Sony | MDR-EX110AP | Sony MDR-EX110AP Upute za upotrebu

Stereo slušalice
Upute za uporabu
MDR-EX110AP
©2014 Sony Corporation
4-464-604-41(1)
3
https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.sonymobile.extras.
liveware.extension.smartkey
2
1
Hrvatski
Stereo slušalice
1 Višefunkcijska tipka
2 Mikrofon
3 Instalirate li aplikaciju Smart Key* dostupnu u
internetskoj trgovini Google PlayTM, zvuŐni zapis i
glasnoŒa na pametnom telefonu moŒi Œe se
aktivirati višefunkcijskom tipkom.
* Smart Key je aplikacija za XperiaTM, AndroidTM OS
4.0 i novije. Aplikacija možda neŒe biti dostupna
u nekim državama ili regijama, te se možda neŒe
moŒi koristiti na pametnim telefonima koji nisu
podržani.
Kompatibilni proizvodi
Koristite ovaj ureŔaj s pametnim telefonima.
Napomene
9 Spojite li nepodržani pametni telefon, mikrofon ovog
ureŔaja možda neŒe funkcionirati ili Œe glasnoŒa biti
preniska.
9 Nije zajamŐeno funkcioniranje ovog ureŔaja s
digitalnim audioureŔajima.
Uporaba višefunkcijske tipke*1
Pritisnite jednom za prihvaŒanje poziva, pritisnite
ponovno za prekid; pritisnite za reprodukciju/pauzu
zapisa.
Dostupne funkcije za iPhone
Reproducira/pauzira zapis sa spojenog iPhonea jednim
pritiskom. Dvostruki pritisak prebacuje na sljedeŒi zapis.
Trostruki pritisak prebacuje na prethodni zapis. Dulji
pritisak pokreŒe funkciju VoiceOver*2” (ako je dostupna).
Zadržite oko 2 sekunde za odbijanje dolaznog poziva.
Kad otpustite tipku, dva duboka zvuŐna signala
potvrŔuju da je poziv odbijen.
*1 Funkcija tipke može se razlikovati ovisno o
pametnom telefonu.
*2 Raspoloživost funkcije "VoiceOver" ovisi o iPhone
ureŔaju i njegovoj verziji softvera.
Tehniùki podaci
Mjere opreza
Slušalice
Tip:
Zatvorene, dinamiŐke
ZvuŒnik slušalica: 9 mm, kupolasti (CCAW)
Snaga:
100 mW (IEC*)
Impedancija:
16 ĉ pri 1 kHz
Osjetljivost:
103 dB/mW
Frekvencijski odziv:
5 Hz –24.000 Hz
Kabel:
1,2 m, litz kabel (tipa Y)/
PrikljuŒak:
PozlaŒeni miniprikljuŐak u obliku
slova L s Őetiri vodiŐa
Masa:
Približno 3 g bez kabela
Preglasan zvuk može vam oštetiti sluh. Radi sigurnosti
u prometu, nemojte koristiti slušalice dok upravljate
motornim vozilom ili biciklom.
Zbrinjavanje starih elektriŒnih i elektroniŒkih ureŔaja
(primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim
zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži
oznaŐava da se ovaj proizvod ne smije
zbrinjavati kao kuŒni otpad. On treba biti
zbrinut na za tu namjenu predviŔenom
mjestu za reciklažu elektriŐke ili elektroniŐke
opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog
proizvoda Őuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih
bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se
okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u oŐuvanju prirodnih
izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog
proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu,
odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.
Mikrofon
Tip:
Electret kondenzatorski
Usmjerivost:
Višesmjerni
Napon otvorenog kruga:
–40 dB (0 dB = 1 V/Pa)
Efektivan frekvencijski raspon:
20 Hz – 20.000 Hz
*
ővrsto stavite umetke. Ako se umetak sluŐajno odvoji i
ostane u uhu, može uzrokovati ozljedu.
IEC = MeŔunarodno elektrotehniŐko povjerenstvo
IsporuŒeni pribor
Umeci: SS (crveni) (2), S (naranŐasti) (2), M (zeleni)
(tvorniŐki postavljeni u slušalice) (2), L (svijetloplavi) (2) /
Regulator kabela (za namatanje kabela do 50 cm) (1)
iPhone je zaštiŒeni znak tvrtke Apple Inc. registriran u
SAD-u i drugim zemljama.
XperiaTM je zaštiŒeni znak Sony Mobile Communications AB.
Držite umetke Őistima. Umetke perite blagom otopinom
deterdženta.
AndroidTM i Google PlayTM zaštiŒeni su ili registrirani
zaštiŒeni znakovi tvrtke Google, Inc.
Dodatno nabavljivi zamjenski umeci slušalica mogu
se naruŐiti kod najbližeg Sony prodavatelja.
Valjanost oznaŐavanja simbolom CE se ograniŐava samo
na zemlje u kojima je propisano zakonom, tj. uglavnom
na zemlje u Europskom ekonomskom podruŐju (EEA).
Dizajn i tehniŐki podaci podložni su promjeni bez prethodne najave.
Ove upute napravljene su s mnogo truda i s najveŒom pažnjom, no
pogreške u procesu izrade i/ili prijevoda uputa uvijek su moguŒe.
Stoga proizvoŔaŐ i prodavatelj ne preuzimaju odgovornost za
eventualne netoŐne navode, pogreške u prijevodu ili tiskarske
pogreške u ovim uputama.
SONY - MDR-EX110AP-OI Stereo slusalice.indd 1
03/04/14 14:38
Download PDF

advertising