Prijenosni audio uređaj s
tvrdim diskom
Network
Walkman
1
Za poetak
11
1
Prebacivanje audio
podataka u ureaj
19
1
Reprodukcija
29
1
Ostale funkcije
51
1
U sluaju problema
65
1
Dodatne informacije
79
Upute za uporabu
NW-HD5
"WALKMAN" je registrirani zaštitni znak tvrtke
Sony Corporation uz stereo uređaje sa slušalicama.
je zaštitni znak tvrtke Sony
Corporation.
© 2005 Sony Corporation
2-629-003-11(1)
Prijenosni audio uređaj s tvrdim diskom
Network Walkman NW-HD5
Upute za uporabu Priprema/Osnovne funkcije
Podaci za korisnika
Oznaka modela i serijski broj su navedeni na donjoj strani uređaja. Zapišite serijski broj na crtu dolje.
Poslužite se tim informacijama kod svakog pozivanja Sony prodavatelja u vezi ovog uređaja.
Model
NW-HD5
Serijski br. __________________
Pogledajte također upute za uporabu u PDF formatu
Ove upute za brzi početak kratko opisuju pripremanje uređaja, prebacivanje audio podataka i osnovne
funkcije reprodukcije uređaja.
Uređaj vam omogućava uporabu različitih modova reprodukcije i postavki. Pogledajte upute za
uporabu u PDF formatu za podrobnosti o funkcijama i uklanjanju smetnji.
Otvaranje uputa u PDF formatu
Upute za uporabu u PDF formatu instalirane su na vaše računalo zajedno
sa SonicStage softverom s isporučenog CD-ROM diska. Za otvaranje
PDF uputa, kliknite dva puta na
"NW-HD5 Manual" na radnoj
površini ili kliknite "Start" – "All programs" – "SonicStage" – "Operating
Instructions".
Potreban vam je Adobe Acrobat Reader 5.0 ili noviji ili Adobe Reader.
Ako ne možete otvoriti upute u PDF formatu, kliknite "Get Adobe
Reader" u prozoru za instaliranje SonicStage softvera i slijedite upute na
zaslonu.
© 2005 Sony Corporation
Uživajte u glazbi uz ovaj uređaj
Uz sebe uvijek možete imati velik broj glazbenih zapisa koje u uređaj prebacite pomoću SonicStage
softvera.
Prijenos audio podataka
u SonicStage
Prebacivanje audio podataka
u uređaj
Reprodukcija
Kao prvo, prenesite audio podatke s CD
diskova ili Interneta.
SonicStage omogućava rukovanje ili editiranje
kopiranih audio podataka.
Možete reproducirati glazbene zapise
odabranih izvođača ili albuma. Također
možete odabrati mod reprodukcije, kao što
su Shuffle (reprodukcija slučajnim
redoslijedom), Repeat (ponavljanje
reprodukcije) i sl.
A sada uživajte u svom uređaju Za početak
početak
1 Provjerite isporučeni pribor
• Slušalice (1)
• Namjenski USB kabel (1)
• Torbica za nošenje (1)
• CD-ROM (1)*
Sadrži:
– SonicStage softver
– Upute za uporabu uređaja u PDF formatu
• Upute za uporabu (ovaj priručnik) (1)
(U uređaj je tvornički ugrađena punjiva
baterija.)
* Nemojte reproducirati ovaj CD-ROM u audio CD
uređaju.
• Mrežni adapter (1)
2 Priprema izvora napajanja
Priključite mrežni adapter u DC IN
priključnicu.
u DC IN priključnicu
u zidnu utičnicu
Prvo spojite mrežni adapter na uređaj i nakon toga
u zidnu utičnicu.
Indikator punjenja na pokazivaču se mijenja i
započinje punjenje baterije.
Punjenje je dovršeno nakon otprilike 3 sata i
prikazuju se natpis "Charged" i indikator
.
AC mrežni adapter
3 Instaliranje SonicStage softvera na vaše računalo
SonicStage obavezno instalirajte s priloženog CD-ROM diska. Ako ste instalirali SonicStage ili
OpenMG Jukebox, postojeći softver će se zamijeniti novom verzijom bez brisanja postojećih funkcija i
audio podataka registriranih u postojećem softveru.
A Zatvorite sve pokrenute programe.
Provjerite sljedeće kako biste utvrdili treba li još štogod poduzeti prije instaliranja SonicStage
softvera kako ne bi došlo do problema s instaliranjem.
• Jeste li se prijavili kao administrator (kod Windows 2000/Windows XP)?
• Jeste li isključili protuvirusni program (Takav program obično zauzima mnogo sistemskih resursa.)?
B Umetnite isporučeni CD-ROM u CD pogon svog računala.
Setup program se automatski pokreće i prikazuje se instalacijski izbornik.
C Kad se prikaže prozor na desnoj strani, kliknite područje (regiju) gdje ćete
upotrebljavati SonicStage softver.
Ako se ne prikaže prozor, prijeđite na korak 4.
D Kliknite "Install SonicStage" i slijedite prikazane upute.
Pažljivo pročitajte upute. Ovisno o području (regiji) u kojem živite, tipka "Install SonicStage"
može se razlikovati od prikaza na slici.
Instaliranje može potrajati 20 do 30 minuta, ovisno
"Install SonicStage"
o konfiguraciji računala. Nakon instaliranja
SonicStage softvera obavezno resetirajte računalo.
Ako se tijekom instaliranja pojave problemi,
pogledajte korake od 1 do 4 u poglavlju "Ako
instaliranje ne uspije" dolje.
SonicStage Install prozor
Ako instaliranje ne uspije
A Provjerite hardverske i softverske zahtjeve za uporabu SonicStage softvera.
Računalo
• IBM PC/AT ili kompatibilno
• Procesor: Pentium III s 450 MHz ili više
• Prostor na tvrdom disku: 200 MB ili više (Preporučuje se 1,5 GB ili više.) (Raspoloživ prostor će ovisiti
o inačici Windows sustava i broju glazbenih datoteka pohranjenih na tvrdi disk.)
• RAM: 128 MB ili više
• Ostalo
− CD pogon (s mogućnošću digitalne reprodukcije pomoću WDM) (CD-R/RW pogon potreban je ako se
želi snimati na CD disk.)
− Zvučna kartica
− USB priključnica
Operativni sustav
Tvornički instaliran: Windows XP Media Center Edition 2005/Windows XP Media Center Edition
2004/Windows XP Media Center Edition/Windows XP Professional/Windows XP Home Edition/Windows
2000 Professional (Service Pack 3 ili noviji)/Windows Millennium Edition/Windows 98 Second Edition
Grafička kartica
High Color (16 bita) ili više, 800 × 600 točaka ili bolja (Preporučuje se 1024 × 768 točaka ili bolja.)
Ostalo
• Pristup Internetu: za Web registraciju, EMD usluge i CDDB
• Instaliran Windows Media Player (inačica 7.0 ili viša) za reprodukciju WMA datoteka
SonicStage ne može raditi u sljedećim uvjetima:
−
−
−
−
−
−
S operativnim sustavima koji nisu gore navedeni
Na ručno sastavljenom računalu ili operativnom sustavu
Na platformi koja je nadogradnja izvornog sustava kojeg je instalirao proizvođač računala
U multi-boot okruženju
U konfiguraciji s više monitora
Na Macintosh računalu
B Provjerite i sljedeće.
c Zatvorite sve Windows aplikacije prije početka instaliranja.
c Provjerite ima li barem 200 MB slobodnog prostora na tvrdom disku računala. Ako nema, obrišite
nepotrebne datoteke iz računala.
c Ako vam se učini da je postupak instaliranja stao prije kraja, provjerite ako se pojavila poruka o grešci
ispod instalacijskog prozora. Pritisnite tipku "Tab" dok držite pritisnutom tipku "Alt". Ako se pojavila
poruka o grešci, slijedite upute na zaslonu. Ako nema poruke, instalacija je još uvijek u tijeku. Pričekajte
još neko vrijeme.
c Ako se indikator tijeka na zaslonu računala ne mijenja ili se indikator pristupa na računalu ne uključuje
nekoliko minuta, postupak instaliranja napreduje normalno. Pričekajte neko vrijeme. Postupak može
trajati 30 minuta ili dulje, ovisno o CD pogonu i konfiguraciji sustava.
C Ako ne uspijete riješiti problem pomoću navedenih uputa, obratite se svom najbližem
Sony prodavatelju.
Napomene
• Nije zajamčeno besprijekorno funkcioniranje na svim računalima koja zadovoljavaju navedene zahtjeve.
• NTFS format Windows XP/Windows 2000 Professional sustava može se koristiti samo sa standardnim (tvorničkim)
podešenjima.
• Ne jamčimo besprijekorno funkcioniranje suspend, sleep ili hibernation moda na računalima.
Nastavlja se l
Prebacivanje audio podataka u uređaj
4 Prenesite audio podatke u svoje računalo
Snimite i pohranite zapise (audio podatke) s audio CD diska u SonicStage "My Library" na tvrdom
disku računala. Ako želite automatski prebaciti i podatke o CD disku (naziv izvođača, nazivi zapisa
itd.), prethodno spojite računalo na Internet. Podrobnosti o prebacivanju audio podataka s Interneta ili
tvrdog diska računala, pogledajte "SonicStage Help".
A Dva puta kliknite
(SonicStage) na radnoj površini računala.
Pokreće se SonicStage.
B Umetnite CD disk kojeg želite
presnimiti u CD pogon svog
računala.
C Pokazivač miša stavite na V u "V
SonicStage prozor
Music Source" i odaberite
"Import CD" iz izbornika.
D Kliknite
.
Započinje presnimavanje odabranih
zapisa.
Za prekid presnimavanja, kliknite
Za promjenu formata ili brzine bita, kliknite
"Settings" prije nego što kliknete
u
koraku 4.
Ako se podaci o CD disku ne prikažu automatski, kliknite "CD Info" prije nego što
kliknete
u koraku 4 pri spajanju na Internet.
Što su to informacije o CD disku?
Informacija o CD disku odnosi se na audio CD diskove. Ona sadrži podatke poput naziva albuma, naziva
izvođača, naslove zapisa i sl. Ako koristite SonicStage, informacije o CD disku možete dobiti besplatno
preko Gracenote CDDB (Gracenote Compact Disc DataBase) usluge, i to automatski preko Interneta,
nakon što umetnete audio CD u CD pogon svog računala.
Imajte na umu da nije moguće dobiti informacije o CD diskovima koji nisu registrirani kod CDDB.
Na koji način se rukuje audio podacima?
SonicStage softver organizira albume i playlist popise na način prikazan
na slici desno.
Playlist popisi omogućuju grupiranje i reprodukciju omiljenih zapisa ili
zapisa grupiranih prema određenoj temi, kao što je film i sl. Prebačene
playlist popise možete reproducirati na uređaju tako da odaberete opciju
"Playlist" u izborniku Find na uređaju. Pogledajte SonicStage Help:
"Managing Tracks and Albums" za podrobnosti.
Album
Zapis 01
Zapis 02
Zapis 03
Playlist
Zapis 01
Zapis 02
Zapis 03
Uporaba SonicStage Help pomoći
SonicStage Help nudi daljnje informacije o uporabi SonicStage softvera.
SonicStage prozor
Odaberite "Help" – "SonicStage Help" za prikaz
pomoći (Help). Uređaj se naziva "ATRAC Audio
Device" u SonicStage Help uputama.
5 Prebacivanje audio podataka u uređaj
Prebacite audio podatke pohranjene u SonicStage "My Library" u uređaj u ATRAC3plus ili MP3
formatu.
Audio podaci koje prebacujete sadrže i podatke poput naziva izvođača i naziva albuma uz svaki album.
A Spojite uređaj sa svojim računalom i mrežnim adapterom redoslijedom od 1 do 4.
Na pokazivaču se prikazuje natpis "Connecting to PC".
3 u USB priključnicu
Namjenski USB kabel (isporučen)
2 u zidnu utičnicu
4 u USB
priključnicu
1 u DC IN priključnicu
Mrežni priključni kabel (isporučen)
Također možete automatski prebaciti albume koji sadrže zapise koji prethodno nisu prebačeni u
uređaj (Automatic Transfer). Ako želite koristiti tu funkciju, slijedite upute na zaslonu. Detalje
potražite u SonicStage Help pomoći. Kad ručno prebacite zapise, zatvorite prozor i prijeđite na korak 2.
B Pokazivač miša stavite na V u "V Music Source" i odaberite "ATRAC Audio Device"
iz odredišne strane popisa za prebacivanje.
SonicStage prozor
Za prekid prebacivanja, kliknite
3 Kliknite album ili
zapise koje želite prebaciti.
4 Kliknite
.
Započinje prebacivanje
odabranih albuma ili zapisa.
Što je to ATRAC3/ATRAC3plus?
ATRAC3 (Adaptive Transform Acoustic Coding3) je tehnologija audio kompresije koja zadovoljava
zahtjeve za visokom kvalitetom zvuka i velikim stupnjem kompresije. ATRAC3plus je naprednija verzija
ATRAC3 tehnologije i može komprimirati datoteke na otprilike 1/20 njihove originalne veličine na 64 kbps.
Što su to format i brzina bita?
Pod formatom podrazumijevamo format snimanja, poput WAV ili ATRAC3plus. Brzina bita odnosi se na
količinu podataka koja se obradi u jednoj sekundi. Veća brzina bita omogućava višu kvalitetu zvuka. No,
veća brzina bita zahtijeva i veći kapacitet za pohranjivanje podataka.
Standardno je odabran format OpenMG Audio (ATRAC3plus) i brzina bita od 64 kbps.
Ako želite promijeniti format i brzinu bita, kliknite "Settings" na desnoj strani SonicStage prozora.
Ako prebacivanje ne uspije
Odspojite uređaj od računala i ponovno instalirajte SonicStage softver s isporučenog CD-ROM diska.
Postojeći audio podaci neće se obrisati, već će se prebaciti u ponovno instalirani SonicStage.
Napomene
• Tijekom prebacivanja podataka nemojte vaditi bateriju iz uređaja niti odspajati USB kabel.
• Broj prebacivanja određenih zapisa može biti ograničen radi zaštite autorskih prava.
Reprodukcija glazbe
6 Reprodukcija
Možete odabrati željeni jezik izbornika i poruka na pokazivaču.
A Priključite slušalice u i (slušalice)/LINE
OUT priključnicu.
B Pomaknite preklopku HOLD u smjeru
strelice na slici kako biste otključali tipke.
Tipke se otključavaju.
Preklopka
HOLD
C Pritisnite bilo koju tipku na uređaju, osim
u.
Prikazuje se izbornik MENU.
D Pritisnite //0 za odabir opcije "Find" i
zatim pritisnite u.
Prikazuje se izbornik Find.
E Pritisnite //0 za odabir moda
pretraživanja.
Za traženje još zapisa, pritisnite -.
F Pritisnite u.
(reprodukcija/pauza)
Na donjem lijevom dijelu pokazivača prikazuje se
N i započinje reprodukcija. Za pauzu ponovno
pritisnite u.
G Pritisnite VOL+/VOL– za podešavanje glasnoće.
Uređaj je opremljen funkcijom koja određuje položaj samog uređaja. Ako je aktivirana, omogućava
prilagođavanje orijentacije pokazivača ovisno o položaju uređaja. Podrobnosti potražite u PDF
uputama.
Traženje zapisa
Koristite tipke . i - na uređaju.
Za...
Na uređaju...
traženje početka tekućeg zapisa
pritisnite . jednom
traženje početka prethodnog zapisa
pritisnite . više puta
traženje početka sljedećeg zapisa
pritisnite - jednom
traženje početka sljedećih zapisa
pritisnite - više puta
ubrzani prijelaz naprijed/unatrag
pritisnite i zadržite ./-
Odabir zapisa za reprodukciju
Zapise koje želite reproducirati možete potražiti u "Artist" ili "Album" itd.
Podrobnosti o odabiru zapisa (mod pretraživanja) i izbornicima potražite u poglavlju "Selecting Tracks
to Playback (Album, Artist, etc.)" u PDF uputama.
A Pritisnite SEARCH/
MENU.
Prikazuje se izbornik Find.
B Pritisnite //0 za odabir moda pretraživanja.
C Za traženje ostalih zapisa, pritisnite -. Nakon toga
pritisnite //0 za odabir albuma ili izvođača.
D Pritisnite u.
Reprodukcija započinje od odabranog zapisa ili od prvog zapisa
odabrane kategorije (izvođača, albuma...).
Izbornici Find i kategorije pretraživanja za reprodukciju
reprodukciju
Mod pretraživanja možete odabrati u "^ Artist", "b Album", "$ Track", "8 Genre", "2 New Tracks",
"4 Initials Search" ili "3 Playlist".
Kategorija pretraživanja za reprodukciju ovisi o odabranom izborniku Find iz kojeg pokrećete
reprodukciju. Podrobnosti potražite u PDF uputama.
Promjena moda reprodukcije – Shuffle play
Možete reproducirati sve ili odabrane zapise u uređaju slučajnim redoslijedom.
Osim moda Shuffle play, postoje i modovi Repeat play, Unit play i Single play. Podrobnosti o njima
nalaze se u PDF uputama.
A Pritisnite i zadržite SEARCH/
MENU.
Prikazuje se izbornik MENU.
B Pritisnite //0 za odabir "Options" i zatim
pritisnite u.
Prikazuje se izbornik Options.
C Pritisnite //0 za odabir "Play Mode" i zatim
pritisnite u.
D Pritisnite //0 za odabir "Shuffle Tracks" i
zatim pritisnite u.
E Pritisnite SEARCH/
MENU za prikaz
izbornika Find te odaberite kategoriju
pretraživanja za reprodukciju.
Ako želite suziti kriterij pretraživanja, pritisnite -.
F Pritisnite u.
Započinje reprodukcija. Svi zapisi se reproduciraju jednom, slučajnim redoslijedom.
(reprodukcija/
pauza)
UPOZORENJE
Kako biste izbjegli opasnost od požara i električnog udara, nemojte uređaj izlagati kiši ili
vlazi.
Nemojte postavljati uređaj u skučeni prostor, poput police za knjige ili ugradbenog
ormarića.
Kako biste izbjegli opasnost od požara, nemojte pokrivati otvore za ventilaciju na
uređaju novinama, stolnjacima, zastorima i sl. Nemojte stavljati upaljene svijeće na
uređaj.
Kako biste izbjegli opasnost od električnog udara, nemojte stavljati predmete s
tekućinom na uređaj (npr. vaze).
Napomenaa o postavljanju
Napomen
Ako uređaj koristite na mjestu izloženom statičkom ili električnom šumu, može doći
do oštećenja informacije o prijenosu zapisa. Zbog toga računalo neće moći potvrditi
uspješan prijenos podataka.
Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj
uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao
kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električke ili
elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za
zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži
ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje
ste kupili proizvod.
2
3
4
Sadržaj
Sadržaj .....................................................................................................................5
Napomene za korisnike ............................................................................................7
Mjere opreza ............................................................................................................9
Sigurnost ............................................................................................................9
Postavljanje ........................................................................................................9
Zagrijavanje........................................................................................................9
Slušalice .............................................................................................................9
Čišćenje ............................................................................................................10
Uvod
Provjera isporučenog pribora .................................................................................11
Opis uređaja ...........................................................................................................12
Priprema izvora napajanja......................................................................................13
Provjera preostalog napona baterije..................................................................15
Instaliranje SonicStage softvera na računalo..........................................................16
Priprema konfiguracije .....................................................................................16
Instalacija SonicStage softvera.........................................................................17
Prijenos audio podataka u ureaj
Prijenos audio podataka na računalo ......................................................................19
Rukovanje zapisima uz SonicStage........................................................................22
Editiranje playlist popisa ..................................................................................22
Prijenos audio podataka u uređaj ...........................................................................24
Vraćanje audio podataka u računalo ......................................................................27
Reprodukcija
Reprodukcija ..........................................................................................................29
Zaključavanje tipaka (HOLD) ..........................................................................31
Osnovne funkcije reprodukcije (Reprodukcija, zaustavljanje, pretraživanje)...31
Provjera informacija na pokazivaču .................................................................32
Odabir zapisa za reprodukciju (Artist, Album, Genre, itd.) ...................................33
Struktura direktorija izbornika Find .................................................................35
Nastavlja se j
5
Odabir zapisa iz "2 New Tracks"....................................................................36
Odabir zapisa prema prvom slovu naziva (Initials Search)...............................36
Odabir zapisa iz "3 Playlist" ...........................................................................38
Editiranje oznaka (bookmarks) na uređaju.............................................................39
Registriranje zapisa u Bookmark (Bookmark track play).................................39
Promjena redoslijeda u Bookmark popisu ........................................................40
Brisanje označenih zapisa.................................................................................42
Promjena ikone oznake.....................................................................................44
Promjena moda reprodukcije (Play Mode).............................................................45
Modovi reprodukcije (Play Mode) ...................................................................47
Reprodukcija odabranih kategorija (Unit play) ................................................47
Ponavljanje reprodukcije zapisa (Repeat play).................................................49
Ostale funkcije
Promjena kvalitete zvuka i postavki.......................................................................51
Opcije podešenja ..............................................................................................52
Podešavanje kvalitete zvuka (Sound EQ – Custom).........................................55
Podešavanje visokih i niskih tonova (Digital Sound Preset).............................56
Spajanje drugih uređaja..........................................................................................58
Pohrana podataka koji nisu audio datoteke ............................................................59
Resetiranje na tvornička podešenja ........................................................................60
Formatiranje tvrdog diska ......................................................................................62
Deinstaliranje SonicStage softvera.........................................................................64
U sluaju problema
U slučaju problema ................................................................................................65
Uporaba SonicStage Help pomoći .........................................................................73
Poruke pogrešaka ...................................................................................................75
Dodatne informacije
Tehnički podaci......................................................................................................79
6
Napomene za korisnike
O isporučenom softveru
• Zakoni o zaštiti autorskih prava zabranjuju djelomičnu ili potpunu reprodukciju
softvera ili priloženog priručnika te iznajmljivanje softvera bez dozvole vlasnika
autorskog prava.
• Ni u kom slučaju SONY ne preuzima odgovornost za bilo koju vrstu financijske
štete, gubitak profita, uključujući zahtjeve trećih osoba, do kojih bi došlo zbog
uporabe softvera isporučenog uz ovaj uređaj.
• Ako se pojave poteškoće pri uporabi softvera zbog pogrešaka u proizvodnji, SONY
će zamijeniti softver. Ipak, Sony ne preuzima nikakvu drugu odgovornost.
• Softver isporučen uz ovaj uređaj ne može se koristiti uz uređaje za koje nije
namijenjen.
• Obratite pažnju na činjenicu da se specifikacije softvera mogu promijeniti bez
prethodne najave kao rezultat stalnog usavršavanja kvalitete.
• Uporaba uređaja uz neki drugi softver nije pokrivena jamstvom.
• Sposobnost ovog uređaja da prikaže različite jezike ovisi o instaliranom
operacijskom sustavu (OS) vašeg računala. Za postizanje boljih rezultata, provjerite
je li instalirani OS kompatibilan s jezikom kojeg želite prikazati.
– Ne jamčimo da će SonicStage moći ispravno prikazati sve jezike.
– Znakovi koje je kreirao korisnik i neki posebni znakovi možda se neće moći
prikazati.
• Ovisno o vrsti teksta i tipu znakova, tekst prikazan u SonicStage programu možda
neće biti pravilno prikazan. Razlog tome jesu:
– Mogućnosti spojenog uređaja.
– Nepravilno funkcioniranje uređaja.
• Objašnjenja u ovom priručniku podrazumijevaju da znate upotrebljavati Windows
sustav.
Podrobnosti o načinu uporabe računala i operacijskog sustava potražite u
odgovarajućim priručnicima.
Program ©2001, 2002, 2003, 2004, 2005 Sony Corporation
Dokumentacija ©2005 Sony Corporation
Nastavlja se j
7
• SonicStage i SonicStage logotip su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi
tvrtke Sony Corporation.
• OpenMG, ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus i propadajući logotip su zaštitni
znakovi tvrtke Sony Corporation.
• Microsoft, Windows, Windows NT i Windows Media su zaštitni znakovi ili
registrirani zaštitni znakovi tvrtke Microsoft u SAD-u i/ili drugim zemljama.
• IBM i PC/AT su registrirani zaštitni znakovi tvrtke International Business Machines
Corporation.
• Macintosh je zaštitni znak tvrtke Apple Computer, Inc. u SAD-u i/ili drugim
zemljama.
• Pentium je zaštitni znak ili registrirani zaštitni znak tvrtke Intel Corporation.
• Adobe i Adobe Reader su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke
Adobe Systems Incorporated u SAD-u i/ili drugim zemljama.
• Američki i strani patenti pod licencom tvrtke Dolby Laboratories.
• MPEG Layer-3 tehnologija audio kodiranja i patenti imaju licencu tvrtke
Fraunhofer IIS i Thomson.
• Svi ostali zaštitni znakovi i registrirani zaštitni znakovi su znakovi i registrirani
zaštitni znakovi svojih vlasnika.
• Oznake  ili ® nisu navedene u ovom priručniku.
• CD i podaci vezani uz glazbu s Gracenote Inc., copyright © 2000 – 2004
Gracenote. Gracenote
CDDB® Client Software, copyright © 2000 – 2004 Gracenote. Taj proizvod i
usluge mogu koristiti jedan ili više sljedećih američkih patenata: #5,987,525;
#6,061,680; #6,154,773, #6,161,132, #6,230,192, #6,230,207, #6,240,459,
#6,330,593 i drugih objavljenih patenata i patenata čija registracija je u tijeku.
Usluge i/ili proizvodi proizvedeni pod američkim patentom 6,304,523 u vlasništvu
Open Globe, Inc.
Gracenote je registrirani zaštitni znak tvrtke Gracenote. Gracenote logo i logo
"Powered by Gracenote" su zaštitni znakovi tvrtke Gracenote.
Hvala što ste kupili ovaj Sony proizvod.
Na Network Walkman su instaliran probni audio podaci tako da uređaj možete
odmah isprobati. Ovi podaci služe samo za pokusno slušanje uređaja i ne mogu se
prebaciti na računalo. Ako želite obrisati te podatke, učinite to pomoću
SonicStage3.1 programa. Ovisno o području, na uređaj možda neće biti instalirani
probni podaci.
8
Mjere opreza
Sigurnost
• Nemojte stavljati strane predmete u priključnicu DC IN na uređaju.
• Nemojte kratko spajati kontakte na uređaju drugim metalnim predmetima.
Postavljanje
• Nikada nemojte upotrebljavati svoj Network Walkman na mjestima gdje bi mogao
biti izložen jakom svjetlu, temperaturi, vlazi ili vibracijama.
• Nemojte umatati uređaj kad ga koristite s mrežnim adapterom. Pregrijavanje
uređaja može uzrokovati greške u radu ili kvar.
Zagrijavanje
Uređaj se može zagrijati tijekom punjenja ako se koristi dulje vrijeme.
Slušalice
Sigurnost u prometu
Nemojte koristiti slušalice dok vozite automobil ili bicikl, ili upravljate nekim
motornim vozilom. Možete se dovesti u opasnost. Osim toga, korištenje slušalica je
protuzakonito u nekim krajevima. Također može biti opasno koristiti Network
Walkman uz povećanu glasnoću dok hodate, naročito na pješačkim prijelazima.
Budite krajnje oprezni ili prekinite uporabu uređaja u mogućim opasnim situacijama.
Prevencija oštećenja sluha
Izbjegavajte uporabu slušalica uz veliku glasnoću. Stručnjaci za sluh izjasnili su se
protiv trajnog, glasnog i duljeg slušanja. Ako osjetite zujanje u ušima, smanjite
glasnoću ili prekinite uporabu.
Briga za bližnje
Glasnoću držite na umjerenoj razini. Tako ćete moći čuti zvukove iz okoline i
pokazati obzir prema ljudima oko sebe.
Upozorenje
Ako za vrijeme uporabe Network Walkman uređaja dođe do grmljavinskog
nevremena, odmah skinite slušalice.
Nastavlja se j
9
išenje
• Kućište uređaja čistite mekom krpom blago natopljenom vodom ili otopinom
blagog deterdženta.
• Redovito čistite priključak slušalica.
Napomene
• Nemojte upotrebljavati spužvice ili prašak za ribanje niti otapala, poput alkohola ili
benzina, jer mogu oštetiti površinu kućišta.
• Pazite da u uređaj ne uđe voda kroz otvor priključnice.
Imate li pitanja ili probleme u svezi uređaja, obratite se najbližem Sony prodavatelju.
NAPOMENE
• Snimljena glazba je namijenjena samo za privatno slušanje. Uporaba glazbe izvan
ovog ograničenja zahtijeva dopuštenje vlasnika autorskog prava.
• Sony ne preuzima odgovornost i nije dužan kompenzirati gubitak nesnimljenog
materijala do kojeg dođe zbog problema s uređajem ili računalom.
10
Provjera isporučenog pribora
• Slušalice (1)
• Torbica za nošenje (1)
• CD-ROM (1)*
(SonicStage, Upute za uporabu u PDF
formatu)
• Upute za uporabu (1)
• Namjenski USB kabel (1)
* Nemojte reproducirati ovaj CD-ROM
u audio CD uređaju.
(U uređaj je tvornički ugrađena punjiva
baterija.)
• Mrežni adapter (1)
Napomene
Kad koristite ovaj uređaj, pridržavajte se sljedećih upozorenja kako biste spriječili
izobličenje kućišta ili kvar uređaja.
– Ne sjedajte dok vam je uređaj u stražnjem džepu.
– Ne stavljajte uređaj u torbicu s kabelom slušalica omotanim oko torbice i ne izlažite
torbicu jakim udarcima.
11
Opis uređaja
A Priključnica i (slušalice)/LINE OUT
(1 str. 29)
B Tipka HOLD (1 str. 31)
C USB priključnica (1 str. 24)
D DC IN priključnica (1 str. 13, 24)
E Pokazivač (1 str. 32)
F Tipke VOL +*/VOL – (glasnoća)
(1 str. 30)
G Pokrov pretinca baterije (1 str. 14)
H Tipke //0/./- (1 str. 29)
I Otvor za pričvršćivanje vrpce za
nošenje**
J Tipka u (reprodukcija/pauza)
(1 str. 31)
K Tipka SEARCH/ MENU (1 str. 33)
L Tipka x (stop) (1 str. 31)
* Ova tipka ima ispupčenje koje olakšava
rukovanje.
** Možete pričvrstiti vlastitu vrpcu.
O serijskom broju
Serijski broj vašeg uređaja potreban je za registraciju korisnika. Broj se nalazi na
donjoj strani uređaja. Nemojte uklanjati naljepnicu.
12
Priprema izvora napajanja
Napunite ugrađenu punjivu litij-ionsku bateriju prije prvog korištenja ili kad se
isprazni.
Priključite mrežni adapter u DC IN priključnicu.
Prvo spojite mrežni adapter na uređaj i nakon toga u
zidnu utičnicu.
Natpis "Charge" na pokazivaču pokazuje da je
punjenje u tijeku. Započinje punjenje baterije.
Punjenje je dovršeno nakon otprilike 3 sata* i
prikazuju se natpis "Charged" i indikator
.
Uređaju tada treba otprilike 1,5 sat* za punjenje do
80% kapaciteta.
u zidnu
utičnicu
u DC IN
priključnicu
AC mrežni adapter
* To je približno vrijeme punjenja prazne baterije pri sobnoj temperaturi. Vrijeme
punjenja će se razlikovati ovisno o preostalom naponu i stanju baterije. Ako se baterija
puni pri niskoj temperaturi, vrijeme punjenja će biti duže.
Punjenje baterije preko USB veze
Uključite računalo i spojite USB kabel na računalo (1 str. 24). Mijenja se indikator
baterije na pokazivaču i počne punjenje baterije. Punjenje baterije traje otprilike 6
sati*. Kad je uređaj priključen na mrežni adapter, napaja se preko njega. Ipak, vrijeme
punjenja je dulje.
Ako računalo prijeđe u mod štednje energije ili hibernacije dok je na njega pomoću
USB kabela priključen uređaj bez spajanja preko mrežnog adaptera, baterija se prazni,
a ne puni.
* Kad se baterija istroši, vrijeme punjenja postaje dulje. Indikator punjenja baterije
prikazuje se na pokazivaču samo ako rukujete uređajem tijekom punjenja.
Nastavlja se j
13
Vađenje baterije
Umetnite tanak šiljat predmet, poput vrha tehničke
olovke, u otvor na pokrovu prostora baterije i
pomaknite pokrov u smjeru oznake "G" kako biste ga
otvorili. Zatim izvucite naljepnicu baterije u smjeru
strelice kako biste izvadili bateriju. Uređaj nije
moguće uključiti dok je izvađena baterija čak i ako je
priključen na mrežni adapter.
Umetanje baterije
Otvorite pokrov prostora baterije i umetnite
bateriju pazeći da se oznaka "B" na bočnoj strani
uređaja poravna s istom takvom oznakom na
bateriji. Pokrov zatvorite nakon što sklopite
naljepnicu baterije.
+/– kontakti
Napomene
• Kad punite bateriju preko USB veze, ako je napajanje računala nedovoljno, vrijeme
punjenja će biti duže.
• Kad punite bateriju uporabom USB veze, punjenje se može zaustaviti ovisno o sustavu.
• Ako je uređaj spojen na računalo dugo vrijeme tijekom punjenja, punjenje bi se moglo
zaustaviti kako bi se spriječilo preveliko zagrijavanje uređaja. Odspojite USB kabel iz
uređaja i ponovno započnite punjenje nakon nekog vremena.
• Ako uređaj nećete koristiti tri mjeseca ili duže, izvadite bateriju iz njega.
• Punite bateriju pri temperaturi okoliša između 5 i 35°C.
Nastavlja se j
14
Napomene o mrežnom adapteru
• Koristite samo mrežni adapter isporučen uz uređaj. Ne koristite
nijedan drugi mrežni adapter jer može uzrokovati kvar uređaja.
• Uređaj nije odspojen iz mrežnog napona dokle god je priključen u
zidnu utičnicu, čak i kad je uređaj isključen.
• Ako nećete uređaj koristiti dulje vrijeme, odspojite ga iz napajanja. Kod odspajanja
mrežnog adaptera iz zidne utičnice, prihvatite mrežni priključak i nikada ne povlačite
kabel.
Provjera preostalog napona baterije
Na pokazivaču možete provjeriti preostali napon baterije. Crni dio indikatora se
smanjuje sa smanjenjem napona baterije.
* Na pokazivaču se pojavi "LOW BATTERY" i oglasi se zvučni signal.
Kad se baterija isprazni, napunite je.
Napomene
• Indikator prikazuje približno preostali napon baterije. Primjerice, jedan segment ne
označuje uvijek četvrtinu preostalog napona.
• Ovisno o uvjetima korištenja, crni dio indikatora se može povećavati ili smanjivati
ovisno o preostalom naponu.
• Uređaj se automatski isključuje ako izvadite bateriju, čak i ako je priključen na mrežni
adapter.
Trajanje baterije (kontinuirana uporaba)
Vrijeme reprodukcije za ATRAC3plus 48 kbps iznosi otprilike 40 sati. Vrijeme
reprodukcije za MP3 128 kbps iznosi otprilike 30 sati.
Trajanje ovisi o načinu uporabe uređaja.
15
Instaliranje SonicStage softvera na računalo
Instalirajte SonicStage na svoje računalo s isporučenog CD-ROM diska.
Priprema konfiguracije
Potrebna je sljedeća konfiguracija sustava:
Raunalo
IBM PC/AT ili kompatibilno
• Procesor: Pentium III s 450 MHz ili više
• Prostor na tvrdom disku: 200 MB ili više (Preporučuje se 1,5 GB ili
više.) (Raspoloživ prostor će ovisiti o inačici Windows sustava i
broju glazbenih datoteka pohranjenih na tvrdi disk.)
• RAM: 128 MB ili više
Ostalo
• CD pogon (s mogućnošću digitalne reprodukcije
pomoću WDM) (CD-R/RW pogon potreban je ako se
želi snimati na CD disk.)
• Zvučna kartica
• USB priključnica
Operativni sustav Tvornički instaliran:
Windows XP Media Center Edition 2005/
Windows XP Media Center Edition 2004/
Windows XP Media Center Edition/
Windows XP Professional/Windows XP Home Edition/
Windows 2000 Professional (Service Pack 3 ili noviji)/
Windows Millennium Edition/Windows 98 Second Edition
Grafika kartica High Color (16 bita) ili više, 800 × 600 točaka ili bolja (Preporučuje se
1024 × 768 točaka ili bolja.)
Ostalo
• Pristup Internetu: za Web registraciju, EMD usluge i CDDB
• Instaliran Windows Media Player (inačica 7.0 ili viša) za
reprodukciju WMA datoteka
Nastavlja se j
16
Napomene
• SonicStage ne može raditi u sljedećim uvjetima:
– s operativnim sustavima koji nisu navedeni u tablici na str. 16
– na osobno sastavljenom računalu ili operativnom sustavu
– na platformi koja je nadogradnja izvornog sustava kojeg je instalirao proizvođač
računala
– u multi-boot okruženju
– u konfiguraciji s više monitora
– na Macintosh računalu
• Nije zajamčeno besprijekorno funkcioniranje na svim računalima koja zadovoljavaju
navedene zahtjeve.
• NTFS format Windows XP/Windows 2000 Professional sustava može se koristiti samo
sa standardnim (tvorničkim) podešenjima.
• Ne jamčimo besprijekorno funkcioniranje suspend, sleep ili hibernation moda na
računalima.
Instalacija SonicStage softvera
Provjerite sljedeće prije instalacije SonicStage softvera.
• Zatvorite sav ostali softver, uključujući protuvirusnu zaštitu.
• Za instalaciju SonicStage softvera koristite isporučeni CD-ROM.
– Ako je već instaliran OpenMG Jukebox ili SonicStage, preko njih će se instalirati
nova inačica s novim funkcijama.
– Ako je već instaliran SonicStage Premium, SonicStage Simple Burner ili MD Simple
Burner, ostat će zajedno sa SonicStage softverom.
– I dalje ćete moći koristiti audio podatke snimljene postojećim softverom.
Preporučujemo da radi sigurnosti izradite sigurnosne kopije audio podataka. Za
sigurnosne kopije pogledajte "Backing Up My Library" u SonicStage Help izborniku.
Način rukovanja glazbenim podacima donekle se razlikuje u odnosu na uobičajene
programe. Podrobnosti potražite u "For Users of Earlier Versions of SonicStage" u
SonicStage Help izborniku.
• Ako je uređaj spojen s računalom pomoću namjenskog USB kabela, odspojite USB
kabel iz uređaja i instalirajte programe s priloženog CD-ROM diska na računalo.
Nastavlja se j
17
1 Zatvorite sve programe koji su pokrenuti.
Provjerite sljedeće kako biste utvrdili postoji li još koja prepreka za instaliranje
SonicStage softvera jer u protivnom instaliranje ne bi uspjelo.
• Niste se prijavili kao administrator (ako koristite Windows 2000/Windows XP).
• Aktivan je protuvirusni program. (Takav program najčešće zauzima velik dio resursa
sustava.)
2 Uložite isporučeni CD-ROM u CD pogon računala.
Automatski se pokrene Setup program i pojavi se instalacijski izbornik.
3 Kliknite oznaku regije u kojoj ćete
koristiti SonicStage softver.
Ako se ne pojavi ovaj izbornik, prijeđite na
korak 4.
4 Kliknite "Install SonicStage" i zatim
slijedite prikazane upute.
Pažljivo pročitajte upute. Ovisno o regiji, tipke
osim "Install SonicStage" se mogu razlikovati
od prikazanih na slici desno.
Instalacija može trajati 20 do 30 minuta,
ovisno o sistemskom okruženju. Resetirajte
računalo tek nakon dovršetka instalacije.
Ako se tijekom instalacije jave kakvi problemi,
pogledajte poglavlje "U slučaju problema"
(1 str. 68).
18
"Install SonicStage"
Prijenos audio podataka na računalo
Snimite i pohranite zapise (audio podatke) s audio CD diska u SonicStage "My
Library" na tvrdom disku računala.
Ako želite automatski prebaciti i podatke o CD disku (naziv izvođača, nazivi zapisa
itd.), prethodno spojite računalo na Internet.
Možete snimati ili prebaciti zapise iz drugih izvora kao što su Internet i tvrdi disk
vašeg računala (MP3 datoteke).
Podrobnosti potražite u SonicStage Help izborniku (1 str. 73).
"V Music Source" t "Import CD"
"Settings"
"CD Info"
1 Dva puta kliknite
(SonicStage) na radnoj površini.
Također možete odabrati "Start" – "All Programs"* – "SonicStage" –
"SonicStage".
Uključi se SonicStage.
Ako koristite raniju inačicu SonicStage softvera, pojavljuje se prozor "SonicStage
file conversion tool"** kad pokrenete SonicStage prvi put nakon instalacije.
Slijedite upute u prozoru.
* "Programs" u slučaju operativnog sustava Windows
Millennium Edition/Windows 2000
Professional/Windows 98 Second Edition.
** Ovaj alat konvertira audio datoteke prebačene na
vaše računalo softverom SonicStage2.0 ili s
prethodnom inačicom u optimalni podatkovni format
(OpenMG) za ovaj uređaj, kako bi se datoteke
prenosile na uređaj visokom brzinom.
Nastavlja se j
19
2 Uložite u CD pogon svog računala audio CD kojeg želite presnimiti.
3 Pokazivač miša stavite na V u "V Music Source" i odaberite "Import
CD" iz izbornika.
Sadržaj audio CD diska se pojavi u listi glazbenog izvora. Ako nije moguć
automatski prikaz informacija o CD disku (1 str. 21), primjerice naslova albuma,
izvođača i naziva zapisa, spojite računalo na Internet i kliknite na "CD Info" na
desnoj strani prozora kako biste dobili te informacije od CDDB.
4 Kliknite
.
Započinje snimanje odabranih zapisa.
Ako ne želite snimiti neke od zapisa, kliknite broj zapisa kako biste uklonili
oznaku
u prozoru SonicStage prije nego što kliknete
.
Promjena formata i brzine bita (1
( str. 21) kod snimanja audio CD snimanja
Kliknite "Settings" na desnoj strani SonicStage prozora za prikaz izbornika "CD
Importing Format [My library]" prije nego što kliknete
u koraku 4.
Standardna postavka je OpenMG Audio (ATRAC3plus) za format i 64 kbps za
brzinu.
Zaustavljanje snimanja
Kliknite
u prozoru SonicStage.
Napomena
SonicStage podržava samo uporabu audio CD diskova s oznakom
. Ne jamčimo
normalno funkcioniranje s CD diskovima koji su zaštićeni protiv kopiranja.
Nastavlja se j
20
z Što je to informacija o CD disku?
Informacija o CD disku odnosi se na audio CD diskove. Ona sadrži podatke poput
naziva albuma, naziva izvođača, naslove zapisa i sl. Ako koristite SonicStage,
informacije o CD disku možete dobiti besplatno preko Gracenote CDDB (Gracenote
Compact Disc DataBase) usluge, i to automatski preko Interneta, nakon što umetnete
audio CD u CD pogon svog računala.
Imajte na umu da nije moguće dobiti informacije o CD diskovima koji nisu registrirani
kod CDDB.
z Što je to ATRAC3/ATRAC3plus?
ATRAC3 (Adaptive Transform Acoustic Coding3) je tehnologija audio kompresije
koja zadovoljava zahtjeve za visokom kvalitetom zvuka i velikim stupnjem
kompresije. ATRAC3plus je naprednija verzija ATRAC3 tehnologije i može
komprimirati datoteke na otprilike 1/20 njihove originalne veličine na 64 kbps.
z Što su to format i brzina bita?
Pod formatom podrazumijevamo format snimanja, poput WAV ili ATRAC3plus.
Brzina bita odnosi se na količinu podataka koja se obradi u jednoj sekundi. Veća
brzina bita omogućava višu kvalitetu zvuka. No, veća brzina bita zahtijeva i veći
kapacitet za pohranjivanje podataka.
Standardno je odabran format OpenMG Audio (ATRAC3plus) i brzina bita od 64
kbps.
Ako želite promijeniti format i brzinu bita, kliknite "Settings" na desnoj strani
SonicStage prozora.
21
Rukovanje zapisima uz SonicStage
Funkcija "My Library" u SonicStage programu omogućava rukovanje ili editiranje
zapisa. Svoje omiljene zapise možete također grupirati po temama kako biste kreirali
playlist popise kojima se rukuje kao albumima.
Podrobnosti pogledajte u SonicStage Help izborniku (1 str. 73).
Prozor My Library
My Library popis
"My Library"
Sadržaj playlist popisa
Editiranje playlist popisa
Playlist omogućava grupiranje i reprodukciju vaših omiljenih zapisa ili zapisa
uređenih prema određenoj temi, kao što je film i sl.
1 Kliknite "My Library"
Prikazuje se prozor My Library.
2 Kliknite k (Create/Edit Playlist).
Glavni prozor mijenja se u Create/Edit Playlist prozor.
3 Odaberite zapise iz sadržaja na lijevoj strani.
Za odabir više zapisa, kliknite zapise dok držite pritisnutu tipku "Ctrl".
Ako želite odabrati sve zapise s popisa, kliknite (Select All).
Nastavlja se j
22
4 Odaberite playlist popis na desnoj strni u kojeg želite prebaciti
odabrane zapise.
(New playlist).
Ako želite dodati zapis u novi playlist popis, kliknite
Kreira se novi playlist popis i prikazuje u listi playlist popisa.
Sada novom playlist popisu možete odabrati ime.
5 Kliknite
.
Odabrani zapisi prebacuju se u playlist popis.
6 Nakon što završite dodavanje željenih zapisa, kliknite k (Close Edit).
Vraća se prozor My Library.
Dodavanje zapisa pomoću
pomoću funkcije "drag and drop"
Zapis možete prebaciti iz My Library popisa na lijevoj strani u Playlist popis na
desnoj strani tako da zapis povučete i ispustite (drag and drop). Zapis se dodaje u
popis na mjestu gdje ste ga ispustili.
Provjera podrobnosti o albumima i zapisima
Kliknite desnom tipkom miša na album ili zapis kojem želite provjeriti informacije u
SonicStage prozoru. Nakon toga iz izbornika odaberite opciju "Properties".
Prikazuje se prozor "Album Properties" ili "Track Properties". U prozoru možete
provjeriti ili mijenjati informacije. Sadržaj kojeg izmijenite u prozoru "Properties"
primijenit će se na prozor My Library.
23
Prijenos audio podataka u uređaj
Prenesite zapise (audio podatke) pohranjene u SonicStage "My Library" na vašem
računalu u uređaj u ATRAC3plus/MP3 formatu.
Audio podaci koji se prenose sadrže informacije, primjerice naziv izvođača i naziv
albuma u CD informacijama.
My Library popis
"Transfer "V" t "ATRAC Audio
Device"
1 Spojite uređaj s računalom i mrežnim adapterom sljedećim
redoslijedom od A do D.
Na pokazivaču se pojavljuje natpis "Connecting to PC".
U SonicStage prozoru se prikazuje izbornik za automatsko prebacivanje. Slijedite
upute u prozoru. Podrobnosti potražite u SonicStage Help izborniku (1 str. 73).
C u USB priključnicu
Namjenski USB kabel
(isporučen)
D u USB priključnicu
B u zidnu utičnicu
A u DC IN priključnicu
mrežni adapter (isporučen)
24
Nastavlja se j
2 Pokazivač miša stavite na V u "Transfer V" i odaberite "ATRAC Audio
Device" iz popisa.
Prikazuje se prozor koji prati prebacivanje zapisa iz SonicStage programa u
uređaj.
3 Kliknite album kojeg želite prebaciti iz My Library popisa na lijevoj
strani SonicStage prozora.
Ako želite prebaciti samo određene zapise, kliknite zapise koje želite prebaciti. Za
prebacivanje više zapisa ili albuma, kliknite zapise ili albume dok držite pritisnutu
tipku "Ctrl".
Također možete prebaciti playlist popise u uređaj (do 8 187 playlist popisa i 999
zapisa po playlist popisu).
Ako pokušate prebaciti playlist popis koji sadrži zapise koji se već nalaze u
uređaju, prebacuju se samo podaci iz playlist popisa bez ponovnog prebacivanja
zapisa.
4 Kliknite
.
Počne prebacivanje odabranih zapis ili albuma.
Status prebacivanja možete provjeriti u SonicStage prozoru.
Zaustavljanje prebacivanja
prebacivanja
Kliknite
u SonicStage prozoru.
Napomene
• Nemojte koristiti uređaj na mjestu gdje će biti izložen vibracijama kod prijenosa audio
podataka. Također ne stavljajte uređaj pored magnetskih predmeta.
• Ne odspajajte USB kabel i nemojte vaditi bateriju iz uređaja tijekom prijenosa podataka.
U protivnom se mogu oštetiti podaci koji se trenutno prenose.
• Nije zajamčeno funkcioniranje ovog uređaja uz uporabu USB huba ili USB produžnog
kabela. Uvijek spojite uređaj izravno na računalo uporabom isporučenog USB kabela.
• Neki USB uređaji spojeni na računalo mogu ometati pravilan rad uređaja.
• Kontrolne tipke uređaja su sve isključene dok je uređaj priključen na računalo. Ako
spojite uređaj na računalo tijekom reprodukcije, reprodukcija se zaustavi i na
pokazivaču se pojavljuje natpis "Connecting to PC".
Nastavlja se j
25
• Kad na tvrdom disku uređaja nema dovoljno slobodnog mjesta za prijenos audio
podataka, prijenos neće uspjeti.
• Broj prebacivanja pojedinog zapisa može biti ograničen radi zaštite autorskih prava.
• Zapisi s ograničenim vremenom ili brojem reprodukcija možda neće biti moguće
prebaciti radi zaštite autorskih prava.
• Tijekom prijenosa neće raditi funkcije suspend, sleep ili hibernation.
• Ovisno o vrsti teksta i broju znakova, tekst koji unesete u SonicStage možda neće biti
moguće prikazati na uređaju. To je zbog ograničenja uređaja.
• Ako je uređaj neko vrijeme spojen na uključeno računalo, ili nakon prijenosa veće
količine podataka na uređaj, može se zagrijati. Međutim, ne radi se o kvaru. Odspojite
uređaj mrežni adapter i namjenski USB kabel iz uređaja i ostavite ga da miruje neko
vrijeme.
Ako zagrijani dio uređaja dulje vrijeme držite u dodiru s istim dijelom svog tijela, čak i
ako je uređaj relativno malo zagrijan, može doći do niskotemperaturnih opeklina.
Izbjegavajte držati uređaj u dodiru s kožom dulje vrijeme, posebno ako imate osjetljivu
kožu.
• Ako na tvrdom disku uređaja nema dovoljno mjesta, može se pojaviti poruka "NO
DATABASE FOUND" čak i ako je prijenos podataka bio uspješan. U tom slučaju
ponovno spojite uređaj s računalom i vratite nepotrebne zapise natrag u računalo kako
biste oslobodili prostor.
26
Vraćanje audio podataka u računalo
Audio podatke možete vratiti u SonicStage "My Library" na računalu.
"Transfer "V" t "ATRAC
Audio Device"
Zapisi pohranjeni u uređaju
My Library popis
1 Spojite uređaj s računalom (pogledajte korak 1 u " Prijenos audio
podataka u uređaj", 1 str. 24).
2 Pokazivač miša stavite na V u "Transfer V" i odaberite "ATRAC Audio
Device" iz popisa.
Na zaslonu se prikazuje prozor koji prati prebacivanje zapisa iz uređaja u
SonicStage na računalu.
3 Kliknite album kojeg želite prebaciti u My Library popis na desnoj
strani SonicStage prozora.
Ako želite prebaciti samo određene zapise, kliknite zapise koje želite prebaciti.
Za prebacivanje više zapisa ili albuma, kliknite zapise ili albume dok držite
pritisnutu tipku "Ctrl".
4 Kliknite
.
Počinje prebacivanje odabranih albuma.
Status prebacivanja možete provjeriti u SonicStage prozoru.
Nastavlja se j
27
Zaustavljanje prebacivanja
Kliknite
u SonicStage prozoru.
Napomene
• Zapisi koje ste prebacili u uređaj s nekog drugog računala ne mogu se prebaciti u My
Library na vašem računalu.
• Nemojte odspajati USB kabel ili vaditi bateriju iz uređaja za vrijeme prebacivanja
podataka. U protivnom bi moglo doći do uništenja podataka koji se prebacuju.
28
Reprodukcija
Možete reproducirati zapise koji su prebačeni na uređaj pomoću SonicStage softvera
(1 str. 19).
Možete promijeniti jezik izbornika i poruka na pokazivaču (1 str. 54).
1 Priključite slušalice u priključnicu i
Slušalice
(slušalice)/LINE OUT na uređaju.
u i (slušalice)/
LINE OUT
priključnicu
2 Pomaknite preklopku HOLD u smjeru strelice
na slici kako biste otključali tipke.
Tipke se otključavaju.
3 Pritisnite bilo koju tipku na uređaju, osim
tipke u.
Prikazuje se MENU izbornik.
4 Pritisnite //0 za odabir opcije "Find" i
zatim pritisnite u.
Prikazuje se izbornik Find.
5 Pritisnite //0 za odabir moda pretraživanja.
Za traženje ostalih zapisa, pritisnite -.
Nastavlja se j
29
6 Pritisnite u
Na donjoj lijevoj strani pokazivača prikazuje se
N i uređaj započinje reprodukciju. Ponovno
pritisnite u za pauziranje.
prikazuje se
7 Pritisnite VOL+/VOL– za podešavanje
glasnoće
z Koji audio
audio podaci se mogu reproducirati?
reproducirati?
Ovaj uređaj može reproducirati audio podatke komprimirane u ATRAC3plus/MP3
formatima.
Moguće je reproducirati sljedeće formate MP3 datoteka:
− MPEG-1 Audio Layer-3
− Brzina bita od 32 do 320 kbps (CBR/VBR)
− Frekvencije uzorkovanja 32/44,1/48 kHz
Napomene
• Na tvrdi disk uređaja je moguće prebaciti i datoteke u MP3 formatu koje nije moguće
reproducirati njime.
• Kad pokušate reproducirati MP3 audio zapis koji se ne može reproducirati ovim
uređajem, reprodukcija će se zaustaviti. Pritisnite - za odabir drugih zapisa.
• Kad koristite punjivu litij-ionsku bateriju, ako uređaj ne koristite otprilike 30 sekundi
dok je zaustavljen, pokazivač će se automatski isključiti. Kod pomičnog prikaza naslova
zapisa, itd., pokazivač se isključi otprilike 30 sekundi nakon završetka prikaza.
• Ako reprodukcija ne počne, preklopka HOLD je u položaju za zaključavanje (1 str. 31).
Nastavlja se j
30
Zakljuavanje tipaka (HOLD)
Zaključavanjem tipaka možete spriječiti njihovo slučajno pritiskanje kod nošenja
uređaja. Pritisnete li bilo koju tipku dok je uključena funkcija HOLD, na pokazivaču
trepće "HOLD".
Pomaknite preklopku HOLD u smjeru strelice kao na
slici.
Otključavanje tipaka
Pomaknite preklopku HOLD u smjeru suprotnom od strelice prikazane na slici.
Osnovne funkcije reprodukcije (Reprodukcija, zaustavljanje, pretra*ivanje)
Za…
Postupite na sljedeći način
reprodukciju od mjesta na kojem je bila
zaustavljena
Pritisnite u. Reprodukcija počne od
mjesta prekida.
zaustavljanje reprodukcije
Pritisnite x.
pronalaenje poetka tekueg zapisa
Pritisnite . jednom.
pronalaenje poetka prethodnih zapisa*
Pritisnite . više puta.
pronalaenje poetka sljedeeg zapisa*
Pritisnite - jednom.
pronalaenje poetka narednih zapisa*
Pritisnite - više puta.
brzi prijelaz prema natrag
Pritisnite i zadržite ..
brzi prijelaz prema naprijed
Pritisnite i zadržite -.
* Kad je odabrana reprodukcija slučajnim redoslijedom ili reprodukcija odabrane reprodukcijske jedinice slučajnim redoslijedom (1 str. 47), redoslijed reprodukcije je drugačiji.
Isključenje uređaja
Pritisnite i zadržite tipku x dok se ne isključi pokazivač.
Za ponovno uključenje uređaja pritisnite bilo koju tipku.
Nastavlja se j
31
Provjera informacija na pokazivau
Na pokazivaču uređaja možete provjeriti audio podatke i stanje reprodukcije.
Pokazivač uređaja tijekom reprodukcije
A Naziv zapisa
B Naziv albuma
C Naziv izvođača
D Žanr
E ATRAC3/ATRAC3plus/MP3
(1 str. 21)
F Brzina bita* (1 str. 21)
G Status reprodukcije
N: Reprodukcija
x: Stop
M: Pretraživanje prema naprijed
m: Pretraživanje unatrag
./>: Pronalaženje početka
zapisa
H Proteklo vrijeme reprodukcije
I Oznaka (bookmark) (1 str. 39)
J Broj zapisa
K Skala reprodukcije
L Preostali napon baterije (1 str. 15)
M Mod reprodukcije (1 str. 45),
Indikator glasnoće (kod podešavanja
glasnoće, 1 str. 52)
N Indikator jedinice reprodukcije
(1 str. 48)
O Indikator ponavljanja (1 str. 49)
* Pri reprodukciji MP3 zapisa koji podržava VBR (Variable Bit Rate), ovdje prikazana
brzina bita možda neće biti jednaka brzini bita prikazanoj u SonicStage softveru.
Napomena
Pokazivač može prikazati znakove A do Z, a do z, 0 do 9 i simbole (osim /).
32
Odabir zapisa za reprodukciju
(Artist, Album, Genre, itd.)
Pretraživanjem zapisa u uređaju prema izvođaču ("^ Artist") ili albumu ("b
Album"), možete odabrati zapise koje želite slušati.
Podrobnosti o izbornicima nalaze se u poglavlju "Struktura direktorija izbornika
Find" (1 str. 35).
1 Pritisnite SEARCH/ MENU.
Prikazuje se izbornik Find.
2 Pritisnite //0 za odabir moda pretraživanja.
Ako pritisnete u u bilo kojem modu osim "3 Playlist" ili "4 Initials Search",
započinje reprodukcija.
Primjerice, ako odaberete "^Artist", reprodukcija započinje od prvog zapisa u
prvom albumu odabranog izvođača.
Svi albumi svih izvođača navedenih nakon odabranog izvođača se reproduciraju
redoslijedom brojeva zapisa.
3 Za traženje ostalih zapisa pritisnite -.
4 Pritisnite //0 za odabir opcije i zatim pritisnite u.
Reprodukcija počne od zapisa kojeg ste odabrali ili od prvog zapisa odabrane
opcije (izvođač, album, itd.). Svi zapisi navedeni nakon odabranih opcija se
reproduciraju redoslijedom brojeva zapisa.
Nastavlja se j
33
Povratak u izbornik Find
Pritisnite SEARCH/ MENU.
Povratak u izbornik MENU
Pritisnite i zadržite SEARCH/ MENU.
Za povratak na prikaz reprodukcije, odaberite opciju "Playback Screen" u izborniku
MENU i pritisnite u.
Povratak na popis zapisa
Pritisnite //0.
Zaustavljanje reprodukcije u izborniku Find
Pritisnite x.
Pomicanje prikaza više opcija odjednom
Pritisnite / ili 0 dva puta brzo u izborniku Find i nakon toga pritisnite i zadržite
tipku nekoliko sekundi.
Svi zapisi na pokazivaču se pomiču prema gore otkrivajući nekoliko redaka
odjednom. Ako pritisnete i zadržite / ili 0 na nekoliko sekundi, redci se pomiču
prema gore većom brzinom.
Nastavlja se j
34
Struktura direktorija izbornika Find
Izbornik Find nudi sljedeće modove pretraživanja: – "^ Artist", – "b Album", – "$
Track", – "8 Genre", – "2 New Tracks", – "4 Initials Search", i "3 Playlist".
Struktura opcija Genre, Artist, Album i Track je sljedeća.
U svakom od izbornika Find uz opcije Artist, Album, Track, Genre i New Tracks
možete pokrenuti reprodukciju pritiskom na tipku u.
Za odabir i reprodukciju zapisa iz New Tracks, pogledajte 1 str. 36, iz Initials
Search, pogledajte 1 str. 36, a iz Playlist, pogledajte 1 str. 38.
Mod pretraživanja
Popis žanrova
Žanr
Žanr 01
Popis izvođača
Izvođač 01
Popis albuma
Album 01
Popis zapisa
Zapis 01
Zapis 02
Album 08
Zapis 03
Zapis 04
Izvođač 02
Album 08
Zapis 05
Zapis 06
Album 08
Zapis 07
Zapis 08
Žanr 02
Izvođač 03
Album 08
Zapis 09
Zapis 10
Album 08
Zapis 11
Zapis 12
Izvođač 04
Album 08
Zapis 13
Zapis 14
Album 08
Zapis 15
Zapis 16
Nastavlja se j
35
Odabir zapisa iz "2 New Tracks"
Možete odabrati zapise iz albuma koji su nedavno prebačeni u uređaj (tijekom zadnjih
5 prebacivanja).
1 Odaberite "2 New Tracks" u izborniku Find (u koraku 2, 1 str. 33) i
pritisnite -.
Prikazuje se popis novih zapisa. Ovako izgleda struktura direktorija "New
Tracks".
Popis albuma Popis zapisa
Novi zapisi
Album
Zapis 01
Zapis 02
Album
Zapis 03
Zapis 04
2 Pritisnite //0 za odabir opcije koju želite reproducirati i pritisnite u.
Reprodukcija započinje od odabranog zapisa ili od prvog zapisa odabranog
albuma. Svi zapisi navedeni nakon odabranih opcija se reproduciraju prema
svojim rednim brojevima.
Odabir zapisa prema prvom slovu naziva (Initials Search)
Zapise možete potražiti traženjem prvog slova naziva zapisa. Uređaj traži naziv zapisa
u informacijama o CD disku u SonicStage softveru.
1 Pritisnite SEARCH/ MENU
Prikazuje se izbornik Find.
Nastavlja se j
36
2 Pritisnite //0 za odabir "4 Initials Search" i
nakon toga pritisnite u.
Prikazuje se popis zapisa i izbornik za odabir slova.
3 Pritisnite //0/./- za odabir prvog slova
naziva zapisa i nakon toga pritisnite u.
U popisu se pojavljuju zapisi čiji naziv započinje
odabranim slovom. Ako nema zapisa koji započinju
odabranim slovom, prikazuju se nazivi koji slijede
nakon odabranog prvog slova.
4 Pritisnite //0 za odabir zapisa kojeg želite reproducirati i
pritisnite u.
Reprodukcija započinje od zapisa kojeg ste odabrali. Svi ostali zapisi nakon
odabranog zapisa reproduciraju se prema svojim rednim brojevima.
Povratak u izbornik Find
Pritisnite SEARCH/ MENU.
Povratak u izbornik MENU
Pritisnite i zadržite SEARCH/ MENU.
Nastavlja se j
37
Odabir zapisa iz "3 Playlist"
Možete odabrati zapise iz editiranog playlist popisa u SonicStage softveru ili zapise
registrirane kao oznake (Bookmark 1 do Bookmark 5) na uređaju.
Za registriranje zapisa u Bookmark, pogledajte 1 str. 39.
1 Odaberite "3 Playlist" u izborniku Find (u koraku 2, 1 str. 33) i
pritisnite -.
Prikazuje se Playlist popis. Ovako izgleda struktura Playlist popisa.
Playlist popisi
Playlist
Playlist*
Popis zapisa
Zapis 01
Zapis02
Bookmark 1
Zapis 01
Zapis02
Bookmark 5
Zapis 01
Zapis02
* Naziv playlist popisa u sadržaju Playlist je naziv kojeg ste kreirali u SonicStage
softveru.
2 Pritisnite //0 za odabir opcije koju želite reproducirati i pritisnite
u.
38
Editiranje oznaka (bookmarks) na uređaju
Postoje dvije vrste playlist popisa: playlist popisi u SonicStage softveru i playlist
popisi u uređaju. Playlist u uređaju uključuje playlist popise kreirane u SonicStage
softveru i oznake (bookmarks) kreirane na uređaju. Podrobnosti o strukturi playlist
popisa potražite na 1 str. 38. Playlist popise možete editirati samo na uređajima na
kojima ste ih kreirali. Oznake (bookmarks) kreirane na uređaju ne mogu se editirati ni
prikazati u SonicStage softveru.
Registriranje zapisa u Bookmark (Bookmark track play)
Svoje omiljene zapise možete registrirati u Bookmark. Za reprodukciju registriranih
zapisa odaberite "3 Playlist" u izborniku Find (1 str. 33).
1 Tijekom reprodukcije zapisa kojeg želite
registrirati u Bookmark, pritisnite i zadržite /.
Prikazuje se izbornik Bookmark.
2 Pritisnite //0 za odabir vrste oznake pod kojom je registriran zapis
te pritisnite u.
Prikazuje se natpis "Bookmarked" i broj oznaka (broj označenih zapisa/broj
mogućih oznaka) i pojavljuje se ikona oznake.
3 Želite li registrirati dva ili više zapisa, ponovite korake 1 i 2.
Možete registrirati do 100 zapisa u svaki Bookmark.
Nastavlja se j
39
Reprodukcija zapisa registriranih u Bookmarks
1 Pritisnite SEARCH/ MENU.
Prikazuje se izbornik Find.
2 Pritisnite //0 za odabir opcije "3 Playlist" i pritisnite u.
3 Pritisnite //0 za odabir opcije "t Bookmark" te zatim pritisnite -.
Ako pritisnete u umjesto -, reprodukcija započinje od prvog zapisa odabranog
Bookmark popisa.
4 Pritisnite //0 za odabir zapisa te zatim pritisnite u.
Ispod ikone oznake (bookmark) pojavljuje se crta u izborniku reprodukcije.
Uklanjanje oznaka
Tijekom reprodukcije zapisa kojemu želite ukloniti oznaku, slijedite gore navedene
upute te pritisnite i zadržite 0.
Na pokazivaču se pojavljuje "Bookmark cleared" i nestane indikator.
Napomene
• Zapisima možete dodavati ili brisati oznake samo tijekom reprodukcije.
• Oznaku možete obrisati iz zapisa samo tijekom reprodukcije zapisa, slijedeći gornje
upute.
Promjena redoslijeda u Bookmark popisu
Možete promijeniti redoslijed zapisa registriranih u Bookmark popis.
1 Pritisnite SEARCH/ MENU
Prikazuje se izbornik Find.
Nastavlja se j
40
2 Pritisnite //0 za odabir "Edit Bookmark" i
nakon toga pritisnite u ili -.
Prikazuje se izbornik Edit Bookmark.
3 Pritisnite //0 za odabir opcije "Move" i
nakon toga pritisnite u ili -.
Prikazuje se Bookmark popis.
4 Pritisnite //0 za odabir Bookmark popisa
kojeg želite editirati i nakon toga pritisnite u
ili -.
Prikazuje se popis zapisa u odabranom Bookmark
popisu.
5 Pritisnite //0 za odabir zapisa kojeg želite premjestiti i pritisnite u.
Odabrani zapis trepće.
6 Pritisnite //0 za odabir mjesta gdje želite premjestiti zapis i
pritisnite u.
Zapis odabran u koraku 5 premješta se na mjesto odabrano u koraku 6.
Ako želite premjestiti i ostale zapise, ponovite korake 5 i 6.
7 Pritisnite - ili x.
Prikazuje se izbornik za potvrđivanje.
Nastavlja se j
41
8 Pritisnite ./- za odabir opcije "Yes" i pritisnite u.
Na pokazivaču uređaja prikazuje se natpis "Changes saved".
Ako odaberete opciju "No", prekida se editiranje playlist popisa i pokazivač se
vraća na izbornik Edit Bookmark.
Brisanje oznaenih zapisa
Možete obrisati zapise s oznakom bookmark.
1 Odaberite "Clear" u koraku 3 u "Rearranging
track order in a Bookmark" (1 str. 40) i
nakon toga pritisnite u ili -.
Prikazuje se izbornik Clear.
2 Pritisnite //0 za odabir "$ Track" ili "t
t
Bookmark" i zatim pritisnite u.
Prikazuje se Bookmark popis.
3 Pritisnite //0 za odabir Bookmark popisa i
zatim pritisnite u ili -.
Ako u koraku 2 odaberete "Track", prikazuje se
popis zapisa.
Ako ste u koraku 2 odabrali "Bookmark", prijeđite
na korak 6.
Nastavlja se j
42
4 Pritisnite //0 za odabir zapisa kojeg želite obrisati i pritisnite u.
Odabrani zapis se briše iz popisa.
Ako želite obrisati više zapisa, ponovite ovaj korak.
5 Pritisnite - ili x.
Prikazuje se izbornik za potvrđivanje.
6 Pritisnite ./- za odabir opcije "Yes" i zatim pritisnite u.
Na pokazivaču se prikazuje poruka "Changes saved" i pokazivač se vraća na
izbornik Edit Bookmarks.
Ako ste u koraku 2 odabrali "t
t Bookmark"
Na pokazivaču se prikazuje poruka: "Are you sure you want to clear all
bookmarked tracks?" Odaberite "Yes".
Ako odaberete "No", editiranje oznaka se prekida i pokazivač se vraća na izbornik
Edit Bookmark.
Pomicanje
Pomicanje prikaza više opcija odjednom
Pritisnite / ili 0 dva puta brzo dok je prikazan popis zapisa "Rearranging the track
order in a Bookmark" (1 str. 40) ili "Clearing bookmarked tracks" (1 str. 42) te
pritisnite i zadržite tipku nekoliko sekundi.
Svi zapisi na pokazivaču se pomiču prema gore otkrivajući nekoliko redaka
odjednom. Ako pritisnete i zadržite / ili 0 na nekoliko sekundi, redci se pomiču
prema gore većom brzinom.
Napomena
Nije moguće editirati Bookmarks oznake tijekom reprodukcije ili pauze zapisa koji su u
njih registrirani.
Nastavlja se j
43
Promjena ikone oznake
Možete odabrati ikonu koja će se pojaviti uz označene zapise. Praktično je ako za
svaku Bookmark oznaku upotrijebite drugu oznaku (Bookmark 1 do 5).
1 Odaberite "Select Icon" u koraku 3 u
"Rearranging track order in a Bookmark"
(1 str. 40) i nakon toga pritisnite u ili -.
Prikazuje se Bookmark popis.
2 Pritisnite //0 za odabir oznake kojoj želite
promijeniti ikonu te pritisnite u.
Prikazuje se izbornik Select Icon.
3 Pritisnite //0/./- za odabir ikone i pritisnite u.
Odabrana ikona se prikazuje uz označene zapise.
44
Promjena moda reprodukcije (Play Mode)
Možete koristiti različite modove reprodukcije (Play Mode), primjerice odabrati zapis
koji želite slušati ili reprodukciju slučajnim redoslijedom.
Za podrobnosti o opcijama i rasponu reprodukcije pogledajte "Modovi reprodukcije"
(1 str. 47).
Moguće je također reproducirati zapise slučajnim redoslijedom (1 str. 47, 49) ili
ponoviti zapise uz opcije reprodukcije koje ste odabrali (ponavljanje reprodukcije,
1 str. 49).
1 Pritisnite i zadržite SEARCH/ MENU.
Prikazuje se izbornik MENU.
2 Pritisnite //0 za odabir "Options" te zatim
pritisnite u.
Prikazuje se izbornik Options.
3 Pritisnite //0 za odabir "Play Mode" te
zatim pritisnite u.
Prikazuju se opcije izbornika Play Mode.
Nastavlja se j
45
4 Pritisnite //0 za odabir opcije reprodukcije i zatim pritisnite u.
Standardna postavka je "Normal Playback" (normalna reprodukcija).
5 Pritisnite SEARCH/ MENU za prikaz izbornika Find i odaberite
kategoriju pretraživanja za reprodukciju (1 str. 33).
Ako želite suziti kategoriju pretraživanja za reprodukciju, pritisnite -.
6 Pritisnite u.
Započinje reprodukcija u odabranom modu.
Poništenje podešavanja
Pritisnite x za povratak u izbornik Options.
Povratak na normalnu reprodukciju
U koraku 4 odaberite "Normal Playback".
Povratak u izbornik MENU
Pritisnite i zadržite SEARCH/ MENU.
Nastavlja se j
46
Modovi reprodukcije (Play Mode)
Prikaz na pokazivaču/ikona
pokazivaču/ikona
Objašnjenje
Normal Playback/
bez ikone (normalna
reprodukcija)
Svi zapisi nakon odabranog zapisa se reproduciraju
jednom prema rednom broju zapisa.
Kad odaberete opciju (album, izviđača, itd.) koja nije
zapis, svi zapisi, počevši od prvog zapisa odabrane
opcije, reproduciraju se jedanput prema rednom broju
zapisa.
One Song/ 1
(reprodukcija jedne jedinice)
Odabrani zapis se reproducira jedanput.
Kad odaberete opciju (album, izvođača, itd.) koja nije
zapis, reproducira se samo prvi zapis jedanput.
Shuffle Tracks/SHUF
Svi zapisi se reproduciraju jednom slučajnim
redoslijedom.
Shuffle Items/;
Svi albumi reproduciraju se jednom slučajnim
redoslijedom (Album Shuffle). Unutar albuma se zapisi
reproduciraju prema rednim brojevima. Ako je opcija
"Unit" podešena na "Unit On" (1 str. 47), zapisi se
reproduciraju u modu Unit shuffle (1 str. 49).
Reprodukcija odabranih kategorija (Unit play)
1 U koraku 3 odaberite "Unit" u "Changing
Playback Options" (1 str. 45) te
pritisnite u.
Prikazuje se izbornik Unit.
2 Pritisnite //0 za odabir opcije "Unit On" i pritisnite u.
Nastavlja se j
47
3 Pritisnite SEARCH/ MENU za prikaz izbornika Find i nakon toga
odaberite željenu kategoriju koju želite reproducirati (1 str. 33).
4 Pritisnite u.
Započinje reprodukcija odabrane jedinice prema rednim brojevima zapisa.
z Što je jedinica reprodukcije
reprodukcije (kategorija pretraživanja za reprodukciju)?
reprodukciju)?
Sve opcije (izvođač, album, zapis, itd.) koje su dio odabrane opcije kad pokrenete
reprodukciju nazivaju se "jedinice reprodukcije".
Primjeri: Ako pokrenete reprodukciju nakon odabira žanra "Genre 01"
Zapisi od zapisa 01 do zapisa 08 čine jednu jedinicu.
Ako pokrenete reprodukciju nakon odabira izvođača "Artist 02"
Zapisi od zapisa 05 do zapisa 08 čine jednu jedinicu.
Popis žanrova
Žanr
Žanr 01
Popis izvođača
Izvođač 01
Popis albuma
Album 01
Popis zapisa
Zapis 01
Zapis 02
Album 02
Zapis 03
Zapis 04
Izvođač 02
Album 03
Zapis 05
Zapis 06
Album 04
Zapis 07
Zapis 08
Žanr 02
Napomena
• Ako promijenite opciju "Unit on" u "Unit off" ili "Unit off" u "Unit on", vrijednost
jedinice se mijenja tako da uključuje sve zapise u uređaju.
• Ako odaberete zapis kao kategoriju pretraživanja za reprodukciju u koraku 3, album
koji sadrži zapis postaje jedinica.
Nastavlja se j
48
O reprodukciji zapisa slučajnim redoslijedom unutar jedinice
jedinice ("Shuffle Tracks" mod
reprodukcije ako je opcija "Unit" podešena na "Unit On")
Ako ste u izborniku Options podesili opciju "Unit" na "Unit On", sve opcije (izvođač,
album, zapis) koje se nalaze u uređaju reproduciraju se slučajnim redoslijedom kad
pokrenete reprodukciju.
O reprodukciji slučajnim
slučajnim redoslijedom ("Shuffle Items" mod reprodukcije ako je opcija
"Unit" podešena na "Unit On")
Ako ste u izborniku Options podesili opciju "Unit" na "Unit On", opcije iz prve
hijerarhijske razine jedinice reproduciraju se slučajnim redoslijedom. Unutar jedinice
se reprodukcija vrši prema rednim brojevima.
Napomene
• Ako odaberete "$ Track" u izborniku Find i pokrenete reprodukciju slučajnim
redoslijedom (shuffle), svi zapisi na uređaju se reproduciraju slučajnim redoslijedom,
bez obzira na postavku "Unit On/Off" ili "Track/Item shuffle".
• Ako odaberete "3 Playlist" u izborniku Find te odaberete "5 Playlist" ili "t
Bookmark", pokreće se reprodukcija slučajnim redoslijedom, bez obzira na postavku
"Unit On/Off" ili "Track/Item shuffle".
Ponavljanje reprodukcije zapisa (Repeat play)
Reprodukcija zapisa se ponavlja u skladu s modom odabranim na 1 str. 47.
1 Odaberite "Repeat" u koraku 3 u "Changing
Playback Options" (1
1 str. 45) i pritisnite u.
Prikazuje se izbornik Repeat.
2 Pritisnite //0 za odabir "Repeat On" te
pritisnite u.
prikazuje se ]
Nastavlja se j
49
3 Pritisnite SEARCH/ MENU za prikaz izbornika Find te zatim
odaberite kategoriju pretraživanja za reprodukciju (1
1 str. 33)
4 Pritisnite u.
Započinje reprodukcija u odabranom modu.
Poništenje podešavanja
Pritisnite x za pfovratak u izbornik Options.
Prekidanje ponavljanja reprodukcije
U koraku 2 odaberite "Repeat Off".
Povratak u izbornik Find
Pritisnite SEARCH/ MENU.
50
Promjena kvalitete zvuka i postavki
Za podrobnosti o različitim opcijama podešenja pogledajte 1 str. 52.
1 Pritisnite i zadržite SEARCH/ MENU.
Prikazuje se izbornik MENU.
2 Pritisnite //0 za odabir "Options" i zatim
pritisnite u.
Prikazuje se izbornik Options.
3 Pritisnite //0 za odabir željene opcije i zatim pritisnite u.
Promjena kvalitete zvuka
Nakon koraka 3 pritisnite //0 za odabir opcije "Sound" (1 str. 52) i zatim
pritisnite u.
Povratak na prethodni izbornik
Pritisnite ..
Poništenje podešavanja
podešavanja
Pritisnite x za povratak u izbornik Options.
Povratak u izbornik
izbornik MENU
MENU
Pritisnite i zadržite SEARCH/ MENU.
Nastavlja se j
51
Opcije podešenja
Postavka
Postavka
Opcije (z:
( : standardna postavka)
postavka)
Sound
(podešavanje
zvuka)
z Sound Off
Reprodukcija svih zapisa s normalnom
kvalitetom zvuka.
Studio
VPT
Acoustic (VS)
Eng. 1) 2)
Live (VL)
Stvara zvučni efekt tonskog studija.
Club (VC)
Stvara zvučni efekt plesne dvorane.
Arena
(VA)
Stvara zvučni efekt stadiona.
Heavy
(SH)
Zapise reproducira sa snažnim zvukovima,
dodatnim pojačavanjem visokih i niskih
tonova u usporedbi s pop zvukom.
Pop (SP)
Zapise reproducira s tonom za vokal,
naglašavajući zvuk srednje razine.
Jazz (SJ)
Zapise reproducira sa življim zvukovima,
naglašavajući visoke i niske tonove.
Unique
(SU)
Zapise reproducira s posebnim
zvukovima, jače naglašavajući visoke i
niske tonove od srednjih.
Custom 1
(S1)
Zapise reproducira prema vašim
podešenjima (1 str. 55 za podrobnosti).
6-Band
Equalizer 1) 2)
Stvara zvučni efekt koncertne dvorane.
Custom 2
(S2)
Dgtl.
Custom 3
Snd.
(S3)
Presets 2)
Zapise reproducira s podešenim visokim
tonovima i basovima (1 str. 56 za
podrobnosti).
Custom 4
(S4)
1) Ova podešenja funkcioniraju samo pri reprodukciji ATRAC3plus audio zapisa. Kod
reprodukcije MP3 audio zapisa ova podešenja ne funkcioniraju.
2) Podešenja zvuka se pojave na pokazivaču kao slova u zagradama (1 str. 32).
Nastavlja se j
52
Postavka
AVLS
1)
Opcije (z:
( : standardna postavka)
z AVLS Off
AVLS On
Beep
z Beep On
Beep Off
Audio Out
z Headphone
Line Out
Backlight 2)
z 10 sec
30 sec
Always Off
Contrast 3)
z Center
od – do +
Invert
Screen
z Negative
Positive
Glasnoća se mijenja bez ograničavanja
razine.
Maksimalna glasnoća je ograničena radi
zaštite vašeg sluha.
Kod upravljanja uređajem čuju se zvučni
signali.
Zvučni signali su isključeni.
Odaberite ovu opciju kad spojite
isporučene slušalice.
Odaberite ovu opciju kad spojite druge
uređaje, primjerice zvučnike, audio
kabelom (1 str. 58).
Pokazivač svijetli podešeno vrijeme kad
pritisnete tipku ili kad pomičete prikaza na
pokazivaču.
Pokazivač se isključi radi smanjenja
potrošnje energije.
Pokazivač je umjereno svijetao. Ako je
podloga pokazivača crna, tvorničko
podešenje je drugo slijeva.
Podesite prema – za svjetliji pokazivač i
prema + za tamniji pokazivač. Vrijednost
se podešava na sredinu ako pritisnete /
kad je pritisnuta tipka SEARCH/ MENU
u bilo kojem izborniku.
Znakovi i ikone su bijeli, a podloga je
crna.
Znakovi i ikone su crni, a podloga je
bijela.
1) AVLS je kratica za Automatic Volume Limiter System (sustav automatskog
ograničavanja glasnoće).
2) Ako pritisnete VOL+/VOL– dok je pozadinsko osvjetljenje isključeno, pozadinsko
osvjetljenje se uključuje.
3) Postavka se vraća na standardnu vrijednost ako pritisnete / dok je pritisnuta tipka
SEARCH/ MENU.
Nastavlja se j
53
Podešenja
Opcije (z:
( : tvorničko podešenje)
Orient
Screen
z Vertical
Prikaz na pokazivaču je uvijek okomit.
Auto
Automatsko podešavanje orijentacije
pokazivača pomoću G-Sensor 1) funkcije.
Prikaz se prilagođuje položaju uređaja pri
uključivanju.
Right
Prikaz na pokazivaču se zakreće lijevo
tako da možete uređajem rukovati desnom
rukom.
Left
Prikaz na pokazivaču se zakreće desno
tako da možete uređajem rukovati lijevom
rukom.
Poruke i izbornici su na japanskom.
Language
z English
Poruke i izbornici su na engleskom.
Français
Poruke i izbornici su na francuskom.
Deutsch
Poruke i izbornici su na njemačkom.
Italiano
Poruke i izbornici su na talijanskom.
Poruke i izbornici su na španjolskom.
Español
2)
Poruke i izbornici su na
pojednostavljenom kineskom.
2)
Poruke i izbornici su na tradicionalnom
kineskom.
2)
Initialize
System 3)
1)
2)
3)
4)
Poruke i izbornici su na korejskom.
Factory Settings
Sve postavke u izborniku MENU vraćaju
se na standardne vrijednosti (1 str. 60).
Initialise HDD
Brišu se svi podaci snimljeni na uređaj
(1 str. 62).
Update Firmware
Nadogradnja firmwarea uređaja. 4)
G-Sensor je funkcija koja omogućava određivanje položaja uređaja.
Ovi jezici se ne prikazuju ovisno o zemlji u kojoj upotrebljavate uređaj.
Postavke nije moguće resetirati tijekom reprodukcije ili pauze.
Funkcija trenutno nije dostupna. Molimo da pričekate obavijest o tome.
Nastavlja se j
54
Podešavanje kvalitete zvuka (Sound EQ – Custom)
Možete podesiti kvalitetu zvuka za svaki frekvencijski raspon pojedinačno, uz
provjeru podešenja na pokazivaču.
1 Nakon odabira opcije "Sound" u koraku 3 u
"Changing Sound Quality and Settings"
(1 str. 51), odaberite "6-Band Equalizer" i
nakon toga pritisnite u.
2 Pritisnite //0 za odabir "Custom 1" ili
"Custom 2" i pritisnite u.
3 Pritisnite ./- za odabir frekvencijskog
raspona.
Postoji šest frekvencijskih raspona.
Frekvencijski raspon
4 Pritisnite //0 za odabir razine zvuka.
Razina zvuka se može podešavati na sedam razina.
Razina
zvuka
Nastavlja se j
55
5 Ponovite korake 3 i 4 za podešavanje preostalih frekvencijskih
raspona.
6 Pritisnite u.
Prikazuje se izbornik 6-Band Equalizer.
Poništenje podešavanja
podešavanja
Pritisnite x za povratak u izbornik 6-Band Equalizer.
Povratak u izbornik MENU
MENU
Pritisnite i zadržite SEARCH/ MENU.
Napomene
• Ako je s vašim podešenjem zvuk izobličen kad pojačate glasnoću, smanjite je.
• Ako osjećate razliku u glasnoći zvuka između "Custom 1" ili "Custom 2" podešenja
zvuka i drugih podešenja zvuka, podesite glasnoću po želji.
• Postavke nisu aktivne kod reprodukcije MP3 audio zapisa.
Podešavanje visokih i niskih tonova (Digital Sound Preset)
Možete podesiti razine visokih tonova i basova po želji prateći prikaz na pokazivaču.
1 Nakon odabira opcije "Sound" u koraku 3 u
"Changing Sound Quality and Settings"
(1 str. 51), odaberite "Dgtl. Snd. Presets" i
pritisnite u.
2 Pritisnite //0 za odabir opcije "Custom 3"
ili "Custom 4" i nakon toga pritisnite u.
Standardne postavke
Kvaliteta
zvuka
Custom 3
(S3)
Custom 4
(S4)
OFF (NORMAL
SOUND)
Bass
+1
+3
±0
Treble
±0
±0
±0
Nastavlja se j
56
3 Pritisnite ./- za odabir "Treble" ili "Bass".
Možete podesiti kvalitetu visokih tonova i basova.
4 Pritisnite //0 za odabir razine zvuka.
Razina zvuka se može podesiti na osam razina.
Kvaliteta zvuka
Razina naglašavanja
Bass
–4 do +3
Treble
–4 do +3
5 Pritisnite u.
Prikaz se vraća na izbornik Dgtl. Snd. Presets.
Poništenje podešavanja
podešavanja
Pritisnite x za povratak u izbornik Dgtl. Snd. Presets.
Povratak u izbornik MENU
MENU
Pritisnite i zadržite SEARCH/ MENU.
Napomene
• Razine visokih tonova i basova se pojave na desnom i lijevom kraju grafičkog prikaza
"Custom 3" ili "Custom 4". Međurazine ne možete podešavati zasebno jer su povezane s
razinama visokih tonova i basova i mijenjaju se automatski.
• Ako je s vašim podešenjem zvuk izobličen kad pojačate glasnoću, smanjite je.
• Ako osjećate razliku u glasnoći zvuka između "Custom 3" ili "Custom 4" podešenja
zvuka i drugih podešenja zvuka, podesite glasnoću po želji.
57
Spajanje drugih uređaja
Zapise možete slušati na stereo sustavu ili snimati na MiniDisc ili kasetu. Pogledajte
upute isporučene s uređajem kojeg želite priključiti.
Isključite sve uređaje prije njihovog povezivanja i promjene podešavanja na način
opisan u nastavku.
Lijevo (bijelo)
MiniDisc rekorder,
AV pojačalo,
aktivni zvučnik,
kasetofon, itd.
na i (slušalice)/LINE
OUT priključnica
Desno (crveno)
Spojni kabel (minipriključnica, nije
isporučen)
Trebate promijeniti postavke za "Audio Out" u izborniku Options za izlaz zvuka na
spojeni uređaj. Postavke opcije "Audio Output" su prikazane dolje. Podešenje je
opisano na 1 str. 51.
Spojeni uređaj
Podešenje
Slušalice
Headphone
Uređaj priključen putem Line Out
spojnog kabela
Kad spojite drugi uređaj, podesite opciju na "Line Out". S podešenjem "Line Out"
nije moguće podešavati glasnoću, i postavke za "Sound" nisu raspoloživa te ne rade.
Napomene
• Kad su na uređaj spojene isporučene slušalice, nemojte podešavati "Audio Output" na
"Line Out". Ako je podešen na "Line Out", nije moguće podešavati glasnoću i zvuk će
biti izobličen i sa šumom.
• Prije reprodukcije smanjite glasnoću spojenog uređaja kako biste spriječili oštećenje
priključenog zvučnika.
58
Pohrana podataka koji nisu audio datoteke
Uz Windows Explorer možete prebaciti podatke s tvrdog diska računala na ugrađeni
tvrdi disk ovog uređaja.
Ugrađeni tvrdi disk uređaja Windows Explorer prikazuje kao vanjski pogon (kao
odvojivu memoriju).
Napomene
• Nemojte koristiti SonicStage kod upravljanja tvrdim diskom uređaja pomoću Windows
Explorera.
• Ako prenesete WAV i MP3 datoteke na uređaj uporabom Explorera, nije ih moguće
reproducirati. Prenesite ih uporabom SonicStage softvera.
• Nemojte odspajati USB kabel tijekom prijenosa podataka jer se mogu uništiti podaci čiji
je prijenos u tijeku.
• Nemojte formatirati tvrdi disk uređaja pomoću računala.
59
Resetiranje na tvornička podešenja
Funkcija omogućava resetiranje svih podešenja u izborniku MENU na tvornička
podešenja.
1 Dok je uređaj zaustavljen, pritisnite i zadržite
tipku SEARCH/ MENU.
Prikazuje se izbornik MENU.
2 Pritisnite //0 za odabir "Options" i zatim
pritisnite u.
Prikazuje se izbornik Options.
3 Pritisnite //0 za odabir "Initialize System" i
zatim pritisnite u.
Prikazuje se izbornik Initialize System.
4 Pritisnite //0 za odabir "Factory Settings" i
zatim pritisnite u.
Prikazuje se izbornik Factory Settings.
Nastavlja se j
60
5 Pritisnite ./- za odabir "Yes" i zatim pritisnite u.
Prikazuje se poruka i prikaz se vraća na izbornik Initialize System.
Poništenje podešavanja
podešavanja
Pritisnite x. Također možete odabrati "No" u koraku 5 i zatim pritisnuti u.
Prikaz se vraća na izbornik Format.
Napomena
Tijekom reprodukcije nije moguće resetirati uređaj na tvornička podešenja.
61
Formatiranje tvrdog diska
Možete formatirati ugrađeni tvrdi disk uređaja. Formatiranjem tvrdog diska brišu se
svi audio podaci i ostali pohranjeni podaci. Svakako provjerite podatke pohranjene na
tvrdi disk prije formatiranja.
1 Dok je uređaj zaustavljen, pritisnite i zadržite
SEARCH/ MENU.
Prikazuje se izbornik MENU.
2 Pritisnite //0 za odabir "Options" i zatim
pritisnite u.
Prikazuje se izbornik Options.
3 Pritisnite //0 za odabir "Initialize System" i
zatim pritisnite u.
Prikazuje se izbornik Initialize System.
4 Pritisnite //0 za odabir "Initialize HDD" i
zatim pritisnite u.
Prikazuje se izbornik Initialize HDD.
Nastavlja se j
62
5 Pritisnite ./- za odabir "Yes" i zatim
pritisnite u.
Prikazuje se izbornik za potvrđivanje.
6 Pritisnite ./- za odabir "Yes" i zatim pritisnite u.
Prikazuje se poruka i zatim se prikaz vraća na izbornik Initialize System.
Poništenje podešavanja
podešavanja
Pritisnite x. Također možete odabrati "No" u koraku 6 i zatim pritisnuti u.
Prikaz se vraća na izbornik Initialize System.
Napomene
•
•
•
•
Nemojte formatirati tvrdi disk ovog uređaja pomoću računala.
Nije moguće možete formatirati tvrdi disk tijekom reprodukcije.
Postupkom formatiranja brišu se svi audio podaci i ostale datoteke.
Ako formatiranjem obrišete zapise, SonicStage ih prepoznaje kao zapise koje treba
prebaciti u računalo pri ponovnom spajanju uređaja na računalo. Na taj način se
automatski povećava broj prebacivanja zapisa.
63
Deinstaliranje SonicStage softvera
Ako želite deinstalirati SonicStage, slijedite dolje opisani postupak.
1 Kliknite "Start" – "Control Panel".*
* "Settings" – "Control Panel" kod Windows 2000 Professional/Windows Millennium
Edition/Windows 98 Second Edition
2 Dva puta kliknite "Add/Remove Programs".
3 Kliknite "SonicStage 3.1" u popisu "Currently Installed Programs" i
nakon toga kliknite "Change and Remove".*
Slijedite prikazane upute i ponovno pokrenite računalo. Postupak je dovršen kad
se računalo ponovno pokrene.
* "Change/Remove" kod Windows 2000 Professional, "Add/Remove" kod Windows
Millennium Edition/Windows 98 Second Edition
Napomena
Pri instaliranju SonicStage Ver. 3.1, također se instalira OpenMG Secure Module 4.1.
Nemojte brisati OpenMG Secure Module 4.1 jer ga možda koriste drugi programi.
64
U slučaju problema
Ukoliko se prilikom korištenja uređaja javi problem, pokušajte ga ukloniti na neki od
sljedećih načina.
1 Izvadite bateriju i ponovno je umetnite.
2 Pogledajte probleme navedene u ovom poglavlju.
3 Pogledajte SonicStage Help izbornik za pomoć kod uporabe SonicStage softvera.
4 Ako problem ne možete riješiti pomoću gornjih uputa, pogledajte sljedeću tablicu i
nakon toga se obratite najbližem Sony prodavatelju.
Napajanje
Problem
Uzrok i/
i/ili način otklanjanja
Baterija se brzo prazni
c Radna temperatura je niža od 5 °C. Baterija ima takve
značajke i to nije kvar.
c Dulje vrijeme niste koristili uređaj. Učinkovitost
baterije poboljšat će se višekratnim punjenjem i
pražnjenjem.
c Baterija je možda na kraju svog radnog vijeka.
Zamijenite je novom.
c Bateriju niste punili dovoljno dugo. Punite bateriju dok
se ne prikaže indikator
.
Nastavlja se j
65
Zvuk
Problem
Uzrok i/ili način otklanjanja
Nema zvuka. Pojava
šumova.
c Glasnoća je podešena na nulu. Povećajte glasnoću
(1 str. 30).
c Priključak slušalica nije pravilno spojen. Čvrsto ga
spojite u priključnicu i (slušalice)/LINE OUT
(1 str. 29).
c Priključak slušalica je zaprljan. Očistite priključak
slušalica suhom mekom krpom.
c Na tvrdom disku nema pohranjenih audio datoteka.
Nije moguće pojačati
glasnoću.
c Funkcija "AVLS" je podešena na "AVLS On". Podesite
je na "AVLS Off" (1 str. 53).
Ne čuje se zvuk iz desnog
kanala slušalica.
c Priključak slušalica nije pravilno spojen. Čvrsto ga
spojite u priključnicu i (slušalice)/LINE OUT
(1 str. 29).
Nije moguće podesiti
glasnoću.
c Opcija "Audio Out" je podešena na "Line Out".
Podesite glasnoću regulatorom glasnoće na spojenom
uređaju ili podesite "Audio Out" na "Headphone"
(1 str. 53).
Kad ovaj uređaj koristite sa c Opcija "Audio Out" je podešena na "Headphone".
spojenim stereo sustavom,
Podesite je na "Line Out" (1 str. 53).
zvuk je izobličen ili sa
šumom.
Nastavlja se j
66
Uporaba/reprodukcija
Uporaba/reprodukcija
Problem
Uzrok i/ili način otklanjanja
Tipke ne rade.
c Tipke su zaključane. Pomaknite preklopku HOLD
(1 str. 31).
c U uređaju se kondenzirala vlaga (Vlaga se može
kondenzirati u uređaju ako ga izravno prenesete iz
hladnog na toplo mjesto). Ostavite uređaj nekoliko sati
kako bi vlaga isparila.
c Preostali napon baterije je nedovoljan. Napunite bateriju
(1 str. 13).
Reprodukcija se odjednom c Preostali napon baterije je nedovoljan. Napunite bateriju
prekida.
(1 str. 13).
c Pokušate li reproducirati MP3 audio zapise koje ovaj
uređaj ne podržava, reprodukcija će se zaustaviti.
Pritisnite - za odabir drugih zapisa (1 str. 30).
c Uređaj je bio izložen vibracijama dulje vrijeme. Prekinite
izlaganje uređaja vibracijama i ponovno pokrenite
reprodukciju.
Nije uključeno pozadinsko c Opcija "Backlight" je podešena na "Always Off".
osvjetljenje pokazivača.
Podesite je na "10 sec" ili "30 sec" (1 str. 53)
U naslovu je prikazan znak c U naslovu su korišteni znakovi koje uređaj ne može
"s".
prikazati. Promijenite naziv uporabom SonicStage
softvera.
Pokazivač se isključuje.
c Pokazivač se automatski isključi ako ga ne koristite
otprilike 30 sekundi (kod uporabe baterije) dok je
uređaj zaustavljen. Pri pomičnom prikazu naslova, itd.,
pokazivač se isključi otprilike 30 sekundi nakon
završetka prikaza. Pokazivač se također isključi kad
pritisnete i zadržite pritisnutom tipku x. U svim ovim
slučajevima pritisnite bilo koju tipku za ponovno
uključivanje pokazivača.
Nastavlja se j
67
Spajanje s računalom/SonicStage
računalom/SonicStage
Problem
Uzrok i/ili način otklanjanja
Nije moguće instalirati
SonicStage softver.
c Operacijski sustav nije kompatibilan sa softverom
(1 str. 16).
c Niste zatvorili sve Windows aplikacije. Počnete li
instalaciju dok su uključeni drugi programi, mogu se
pojaviti problemi. To naročito vrijedi za programe koji
zahtijevaju mnogo sistemskih resursa, primjerice
protuvirusni softver.
c Na tvrdom disku računala nema dovoljno prostora.
Treba vam 200 MB ili više slobodnog prostora. Izbrišite
nepotrebne datoteke na računalu.
Čini se da se postupak
instalacije zaustavio prije
završetka.
c Provjerite je li se pojavila poruka o grešci ispod
instalacijskog prozora. Pritisnite tipku "Tab" dok držite
pritisnutom tipku "Alt". Ako se pojavila poruka o
grešci, pritisnite tipku "Enter". Instalacija će se
nastaviti. Ako nema poruke, instalacija je još uvijek u
tijeku. Pričekajte još neko vrijeme.
Indikator tijeka na zaslonu c Instalacija se odvija normalno. Molimo, pričekajte.
računala se ne mijenja.
Instalacija može trajati 30 minuta ili duže, ovisno o CD
Indikator pristupa na
pogonu računala i konfiguraciji.
računalu se ne uključuje
nekoliko minuta.
SonicStage se ne može
pokrenuti.
c Konfiguracija je izmijenjena zbog nadogradnje
Windows operacijskog sustava. Obratite se najbližem
Sony prodavatelju.
Nastavlja se j
68
Spajanje s računalom/SonicStage (nastavak)
Kod spajanja na računalo c Pričekajte potvrdu SonicStage softvera.
uporabom USB kabela nije c Računalo koristi neku drugu aplikaciju. Pričekajte
prikazana poruka
trenutak i ponovno priključite USB kabel. Ako se
"Connecting to PC".
problem nastavi, odspojite USB kabel, ponovno
pokrenite računalo i opet priključite USB kabel.
c USB kabel nije spojen pravilno. Odspojite USB kabel i
ponovno ga spojite.
c Upotrebljava se USB hub. Priključivanje preko USB
huba nije zajamčeno. Spojite USB kabel izravno na
računalo.
c Nije uspjelo instaliranje SonicStage softvera. Odspojite
uređaj od računala i ponovno instalirajte softver s
isporučenog CD-ROM diska (1 str. 19). I dalje ćete
moći upotrebljavati audio podatke registrirane pomoću
postojećeg softvera.
c Baterija je gotovo prazna. Napunite bateriju pomoću
mrežnog adaptera.
Računalo ne prepoznaje
ovaj uređaj dok je
priključen na njega.
c USB kabel nije spojen pravilno. Odspojite USB kabel i
ponovno ga spojite.
c Upotrebljava se USB hub. Priključivanje preko USB
huba nije zajamčeno. Spojite USB kabel izravno na
računalo.
c Nije instaliran driver za uređaj. Ponovno instalirajte
SonicStage softver za uređaj s isporučenog CD-ROM-a
(1 str. 19) kako biste s njime instalirali i driver.
c Nije uspjelo instaliranje SonicStage softvera. Odspojite
uređaj od računala i ponovno instalirajte softver s
isporučenog CD-ROM diska (1 str. 19). I dalje ćete
moći upotrebljavati audio podatke registrirane pomoću
postojećeg softvera.
Nastavlja se j
69
Spajanje s računalom/SonicStage (nastavak)
Audio podatke s vašeg
računala nije moguće
prenijeti u ovaj uređaj.
c USB kabel nije spojen pravilno. Odspojite USB kabel i
ponovno ga spojite.
c Na tvrdom disku uređaja nema dovoljno slobodnog
prostora. Prenesite sve nepotrebne zapise natrag u
računalo kako biste povećali slobodan prostor
(1 str. 27).
c Već ste prebacili 65 535 zapisa ili preko 8 187 playlist
popisa na tvrdi disk uređaja. Ili ste prenijeli playlist
popis koji sadrži preko 999 zapisa.
c Zapise s ograničenim vremenom reprodukcije ili
ograničenim brojem reprodukcija nije moguće prebaciti
zbog ograničenja koja je postavio vlasnik autorskih
prava. Za podrobnosti o podešenju svake audio
datoteke, kontaktirajte distributera.
c Nije uspjelo instaliranje SonicStage softvera. Odspojite
uređaj od računala i ponovno instalirajte softver s
isporučenog CD-ROM diska (1 str. 19). I dalje ćete
moći upotrebljavati audio podatke registrirane pomoću
postojećeg softvera.
Broj zapisa koji se mogu
c Slobodan prostor na disku uređaja nije dovoljan za
prenijeti na uređaj nije
količinu audio podataka koje želite prebaciti. Prenesite
velik. (Raspoloživo vrijeme nepotrebne audio datoteke natrag na računalo kako biste
snimanja je kratko.)
povećali prostor (1 str. 27).
c Na tvrdi disk uređaja su pohranjeni podaci koji nisu
audio zapisi. Premjestite te podatke na računalo kako
biste povećali prostor.
Audio podatke nije moguće c Za odredište prijenosa ste odabrali računalo koje niste
prenijeti natrag na računalo
koristili s ovim uređajem. Audio podatke nije moguće
s uređaja.
prenijeti na računalo koje niste koristili za prijenos na
ovaj uređaj.
c Audio podaci su izbrisani s računala koje ste koristili za
prijenos na uređaj. Audio podatke nije moguće prenijeti
natrag na računalo ako je zapis izbrisan s računala
korištenog za prijenos na uređaj.
Nastavlja se j
70
Spajanje s računalom/SonicStage (nastavak)
Audio podaci su preneseni c Ako je zapis izbrisan iz uređaja uporabom SonicStage
natrag na vaše računalo i
softvera instaliranog na računalo koje niste koristili za
preostali broj prijenosa se
prijenos na ovaj uređaj, zapis će se automatski prenijeti
ponekad poveća bez
natrag kad uređaj spojite na računalo koje ste koristili za
dodatnih postupaka kad je
prijenos. Stoga se automatski poveća broj raspoloživih
uređaj priključen na
prijenosa.
računalo.
Funkcioniranje uređaja
postane nestabilno dok je
priključen na računalo.
c Upotrebljava se USB hub. Priključivanje preko USB
huba nije zajamčeno. Spojite USB kabel izravno na
računalo.
Na zaslonu računala je
c Uređaj nije pravilno spojen na računalo. Zatvorite
prikazana poruka "Failed to
SonicStage softver i provjerite vezu USB kabela.
authenticate Device/Media" Ponovno pokrenite SonicStage softver.
dok je uređaj spojen na
računalo.
Nastavlja se j
71
Ostalo
Problem
Uzrok i/ili način otklanjanja
Nema zvučnog signala pri
uporabi uređaja.
c Funkcija "Beep" je podešena na "Beep Off". Podesite je
na "Beep On" (1 str. 53).
Uređaj se zagrijava.
c Uređaj se može zagrijati kod punjenja baterije i odmah
nakon punjenja zbog brzog punjenja. Osim toga, uređaj
se može ugrijati kod prijenosa velikog broja zapisa.
Ostavite uređaj da se ohladi neko vrijeme.
Iz uređaja se čuje zvuk.
Uređaj se trese.
c Dok se okreće tvrdi disk uređaja, može se čuti zvuk
njegovog rada i uređaj vibrira. To je normalno.
72
Uporaba SonicStage Help pomoći
SonicStage Help sadrži ostale podrobnosti o uporabi SonicStage softvera.
SonicStage Help omogućava jednostavno traženje informacija iz popisa funkcija, kao
što su "Importing audio data" ili "Transferring audio data", te prikaz velikog popisa
ključnih riječi. Također možete utipkati riječi koje vam mogu pomoći u traženju
odgovarajućeg objašnjenja.
Kliknite "Help" – "SonicStage Help" dok je aktiviran
SonicStage.
Prikazuje se Help izbornik.
Uređaj se naziva "ATRAC Audio Device" u
SonicStage Help pomoći.
"SonicStage Help"
Napomene
• SonicStage Help koristi zajednički naziv "Device/Media" za Network Walkman i MD
Walkman.
• Poštujte upute svog davatelja usluge Interneta (ISP) oko izbora preporučenog sustava i sl.
Razumijevanje SonicStage Help pomoći
Lijevi okvir
Desni okvir
1 Dva puta kliknite " Overview" u lijevom okviru SonicStage Help prozora.
2 Kliknite " About This Help File".
Objašnjenje se prikazuje u desnom okviru.
Pomaknite sadržaj zaslona po potrebi. Kliknite podcrtane riječi ako želite pročitati
njihovo objašnjenje.
Nastavlja se j
73
Traženje riječi u objašnjenju
Popis utipkanih riječi
Objašnjenje
odabranog pojma
"Search"
"List Topics"
Utipkajte ključnu riječ
koju tražite
"Display"
1 Kliknite "Search".
2 Utipkajte riječ.
3 Kliknite "List Topics".
Prikazuje se popis utipkanih riječi.
4 Kliknite za prikaz željenog pojma između prikazanih.
5 Kliknite "Display".
Prikazuje se objašnjenje odabrane opcije.
74
Poruke pogrešaka
Slijedite dolje navedene upute ako se pojavi neka od poruka na pokazivaču.
Poruka
Značenje
Otklanjanje problema
AVLS
NO VOLUME
OPERATION
Glasnoća prelazi
c Podesite "AVLS" na "AVLS Off"
maksimalnu razinu AVLS
(1 str. 53).
funkcije.
c Svaki zapis se može registrirati samo
ALL BOOKMARKED Pokušali ste dodati
bookmark oznaku koja je
jednom u svaku skupinu oznaka
već registrirana u sve vrste (Bookmark 1 do Bookmark 5).
oznaka.
BATTERY IS
MISSING
c Umetnite bateriju kad spojite mrežni
• Pokušali ste koristiti
adapter u zidnu utičnicu.
uređaj bez baterije,
pomoću mrežnog
adaptera.
• Izvadili ste bateriju iz
uređaja dok je bio spojen
s računalom.
BOOKMARK FULL
Broj bookmark oznaka
prelazi ograničenje.
CANCEL
Podešavanje ili funkcija su
prekinuti.
CANNOT EDIT
BOOKMARK
PLAYING
Pokušali ste editirati
c Bookmark oznake se ne mogu editirati
bookmark oznaku tijekom
tijekom reprodukcije i u stop modu.
reprodukcije.
c Uklonite nepotrebne bookmark oznake
(1 str. 40).
—
CANNOT OPERATE Tijekom reprodukcije ste c Zaustavite reprodukciju i ponovno
odabrali "Initialize System" odaberite "Initialize System".
STOP
u izborniku Options.
CANNOT OPERATE Pokušavate dodati
bookmark oznaku dok je
WHEN STOPPED
uređaj zaustavljen.
c Dodajte bookmark oznaku tijekom
reprodukcije (1 str. 39).
CANNOT PLAY
CONNECT TO PC
Sat uređaja ne radi.
c Spojite uređaj na računalo (1 str. 24).
CANNOT PLAY
TRACK ERROR
Audio podaci su oštećeni.
c Ponovno prenesite audio podatke u
uređaj (1 str. 24).
Nastavlja se j
75
CANNOT PLAY
TRACK ON THIS
DEVICE
c Ne možete reproducirati zapise koji
• Zapis se ne može
reproducirati na uređaju. nemaju dopuštenje za reprodukciju na
• Reproduciraju se zapisi s uređaju.
ograničenim brojem
reprodukcija.
Pokušavate reproducirati
CANNOT PLAY
UNAVAILABLE FOR zapis prije ili nakon
ograničenog perioda
PLAYBACK
reprodukcije.
c Zapise s ograničenim vremenom
reprodukcije mogu se reproducirati
samo unutar odobrenog vremena.
CANNOT UPDATE
LOW BATTERY
Napon baterije je prenizak c Napunite bateriju do kraja i ponovno
tijekom pokušaja
pokušajte nadograditi softver.
nadogradnje softvera.
CHARGE
5°C – 35°C
41F – 95F
Punite uređaj na
c Punite bateriju pri temperaturi između
temperaturi prostora nižoj
5° i 35°C.
od 5 °C ili višoj od
35 °C.
CLEAR
BOOKMARK
PLAYING
Pokušali ste obrisati znaku c Označeni zapis se može obrisati samo
sa zapisa koji se upravo
tako da ga odaberete iz popisa
reproducira.
registriranih oznaka u playlist popisu
dok je u tijeku reprodukcija zapisa.
Pokušali ste nadograditi
CONNECT AC
POWER ADAPTER softver bez uporabe
mrežnog adaptera.
c Spojite mrežni adapter na uređaj
(1 str. 13).
ERROR:
CANNOT
BOOKMARK
Zapis se ne može dodati u c Ponovno pokušajte dodati zapis u
bookmark popis zbog neke bookmark popis.
pogreške.
ERROR:
CANNOT CLEAR
Oznaka se ne može
c Ponovno pokušajte obrisati oznaku.
obrisati zbog neke pogreške.
FAILED TO CREATE Ne može se kreirati baza
podataka.
DATABASE
HARD DISC
WRITABLE
5°C – 35°C
c Pričekajte neko vrijeme. Baza podataka
se ažurira.
Prenosite audio podatke na c Koristite uređaj pri temperaturi između
uređaj pri temperaturi
5° i 35°C.
prostora nižoj od 5 °C ili
višoj od 35 °C.
Nastavlja se j
76
HDD NOT
INITIALIZED
CORRECTLY
• Tvrdi disk uređaja nije
pravilno formatiran.
• Tvrdi disk uređaja ste
formatirali pomoću
računala.
• Tvrdi disk uređaja nije
formatiran jer je bio
zamijenjen.
c Ponovno formatirajte tvrdi disk uređaja
(1 str. 62).
HOLD
Preklopka HOLD je
podešena na ON.
c Isključite blokadu tipaka uređaja
pomakom preklopke HOLD u smjeru
suprotnom od strelice
(1 str. 31).
LINE OUT NO
OPERATION
Dok je opcija "Audio Out" c Podesite "Audio Out" na "Headphone"
podešena na "Line Out",
(1 str. 53).
pokušali ste promijeniti
glasnoću ili podesiti opciju
"Sound".
LOW BATTERY
Baterija se ispraznila.
Broj grupa (albuma,
MAX NO OF
GROUPS EXCEEDED izvođača, itd.) prelazi
ograničenje (8 192).
c Napunite bateriju (1 str. 13).
c Ukupni broj stavki u prikazu popisa
(osim za popis zapisa) prelazi 8 192.
Prenesite sve nepotrebne zapise natrag
na računalo u My Library SonicStage
(1 str. 27).
c Formatirajte tvrdi disk uređaja
(1 str. 62) i ponovno prenesite audio
podatke na uređaj (1 str. 24).
MISMATCH IN
SYSTEM FILES
Neusklađenost u
sistemskim datotekama.
NO DATABASE
FOUND
Kod odspajanja s računala c Ponovno spojite uređaj s računalom i
nema zapisa prenesenih na
odspojite ga.
uređaj ili nedostaju
c Prenesite audio podatke u uređaj
informacije.
(1 str. 24).
NO TRACK
Nema zapisa u popisu
zapisa.
c Prijeđite na popis sa zapisima.
c Prenesite audio podatke u uređaj
(1 str. 24).
Nastavlja se j
77
SYSTEM ERROR
<No. ***>
(Broj se pojavi u
zagradama.)
78
Sistemska pogreška.
c Zapišite broj i obratite se najbližem
ovlaštenom Sony prodavatelju.
Tehnički podaci
Maksimalan broj zapisa koje je moguće snimiti (otprilike)*
ATRAC3plus MP3
ATRAC3
5 000
(132 kbps)
6 000
(105 kbps)
2 500
(256 kbps)
10 000
(64 kbps)
10 000
(66 kbps)
13 000
(48 kbps)
5 000
(128 kbps)
10 000
(64 kbps)
* Kod prijenosa četverominutnih zapisa.
Frekvencija uzorkovanja
44,1 kHz (ATRAC3plus), 32/44,1/48 kHz (MP3)
Tehnologija audio kompresije
Adaptive Transform Acoustic Coding3plus
(ATRAC3plus)
MPEG-1 Audio Layer-3 (MP3)
Frekvencijski odaziv
Od 20 do 20 000 Hz (mjerenje jednog signala tijekom reprodukcije)
Izlaz
i (slušalice)/LINE OUT*:
Stereo mini-priključnica/180 mV
* Ova mini-priključnica koristi se i za slušalice i za LINE OUT izlaz.
Radna temperatura
Od 5º do 35ºC
Izvor napajanja
Punjiva litij-ionska baterija: LIP-880PD, 3,7V, 880 mAh, Li-ion
AC mrežni adapter: DC IN 6 V
Trajanje baterije (pri kontinuiranoj reprodukciji)
ATRAC3plus format (48 kbps): otprilike. 40 sati
MP3 format (128 kbps): otprilike 30 sati
Nastavlja se j
79
Dimenzije
Bez dijelova koji strše:
59,9 × 88,7 × 14,2 mm (š/v/d)
Uključujući dijelove koji strše:
59,9 × 89,3 × 14,5 mm (š/v/d)
Masa
Otprilike 135 g
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez najave.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.
Američki i strani patenti koriste se uz dopuštenje tvrtke Dolby Laboratories.
80
Download PDF

advertising