Sony | NWZ-W263 | Sony NWZ-W263 Upute za upotrebu

Kratke upute za uporabu
Kako instalirati priloženi softver
Kako koristiti "WALKMAN"
NWZ-W262/W263
©2011 Sony Corporation
O uputama za uporabu
Uz ove Kratke upute za uporabu, ovaj model isporučuje se i s Uputama za
uporabu (HTML dokument) koje možete gledati koristeći WALKMAN
Guide. Za detalje pogledajte "Kako instalirati priloženi softver (uključujući
"User Guide")".
* 4 2 8 7 5 1 4 1 1 * (1)
Isporučeni pribor
Provjerite jeste li u paketu dobili sljedeći pribor.
VV "WALKMAN" (1)
VV Držač (1)
VV USB kabel (1)
VV Čepovi za slušalice (veličina S, L) (u paru)
Slušalice se isporučuju s čepovima veličine M.
VV Kratke upute za uporabu (ovaj priručnik) (1)
VV Napomene o otpornosti na vodu (1)
VV Softver
Softver je pohranjen na ugrađenu flash memoriju "WALKMAN" uređaja i
sadržava sljedeće:
−− Content Transfer
−− WALKMAN Guide
−− Upute za uporabu, itd.
Za detalje o instalaciji pogledajte "Kako instalirati priloženi softver (uključujući
"User Guide")".
O operativnom sustavu Windows i
Windows Media Playeru
Provjerite je li vaš operativni sustav Windows XP (Service Pack 3 ili noviji), Windows
Vista*1 (Service Pack 1 ili noviji) ili Windows 7*1 i je li instalirani Windows Media Player
na vašem računalu verzija 11 (Windows XP/Windows Vista) ili 12 (Windows 7).
Za detalje o uporabi Windows Media Playera ili podršci za njega pogledajte
informacije o Windows Media Playeru na sljedećoj web-stranici:
http://support.microsoft.com/
*1 [Compatibility mode] za Windows XP nije podržan.
2
Tri načina za prijenos glazbe
S CD-a i sl. pomoću Windows Media Playera
S iTunes*1 i sl. pomoću Content Transfera
*1 Content Transfer podržava prijenos podataka s iTunes 9.0 na "WALKMAN".
Postupkom povlačenja i puštanja u Windows Exploreru
Detaljnije informacije o prijenosu glazbe potražite u uputama za uporabu ("User
Guide"). Upute za uporabu možete pogledati u WALKMAN Guide.
3
Kako instalirati priloženi softver
(uključujući "User Guide")
1 Spojite "WALKMAN" na računalo.
USB kabel (isporučen)
2 Odaberite na računalu sljedeće opcije.
Odaberite [start] - [My Computer] ili [Computer] - [WALKMAN]
- [Storage Media].
3 Dvaput kliknite na [Setup.exe].
Prikazuje se instalacijski izbornik.
66 Kad aktivirate [Setup.exe], datoteka [Setup.exe] i mapa [Install]
pohranjena u mapu [Storage Media] na "WALKMAN" uređaju
se kopiraju na računalo kao rezerva, a na računalo se instaliraju
WALKMAN Guide i Content Transfer.
4 Slijedite upute na zaslonu.
Nakon aktivacije datoteke [Setup.exe] će se na radnoj površini računala
prikazati ikonica prečaca za WALKMAN Guide.
66 Dok je "WALKMAN" spojen na računalo, po dovršetku instalacije
priloženog softvera automatski će se otvoriti Content Transfer.
5 Dvaput kliknite na
(WALKMAN Guide) na radnoj
površini kako biste pokrenuli WALKMAN Guide.
Detaljnije informacije o prijenosu glazbe i sl. potražite u uputama za
uporabu ("User Guide") u WALKMAN Guide.
4
 Savjeti
99 WALKMAN Guide i Content Transfer možete pokrenuti iz [start] izbornika (koji se
prikaže kad kliknete na [start]).
99 Izbrišete li datoteku [Setup.exe] na "WALKMAN" uređaju formatiranjem ugrađene
flash memorije uređaja, kopirajte datoteku [Setup.exe] i mapu [Install] iz mape
[Backup] s računala na "WALKMAN". Spojite "WALKMAN" na računalo na koje
instalirate i slijedite gore opisani postupak od koraka 1. Nakon instalacije softvera
obrišite datoteku [Setup.exe] i mapu [Install] s "WALKMAN" uređaja.
Prema standardnim instalacijskim postavkama, pričuvne kopije podataka čuvaju se
na sljedećoj lokaciji na [C] disku vašeg računala.
C:\Program Files\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-W260\Backup
Što sve možete koristeći WALKMAN Guide?
WALKMAN Guide sadržava sljedeće:
VV Upute za uporabu (User Guide)
Sljedeći sadržaji mogu se vidjeti u vašem internetskom pregledniku.
−− Detalji o uporabi "WALKMAN" uređaja
−− Kako koristiti softver za prijenos glazbe na "WALKMAN"
−− U slučaju problema
VV Link za registraciju korisnika
VV Link za podršku korisnicima
VV Drugi korisni linkovi
Sadržava linkove, npr. za stranicu s koje se izvodi preuzimanje softvera.
Priloženi softver razlikuje se ovisno o zemlji/regiji prodaje uređaja.
 Savjet
99 Nakon aktivacije [Setup.exe] možete učinkovitije koristiti slobodan prostor u mapi
[Storage Media] tako da formatirate ugrađenu flash memoriju "WALKMAN" uređaja.
Za formatiranje ugrađene flash memorije "WALKMAN" uređaja pogledajte "Formatiranje 'WALKMAN' uređaja" na kraju uputa.
5
Punjenje baterije
1 Spojite "WALKMAN" na računalo pomoću USB
kabela (isporučen).
Ako se prikaže prozor s mogućim akcijama, kliknite na "Cancel".
Započinje punjenje.
Žaruljica OPR
Napomene o punjenju putem računala
99 Tijekom punjenja žaruljica OPR pokazuje razinu napunjenosti "WALKMAN" uređaja.
Svijetli crveno: Punjenje je u tijeku
Isključena: Punjenje je završeno ili se "WALKMAN" ne puni
99 Punjenje traje oko 1,5 h.
Kad se "WALKMAN" napuni dokraja, odspojite ga iz računala.
99 Ako računalo prijeđe u štedni mod (sleep, hibernation) dok je "WALKMAN" spojen
USB kabelom, baterija uređaja se troši i prazni.
99 Prilikom prve uporabe "WALKMAN" uređaja, ili ako ga duže vrijeme niste koristili,
možda će biti potrebno nekoliko minuta da ga računalo prepozna, čak i ako je punjenje
već počelo (žaruljica OPR svijetli crveno). Provjerite je li računalo prepoznalo
"WALKMAN" oko 5 minuta nakon što ste ga spojili.
Provjera preostalog napona baterije
Preostali napon baterije prikazuje se žaruljicom OPR. Kad žaruljica OPR promijeni
boju u crvenu, napunite bateriju.
Zeleno*
Narančasto* Crveno*
Brzo treperi
Kad je baterija prazna, žaruljica
crveno
OPR ubrzano treperi crveno i čuje
se dug zvučni signal. Nakon toga se
"WALKMAN" ne može koristiti.
* Treperi u intervalima od oko 5 sekundi tijekom reprodukcije i pauze.
6
Dijelovi i kontrole
ADržač za vrat
BČep za slušalicu
CSlušalice
DTipka SHUF (reprodukcija slučajnim slijedom)/PLAYLISTS
ETipka VOL +*1/–
FPreklopka POWER
GŽaruljica OPR (Operation)
HPoklopac USB priključnice
ITipka *1
JTipke /
KTipka RESET
*1 Tipke imaju ispupčenja. Koristite ih kao orijentaciju pri rukovanju.
Kako ugraditi čepove slušalica
Tvornički su postavljeni čepovi veličine M (priložena je veličina S i L). Kako biste
uživali u boljoj kvaliteti zvuka, promijenite veličinu čepova ili im podesite položaj
tako da ugodno i tijesno ulaze u uši.
Kod zamjene čepova slušalica, čvrsto ih zakretanjem ugradite na "WALKMAN"
tako da se ne odvoje i ostanu u uhu. Ako se čepovi oštete, možete kupiti zamjenske (EP-EX1).
7
Uključenje i stavljanje "WALKMAN"
uređaja na uho
1 Provjerite koja je lijeva () i desna ()
strana uređaja.
2 Pomaknite preklopku POWER na desnoj
strani uređaja () u položaj ON za uključenje "WALKMAN" uređaja.
3 Postavite držač za vrat iza ušiju.
4 Stavite slušalice u uši.
5 Podesite "WALKMAN" tako da vam bude udoban.
99 Ako vam "WALKMAN" nije ugodan za nošenje, zamijenite čepove slušalica. Pogledajte
"Kako ugraditi čepove slušalica".
Kako postaviti "WALKMAN" u držač
Kad "WALKMAN" prenosite ili ga ne koristite, spremite ga u isporučeni držač.
1 Isključite "WALKMAN".
2 Čvrsto umetnite
"WALKMAN" u držač.
8
Reprodukcija glazbe
Preklopka POWER
Tipka 
Tipke /
Tipka SHUF/PLAYLISTS
Uključivanje i isključivanje
"WALKMAN" uređaja
Reprodukcija pjesama
99 Tijekom reprodukcije nasumičnim
redoslijedom ne možete prelaziti na
prethodnu ili iduću mapu, čak i ako
pritisnete tipke / duže od 1
sekunde.
Pritisnite tipku .
Reprodukcija playliste
Pauza reprodukcije
Za reprodukciju playliste pritisnite i
zadržite tipku SHUF (reprodukcija
slučajnim slijedom)/PLAYLISTS duže
od 1 sekunde. Pritisnite i zadržite
tipke / duže od 1 sekunde
za prijelaz na početak prethodne ili
sljedeće playliste. Za povratak na
reprodukciju svih pjesama prebačenih
na "WALKMAN", pritisnite i zadržite
tipku SHUF (reprodukcija slučajnim
slijedom)/PLAYLISTS duže od 1
sekunde tijekom reprodukcije pjesama
iz playliste.
Pomaknite preklopku POWER za
uključenje ili isključenje.
Pritisnite tipku .
Prijelaz na prethodnu/sljedeću
pjesmu
Pritisnite tipku  (natrag) ili 
(naprijed).
Prijelaz na prethodnu/sljedeću mapu
Pritisnite i zadržite tipku 
(natrag) ili  (naprijed) duže od 1
sekunde za prijelaz na početak prethodne ili sljedeće mape.
Reprodukcija slučajnim
redoslijedom
Pritisnite tipku SHUF (reprodukcija
slučajnim slijedom)/PLAYLISTS za
reprodukciju pjesama nasumičnim
redoslijedom.
99 Prilikom reprodukcije playliste opetovano
se reproduciraju samo pjesme pohranjene
u playlisti.
9
Što je to ZAPPIN
reprodukcija?
ZAPPIN omogućava uzastopnu reprodukciju dijelova pjesama u podešenom trajanju.
Normalna reprodukcija
Pritisnite i zadržite tipku  duže od
1 sekunde tijekom normalne reprodukcije.
Kratko pritisnite tipku  tijekom
ZAPPIN reprodukcije.
ZAPPIN reprodukcija
ZAPPIn reprodukcija se može podesiti na "Zappin short" u trajanju 4
sekunde, ili "Zappin long" u trajanju 15 sekundi.
Pritisnite i zadržite tipku  duže od 1 sekunde za promjenu iz
"short" u "long" reprodukciju.
Pritisnite i zadržite tipku 
duže od 1 sekunde.
4 sek.
 Savjet
15 sek.
99 Možete prijeći na prethodnu/sljedeću pjesmu, reproducirati pjesme slučajnim redoslijedom ili reproducirati playliste. Postupak je isti kao i kod
normalne reprodukcije.
10
U slučaju problema
Ako "WALKMAN" ne radi na očekivani način, pokušajte sljedeće kako biste riješili
problem.
1 Potražite simptome problema u poglavlju "U slučaju
problema" u "Uputama za uporabu" (HTML dokument)
te iskušajte mjere njihovog rješavanja.
Za detalje o spajanju na računalo pogledajte sljedeću tablicu.
2 Spojite "WALKMAN" s računalom kako biste napunili
bateriju.
Neke probleme moguće je riješiti punjenjem baterije.
3 Pritisnite tipku RESET pribadačom
i sl..
Prilikom resetiranja "WALKMAN" uređaja, obratite
pažnju na sljedeće:
99 Preklopka POWER mora biti u položaju ON.
99 "WALKMAN" ne smije biti spojen na računalo.
99 Reprodukcija na "WALKMAN" uređaju mora
biti zaustavljena.
Tipka RESET
4 Provjerite informacije o problemu u
Helpu za svaki pojedini softver.
5 Pogledajte informacije o problemima na stranicama za
korisničku podršku.
Stranice za podršku korisnicima potražite u "Za najnovije informacije".
6 Ako navedena rješenja ne uklone problem, obratite se
najbližem Sony prodavatelju.
11
Pojava
Trajanje baterije je
kratko.
Uzrok/Rješenje
88 Kad računalo prijeđe u štedni mod (sleep, hibernation)
dok je "WALKMAN" spojen USB kabelom, njegova
baterija se ne puni. Umjesto toga, "WALKMAN" se
napaja iz baterije i prazni je.
FFOdspojite USB kabel nakon što se baterija sasvim
napuni.
FFOnemogućite računalo od isključenja u sleep ili
hibernation.
"WALKMAN" ne može 88 USB kabel nije pravilno spojen na USB priključnicu
računala.
napuniti bateriju.
FFOdspojite USB kabel i zatim ga ponovno spojite.
FFUpotrijebite priloženi USB kabel.
88 Baterija se puni uz temperaturu okoline izvan raspona od 5 °C do 35 °C.
FFPunite bateriju uz okolnu temperaturu između 5
°C – 35 °C.
88 Računalo nije uključeno.
FFUključite računalo.
88 Računalo je prešlo u sleep ili hibernate stanje.
FFUključite računalo iz sleep ili hibernate stanja.
88 Ako simptomi problema nisu opisani gore, pritisnite
tipku RESET na "WALKMAN" uređaju i zatim
ga ponovno spojite na računalo isporučenim USB
kabelom.
88 Niste koristili "WALKMAN" dulje od godinu dana.
FFOvisno o uvjetima uporabe "WALKMAN" uređaja,
baterija je možda istrošena. Obratite se najbližem
Sony prodavatelju.
Računalo ne prepoznaje 88 "WALKMAN" nije spojen na računalo isporučenim
USB kabelom.
"WALKMAN".
FFSpojite "WALKMAN" na računalo pomoću isporučenog USB kabela. Ako umjesto isporučenog
koristite neki drugi USB kabel, povezivanje neće
biti pravilno i računalo možda neće prepoznati
"WALKMAN".
12
Pojava
Uzrok/Rješenje
Računalo ne prepoznaje 88 "WALKMAN" nije pravilno spojen isporučenim
USB kabelom.
"WALKMAN".
FFPravilno i čvrsto spojite "WALKMAN" isporuče(Nastavlja se)
nim USB kabelom. Punjenje će početi (žaruljica
OPR će svijetliti crveno) čak i ako povezivanje nije
pravilno, ali postoji mogućnost da računalo neće
prepoznati "WALKMAN". U tom slučaju odspojite isporučeni USB kabel s "WALKMAN" uređaja i
ponovno ga spojite.
88 Preostali napon baterije je slab ili nedovoljan.
FFNapunite bateriju. Prilikom prve uporabe
"WALKMAN" uređaja, ili ako ga duže vrijeme
niste koristili, možda će biti potrebno nekoliko
minuta da ga računalo prepozna, čak i ako je punjenje već počelo (žaruljica OPR svijetli crveno).
Provjerite je li računalo prepoznalo "WALKMAN"
oko 5 minuta nakon što ste ga spojili.
88 Možda je u tijeku autorizacija softvera i taj postupak
može potrajati dulje vrijeme. Pričekajte da završi.
88 Instalacija softvera nije uspjela.
FFPonovno instalirajte softver koristeći instalacijski
program. Postupak neće utjecati na importirane
podatke.
88 Na računalu je aktivan i drugi softver uz onaj za
prijenos.
FFOdspojite USB kabel, pričekajte nekoliko minuta
i zatim ga ponovno spojite. Ne uspijete li riješiti
problem na taj način, odspojite USB kabel, restartajte računalo i zatim ponovno spojite USB kabel.
Nije moguće brisati
88 Nije moguće obrisati prebačene pjesme izravno na
"WALKMAN" uređaju.
pjesme s "WALKMAN"
FFKad brišete pjesme s "WALKMAN" uređaja, upouređaja.
trijebite softver koji ste koristili za prebacivanje
pjesama, ili Windows Explorer.
13
Formatiranje "WALKMAN" uređaja
Ako formatirate "WALKMAN", obrisat će se svi podaci i sve postavke će se
vratiti na početne vrijednosti.
99 Formatiranjem memorije brišu se svi podaci (pjesme itd., uključujući i tvornički
pohranjene uzorke podataka, instalacijski program za softverski paket i upute
za uporabu). Prije formatiranja provjerite datoteke pohranjene u memoriju i
eksportirajte sve važne datoteke na tvrdi disk računala.
99 Ugrađenu flash memoriju "WALKMAN" uređaja nemojte inicijalizirati (formatirati) pomoću Windows Explorera. Ako ste formatirali "WALKMAN" koristeći
Windows Explorer, ponovno formatirajte koristeći uređaj.
99 Formatiranje je moguće samo dok je reprodukcija zaustavljena.
99 Ako žaruljica OPR svijetli crveno zbog niskog preostalog napona baterije, napunite
je prije formatiranja "WALKMAN" uređaja.
99 Formatirate li memoriju, obrisat će se i isporučeni softver Content Transfer.
Ako je potrebno, ponovno preuzmite Content Transfer s internetske stranice za
podršku korisnicima.
99 Postavke reprodukcije slučajnim redoslijedom, reprodukcije playliste, ZAPPIN
reprodukcije i AVLS (ograničenje glasnoće) također se vraćaju na početne vrijednosti.
1 Uključite "WALKMAN".
2 Pritisnite i zadržite tipku  na približno 15 sekundi
dok žaruljica OPR ne zasvijetli narančasto počne
treptati ubrzano.
Otpustite tipku . Žaruljica OPR svijetli crveno.
3 Pritisnite tipku  ili  unutar 30 sekundi nakon
što žaruljica OPR počne svijetliti crveno.
Žaruljica OPR trepće naizmjenično zeleno i crveno svaki put kad pritisnete
tipku  ili .
4 Pritisnite tipku  dok žaruljica OPR svijetli zeleno.
Žaruljica OPR brzo trepće zeleno i izvršava se formatiranje. Kad se žaruljica
OPR isključi, formatiranje je završeno.
Pritisnete li tipku  dok žaruljica OPR svijetli crveno ili protekne 30
sekundi, odustaje se od formatiranja.
14
Mjere opreza
Napomene o licencama i zaštitnim znakovima
Pogledajte "Upute za uporabu" (HTML dokument).
Bilješka za korisnika
Oznaka modela i serijski broj nalaze se na stražnjoj strani uređaja. Zabilježite ih na
donju crtu. Ove brojeve upotrijebite kad kontaktirate Sony predstavnika po pitanju
ovog uređaja.
Broj modela __________________________
Serijski broj __________________________
Dugotrajno slušanje osobnog audio uređaja uz visoku glasnoću
može oštetiti sluh korisnika.
Nemojte izlagati baterije prekomjernoj toplini, primjerice suncu, vatri ili slično kroz
duže vrijeme.
Nominalna potrošnja struje iznosi 500 mA.
15
Odlaganje stare električne i elektroničke opreme (primjenjivo
u Europskoj uniji i ostalim europskim državama s posebnim
sustavima za odlaganje)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod
ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu
namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električne ili elektroničke
opreme. Pravilnim zbrinjavanjem uređaja pomažete u sprečavanju mogućih negativnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje do kojih može doći nepravilnim zbrinjavanjem ovog proizvoda. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih
izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte
vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.
Najnovije informacije
Imate li bilo kakvih pitanja ili problema u vezi s ovim uređajem ili biste
željeli saznati više o kompatibilnom dodatnom priboru, posjetite navedenu
internetsku stranicu.
Za korisnike u Europi:
http://support.sony-europe.com/DNA
Napomena za korisnike u Republici Hrvatskoj
IZJAVA O SUKLADNOSTI
Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo
108-0075, Japan.
Sony, odnosno njegov ovlašteni zastupnik Sony Europe Limited, Predstavništvo
u Republici Hrvatskoj izjavljuje da je ovaj proizvod usklađen s bitnim zahtjevima
tehničkih propisa koji su za ovaj proizvod utvrđeni.
Izjave o sukladnosti dostupne su na internetskoj stranici
www.sukladnost-sony.com.hr
http://www.sony.net
Download PDF

advertising