Sony | NWZ-W273 | Sony NWZ-W273 Upute za upotrebu

Napomena za korisnike u Republici Hrvatskoj
IZJAVA O SUKLADNOSTI
Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo
108-0075, Japan.
Kratke upute za uporabu
Postavljanje Walkmana na USB postolje (priloženo) i punjenje baterije
Kako instalirati priloženi softver
Walkman treba biti ispravno postavljen na USB postolje (priloženo) kako biste ga
mogli spojiti na računalo.
Instaliranje softvera WALKMAN Guide i Media Go
(za Windows)
Sony, odnosno njegov ovlašteni zastupnik u Republici Hrvatskoj izjavljuje da je
ovaj proizvod usklađen s bitnim zahtjevima tehničkih propisa koji su za ovaj
proizvod utvrđeni.
Kako instalirati priloženi softver
Kako koristiti "WALKMAN"
Indikator OPR
Izjave o sukladnosti dostupne su na internet stranici
www.sukladnost-sony.com.hr
Provjerite jeste li u paketu dobili sljedeći pribor.
"WALKMAN" (1)
©2013 Sony Corporation
USB postolje (1)
1
2
Osušite priključke Walkmana (
krpom.
O uputama za uporabu
Čepovi za slušalice (veličina S, L) (1)
Podesiva vrpca (1)
Kratke upute za uporabu (ovaj priručnik)
Napomene o otpornosti na vodu
O operativnom sustavu
Provjerite je li vaš operativni sustav Windows XP (Service Pack 3 ili noviji),
Windows Vista*1 (Service Pack 2 ili noviji), Windows 7*1 (Service Pack 1 ili
noviji) ili Windows 8.
1
* [Compatibility mode] za Windows XP nije podržan.
3
) mekom i suhom
Postavite Walkman na USB postolje (priloženo).
Priključci Walkmana (
biti u kontaktu.
Ove kratke upute za uporabu objašnjavaju samo osnovne postupke i način
istaliranja priloženog softvera.
Za detaljne informacije i upute za uporabu, pogledajte Help vodič (HTML
dokument) u priloženom softveru, nakon što ga instalirate.
Spojite Walkman na uključeno računalo pomoću
USB postolja (priloženo).
2
Odaberite na računalu sljedeće opcije.
Windows 7 ili raniji: Odaberite [Start] – [Computer] ili [My Computer] –
[WALKMAN] – [Storage Media] – [FOR_WINDOWS].
Windows 8: Odaberite [Desktop] unutar [Start screen] kako biste otvorili
[File Explorer]. U popisu [Computer], odaberite [WALKMAN] – [Storage
Media] – [FOR_WINDOWS].
Napomene o punjenju putem računala
Isporučeni pribor
NWZ-W273
1
) i USB postolja (priloženo) (
) trebaju
Spojite Walkman na uključeno računalo pomoću
USB postolja (priloženo).
Ako se prikaže prozor s mogućim akcijama, kliknite na "Cancel".
Započinje punjenje.
Indikator OPR na USB postolju (priloženo) treba svijetliti crveno.
Kada indikator OPR brzo treperi crveno, potrebno je zamijeniti bateriju.
Tijekom punjenja baterije, indikator OPR pokazuje razinu napunjenosti Walkmana.
Možete vidjeti status indikatora OPR kroz otvor za OPR indikator na USB postolju
(priloženo).
Svijetli crveno: Punjenje je u tijeku
Isključen: Punjenje je završeno ili se Walkman ne puni
Punjenje traje oko 1,5 h.
Kad se Walkman napuni dokraja, odspojite ga iz računala.
Na Mac računalu, kliknite ikonu za izbacivanje uređaja [WALKMAN] u rubnom stupcu
Findera kako biste odspojili Walkman.
Ako računalo prijeđe u štedni mod (sleep, hibernation) dok je Walkman spojen pomoću
USB postolja (priloženo), baterija uređaja se troši i prazni.
Prilikom prve uporabe Walkman uređaja, ili ako ga duže vrijeme niste koristili, možda će
biti potrebno nekoliko minuta da ga računalo prepozna, čak i ako je punjenje već počelo
(indikator OPR svijetli crveno). Provjerite je li računalo prepoznalo Walkman oko 5
minuta nakon što ste ga spojili.
3
Dvaput kliknite na [Setup.exe].
Prikazuje se instalacijski izbornik.
Kad aktivirate [Setup.exe], datoteka [Setup.exe] pohranjena u mapu
[FOR_WINDOWS] na Walkmanu se kopira na računalo kao rezerva,
a na računalo se instaliraju WALKMAN Guide i Media Go.
Ako se [Setup.exe] ne pokrene, kopirajte datoteku [Setup.exe] na
radnu površinu računala i zatim dvaput kliknite na nju.
4
Slijedite upute na zaslonu.
Kad postupak instalacije završi, na radnoj površini računala prikazat
će se prečice za WALKMAN Guide i Media Go.
5
Dvaput kliknite ikonu (WALKMAN Guide) na
radnoj površini kako biste pregledali informacije
poput Help vodiča.
Dijelovi i kontrole
Savjet
Možete instalirati isporučeni softver na drugo računalo na sljedeći način čak i ako
obrišete datoteku [Setup.exe] formatiranjem ugrađene flash memorije Walkmana.
Kopirajte datoteku [Setup.exe] i mapu [Install] iz mape [Backup] s računala na
Walkman. Zatim spojite Walkman na drugo računalo na koje želite instalirati softver
i slijedite gore opisani postupak od koraka 2.
Mapa [Backup] se nalazi u:
C:\Program Files*1\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-W270\Backup
*1 Ovisno o operativnom sustavu računala, može se prikazati [Program Files(x86)].
Instaliranje Help vodiča (za Mac)
1
Spojite Walkman na uključeno računalo pomoću
USB postolja (priloženo).
2
Ispupčenje
Priključci
Na računalu, odaberite [WALKMAN] u rubnom
stupcu Findera, zatim otvorite mapu [FOR_MAC].
Držač za vrat
Indikator OPR (Operation)
Čep za slušalicu
Preklopka za zaključavanje
Dvaput kliknite [Help_Guide_Installer_for_Mac].
Slušalice
Pokreće se instalacijski program.
Tipka SHUF (reprodukcija
slučajnim slijedom)/PLAYLISTS
Tipka (uključenje/
isključenje)
3
4
Slijedite upute na zaslonu.
Kad postupak instalacije završi, na radnoj površini računala prikazat
će se ikona za HelpGuide.
Savjet
1
Tipka VOL +* /–
Tipke
/
Tipka RESET
Tipka
*1
*1 Tipke imaju ispupčenja. Koristite ih kao orijentaciju pri rukovanju.
Prije no što pokušate obrisati softver s vašeg Walkmana, kopirajte mapu [FOR_MAC]
na vaš Mac kako biste imali sigurnosnu kopiju.
Detaljnije informacije o prijenosu glazbe i sl. potražite u Help vodiču
("Help Guide") u WALKMAN Guide.
Za Mac računalo, provjerite je li vaš operativni sustav Mac OS X v10.6 ili noviji.
Nisu podržani drugi operativni sustavi osim navedenih.
SONY - NWZ-W273 Walkman_Kratke upute za uporabu.indd 1
1.2.2013. 11:41:02
Uključenje i stavljanje Walkmana na uši
O podešavanju glasnoće (samo za zemlje/regije gdje su
na snazi europske smjernice)
Alarm (zvučni signal) i upozorenje "Check the volume level" pojavljuju se radi
zaštite vašeg sluha kad po prvi puta pojačate glasnoću preko određene razine*1.
Alarm i upozorenje možete isključiti pritiskom bilo koje tipke.
1
2
Provjerite koja je lijeva (
3
Pritisnite i zadržite tipku (uključenje) s desne strane ( )
na približno 3 sekunde kako biste uključili vaš Walkman.
Napomene
Nakon isključenja alarma i upozorenja možete glasnoću pojačati preko određene
razine*1.
Nakon prvog upozorenja, alarm i upozorenje ponavljaju se svakih 20 kumulativnih
sati dok je glasnoća podešena iznad određene razine*1; kada se to dogodi, glasnoća se
automatski mijenja na razinu [7].
Ako je glasnoća podešena iznad određene razine*1 i isključite Walkman, glasnoća se
vraća na određenu razinu*1 automatski.
*1 Određena razina = [18]
) i desna (
) strana uređaja.
Pomaknite preklopku za zaključavanje kako biste
otključali tipku (uključenje).
4
5
6
Postavite držač za vrat iza ušiju.
Stavite slušalice u uši.
Podesite Walkman tako da vam bude udoban.
Mjere opreza
Ako uređaj ne radi na očekivani način, pokušajte sljedeće kako biste riješili problem.
Pričvrsite priloženu podesivu vrpcu na držač za vrat prije no što stavite Walkman na uši.
1
Tipka
(uključenje/isključenje)
Tipke
/
Tipka
Savjet
Ako Walkman pada s ušiju za vrijeme plivanja, stabilizirajte podesivu vrpcu koristeći
traku vaših naočala za plivanje.
Skidanje Walkmana
Nježno skinite Walkman s ušiju.
Napomena
Ako vam Walkman nije ugodan za nošenje, zamijenite čepove slušalica. Pogledajte
"Kako ugraditi čepove slušalica".
U slučaju problema
Sprečavanje slučajnog ispadanja Walkmana iz ušiju
Napomena
Za vrijeme nošenja Walkmana s pričvršćenom podesivom vrpcom, namjestite podesivu
vrpcu u udoban položaj.
Kako ugraditi čepove slušalica
Tvornički su postavljeni čepovi veličine M (priložena je veličina S i L). Kako biste
uživali u boljoj kvaliteti zvuka ili postigli veću udobnost za vaše uši, promijenite
veličinu čepova ili im podesite položaj tako da ugodno i tijesno ulaze u uši.
Kod zamjene čepova slušalica, čvrsto ih zakretanjem ugradite na Walkman tako
da se ne odvoje i ostanu u uhu.
Opcionalne zamjenske slušalice možete naručiti kod najbližeg Sony prodavatelja.
Reprodukcija glazbe
Uključivanje i isključivanje
Walkmana
Reprodukcija pjesama
Pritisnite i zadržite tipku (uključenje)
na približno 3 sekunde kako biste
uključili ili isključili vaš Walkman.
Nakon što isključite uređaj, pomaknite
preklopku za zaključavanje kako biste
zaključali tipku (uključenje).
Pauza reprodukcije
Napomena
Prije prenošenja Walkmana, provjerite je
li preklopka za zaključavanje pomaknuta
u položaj u kojem je tipka (uključenje)
zaključana kako biste izbjegli nenamjerno
uključenje Walkmana.
Pritisnite tipku
Pritisnite tipku
.
.
Prijelaz na prethodnu/sljedeću
pjesmu
Pritisnite tipku
(naprijed).
(natrag) ili
Potražite simptome problema u poglavlju "U slučaju
problema" u Help vodiču (HTML dokument) te iskušajte
mjere njihovog rješavanja.
Pogledajte i tablice zdesna.
2
Pritisnite tipku RESET kemijskom
olovkom, spajalicom za papir i
sličnim predmetom.
Prilikom resetiranja Walkmana, obratite
pažnju na sljedeće.
Walkman ne smije biti spojen na računalo.
Reprodukcija na Walkmanu mora biti
zaustavljena.
Tipka RESET
Simptom
Računalo ne prepoznaje
Walkman.
Uzrok/Rješenje
Walkman nije ispravno postavljen na USB postolje
(priloženo).
Ispravno i čvrsto postavite Walkman na USB postolje
(priloženo). Punjenje će početi (indikator OPR će
svijetliti crveno) čak i ako povezivanje nije pravilno,
ali postoji mogućnost da računalo neće prepoznati
Walkman. U tom slučaju, skinite Walkman s USB
postolja (priloženo) te ga ponovno postavite na USB
postolje (priloženo).
Preostali napon baterije je slab ili nedovoljan.
Napunite bateriju. Prilikom prve uporabe Walkman
uređaja, ili ako ga duže vrijeme niste koristili, možda
će biti potrebno nekoliko minuta da ga računalo
prepozna, čak i ako je punjenje već počelo (indikator
OPR svijetli crveno). Provjerite je li računalo prepoznalo Walkman oko 5 minuta nakon što ste ga spojili.
Na računalu je aktivan i drugi softver uz onaj za
prijenos.
Odspojite USB postolje (priloženo), pričekajte
nekoliko minuta i zatim ga ponovno spojite. Ne
uspijete li riješiti problem na taj način, odspojite
USB postolje (priloženo), restartajte računalo i zatim
ponovno spojite USB postolje (priloženo).
Kad dvaput kliknete na
Instalirajte isporučeni softver nakon instalacije
[Setup.exe] radi instalaWindows Media Playera 11 ili novijeg na vaše
cije priloženog softvera
Windows računalo. Pojedinosti o Windows Media
na vaše Windows računalo, Playeru potražite na sljedećoj internetskoj stranici:
[Setup.exe] se ne aktivira
http://support.microsoft.com/
i otvara se prozor
Properties.
Tijekom reprodukcije
pjesme, iznenada
započinje sljedeća pjesma.
Na vašem Walkmanu je možda podešena funkcija
ZAPPIN. Dodatne informacije potražite u Help vodiču.
Dodatne informacije o ušnim slušalicama
Čepovi slušalica su posve priljubljeni uz vaše uši. Stoga, imajte na umu da postoji rizik od
oštećenja ušiju ili bubnjića uslijed snažnog pritiskanja čepova ili naglog vađenja čepova iz
ušiju. Nakon uporabe, nježno izvadite čepove iz ušiju.
O slušalicama
Izbjegavajte korištenje slušalica pri velikoj glasnoći duže vrijeme jer to može naštetiti
vašem sluhu.
Pri visokoj glasnoći se možda neće čuti vanjski zvukovi. Nemojte koristiti uređaj u
situacijama pri kojima slušanje treba biti neometano, primjerice pri upravljanju
automobilom ili biciklom.
Budući da su isporučene slušalice otvorenog dizajna, zvuk iz njih se čuje van. Pazite da
ne smetate osobama oko sebe.
Napomene o licencama i zaštitnim znakovima
Pogledajte Help vodič (HTML dokument).
Dugotrajno slušanje osobnog audio uređaja uz visoku glasnoću
može oštetiti sluh korisnika.
Bilješka za korisnika
Oznaka modela i serijski broj nalaze se na stražnjoj strani uređaja. Zabilježite ih na donju
crtu. Ove brojeve upotrijebite kad kontaktirate Sony predstavnika po pitanju ovog uređaja.
Broj modela ______________________
Serijski broj ______________________
Najnovije informacije
Imate li bilo kakvih pitanja ili problema u vezi s ovim uređajem ili biste željeli saznati
više o kompatibilnom dodatnom priboru, posjetite navedenu internetsku stranicu.
For customers in the USA:
http://www.sony.com/walkmansupport
For customers in Canada:
http://esupport.sony.com/ca/
Za korisnike u Europi:
http://support.sony-europe.com/DNA
For customers in Latin America:
http://www.sony-latin.com/index.crp
For customers in other countries/regions:
http://www.sony-asia.com/support
For customers who purchased the overseas models:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez prethodne najave.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.
SONY - NWZ-W273 Walkman_Kratke upute za uporabu.indd 2
1.2.2013. 11:41:02
Download PDF

advertising