno o statusu reprodukcije, podešenju ili izborniku.
Detalje o ikonama potražite na pripadajućim stranicama.
Ikone
Opis
, , , ,
,  i sl.
Status reprodukcije ( str. 40, 60, 82)
Indikator funkcije Hold ( str. 7)

Indikator funkcije Noise Canceling ( str. 95)

Indikator TV izlaza ( str. 45)

Preostali napon baterije ( str. 19)
13
Osnovne funkcije i izbornici
Kako koristiti izbornik Home
Izbornik Home je polazište svake funkcije, primjerice za traženje pjesama,
mijenjanje podešenja i sl.
Izbornik Home možete prikazati tako da pritisnete i zadržite tipku BACK/HOME
na uređaju.
Tipka BACK/HOME
Navigacijske tipke
Iz izbornika Home možete na zaslonu odabrati željenu opciju navigacijskim
tipkama.
99Tipke ///: Odabir opcije.
99Tipka : Potvrda opcije.
Nastavlja se 
14
Osnovne funkcije i izbornici
U ovim uputama se postupci iz izbornika Home opisuju na sljedeći način.
Primjer:Iz izbornika Home odaberite  [Music]  [Album]  željeni
album  željenu pjesmu.
Točni postupci za gornji primjer su prikazani u nastavku.
1Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME.
Prikazuje se izbornik Home.
Tipka BACK/HOME
2Tipkama /// odaberite  [Music]
i zatim pritisnite tipku  za potvrdu.
Pojavi se izbornik [Music].
3Tipkama /// odaberite [Album]
i zatim pritisnite tipku  za potvrdu.
Pojavi se popis albuma.
Nastavlja se 
15
Osnovne funkcije i izbornici
4Tipkama /// odaberite album
i zatim pritisnite tipku  za potvrdu.
Pojavi se popis pjesama za odabrani album.
5Tipkama /// odaberite pjesmu
i zatim pritisnite tipku  za potvrdu.
Pojavi se zaslon audioreprodukcije i počinje
reprodukcija.
Za povratak u izbornik Home pri uporabi
Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME.
Za povratak prethodni izbornik pri uporabi
Pritisnite tipku BACK/HOME.
16
Osnovne funkcije i izbornici
Kako koristiti izbornik Option
Stavke izbornika opcija razlikuju se ovisno o funkciji, čime se omogućuje mijenjanje podešenja svake aplikacije.
Izbornik opcija možete prikazati pritiskom tipke OPTION/PWR OFF. Pritisnite
tipku OPTION/PWR OFF još jednom za izlazak iz izbornika opcija.
Tipka OPTION/
PWR OFF
Navigacijske tipke
Iz izbornika opcija možete na zaslonu odabrati željenu opciju navigacijskim
tipkama.
99Tipke /: Odabir izbornika opcija, izbornika
 (traženje) ili izbornika  [To Playback
Screen].*1
99Tipke /: Odabir opcije izbornika.
99Tipka : Potvrda opcije.
Ovisno o trenutnom prikazu, možda se ne prikazuje ikona
izbornika  (traženje) ili izbornika  [To Playback Screen].
*1
Primjerice, u nastavku su prikazani postupci za podešavanje opcije [Play Mode]
na [Shuffle].
1Iz zaslona audioreprodukcije pritisnite
tipku OPTION/PWR OFF.
Prikazuje se izbornik opcija.
Tipka OPTION/PWR OFF
Nastavlja se 
17
Osnovne funkcije i izbornici
2Tipkama /// odaberite [Play
Mode] i zatim pritisnite tipku  za
potvrdu.
3Tipkama /// odaberite [Shuffle]
i zatim pritisnite tipku  za potvrdu.
Način reprodukcije prelazi na [Shuffle].
Stavke izbornika opcija razlikuju se ovisno o zaslonu u kojem pritisnete tipku
OPTION/PWR OFF.
Pojedinosti potražite na sljedećim stranicama.
99"Uporaba izbornika opcija za glazbu" ( str. 48)
99"Uporaba izbornika opcija za videozapise" ( str. 67)
99"Uporaba izbornika opcija za podcaste" ( str. 79)
99"Uporaba izbornika opcija za fotografije" ( str. 85)
99"Uporaba izbornika opcija za FM radio" ( str. 91)
18
Osnovne funkcije i izbornici
O softveru
Priloženi softver
Content Transfer
Content Transfer može prebaciti glazbu, videozapise ili fotografije iz računala u
uređaj jednostavnim "drag-and-drop" postupkom. Za povlačenje i puštanje podataka u Content Transfer možete upotrebljavati Windows Explorer, iTunes i sl.
Content Transfer može također konvertirati videodatoteku formata koji uređaj
ne podržava u format koji može reproducirati. Za detalje o postupku pogledajte
Help datoteku softvera.
Datoteke koje se mogu prebaciti: Glazba (MP3, WMA, AAC, WAV), fotografije
(JPEG), video (MPEG-4 Simple Profile, AVC (H.264/AVC) Baseline Profile,
WMV*1)
Neke WMV datoteke ne mogu se reproducirati nakon što su prenesene pomoću programa
Content Transfer. Ako ih prenesete ponovo pomoću Windows Media Playera 11, možda će se
moći reproducirati.
*1
 Savjet
99 ATRAC datoteke obrađene SonicStageom mogu se kopirati na uređaj nakon pretvaranja
u MP3 format.
WALKMAN Guide
Raspoloživ je Operation Guide (elektronska verzija ovih uputa u PDF-u) te
korisni popis linkova.
Kompatibilni softver
Windows Media Player 11
Windows Media Player omogućuje prebacivanje audio podataka iz CD-a i
prijenos podataka na uređaj.
Datoteke koje se mogu prebaciti: Glazba (MP3, WMA), video (WMV), fotografije
(JPEG)
Za detalje o postupku, pročitajte Help datoteku unutar softvera ili posjetite
sljedeću internetsku stranicu.
http://support.microsoft.com/
19
Priprema uređaja
Punjenje baterije
Baterija uređaja se puni kad je on spojen na uključeno računalo.
Spojite uređaj izravno na računalo pomoću isporučenog USB kabela. Kad
indikator baterije u gornjem desnom uglu zaslona pokazuje: , punjenje je
dovršeno (vrijeme punjenja: oko 3 sata).
Kod prve uporabe uređaja ili ako ga niste upotrebljavali dulje vrijeme, napunite
bateriju dokraja (dok se ne prikaže na zaslonu indikator ).
O funkciji [Battery Care]
U funkciji [Battery Care] uređaj prekida punjenje malo prije no što se baterija
napuni dokraja. Kad uređaj ne namjeravate koristiti kroz mnogo sati, možete
podesiti [Battery Care] na [On] kako biste povećali raspoloživ broj ciklusa
punjenja i pražnjenja čime se zapravo produžuje vijek trajanja baterije.
Za podešavanje funkcije [Battery Care] pogledajte "Ograničavanje količine
punjenja [Battery Care]" ( str. 108).
O indikatoru baterije
Indikator baterije u dijelu za informacije prikazuje preostalu napunjenost baterije.
Kako se baterija prazni, tako i nestaju segmenti s indikatora. Ako se prikazuje
[LOW BATTERY. Please Charge.], ne možete koristiti uređaj. U tom slučaju
napunite bateriju spajanjem uređaja na računalo. Za podatke o trajanju baterije
pogledajte  str. 164.
 Savjet
99 Tijekom punjenja zaslon će se isključiti po isteku vremena na koje je podešen [Screen
Off Timer] ( str. 103). Kako biste vidjeli status punjenja ili druge indikatore, pritisnite
bilo koju tipku za uključenje zaslona.
Nastavlja se 
20
Priprema uređaja
Napomena
99 Ako uređaj punite nakon što ga niste koristili duže vrijeme, računalo ga možda neće
prepoznati ili se ništa neće pojaviti na zaslonu. Punite ga oko 5 minuta i počet će raditi
normalno.
99 Punite bateriju uz okolnu temperaturu između 5 °C – 35 °C. Pokušate li bateriju puniti
pri okolnoj temperaturi van tog raspona, može se prikazati ikona
i punjenje neće
biti moguće.
99 Baterija se može puniti otprilike 500 puta. Taj broj može se razlikovati ovisno o uvjetima
uporabe uređaja.
99 Indikator kapaciteta baterije na zaslonu je približan. Primjerice, jedan crni segment indikatora ne znači uvijek četvrtinu kapaciteta.
99 Na zaslonu se prikazuje [Do not disconnect] dok se uređaj spaja s računalom. Nemojte
odspajati USB kabel dok se prikazuje [Do not disconnect]. U suprotnom se mogu oštetiti
podaci koji se prenose ili koji su već pohranjeni u uređaju.
99 Ne možete rukovati tipkama na uređaju dok je spojen s računalom.
99 Ako uređaj nećete upotrebljavati dulje od pola godine, napunite bateriju barem jednom
tijekom tog razdoblja kako biste održali njezina svojstva.
99 Neki USB uređaji spojeni na računalo mogu ometati pravilan rad ovog uređaja.
99 Ne jamčimo uspješno punjenje baterije na računalu koje je korisnik sâm sastavio ili na
prerađenom računalu.
99 Ako računalo prijeđe u štedni mod (sleep, hibernation) dok je uređaj spojen na USB priključnicu, baterija uređaja se ne puni. Umjesto toga, uređaj se napaja iz baterije i prazni je.
99 Nemojte ostavljati uređaj dulje vrijeme spojen na prijenosno računalo (laptop) dok se ono
napaja iz vlastite baterije i nije spojeno na mrežno napajanje preko AC adaptera, jer se
time prazni baterija računala.
99 Dok je uređaj spojen na računalo, nemojte računalo uključivati, restartati, pokretati iz
"sleep" moda ili isključivati. Ti postupci mogu prouzročiti kvar uređaja. Odspojite uređaj
s računala prije tih postupaka.
99 Uređaj se pri punjenju može zagrijati. Pojava nije kvar.
99 Nakon spajanja na računalo pomoću USB kabela brišu se informacije o mjestu zaustavljanja reprodukcije za zadnju reproduciranu pjesmu, videozapis, fotografiju i sl. Odaberite
ponovno željene sadržaje u popisu.
21
Priprema uređaja
Odabir jezika izbornika
Možete odabrati jedan od mnoštva raspoloživih jezika za prikaz izbornika i
poruka na zaslonu uređaja.
Tipka BACK/HOME
[Settings]
Navigacijske tipke
1Iz izbornika Home odaberite  [Settings]  [Language Settings] 
željeni jezik.
Jezik
Jezik za prikaz poruka i izbornika
[Deutsch]
njemački
[English]
engleski
[Español]
španjolski
[Français]
francuski
[Italiano]
talijanski
[Português]
portugalski
[Русский]
ruski
[
]*1
japanski
[
]
korejski
[
]
pojednostavljeni kineski
[
]
tradicionalni kineski
Ovisno o zemlji u kojoj je uređaj kupljen, japanski jezik možda neće biti raspoloživ.
*1
22
Priprema uređaja
Podešavanje datuma i vremena
Neke aplikacije uređaja neće raditi pravilno dok ne podesite datum i vrijeme.
Prije uporabe uređaja podesite datum i vrijeme.
Tipka BACK/HOME
[Settings]
Navigacijske tipke
1Iz izbornika Home odaberite  [Settings]  [Common Settings] 
[Clock Settings]  [Set Date-Time].
2Tipkama / odaberite godinu i zatim pritisnite tipku / za
promjenu vrijednosti.
3Jednako kao u koraku , podesite mjesec, dan, sate i minute i
zatim pritisnite  za potvrdu.
 Savjet
99 Za format datuma možete odabrati [YYYY/MM/DD], [MM/DD/YYYY] ili [DD/MM/
YYYY]. Također možete za vrijeme odabrati format [12-hour] ili [24-hour]. Za detalje
pogledajte "Podešavanje formata datuma [Date Display Format]" ( str. 107), ili "Podešavanje formata vremena [Time Display Format]" ( str. 107).
Napomena
99 Ako se baterija isprazni, primjerice kad se uređaj ne koristi duže vrijeme, možda će se
poništiti postavka datuma i vremena te prikazati "-" umjesto njih.
99 Sat uređaja može ubrzati ili usporiti do 60 sekundi mjesečno. Ako se to dogodi, ponovno
ga podesite.
23
Prebacivanje glazbe
Odabir načina za prebacivanje glazbe
Glazbu možete prebacivati s audio CD-ova, interneta i sl. Za prebacivanje glazbe
na računalo koristite odgovarajući softver.
Glazbu možete prebaciti na uređaj na sljedeća tri načina.
APrebacivanje glazbe s CD-ova pomoću Windows Media Playera 11
( str. 25)
Glazbu možete prebaciti s CD-ova ili drugih izvora na računalo i zatim na
uređaj pomoću Windows Media Playera 11.
BPrebacivanje glazbe s iTunesa i sl. pomoću Content Transfera
( str. 29)
Ako ste već skinuli glazbu s iTunesa i sl. izvora, možete je prebaciti na uređaj
pomoću Content Transfera.
CPrebacivanje glazbe postupkom povlačenja i puštanja u Windows
Exploreru ( str. 31)
Glazbu koja je pohranjena na računalo možete izravno prebaciti na uređaj
postupkom povlačenja i puštanja u Windows Exploreru.
24
Prebacivanje glazbe
 Savjet
99 Za detaljne informacije o prebacivanju glazbe pogledajte Help datoteku softvera.
99 Za detalje o podržanim formatima datoteka pogledajte "Podržani format datoteka"
( str. 160).
99 Uređaj ne koristi softver SonicStage (SonicStage softver koji je razvila tvrtka Sony upravlja
glazbom na računalu ili prenosi glazbu na druge vrste uređaja). Za ovaj uređaj možete
glazbu prebacivati na navedena tri načina, bez uporabe softvera SonicStage. ATRAC
datoteke obrađene SonicStageom mogu se kopirati na uređaj nakon pretvaranja u MP3
format.
Napomena
99 Pri prijenosu podataka između uređaja i računala prikazuje se na zaslonu uređaja [Do
not disconnect.]. Nemojte odspajati USB kabel dok se prikazuje [Do not disconnect]. U
suprotnom se mogu oštetiti podaci koji se prenose ili koji su već pohranjeni u uređaju.
99 Nemojte ostavljati uređaj dulje vrijeme spojen na prijenosno računalo (laptop) dok se
ono napaja iz vlastite baterije i nije spojeno na mrežno napajanje preko AC adaptera, jer
se time prazni baterija računala.
99 Isključite li ili restartate računalo dok je na njega spojen uređaj, mogući su problemi u
radu uređaja. U tom slučaju pritisnite tipku RESET za resetiranje uređaja ( str. 116).
Odspojite uređaj s računala prije uključivanja ili restartanja računala.
25
Prebacivanje glazbe
Kopiranje glazbe pomoću Windows Media
Playera 11
Glazbu možete prebaciti s CD-ova ili drugih izvora na računalo i zatim na uređaj
pomoću Windows Media Playera 11.
 Savjet
99 Za detalje o uporabi Windows Media Playera ili podršci za njega pogledajte informacije
o Windows Media Playeru na sljedećoj web-stranici:
http://support.microsoft.com/
Prebacivanje glazbe s CD-ova
Možete koristiti Windows Media Player 11 za kopiranje ("ripanje") glazbe s
CD-ova. Slijedite upute u nastavku kako biste presnimili audiozapise s CD-a na
računalo.
1Umetnite audio CD.
2Pokrenite Windows Media Player 11 i kliknite na karticu [Rip] na
vrhu prozora.
Kad ste spojeni na internet, Windows Media Player 11 preuzima informacije o
CD-u (naslov CD-a, ime pjesme ili izvođača itd.) i prikazuje ih u prozoru.
Nastavlja se 
26
Prebacivanje glazbe
3Kliknite na [Start Rip].
Windows Media Player 11 počinje importirati sadržaj CD-a.
Importiranje pjesme označene su kao [Ripped to library]. Pričekajte dok
ne završi importiranje svih pjesama.
 Savjet
99 Importirane pjesme pohranjuju se u mapu [My Music] (Windows XP) ili [Music]
(Windows Vista) na računalu. Kliknite na karticu [Library] Windows Media Playera 11
kako biste ih pronašli.
99 Windows Media Player 11 preuzima informacije o sadržaju CD-a iz baze podataka na
internetu. Ipak, ovisno o CD-u, ta baza ne mora sadržavati podatke o nekim sadržajima.
U tom slučaju možete ručno dodati podatke o CD-u nakon importiranja. Informacije o
dodavanju i mijenjanju informacija o sadržaju CD-a potražite u Help datoteci Windows
Media Playera 11. Ako ne želite importirati određenu pjesmu, odznačite kvadratić s
lijeve strane njezina naslova.
Napomena
99 Importirane pjesme mogu se koristiti samo u privatne svrhe. Uporaba glazbe izvan ovog
ograničenja zahtijeva dopuštenje vlasnika autorskog prava.
27
Prebacivanje glazbe
Prebacivanje glazbe
Možete koristiti Windows Media Player 11 za kopiranje glazbe s računala na
ovaj uređaj.
Napomena
99 Ako se nakon spajanja uređaja na računalo pomoću isporučenog USB kabela automatski
pokrene Content Transfer, zatvorite ili ignorirajte Content Transfer jer ga ne trebate
koristiti. Za detalje o podešavanju automatskog pokretanja Content Transfera pogledajte
Help datoteku Content Transfera.
1Pokrenite Windows Media Player 11 i zatim isporučenim USB kabelom
spojite uređaj na računalo.
Umetnite priključak USB kabela u uređaj tako da oznaka ģ bude okrenuta
prema gore.
Pojavi se prozor [Device Setup].
2Kliknite na [Cancel].
Ako se pojavi prozor za automatsko pokretanje, zatvorite ga klikom na
[Cancel] ili ikonu za zatvaranje.
99Kliknete li na [Finish] umjesto [Cancel], svi podaci iz baze Windows Media
Playera se automatski kopiraju na uređaj. Ako je baza veća od slobodnog
prostora u uređaju, kopiranje neće ni započeti.
99Možete otvoriti prozor [Device Setup] u bilo kojoj fazi. Za otvaranje,
desnom tipko miša kliknite na [WALKMAN] na lijevoj strani prozora
Windows Media Playera i zatim kliknite na [Set Up Sync].
Nastavlja se 
28
Prebacivanje glazbe
3Kliknite na karticu [Sync] Windows Media Playera 11.
4Povucite i ispustite željene pjesme u Sync List na desnoj strani
prozora.
Pjesme su dodane u Sync List.
5Kliknite na [Start Sync] za početak sinkroniziranja.
Po završetku sinkronizacije se na Sync List pojavi poruka koja potvrđuje
da možete odspojiti uređaj. Na kraju zatvorite Windows Media Player 11 i
odspojite uređaj s računala.
29
Prebacivanje glazbe
Kopiranje glazbe pomoću Content Transfera
Ako ste već skinuli glazbu s iTunesa i sl. izvora, možete je prebaciti na uređaj
pomoću Content Transfera. Za povlačenje i puštanje podataka u Content
Transfer možete upotrebljavati iTunes i sl.
Napomena
99 Content Transfer ne može se koristiti za sadržaje iz Windows Media Playera.
99 Nije moguće prebacivanje sadržaja sa zaštitom autorskih prava.
99 Content Transfer podržava prijenos podataka s iTunes 8.1 na uređaj. Za detalje o ograni­
čenjima kod prebacivanja pjesama iz iTunes programa, posjetite internetske stanice za
podršku ( str. 141).
1Spojite uređaj na računalo pomoću isporučenog USB kabela.
Umetnite priključak USB kabela u uređaj tako da oznaka ģ bude okrenuta
prema gore.
Content Transfer se otvara automatski.
99Detalje o podešavanju automatskog pokretanja i osnove korištenja
Content Transfera potražite u Help datoteci Content Transfera.
99Možete također kliknuti na [All programs] u izborniku [start] i zatim na
[Content Transfer] - [Content Transfer] za pokretanje softvera.
2Otvorite iTunes i sl.
Nastavlja se 
30
Prebacivanje glazbe
3Odaberite željenu glazbu iz iTunesa i sl. te je povucite i pustite u
Content Transfer.
Content Transfer prepoznaje vrstu podataka po ekstenziji naziva datoteke i
šalje je u odgovarajuću mapu na uređaju.
iTunes i sl.
Content Transfer
31
Prebacivanje glazbe
Kopiranje glazbe pomoću Windows Explorera
Sadržaje možete izravno prebaciti na uređaj postupkom povlačenja i puštanja u
Windows Exploreru.
1Spojite uređaj na računalo pomoću isporučenog USB kabela.
Umetnite priključak USB kabela u uređaj tako da oznaka ģ bude okrenuta
prema gore.
2Kliknite na [start] – [My Computer] ili [Computer] – [WALKMAN] –
[Storage Media] i zatim odaberite mapu [MUSIC].
Hijerarhija podataka se može razlikovati, ovisno o računalu.
Nastavlja se 
32
Prebacivanje glazbe
3Datoteke ili mape povucite i pustite u mapu [MUSIC] ili u jednu od
njenih podmapa.
Datoteke ili mape s glazbom na računalu
Mapa [MUSIC] na uređaju
99Nije zajamčen pristup datotekama i mapama iznad 8. razine.
1.
7.
8.
9.
Napomena
99 Nemojte odspajati USB kabel dok se na uređaju prikazuje [Do not disconnect]. U suprotnom
se mogu oštetiti podaci koji se prenose ili koji su već pohranjeni u uređaju. Odspojite li
uređaj dok se prenose podaci, na uređaju mogu ostati nepotrebne datoteke. U tom slučaju
prebacite korisne datoteke natrag na računalo i formatirajte uređaj ( str. 109).
99 Nemojte mijenjati nazive mapa ili brisati mape [MUSIC], [MP_ROOT], [MPE_ROOT],
[VIDEO], [DCIM], [PICTURE], [PICTURES] i [PODCASTS].
99 Nemojte mijenjati nazive mapa ili datoteka izravno u mapama [MP_ROOT] ili
[MPE_ROOT] jer se u protivnom neće prikazivati na uređaju.
99 Neke datoteke uređaj neće moći reproducirati jer imaju zaštićena autorska prava.
99 Ako se nakon spajanja uređaja na računalo pomoću isporučenog USB kabela automatski
pokrene Content Transfer, zatvorite ili ignorirajte Content Transfer jer ga ne trebate
koristiti. Za detalje o podešavanju automatskog pokretanja Content Transfera pogledajte
Help datoteku Content Transfera.
33
Prebacivanje videozapisa/fotografija/podcasta
Odabir načina za prebacivanje videozapisa/
fotografija/podcasta
Prije prebacivanja videozapisa/fotografija/podcasta na uređaj, trebate ih prenijeti
na računalo. Možete prebaciti videozapise koje ste snimili ili preuzeli s interneta i
sl., fotografije s digitalnog fotoaparata i sl. te epizode podcasta s interneta.
Za prebacivanje videozapisa/fotografija/podcasta u računalo koristite odgovarajući softver.
Videozapise/fotografije/podcaste možete prebaciti na uređaj na sljedeća tri načina.
APrebacivanje videozapisa/fotografija/podcasta pomoću Content
Transfera ( str. 34)
Videozapise/fotografije/podcaste pohranjene na računalo možete prebaciti
na uređaj pomoću Content Transfera.
BPrebacivanje videozapisa/fotografija/podcasta postupkom povlačenja i puštanja u Windows Exploreru ( str. 36)
Videozapise/fotografije/podcaste koji su pohranjeni na računalo možete izravno
prebaciti na uređaj postupkom povlačenja i puštanja u Windows Exploreru.
CPrebacivanje videozapisa/fotografija/podcasta pomoću Windows
Media Playera 11
Videozapise/fotografije/podcaste koje ste organizirali u Windows Media
Playeru 11 možete prebaciti na uređaj pomoću Windows Media Playera 11.
Za detalje o uporabi Windows Media Playera ili podršci za njega pogledajte
informacije o Windows Media Playeru na sljedećoj web-stranici:
http://support.microsoft.com/
 Savjet
99 Za detaljne informacije o prebacivanju videozapisa/fotografija/podcasta pogledajte Help
datoteku softvera.
99 Za detalje o podržanim formatima datoteka pogledajte "Podržani format datoteka"
( str. 160).
Napomena
99 Komercijalni DVD-ovi i Blu-ray diskovi imaju zaštićena autorska prava i njihov sadržaj
ne možete prebaciti na ovaj uređaj.
34
Prebacivanje videozapisa/fotografija/podcasta
Kopiranje videozapisa/fotografija/podcasta
pomoću Content Transfera
Videozapise/fotografije/podcaste pohranjene na računalo možete prebaciti na
uređaj pomoću Content Transfera. Videozapise/fotografije/podcaste možete
prebacivati postupkom povlačenja i puštanja iz Windows Explorera u Content
Transfer.
Napomena
99 Nemojte odspajati USB kabel dok se na uređaju prikazuje [Do not disconnect] jer se u
protivnom mogu oštetiti podaci koji se prebacuju.
99 Nije moguće prebacivanje sadržaja sa zaštitom autorskih prava.
1Spojite uređaj na računalo pomoću isporučenog USB kabela.
Umetnite priključak USB kabela u uređaj tako da oznaka ģ bude okrenuta
prema gore.
Content Transfer se otvara automatski.
99Detalje o podešavanju automatskog pokretanja i osnove korištenja Content
Transfera potražite u Help datoteci Content Transfera.
99Možete također kliknuti na [All programs] u izborniku [start] i zatim na
[Content Transfer] - [Content Transfer] za pokretanje softvera.
Nastavlja se 
35
Prebacivanje videozapisa/fotografija/podcasta
2Odaberite željene videozapise/fotografije/podcaste iz Windows
Explorer te ih povucite i pustite u Content Transfer.
Content Transfer prepoznaje vrstu podataka po ekstenziji naziva datoteke i
šalje je u odgovarajuću mapu na uređaju.
Datoteke ili mape s videozapisima/
fotografijama/podcastima na računalu
Content Transfer
36
Prebacivanje videozapisa/fotografija/podcasta
Kopiranje videozapisa/fotografija/podcasta
pomoću Windows Explorera
Sadržaje možete izravno prebaciti na uređaj postupkom povlačenja i puštanja u
Windows Exploreru.
 Savjet
99 Neke WMV datoteke mogu se reproducirati samo ako ih prebacite pomoću Windows
Media Playera 11.
1Spojite uređaj na računalo pomoću isporučenog USB kabela.
Umetnite priključak USB kabela u uređaj tako da oznaka ģ bude okrenuta
prema gore.
2Kliknite na [start] – [My Computer] ili [Computer] – [WALKMAN] –
[Storage Media] i zatim odaberite mapu [VIDEO], [PICTURE],
[PICTURES], [DCIM] ili [PODCASTS].
Hijerarhija podataka se može razlikovati, ovisno o računalu.
Nastavlja se 
37
Prebacivanje videozapisa/fotografija/podcasta
3Datoteke ili mape povucite i pustite u mapu [VIDEO], [PICTURE],
[PICTURES], [DCIM] ili [PODCASTS] ili u jednu od njenih podmapa.
99Datoteke ili mape s videozapisima: povucite i pustite u mapu [VIDEO] ili
u jednu od njenih podmapa.
99Datoteke ili mape s fotografijama: povucite i pustite u mapu [PICTURE],
[PICTURES] ili [DCIM] ili u jednu od njenih podmapa.
99Datoteke ili mape s podcastima: povucite i pustite mape s podcastima u
mapu [PODCASTS] i datoteke s epizodama u mape s podcastima.
Datoteke ili mape s videozapisima/
fotografijama/podcastima na računalu
Video: Mapa [VIDEO] na uređaju
Fotografije: Mapa [PICTURE], [PICTURES] ili [DCIM]
na uređaju
Podcast: Mapa [PODCASTS] na uređaju
Napomena
99 Nemojte odspajati USB kabel dok se na uređaju prikazuje [Do not disconnect]. U
suprotnom se mogu oštetiti podaci koji se prenose ili koji su već pohranjeni u uređaju.
Odspojite li uređaj dok se prenose podaci, na uređaju mogu ostati nepotrebne datoteke.
U tom slučaju prebacite korisne datoteke natrag na računalo i formatirajte uređaj
( str. 109).
99 Nemojte mijenjati nazive mapa ili brisati mape [MUSIC], [MP_ROOT], [MPE_ROOT],
[VIDEO], [DCIM], [PICTURE], [PICTURES] i [PODCASTS].
99 Nemojte mijenjati nazive mapa ili datoteka izravno u mapama [MP_ROOT] ili
[MPE_ROOT]. U protivnom se neće prikazivati na uređaju.
Nastavlja se 
38
Prebacivanje videozapisa/fotografija/podcasta
99 Datoteke ili mape povucite i pustite u odgovarajuću mapu kao što je prikazano na sljedećim
slikama.
Uređaj može reproducirati videozapise iz 1. – 8. razine mape [VIDEO] i može prikazivati
fotografije iz 1. – 8. razine mape [PICTURE], [PICTURES] i [DCIM]. Uređaj može
reproducirati epizode podcasta iz 2. razine mape [PODCASTS].
Videozapisi
Fotografije
1.
1.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Podcasts
1.
2.
3.
99 Neke datoteke uređaj neće moći reproducirati jer imaju zaštićena autorska prava.
99 Ako se nakon spajanja uređaja na računalo pomoću isporučenog USB kabela automatski
pokrene Content Transfer, zatvorite ili ignorirajte Content Transfer jer ga ne trebate
koristiti. Za detalje o podešavanju automatskog pokretanja Content Transfera pogledajte
Help datoteku Content Transfera.
39
 Reprodukcija glazbe
Reprodukcija glazbe [Music]
Za reprodukciju glazbe odaberite  [Music] u izborniku Home za prikaz zaslona
[Music].
[Music]
Tipka BACK/HOME
Navigacijske tipke
1Iz izbornika Home odaberite  [Music].
Prikazuje se izbornik za glazbu.
99Možete odabrati željeni način traženja za prikaz popisa glazbe i traženje
pjesama. Za detalje pogledajte "Način traženja" u "Traženje pjesama"
( str. 43).
2Odaberite željeni način traženja  željenu
pjesmu.
Pojavi se zaslon audioreprodukcije i počinje
reprodukcija audiozapisa.
99Odaberite opcije dok se ne prikaže popis
pjesama.
99Za detalje o rukovanju zaslonom
audioreprodukcije pogledajte "Zaslon
audioreprodukcije" ( str. 40).
40
 Reprodukcija glazbe
Zaslon audioreprodukcije
Informacije
Naziv pjesme
Naziv izvođača
Naslov albuma
Naslov tekuće pjesme/Ukupni broj naslova za reprodukciju
Proteklo vrijeme/Ukupno vrijeme*1
Skala tijeka*1
Ikone za funkcije Play Mode ( str. 50), Playback Range ( str. 51),
Equalizer ( str. 51), VPT (Surround) ( str. 53) i A-B repeat ( str. 57)
Pri reprodukciji pjesama s promjenjivom brzinom bita (VBR), indikator proteklog vremena i
skala tijeka mogu biti nestabilni i netočni.
*1
Funkcije u zaslonu audioreprodukcije
Za (indikator na zaslonu)
Učinite sljedeće
Reprodukciju ()/pauzu ()*1
Pritisnite tipku .
Pretraživanje prema naprijed
()/natrag ()
Pritisnite i zadržite tipku /.
Prelazak na početak prethodne
(ili tekuće) pjesme ()/prelazak na početak sljedeće pjesme
()
Pritisnite tipku /.
Pretraživanje covera albuma radi
odabira albuma*2
Pritisnite tipku /.
Povratak na prikaz popisa.
Pritisnite tipku BACK/HOME.
Ako tijekom pauze ne izvedete nikakvu funkciju neko vrijeme, uređaj automatski prelazi u pripravno stanje.
*2
Covere albuma možete pregledavati samo kad je [Language Learning Mode] podešen na [Off]
( str. 56).
*1
Ikone koje se prikazuju kad pritisnete tipku OPTION/PWR OFF
Ikona
Opis
 (Traženje)
Prikaz izbornika za traženje. Možete odabrati željeni način traženja za prikaz popisa i traženje pjesama. Za detalje pogledajte
"Traženje pjesama" ( str. 42).
 (Izbornik opcija)
Prikaz izbornika opcija. Za detalje o izborniku opcija za glazbu
pogledajte "Uporaba izbornika opcija za glazbu" ( str. 48).
41
 Reprodukcija glazbe
Popis glazbe
Slijede primjeri popisa glazbe.
Kazalo
Prikazuju se početna slova naziva
pjesama, albuma i sl. iz popisa.
Popis pjesama
Popis albuma
 Savjet
99 Možete promijeniti format za prikaz popisa albuma kako bi se prikazivali samo coveri
( str. 55).
Funkcije u popisu glazbe.
Za
Učinite sljedeće
Potvrdu opcije u popisu
Pritisnite tipku .
Pomak kursora prema gore ili
dolje
Pritisnite tipku /.
99 Pritisnite i zadržite tipku / za brže listanje.
Pomak kursora ulijevo/udesno
kad je prikazano kazalo
Pritisnite tipku /.
Prikaz prethodne/sljedeće stranice Pritisnite tipku /.
popisa kad nije vidljivo kazalo
Pomak kursora ulijevo/udesno
kad se prikazuju samo coveri
Pritisnite tipku /.
Povratak na prethodnu razinu
popisa
Pritisnite tipku BACK/HOME.
Ikone koje se prikazuju kad pritisnete tipku OPTION/PWR OFF
Ikona
Opis
 (Traženje)*1
Prikaz izbornika za traženje. Možete odabrati željeni način
traženja za prikaz popisa i traženje pjesama. Za detalje pogledajte "Traženje pjesama" ( str. 42).
 (Izbornik opcija)*1
Prikaz izbornika opcija. Za detalje o izborniku opcija za glazbu
pogledajte "Uporaba izbornika opcija za glazbu" ( str. 48).
 [To Playback Screen] Povratak na zaslon audioreprodukcije.
Ovisno o prikazu, te ikone se možda neće pojaviti.
*1
42
 Reprodukcija glazbe
Traženje pjesama
Kad odaberete  (traženje) u zaslonu audioreprodukcije ili u popisu audiozapisa, prikazuje se izbornik za traženje. Možete odabrati željeni način traženja u
izborniku za traženje kako biste u popisu glazbe pronašli željenu pjesmu.
Tipka OPTION/
PWR OFF
Navigacijske tipke
(Traženje)
1U zaslonu audioreprodukcije ili u popisu audiozapisa pritisnite
tipku OPTION/PWR OFF.
2Odaberite  (traženje)  željeni način traženja  željenu pjesmu.
99Odaberite neku od sljedećih opcija dok se ne prikaže popis pjesama.
Nastavlja se 
43
 Reprodukcija glazbe
Način traženja
Način
Opis
[All Songs]
Traženje pjesme iz popisa svih pjesama.
[Album]
Odabir albuma  pjesme.
[Artist]
Odabir izvođača  albuma  pjesme.
[Genre]
Odabir žanra  izvođača  albuma  pjesme.
[Release Year]
Odabir godine objavljivanja  izvođača  pjesme.
[Playlists]*2
Odabir playliste  pjesme.
[Folder]
Odabir mape  pjesme.
*1
Pri oblikovanju popisa izostavlja se "The" na početku naziva izvođača.
Playliste se kreiraju pomoću Windows Media Playera 11. Za detalje o postupku kreiranja playliste
pogledajte Help datoteku u Windows Media Playeru 11. Na uređaju se ne prikazuju coveri registrirani u playlistu.
*1
*2
 Savjet
99 Popisi [All Songs], [Album], [Artist] i [Genre] su poredani abecednim redoslijedom.
Stavke popisa [Release Year] su poredane kronološki obrnutim redoslijedom. U popisu
[Folder] su najprije prikazane mape redoslijedom naziva, zatim datoteke redoslijedom
naziva. U tom slučaju se ne razlikuju mala ili velika slova.
Pregledavanje covera radi odabira albuma (Album Scroll)
U zaslonu audioreprodukcije možete pritisnuti tipku / za listanje covera
gore/dolje i odabir albuma.
Napomena
99 Kad je [Language Learning Mode] podešen na [On], ne možete koristiti funkciju listanja
albuma ( str. 56).
1Iz izbornika Home odaberite  [Music]  željenu opciju za prikaz
zaslona reprodukcije.
2Pritisnite tipku / u zaslonu audioreprodukcije.
Pojavi se izbornik za listanje albuma.
Nastavlja se 
44
 Reprodukcija glazbe
3Pritisnite tipku / za pregledavanje covera albuma.
Slike covera poredane su prema abecednom redoslijedu naslova.
Cover
4Odaberite cover željenog albuma i zatim pritisnite tipku .
Ponovno se pojavi zaslon audioreprodukcije i počinje reprodukcija odabranog
albuma.
Za izlazak iz pregledavanja
Pritisnite tipku BACK/HOME.
 Savjet
99 Cover se prikazuje samo ako su raspoloživi pripadajući podaci. Cover možete podesiti
pomoću Windows Media Playera 11 ili drugog softvera za podešavanje covera koji omogućuje prebacivanje sadržaja. Za detalje o postupku pogledajte Help datoteku softvera ili
se obratite proizvođaču. Cover se možda neće moći prikazati, ovisno o formatu pripadajuće datoteke.
Napomena
99 Cover se prikazuje samo ako su pripadajuće informacije uključene u audiodatoteku.
99 Ovisno o formatu, cover se možda neće pojaviti.
45
 Reprodukcija glazbe
Reprodukcija glazbe na TV-u
Uređaj možete spojiti na TV radi prikaza izbornika glazbe i reprodukcije zvuka.
Možete pogledati cover i sl. na velikom zaslonu.
Prikaz zaslona audioreprodukcije i slušanje zvuka na TV-u
[TV Output(Music)]
1Spojite uređaj na TV pomoću dodatno nabavljivog video/audio
kabela (WMC-NWV10).
99Za detalje pogledajte upute za uporabu video/audio kabela.
99Ovisno o zemlji/regiji u kojoj ste kupili uređaj, video/audio kabel
(WMC-NWV10) možda neće biti raspoloživ.
Video/audio kabel (WMC-NWV10) (opcija)
2Iz izbornika Home odaberite  [Settings]  [Music Settings]  [TV
Output(Music)]  [On].
Podešavanje
Opcija
Opis
[On]
Prikaz izbornika za glazbu na TV-u spojenom na uređaj.
[Off]
Prikaz izbornika za glazbu na zaslonu uređaja. (Standardno
podešenje)
Nastavlja se 
46
 Reprodukcija glazbe
Napomena
99 Spojite li uređaj na računalo tijekom slanja signala na TV, slanje se prekida jer USB
povezivanje ima prednost pred TV izlazom.
99 Kod nekih TV prijemnika može doći do "utiskivanja" slike ako se statička slika prikazuje
na zaslonu duže vrijeme. Pogledajte upute za uporabu TV-a te izbjegavajte dugotrajan
prikaz iste slike na njemu ako je osjetljiv na to.
99 Postavka [TV Output Size] ( str. 65) utječe na izlaz videozapisa, ali ne i na izlaz izbornika
za reprodukciju glazbe.
99 Omjer duljine i širine piksela je različit kod uređaja i kod TV-a. Stoga izbornik za reprodukciju glazbe može biti malo razvučen po visini na TV-u.
99 Ovisno o pjesmi, glasnoća reprodukcije može biti niska u odnosu na emitirane TV
programe. Ako je glasnoća preslaba, pojačajte je na TV-u. Ne zaboravite je smanjiti prije
gledanja TV programa.
Promjena formata televizijskog signala [NTSC/PAL settings]
Možete odabrati izlazni videosignal uređaja. Ako je potrebno, odaberite format
signala prikladan za TV koji namjeravate spojiti.
1Iz izbornika Home odaberite  [Settings]  [Music Settings] 
[NTSC/PAL settings]  odgovarajuće podešenje za TV.
Opcija
Opis
[NTSC]
Izlaz videosignala u formatu NTSC.
[PAL]
Izlaz videosignala u formatu PAL.
47
 Reprodukcija glazbe
Brisanje pjesama
Kad brišete pjesme s uređaja, upotrijebite softver kojeg ste upotrijebili za prebacivanje pjesama ili Windows Explorer.
Za detalje o uporabi softvera pogledajte Help datoteku softvera.
Napomena
99 Sam uređaj ne može brisati pjesme bez spajanja na računalo.
48
 Reprodukcija glazbe
Uporaba izbornika opcija za glazbu
Izbornik opcija za glazbu možete pozvati pritiskom tipke OPTION/PWR OFF
u popisu glazbe ili u zaslonu audioreprodukcije. Za detalje o korištenju izbornika
opcija pogledajte  str. 16.
Stavke izbornika opcija mogu se razlikovati ovisno o izborniku iz kojeg ih
pozovete. Za podešenja i uporabu pogledajte pripadajuće stranice.
Stavke koje se prikazuju u popisu glazbe
Stavke
Opis/pripadajuća stranica
[Album Display Format]
Odabir formata za popis albuma ( str. 55).
Stavke koje se prikazuju u zaslonu audioreprodukcije
Stavke
Opis/pripadajuća stranica
[Play Mode]
Odabir načina reprodukcije ( str. 50).
[Playback Range]
Odabir raspona reprodukcije ( str. 51).
[Language Learning Mode]
Omogućuje korištenje funkcije [Quick Replay] i funkcije
A-B repeat ( str. 56).
[DPC (Speed Control)]
Podešavanje brzine reprodukcije pjesama ( str. 58).
[Equalizer]
Podešavanje kvalitete zvuka ( str. 51).
[VPT(Surround)]
Podešavanje funkcije [VPT(Surround)] ( str. 53).
[Add to Wishlist/Remove from Dodavanje pjesme na popis želja za kupnju u odgovaraWishlist]
jućem softveru./Uklanjanje pjesme s popisa želja.
[Detailed Information]
Prikazuje detaljne informacije o pjesmama, npr. vrijeme
reprodukcije, audioformat, brzina bita i naziv datoteke
( str. 49).
49
 Reprodukcija glazbe
Prikaz s detaljnim informacijama [Detailed Information]
1U zaslonu audioreprodukcije pritisnite tipku OPTION/PWR OFF za
otvaranje izbornika opcija.
2Odaberite [Detailed Information].
Prikaz detaljnih informacija
Naziv pjesme
Naziv izvođača
Naslov albuma
Žanr
Godina objavljivanja
Duljina pjesme
Kodek
Pri reprodukciji pjesama sa zaštićenim autorskim pravom prikazuje se [Secured].
Brzina (bit rate)
Pri reprodukciji pjesama s promjenjivom brzinom bita prikazuje se [VBR].
Naziv datoteke
50
 Reprodukcija glazbe
Promjena podešenja za glazbu
Za promjenu podešenja za glazbu odaberite  [Settings] u izborniku Home i
zatim odaberite [Music Settings].
Tipka BACK/HOME
[Settings]
Navigacijske tipke
Odabir načina reprodukcije [Play Mode]
Uređaj omogućuje razne načine reprodukcije, uključujući nasumičnu reproduk­
ciju i odabranu vrstu ponavljanja reprodukcije.
1Iz izbornika Home odaberite  [Settings]  [Music Settings] 
[Play Mode]  željenu vrstu reprodukcije.
Opcija (ikona)
Opis
[Normal] (bez ikone)
Pjesme unutar raspona za reprodukciju reproduciraju se
redoslijedom iz popisa pjesama. (Standardno podešenje)
[Repeat] ()
Pjesme unutar raspona za reprodukciju reproduciraju se
redoslijedom iz popisa pjesama i zatim se ponavljaju.
[Shuffle] (SHUF)
Pjesme unutar raspona za reprodukciju reproduciraju se
nasumičnim redoslijedom.
[Shuffle&Repeat]
(SHUF)
Pjesme unutar raspona za reprodukciju reproduciraju se
nasumičnim redoslijedom i zatim se ponavljaju.
[Repeat 1 Song] (1) Ponavlja se reprodukcija trenutne pjesme ili pjesme odabrane iz
popisa pjesama.
Napomena
99 Pjesme koje će se reproducirati razlikuju se ovisno o podešenjima za [Playback Range]
( str. 51).
51
 Reprodukcija glazbe
Podešavanje raspona reprodukcije [Playback Range]
Možete odabrati raspon reprodukcije za pjesme.
1Iz izbornika Home odaberite  [Settings]  [Music Settings] 
[Playback Range]  željeni raspon reprodukcije.
Opcija (ikona)
Opis
[All Range] (bez ikone) Reproducira sve pjesme iz svih popisa za odabrani način traženja.
Primjerice, započnete li reprodukciju iz popisa albuma, reproducirat će se svi albumi s uređaja.
[Selected Range] ()
Reprodukcija pjesama samo iz popisa u kojem je reprodukcija
započeta. (Standardna podešenja)
Primjerice, započnete li reprodukciju iz popisa albuma, reproducirat će se samo pjesme iz tog albuma.
Podešavanje kvalitete zvuka [Equalizer]
Možete podesiti kvalitetu zvuka prema vrsti glazbe i sl.
1Iz izbornika Home odaberite  [Settings]  [Music Settings] 
[Equalizer]  željeno podešenje ekvilizatora.
Opcija (ikona)
Opis
[None] (bez ikone)
Bez efekata. (Standardno podešenje)
[Heavy] (
Naglašava visoke i niske tonove za snažniji zvuk.
)
[Pop] (
)
Naglašava srednje tonove, idealne za vokale.
[Jazz] (
)
Naglašava visoke i niske tonove za življi zvuk.
[Unique] (
)
Naglašava visoke i niske frekvencije kako bi se i tihi zvukovi
mogli lako čuti.
[Custom 1] (
)
[Custom 2] (
)
Korisnička podešenja zvuka gdje možete zasebno podesiti svaki
frekvencijski opseg. Potražite detalje na  str. 52.
Napomena
99 Ako vaša vlastita podešenja pohranjena kao [Custom 1] i [Custom 2] proizvode drukčije
razine glasnoće od drugih podešenja, možda ćete trebati ručno podesiti glasnoću kako
biste to ispravili.
99 Podešenje za [Equalizer] ne primjenjuje se na zvuk videozapisa, FM radija, video podcasta
ili vanjskog audio ulaza.
Nastavlja se 
52
 Reprodukcija glazbe
Podešavanje kvalitete zvuka
Možete pohraniti vrijednost za CLEAR BASS (basovi) i 5 frekvencija ekvilizatora
kao [Custom 1] ili [Custom 2].
1Iz izbornika Home odaberite  [Settings]  [Music Settings] 
[Equalizer]  [Custom 1] ili [Custom 2].
2Tipkama / odaberite CLEAR BASS ili podešenje frekvencijskog
raspona i tipkama / podesite razinu podešenja te zatim pritisnite
tipku  za potvrdu.
Ponovno se pojavi izbornik [Music Settings].
99CLEAR BASS se može podesiti na bilo koju od 4 razine zvuka, a 5 frekven­
cijskih raspona može se podesiti na bilo koju od 7 razina zvuka.
99Nakon podešavanja razine pritisnite tipku  za potvrdu. Pritisnite li
tipku BACK/HOME prije potvrde podešavanja, postavka će se poništiti.
Napomena
99 Podešenje za [Equalizer] ne primjenjuje se na zvuk videozapisa, FM radija, video podcasta
ili vanjskog audio ulaza.
53
 Reprodukcija glazbe
Podešavanje surround zvuka [VPT(Surround)]
Možete po želji podesiti surround zvuk pomoću funkcije VPT*1 (Surround)
kako biste obogatili kvalitetu reprodukcije zvuka. Osjećaj realizma poboljšava
se redoslijedom [Studio]  [Live]  [Club]  [Arena] (najnaglašenije).
1Iz izbornika Home odaberite  [Settings]  [Music Settings] 
[VPT(Surround)]  željeno podešenje za VPT (Surround).
Opcija (ikona)
Opis
[None] (bez ikone)
[VPT(Surround)] postavka nije uključena. (Standardno
podešenje)
[Studio] (
Stvara zvučni efekt tonskog studija.
[Live] (
)
)
[Club] (
Stvara zvučni efekt koncertne dvorane.
)
Stvara zvučni efekt plesne dvorane.
[Arena] (
)
Stvara zvučni efekt stadiona.
[Matrix] (
)
Reproducira dodatan surround efekt i stvara prirodan, a ipak
obogaćen zvuk.
[Karaoke] (
)
Reproducira zvuk kakav se čuje na pozornici, s potisnutim
vokalima i dodanim surround efektom glazbi.
VPT je kratica od Virtual Phone Technology, tehnologija obrade zvuka koju je razvila tvrtka Sony.
*1
Napomena
99 Podešenje za [VPT(Surround)] ne primjenjuje se na zvuk videozapisa, FM radija, video
podcasta ili vanjskog audio ulaza.
54
 Reprodukcija glazbe
Funkcija DSEE (Sound Enhance) [DSEE(Sound Enhance)]
Uključenje funkcije [DSEE(Sound Enhance)]*1 omogućuje bogatiji i prirodniji
zvuk kvalitete gotovo jednake izvornom zvuku.
1Iz izbornika Home odaberite  [Settings]  [Music Settings] 
[DSEE(Sound Enhance)]  željeno podešenje za DSEE (Sound Enhance).
Opcija
Opis
[On]
Funkcija [DSEE(Sound Enhance)]*1 je uključena i reproducira
zvuk prirodno proširen skoro na kvalitetu izvornog zvuka.
[Off]
Funkcija [DSEE(Sound Enhance)] je isključena i reproducira se
normalni zvuk. (Standardno podešenje)
DSEE, što je kratica od Digital Sound Enhancement Engine, je tehnologija koju je razvila tvrtka
Sony, a namijenjena je poboljšanju kvalitete zvuka komprimiranih audiodatoteka pomoću obnavljanja high-range zvuka uklonjenog postupkom kompresije.
*1
Napomena
99 Podešenje za [DSEE(Sound Enhance)] ne primjenjuje se na zvuk videozapisa, FM radija,
video podcasta ili vanjskog audio ulaza.
99 Funkcija [DSEE(Sound Enhance)] ne radi pri reprodukciji audiozapisa koji nije komprimiran i kod visoke brzine prijenosa bez gubitka visokih tonova
99 Funkcija [DSEE(Sound Enhance)] neće raditi u slučaju pjesama s vrlo malom brzinom
bita.
Clear Stereo zvuk [Clear Stereo]
[Clear Stereo] omogućuje posebno digitalno podešavanje lijevog i desnog kanala
zvuka.
1Iz izbornika Home odaberite  [Settings]  [Music Settings] 
[Clear Stereo]  željeno podešenje za Clear Stereo.
Opcija
Opis
[On]
Funkcija [Clear Stereo] je uključena kad se upotrebljavaju priložene slušalice.
[Off]
Funkcija [Clear Stereo] je isključena i reproducira se normalni
zvuk. (Standardno podešenje)
Napomena
99 Podešenje za [Clear Stereo] ne primjenjuje se na zvuk videozapisa, FM radija, video
podcasta ili vanjskog audio ulaza.
99 Funkcijom [Clear Stereo] postiže se najbolji efekt kod korištenja isporučenih slušalica.
Kod ostalih slušalica efekta možda uopće neće biti. U tom slučaju podesite [Clear Stereo]
na [Off].
55
 Reprodukcija glazbe
Podešavanje razine glasnoće [Dynamic Normalizer]
Možete odabrati smanjivanje glasnoće između audiozapisa. Uz ovu postavku, kod
slušanja albuma uz reprodukciju slučajnim redoslijedom, glasnoća se smanjuje
na prijelazu između audiozapisa kako bi se smanjila razlika u glasnoći snimanja.
1Iz izbornika Home odaberite  [Settings]  [Music Settings] 
[Dynamic Normalizer]  željeno podešenje za Dynamic Normalizer.
Opcija
Opis
[On]
Svodi razliku u glasnoći između audiozapisa na najmanju
moguću mjeru.
[Off]
Reprodukcija zapisa izvodi se s originalnom glasnoćom kao kod
prijenosa. (Standardno podešenje)
Napomena
99 Podešenje za [Dynamic Normalizer] ne primjenjuje se na zvuk videozapisa, FM radija,
video podcasta ili vanjskog audio ulaza.
Odabir formata za prikaz albuma [Album Display Format]
Možete odabrati format prikaza albuma.
1Iz izbornika Home odaberite  [Settings]  [Music Settings] 
[Album Display Format]  željeno podešenje za Album Display
Format.
Opcija
[Title & Cover Art] (Standardno podešenje)
[Cover Art Only]
Zaslon
 Savjet
99 Cover albuma se ne prikazuje ako nema pripadajućih informacija za album. Cover albuma
možete podesiti u Windows Media Playeru 11. Za detalje o postupku pogledajte Help
datoteku Windows Media Playera 11. Uređaj ne prikazuje cover dodijeljen playlistama.
56
Uporaba funkcije Language Learning
Uporaba funkcije Language Learning
Podesite li [Language Learning Mode] na [On], možete koristiti funkciju
[Quick Replay] i funkciju A-B repeat. Ovo poglavlje također objašnjava funkciju
podešavanja brzine reprodukcije.
 Savjet
99 Brzinu reprodukcije možete podešavati neovisno o tome je li [Language Learning Mode]
podešen na [On] ili [Off] ( str. 58).
99 Podesite li [Language Learning Mode] na [On], možete također koristiti funkciju [Quick
Replay] i funkciju A-B repeat u zaslonu audioreprodukcije za podcaste ( str. 73). Podešenje za [DPC (Speed Control)] također utječe na brzinu reprodukcije audio podcasta.
Aktiviranje funkcije Language Learning
1Iz izbornika Home odaberite  [Settings]  [Music Settings] 
[Language Learning Mode]  [On].
Opcija
Opis
[On]
Funkcija [Language Learning Mode] je uključena i možete koristiti funkciju [Quick Replay] i funkciju A-B repeat.
[Off]
Isključuje [Language Learning Mode]. (Standardno podešenje)
Napomena
99 Kad je [Language Learning Mode] podešen na [On], tipke / primjenjive su na funkciju
učenja jezika i ne možete koristiti funkciju listanja albuma ( str. 43).
Zaslon audioreprodukcije s aktiviranom funkcijom za učenje jezika
Upute za uporabu
Dio A-B
Točka A Točka B
57
Uporaba funkcije Language Learning
Kratki prijelaz unatrag [Quick Replay]
Pri reprodukciji zvuka možete prijeći oko 3 sekunde unatrag i ponovno poslušati
taj dio.
1Pritisnite tipku  pri reprodukciji u zaslonu audioreprodukcije.
 Savjet
99 Kad podesite točku A (početna točka za A-B repeat), reprodukcija će se vratiti na točku
A pritisnete li tipku  unutar 3 sekunde od točke A.
Ponavljanje željenog odsječka (A-B Repeat)
Možete ponavljati reprodukciju željenog odsječka audiozapisa.
1Pritisnite tipku  za određivanje početne točke za A-B repeat.
Prikazuje se indikator točke A (početna točka za A-B repeat). Ponavlja se
reprodukcija dijela od točke A do kraja pjesme.
2Pritisnite tipku  za određivanje završne točke za A-B repeat.
Prikazuje se indikator točke B (završna točka za A-B repeat). Ponavlja se
reprodukcija dijela od točke A do točke B.
Napomena
99 Između točaka A i B stavite razmak duži od 1 sekunde. Pritisnete li tipku  unutar 1
sekunde od točke A, ne možete podesiti točku B.
Funkcije pri A-B ponavljanju reprodukcije
Tijekom A-B ponavljanja reprodukcije možete aktivirati pauzu, nastaviti repro­
dukciju od mjesta zaustavljanja, prelaziti naprijed/natrag i koristiti [Quick
Replay] kao obično ( str. 40). Osim toga, možete izvoditi sljedeće postupke.
Za
Učinite sljedeće
Povratak na točku A.
Pritisnite tipku .
Prelazak na točku B i izlazak iz A-B
ponavljanja reprodukcije
Pritisnite tipku .
Izlazak iz A-B ponavljanja reprodukcije Pritisnite tipku .
58
Uporaba funkcije Language Learning
Podešavanje brzine reprodukcije (DPC)
Pomoću funkcije DPC (Digital Pitch Control) možete brzinu reprodukcije
podesiti na željenu vrijednost između pola i dvostruke brzine normalne repro­
dukcije. Zahvaljujući funkciji digitalnog procesiranja, tonovi zvuka će se
reproducirati normalno.
 Savjet
99 Brzinu reprodukcije možete podešavati neovisno o podešenju za [Language Learning
Mode].
99 Podešenje za [DPC (Speed Control)] također utječe na brzinu reprodukcije audio podcasta
( str. 73).
1Iz izbornika Home odaberite  [Settings]  [Music Settings] 
[DPC (Speed Control)]  željeno podešenje.
Opcija
Opis
[x0.5]
Reprodukcija polovinom normalne brzine.
[x0.75]
Reprodukcija 0,75% normalne brzine.
[x0.9]
Reprodukcija 0,9% normalne brzine.
[Off]
Reprodukcija normalnom brzinom. (Standardno podešenje)
[x1.1]
Reprodukcija 1,1x normalne brzine.
[x1.25]
Reprodukcija 1,25x normalne brzine.
[x1.5]
Reprodukcija 1,5x normalne brzine.
[x1.75]
Reprodukcija 1,75x normalne brzine.
[x2.0]
Reprodukcija dvostrukom brzinom.
59

Reprodukcija videozapisa
Reprodukcija videozapisa [Videos]
Za reprodukciju videozapisa odaberite  [Videos] u izborniku Home za
prikaz zaslona [Videos].
[Videos]
Tipka BACK/HOME
Navigacijske tipke
1Iz izbornika Home odaberite  [Videos].
Pojavi se izbornik [Videos].
99Možete odabrati željeni način traženja za prikaz popisa videozapisa i
traženje videozapisa. Za detalje pogledajte "Način traženja" u "Traženje
videozapisa" ( str. 62).
2Odaberite željenu opciju  željeni videozapis.
Pojavi se zaslon videoreprodukcije i počinje reprodukcija videozapisa.
99Odaberite opcije dok se ne prikaže popis videozapisa.
99Za detalje o rukovanju zaslonom videoreprodukcije pogledajte "Zaslon
videoreprodukcije" ( str. 60).
 Savjet
99 Kad je opcija [On-Hold Display] podešena na [No], možete isključiti zaslon kako biste
slušali samo zvuk tako što ćete aktivirati preklopku HOLD tijekom videoreprodukcije.
Tim postupkom možete smanjiti potrošnju radi i produžiti trajanje baterije.
99 Popis videozapisa možete organizirati prema datumu prebacivanja ili prema naslovu
videozapisa ( str. 71).
99 Možete podesiti JPEG datoteke za sličice videozapisa. Kod prikaza popisa videozapisa
možete vidjeti sličice (umanjene slike za prikaz u popisu) za videodatoteke u uređaju.
Sličice kreirajte na računalu pridržavajući se sljedećih pravila:
–– Datoteka sličice treba biti u formatu JPEG.
–– Slika treba imati dimenzije od 160 točaka vodoravno  120 točaka okomito.
–– Datoteka treba imati jednak naziv kao pripadajući videozapis, ali ekstenziju ".jpg".
–– Sličica i pripadajući videozapis trebaju se staviti u istu mapu na uređaju.
99 Uređaj može reproducirati videozapis veličine do 720  480. Za detalje pogledajte poglavlje
"Tehnički podaci" ( str. 160).
60

Reprodukcija videozapisa
Zaslon videoreprodukcije
Informacije
Ukupno vrijeme
Skala tijeka
Proteklo vrijeme
Funkcije u zaslonu videoreprodukcije
Dok uređaj reproducira videozapis u pejzažnoj orijentaciji, tipke / i tipke
/ zamjenjuju funkcije. Pri reprodukciji videozapisa s uređaja na TV-u
( str. 64), navigacijske tipke rade u normalnoj portretnoj orijentaciji.
Za (indikator na zaslonu)
Učinite sljedeće
Reprodukciju ()/pauzu ()*1
Pritisnite tipku .
Pretraživanje prema naprijed ()/ Pritisnite i zadržite tipku /.*2
natrag ()
Pretraživanje prema naprijed ()/ Pritisnite i zadržite tipku / tijekom pauze.
natrag () tijekom pauze*3
Pritisnite tipku  (prethodno)/ (sljedeće).
Prelazak na prethodnu scenu*4 ili
poglavlje ()/prelazak na sljedeću
scenu ili poglavlje ()
Kratki prelazak unaprijed/unatrag
Pritisnite tipku / tijekom pauze.
Povratak na prikaz popisa.
Pritisnite tipku BACK/HOME.
Ako tijekom pauze ne izvedete nikakvu funkciju neko vrijeme, uređaj automatski prelazi u pripravno stanje.
*2
Brzina ubrzane reprodukcije unaprijed mijenja se kroz 3 razine dok pritišćete tipku  (1
(10), 2 (30), 3 (100)). Također se brzina ubrzane reprodukcije unatrag mijenja kroz
3 razine dok pritišćete tipku  (1 (10), 2 (30), 3 (100)). Otpustite tipku / za
prekid postupka i nastavak normalne reprodukcije.
*3
Brzina pretraživanja prema naprijed/natrag iz pauze razlikuje se ovisno o duljini videozapisa.
*4
Ako videozapis sadržava samo jedno poglavlje, mjesto reprodukcije pomiče se u koracima po 5 minuta.
*1
Ikone koje se prikazuju kad pritisnete tipku OPTION/PWR OFF
Ikona
Opis
 (Traženje)
Prikaz izbornika za traženje. Možete odabrati željeni način traženja
za prikaz popisa i traženje videozapisa. Za detalje pogledajte "Traženje videozapisa" ( str. 62).
 (Izbornik
opcija)
Prikaz izbornika opcija. Za detalje o izborniku opcija za videozapise
pogledajte "Uporaba izbornika opcija za videozapise" ( str. 67).
У [Scene Scroll]
Prikaz zaslona za listanje scena. Možete pregledavati scene ili poglavlja
listanjem sličica*1 na zaslonu kako biste odabrali željenu scenu. Za
detalje pogledajte "Pregledavanje scena (Scene Scroll)" ( str. 62).
Sličica je umanjena slika jedne scene videozapisa.
*1
61

Reprodukcija videozapisa
Popis videozapisa
Slijedi primjer popisa videozapisa.
Ikona reprodukcije
Ikona novog
Ikone videozapisa
U dijelu s videozapisom prikazuju se sljedeće ikone.
Ikona
Opis
(Ikona novog)
Pokazuje da videozapis još niste reproducirali.
(Ikona reprodukcije) Pokazuje da se videozapis trenutno reproducira.
Funkcije u popisu videozapisa.
Za
Učinite sljedeće
Odabir opcije
Pritisnite tipku .
Pomak kursora prema gore ili dolje
Pritisnite tipku /.
99 Pritisnite i zadržite tipku / za brže listanje.
Prikaz prethodne/sljedeće stranice
popisa
Pritisnite tipku /.
Povratak na prethodnu razinu popisa Pritisnite tipku BACK/HOME.
Ikone koje se prikazuju kad pritisnete tipku OPTION/PWR OFF
Ikona
Opis
 (Traženje)*1
Prikaz izbornika za traženje. Možete odabrati željeni način traženja za prikaz popisa i traženje videozapisa. Za detalje
pogledajte "Traženje videozapisa" ( str. 62).
 (Izbornik opcija)*1
Prikaz izbornika opcija. Za detalje o izborniku opcija za videozapise pogledajte "Uporaba izbornika opcija za videozapise"
( str. 67).
 [To Playback
Screen]
Povratak na zaslon videoreprodukcije.
Ovisno o prikazu, te ikone se možda neće pojaviti.
*1
62

Reprodukcija videozapisa
Traženje videozapisa
Kad odaberete  (traženje) u zaslonu videoreprodukcije ili u popisu, prikazuje
se izbornik za traženje. Možete odabrati željeni način traženja u izborniku za
traženje kako biste u popisu videozapisa pronašli željeni videozapis.
Tipka OPTION/
PWR OFF
Navigacijske tipke
(Traženje)
1U zaslonu videoreprodukcije ili u popisu pritisnite tipku OPTION/
PWR OFF.
2Odaberite  (traženje)  željeni način traženja  željeni videozapis.
Pojavi se zaslon videoreprodukcije i počinje reprodukcija videozapisa.
99Odaberite neku od sljedećih opcija dok se ne prikaže popis videozapisa.
Način traženja
Način
Opis
[All Videos]
Traženje videozapisa iz popisa videozapisa.
[VIDEO]
Odabir mape  videozapisa.
Pregledavanje scena (Scene Scroll)
Možete prikazati sličice*1 kako biste odabrali scenu ili poglavlje za reprodukciju.
Sličica je umanjena slika jedne scene videozapisa.
*1
Nastavlja se 
63

Reprodukcija videozapisa
1U zaslonu videoreprodukcije pritisnite tipku OPTION/PWR OFF.
2Odaberite У [Scene Scroll].
Pojavi se izbornik za listanje scena.
3Pritisnite tipku / za listanje slika.
Podešenje intervala scena
Možete odabrati intervale scena koje se prikazuju kao sličice.
Interval možete podesiti na [15 Sec], [30 Sec], [1 Min], [2 Min] ili [5 Min].
Pritisnite tipku / za odabir željenog intervala.
4Odaberite željenu sliku i pritisnite tipku  za potvrdu.
Ponovno se pojavi zaslon videoreprodukcije i reprodukcija počinje od
početa odabrane scene.
 Savjet
99 Sličice koristite kao orijentaciju (jer svaka sličica može odstupati od točnog vremenskog
intervala).
Za izlazak iz pregledavanja
Pritisnite tipku BACK/HOME.
64

Reprodukcija videozapisa
Reprodukcija videozapisa na TV-u
Uređaj možete spojiti na TV radi prikaza videozapisa i reprodukcije zvuka.
Možete pogledati videozapise na većem zaslonu.
Prikaz videozapisa na TV-u [TV Output(Video)]
Napomena
99 Prije prikazivanja videozapisa na TV-u, podesite [TV Output Size] u skladu s TV-om
( str. 65).
1Spojite uređaj na TV pomoću dodatno nabavljivog video/audio
kabela (WMC-NWV10).
99Za detalje pogledajte upute za uporabu video/audio kabela.
99Ovisno o zemlji/regiji u kojoj ste kupili uređaj, video/audio kabel
(WMC-NWV10) možda neće biti raspoloživ.
Video/audio kabel (WMC-NWV10) (opcija)
2Iz izbornika Home odaberite  [Settings]  [Video Settings] 
[TV Output(Video)]  [On].
Podešavanje
Opcija
Opis
[On]
Prikaz videozapisa na TV-u spojenom na uređaj.
[Off]
Prikaz videozapisa na zaslonu uređaja. (Standardno podešenje)
Napomena
99 Na zaslonu TV-a se možda neće vidjeti vanjski rubovi slike videozapisa.
99 Na zaslonu TV-a prikazuje se samo videozapis. Informacije poput poruka uređaja i sl.
prikazuju se na zaslonu uređaja.
99 Na TV-u ne možete prikazivati video podcaste s uređaja.
99 Pri reprodukciji videozapisa s uređaja na TV-u, navigacijske tipke koristite u normalnoj
(portretnoj) orijentaciji ( str. 60).
99 Kod prikaza videozapisa na TV-u ne možete pozvati izbornik opcija. Prije korištenja izbor­
nika opcija zaustavite videoreprodukciju i pritisnite tipku BACK/HOME za povratak u
popis sadržaja.
99 Kad je [TV Output (Video)] podešen na [On], zaštićeni videozapisi se možda neće moći
reproducirati. Podesite opciju na [Off] kako biste ih mogli reproducirati na zaslonu uređaja.
99 Ovisno o videozapisu, glasnoća reprodukcije može biti niska u odnosu na emitirane TV
programe. Ako je glasnoća preslaba, pojačajte je na TV-u. Ne zaboravite je smanjiti prije
gledanja TV programa.
65

Reprodukcija videozapisa
Odabir formata zaslona TV-a [TV Output Size]
Odaberite [16:9] ili [4:3], ovisno o TV-u koji namjeravate spojiti.
1Iz izbornika Home odaberite  [Settings]  [Video Settings]  [TV
Output Size]  odgovarajuće podešenje za TV.
Opcija
Opis
[16:9]
Slika videozapisa je podešena za široki zaslon (16:9).
[4:3]
Slika videozapisa je podešena za normalan zaslon (4:3).
(Standardno podešenje)
Promjena formata televizijskog signala [NTSC/PAL settings]
Možete odabrati izlazni videosignal uređaja. Ako je potrebno, odaberite format
signala prikladan za TV koji namjeravate spojiti.
1Iz izbornika Home odaberite  [Settings]  [Video Settings] 
[NTSC/PAL settings]  željeno podešenje.
Opcija
Opis
[NTSC]
Izlaz videosignala u formatu NTSC.
[PAL]
Izlaz videosignala u formatu PAL.
66

Reprodukcija videozapisa
Brisanje videozapisa
Možete izbrisati videozapise iz uređaja.
Brisanje videozapisa koji se trenutno reproducira
1U zaslonu videoreprodukcije pritisnite tipku OPTION/PWR OFF za
otvaranje izbornika opcija.
2Odaberite [Delete Video]  [Yes].
Videozapis će se izbrisati.
Brisanje videozapisa odabirom iz popisa
1U popisu videozapisa pritisnite tipku OPTION/PWR OFF za otvaranje
izbornika opcija.
2Odaberite [Delete Video]  videozapis koji namjeravate izbrisati 
[Yes].
Videozapis će se izbrisati.
 Savjet
99 Pri odabiru videozapisa koji želite izbrisati, možete pritisnuti tipku BACK/HOME za
poništenje brisanja i povratak na prethodni prikaz popisa.
67

Reprodukcija videozapisa
Uporaba izbornika opcija za videozapise
Izbornik opcija za videozapise možete pozvati pritiskom tipke OPTION/PWR
OFF u popisu videozapisa ili u zaslonu videoreprodukcije. Za detalje o korištenju
izbornika opcija pogledajte  str. 16.
Stavke izbornika opcija mogu se razlikovati ovisno o izborniku iz kojeg ih
pozovete. Za podešenja i uporabu pogledajte pripadajuće stranice.
Stavke koje se prikazuju u popisu videozapisa
Stavke
Opis/pripadajuća stranica
[Order of Video List]
Popis videozapisa se organizira prema naslovu video­
zapisa ( str. 71).
[TV Output]
Prikaz videozapisa na TV-u ( str. 64).
[NTSC/PAL settings]
Odabir formata TV signala ( str. 65).
[TV Output Size]
Odabir veličine TV zaslona ( str. 65).
[Delete Video]
Brisanje videozapisa ( str. 66).
Stavke koje se prikazuju u zaslonu videoreprodukcije
Stavke
Opis/pripadajuća stranica
[Zoom Settings]
Podešavanje funkcije zumiranja ( str. 68).
[Brightness]
Podešavanje svjetline zaslona ( str. 104).
[On-Hold Display]
Omogućuje isključivanje video zaslona kad je uređaj
zaključan ( str. 71).
[Detailed Information]
Prikazuje informacije o datoteci, primjerice veličinu
datoteke, razlučivost, format kompresije slike/zvuka,
naziv datoteke, itd.
[Delete Video]
Brisanje videozapisa s uređaja ( str. 66).
68

Reprodukcija videozapisa
Promjena podešenja za videozapise
Za promjenu podešenja za videozapise, odaberite  [Settings] u izborniku
Home i zatim odaberite [Video Settings].
Tipka BACK/HOME
[Settings]
Navigacijske tipke
Podešavanje funkcije zumiranja [Zoom Settings]
Možete zumirati videozapis kojeg trenutno reproducirate. Kad se videozapis
reproducira na televizoru, povećava se u skladu s podešenjem [TV Output Size]
( str. 64, 65).
1Iz izbornika Home odaberite  [Settings]  [Video Settings] 
[Zoom Settings]  željeno podešenje zumiranja.
Nastavlja se 
69

Reprodukcija videozapisa
Opcija
Opis
[Auto]
Mijenja se veličina slike videozapisa u skladu s formatom područja za
prikaz, uz zadržavanje originalnog formata slike (standardno podešenje).
Kad se prikazuje 16:9 (široka) slika na 4:3 televizoru, pri vrhu i dnu
zaslona su prikazane crne trake. Kad se prikazuje 4:3 slika na televizoru
sa širokim zaslonom, s desne i lijeve strane zaslona su prikazane crne
trake.
Uređaj
16:9 izvor
4:3 izvor
16:9 izvor
4:3 izvor
4:3 televizor
Televizor sa širokim zaslonom
16:9 izvor
4:3 izvor
Nastavlja se 
70

Reprodukcija videozapisa
Opcija
Opis
[Full]
Mijenja se veličina slike videozapisa kako bi se popunilo područje za
prikaz, uz zadržavanje formata slike.
Kad se prikazuje 16:9 (široka) slika na 4:3 televizoru, lijeva i desna
strana slike su odrezane. Kad se prikazuje 4:3 slika na televizoru sa
širokim zaslonom, gornja i donja strana slike su odrezane.
Uređaj
16:9 izvor
4:3 izvor
16:9 izvor
4:3 izvor
4:3 televizor
Televizor sa širokim zaslonom
16:9 izvor
4:3 izvor
99 Iscrtana linija predstavlja originalnu veličinu slike.
[Off]
Veličina slike se ne mijenja i prikazuje se u originalnoj razlučivosti.
Ako je razlučivost videozapisa prevelika, lijeva, desna, gornja i donja
strana slike će se odrezati. Ako je razlučivost videozapisa premala,
s lijeve, desne, gornje i donje strane zaslona biti će prikazane crne
trake.
71

Reprodukcija videozapisa
Reproduciranje samo zvuka videozapisa [On-Hold Display]
Možete podesiti isključenje video zaslona kad je uređaj isključen, te uživati samo
u zvuku videozapisa.
Ukoliko podesite ovu opciju na [No], štedite bateriju i omogućujete njen dulji
vijek trajanja.
1Iz izbornika Home odaberite  [Settings]  [Video Settings] 
[On-Hold Display]  željeno podešenje za prikaz zaslona.
Opcija
Opis
[Yes]
Kad je uređaj zaključan, tipke su deaktivirane, a videozapisi se normalno reproduciraju. (Standardno podešenje)
[No]
Kad je uređaj zaključan, tipke su deaktivirane i zaslon se
isključi, a zvuk trenutnog videozapisa se reproducira.
Razvrstavanje popisa videozapisa [Order of Video List]
Omogućuje organiziranje popisa videozapisa prema datumu ili prema naslovu.
1Iz izbornika Home odaberite  [Settings]  [Video Settings]  [Order
of Video List]  željeno podešenje za organiziranje videozapisa.
Opcija
Opis
[Date/Time (Oldest)]
Organizira popis videozapisa prema datumu prijenosa/
snimanja uzlaznim redoslijedom.
[Date/Time (Newest)]
Organizira popis videozapisa prema datumu prijenosa/
snimanja silaznim redoslijedom. (Standardno podešenje)
[Title (A>Z)]
Organizira popis videozapisa prema naslovu uzlaznim
redoslijedom.
[Title (Z>A)]
Organizira popis videozapisa prema naslovu silaznim
redoslijedom.
72
Ń Uživanje u podcast sadržajima
Reprodukcija podcast sadržaja [Podcast]
Za reprodukciju podcasta, odaberite Ń [Podcasts] u izborniku Home za prikaz
zaslona [Podcast List].
Tipka BACK/HOME
Navigacijske tipke
[Podcasts]
Što je to podcast?
"Podcast" je skupina audio ili video datoteka koje su objavljene na internetu.
Datoteke, koje se nazivaju epizode, mogu se automatski preuzeti na računalo
koristeći RSS, kako bi se mogle reproducirati. Mnogi portali s vijestima, korpo­
racije i pojedinci objavljuju podcastove koristeći RSS. Možete se pretplatiti na
podcast pomoću vašeg računala. Čim se najnovije epizode dodaju podcastu,
možete ih preuzeti na vaše računalo. Nakon preuzimanja ih možete prenijeti na
uređaj pomoću Windows Explorera ili aplikacije Content Transfer te ih reproducirati na uređaju.
Reprodukcija podcast sadržaja
1Iz izbornika Home odaberite Ń [Podcasts]  željeni podcast 
željenu epizodu.
Prikaže se zaslon za reprodukciju podcast sadržaja.
Napomena
99 Epizode podcasta ne možete reproducirati kontinuirano.
 Savjet
99 Podesite li [Language Learning Mode] na [On], možete koristiti funkciju [Quick Replay]
i funkciju A-B repeat u zaslonu audioreprodukcije za podcaste ( str. 56). Podešenje za
[DPC (Speed Control)] također utječe na brzinu reprodukcije audio podcasta ( str. 58).
73
Ń Uživanje u podcast sadržajima
Zaslon za reprodukciju podcast sadržaja
Zaslon za reprodukciju glazbe
Informacije
Naziv epizode
Naziv izvođača
Naziv podcasta
Proteklo vrijeme
Ukupno vrijeme
Skala tijeka
Funkcije u zaslonu za reprodukciju glazbe
Za (indikator na zaslonu)
Učinite sljedeće
Reprodukciju ()/pauzu ()*1
Pritisnite tipku .
Pretraživanje prema naprijed ()/ Pritisnite i zadržite tipku /.
natrag ()
Prijelaz na početak epizode*2
Pritisnite tipku /.
Povratak na prikaz popisa.
Pritisnite tipku BACK/HOME.
Ako tijekom pauze ne izvedete nikakvu funkciju neko vrijeme, uređaj automatski prelazi u pripravno stanje.
*2
Obje / tipke omogućuju prijelaz na početak epizode. Za reprodukciju sljedeće epizode, pritisnite
tipku BACK/HOME za prikaz popisa epizoda i odaberite željenu epizodu.
*1
Nastavlja se 
74
Ń Uživanje u podcast sadržajima
Zaslon videoreprodukcije
Informacije
Ukupno vrijeme
Skala tijeka
Proteklo vrijeme
Funkcije u zaslonu videoreprodukcije
Dok uređaj reproducira videozapis u pejzažnoj orijentaciji, tipke / i tipke
/ zamjenjuju funkcije.
Za (indikator na zaslonu)
Učinite sljedeće
Reprodukciju ()/pauzu ()*1
Pritisnite tipku .
Pretraživanje prema naprijed ()/ Pritisnite i zadržite tipku /.*4
natrag ()*2*3
Pretraživanje prema naprijed ()/ Pritisnite i zadržite tipku / tijekom pauze.
natrag () tijekom pauze*5
Prelazak na prethodnu scenu*6 ()/ Pritisnite tipku  (prethodno)/ (sljedeće).
prelazak na sljedeću scenu ()
Kratki prelazak unatrag/unaprijed
Pritisnite tipku / tijekom pauze.
Povratak na prikaz popisa.
Pritisnite tipku BACK/HOME.
Ako tijekom pauze ne izvedete nikakvu funkciju neko vrijeme, uređaj automatski prelazi u pripravno
stanje.
*2
Ako pretražite do kraja epizode, reprodukcija se pauzira. Ako pretražite sve do početka epizode
tijekom reprodukcije, reprodukcija se automatski ponovno pokreće. Ako pretražite sve do početka
epizode tijekom pauze, reprodukcija ostaje pauzirana.
*3
Ove tipke može neće raditi na način opisan iznad, ovisno o epizodi.
*4
Brzina ubrzane reprodukcije unaprijed mijenja se kroz 3 razine dok pritišćete tipku  (1
(10), 2 (30), 3 (100)). Također se brzina ubrzane reprodukcije unatrag mijenja kroz
3 razine dok pritišćete tipku  (1 (10), 2 (30), 3 (100)). Otpustite tipku / za
prekid postupka i nastavak normalne reprodukcije.
*5
Brzina pretraživanja prema naprijed/natrag iz pauze razlikuje se ovisno o duljini videozapisa.
*6
Ako videozapis sadržava samo jedno poglavlje, mjesto reprodukcije pomiče se u koracima po 5 minuta.
*1
Ikone koje se prikazuju kad pritisnete tipku OPTION/PWR OFF
Ikona
Opis
 (Izbornik opcija)
Prikaz izbornika opcija. Za detalje o izborniku opcija za
podcastove, pogledajte "Uporaba izbornika opcija za podcast
sadržaje" ( str. 79).
У [Scene Scroll]*1
Prikaz zaslona za listanje scena. Možete pregledavati scene ili
poglavlja listanjem sličica*2 na zaslonu kako biste odabrali željenu
scenu. Za detalje pogledajte "Pregledavanje scena (Scene Scroll)"
( str. 62).
Scene Scroll ikona prikazuje se samo u zaslonu za reproduciranje videozapisa.
Sličica je umanjena slika jedne scene videozapisa.
*1
*2
75
Ń Uživanje u podcast sadržajima
Popis epizoda
Epizode u popisu epizoda prikazane su abecednim redom.
Naziv podcasta
Ikona reprodukcije
Ikona audio zapisa
Ikona nove stavke
Ikona videozapisa
Ikone epizoda
U dijelu s epizodom prikazuju se sljedeće ikone.
Ikona
Opis
 (Ikona audio zapisa)
Označava da se radi o audio epizodi.
 (Ikona videozapisa)
Označava da se radi o video epizodi.
(Ikona nove stavke) Označava da ova epizoda još nije reproducirana.
(Ikona reprodukcije)
Označava da se epizoda trenutno reproducira.
Funkcije u popisu epizoda.
Za (indikator na zaslonu)
Učinite sljedeće
Odabir stavke
Pritisnite tipku .
Pomak kursora prema gore ili dolje
Pritisnite tipku /.
99 Pritisnite i zadržite tipku / za brže listanje.
Prikaz prethodne/sljedeće stranice
popisa
Pritisnite tipku /.
Povratak na zaslon [Podcast List]
Pritisnite tipku BACK/HOME.
Ikone koje se prikazuju kad pritisnete tipku OPTION/PWR OFF
Ikona
Opis
 (Izbornik opcija)
Prikaz izbornika opcija. Za detalje o izborniku opcija za
podcastove, pogledajte "Uporaba izbornika opcija za podcast
sadržaje" ( str. 79).
 [To Playback Screen] Povratak na zaslon za reprodukciju podcast sadržaja.
76
Ń Uživanje u podcast sadržajima
Popis podcast sadržaja
Podcast sadržaji u popisu [Podcast List] prikazani su abecednim redom.
Funkcije u popisu [Podcast List]
Za (indikator na zaslonu)
Učinite sljedeće
Odabir stavke
Pritisnite tipku .
Pomak kursora prema gore ili dolje
Pritisnite tipku /.
99 Pritisnite i zadržite tipku / za brže listanje.
Prikaz prethodne/sljedeće stranice
popisa
Pritisnite tipku /.
Ikone koje se prikazuju kad pritisnete tipku OPTION/PWR OFF
Ikona
Opis
 (Izbornik opcija)
Prikaz izbornika opcija. Za detalje o izborniku opcija
za podcastove, pogledajte "Uporaba izbornika opcija za
podcast sadržaje" ( str. 79).
 [To Playback Screen]
Povratak na zaslon za reprodukciju podcast sadržaja.
77
Ń Uživanje u podcast sadržajima
Brisanje podcast sadržaja
Možete obrisati epizodu, podcast ili sve prenesene podcastove.
Brisanje epizode koja se trenutno reproducira
1U zaslonu za reprodukciju epizode pritisnite tipku OPTION/PWR
OFF za otvaranje izbornika opcija.
2Odaberite [Delete This Episode]  [Yes].
Brisanje epizode u popisu epizoda
1U popisu epizoda pritisnite tipku OPTION/PWR OFF za otvaranje
izbornika opcija.
2Odaberite [Delete Episode]  epizodu koju namjeravate izbrisati 
[Yes].
Brisanje podcasta
Sljedećim postupkom brišu se sve epizode podcasta i sâm podcast.
1U popisu [Podcast List] pritisnite tipku OPTION/PWR OFF za otvaranje
izbornika opcija.
2Odaberite [Delete Podcast]  podcast kojeg namjeravate izbrisati
 [Yes].
ili,
1U popisu epizoda podcasta kojeg želite izbrisati, pritisnite tipku
OPTION/PWR OFF za otvaranje izbornika opcija.
2Odaberite [Delete This Podcast]  [Yes].
78
Ń Uživanje u podcast sadržajima
Brisanje svih podcast sadržaja
Ovim postupkom brišu se sve epizode i svi podcastovi.
1U popisu [Podcast List] pritisnite tipku OPTION/PWR OFF za otvaranje
izbornika opcija.
2Odaberite [Delete All Podcasts]  [Yes].
79
Ń Uživanje u podcast sadržajima
Uporaba izbornika opcija za podcast sadržaje
Izbornik opcija za podcast sadržaje možete pozvati pritiskom tipke OPTION/
PWR OFF u popisu podcast sadržaja ili u zaslonu za reprodukciju podcast
sadržaja. Za detalje o korištenju izbornika opcija pogledajte  str. 16.
Stavke izbornika opcija mogu se razlikovati ovisno o izborniku iz kojeg ih pozovete. Za podešenja i uporabu pogledajte pripadajuće stranice.
Stavke koje se prikazuju u zaslonu za reprodukciju podcast sadržaja
Stavke
Opis/pripadajuća stranica
[Language Learning
Mode] (samo audio
zapisi)
Omogućuje korištenje funkcije [Quick Replay] i funkcije A-B
repeat ( str. 56).
[DPC (Speed Control)] Podešavanje brzine reprodukcije pjesama ( str. 58).
(samo audio zapisi)
[Equalizer] (samo
audio zapisi)
Podešavanje kvalitete zvuka ( str. 51).
[VPT(Surround)]
(samo audio zapisi)
Podešavanje funkcije [VPT(Surround)] ( str. 53).
[Zoom Settings] (samo Podešavanje funkcije zumiranja ( str. 68).
videozapisi)
[Brightness] (samo
videozapisi)
Podešavanje svjetline zaslona ( str. 104).
[On-Hold Display]
(samo videozapisi)
Omogućuje isključivanje video zaslona kad je uređaj zaključan
( str. 71).
[Detailed Information] Prikaz detaljnih informacija o epizodi.
[Delete This Episode]
Brisanje epizode ( str. 77).
Nastavlja se 
80
Ń Uživanje u podcast sadržajima
Stavke koje se prikazuju u popisu epizoda
Stavke
Opis/pripadajuća stranica
[Delete Episode]
Prikaz zaslona za brisanje epizoda, u kojem možete odabrati
epizodu za brisanje ( str. 77).
[Delete This Podcast]
Brisanje podcasta ( str. 77).
Stavke koje se prikazuju u popisu [Podcast List]
Stavke
Opis/pripadajuća stranica
[Delete Podcast]
Prikaz zaslona [Delete Podcast], u kojem možete odabrati
podcast za brisanje ( str. 77).
[Delete All Podcasts]
Brisanje svih podcastova i epizoda ( str. 78).
81
 Gledanje fotografija
Gledanje fotografija [Photos]
Za gledanje fotografija, odaberite  [Photos] u izborniku Home za prikaz
zaslona [Photos].
[Photos]
Tipka BACK/HOME
Navigacijske tipke
1Iz izbornika Home odaberite  [Photos]
 željenu mapu  željenu fotografiju.
Prikaže se zaslon za prikaz fotografija.
99Pritisnite tipku / za prikaz prethodne
ili sljedeće fotografije.
99Za detalje o rukovanju zaslonom za prikaz
fotografija, pogledajte "Zaslon za prikaz
fotografija" ( str. 82).
 Savjet
99 Reprodukcija pjesama nastavlja se čak i kad pretražujete fotografije u popisu mapa s
fotografijama ili u popisu fotografija, kao i kad je prikazan zaslon za prikaz fotografija.
99 Fotografije koje ste prenijeli na uređaj možete organizirati u mape. Odaberite uređaj (kao
[WALKMAN]) koristeći Windows Explorer te povucite i ispustite novu mapu unutar
mape [DCIM], [PICTURE] ili [PICTURES]. Za detalje o hijerarhiji mapa, pogledajte
 str. 33.
99 Datoteke fotografija prikazuju se abecednim redoslijedom. Datoteke unutar mapa
[PICTURE], [PICTURES] i [DCIM] prikazuju se u pripadajućoj [PICTURE], [PICTURES]
i [DCIM] mapi.
Napomena
99 Ako je fotografija prevelika ili je datoteka fotografije oštećena, prikaže se
se ne može prikazati.
i fotografija
82
 Gledanje fotografija
Zaslon za prikaz fotografija
Kad se fotografija prikaže na zaslonu, kratko se prikažu informacije poput naziva
datoteke fotografije.
Informacije
Funkcije u zaslonu za prikaz fotografija
Za (indikator na zaslonu)
Učinite sljedeće
Prikaz sljedeće/prethodne fotografije
Pritisnite tipku  (prethodno)/ (sljedeće).
Kontinuirani prikaz sljedeće/prethodne Pritisnite i zadržite tipku  (prethodno)/
(sljedeće).
fotografije
Povratak na prikaz popisa
Pritisnite tipku BACK/HOME.
Ikone koje se prikazuju kad pritisnete tipku OPTION/PWR OFF
Ikona
Opis
 (Traženje)
Prikaz izbornika za traženje. Možete odabrati željeni način
traženja za prikaz popisa i traženje fotografija.
 (Izbornik opcija)
Prikaz izbornika opcija. Za detalje o izborniku opcija za fotografije, pogledajte "Uporaba izbornika opcija za fotografije"
( str. 85).
83
 Gledanje fotografija
Popis fotografija
Slijede primjeri popisa fotografija.
Ikona reprodukcije
[Thumbnail Only]
[Thumbnail + Title]
Ikone fotografija
U dijelu s fotografijom prikazuje se sljedeća ikona.
Ikona
(Ikona reprodukcije)
Opis
Označava da se fotografija trenutno prikazuje.
Funkcije u popisu fotografija.
Za (indikator na zaslonu)
Učinite sljedeće
Odabir stavke
Pritisnite tipku .
Pomak kursora prema gore ili dolje
Pritisnite tipku /.
99 Pritisnite i zadržite tipku / za brže listanje.
Prikaz prethodne/sljedeće stranice
popisa ([Thumbnail + Tile])
Pritisnite tipku /.
Pomicanje kursora u desnu ili lijevu
stranu ([Thumbnail Only])
Pritisnite tipku /.
Povratak na prethodnu razinu popisa
Pritisnite tipku BACK/HOME.
Ikone koje se prikazuju kad pritisnete tipku OPTION/PWR OFF
Ikona
Opis
 (Traženje)*1
Prikaz izbornika za traženje. Možete odabrati željeni način
traženja za prikaz popisa i traženje fotografija.
 (Izbornik opcija)*1
Prikaz izbornika opcija. Za detalje o izborniku opcija za
fotografije, pogledajte "Uporaba izbornika opcija za fotografije"
( str. 85).
 [To Playback Screen] Povratak na zaslon za prikaz fotografija.
Ovisno o prikazu, te ikone se možda neće pojaviti.
*1
84
 Gledanje fotografija
Brisanje fotografija
Kad brišete fotografije s uređaja, upotrijebite softver kojeg ste upotrijebili za
prebacivanje fotografija ili Windows Explorer.
Za detalje o uporabi softvera pogledajte Help datoteku softvera.
Napomena
99 Sâm uređaj ne može brisati fotografije bez spajanja na računalo.
85
 Gledanje fotografija
Uporaba izbornika opcija za fotografije
Izbornik opcija za fotografije možete pozvati pritiskom tipke OPTION/PWR
OFF u popisu mapa s fotografijama, u popisu fotografija ili u zaslonu za prikaz
fotografija. Za detalje o korištenju izbornika opcija pogledajte  str. 16.
Stavke izbornika opcija mogu se razlikovati ovisno o izborniku iz kojeg ih
pozovete. Za podešenja i uporabu pogledajte pripadajuće stranice.
Stavke koje se prikazuju u popisu fotografija/mapa s fotografijama
Stavke
Opis/pripadajuća stranica
[Photo List Display Frmt.]
Odabir formata za popis fotografija ( str. 86).
Stavke koje se prikazuju u zaslonu za prikaz fotografija
Stavke
Opis/pripadajuća stranica
[Brightness]
Podešavanje svjetline zaslona ( str. 104).
[Detailed Information]
Prikazuje informacije o datoteci, primjerice veličinu datoteke, razlučivost, naziv datoteke, itd.
[Set as Wallpaper]
Podešavanje trenutno prikazane fotografije kao pozadine
( str. 105).
86
 Gledanje fotografija
Promjena podešenja za fotografije
Za promjenu podešenja za fotografije, odaberite  [Settings] u izborniku Home
i zatim odaberite [Photo Settings].
Tipka BACK/HOME
[Settings]
Navigacijske tipke
Podešavanje formata za popis fotografija [Photo List Format]
Uređaj nudi 2 formata prikaza. Format popisa fotografija možete podesiti na
[Thumbnail + Title]*1 ili [Thumbnail Only].
1Iz izbornika Home odaberite  [Settings]  [Photo Settings] 
[Photo List Format]  željeno podešenje za format.
Opcija
Opis
[Thumbnail + Title]
Prikaz naslova i sličica fotografija u popisu fotografija.
[Thumbnail Only]
U popisu fotografija prikazuju se samo sličice fotografija.
(Standardno podešenje)
Sličica je umanjena slika fotografije.
*1
Napomena
99 Sličice se možda neće moći prikazati, ovisno o formatu pripadajuće datoteke.
87
Σ Slušanje FM radija
Slušanje FM radija [FM Radio]
Za slušanje FM radija, odaberite Σ [FM Radio] u izborniku Home za prikaz
zaslona [FM Radio].
[FM Radio]
Tipka BACK/HOME
Navigacijske tipke
Napomena
99 Kabel slušalica služi kao antena, stoga ga razvucite što je više moguće.
1Iz izbornika Home odaberite Σ [FM Radio].
Prikaže se zaslon [FM Radio].
2Tipkama / odaberite željenu frekvenciju ili pritisnite tipku /
za odabir željenog programskog broja.
Ugađa se FM postaja na odabranoj frekvenciji ili programskom broju.
99Za detalje o rukovanju zaslonom FM radija, pogledajte "Zaslon FM radija"
( str. 88).
Napomena
99 Programski broj ne možete odabrati ukoliko niste pohranili nijednu postaju. Dostupne
postaje možete pohraniti korištenjem opcije [Auto Preset] ( str. 89) ili ih možete
pohraniti ručno ( str. 90).
88
Σ Slušanje FM radija
Zaslon FM radija
Frekvencija
Programski broj
Napomena
99 Ovisno o zemlji/regiji u kojoj ste kupili uređaj, izgled zaslona će se možda razlikovati.
Funkcije u zaslonu [FM Radio]
Za
Učinite sljedeće
Pritisnite tipku /.
Odabir prethodne/sljedeće frekvencije
Odabir prethodne/sljedeće dostupne postaje
Pritisnite i zadržite tipku /.
Odabir prethodnog/sljedećeg programskog
broja*2
Pritisnite tipku /.
*1
Ako je osjetljivost previsoka, promijenite podešenje [Scan Sensitivity] ( str. 92) na [Low].
Programski broj ne možete odabrati ukoliko niste pohranili nijednu postaju. Dostupne postaje
možete pohraniti korištenjem opcije [Auto Preset] ( str. 89).
*1
*2
Ikona koja se prikazuje kad pritisnete tipku OPTION/PWR OFF
Ikona
Opis
 (Izbornik opcija)
Prikaz izbornika opcija. Za detalje o izborniku opcija za FM radio,
pogledajte "Uporaba izbornika opcija za FM radio" ( str. 91).
89
Σ Slušanje FM radija
Automatsko pohranjivanje postaja [Auto Preset]
Možete automatski pohraniti (najviše 30) dostupne postaje u vašem području,
odabirom opcije [Auto Preset]. Kad po prvi put koristite FM radio, ili kad se
nađete u novom području, preporučamo da pohranite dostupne postaje odabirom
opcije [Auto Preset].
1U zaslonu [FM Radio], pritisnite tipku OPTION/PWR OFF.
Prikazuje se izbornik opcija.
2Odaberite [Auto Preset]  [Yes].
Dostupne postaje će se pohraniti redoslijedom njihovih frekvencija (od nižih
prema višim).
Kad je pohranjivanje završeno, prikaže se poruka [Auto Preset completed.]
i ugađa se prva pohranjena postaja.
99Odaberite [No] za poništavanje automatskog pohranjivanja.
 Savjet
99 Ako visoka osjetljivost uzrokuje prijem velikog broja neželjenih postaja, promijenite
podešenje [Scan Sensitivity] ( str. 92) na [Low].
Napomena
99 Postupak [Auto Preset] biše prethodno pohranjene radio postaje.
90
Σ Slušanje FM radija
Ručno pohranjivanje postaja [Save to Preset]
Možete ručno pohraniti postaje koje opcija [Auto Preset] ne može detektirati
( str. 89).
1Odaberite željenu frekvenciju u zaslonu [FM Radio].
2Pritisnite tipku OPTION/PWR OFF za prikaz izbornika opcija.
3Odaberite [Save to Preset].
Pohranjuje se frekvencija koju ste odabrali u koraku  i ispod frekvencije
se prikaže dodijeljeni programski broj.
 Savjet
99 Možete pohraniti najviše 30 postaja.
Napomena
99 Programski brojevi pohranjuju se redom, od najniže do najviše frekvencije.
Brisanje pohranjenih radio postaja
1U zaslonu [FM Radio], odaberite programski broj kojeg želite obrisati.
2Pritisnite tipku OPTION/PWR OFF za prikaz izbornika opcija.
3Odaberite [Delete from Preset].
Pohranjena radio postaja je obrisana.
91
Σ Slušanje FM radija
Uporaba izbornika opcija za FM radio
Izbornik opcija za FM radio možete pozvati pritiskom tipke OPTION/PWR
OFF u zaslonu [FM Radio]. Za detalje o korištenju izbornika opcija pogledajte
 str. 16.
Stavke izbornika opcija mogu se razlikovati ovisno o izborniku iz kojeg ih
pozovete. Za podešenja i uporabu pogledajte pripadajuće stranice.
Stavke
Opis/pripadajuća stranica
[Save to Preset ]
Pohrana trenutno ugođene radio postaje ( str. 90).
[Delete from Preset]
Brisanje postaje iz popisa pohranjenih postaja ( str. 90).
[Auto Preset]
Automatska pohrana radio postaja ( str. 89).
[Scan Sensitivity]
Podešavanje osjetljivosti radio prijema ( str. 92).
[Mono/Auto]
Odabir mono ili stereo načina rada ( str. 92).
92
Σ Slušanje FM radija
Promjena podešenja za FM radio
Za promjenu podešenja za FM radio, odaberite  [Settings] u izborniku
Home i zatim odaberite [FM Radio Settings].
Tipka BACK/HOME
[Settings]
Navigacijske tipke
Podešavanje prijema [Scan Sensitivity]
Kad odaberete postaje pomoću funkcije [Auto Preset] ( str. 89) ili pomoću
tipke / prijemnik može ugoditi neželjene radio postaje zbog previsoke
osjetljivosti. Ako se to desi, podesite prijem na [Low]. Standardno podešenje je
[High].
1Iz izbornika Home odaberite  [Settings]  [FM Radio Settings] 
[Scan Sensitivity]  [Low].
99Za ponovno podešavanje standardnog podešenja, odaberite [High].
Podešavanje mono/stereo prijema [Mono/Auto]
Ako primijetite smetnje tijekom FM prijema, podesite na opciju [Mono] kako bi
se uspostavio mono prijem. Ako podesite opciju [Auto], automatski se odabire
mono/stereo prijem, ovisno o uvjetima prijema. Standardno podešenje je [Auto].
1Iz izbornika Home odaberite  [Settings]  [FM Radio Settings] 
[Mono/Auto]  [Mono].
99Za povratak na automatsko podešenje, odaberite [Auto].
93
Uporaba funkcije suzbijanja buke
Funkcija suzbijanja buke
Ugrađeni mikrofon u slušalicama prikuplja buku iz okoline. Uređaj generira
antifazni zvučni val koji umanjuje buku iz okoline. Funkcija suzbijanja buke može
umanjiti neželjenu buku iz okoline, posebice u vozilima kao što su zrakoplov,
vlak, autobus, itd. i omogućuje uživanje u glazbi pri stišanoj glasnoći.
1 Oblik vala buke iz okoline
(originalan zvuk)
Ugrađeni mikrofon u slušalicama
prikuplja buku iz okoline. Zatim
sklop za suzbijanje buke analizira
oblik vala buke.
2 Antifazni oblik vala koji služi
suzbijanju buke.
Uređaj generira antifazni oblik vala
koji poništava buku.
3 Kompozitni oblik vala. Dva
oblika vala međusobno se
poništavaju.
Kombiniraju se originalni i antifazni oblik
vala kako bi se međusobno poništili, čime
se umanjuje buka iz okoline.
Napomena
99 Ako se isporučene slušalice ne koriste pravilno, učinak funkcije suzbijanja buke može
biti umanjen. Kako biste što je više moguće iskoristili ovu funkciju, koristite jastučiće
slušalica ispravne veličine i umetnite slušalice u uši tako da budu posve priljubljene.
99 Tijekom nošenja slušalica može se čuti buka prilikom pomicanja gumenih jastučića
slušalica. Pojava nije kvar.
99 Funkcija suzbijanja buke najefikasnije suzbija buku u pojasevima nižih frekvencija i ima
manji učinak na buku u pojasevima viših frekvencija, kao što su govor i melodije zvona.
Funkcija nema učinak na određene zvukove.
99 Mikrofon koji je ugrađen u slušalice nemojte prekrivati rukama i sl. jer u tom slučaju
funkcija suzbijanja buke možda neće ispravno raditi.
Mikrofon
Nastavlja se 
94
Uporaba funkcije suzbijanja buke
99 Kad je aktivna funkcija suzbijanja buke, možda ćete čuti lagani šum. To je radni šum
funkcije suzbijanja buke i ne predstavlja kvar.
99 U nekim slučajevima možda ćete smatrati da funkcija suzbijanja buke ne radi, da je buka
glasnija u tišim okruženjima ili da se određena vrsta buke ne može toliko učinkovito
suzbiti kao ostale vrste. U tom slučaju, isključite funkciju suzbijanja buke.
99 Mobilni telefoni mogu utjecati na buku. U tom slučaju, držite uređaj što dalje od mobilnih
telefona.
99 Uvijek uklonite slušalice iz ušiju prije spajanja ili odspajanja slušalica iz priključnice na
uređaju. Ako spojite ili odspojite slušalice tijekom reprodukcije ili kad je aktivna funkcija
suzbijanja buke, može doći do generiranja buke. Pojava nije kvar.
99 Kad uključite ili isključite funkciju suzbijanja buke, reproducira se zvuk uključenja/
isključenja. Taj zvuk proizlazi iz uključenja/isključenja sklopa za suzbijanje buke i ne
predstavlja kvar.
95
Uporaba funkcije suzbijanja buke
Reprodukcija uz funkciju suzbijanja buke
[Noise Canceling]
Mikrofon koji je ugrađen u slušalice prikuplja buku iz okoline i uređaj emitira
antifazni zvučni val kojim se ta buka suzbija.
Ikona
[Noise Canceling]
Tipka BACK/HOME
Navigacijske tipke
Napomena
99 Ako koristite slušalice koje nisu isporučene uz uređaj, funkcija suzbijanja buke neće
raditi čak i ako podesite opciju [Noise Canceling: On/Off] na [On].
1Iz izbornika Home odaberite
[Noise Canceling]  [Noise Canceling:
On/Off]  [On].
U području s informacijama prikaže se ikona .
99Standardno podešenje je [On].
 Savjet
99 Kad je funkcija suzbijanja buke aktivna, na zaslonu je prikazana ikona . Ako koristite
slušalice koje nisu isporučene uz uređaj, funkcija suzbijanja buke neće raditi čak i ako
podesite opciju [Noise Canceling: On/Off] na [On]. U tom slučaju se u području s informacijama prikaže ikona
.
99 Možete podesiti učinak funkcije suzbijanja buke. Za dodatne informacije, pogledajte
 str. 100.
96
Uporaba funkcije suzbijanja buke
Slušanje s vanjskih izvora zvuka
[Extrenal Input Mode]
Možete aktivirati funkciju suzbijanja buke i kad slušate zvuk s vanjskih izvora
zvuka, primjerice s audio uređaja u zrakoplovu.
Uporaba s vanjskim audio uređajima
Na priključnicu za
slušalice
Isporučeni ulazni audio kabel
Uporaba sa sustavima unutar zrakoplova
Isporučeni adapter
Isporučeni ulazni audio kabel
Na sustav unutar zrakoplova
[Noise Canceling]
Tipka BACK/HOME
Navigacijske tipke
1Spojite isporučene slušalice na uređaj i u izborniku Home odaberite
[Noise Canceling]  [Noise Canceling: On/Off]  [On].
2Spojite uređaj koji je izvor zvuka na ovaj uređaj koristeći isporučeni
ulazni audio kabel.
3Iz izbornika Home odaberite
[Noise Canceling]  [NC Modes].
Možete slušati zvuk s drugog audio uređaja uz smanjenu buku iz okoline.
Nastavlja se 
97
Uporaba funkcije suzbijanja buke
 Savjet
99 Možete odabrati [External Input Mode] ili [Quiet Mode] ( str. 98) pritiskom na tipku
.
99 Ako odspojite isporučeni ulazni audio kabel, funkcija suzbijanja buke automatski prelazi
u [Quiet Mode] ( str. 98).
Napomena
99 Neke sustave za zabavu unutar zrakoplova možda nećete moći spojiti na ovaj uređaj.
99 Prilikom spajanja na audio uređaj, spojite isporučeni ulazni audio kabel na priključnicu
za slušalice na uređaju. Nemojte ga spajati na LINE OUT priključnicu.
98
Uporaba funkcije suzbijanja buke
Suzbijanje buke iz okoline bez reprodukcije
glazbe [Quiet Mode]
Funkciju suzbijanja buke možete koristiti i za postizanje malo mira i tišine.
[Noise Canceling]
Tipka BACK/HOME
Navigacijske tipke
1Spojite isporučene slušalice na uređaj i u izborniku Home odaberite
[Noise Canceling]  [Noise Canceling: On/Off]  [On].
2Iz izbornika Home odaberite
[Noise Canceling]  [NC Modes].
 Savjet
99 Kad ređaj primi ulazni audio signal iz isporučenog ulaznog audio kabela spojenog na
WM-PORT, uređaj prelazi u [External Input Mode] podešenje ( str. 96). Možete
odabrati [External Input Mode] ili [Quiet Mode] pritiskom na tipku . Također, ako
odspojite isporučeni ulazni audio kabel tijekom [External Input Mode] podešenja, funkcija
suzbijanja buke automatski prelazi u [Quiet Mode].
Napomena
99 Funkcija suzbijanja buke najefikasnije suzbija buku u pojasevima nižih frekvencija i ima
manji učinak na buku u pojasevima viših frekvencija, kao što su govor i melodije zvona.
Funkcija nema učinak na određene zvukove.
99
Uporaba funkcije suzbijanja buke
Promjena podešenja za funkciju suzbijanja
buke
Za promjenu podešenja za funkciju suzbijanja buke, odaberite  [Settings] u
izborniku Home i zatim odaberite [NC Settings].
Tipka BACK/HOME
[Settings]
Navigacijske tipke
Odabir NC okruženja [Select NC Environment]
Možete odabrati digitalni filtar koji je najprikladniji za suzbijanje buke u
okruženju u kojem se nalazite.
1Iz izbornika Home odaberite  [Settings]  [NC Settings]  [Select
NC Environment]  željeno podešenje.
Opcija
Opis
[Bus/Train]
Najučinkovitije za suzbijanje buke u autobusu ili vlaku.
[Airplane]
Najučinkovitije za suzbijanje buke u zrakoplovu.
[Office]
Najučinkovitije za suzbijanje buke u uredu.
 Savjet
99 Filtar također možete odabrati iz zaslona [NC Modes], tako da odaberete [Select NC
Environment] iz izbornika opcija.
Napomena
99 Ova funkcija učinkovita je samo kad je [Noise Canceling: On/Off] podešeno na [On].
100
Uporaba funkcije suzbijanja buke
Podešavanje efekta suzbijanja buke [Set Noise Cancel Level]
Uređaj je dizajniran za pružanje maksimalnog učinka funkcije suzbijanja buke
( str. 93). Ipak, možete pojačati efekt ovisno o obliku vaših ušiju ili okruženju
u kojem se nalazite tako da povećate (ili smanjite) osjetljivost mikrofona koji
je ugrađen u slušalice. Možete podesiti osjetljivost mikrofona podešavanjem
razine suzbijanja buke. Upotrijebite ovu funkciju ako je učinak suzbijanja buke
nedovoljan.
1Iz izbornika Home odaberite  [Settings]  [NC Settings]  [Set
Noise Cancel Level].
2Tipkama / odaberite razinu podešenja i zatim pritisnite tipku
 za potvrdu.
99Opcija se može podesiti na 31 korak. Centralni položaj indikatora označava
maksimalan efekt u normalnom okruženju. Promijenite položaj indikatora
kako biste podesili željenu vrijednost.
 Savjet
99 Podešenje također možete odabrati iz zaslona [NC Modes], tako da odaberete [Set Noise
Cancel Level] iz izbornika opcija.
Napomena
99 Ova funkcija učinkovita je samo kad je [Noise Canceling: On/Off] podešeno na [On].
99 Standardno podešenje (centralni položaj indikatora) označava maksimalan efekt u normalnom okruženju. Učinak funkcije suzbijanja buke neće se nužno pojačati ako povećate
osjetljivost mikrofona.
101
 Općenite postavke
Promjena općenitih postavki
Za promjenu općenitih postavki uređaja. odaberite  [Settings] u izborniku
Home i zatim odaberite [Common Settings].
Tipka BACK/HOME
[Settings]
Navigacijske tipke
Prikaz informacija o uređaju [Unit Information]
Prikaz informacija poput naziva modela, verzije firmvera, itd.
1Iz izbornika Home odaberite  [Settings]  [Common Settings] 
[Unit Information].
Stavka
Opis
[Model:]
Prikaz naziva modela uređaja.
[Firmware:]
Prikaz informacija o verziji firmvera uređaja.
[Free/Total Memory
Space:]
Prikaz dostupnog slobodnog prostora/ukupnog kapaciteta
uređaja.
[Total Songs:]
Prikaz ukupnog broja pjesama (uključujući audio podcast
sadržaje) koje su pohranjene na uređaju.
[Total Videos:]
Prikaz ukupnog broja videozapisa (uključujući video podcast
sadržaje) koji su pohranjeni na uređaju.
[Total Photos:]
Prikaz ukupnog broja fotografija koje su pohranjene na uređaju.
[WM-PORT:]
Prikaz informacija o verziji WM-PORT priključnice.
102
 Općenite postavke
Ograničavanje glasnoće [AVLS (volume limit)]
Možete podesiti [AVLS (Volume Limit)] (sustav automatskog ograničavanja
glasnoće) kako biste ograničili maksimalnu glasnoću i spriječili moguće oštećenje
sluha ili ometanje preglasnom glazbom. Uz značajku [AVLS (Volume Limit)]
možete slušati glazbu pri ugodnoj razini glasnoće.
1Iz izbornika Home odaberite  [Settings]  [Common Settings] 
[AVLS (Volume Limit)]  željeno podešenje.
Opcija
Opis
[On]
Zadržavanje umjerene razine glasnoće.
[Off]
Reprodukcija audio zapisa pri originalnoj glasnoći. (Standardno
podešenje)
Isključenje radnog zvučnog signala [Beep Settings]
Možete uključiti ili isključiti radne zvukove uređaja.
1Iz izbornika Home odaberite  [Settings]  [Common Settings] 
[Beep Settings]  željeno podešenje.
Opcija
Opis
[On]
Reprodukcija zvučnog signala. (Standardno podešenje)
[Off]
Zvučni signali se ne reproduciraju.
103
 Općenite postavke
Podešavanje vremena do isključenja zaslona [Screen Off Timer]
Kad ne obavljate nikakve postupke na uređaju neko vrijeme, zaslon uređaja se
isključi. Možete podesiti vrijeme do isključenja zaslona.
1Iz izbornika Home odaberite  [Settings]  [Common Settings] 
[Screen Off Timer]  željeno podešenje.
Opcija
Opis
[After 15 Sec]
Zaslon se isključi nakon 15 sekundi neaktivnosti.
[After 30 Sec]
Zaslon se isključi nakon 30 sekundi neaktivnosti.
(Standardno podešenje)
[After 1 Min]
Zaslon se isključi nakon 1 minute neaktivnosti.
[After 3 Min]
Zaslon se isključi nakon 3 minute neaktivnosti.
[After 5 Min]
Zaslon se isključi nakon 5 minuta neaktivnosti.
[After 30 Min]
Zaslon se isključi nakon 30 minuta neaktivnosti.
Napomena
99 Uređaj neće isključiti zaslon u sljedećim slučajevima.
ïïTijekom reprodukcije videozapisa, kad je [TV Output(Video)] podešeno na [Off].
ïïTijekom reprodukcije video podcasta.
ïïTijekom traženja dostupne FM radio postaje pomoću funkcije [Auto Preset] za FM
radio.
ïïTijekom prijenosa podataka putem USB veze.
ïïTijekom brisanja videozapisa, epizode podcasta, itd.
104
 Općenite postavke
Podešavanje svjetline zaslona [Brightness]
Možete odabrati između 5 dostupnih razina svjetline zaslona.
1Iz izbornika Home odaberite  [Settings]  [Common Settings] 
[Brightness].
2Tipkama / odaberite željeno podešenje i zatim pritisnite tipku
 za potvrdu.
Možete odabrati bilo koju od 5 razina. Što je broj veći, zaslon je svjetliji.
Standardno podešenje je [3].
Napomena
99 Nakon podešavanja razine pritisnite tipku  za potvrdu. Pritisnite li tipku BACK/HOME
prije potvrde, podešenje će se poništiti.
 Savjet
99 Ako podesite svjetlinu zaslona na nižu razinu, baterija će dulje trajati ( str. 111).
99 Kad spojite uređaj putem USB kabela, svjetlina zaslona može se podesiti na nižu razinu
bez obzira na podešenje.
105
 Općenite postavke
Podešavanje pozadinske slike [Wallpaper Settings]
Možete odabrati pozadinu zaslona.
1Iz izbornika Home odaberite  [Settings]  [Common Settings] 
[Wallpaper Settings]  željenu pozadinu.
Opcija
Opis
[No Wallpaper]
Prikaz standardne pozadine.
[User's Wallpaper]
Prikaz fotografije koja je podešena kao pozadina.
(Pogledajte sljedeće upute.)
[User's W.p.(dark)]
Prikaz fotografije koja je podešena kao pozadina.
(Pogledajte sljedeće upute.)
Ova opcija smanjuje svjetlinu fotografije, čime se omogućuje lakše raspoznavanje stavki izbornika ili ikona.
Podešavanje željene fotografije kao pozadine
Prije odabira opcije [User's Wallpaper] ili [User's W.p.(dark)] za podešavanje
fotografije kao pozadine, potrebno je odrediti fotografiju koju želite odabrati za
pozadinu na uređaju.
1Iz izbornika Home odaberite  [Photos]  željeni način pretraživanja
 željenu fotografiju.
2Pritisnite tipku OPTION/PWR OFF za prikaz izbornika opcija.
3Odaberite [Set as Wallpaper].
106
 Općenite postavke
Podešavanje točnog vremena [Set Date-Time]
Možete podesiti datum i vrijeme.
1Iz izbornika Home odaberite  [Settings]  [Common Settings] 
[Clock Settings]  [Set Date-Time].
2Tipkama / odaberite godinu i zatim pritisnite tipku / za
promjenu vrijednosti.
3Jednako kao u koraku , podesite mjesec, dan, sate i minute i
zatim pritisnite  za potvrdu.
 Savjet
99 Za format datuma možete odabrati [YYYY/MM/DD], [MM/DD/YYYY] ili [DD/MM/
YYYY]. Također možete odabrati format za vrijeme, [12-hour] ili [24-hour]. Za detalje
pogledajte "Podešavanje formata datuma [Date Display Format]" ( str. 107), ili "Podešavanje formata vremena [Time Display Format]" ( str. 107).
Napomena
99 Ako se baterija isprazni, primjerice kad se uređaj ne koristi duže vrijeme, možda će se
poništiti postavka datuma i vremena te prikazati "-" umjesto njih.
99 Sat uređaja može ubrzati ili usporiti do 60 sekundi mjesečno. Ako se to dogodi, ponovno
ga podesite.
107
 Općenite postavke
Podešavanje formata datuma [Date Display Format]
Format trenutnog datuma ( str. 106) možete podesiti kao [YYYY/MM/DD],
[MM/DD/YYYY] ili [DD/MM/YYYY].
1Iz izbornika Home odaberite  [Settings]  [Common Settings] 
[Clock Settings]  [Date Display Format]  željeni format.
Opcija
Opis
[YYYY/MM/DD]
Datum se prikazuje kao godina/mjesec/dan.
[MM/DD/YYYY]
Datum se prikazuje kao mjesec/dan/godina.
[DD/MM/YYYY]
Datum se prikazuje kao dan/mjesec/godina.
Podešavanje formata vremena [Time Display Format]
Format trenutnog vremena ( str. 106) možete podesiti kao [12-hour] ili
[24-hour] prikaz.
1Iz izbornika Home odaberite  [Settings]  [Common Settings] 
[Clock Settings]  [Time Display Format]  željeni format.
Opcija
Opis
[12-hour]
Prikaz trenutnog vremena u 12-satnom formatu.
[24-hour]
Prikaz trenutnog vremena u 24-satnom formatu.
108
 Općenite postavke
Ograničavanje količine punjenja [Battery Care]
U funkciji [Battery Care] uređaj prekida punjenje kad se baterija napuni do
90%. Možete koristiti ovu funkciju kako biste smanjili slabljenje baterije uslijed
punjenja i pražnjenja, čime se povećava radni vijek baterije.
1Iz izbornika Home odaberite  [Settings]  [Common Settings] 
[Battery Care]  željeno podešenje.
Opcija
Opis
[On]
Uporaba [Battery Care] načina rada.
[Off]
Uporaba normalnog načina punjenja. (Standardno podešenje)
Napomena
99 Kad je [Battery Care] podešeno na [On], maksimalan kapacitet punjenja ograničen je na
90%. Posljedica toga je skraćivanje radnog vijeka baterije između punjenja za približno 10%.
Resetiranje na tvorničke postavke [Reset All Settings]
Možete resetirati uređaj na standardna podešenja. Resetiranjem uređaja ne
brišu se podaci poput glazbe, videozapisa i fotografija.
Napomena
99 Ako odaberete ovu funkciju tijekom reprodukcije, uređaj pauzira reprodukciju prije
pokretanja postupka resetiranja.
1Iz izbornika Home odaberite  [Settings]  [Common Settings] 
[Reset/Format]  [Reset All Settings]  [Yes].
Prikaže se poruka [Restored factory settings.].
99Za poništavanje postupka, odaberite [No] u zaslonu za potvrdu.
109
 Općenite postavke
Formatiranje memorije [Format]
Možete formatirati ugrađenu flash memoriju uređaja.
Napomena
99 Formatiranjem memorije brišu se svi podaci (pjesme, videozapisi, itd., uključujući uzorke
podataka koji su instalirani u tvornici, instalacijski program za softverski paket i upute
za uporabu). Prije formatiranja provjerite datoteke pohranjene u memoriju i eksportirajte
sve važne datoteke na tvrdi disk računala.
99 Ugrađenu flash memoriju uređaja nemojte inicijalizirati (formatirati) pomoću Windows
Explorera. Ako ste formatirali uređaj koristeći Windows Explorer, ponovno formatirajte
koristeći uređaj.
1Iz izbornika Home odaberite  [Settings]  [Common Settings] 
[Reset/Format]  [Format].
Prikaže se poruka [All data including songs will be deleted. Proceed?].
2Odaberite [Yes].
Prikaže se poruka [All data will be deleted. Proceed?].
99Za poništavanje postupka, odaberite [No].
3Odaberite [Yes].
Po dovršetku formatiranja prikazuje se [Memory formatted.].
99Za poništavanje postupka, odaberite [No].
Korištenje moda USB povezivanja [USB Connection Mode]
Kad spojite uređaj na računalo pomoću USB kabela, neka računala možda neće
moći uspostaviti USB vezu s uređajem i uređaj se neće prikazati [Connecting].
U tom slučaju, prije spajanja možete prikazati zaslon za pripravno stanje USB
veze i time povećati vjerojatnost uspostave veze.
1Iz izbornika Home odaberite  [Settings]  [Common Settings] 
[USB Connection Mode].
Prikaže se poruka [Use when USB connection cannot be established. Use
this mode?].
2Odaberite [Yes].
Uređaj ulazi u pripravno stanje za USB povezivanje i prikazuje zaslon pripravnog stanja za USB povezivanje. Nakon spajanja na računalo pomoću
USB kabela, prikaže se [Connecting].
110
 Općenite postavke
Odabir jezika izbornika [Language Settings]
Možete odabrati jedan od mnoštva raspoloživih jezika za prikaz izbornika i
poruka na zaslonu uređaja.
1Iz izbornika Home odaberite  [Settings]  [Language Settings] 
željeni jezik.
Jezik
Jezik za prikaz poruka i izbornika
[Deutsch]
njemački
[English]
engleski
[Español]
španjolski
[Français]
francuski
[Italiano]
talijanski
[Português]
portugalski
[Русский]
ruski
[
]*1
japanski
[
]
korejski
[
]
pojednostavljeni kineski
[
]
tradicionalni kineski
Ovisno o zemlji u kojoj je uređaj kupljen, japanski jezik možda neće biti raspoloživ.
*1
111
Korisni podaci
Trajanje baterije
Pravilnim podešenjem postavki ili upravljanjem napajanjem možete štedjeti
napon baterije i osigurati dulji radni vijek između punjenja.
Sljedeći postupci osiguravaju dulji radni vijek baterije.
Ručno isključivanje uređaja
Pritisnete li i zadržite tipku OPTION/PWR OFF, uređaj prelazi u pripravno
stanje i zaslon se isključi radi uštede baterije. Osim toga, ako uređaj ostane u
pripravnom stanju više od dan, automatski će se u potpunosti isključiti.
Postavke za dulje trajanje baterije
Možete štedjeti bateriju tako da promijenite standardne postavke u one koje
osiguravaju dulje trajanje baterije. Za dodatne informacije o trajanju baterije
kad su podešene postavke za dulje trajanje baterije, pogledajte "Trajanje baterije
(kontinuirana reprodukcija)" ( str. 164).
Postavka
Standardno
podešenje
Osnovna postavka
za mjerenje trajanja
baterije (postavka
za dulje trajanje
baterije)
Suzbijanje buke [Noise Canceling: On/Off]
( str. 95)
[On]
[Off]
Općenite
postavke
[Screen Off Timer] ( str. 103)
[After 30 Sec]
[After 30 Sec]
[Brightness] ( str. 104)
[3]
[3]
[Battery Care] ( str. 108)
[Off]
[Off]
[Equalizer] ( str. 51)
[None]
[None]
[VPT(Surround)] ( str. 53)
[None]
[None]
Postavke za
glazbu
[DSEE(Sound Enhance)] ( str. 54) [Off]
[Off]
[Off]
[Off]
[Dynamic Normalizer] ( str. 55) [Off]
[Off]
[DPC (Speed Control)] ( str. 58) [Off]
[Off]
[TV Output(Music)] ( str. 45)
[Off]
[Off]
[TV Output(Video)] ( str. 64)
[Off]
[Off]
[Clear Stereo] ( str. 54)
Postavke za
videozapise
Podešavanje formata podataka i brzine prijenosa
Vrijeme reprodukcije može varirati jer format i brzina prijenosa pjesama, video­
zapisa ili fotografija koje se reproduciraju mogu utjecati na trajanje baterije.
Za dodatne informacije o vremenu punjenja i uporabe, pogledajte  str. 163,
164.
112
Korisni podaci
Što je format i brzina prijenosa?
Što je to format audio zapisa?
Audio format označava način na koji su audio podaci importirani s interneta ili
audio CD diskova na računalo i zatim pohranjeni kao audio datoteka.
Najčešće korišteni formati su MP3, WMA, itd.
MP3: MP3 (MPEG-1 Audio Layer3) je uobičajena tehnologija za komprimiranje
zvuka, koju je razvila MPEG radna skupina pri ISO (Međunarodna organizacija
za standardizaciju).
MP3 može komprimirati audio datoteke na približno 1/10 veličine standardnih
CD audio datoteka.
WMA: WMA (Windows Media Audio) je uobičajena tehnologija za komprimiranje zvuka, koju je razvila tvrtka Microsoft Corporation. WMA format pruža
istu kvalitetu zvuka kao i MP3 format uz manju veličinu datoteke.
AAC: AAC (Advanced Audio Coding) je uobičajena tehnologija za komprimiranje
zvuka, koju je razvila MPEG radna skupina pri ISO (Međunarodna organizacija
za standardizaciju). AAC format pruža istu kvalitetu zvuka kao i MP3 format
uz manju veličinu datoteke.
Linear PCM: Linear PCM je format snimanja zvuka bez digitalne kompresije.
Ukoliko snimate pomoću ovog formata, možete postići kvalitetu glazbe kao i
kod CD diskova.
Što je to zaštita protiv kopiranja?
Određene glazbene ili video datoteke, itd. koje kupite na internetskim stranicama
za preuzimanje glazbe, itd. mogu sadržavati tehnologije za kontrolu pristupa,
kao što je enkripcija, čime se ograničava uporaba i dupliciranje materijala, u
skladu sa zakonima o autorskom pravu.
Što je to brzina prijenosa?
Brzina prijenosa označava količinu podataka koja se koristi za pohranjivanje svake
sekunde zvučnog zapisa. Izražava se u kbps (kilobiti u sekundi), primjerice
64 kbps. Općenito, veća brzina prijenosa pruža bolju kvalitetu zvuka, ali zahtijeva
više memorijskog prostora za istu duljinu audio zapisa.
Nastavlja se 
113
Korisni podaci
Koji je odnos između brzine prijenosa, kvalitete zvuka i veličine prostora za pohranu?
Općenito, veća brzina prijenosa pruža bolju kvalitetu zvuka, ali zahtijeva više
memorijskog prostora za istu duljinu audio zapisa, pa možete pohraniti manji
broj pjesama na uređaj.
Niža brzina prijenosa omogućuje pohranu većeg broja pjesama, ali je kvaliteta
zvuka niža.
Napomena
99 Ako importirate pjesmu s CD diska na vaše računalo pri nižoj brzini prijenosa, ne možete
poboljšati kvalitetu zvuka pjesme tako da odaberete veću brzinu prijenosa prilikom daljnjeg prenošenja pjesme s računala na uređaj.
Što je to format video zapisa?
Video format označava način importiranja video i audio podataka na računalo
i njihovu pohranu u video datoteku.
Najčešće korišteni formati su MPEG-4, AVC, itd.
MPEG-4: MPEG-4 označava Moving Picture Experts Group phase 4, a format
je razvila MPEG radna skupina pri ISO (Međunarodna organizacija za standardizaciju). Format za komprimiranje video i audio podataka.
AVC: AVC označava Advanced Video Coding, a format je razvila MPEG radna
skupina pri ISO (Međunarodna organizacija za standardizaciju). Omogućuje
reprodukciju slika življih boja pri nižoj brzini prijenosa. AVC datoteke sadrže
četiri profila, jedan od kojih je i "AVC Baseline Profile". AVC format je baziran
na MPEG-4 AVC standardu organizacije ISO (Međunarodna organizacija za
standardizaciju) i pošto je AVC standardiziran kao MPEG-4 Part 10 Advanced
Video Coding, često se naziva MPEG-4 AVC/H.264 ili H.264/AVC.
WMV: WMV (Windows Media Video) je uobičajena tehnologija za komprimiranje
slike, koju je razvila tvrtka Microsoft Corporation. Dizajniran je na temelju
formata MPEG-4, postiže visoku stopu komprimiranja i podržava DRM kontrolu
kopiranja.
Što je to format fotografije?
Foto format označava način importiranja slika na računalo i njihovu pohranu u
slikovnu datoteku. Jedan od najčešće korištenih formata je JPEG.
JPEG: JPEG (Joint Photographic Experts Group) je uobičajeni format komprimiranja slika kojeg je razvila radna skupina JPEG. JPEG može komprimirati
slikovnu datoteku na između 1/10 i 1/100 veličine originalne slikovne datoteke.
 Savjet
99 Za detalje o podržanim formatima datoteka i brzinama prijenosa, pogledajte  str. 160.
114
Korisni podaci
Pohrana podataka
U ugrađenu flash memoriju uređaja možete prenijeti podatke, tako da ih prenesete s računala koristeći Windows Explorer ili drugi program za prijenos.
Ako je uređaj spojen na računalo, ugrađena flash memorija prikazuje se u
Windows Exploreru kao [WALKMAN].
Napomena
99 Tijekom korištenja Windows Explorera nemojte upotrebljavati isporučeni softverski
paket kako ne bi došlo do interakcije s ugrađenom flash memorijom uređaja.
99 Nemojte odspajati USB kabel dok se prikazuje [Do not disconnect] za vrijeme prijenosa
podataka. Time se mogu oštetiti podaci.
99 Ugrađenu flash memoriju uređaja nemojte formatirati koristeći Windows Explorer.
Formatirate li ugrađenu flash memoriju, učinite to na uređaju ( str. 109).
99 Nemojte mijenjati nazive mapa [MUSIC], [MP_ROOT], [MPE_ROOT], [VIDEO],
[DCIM], [PICTURE], [PICTURES] i [PODCASTS]. Također, nemojte mijenjati nazive
datoteka i mapa koje se nalaze unutar njih. U protivnom se neće prikazivati na uređaju.
115
Korisni podaci
Nadogradnja firmvera uređaja
Možete ažurirati firmver uređaja. Instaliranjem najnovijeg firmvera možete dodati
nove značajke svom uređaju. Za detalje o najnovijoj verziji firmvera i opis postupka kako ga instalirati, posjetite internetsku stranicu za podršku korisnicima
( str. 141).
1Preuzmite ažuriranu verziju programa s internetske stranice na
računalo.
2Spojite uređaj na računalo i pokrenite program za ažuriranje.
3Slijedite upute na zaslonu kako biste ažurirali firmver uređaja.
Ažuriranje firmvera je dovršeno.
 Savjet
99 Informacije o trenutnoj verziji fimvera uređaja možete prikazati tako da u izborniku Home
odaberete  [Settings]  [Common Settings]  [Unit information] ( str. 101).
116
U slučaju problema
U slučaju problema
Ako uređaj ne radi na očekivani način, pokušajte sljedeće kako biste riješili
problem.
1 Potražite simptome problema u sljedećim tablicama te iskušajte mjere
njihovog rješavanja.
2 Spojite uređaj s računalom kako biste napunili bateriju.
Neke probleme moguće je riješiti punjenjem baterije.
3 Pritisnite tipku RESET pribadačom i sl..
Ako pritisnete tipku RESET za vrijeme rada uređaja, pohranjeni podaci i postavke
mogu se izbrisati.
4 Provjerite informacije o problemu u Helpu za svaki softver.
5 Pogledajte informacije o problemima na stranicama za podršku korisnicima ( str. 141).
6 Ako navedena rješenja ne uklone problem, obratite se najbližem Sony
prodavatelju.
117
U slučaju problema
Rad uređaja
Nema zvuka.
99 Glasnoća je podešena na nulu.
FF Povećajte glasnoću ( str. 6).
99 Priključak slušalica nije pravilno spojen.
FF Ako kabel nije dobro spojen, zvuk se neće čuti kako treba u slušalicama. Umetnite
priključak slušalica u priključnicu tako da klikne ( str. 6).
99 Priključak slušalica je prljav.
FF Očistite priključak slušalica mekom i suhom krpom.
Podaci se ne mogu reproducirati.
99 Baterija je prazna.
FF Potpuno napunite bateriju ( str. 19).
FF Ako uređaj ne reagira ni nakon punjenja baterije, pritisnite tipku RESET za
resetiranje uređaja ( str. 116).
99 [TV Output(Video)] je podešeno na [On].
FF Promijenite podešenje na [Off] ( str. 64).
99 Nakon prijenosa pomoću povlačenja i ispuštanja (drag-and-drop) u Windows
Exploreru, hijerarhija podataka nije usklađena s onom na uređaju.
FF Razmjestite podatke na ispravno mjesto pomoću povlačenja i ispuštanja
( str. 31, 36).
99 Prenesene datoteke nisu u formatu kojeg uređaj može reproducirati.
FF Za detalje o podržanim formatima datoteka pogledajte "Podržani format datoteka"
u "Tehničkim podacima" ( str. 160). Neke datoteke možda se neće moći reproducirati, ovisno o karakteristikama pojedinih datoteka.
99 Prenijeli ste audio MP4 datoteke u video mapu pomoću povlačenja i ispuštanja.
FF Premjestite ih u mapu [MUSIC] pomoću povlačenja i ispuštanja.
99 Istekao je period za reprodukciju pjesme, koji je naveden u uvjetima pretplate, itd.
FF Pjesme kojima je istekao period za reprodukciju ne mogu se reproducirati.
Ažurirajte ih pomoću softvera kojeg ste koristili za prijenos.
Pjesme ili fotografije ne mogu se obrisati na uređaju.
99 Pjesme i fotografije ne mogu se obrisati izravno na uređaju.
FF Obrišite ih pomoću softvera kojeg ste koristili za prijenos podataka ili u Windows
Exploreru.
Nastavlja se 
118
U slučaju problema
Preneseni podaci nisu prikazani u popisu.
99 Uređaj možda neće prepoznati videozapise i fotografije u nepodržanom formatu i
možda ih neće moći prikazati u popisu ( str. 160).
99 Ako promijenite naziv video datoteke koja je prenesena s računala na uređaj, ili je
premjestite u drugu mapu, uređaj je možda neće prepoznati i možda se neće prikazati
u popisu videozapisa.
99 Podaci su preneseni na krivu lokaciju pomoću funkcije povlačenja i ispuštanja.
FF Razmjestite podatke na ispravno mjesto pomoću povlačenja i ispuštanja
( str. 31, 36).
99 Ugrađena flash memorija uređaja je formatirana pomoću Windows Explorera.
FF Formatirajte ugrađenu flash memoriju na uređaju ( str. 109).
99 Isporučeni USB kabel se odspojio s uređaja tijekom prijenosa podataka.
FF Prenesite iskoristive datoteke natrag na računalo i formatirajte ugrađenu flash
memoriju na uređaju ( str. 109).
Kad odaberete [All Songs] ili [Album], prikažu se sve pjesme, ali kad odaberete
[Folder] neke pjesme nisu prikazane.
99 Audio datoteke se ne nalaze u mapama unutar mape [MUSIC].
FF Premjestite ih u mape unutar mape [MUSIC] pomoću povlačenja i ispuštanja.
Pjesme se reproduciraju samo unutar ograničenog raspona reprodukcije, primjerice,
samo unutar jednog albuma.
99 [Playback Range] ( str. 51) je podešeno na [Selected Range].
FF Promijenite podešenje raspona reprodukcije.
Čuje se buka.
99 Podešeno je suzbijanje buke na tihom mjestu.
FF Buka je primjetnija na tihom mjestu ili ovisno o vrsti buke. Isključite funkciju
suzbijanja buke ( str. 95). Osim toga, isporučene slušalice dizajnirane su kako bi
bile iznimno osjetljive, čime se pojačava učinkovitost suzbijanja buke u bučnim
mjestima, primjerice, na otvorenom ili u vlaku. Zbog tog razloga možete čuti
smetnje na tihom mjestu čak i ako isključite funkciju suzbijanja buke.
99 U blizini uređaja se koristi uređaj koji emitira radio signale, primjerice mobilni
telefon.
FF Kad koristite uređaje poput mobilnih telefona, držite ih što dalje od uređaja.
99 Glazbeni podaci koji su importirani s CD diskova, itd. su oštećeni.
FF Obrišite podatke te ih ponovno importirajte i prenesite. Prilikom importiranja
podataka na vaše računalo, zatvorite sve ostale aplikacije kako biste izbjegli oštećenje
podataka.
99 Prenesene datoteke nisu u formatu kojeg uređaj može reproducirati. Za detalje,
pogledajte "Podržani format datoteka" u "Tehničkim podacima" ( str. 160).
FF Neke pjesme možda se neće moći reproducirati, ovisno o karakteristikama pojedinih datoteka.
Nastavlja se 
119
U slučaju problema
Funkcija suzbijanja buke nije učinkovita.
99 Funkcija suzbijanja buke je isključena.
FF Podesite [Noise Canceling: On/Off] na [On] ( str. 95).
99 Koristite slušalice koje nisu isporučene s uređajem.
FF Koristite isporučene slušalice.
99 Isporučene slušalice se ne koriste na ispravan način.
FF Promijenite veličinu čepova slušalica ili podesite njihov položaj tako da udobno
prianjaju uz uši ( str. 8). Kod zamjene čepova slušalica, čvrsto ih zakretanjem
ugradite na slušalice tako da se ne odvoje i ostanu u uhu.
99 Osjetljivost mikrofona nije ispravno podešena.
FF Uređaj je tvornici podešen kako bi se najviše iskoristio učinak funkcije suzbijanja
buke. Ipak, možda možete postići bolju učinkovitost ako povisite ili snizite
osjetljivost mikrofona koji je ugrađen u isporučene slušalice. Ponovno podesite
funkciju suzbijanja buke ( str. 100).
99 Uređaj se koristi na tihom mjestu.
FF Funkcija suzbijanja buke možda neće biti učinkovita na tihom mjestu ili ovisno o
vrsti buke.
99 Odabrani digitalni filtar nije prikladan za suzbijanje buke u okruženju u kojem se
nalazite.
FF Podesite [Select NC Environment] na najprikladnije podešenje za trenutnu lokaciju
( str. 99).
Postavka [VPT(Surround)] ili funkcija [Clear Stereo] nije učinkovita.
99 Kad preusmjerite zvuk na vanjske zvučnike pomoću opcionalnog postolja, postavke
[VPT(Surround)] i funkcija [Clear Stereo] možda neće biti učinkovite jer je uređaj
dizajniran sam za kompatibilne slušalice. Pojava nije kvar.
Uređaj ne radi. (ne reagira na pritisak nijedne tipke.)
99 Preklopka HOLD podešena je na položaj HOLD.
FF Pomaknite preklopku HOLD u suprotan položaj ( str. 7).
99 Na uređaju se kondenzirala vlaga.
FF Pričekajte nekoliko sati da se uređaj osuši.
99 Preostali napon baterije je slab ili nedovoljan.
FF Napunite bateriju tako da uređaj spojite na uključeno računalo ( str. 19).
FF Ako napunite bateriju i ništa se ne promijeni, pritisnite tipku RESET za resetiranje
uređaja ( str. 116).
99 Uređajem ne možete upravljati kad je na zaslonu prikazano [Connecting] ili
[Connected USB (MTP)].
FF Odspojite USB kabel prije upravljanja uređajem.
Reprodukcija se ne zaustavlja.
99 Na ovom uređaju nema razlike između zaustavljanja i pauziranja. Kad pritisnete
tipku , prikaže se  i reprodukcija se pauzira/zaustavlja.
Glasnoća je pretiha.
99 Uključena je funkcija [AVLS (Volume Limit)].
FF Isključite [AVLS (Volume Limit)] ( str. 102).
Nastavlja se 
120
U slučaju problema
Ne čuje se zvuk iz desnog kanala slušalica.
Ili se zvuk desnog kalana čuje s obje strane slušalica.
99 Priključak slušalica nije u potpunosti spojen.
FF Ako slušalice nisu pravilno spojene, zvuk se neće ispravno emitirati. Umetnite
priključak slušalica u priključnicu tako da klikne ( str. 6).
Reprodukcija se naglo zaustavila.
99 Preostali napon baterije je nedovoljan.
FF Napunite bateriju tako da uređaj spojite na uključeno računalo ( str. 19).
99 Pokušali ste reproducirati pjesmu ili video datoteku koja se ne može reproducirati.
FF Reproducirajte neku drugu pjesmu ili video datoteku.
Sličice (primjerice omoti albuma) nisu prikazane.
99 Pjesme čiji format datoteka uređaj podržava ne sadrže informacije o omotu albuma.
Sličice se prikazuju samo kad pjesme sadrže informacije o omotu albuma i ukoliko
uređaj podržava format datoteke.
FF Ponovite prijenos koristeći Windows Media Player 11 ili drugi softver za prijenos.
99 Naziv sličice nije usklađen s nazivom pripadajućeg videozapisa ili se videozapis ne
nalazi na ispravnoj lokaciji.
FF Premjestite JPEG datoteku, koja ima isti naziv kao i videozapis, u mapu unutar
mape [VIDEO].
99 Ako fotografije ne sadrže sličice usklađene s Exif formatom datoteka, sličice se ne
mogu prikazati.
Uređaj se isključio i zatim ponovno uključio.
99 Ukoliko dođe do nepravilnosti u radu, uređaj se automatski isključi i zatim ponovno
uključi.
Uređaj ne radi pravilno.
99 Računalo je uključeno ili restartano kad je uređaj bio spojen.
FF Resetirajte uređaj pritiskom tipke RESET na uređaju. Odspojite uređaj prije
uključivanja ili restartanja računala.
121
U slučaju problema
Zaslon
"" je prikazano umjesto naslova.
99 Naslov sadrži znakove koji se ne mogu prikazati na uređaju.
[Unknown] je prikazano umjesto naziva albuma, izvođača, itd.
99 Podaci ne sadrže informacije kao što su naziv albuma, izvođača, itd.
Prikazani su neobični znakovi.
99 Odabran je pogrešan jezik.
FF Odaberite ispravni jezik pod [Language Settings] ( str. 21, 110) i zatim ponovno
prenesite podatke na uređaj.
Zaslon se zatamni tijekom prikaza fotografije.
99 Niste koristili uređaj tijekom vremenskog perioda koji je odabran pod [Screen Off
Timer] ( str. 103).
FF Pritisnite bilo koju tipku.
Zaslon se isključio.
99 Niste koristili uređaj tijekom vremenskog perioda koji je odabran pod [Screen Off
Timer] ( str. 103).
FF Pritisnite bilo koju tipku.
99 [On-Hold Display] je podešeno na [No].
FF Podesite [On-Hold Display] na [Yes] ( str. 71).
Ikona  (TV izlaz) treperi u području s informacijama na zaslonu za reprodukciju
glazbe.
99 Nije spojen izlazni video/audio kabel.
FF Pravilno spojite kabel.
122
U slučaju problema
Napajanje
Trajanje baterije je kratko.
99 Temperatura okoline je ispod 5 °C.
FF Trajanje baterije se skraćuje zbog njezinih značajki. Pojava nije kvar.
99 Baterija nije punjena dovoljno dugo.
FF Punite bateriju sve dok se ne prikaže .
99 Pravilnim podešenjem postavki ili upravljanjem napajanjem možete štedjeti napon
baterije i osigurati dulji radni vijek između punjenja ( str. 111).
99 Uređaj nije upotrebljavan dulje vrijeme.
FF Učinak baterije će se poboljšati višekratnim punjenjem i pražnjenjem.
99 Kad se trajanje baterije smanji na polovicu uobičajenog čak i nakon punjenja, bateriju
treba zamijeniti.
FF Obratite se najbližem Sony prodavatelju.
Uređaj ne može napuniti bateriju.
99 USB kabel nije pravilno spojen na USB priključnicu računala.
FF Odspojite USB kabel i zatim ga ponovno spojite.
FF Upotrijebite priloženi USB kabel.
99 Baterija se puni uz temperaturu okoline izvan raspona od 5 °C do 35 °C. Ne možete
puniti bateriju kad je prikazana ikona
.
FF Punite bateriju uz okolnu temperaturu između 5 °C – 35 °C.
99 Računalo nije uključeno.
FF Uključite računalo.
99 Računalo je prešlo u sleep ili hibernate stanje.
FF Uključite računalo iz sleep ili hibernate stanja.
99 Koristi se USB hub.
FF Veza možda neće funkcionirati spojite li uređaj na računalo preko USB huba.
Spojite uređaj na računalo pomoću isporučenog USB kabela.
99 Uređaj ne podržava operativni sustav koji je instaliran na računalo.
FF Za punjenje uređaja, spojite uređaj na računalo s operativnim sustavom kojeg
uređaj podržava.
99 Ako je problem prisutan i nakon što ste proveli gore opisane postupke, pritisnite
tipku RESET na uređaju te ga ponovno spojite na računalo pomoću isporučenog
USB kabela.
Uređaj se automatski isključio.
99 Kako bi se izbjeglo nepotrebno pražnjenje baterije, uređaj se automatski isključi.
FF Pritisnite bilo koju tipku za uključivanje uređaja.
Punjenje je brzo završeno.
99 Ako je baterija gotovo puna kad se pokrene punjenje, potrebno je malo vremena za
punjenje dokraja.
123
U slučaju problema
Povezivanje s računalom
Softver se ne može instalirati.
99 Uređaj ne podržava operativni sustav koji je instaliran na računalo.
FF Provjerite koji operativni sustav je instaliran na vaše računalo ( str. 166).
99 Neki drugi softver je pokrenut na Windows sustavu.
FF Ako je uključen neki drugi softver, možda ometa instalaciju. Posebno obratite
pažnju da ste isključili svaki sigurnosni softver jer takav softver može iznimno
opteretiti računalo.
99 Na tvrdom disku nema dovoljno slobodnog prostora.
FF Provjerite ima li na tvrdom disku dovoljno slobodnog prostora za instaliranje
aplikacije i obrišite nepotrebne datoteke.
99 Vaš račun nije administratorski račun ili se niste prijavili kao administrator računala.
FF Za instalaciju softvera, prijavite se na račun s administratorskim ovlastima ili se
prijavite kao administrator računala.
99 Dijaloški okvir jer prekriven instalacijskim zaslonom.
FF Pritisnite i zadržite tipku [Alt] te nekoliko puta pritisnite tipku [Tab], sve dok se
ne prikaže dijaloški okvir. Zatim slijedite upute.
Traka s napretkom na instalacijskom zaslonu se ne pomiče. Ili, indikator pristupa
na tvrdom disku ne svijetli nekoliko minuta.
99 Pričekajte da se instalacija dovrši, jer napreduje pravilno. Instalacija može potrajati
30 minuta ili više, ovisno o računalu.
Kad spojite uređaj na računalo pomoću isporučenog USB kabela, na zaslonu nije
prikazano [Connecting] ili [Connected USB (MTP)] (računalo ne prepoznaje uređaj).
99 USB kabel nije pravilno spojen na USB priključnicu računala.
FF Odspojite USB kabel i zatim ga ponovno spojite.
FF Upotrijebite priloženi USB kabel.
99 Koristi se USB hub.
FF Veza možda neće funkcionirati spojite li uređaj na računalo preko USB huba.
Spojite uređaj izravno na računalo pomoću isporučenog USB kabela.
99 Možda problem uzrokuje USB priključnica na računalu.
FF Spojite uređaj na drugu USB priključnicu na računalu.
99 Kad po prvi put koristite uređaj, ili kad je baterija slaba, možda će trebati približno
30 sekundi da uređaj prikaže poruku nakon spajanja na računalo. Pojava nije kvar.
99 Možda je u tijeku autorizacija softvera i taj postupak može potrajati dulje vrijeme.
Pričekajte neko vrijeme.
99 Instalacija softvera nije uspjela.
FF Ponovno instalirajte softver koristeći instalacijski program. Postupak neće utjecati
na importirane podatke.
99 Ukoliko podesite uređaj na pripravno stanje za USB povezivanje prije spajanja na
računalo, možda ćete lakše uspostaviti vezu između uređaja i računala.
FF Odaberite opciju [Yes] unutar postavke [USB Connection Mode] ( str. 109).
Uređaj ulazi u pripravno stanje za USB povezivanje i prikaže se zaslon pripravnog
stanja za USB povezivanje.
Nastavlja se 
124
U slučaju problema
99 Na računalu je aktivan i drugi softver uz onaj za prijenos.
FF Odspojite USB kabel, pričekajte nekoliko minuta i zatim ga ponovno spojite. Ne
uspijete li riješiti problem na taj način, odspojite USB kabel, restartajte računalo i
zatim ponovno spojite USB kabel.
99 Ovisno o softveru koji se koristi na vašem računalu, na uređaju se možda neće pojaviti
[Connecting] ili [Connected USB (MTP)].
FF Otvorite Windows Media Player ili Windows Explorer.
99 Ako je problem prisutan i nakon što ste proveli gore opisane postupke, pritisnite
tipku RESET na uređaju te ga ponovno spojite na računalo pomoću isporučenog
USB kabela.
Podaci se ne mogu prenijeti s računala na uređaj.
99 Prijenos se može zaustaviti uslijed smetnji, primjerice, statičkog elektriciteta i slično.
Time se sprječava oštećenje podataka.
FF Odspojite uređaj i zatim ga ponovno spojite.
99 Ukoliko prenosite datoteke pomoću povlačenja i ispuštanja na računalu na kojem
nije instaliran Windows Media Player 11, pomoću funkcije povlačenja i ispuštanja
možete prenijeti samo ograničenu količinu datoteka (AAC, video datoteke, itd.).
FF Instalirajte Windows Media Player 11 sa stranice za preuzimanje programa
Windows Media Player, zatim ponovno prenesite datoteke pomoću povlačenja
i ispuštanja. Prije instaliranja programa Windows Media Player 11 na računalo,
provjerite podržava li vaš softver ili usluga Windows Media Player 11. Za dodatne
informacije o uporabi ili podršci za Windows Media Player, posjetite sljedeću
internetsku stranicu:
http://support.microsoft.com/
99 USB kabel nije pravilno spojen na USB priključnicu računala.
FF Odspojite USB kabel i zatim ga ponovno spojite.
99 Nema dovoljno slobodnog prostora u ugrađenoj flash memoriji.
FF Obrišite sve nepotrebne podatke kako biste povećali količinu slobodnog prostora.
99 Pjesme s ograničenim razdobljem reprodukcije ili brojem reprodukcija možda se neće
moći prenijeti zbog ograničenja koja je postavio vlasnik autorskih prava. O detaljima
postavki svake od audio datoteka raspitajte se kod distributera sadržaja.
99 Na uređaju se nalaze neobični podaci.
FF Prenesite iskoristive datoteke natrag na računalo i formatirajte ugrađenu flash
memoriju na uređaju ( str. 109).
99 Možda koristite nepodržani softver za prijenos podataka na uređaj.
FF Instalirajte podržani softver za prijenos podataka.
Nastavlja se 
125
U slučaju problema
99 Podaci su možda oštećeni.
FF Obrišite podatke koji se ne mogu prenijeti s računala, zatim ih ponovno importirajte na računalo. Prilikom importiranja podataka na vaše računalo ili prijenosa
podataka na uređaj, zatvorite sve ostale aplikacije kako biste izbjegli oštećenje
podataka.
99 Možda pokušavate prenijeti datoteku u formatu koji se ne može reproducirati.
FF Za detalje o podržanim formatima datoteka pogledajte "Podržani format datoteka"
u "Tehničkim podacima" ( str. 160). Datoteka se možda neće moći prenijeti,
ovisno o karakteristikama datoteke.
99 Prekoračili ste ograničenje količine datoteka i mapa koje se mogu prenijeti. Za infor­
macije o maksimalnom broju pjesama, videozapisa, fotografija, epizoda podcasta i
podcasta koji se mogu prenijeti na uređaj, pogledajte "Podržani format datoteka" u
"Tehničkim podacima" ( str. 160).
FF Obrišite nepotrebne podatke.
99 Pokušavate prenijeti .m4a, .mp4, .3gp ili .m4v datoteke na računalo na kojem je već
instaliran Windows Media Player 10.
FF Instalirajte Windows Media Player 11 s internetske stranice za preuzimanje programa Windows Media Player.
99 Ukoliko ste pokušali prenijeti podatke pomoću prikladnog softvera za prijenos, ali
prijenos nije uspio, obratite se proizvođaču.
Prijenos dugo traje.
99 Prenosite veliku datoteku.
FF Prijenos velikih datoteka može dugo trajati.
Na uređaj se može prenijeti samo mala količina podataka.
99 Nema dovoljno slobodnog prostora u ugrađenoj flash memoriji.
FF Obrišite sve nepotrebne podatke kako biste povećali količinu slobodnog prostora.
99 Na uređaj su pohranjeni podaci koji se ne mogu reproducirati na uređaju.
FF Ukoliko su na uređaj, uz pjesme, videozapise ili fotografije, pohranjeni i drugi podaci,
možete prenijeti manju količinu podataka. Prenesite podatke koji se ne mogu
reproducirati na uređaju natrag na računalo kako biste povećali dostupni prostor.
Pjesma se ne može vratiti s uređaja na računalo.
99 Možda pokušavate vratiti pjesmu na računalo koje nije korišteno za prijenos pjesme
na uređaj.
FF Ako prenesete pjesmu s računala na uređaj pomoću softvera, ne možete vratiti
pjesmu na drugo računalo. Vratite pjesmu na računalo s kojeg ste prenijeli pjesmu
na uređaj. Ako ne možete vratiti pjesmu na računalo a namjeravate obrisati pjesmu,
označite je i obrišite koristeći softver.
99 Možda ste obrisali pjesmu na računalu s kojeg ste prenijeli pjesmu na uređaj.
FF Ako obrišete pjesmu na računalu s kojeg ste prenijeli pjesmu na uređaj, ne možete
vratiti pjesmu na računalo.
Uređaj postane nestabilan dok je spojen s računalom.
99 Koristi se USB hub ili USB produžni kabel.
FF Veza možda neće funkcionirati spojite li uređaj na računalo preko USB huba ili
produžnog kabela. Spojite uređaj izravno na računalo pomoću isporučenog USB
kabela.
Ne možete preimenovati ili obrisati mape.
99 Ne možete obrisati ili preimenovati mape [MUSIC], [MP_ROOT], [MPE_ROOT],
[VIDEO], [DCIM], [PICTURE], [PICTURES] i [PODCASTS].
126
U slučaju problema
FM radio
FM prijem sadrži smetnje.
99 Primljena postaja nije u potpunost ugođena.
FF Ručno ugodite postaju tipkama / ( str. 88).
Prijem je slab i kvaliteta zvuka je loša.
99 Radio signal je slab.
FF Slušajte FM postaju u blizini prozora pošto signal možete biti slab unutar građevina
ili vozila.
99 Kabel slušalica nije u potpunosti razvučen.
FF Kabel slušalica služi kao antena. Razvucite kabel slušalica što je više moguće.
99 Smetnje se mogu smanjiti ukoliko podesite prijemnik na mono prijem.
FF Podesite opciju [Mono/Auto] na [Mono] ( str. 92).
Interferencije ometaju FM prijem.
99 U blizini uređaja se koristi uređaj koji emitira radio signale, primjerice mobilni
telefon.
FF Kad koristite uređaje poput mobilnih telefona, držite ih što dalje od uređaja.
Ne čuje se FM prijem.
99 Slušalice nisu spojene.
FF Kabel slušalica služi kao antena. Kad na priključnicu WM-PORT spojite opcionalni periferni uređaj i slušalice se ne mogu spojiti, FM prijem nije dostupan.
127
U slučaju problema
Podcast
Epizoda se ne može reproducirati.
99 Uređaj ne podržava format datoteke epizode.
FF Provjerite koje formate datoteka možete reproducirati na uređaju ( str. 160).
TV izlaz
Zaslon za reprodukciju glazbe ili videozapisa nije prikazan na zaslonu televizora.
99 Podesite postavku [NTSC/PAL settings] u skladu s vrstom televizora kojeg namjeravate
spojiti ( str. 46, 65).
99 [TV Output(Music)] ili [TV Output(Video)] nije podešeno na [On].
FF Podesite [TV Output(Music)] ( str. 45) ili [TV Output(Video)] ( str. 64) na
[On].
99 Uređaj niste spojili na televizor pomoću dodatno nabavljivog izlaznog video/audio
kabela (WMC-NWV10).
FF Upotrijebite dodatno nabavljiv izlazni video/audio kabel (WMC-NWV10) za
spajanje uređaja i televizora. Za detalje pogledajte upute za uporabu video/audio
kabela.
99 Ulaz na vašem televizoru nije podešen za prikaz slike s izlaznog video/audio kabela.
FF Provjerite je li ulaz na vašem televizoru ispravno podešen za prikaz slike s izlaznog
video/audio kabela.
Slika videozapisa na televizoru nije normalna (primjerice, prikazuju se crne trake
koje se čine nepotrebnima ili je slika neprirodno rastegnuta).
99 Podešenje [Zoom Settings] na uređaju nije ispravno podešeno.
FF Promijenite [Zoom Settings] podešenje na uređaju ( str. 68).
99 [TV Output Size] podešenje na uređaju nije u skladu s vašim televizorom.
FF Promijenite opciju [TV Output Size] na uređaju u skladu sa zaslonom vašeg TV
uređaja ( str. 65).
99 Podešenje za široki prikaz na televizoru nije ispravno podešeno.
FF Promijenite podešenje za široki prikaz na televizoru.
Ostalo
Tijekom provođenja postupaka na uređaju ne reproducira se zvučni signal.
99 [Beep Settings] je podešeno na [Off].
FF Podesite [Beep Settings] na [On] ( str. 102).
99 Zvučni signal se ne reproducira kad je uređaj spojen na dodatno nabavljivo postolje
ili na drugi uređaj.
Uređaj se zagrijao.
99 Uređaj može biti topao tijekom punjenja baterije i neposredno nakon punjenja.
Uređaj se također može zagrijati tijekom prijenosa velike količine podataka. Pojava
nije kvar i nije razlog za zabrinutost. Ostavite uređaj po strani dok se ne ohladi.
Nastavlja se 
128
U slučaju problema
Datum i vrijeme su resetirani.
99 Ako niste koristili uređaj neko vrijeme i baterija je bila istrošena, može doći do resetiranja datuma i vremena. Pojava nije kvar. Napunite bateriju sve dok se na zaslonu
ne prikaže  ( str. 19) te ponovno podesite datum i vrijeme ( str. 22, 106).
Čuje se buka prilikom spajanja ili odspajanja slušalica.
99 Skinite slušalice prije nego što ih spojite ili odspojite. Ako spojite ili odspojite
slušalice tijekom reprodukcije pjesme ili uporabe funkcije suzbijanja buke, može se
začuti buka iz slušalica. Pojava nije kvar.
129
U slučaju problema
Poruke
Ukoliko se neka od ovih poruka prikaže na zaslonu, slijedite niže navedene
upute.
[Cannot play; file format is not supported.]
99 Pokušavate reproducirati datoteku koja se ne može reproducirati na uređaju.
FF Ne možete reproducirati pjesmu čija datoteka je u nepodržanom formatu
( str. 160).
[Cannot play; license has expired.]
99 Period za reprodukciju pjesme je istekao.
FF Ažurirajte informacije licence za pjesmu pomoću softvera kojeg ste koristili za
prijenos.
[Delete failed.]
99 Pokušali ste obrisati videozapis ali brisanje nije uspjelo.
FF Obrišite videozapis pomoću programa Content Transfer ili Windows Explorer.
[Do not disconnect.]
99 Uređaj je spojen na računalo ili drugi vanjski uređaj radi prijenosa podataka.
FF Ovo nije poruka greške. Nemojte odspojiti USB kabel sve dok se prijenos ne dovrši.
[Firmware update failed.]
99 Ažuriranje fimvera nije uspjelo.
FF Slijedite upute prikazane na zaslonu računala i pokušajte ponovno ažurirati firmver.
[LOW BATTERY. Please Charge.]
99 Baterija uređaja je gotovo prazna.
FF Napunite bateriju ( str. 19).
[Noise Canceling unavailable. Unable to execute.]
99 Opcija [NC Modes] nije dostupna jer trenutno okruženje ne udovoljava zahtjevima
za ovu funkciju.
FF Provjerite je li [Noise Canceling: On/Off] podešeno na [On] ( str. 95) i koristite
li isporučene slušalice.
Nastavlja se 
130
U slučaju problema
[Not enough free space in memory. Delete files to ensure free space.]
99 Dostupni memorijski kapacitet uređaja nije dovoljan.
FF Spojite uređaj na računalo pomoću isporučenog USB kabela i obrišite sve
nepotrebne podatke s uređaja pomoću softvera kojeg ste koristili za prijenos ili
Windows Explorera.
[Unable to set photo as wallpaper.]
99 Odabrana fotografija ne može se podesiti kao pozadina.
FF Uvjerite se da fotografija nije oštećena datoteka i da nije prevelika.
131
Dodatne informacije
Mjere opreza
Napomena za korisnike: sljedeća informacija odnosi se samo na uređaje prodane u
zemljama koje primjenjuju direktive EU
Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo,
108-0075 Japan. Ovlašteni predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka. Za
pitanja servisa i jamstva pogledajte adresu na jamstvenom listu.
Napomena za korisnike u Republici Hrvatskoj
IZJAVA O SUKLADNOSTI
Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo
108-0075, Japan.
Sony, odnosno njegov ovlašteni zastupnik Sony Central and Southeast Europe Kft. ,
Predstavništvo u Republici Hrvatskoj izjavljuje da je ovaj proizvod usklađen s bitnim
zahtjevima tehničkih propisa koji su za ovaj proizvod utvrđeni.
Izjave o sukladnosti dostupne su na internetskoj stranici
www.sukladnost-sony.com.hr
Nastavlja se 
132
Dodatne informacije
Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj
uniji i ostalim europskim zemljama sa sustavima odvojenog prikupljanja otpada)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije
zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom
mjestu za reciklažu električke ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem
ovog proizvoda pomažete u sprječavanju mogućih negativnih posljedica na
okoliš i ljudsko zdravlje, do kojih može doći nepravilnim zbrinjavanjem ovog
uređaja. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za
detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu
lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.
Primjenjiv pribor: Slušalice
Nastavlja se 
133
Dodatne informacije
Zbrinjavanje starih baterija (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim
zemljama sa sustavima odvojenog prikupljanja otpada)
Ova oznaka na bateriji ili na ambalaži označava da se ova baterija ne smije
zbrinjavati kao kućni otpad. Na nekim baterijama se ovaj simbol može koristiti
zajedno s kemijskim simbolom. Kemijski simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb)
dodaje se ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Pravilnim zbrinjavanjem baterija pomažete u sprječavanju mogućih negativnih
posljedica na okoliš i ljudsko zdravlje, do kojih može doći nepravilnim zbrinjavanjem baterija. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora.
U slučaju da neki proizvod iz sigurnosnih razloga ili zbog performansi ili
ispravnosti zahtijeva stalnu vezu s ugrađenom baterijom, njezinu zamjenu valja
povjeriti isključivo ovlaštenom servisu.
Kako bi se zajamčilo pravilno rukovanje baterijom, na kraju njezina radnog
vijeka je odnesite na odlagalište za recikliranje električne i elektronske opreme.
Za sve ostale baterije molimo da pogledate poglavlje o tome kako sigurno
izvaditi bateriju iz uređaja. Odnesite je na odlagalište za recikliranje dotrajalih
baterija.
Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda ili baterije, molimo kontakti­
rajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.
Nastavlja se 
134
Dodatne informacije
Sigurnost
99Nemojte kratko spajati kontakte na uređaju drugim metalnim predmetima.
99Ne dirajte akumulatorsku bateriju nezaštićenim rukama u slučaju curenja
elektrolita. Budući da iscurio elektrolit može ostati u uređaju, obratite se
ovlaštenom Sony servisu. Ako vam elektrolit dospije u oči, ne trljajte oči jer
možete oslijepiti. Isperite oči čistom vodom i obratite se liječniku.
Također, dospije li vam elektrolit na tijelo ili odjeću, odmah ga isperite. U
protivnom može uzrokovati opekline i ozljede. Ako vas elektrolit iz baterije
opeče ili ozlijedi, obratite se liječniku.
99Ne ulijevajte vodu ili ne stavljajte strane predmete u uređaj. Tako možete
uzrokovati požar ili električni udar.
U tom slučaju odmah isključite uređaj, odspojite USB kabel s uređaja i obratite se prodavatelju ili ovlaštenom Sony servisu.
99Ne bacajte uređaj u vatru.
99Nemojte rastavljati ili prerađivati uređaj. Time možete uzrokovati električni
udar. Za zamjenu akumulatorskih baterija, provjere ili popravke obratite se
ovlaštenom Sony servisu.
Nastavlja se 
135
Dodatne informacije
Postavljanje
99Ne stavljajte teške predmete na uređaj i ne izlažite ga snažnim udarcima. Tako
možete uzrokovati kvar ili oštećenje uređaja.
99Nikad nemojte upotrebljavati uređaj na mjestima gdje bi mogao biti izložen
jakom svjetlu, temperaturi, vlazi ili vibracijama. U protivnom je moguća promjena boje i izobličenje kućišta ili oštećenje uređaja.
99Nemojte ostavljati uređaj izložen visokoj temperaturi, primjerice u automobilu
parkiranom na izravnom suncu.
99Ne ostavljajte uređaj na mjestu izloženom velikoj količini prašine.
99Ne ostavljajte uređaj na nestabilnoj površini ili u nagnutom položaju.
99Ako ovaj uređaj uzrokuje smetnje radijskog ili televizijskog prijema, isključite
ga i odmaknite od radijskog ili TV prijemnika.
99Prilikom uporabe uređaja, poštujte niže navedene mjere opreza kako biste
spriječili iskrivljenje kućišta ili kvar uređaja.
–– Pripazite da ne sjednete kad se uređaj nalazi u vašem stražnjem džepu.
–– Pripazite da ne stavite uređaj u torbu tako da je kabel slušalica omotan oko njega i da
zatim ne izložite torbu snažnom udarcu.
Nastavlja se 
136
Dodatne informacije
99Nemojte izlagati uređaj vodi. Uređaj nije vodonepropustan. Pridržavajte se
sljedećih mjera opreza.
–– Pazite da vam uređaj ne ispadne u umivaonik ili drugu posudu napunjenu vodom.
–– Nemojte koristiti uređaj na vlažnim mjestima ili po lošem vremenu, primjerice po kiši
ili snijegu.
–– Pazite da se uređaj ne smoči.
Dirate li uređaj mokrim rukama ili ga stavite na mokar komad odjeće, može se namočiti
i postati neispravan.
99Prilikom odspajanja slušalica s uređaja, povucite za utikač slušalica. Ukoliko
povučete kabel, može doći do oštećenja kabela slušalica.
Nastavlja se 
137
Dodatne informacije
Napomena o statičkom elektricitetu
Ako je zrak posebno suh, može se osjetiti blago škakljanje u ušima. To je uzrokovano nakupljanjem statičkog elektriciteta u tijelu, a ne kvarom uređaja.
Pojava se smanjuje nošenjem odjeće od prirodnih materijala.
Zagrijavanje
Uređaj se može zagrijati za vrijeme nošenja ako se upotrebljava dulje vrijeme.
Slušalice
Sigurnost u prometu
Nemojte koristiti uređaj u situacijama pri kojima slušanje treba biti neometano.
Prevencija oštećenja sluha
Izbjegavajte uporabu uređaja uz veliku glasnoću. Stručnjaci za sluh izjasnili su se
protiv trajnog, glasnog i duljeg slušanja. Ako osjetite zujanje u ušima, smanjite
glasnoću ili prekinite uporabu.
Ne povisujte glasnoću jako odjednom, posebice kad koristite slušalice. Glasnoću
povisujte postupno kako vam glasan zvuk ne bi uzrokovao bolove u ušima.
Briga za bližnje
Glasnoću držite na umjerenoj razini. Tako ćete moći čuti zvukove iz okoline i
pokazati obzir prema ljudima oko sebe.
Upozorenje
Ako za vrijeme uporabe uređaja dođe do grmljavinskog nevremena, odmah
skinite uređaj.
Ako isporučene slušalice uzrokuju alergijsku reakciju, odmah ih prestanite
koristiti i obratite se liječniku.
Nastavlja se 
138
Dodatne informacije
Uporaba
99Prilikom korištenja remena (prodaje se odvojeno), pripazite da u prolazu ne
zakačite uređaj za obližnje predmete. Osim toga, nemojte zamahivati remenom
na koji je pričvršćen uređaj kako ne biste njime udarili druge osobe.
99Nemojte upotrebljavati uređaj u zrakoplovu tijekom objava prilikom polijetanja
ili slijetanja.
99U uređaju se može privremeno kondenzirati vlaga kad ga brzo premjestite s
hladnog na toplo mjesto ili ga koristite u prostoriji u kojoj se upravo uključilo
grijanje. Kondenzacija se događa kad vlaga u zraku prianja na površine poput
metalnih ploča, itd., i zatim prelazi u tekuće stanje.
Ako se u uređaju kondenzira vlaga, ostavite ga isključenim sve dok kondenzat ne
nestane. Uporabom uređaja tijekom kondenzacije možete uzrokovati kvarove.
Mjere opreza vezane uz zaslon
OLED (Organic Light Emitting Diode) zaslon
99Nemojte snažno pritiskivati površinu OLED zaslona. Time se mogu uzrokovati
nepravilnosti u radu OLED zaslona.
Zaslon
Površina zaslona uređaja izrađena je od stakla.
Prilikom rukovanja uređajem, pripazite da vam ne ispadne i da ne bude izložen
udarcima jer se zaslon u suprotnom može slomiti. Ako se staklo slomi ili pukne,
prekinite uporabu uređaja i nemojte dirati slomljeni dio kako se ne biste ozlijedili.
Površina zaslona prekrivena je folijom protiv lomljenja. Nemojte je uklanjati.
OLED (Organic Light Emitting Diode) tehnologija
Dugotrajni prikaz statične slike ili ponavljajući prikaz iste slike može dovesti do
pojave trajnog utiskivanja slike. Kako biste zaštitili zaslon, izbjegavajte prikaz
slika koje mogu lako dovesti do utiskivanja slike i slijedite mjere opreza prilikom
uporabe uređaja.
Utiskivanje slike
Općenito, do pojave utiskivanje slike na OLED zaslonima dolazi zbog značajki
materijala koji se koriste za postizanje visoke definicije slike. Ako dugotrajno
prikazujete nepomičnu sliku na istom dijelu zaslona, ili ponavljate prikaz iste
slike, slika se može utisnuti nakon čega se više ne može ukloniti.
Slike koje lako mogu dovesti do pojave utiskivanja slike
99Široke slike s crnim trakama iznad i ispod (letterbox slike)
99Slike formata 4:3
99Fotografije i nepomične slike koje su dugotrajno prikazane na zaslonu
Nastavlja se 
139
Dodatne informacije
Sprječavanje utiskivanja slike
99Prikažite sliku preko cijelog zaslona.
Podesite opciju [Zoom Settings] na [Auto] ili [Full] ( str. 68).
Čišćenje
99Kućište uređaja čistite mekom krpom, poput one za čišćenje naočala.
99Ako se uređaj jako zaprlja, očistite ga mekom krpom blago natopljenom
vodom ili otopinom blagog deterdženta.
99Nemojte upotrebljavati spužvice ili prašak za ribanje niti otapala, poput
alkohola ili benzena, jer mogu oštetiti površinu kućišta.
99Pazite da u uređaj kroz otvor blizu priključka ne uđe voda.
99Povremeno očistite priključak slušalica.
Ako imate bilo kakva pitanja ili naiđete na probleme vezane uz uređaj, molimo,
obratite se najbližem Sony prodavatelju.
Nastavlja se 
140
Dodatne informacije
Softver
99Zakoni o zaštiti autorskih prava zabranjuju djelomičnu ili potpunu reprodukciju softvera ili priloženog priručnika te iznajmljivanje softvera bez dozvole
vlasnika autorskog prava.
99Ni u kojem slučaju SONY ne preuzima odgovornost za bilo koju vrstu financijske štete, gubitak profita, uključujući zahtjeve trećih osoba, do kojih može
doći zbog uporabe softvera isporučenog uz ovaj uređaj.
99Softver isporučen uz ovaj uređaj ne može se koristiti uz uređaje za koje nije
namijenjen.
99Obratite pažnju na činjenicu da se specifikacije softvera mogu promijeniti bez
najave kao rezultat stalnog usavršavanja kvalitete.
99Uporaba uređaja uz neki drugi softver nije pokrivena jamstvom.
99Sposobnost ovog uređaja da prikaže različite jezike ovisi o instaliranom
operativnom sustavu (OS) vašeg računala. Za postizanje boljih rezultata, provjerite je li instalirani OS kompatibilan s jezikom kojeg želite prikazati.
–– Ne jamčimo da će isporučeni softver moći ispravno prikazati sve jezike.
–– Znakovi koje je kreirao korisnik i neki posebni znakovi možda se neće moći prikazati.
99Objašnjenja u ovom priručniku podrazumijevaju da znate upotrebljavati
Windows sustav.
Podrobnosti o načinu uporabe računala i operacijskog sustava potražite u
odgovarajućim priručnicima.
Napomena za korisnike
99Snimljena glazba je namijenjena samo za privatno slušanje. Uporaba glazbe
izvan ovog ograničenja zahtijeva dopuštenje vlasnika autorskog prava.
99Sony ne preuzima odgovornost i nije dužan kompenzirati gubitak nesnimljenog
materijala do kojeg može doći zbog problema s uređajem ili računalom.
99Ovisno o vrsti teksta i znakova, tekst na uređaju možda neće biti prikazan
pravilno. Razlozi mogu biti sljedeći:
–– Kapacitet spojenog uređaja.
–– Uređaj ne radi kako treba.
–– Informacije o sadržaju napisane su jezikom ili znakovima koje ovaj uređaj ne podržava.
Nastavlja se 
141
Dodatne informacije
O primjerima podataka*1
U ovaj uređaj su tvornički pohranjeni primjeri podataka.
Izbrišete li primjere datoteka, ne možete ih obnoviti i proizvođač ne omogućuje
njihovu zamjenu.
U nekim državama/regijama, neki primjeri podataka nisu instalirani.
*1
99Snimljena glazba je namijenjena samo za privatno slušanje. Uporaba glazbe
izvan ovog ograničenja zahtijeva dopuštenje vlasnika autorskog prava.
99Sony ne preuzima odgovornost i nije dužan kompenzirati gubitak nesni­
mljenog materijala do kojeg može doći zbog problema s uređajem ili
računalom.
99Ovisno o vrsti teksta i znakova, tekst na uređaju možda neće biti prikazan
pravilno. Razlozi mogu biti sljedeći:
–– Kapacitet spojenog uređaja.
–– Uređaj ne radi kako treba.
–– Informacije o sadržaju napisane su jezikom ili znakovima koje ovaj uređaj ne podržava.
Internetska stranica za korisničku podršku
Imate li bilo kakvih pitanja ili problema u vezi s ovim uređajem ili biste željeli
saznati više o kompatibilnom dodatnom priboru, posjetite navedenu internetsku stranicu.
Za korisnike u Europi: http://support.sony-europe.com/DNA
142
Dodatne informacije
Napomene o licencama i zaštitnim znakovima
99ATRAC je zaštitni znak tvrtke Sony Corporation.
99"WALKMAN" i "WALKMAN" logotip su registrirani zaštitni znakovi tvrtke
Sony Corporation.
99
je zaštitni znak tvrtke Sony Corporation.
99Microsoft, Windows, Windows Vista i Windows Media su zaštitni znakovi
ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i/ili
drugim zemljama.
99Adobe, Adobe Reader i Adobe Flash Player su zaštitni znakovi ili registrirani
zaštitni znakovi tvrtke Adobe Systems Incorporated u SAD-u i/ili drugim
zemljama.
99MPEG Layer-3 tehnologija audio kodiranja i patenti imaju licencu tvrtke
Fraunhofer IIS i Thomson.
99IBM i PC/AT su registrirani zaštitni znakovi tvrtke International Business
Machines Corporation.
99Apple, Macintosh i iTunes su zaštitni znakovi tvrtke Apple Inc., registrirane u
SAD-u i drugim zemljama.
99Pentium je zaštitni znak ili registrirani zaštitni znak tvrtke Intel Corporation.
99Ovaj softver je djelomično baziran na radu nezavisne JPEG radne skupine.
99OVAJ PROIZVOD JE LICENCIRAN PREMA MPEG-4 VISUAL LICENCI
PORTFELJA PATENATA ZA OSOBNU I NEKOMERCIJALNU KORISNIČKU
UPORABU ZA
(i) KODIRANJE VIDEO SADRŽAJA U SKLADU S MPEG-4 VISUAL
STANDARDOM ("MPEG-4 VIDEO") I/ILI
(ii)DEKODIRANJE MPEG-4 VIDEO SADRŽAJA KOJEG JE KODIRAO
POTROŠAČ TIJEKOM OSOBNE I NEKOMERCIJALNE AKTIVNOSTI
I/ILI JE DOBAVLJEN OD DOBAVLJAČA VIDEO SADRŽAJA KOJEG JE
LICENCIRALA SKUPINA MPEG LA ZA PRUŽANJE MPEG-4 VIDEO
SADRŽAJA.
NIJEDNA DRUGA LICENCA NIJE ODOBRENA NITI ĆE BITI IMPLICIRANA ZA BILO KOJU DRUGU UPORABU. DODATNE INFORMACIJE,
UKLJUČUJUĆI I ONE VEZANE ZA PROMOTIVNE, INTERNE I KOMERCIJALNE UPORABE I LICENCIRANJE, MOŽETE DOBITI OD RADNE
SKUPINE MPEG LA, LLC. POGLEDAJTE HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Nastavlja se 
143
Dodatne informacije
99OVAJ PROIZVOD JE LICENCIRAN PREMA AVC LICENCI PORTFELJA
PATENATA ZA OSOBNU I NEKOMERCIJALNU KORISNIČKU UPORABU
ZA
(i) KODIRANJE VIDEO SADRŽAJA U SKLADU S AVC STANDARDOM
("AVC VIDEO") I/ILI
(ii)DEKODIRANJE AVC VIDEO SADRŽAJA KOJEG JE KODIRAO POTRO­
ŠAČ TIJEKOM OSOBNE I
NEKOMERCIJALNE AKTIVNOSTI I/ILI JE DOBAVLJEN OD DOBAVLJAČA
VIDEO SADRŽAJA KOJI JE LICENCIRAN ZA PRUŽANJE AVC VIDEO
SADRŽAJA. NIJEDNA DRUGA LICENCA NIJE ODOBRENA NITI ĆE
BITI IMPLICIRANA ZA BILO KOJU DRUGU UPORABU. DODATNE
INFORMACIJE MOŽETE DOBITI OD MPEG LA, L.L.C. POGLEDAJTE
HTTP://MPEGLA.COM
99OVAJ PROIZVOD JE LICENCIRAN PREMA VC-1 LICENCI PORTFELJA
PATENATA ZA OSOBNU I NEKOMERCIJALNU KORISNIČKU UPORABU
ZA
(i) KODIRANJE VIDEO SADRŽAJA U SKLADU S VC-1 STANDARDOM
("VC-1 VIDEO") I/ILI
(ii)DEKODIRANJE VC-1 VIDEO SADRŽAJA KOJEG JE KODIRAO POTRO­
ŠAČ TIJEKOM OSOBNE I NEKOMERCIJALNE AKTIVNOSTI I/ILI JE
DOBAVLJEN OD DOBAVLJAČA VIDEO SADRŽAJA KOJI JE LICENCIRAN ZA PRUŽANJE VC-1 VIDEO SADRŽAJA.
NIJEDNA DRUGA LICENCA NIJE ODOBRENA NITI ĆE BITI IMPLICIRANA ZA BILO KOJU DRUGU UPORABU. DODATNE INFORMACIJE
MOŽETE DOBITI OD MPEG LA, L.L.C. POGLEDAJTE HTTP://WWW.
MPEGLA.COM
99Svi ostali zaštitni znakovi i registrirani zaštitni znakovi su znakovi i registrirani
zaštitni znakovi svojih vlasnika. Oznake ™ i ® ne navode se u ovom priručniku.
Ovaj proizvod je zaštićen određenim pravima na intelektualno vlasništvo tvrtke Microsoft
Corporation. Uporaba ili distribucija takve tehnologije izvan ovog proizvoda zabranjena je
bez dopuštenja tvrtke Microsoft ili njezinog ovlaštenog predstavnika.
Dobavljači sadržaja upotrebljavaju tehnologiju zaštite autorskih prava za Windows Media
u ovom uređaju ("WM-DRM") za zaštitu cjelovitosti svojih sadržaja ("Zaštićeni sadržaji")
kako ne bi došlo do otuđenja njihovog intelektualnog vlasništva, uključujući copyright.
Ovaj uređaj upotrebljava WM-DRM softver za reprodukciju zaštićenih sadržaja ("WM-DRM
softver"). Ako dođe do narušavanja sigurnosti WM-DRM softvera na ovom uređaju, vlasnici
zaštićenog sadržaja ("Vlasnici zaštićenog sadržaja") mogu zatražiti od tvrtke Microsoft opoziv
prava WM-DRM softvera na dobivanje nove licence za kopiranje, prikaz i/ili reprodukciju
zaštićenog sadržaja. Opoziv ne mijenja sposobnost WM-DRM softvera za reprodukciju
nezaštićenih sadržaja. Popis opozvanih WM-DRM softvera se učitava na uređaj svaki put
kad preuzmete licencu za zaštićeni sadržaj s Interneta ili računala. Microsoft može, u skladu
s takvom licencom, također preuzeti popise opozvanih sadržaja na vaš uređaj u ime vlasnika
zaštićenog sadržaja.
Program ©2009 Sony Corporation
Dokumentacija ©2009 Sony Corporation
144
Dodatne informacije
Informacije o Expatu
Autorsko pravo ©1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd i Clark Cooper.
Autorsko pravo ©2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat vlasnici.
Ovime se daje dopuštenje za besplatnu uporabu softvera i srodne dokumentacije (u daljnjem
tekstu "Softver"), kao i neograničeno korištenje, kopiranje, modificiranje, spajanje, objavu,
distribuciju, podlicenciranje i/ili prodaju kopija Softvera te dopuštenje osobama kojima je
Softver ustupljen da učine isto, u skladu sa sljedećim uvjetima:
Gornja izjava o autorskim pravima i ova izjava o dopuštenju uporabe mora biti uključena
u sve kopije ili dijelove Softvera.
SOFTVER SE IZDAJE "KAKAV JEST", BEZ BILO KAKVIH JAMSTAVA, IZRIČITIH ILI
PODRAZUMIJEVANIH, ŠTO UKLJUČUJE, ALI NIJE OGRANIČENO NA JAMSTVA ZA
ISPLATIVOST PRODAJE, PRIKLADNOST ZA ODREĐENU NAMJENU I POVREDU
PRAVA.
NI U KOJEM SLUČAJU AUTORI ILI VLASNICI AUTORSKIH PRAVA NISU ODGOVORNI
U SLUČAJU TUŽBE ILI OŠTEĆENJA TE NEMAJU NIKAKVU OBVEZU VEZANU
UZ KRŠENJE UGOVORA, ŠTETA I SLIČNO, U VEZI SA SOFTVEROM, NJEGOVOM
UPORABOM ILI DRUGIM RADNJAMA.
Informacije o ncurses
Autorsko pravo (c) 1998-2004,2006 Free Software Foundation, Inc.
Ovime se daje dopuštenje za besplatnu uporabu softvera i srodne dokumentacije (u daljnjem
tekstu "Softver"), kao i neograničeno korištenje, kopiranje, modificiranje, spajanje, objavu,
distribuciju, distribuciju uz preinake, podlicenciranje i/ili prodaju kopija Softvera te dopuštenje osobama kojima je Softver ustupljen da učine isto, u skladu sa sljedećim uvjetima:
Gornja izjava o autorskim pravima i ova izjava o dopuštenju uporabe mora biti uključena
u sve kopije ili dijelove Softvera.
SOFTVER SE IZDAJE "KAKAV JEST", BEZ BILO KAKVIH JAMSTAVA, IZRIČITIH ILI
PODRAZUMIJEVANIH, ŠTO UKLJUČUJE, ALI NIJE OGRANIČENO NA JAMSTVA ZA
ISPLATIVOST PRODAJE, PRIKLADNOST ZA ODREĐENU NAMJENU I POVREDU
PRAVA. NI U KOJEM SLUČAJU AUTORI ILI VLASNICI AUTORSKIH PRAVA NISU
ODGOVORNI U SLUČAJU TUŽBE ILI OŠTEĆENJA TE NEMAJU NIKAKVU OBVEZU
VEZANU UZ KRŠENJE UGOVORA, ŠTETA I SLIČNO, U VEZI SA SOFTVEROM,
NJEGOVOM UPORABOM ILI DRUGIM RADNJAMA.
Osim ako se, kako je navedeno u ovoj napomeni, ime(na) vlasnika autorskih prava ne
koriste u oglašavanju ili na drugi način radi poboljšanja prodaje, uporabe ili drugih radnji
vezanih uz ovaj Softver bez prethodnog pisanog dopuštenja.
Informacije o netkit-ftp
Autorsko pravo (c) 1985, 1989 Regents of the University of California.
Sva prava pridržana.
Nastavlja se 
145
Dodatne informacije
Distribucija i uporaba izvornih i binarnih oblika, sa ili bez preinaka, dozvoljena je pod
sljedećim uvjetima:
1.Distribuirani izvorni kôd treba sadržavati obavijest o autorskom pravu, koja je navedena
iznad, ovaj popis uvjeta i sljedeće odricanje od odgovornosti.
2.Distribuirani sadržaj u binarnom obliku treba sadržavati obavijest o autorskom pravu, koja
je navedena iznad, ovaj popis uvjeta i sljedeće odricanje od odgovornosti u dokumentaciji
i/ili ostalim materijalima koji su isporučeni s distribuiranim sadržajem.
3.Svi reklamni materijali koji spominju značajke ili uporabu ovog softvera trebaju prikazivati
sljedeće priznanje:
Ovaj proizvod sadrži softver koji je razvilo kalifornijsko sveučilište Berkley, uz
pomoć ostalih sudionika.
4.Ime sveučilišta i imena sudionika ne smiju se koristiti za podržavanje ili promoviranje
proizvoda koji su proizašli iz ovog softvera bez određene unaprijed napisane dozvole.
OVAJ SOFTVER SU NADZORNI ODBOR SVEUČILIŠTA I SUDIONICI PRUŽILI "KAKAV
JEST" I OVIME SE ODRIČU BILO KOJIH IZRAŽENIH ILI IMPLICIRANIH JAMSTAVA,
UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI NA, IMPLICIRANA JAMSTVA VEZANA
UZ PRODAJU I PRIKLADNOST ZA ODREĐENU SVRHU. NI U KOJEM SLUČAJU
NEĆE NADZORNI ODBOR SVEUČILIŠTA ILI SUDIONICI BITI ODGOVORNI ZA
NIKAKVU IZRAVNU, NEIZRAVNU, SLUČAJNU, POSEBNU, PRIMJERNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU (UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI NA, NABAVU ZAMJENSKIH
DOBARA ILI USLUGA; GUBITAK UPORABE, PODATAKA ILI PROFITA; ILI PREKID
POSLOVANJA) BEZ OBZIRA NA UZROK NASTANKA I PREMA BILO KOJOJ TEORIJI
ODGOVORNOSTI, BILO U UGOVORU, STROGOJ ODGOVORNOSTI ILI GREŠCI
(UKLJUČUJUĆI NEMAR ILI DRUGO) KOJA MOŽE PROIZAĆI IZ BILO KOJEG NAČINA
USLIJED UPORABE OVOG SOFTVERA, ČAK I AKO SU POSTOJALI SAVJETI O
MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE.
Informacije o strace
Autorsko pravo (c) 1991, 1992 Paul Kranenburg <pk@cs.few.eur.nl>
Autorsko pravo (c) 1993 Branko Lankester <branko@hacktic.nl>
Autorsko pravo (c) 1993 Ulrich Pegelow <pegelow@moorea.uni-muenster.de>
Autorsko pravo (c) 1995, 1996 Michael Elizabeth Chastain <mec@duracef.shout.net>
Autorsko pravo (c) 1993, 1994, 1995, 1996 Rick Sladkey <jrs@world.std.com>
Autorsko pravo (c) 1998-2001 Wichert Akkerman <wakkerma@deephackmode.org>
Sva prava pridržana.
Distribucija i uporaba izvornih i binarnih oblika, sa ili bez preinaka, dozvoljena je pod
sljedećim uvjetima:
1.Distribuirani izvorni kôd treba sadržavati obavijest o autorskom pravu, koja je navedena
iznad, ovaj popis uvjeta i sljedeće odricanje od odgovornosti.
2.Distribuirani sadržaj u binarnom obliku treba sadržavati obavijest o autorskom pravu, koja
je navedena iznad, ovaj popis uvjeta i sljedeće odricanje od odgovornosti u dokumentaciji
i/ili ostalim materijalima koji su isporučeni s distribuiranim sadržajem.
3.Ime autora ne smije se koristiti za podržavanje ili promoviranje proizvoda koji su proizašli
iz ovog softvera bez određene unaprijed napisane dozvole.
OVAJ SOFTVER JE AUTOR PRUŽIO "KAKAV JEST" I OVIME SE ODRIČE BILO KOJIH
IZRAŽENIH ILI IMPLICIRANIH JAMSTAVA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI NA, IMPLICIRANA JAMSTVA VEZANA UZ PRODAJU I PRIKLADNOST ZA
ODREĐENU SVRHU.
Nastavlja se 
146
Dodatne informacije
NI U KOJEM SLUČAJU NEĆE AUTOR BITI ODGOVORAN ZA NIKAKVU IZRAVNU,
NEIZRAVNU, SLUČAJNU, POSEBNU, PRIMJERNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU
(UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI NA, NABAVU ZAMJENSKIH DOBARA
ILI USLUGA; GUBITAK UPORABE, PODATAKA ILI PROFITA; ILI PREKID POSLOVANJA)
BEZ OBZIRA NA UZROK NASTANKA I PREMA BILO KOJOJ TEORIJI ODGOVORNOSTI, BILO U UGOVORU, STROGOJ ODGOVORNOSTI ILI GREŠCI (UKLJUČUJUĆI
NEMAR ILI DRUGO) KOJA MOŽE PROIZAĆI IZ BILO KOJEG NAČINA USLIJED
UPORABE OVOG SOFTVERA, ČAK I AKO SU POSTOJALI SAVJETI O MOGUĆNOSTI
TAKVE ŠTETE.
Važne informacije o softveru
Ovaj proizvod sadrži softver za kojeg je tvrtka Sony Corporation (nadalje, Sony) dobavila
dozvolu, bilo izravno ili neizravno putem nezavisne strane. Pročitajte ove važne informacije
o softveru.
Informacije o softveru koji se primjenjuje za GNU GPL/LGPL
Ovaj proizvod sadrži softver (pogledajte navedeni "Popis paketa") koji je podložan sljedećoj
GNU općoj javnoj licenci (nadalje, GPL) ili GNU manje općoj javnoj licenci (nadalje, LGPL).
Korisnici imaju pravo nabavljati, mijenjati i distribuirati izvorni kôd softvera u skladu s
priloženom GPL/LGPL licencom. Sony pruža te izvorne kodove na sljedećoj internetskoj
stranici. Za nabavljanje izvornih kodova, molimo, posjetite sljedeću internetsku stranicu.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Molimo, nemojte izravno tražiti sadržaj izvornih kodova.
Popis paketa
busybox
dosfstools
mdadm
sysvinit
udev
u-boot
linux-kernel
procps
e2fsprogs
alsa-lib
alsa-utils
gcc
glibc
lrzsz
coreutils
net-tools
nfs-utils
GNU MANJE OPĆA JAVNA LICENCA
Verzija 2.1, veljača 1999.
Autorsko pravo (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place, Suite 330,
Boston, MA 02111-1307 SAD Svi imaju dopuštenje za kopiranje i distribuciju kopija ove
licence ali izmjene nisu dozvoljene.
[Ovo je prva izdana verzija Slabije GPL licence. Također se sagledava kao nasljednik GNU
javne licence, verzija 2, stoga broj verzije 2.1.]
Preambula
Licence za većinu softvera dizajnirane su kako bi vam oduzele slobodu dijeljenja i promjene
softvera. Posve suprotno, GNU opće javne licence osmišljene su kako bi zajamčile vašu
slobodu za dijeljenje i promjenu slobodnog softvera--kako bismo naglasili da softver mogu
koristiti svi korisnici.
Ova licenca, manje opća javna licenca, primjenjuje se na neke posebno određene pakete
softvera--obično baze podataka--zaklade Free Software Foundation i ostalih autora koji je
odluče koristiti. I vi je također možete koristiti, ali predlažemo da prvo pažljivo razmislite
je li bolji izbor ova licenca ili obična opća javna licenca, ovisno o vašem slučaju, na osnovi
objašnjenja ispod.
Nastavlja se 
147
Dodatne informacije
Kad pričamo o slobodnom softveru, mislimo na slobodu uporabe, ne na cijenu. Naše opće
javne licence dizajnirane su kako biste bili sigurni da smijete distribuirati kopije slobodnog
softvera (i naplatiti tu uslugu ukoliko to želite); da ste primili izvorni kôd ili da ga možete
dobiti ukoliko ga želite; da možete mijenjati softver i koristiti njegove dijelove u novim
slobodnim programima; i da ste informirani da smijete činiti te stvari.
Za zaštitu vaših prava, trebamo izraziti ograničenja koja onemogućuju distributerima da
vam zaniječu ta prava ili da od vas zatraže da im predate ta prava. Ta ograničenja označavaju
vaše određene odgovornosti ako distribuirate kopije baze podataka ili ako je mijenjate.
Primjerice, ako distribuirate kopije baze podataka, čak i besplatno, primateljima trebate
omogućiti sva prava koja smo mi omogućili vama. Također trebate omogućiti da i oni prime
ili mogu dobiti izvorni kôd. Ako povežete drugi kôd s bazom podataka, trebate pružiti
potpune datoteke objekata primateljima, tako da ih oni mogu ponovno povezati s bazom
podataka nakon što unesu promjene i ponovno kompiliraju bazu. Također im trebate
pokazati ove uvjete, tako da znaju svoja prava.
Štitimo vaša prava na način koji se sastoji od dva koraka: (1) mi imamo autorsko pravo
na bazu i (2) mi vam nudimo ovu licencu, koja vam pruža legalnu dozvolu za kopiranje,
distribuciju i/ili promjenu baze. Kako bismo zaštitili svakog distributera, želimo naglasiti
da za besplatnu bazu nema jamstava. Također, ako bazu promijeni druga osoba i proslijedi,
primatelji trebaju biti svjesni da ono što posjeduju nije originalna verzija, stoga na ugled
originalnog autora neće utjecati problemi koje su možda uzrokovali drugi autori.
Na kraju, patenti na softver predstavljaju stalnu prijetnju postojanju besplatnih programa.
Želimo naglasiti da kompanija ne može učinkovito ograničiti korisnike besplatnog programa nabavljanjem ograničavajuće licence od vlasnika patenta. Stoga inzistiramo da svaka
licenca za patent, koja je dobavljena za verziju baze, treba biti konzistentna s potpunom
slobodom uporabe, kako je navedeno u ovoj licenci.
Većina GNU softvera, uključujući neke baze podataka, pokrivena je običnom GNU općom
javnom licencom. Ova licenca, GNU manje opća javna licenca, primjenjuje se na neke
određene baze podataka i prilično je različita od obične opće javne licence. Ovu licencu
koristimo za određene baze podataka kako bi se dozvolilo povezivanje tih baza podataka s
programima koji nisu besplatni.
Kad se program poveže s bazom podataka, bilo statično ili korištenjem dijeljene baze
podataka, kombinacija tih dviju stavki je, pravno govoreći, kombinirani rad, derivat originalne baze podataka. Obična opća javna licenca stoga dozvoljava takvo povezivanje samo
ako cjelokupna kombinacija pristaje unutar kriterija slobode. Manje opća javna licenca
dozvoljava fleksibilnije kriterije za povezivanje drugog koda s bazom podataka.
Ovu licencu nazivamo "manje" općom javnom licencom jer čini manje kako bi zaštitila
slobodu korisnika u odnosu na običnu javnu opću licencu. Također pruža ostalim programerima slobodnog softvera manje prednosti u odnosu na konkurentne programe koji nisu
slobodni. Ovi nedostaci su razlog zbog kojeg se za većinu baza podataka koristi obična opća
javna licenca. Ipak, slabija licenca pruža prednost u određenim posebnim okolnostima.
Primjerice, u rijetkim prilikama, kad postoji posebna potreba za omogućavanje najšire
moguće uporabe određene baze podataka, tako da de-facto postane standard. Kako bi se
to postiglo, treba se omogućiti da i programi koji nisu besplatni koriste bazu. Mnogo češći
slučaj je da besplatna baza obavlja isti posao kao i često korištena baza koja nije besplatna.
Nastavlja se 
148
Dodatne informacije
U tom slučaju, malo toga se može dobiti ograničavanjem slobodne baze samo na slobodan
softver, stoga koristimo Manje opću javnu licencu. U ostalim slučajevima, dozvola za uporabu određene baze podataka u programima koji nisu slobodni omogućuje da veći broj
osoba koristi veliku količinu slobodnog softvera. Primjerice, dozvola za uporabu GNU C
baze podataka u programima koji nisu slobodni omogućuje da veći broj korisnika koristi
čitav GNU operativni sustav, kao i njegovu varijantu, GNU/Linux operativni sustav.
Premda Manje opća javna licenca slabije štiti slobodu korisnika, osigurava da korisnik programa koji je povezan s bazom podataka ima pravo i sredstvo za pokretanje tog programa
pomoću promijenjene verzije baze podataka.
Slijede precizni termini i uvjeti za kopiranje, distribuciju i promjene. Obratite posebnu
pažnju na razliku između "rada koji se zasniva na bazi podataka" i "rada koji koristi bazu
podataka". Prvo sadrži kôd koji je izveden iz baze podataka, a drugo treba biti kombinirano
s bazom podataka kako bi moglo raditi.
TERMINI I UVJETI ZA KOPIRANJE, DISTRIBUCIJU I PROMJENU
0.Ovaj sporazum o licenciranju primjenjuje se na bilo koju softversku bazu podataka ili
drugi program koji sadrži obavijest vlasnika autorskih prava ili druge ovlaštene strane, u
kojoj piše da se smije distribuirati prema uvjetima ove Manje opće javne licence (također
se naziva i "ova Licenca"). Svaki ovlaštenik licence naziva se "vi".
"Baza podataka" označava kolekciju funkcija softvera i/ili podataka koji su pripremljeni
kako bi se mogli prikladno povezati s aplikacijskim programima (koji koriste neke od tih
funkcija i podataka) kako bi se uobličila izvršivost.
"Baza podataka", ispod, označava bilo koju takvu softversku bazu podataka ili rad koji je
distribuiran pod tim uvjetima. "Rad zasnovan na bazi podataka" označava Bazu podataka
ili bilo koji deriviran rad prema zakonu u autorskom pravu: drugačije rečeno, rad koji sadrži
Bazu podataka ili njen dio, bilo verbatim ili s promjenama i/ili prevedeno izravno na drugi
jezik. (Dalje u tekstu, prijevod je sadržan, bez ograničenja, unutar termina "promjena".)
"Izvorni kôd" za rad označava preferirani oblik rada za unos promjena u rad. Za bazu
podataka, potpuni izvorni kôd označava cjelokupni izvorni kôd za sve module koje sadrži,
plus sve povezane datoteke za definiciju sučelja i plus skripte koje su koriste za upravljanje
kompilacijom i instalaciju baze podataka.
Postupci osim kopiranja, distribucije i promjene nisu pokriveni ovom Licencom, oni se
nalaze van njenog domašaja. Čin pokretanja programa pomoću Baze podataka nije ograničen i emitirane informacije iz takvog programa pokrivene su samo ako njihov sadržaj
predstavlja rad zasnovan na Bazi podataka (nezavisno od uporabe Baze podataka u alatu
za zapisivanje). Ovisno o tome što Baza podataka radi i što radi program koji koristi Bazu
podataka, određuje se je li to slučaj.
1.Možete kopirati i distribuirati kopije cjelokupnog izvornog koda Baze podataka na
način na koji ste ih dobili, na bilo kojem mediju, pod uvjetom da jasno i prikladno objavite
na svakoj kopiji prikladnu obavijest o autorskom pravu i odricanje od jamstava; zadržite
netaknute sve obavijesti koje su vezane uz ovu Licencu i odsustvo bilo kojih jamstava; i
distribuirate kopiju ove Licence zajedno s Bazom podataka.
Nastavlja se 
149
Dodatne informacije
Možete tražiti novčanu naknadu za fizički čin prijenosa kopije i možete, ukoliko to želite,
ponuditi zaštitu jamstvom u zamjenu za naknadu.
2.Možete mijenjati vašu kopiju ili kopije Baze podataka ili bilo koji njen dio, čime se oblikuje
rad zasnovan na Bazi podataka, te kopirati i distribuirati takav promijenjeni rad pod uvjetima koji su navedi u Odjeljku 1 iznad, pod uvjetom da su ispunjeni i svi sljedeći zahtjevi:
a)Promijeni rad treba i sâm biti softverska baza podataka.
b)Promijenjene datoteke trebaju sadržavati obavijest o tome da ste promijenili datoteke i
datum svake promjene.
c)Cjelokupan rad treba biti licenciran bez naknade svim nezavisnim stranama, pod uvjetima
ove Licence.
d)Ako se značajka unutar promijenjene Baze podataka odnosi na funkciju ili tablicu podataka koje se isporučuju aplikacijskom programu koji koristi značajku, ne na način kao kad
se argument proslijedi prilikom pozivanja značajke, tada se trebate potruditi u dobroj vjeri
kako biste osigurali, u slučaju da aplikacija ne isporučuje takvu funkciju ili tablicu, značajka
i dalje radi i da provedba bilo kojeg dijela njene svrhe ostane značajna.
(Primjerice, funkcija baze podataka za izračun kvadratnog korijena ima svrhu koja je posve
definirana, nezavisno od aplikacije. Stoga, Pododjeljak 2d zahtijeva da svaka funkcija koju
isporučuje aplikacija ili svaka tablica koju ova funkcija koristi treba biti opcionalna: ako
je aplikacija ne pruža, funkcija izračuna kvadratnog korijena i dalje treba izračunavati
kvadratni korijen.)
Ovi zahtjevi primjenjuju se na cjelokupan promijenjeni rad. Ako prepoznatljivi dijelovi tog
rada nisu proizašli iz Baze podataka, te se mogu razumno smatrati nezavisnim i odvojenim
radovima, tada se ova Licenca i njeni uvjeti ne primjenjuju na te dijelove kad ih distribuirate
kao odvojene radove. Ali kad distribuirate iste dijelove kao dio cjeline koja je rad zasnovan
na Bazi podataka, distribucija cjeline treba se odvijati prema uvjetima ove Licence, čije
dozvole za ostale korisnike licence se proširuju na cjelokupan rad i time na svaki njegov
dio, bez obzira tko ga je napisao.
Stoga, namjera ovog odjeljka nije preuzimanje prava ili poništavanje vaših prava na rad koji
ste u potpunosti napisali; namjera je osiguravanje prava na kontrolu distribucije derivata ili
kolektivnih radova koji se zasnivaju na Bazi podataka.
Osim toga, jednostavno sastavljanje drugog rada koji nije zasnovan na Bazi podataka s
Bazom podataka (ili radom koji je zasnovan na Bazi podataka) na pogonu za pohranu ili
mediju za distribuciju ne može umetnuti taj drugi rad u domašaj ove Licence.
3.Možete odabrati želite li primijeniti ovu Licencu ili običnu GNU opću javnu licencu na
danu kopiju Baze podataka. Kako biste to učinili, trebate promijeniti sve obavijesti koje se
odnose na ovu Licencu, tako da se odnose na običnu GNU opću javnu licencu, verzija 2,
umjesto na ovu Licencu. (Ako je izdana novija verzija od verzije 2 obične GNU opće javne
licence, tada možete navesti noviju verziju ukoliko to želite.) Nemojte unositi nikakve
druge promjene u te obavijesti.
Nakon što promijenite danu kopiju, postupak je nepovratan za tu kopiju, tako da se obična
GNU opća javna licenca primjenjuje na sve daljnje kopije i radove koji su proizašli iz te kopije.
Nastavlja se 
150
Dodatne informacije
Ova opcija je korisna kad želite kopirati dio koda Baze podataka u program koji nije baza
podataka.
4.Smijete kopirati i distribuirati Bazu podataka (ili njen dio ili derivat, unutar Odjeljka 2)
u kodu objekta ili izvršnom obliku pod uvjetima koji su navedeni u Odjeljcima 1 i 2 iznad,
pod uvjetom da je popratite potpunim pripadajućim izvornim kodom koji se može strojno
čitati, koji se treba distribuirati pod uvjetima Odjeljaka 1 i 2 iznad, na mediju koji se obično
koristi za izmjenu softvera.
Ako se distribucija koda objekta odvija tako da se ponudi pristup kopiji s određenog mjesta,
tada ćete zadovoljiti zahtjeve za distribuciju izvornog koda ako ponudite istovjetan pristup
kopiji izvornog koda s istog mjesta, premda nezavisne strane nisu obvezne kopirati izvorni
kôd zajedno s kodom objekta.
5.Program koji ne sadrži derivate nijednog dijela Baze podataka, ali je određen za rad s
Bazom podataka, jer je kompiliran ili povezan s njom, naziva se "rad koji koristi Bazu podataka". Takav rad, kad se sagleda samostalno, nije rad koji je proizašao iz Baze podataka i
stoga se nalazi izvan domašaja ove Licence.
Ipak, ukoliko se "rad koji koristi Bazu podataka" poveže s Bazom podataka, dolazi do
izvršne značajke koja je derivat Baze podataka (jer sadrži dijelove Baze podataka) i to više
nije "rad koji koristi bazu podataka". Izvršna značajka je stoga pokrivena ovom Licencom.
Odjeljak 6 navodi uvjete za distribuciju takvih izvršnih značajki.
Kad "rad koji koristi Bazu podataka" koristi materijal iz datoteke zaglavlja koja je dio Baze
podataka, kôd objekta za rad može biti derivat Baze podataka premda izvorni kôd to nije.
Ukoliko je to slučaj, to je posebno važno ako se rad može povezati bez Baze podataka ili
ako je sâm rad baza podataka. Prag za određivanje je li to slučaj ili ne nije precizno definiran
zakonom.
Ako takva datoteka objekta koristi samo brojčane parametre, rasporede strukture podataka
i dodatke te male makronaredbe i male linijske funkcije (duljine deset ili manje redaka),
tada je uporaba datoteke objekta neograničena, bez obzira radi li se legalno o deriviranom
radu. (Izvršne značajke koje sadrže ovaj kôd objekta plus dijelovi Baze podataka i dalje su
pokriveni Odjeljkom 6.)
U suprotnom, ako je rad derivat Baze podataka, smijete distribuirati kôd objekta za rad
pod uvjetima Odjeljka 6. Sve izvršne značajke koje sadrže taj rad također su pokrivene
Odjeljkom 6, bez obzira jesu li izravno povezane s Bazom podataka.
6.Kao iznimka za gore navedene Odjeljke, također možete kombinirati ili povezati "rad
koji koristi Bazu podataka" s Bazom podataka kako bi se proizveo rad koji sadrži dijelove
Baze podataka i distribuirati taj rad pod vašim vlastitim uvjetima, ukoliko uvjeti dozvoljavaju
promjenu radi vlastite uporabe korisnika i obrnuti inženjering za otklanjanje grešaka iz
takvih promjena.
Trebate pružiti obavijest sa svakom kopijom rada, u kojoj se navodi da rad sadrži Bazu
podataka i da su Baza podataka i njena uporaba pokrivene ovom Licencom. Trebate pružiti kopiju ove Licence. Ako rad tijekom izvršenja prikazuje obavijest o autorskom pravu,
ona treba sadržavati i obavijest o autorskom pravu za Bazu podataka, kao i referencu koja
usmjerava korisnika na kopiju ove Licence. Također, trebate učiniti i jedno od sljedećeg:
Nastavlja se 
151
Dodatne informacije
a)Rad treba sadržavati potpuni pripadajući strojno čitljivi izvorni kôd Baze podataka,
uključujući sve promjene koje su korištene u radu (koji se treba distribuirati u skladu s
Odjeljcima 1 i 2 iznad); i ako je rad izvršna značajka povezana s Bazom podataka uz potpuni
strojno čitljivi "rad koji koristi Bazu podataka" kao kôd objekta i/ili izvorni kôd, tako da
korisnik može mijenjati Bazu podataka i zatim ponovno provesti povezivanje radi proizvodnje
promijenjene izvršne značajke koja sadrži promijenjenu Bazu podataka. (Podrazumijeva
se da korisnik koji mijenja sadržaj definicijskih datoteka u Bazi podataka neće nužno moći
ponovno kompilirati aplikaciju koja će koristiti promijenjene definicije.)
b)Koristite prikladan mehanizam dijeljene baze podataka za povezivanje s Bazom podataka.
Prikladan mehanizam je onaj koji (1) za vrijeme rada koristi kopiju baze podataka koja je
već prisutna na računalnom sustavu korisnika, a ne kopira funkcije baze podataka u izvršnu značajku i (2) pravilno radi s promijenjenom verzijom baze podataka, ako je korisnik
instalira, sve dok je promijenjena verzija kompatibilna sa sučeljem verzije u kojoj je rad
izrađen.
c)Rad treba sadržavati pisanu ponudu, koja vrijedi najmanje tri godine, za pružanje istom
korisniku materijala navedenih u pododjeljku 6a, iznad, za naknadu koja nije više od cijene
provedbe te distribucije.
d)Ako se distribucija rada odvija tako da se nudi pristup kopiji s određenog mjesta, ponudite
istovjetan pristup kopiji gore navedenih materijala s istog mjesta.
e)Provjerite je li korisnik već primio kopiju ovih materijala ili jeste li ovom korisniku već
poslali kopiju.
Za izvršnu značajku, potreban oblik "rada koji koristi Bazu podataka" treba uključivati sve
podatke i uslužne programe koji su potrebni za reprodukciju izvršne značajke. Ipak, kao
posebna iznimka, materijali koji se distribuiraju ne trebaju uključivati ništa što se normalno
distribuira (bilo u izvornom ili binarnom obliku) s glavnim komponentama (kompilator,
jezgra, itd.) operativnog sustava na kojem se pokreće izvršna značajka, osim ako ta pojedinačna komponenta ne prati izvršnu značajku.
Može se desiti da ovaj zahtjev proturječi ograničenjima licenci drugih vlasničkih baza
podataka koje obično ne prate operativni sustav. Takvo proturječje znači da ne možete
koristiti stavku i Bazu podataka zajedno u izvršnoj značajki koju distribuirate.
7.Smijete postaviti značajke baze podataka koje su rad zasnovan na Bazi podataka jednu do
druge u jednu bazu podataka zajedno sa značajkama druge baze podataka koje nisu pokri­
vene ovom Licencom i distribuirati takve kombinirane baze podataka, pod uvjetom da je
odvojena distribucija rada zasnovanog na Bazi podataka i značajki druge baze podataka
inače dozvoljena i pod uvjetom da učinite sljedeće dvije stvari:
a)Kombinirana baza podataka treba sadržavati kopiju istog rada baziranog na Bazi podataka,
koja nije kombinirana sa značajkom nijedne druge baze podataka. To se treba distribuirati
u skladu s uvjetima navedenim u Odjeljcima iznad.
b)Kombinirana baza podataka treba sadržavati obavijest je navedeno da je jedan dio rad
zasnovan na Bazi podataka i lokacija na kojoj se može pronaći pripadajući nekombinirani
oblik istog rada.
Nastavlja se 
152
Dodatne informacije
8.Ne smijete kopirati, mijenjati, podlicencirati, povezivati ili distribuirati Bazu podataka
ni na koji način koji nije izričito naveden u ovoj Licenci. Svaki pokušaj kopiranja, promjene,
podlicenciranja, povezivanja ili distribucije Baze podataka na drugi način je zabranjen i
time se automatski poništavaju vaša prava obuhvaćena ovom Licencom. Ipak, stranama
koje su primile kopije ili prava obuhvaćena ovom Licencom od vas njihove licence neće
biti poništene ukoliko takve strane ostanu u potpunoj sukladnosti.
9.Niste obavezni prihvatiti ovu Licencu, pošto je niste potpisali. Ipak, ništa drugo vam ne
pruža dozvolu za promjenu ili distribuciju Baze podataka ili deriviranih radova. Ukoliko
ne prihvatite ovu Licencu, ti postupci su zabranjeni zakonom. Stoga, ukoliko mijenjate ili
distribuirate Bazu podataka (ili bilo koji rad zasnovan na Bazi podataka), time dajete do
znanja da prihvaćate ovu Licencu koja vam to omogućava, a time i sve sadržane termine i
uvjete za kopiranje, distribuciju ili promjenu Baze podataka ili radova koji su zasnovani na
njoj.
10.Svaki put kad distribuirate Bazu podataka (ili bilo koji rad zasnovan na Bazi podataka)
primatelj automatski prima licencu od originalnog ovlaštenika za kopiranje, distribuciju,
povezivanje i promjenu Baze podataka, koja je podložna ovim terminima i uvjetima. Ne
možete dodavati nikakva daljnja ograničenja na prava korisnika koja su ovdje navedena.
Niste odgovorni za traženje zadovoljavanja ove Licence od drugih stranaka.
11.Ako vam se, kao posljedicu sudske presude ili tužbe za kršenje patenta ili iz bilo kojeg
drugog razloga (ne samo što se tiče patenata), nameću obveze (bilo sudskim nalogom,
nagodbom, ili drukčije) u kontradikciji s uvjetima ove Licence, to ne znači da smijete kršiti
uvjete ove Licence. Ako ne možete distribuirati tako da zadovoljavate istodobno i svoje obveze
pod ovom Licencom i sve ostale odgovarajuće obveze, onda kao posljedicu uopće ne
smijete distribuirati Bazu podataka. Na primjer, ako patentna licenca ne dopušta slobodnu
redistribuciju Baze podataka svima koji njene kopije dobiju izravno ili neizravno od vas,
onda je jedini način na koji možete zadovoljiti i nju i ovu Licencu prestanak distribuiranja
Baze podataka.
Ako se bilo koji dio ovog odjeljka drži nevažećim ili neprovedivim pod bilo kakvim
okolnostima, namjena je odjeljka da vrijedi i odjeljak u cjelini namijenjen je da vrijedi u
drugim okolnostima.
Ovom odjeljku nije svrha da vas potakne na kršenje patenata ili drugih prava na vlasništvo
ili na njihovo pobijanje; jedina mu je svrha zaštita integriteta distribucijskog sustava slobodnih programa, kojeg implementira javna praksa. Mnogi ljudi su velikodušno pridonijeli
velikom broju programa distribuiranim kroz taj sustav pouzdajući se u dosljednu primjenu
tog sustava; na autoru/donatoru je odluka da li će programe distribuirati nekim drugim
sustavom i korisnik licence ne može mu nametati svoj izbor.
Namjera ovog odjeljka je razjašnjavanje onoga za što se vjeruje da su posljedice ostatka
Licence.
12.Ako je distribucija i/ili korištenje Baze podataka u nekim državama ograničeno bilo
patentima bilo sučeljima na koje se polažu autorska prava, izvorni vlasnik autorskih prava
koji je Bazu podataka stavio pod ovu Licencu može dodati eksplicitno zemljopisno ograničenje distribucije izuzimajući takve države, i čineći distribuciju dozvoljenom samo u ili
među državama koje nisu izuzete. U tom slučaju, ova Licenca uključuje ograničenje kao da
je napisano u tijelu ove Licence.
Nastavlja se 
153
Dodatne informacije
13.Free Software Foundation s vremena na vrijeme može objaviti promijenjene i/ili nove
verzije Manje opće javne licence. Takve nove verzije bit će duhom slične sadašnjoj, no
mogu se razlikovati u detaljima kako bi se riješili novi problemi ili brige.
Svakoj verziji se daje različit broj verzije. Ako Baza podataka navodi broj verzije ove Licence
koja za nju vrijedi i "bilo koja kasnija verzija", smijete poštovati obveze i uvjete te verzije ili
bilo koje kasnije verzije koju je objavio Free Software Foundation. Ako Baza podataka ne
određuje broj verzije ove Licence, smijete odabrati bilo koju verziju ikad izdanu od strane
Free Software Foundationa.
14.Ako želite uključiti dijelove Baze podataka u druge slobodne programe čiji se uvjeti
distribucije razlikuju, pišite autoru i tražite njegovu dozvolu. Za programe čija autorska
prava ima Free Software Foundation, pišite Free Software Foundationu; ponekad radi toga
radimo iznimke. U odlučivanju će nas voditi dva cilja čuvanja slobode svih izvedenica iz
našeg programa i promicanje dijeljenja i ponovnog korištenja programa općenito.
NEMA JAMSTAVA
15. POŠTO JE BAZA PODATAKA LICENCIRANA BESPLATNO, ZA BAZU PODATAKA
NEMA JAMSATVA, U MJERI DOPUŠTENOJ PRIMJENJIVIM ZAKONOM. OSIM AKO
JE DRUKČIJE IZRAŽENO NAPISMENO, VLASNICI AUTORSKIH PRAVA I/ILI DRUGE
STRANKE BAZU PODATAKA DAJU "KAKVA JEST" BEZ JAMSTVA BILO KOJE VRSTE,
IZRAŽENOG ILI PODRAZUMIJEVANOG, UKLJUČUJUĆI, ALI NE SAMO NJIH,
PODRAZUMIJEVANA JAMSTVA TRGOVINSKE PRIKLADNOSTI I ODGOVARANJA
ODREĐENOJ SVRSI. SVI RIZICI VEZANI ZA KVALITETU I UČINKOVITOST BAZE
PODATAKA OSTAJU NA VAMA. AKO SE BAZA PODATAKA POKAŽE NEVALJANOM,
VI SNOSITE SVE TROŠKOVE POTREBNOG ODRŽAVANJA, POPRAVLJANJA I
ISPRAVLJANJA.
16.NI U KOJEM SLUČAJU, OSIM NUŽNO PO PRIMJENJIVOM ZAKONU ILI NAGODBOM NAPISMENO, BILO KOJI VLASNIK AUTORSKIH PRAVA, ILI BILO KOJA
DRUGA STRANKA KOJA SMIJE MIJENJATI I/ILI REDISTRIBUIRATI BAZU PODATAKA KAKO JE DOZVOLJENO GORE, NEĆE BITI VAMA ODGOVORAN ZA ŠTETE,
UKLJUČUJUĆI OPĆE, POSEBNE, SLUČAJNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE PROIZAŠLE IZ
KORIŠTENJA ILI NEMOGUĆNOSTI KORIŠTENJA BAZE PODATAKA (UKLJUČUJUĆI,
ALI NE SAMO NJIH, GUBITAK PODATAKA ILI ČINJENJE PODATAKA NETOČNIM
ILI GUBITKE VAS ILI DRUGIH STRANAKA ILI NEUSPJEH BAZE PODATAKA DA
RADI S BILO KOJIM DRUGIM PROGRAMOM), ČAK I AKO JE TAKAV VLASNIK ILI
DRUGA STRANKA UPOZORENA NA MOGUĆNOST TAKVIH ŠTETA.
KRAJ OBVEZA I UVJETA
Kako primijeniti ove obveze na vaše nove Baze podataka
Ako razvijete novu bazu i želite da bude od najveće moguće koristi javnosti, najbolji je
način da to postignete učiniti ga slobodnim programom, kojeg svatko može distribuirati i
mijenjati. To možete učiniti tako da dozvolite ponovnu distribuciju pod ovim uvjetima (ili,
u drugom slučaju, pod uvjetima obične Opće javne licence).
Kako biste to učinili, bazi podataka dodajte sljedeće obavijesti. Najsigurnije je dodati ih na
početku svake datoteke s izvornim kodom, kako bi se naglasilo nepostojanje jamstva; svaka
bi datoteka trebala imati barem i redak s "autorskim pravom" i upute kako doći do cijele
obavijesti.
Nastavlja se 
154
Dodatne informacije
<jedan redak za naziv baze podataka i objašnjenje što čini.>
Autorsko pravo (C) <godina> <ime autora>
Ova baza podataka je slobodni softver; možete je ponovno distribuirati i/ili mijenjati pod
uvjetima GNU manje opće javne licence, kako je objavio Free Software Foundation; bilo
verziju 2.1 Licence, ili (prema vašem izboru) bilo koja kasnija verzija.
Ova baza podataka je distribuirana u nadi da će biti korisna, ali BEZ IKAKVIH JAMSTAVA;
čak i bez impliciranih jamstava za TRGOVAČKU PRIKLADNOST ili PRIKLADNOST ZA
ODREĐENU SVRHU. Za dodatne informacije, pogledajte GNU manje opću javnu licencu.
Trebali ste primiti kopiju GNU manje opće javne licence s ovom bazom podataka; ukoliko
niste, pišite na Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA
02111-1307 USA
Također dodajte informacije kako vas kontaktirati elektronski i poštom.
Također biste trebali zamoliti svog poslodavca (ako radite kao programer) ili školu, ako je
ima, da, ako je potrebno, potpiše "odricanje od autorskih prava" za bazu podataka. Ovdje
je uzorak; promijenite imena:
Yoyodyne, Inc., odriče se svih autorskih prava na bazu podataka ‘Frob' (baza za labavljenje
čvorova) koju je napisao James Slučajni Haker.
potpis Taj Kuna, 1. travnja 1990.
Taj Kun, direktor tvrtke
I to je sve!
GNU OPĆA JAVNA LICENCA
Verzija 2, lipanj 1991.
Autorsko pravo (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place - Suite 330,
Boston, MA 02111-1307, USA
Umnažanje i distribuiranje primjeraka ove licence jednakih izvorniku dopušteno je svakomu,
no njeno je mijenjanje zabranjeno.
Preambula
Licence za većinu softvera dizajnirane su kako bi vam oduzele slobodu dijeljenja i promjene
softvera. Posve suprotno, GNU opća javna licenca osmišljena je kako bi zajamčila vašu
slobodu za dijeljenje i promjenu slobodnog softvera--kako bismo naglasili da softver mogu
koristiti svi korisnici. Ova Opća javna licenca vrijedi za veći dio programa Free Software
Foundationa i bilo koji drugi program čiji se autor obveže na njeno korištenje. (Neke druge
programe Free Software Foundationa pokriva GNU Opća javna licenca za baze podataka.)
I vi je možete primjeniti na svoje programe.
Kad pričamo o slobodnom softveru, mislimo na slobodu uporabe, ne na cijenu. Naše opće
javne licence dizajnirane su kako biste bili sigurni da smijete distribuirati kopije slobodnog
softvera (i naplatiti tu uslugu ukoliko to želite); da ste primili izvorni kôd ili da ga možete
dobiti ukoliko ga želite; da možete mijenjati softver i koristiti njegove dijelove u novim
slobodnim programima; i da ste informirani da smijete činiti te stvari.
Za zaštitu vaših prava, trebamo izraziti ograničenja koja onemogućuju bilo kome da vam
zaniječe ta prava ili da od vas zatraži da im predate ta prava. Ta ograničenja označavaju
vaše određene odgovornosti ako distribuirate kopije programa ili ako ih mijenjate.
Nastavlja se 
155
Dodatne informacije
Primjerice, ako distribuirate kopije takvog programa, čak i besplatno, primateljima trebate
omogućiti sva prava koja su omogućena vama. Također trebate omogućiti da i oni prime
ili mogu dobiti izvorni kôd. Također im trebate pokazati ove uvjete, tako da znaju svoja
prava.
Štitimo vaša prava na način koji se sastoji od dva koraka: (1) autorsko pravo na program
i (2) nudimo ovu licencu, koja vam pruža legalnu dozvolu za kopiranje, distribuciju i/ili
promjenu programa.
Također, zbog zaštite svakog autora i nas, želimo biti sigurni da svi razumiju da za ovakve
slobodne programe nema jamstava. Ako program netko promijeni i pošalje dalje, želimo
da njegovi primatelji znaju kako ono što su dobili nije izvornik, kako bilo kakvi problemi u
takvoj verziji ne bi utjecali na ugled izvornog autora.
Na kraju, svakom slobodnom programu stalno prijete patenti. Želimo izbjeći opasnost
individualnog licenciranja od strane redistributora slobodnog programa, što bi program
učinilo vlasništvom. Da to spriječimo, razjasnili smo kako svaki patent mora biti licenciran
za svačiju slobodnu uporabu ili uopće ne biti licenciran.
Slijede precizni termini i uvjeti za kopiranje, distribuciju i promjene.
TERMINI I UVJETI ZA KOPIRANJE, DISTRIBUCIJU I PROMJENU
0.Ovaj sporazum o licenciranju primjenjuje se na bilo koji program ili drugi rad koji sadrži
obavijest vlasnika autorskih prava, u kojoj piše da se smije distribuirati prema uvjetima ove
Opće javne licence. Pojam "Program" nadalje se odnosi na svaki takav program ili djelo, a
"djelo zasnovano na Programu" odnosi se na Program ili bilo koji rad izveden iz njega po
zakonu o autorskim pravima: drugačije rečeno, rad koji sadrži Program ili njegov dio, bilo
original ili s promjenama i/ili prevedeno na drugi jezik. (Dalje u tekstu, prijevod je sadržan,
bez ograničenja, unutar termina "promjena".) Svaki ovlaštenik licence naziva se "vi".
Postupci osim kopiranja, distribucije i promjene nisu pokriveni ovom Licencom, oni se nalaze
van njenog domašaja. Čin pokretanja Programa nije ograničen, a o njegovom rezultatu
govorimo samo ako je sadržaj rezultata također djelo zasnovano na Programu (bez obzira
što ga je izradio Program). Je li to istina ovisi o funkciji Programa.
1.Možete kopirati i distribuirati kopije cjelokupnog izvornog koda Programa na način
na koji ste ih dobili, na bilo kojem mediju, pod uvjetom da jasno i prikladno objavite na
svakoj kopiji prikladnu obavijest o autorskom pravu i odricanje od jamstava; zadržite
netaknute sve obavijesti koje su vezane uz ovu Licencu i odsustvo bilo kojih jamstava; i
distribuirate kopiju ove Licence zajedno s Programom.
Možete tražiti novčanu naknadu za fizički čin prijenosa kopije i možete, ukoliko to želite,
ponuditi zaštitu jamstvom u zamjenu za naknadu.
2.Možete mijenjati vašu kopiju ili kopije Programa ili bilo koji njegov dio, čime se oblikuje
rad zasnovan na Programu, te kopirati i distribuirati takav promijenjeni rad pod uvjetima
koji su navedi u Odjeljku 1 iznad, pod uvjetom da su ispunjeni i svi sljedeći zahtjevi:
a)Promijenjene datoteke trebaju sadržavati obavijest o tome da ste promijenili datoteke i
datum svake promjene.
Nastavlja se 
156
Dodatne informacije
b)Svako djelo koje distribuirate ili objavite, a koje u cjelosti ili djelomično sadrži ili je
izvedeno iz Programa ili njegovog dijela, mora biti licencirano u cjelosti bez naplate svima
pod uvjetima ove Licence.
c)Ako promijenjeni program, kada je normalno pokrenut, čita naredbe interaktivno, on
mora, pokrenut za takvu interaktivnu uporabu u najuobičajenijem načinu, ispisati ili prikazati
obavijest koja uključuje odgovarajuću poruku o autorskim pravima i obavijest da nema
jamstva (ili drugačiju, koja kaže da vi jamčite) i da korisnici mogu ponovno distribuirati
program pod ovim uvjetima, i objasniti korisniku kako da pročita primjerak ove Licence.
(Iznimka: ako je sâm Program interaktivan, ali obično ne ispisuje takvu obavijest, vaše
djelo zasnovano na Programu ne mora ispisati obavijest.)
Ovi zahtjevi primjenjuju se na cjelokupan promijenjeni rad. Ako prepoznatljivi dijelovi tog
rada nisu proizašli iz Programa, te se mogu razumno smatrati nezavisnim i odvojenim radovima, tada se ova Licenca i njeni uvjeti ne primjenjuju na te dijelove kad ih distribuirate
kao odvojene radove. Ali kad distribuirate iste dijelove kao dio cjeline koja je rad zasnovan
na Programu, distribucija cjeline treba se odvijati prema uvjetima ove Licence, čije dozvole
za ostale korisnike licence se proširuju na cjelokupan rad i time na svaki njegov dio, bez
obzira tko ga je napisao.
Stoga, namjera ovog odjeljka nije preuzimanje prava ili poništavanje vaših prava na rad koji
ste u potpunosti napisali; namjera je osiguravanje prava na kontrolu distribucije derivata ili
kolektivnih radova koji se zasnivaju na Programu.
Osim toga, jednostavno sastavljanje drugog rada koji nije zasnovan na Programu s Programom
(ili radom koji je zasnovan na Programu) na pogonu za pohranu ili mediju za distribuciju
ne može umetnuti taj drugi rad u domašaj ove Licence.
3.Smijete umnažati i distribuirati Program (ili djelo na njemu zasnovano, prema Odjeljku
2.) u objektnom kodu ili izvršnom obliku pod uvjetima Odjeljka 1. i 2. ako učinite jedno
od sljedećeg:
a)Popratite ga potpunim odgovarajućim strojno čitljivim izvornim kodom, koji mora biti
distribuiran pod uvjetima Odjeljka 1. i 2. na mediju po izboru korištenom za razmjenu
programa; ili
b)Popratite ga pisanom ponudom, koja vrijedi barem tri godine, da ćete svakoj trećoj
stranci dati, za cijenu ne veću od vašeg troška fizičkog vršenja distribucije izvornog koda,
potpunu strojno čitljivu kopiju odgovarajućeg izvornog koda, koju će se distribuirati pod
uvjetima Odjeljka 1. i 2. na mediju po izboru korištenom za razmjenu programa; ili
c)Popratite ga informacijama koje ste vi primili o ponudi za distribuciju odgovarajućeg
izvornog koda. Ova mogućnost vrijedi samo za nekomercijalnu distribuciju i samo ako
ste primili program u objektnom kodu ili izvršnom obliku s takvom ponudom, prema
prethodnom Pododjeljku b.)
Izvorni kôd za rad označava preferirani oblik rada za unos promjena u rad. Za izvršno djelo,
potpuni izvorni kôd označava cjelokupni izvorni kôd za sve module koje sadrži, plus sve
povezane datoteke za definiciju sučelja i plus skripte koje su koriste za upravljanje kompilacijom i instalaciju izvršnog djela. Ipak, kao posebna iznimka, izvorni kôd koji se distribuira ne
treba uključivati ništa što se normalno distribuira (bilo u izvornom ili binarnom obliku) s
glavnim komponentama (kompilator, jezgra, itd.) operativnog sustava na kojem se pokreće
izvršna značajka, osim ako ta pojedinačna komponenta ne prati izvršnu značajku.
Nastavlja se 
157
Dodatne informacije
Ako se distribucija izvršnog dijela ili koda objekta odvija tako da se ponudi pristup kopiji s
određenog mjesta, tada ćete zadovoljiti zahtjeve za distribuciju izvornog koda ako ponudite
istovjetan pristup kopiji izvornog koda s istog mjesta, premda nezavisne strane nisu obvezne
kopirati izvorni kôd zajedno s kodom objekta.
4.Ne smijete kopirati, mijenjati, podlicencirati, povezivati ili distribuirati Program ni na
koji način koji nije izričito naveden u ovoj Licenci. Svaki pokušaj kopiranja, promjene,
podlicenciranja, povezivanja ili distribucije Programa na drugi način je zabranjen i time
se automatski poništavaju vaša prava obuhvaćena ovom Licencom. Ipak, stranama koje su
primile kopije ili prava obuhvaćena ovom Licencom od vas njihove licence neće biti poništene ukoliko takve strane ostanu u potpunoj sukladnosti.
5.Niste obavezni prihvatiti ovu Licencu, pošto je niste potpisali. Ipak, ništa drugo vam
ne pruža dozvolu za promjenu ili distribuciju Programa ili izvedenih radova. Ukoliko ne
prihvatite ovu Licencu, ti postupci su zabranjeni zakonom. Stoga, ukoliko mijenjate ili
distribuirate Program (ili bilo koji rad zasnovan na Programu), time dajete do znanja da
prihvaćate ovu Licencu koja vam to omogućava, a time i sve sadržane termine i uvjete za
kopiranje, distribuciju ili promjenu Programa ili radova koji su zasnovani na njemu.
6.Svaki put kad distribuirate Program (ili bilo koji rad zasnovan na Programu) primatelj
automatski prima licencu od originalnog ovlaštenika za kopiranje, distribuciju, povezivanje
i promjenu Programa, koja je podložna ovim terminima i uvjetima. Ne možete dodavati
nikakva daljnja ograničenja na prava korisnika koja su ovdje navedena. Niste odgovorni za
traženje zadovoljavanja ove Licence od drugih stranaka.
7.Ako vam se, kao posljedicu sudske presude ili tužbe za kršenje patenta ili iz bilo kojeg
drugog razloga (ne samo što se tiče patenata), nameću obveze (bilo sudskim nalogom,
nagodbom, ili drukčije) u kontradikciji s uvjetima ove Licence, to ne znači da smijete kršiti
uvjete ove Licence. Ako ne možete distribuirati tako da zadovoljavate istodobno i svoje
obveze pod ovom Licencom i sve ostale odgovarajuće obveze, onda kao posljedicu uopće
ne smijete distribuirati Program. Na primjer, ako patentna licenca ne dopušta slobodnu redistribuciju Programa svima koji kopije dobiju izravno ili neizravno od vas, onda je jedini
način na koji možete zadovoljiti i nju i ovu Licencu prestanak distribuiranja Programa.
Ako se bilo koji dio ovog odjeljka drži nevažećim ili neprovedivim pod bilo kakvim
okolnostima, namjena je odjeljka da vrijedi i odjeljak u cjelini namijenjen je da vrijedi u
drugim okolnostima.
Ovom odjeljku nije svrha da vas potakne na kršenje patenata ili drugih prava na vlasništvo
ili na njihovo pobijanje; jedina mu je svrha zaštita integriteta distribucijskog sustava slobodnih programa, kojeg implementira javna praksa. Mnogi ljudi su velikodušno pridonijeli
velikom broju programa distribuiranim kroz taj sustav pouzdajući se u dosljednu primjenu
tog sustava; na autoru/donatoru je odluka da li će programe distribuirati nekim drugim
sustavom i korisnik licence ne može mu nametati svoj izbor.
Nastavlja se 
158
Dodatne informacije
Namjera ovog odjeljka je razjašnjavanje onoga za što se vjeruje da su posljedice ostatka
Licence.
8.Ako je distribucija i/ili korištenje Programa u nekim državama ograničeno bilo patentima
bilo sučeljima na koje se polažu autorska prava, izvorni vlasnik autorskih prava koji je Program stavio pod ovu Licencu može dodati eksplicitno zemljopisno ograničenje distribucije
izuzimajući takve države, i čineći distribuciju dozvoljenom samo u ili među državama koje
nisu izuzete. U tom slučaju, ova Licenca uključuje ograničenje kao da je napisano u tijelu
ove Licence.
9.Free Software Foundation s vremena na vrijeme može objaviti promijenjene i/ili nove
verzije Opće javne licence. Takve nove verzije bit će duhom slične sadašnjoj, no mogu se
razlikovati u detaljima kako bi se riješili novi problemi ili brige.
Svakoj verziji se daje različit broj verzije. Ako Program navodi broj verzije ove Licence koja
se primjenjuje i "bilo koja kasnija verzija", smijete poštovati obveze i uvjete te verzije ili bilo
koje kasnije verzije koju je objavio Free Software Foundation. Ako Program ne određuje broj
verzije ove Licence, smijete odabrati bilo koju verziju ikad izdanu od strane Free Software
Foundationa.
10.Ako želite uključiti dijelove Programa u druge slobodne programe čiji se uvjeti distribucije
razlikuju, pišite autoru i tražite njegovu dozvolu. Za programe čija autorska prava ima Free
Software Foundation, pišite Free Software Foundationu; ponekad radi toga radimo iznimke.
U odlučivanju će nas voditi dva cilja čuvanja slobode svih izvedenica iz našeg programa i
promicanje dijeljenja i ponovnog korištenja programa općenito.
NEMA JAMSTAVA
11.POŠTO JE PROGRAM LICENCIRAN BESPLATNO, ZA PROGRAM NEMA JAMSATVA, U MJERI DOPUŠTENOJ PRIMJENJIVIM ZAKONOM. OSIM AKO JE DRUKČIJE
IZRAŽENO NAPISMENO, VLASNICI AUTORSKIH PRAVA I/ILI DRUGE STRANKE
PROGRAM DAJU "KAKAV JEST" BEZ JAMSTVA BILO KOJE VRSTE, IZRAŽENOG ILI
PODRAZUMIJEVANOG, UKLJUČUJUĆI, ALI NE SAMO NJIH, PODRAZUMIJEVANA
JAMSTVA TRGOVINSKE PRIKLADNOSTI I ODGOVARANJA ODREĐENOJ SVRSI.
SVI RIZICI VEZANI ZA KVALITETU I UČINKOVITOST PROGRAMA OSTAJU NA
VAMA. AKO SE PROGRAM POKAŽE NEVALJANIM, VI SNOSITE SVE TROŠKOVE
POTREBNOG ODRŽAVANJA, POPRAVLJANJA I ISPRAVLJANJA.
12.NI U KOJEM SLUČAJU, OSIM NUŽNO PO PRIMJENJIVOM ZAKONU ILI NAGODBOM NAPISMENO, BILO KOJI VLASNIK AUTORSKIH PRAVA, ILI BILO KOJA
DRUGA STRANKA KOJA SMIJE MIJENJATI I/ILI REDISTRIBUIRATI PROGRAM KAKO
JE DOZVOLJENO GORE, NEĆE BITI VAMA ODGOVORAN ZA ŠTETE, UKLJUČUJUĆI
OPĆE, POSEBNE, SLUČAJNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE PROIZAŠLE IZ KORIŠTENJA
ILI NEMOGUĆNOSTI KORIŠTENJA BAZE PODATAKA (UKLJUČUJUĆI, ALI NE
SAMO NJIH, GUBITAK PODATAKA ILI ČINJENJE PODATAKA NETOČNIM ILI
GUBITKE VAS ILI DRUGIH STRANAKA ILI NEUSPJEH PROGRAMA DA RADI S
BILO KOJIM DRUGIM PROGRAMOM), ČAK I AKO JE TAKAV VLASNIK ILI DRUGA
STRANKA UPOZORENA NA MOGUĆNOST TAKVIH ŠTETA.
Nastavlja se 
159
Dodatne informacije
KRAJ OBVEZA I UVJETA
Kako primijeniti ove obveze na vaše nove Programe
Ako razvijete novi program i želite da bude od najveće moguće koristi javnosti, najbolji je
način da to postignete učiniti ga slobodnim programom, kojeg svatko može distribuirati i
mijenjati pod ovim uvjetima.
Kako biste to učinili, programu dodajte sljedeće obavijesti. Najsigurnije je dodati ih na početku svake datoteke s izvornim kodom, kako bi se naglasilo nepostojanje jamstva; svaka bi
datoteka trebala imati barem i redak s "autorskim pravom" i upute kako doći do cijele
obavijesti.
<jedan redak za naziv programa i objašnjenje što čini.>
Autorsko pravo (C) <godina> <ime autora>
Ovaj program je slobodni softver; možete ga ponovno distribuirati i/ili mijenjati pod
uvjetima GNU opće javne licence, kako je objavio Free Software Foundation; bilo verziju 2
Licence, ili (prema vašem izboru) bilo koja kasnija verzija.
Ovaj program je distribuiran u nadi da će biti koristan, ali BEZ IKAKVIH JAMSTAVA;
čak i bez impliciranih jamstava za TRGOVAČKU PRIKLADNOST ili PRIKLADNOST ZA
ODREĐENU SVRHU. Za dodatne informacije, pogledajte GNU opću javnu licencu.
Trebali ste primiti kopiju GNU opće javne licence s ovim programom; ukoliko niste, pišite na
Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
Također dodajte informacije kako vas kontaktirati elektronski i poštom.
Ako je program interaktivan, neka ispiše kratku poruku poput ove kada se pokreće u
interaktivnom načinu:
Gnomvizija verzije 69, Autorsko pravo (C) godina ime autora
Gnomovizija dolazi BEZ IKAKVOG JAMSTVA; za detalje napišite "pokaži j". Ovo je
slobodan program, i slobodno ga možete distribuirati pod određenim uvjetima; za detalje
napišite "pokaži c".
Hipotetske naredbe "pokaži j" i "pokaži c" trebale bi pokazati odgovarajuće dijelove Opće
javne licence. Naravno, naredbe koje ćete vi koristiti mogu se zvati drukčije; to čak mogu
biti klikovi mišem ili dijelovi izbornika -- što god odgovara vašem programu.
Također biste trebali zamoliti svog poslodavca (ako radite kao programer) ili školu, ako
je ima, da, ako je potrebno, potpiše "odricanje od autorskih prava" za program. Ovdje je
uzorak; promijenite imena:
Yoyodyne, Inc., odriče se svih autorskih prava na program ‘Frob' (baza za labavljenje
čvorova) koju je napisao James Slučajni Haker.
<potpis Taj Kuna>, 1. travnja 1989.
Taj Kun, direktor tvrtke
Ova Opća javna licenca ne dozvoljava uključivanje vašeg programa u vlasničke programe.
Ako je vaš program baza podataka podrutina, možda ćete smatrati korisnijim ako dopustite
vezanje vlasničkih aplikacija s njom. Ako to želite učiniti, umjesto ove Licence koristite
GNU Opću javnu licencu za baze podataka.
160
Dodatne informacije
Tehnički podaci
Podržani format datoteka
Glazba (uključujući podcastove*1)
Audio formati
(codec)
MP3
Format medijske datoteke: MP3 (MPEG-1 Layer3) format datoteke
Ekstenzija datoteke: .mp3
Brzina (bit rate): 32 do 320 kbps (Podržava promjenjivu brzinu (VBR))
Frekvencija uzorkovanja*2: 32, 44,1, 48 kHz
WMA
Format medijske datoteke: ASF format datoteke
Ekstenzija datoteke: .wma
Brzina (bit rate): 32 do 192 kbps (Podržava promjenjivu brzinu (VBR))
Frekvencija uzorkovanja*2: 44,1 kHz
*Kompatibilno s WM-DRM 10
AAC-LC*3
Format medijske datoteke: MP4 format datoteke
Ekstenzija datoteke: .mp4, .m4a, .3gp
Brzina (bit rate): 16 do 320 kbps (Podržava promjenjivu brzinu (VBR))*4
Frekvencija uzorkovanja*2: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz
Linear PCM
Format medijske datoteke: Wave-Riff format datoteke
Ekstenzija datoteke: .wav
Brzina (bit rate): 1.411 kbps
Frekvencija uzorkovanja*2: 44,1 kHz
Videozapisi (uključujući podcastove*1)
Video formati
(codec)
Brzina izmjene sličica: Maks. 30 fps
Razlučivost: Maks. 720  480*5
AVC
Format medijske datoteke: MP4 format datoteke, "Memory Stick"
(H.264/AVC) video format
Ekstenzija datoteke: .mp4, .m4v
Profil: Baseline profil
Razina: 1.2, 1.3, 2, 2.1, 2.2, 3
Brzina (bit rate): Maks. 10 Mbps
Audio formati
(codec)
MPEG-4
Format medijske datoteke: MP4 format datoteke, "Memory Stick"
video format
Ekstenzija datoteke: .mp4, .m4v
Profil: Jednostavan profil
Brzina (bit rate): Maks. 6 Mbps
Windows
Media
Video 9*6
Format medijske datoteke: ASF format datoteke
Ekstenzija datoteke: .wmv
Profil: VC1 jednostavni profil, glavni profil
Brzina (bit rate): Maks. 6 Mbps
AAC-LC
(za AVC,
MPEG-4)
Broj kanala: Maks. 2 kanala
Frekvencija uzorkovanja*2: 24; 32; 44,1; 48 kHz
Brzina (bit rate): Maks. 288 kbps/kanal
WMA (za
Windows
Media
Video 9)
Brzina (bit rate): 32 do 192 kbps (Podržava promjenjivu brzinu (VBR))
Frekvencija uzorkovanja*2: 44,1 kHz
Kompatibilno s WM-DRM 10
Veličina datoteke
Maks. 2 GB
Broj datoteka
Maks. 2 000
Nastavlja se 
161
Dodatne informacije
Fotografije*7
Format fotografija JPEG
(codec)
Format medijske datoteke: Kompatibilno s DCF 2.0/Exif 2.21
formatom datoteke
Ekstenzija datoteke: .jpg
Profil: Baseline profil
Broj piksela: Maks. 4096  4096 piksela (16.000.000 piksela)
Broj datoteka
Maks. 20 000
* Maksimalan broj podcastova koji se mogu snimiti iznosi 10 000.
*2Frekvencija uzorkovanja ne mora odgovarati svim enkoderima.
*3AAC-LC datoteke sa zaštitom od kopiranja se ne mogu reproducirati.
*4Ovisno o frekvenciji uzorkovanja, navedene su i nestandardne brzine i brzine za koje se ne jamči rad.
*5Ovi brojevi označavaju maksimalnu razlučivost videozapisa koji se mogu reproducirati i ne označava
razlučivost zaslona uređaja. Razlučivost zaslona iznosi 400  240.
*6Neke WMV datoteke mogu se reproducirati samo ako ih prebacite pomoću Windows Media Playera 11.
*7Neke datoteke fotografija možda se neće moći reproducirati, ovisno o karakteristikama pojedinih formata
datoteka.
1
Maksimalan broj pjesama koje se mogu snimiti i vrijeme (približno)
Približno vrijeme temelji se na pretpostavci da se prebacuju samo pjesme u MP3 formatu
trajanja 4 minute (videozapisi i fotografije nisu uključeni). Broj pjesama u drugim formatima
za reprodukciju i vrijeme reprodukcije mogu se razlikovati od MP3 formata.
NWZ-A845
NWZ-A846
Brzina (bit rate)
Broj
Vrijeme
Broj
Vrijeme
48 kbps
10 000
666 h 40 min
20 000
1333 h 20 min
64 kbps
7450
496 h 40 min
15 000
1000 h 00 min
128 kbps
3700
246 h 40 min
7500
500 h 00 min
256 kbps
1,850
123 h 20 min
3,750
250 h 00 min
320 kbps
1500
100 h 00 min
3000
200 h 00 min
Nastavlja se 
162
Dodatne informacije
Maksimalno vrijeme snimanja videozapisa (približno)
Približno vrijeme snimanja procijenjeno je u slučaju kad se prenose samo videozapisi.
Vrijeme može se razlikovati ovisno o uvjetima uporabe uređaja.
Brzina (bit rate)
Video format: 384 kbps
Audio format: 128 kbps
Video format: 768 kbps
Audio format: 128 kbps
NWZ-A845
NWZ-A846
Vrijeme
Vrijeme
59 h 40 min
120 h 20 min
34 h 00 min
68 h 40 min
Maksimalan broj fotografija koje se mogu prenijeti (približno)
Maks. 20 000
Broj fotografija može biti i manji, ovisno o veličini datoteka.
Kapacitet (dostupan korisniku)*1
NWZ-A845: 16 GB (približno 14,1 GB = 15.224.668.160 bajtova)
NWZ-A846: 32 GB (približno 28,5 GB = 30.699.978.752 bajtova)
*1Dostupan memorijski kapacitet uređaja može se razlikovati.
Dio memorije se upotrebljava za potrebe upravljanja podacima.
Digitalno pojačalo
"S-Master" digitalno pojačalo
Izlaz (slušalice)
Frekvencijski odziv
20 do 20 000 Hz (prilikom reprodukcije podatkovne datoteke, mjerenje jednog signala)
Funkcija suzbijanja buke
Funkcija digitalnog suzbijanja buke
Podešenje okruženja: Bus/Train/Airplane/Office
Načini rada suzbijanja buke: Normal Mode/Quiet Mode/External Input Mode
Ukupan omjer suzbijanja buke*1
Približno 17 dB*2
*1Prema Sony standardu mjerenja.
*2Ekvivalentno kao približno 98 % smanjenja energije zvuka u usporedbi s kad se ne nose slušalice.
([Select NC Environment]: [Airplane])
FM radio
FM frekvencijski raspon
87,5 do 108 MHz
IF (FM)
128 kHz
Nastavlja se 
163
Dodatne informacije
Antena
Kabel slušalica
Sučelje
Slušalice: Stereo mini priključnica
WM-PORT (priključnica za višestruko spajanje): 22 pina
Hi-Speed USB (USB 2.0 kompatibilno)
Radna temperatura
5 °C do 35 °C
Napajanje
99 Ugrađena punjiva litij-ionska baterija
99 USB napajanje (iz računala preko isporučenog USB kabela)
Vrijeme punjenja
Punjenje preko USB veze
Približno 3 sata (potpuno punjenje), približno 1,5 sati (približno 80%)
Nastavlja se 
164
Dodatne informacije
Trajanje baterije (kontinuirana reprodukcija)
Stvarno trajanje baterije može varirati, ovisno o postavkama. Procijenjeno vrijeme uporabe baterije, koje je prikazano ispod, bazira se na uobičajenim uvjetima uporabe s "Osnovnim podešenjem za mjerenje trajanja baterije (Postavka za dulje trajanje baterije)" kako je
prikazano u tablici ispod. Imajte na umu da čak i ako je uređaj isključen dulje vremensko
razdoblje i dalje se troši mala količina napona baterije. Trajanje baterije može varirati ovisno o podešenju glasnoće, uvjetima uporabe i temperaturi okruženja.
Glazba
Reprodukcija MP3 uz 128 kbps
Približno 29 sati
Reprodukcija WMA uz 128 kbps
Približno 29 sati
Reprodukcija AAC-LC uz 128 kbps
Približno 29 sati
Reprodukcija Linear PCM uz 1411 kbps:
Približno 31 sat
Videozapisi
Reprodukcija MPEG-4 uz 4384 kbps
Približno 9 sati
Reprodukcija AVC Baseline uz 384 kbps
Približno 8 sati
Reprodukcija WMV uz 384 kbps
Približno 8 sati
Prilikom FM prijema
Približno 14 sati
Postavka
Standardno
podešenje
Osnovna postavka za
mjerenje trajanja baterije (postavka za dulje
trajanje baterije)
Suzbijanje buke
[Noise Canceling: On/Off]*1 ( str. 95) [On]
Općenite
postavke
[Screen Off Timer] ( str. 103)
[After 30 Sec]
[After 30 Sec]
[Brightness]*2 ( str. 104)
[3]
[3]
[Battery Care] ( str. 108)
[Off]
[Off]
[Equalizer]*4 ( str. 51)
[None]
[None]
[VPT(Surround)] ( str. 53)
[None]
[None]
[DSEE(Sound Enhance)]*4 ( str. 54)
[Off]
[Off]
[Clear Stereo] ( str. 54)
[Off]
[Off]
[Dynamic Normalizer] ( str. 55)
[Off]
[Off]
[DPC (Speed Control)]*5 ( str. 58)
[Off]
[Off]
[TV Output(Music)] ( str. 45)
[Off]
[Off]
[TV Output(Video)]*7 ( str. 64)
[Off]
[Off]
*3
Postavke za
glazbu
*4
*4
*4
*6
Postavke za
videozapise
[Off]
*1Postavka [On] skraćuje trajanje baterije za približno 25% u usporedbi s postavkom [Off].
*2Postavka [5] skraćuje trajanje baterije za približno 30% u usporedbi s postavkom [3].
*3Postavka [On] skraćuje trajanje baterije za približno 10% u usporedbi s postavkom [Off].
*4Ako podesite [Equalizer] na podešenje koje nije [None], [VPT(Surround)] na podešenje koje nije
[None], [DSEE(Sound Enhance)] na [On], [Clear Stereo] na [On] i [Dynamic Normaliser] na [On],
trajanje baterije skraćuje se za približno 40% nego kad ih podesite na [None] ili [Off].
*5Postavka [x2.0] skraćuje trajanje baterije za približno 65% u usporedbi s postavkom [Off].
*6Postavka [On] s prikazom zaslona uređaja na televizoru skraćuje trajanje baterije za približno 40% u
usporedbi s postavkom [Off].
*7Postavka [On] s prikazom zaslona uređaja na televizoru skraćuje trajanje baterije za približno 50% u
usporedbi s postavkom [Off].
Nastavlja se 
165
Dodatne informacije
Zaslon
OLED (Organic Light Emitting Diode) zaslon u boji od 2,8 inča,
WQVGA (400  240 piksela), 262 144 boja
Dimenzije (š/v/d, dijelovi koji strše nisu uključeni)
46,8  104,9  7,2 mm
Dimenzije (š/v/d)
47,4  104,9  7,7 mm
Masa
Približno 62 g
Isporučeni pribor
99 Slušalice (1)
99 Čepovi za slušalice (veličina S, L) (1)
99 USB kabel (1)
99 Držač (1)
Koristite ga kad spajate uređaj na dodatno nabavljivi cradle itd.
99 Audio kabel (1)
99 Adapter priključka za uporabu u zrakoplovu (jednostruki/dvostruki) (1)
99 Kratke upute za uporabu (1)
99 Softver (1)
Softver je pohranjen na ugrađenu flash memoriju uređaja i sadržava sljedeće stavke. Za
dodatne informacije o instalaciji, pogledajte "Quick Start Guide".
–– Content Transfer
–– WALKMAN Guide
–– Upute za uporabu i sl.
Nastavlja se 
166
Dodatne informacije
Sistemski zahtjevi
99 Računalo
IBM PC/AT ili kompatibilno s instaliranim sljedećim Windows operacijskim sustavom*1:
Windows XP Home Edition (Service Pack 2 ili noviji)/Windows XP Professional
(Service Pack 2 ili noviji)/Windows Vista Home Basic (Service Pack 1 ili noviji)/Windows Vista Home Premium (Service Pack 1 ili noviji)/Windows Vista Business (Service
Pack 1 ili noviji)/Windows Vista Ultimate (Service Pack 1 ili noviji)/Windows 7 Home
Basic/Windows 7 Home Premium/Windows 7 Professional/Windows 7 Ultimate
Podržana je 64-bitna verzija OS-a za Windows Vista i Windows 7.
Nisu podržani drugi operativni sustavi osim navedenih.
*1
Osim OS verzija koje ne podržava Microsoft.
99 Procesor: Pentium III 450 MHz ili viši za Windows XP, Pentium III 800 MHz ili viši za
Windows Vista, Pentium III 1 GHz ili viši za Windows 7
99 RAM: 256 MB ili više za Windows XP, 512 MB ili više za Windows Vista, 1 GB ili više
Windows 7 32-bitnu verziju, 2 GB ili više za Windows 7 64-bitnu verziju
99 Tvrdi disk: 400 MB slobodnog prostora ili više
99 Zaslon:
–– Razlučivost zaslona: 800  600 piksela (ili više) (preporučeno 1024  768 ili više)
–– Boje: 8 bita ili više (preporučeno 16 bita)
99 CD-ROM pogon (koji podržava reprodukciju digitalne glazbe s CD-a pomoću WDM-a)
99 Zvučna kartica
99 USB priključnica (preporučeno Hi-Speed USB)
99 Nužni su Internet Explorer 7 ili noviji i Windows Media Player 11 ili noviji.
99 Za uporabu Electronic Music Distribution (EMD) i otvaranje stranica na internetu,
potrebna je širokopojasna internetska veza.
Ne možemo jamčiti funkcioniranje sa svim računalima čak i ako zadovoljavaju navedene
sistemske zahtjeve.
Nisu podržani sljedeći uvjeti:
–– Računala ili operacijski sustavi vlastite izrade
–– Sustav koji je nadogradnja originalnog sustava kojeg instalira proizvođač
–– Multi-boot sustavi
–– Multi-monitor sustavi
–– Macintosh
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez najave. Proizvođač ne preuzima
odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.
Download PDF

advertising