Sony | NWZ-W252 | Sony NWZ-W252 W252 Nosivi WALKMAN® mp3 uređaj Upute za upotrebu

4-180-850-11(1)
Upute za uporabu
NWZ-W252/W253
©2010 Sony Corporation
Priloženi softver
Softver je pohranjen na ugrađenu flash memoriju uređaja i sadržava sljedeće:
ïï Content Transfer
ïï WALKMAN Guide
Upute za uporabu i sl.
Za detalje o instalaciji pogledajte  "Kako instalirati priloženi softver" (upute za
uporabu su isporučene).
Za pregledavanje uputa za uporabu (PDF datoteka) na računalu potreban je bilo
Adobe Acrobat Reader 5.0 ili noviji, bilo Adobe Reader. Adobe Reader možete
besplatno preuzeti putem interneta.
Što je to ZAPPIN reprodukcija?
ZAPPIN omogućuje uzastopnu reprodukciju odsječaka pjesama podešenog trajanja.
Normalna reprodukcija
Prijelaz na ZAPPIN.
ZAPPIN reprodukcija
Kratki prepoznatljivi odsječci pjesama (prepoznatljivi po melodiji ili ritmu)
Vrijeme ZAPPIN reprodukcije može se podesiti na "Short" ili "Long".
Povratak na normalnu reprodukciju i pokretanje
reprodukcije tekuće pjesme od početka.
Normalna reprodukcija
 Pogledajte "3 Reprodukcija glazbe" za detalje o postupku.
Provjera isporučenog pribora
55 Ovaj uređaj (1)
55 Postolje s USB kabelom (1)
55 Čepovi za slušalice (veličina S, L) (u paru)
55 Upute za uporabu (ovaj priručnik) (1)
55 Držač (1)
55 Napomene o otpornosti na vodu (1)
Kako ugraditi čepove slušalica
Tvornički su postavljeni čepovi veličine M (priložena je veličina S i L). Kako biste uživali u boljoj kvaliteti zvuka, promijenite veličinu čepova ili im podesite položaj tako da ugodno i tijesno ulaze u uši. Kod zamjene čepova slušalica, čvrsto ih
zakretanjem ugradite na uređaj tako da se ne odvoje i ostanu u uhu.
Ako se čepovi oštete, možete kupiti zamjenske (EP-EX1).
Kako staviti uređaj u držač
Kako biste spriječili proboj magnetskog polja, pohranite uređaj u priloženi držač kad ga prenosite ili dok ga ne
upotrebljavate.
Magnet se nalazi na desnoj strani.
Nemojte stavljati kreditne kartice i
sl. (kartice s magnetskim zapisom) u
blizinu uređaja dok nije postavljen na
držač kako biste spriječili oštećivanje
magnetskog zapisa na njima.
Postavite uređaj na držač i zatvorite
držač tako da škljocne.
3
Dijelovi i kontrole
Vrpca za pridržavanje
Indikator statusa
Slušalice
Indikator OPR
(Operation)
Tipka SHUF (reprodukcija slučajnim
slijedom)/PLAYLISTS
Poklopac USB
priključnice
Tipka RESET
Jog preklopka
Tipka VOL+*/* Na tipki je ispupčenje.
Koristite ga kao orijentaciju
pri rukovanju.
Kako staviti uređaj na uši
1Provjerite koja je lijeva (L) i desna (R) strana uređaja.
2Razdvojite lijevi dio od desnog.
Dijelovi su spojeni magnetom.
3Postavite vrpcu za pridržavanje oko stražnje strane vrata i ušiju te stavite čepove slušalica u uši.
4
Tri načina za prijenos glazbe
AS CD-a i sl. pomoću Windows Media Playera 11 ili 12
BS iTunes*1 i sl. pomoću Content Transfera
*1
Content Transfer podržava prijenos podataka s iTunes 9.0 na uređaj.
CPostupkom povlačenja i puštanja u Windows Exploreru
Za reprodukciju dijelova pjesme s najizraženijom melodijom i ritmom
Kod prebacivanja pjesama pomoću softvera Content Transfer uz 12 TONE ANALYSIS podešen na "Automatic" ili
"Always ON", pronaći će se informacije o najbolje prepoznatljivim dijelovima ne temelju melodije i ritma te dodati svakoj
od pjesama. Nakon toga najmelodiozniji i najritmičniji dijelovi svake pjesme mogu se reproducirati jedan za drugim
tijekom ZAPPIN reprodukcije.
Content Transfer priložen je uz uređaj. Za detalje o instalaciji aplikacije Content Transfer pogledajte  "Kako instalirati
priloženi softver".
5
1Preuzimanje i prebacivanje
glazbe
Ovaj dio opisuje postupke  opisane ranije pod "Tri načina za prijenos glazbe". Za pojedinostima o postupcima
 ili  pogledajte nastavak.
Pomoću programa Windows Media Player možete na uređaj prebaciti pjesme s računala. Ovdje opisujemo
kako importirati i prebaciti pjesme uporabom programa Windows Media Player 11.
1Prebacite pjesme s CD-a i sl. u Windows Media Player na računalu.
Za detalje o postupku prebacivanja pjesama s CD-a i sl. pogledajte Help datoteku u programu Windows Media
Player. Pjesme koje su već prebačene u Windows Media Player ne treba ponovno prebacivati.
1Kliknite na "Rip".
2Kliknite ovdje za pokretanje prebacivanja.
2Spojite uređaj s računalom pomoću postolja.
3Prebacite pjesme iz programa Windows Media Player u uređaj.
Indikator statusa trepće jačim sjajem tijekom prebacivanja pjesama na uređaj.
1Odabir albuma i sl.
2Kliknite ovdje za prebacivanje na uređaj.
Savjet
55 Također pogledajte  "Savjeti za prebacivanje glazbe" i "Napomene o prebacivanju glazbe" u nastavku.
6
2Priprema uređaja
Punjenje baterije uređaja
Nakon što kupite uređaj, prvo napunite bateriju.
1Spojite uređaj s računalom pomoću postolja.
Ako se prikaže prozor s mogućim akcijama, kliknite na "Cancel".
Započinje punjenje. Indikator statusa polako trepće tijekom punjenja. Kad je punjenje završeno, indikator statusa prestaje treptati i svijetli slabije dok je uređaj spojen s računalom. Za detalje o vremenu punjenja i trajanju
baterije, pogledajte  "Tehnički podaci" u nastavku.
Provjera preostalog napona baterije
Preostali napon baterije prikazuje se indikatorom OPR. Kad indikator OPR svijetli crveno, napunite bateriju.
Zeleno* Narančasto*Crveno*
Brzo treperi
crveno
Kad je baterija prazna, indikator OPR trepće brzo
crveno i čuje se dug zvučni signal. Uređaj se ne
može više upotrebljavati.
* Treperi u intervalu od približno 5 sekundi.
7
3Reprodukcija glazbe
Uključivanje uređaja
Isključivanje uređaja
Razdvojite.
Spojite.
Pritisnite jog preklopku za pokretanje reprodukcije.
Normalna reprodukcija
1
2
3
Reprodukcija pjesama
Pritisnite jog preklopku prema naprijed.
Prijelaz na prethodnu/sljedeću pjesmu
Pomaknite jog preklopku na  (nazad) ili  (naprijed).
Pomaknite i zadržite jog preklopku za prelazak na početak prethodne ili iduće mape.
Reprodukcija slučajnim redoslijedom
Pritisnite tipku SHUF (reprodukcija sluč. slijed.)/PLAYLISTS za reprodukciju pjesama nasumičnim redoslijedom.
Tijekom reprodukcije nasumičnim redoslijedom ne možete prelaziti na prethodnu ili iduću mapu, čak i
ako se poslužite jog preklopkom.
Reprodukcija playliste
Za reprodukciju playliste pritisnite i zadržite tipku SHUF (reprodukcija slučajnim slijedom)/PLAYLISTS.
Pomaknite i zadržite jog preklopku za prelazak  (nazad) ili  (naprijed) na početak prethodne ili
iduće mape.
Za povratak na reprodukciju svih pjesama prebačenih na uređaj pritisnite i zadržite tipku SHUF (reprodukcija slučajnim slijedom)/PLAYLISTS tijekom reprodukcije playliste.
8
Napomena
Savjeti
55 Prilikom reprodukcije playliste opetovano
se reproduciraju samo pjesme pohranjene
u playlisti.
Zaustavljanje reprodukcije
55 Kad jog preklopku pritisnete prema naprijed ili pomaknete naprijed/
nazad nakon odvajanja lijevog i desnog dijela uređaja, uređaj će se
uključiti i započeti reprodukciju. Za skok na prethodnu/iduću pjesmu
pomaknite jog preklopku nakon početka reprodukcije.
55 Nakon pritiska na jog preklopku, indikator OPR treperi naizmjenično
zeleno i crveno te se čuje zvučni signal dok ne započne reprodukcija.
Sačekajte dok trepće indikator OPR i dok se čuje zvučni signal.
55 Također pogledajte  "Savjeti za reprodukciju glazbe" u nastavku.
Pritisnite jog preklopku prema naprijed.
ZAPPIN reprodukcija
Prijelaz na ZAPPIN
reprodukciju
Pritisnite i zadržite
jog preklopku
tijekom reprodukcije dok ne čujete
"Zappin in".
Uređaj reproducira isječke iz pjesama po 4 sekunde.
55 Ako se ne mogu pronaći prepoznatljivi dijelovi pjesme, pjesma se reproducira od približno 45 sekundi od početka. Ako je trajanje pjesme ispod
45 sekundi, pjesma se reproducira od nekog mjesta prije završetka.
Prijelaz na prethodnu/sljedeću pjesmu ili reprodukcija
slučajnim redoslijedom tijekom ZAPPIN reprodukcije
Možete prijeći na prethodnu/sljedeću pjesmu, reproducirati pjesme
slučajnim redoslijedom ili reproducirati playliste.
Postupak je jednak kao kod normalne reprodukcije.
Zappin in
Promjena vremena reprodukcije isječaka kod
ZAPPIN reprodukcije
Vrijeme reprodukcije isječaka može se podesiti na "Long" ili "Short".
Zappin long
Povratak na normalnu
reprodukciju.
Pritisnite jog
preklopku tijekom
ZAPPIN reprodukcije.
Zappin out
Zappin short
Pritisnite i zadržite jog preklopku
dok se ne čuje jedna od poruka.
Kad pritisnete i zadržite jog
preklopku dok se ne čuje
poruka "Zappin long", vrijeme
reprodukcije isječaka pjesama
je približno 15 sekundi (Long).
Kad pritisnete i zadržite jog
preklopku dok se ne čuje
"Zappin short" tijekom "Long"
reprodukcije, vrijeme reprodukcije isječaka pjesama vraća
se na 4 sekunde (Short).
Potpuno zaustavljanje reprodukcije kod ZAPPIN
reprodukcije
Pritisnite jog preklopku za povratak na normalnu reprodukciju, a
zatim ju ponovno pritisnite.
9
Kako instalirati priloženi softver (upute
za uporabu su isporučene)
1Spojite uređaj na priloženo postolje.
2USB kabel iz postolja spojite na uključeno računalo.
Indikator statusa
u USB priključnicu
3Odaberite na računalu opcije sljedećim redoslijedom.
Odaberite "start" – "My Computer" ili "Computer" – "WALKMAN" – "Storage Media".
Napomene
55 Kod prve uporabe uređaja ili ako ga niste upotrebljavali dulje vrijeme, možda će trebati nekoliko minuta da računalo
prepozna uređaj.
4Dvaput kliknite na "Setup.exe".
Prikazuje se instalacijski izbornik.
55 Kad aktivirate "Setup.exe", datoteka "Setup.exe" i mapa "Install" pohranjena u mapu "Storage Media" na uređaju se
kopiraju na računalo kao rezerva, a na računalo se instalira WALKMAN Guide i Content Transfer.
5Slijedite upute na zaslonu.
Nakon aktivacije datoteke "Setup.exe" će se na radnoj površini računala prikazati ikonica prečaca za WALKMAN Guide.
55 Dok je uređaj spojen na računalo, po dovršetku instalacije priloženog softvera automatski će se otvoriti Content Transfer.
6Dvaput kliknite na
(WALKMAN Guide) na radnoj površini kako biste pokrenuli WALKMAN Guide.
Savjeti
55 WALKMAN Guide i Content Transfer možete pokrenuti iz "start" izbornika (koji se prikaže kad kliknete na "start").
55 Izbrišete li datoteku "Setup.exe" i mapu "Install" na uređaju formatiranjem ugrađene flash memorije uređaja, kopirajte
te podatke iz mape "Backup" s računala na uređaj. Zatim pri spajanju uređaja na računalo gdje će se instalirati slijedite
navedeni postupak instalacije od koraka .
Prema standardnim instalacijskim postavkama, pričuvne kopije podataka čuvaju se na sljedećoj lokaciji na "C" disku
vašeg računala.C:\Program Files\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-W250\Backup
Što sve možete koristeći WALKMAN Guide?
WALKMAN Guide sadržava sljedeće:
aa Upute za uporabu
aa Link za registraciju korisnika
aa Link za web-stranicu s korisničkom podrškom
aa Drugi korisni linkovi
Sadržava linkove, npr. za stranicu s koje se izvodi preuzimanje softvera.
Priloženi softver razlikuje se ovisno o zemlji/regiji prodaje uređaja.
Savjet
55 Nakon aktivacije "Setup.exe" možete učinkovitije koristiti slobodan prostor u mapi "Storage Media" tako da formatirate
ugrađenu flash memoriju uređaja. Za formatiranje ugrađene flash memorije uređaja pogledajte  "Formatiranje
uređaja" u nastavku.
10
Savjeti o prebacivanju
glazbe
Za detalje o uporabi programa Windows Media Player
pogledajte Help datoteku ili posjetite sljedeću internetsku
stranicu:
http://www.support.microsoft.com/
Napomene o prebacivanju
glazbe
55 Kod prebacivanja pjesama iz programa Windows Media
Player u uređaj, nije moguće upotrebljavati Content
Transfer.
55 Uređajem se ne može upravljati tijekom USB spajanja.
55 Nemojte odspajati USB kabel dok indikator statusa
trepće slabijim svjetlom. U suprotnom se mogu oštetiti
podaci koji se prenose ili koji su već pohranjeni u
uređaju.
55 Ako prebacujete pjesme pomoću programa Windows
Media Player, pjesme se neće analizirati pomoću 12
TONE ANALYSIS. Funkcija 12 TONE ANALYSIS je
ugrađena u Content Transfer i može analizirati zvučni
uzorak pjesama.
55 Nije moguće obrisati prebačene pjesme izravno na
uređaju. Kad brišete pjesme s uređaja, upotrijebite
softver kojeg ste upotrijebili za prebacivanje pjesama ili
Windows Explorer.
Savjeti o reprodukciji glazbe
55 Kad završi reprodukcija zadnje pjesme, uređaj se automatski vraća na reprodukciju prve pjesme i nastavlja
se redom.
55 Vrijeme reprodukcije isječaka pjesama standardno
se podešava na "Zappin short". Možete promijeniti
postavku na "Zappin long".
55 Ako isključite uređaj spajanjem lijevog i desnog dijela
tijekom ZAPPIN reprodukcije, uređaj započinje
ZAPPIN reprodukciju kad ga sljedeći put uključite i
pokrenete reprodukciju.
55 Pjesme pohranjene u uređaju reproduciraju se redom
naziva datoteka ili mapa (brojčanim ili abecednim
redom). Također, u ukupnoj strukturi svih datoteka i
mapa, pjesme iz svake mape se reproduciraju svojim
redom.
Ako promijenite nazive datoteka ili mapa na uređaju,
može se promijeniti redoslijed reprodukcije.
Međutim, preimenovane datoteke ili mape na uređaju
se prepoznaju kao različite od onih s originalnim
nazivom tako da se datoteke ili mape s originalnim
nazivom ponovno prebacuju na uređaj.
Ostali postupci
Podešavanje glasnoće
Glasnoću podesite tipkom VOL+/-. Glasnoća se može
podesiti u 31 korak: od 0 do 30. Tvorničko podešenje
je "15".
Ako isključite uređaj dok je glasnoća podešena na "0",
glasnoća se automatski podešava na "1" kad ponovno
pokrenete reprodukciju.
Ograničavanje glasnoće
(AVLS (volume limit))
Ako uključite funkciju AVLS (Automatic Volume
Limiter System), možete ograničiti maksimalnu
glasnoću kako biste izbjegli ometanje te slušali glazbu
uz ugodnu glasnoću.
Funkcija AVLS je standardno isključena.
1 Spojite lijevi i desni dio kako biste isključili
uređaj.
2 Razdvojite lijevi dio od desnog.
3 Pritisnite i zadržite jog preklopku približno
5 sekundi dok držite tipku VOL+ sve dok se
ne uključi indikator statusa.
Indikator statusa se isključuje kad otpustite jog preklopku i tipku VOL+. Indikator OPR zatrepće zeleno
dvaput u funkcija AVLS se uključuje.
Glasnoća ostaje na umjerenoj razini.
Za isključivanje funkcije AVLS, ponovite korake 1 do 3.
Kad se isključi funkcija AVLS, indikator OPR zatrepće
dvaput crveno u koraku 3.
Instaliranje programa
Content Transfer
Možete prebaciti pjesme pomoću iTunes ili Windows
Explorer tako da povučete i pustite pjesme u Content
Transfer.
Napomene
55 Content Transfer ne može prebaciti DRM pjesme na
uređaj.
55 Nije moguće obrisati prebačene pjesme izravno na
uređaju. Za brisanja pjesama na uređaju, upotrijebite
Content Transfer.
11
Prebacivanje pjesama iz programa iTunes
pomoću Content Transfer
Povucite i pustite pjesme koje želite prebaciti u Content
Transfer. Za detalje o uporabi programa iTunes pogledajte Help datoteku softvera.
Napomena
55 Za detalje o ograničenjima kod prebacivanja pjesama
iz iTunes programa, posjetite internetske stanice za
podršku ( "Stranice za podršku korisnicima").
Prebacivanje pjesama pomoću programa
Windows Explorer
Postoje dva načina prebacivanja pjesama iz programa
Windows Explorer:
55 Povucite i pustite pjesme koje želite prebaciti u Content
Transfer.
55 Povucite i pustite pjesme izravno u "My Computer" ili
"Computer" – "WALKMAN" – "Storage Media" –
"MUSIC".
Napomena
55 Pjesme koje se izravno prebacuju povlačenjem i
puštanjem na uređaj ne analiziraju se preko 12 TONE
ANALYSIS.
55 Mogu se prepoznati mape do osme razine unutar
"Storage Media".
Formatiranje uređaja
Ako formatirate uređaj, obrisat će se svi podaci i sve
postavke će se vratiti na standardne vrijednosti.
Napomene
55 Formatiranje je moguće samo dok je reprodukcija
zaustavljena.
55 Ako indikator OPR svijetli crveno zbog niskog napona
baterije, uređaj se ne može formatirati.
55 Obrisat će se svi podaci pohranjeni u uređaj.
55 Također će se obrisati Content Transfer program
ugrađen u uređaj. Ako je potrebno, ponovno preuzmite
Content Transfer s internetske stranice za podršku
korisnicima.
55 Postavke reprodukcije slučajnim redoslijedom, reprodukcije playliste, ZAPPIN reprodukcije i AVLS (volume
limit) također se vraćaju na početne vrijednosti.
1 Spojite lijevi i desni dio kako biste isključili
uređaj.
2 Razdvojite lijevi dio od desnog.
12
3 Pritisnite i zadržite jog preklopku na pri-
bližno 15 sekundi dok indikator statusa ne
počne treptati brzo.
Otpustite jog preklopka. Indikator OPR svijetli
crveno.
4 Pomaknite jog preklopku naprijed ili nazad
unutar 30 sekundi nakon što OPR indikator
počne svijetliti crveno.
Indikator statusa se isključuje. Indikator OPR trepće
naizmjenično zeleno i crveno svaki put kad pomaknete jog preklopku.
5 Pritisnite jog preklopku dok indikator OPR
svijetli zeleno.
Indikator OPR brzo trepće zeleno i izvršava se formatiranje. Kad se indikator OPR isključi, formatiranje
je završeno.
Ako pritisnete jog preklopku dok indikator OPR
svijetli crveno ili protekne 30 sekundi, odustaje se od
formatiranja.
Nadogradnja firmwarea
uređaja
Možete ažurirati firmware uređaja i tako dodati nove
značajke svom uređaju. Za detalje o najnovijoj verziji
firmwarea i opis postupka kako ga instalirati, posjetite
internetsku stranicu za podršku korisnicima.
1 Preuzmite ažuriranu verziju programa s
internetske stranice na računalo.
2 Spojite uređaj s računalom preko postolja
i zatim pokrenite postupak ažuriranja
programa.
3 Slijedite upute na zaslonu kako biste ažuri-
rali firmver uređaja.
Prikaz informacija o uređaju
Prije ažuriranja firmwarea, provjerite podatke o
uređaju, kao što je naziv modela i sl.
Za provjeru informacija spojite uređaj s računalom
pomoću postolja i otvorite "information. txt" u "My
Computer" ili "Computer"– "WALKMAN".
U slučaju problema
Ako uređaj ne radi na očekivani način, pokušajte
sljedeće kako biste riješili problem.
1 Potražite simptome problema u "Simptomi
i rješenja" te iskušajte mjere njihovog
rješavanja.
2 Spojite uređaj s računalom pomoću postolja
za punjenje baterije.
Neke probleme moguće je riješiti punjenjem baterije.
3 Pritisnite tipku RESET pribadačom i sl.
samo dok je reprodukcija zaustavljena.
Ako pritisnete tipku RESET za vrijeme rada uređaja,
pohranjeni podaci i postavke mogu se obrisati.
Uređaj ne radi. (ne reagira na pritisak
nijedne tipke.)
55 Lijevi i desno dio uređaja su spojeni.
FFRazdvojite ih i pritisnite jog preklopku.
55 Preostali napon baterije je slab ili nedovoljan.
FFNapunite bateriju spajanjem uređaja s računalom
( "Punjenje uređaja" u prethodnom tekstu).
55 Uređaj je spojen s računalom preko USB veze.
FFOdspojite USB kabel prije upravljanja uređajem.
Punjenje je brzo završeno.
55 Ako je baterija gotovo puna kad se pokrene punjenje,
potrebno je malo vremena za punjenje dokraja.
Potrebno je puno vremena za aktiviranje
uređaja.
55 Može biti potrebno više vremena ako je spremljen
velik broj datoteka ili mapa. Kod uključivanja uređaj
proizvodi zvučni signal.
OPR indikator trepće crveno, čuje se dug
zvučni signal i uređaj se ne uključuje.
55 Preostali napon baterije je nizak.
FFNapunite bateriju ( "Punjenje uređaja" u prethodnom tekstu).
Trajanje baterije je kratko.
4 Pogledajte informacije o problemima na
stranicama za podršku korisnicima
( "Stranice za podršku korisnicima").
5 Ako navedena rješenja ne uklone problem,
obratite se najbližem Sony prodavatelju.
Simptomi i rješenja
Uređaj ne može napuniti bateriju.
55 Uređaj nije pravilno spojen na priloženo postolje.
FFOdspojite USB vezu i zatim je ponovno uspostavite.
FFUpotrijebite priloženo postolje.
55 Baterija se puni uz temperaturu okoline izvan raspona
5 °C – 35 °.
FFPunite bateriju uz okolnu temperaturu između 5
°C – 35 °.
55 Računalo nije uključeno.
FFUključite računalo.
55 Računalo je prešlo u sleep ili hibernation stanje.
FFUključite računalo iz sleep ili hibernation stanja.
55 Ako se simptomi problema ne nalaze opisani gore,
pritisnite tipku RESET i zatim ponovite USB spajanje.
55 Temperatura okoline je ispod 5 °C.
FFTrajanje baterije se skraćuje zbog njezinih značajki.
Pojava nije kvar.
55 Baterija nije punjena dovoljno dugo.
FFPunite bateriju dok svijetli indikator statusa. Indikator
statusa polako trepće tijekom punjenja.
55 Uređaj nije upotrebljavan dulje vrijeme.
FFUčinak baterije će se poboljšati višekratnim punjenjem
i pražnjenjem.
55 Kad se trajanje baterije smanji na polovicu uobičajenog
čak i nakon punjenja, bateriju treba zamijeniti.
FFObratite se najbližem Sony prodavatelju.
Podaci se ne mogu prenijeti s računala na
uređaj.
55 Uređaj nije pravilno spojen na priloženo postolje.
FFOdspojite USB kabel i zatim ga ponovno spojite.
55 Nema dovoljno slobodnog prostora u ugrađenoj flash
memoriji.
FFIzbrišite sve nepotrebne podatke s ugrađene flash
memorije uporabom računala i tako povećajte
kapacitet memorije.
FFNa uređaj je moguće prenijeti do 2640 pjesama i 500
mapa.
13
55 Pjesme s ograničenim razdobljem reprodukcije ili brojem
reprodukcija ne mogu se prebaciti zbog ograničenja
koja je postavio vlasnik autorskih prava. O detaljima
postavki svake od audio datoteka raspitajte se kod
distributera sadržaja.
55 Možda pokušavate prenijeti datoteku u formatu koji se
ne može reproducirati.
FFPrebacite datoteke u formatu koji se može reproducirati
( "Podržani formati datoteka").
OPR indikator svijetli crveno, kratak dvostruki zvučni signal se ponavlja i nema
reprodukcije/uređaj se ne uključuje.
55 Pokušali ste reproducirati nepodržani format ili DRM
datoteku.
FFPrebacite datoteke u formatu koji se može reproducirati
( "Podržani formati datoteka"). Ako ne trebate
podatke koji se ne mogu reproducirati, obrišite ih na
uređaju.
55 Nije uspjelo formatiranje uređaja ili ste formatirali
uređaj preko računala.
FFPonovite formatiranje uređaja ( "Formatiranje
uređaja").
55 Nema pjesama koje se mogu reproducirati na uređaju.
FFPrebacite podatke na uređaj.
Nema zvuka.
55 Glasnoća je podešena na nulu.
FFPovećajte glasnoću.
Glasnoća je pretiha.
55 Uključena je funkcija AVLS (volume limit).
FFIsključite AVLS (volume limit) ( "Ograničavanje
glasnoće (AVLS (volume limit))").
Indikator OPR svijetli crveno za vrijeme
reprodukcije i čuje se poruka "EXPIRED".
55 Istekao je rok reprodukcije pjesme ili je premašen broj
reprodukcija pjesme, ovisno o uvjetima pretplate i sl.
FFPosjetite internetsku stranicu distributera sadržaja
gdje ste kupili sadržaj i ažurirajte pretplatu.
FFAko pjesmu ne trebate, obrišite je iz uređaja.
Reprodukcija započinje bez pritiska na
tipke.
55 Pomaknete li jog preklopku u bilo kojem smjeru dok je
uređaj isključen, on će se uključiti i započeti reprodukciju.
14
Kod ZAPPIN reprodukcije ne reproducira
se dio pjesme s najizraženijom melodijom
i ritmom.
55 Pjesma nije analizirana pomoću 12 TONE ANALYSIS.
FFPrebacite pjesmu pomoću programa Content Transfer
koji analizira pjesme u 12 TONE ANALYSIS.
FFProvjerite je li 12 TONE ANALYSIS podešeno na
"Automatic" ili "Always ON".
55 Podaci o najmelodičnijem ili najritmičnijem dijelu ne
mogu se dodati linearnim PCM (.wav) datotekama.
Playlista se ne reproducira nakon pritiska
na tipku SHUF (reprodukcija slučajnim
slijedom/PLAYLISTS.
55 Playliste nisu prebačene na uređaj.
Nakon brisanja pjesama s uređaja reprodukcija playliste pokreće reprodukciju
svih pjesama na uređaju.
55 Ako su izbrisane pjesme na playlisti, playlista je također
izbrisana s uređaja.
Mjere opreza
Bilješka za korisnika
Oznaka modela i serijski broj nalaze se na stražnjoj
strani uređaja. Zabilježite ih na donju crtu. Ove brojeve
upotrijebite kad kontaktirate Sony predstavnika po
pitanju ovog uređaja.
Broj modela________________________
Serijski broj________________________
Napomena za korisnike: sljedeća
informacija odnosi se samo na uređaje
prodane u zemljama koje primjenjuju
direktive EU
Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation 1-7-1
Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašteni
predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Njemačka.
Za pitanja servisa i jamstva pogledajte adresu na
jamstvenom listu.
Dugotrajno slušanje osobnog audio
uređaja uz visoku glasnoću može
oštetiti sluh korisnika.
Napomena za korisnike u Republici
Hrvatskoj
IZJAVA O SUKLADNOSTI
Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan.
Sony, odnosno njegov ovlašteni zastupnik Sony Central
and Southeast Europe Kft., Predstavništvo u Republici
Hrvatskoj izjavljuje da je ovaj proizvod usklađen s bitnim
zahtjevima tehničkih propisa koji su za ovaj proizvod
utvrđeni.
Izjave o sukladnosti dostupne su na internetskoj stranici
www.sukladnost-sony.com.hr
Zbrinjavanje starih električnih i
elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim
europskim zemljama s posebnim
sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se
ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On
treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu
za reciklažu električke ili elektroničke opreme. Pravilnim
zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete
za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem
proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih
izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda,
molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište
otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.
Napomene o sigurnosti
Punjenje baterije
55 Nemojte ostavljati uređaj dulje vrijeme spojen na prijenosno računalo (laptop) dok se ono napaja iz vlastite
baterije i nije spojeno na mrežno napajanje preko AC
adaptera, jer se time prazni baterija računala.
55 Vrijeme punjenja može se razlikovati ovisno o uvjetima
uporabe baterije.
55 Ako uređaj nećete upotrebljavati dulje od pola godine,
napunite bateriju najmanje svakih 6 do 12 mjeseci kako
biste je održali.
Sigurnost
55 Nemojte kratko spajati kontakte na uređaju drugim
metalnim predmetima.
55 Ne dirajte akumulatorsku bateriju nezaštićenim
rukama u slučaju curenja elektrolita. Budući da iscurio
elektrolit može ostati u uređaju, obratite se ovlaštenom
Sony servisu. Ako vam elektrolit dospije u oči, ne trljajte
oči jer možete oslijepiti. Isperite oči čistom vodom i
obratite se liječniku.
Također, dospije li vam elektrolit na tijelo ili odjeću,
odmah ga isperite. U protivnom može uzrokovati
opekline i ozljede. Ako vas elektrolit iz baterije opeče ili
ozlijedi, obratite se liječniku.
55 Ne stavljajte strane predmete u uređaj. Tako možete
uzrokovati požar ili električni udar.
55 U tom slučaju odmah isključite uređaj i obratite se
prodavatelju ili ovlaštenom Sony servisu.
55 Ne bacajte uređaj u vatru.
55 Nemojte rastavljati ili prerađivati uređaj. Time možete
uzrokovati električni udar. Za zamjenu akumulatorskih
baterija, provjere ili popravke obratite se ovlaštenom
Sony servisu.
Postavljanje
55 Ne stavljajte teške predmete na uređaj i ne izlažite ga
snažnim udarcima. Tako možete uzrokovati kvar ili
oštećenje uređaja.
55 Nikad nemojte upotrebljavati uređaj na mjestima gdje
bi mogao biti izložen jakom svjetlu, temperaturi, vlazi
ili vibracijama. U protivnom je moguća promjena boje i
izobličenje kućišta ili oštećenje uređaja.
55 Nemojte ostavljati uređaj izložen visokoj temperaturi,
primjerice u automobilu parkiranom na izravnom
suncu.
55 Ne ostavljajte uređaj na mjestu izloženom velikoj
količini prašine.
55 Ne ostavljajte uređaj na nestabilnoj površini ili u
nagnutom položaju.
55 Ako ovaj uređaj uzrokuje smetnje radijskog ili televizijskog prijema, isključite ga i odmaknite od radijskog ili
TV prijemnika.
55 Kad želite razdvojiti lijevi i desni dio uređaja, pridržavajte oba kraja. Povlačenje vrpce za pridržavanje može
oštetiti vrpcu.
55 Čepovi za uši mogu se istrošiti dugotrajnim čuvanjem
ili uporabom.
55 Dok držite uređaj pohranjen na priloženom postolju,
ostavite postolje na ravnoj površini kako biste izbjegli
udarce.
55 Nemojte stavljati kartice s magnetskim zapisom (kreditne
kartice i sl.) u blizinu uređaja dok uređaj nije stavljen u
priložen držač. U suprotnom zapis na karticama može
se oštetiti zbog utjecaja magneta.
15
Napomena o statičkom elektricitetu
Softver
Ako je zrak posebno suh, može se osjetiti blago
škakljanje u ušima. To je uzrokovano nakupljanjem
statičkog elektriciteta u tijelu, a ne kvarom uređaja.
Pojava se smanjuje nošenjem odjeće od prirodnih
materijala.
55 Zakoni o zaštiti autorskih prava zabranjuju djelomičnu
ili potpunu reprodukciju softvera ili priloženog priručnika te iznajmljivanje softvera bez dozvole vlasnika
autorskog prava.
55 Ni u kojem slučaju SONY ne preuzima odgovornost za
bilo koju vrstu financijske štete, gubitak profita, uključujući zahtjeve trećih osoba, do kojih može doći zbog
uporabe softvera isporučenog uz ovaj uređaj.
55 Softver isporučen uz ovaj uređaj ne može se koristiti uz
uređaje za koje nije namijenjen.
55 Obratite pažnju na činjenicu da se specifikacije softvera
mogu promijeniti bez najave kao rezultat stalnog
usavršavanja kvalitete.
55 Uporaba uređaja uz neki drugi softver nije pokrivena
jamstvom.
55 Sposobnost ovog uređaja da prikaže različite jezike ovisi
o instaliranom operativnom sustavu (OS) vašeg računala.
Za postizanje boljih rezultata, provjerite je li instalirani
OS kompatibilan s jezikom kojeg želite prikazati.
ïïNe jamčimo da će isporučeni softver moći ispravno
prikazati sve jezike.
ïïZnakovi koje je kreirao korisnik i neki posebni
znakovi možda se neće moći prikazati.
55 Objašnjenja u ovom priručniku podrazumijevaju da
znate upotrebljavati Windows sustav.
Podrobnosti o načinu uporabe računala i operacijskog
sustava potražite u odgovarajućim priručnicima.
55 Snimljena glazba je namijenjena samo za privatno slušanje. Uporaba glazbe izvan ovog ograničenja zahtijeva
dopuštenje vlasnika autorskog prava.
55 Sony ne preuzima odgovornost i nije dužan kompenzirati
gubitak nesnimljenog materijala do kojeg može doći
zbog problema s uređajem ili računalom.
Zagrijavanje
55 Uređaj se može zagrijati za vrijeme nošenja ako se
upotrebljava dulje vrijeme.
Sigurnost pri slušanju
55 Nemojte upotrebljavati uređaj dok upravljate motornim
vozilom jer se možete izložiti opasnosti u prometu i to
može biti protuzakonito u nekim državama.
55 Ne koristite uređaj tijekom sportskih natjecanja kako
biste izbjegli ozljede.
Sigurnost u prometu
55 Nemojte koristiti uređaj u situacijama pri kojima slušanje
treba biti neometano.
Prevencija oštećenja sluha
55 Izbjegavajte uporabu uređaja uz veliku glasnoću.
Stručnjaci za sluh izjasnili su se protiv trajnog, glasnog
i duljeg slušanja. Ako osjetite zujanje u ušima, smanjite
glasnoću ili prekinite uporabu.
Ne povisujte glasnoću jako odjednom. Glasnoću povisujte postupno kako vam glasan zvuk ne bi uzrokovao
bolove u ušima.
Briga za bližnje
55 Glasnoću držite na umjerenoj razini. Tako ćete moći
čuti zvukove iz okoline i pokazati obzir prema ljudima
oko sebe.
Upozorenje
55 Ako za vrijeme uporabe uređaja dođe do grmljavinskog
nevremena, odmah skinite uređaj.
Ako uređaj uzrokuju alergijsku reakciju, odmah ga
prestanite koristiti i obratite se liječniku.
O primjerima podataka*1
Uporaba
*1 U nekim državama/regijama neki primjeri podataka nisu
instalirani.
55 Nemojte upotrebljavati uređaj dok upravljate vozilom,
vozite bicikl ili bilo koje motorno vozilo. Budite vrlo
oprezni ili prekinite uporabu u potencijalno opasnim
situacijama.
55 Nemojte upotrebljavati uređaj u zrakoplovu tijekom
objava prilikom polijetanja ili slijetanja.
55 U uređaju se može privremeno kondenzirati vlaga kad ga
brzo premjestite s hladnog na toplo mjesto ili ga koristite u
prostoriji u kojoj se upravo uključilo grijanje. Kondenzacija
se događa kad vlaga u zraku prianja na površine poput
metalnih ploča, itd., i zatim prelazi u tekuće stanje.
Ako se u uređaju kondenzira vlaga, ostavite ga isključenim
sve dok kondenzat ne nestane. Uporabom uređaja
tijekom kondenzacije možete uzrokovati kvarove.
16
U ovaj uređaj su tvornički pohranjeni primjeri
podataka. Izbrišete li primjere datoteka, ne možete ih
obnoviti i proizvođač ne omogućuje njihovu zamjenu.
Tehničke značajke
otpornosti na vodu
(molimo pročitajte prije
uporabe uređaja)
Tehnički podaci
Podržani format datoteka
Audio formati (kodek)
MP3
Format medijske datoteke: MP3
(MPEG-1 Layer3) format datoteke
Ekstenzija datoteke: .mp3
Brzina prijenosa: 32 do 320 kbps
(Podržava promjenjivu brzinu (VBR))
Frekvencija uzorkovanja*1: 32, 44,1,
48 kHz
WMA
Format medijske datoteke: ASF format
datoteke
Ekstenzija datoteke: .wma
Brzina prijenosa: 32 do 192 kbps
(Podržava promjenjivu brzinu (VBR))
Frekvencija uzorkovanja*1: 44,1 kHz
Kompatibilno s WM-DRM 10
AAC-LC*2
Format medijske datoteke: MP4
format datoteke
Ekstenzija datoteke: .mp4, .m4a, .3gp
Brzina prijenosa: 16 do 320 kbps
(Podržava promjenjivu brzinu (VBR))*3
Frekvencija uzorkovanja*1: 8, 11.025,
12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48 kHz
Linear PCM
Format medijske datoteke: Wave-Riff
format datoteke
Ekstenzija datoteke: .wav
Brzina prijenosa: 1411 kbps
Frekvencija uzorkovanja*1: 44,1 kHz
Otpornost uređaja na vodu
55Tehničke značajke otpornosti na vodu*1 usklađene su sa
smjernicom IEC60529 "Stupnjevi zaštite od ulaska vode
(IP kôd)" IPX5*2 koja određuje stupnjeve zaštite od
ulaska vode, ali ne podrazumijevaju potpunu
vodonepropusnost.
*1 Tehničke značajke otpornosti na vodu vrijede samo ako
je poklopac USB priključnice čvrsto zatvoren. Nadalje,
slušalice nisu vodonepropusne.
*2 IPX5 (stupnjevi zaštite od vodenog mlaza): Uređaj će
funkcionirati čak i pod izravnim vodenim mlazovima iz
bilo kojeg smjera pri protoku vode od otprilike 12,5 l/min
u trajanju više od 3 minute s udaljenosti od približno 3 m te
uz uporabu mlaznice unutarnjeg promjera od 6,3 mm.
55Poklopac USB priključnice mora prilikom uporabe
uređaja biti čvrsto zatvoren.
55Ne ispuštajte uređaj namjerno u vodu niti ga koristite
pod vodom.
55Isporučeno postolje nije vodootporno. Prije punjenja
uređaja pripazite da mjesto na kojem ga punite ili uređaj
ne budu mokri.
55Ovisno o uporabi voda može dospjeti u uređaj i prouzročiti požar, strujni udar ili kvar.
55Prije uporabe uređaja pročitajte, molimo, i temeljito
proučite sljedeće informacije.
Tekućine na koje se odnose tehničke značajke
otpornosti na vodu
*1 Frekvencija uzorkovanja ne mora odgovarati svim
enkoderima.
*2 AAC-LC datoteke sa zaštitom od kopiranja se ne mogu
reproducirati.
*3 Ovisno o frekvenciji uzorkovanja, navedene su i nestandardne brzine i brzine za koje se ne jamči rad.
Primjenjivo na: tekuću vodu, vodu iz pipe, slatku vodu
Nije primjenjivo na: tekućine drukčije od navedenih
(Primjeri: voda sa sapunicom, voda sa sredstvom za
pranje, voda sa sredstvima za kupku, šampon, voda iz
termalnih izvora, voda u bazenu, morska voda, itd.)
Vodonepropusnost uređaja temelji se na našim
mjerenjima u gore opisanim uvjetima.
Primite na znanje da kvarovi nastali uranjanjem
u vodu uslijed pogrešne uporabe od strane kupca
nisu pokriveni jamstvom.
Prije uporabe uređaja pročitajte, molimo, zaseban
dokument "Notes on Water Resistant Specifications",
isporučen s ovim uputama uporabu.
17
Maksimalan broj pjesama koje se mogu
snimiti i vrijeme (približno)
Približno vrijeme temelji se na pretpostavci da se prebacuju
samo pjesme u MP3 formatu trajanja 4 minute. Broj
pjesama u drugim formatima za reprodukciju i vrijeme
reprodukcije mogu se razlikovati od MP3 formata.
Maksimalan broj pjesama koji se može snimiti
NWZ-W252
2GB
NWZ-W253
4GB
48 kbps
1250
2595
64 kbps
940
1950
128 kbps
470
975
256 kbps
235
485
320 kbps
185
390
40
85
1411 kbps
(Linear PCM)
Maksimalno trajanje snimljenog materijala
NWZ-W252
2GB
NWZ-W253
4GB
48 kbps
83 h 20 min
173 h 00 min
64 kbps
62 h 40 min
130 h 00 min
128 kbps
31 h 20 min
65 h 00 min
256 kbps
15 h 40 min
32 h 20 min
320 kbps
12 h 20 min
26 h 00 min
2 h 40 min
5 h 40 min
1411 kbps
(Linear PCM)
Slušalice
55Tip: Zatvorene, dinamičke
55Zvučnik slušalica: 13,5 mm, kupolasti (CCAW
prilagođeni)
Kapacitet (dostupan korisniku)*1
NWZ-W252: 2 GB (približno 1,68 GB =
1 812 660 224 bajtova)
NWZ-W253: 4 GB (približno 3,49 GB =
3 757 124 968 bajtova)
*1 Dostupan memorijski kapacitet uređaja može se razlikovati.
Dio memorije se upotrebljava za potrebe upravljanja
podacima.
Sučelje
USB mini-B priključnica
Hi-Speed USB (USB 2.0 kompatibilno)
Radna temperatura
5 °C do 35 °C
Napajanje
55Ugrađena punjiva litij-ionska baterija
55USB napajanje (iz računala preko priloženog postolja)
18
Vrijeme punjenja
Punjenje preko USB veze
Približno 1,5 sati
Brzo punjenje
Približno 3 minute punjenja omogućuje približno
90 minuta reprodukcije.
Trajanje baterije (kontinuirana
reprodukcija)
Navedeno vrijeme može se razlikovati ovisno o temperaturi
okoline ili statusu uporabe.
Reprodukcija MP3 uz 128 kbps: Približno 11 sati
Reprodukcija WMA uz 128 kbps: Približno 11 sati
Reprodukcija AAC-LC uz 128 kbps: Približno 9 sati
Reprodukcija Linear PCM uz 1411 kbps: Približno 11 sati
Masa
Približno 43 g
Zahtjevi sustava
55Računalo
IBM PC/AT ili kompatibilno s instaliranim sljedećim
Windows operacijskim sustavom*1:
Windows XP Home Edition (Service Pack 2 ili noviji) /
Windows XP Professional (Service Pack 2 ili noviji)*2 /
Windows Vista Home Basic (Service Pack 1 ili noviji) /
Windows Vista Home Premium (Service Pack 1 ili noviji) /
Windows Vista Business (Service Pack 1 ili noviji) /
Windows Vista Ultimate (Service Pack 1 ili noviji) /
Windows 7 Home Basic /
Windows 7 Home Premium /
Windows 7 Professional /
Windows 7 Ultimate
Nisu podržani drugi operativni sustavi osim navedenih.
*1 Osim OS verzija koje ne podržava Microsoft
*2 Osim 64-bitnih verzija OS-a
55Procesor: Pentium® III 450 MHz ili viši za Windows XP/
800 MHz ili viši za Windows Vista/ 1 GHz ili viši za
Windows 7
55RAM: 256 MB ili više za Windows XP/512 MB ili više
za Windows Vista/1 GB ili više Windows 7 32-bitne
verzije/2 GB ili više za Windows 7 64-bitne verzije
55Tvrdi disk: 380 MB slobodnog prostora ili više
55Zaslon:
Razlučivost zaslona: 800 600 piksela (ili više)
(preporučeno 1024  768 ili više)
Boje: 8 bita ili više (preporučeno 16 bita)
55CD-ROM pogon (koji podržava reprodukciju digitalne
glazbe s CD-a pomoću WDM-a)
55Za izradu originalnih CD-ova, potreban je CD-R/RW
pogon.
55Zvučna kartica
55USB priključnica (preporučeno Hi-Speed USB)
55Nužni su Internet Explorer 7.0 ili 8.0 i Windows Media
Player 11 ili 12.
55Potrebno je instalirati Adobe Flash Player 8 ili noviji.
55Za uporabu Electronic Music Distribution (EMD) i
otvaranje stranica na internetu, potrebna je širokopojasna
internetska veza.
Ne možemo jamčiti funkcioniranje sa svim računalima
čak i ako zadovoljavaju navedene sistemske zahtjeve.
Nisu podržani sljedeći uvjeti:
55Računala ili operacijski sustavi vlastite izrade
55Sustav koji je nadogradnja originalnog sustava kojeg
instalira proizvođač
55Multi-boot sustavi
55Multi-monitor sustavi
55Macintosh
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez najave.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne
tiskarske pogreške.
Internetska stranica za podršku
korisnicima
Imate li bilo kakvih pitanja ili problema u vezi s ovim
uređajem ili biste željeli saznati više o kompatibilnom
dodatnom priboru, posjetite navedenu internetsku
stranicu.
Za korisnike u Europi:
http://support.sony-europe.com/DNA
19
http://www.sony.net/
Download PDF