2-588-603-11(1)
Upute za uporabu
MZ-RH910
Uporaba
rekordera _____ str. 12
Uporaba
softvera ______ str. 86
Hi-MD Walkman
Prijenosni MD
rekorder
"WALKMAN" je zaštićeni naziv Sony Corporation i
predstavlja prijenosne proizvode sa stereo slušalicama,
je zaštićeni znak Sony Corporation
© 2005 Sony Corporation
UPOZORENJE
Za sprečavanje požara ili električkog
udara ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
Ne smještajte uređaj u skučene prostore kao
što su ormarić za knjige ili ugrađena vitrina.
Za sprečavanje požara ne prekrivajte otvore za
prozračivanje uređaja novinama, stolnjacima,
zavjesama itd. Također, na uređaj ne stavljajte
upaljene svijeće.
Za sprečavanje požara ili električnog udara na
uređaj ne stavljajte predmete ispunjene
tekućinom, npr. vaze.
Neke zemlje imaju propise o odlaganju baterija
kakve se koriste za napajanje ovog uređaja.
Molimo da provjerite važeće zakone u Vašoj
zemlji.
Oprez
Uporaba optičkih uređaja uz ovaj uređaj
povećava mogućnost oštećenja vida.
OPREZ – NEVIDLJIVO LASERSKO
ZRAČENJE KOD OTVORENOG UREĐAJA
IZBJEGAVAJTE IZLAGANJE ZRAČENJU
OPREZ – NEVIDLJIVO LASERSKO
ZRAČENJE KLASE 1M KOD OTVORENOG
UREĐAJA
NEMOJTE GLEDATI IZRAVNO U UREĐAJ
PUTEM OPTIČKIH INSTRUMENATA
2
Informacije
PRODAVATELJ NI U KOJEM SLUČAJU
NE PREUZIMA ODGOVORNOST ZA
BILO KAKVE NAMJERNE, SLUČAJNE
ILI POSLJEDIČNE ŠTETE, GUBITKE ILI
TROŠKOVE NASTALE UPORABOM
NEISPRAVNOG ILI BILO KAKVOG
UREĐAJA.
Informacija za korisnika
Serijski broj se nalazi na poleđini pokrova
pretinca diska, a broj modela na vrhu i dnu.
Zapišite serijski broj na donju liniju.
Spomenute podatke navedite prilikom svakog
pozivanja servisa u vezi s ovim uređajem.
Br. modela MZ-RH910
Serijski broj __________________________
Želite li saznati više o ovom uređaju,
posjetite:
— www.sony.com/walkmansupport
Ovaj uređaj je provjeren i zadovoljava zahtjeve
digitalnih uređaja klase B prema FCC
propisima, poglavlje 15. Ova ograničenja
postoje radi zaštite od štetnog utjecaja smetnji
na postojeću instalaciju. Ovaj aparat stvara,
koristi i emitira energiju u području radijskih
frekvencija i, ako nije ugrađen ili ako se ne
koristi prema uputama, može uzrokovati štetne
smetnje kod radijskih komunikacija. Naravno,
nije moguće jamčiti da se smetnje neće pojaviti
kod određene vrste instalacija. Ako ovaj aparat
uzrokuje štetne smetnje kod radijskog i
televizijskog prijema, što se može ustanoviti
isključenjem i uključenjem aparata, korisniku
predlažemo uklanjanje smetnji na jedan od
sljedećih načina:
 Zakrenite ili promijenite položaj prijemne
antene.
 Odmaknite uređaj od prijemnika.
 Priključite uređaj na zidnu utičnicu koja
je udaljena od zidne utičnice na koju je
priključen prijemnik.
 Zatražite pomoć od prodavača ili
iskusnog radijskog, odnosno televizijskog
tehničara.
CE oznaka na uređaju važeća je samo za
uređaje koji se prodaju u Europskoj zajednici.
Bilo kakve izmjene ili preinake koje nisu
izričito navedene u ovim uputama mogu
prouzročiti ozbiljne probleme.
3
Odlaganje stare električne i
elektroničke opreme (primjenjivo u
Europskoj uniji i ostalim europskim
državama s posebnim sustavima za
odlaganje)
Ovaj znak na uređaju ili ambalaži
ukazuje da se ovaj proizvod ne
smije odlagati s kućim otpadom.
Umjesto toga, opremu za
odlaganje odnesite u vama
najbliže mjesto za skupljanje i
recikliranje električnog i elektroničkog otpada.
Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda spriječit
ćete potencijalne negativne posljedice za
okoliš i ljudsko zdravlje koje inače mogu imati
utjecaja ukoliko se uređaj ne odloži na pravilan
način. Recikliranje materijala od kojeg je
uređaj sastavljen pridonosi očuvanju prirodnih
izvora. Za detaljnije informacije o recikliranju
proizvoda, obratite se lokalnom uredu,
komunalnoj službi ili trgovini gdje ste kupili
uređaj.
Primjenjiva oprema: daljinski upravljač,
slušalice
4
Napomene za korisnike
O isporučenom softveru
• Zakoni o zaštiti autorskih prava zabranjuju
kopiranje softvera, djelomične ili potpune
izmjene, ili iznajmljivanje softvera bez
dozvole vlasnika autorskog prava.
• SONY se ni u kojem slučaju ne smatra
odgovornim za financijske štete ili gubitak
profita, uključujući potraživanja trećih
stranaka, nastalih uslijed uporabe softvera
isporučenog s ovim uređajem.
• Ukoliko se javi problem s ovim softverom
kao rezultat tvorničke greške, SONY će ga
zamijeniti. Međutim, SONY ne snosi
nikakvu drugu odgovornost.
• Softver isporučen s ovim rekorderom ne
može se koristiti s opremom za koju nije
namijenjen.
• Zbog trajnog nastojanja oko poboljšanja
kvalitete može doći do promjene softvera bez
prethodne najave.
• Jamstvo ne obuhvaća kvarove nastale
uporabom softvera koji nije isporučen s
uređajem.
• Mogućnost prikaza jezika putem softvera
ovisi o operativnom sustavu računala. Za
bolje rezultate, provjerite je li instalirani
operativni sustav kompatibilan sa željenim
jezikom.
 Ne jamčimo da će se svi jezici pravilno
prikazati putem softvera.
 Znakovi koje načinite sami i neki posebni
znakovi možda se neće prikazati.
• Ovisno o vrsti teksta i znakovima, softverski
prikazan tekst se možda neće vidjeti kako
treba na uređaju. Razlozi su sljedeći:
 Mogućnosti spojenog uređaja.
 Nepravilnosti u radu uređaja.
• SonicStage i logotip SonicStage su zaštićeni
znakovi tvrtke Sony.
• MD Simple Burner, OpenMG, Magic Gate,
MagicGate Memory Stick, Memory Stick,
Hi-MD, Net MD, ATRAC, ATRAC3,
ATRAC3plus i njihovi logotipi su zaštićeni
znakovi tvrtke Sony.
• Microsoft, Windows, Windows NT i
Windows Media su registrirani zaštitni znaci
tvrtke Microsoft u SAD i/ili drugim
zemljama.
• IBM i PC/AT su zaštitni znakovi tvrtke
International Business Machines.
• Macintosh je zaštitni znak tvrtke Apple
Computer u SAD i/ili drugim zemljama.
• Pentium je zaštitni znak tvrtke Intel.
• Svi drugi zaštitni znakovi i registrirani
zaštitni znakovi su znakovi i registrirani
zaštitni znakovi odgovarajućih proizvođača.
• Oznake  ili ® nisu navedene u ovom
priručniku.
• CD i srodni glazbeni podaci tvrtke
Gracenote, Inc., copyright © 2000-2003
Gracenote. Gracenote CDDB® Client softver,
copyright 2000-2003 Gracenote. Ovaj
proizvod može primjenjivati jedan ili više
sljedećih američkih patenata: #5.987.525,
#6.061.680, #6.154.773, #6.161.132,
#6.230.192, #6.230.207, #6.240.459,
#6.330.593 i druge patente.
Gracenote i CDDB su zaštićeni znaci tvrtke
Gracenote. Logo i logotip Gracenote, logo
Gracenote CDDB i logo "Powered by
Gracenote" su zaštićeni znaci tvrtke Gracenote.
Program © 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 Sony
Corporation
Dokumentacija © 2005 Sony Corporation
5
Sadržaj
O raspoloživim funkcijama i isporučenim priručnicima.......................... 10
Uporaba rekordera
Položaj kontrola ......................................................................................... 14
Kako započeti s radom .............................................................................. 17
Snimanje na disk........................................................................................ 21
Reprodukcija diska .................................................................................... 25
Korištenje izbornika .................................................................................. 27
Korištenje opcija izbornika ..................................................................................................... 27
Popis izbornika ........................................................................................................................ 28
Različiti načini snimanja ........................................................................... 30
Prije snimanja .......................................................................................................................... 30
Prikaz različitih informacija .................................................................................................... 31
Snimanje s mikrofona.............................................................................................................. 32
Snimanje s TV ili radio prijemnika (analogno snimanje) ....................................................... 34
Odabir načina snimanja ........................................................................................................... 34
Ručno podešavanje glasnoće................................................................................................... 35
Dodavanje oznaka zapisa tijekom snimanja............................................................................ 36
Snimanje bez izrade nove grupe.............................................................................................. 37
Sinkronizirano snimanje izvora zvuka .................................................................................... 38
Razni načini reprodukcije.......................................................................... 39
Prikaz različitih informacija .................................................................................................... 39
Odabir načina reprodukcije ..................................................................................................... 40
Traženje zapisa (Search).......................................................................................................... 43
Odabir kvalitete zvuka (6-Band Equalizer)............................................................................. 44
6
Editiranje snimljenih zapisa...................................................................... 46
Prije editiranja ......................................................................................................................... 46
Pridjeljivanje naslova (Title Input) ......................................................................................... 46
Označavanje zapisa ili grupa kao nove grupe (Group Set) ..................................................... 49
Brisanje podešenja grupe (Group Release) ............................................................................. 50
Premještanje snimljenih zapisa ili grupa (Move).................................................................... 50
Brisanje zapisa i cijelog diska (Erase)..................................................................................... 52
Dijeljenje zapisa (Divide)........................................................................................................ 53
Kombiniranje zapisa (Combine) ............................................................................................. 54
Formatiranje diska (Format).................................................................................................... 55
Ostali postupci ........................................................................................... 56
Promjena prikaza opcija izbornika (Menu Mode)................................................................... 56
Zaštita sluha (AVLS)............................................................................................................... 56
Isključenje zvučnog signala..................................................................................................... 56
Pohrana podešenja za pojedine diskove (Disc Memory) ........................................................ 57
Brzi početak reprodukcije (Quick Mode)................................................................................ 57
Odabir moda diska (Disc Mode) ............................................................................................. 58
Podešavanje kontrasta pokazivača (Contrast Adjustment) ..................................................... 58
Promjena smjera prikaza na pokazivaču ................................................................................. 59
Odabir jezika izbornika na pokazivaču ................................................................................... 59
Uporaba rekordera s računalom ............................................................... 60
Funkcije raspoložive kod veze s računalom............................................................................ 60
Spajanje rekordera na računalo ............................................................................................... 61
Pohrana podataka koji nisu audio na disk ............................................................................... 62
Pregled informacija o podacima koji nisu audio na pokazivaču rekordera (File List) ........... 63
Dodatne informacije .................................................................................. 65
Mjere opreza ............................................................................................................................ 65
Tehnički podaci ....................................................................................................................... 67
Problemi i rješenja..................................................................................... 69
U slučaju problema.................................................................................................................. 69
Poruke ...................................................................................................................................... 77
Tumač pojmova ....................................................................................................................... 81
7
Uporaba softvera
Uporaba softvera SonicStage/MD Simple Burner ................................... 86
Instaliranje ................................................................................................. 88
Korištenje odgovarajuće konfiguracije ................................................................................... 88
Instaliranje softvera na Vaše računalo..................................................................................... 89
Uporaba softvera SonicStage ................................................................... 91
Pohrana audio podataka na računalo ....................................................................................... 91
Prijenos audio podataka s računala na MD Walkman ............................................................ 93
Prijenos podataka s MD Walkmana na računalo .................................................................... 95
Snimanje audio podataka na CD-R/CD-RW disk ................................................................... 98
Uporaba SonicStage Help datoteka....................................................................................... 100
Rad sa SonicStage Help datotekama ..................................................................................... 102
Uporaba softvera MD Simple Burner ...................................................... 104
Prije uporabe MD Simple Burnera ........................................................................................ 104
Snimanje uporabom funkcija MD Walkmana (jednostavni mod) ........................................ 105
Snimanje pomoću računala (Standardni mod) ...................................................................... 106
Ostale informacije ................................................................................... 108
Deinstalacija softvera SonicStage/MD Simple Burner ......................................................... 108
O zaštiti autorskih prava........................................................................................................ 109
U slučaju problema................................................................................................................ 110
8
9
O raspoloživim funkcijama i isporučenim
priručnicima
Ovo poglavlje objašnjava funkcije prijenosnog minidisk rekordera i priručnike isporučene s njim.
Pogledajte priručnik koji se odnosi na određenu uporabu rekordera.
Saznajte više o HI-MD-u
"Hi-MD" je novi format minidiska s naprednijim mogućnostima u odnosu na standardni format
minidiska.
Letak "Mogućnosti koje nudi Vaš Hi-MD Walkman"
Taj letak objašnjava glavne značajke Hi-MD Walkmana i kako se razlikuje od
standardnog MD Walkmana.
Uporaba rekordera
Možete snimati s CD uređaja te reproducirati izrađene snimke.
Funkcije rekordera (str. 12 do 85)
Ovaj dio objašnjava sve funkcije rekordera. Također sadrži detalje o
problemima na koje možete naići pri uporabi rekordera i upute za njihovo
rješavanje te opis poruka koje se pojavljuju na pokazivaču.
, Kad naiđete na problem ili trebate više objašnjenja
Pogledajte "U slučaju problema" (str. 69).
10
Uporaba rekordera dok je priključen na računalo
Isporučeni softver SonicStage omogućuje prijenos audio podataka između rekordera i računala.
Isporučeni softver MD Simple Burner omogućuje snimanje audio podataka na rekorder.
Audio CD
Internet
Glazbene datoteke
Uporaba softvera (str. 86 do 112)
Taj dio uputa objašnjava instalaciju i osnovne funkcije isporučenog softvera SonicStage/MD
Simple Burner.
SonicStage Help
To je online pomoć koju možete vidjeti na zaslonu računala.
U tim datotekama možete potražiti detaljnije informacije o uporabi
softvera SonicStage. U njima također možete potražiti rješenje
problema na koje možete naići pri uporabi softvera SonicStage.
Napomene o poglavlju "Uporaba softvera"
• U poglavlju "Uporaba softvera", "Net MD" označava rekorder s uloženim standardnim diskom, a "Hi-MD"
označava rekorder s uloženim Hi-MD diskom ili standardnim diskom u Hi-MD modu.
• Opcije prikazane u ilustracijama koje se pojavljuju u ovom poglavlju mogu se razlikovati od stvarnih opcija
koje prikaže softver.
• U objašnjenjima sadržanim u ovom poglavlju pretpostavlja se da ste upoznati s osnovnim postupcima
operativnog sustava Windows. Detalje o uporabi računala i operativnog sustava potražite u njihovim
uputama za uporabu.
• Objašnjenja u ovom poglavlju se odnose na većinu Hi-MD/Net MD proizvoda. Iz tog razloga, neka
objašnjenja (i neke ilustracije) možda neće biti primjenjive na Vaš Hi-MD/Net MD. Također pogledajte
upute za uporabu Vašeg Hi-MD/Net MD-a.
11
Provjera isporučenog pribora
Mrežni adapter (1)
Daljinski upravljač (1)
Slušalice (1)
Namjenski USB kabel (1)
NH-10WM Nikal metalhidridna akumulatorska
baterija (1)
Kutija za bateriju (1)
Pretinac za suhu bateriju (1)
Optički kabel (1)
Jezgrični filteri (mali) (3)
CD-ROM (SonicStage/MD Simple Burner) (1)*
Vrećica (1)
* Nemojte pokretati reprodukciju ovog CD-ROM-a na audio CD uređaju.
Napomena
Pri uporabi ovog uređaja pridržavajte se sljedećih mjera opreza kako biste spriječili oštećenje kućišta ili
kvar uređaja.
• Nemojte sjedati s uređajem u stražnjem džepu.
12
• Uređaj ne stavljajte u vrećicu zajedno s
daljinskim upravljačem i oko njega ne omotavajte
kabel slušalica jer u slučaju udaranja vrećice
može doći do oštećenja.
Uporaba isporučenih jezgričnih filtera
Kad koristite rekorder dok je spojen na računalo, stavite jezgrične filtere na opisani način. (To je
potrebno radi pridržavanja važećih EMC standarda.) Koristite li rekorder dok nije spojen na
računalo, nije potrebno stavljati jezgrične filtere.
• Za isporučeni daljinski upravljač: mali jezgrični filter/ESD-SR-110
• Za dodatno nabavljivi stereo mikrofon (ECM.MS907/ECM-MS957): mali jezgrični
filter/ESD-SR-110
• Za dodatno nabavljivi linijski kabel (RK-G129/RK-G136): mali jezgrični filter/ESDSR-110
Detalje o udaljenosti od utikača
spojenog na rekorder potražite u
niže opisanom koraku 2.
1
2
Otvorite jezgrični filter.
3
Zatvorite jezgrični filter do kraja.
Stavite jezgrične filtere na sljedeći način.
Za isporučeni daljinski upravljač: Omotajte kabel oko filtera jednom/Oko 4 cm od utikača
Za dodatno nabavljivi stereo mikrofon: Omotajte kabel oko filtera jednom/Oko 4 cm od
utikača
Za dodatno nabavljivi linijski kabel: Provucite kabel kroz jezgrični filter/Oko 1 cm od utikača
13
Položaj kontrola
Rekorder
A Priključak MIC (PLUG IN POWER)1)
B Priključak LINE IN (OPT)
C Preklopka HOLD
Pomaknite preklopku u smjeru strelice
kako biste spriječili aktiviranje funkcija
nehotičnim pritiskanjem tipaka pri nošenju
rekordera.
D Pokazivač
E Preklopka OPEN
F Jog kotačić (N (reprodukcija)/ENT)
G . (AMS, pretraživanje prema natrag),
> (AMS, pretraživanje prema naprijed)
H Baterijski pretinac
I Tipka X (pauza)
14
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
1)
2)
Tipka VOL (glasnoća) +1), –
Priključak i (slušalice)
Tipka REC (+N)/T MARK
Tipka ●SEARCH/Z MENU2)
Tipka x (stop) ● CANCEL/CHG
Priključak DC IN 3V
& USB priključak
Pokrov & USB priključka
Priključci pretinca za suhu bateriju
Pokraj tipke VOL + i priključka MIC (PLUG IN
POWER) nalaze se ispupčenja.
● označuje funkciju koja zahtijeva lagani pritisak
tipke. Z označuje funkciju koja zahtijeva pritisak
u trajanju 2 sekunde ili više.
Pokazivač na rekorderu
A Polje prikaza stanja funkcije uređaja
Prikazuje indikatore stanja svake od
funkcija.
x: stop
N: reprodukcija
X: pauza
m: pretraživanje prema natrag
M: pretraživanje prema naprijed
., >: AMS
B Polje za prikaz indikatora odabranih
funkcija
Prikazuje način rada, način reprodukcije,
odabranu opciju izbornika itd.
C SYNC indikator (sinkronizirano snimanje)
D REC indikator
Svijetli tijekom snimanja ili kopiranja
datoteka s računala. Kad trepće, rekorder je
u pripravnom stanju snimanja.
E Hi-MD/MD indikator
"Hi-MD" zasvijetli kad je uložen disk
snimljen u Hi-MD modu, a "MD" zasvijetli
kad je uložen disk snimljen u MD modu.
F Indikator baterije
Prikazuje približan preostali kapacitet
baterije. Ako je baterija slaba, indikator je
prazan i počne treptati.
G Polje za prikaz broja zapisa.
H Polje za prikaz tekstualnih informacija
Prikazuje naslove, opcije izbornika, poruke
pogreške itd. Ispred naslova se nalaze
sljedeće ikone.
s : naziv zapisa
^ : naziv izvođača*
b : naziv albuma*
! : naziv grupe
\ : Naziv diska
* Vidljivo samo za diskove korištene u Hi-MD
načinu.
I Polje za prikaz vremenskih informacija
Prikazuje proteklo i preostalo vrijeme
reprodukcije zapisa itd.
15
Slušalice s daljinskim upravljačem
A Kontrola VOL (glasnoća) +, –
B Preklopka HOLD
Koristite ovu preklopku kako biste
spriječili aktiviranje funkcija nehotičnim
pritiskanjem tipaka pri nošenju rekordera.
16
C Hvataljka
D ! (grupa) +, –
E Tipka NX (reprodukcija, pauza)
F Tipka x (stop)
G . (AMS, pretraživanje prema natrag),
> (AMS, pretraživanje prema naprijed)
Kako započeti s radom
Prije uporabe napunite akumulatorsku bateriju.
A
Umetnite akumulatorsku bateriju.
A Pomaknite OPEN za
B Umetnite akumulatorsku
otvaranje pokrova
baterijskog pretinca.
C Zatvorite pokrov.
bateriju NH-10WM, najprije s
negativnim polom E.
B
Punjenje akumulatorske baterije
A Spojite mrežni adapter na priključak DC IN 3V na B Pritisnite x ● CANCEL/CHG.
uređaju te u zidnu utičnicu.
Na pokazivaču trepće "Charging" i počinje
punjenje. Kad je punjenje dovršeno,
nestaje indikator "Charging".
U zidnu
utičnicu
Mrežni
adapter
Na DC IN 3V
Provjerite da je
pokrov zatvoren.
nastavlja se
17
z
• Ako indikator nakon kraćeg vremena nestane,
baterija je dovoljno napunjena.
• Ako je na početku punjenja akumulatorska baterija
sasvim prazna, za njezino punjenje je potrebno oko
2,5 sata. Vrijeme punjenja se može razlikovati,
ovisno o stanju baterije.
Uporaba suhe alkalne baterije za duži rad
1 Spojite pretinac za suhu bateriju na uređaj.
2 Umetnite LR6 (veličina AA) alkalnu suhu bateriju.
Prvo umetnite E pol baterije.
Stražnja strana
rekordera
C
Izvršite povezivanja.
Spojite slušalice s daljinskim upravljačem na i.
Čvrsto spojite
Na i
18
D
Otključajte kontrole.
Pomaknite HOLD suprotno od smjera strelice označene na rekorderu (.
.) ili daljinskom
upravljaču za otključavanje kontrola.
Za modele isporučene s adapterom
mrežnog priključka
Ako mrežni priključak ne odgovara zidnoj
utičnici, koristite adapter mrežnog priključka.
Kad je potrebno puniti
akumulatorsku bateriju ili zamijeniti
suhu bateriju
Stanje baterije možete provjeriti na pokazivaču
rekordera ili daljinskog upravljača.
Napomene
• Punjenje akumulatorske baterije se zaustavlja kad
pokrenete neku funkciju na rekorderu.
• Ovisno o karakteristikama akumulatorske baterije,
njezin će kapacitet baterije možda biti manji od
uobičajenog pri prvoj uporabi ili nakon dulje
neuporabe. U tom slučaju je nekoliko puta napunite
i ispraznite bateriju i povratit će se njezin
uobičajeni vijek trajanja.
• Kod snimanja ili editiranja je preporučljivo
priključiti rekorder na mrežni napon. Ako koristite
baterijsko napajanje, uložite potpuno napunjenu
akumulatorsku bateriju ili novu alkalnu suhu
bateriju.
• Kad koristite suhu bateriju, ona mora biti alkalna.
Uporaba drugog tipa baterije može skratiti radni
vijek akumulatorske baterije ili prouzročiti
nepravilnosti u njezinom radu.
Napon baterije se smanjuje
Slaba baterija
Baterija je istrošena. Na pokazivaču
trepće "LOW BATTERY" i uređaj se
isključi.
Indikator prikazuje približnu razinu napunjenosti
baterija. Stvarno stanje baterije ovisi o načinima i
uvjetima uporabe uređaja.
19
Trajanje baterije
Pri kontinuiranom snimanju u Hi-MD modu
(Jedinice: približno sati) (JEITA1))
Vrsta diska
1 GB Hi-MD disk
60/74/80-minutni
standardni disk
1)
2)
3)
Baterije
NH-10WM
Linear PCM
2)
Hi-SP
Hi-LP
4
5,5
6,5
LR63)
2
3
3,5
NH-10WM + LR6
6,5
9
11
NH-10WM
3,5
5,5
6,5
LR6
4
6,5
7,5
NH-10WM + LR6
8
13
15
Izmjereno prema JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association)
standardom.
Pri uporabi 100% napunjene nikal metal hidridne akumulatorske baterije.
Pri uporabi nove Sony LR6 (veličina AA) "STAMINA" alkalne suhe baterije (proizvedene u Japanu).
Pri kontinuiranoj reprodukciji u Hi-MD modu
(Jedinice: približno sati) (JEITA)
Vrsta diska
Baterije
Linear
PCM
Hi-SP
Hi-LP
MP31)
1 GB Hi-MD
disk
NH-10WM
6,5
9,5
11
10
LR6
10,5
15,5
18
16,5
60/74/80minutni
standardni disk
1)
NH-10WM + LR6
20
30
34,5
31,5
NH-10WM
5,5
9
11
10
LR6
8,5
15
18
16,5
NH-10WM + LR6
16,5
28,5
34,5
31,5
Zapisi preneseni uz brzinu od 128 kbps
Pri kontinuiranoj reprodukciji u MD modu
(Jedinice: približno sati) (JEITA)
Vrsta diska
Baterije
SP
LP2
LP4
60/74/80-minutni
standardni disk
NH-10WM
10
11
12
LR6
17,5
20
21
NH-10WM + LR6
33
37
39,5
Napomena
• Zaustavite rekorder prije zamjene baterije.
• Kad koristite Hi-MD disk od 1 GB, vrijeme kontinuiranog snimanja se može skratiti ako više puta ponavljate
kratka snimanja.
20
Snimanje na disk
U ovom odjeljku opisan je osnovni postupak digitalnog snimanja uz uporabu
optičkog kabela spojenog na CD uređaj, digitalni TV prijemnik ili neki drugi uređaj.
Koristite optički kabel.
Napomena
Snimanje u MD modu nije moguće izravno na ovom rekorderu bez uporabe računala. Na ovom rekorderu se
može snimati samo u Hi-MD modu.
A
Izvedite priključenja. (Do kraja čvrsto spojite kabele na
odgovarajuće priključke.)
A AC mrežni adapter spojite na rekorder i na zidnu
utičnicu.
B Optički kabel spojite na rekorder i na vanjsku
komponentu.
AC mrežni
adapter
CD uređaj,
MD uređaj,
DVD video
uređaj, itd.
Na zidnu
utičnicu
Na digitalni (optički) izlazni priključak
Optički minipriključak
Optički
priključak
Na DC IN 3V
Optički kabel*
Provjerite da je
pokrov zatvoren.
Na LINE IN (OPT)
* Pogledajte "Dodatno nabavljivi pribor"
(str. 68).
nastavlja se
21
B
Umetnite disk za snimanje.
A Pomaknite OPEN za otvaranje pokrova.
B Umetnite disk tako da strana s naljepnicom bude
okrenuta prema naprijed te pritisnite pokrov
prema dolje kako biste ga zatvorili.
Provjerite je li
zatvoren graničnik
za zaštitu od
snimanja.
C
Provjerite radni mod.
Ovaj rekorder ima dva funkcijska moda, "Hi-MD" i "MD" mod. Uređaj automatski prepoznaje radni
mod kod svakog ulaganja diska. Nakon ulaganja diska provjerite radni mod na pokazivaču
rekordera.
Na ovom rekorderu možete snimati samo u "Hi-MD" modu, dok to nije moguće u "MD"
modu. Želite li snimati u "MD" modu, primjerice, za reprodukciju diska na drugom
uređaju koji ne podržava Hi-MD, spojite rekorder na računalo i koristite isporučeni
softver za snimanje u MD modu (pogledajte poglavlje o uporabi softvera).
"Hi-MD" svijetli kad je radni mod rekordera Hi-MD,
a "MD" svijetli kad je radni mod MD.
• Kad koristite Hi-MD disk od 1 GB, radni mod će biti samo Hi-MD.
• Kad koristite standardni disk (od 60/74/80 minuta), radni mod je moguće podesiti na sljedeći način.
Stanje diska
Prazni disk
Radni mod
Mod podešen za "Disc Mode" u izborniku.1)
, Kad snimate na ovom rekorderu, podesite "Disc Mode" na "HiMD" kako biste koristili disk u Hi-MD modu.
Disk koji sadrži materijal
snimljen u Hi-MD modu.
Disk koji sadrži materijal
snimljen u MD modu.
1)
Hi-MD
MD
, Ovaj rekorder se ne može koristiti za snimanje u MD modu.
Takvo je snimanje moguće samo uz uporabu isporučenog softvera.
Detalje o podešenjima opcije "Disc Mode" potražite u poglavlju "Odabir moda diska (Disc Mode)" (str. 58).
22
D
Snimite disk.
A Odaberite izvor snimanja i podesite ga u stanje
pauze.
B Provjerite je li na pokazivaču prikazana oznaka x.
Provjerite je li prikazana oznaka x.
Priključena komponenta
C Kad je rekorder zaustavljen, pritisnite jog kotačić
(N/ENT) dok držite pritisnutom tipku
REC(+N)/T MARK.
Zasvijetli "REC" i snimanje počinje.
REC(+N)/
T MARK
D Započnite reprodukciju izvora kojeg želite
snimati.
Ako želite umetnuti disk koji već sadrži
snimke, snimanje će početi iza postojećeg
sadržaja.
Rekorder automatski umeće oznake zapisa na
istim mjestima kao i kod izvora snimanja, a
materijali se snimaju zajedno kao grupe.
Jog kotačić
(N/ENT)
Priključena komponenta
1)
Za
Pritisnite
Zaustavljanje
Pritisnite x.
Pauzu
Pritisnite X1).
Za nastavak snimanja ponovno pritisnite X.
Vađenje diska
Pritisnite x i otvorite pokrov. (Pokrov se ne otvara dok na pokazivaču
trepće "SYSTEM FILE WRITING".)
Na dijelu na kojem ste ponovo pritisnuli X za nastavak snimanja nakon pauze, dodaje se oznaka zapisa. Na
ovaj način se preostali dio zapisa računa kao novi zapis.
23
Napomene
• Kad snimate na Hi-MD disk od 1 GB, spojite
mrežni adapter na rekorder, koristite potpuno
napunjenu akumulatorsku bateriju (indikator
baterije prikazuje >) ili novu suhu alkalnu
bateriju (indikator baterije prikazuje >). Kad
pokušate snimati na Hi-MD disk od 1 GB, može se
pojaviti poruka "NOT ENOUGH POWER TO
REC" čak i ako indikator baterije pokazuje dostatni
preostali kapacitet dok je rekorder zaustavljen ili
tijekom reprodukcije. To je zbog mehanizma koji
onemogućuje snimanje kad rekorder procijeni da
preostali napon baterije neće biti dovoljan zbog
visoke potrošnje koji zahtijeva snimanje na Hi-MD
disk od 1 GB.
• Tijekom snimanja, rekorder treba biti postavljen na
stabilnu površinu koja nije izložena vibracijama.
• Počnete li snimanje prije nego što se na pokazivaču
pojavi oznaka x, prvih nekoliko sekundi materijala
možda neće biti snimljeno. Prije početka snimanja
pričekajte da se pojavi oznaka x.
• Nemojte pomicati ili gurati rekorder ili odspajati
izvor napajanja tijekom snimanja ili dok na
pokazivaču trepće poruka "DATA SAVE" ili
"SYSTEM FILE WRITING". U protivnom se
podaci snimljeni do tog trenutka neće snimiti na
disk ili će se disk oštetiti.
• Snimanje nije moguće ako disk nema dovoljno
mjesta za snimanje.
• Ukoliko se prekine napajanje (tj, u slučaju vađenja
ili pražnjenja baterije, ili odspajanja mrežnog
adaptera) tijekom snimanja ili editiranja, ili kad je
na pokazivaču prikazana poruka "SYSTEM FILE
WRITING", neće biti moguće otvoriti pokrov dok
uređaj ponovno ne priključite na napajanje.
24
z
• Rekorder je tvornički podešen za izradu nove grupe
kod svakog snimanja. Ako ne želite izraditi grupu,
podesite "Group REC" na "Off" (str. 37).
• Za početak snimanja od određenog mjesta na disku
aktivirajte pauzu rekordera na tom mjestu i počnite
snimanje od tog mjesta.
• Tijekom snimanja je moguće nadzirati zvuk.
Promjena razine glasnoće ne utječe na glasnoću
tijekom snimanja.
Reprodukcija diska
A
Umetnite snimljeni disk.
A Pomaknite OPEN za otvaranje pokrova.
B Umetnite disk tako da strana s naljepnicom bude
okrenuta prema naprijed, te pritisnite pokrov
prema dolje kako biste ga zatvorili.
B
Reproducirajte disk.
A Pritisnite jog kotačić (N/ENT) na rekorderu.
Pritisnite NX na daljinskom upravljaču.
B Pritisnite VOL + ili – za podešavanje glasnoće na
rekorderu.
Zakrenite VOL +, – za podešavanje glasnoće na
daljinskom upravljaču.
Razina glasnoće se prikazuje na pokazivaču.
Jog kotačić
(N/ENT)
Za zaustavljanje reprodukcije pritisnite x.
Reprodukcija počinje od mjesta na kojem ste je prethodno zaustavili. Nakon zaustavljanja diska, rekorder će se
automatski isključiti nakon približno 10 sekundi (pri uporabi baterija) ili nakon približno 3 minute (pri uporabi
mrežnog adaptera).
25
1)
2)
Za
Postupak na rekorderu
Postupak na daljinskom
upravljaču
Zaustavljanje
Pritisnite x.
Pritisnite x.
Pauzu
Pritisnite X. Za nastavak
reprodukcije ponovo pritisnite X.
Pritisnite NX. Ponovno
pritisnite za nastavak
reprodukcije.
Izravni odabir zapisa
praćenjem broja ili naziva
zapisa
Zakrenite jog kotačić za odabir
zapisa, zatim pritisnite jog kotačić
(N/ENT) za potvrdu odabira.
––
Nalaženje početka tekućeg
ili prethodnog zapisa
Pritisnite .. Više puta pritisnite
. dok ne pronađete početak
željenog zapisa.
Pritisnite .. Više puta
pritisnite . dok ne pronađete
početak željenog zapisa.
Nalaženje početka
sljedećeg zapisa
Pritisnite >.
Pritisnite >.
Pomicanje natrag ili
naprijed tijekom
reprodukcije
Pritisnite i zadržite . ili >.
Pritisnite i zadržite . ili
>.
Prelazak na sljedeću ili
prethodnu grupu tijekom
reprodukcije zapisa iz
grupe (Group skip)1)
––
Pritisnite ! + ili –.
Početak s prvim zapisom
diska
Dok je rekorder zaustavljen
pritisnite jog kotačić (N/ENT) 2
sekunde ili duže.
Dok je rekorder zaustavljen
pritisnite NX na 2 sekunde ili
duže.
Vađenje diska
Pritisnite x i otvorite pokrov.2)
Pritisnite x i otvorite pokrov.2)
Prelazak na početak svakog desetog zapisa tijekom reprodukcije diska bez podešenja grupa.
Kad otvorite pokrov, mjesto početka reprodukcije prebacuje se na početak prvog zapisa.
Napomena
U sljedećim slučajevima može doći do preskakanja
zvuka:
• ako je rekorder izložen utjecaju trajnih udara.
• tijekom reprodukcije zaprljanog ili ogrebenog
diska.
Ukoliko disk koristite u Hi-MD modu, zvuk može
nestati na najviše 12 sekundi.
26
Korištenje izbornika
Korištenje opcija izbornika
Rekorder ima mnogo izbornika s korisnim funkcijama za snimanje, reprodukciju, editiranje, itd.
Za podešavanje opcija izbornika postupite na sljedeći način.
Ako koristite izbornik prvi put nakon kupnje rekordera, na pokazivaču trepće "Menu Mode". Prije
uporabe izbornika možete podesiti "Menu Mode" na "Advanced" (pojave se sve opcije izbornika)
ili "Simple" (pojave se samo osnovne opcije izbornika). Pogledajte "Promjena prikaza opcija
izbornika (Menu Mode)" (str. 56) za informacije o podešavanju izbornika.
Jog kotačić
Jog kotačić (N/ENT)
Zakrenite za odabir
1
Pritisnite i zadržite MENU na 2 sekunde ili duže za ulaz u izbornik.
2
3
4
Zakrenite jog kotačić za odabir opcije.
Pritisnite za potvrdu
Pritisnite jog kotačić (N/ENT) za potvrdu odabira.
Ponovite korake 2 i 3.
Podešenje će se aktivirati kad na kraju pritisnete jog kotačić (N/ENT).
Za povratak na prethodno podešenje
Pritisnite x ● CANCEL.
Za poništenje postupka tijekom podešavanja
Pritisnite x ● CANCEL na 2 sekunde ili dulje.
27
Popis izbornika
Sljedeća tablica prikazuje opcije koje možete odabrati u izbornicima. Opcije izbornika je moguće
podesiti samo kontrolama na rekorderu.
Opcije navedene pod "Menu 1" su opcije odabira koje se pojave kad uđete u izbornik, a opcije
navedene pod "Menu 2" su opcije odabira koje se pojave kad odaberete neku opciju u izborniku 1.
Prikaz svih opcija izbornika je moguć samo kad je stavka "Menu Mode" podešena na "Advanced".
Opcije izbornika označene zvjezdicom (*) nisu prikazane kad je stavka "Menu Mode" podešena
na "Simple". Za detalje pogledajte "Promjena prikaza opcija izbornika (Menu Mode)" (str. 56).
Napomena
Ovisno o uvjetima uporabe i podešenjima diska, mogu biti prikazane drukčije oznake.
Opcije mogu biti prikazane na drugim jezicima. Detalje potražite u poglavlju "Odabir jezika
izbornika" na str. 59.
Izbornik 1
Izbornik 2
Funkcija
Str.
M Edit
Title Input*
Dodavanje naziva zapisa, izvođača, albuma, grupe
ili diska.
46
Group Set*
Dodjeljivanje snimljenih zapisa ili grupa novoj
grupi.
49
GroupRelease*
Brisanje podešenja grupe.
50
Move*
Promjena redoslijeda zapisa ili grupa.
50
Erase
Brisanje zapisa, grupa ili cijelog sadržaja .
52
Format*
Formatiranje diska i vraćanje na stanje u kakvom je
bio u vrijeme kupnje (samo u Hi-MD modu).
55
Lap Time
Prikaz različitih informacija kao što je status
rekordera, itd. na pokazivaču.
31,
39
MainPlayMode
Odabir zapisa prema kategoriji, poput naziva grupe
ili izvođača.
40
Sub PlayMode
Odabir načina reprodukcije, poput reprodukcije
jednog zapisa ili u slučajnom redoslijedu.
Repeat
Ponavljanje reprodukcije.
A Display
1 Remain
Tr Property
REC Remain
All Remain
x Play Mode
% Sound
28
Normal
Reprodukcija uz standardnu kvalitetu zvuka.
Sound EQ
Podešavanje ekvilizatora.
44
Izbornik 1
Izbornik 2
Funkcija
Str.
O REC Settings
REC Mode
Odabir načina snimanja (PCM, Hi-SP ili Hi-LP).
34
REC Level*
Ručno podešavanje razine glasnoće za snimanje.
35
MIC AGC*
Podešavanje opcija glasnoće mikrofona.
33
MIC Sens*
Podešavanje osjetljivosti mikrofona prema zvuku
izvora.
32
Time Mark*
Automatsko dodavanje oznaka zapisa u određenim
vremenskim intervalima.
36
Group REC*
Podešavanje rekordera za izradu nove grupe kod
svakog snimanja (Group Recording).
37
SYNC REC*
Pojednostavljuje postupke tijekom digitalnog
snimanja (Synchro–Recording).
38
N File List
—
Prikaz liste podataka koji nisu audio pohranjenih na 63
disk korišten u Hi-MD modu.
: Option
Menu Mode
Promjena prikazanih opcija izbornika.
56
AVLS*
Podešavanje ograničenja maksimalne glasnoće radi
zaštite Vašeg sluha.
56
Beep*
Uključenje/isključenje zvučnih signala.
56
Disc Memory*
Pohrana podešenja rekordera (Disc Memory).
57
Quick Mode*
Podešavanje rekordera za brzi početak
reprodukcije.
58
Disc Mode
Odabir MD ili Hi-MD moda kad je uložen prazan
disk.
58
Contrast*
Podešavanje kontrasta pokazivača.
58
Jog Dial*
Promjena radnog smjera na pokazivaču kod
zakretanja jog kotačića.
27
Language
Odabir jezika prikaza na pokazivaču.
59
29
Različiti načini snimanja
Prije snimanja
Odabir radnog moda
Ovaj rekorder ima dva radna moda, "Hi-MD"
mod" i "MD mod". Uređaj automatski
prepozna radni mod kod svakog ulaganja
diska. Nakon ulaganja diska, provjerite radni
mod na pokazivaču rekordera.
Na ovom rekorderu možete snimati samo
u "Hi-MD" modu, dok to nije moguće u
"MD" modu. Želite li snimati u "MD"
modu, primjerice, za reprodukciju diska
na drugom uređaju koji ne podržava HiMD, spojite rekorder na računalo i
koristite isporučeni softver za snimanje u
MD modu (pogledajte poglavlje o uporabi
softvera).
"Hi-MD" svijetli kad je radni
mod rekordera Hi-MD, a "MD"
svijetli kad je radni mod MD.
Detalje potražite u opisu "Provjerite radni
mod" na str. 22.
Odabir moda izbornika
Ako je odabran "Simple" mod izbornika, neke
opcije izbornika neće biti prikazane. Ako ne
možete pronaći neku opciju izbornika tijekom
upravljanja rekorderom, odaberite "Advanced"
mod izbornika.
Za detalje o odabiru moda izbornika pročitajte
"Promjena prikaza opcija izbornika (Menu
Mode)" (str. 56).
30
Napomene
• Kad snimate na Hi-MD disk od 1 GB, spojite
mrežni adapter na rekorder, koristite potpuno
napunjenu akumulatorsku bateriju (indikator
baterije prikazuje >) ili novu suhu alkalnu
bateriju (indikator baterije prikazuje >). Kad
pokušate snimati na Hi-MD disk od 1 GB, može se
pojaviti poruka "NOT ENOUGH POWER TO
REC" čak i ako indikator baterije pokazuje dostatni
preostali kapacitet dok je rekorder zaustavljen ili
tijekom reprodukcije. To je zbog mehanizma koji
onemogućuje snimanje kad rekorder procijeni da
preostali napon baterije neće biti dovoljan zbog
visoke potrošnje koji zahtijeva snimanje na Hi-MD
disk od 1 GB.
• Snimanje možda neće biti moguće ako je na
rekorder priključen namjenski USB kabel.
Odspojite namjenski USB kabel prije snimanja.
• Počnete li snimanje prije nego što se na pokazivaču
pojavi oznaka x, prvih nekoliko sekundi materijala
možda neće biti snimljeno. Prije početka snimanja
pričekajte da se pojavi oznaka x.
• Nemojte pomicati ili gurati rekorder ili odspajati
izvor napajanja tijekom snimanja ili dok na
pokazivaču trepće poruka "DATA SAVE" ili
"SYSTEM FILE WRITING". U protivnom se
podaci snimljeni do tog trenutka neće snimiti na
disk ili će se disk oštetiti.
Dok je rekorder zaustavljen
Prikaz različitih
informacija
Lap Time
Moguće je provjeriti preostalo vrijeme, broj
zapisa, itd. prilikom snimanja ili kad je uređaj
zaustavljen.
A
Broj zapisa
B
Proteklo vrijeme
C
s Naziv zapisa
^ Naziv izvođača (Hi-MD)
! Naziv grupe (MD)
b Naziv albuma (Hi-MD)/
\ Naziv diska (MD)
1 Remain
Jog kotačić
1
2
Uđite u izbornik i odaberite "Display".
Zakrenite jog kotačić dok se na pokazivaču
ne pojavi željena informacija, zatim
pritisnite jog kotačić za potvrdu.
Svakim zakretanjem prikaz na pokazivaču
se mijenja na sljedeći način:
A
Broj zapisa
B
Proteklo vrijeme nakon trenutnog
položaja unutar zapisa
C
s Naziv zapisa
^ Naziv izvođača (Hi-MD)
! Naziv grupe (MD)
b Naziv albuma (Hi-MD)/
\ Naziv diska (MD)
Kad je rekorder zaustavljen:
Tr Property
"Lap Time" t "1 Remain" t "Tr
Property" t "REC Remain" t "All
remain"
A
Broj zapisa
B
Proteklo vrijeme
C
s Naziv zapisa
! Naziv grupe
Informacije o kodeku (Hi-MD)1)/
Informacije o modu zapisa (MD) te
vrijeme i datum snimanja2)
Tijekom snimanja:
"Lap Time"
Kad pritisnete jog kotačić, odabrana
informacija se pojavi u A, B i C.
1)
2)
U slučaju MP3 zapisa koji podržava VBR
(Variable Bit Rate), ovdje prikazana brzina bita
možda neće biti ista kao ona prikazana SonicStage
softverom.
Pojavi se za zapise koji imaju vremensku oznaku.
REC Remain
A
Broj zapisa
B
Proteklo vrijeme
C
\ Naziv diska
Preostalo vrijeme snimanja i preostali
slobodan prostor na disku (samo u HiMD modu)
nastavlja se
31
All Remain
A
Broj zapisa
B
Proteklo vrijeme
C
\ Naziv diska1)
Preostalo vrijeme snimanja nakon
trenutnog položaja na disku i broj
zapisa nakon trenutnog zapisa.
1)
Snimanje s mikrofona
Stereo mikrofon*
Prikazani naslov varira, ovisno o odabranom
Glavnom reprodukcijskom modu.
Na MIC (PLUG
IN POWER)
Tijekom snimanja
Lap Time
A
B
Broj zapisa
C
Način i preostalo vrijeme snimanja
Skala razine signala snimanja (L ● R)
1)
Proteklo vrijeme
Vremenska oznaka1)
Jog kotačić
(N/ENT)
Pojavi se kad je opcija "Time Mark" podešena na
"On".
Napomene
• Kad koristite disk u Hi-MD modu, za preostalo
mjesto će biti prikazano "2.0MB" kad preostalo
vrijeme snimanja postane "–0:00:00". To je zbog
ograničenja sustava, jer je "2.0MB" kapacitet
rezervne domene.
• Ovisno o tome koriste li se funkcija grupe ili ne, o
uvjetima rada uređaja i podešenjima diska, možda
nećete moći odabrati neke oznake ili će oznake biti
prikazane drukčije.
z
Ukoliko želite provjeriti način reprodukcije ili naziv
zapisa tijekom reprodukcije, pogledajte "Prikaz
različitih informacija" (str. 39).
32
* Pogledajte "Dodatno nabavljivi pribor"
(str. 70).
1
Spojite stereo mikrofon na MIC (PLUG IN
POWER) priključak.
2
Istovremeno pritisnite jog kotačić
(N/ENT) i REC(+N)/T MARK za
početak snimanja.
Odabir osjetljivosti mikrofona
Možete odabrati osjetljivost mikrofona u
skladu s glasnoćom zvučnog izvora.
1
Dok je rekorder zaustavljen ili dok snima
uključite izbornik i odaberite "REC
Settings" - "MIC Sens".
2
Okrenite jog kotačić dok se na pokazivaču
ne prikaže "Sens High" ili "Sens Low" i
pritisnite jog kotačić za odabir opcije.
Sens High: Za snimanje tiših zvukova ili
zvukova normalne glasnoće.
Sens Low: Za snimanje glasnih zvukova ili
snimanje izbliza, primjerice govora ili
koncerata.
Promjena glasnoće prilikom
snimanja s mikrofona
Prilikom snimanja s mikrofona možete
odabrati automatsko podešavanje glasnoće
mikrofona u skladu s izvorom zvuka.
1
Dok je rekorder zaustavljen ili dok snima
uključite izbornik i odaberite "REC
Settings" - "MIC AGC".
2
Okrenite jog kotačić dok se na pokazivaču
ne prikaže "Standard" ili "ForLoudMusic" i
pritisnite jog kotačić za odabir opcije.
Standard: Za snimanje zvučnog izvora
normalne glasnoće, primjerice razgovora
ili lagane glazbe.
ForLoudMusic: Za snimanje razmjerno
glasnog zvučnog izvora, primjerice
glazbenog koncerta ili zvuka nekog
glazbenog instrumenta.
Napomene
• Rekorder automatski prebacuje ulaz sljedećim
redom: optički, mikrofonski i analogni. Nije
moguće snimati s mikrofona dok je optički kabel
spojen na LINE IN (OPT) priključak.
• Ukoliko ručno podešavate glasnoću snimanja, ne
možete podesiti opciju "MIC AGC" (strana 35).
• Mikrofon može preuzeti zvuk rada rekordera. U
tim slučajevima odmaknite mikrofon. Ne
upotrebljavajte mikrofon s kratkim priključnim
kabelom jer se može dogoditi da mikrofon preuzme
zvuk rekordera.
• Kod uporabe mono mikrofona snima se samo zvuk
lijevog kanala.
• Ukoliko snimate dok je priključen AC mrežni
adapter, pazite da ne dodirnete utikač ili kabel
mikrofona jer to može uzrokovati smetnje koje će
se u tom slučaju snimiti.
• Kad snimate zvuk normalne glasnoće (lagana
glazba itd.), opciju "MIC AGC" podesite na
"Standard". Ukoliko pak podesite opciju
"ForLoudMusic", a zvuk koji snimate odjednom
postane jako glasan, snimljeni zvuk može biti vrlo
tih, ovisno o zvučnom izvoru.
z
• Kad "MIC AGC" podesite na "ForLoudMusic",
glasne zvukove možete snimati s manjim
izobličenjem pri čemu će snimljene zvučne
oscilacije biti vrlo slične originalnima.
• Kad koristite mikrofon koji koristi napajanje
uređaja (plug-in power), on će raditi čak i kad ga
isključite jer koristi napajanje rekordera.
33
Snimanje s TV ili radio
prijemnika (analogno
snimanje)
U ovome poglavlju objašnjava se kako snimati
s analognog uređaja kao što je kasetofon, radio
ili TV prijemnik.
TV prijemnik,
kasetofon, itd.
Odabir načina snimanja
Odaberite način snimanja u skladu sa željenim
vremenom snimanja.
Na ovom rekorderu možete snimati samo
u "Hi-MD" modu. Želite li snimati u "MD"
modu, spojite rekorder na računalo te
snimajte ili kopirajte audio podatke
koristeći isporučeni softver (pogledajte
poglavlje o uporabi softvera).
Na LINE OUT priključke, itd.
Jog kotačić
L
(bijeli)
R
(crveni)
Linijski kabel
RK-G129,
RK-G136, itd.
Na LINE IN (OPT)
Jog kotačić
(N/ENT)
1
Izvršite povezivanja.
Koristite prikladan spojni kabel koji
odgovara uređaju za izvor reprodukcije.
Detalje potražite u opisu "Dodatno
nabavljivi pribor" (str. 68).
2
Pritisnite jog kotačić (N/ENT) dok držite
pritisnutom tipku REC(+N)/T MARK
kako biste započeli snimanje.
3
Pokrenite reprodukciju izvora snimanja.
34
1
Kad je rekorder zaustavljen, uđite u
izbornik i odaberite "REC Settings" "REC Mode".
2
Zakrenite jog kotačić kako biste odabrali
željeni način snimanja, zatim pritisnite jog
kotačić za potvrdu odabira.
Rekorder zadrži podešenje načina snimanja
kod sljedećeg snimanja.
Način
snimanja
Pokazivač Vrijeme snimanja
Linear
PCM
PCM
• Približno 28 min.
na standardnom
80-minutnom
disku
• Približno 1 h i 34
min. na Hi-MD
disku od 1 GB
Hi-SP
Hi-SP
• Približno 2 h i 20
min. na
standardnom 80minutnom disku
• Približno 7 h i 55
min. na Hi-MD
disku od 1 GB
Način
snimanja
Pokazivač
Vrijeme
snimanja
Hi-LP
Hi-LP
• Približno 10 h i
10 min. na
standardnom
80-minutnom
disku
• Približno 34 h
na Hi-MD disku
od 1 GB
3
4
z
Audio komponente koje podržavaju Linear PCM, HiSP i Hi-LP stereo načine, označene su simbolima
ili
.
Pokrenite reprodukciju izvora.
Promatrajući skalu mjerača glasnoće na
pokazivaču, ugodite glasnoću snimanja
zakretanjem jog kotačića.
Podesite razinu tako da se uključe indikatori
mjerača oko segmenta –12 dB na skali.
Ako visoka razina uzrokuje pomak
indikatora do segmenta OVER, smanjite
glasnoću.
Svaki mjerač glasnoće pokazuje sljedeće.
Gornji — ulazna razina L kanala
Donji — ulazna razina R kanala
Glasnoća se povećava (,)
ili smanjuje (<)
Napomene
• Za dugotrajna snimanja preporuča se uporaba
mrežnog adaptera.
• Preporučujemo uporabu rekordera za editiranje
(dijeljenje ili kombiniranje) dugačkih zapisa
snimljenih u linear PCM načinu. Prenošenje i
editiranje takvih zapisa na računalu može trajati
vrlo dugo.
-12dB
Ručno podešavanje
glasnoće
Tijekom snimanja se razina glasnoće zvuka
podešava automatski. Ako je potrebno,
glasnoću možete podesiti ručno tijekom
analognog ili digitalnog snimanja.
5
OVER
Ponovno pritisnite X za početak snimanja.
Ako je izvor snimanja vanjska
komponenta, prije početka snimanja
prijeđite na početak materijala koji želite
snimiti.
Za povratak na automatsku
kontrolu glasnoće zvuka
Odaberite "Auto (AGC)" u koraku 2.
Napomene
Jog kotačić
1
Držeći pritisnutom tipku X pritisnite,
REC(+N)/T MARK.
Rekorder je u pripravnom stanju snimanja.
2
Uđite u izbornik i odaberite "REC
Settings" - "REC Level" - "Manual".
• Nije moguće zasebno podešavanje razine lijevog i
desnog kanala.
• Nakon zaustavljanja snimanja, rekorder će se
vratiti na automatska podešenja razine glasnoće
snimanja kad sljedeći put započnete snimanje.
• Za ručno podešavanje razine snimanja tijekom
sinkroniziranog snimanja, slijedite korake od 1 do
4 iz ovog poglavlja s opcijom "SYNC REC"
podešenom na "Off". Nakon toga podesite "SYNC
REC" na "On" te počnite snimanje (str. 38).
35
Dodavanje oznaka zapisa
tijekom snimanja
Moguće je dodati oznake zapisa (broj zapisa)
tijekom snimanja. Na taj način možete
organizirati zapise tako da ih možete lakše i
brže pronaći.
Za poništenje ove funkcije
U koraku 1 odaberite "Off".
Uporaba funkcije Time Mark za
dodavanje oznaka zapisa tijekom
snimanja
Kad je proteklo vrijeme snimanja duže od
Time Mark intervala:
Rekorder dodaje oznake zapisima na mjestu
upisa vremenskog intervala i nakon toga
dodaje oznaku zapisa svaki put nakon isteka
vremenskog intervala.
Jog kotačić
Ručno dodavanje oznaka zapisa
Tijekom snimanja pritisnite REC(+N)/
T MARK na mjestu gdje želite dodati oznaku
zapisa.
Automatsko dodavanje oznaka
zapisa
Upotrijebite ovu opciju da biste pri snimanju s
analognog ulaza automatski u određenim
intervalima dodali oznake zapisima. Ova
funkcija je prikladna za duža snimanja,
primjerice za predavanja, sastanke, itd.
1
2
36
Kad rekorder snima ili je u pauzi snimanja,
uđite u izbornik i odaberite "REC Settings"
- "Time Mark" - "On".
Zakrenite jog kotačić dok se na pokazivaču
ne pojavi željeni vremenski interval, zatim
pritisnite jog kotačić za potvrdu odabira.
Jednim zakretanjem mijenja se podešenje
vremena (Time — min) za 1 minutu, u
rasponu od 1 do 60 minuta.
Primjer: Podešen je interval od 5 minuta a
uređaj snima već 8 minuta. Oznaka zapisa će
se dodati na mjestu 8 minuta (od početka
snimanja) i nakon toga svakih 5 minuta.
Kad je Time Mark interval duži od
proteklog vremena snimanja:
Rekorder dodaje oznake zapisima svaki put
nakon isteka vremenskog intervala.
Primjer: Podešen je interval od 5 minuta a
uređaj snima već 3 minute. Oznaka zapisa će
se dodati na mjestu 5 minuta (od početka
snimanja) i nakon toga svakih 5 minuta.
z
Na pokazivaču rekordera će se ispred oznake
vremena pojaviti oznaka "T MARK" za oznake
dodane pomoću ove funkcije.
Napomene
• Ako dodate oznaku zapisa pritiskom na tipku
REC(+N)/T MARK ili X, itd. tijekom snimanja,
funkcija Time Mark će početi automatsko
dodavanje oznaka zapisa svaki put kad istekne
odabran vremenski interval.
• Podešenje će se poništiti kad na rekorder spojite
digitalni optički kabel.
Snimanje bez izrade nove
grupe
Diskovi bez snimljenih grupa
Disk
Rekorder je tvornički podešen za automatsku
izradu nove grupe za svako snimanje. Ako ne
želite koristiti to podešenje, postupite na
sljedeći način.
Jog kotačić
Moguće je izraditi najviše 255 grupa na disku.
Snimite li zapis bez izrade grupe ali ga kasnije
želite svrstati u grupu, pogledajte poglavlje
"Označavanje zapisa ili grupa kao nove grupe
(Group Set)" na str. 49.
Kad je rekorder zaustavljen, otvorite izbornik i
odaberite "REC Settings" - "Group REC" "Off".
Što je funkcija grupe?
Funkcija grupe omogućuje grupiranje zapisa.
Primjerice, načinite li grupu za sve omiljene
zapise, možete je kasnije odabrati i slušati
samo željenu glazbu.
Sljedeća slika prikazuje razliku između diska
sa snimljenim grupama i diska bez grupa.
Diskovi sa snimljenim grupama
Disk
Grupa 1
Grupa 2
Grupa 3
Zapisi koji nisu dodijeljeni grupi smatraju se dijelom
grupe "Group - -".
37
Sinkronizirano snimanje
izvora zvuka
Tijekom sinkroniziranog snimanja (primjerice,
s CD uređaja), rekorder započinje i zaustavlja
snimanje sinkronizirano s izvorom zvuka.
Time se pojednostavljuje digitalno snimanje
budući da nije potrebno posebno upravljati i
rekorderom i izvorom zvuka.
Jog kotačić
Kad je rekorder zaustavljen, uđite u izbornik i
odaberite "REC Settings" - "SYNC REC" "On".
z
Ako na uređaju za reprodukciju nema zvuka u
trajanju dužem od 3 sekunde tijekom sinkroniziranog
snimanja, rekorder se automatski prebacuje u
pripravno stanje. Kad se ponovo pojavi zvuk,
rekorder nastavlja sinkronizirano snimanje. Ako
rekorder ostane u pripravnom stanju duže od 5
minuta, automatski se zaustavlja.
38
Napomene
• Tijekom sinkroniziranog snimanja nije moguće
ručno uključenje ili isključenje funkcije pauze.
• Nemojte mijenjati podešenje "SYNC REC" tijekom
snimanja jer inače snimanje možda neće biti
ispravno izvršeno.
• Čak i ako na izvoru nema zvuka, može se dogoditi
da se tijekom sinkroniziranog snimanja ne aktivira
automatsko prebacivanje rekordera u stanje pauze
uslijed razine šuma kojeg emitira izvor zvuka.
• Ako tijekom sinkroniziranog snimanja s izvora koji
nije CD ili MD rekorder naiđe na prazni
(nesnimljeni) dio u trajanju približno 2 sekunde, na
mjestu završetka praznog dijela automatski se
dodaje oznaka novog zapisa.
Razni načini reprodukcije
Prikaz različitih
informacija
1 Remain
Tijekom reprodukcije možete provjeriti naziv
zapisa ili diska itd.
A
Broj zapisa
B
Proteklo vrijeme tekućeg zapisa
C
s Naziv zapisa
^ Naziv izvođača (Hi-MD)
! Naziv grupe (MD)
b Naziv albuma (Hi-MD)/
\ Naziv diska (MD)
Tr Property
Jog kotačić
1
2
Uđite u izbornik i odaberite "Display".
Zakrenite jog kotačić dok se na pokazivaču
ne pojavi željena informacija, zatim
pritisnite jog kotačić za potvrdu.
Svakim zakretanjem prikaz na pokazivaču
mijenja se na sljedeći način:
"Lap Time" t "1 Remain" t "Tr
Property"
Kad pritisnete jog kotačić, odabrana
informacija se pojavi u A, B i C.
A
B
C
1)
2)
Broj zapisa
Proteklo vrijeme
s Naziv zapisa
! Naziv grupe (MD)
Informacije o kodeku (Hi-MD)1)/
Informacije o modu zapisa (MD) te
vrijeme i datum snimanja2)
U slučaju MP3 zapisa koji podržava VBR
(Variable Bit Rate), ovdje prikazana brzina bita
možda neće biti ista kao ona prikazana SonicStage
softverom.
Pojavi se za zapise koji imaju vremensku oznaku.
Napomena
Ovisno o tome koristi li se funkcija grupe ili ne, o
uvjetima rada uređaja i podešenjima diska, možda
nećete moći odabrati neke oznake ili će oznake
izgledati drukčije.
z
Kad je rekorder zaustavljen
Ukoliko želite provjeriti način reprodukcije ili naziv
zapisa tijekom reprodukcije, pogledajte "Prikaz
različitih informacija" (str. 31).
Lap Time
A
Broj zapisa
B
Proteklo vrijeme
C
s Naziv zapisa
^ Naziv izvođača (Hi-MD)
! Naziv grupe (MD)
b Naziv albuma (Hi-MD)/
\ Naziv diska (MD)
39
Odabir ačina reprodukcije
Moguće je odabrati različite načine reprodukcije.
Način reprodukcije može se sastojati od glavnog
reprodukcijskog moda, dodatnog reprodukcijskog
moda i ponavljanja reprodukcije.
• Glavni način reprodukcije: odabir jedinice za
reprodukciju, primjerice zapisa ili grupa.
• Dodatni reprodukcijski mod: odabir vrste
reprodukcije.
• Ponavljanje reprodukcije: odabir ponavljanja
reprodukcije.
Reprodukcija zapisa u normalnom
modu (Normal Play)
1
Izvedite korak 1 i odaberite "Normal Play"
u koraku 2 postupka "Reprodukcija zapisa u
glavnom reprodukcijskom modu" (str. 40).
2
Kod odabira zapisa izvan grupe, preskočite
ovaj korak.
Pri odabiru zapisa unutar grupe, zakrenite
jog kotačić dok se na pokazivaču ne pojavi
grupa kojoj pripada željeni zapis, zatim
pritisnite jog kotačić za potvrdu odabira.
Na pokazivaču se pojavi lista zapisa u
odabranoj grupi.
3
Zakrenite jog kotačić dok se na pokazivaču
ne pojavi željeni zapis, zatim pritisnite jog
kotačić za potvrdu odabira.
Počne reprodukcija odabranog zapisa.
Reprodukcija se odvija od odabranog do
zadnjeg zapisa na disku.
Jog kotačić
Reprodukcija zapisa u glavnom
reprodukcijskom modu
Odaberite prvi zapis za reprodukciju u
glavnom reprodukcijskom modu.
1
2
Tijekom reprodukcije otvorite izbornik i
odaberite "Play Mode" - "MainPlayMode".
Pojavi se izbornik glavnog
reprodukcijskog moda.
Način reprodukcije
Normal Play
Svi zapisi nakon odabranog
se reproduciraju jednom.
Reproduciraju se zapisi u
odabranoj grupi.
Reproduciraju se zapisi
određenog izvođača.
Reproduciraju se zapisi iz
određenog albuma.
Reproduciraju se označeni
zapisi.
Group Play
Artist Play1)
Album/Play1)
BookmarkPlay
Pojavi se samo za diskove korištene u Hi-MD modu.
40
1
Izvedite korak 1 i odaberite "Group Play" u
koraku 2 postupka "Reprodukcija zapisa u
glavnom reprodukcijskom modu" (str. 40).
Pojavi se lista grupa na disku.
2
Zakrenite jog kotačić dok se na pokazivaču
ne pojavi željena grupa, zatim pritisnite jog
kotačić za potvrdu odabira.
Na pokazivaču se pojavi lista zapisa u
odabranoj grupi.
3
Zakrenite jog kotačić dok se na pokazivaču
ne pojavi željeni zapis, zatim pritisnite jog
kotačić za potvrdu odabira.
Počne reprodukcija odabranog zapisa.
Reprodukcija se odvija od odabranog do
zadnjeg zapisa na disku.
Zakrenite jog kotačić za odabir željenog
reprodukcijskog moda, zatim pritisnite jog
kotačić za potvrdu odabira.
Oznaka
1)
Reprodukcija zapisa u grupi
(Group play)
z
Zapisi koji ne pripadaju grupi svrstavaju se u "Group
- -" i prikazuju posljednji na listi grupa.
Reprodukcija zapisa određenog
izvođača (Artist Play) (samo u HiMD modu)
Ako podaci o zapisu uključuju naziv izvođača,
moguće je odabrati reprodukciju zapisa samo
određenog izvođača.
1
Izvedite korak 1 i odaberite "Artist Play" u
koraku 2 postupka "Reprodukcija zapisa u
glavnom reprodukcijskom modu" (str. 40).
Pojavi se lista izvođača na disku
abecednim redom.
2
Zakrenite jog kotačić dok se na pokazivaču
ne pojavi željeni naziv izvođača, zatim
pritisnite jog kotačić za potvrdu odabira.
Na pokazivaču se pojavi lista zapisa
odabranog izvođača.
3
Zakrenite jog kotačić dok se na pokazivaču
ne pojavi željeni zapis, zatim pritisnite jog
kotačić za potvrdu odabira.
Na pokazivaču se pojavi naziv izvođača
tekućeg zapisa. Rekorder reproducira
zapise istog izvođača na disku, od
odabranog do zadnjeg zapisa na disku.
z
2
Zakrenite jog kotačić dok se na pokazivaču
ne pojavi željeni naziv albuma, zatim
pritisnite jog kotačić za potvrdu odabira.
Na pokazivaču se pojavi lista zapisa
odabranog albuma.
3
Zakrenite jog kotačić dok se na pokazivaču
ne pojavi željeni zapis, zatim pritisnite jog
kotačić za potvrdu odabira.
Na pokazivaču se pojavi naziv albuma
kojem pripada tekući zapis. Rekorder
reproducira zapise tog albuma na disku, od
odabranog do zadnjeg zapisa na disku.
z
Zapisi koji ne pripadaju grupi svrstavaju se u "b _
(razmak)" i prikazuju posljednji na listi izvođača.
Reprodukcija odabranih zapisa
(Bookmark Play)
Moguće je označiti zapise na disku kako biste
reproducirali samo njih. Nije moguće
promijeniti redoslijed odabranih zapisa.
Označavanje zapisa
1
Tijekom reprodukcije zapisa kojeg želite
označiti, pritisnite i zadržite jog kotačić na
2 sekunde ili dulje.
2
Ponovite korak 1 za označavanje ostalih
zapisa.
Zapisi koji ne pripadaju grupi svrstavaju se u "^ _
(razmak)" i prikazuju posljednji na listi izvođača.
Reprodukcija zapisa odabranog
albuma (Album Play) (samo u HiMD modu)
Ako podaci o zapisu uključuju naziv albuma,
moguće je odabrati reprodukciju zapisa samo
određenog albuma.
1
Izvedite korak 1 i odaberite "Album Play"
u koraku 2 postupka "Reprodukcija zapisa
u glavnom reprodukcijskom modu" (str.
40).
Pojavi se lista albuma na disku abecednim
redom.
Reprodukcija označenih zapisa
1
Izvedite korak 1 i odaberite
"BookmarkPlay" u koraku 2 postupka
"Reprodukcija zapisa u glavnom
reprodukcijskom modu" (str. 40).
nastavlja se
41
2
Zakrenite jog kotačić za odabir zapisa,
zatim pritisnite jog kotačić za potvrdu
odabira.
Ponavljanje dijela zapisa (A-B Repeat)
Točke A i B trebaju biti unutar istog zapisa.
1
Tijekom reprodukcije zapisa koji sadrži dio
koji želite ponavljati, uđite u izbornik i
odaberite "A-B Repeat" u koraku 2 opisa
"Reprodukcija zapisa u dodatnom
reprodukcijskom modu (Sub play)" (str. 42).
Na pokazivaču trepće "Ap ".
2
Pritisnite jog kotačić na početnom dijelu (A).
Točka A je unesena i na pokazivaču
trepće "B".
3
Pritisnite jog kotačić na završnom dijelu
(B).
Točka B je unesena. Svijetli "ApB" i "!" i
počne se ponavljati reprodukcija dijela
između točaka A i B.
Brisanje oznaka
Tijekom reprodukcije zapisa kojem želite
izbrisati oznaku, pritisnite jog kotačić na 2
sekunde ili duže.
Reprodukcija zapisa u
dodatnom reprodukcijskom
modu (Sub play)
Određivanjem dodatnih reprodukcijskih
modova možete slušati zapise u glavnom
reprodukcijskom modu na različite načine.
Primjerice, odabirom opcije "Group Play" u
glavnom reprodukcijskom modu i "Shuffle" u
dodatnom reprodukcijskom modu, rekorder će
reproducirati zapise odabrane grupe u
slučajnom slijedu.
1
2
Uđite u izbornik i odaberite "Play Mode" "SubPlayMode".
Zakrenite jog kotačić za odabir željenog
načina reprodukcije, zatim pritisnite jog
kotačić za potvrdu odabira.
Oznaka
Način reprodukcije
Normal
Normalna reprodukcija (Svi
zapisi se reproduciraju
jednom.)
1 Track
Reprodukcija pojedinačnog
zapisa (Reprodukcija jednog
zapisa)
Shuffle
Reprodukcija u slučajnom
slijedu (Svi zapisi u odabranom glavnom reprodukcijskom modu se reproduciraju slučajnim slijedom.)
A-B Repeat 1)
Ponavljanje dijela A-B
(Ponavlja se reprodukcija
zapisa između odabranih
točaka A i B).
1)
"A-B Repeat" se ne pojavi kad je opcija "Menu
Mode" podešena na "Simple" (str. 56).
42
z
Točke A i B je moguće resetirati pritiskom tipke
> tijekom A-B Repeat reprodukcije.
Napomena
Ako tijekom odabira točke A rekorder dođe do
posljednjeg zapisa na disku, podešenje se poništi.
Ponavljanje reprodukcije zapisa
(Repeat Play)
Ovu funkciju možete koristiti za ponavljanje
reprodukcije zapisa u svim načinima osim A-B
Repeat Play.
1
Tijekom reprodukcije otvorite izbornik i
odaberite "Play Mode" - "Repeat".
2
Zakrenite jog kotačić za odabir "On" i
zatim pritisnite jog kotačić za potvrdu
odabira.
Na pokazivaču se pojavi !.
Isključenje ponavljanja reprodukcije
U koraku 2 odaberite "Off".
Traženje zapisa prema početnom
slovu (Initial Search)
Možete tražiti zapis, grupu, izvođača ili album
prema prvom znaku naziva.
Traženje zapisa (Search)
1
Možete tražiti zapis po nazivu zapisa, nazivu
grupe, nazivu izvođača ili nazivu albuma.
Izvedite korake 1 i 2 iz opisa "Traženje
zapisa (Search)" u lijevom stupcu.
2
Zakrenite jog kotačić za odabir "Initial" i
zatim pritisnite jog kotačić za potvrdu.
3
Zakrenite jog kotačić za odabir prvog
znaka naziva koji tražite i zatim pritisnite
jog kotačić za potvrdu.
Za ovaj način pretraživanja možete unijeti
sljedeće znakove.
Jog kotačić
1
2
Pritisnite SEARCH.
Zakrenite jog kotačić za odabir parametra
kojeg želite koristiti za pretraživanje, zatim
pritisnite jog kotačić za potvrdu.
Prikaz
Za
by Track
pretraživanje prema nazivu
zapisa
by Group
pretraživanje prema nazivu
grupe
by Artist
1)
1)
by Album
1)
pretraživanje prema nazivu
izvođača
Prikaz
Za
Alphabet
(A do Z)
Pretraživanje prema prvom
slovu.
Num (brojevi)
Pretraživanje prema prvom
broju.
Other
Pretraživanje prema znaku
koji nije slovo ili broj.
pretraživanje prema nazivu
albuma
Kad pritisnete jog kotačić, na pokazivaču
je prikazan popis zapisa, grupa, izvođača
ili albuma s nazivima koji počinju
odabranim znakom.
Pojavi se samo za diskove koji se koriste u Hi-MD
modu.
3
4
Ako odaberete "by Track" u koraku 2,
preskočite ovaj korak.
Ako odaberete neki drugi parametar u
koraku 2, zakrenite jog kotačić za odabir
željene grupe, izvođača ili albuma, zatim
pritisnite jog kotačić za potvrdu.
Na pokazivaču se pojavi lista zapisa za
odabranu grupu, izvođača ili album.
4
Zakrenite jog kotačić za odabir željenog
zapisa i zatim pritisnite jog kotačić za
potvrdu.
Zakrenite jog kotačić za odabir željenog
zapisa, zatim pritisnite jog kotačić za
potvrdu odabira.
Počne reprodukcija odabranog zapisa.
43
Napomene
• Nakon koraka 4, Bookmark reprodukcija se
prekida.
• Nakon koraka 4, A-B Repeat reprodukcija se
prekida.
• Tijekom pretraživanja, na kraju svake liste će se
pojaviti neoznačeni zapisi.
• Tijekom pretraživanja, negrupirani zapisi se
svrstavaju zajedno kao "Group - -" i pojave se na
kraju popisa grupa.
• Tijekom pretraživanja, zapisi bez podataka o
nazivu izvođača se svrstavaju zajedno kao "^ _
(razmak)", a zapisi bez podataka o nazivu albuma
kao "b _ (razmak)" i prikazuju posljednji na listi
izvođača.
• Dok rekorder razvrstava odabrane stavke, na
pokazivaču je prikazana oznaka "SORTING".
• Funkcija pretraživanja se automatski isključuje ako
ne pokrenete nijednu funkciju unutar 3 minute.
Odabir kvalitete zvuka
(6-Band Equalizer)
Jog kotačić
1
Tijekom reprodukcije uđite u izbornik i
odaberite "Sound" - "Sound EQ".
2
Zakrenite jog kotačić više puta za odabir
zvučnog efekta i pritisnite jog kotačić za
potvrdu odabira.
Svakim pritiskom jog kotačića, indikator
načina reprodukcije zvuka se pojavi u
polju A.
Ikona "P" označuje da je kvaliteta zvuka
podešena.
44
Kvaliteta zvuka
A
Heavy
PH
Pops
PP
Jazz
PJ
Unique
PU
Za isključenje podešenja
Odaberite "Normal" u koraku 1.
Napomena
Funkcija 6-Band Equalizer ne radi tijekom snimanja.
45
Editiranje snimljenih zapisa
Prije editiranja
Napomene
• Kad editirate Hi-MD disk od 1 GB, spojite mrežni
adapter na rekorder, koristite potpuno napunjenu
akumulatorsku bateriju (indikator baterije prikazuje
>) ili novu suhu alkalnu bateriju (indikator
baterije prikazuje >). Kad pokušate editirati HiMD disk od 1 GB, može se pojaviti poruka "NOT
ENOUGH POWER TO EDIT" čak i ako indikator
baterije pokazuje dostatni preostali kapacitet dok je
rekorder zaustavljen ili tijekom reprodukcije. To je
zbog mehanizma koji onemogućuje editiranje kad
rekorder procijeni da preostali napon baterije neće
biti dovoljan zbog visoke potrošnje koji zahtijeva
editiranje Hi-MD diska od 1 GB.
• Prije editiranja zapisa, pomaknite graničnik na
bočnoj strani MD-a u zatvoreni položaj.
• Nemojte pomicati ili gurati rekorder ili odspajati
izvor napajanja tijekom editiranja ili dok na
pokazivaču trepće poruka "SYSTEM FILE
WRITING". U protivnom se podaci editirani do tog
trenutka neće snimiti na disk ili će se disk oštetiti.
"SYSTEM FILE WRITING" trepće dok se snimaju
editirani podaci.
• Dok trepće poruka "SYSTEM FILE WRITING",
neće biti moguće otvoriti pokrov.
Pridjeljivanje naslova
(Title Input)
Moguće je pridijeliti naslove zapisima,
grupama ili diskovima. Možete pridjeljivati
nazive izvođača i albuma zapisima na disku
korištenom u Hi-MD modu.
Raspoloživi znakovi
• Velika i mala slova abecede za engleski i
europske jezike1)
• Brojevi od 0 do 9.
• Simboli2)
1)
2)
Europske abecede se pojave samo za diskove
korištene u Hi-MD modu.
Raspoloživi simboli će se razlikovati za Hi-MD
mod i za MD mod. (pogledajte "O paleti znakova"
na str. 47).
Maksimalni broj znakova po nazivu
Nazivi zapisa, grupe ili diska: Približno 200
znakova za svaki naziv (sadržavajući
kombinaciju svih raspoloživih znakova).
Maksimalni broj znakova koje
možete upisati po disku*
U Hi-MD modu:
Maksimalno oko 55 000 znakova
U MD modu:
Maksimalno oko 1 700 znakova
* Broj naslova koje je moguće pohraniti na disk
ovisi o broju znakova koje sadrže nazivi zapisa,
nazivi grupa, nazivi izvođača, nazivi albuma i
naziv diska.
46
Paleta znakova
Tijekom izvođenja funkcija na rekorderu,
znakovi se mogu odabrati iz palete na
pokazivaču. Paleta je sastavljena od sljedećih
znakova.
Paleta znakova za
Hi-MD mod
Jog kotačić
(N/ENT)
Paleta znakova za MD
mod
Pridjeljivanje naziva
Moguće je pridijeliti naziv kad je rekorder
zaustavljen ili tijekom reprodukcije. Moguće je
također pridijeliti nazive izvođača i albuma
zapisima na disku koji se koristi u Hi-MD
modu. Želite li zapisu pridijeliti naziv,
izvođača ili albuma, prvo ga odaberite. Za
pridjeljivanje naziva grupi, prvo odaberite
zapis koji pripada toj grupi.
Budući da je na pokazivaču vidljiv samo dio
palete znakova, kontrolama ili tipkama
pomaknite kursor i unesite znakove.
Polje za unos slova
Kursor trepće.
1
Uđite u izbornik i odaberite "Edit" - "Title
Input".
2
Zakrenite jog kotačić za odabir jedne od
sljedećih opcija, zatim ga pritisnite.
Naslov
Prikaz
Naziv zapisa
Track
Naziv grupe
Group
Naziv izvođača (zapisu)
Artist1)
Naziv albuma (zapisu)
Album1)
Naziv diska
Disc
1)
gore
desno
Pojavi se samo za diskove koji se koriste u Hi-MD
modu.
Kursor trepće u polju za unos slova uz
paletu znakova.
Kursor trepće.
Paleta znakova
Napomena
Ukoliko između znakova u nazivu diska unesete
znak "//" (primjerice "abc/def") možda nećete moći
koristiti funkciju grupe (samo u MD modu).
nastavlja se
47
3
Zakrenite jog kotačić prema dolje.
Kursor se pomiče iz polja za unos slova u
paletu znakova.
Kursor i znakovi se izmjenjuju.
4
Odaberite slovo i pritisnite jog kotačić za
unos.
Odabrano slovo se pojavi u polju za unos
slova i kursor se pomakne na sljedeće
mjesto za unos.
Kursor trepće na sljedećem mjestu za unos.
U tablici su navedene tipke koje se koriste
za unos znakova i njihove funkcije.
Funkcije1)
Postupci
Za pomak kursora
lijevo ili desno.
Pritisnite . ili >.
Za pomak kursora
gore ili dolje.
Zakrenite jog kotačić.
Za unos slova.
Pritisnite jog kotačić
(N/ENT).
Za unos razmaka.
Pritisnite VOL +.
Za brisanje slova.
Pritisnite VOL –.
Za pomak kursora s
palete znakova na
polje za unos.
Pritisnite x.
48
Funkcije1)
Postupci
Za promjenu između
velikih i malih slova.
Pritisnite X.
1)
Funkcije tipaka ili kontrole mogu se razlikovati
ovisno o tome je li kursor u polju za unos slova ili
u paleti znakova.
5
Ponovite korak 4 i unesite sve znakove
pridijeljenog naziva.
6
Pritisnite jog kotačić na 2 sekunde ili duže.
Ponovno pridjeljivanje naziva
Moguće je promijeniti nazive primjenom
postupka "Pridjeljivanje naziva" (str. 47).
Napomene
• Rekorder može prikazati, ali ne i pridijeliti
japanske "Katakana" znakove.
• Rekorder ne može izbrisati izvorni naziv diska ili
zapisa sastavljen od preko 200 slova, a koji je
pridijeljen drugim uređajem (samo u MD modu).
Označavanje zapisa ili
grupa kao nove grupe
(Group Set)
Ova funkcija omogućuje dodjeljivanje
postojećih zapisa ili grupa novoj grupi, te
dodjeljivanje postojećoj grupi zapisa koji
trenutno ne pripada niti jednoj grupi.
Možete izraditi najviše 255 grupa na Hi-MD
disku ili standardnom disku u Hi-MD modu, i
99 grupa na standardnom disku u MD modu.
Napomene
• Kad ukupni broj znakova u naslovima diska prelazi
maksimalni dopušten broj:
 Ako se disk koristi u Hi-MD modu, možete
izraditi grupu, no ne možete pridijeliti naziv
grupi u koraku 4.
 Ako se disk koristi u MD modu, ne možete
izraditi grupu.
• Zapisi ili grupe moraju biti susljedni. Ako željeni
zapisi ili grupe nisu susljedni, trebate ih razvrstati
kako bi bili poredani u nizu prije dodjeljivanja
("Premještanje snimljenih zapisa ili grupa (Move)",
str. 50).
Disk
Broj zapisa
Grupa 1
Grupa 2
Jog kotačić
Dodjeljivanje zapisa 1 do 3 novoj grupi
Dodjeljivanje grupe 1 i grupe 2 novoj
grupi
Disk
Grupa 1
Grupa 2
1
Uđite u izbornik i odaberite "Edit" "Group Set".
2
Zakrenite jog kotačić dok se na pokazivaču
ne pojavi željeni prvi zapis, zatim pritisnite
jog kotačić za potvrdu.
Tako se bira prvi zapis nove grupe. Ako
disk sadrži grupe, pojavi se samo prvi zapis
svake grupe.
Nije moguće biranje zapisa koji nisu svrstani
redom (primjerice, zapis 3 se ne može upisati u
grupu zajedno sa zapisima 7 i 8).
Nije moguće izraditi novu grupu ako je prvi ili
zadnji zapis grupe odabran iz sredine postojeće
grupe.
Brojevi zapisa pojavljuju se prema njihovom
redoslijedu na disku, a ne prema redoslijedu
unutar grupe.
nastavlja se
49
3
Zakrenite jog kotačić dok se na pokazivaču
ne pojavi željeni zadnji zapis. zatim
pritisnite jog kotačić za potvrdu.
Tako se bira posljednji zapis nove grupe i
grupi se može pridijeliti naziv. Ako disk
sadrži grupe, prikazan je samo broj
posljednjeg zapisa svake grupe.
4
Pridijelite naziv grupi (pogledajte "Pridjeljivanje naslova (Title Input)" (str. 46)).
4
Zakrenite jog kotačić za odabir "OK" i
zatim pritisnite jog kotačić za poništenje
grupe.
Odabrana grupa je poništena.
Premještanje snimljenih
zapisa ili grupa (Move)
Moguće je promijeniti redoslijed snimljenih
zapisa ili grupa.
Napomene
• U koraku 2, prvi zapis treba biti prvi zapis
postojeće grupe ili zapis koji ne pripada niti jednoj
grupi.
• Kod odabira zadnjeg zapisa u koraku 3, zapis treba
doći iza onog koji je odabran u koraku 2. Zadnji
zapis treba biti zadnji zapis postojeće grupe ili
zapis koji ne pripada niti jednoj grupi.
Brisanje podešenja grupe
(Group Release)
Odaberite grupu koju želite obrisati i provjerite
njezin sadržaj (pogledajte "Reprodukcija
zapisa u grupi (Group Play)" (str. 40)).
Jog kotačić
Promjena redoslijeda zapisa na
disku
Možete premjestiti zapis iz jedne grupe u
drugu ili ga izdvojiti iz grupe. Kad premjestite
zapis, automatski se promijene brojevi zapisa.
1
Tijekom reprodukcije zapisa kojeg želite
premjestiti, uđite u izbornik i odaberite
"Edit" - "Move" - "Track Move".
Ako je odabrani zapis u grupi, naziv grupe
kojoj pripada pojavi se u trećem retku na
pokazivaču.
Kad je trenutno odabrani zapis u grupi
Jog kotačić
1
Odaberite grupu koju želite obrisati i
provjerite njezin sadržaj (str. 40).
2
3
Pritisnite x.
50
Uđite u izbornik i odaberite "Edit" "GroupRelease".
Ako odabrani zapis nije u grupi, naziv
trenutno odabranog zapisa se pojavi na
pokazivaču s oznakom "B".
Ako je trenutno odabrani zapis nije u grupi
2
Promjena redoslijeda grupa na
disku
1
Tijekom reprodukcije zapisa unutar grupe
kojoj želite promijeniti mjesto, uđite u
izbornik i odaberite "Edit" - "Move" "Group Move".
Naziv grupe kojoj pripada tekući zapis se
pojavi na pokazivaču s oznakom "B".
Ako pomičete zapis izvan grupe ili ako na
disku nema grupa, preskočite ovaj korak.
Pomičete li zapis u drugu grupu, zakrenite
jog kotačić za odabir odredišne grupe i
zatim pritisnite jog kotačić za potvrdu.
Naziv grupe
koju želite
premjestiti
2
Naziv
odredišne
grupe
Zakrenite jog kotačić za odabir odredišnog
mjesta na disku, zatim pritisnite jog kotačić
za potvrdu odabira.
Primjer: Kod premještanja grupe "My Best" na mjesto
iza grupe "Single Collection"
Pomičete li zapis unutar iste grupe,
odaberite grupu u koju je svrstan tekući
zapis.
3
Zakrenite jog kotačić za odabir odredišnog
položaja i zatim pritisnite jog kotačić za
potvrdu odabira.
Zapis se pomakne na odabrano odredišno
mjesto.
Naziv
odredišne
grupe
Odredišno
mjesto na
disku
Napomena
Ako su svi zapisi premješteni iz grupe, ona se
automatski briše.
Odredišni
položaj
51
Brisanje zapisa
Brisanje zapisa i cijelog
diska (Erase)
1
Obratite pozornost da se obrisani
materijal više ne može vratiti, stoga prije
brisanja pažljivo provjerite sadržaj diska.
Tijekom reprodukcije zapisa kojeg želite
izbrisati, uđite u izbornik i odaberite
"Edit" - "Erase" - "Track Erase".
2
Zakrenite jog kotačić za odabir "OK" i
zatim pritisnite jog kotačić za brisanje
zapisa.
Zapis je obrisan i počinje reprodukcija
sljedećeg zapisa. Svi zapisi nakon obrisanog
automatski dobivaju nove brojeve.
Kod brisanja zapisa koji su
preneseni s računala
Kad pokušate obrisati zapise koji su preneseni
s računala, na pokazivaču se pojavi poruka
"TRK FROM PC ERASE OK?". Ako ste
obrisali zapise koji su preneseni s računala,
autorizacija prijenosa zapisa će biti sljedeća.
• Ako su zapisi preneseni u Hi-MD modu,
autorizacija prijenosa zapisa se automatski
uspostavi kad uložite disk u rekorder te zatim
priključite rekorder na računalo.
• Ako su zapisi preneseni u MD modu,
autorizacija prijenosa zapisa je izgubljena.
Ako ne želite izgubiti autorizaciju prijenosa,
vratite autorizaciju ponovnim prijenosom
zapisa na računalo prije njihovog brisanja.
Napomena
Ako su svi zapisi izbrisani iz grupe, ona se također
automatski briše.
Brisanje dijela zapisa
Dodajte oznaku na početak i kraj dijela zapisa
koji želite obrisati i obrišite ga (str. 53).
Brisanje grupe
1
Odaberite grupu koju želite izbrisati i
provjerite njezin sadržaj (str. 40).
2
3
Pritisnite x.
4
Zakrenite jog kotačić za odabir "OK" i
zatim pritisnite jog kotačić za brisanje
grupe.
Grupa je obrisana.
Napomena
Nije moguće izbrisati podatke koji nisu audio
(primjerice tekstovne ili slikovne podatke) na disku
koji se koristi u Hi-MD modu.
Jog kotačić
52
Uđite u izbornik i odaberite "Edit" "Erase" - "Group Erase".
Brisanje cijelog diska
1
Pokrenite reprodukciju diska koji želite
izbrisati kako biste provjerili njegov
sadržaj.
2
3
Pritisnite x.
4
Zakrenite jog kotačić za odabir "OK" i
zatim ga pritisnite za brisanje cijelog diska.
Na pokazivaču se pojavi "SYSTEM FILE
WRITING" i brišu se svi zapisi.
Kad se brisanje završi, na pokazivaču se
pojavi "NO TRACK" u Hi-MD modu i
"BLANKDISC" u MD modu.
Uđite u izbornik i odaberite "Edit" "Erase" - "All Tr Erase".
Na pokazivaču se pojavljuje poruka "ALL
TRACKS WILL BE ERASED".
Dijeljenje zapisa (Divide)
Moguće je podijeliti zapise pomoću oznake
zapisa, stvarajući novi zapis iz dijela iza
oznake zapisa. Također možete precizno
podesiti položaj oznake zapisa prije stvarne
podjele. Brojevi zapisa će se povećati na
sljedeći način.
Dodavanje oznake zapisa
Povećavanje broja zapisa
Napomene
Obratite pozornost na sljedeće:
• Nije moguće podijeliti zapis koji je bio prenesen s
računala.
• Nije moguće podijeliti zapis koji je bio snimljen u
Hi-MD modu uporabom softvera MD Simple
Burner.
• Nije moguće podijeliti zapis na njegovom početku
ili kraju.
• Nije moguće podijeliti zapis ako nakon dijeljenja
ukupni broj zapisa na disku prelazi maksimalni
dopušteni broj (2 047 zapisa za disk korišten u HiMD modu ili 254 zapisa za standardni disk).
Izravno dijeljenje zapisa
Tijekom reprodukcije ili pauze, pritisnite T
MARK na mjestu na kojem želite dodati
oznaku.
53
Označavanje tijekom snimanja
(osim sinkro-snimanja)
Pritisnite T MARK na dijelu kojem želite
dodati oznaku.
Možete koristiti funkciju "Time Mark" kako
biste automatski dodali oznake zapisa u
određenim intervalima (osim kod digitalnog
snimanja) (str. 36).
1
Tijekom reprodukcije zapisa s oznakom
koju želite obrisati pritisnite X za pauzu.
2
Pronađite oznaku zapisa laganim pritiskom
na ..
Primjerice, za brisanje oznake trećeg
zapisa, pronađite početak trećeg zapisa. Na
pokazivaču se prikazuje “00:00”. Na
pokazivaču se na nekoliko sekundi pojavi
"MARK".
Kombiniranje zapisa
(Combine)
3
Pritisnite T MARK za brisanje oznake.
Na pokazivaču se pojavi “MARK OFF”.
Oznaka zapisa se obriše i dva zapisa se
spajaju u jedan.
Kod snimanja preko analognog (linijskog)
ulaza, kad je razina snimanja niska, možda će
se snimiti nepotrebne oznake zapisa. Moguće
je obrisati oznaku zapisa za spajanje zapisa
prije i poslije oznake.
Brojevi zapisa će se promijeniti na sljedeći
način.
z
Kad prilikom kombiniranja dvaju zapisa obrišete
oznaku zapisa, datum snimanja i naziv drugog zapisa
se zamjenjuju s istim podacima prvog zapisa.
Napomena
Brisanje oznake zapisa
Smanjuje se broj zapisa
Napomene
Obratite pozornost na sljedeće:
• Nije moguće izbrisati oznaku jednog od dva ili oba
zapisa prenesenih s računala.
• Nije moguće izbrisati oznaku zapisa na zapisu koji
je bio snimljen u Hi-MD modu uporabom softvera
MD Simple Burner.
• Nije moguće kombinirati zapise snimljene
različitim načinima.
54
Kad obrišete oznaku zapisa između dva zapisa
smještena u različite grupe, drugi zapis je smješten u
grupu koja sadrži prvi zapis. Također, ukoliko
spajate zapis koji je smješten u grupu sa zapisom koji
nije smješten u grupu (dva zapisa u nizu), drugi zapis
će preuzeti podešenja prvog zapisa.
Formatiranje diska
(Format)
Kad koristite disk u Hi-MD modu, možete
koristiti funkciju Format kako biste vratili disk
u stanje u kojem je bio u trenutku kupnje.
Ovu funkciju možete koristiti samo kad
koristite disk u Hi-MD modu.
Vrsta
diska
Nakon formatiranja
Hi-MD
disk od 1
GB
Pojavi se "NO TRACK". Izbrisat
će se svi podaci, čak i oni koji
nisu audio.
NAPOMENA: Autorizacija
prijenosa za prenesene zapise
može se ponovno uspostaviti
priključenjem rekordera s
uloženim diskom na računalo.
Standardni
disk od
60/74/80
min.
Pojavi se "BLANKDISC". Svi
podaci, uključujući one koji nisu
audio, će biti izbrisani.
Jog kotačić
1
Dok je rekorder zaustavljen, uđite u
izbornik i odaberite "Edit" - "Format".
Na pokazivaču se pojavi poruka "ALL
DATA WILL BE DELETED".
2
Zakrenite jog kotačić za odabir "OK",
zatim pritisnite jog kotačić za potvrdu
odabira.
Na pokazivaču se pojavi poruka "SYSTEM
FILE WRITING" i disk će biti formatiran.
Kad formatiranje završi, na pokazivaču se
pojavi "NO TRACK" ako je uložen Hi-MD
disk od 1 GB, ili se pojavi "BLANKDISC"
ako je uložen standardni disk u Hi-MD
modu.
NAPOMENA: Autorizacija
prijenosa za prenesene zapise će
se umanjiti za jedan.
Napomene
• Formatiranjem diska brišu se svi podaci
(uključujući i one koji nisu audio). Ako mislite da
disk sadrži takve podatke, uložite ga u rekorder i
priključite rekorder na računalo kako biste
provjerili sadržaj diska.
• Ako formatirate disk, preneseni podaci na disku će
također biti izbrisani i broj autorizacija prijenosa za
te zapise će se smanjiti za jedan. Kako biste
spriječili smanjenje autorizacije prijenosa, ponovno
uspostavite autorizaciju prijenosa tako da ponovno
prenesete zapise na računalo prije formatiranja
diska.
• Radni mod podešen u izborniku "Disc Mode"
primjenjuje se na prazan standardni disk od
60/74/80 minuta koji se koristi u rekorderu čak i
ako je drukčiji radni mod odabran u SonicStage
softveru ili se oznaka drugog radnog moda pojavi
na pokazivaču nakon formatiranja diska
SonicStage softverom.
55
Jog kotačić
Ostali postupci
Promjena prikaza opcija
izbornika (Menu Mode)
Možete odabrati prikaz svih opcija u izborniku
(Advanced) ili samo osnovnih opcija (Simple).
Pogledajte poglavlje "Popis izbornika" (str. 28)
kako biste vidjeli opcije izbornika koje nije
moguće prikazati.
1
Uđite u izbornik i odaberite "Option" "AVLS".
2
Zakrenite jog kotačić za odabir "On" i
pritisnite jog kotačić za potvrdu odabira.
Kad pokušate prejako povisiti glasnoću, na
pokazivaču se pojavljuje poruka “AVLS
NO VOLUME OPERATION”. Glasnoća
ostaje umjerena.
Za isključenje funkcije AVLS
U koraku 2 odaberite "Off".
Jog kotačić
1
Uđite u izbornik i odaberite "Option" "Menu Mode".
2
Zakrenite jog kotačić za odabir "Simple" ili
"Advanced", zatim pritisnite jog kotačić za
potvrdu odabira.
Isključenje zvučnog
signala
Zvučni signal možete isključiti/uključiti na
rekorderu i na daljinskom upravljaču.
Zaštita sluha (AVLS)
Funkcija AVLS (sustav automatskog
ograničenja jačine zvuka) održava glasnoću na
niskoj razini radi zaštite sluha i sigurnosti,
odnosno kako biste mogli čuti zvukove iz
okoliša.
Jog kotačić
1
Uđite u izbornik i odaberite "Option" "Beep".
2
Zakrenite jog kotačić dok se na pokazivaču
ne pojavi "Beep Off", zatim pritisnite jog
kotačić za potvrdu odabira.
Za uključenje zvučnog signala
U koraku 2 odaberite "On".
Jog kotačić
56
Pohrana podešenja za
pojedine diskove (Disc
Memory)
Rekorder je tvornički podešen za automatsku
pohranu postavki svakog diska. Rekorder
automatski pohrani podešenja za disk i
primjenjuje ih kod svakog ulaganja diska.
Moguće je pohraniti sljedeća podešenja:
• Bookmark
Možete provjeriti podešenja na sljedeći način.
Napomene
• Moguće je pohraniti podešenja za najviše 64 diska.
Sva podešenja pohranjena nakon toga će zamijeniti
neko od 64 podešenja koje se najrjeđe koristi. Broj
diskova koje je moguće pohraniti ovisi o broju
zapisa snimljenih na diskove. Što je više zapisa
snimljenih po disku, moguće je pohraniti manje
diskova.
• Pokušate li izbrisati informacije o disku za koji još
nisu bile pohranjene, na pokazivaču će nekoliko
sekundi biti prikazana poruka "NO DISC
MEMORY".
Brzi početak reprodukcije
(Quick Mode)
Jog kotačić
1
Uđite u izbornik i odaberite "Option" "Disc Memory".
2
Zakrenite jog kotačić dok se na pokazivaču
ne pojavi "On", zatim pritisnite jog kotačić
za potvrdu odabira.
Isključenje pohrane podešenja diska
U koraku 2 odaberite "Off".
Brisanje informacija o disku
1
2
Uložite disk čiju informaciju želite izbrisati
i provjerite njegov sadržaj.
Odaberite "1MemoryErase" u koraku 2.
Informacija o disku je izbrisana.
Rekorder je tvornički podešen na brzi početak
reprodukcije nakon pritiska tipke za
reprodukciju.
Postavku možete promijeniti na sljedeći način.
Jog kotačić
1
Kad je rekorder zaustavljen ili tijekom
reprodukcije, uđite u izbornik i odaberite
"Option" - "Quick Mode".
2
Zakrenite jog kotačić za odabir "On", zatim
pritisnite jog kotačić za potvrdu odabira.
Ukoliko duže vrijeme ne
namjeravate koristiti rekorder
U koraku 2 odaberite "Off".
Dok se rekorder ne koristi, možete minimizirati
potrošnju baterije.
Napomena
Kad je funkcija "Quick Mode" podešena na "On",
uključeno je napajanje čak i kad se ništa ne
pojavljuje na pokazivaču. Kad se baterija potpuno
isprazni, napajanje rekordera se automatski prekida.
57
Odabir moda diska
(Disc Mode)
Kad uložite 60/74/80-minutni standardni disk
(prazni) u rekorder, možete koristiti ovu
funkciju kako biste odabrali hoće li se disk
koristiti u Hi-MD ili MD modu. Kad snimate
na ovom rekorderu bez uporabe računala,
podesite "Disc Mode" na "Hi-MD". Snimanje
nije moguće ako je opcija "Disc Mode"
podešena na "MD". Ako disk snimljen na
ovom uređaju želite koristiti na drugom
uređaju koji ne podržava Hi-MD, podesite
"Disc Mode" na "MD" i koristite računalo za
snimanje u MD načinu (pogledajte poglavlje o
uporabi softvera).
Jog kotačić
1
Uđite u izbornik i odaberite "Option" "Disc Mode".
2
Zakrenite jog kotačić dok se na pokazivaču
ne pojavi "Hi-MD" ili "MD", zatim
pritisnite jog kotačić za potvrdu odabira.
Napomene
• Čak i ako odaberete "MD" kao podešenje opcije
"Disc Mode", radni mod može biti samo "Hi-MD"
kad koristite Hi-MD disk od 1 GB.
• Radni mod podešen u izborniku "Disc Mode" se
primjenjuje na prazni 60/74/80-minutni standardni
disk korišten u rekorderu čak i ako je odabran drugi
radni mod u softveru SonicStage ili se na
pokazivaču pojavi oznaka drugog radnog moda
nakon formatiranja diska softverom SonicStage.
58
Podešavanje kontrasta
pokazivača
(Contrast Adjustment)
Možete podesiti kontrast pokazivača.
Jog kotačić
1
Dok je rekorder zaustavljen, uđite u
izbornik i odaberite "Option" - "Contrast".
2
Zakrenite jog kotačić za podešavanje
kontrasta i zatim pritisnite kotačić za
potvrdu podešenja.
Promjena smjera prikaza
na pokazivaču
Odabir jezika izbornika na
pokazivaču
Kad zakrenete jog kotačić prema dolje, oznake
na pokazivaču se pomiču prema dolje. To je
tvorničko podešenje. Možete promijeniti
tvorničko podešenje kako bi prikaz tekao u
suprotnom smjeru.
Možete odabrati jezik izbornika na pokazivaču,
odnosno English (engleski) (tvorničko
podešenje), French (francuski), German
(njemački), Italian (talijanski) i Spanish
(španjolski).
Jog kotačić
Jog kotačić
1
Uđite u izbornik i odaberite "Option" "Jog Dial".
1
Uđite u izbornik i odaberite "Option" "Language".
2
Zakrenite jog kotačić za odabir "Reverse",
zatim pritisnite jog kotačić za potvrdu
odabira.
2
Zakrenite jog kotačić za odabir "Reverse",
zatim pritisnite jog kotačić za potvrdu
odabira.
Za povratak na normalno podešenje
U koraku 2 odaberite "Default".
59
Uporaba rekordera s računalom
Funkcije raspoložive kod
veze s računalom
Za korištenje rekordera priključenog na
računalo, trebate instalirati softver s isporučenog
CD-ROM-a. Detalje o postupku instalacije
potražite u poglavlju "Uporaba softvera".
Kad koristite isporučeni softver
Detalje potražite u poglavlju "Uporaba
softvera" ili u online pomoći (Help).
• Prijenos podataka između računala i
rekordera
Isporučeni softver SonicStage omogućuje
prijenos audio podataka između rekordera i
računala. Kad je u rekorder uložen disk koji
se koristi u Hi-MD modu, zapisi snimljeni s
mikrofona ili CD uređaja na rekorder mogu
se prenijeti na računalo.
Punjenje akumulatorske baterije
rekordera
Akumulatorska baterija se može puniti kad je
rekorder spojen na računalo (putem napajanja
USB sabirnice). Kad spojite rekorder na
računalo, njegova akumulatorska baterija se
napaja putem računala. Ipak, ovakav način
punjenja samo je dopuna i nije primjeren za
potpuno punjenje baterije. Primjerice, ako na
taj način punite sasvim praznu bateriju,
punjenje se zaustavlja nakon približno 6 sati, a
baterija će doseći oko polovicu punog
kapaciteta. Vrijeme punjenja može varirati,
ovisno o stanju akumulatorske baterije i
temperaturi okoliša.
Indikatori na pokazivaču tijekom punjenja
putem napajanja USB sabirnice
• Snimanje izravno s CD-a na MD
Isporučeni softver MD Simple Burner
omogućuje snimanje CD-a u CD-ROM
pogonu računala izravno na disk u rekorderu.
Kad koristite disk u rekorderu kao
uređaj za pohranu
Kad koristite disk u Hi-MD modu, rekorder se
pojavi u Windows Exploreru kao vanjski
pogon, omogućujući prijenos podataka koji
nisu audio, primjerice tekstovnih i slikovnih
datoteka. Detalje potražite u poglavlju
"Pohrana podataka koji nisu audio na disk"
(str. 62).
z
Ako reproducirate audio podatke uporabom softvera,
zvuk se čuje iz zvučnika računala tijekom Hi-MD
moda i iz slušalica priključenih na rekorder tijekom
MD moda.
60
Napomene
Punjenje putem napajanja USB sabirnice nije
moguće kad na pokazivaču trepće indikator
kapaciteta baterije (>).
• Ponovo umetnite akumulatorsku bateriju i čvrsto
zatvorite pokrov baterijskog pretinca.
• Temperatura mjesta na kojem se baterija puni je
previsoka ili preniska. Optimalna temperatura
okoliša za punjenje baterije trebala bi biti između
+5°C i +35°C.
Spajanje rekordera na
računalo
Kad spojite namjenski USB kabel izravno na
USB priključak na rekorderu, rekorder se
napaja putem USB priključka računala. Time
se omogućuje uporaba rekordera bez
baterijskog napajanja.
1
2
Uložite disk za snimanje u rekorder.
3
Otvorite pokrov & USB priključka na
rekorderu i spojite namjenski USB kabel
na rekorder i računalo.
4
Provjerite priključke.
Kad je povezivanje pravilno izvedeno, na
pokazivaču se pojavi "PC – – MD".
Napomene
Kad koristite Windows ME ili Windows 98SE
• Ako spojite rekorder na računalo s disk modom
rekordera podešenim na "Hi-MD" (tvorničko
podešenje), a zatim uložite 60/74/80-minutni
standardni disk, radni mod diska će se automatski
promijeniti u Hi-MD mod, čak i ako nećete ništa
snimati.
• Kad odspojite namjenski USB kabel, na monitoru
računala se pojavi poruka "Unsafe Removal of
Device" (nesigurno odspajanje uređaja). To nije
problem. Jednostavno kliknite na "OK" kako bi
poruka nestala.
Računalo
Kad odspojite namjenski USB kabel
s računala ili izvadite disk iz
rekordera
Odspojite rekorder ili izvadite disk na sljedeći
način. U protivnom možete oštetiti podatke.
1
Na pokazivaču ne smije biti prikazana
oznaka "REC".
2
Pritisnite x na rekorderu.
Na pokazivaču se pojavi "EJECT DISC OK".
Ovisno o uvjetima, može proći neko
vrijeme prije pojavljivanja poruke "EJECT
DISC OK" na pokazivaču.
3
Odspojite namjenski USB kabel iz
računala ili izvadite disk iz rekordera.
Na USB priključak
Namjenski
USB kabel
Provjerite je li rekorder zaustavljen i
otpuštena preklopka HOLD.
Na & priključak
namjenskog USB kabela
Otvorite pokrov.
61
Napomene
• Ako koristite rekorder spojen na računalo,
preporučujemo da priključite AC mrežni adapter ili
uložite punu akumulatorsku bateriju ili novu
alkalnu suhu bateriju kako bi se zaštitili u slučaju
prekida napajanja, odspajanja namjenskog USB
kabela ili drugih nepredviđenih situacija. Ne
jamčimo dobre rezultate u slučaju pogrešnog
rukovanja, grešaka kod prijenosa ili uništenja audio
podataka uslijed nepredviđenih situacija.
• Ako odspojite namjenski USB kabel iz rekordera i
želite ga ponovno spojiti, pričekajte najmanje 2
sekunde prije ponovnog povezivanja.
• Prije snimanja stavite rekorder na stabilnu površinu
koja nije izložena vibracijama.
• Nemojte spajati rekorder na računalo tijekom
snimanja ili reprodukcije.
• Sustav možda neće raditi pravilno ako se isključi u
suspend, sleep ili hibernacijski mod za vrijeme
spajanja rekordera. Onemogućite bilo kakav
prelazak u suspend, sleep ili hibernacijski mod.
• Ne spajajte rekorder s računalom putem USB huba.
• Kad je rekorder spojen na računalo, on se napaja
putem USB priključka računala. Ako računalo
(primjerice, prijenosno) koristi baterijsko
napajanje, ovakvo povezivanje može prouzročiti
pražnjenje baterije računala, zato savjetujemo da u
tom slučaju spojite računalo na mrežno napajanje.
• Ne jamčimo besprijekorno funkcioniranje na svim
računalima koja zadovoljavaju sistemske zahtjeve.
62
Pohrana podataka koji nisu
audio na disk
Spojite li rekorder na računalo dok je uložen
disk u Hi-MD modu, Windows Explorer će ga
prepoznati kao medij za pohranu, omogućujući
pohranu podataka koji nisu audio, primjerice
tekstovnih ili slikovnih.
Za informacije o kapacitetu svakog diska
pogledajte sljedeću stranicu.
Kad uložite disk u Hi-MD modu u rekorder i
izvedete povezivanje s računalom, rekorder je
prepoznat kao vanjski uređaj i moguće ga je
vidjeti u Windows Exploreru. Rekorder možete
koristiti na isti način kao druge uređaje.
z
Informacije o podacima na disku koji nisu audio
možete pogledati na pokazivaču rekordera. Potražite
detalje u poglavlju "Pregled informacija o podacima
koji nisu audio na pokazivaču rekordera (File List)"
(str. 63).
Napomene
• Kad je aktivan softver SonicStage , računalo ne
prepoznaje rekorder kao uređaj za pohranu
podataka.
• Ako formatirate disk na računalu, formatirajte ga
uporabom softvera SonicStage.
• Nemojte izbrisati direktorij za upravljanje
datotekama (direktorij HMDHIFI i datoteku HIMD.IND) u Windows Exploreru.
Pregled informacija o
podacima koji nisu audio
na pokazivaču rekordera
(File List)
1
Kad je rekorder zaustavljen, otvorite
izbornik i odaberite "File List".
Pojave se korijenski direktoriji redom
kojim su pohranjeni.
Naziv diska
Kad koristite disk u Hi-MD modu, na
pokazivaču rekordera možete provjeriti
informacije o podacima koji nisu audio.
Vidljivi su nazivi i veličine datoteka.
Korijenski
direktorij
(prva razina)
Poddirektorij
(druga
razina)
Prikazana
je lista
datoteka i
direktorija.
Poddirektorij
(treća
razina)
2
Zakrenite jog kotačić za odabir željene
datoteke i pritisnite jog kotačić za potvrdu.
Pojavi se informacija o veličini datoteke.
Veličina
datoteke
: Direktorij
: Datoteka
• Možete pregledati do 16 razina direktorija.
• Možete pregledati do 512 datoteka ili
direktorija u korijenskom direktoriju, redom
kojim su pohranjeni.
• U svakom poddirektoriju možete pregledati
do 1 024 datoteka ili direktorija.
Želite li tražiti "dublje", odaberite
direktorij koji sadrži željenu datoteku i
pritisnite jog kotačić. Na pokazivaču se
pojavi lista datoteka i direktorija u
odabranom direktoriju.
Nakon toga ponovo izvedite postupak iz
koraka 2.
Napomene
• Ova funkcija se ne može koristiti za otvaranje
datoteka.
• Znakovi koje ovaj rekorder ne podržava neće se
pravilno prikazati.
• Nazivi duži od 9 znakova bit će skraćeni.
• Odaberete li "File List" tijekom reprodukcije ili
snimanja zapisa, na pokazivaču se pojavi
"CANNOT SET" i lista se neće pojaviti.
Jog kotačić
63
Kapacitet pohrane za diskove (formatirane u rekorderu/softverom
SonicStage)
Vrsta diska
Ukupna veličina
Prostor za upravljanje
diskom1)2)
Slobodni prostor
60-minutni
standardni disk
219 MB
(229.965.824 bajta)
832 KB
(851.968 bajta)
218 MB
(229.113.856 bajta)
74-minutni
standardni disk
270 MB
(283.312.128 bajta)
832 KB
(851.968 bajta)
269 MB
(282.460.160 bajta)
80-minutni
standardni disk
291 MB
(305.856.512 bajta)
832 KB
(851.968 bajta)
290 MB
(305.004.544 bajta)
Hi-MD disk od
1 GB
964 MB
(1.011.613.696 bajta)
832 KB
(851.968 bajta)
963 MB
(1.010.761.728 bajta)
1)
2)
To je prostor koji se koristi za upravljanje datotekama na disku.
Veličina prostora za upravljanje diskom se mijenja u skladu s operativnim stanjem vašeg računala i drugim
faktorima. Stoga stvarni prostor može biti manji od prikazanog u Windows Exploreru.
64
Dodatne informacije
Mjere opreza
O sigurnosti
Ne stavljajte nikakve predmete u priključak DC IN
3V.
O izvorima napajanja
• Koristite mrežno napajanje, nikal metal hidridnu
akumulatorsku bateriju ili bateriju LR6 (veličina AA).
• Za uporabu u kućanstvu: Koristite isporučeni AC
mrežni adapter. Ne koristite ni jedan drugi mrežni
adapter jer to može prouzročiti nepravilnosti u radu
rekordera.
Polaritet priključka
• Utaknite AC mrežni adapter u zidnu utičnicu na
pristupačnom mjestu. Ako uočite bilo kakvu
neispravnost, odmah izvucite mrežni adapter iz
zidne utičnice.
• Rekorder se napaja sve dok je priključen na zidnu
utičnicu, čak i ako je isključen.
• Ako nećete koristiti rekorder dulje vrijeme,
uklonite izvor napajanja (mrežni adapter, suhu
bateriju ili akumulatorsku bateriju). Pri vađenju
mrežnog adaptera iz utičnice nemojte povlačiti
kabel.
• Nikad ne umatajte rekorder kad ga koristite s
mrežnim adapterom (nije isporučen). Zagrijavanje
može uzrokovati kvarove ili štetu.
O slušalicama
Sigurnost na cesti
Nemojte koristiti slušalice dok upravljate motornim
vozilom ili biciklom jer to predstavlja opasnost u
prometu i u nekim područjima je nezakonito.
Preglasno slušanje također može biti opasno dok
hodate, osobito na pješačkim prijelazima. U
potencijalno opasnim situacijama budite pojačano
oprezni ili isključite uređaj.
Sprečavanje oštećenja sluha
Pri uporabi slušalica nemojte jako pojačavati zvuk.
Liječnici ne savjetuju neprekidno, glasno ili predugo
slušanje. Osjetite li da Vam zvoni u ušima, smanjite
glasnoću ili isključite uređaj.
Obzir prema drugima
Nemojte pretjerano pojačavati zvuk. Tako možete
čuti vanjske zvukove i ujedno biti obzirni prema
osobama koje Vas okružuju.
O daljinskom upravljaču
Isporučen daljinski upravljač namijenjen je samo za
uporabu s ovim rekorderom. Rekorderom nije
moguće upravljati daljinskim upravljačem koji je
isporučen s drugim uređajem.
O zagrijavanju
O punjenju
Kod dužeg korištenja se rekorder može zagrijati, no
to je normalno.
• Isporučenim punjačem nemojte puniti baterije koje
nisu isporučene s uređajem ili nisu istog tipa (NH10WM).
• Obavezno koristite isporučeni mrežni adapter.
• Punite akumulatorsku bateriju na temperaturi od
+5°C do +35°C.
• Iako se punjač baterije može zagrijati tijekom
punjenja, to nije opasno.
O postavljanju
• Ako koristite rekorder na mjestu izloženom
statičkim ili električkim smetnjama, snimanje se
možda neće izvršiti pravilno ili se snimljeni podaci
mogu izgubiti. Ako izvodite prijenos podataka na
takvom mjestu, može se izgubiti autorizacija
prijenosa podataka.
• Nikad ne koristite rekorder na mjestima koja se
nalaze pod utjecajem jakog svjetla, visoke
temperature, vlage ili vibracija.
65
• Ako punite bateriju prvi put ili nakon duljeg
razdoblja nekorištenja, baterija se možda neće
napuniti do svog nazivnog kapaciteta. To je
normalno. Svoj normalan kapacitet će baterija
doseći nakon nekoliko pražnjenja i punjenja.
• Ukoliko se kapacitet akumulatorske baterije smanji
upola, zamijenite je novom.
• Ukoliko dulje vrijeme nećete koristiti rekorder,
izvadite akumulatorsku bateriju i odspojite AC
mrežni adapter iz zidne utičnice.
Napomene o baterijama
O pretincu za suhu bateriju
Napomena o mehaničkoj buci
Isporučeni pretinac za suhu bateriju namijenjen je
uporabi samo s ovim rekorderom.
Rekorder tijekom rada proizvodi mehaničku buku
koja je uzrokovana sustavom štednje energije. To
nije problem.
O minidisku
• Kod prenošenja ili pohranjivanja minidiska, držite
ga u pripadajućoj kutiji.
• Nemojte odlomiti zatvarač.
• Nemojte izlagati disk utjecaju svjetla, visokih
temperatura, vlage ili prašine.
• Isporučenu MD naljepnicu stavite samo na za to
namijenjeno mjesto na disku. Nemojte je lijepiti na
drugo mjesto na disku.
Nepravilna uporaba baterija može prouzročiti
istjecanje elektrolita ili eksploziju. Radi sprečavanja
takvih nezgoda, poduzmite sljedeće:
• Ispravno umetnite bateriju, pazeći na + i – polove.
• Ako nećete koristiti rekorder duže vrijeme, izvadite
bateriju.
• Ako dođe do istjecanja elektrolita iz baterija,
pažljivo i temeljito obrišite tekućinu iz baterijskog
pretinca prije ulaganja nove baterije.
Zaštita snimljenog minidiska
Za zaštitu diska od slučajnog brisanja, pomaknite
graničnik na bočnoj strani u otvoreni položaj. S
graničnikom u tom položaju, na minidisk se ne može
snimati. Za ponovno snimanje pomaknite graničnik
natrag.
Graničnik
O čišćenju
• Vanjske dijelove rekordera brišite mekom krpom
lagano navlaženom u blagoj otopini deterdženta.
Ne koristite abrazivna ili zrnata sredstva te otapala
poput alkohola ili benzina jer to može oštetiti
kućište.
• Minidisk obrišite mekom krpom.
• Prašina na lećama može spriječiti ispravan rad
uređaja. Nakon ulaganja ili izbacivanja minidiska
uvijek zatvorite pokrov pretinca za disk.
• Za postizanje najbolje kvalitete zvuka, suhom
krpom obrišite priključak slušalica. Zaprljani
priključci mogu prouzročiti izobličenja ili prekide
zvuka.
Stražnja strana MD-a
Snimljeni materijal je
zaštićen
Snimljeni materijal nije
zaštićen
Održavanje
Povremeno očistite priključke vatom ili mekom
krpom.
U slučaju bilo kakvih pitanja ili problema u vezi s
uređajem, molimo da se obratite Sonyjevom
prodavatelju. (Ukoliko je do problema došlo dok je
disk bio u uređaju, preporučujemo da ga ne vadite
tako da prodavatelj može lakše utvrditi uzrok
problema).
66
Tehnički podaci
Audio sustav reprodukcije
MiniDisc digitalni audio sustav
Laserska dioda
Materijal: GaA1As
Valna duljina: λ = 790 nm
Trajanje emisije: neprekidno
Laserski izlaz: manje od 44,6 µW
(Ovaj izlaz predstavlja vrijednost izmjerenu na
udaljenosti 200 mm od leća objektiva na optičkom
senzoru s otvorom 7 mm)
Vrijeme snimanja i reprodukcije
Pogledajte popis vremena snimanja za svaki disk na
str. 82.
Broj okretaja
350 okr/min do 3 000 okr/min (CLV)
Korekcija pogrešaka
Hi-MD:
LDC (Long Distance Code)/BIS (Burst Indicator
Subcode)
MD:
ACIRC (Advanced Cross Interleave Reed
Solomon Code)
Frekvencija uzorkovanja
Ulazi1)
MIC: stereo mini priključak
(minimalna ulazna razina 0,13 mV)
Line in:
stereo mini priključak za analogni ulaz
(minimalna ulazna razina 49 mV)
optički (digitalni) mini priključak za optički
(digitalni) ulaz
Izlazi
i: stereo mini priključak (priključak daljinskog
upravljača)
Maksimalna izlazna snaga (DC)
Slušalice:
2,8 mW + 2,8 mW; (16 Ω)
Napajanje
Sony mrežni adapter spojen na DC IN 3 V
priključak:
100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Rekorder:
Nikal metal hidridna akumulatorska baterija
NH-10WM 1,2 V, 1 350 mAh (MIN), Ni-MH
LR6 (veličina AA) alkalna baterija
Mrežni adapter DC 3V
Radna temperatura
+5°C do +35°C
44,1 kHz
Vijek trajanja baterije2)
Pretvarač frekvencije uzorkovanja
Pogledajte “Vijek trajanja baterije” (str. 20)
Optički (digitalni) ulaz: 32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
Podržani audio formati
Snimanje:
Linear PCM (44,1 kHz/16 bit)
ATRAC3 plus (Adaptive TRansform Acoustic
Coding 3 plus) (Hi-SP/Hi-LP)
Reprodukcija:
Linear PCM
ATRAC3 plus
ATRAC3
ATRAC
MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3/Frekvencija
uzorkovanja 44,1 kHz/brzina bita 32 - 320 kbps
(konstantna/promjenjiva brzina bita)
Sustav modulacije
Hi-MD:
1-7RLL (Run Length Limited)/PRML (Partial
Response Maximum Likelihood)
MD:
EFM (“Eight to Fourteen” modulacija)
Dimenzije
Približno 80,2 T 20,7 T 84,3 mm (š/v/d) bez dijelova
koji strše
Masa
Približno 112 g (samo rekorder)
Približno 138 g (s akumulatorskom baterijom)
1)
2)
Priključak LINE IN (OPT) koristi se za spajanje
digitalnog (optičkog) kabela ili linijskog
(analognog) kabela.
Mjereno prema standardu JEITA.
Američki i drugi patenti korišteni uz dopuštenje
tvrtke Dolby Laboratories.
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjenama bez
najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost za
eventualne tiskarske pogreške.
Frekvencijski odziv
20 do 20 000 Hz ± 3 dB
67
Dodatno nabavljivi pribor
Optički kabel
POC-15B, POC-15AB
Linijski kabel
RK-G129, RK-G136
Stereo mikrofoni
ECM-MS907, ECM-MS957
Stereo slušalice MDR-serije*
Aktivni zvučnici SRS-serije
MD-ovi za snimanje MDW-serije
Hi-MD disk za snimanje
HMD1G
Nikal-metal hidridna akumulatorska baterija
NH-10WM
Vaš prodavatelj možda neće imati sav navedeni
pribor. Zatražite detaljne informacije o dodatnom
priboru u Vašoj zemlji.
* Koristite li dodatne slušalice, one moraju imati
stereo mini utikače. Nije moguće koristiti
slušalice s mikro utikačima.
68
Problemi i rješenja
U slučaju problema
Ako se tijekom rada rekordera pojavi problem, prije pozivanja Sonyjevog servisa slijedite niže
opisane postupke. Ako se pojavi poruka, preporučamo da je zabilježite.
1
Provjerite je li problem naveden u tablici ovog poglavlja (str. 69).
Također provjerite "Poruke" (str. 77) za problem.
2
Ako ne možete riješiti problem nakon provjera, obratite se najbližem ovlaštenom Sony servisu.
Tijekom punjenja
Simptom
Uzrok/rješenje
Akumulatorska baterija se
ne počinje puniti. Nije
moguće potpuno napuniti
akumulatorsku bateriju.
• Akumulatorska ili suha baterija je uložena neispravno ili mrežni
adapter nije dobro priključen.
, Umetnite bateriju ispravno ili pravilno priključite mrežni adapter.
• Zbog značajki baterije, kapacitet akumulatorske baterije može biti
manji od normalnog kad je koristite prvi put ili nakon duljeg vremena
neuporabe.
, Napunite i ispraznite bateriju nekoliko puta te će nakon toga opet
raditi punim kapacitetom.
• Temperatura okoliša je previsoka ili preniska.
, Bateriju punite na temperaturi od +5°C do +35°C.
• Punili ste bateriju putem USB priključka.
, Punjenje putem USB priključka je samo dodatni način i ne može se
koristiti za potpuno punjenje baterije. Odspojite rekorder iz
računala i napunite bateriju putem mrežnog adaptera.
Akumulatorska baterija se
istrošila čak i kad neko
vrijeme niste koristili
rekorder.
• Funkcija brzog pristupa (Quick) je bila podešena na "On".
, Ako funkciju brzog pristupa podesite na "On", rekorder ostane
uključen i kad ga ne koristite, skraćujući trajanje baterije (str. 57).
Ako akumulatorska baterija nije potpuno napunjena, baterija se može
isprazniti nakon nekog vremena. U tom slučaju je ponovno napunite
(str. 17).
Iako je potpuno
napunjena, baterija traje
pola normalnog vremena.
• Baterija je možda dotrajala.
, Zamijenite akumulatorsku bateriju novom.
Punjač baterije i rekorder
• To je normalno i ne predstavlja nikakvu opasnost.
se ugriju tijekom punjenja.
69
Tijekom snimanja
Simptom
Uzrok/rješenje
Pojavi se "NOT ENOUGH • Snimanje nije moguće kad koristite Hi-MD disk od 1 GB čak i kad
POWER TO REC" i nije
indikator razine baterije pokazuje dovoljno preostale snage dok je
moguće snimanje na Hirekorder zaustavljen i tijekom reprodukcije. To je zbog mehanizma koji
MD disk od 1 GB.
onemogućuje snimanje kad rekorder procijeni da je preostali kapacitet
baterija nedovoljan zbog visoke potrošnje koju zahtijeva snimanje na
Hi-MD disk od 1 GB.
, Spojite mrežni adapter ili uložite punu akumulatorsku bateriju ili
novu alkalnu suhu bateriju.
Kao preostalo vrijeme
snimanja je prikazano
"–0:00:00" i snimanje nije
moguće, iako je prikazano
2.0 MB slobodnog
prostora.
• To je ograničenje sustava. 2.0 MB je kapacitet rezervne domene.
Rekorder uvijek načini
novu grupu kod snimanja.
• Snimanje grupe ("Group REC") je podešeno na "On". (Nije moguće
snimati preko postojećih zapisa.)
, Podesite parametre za snimanje grupa na "Off" (str. 37).
Nije moguće snimiti prvih
nekoliko sekundi zapisa.
• Ako počnete snimati prije no što se pojavi indikator x, neće biti
snimljeni podaci za prvih nekoliko sekundi prvog zapisa.
, Pričekajte da se prije početka snimanja pojavi indikator x.
Nije moguće pravilno
snimanje.
• Pokušali ste snimati u MD modu.
, Za izravno snimanje na rekorderu bez računala može se koristiti
samo Hi-MD mod. Za snimanje u MD modu, spojite rekorder na
računalo i koristite isporučeni softver (str. 22 i 30).
• Možda nisu čvrsto spojeni audio izvori.
, Odspojite te ponovno priključite audio izvore (str. 21 i 34).
• Nema digitalnog signala s prijenosnog CD uređaja.
, Prilikom digitalnog snimanja s prijenosnog CD uređaja koristite
mrežni adapter te isključite funkcije zaštite od preskakanja zvuka
(primjerice ESP) na CD uređaju.
• Analogno snimanje je izvršeno uporabom spojnog kabela s
prigušnikom.
, Koristite spojni kabel bez prigušnika.
• Razina snimanja je preniska za snimanje (kod ručnog ugađanja razine
snimanja).
, Uključite pauzu pri snimanju te podesite razinu snimanja (str. 35).
• Rekorder je spojen na računalo.
, Za vrijeme snimanja odspojite rekorder s računala.
• Odspojen je izvor napajanja ili je došlo do prekida napona tijekom
snimanja.
, Snimanje nije uspjelo. Izvršite ga ponovno.
• Preostalo vrijeme snimanja na disk iznosi 48 sekundi ili manje (pojavi
se poruka "DISC FULL").
, Zamijenite disk.
70
Simptom
Uzrok/rješenje
Nakon snimanja se ne
otvara pokrov.
• Pokrov se ne otvara dok s pokazivača ne nestane poruka "SYSTEM
FILE WRITING".
Prije no što je disk
dosegao maksimalno
vrijeme snimanja, pojavi
se poruka “TRACK
FULL” te se snimanje ne
može nastaviti.
• To se događa zbog ograničenja minidisk sustava. Kad je na disk
snimljeno 2 047 zapisa (disk korišten u Hi-MD modu), pojavi se
“TRACK FULL” bez obzira na ukupno vrijeme snimanja. Nije moguće
snimiti više od 2 047 zapisa na disk.
, Za nastavak snimanja obrišite nepotrebne zapise.
Preostalo vrijeme
snimanja ne povećava se
ni nakon brisanja brojnih
kratkih zapisa.
• To se događa zbog ograničenja minidisk sustava (samo u MD modu).
Zapisi kraći od 12 sekundi (u SP načinu), 24 sekunde (u LP2 načinu) ili
48 sekundi (u LP4 načinu) se ne ubrajaju te se njihovim brisanjem ne
povećava vrijeme snimanja.
Ukupno vrijeme snimaka i
preostalo vrijeme na disku
nije jednako ukupnom
maksimalnom vremenu
snimanja (60, 74 ili 80
minuta).
• To se događa zbog ograničenja minidisk sustava (samo u MD modu).
Obično se snimanje vrši u najmanje dvije jedinice od otprilike 2 sekunde
(u SP načinu), 4 sekunde (u LP2 ili mono načinu) ili 8 sekundi (u LP4
načinu). Kad je snimanje zaustavljeno, zadnja jedinica snimanja uvijek
koristi tu jedinicu od 2 sekunde, 4 sekunde ili 8 sekundi čak i kad je
stvarna snimka kraća. Jednako tome, kad snimanje ponovno počne nakon
zaustavljanja, rekorder će automatski umetnuti prazninu u trajanju od 2, 4
ili 8 sekundi prije sljedeće snimke. (Time se sprečava slučajno brisanje
prethodnog zapisa na početku novog snimanja.) Stoga će se stvarno
vrijeme snimanja smanjivati kad god se snimanje zaustavi za
maksimalno 6 sekundi, 12 sekundi ili 24 sekunde.
Pojavi se "TRACK FULL" • To se događa zbog ograničenja minidisk sustava. Ponavljano snimanje
prije no što je disk
i brisanje može uzrokovati fragmentaciju i raspršenost podataka. Iako
dosegao najveći broj
je raspršene podatke moguće očitavati, svaki fragment se broji kao
zapisa ili vrijeme
zapis. U tom slučaju, broj zapisa može doseći 2 047 zapisa (disk
snimanja.
korišten u Hi-MD modu) pa neće biti moguće daljnje snimanje.
, Za nastavak snimanja obrišite nepotrebne zapise.
Tijekom reprodukcije
Simptom
Uzrok/rješenje
Minidisk se ne reproducira • Odabrano je ponavljanje reprodukcije.
normalno.
, Podesite Repeat play na "Off" za povratak na normalnu
reprodukciju (str. 42).
• Promijenjen je način reprodukcije.
, Uključite glavni ili sporedni reprodukcijski mod za povratak na
normalnu reprodukciju (str. 40).
Disk se ne reproducira od
prvog zapisa.
• Reprodukcija diska je zaustavljena prije zadnjeg zapisa.
, Pritisnite jog kotačić (N/ENT) na rekorderu ili NX na
daljinskom upravljaču na 2 sekunde ili duže za početak reprodukcije.
71
Simptom
Uzrok/rješenje
Zvuk pri reprodukciji
preskače.
• Rekorder je na mjestu pod utjecajem vibracija.
, Stavite ga na stabilno mjesto.
• Vrlo kratak zapis možda je uzrok preskakanju.
, Ne snimajte kratke zapise.
Čuje se kratak šum.
• Zbog posebne tehnologije digitalne kompresije korištene u LP4 modu,
u rijetkim se slučajevima može začuti kratak šum kod nekih izvora
zvuka.
Zvuk ima mnogo šuma i
pucketanja.
• Magnetske smetnje od TV prijemnika ili sličnog uređaja.
, Odmaknite rekorder od izvora snažnog magnetizma.
Glasnoća snimljenog
zapisa je niska.
• Zapis je bio snimljen analogno (kod digitalnog snimanja se glasnoća
podešava automatski na istu razinu kao i kod izvora). Možda ste
koristili spojni kabel s prigušnikom.
, Koristite ispravan spojni kabel bez prigušnika.
• Razina glasnoće za snimanje je preniska.
, Podesite razinu snimanja ručno tijekom snimanja (str. 35).
Nije moguće povećati
glasnoću.
• Uključena je funkcija AVLS.
, Isključite AVLS podešenja (str. 56).
Nema zvuka u slušalicama
• Slušalice nisu čvrsto spojene.
, Čvrsto utaknite utikač slušalica u daljinski upravljač. Utikač
daljinskog upravljača čvrsto utaknite u priključak i.
• Utikač je zaprljan.
, Očistite utikač.
Disk nije moguće
reproducirati na drugom
uređaju.
• Taj uređaj ne podržava Hi-MD.
, Disk korišten u Hi-MD modu je moguće reproducirati samo na
komponentama koje podržavaju Hi-MD.
Tijekom pretraživanja
editiranih zapisa nestaje
zvuk.
• To se događa zbog ograničenja minidisk sustava. Fragmentacija može
uzrokovati prekide zvuka tijekom pretraživanja jer se zapisi
reproduciraju brzinom većom od normalne brzine reprodukcije.
Nema zvuka R-kanala
• Nema izlaznog signala R-kanala ako je kasetofon ili pojačalo spojeno
prilikom reprodukcije
mono kabelom.
zapisa snimljenog s
, Koristite isključivo stereo spojni kabel. Međutim, ako je spojena
kasetofona ili putem
oprema mono, neće biti izlaznog signala R-kanala čak ni kod
pojačala, ili pri slušanju
spajanja stereo spojnim kabelom.
zvuka s kasete ili pojačala.
Rekorder ne reproducira
MP3 zapise.
• Pokušali ste reproducirati MP3 zapis u formatu koji nije podržan.
, Ovaj rekorder podržava samo MP3 zapise (MPEG-1 Audio Layer-3/
Frekvencija uzorkovanja 44,1 kHz) kopirane pomoću softvera
SonicStage.
Tijekom reprodukcije se na • "R" se pojavi kad je sadržaj editiran tijekom reprodukcije spreman za
pokazivaču pojavi oznaka
kopiranje na disk.
"R".
, Kad je reprodukcija na rekorderu zaustavljena, editirani sadržaj se
kopira na disk i oznaka "R" nestaje.
72
Tijekom editiranja
Simptom
Uzrok/rješenje
Pojavi se poruka "NOT
ENOUGH POWER TO
EDIT" i nije moguće
editiranje Hi-MD diska od
1 GB.
• Editiranje nije moguće kad koristite Hi-MD disk od 1 GB čak i ako
indikator baterije pokazuje dostatni preostali kapacitet dok je rekorder
zaustavljen ili tijekom reprodukcije. To je zbog mehanizma koji
onemogućuje snimanje kad rekorder procijeni da preostali napon baterije
neće biti dovoljan zbog visoke potrošnje koji zahtijeva snimanje na HiMD disk od 1 GB.
, Priključite mrežni adapter na rekorder ili uložite punu
akumulatorsku bateriju ili novu alkalnu suhu bateriju.
Pokrov se ne otvara.
• Rekorder pohranjuje editirani materijal. Pokrov se neće otvoriti dok s
pokazivača ne nestane poruka "SYSTEM FILE WRITING".
Nije moguće editiranje.
• Izvori napajanja su odspojeni ili je tijekom editiranja došlo do prekida
napajanja.
, Editiranje koje ste dotad obavili nije snimljeno na disk. Ponovite
postupak.
Nije moguće izbrisati
zapis koji nije audio.
• Podatke koji nisu audio nije moguće izbrisati funkcijom Erase.
, Provjerite sadržaj spajanjem rekordera na računalo. Ako možete
izbrisati sadržaj, primijenite funkciju Format (str. 55).
Nije moguće kombinirati
zapise.
• To se događa zbog ograničenja minidisk sustava. Kad su zapisi
raspršeni i trajanje svakog zapisa je kratko*, možda nećete moći
kombinirati zapise.
* Možda neće biti moguće kombinirati sljedeće zapise.
Hi-MD mod:
Linear PCM: 9 sekundi ili manje
Hi-SP: 8 sekundi ili manje
Hi-LP stereo: 32 sekunde ili manje
MD mod:
SP: 12 sekundi ili manje
LP2/mono: 24 sekunde ili manje
LP4: 48 sekundi ili manje
• Nije moguće kombinirati zapis snimljen u stereo tehnici i onaj snimljen
u mono tehnici; niti je moguće kombinirati digitalno i analogno
snimljene zapise.
Disk ne može editirati na
drugoj komponenti.
• Komponenta ne podržava Hi-MD.
, Editirajte na drugoj komponenti koja podržava Hi-MD.
Tijekom uporabe funkcije grupe
Simptom
Uzrok/rješenje
Funkcija grupe ne radi.
• Tijekom uporabe diska bez podešenja grupe, pokušali ste odabrati neki
od izbornika vezanih uz grupu.
, Koristite disk s podešenjem grupe.
73
Simptom
Uzrok/rješenje
Nije moguće načiniti novu
grupu.
• To se događa zbog ograničenja minidisk sustava (samo u MD modu).
Informacija o grupi upisana je u područje gdje je pohranjen naziv
diska. Naziv diska i nazivi zapisa su snimljeni u isti dio, na koji je
moguće pohraniti najviše približno 1 700 znakova. Ako je ukupan broj
znakova veći od toga, novu grupu nije moguće izraditi čak ni kad je
funkcija grupe uključena. Također nije moguće izvršiti podešenja grupe
u to vrijeme.
Dok je rekorder spojen na računalo
Simptom
Uzrok/rješenje
Računalo nije prepoznalo
rekorder.
• Namjenski USB kabel nije čvrsto spojen.
, Spojite namjenski USB kabel čvrsto na rekorder i računalo.
• Koristite USB hub.
, Spojite namjenski USB kabel izravno na USB priključak računala.
• Nije uspostavljena mrežna komunikacija.
, Odspojite namjenski USB kabel, pričekajte najmanje 2 sekunde,
zatim ga ponovno spojite. Ako računalo još uvijek nije prepoznalo
rekorder, odspojite namjenski USB kabel, restartajte računalo i
ponovno spojite namjenski USB kabel.
• Imate li Windows 2000 Professional, uključili ste ili restartali računalo
dok je USB kabel bio spojen i nakon toga ste ga odspojili.
, Odspojite USB kabel, restartajte računalo i zatim ga ponovo
spojite. Taj se problem može riješiti nadogradnjom Windows
sustava tako da sadrži sve najnovije značajke.
Punjenje putem USB
priključka nije moguće
(> trepće na
pokazivaču).
• Pokrov baterijskog pretinca nije čvrsto zatvoren.
, Ponovo umetnite akumulatorsku bateriju i čvrsto zatvorite pokrov
njezinog pretinca.
• Temperatura okoliša je previsoka ili preniska.
, Bateriju punite na temperaturi od +5°C do +35°C.
Akumulatorska baterija se • Akumulatorska baterija se puni putem USB priključka.
ne može dovoljno napuniti
, To je samo privremeni način punjenja i tako se baterija ne može
putem USB priključka.
dovoljno napuniti. Odspojite rekorder iz računala i napunite bateriju
pomoću mrežnog adaptera.
Iako je računalo
• Koristite USB hub.
prepoznalo rekorder, on ne
, Spojite namjenski USB kabel izravno na USB priključak računala.
radi normalno.
• Koristili ste rekorder na mjestu izloženom vibracijama.
, Koristite rekorder na mjestu koje nije izloženo vibracijama.
Rekorder nije moguće
koristiti kao uređaj za
pohranu.
74
• Aktivan je softver SonicStage ili MD Simple Burner.
, Zatvorite SonicStage ili MD Simple Burner.
• Uložen je standardni disk.
, Uložite disk korišten u Hi-MD modu. Samo diskove koji se koriste
u Hi-MD modu je moguće koristiti kao medij za pohranu.
Simptom
Uzrok/rješenje
Vrijeme reprodukcije
prenesenog zapisa se
razlikuje od vremena
prikazanog na monitoru
računala.
To je zbog razlika u izračunavanju između rekordera i računala.
Nije moguće prenijeti
zapise koji će popuniti
preostalo vrijeme za
snimanje na disku.
• Minimalno vrijeme snimanja na disk je obično 2 sekunde u stereo
modu, 4 sekunde u LP2 modu i 8 sekundi u LP4 modu. Kad prenosite
zapise s računala, rekorderu trebaju 2 sekunde (ili 4 ili 8 sekundi)
prostora za zapis čak i kad je zapis kraći od 2 sekunde (ili 4 ili 8
sekundi). Osim toga, rekorder umeće razmak od 2 sekunde (ili 4 ili 8
sekundi) između zapisa tijekom prijenosa. Stoga rekorderu treba
dodatnih 6 sekundi (ili 12 ili 24 sekunde) za svaki zapis. Time se
smanjuje maksimalno vrijeme snimanja svakog zapisa za 6 sekundi (ili
12 ili 24 sekunde) tijekom prijenosa (samo u MD modu).
Veličina diska prikazana
na računalu nije jednaka
veličini otisnutoj na disku.
• Razlika je zbog uporabe binarnog sustava kod prikaza veličine diska na
računalu i decimalnog sustava za izražavanje veličine diska i ostalih
medija za snimanje. Detalje o veličini diska potražite na str. 64.
Nije moguće upravljati
rekorderom.
• Ne možete upravljati rekorderom dok je priključen na računalo.
Pokrov se ne otvara.
• To se događa ako odspojite USB kabel usred prijenosa podataka,
snimanja ili editiranja na računalu dok je akumulatorska baterija prazna
ili je uopće nema u rekorderu.
, Ponovo spojite USB kabel ili umetnite sasvim napunjenu
akumulatorsku bateriju u rekorder, zatim pritisnite x.
Ostalo
Problem
Uzrok/rješenje
Prikazana je poruka
"Advanced" ili "Simple".
• Pokušali ste koristiti funkciju izbornika prvi put nakon kupnje
rekordera (pritiskom tipke MENU na 2 sekunde ili duže).
, Odaberite izbornik (str. 56).
Nije moguć prikaz nekih
opcija izbornika.
• Postavka "Menu Mode" je podešena na "Simple".
, Za prikaz svih opcija izbornika, podesite "Menu Mode" na
"Advanced".
Rekorder ne radi ili radi
loše.
• Akumulatorska baterija nije napunjena.
, Napunite akumulatorsku bateriju.
• Smanjena je glasnoća.
, Pojačajte glasnoću.
• Nije uložen disk.
, Uložite snimljeni disk.
• Uključena je HOLD funkcija (kad pritisnete tipku na rekorderu, na
pokazivaču se pojavljuje “HOLD”).
, Isključite HOLD funkciju pomicanjem preklopke HOLD u smjeru
suprotnom od strelice (str. 14, 18).
75
Problem
Uzrok/rješenje
Rekorder ne radi ili radi
loše.
• Pokrov nije čvrsto zatvoren.
, Zatvorite pokrov dok ne klikne. Tada pritisnite tipku OPEN da biste
otvorili poklopac.
• Unutar rekordera se kondenzirala vlaga.
, Izvadite minidisk i nekoliko sati ostavite rekorder na toplome
mjestu da vlaga ishlapi.
• Mrežni adapter nije čvrsto spojen.
, Čvrsto spojite mrežni adapter na DC IN 3V priključak rekordera.
• Akumulatorska ili suha baterija je slaba (trepće oznaka “LOW
BATTERY” ili nema nikakve oznake na pokazivaču).
, Napunite akumulatorsku bateriju ili zamijenite suhu bateriju, ili
priključite isporučeni mrežni adapter.
• Disk je oštećen ili ne sadrži valjane zapise ili podatke.
, Ponovno umetnite disk. Ponovno snimite disk. Ukoliko se poruka o
grešci opet pojavi, zamijenite disk.
• Greška u sustavu.
• Tijekom rada, rekorder je bio izložen mehaničkom udaru, statičkom
elektricitetu, povišenom naponu uzrokovanom munjama, itd.
, Ponovo uključite uređaj na sljedeći način:
1 Isključite sve izvore napajanja.
2 Ostavite rekorder oko 30 sekundi.
3 Priključite izvor napajanja.
Nazivi datoteka ili
direktorija prikazani
pomoću funkcije File list
se razlikuju od onih na
računalu.
• Nazivi datoteka ili direktorija duži od maksimuma koji podržava
rekorder bit će skraćeni.
Nazivi datoteka ili
• Nazivi sadrže znakove koje rekorder ne podržava.
direktorija nisu pravilno
prikazani pomoću funkcije
File list.
Radni mod praznog
60/74/80-minutnog
standardnog diska
razlikuje se od moda
nakon formatiranja ili
moda odabranog u
softveru SonicStage.
76
• Kad koristite prazni 60/74/80-minutni standardni disk u rekorderu,
primjenjuje se radni mod odabran u izborniku "Disc Mode".
, Koristite izbornik "Disc Mode" kako biste promijenili radni mod po
želji.
Poruke
Ako se na pokazivaču pojave sljedeće poruke greške, provjerite donji popis.
Poruka greške
Značenje/rješenje
AVLS NO VOLUME
OPERATION
• Opcija AVLS je podešena na "On" te nije moguće pojačati glasnoću.
, Podesite AVLS na "Off" (str. 56).
BLANKDISC
• Umetnut je prazan minidisk.
BUSY WAIT A
MOMENT
• Rekorder pristupa snimljenim podacima.
• Pokušali ste rukovati rekorderom tijekom pristupa snimljenim podacima.
, Pričekajte da poruka nestane (u rijetkim slučajevima, to može trajati
nekoliko minuta).
CANNOT EDIT
• Odabrali ste "Group Set", "GroupRelease", "Move" ili "Erase" tijekom
snimanja.
• Pokušali ste izbrisati oznaku zapisa na početku prvog zapisa ili grupe.
• Pokušali ste izbrisati oznaku zapisa kako biste kombinirali zapise koje
rekorder ne može kombinirati (primjerice zapis snimljen u stereo i mono
tehnici).
• Pokušali ste snimati preko oznaka zapisa.
• Pokušali ste promijeniti zapis koji sadrži znakove koje rekorder ne može
editirati.
, Nije moguće izvesti editiranje ako naslovi sadrže znakove koje nije
moguće unijeti rekorderom.
CANNOT OPERATE
• Pokušali ste pritisnuti X ili T MARK kod sinkroniziranog snimanja.
CANNOT PLAY
• Pokušali ste reproducirati zapis podložan ograničenjima.
• Pokušali ste reproducirati MP3 zapis u formatu koji nije podržan.
, Ovaj rekorder podržava samo MP3 zapise (MPEG-1 Audio Layer-3/
Frekvencija uzorkovanja 44,1 kHz) kopirane pomoću softvera SonicStage.
CANNOT RECORD
• Pokušali ste snimati na disk koji je već snimljen u MD modu.
, Ovim rekorderom se ne može naknadno snimati na disk koji je već
snimljen u MD modu. Želite li naknadno snimati na takav disk, spojite
rekorder na računalo i koristite isporučeni softver.
CANNOT RECORD
OR PLAY
• Nema audio podataka koje je moguće reproducirati rekorderom.
• Audio podaci ili datoteka za upravljanje datotekom su oštećeni.
, Izbrišite cijeli disk (str. 53) ili izvedite formatiranje (str. 56).
CANNOT SET
• Pokušali ste izvesti Time Mark podešenje tijekom sinkroniziranog snimanja.
• Odabrali ste "REC Level" kad rekorder nije u pauzi snimanja.
, Podesite "REC Level" dok je aktivna pauza snimanja.
• Pokušali ste izvršiti sljedeća podešavanja tijekom snimanja.
 Odabir načina snimanja
 Disc Memory
 Odabir načina reprodukcije
 Odabir opcije "Group REC" u izborniku
Charging
• Akumulatorska baterija se puni.
77
Poruka greške
Značenje/rješenje
DATA SAVE
• Rekorder upisuje informacije u sistemsku datoteku, primjerice snimljene
podatke ili informaciju editiranja.
, Pričekajte da poruka nestane s pokazivača.
DC IN TOO HIGH
• Napon mreže je previsok (Možda ne koristite preporučeni dodatno
nabavljivi mrežni adapter ili kabel za uporabu u automobilu).
, Koristite mrežni adapter ili odgovarajući kabel za uporabu u automobilu.
DISC FULL
• Snimanje nije moguće ako je preostalo vrijeme za snimanje na disku 48
sekundi ili kraće.
, Zamijenite disk.
DOWNLOAD
READY
• MD Simple Burner je sada spreman za snimanje audio CD-a na disk u
rekorderu uporabom Simple moda (pogledajte "Uporaba softvera").
EJECT DISC OK
• Rekorder je završio komunikaciju s računalom pa možete izvaditi disk iz
rekordera ili odspojiti namjenski USB kabel.
END
• Rekorder je došao do kraja diska tijekom reprodukcije ili uz pritiskanje
tipke >.
ERROR
• Pogreška u radu sustava.
, Ponovite postupak primjenom koraka 1 do 3 na str. 76.
ERROR XX
• Pogreška u radu sustava.
, Ponovite postupak primjenom koraka 1 do 3 na str. 76. Ako se poruka
pojavi ponovno, obratite se ovlaštenom Sony servisu.
FOLDER NO
EXPAND
• Pokušali ste koristiti funkciju File List za proširenje pregleda direktorija
koji već jest na 16-toj razini.
, Direktoriji i datoteke se mogu pregledati do 16-te razine. Ekspanzija iza
te razine nije moguća.
FORMAT ERROR
DISC
• Uložen je disk čiji format rekorder ne podržava.
, Uložite disk korišten u Hi-MD modu.
• Uložen je disk formatiran na računalu.
, Kod formatiranja diska na računalu, koristite softver SonicStage.
GROUP FULL
• Pokušali ste izraditi 256. grupu na disku korištenom u Hi-MD modu ili 100.
grupu na standardnom disku.
, Moguće je izraditi najviše 255 grupa (na disku korištenom u Hi-MD
modu) ili 99 grupa (na disku korištenom u MD modu). Nemojte
izrađivati više od 255 ili 99 grupa.
HOLD
• Tipke rekordera su zaključane.
, Za otključavanje kontrola rekordera, pomaknite preklopku HOLD u
smjeru suprotnom od strelice (str. 18).
IN MENU
• Pritisnuli ste tipku daljinskog upravljača dok ste birali izbornik na rekorderu.
LOW BATTERY
• Baterija je istrošena.
, Napunite akumulatorsku bateriju ili zamijenite suhu bateriju (str. 17).
MEMORY OVER
• Pokušali ste snimati s rekorderom na mjestu pod utjecajem vibracija.
, Stavite rekorder na stabilno mjesto i započnite snimanje iznova.
NO BOOKMARKED
TRACK
• Odabrali ste bookmark reprodukciju bez podešavanja bookmark oznaka.
, Podesite bookmark oznake (str. 41).
78
Poruka greške
Značenje/rješenje
NO DIGITAL COPY
• Pokušali ste snimati s diska koji je zaštićen “Serial Copy Management”
sustavom. Nije moguće snimati s digitalno spojenog izvora koji je i sam
digitalno snimljen.
, Umjesto toga koristite analogno spajanje (str. 34).
NO DISC
• Pokušali ste reproducirati ili snimati, no nije uložen disk.
, Uložite disk.
NO DISC MEMORY
• Pokušali ste izbrisati podešenje u izborniku Disc Memory na disku koji ne
sadrži nikakva podešenja u Disc Memory (str. 57).
NO FILE
• Tijekom pregleda liste datoteka odabrali ste prazan direktorij.
NO GROUP
• Odabrali ste "Group Erase" s diskom bez podešenja grupe.
, Ne možete izbrisati grupe na disku koji nema podešenja grupa.
• Pokušali ste obrisati podešenja grupe na disku koji nema grupa.
, Uložite disk s podešenjima grupe.
NO INPUT SIGNAL
• Rekorder ne može prepoznati digitalne ulazne signale.
, Provjerite da li je izvor čvrsto spojen (str. 21).
NON GROUPED
TRACK
• Odabrali ste "Group Move" ili "Group Erase" ili ste pokušali pridijeliti
naziv grupi dok je rekorder zaustavljen ili tijekom reprodukcije zapisa koji
ne pripada grupi.
, Odaberite zapis unutar grupe koju želite editirati, zatim editirajte
ponovo.
NOT ENOUGH
POWER TO EDIT
• Pokušali ste editirati sadržaj Hi-MD diska od 1 GB s nedovoljnim
kapacitetom baterije (str. 73).
, Priključite mrežni adapter ili uložite punu akumulatorsku bateriju ili
novu suhu alkalnu bateriju.
NOT ENOUGH
POWER TO REC
• Pokušali ste snimiti sadržaj Hi-MD diska od 1 GB s nedovoljnim
kapacitetom baterije (str. 70).
, Priključite mrežni adapter ili uložite punu akumulatorsku bateriju ili
novu suhu alkalnu bateriju.
NO TRACK
• Pokušali ste reproducirati disk bez snimljenih zapisa.
, Uložite disk koji sadrži snimke.
NO TRACK IS
SELECTED
• Odabrali ste " Track Move" ili " Track Erase", ili ste pokušali pridijeliti
naziv zapisu bez prethodnog odabira zapisa.
, Ponovno izvedite editiranje nakon odabira željenog zapisa.
P/B ONLY DISC
• Pokušali ste snimati na ili editirati izvorni (master) disk (P/B znači
"playback" - reprodukcija).
, Uložite disk na koji se može snimati.
PROTECTED DISC
• Pokušali ste snimati na MD čiji je graničnik postavljen u položaj za zaštitu
od snimanja.
, Postavite zaštitni graničnik u položaj omogućenog snimanja (str. 66).
PUSH STOP
BUTTON
• Pokušali ste otvoriti pokrov pomakom preklopke OPEN dok je rekorder
pohranjivao informacije o disku kad je rekorder bio povezan s računalom
namjenskim USB kabelom.
, Ovaj postupak je moguće izvesti tek nakon pritiska tipke x i kad s
pokazivača nestane "SYSTEM FILE WRITING".
79
Poruka greške
Značenje/rješenje
READ ERROR
• Rekorder ne može pravilno čitati informacije diska.
, Ponovno uložite disk.
REC ERROR
• Snimanje nije izvršeno ispravno.
, Stavite rekorder na mjesto koje nije izloženo vibracijama te snimajte
ponovno.
• Disk je zaprljan slojem masnoće ili otiscima prstiju, disk je ogreban ili nije
standardni.
, Pokušajte ponoviti snimanje na drugi disk.
SEARCH
• Pritisnuli ste tipku na daljinskom upravljaču tijekom uporabe funkcije
Search na rekorderu.
, Koristite tipke i kontrole na rekorderu.
SYSTEM FILE
WRITING
• Rekorder pohranjuje informaciju (o početku i kraju zapisa) iz memorije na
disk.
, Pričekajte završetak postupka. Ne izlažite uređaj udarcima i ne
prekidajte napajanje.
TEMP OVER REC
STOP
• Rekorder se jako zagrijao.
, Pričekajte da se ohladi.
TITLE FULL
• Pokušali ste unijeti više od 200 slova za naziv jednog zapisa, grupe ili diska.
• Pokušali ste unijeti sveukupno više od 55 000 slova (u Hi-MD modu) ili
1 700 slova (u MD modu) za naslove.
TOC DATA ERROR
• Rekorder ne može ispravno pročitati informacije diska.
, Umetnite drugi disk.
, Obrišite cijeli disk ako to ne predstavlja problem (str. 53).
TRACK FULL
• Pokušali ste snimiti više od 2 047 zapisa na disk u Hi-MD modu.
, Izbrišite neželjene zapise (str. 52).
TRK FROM PC NO
EDIT
• Pokušali ste kombinirati ili razdijeliti zapise koji su preneseni s računala.
, Ne možete kombinirati ili podijeliti prenesene zapise.
• Pokušali ste kombinirati ili razdijeliti zapise koji su snimljeni u Hi-MD
modu uporabom softvera MD Simple Burner.
, Nije moguće kombinirati ili razdijeliti zapise snimljene u Hi-MD modu
uporabom softvera MD Simple Burner.
TRK FROM PC NO
REC
• Pokušali ste snimati usred zaštićenog zapisa koji je bio prenesen s računala.
• Pokušali ste snimati usred zapisa koji je snimljen u Hi-MD modu uporabom
softvera MD Simple Burner.
, Nije moguće snimati novi materijal usred zaštićenog zapisa ili zapisa
koji je snimljen u Hi-MD modu uporabom softvera MD Simple Burner.
80
Tumač pojmova
Hi-MD
"Hi-MD" je novi format minidiska.
S novom ATRAC3plus tehnologijom komprimiranja audio podataka, Hi-MD je novi format snimanja koji
omogućuje duže vrijeme snimanja u odnosu na standardni MD. Hi-MD diskovi se također mogu koristiti kao
prijenosni medij za pohranjivanje drugih podataka, poput tekstualnih i slikovnih datoteka.
Više detalja potražite na isporučenom letku s opisom mogućnosti Hi-MD Walkmana.
ATRAC3plus
ATRAC3plus je poboljšana verzija sustava ATRAC3.
U usporedbi sa sustavom ATRAC3 (koristi se za LP2 i LP4 načine snimanja), kod kojeg je omjer kompresije
podataka 10 puta veći od CD-a, ATRAC3plus (koristi se za Hi-SP i Hi-LP načine snimanja) postiže 20 puta
veću kompresiju od CD-a, ali bez gubitka u kvaliteti zvuka.
"Hi-MD" i "MD" način
Ovaj rekorder ima dva načina rada, "Hi-MD" i "MD" način koji se automatski prepoznaju nakon svakog
ulaganja diska.
• Kad koristite Hi-MD disk od 1 GB, radni mod će biti samo Hi-MD.
• Kad koristite standardni disk (60/74/80 minuta), radni mod će biti sljedeći:
1)
Disk
Radni mod
Prazan disk
Mod podešen za "Disc Mode" u izborniku.1)
, Kad snimate na ovom rekorderu bez uporabe računala, podesite "Disc
Mode" na "Hi-MD" tako da radni mod bude "Hi-MD".
Disk sadrži materijale
snimljene u Hi-MD modu
Hi-MD
Disk sadrži materijale
snimljene u Hi-MD modu
MD
, Ovim rekorderom se ne može snimati u MD modu bez uporabe
računala. Snimanje u MD modu je moguće samo uz uporabu
isporučenog softvera.
Pogledajte "Odabir moda diska (Disc Mode)" (str. 58) za detalje o opciji "Disc Mode".
Linear PCM
Linear PCM je digitalni, nekomprimirani sustav kodiranja audio podataka. Snimate li u ovom načinu, možete
uživati u visokokvalitetnom zvuku CD kvalitete.
Značenje pojma "bez zvuka"
Pojam "bez zvuka" označava stanje rekordera u kojem je razina ulaznog analognog signala oko 4,8 mV ili je
razina optičkog (digitalnog) ulaznog signala manja od –89 dB (uz 0 dB (maksimalna razina signala snimanja za
minidisk)).
81
Sistemska datoteka
Sistemska datoteka ("System file") je prostor na disku koji se koristi za pohranjivanje informacija koje nisu
audio datoteke, primjerice, podatke o brojevima zapisa.
Kad bismo zamislili da je minidisk knjiga, sistemska datoteka bila bi ekvivalent sadržaju. Rekorder obnavlja
sistemsku datoteku čim detektira funkciju poput snimanja, dodavanja ili brisanja oznaka zapisa ili premještanja
zapisa. (Tijekom upisivanja sistemske datoteke na pokazivaču se pojavi poruka "SYSTEM FILE WRITING".)
Dok rekorder upisuje informacije o disku, nemojte pomicati uređaj ili odspajati izvor napajanja jer to može
prouzročiti nepravilan upis ili gubitak informacija o disku.
Lista vremena snimanja za svaki disk
Kad koristite disk u Hi-MD modu
Vrijeme snimanja1)
Kod snimanja na rekorderu
Način
snimanja na
rekorderu
Codec/
Bit rate
1 GB Hi-MD
disk
80-minutni
standardni
disk
74-minutni
standardni
disk
60-minutni
standardni
disk
PCM
Linear PCM/
1.4Mbps
1 sat i 34
minute
28 minuta
26 minuta
21 minuta
Hi-SP
ATRAC3plus/
256kbps
7 sati i 55
minuta
2 sata i 20
minuta
2 sata i 10
minuta
1 sat i 40
minuta
Hi-LP
ATRAC3plus/
64kbps
34 sata
10 sati i 10
minuta
9 sati i 20
minuta
7 sati i 40
minuta
Vrijeme snimanja1)2)
Kod prijenosa s računala
1)
2)
Codec/Bit rate
1 GB Hi-MD
disk
80-minutni
standardni
disk
74-minutni
standardni
disk
60-minutni
standardni
disk
Linear PCM/1.4 Mbps
1 sat i 34
minute
28 minuta
26 minuta
21 minuta
ATRAC3plus/256kbps
7 sati i 55
minuta
2 sata i 20
minuta
2 sata i 10
minuta
1 sat i 40
minuta
ATRAC3plus/64kbps
34 sata
10 sati i 10
minuta
9 sati i 20
minuta
7 sati i 40
minuta
ATRAC3plus/48kbps
45 sati
13 sati i 30
minuta
12 sati i 30
minuta
10 sati
ATRAC3/132kbps
16 sati i 30
minuta
4 sata i 50
minuta
4 sata i 30
minuta
3 sata i 40
minuta
ATRAC3/105kbps
20 sati i 40
minuta
6 sati i 10
minuta
5 sati i 40
minuta
4 sata i 40
minuta
ATRAC3/66kbps
32 sata i 40
minuta
9 sati i 50
minuta
9 sati
7 sati i 20
minuta
MP3/128kbps
17 sati
5 sati
4 sata i 30
minuta
3 sata i 30
minuta
Približno vrijeme.
Kod prijenosa 4-minutnih zapisa.
82
Kad koristite disk u MD modu
Ovim rekorderom se ne može snimati u MD modu.
Vrijeme snimanja1)2)
Kod prijenosa s računala
Codec/Bit rate
1)
2)
80-minutni
standardni disk
74-minutni
standardni disk
60-minutni
standardni disk
ATRAC(stereo)/292kbps
80 minuta
74 minute
60 minuta
ATRAC3/132, 105kbps
2 sata i 40 minuta
2 sata i 28 minuta
2 sata
ATRAC3/66kbps
5 sati i 20 minuta
4 sata i 56 minuta
4 sata
Približno vrijeme.
Kod prijenosa 4-minutnih zapisa.
O audio formatima za snimanje
Audio formati u kojima se može snimati na ovom rekorderu variraju, ovisno o vrsti diska i načinu snimanja.
Pogledajte sljedeću tablicu.
Vrsta diska
1 GB Hi-MD
disk
60/74/80minutni
standardni
disk
1)
2)
Način
snimanja
Format
Komponenta koja se koristi za reprodukciju
Snimanje na
rekorderu
Hi-MD
I
Prijenos s
računala
Hi-MD
I
Snimanje na
rekorderu
Hi-MD
I
Prijenos s
računala
Hi-MD
I
Komponenta
koja podržava
Hi-MD1)
Komponenta
koja podržava
MDLP2)
MDLP
I
I
MD
I
I
Audio komponente s oznakama
ili
Audio komponente samo s oznakama
MD
komponenta
I
.
i
.
83
Napomena o digitalnom snimanju
Rekorder koristi "Serial Copy Management" sustav koji dopušta samo jednu digitalnu kopiju s izvornog
softvera. Moguće je izrađivati kopije samo s minidiskova snimljenih na rekorderu uporabom analognih
(linijskih izlaznih) priključaka.
Mikrofon, analogni gramofon, tuner, itd.
(s analognim izlaznim priključcima)
Izvorni softver kao što je CD ili MD.
Analogno snimanje
Digitalno snimanje
Kopija MD diska
Kopija MD
diska
Snimka
nije
digitalna
Digitalno snimanje
MD za
snimanje
MD za
snimanje
Snimka
nije
digitalna
MD za
snimanje
Ograničenja editiranja zapisa prenesenih s računala
Ovaj uređaj je izrađen tako da funkcije editiranja (tj. dodavanje oznaka zapisa i brisanje oznaka zapisa)
nisu primjenjive na zapise koji su preneseni s računala. Tako se sprečava gubitak autorizacije
prijavljivanja za prenesene zapise. Kako bi editirali ove zapise, morate ih najprije prenijeti na računalo i
zatim ih editirati na računalu.
O DSP TYPE-S za ATRAC/ATRAC3
Ovaj rekorder podržava DSP TYPE-S, specifikaciju za Sonyjeve minidisk uređaje visoke razine
opremljene s digitalnim procesorom signala (DSP). Ova specifikacija omogućuje rekorderu stvaranje
visokokvalitetnog zvuka iz zapisa snimljenih u MDLP načinu. Budući da zadržava DSP TYPE-R
podršku, rekorder daje vrhunske rezultate tijekom snimanja ili reprodukcije u SP (normalnom stereo)
načinu.
Sprečavanje preskakanja zvuka (G-PROTECTION)
Funkcija G-PROTECTION je razvijena kako bi se omogućila veća otpornost na udarce od one kod
postojećih uređaja.
84
Razlika između digitalnog (optičkog) i analognog (linijskog) ulaza
Ulazni priključak ovog rekordera radi kao digitalni i kao analogni ulazni priključak. Spojite
rekorder na CD uređaj ili kasetofon putem digitalnog (optičkog) ulaza ili analognog (linijskog)
ulaza. Za snimanje pogledajte "Snimanje na disk" (str. 21) kako biste snimali uporabom digitalnog
(optičkog) ulaza, i "Snimanje s TV ili radio prijemnika (analogno snimanje)" (str. 34) kako biste
snimali uporabom analognog (linijskog) ulaza.
1)
Razlika
Digitalni (optički) ulaz
Spojivi izvor
Oprema s digitalnim (optičkim) izlaznim Oprema s analognim (linijskim) izlaznim
priključkom (CD uređaj, DVD uređaj, itd.) priključkom (kasetofon, radio,
gramofon, itd.)
Analogni (linijski) ulaz
Upotrebljivi
kabel
Optički kabel (s optičkim ili optičkimmini priključkom) (str. 21)
Linijski kabel (s 2 phono priključka ili
stereo-mini priključkom) (str. 34)
Signal s
izvora
Digitalni
Analogni
Čak i kad je priključen digitalni izvor
(primjerice CD uređaj), signal koji se šalje
rekorderu je analogni.
Oznake
zapisa1)
Unosi se označavaju (kopiraju) automatski Unose se automatski
• u istom položaju kao izvor (kad je izvor • nakon više od 2 sekunde bez zvuka
zvuka CD ili MD).
(str. 81) ili tihih segmenata.
• nakon više od 2 sekunde ili kad nema
• kad je rekorder u stanju pauze tijekom
zvuka (str. 81) ili segmenta niske razine
snimanja.
(kad izvor zvuka nije CD ili MD).
• kad je rekorder u stanju pauze (3
sekunde bez zvuka tijekom
sinkroniziranog snimanja)
Razina
snimljenog
zvuka
Ista kao kod izvora.
Moguće ju je također podesiti ručno
(Digitalno podešavanje razine snimanja)
("Ručno podešavanje razine zvuka",
str. 35).
Podešava se automatski. Moguće ju je
također podesiti ručno ("Ručno
podešavanje razine zvuka", str. 35).
Možete izbrisati nepotrebne oznake nakon snimanja. ("Kombiniranje zapisa (Combine)", str. 54).
Napomena
Oznake zapisa mogu se kopirati nepravilno u sljedećim slučajevima:
• kad snimate s nekih CD uređaja ili uređaja s više diskova uporabom digitalnog (optičkog) ulaza.
• kad je u tijeku reprodukcija u slučajnom slijedu ili programirana reprodukcija izvora prilikom snimanja
uporabom digitalnog (optičkog) ulaza. U tom slučaju, aktivirajte normalnu reprodukciju izvora.
• kod snimanja programa s digitalnim emitiranjem zvuka (npr. digitalni TV) putem digitalnog (optičkog) ulaza.
85
Uporaba softvera SonicStage/
MD Simple Burner
Mogućnosti SonicStagea
Pomoću ovog softvera možete snimati audio podatke na Vaše računalo s izvora kao što su audio
CD-i i Internet i zatim kopirati audio podatke s računala na MD.
MD Walkman
Audio CD
Snimanje
Internet
Kopiranje
Glazbene datoteke
u MP3, WAV i
WMA* formatima
* WMA datoteke zaštićene autorskim pravima ne mogu se kopirati.
Mogućnosti MD Simple Burnera
MD Simple Burner omogućuje snimanje glazbenih zapisa s audio CD-a u CD driveu Vašeg
računala na MD Walkman bez potrebe za snimanjem zapisa na računalo.
MD Walkman
Audio CD
86
Osnovni tijek postupka pri uporabi MD Walkmana
SonicStage
MD Simple Burner
Korištenje odgovarajuće konfiguracije (str. 88)
Instaliranje softvera na računalo (str. 89)
Pohrana audio podataka
na računalo (str. 91)
Spajanje MD Walkmana na
računalo (pogledajte
"Uporaba rekordera", str.
61)
Spajanje MD Walkmana na
računalo (pogledajte "Uporaba
rekordera", str. 61)
Snimanje glazbenih zapisa
s audio CD-a u CD driveu
računala (str. 104)
Prijenos audio podataka s
računala na MD (str. 93)
Reprodukcija MD-a
87
Instaliranje
Korištenje odgovarajuće konfiguracije
Potrebne značajke sustava
Za uporabu softvera SonicStage Ver. 3.0/MD Simple Burner Ver. 2.0 za MD Walkman potreban
je sljedeći hardver i softver.
Računalo
IBM PC/AT ili kompatibilno
• Procesor: Pentium III 450 MHz ili jači
• Slobodan prostor na disku: 200 MB ili više (preporuča se 1,5 GB ili više)
(Slobodan prostor na disku varira, ovisno o verziji Windowsa i broju glazbenih
datoteka.)
• RAM: 128 MB ili više)
Ostale značajke
• CD-ROM drive (koji omogućuje digitalnu reprodukciju s WDM) (CD-R/RW
drive je nužan za snimanje na CD)
• Zvučna kartica
• USB priključak
Operativni
sustav
Tvornički instaliran:
Windows XP Media Center Edition 2005/ Windows XP Media Center Edition
2004/Windows XP Media Center Edition/Windows XP Professional/Windows
XP Home Edition/Windows 2000 Professional /Windows Millenium Edition/
Windows 98 Second Edition
Značajke
monitora
High Color (16-bitni) ili veća, 800 x 600 točaka ili više (preporuča se 1024 x 768
točaka ili više)
Ostalo
• Pristup Internetu: za online registraciju, EMD i CDDB usluge
• Instaliran Windows Media Player (verzija 7.0 ili viša) za reprodukciju WMA
datoteka.
Ovaj softver nije moguće koristiti u sljedećim konfiguracijama:
• U sustavima koji nisu navedeni u tablici
• Ručno sastavljene računalne konfiguracije ili operativni sustavi
• Svaka nadogradnja izvornog tvornički instaliranog sustava
• Multi-boot
• Multi-monitor
• Macintosh
Napomene
• Ne jamčimo besprijekoran rad na svim računalima koji ne zadovoljavaju navedene uvjete.
• NTFS format sustava Windows XP/Windows 2000 Professional može se koristiti samo uz standardna
(tvornička) podešenja.
• Za korisnike sustava Windows 2000 Professional: prije uporabe softvera instalirajte Service Pack 3 ili noviju
verziju.
• Nije zajamčen rad bez problema u slučaju aktivacije funkcije suspend, sleep ili hibernation na svim računalima.
88
Instaliranje softvera na Vaše računalo
Prije instalacije softvera
• Zatvorite antivirusni program, jer takvi programi obično troše veliku količinu memorije.
• Kad koristite MD Walkman, instalirajte softver s isporučenog CD-ROM-a.
 Ako je na računalo već instaliran OpenMG Jukebox, SonicStage ili NetMD Simple Burner,
on se zamjenjuje novom verzijom programa. Nova verzija zadržava funkcije starog
programa, ali ima i neke nove.
 Ako je na računalo već instaliran SonicStage Premium ili SonicStage SimpleBurner, on
ostaje u računalu uz novu verziju programa.
 Nakon instalacije softvera SonicStage još uvijek ćete moći koristiti glazbene podatke
registrirane za staru verziju programa. Iz sigurnosnih razloga, savjetujemo da načinite kopiju
glazbenih podataka. Detalje o tome potražite u poglavlju [Backing Up My Library u Help
datotekama programa SonicStage.
Način organizacije glazbenih datoteka se djelomično razlikuje od konvencionalnih metoda.
Detalje potražite u poglavlju [For Users of Earlier Versions of SonicStage] u Help
datotekama programa SonicStage.
• Ukoliko je MD Walkman spojen na računalo pomoću USB kabela, prije instaliranja softvera
odspojite USB kabel.
1 Uključite računalo i pokrenite Windows operativni sustav.
2 Uložite instalacijski CD-ROM u CD drive računala.
Automatski se pokrene setup program i pojavi se instalacijski prozor.
3 Kad se pojavi prozor [Region Selection], odaberite područje korištenja softvera
SonicStage i kliknite [Next].
nastavlja se
89
4 Kliknite [Install SonicStage and MD Simple Burner] i slijedite upute na zaslonu.
Kliknite [Install SonicStage and MD Simple Burner]
Pažljivo pročitajte upute.
Ovisno o području, tipke osim [Install SonicStage and MD Simple Burner] mogu se
razlikovati od ovih na gornjoj ilustraciji.
Instalacija može trajati 20 do 30 minuta, ovisno o konfiguraciji.
Restartajte računalo tek nakon završetka instalacije.
Je li instalacija protekla uspješno?
Ako se tijekom instalacije pojavio kakav problem, pogledajte "U slučaju problema" (str. 110).
90
Uporaba softvera SonicStage
Pohrana audio podataka na računalo
U ovom poglavlju objašnjava se kako snimati i pohraniti audio podatke s audio CD-a u My
Library programa SonicStage na tvrdi disk računala. Također možete albumima pridijeliti i cover.
Pomoću ovog softvera možete snimati audio podatke na računalo s izvora kao što je Internet.
Detalje potražite u datoteci Help programa SonicStage.
Napomene
• S programom MD Simple Burner možete koristiti samo CD-ove s oznakom
• Pravilan rad s CD-ovima koji imaju sustav zaštite od kopiranja nije zajamčen.
.
Tipke za
kontrolu
reprodukcije
[V Music Source]
(indikator izvora)
Cover diska
[CD Info]
[Settings]
1 Pokrenite SonicStage.
Kliknite [Start] – [All Programs]* – [SonicStage] – [SonicStage].
* Koristite li sustav Windows 2000 Professional/Windows Millenium Edition/Windows 98 Second
Edition, kliknite [Programs].
Pokrene se SonicStage i pojavi se glavni prozor.
z
Program možete pokrenuti i tako da kliknete ikonu
[SonicStage] na desktopu.
2 Uložite audio CD koji želite snimiti u CD-ROM drive Vašeg računala.
nastavlja se
91
3 Položite kursor na [V Music Source] u gornjem dijelu prozora i kliknite na
[Import a CD].
Prozor se mijenja u "Music Source" (CD s kojeg kopirate) i pojavi se sadržaj audio CD-a.
4 Ako je potrebno, kliknite
za isključenje oznake zapisa koje ne želite snimiti.
Ako ste slučajno kliknuli kvadratić za isključenje oznake, kliknite ga ponovo za označavanje.
Za označavanje svih kvadratića kliknite .
Za isključenje svih oznaka kliknite .
5 Ako je potrebno, promijenite format i brzinu bita za snimanje na audio CD.
Kad kliknete [Settings] na desnoj strani zaslona, pojavi se prozor "CD Importing Format" s
porukom da je potrebno odabrati format i brzinu bita za snimanje na audio CD.
6 Kliknite
.
Počinje snimanje zapisa odabranih u koraku 4.
Za zaustavljanje snimanja
Kliknite
.
Za kopiranje covera s importiranih albuma
Pronađite željenu slikovnu datoteku (jpg, gif, bmp) pomoću Windows Explorera i povucite je u
kvadratić covera u traci s tipkama za kontrolu reprodukcije.
z
Ako se informacije o CD-u poput naziva albuma, imena izvođača i naziva zapisa ne mogu učitati automatski,
kliknite [CD Info] na desnoj strani zaslona. U tom slučaju računalo mora biti spojeno na Internet.
92
Prijenos audio podataka s računala na MD Walkman
Audio podaci pohranjeni unutar My Library programa SonicStage mogu se kopirati na MD
Walkman neograničeni broj puta.
[Transfer V]
Lista My
Library
[Settings]
1 Stavite disk u MD Walkman i spojite MD Walkman na računalo.
Za povezivanje koristite isporučeni namjenski USB kabel.
Detalje o povezivanju potražite u dijelu "Uporaba rekordera" na str. 61.
Nemojte odspajati izvor napajanja ili USB kabel prije dovršenja prijenosa.
2 Položite kursor na [V Transfer] u gornjem desnom dijelu zaslona i kliknite [Hi-MD]
ili [Net MD].
Pojavi se prozor Transfer (Hi-MD ili Net MD).
3 U popisu My Library s lijeve strane zaslona kliknite zapise koje želite kopirati.
Želite li kopirati više od jednog zapisa, zadržite pritisnutom tipku [Ctrl] dok birate zapise.
Za kopiranje svih zapisa s albuma kliknite album.
nastavlja se
93
4 Ako je potrebno, promijenite način prijenosa.
Prema osnovnom podešenju, zapisi u OpenMG (PCM/ATRAC3/ATRAC3plus) formatu će se
prenositi u istom formatu i bit rateu (normalni prijenos).
Ako uređaj priključen na računalo ne podržava navedeni format, format i bit rate će se
konvertirati prema zahtjevima uređaja. U nekim slučajevima, ovaj postupak može trajati duže
vrijeme.
Želite li promijeniti format i bit rate, kliknite na [Transfer Mode] u središtu zaslona za prikaz
dijaloškog okvira "Transfer Mode Settings".
5 Kliknite
.
Počinje prijenos zapisa odabranih u koraku 3.
Za zaustavljanje kopiranja
Kliknite
.
Za reprodukciju diska na Net MD uređaju koji ne podržava Hi-MD
Ako želite reproducirati prenesene zapise na Net MD Walkmanu koji ne podržava Hi-MD,
odaberite [Net MD] mod (radni mod) na desnoj strani izbornika nakon koraka 2. Taj radni mod
možete odabrati samo kad koristite standardni 60/74/80-minutni disk u Hi-MD modu za snimanje.
Napomene
• Kopiranje će se prekinuti i pojavit će se poruka pogreške u sljedećim slučajevima:
 Ako na disku nema dovoljno slobodnog prostora.
 Ako zapis podliježe ograničenjima reprodukcije.
• Tijekom kopiranja, funkcije suspend, sleep ili hibernation neće raditi.
• Ovisno o vrsti teksta i broju znakova, tekst koji je unesen softverom SonicStage možda se neće vidjeti na
pokazivaču spojenog MD Walkmana. Razlog tome su ograničenja spojenog MD Walkmana.
z
Koristite li Hi-MD Walkman s fotoaparatom u Hi-MD modu, kad god odaberete album s cover slikom, ona se
kopira na Hi-MD Walkman zajedno s albumom. Cover se ne kopira ako snimate pojedinačne zapise.
94
Prijenos podataka s MD Walkmana na računalo
[Transfer V]
Lista My Library
Lista zapisa na
MD disku
Prijenos podataka s MD Walkmana na računalo
Audio podaci preneseni s računala i pohranjeni na MD mogu se vratiti u popis My Library na
računalu.
1 Stavite disk u MD Walkman i spojite MD Walkman na računalo.
Za povezivanje koristite isporučeni namjenski USB kabel.
Detalje o povezivanju potražite u dijelu "Uporaba rekordera" na str. 61.
Nemojte odspajati izvor napajanja ili USB kabel prije dovršenja prijenosa.
2 Položite kursor na [V Transfer] u gornjem desnom dijelu zaslona i kliknite [Hi-MD]
ili [Net MD].
Pojavi se prozor Transfer (Hi-MD ili Net MD).
3 U popisu [Hi-MD] ili [Net MD] s desne strane zaslona kliknite zapise koje želite
prenijeti na računalo.
nastavlja se
95
4 Kliknite na
u sredini zaslona.
Počinje prijenos zapisa odabranih u koraku 3.
Za zaustavljanje kopiranja
Kliknite
.
Za importiranje cover slike uz uporabu Hi-MD Walkmana s fotoaparatom u
mapu My Library
Koristite li Hi-MD Walkman s fotoaparatom u Hi-MD modu, možete izmijeniti cover sliku za bilo koju grupu
prenesenu u mapu My Library ili je pridijeliti drugoj grupi. To se može učiniti na sljedeća dva načina.
• Stavite disk s obnovljenom cover slikom i zatim pritisnite tipku [
Auto Import] na donjoj desnoj strani
zaslona.
Cover slika u mapi My Library se automatski obnavlja.
• Odaberite grupu kojoj želite pridijeliti cover sliku tako da kliknete na desnu (Hi-MD) stranu zaslona, desnom
tipkom miša iz padajućeg izbornika odaberite [Import Cover Art] te zatim odaberite album kojem želite
pridijeliti cover sliku iz dijaloškog okvira "Select an Album".
Napomena
Zapisi preneseni na MD Walkman s drugog računala ne mogu se vratiti u My Library na računalu.
Importiranje zapisa snimljenih na Hi-MD Walkman* u Vaše računalo
Zapise snimljene na Hi-MD Walkmanu* je moguće importirati u My Library direktorij SonicStage
softvera na računalu samo jednom.
* Samo za zapise snimljene u Hi-MD modu.
1 Uložite disk za snimanje u Hi-MD Walkman i priključite uređaj na računalo.
U listi odredišta na gornjoj desnoj strani izbornika je prikazana oznaka "Hi-MD".
2 Položite kursor na [V Transfer] u gornjem desnom dijelu zaslona i kliknite [Hi-MD].
Pojavi se prozor Transfer (Hi-MD ili Net MD).
3 Kliknite na zapise koje želite prenijeti u Hi-MD listi na desnoj strani izbornika.
Za prijenos više od jednog zapisa, zadržite tipku [Ctrl] dok birate zapise. Za prijenos svih
zapisa grupe, kliknite na grupu.
96
4 Kliknite na
u sredini zaslona.
Pojavi se dijaloški okvir "Import".
5 Kliknite na [Yes].
Počinje importiranje zapisa odabranih u koraku 3.
Za zaustavljanje kopiranja
Kliknite
.
z
Ako Hi-MD sadrži analogne zapise, pojavi se dijaloški okvir s pitanjem želite li ih pohraniti u WAV formatu.
Za pohranjivanje u WAV formatu, označite kvadratić pokraj "Save in WAV format when importing", kliknite
tipku Browse, odaberite destinacijsku mapu ako je potrebno i kliknite [OK].
Napomene
• Nije moguće na računalo importirati zapise koji su snimljeni u Net MD modu, ili zapise koji su snimljeni na
uređaju koji ne podržava Hi-MD mod.
• Prije importiranja u računalo zapisa snimljenih na Hi-MD Walkmanu, kliknite na [Settings] u sredini zaslona
za prikaz dijaloškog okvira "Transfer Mode Settings" i zatim potvrdite status kvadratića [Import Settings]
(koji je već označen) u [Advanced...]. Zatim postupite na sljedeći način:
 Za importiranje zapisa u My Library dok ih brišete na Hi-MD Walkmanu, isključite oznaku u kvadratiću.
 Za importiranje zapisa u My Library dok ostavljate njihovu kopiju u Hi-MD Walkmanu, označite
kvadratić. Zapisi koji su ostali u Hi-MD Walkmanu tretiraju se isto kao i zapisi automatski preneseni iz
računala. Iz tog razloga oni se ne mogu dijeliti ili kombinirati na Hi-MD Walkmanu.
• Kad na računalo prenosite zapise snimljene u linear PCM modu na Hi-MD Walkmanu kako bi ih editirali
(dijelili ili kombinirali) u mapi My Library, editiranje može potrajati duže vrijeme, ovisno o duljini zapisa i
konfiguraciji računala. Uzrok tome su ograničenja minidisk sustava. Ukoliko želite editirati dulje zapise
snimljene u linearnom PCM-u, savjetujemo da ih prvo editirate na Hi-MD Walkmanu i zatim prenesete na
računalo.
97
Snimanje audio podataka na CD-R/CD-RW disk
Zapise iz mape My Library softvera SonicStage možete snimiti na CD-R/CD-RW disk. Analogni
zapisi snimljeni na Hi-MD uređaj i importirani u mapu My Library mogu se kopirati na CD-R/CDRW. Broj kopija ovisi o ograničenjima sustava za zaštitu autorskih prava.
[Transfer V]
Statusni prozor
Lista My Library
Privremeni popis
zapisa za
snimanje na CDR/CD-RW disk
1 Položite kursor na [V Transfer] u gornjem desnom dijelu zaslona i zatim odaberite
tip diska za snimanje.
Za snimanje audio CD-a, odaberite [Create an Audio CD]. Za snimanje ATRAC CD-a,
odaberite [Create an ATRAC CD]. Za snimanje MP3 CD-a odaberite [Create an MP3 CD].
ATRAC diskovi se mogu reproducirati samo na uređajima koji podržavaju ATRAC format.
MP3 diskovi se mogu reproducirati samo na uređajima koji podržavaju MP3 format.
2 Stavite prazan CD-R/CD-RW disk u drive računala.
Koristite CD-R/CD-RW kapaciteta 650MB ili 700MB jer se u suprotnom podaci neće kopirati
kako treba.
3 Odaberite albume ili zapise koje želite kopirati na CD-R/CD-RW tako da kliknete na
njih u listi s lijeve strane zaslona.
Dvostrukim klikom na album možete pregledati sve zapise na albumu te odabrati samo
željene.
98
4 Kliknite na
u sredini zaslona.
Odabrani albumi ili zapisi se pojave na desnoj strani zaslona (CD-R/CD-RW), na privremenoj
listi za snimanje.
5 Kliknite na
na desnoj strani zaslona.
Pojavi se dijaloški okvir "Writing Settings" u kojem možete podesiti opcije za snimanje.
6 Kliknite [OK].
Počinje snimanje na disk.
Na kraju se pojavi poruka o uspješno završenom snimanju.
7 Kliknite [OK]
Disk se automatski izbacuje i na zaslon se vraća prozor Transfer (za snimanje CD-a).
Za prekid snimanja
1 Kliknite
unutar statusnog prozora dok se zapisi snimaju na disk.
Snimanje je prekinuto i pojavi se poruka.
2 Kliknite [OK].
Disk se automatski izbacuje i na zaslon se vraća prozor Transfer (za snimanje CD-a).
Napomene
• Na MP3 CD se mogu snimati samo zapisi u MP3 formatu.
• Zapisi koji su digitalno snimljeni na Hi-MD uređaj i zatim importirani u SonicStage ne mogu se snimiti na
audio CD. Ipak, analogni zapisi snimljeni na Hi-MD uređaju mogu se snimiti na CD.
99
Uporaba SonicStage Help datoteka
SonicStage Help pruža dodatne detalje o uporabi tog programa. Omogućuje jednostavno traženje
informacija s popisa funkcija, poput "Importing Tracks" (importiranje zapisa) ili "Transferring
Tracks" (prijenos audio podataka), opsežnog popisa ključnih riječi ili unos riječi pomoću kojih se
može naći odgovarajuće objašnjenje.
Otvaranje SonicStage Help datoteka
Kliknite [Help] – [SonicStage Help] tijekom uporabe SonicStage softvera.
[SonicStage Help]
z
SonicStage Help datoteke je možete otvoriti i na sljedeći način:
[Start] – [All Programs]* – [SonicStage] – [SonicStage Help]
* Koristite li sustav Windows 2000 Professional/Windows Millenium Edition/Windows 98 Second Edition,
kliknite [Programs].
Napomene
• U Help datotekama se pojam "Device/Media" odnosi na vanjske uređaje, poput MD Walkmana, Network
Walkmana i CD Walkmana.
• Kod uporabe EMD usluga, slijedite upute svog Internet providera u vezi s preporučenim sustavom.
100
O SonicStage Help datotekama
Lijevi okvir
Desni okvir
1 Dva puta kliknite na [Overview] u lijevom okviru.
2 Kliknite na [About This Help File].
U desnom okviru će se pojaviti objašnjenje.
3 Pročitajte tekst.
Pomaknite prikaz ako je potrebno.
Kliknite na podcrtane riječi za prelazak na njihova objašnjenja.
Traženje riječi unutar objašnjenja
[Search]
(pretraživanje)
Polje za unos ključne
riječi za traženje
Prikaz objašnjenja
Popis tema
Popis riječi prema
kojima ste tražili
[Display]
1 Kliknite [Search] za otvaranje prozora "Search".
2 Unesite riječi.
3 Kliknite [List Topics].
Pojavi se popis riječi prema kojima ste tražili.
4 Kliknite za odabir željene teme.
5 Kliknite [Display].
Pojavi se objašnjenje zadanog pojma.
101
Rad sa SonicStage Help datotekama
Kliknite [Contents] u lijevoj strani prozora Help za pregled tema vezanih uz željenu funkciju.
Kliknite željenu temu za podrobnije informacije.
Kopiranje audio podataka na računalo
Za
SonicStage Help
Kopiranje audio datoteka s Interneta
[Importing Tracks] – [Purchasing Tracks from a Music
Service Site]
Kopiranje audio datoteka na računalo
pomoću programa SonicStage
[Importing Tracks] – [Importing Music Files]
Reprodukcija audio datoteka na računalu
Za
SonicStage Help
Reprodukciju audio datoteka s CD
drivea ili popisa My Library
[Music Playback] – [Playing Back an Audio CD] ili
[Playing Back a Track in My Library]
Reprodukciju audio datoteka na MD
Walkmanu spojenom na računalo
[Music Playback] – [Playing Back a Track on a
Device/Media]
Organizacija i editiranje pohranjenih zapisa
Za
SonicStage Help
Promjenu informacija u vezi s
kopiranjem informacija o CD-u
[Changing SonicStage Settings] – [Changing Settings
for the CD Drive]
Editiranje albuma
Brisanje zapisa
[Managing Tracks and Albums] – [Creating/Editing
Albums]
Izravnu promjenu odredišta za
pohranjivanje zapisa
[Changing SonicStage Settings] – [Changing the
Location for Saving Recorded Files]
102
Izrada kopije audio datoteka
Savjetujemo da načinite rezervnu kopiju glazbenih datoteka, za slučaj "pada" sustava ili zamjene
računala.
Za
SonicStage Help
Pohranjivanje podataka u My Library
[Backing Up My Library] – [Backing Up Data to a
Disk]
Traženje informacija o pohranjivanju
pomoću programa SonicStage
[Backing Up My Library] – [FAQ-About SonicStage
Backup Tool]
U slučaju problema
Za
SonicStage Help
Traženje informacija o rješavanju
problema
[Additional Information] – [Troubleshooting]
Ako želite saznati više
Za
SonicStage Help
Traženje nepoznatih riječi
[Additional Information] – [Glossary]
Traženje tipa audio datoteka koje
podržava SonicStage
[Overview] – [Content Handled Within SonicStage]
Traženje funkcija koje podržava
SonicStage
[Overview] – [Features]
Provjeru promjena u odnosu na stariju [For Users of Earlier Versions of SonicStage] –
verziju
[Differences from Earlier Versions]
103
Uporaba softvera MD Simple Burner
Prije uporabe MD Simple Burnera
MD Simple Burner omogućuje snimanje glazbenih zapisa s audio CD-a u CD driveu računala na
MD Walkman.
Moguća su dva načina snimanja audio CD-a.
• Jednostavni mod (str. 105)
Možete koristiti funkcije MD Walkmana za snimanje cijelog CD-a ili samo prvog zapisa bez
otvaranja MD Simple Burnera.
• Standardni mod (str. 106)
Možete otvoriti MD Simple Burner kako biste snimali pomoću računala. Tako možete snimati
cijeli CD ili odabrane zapise.
Napomene
• Nije moguće snimanje u jednostavnom modu dok je MD Simple Burner u standardnom modu ili dok je
uključen OpenMG softver (SonicStage, OpenMG Jukebox, itd.).
.
• S programom MD Simple Burner možete koristiti samo CD-ove s oznakom
• Pravilan rad s CD-ovima koji imaju sustav zaštite od kopiranja nije zajamčen.
104
Snimanje uporabom funkcija MD Walkmana
(jednostavni mod)
1 Uložite disk u MD Walkman i zatim spojite MD walkman na računalo.
Detalje o povezivanju potražite u poglavlju "Uporaba rekordera" na str. 63. Nemojte odspajati
izvor napajanja ili namjenski USB kabel prije dovršetka prijenosa.
2 Uložite audio CD koji želite snimati u CD drive računala.
Pri prvoj uporabi CDDB-a se pojavi izbornik za registraciju CDDB-a. Za uporabu CDDB-a je
potrebno spojiti računalo na Internet.
3 Pritisnite i zadržite REC (+N)/T MARK i pritisnite jog kotačić (N/ENT) na MD
Walkmanu.
Počinje snimanje.
Svi zapisi na CD-u se snimaju kao nova grupa.
Za zaustavljanje snimanja
Kliknite na
u izborniku.
Kad se snima prvi zapis, možete koristiti tipku x (stop) za zaustavljanje MD Walkmana.
Podešavanje načina snimanja
Prije početka snimanja, desnom tipkom miša kliknite na ikonu
programskom traku, zatim odaberite način snimanja.
• [Net MD]: [LP2] ili [LP4]
• [Hi-MD]: [PCM], [Hi-SP], [Hi-LP] ili [48kbps]
MD Simple Burner u
Snimanje samo prvog zapisa
Prije početka snimanja, desnom tipkom miša kliknite na ikonu
MD Simple Burner u
programskom traku, zatim odaberite [Record settings] – [Record 1st Track Only].
Podešavanje kad CDDB ima više od jedne informacije
Desnom tipkom miša kliknite na ikonu
MD Simple Burner u programskom traku, zatim
odaberite podešenje klikom na [CDDB(r)] – [Multiple Matches].
 [User Selection]: Prikazan je izbornik
 [No Resolve]: Nije učitana nikakva informacija o CD-u
 [First Choice]: Učitana je prva informacija
105
Snimanje pomoću računala (Standardni mod)
Za pokretanje programa MD Simple Burner kliknite [Start] – [All Programs]* – [MD Simple
Burner] – [MD Simple Burner].
* Koristite li sustav Windows 2000 Professional/Windows Millenium Edition/Windows 98 Second Edition,
kliknite [Programs].
z
Postoje drugi načini za pokretanje programa MD Simple Burner:
• Dva puta kliknite
MD Simple Burner u programskom traku na desktopu ili kliknite desnu tipku miša za
odabir [Show Standard Mode].
• Dva puta kliknite
MD Simple Burner ikonu na desktopu.
Prozor za snimanje svih zapisa na CD
[REC/STOP]
Za snimanje svih zapisa na CD kao nove
grupe, kliknite ovdje.
Za zaustavljanje snimanja kliknite [STOP].
CD ikona
Ukupno trajanje
odabranih zapisa na CD-u
Naziv albuma (CD)
Ime izvođača (CD)
[Open]
Za otvaranje liste zapisa
kao što je prikazano na
str. 107 kliknite ovdje.
106
MD ikona
Naziv diska (MD)
Preostalo vrijeme
snimanja na uloženi
MD disk
Padajući izbornik načina snimanja
Net MD: LP2/LP4
Hi-MD: PCM/Hi-SP/Hi-LP/48kbps
Prozor za snimanje odabranih zapisa s audio CD-a
Lista zapisa (CD)
Ime izvođača
Ukupno trajanje
odabranih zapisa na CD-u
Naziv albuma
[CONFIG]
Kliknite ovdje za sljedeće funkcije:
− Odabir CD-ROM drivea
− Provjeru verzije programa MD Simple Burner
− Potvrdu informacija o CD-u registriranih funkcijom CDDB
[REC/STOP]
[Get CD info]
Informacije o audio CD-u
(naziv albuma, zapisa,
itd.) vidljive su na listi
zapisa.
Naziv diska
(MD)
Lista zapisa (MD)
Možete promijeniti naziv
i broj zapisa
[New Group]
(nova grupa)
Padajući izbornik
načina snimanja
[Close]
Kliknite ovdje za zatvaranje
prikaza kao na str. 106.
Upravljanje CD-om
Koristite ove kontrole za potvrdu odabira
zapisa koje snimate s CD-a.
Kliknite ovdje za poništenje odabira svih zapisa.
Kliknite ovdje za odabir svih zapisa.
Kvadratići za označavanje
Označite kvadratić pokraj zapisa kojeg želite snimiti.
[Erase]
(brisanje)
[All Erase]
(brisanje svih zapisa)
Preostalo vrijeme snimanja na uloženi MD disk
107
Ostale informacije
Deinstalacija softvera SonicStage/MD Simple Burner
Za deinstalaciju softvera SonicStage/MD Simple Burner primijenite sljedeći postupak.
1 Kliknite [Start] - [Control Panel]*.
* Koristite li sustav Windows 2000 Professional/Windows Millenium Edition/Windows 98 Second
Edition, kliknite [Settings] - [Control Panel].
2 Dva puta kliknite na [Add/Remove Programs].
3 Kliknite [SonicStage 3.0.xx] ili [MD Simple Burner 2.0.xx] u popisu "Currently
Installed Programs", zatim kliknite na [Change and Remove]*.
Postupite u skladu s prikazanom porukom i restartajte računalo. Kad se računalo restarta,
postupak deinstalacije je dovršen.
* Koristite li sustav Windows 2000 Professional, kliknite [Change/Remove] ili [Add/Remove] ako
koristite sustav Windows Millenium Edition/Windows 98 Second Edition.
Napomena
Kad instalirate SonicStage Ver.3.0/MD Simple Burner Ver.2.0, također se instalira i OpenMG Secure Module
4.1. Nemojte deinstalirati OpenMG Secure Module 4.1 jer je možda potreban za rad nekog drugog programa.
108
O zaštiti autorskih prava
OpenMG tehnologija omogućuje uživanje u digitalnoj glazbi, istodobno zadržavajući autorska
prava vlasnika.
Ograničenja audio sadržaja
Visokokvalitetni digitalni audio sadržaj je raspoloživ putem servisa za distribuciju glazbe na
Internetu. Radi zaštite autorskih prava vlasnika od neovlaštene distribucije, neki audio sadržaji se
distribuiraju s određenim ograničenjima snimanja i reprodukcije. Primjerice, vrijeme ili broj
reprodukcija mogu biti ograničeni.
109
U slučaju problema
Ukoliko naiđete na probleme prilikom uporabe softvera SonicStage/MD Simple Burner, postupite
u skladu sa sljedećim koracima.
1 Provjerite stupac s problemima u poglavlju "U slučaju problema".
2 Provjerite simptome u Help datotekama softvera SonicStage, kad ga koristite.
3 Ako ne možete riješiti problem nakon gore navedenih provjera, zabilježite niže navedene
podatke i obratite se najbližem ovlaštenom Sony servisu.
Računalo
• Proizvođač:
• Model:
• Vrsta: desktop računalo / prijenosno računalo
Naziv operativnog sustava:
Kapacitet RAM-a:
Tvrdi disk (koji sadrži SonicStage/MD Simple Burner i audio podatke)
• Kapacitet diska:
• Slobodni prostor na disku:
Verzija softvera
• SonicStage Ver.3.01)
• MD Simple Burner Ver.2.02)
Poruka o pogrešci (ako se pojavi):
Ako je priključen vanjski CD-ROM uređaj
• Proizvođač:
• Model:
• Vrsta: CD-ROM / CD-R/RW / DVD-ROM / drugi (
)
• Način povezivanja s računalom: PC kartica / USB / IEEE1394 / drugi (
)
Ako koristite drugi uređaj s USB povezivanjem
• Naziv uređaja (jednog ili više njih):
1)
2)
Za provjeru verzije programa SonicStage, odaberite [Help] – [About SonicStage] u prozoru SonicStage.
Za provjeru verzije programa MD Simple Burner, odaberite [CONFIG] – [Version] u prozoru MD Simple
Burner.
110
Softver se ne može instalirati na računalo
Problem
Uzrok/rješenje
Instalacija nije uspjela-
Koristite operativni sustav koji ne podržava ovaj softver.
t Potražite detalje na str. 88.
Niste zatvorili sve programe.
t Ako pokrenete instalaciju dok je otvoren neki drugi
program, može doći do greške u radu. To naročito vrijedi
za programe koji zahtijevaju mnogo memorije, primjerice
antivirusni softver.
Na tvrdom disku nema dovoljno prostora.
t Na tvrdom disku računala treba biti 200 MB ili više
slobodnog prostora.
Doima se kao da se instalacija
prekida prije završetka.
Provjerite je li se pojavila poruka o pogrešci ispod
instalacijskog izbornika.
t Pritisnite tipku [Tab] držeći pritisnutom tipku [Alt]. Ako se
pojavila poruka o grešci, pritisnite tipku [Enter]. Instalacija
će se nastaviti. Ako nema poruke, instalacija je još uvijek u
tijeku. Pričekajte da se dovrši.
Indikator tijeka postupka se ne
pomiče. Signalna žaruljica
pristupa se nije uključila
nekoliko minuta.
Instalacija teče normalno.
t Molimo, pričekajte.
Postupak instalacije može trajati 30 minuta ili više, ovisno
o CD driveu ili računalnom sustavu.
111
Uporaba MD Walkmana spojenog na računalo
Problem
Uzrok/rješenje
Računalo ne prepoznaje MD
Walkman.
MD Walkman nije čvrsto spojen na računalo isporučenim
USB kabelom.
t Čvrsto spojite MD Walkman.
t Odspojite i ponovno spojite MD Walkman. Ako računalo i
dalje ne prepoznaje MD Walkman, odspojite kabel,
restartajte računalo te zatim ponovno spojite uređaj.
U MD Walkman nije umetnut disk.
t Provjerite je li disk umetnut u MD Walkman.
Nije instaliran Net MD driver.
t Instalirajte softver SonicStage/MD Simple Burner s
isporučenog CD-ROM-a.
Nije uspjela instalacija softvera.
t Odspojite priključen uređaj i ponovno instalirajte softver s
isporučenog CD-ROM-a.
Isporučeni namjenski USB kabel je odspojen.
t Čvrsto spojite namjenski USB kabel.
Povezivanje je izvedeno preko USB huba.
t Pravilan rad nije zajamčen ako je povezivanje izvedeno
preko USB huba. Spojite MD Walkman izravno na USB
priključak računala.
Iako je MD Walkman spojen
na računalo USB kabelom, na
pokazivaču MD Walkmana se
to ne vidi.
Potrebno je neko vrijeme za prepoznavanje softvera
SonicStage.
t Molimo pričekajte.
Aktivan je neki drugi program.
t Odspojite i ponovno spojite USB kabel. Ako računalo i
dalje ne prepoznaje MD Walkman, odspojite MD
Walkman, restartajte računalo te ponovno spojite USB
kabel.
Iako je računalo prepoznalo
MD Walkman, on ne radi
normalno.
Isporučeni USB kabel je odspojen.
t Čvrsto spojite USB kabel.
Povezivanje je izvedeno preko USB huba.
t Pravilan rad nije zajamčen ako je povezivanje izvedeno
preko USB huba. Spojite MD Walkman izravno na USB
priključak računala.
Download PDF

advertising