Sony | ZS-S2iP | Sony ZS-S2iP S2iP Made for iPod sustav sa zvučnicima i CD reproduktorom Upute za upotrebu

3-271-628-31(1)
Sigurnost
Tehnički podaci
CD uređaj
Sustav
Digitalni audio sustav s kompaktnim diskom
Značajke laserske diode
Trajanje emisije: Kontinuirano
Snaga lasera: Manje od 44,6 µW
(Ta snaga je izmjerene na udaljenosti od 200 mm od površine leće objektiva optičkog
čitača uz otvor blende od 7 mm.)
Broj kanala
2
Frekvencijski odziv
20 Hz - 20 000 Hz +1/–2 dB
Zavijanje i podrhtavanje
Ispod mjerive razine
Audio sustav
Priključnica za iPod
DC izlaz: 5 V
MAKS: 500 mA
(samo AC)
Radio
ZS-S2iP
Upute za uporabu
©2010 Sony Corporation
UPOZORENJE
Kako biste umanjili rizik od požara ili strujnog udara,
ne izlažite ovaj uređaj kiši niti vlazi.
Radi smanjenja rizika od požara, ne prekrivajte ventilacijske otvore
ovog uređaja novinama, stolnjacima, zavjesama, itd. Nemojte
postavljati upaljene svijeće na uređaj.
Kako biste spriječili požar ili električki udar, ne izlažite uređaj
kapanju ili prskanju i ne stavljajte na uređaj posude s tekućinom,
npr. vaze.
Budući da se odspajanje uređaja s mrežnog napona izvodi putem
mrežnog kabela, spojite uređaj na lako dostupnu utičnicu. Zamije­
tite li kakve nepravilnosti na uređaju, odmah odspojite mrežni
utikač iz utičnice.
Uređaj nije odspojen s mrežnog napajanja sve dok je spojen na
zidnu utičnicu, čak i ako je isključen.
Ne postavljajte uređaj u uski prostor, poput police za knjige ili
ugradbenog ormarića.
Baterije nemojte izlagati (paketić baterija ili uložene baterije)
visokoj temperaturi, primjerice, izravnom sunčevom svjetlu, vatri
ili sličnom, na dulji vremenski period.
Nazivna pločica i važne sigurnosne informacije nalaze se na
vanjskoj donjoj strani uređaja.
Preveliki tlak zvuka iz slušalica može uzrokovati gubitak sluha.
Napomena za korisnike u Republici Hrvatskoj
IZJAVA O SUKLADNOSTI
Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan.
Odlaganje starih baterija (primjenjivo
u Europskoj uniji i ostalim europskim
državama s posebnim sustavima za
odlaganje)
Ovaj znak na bateriji ili ambalaži ukazuje da se baterija isporučena s ovim
proizvodom ne smije odlagati s kućim otpadom.
Na nekim baterijama ovaj simbol može biti istaknut zajedno s kemijskim
simbolom. Kemijski simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb) dodaje se ako
baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Pravilnim zbrinjavanjem baterija pomažete u sprječavanju mogućih
negativnih posljedica na okoliš i ljudsko zdravlje, do kojih može doći
nepravilnim zbrinjavanjem baterija. Reciklažom materijala pomažete u
očuvanju prirodnih izvora.
U slučaju da neki proizvod iz sigurnosnih razloga ili zbog performansi ili
ispravnosti zahtijeva stalnu vezu s ugrađenom baterijom, njezinu
zamjenu valja povjeriti isključivo ovlaštenom servisu.
Kako bi se zajamčilo pravilno rukovanje baterijom, na kraju njezina radnog
vijeka je odnesite na odlagalište za recikliranje električne i elektronske
opreme.
Za sve ostale baterije molimo da pogledate poglavlje o tome kako sigurno
izvaditi bateriju iz uređaja. Odnesite je na odlagalište za recikliranje
dotrajalih baterija.
Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda ili baterije, molimo
kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje
ste kupili proizvod.
Napomena za korisnike: sljedeća informacija odnosi se
samo na uređaje prodane u zemljama koje primjenjuju
direktive EU
Sony, odnosno njegov ovlašteni zastupnik Sony Central and Southeast
Europe Kft., Predstavništvo u Republici Hrvatskoj izjavljuje da je
ovaj proizvod usklađen s bitnim zahtjevima tehničkih propisa koji
su za ovaj proizvod utvrđeni.
Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation 1-7-1 Konan,
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašteni predstavnik za EMC
i sigurnost proizvoda je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka. Za pitanja servisa i jamstva
pogledajte adresu na jamstvenom listu.
Izjave o sukladnosti dostupne su na internetskoj stranici
www.sukladnost-sony.com.hr
Napomena o DualDisc diskovima
Odlaganje stare električne i elektroničke
opreme (primjenjivo u Europskoj uniji i
ostalim europskim državama s posebnim
sustavima za odlaganje)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne
smije zbrinjavati kao kućni otpad. Umjesto toga, opremu za odlaganje
odnesite u vama najbliže mjesto za skupljanje i recikliranje električnog
i elektroničkog otpada. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda spriječit
ćete potencijalne negativne posljedice za okoliš i ljudsko zdravlje koje
inače mogu imati utjecaja ukoliko se uređaj ne odloži na pravilan način.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljnije
informacije o recikliranju proizvoda, obratite se lokalnom uredu,
komunalnoj službi ili trgovini gdje ste kupili uređaj.
Primjenjivi pribor: Daljinski upravljač
DualDisc je dvostrani disk koji objedinjuje snimljeni DVD materijal
na jednoj strani i digitalni audiomaterijal na drugoj. Ipak, pošto strana
s digitalnim audiomaterijalom nije usklađena s Compact Disc (CD)
standardom, ne možemo jamčiti reprodukciju na ovom proizvodu.
Frekvencijski opseg
FM: 87,5 MHz - 108 MHz
AM: 531 kHz - 1611 kHz
Međufrekvencija
FM: 10,7 MHz
AM: 450 kHz
Antene
FM: Teleskopska antena
AM: Ugrađena feritna antena
O izvorima napajanja
:: Za mrežno napajanje koristite isporučeni mrežni kabel; nemojte koristiti
nijedan drugi tip kabela. Odspojite utikač iz zidne utičnice ako uređaj nećete
upotrebljavati duže vrijeme.
:: Kad baterije nećete upotrebljavati, izvadite ih kako biste spriječili oštećenje
koje može uzrokovati curenje baterija ili korozija.
O postavljanju
:: Ne postavljajte uređaj na mjesta u blizini izvora topline, na mjesta koja se nalaze
pod izravnim utjecajem sunčevih zraka, prekomjerne prašine ili mehaničkih
udara, ili u automobil parkiran na suncu.
:: Ne postavljajte uređaj u kosi ili nestabilan položaj.
:: Ne stavljajte ništa unutar 10 mm s bočne strane kućišta. Ventilacijski otvori
trebaju biti nezaklonjeni kako bi uređaj mogao raditi pravilno i za duže trajanje
njegovih komponenata.
:: U zvučnike uređaja ugrađen je snažan magnet. Zato uređaj odmaknite od
kreditnih kartica s magnetnim zapisom i satova s oprugom kako biste izbjegli
njihovo oštećivanje zbog utjecaja magneta.
O radu
:: Ako unesete uređaj iz hladnog na toplo mjesto, ili ako je postavljen u veoma
vlažnom prostoru, vlaga se može kondenzirati na leći unutar CD uređaja.
Ukoliko do toga dođe, uređaj neće raditi pravilno. U tom slučaju, uklonite
disk i pričekajte približno sat vremena dok vlaga ne ishlapi.
Općenito
Zvučnik
Širokopojasni: promjer 8 cm; 4 Ω, stožasti (2)
Izlazi
Priključnica za slušalice (stereo minipriključnica):
Za slušalice impedancije 16 Ω - 32 Ω
Ulaz
AUDIO IN priključnica (stereo minipriključnica)
Izlazna snaga
1,7 W + 1,7 W (na 4 Ω, 10% harmoničkog izobličenja)
Napajanje
Za uređaj:
230 V AC, 50 Hz
9 V DC, 6 baterija R14 (veličina C)
Potrošnja energije
AC 17 W
Trajanje baterije
Za uređaj:
Čišćenje kućišta
:: Očistite kućište, prednju ploču i kontrole mekom krpom koju je potrebno
navlažiti u otopini blagog sredstva za pranje. Nemojte koristiti abrazivne
spužve, zrnata sredstva ili otopine kao što su alkohol ili benzin.
Imate li bilo kakvih pitanja ili problema u svezi s ovim uređajem, obratite se
najbližem Sony prodavatelju.
U slučaju problema
Općenito
Uređaj nije uključen.
FM prijem
Sony R14P: oko 1,5 h
:: Čvrsto spojite kabel napajanja u zidnu utičnicu.
:: Provjerite jesu li pravilno uložene baterije.
:: Ako su baterije istrošene, sve ih zamijenite novima.
:: Kad uređaj koristite s baterijskim napajanjem, ne možete ga uključiti pomoću
tipke OPERATE (ili POWER)  na daljinskom upravljaču.
Sony alkalna LR14: oko 7 h
Nema zvuka.
Sony R14P: oko 6 h
Sony alkalna LR14: oko 20 h
CD reprodukcija
:: Odspojite slušalice kad želite zvuk slušati kroz zvučnike.
Dimenzije
Približno 360 mm  141,5 mm  240,5 mm (š/v/d)
(uključujući dijelove koji strše)
Masa
Približno 2,7 kg (uključujući baterije)
Isporučeni pribor
Mrežni kabel (1)
Daljinski upravljač (1)
Čuje se šum.
:: Netko koristi u blizini uređaja prijenosni telefon ili drugu opremu koja
emitira radiovalove.
WW Odmaknite prijenosni telefon i sl. od uređaja.
iPod
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez prethodne najave. Proizvođač ne
preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.
Dodatni pribor
Sonyjeve slušalice serije MDR
Nema zvuka.
:: Provjerite je li iPod čvrsto spojen.
:: Podesite glasnoću.
Ne možete upravljati uređajem.
:: Provjerite je li iPod čvrsto spojen.
Kompatibilni modeli iPod uređaja
Sljedeći modeli iPod uređaja su kompatibilni s ovim proizvodom. Prije uporabe, ažurirajte
vaš iPod s najnovijim softverom.
iPod se ne puni.
:: Ne možete puniti iPod kad uređaj koristi baterijsko napajanje.
:: Ne možete puniti iPod ako na pokazivaču u modu radioprijemnika nije
prikazano "DC OUT".
CD uređaj
CD se ne reproducira ili se prikazuje "no dISC" kad je uložen CD.
iPod nano 5. generacije
(videokamera)
iPod touch
2. generacije
iPod nano 4. generacije
(video)
:: Stavite CD naljepnicom prema gore.
:: Očistite disk.
:: Izvadite CD disk i ostavite pokrov CD uložnice otvoren približno sat vremena
kako bi vlaga isparila.
:: CD-R/CD-RW je prazan.
:: Problem s kvalitetom CD-R/CD-RW diska, uređajem za snimanje ili aplika­
cijskim softverom.
:: Ako su baterije istrošene, sve ih zamijenite novima.
Zvuk se prekida.
iPod nano 3. generacije
(video)
iPod classic
iPod touch 1. generacije
Diskovi kodirani za zaštitu autorskih prava
Ovaj uređaj namijenjen je reprodukciji diskova koji su usklađeni s
Compact Disc (CD) standardom. U posljednje vrijeme neke izdavačke
kuće prodaju različite glazbene diskove s tehnologijom zaštite autorskih
prava. Molimo imajte na umu da neki od tih diskova ne odgovaraju CD
standardu i možda se neće reproducirati na ovom uređaju.
:: Budući da je laserska zraka koja se koristi u ovom CD uređaju štetna za oči,
nemojte pokušavati otvarati kućište. Popravke trebaju obavljati samo osposo­
bljeni serviseri.
:: Ukoliko unutar kućišta dospije čvrsti predmet ili tekućina, odspojite uređaj
te ga odnesite osposobljenom serviseru na pregled.
:: Na ovom uređaju ne mogu se reproducirati diskovi nestandardnog oblika (srce,
kvadrat, zvijezda i sl.). Ako to pokušate, uređaj se može oštetiti. Nemojte
upotrebljavati ovakve diskove.
:: Smanjite glasnoću.
:: Očistite CD ili ga zamijenite ako je jako oštećen.
:: Stavite uređaj na mjesto gdje nema vibracija.
:: Očistite leću disk komercijalno dostupnom puhaljkom za optiku.
:: Prekidi zvuka i šumovi su mogući pri uporabi CD-R/CD-RW diska loše
kvalitete ili ako postoji problem kod uređaja za snimanje ili aplikacijskog
softvera.
Radio
Prijem je loš.
iPod nano 2. generacije
(aluminijski)
iPod nano 1. generacije
:: Preusmjerite antenu kako biste poboljšali
FM prijem.
iPod 5. generacije
(video)
:: Preusmjerite uređaj kako biste poboljšali
AM prijem.
Izvori napajanja
iPod 4. generacije
(zaslon u boji)
iPod 4. generacije
iPod mini
Zvuk je slab ili loše kvalitete.
Mjere opreza
Diskovi koje ovaj uređaj MOŽE reproducirati
1 na AC IN priključnicu
2 na zidnu utičnicu
Spojite mrežni kabel  ili u baterijski pretinac  uložite šest baterija R14 (veličine C) (opcija).
Napomene
88 Zamijenite baterije kad se indikator OPR/BATT  zatamni ili kad uređaj prestane raditi.
Zamijenite sve baterije novima istovremeno. Prije zamijene baterija, izvadite disk iz uređaja.
88 Za uporabu baterijskog napajanja odspojite mrežni kabel s uređaja.
Priprema daljinskog upravljača
:: Audio CD
:: CD-R/CD-RW (CD-DA*)
* CD-DA je kratica od Compact Disc Digital Audio. To je standard za snimanje
Audio CD-ova.
Diskovi koje ovaj uređaj NE MOŽE reproducirati
:: CD-R/CD-RW diskovi koji nisu snimljeni u CD formatu
:: Loše snimljen, ogreben ili zaprljan CD-R/CD-RW, ili CD-R/CD-RW snimljen
nekompatibilnim uređajem za snimanje
:: CD-R/CD-RW diskovi koji nisu pravilno finalizirani
Napomene o diskovima
:: Prije reprodukcije očistite disk krpom. Obrišite
disk od središta prema rubu. Ako na disku ima
ogrebotina, prljavštine ili otisaka prstiju, to može
uzrokovati greške pri očitavanju.
Umetnite dvije baterije R6 (veličina AA) (opcija)
:: Ne koristite otapala poput benzina, razrjeđivača, komercijalno nabavljivih
čistača za diskove/leće, niti anti-statičke sprejeve namijenjene vinilnim pločama.
Ne izlažite disk izravnom sunčevom svjetlu i izvorima topline, primjerice
dovodima toplog zraka, niti ga ostavljajte u autu koji je parkiran na izravnom
sunčevom svjetlu, jer može doći do značajnog porasta temperature u autu.
:: Ne lijepite papir ili naljepnice na CD i nemojte grepsti površinu CD-a.
:: Nakon reprodukcije, pohranite disk u pripadajuću kutiju.
Zamjena baterija
Uz normalnu uporabu bi baterije daljinskog upravljača trebale trajati oko 6 mjeseci. Kad se više ne može rukovati uređajem pomoću daljinskog
upravljača, zamijenite baterije novima.
:: Ako su baterije istrošene, sve ih zamijenite novima.
:: Odmaknite uređaj od TV-a.
Slika na TV-u postaje nestabilna.
:: Slušate li FM program pored TV-a sa sobnom antenom, odmaknite uređaj
od TV-a.
Daljinski upravljač
Daljinski upravljač ne radi.
:: Ako su baterije istrošene, sve ih zamijenite novima.
:: Usmjerite daljinski upravljač prema senzoru na uređaju.
:: Uklonite prepreke između daljinskog upravljača i uređaja.
:: Senzor daljinskog upravljača nemojte izlagati snažnoj rasvjeti poput izravnog
sunčeva svjetla ili svjetla fluorescentne žarulje.
:: Približite se uređaju pri uporabi daljinskog upravljača.
Ako primjenom navedenih savjeta ne uspijete ukloniti probleme, odspojite
mrežni kabel ili izvadite baterije. Kad s pokazivača nestanu svi indikatori, spojite
mrežni kabel ili ponovno umetnite baterije. Ako je problem i dalje prisutan,
obratite se najbližem Sony prodavatelju.
Osnovne funkcije
*
Reprodukcija CD diska
Slušanje radijskog programa
1 Pritisnite CD  (izravno uključenje).
1 Više puta pritisnite RADIO•BAND•AUTO PRESET  (izravno
2 Pritisnite  PUSH OPEN/CLOSE  te stavite u CD uložnicu
disk s naljepnicom okrenutom prema gore.
Za zatvaranje pokrova uložnice diska pritisnite  PUSH
OPEN/CLOSE .
*
uključenje) ili pritisnite RADIO  i pritisnite BAND  više
puta na daljinskom upravljaču.
Svakim pritiskom tipke, prikaz se mijenja na sljedeći način:
"FM"  "AM"
2 Zadržite TUNE + ili –  dok se na pokazivaču ne počnu
izmjenjivati znamenke frekvencije.
Uređaj automatski pretražuje radijske frekvencije i zaustavlja
traženje kad pronađe postaju s dovoljno snažnim signalom.
Ako ne možete ugoditi postaju, pritisnite tipku više puta za
promjenu frekvencije korak po korak. Kod prijema FM stereo
programa prikazuje se "ST".
Savjeti
3 Pritisnite  .
Uređaj jedanput reproducira sve zapise.
* VOLUME +  i   imaju ispupčenje.
Broj
zapisa
Vrijeme
reprodukcije
Za
Pauzu reprodukcije
Pritisnite

Za nastavak, pritisnite ponovno.
Zaustavljanje reprodukcije  
Prelazak na idući zapis

Povratak na prethodni zapis  
Traženje određenog dijela  (unaprijed) ili  (unatrag)
pri slušanju zvuka
 tijekom reprodukcije i zadržite
dok ne pronađete željeno mjesto.
Traženje određenog dijela  (unaprijed) ili  (unatrag)
uz gledanje pokazivača
 tijekom pauze i zadržite dok ne
pronađete željeno mjesto.
Vađenje diska
 PUSH OPEN/CLOSE 
*
Zatvaranje kliznog postolja
Prije uporabe uređaja
1 Odspojite iPod.
Uključenje/isključenje uređaja
Pritisnite VOLUME+, – .
Za uporabu slušalica
Spojite slušalice na priključnicu  (slušalice) .
Za pojačavanje basova
Pritisnite MEGA BASS .
Na zaslonu se pojavljuje "MEGA BASS".
Za vraćanje normalne jačine zvuka, ponovno pritisnite tipku.
2 Gurnite klizno postolje  dok ne klikne.
3 Pritisnite tipku PUSH OPEN/CLOSE .
4 Gurnite klizno postolje  u uređaj.
Napomene
:: Nemojte prenositi uređaj kad je iPod spojen na priključnicu. U suprotnom,
može doći do kvara uređaja.
:: Prije premještanja uređaja, gurnite klizno postolje  u uređaj.
Prije prenošenja uređaja
Prije prenošenja uređaja, uvijek odspojite iPod i sklopite klizno
postolje.
Odlazak na spavanje uz glazbu
1 Reproducirajte željeni izvor glazbe.
Reprodukcija s iPod uređaja
1 Pritisnite iPod  (izravno uključenje).
Na pokazivaču se prikaže "DC OUT" (samo kod mrežnog
napajanja).
2 Pritisnite SLEEP  kako bi se prikazalo "SLEEP".
3 Pritisnite SLEEP  za odabir vremena (u minutama) nakon
kojeg će se uređaj automatski isključiti.
Svakim pritiskom tipke, prikaz se mijenja na sljedeći način.
"60"  "90"  "120"  "OFF"  "10"  "20"  "30".
Za isključenje funkcije Sleep
Pritisnite tipku OPERATE (ili POWER)  za isključenje uređaja.
Za provjeru ukupnog broja zapisa i vremena
reprodukcije
Kad je reprodukcija zaustavljena, pritisnite DISPLAY•ENTER
 ili DISPLAY  na daljinskom upravljaču.
Više puta pritisnite DISPLAY•ENTER  ili DISPLAY  na
daljinskom upravljaču tijekom reprodukcije CD diska. Prikaz se
mijenja na sljedeći način:
Za podešavanje glasnoće
2 Pritisnite  .
Započinje reprodukcija iPod uređaja.
Možete upravljati spojenim iPod uređajem pomoću tipaka audio
sustava ili tipaka iPod uređaja.
Broj trenutnog zapisa i vrijeme reprodukcije

Broj trenutnog zapisa i preostalo vrijeme trenutnog zapisa*

Broj preostalih zapisa i preostalo vrijeme na CD disku
* Za zapise s brojem većim od 20, na pokazivaču se preostalo vrijeme prikazuje
kao "- -:- -".
Pritisnite više puta MODE  dok se na pokazivaču ne pojavi
" 1", "", "SHUF", "SHUF" i "", "PGM" ili "PGM" i "".
Zatim nastavite kako slijedi:
Za odabir
Ponavljanje
pojedinačnog
zapisa
Odabrati
" 1"
Zatim
Ponavljanje svih
zapisa
Reprodukcija
slučajnim
slijedom
Ponavljanje
zapisa
nasumično
Programirana
reprodukcija
""
Pritisnite  .
"SHUF"
Pritisnite  .
"SHUF" i
""
Pritisnite  .
"PGM"
Pritisnite  ili  , zatim
DISPLAY•ENTER  ili ENTER
 na daljinskom upravljaču za
zapise (najviše 20) za koje želite
programirati reprodukciju odre­
đenim redoslijedom. Zatim
pritisnite  .
Pritisnite  ili   za
odabir zapisa koji želite ponav­
ljati, a zatim pritisnite  .
Zaustavljanje reprodukcije

Podešavanje iPod uređaja
Prelazak na idući zapis

1 Pritisnite tipku PUSH OPEN/CLOSE .
Povratak na prethodni zapis  
Traženje određenog dijela  (unaprijed) ili  (unatrag)
pri slušanju zvuka
 tijekom reprodukcije i zadržite
dok ne pronađete željeno mjesto.
Traženje određenog dijela  (unaprijed) ili  (unatrag)
uz gledanje iPod zaslona
 tijekom pauze i zadržite dok ne
pronađete željeno mjesto.
Odabir izbornika
Pritisnite MENU i  ili   na
daljinskom upravljaču za odabir iz­
bornika, zatim pritisnite ENTER .
Povratak na prethodni
Pritisnite MENU  na daljinskom
izbornik
upravljaču.
Ponavljanje
"PGM" i
programiranih ""
zapisa
Napomene
Poništavanje odabranog moda reprodukcije
3 Ako je potrebno, spojite univerzalni dock adapter za iPod
(nije isporučen).
4 Stavite iPod na klizno postolje .
5 Gurnite i podesite klizno postolje  tako da možete
namjestiti iPod na stražnji držač .
:: Za spajanje možete upotrijebiti univerzalni adapter isporučen s iPod uređajem.
iPod također možete spojiti bez uporabe adaptera.
:: Spojite li iPod kad se koristi neka druga funkcija, automatski će se odabrati
funkcija iPod uređaja.
:: S ovim uređajem možete koristiti Apple univerzalni dock adapter za iPod
(nije isporučen).
:: Za uporabu iPod uređaja, pogledajte upute za uporabu iPod uređaja.
:: Prije odspajanja iPod uređaja, pauzirajte reprodukciju.
Uporaba uređaja kao punjača baterije (samo kad je
spojen na mrežno napajanje)
Stražnji držač
Možete upotrijebiti uređaj kao punjač baterija. Status punjenja
prikazuje se na zaslonu iPod uređaja. Za dodatne informacije,
pogledajte upute za uporabu iPod uređaja.
Autorska prava
88 iPod je zaštićeni znak tvrtke Apple Inc., registrirane u SAD-u
i drugim zemljama.
88 Svi drugi zaštićeni znakovi i registrirani zaštićeni znakovi u
vlasništvu su njihovih tvrtki. U ovom priručniku nisu navedene
oznake ™ i ®.
88 Tvrtka Apple nije odgovorna za rad ovog uređaja ni za njegovu
usklađenost sa sigurnosnim i pravnim standardima.
Programirani
zapis
Redoslijed
reprodukcije
Pritisnite  ili  , zatim
DISPLAY•ENTER  ili ENTER
 na daljinskom upravljaču za
zapise (najviše 20) za koje želite
programirati reprodukciju odre­
đenim redoslijedom. Zatim
pritisnite  .
Više puta pritisnite MODE  sve dok odabrani mod ne nestane
s pokazivača.
Provjera programiranih zapisa i redoslijeda reprodukcije na pokazivaču
Za provjeru redoslijeda zapisa prije reprodukcije pritisnite
DISPLAY•ENTER  ili ENTER  na daljinskom upravljaču.
Svaki put kada pritisnete tipku broj zapisa pojavljuje se progra­
miranim redoslijedom.
Promjena tekućeg programa
Pritisnite jedanput   kod zaustavljene reprodukcije diska,
a dvaput u tijeku reprodukcije. Tekući program bit će izbrisan.
Zatim kreirajte novi program slijedeći postupak programiranja.
Savjet
ljinskom upravljaču na 2 sekunde, sve dok na pokazivaču
ne počne treperiti "AUTO".
3 Pritisnite DISPLAY•ENTER  ili ENTER  na daljinskom
upravljaču.
Postaje se pohranjuju u memoriju od nižih frekvencija prema
višima.
1 Pritisnite RADIO•BAND•AUTO PRESET  ili BAND  na
daljinskom upravljaču za odabir valnog područja.
2 Ugodite željenu postaju.
3 Zadržite DISPLAY•ENTER  ili ENTER  na daljinskom
upravljaču na 2 sekunde dok na pokazivaču ne počne
treptati programski broj.
4 Zadržite PRESET + ili –  dok na pokazivaču ne počne
treperiti željeni programski broj za postaju.
5 Pritisnite DISPLAY•ENTER  ili ENTER  na daljinskom
upravljaču.
Nova postaja će zamijeniti staru.
Savjet
Pohranjene radijske postaje ostaju u memoriji čak i ako odspojite mrežni kabel
ili izvadite baterije.
1 Pritisnite RADIO•BAND•AUTO PRESET  ili BAND  na
daljinskom upravljaču za odabir valnog područja.
2 Pritisnite PRESET + ili –  za ugađanje pohranjene postaje.
Spajanje dodatnih komponenata
Možete uživati u zvuku s dodatne komponente poput prijenosnog
digitalnog audiouređaja uporabom zvučnika ovog uređaja. Prije
svih povezivanja odspojite mrežni kabel svake od komponenata.
Za detalje, pogledajte upute za uporabu komponente koju želite
spojiti.
AUDIO IN  priključnicu na izlaznu priključnicu prijenosnog
digitalnog glazbenog uređaja ili drugog uređaja.
Otvaranje/zatvaranje kliznog postolja
2 Izvucite klizno postolje  do kraja.
daljinskom upravljaču za odabir valnog područja.
2 Zadržite RADIO•BAND•AUTO PRESET  ili RADIO  na da-
1 Uporabom audio spojnog kabela (nije isporučen) spojite
Pritisnite
Klizno postolje  se izbaci do pola.
1 Pritisnite RADIO•BAND•AUTO PRESET  ili BAND  na
Reprodukcija pohranjenih radiopostaja
Odabir načina reprodukcije
Za
Pauzu reprodukcije

Za nastavak, pritisnite ponovno.
U memoriju uređaja možete pohraniti radijske postaje. Možete
pohraniti do 30 radijskih postaja, 20 FM i 10 AM, bilo kojim
redoslijedom.
Postaju sa slabim signalom trebate podesiti ručno.
Za provjeru preostalog vremena
Europski model: Pritisnite OPERATE .
Pohranjivanje radiopostaja
Ako se neka postaja ne može pohraniti automatski
Uporaba pokazivača
* VOLUME +  ima ispupčenje.
:: Ako je FM prijem sa šumom, pritisnite MODE  dok se na pokazivaču ne
prikaže "Mono" i zatim će radijski zvuk biti mono.
:: Može doći do pojave šuma tijekom AM/FM prijema ukoliko dodirujete ili
upravljate iPod uređajem koji je spojen na ovaj uređaj. Izbjegavajte dodirivanje
ili upravljanje iPod uređajem u ovom slučaju.
:: Ako čujete šum tijekom AM/FM prijema za vrijeme punjenja iPod uređaja
(na pokazivaču je prikazan indikator "DC OUT"), pritisnite i zadržite MODE
 na nekoliko sekundi kako bi se prekinulo napajanje iPod uređaja (indikator
"DC OUT" se isključi).
Možete ponovno reproducirati isti program, budući da je pohranjen sve dok ne
otvorite pretinac diska.
2 Uključite uređaj i spojenu komponentu.
3 Pritisnite AUDIO IN  i započnite reprodukciju na spojenom
uređaju.
Zvuk iz spojene komponente se čuje iz zvučnika ovog uređaja.
Za spajanje ovog uređaja na TV ili videorekorder, koristite
produžni kabel (nije isporučen) sa stereo minipriključkom na
jednom kraju i dva phono priključka na drugom kraju.
Download PDF

advertising