Sony | NWZ-W273S | Sony NWZ-W273S Vodič za jednostavno postavljanje i kratke upute

Isporučeni pribor
IKK5
Kratke upute za
uporabu
Provjerite jeste li u paketu dobili sljedeći pribor.
 "WALKMAN" (1)
Postavljanje Walkmana na USB postolje (priloženo) i
punjenje baterije
Walkman treba biti ispravno postavljen na USB
postolje kako biste ga mogli spojiti na računalo.
NWZ-W273S/W274S
Napomene o punjenju putem računala
 USB postolje (1)
Pristupite online priručniku Help
Guide (cjelovita verzija)
http://rd1.sony.net/help/dmp/
nwzw270s/en/
O uputama za uporabu
Ove kratke upute za uporabu objašnjavaju
samo osnovne postupke i način instaliranja
priloženog softvera.
Za detaljne informacije i upute za uporabu,
pogledajte Help Guide (HTML dokument)
u priloženom softveru, nakon što ga instalirate.
1





Ušni umeci (1 komplet)
Ušni umeci za plivanje (1 komplet)
Podesiva vrpca (1)
Kratke upute za uporabu (ovaj priručnik)
Uporaba Walkmana tijekom plivanja
O operativnom sustavu
Provjerite je li vaš operativni sustav Windows
XP *1 (Service Pack 3 ili noviji), Windows Vista*2
(Service Pack 2 ili noviji), Windows 7*2 (Service
Pack 1 ili noviji) ili Windows 8.
*1 Osim 64-bitnih verzija OS-a.
*2 [Compatibility mode] za Windows XP nije
podržan.
4-476-039-12(1)
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez
prethodne najave. Ove upute napravljene su s mnogo
truda i s najvećom pažnjom, no pogreške u procesu
izrade i/ili prijevoda uputa uvijek su moguće. Stoga
proizvođač i prodavatelj ne preuzimaju odgovornost
za eventualne netočne navode, pogreške u prijevodu
ili tiskarske pogreške u ovim uputama.
©2013 Sony Corporation
SONY - NWZ-W273S-QSG Walkman_kratka uputa 497x172.indd 1
Instaliranje softvera WALKMAN
Guide i Media Go (za Windows)
Žaruljica OPR
Kako instalirati priloženi softver
Kako koristiti "WALKMAN"
Za Mac računalo, provjerite je li vaš operativni
sustav Mac OS X v10.6 ili noviji.
Nisu podržani drugi operativni sustavi osim
navedenih.
2
3
Osušite priključke Walkmana
() mekom i suhom krpom.
Postavite Walkman na USB
postolje.
Priključci Walkmana (() i USB postolja
() trebaju biti u kontaktu.
Spojite Walkman na uključeno računalo pomoću USB
postolja (priloženo).
Ako se prikaže prozor s mogućim
akcijama, kliknite na "Cancel".
Započinje punjenje.
Indikator OPR na USB postolju
treba svijetliti crveno.
Kako instalirati priloženi
softver
 Kada indikator OPR brzo treperi crveno, potrebno
je zamijeniti bateriju.
 Tijekom punjenja baterije, indikator OPR pokazuje
razinu napunjenosti Walkmana.
Možete vidjeti status indikatora OPR kroz otvor
za OPR indikator na USB postolju.
Svijetli crveno: Puni se
Isključen: Punjenje je završeno ili se Walkman
ne puni
 Punjenje traje oko 1,5 h.
Kad se Walkman napuni dokraja, odspojite ga iz
računala.
Na Mac računalu, kliknite ikonu za izbacivanje
uređaja [WALKMAN] u rubnom stupcu Findera
kako biste odspojili Walkman.
 Walkman se neće puniti ako se računalo isključi
u štedni mod poput Sleep ili Hibernate, i u tom
slučaju će se isprazniti.
 Prilikom prve uporabe Walkman uređaja, ili ako
ga duže vrijeme niste koristili, možda će biti
potrebno nekoliko minuta da ga računalo
prepozna, čak i ako je punjenje već počelo
(indikator OPR svijetli crveno). Provjerite je li
računalo prepoznalo Walkman oko 5 minuta
nakon što ste ga spojili.
1
Spojite Walkman na uključeno računalo pomoću USB
postolja (priloženo).
2
–
–
3
4
Odaberite na računalu opcije
sljedećim redoslijedom.
Windows 7 ili raniji: Odaberite [Start]
– [Computer] ili [My Computer] – [WALKMAN]
– [Storage Media] – [FOR_WINDOWS].
Windows 8: Odaberite [Desktop] unutar
[Start screen] kako biste otvorili [File
Explorer]. U popisu [Computer], odaberite
[WALKMAN] – [Storage Media] – [FOR_
WINDOWS].
Dvaput kliknite na [Setup.
exe].
Prikazuje se instalacijski izbornik.
Kad aktivirate [Setup.exe], datoteka
[Setup.exe] pohranjena u mapu
[FOR_WINDOWS] na Walkmanu se
kopira na računalo kao rezerva, a na
računalo se instaliraju WALKMAN
Guide i Media Go.
Ako se [Setup.exe] ne pokrene,
kopirajte datoteku [Setup.exe] na
radnu površinu računala i zatim
dvaput kliknite na nju.
Slijedite upute na zaslonu.
Kad postupak instalacije završi, na
radnoj površini računala prikazat će
se prečice za WALKMAN Guide i
Media Go.
Upute Help Guide dio su priručnika
WALKMEN Guide.
Instaliranje uputa Help Guide i
softvera Content Transfer (za Mac)
1
2
3
4
Dijelovi i kontrole
Spojite Walkman na uključeno računalo pomoću USB
postolja (priloženo).
Na računalu odaberite
[WALKMAN] u rubnom
stupcu Findera i zatim
otvorite mapu [FOR_MAC].
Kliknite dvaput na ikonu
instalacijske datoteke
željenog softvera:
Instaliranje upute Help Guide: [Help_
Guide_Installer_for_Mac]
Instaliranje softvera Content Transfer:
[ContentTransfer.pkg]
Slijedite upute na zaslonu.
Nakon dovršetka instalacije, na radnoj
površini vašeg računala pojavit će se
ikona prečaca za softver koji ste
instalirali (Help Guide ili Content
Transfer).
Savjet
 Prije no što pokušate izbrisati softver s Walkmana,
kopirajte mapu [FOR_MAC] na Mac računalo
kako biste imali sigurnosnu kopiju.
 Ispupčenje
 Držač za vrat
 Indikator OPR
 Umetak
 Preklopka za
 Slušalice
 Tipka P.LIST
(Operation)
zaključavanje
 Tipka 
(uključenje/
(playlista)/
isključenje)
SHUF (reprodukcija slučajnim  Tipka za pomak
unatrag
slijedom)
 Tipka VOL +*1/–  Tipka za pomak
naprijed
 Priključnice
 Tipka RESET
 Tipka *1
* Tipke imaju ispupčenja. Koristite ih kao orijentaciju
pri rukovanju.
1
4/16/2014 12:38:12 PM
O podešavanju glasnoće (samo za
zemlje/regije gdje su na snazi
europske direktive)
Alarm (zvučni signal) i upozorenje "Check the
volume level" služe zaštiti vašeg sluha kad po
prvi put pojačate glasnoću preko određene
razine*1.
Alarm i upozorenje možete isključiti pritiskom
bilo koje tipke.
Napomene
 Nakon isključenja alarma i upozorenja možete
glasnoću pojačati preko određene razine*1.
 Nakon prvog upozorenja, alarm i upozorenje
ponavljaju se svakih 20 kumulativnih sati dok je
glasnoća podešena iznad određene razine*1;
kad se to dogodi, glasnoća se automatski mijenja
na razinu [7].
 Ako je glasnoća podešena iznad određene razine*1
i isključite Walkman, glasnoća se vraća na određenu
razinu*1 automatski.
*1 Određena razina = [18]
Uključenje i stavljanje Walkmana na uši
1
Provjerite koja je lijeva () i
desna () strana uređaja.
2
Pomaknite preklopku za zaključavanje kako biste otključali
tipku  (uključenje/isključenje).
3
Pritisnite i zadržite tipku 
(uključenje/isključenje) s desne
strane () na približno 3 sekunde
kako biste uključili vaš Walkman.
Kako biste uživali u boljoj kvaliteti zvuka ili postigli
veću udobnost za vaše uši, promijenite veličinu
umetaka ili im podesite položaj tako da ugodno
i tijesno ulaze u uši.
Opcionalne zamjenske slušalice možete naručiti
kod najbližeg Sony prodavatelja.
Stavite umetke u slušalice tako da vrh njihova
unutrašnjeg dijela  pristaje u položaj  na
ispupčenju slušalica.
Kod zamjene umetaka, čvrsto ih zakretanjem
ugradite na slušalice tako da se ne odvoje i
ostanu u uhu.
Sprečavanje slučajnog ispadanja
Walkmana iz ušiju
 Ako Walkman pada s ušiju za vrijeme plivanja,
stabilizirajte podesivu vrpcu koristeći traku vaših
naočala za plivanje.
4
Prebacite držač za vrat iznad ušiju
i iza glave.
5 Stavite slušalice u uši.
6 Podesite Walkman tako da vam
bude udoban.
1
Tipka  (uključenje/
isključenje)
Tipka za pomak unatrag
Tipka za pomak naprijed
Napomena
 Za vrijeme nošenja Walkmana s pričvršćenom
podesivom vrpcom, namjestite podesivu vrpcu u
udoban položaj.
Skidanje Walkmana
Nježno podignite Walkman i spustite ga kako
biste ga skinuli.
Napomena
 Naglo skidanje Walkmana dok su umeci čvrsto
umetnuti u uši može vas ozlijediti i umeci mogu
ostati ušima.
Tipka 
Uključivanje i isključivanje Walkmana
Pritisnite i zadržite tipku  (uključenje/ isključenje) na približno 3 sekunde kako biste uključili
ili isključili vaš Walkman.
Nakon što isključite uređaj, pomaknite preklopku
za zaključavanje kako biste zaključali tipku 
(uključenje/isključenje).
Pritisnite tipku RESET kemijskom
olovkom, spajalicom za papir i
sličnim predmetom.
Prilikom resetiranja Walkmana, obratite
pažnju na sljedeće.
 Walkman ne smije biti spojen na računalo.
 Reprodukcija na Walkmanu mora biti
zaustavljena.
Tipka RESET
Pritisnite tipku .
Pritisnite tipku .
Pritisnite tipku za pomak unatrag li naprijed.
SONY - NWZ-W273S-QSG Walkman_kratka uputa 497x172.indd 2
2
Simptom
Računalo ne
prepoznaje
Walkman.
Uzrok/Rješenje
Walkman nije ispravno
postavljen na USB postolje
(priloženo).
Ispravno i čvrsto postavite
Walkman na USB postolje.
Punjenje će početi (indikator
OPR će svijetliti crveno) čak
i ako povezivanje nije
pravilno, ali postoji mogućnost da računalo neće
prepoznati Walkman. U tom
slučaju, skinite Walkman s
USB postolja te ga ponovno
postavite na USB postolje.
Uzrok/Rješenje
Preostali napon baterije je
slab ili nedovoljan.
Napunite bateriju. Prilikom
prve uporabe Walkman
uređaja, ili ako ga duže
vrijeme niste koristili, možda
će biti potrebno nekoliko
minuta da ga računalo prepozna, čak i ako je punjenje
već počelo (indikator OPR
svijetli crveno). Provjerite je
li računalo prepoznalo
Walkman oko 5 minuta
nakon što ste ga spojili.
Savjete za rješavanje problema pogledajte
u tablicama zdesna.
Reprodukcija pjesama
Pauza reprodukcije
Napomena
 Ako vam Walkman nije ugodan za nošenje,
zamijenite umetke slušalica. Pogledajte "Kako
staviti umetke slušalica".
Simptom
Potražite simptome problema u
poglavlju "U slučaju problema" u
priručniku Help Guide (HTML
dokument) te iskušajte mjere
njihovog rješavanja.
Napomena
 Prije prenošenja Walkmana, provjerite je li preklopka za zaključavanje pomaknuta u položaj u
kojem je tipka  (uključenje/isključenje) zaključana
kako biste izbjegli nenamjerno uključenje
Walkmana.
Prijelaz na prethodnu/sljedeću pjesmu
Vrh unutrašnjeg dijela
U slučaju problema
Ako uređaj ne radi na očekivani način, pokušajte sljedeće kako biste riješili problem.
Pričvrsite priloženu podesivu vrpcu na držač za
vrat prije no što stavite Walkman na uši.
 Savjet
Kako staviti umetke slušalica
Reprodukcija glazbe
Računalo ne
prepoznaje
Walkman.
Kad dvaput
kliknete na
[Setup.exe]
radi instalacije
priloženog
softvera na
vaše Windows
računalo,
[Setup.exe] se
ne aktivira i
otvara se prozor Properties.
Na računalu je aktivan i drugi
softver uz onaj za prijenos.
Odspojite USB postolje,
pričekajte nekoliko minuta i
zatim ga ponovno spojite.
Ne uspijete li riješiti problem
na taj način, odspojite USB
postolje, restartajte računalo i
zatim ponovno spojite USB
postolje.
Instalirajte isporučeni softver
nakon instalacije Windows
Media Playera 11 ili novijeg na
vaše Windows računalo. Za
pojedinosti o Windows Media
Playeru posjetite http://
support.microsoft.com/.
Tijekom repro- Na vašem Walkmanu je
dukcije pjesme,
možda podešena funkcija
iznenada zapoZAPPIN. Dodatne informacije
činje sljedeća
potražite u vodiču Help Guide.
pjesma.
Mjere opreza
Dodatne informacije o ušnim slušalicama
Umeci slušalica su posve priljubljeni uz vaše uši.
Stoga, imajte na umu da postoji rizik od oštećenja
ušiju ili bubnjića uslijed snažnog pritiskanja umetaka
ili njihova naglog vađenja. Prilikom skidanja
Walkmana, polagano ga podignite i spustite.
Nježno skinite Walkman s ušiju.
O slušalicama
 Izbjegavajte korištenje slušalica pri velikoj glasnoći
duže vrijeme jer to može naštetiti vašem sluhu.
 Pri visokoj glasnoći se možda neće čuti vanjski
zvukovi. Nemojte koristiti uređaj u situacijama pri
kojima slušanje treba biti neometano, primjerice
pri upravljanju automobilom ili biciklom.
 Budući da su isporučene slušalice otvorenog
dizajna, zvuk iz njih se čuje van. Pazite da ne
smetate osobama oko sebe.
Napomene o licencama i zaštitnim znakovima
Pogledajte Help Guide (HTML dokument).
Bilješka za korisnika
Oznaka modela i serijski broj nalaze se na stražnjoj
strani uređaja. Zabilježite ih na donju crtu. Ove
brojeve upotrijebite kad kontaktirate Sony predstavnika po pitanju ovog uređaja.
Broj modela __________
Serijski broj._________________________
Najnovije informacije
Imate li bilo kakvih pitanja ili problema u vezi s
ovim uređajem ili biste željeli saznati više o
kompatibilnom dodatnom priboru, posjetite
navedenu internetsku stranicu.
http://support.sony-europe.com/dna/wm/
Zbrinjavanje starih baterija (primjenjuje se u
Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama
s posebnim sustavom za prikupljanje otpada)
Ova oznaka na bateriji ili njenom pakiranju označava da se
isporučene baterije ne smije zbrinjavati kao ostali kucni otpad.
Na nekim baterijama može se nalaziti ovaj simbol u kombinaciji
s kemijskim simbolom. Kemijski simboli za živu (Hg) ili olovo
(Pb) stavljaju se na baterije koje sadrže više od 0,0005% žive ili
0,004% olova. Pravilnim zbrinjavanjem baterija pomažete
sprečavanju negativnih posljedica po okoliš i ljudsko zdravlje,
do kojih bi njihovo nepravilno odlaganje moglo dovesti. Reciklažom
materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. U slučaju da
vaš uređaj, iz sigurnosnih razloga, zbog efikasnosti ili cjelovitosti
podataka, zahtijeva ugrađenu bateriju za svoj rad, takvu bateriju
smije zamijeniti isključivo stručna osoba. Kako biste na siguran
način zbrinuli baterije, odnesite ih u za to namijenjeni centar
za prikupljanje i recikliranje električne i elektroničke opreme.
Za sve ostale baterije, molimo pogledajte u uputama o sigurnom
načinu njihove zamjene. Baterije odnesite u centar za prikupljanje
i recikliranje isluženih baterija. Za detaljne informacije o reciklaži
ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu,
odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.
Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih
uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i
ostalim europskim zemljama s posebnim
sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj
proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti
zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu
električke ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem
starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih.
Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje
ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih
izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda,
molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada
ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.
4/16/2014 12:38:13 PM
Download PDF