Sony | MDR-NC22 | Sony MDR-NC22 Upute za upotrebu

2-888-749-21 (1)
Bešumne stereo
slušalice
Stavljanje baterije
Odabir slušalica
1
Otvorite pokrov pretinca za bateriju na
njegovoj stražnjoj strani.
Tvornički su na slušalice postavljeni jastučići veličine M.
Ukoliko osjećate da vam jastučići te veličine ne
odgovaraju, zamijenite ih veličinama S ili L.
Umetnite jednu bateriju R03 (veličina AAA).
Obratite pozornost na ispravan polaritet
baterije + i – prema oznakama u pretincu.
Slušanje glazbe
Upute za uporabu
2
Uložite prvo
kraj #.
1
Spojite slušalice na AV ureñaj.
Kod spajanja na dual ili
stereo mini priključnice u
zrakoplovu.
MDR-NC22
Adapter priključka
(isporučen)
© 2006 Sony Corporation
3
Zatvorite pokrov.
U "headphone"
priključnicu u zrakoplovu
Upozorenje
Kod izravnog spajanja u
"headphone" priključnicu
(stereo mini priključnica)
uređaja kao što je
WALKMAN ®*, itd.
Radi sprječavanja opasnosti od požara,
nemojte izlagati slušalice utjecaju kiše ili
vlage.
Radi sprječavanja opasnosti od strujnog
udara, nemojte otvarati kućište slušalica.
Popravke prepustite samo stručnim
serviserima.
Vađenje baterije
1
Otvorite pokrov.
Promjene ili modifikacije ureñaja koje nisu izričito
opisane u ovim uputama mogu uzrokovati poništavanje
jamstvenih prava.
Kod spajanja na daljinski
upravljač sa stereo mini
priključkom WALKMAN ®*
uređaja i sl.
CE oznaka na slušalicama vrijedi samo za proizvode koji
se prodaju u zemljama Europske zajednice.
Za korisnika
2
Izvucite pokrov u smjeru strelice.
Daljinski upravljač
Napomena
Broje modela je istaknut na prednjoj strani baterijskog
pretinca.
Serijski broj je istaknut u baterijskom pretincu.
Zabilježite ove brojeve u niže previñeni prostor. Pozovite
se na njih uvijek kada se obraćate Sony prodavaču u vezi
ovog proizvoda.
Kod otvaranja pokrova, baterija bi mogla iskočiti. Dok
izvlačite pokrov, stavite prst na bateriju.
2
Napomene
Funkcija prigušenih zvukova iz okoline neće raditi
ukoliko slušalice ne pristaju u uhu.
Okrenite slušalice u odgovarajući položaj i pažljivo ih
gurnite u uši, kako bi ugodno prianjale.
Br. modela MDR-NC22 __________________________
Serijski broj____________________________________
Značajke
• Slušalice s funkcijom uklanjanja buke koje smanjuju
okolne šumove i pružaju veći užitak slušanja glazbe
osiguravajući tiše okruženje. Okolni zvuk se potiskuje
sintetiziranjem zvuka u suprotnom mjeru, a kontrolira
prekidačem za praćenje okolnih zvukova.
• Ultra kompaktne slušalice ugodno prianjaju u uši, a
zahvaljujući zatvorenoj strukturi, slušalice pružaju zvuk
bogatih basova.
• Meki silikonski gumeni umeci u tri veličine za stabilno i
ugodno prianjanje u ušima
• Mogućnost paćenja okolnih zvukova, koji se kontrolira
prekidačem.
• Ugrañena funkcija praćenja zvukova iz okoline bez
potrebe skidanja slušalica.
• Adapter priključka za izravno spajanje u stereo ili dual
priključnicu za rad u zrakoplovu.
Stavite slušalicu s oznakom R u desno, te s
oznakom L u lijevo uho. Pažljivo gurnite
slušalicu u uho kako bi ugodno prianjala.
3
Zatvorite pokrov.
Napomena
Vrpcu spremite u baterijski odjeljak kako bi spriječili
slučajno izvlačenje.
3
Uključite napajanje slušalica.
Svijetli crveni indikator. Preklopka za
uključenje se nalazi na baterijskom odjeljku.
Nakon uključenja napajanja, potiskuje se
okolna buka, a glazba koju slušate čuje se
jasno čak i pri nižim razinama jačine.
Trajanje baterije
Baterija
Alkalna baterija Sony LR03/
AM4 (N)
Sony baterija R03/UM-4 (NU)
Približno trajanje *1
50 sati*2
22 sata*2
1
* Signal 1 kHz, 1 mW + 1 mW
*2 Trajanje baterije može se razlikovati ovisno o temperaturi
i načinu uporabe.
4
Zamjena baterije
* "WALKMAN" i "WALKMAN" logotip su registrirane
trgovačke marke tvrtke Sony Corporation.
Bateriju je potrebno zamijeniti kad se indikator POWER
zatamni.
Pokrenite reprodukciju na AV ureñaju.
Uključenje zvukova iz okoline radi
sigurnosti
Kad je preklopka u položaju uključeno (ON), funkcija
prigušenja zvukova iz okoline se može isključiti pritiskom
tipke MONITOR, kako bi čuli zvukove iz okoline.
Tipka MONITOR
Napomene o korištenju u zrakoplovu
• Isporučeni adapter omogućuje priključenje na dvije
utičnice ili na jednu stereo utičnicu.
dual priključnica
stereo mini priključnice
Mjere opreza
• Pri čišćenju slušalica koristite mekanu i suhu krpu.
• Nečistoća na priključku može utjecati na kvalitetu
zvuka.
• Ako se slušalice oštete, molimo da se obratite
ovlaštenom servisu.
• Nemojte ostavljati slušalice na mjestima koja su
izložena izravnom utjecaju sunčevih zraka, topline ili
vlage.
• Ne izlažite slušalice mehaničkim udarcima.
• Pažljivo rukujte zvučnicima.
• Prilikom čišćenja jastučića, prvo ih odvojite od
slušalica, a zatim ih operite vodom i blagim
deterdžentom. Nakon pranja, jastučiće dobro osušite.
• Jastučiće je s vremenom potrebno zamijeniti. Ukoliko
su iznošeni, ili su dugo stajali, zamijenite ih novima.
• Ukoliko se prilikom korištenja slušalica osjećate
omamljeno ili loše, prestanite odmah s korištenjem.
Mjere opreza pri uporabi slušalica
Sprječavanje oštećenja sluha
• Nemojte koristiti slušalice kada je to izričito zabranjeno
(primjerice u blizini elektroničke opreme ili u
zrakoplovima).
Izbjegavajte uporabu slušalica uz veliku jačinu zvuka
duže vremena jer bi mogli oštetiti sluh. Savjetujemo da
jačinu zvuka uvijek podesite na srednju razinu.
Ako tijekom uporabe mikrofona naiñete na bilo koji
problem kojeg ne možete riješiti prema opisu u ovim
uputama, molimo da se obratite ovlaštenom servisu.
Sigurnost u prometu
Nakon slušanja glazbe
Isključite napajanje slušalica.
Budući da slušalice smanjuju zvukove iz okoline, mogu
uzrokovati prometnu nesreću. Takoñer, ne koristite
slušalice u situacijama gdje je potrebna potpuna
pozornost, primjerice na prometnim raskrižjima,
gradilištima i sl.
Napomene
• Funkcija potiskivanja šuma snižava jačinu zvuka u području
niskih frekvencija. Iako je šum potisnu, nije do kraja
isključen.
• Nemojte dodirivati mikrofon slušalica rukom jer tada
funkcija potiskivanja šuma možda neće ispravno raditi.
Mikrofon
Otklanjanje problema
Ne čuje se nikakav zvuk
• Provjerite spoj izmeñu slušalica i AV ureñaja.
• Provjerite da li je AV ureñaj uključen.
• Povećajte jačinu zvuka na AV ureñaju.
• Zamijenite bateriju.
U slušalicama se čuje šum
• Smanjite jačinu zvuka na AV ureñaju.
• Zamijenite bateriju.
• Efekt funkcije potiskivanja šuma ovisi o načinu nošenja
slušalica.
• Slušalice se mogu koristiti i bez uključenog napajanja. U
tom slučaju, isključena je funkcija potiskivanja šuma, a
slušalice se koriste kao pasivne slušalice.
• Nakon uključenja slušalica, možda ćete ćuti blagi šum. Ovo
je zvuk funkcije potiskivanja zvukova iz okoline, te ne
predstavlja kvar.
• Na tihom mjestu, ili ovisno o tihim zvukovima, možda ćete
steći dojam da funkcija potiskivanja zvukova iz okoline ne
radi, ili da zvuk funkcije nadglasava zvuk iz slušalica. U
tom slučaju isključite slušalice.
• Može doći do interferencije zvuka, ukoliko su u blizini
mobilni telefoni. U tom slučaju se udaljite sa slušalicama
dalje od mobilnog telefona.
Uporaba kopče
Kopčom na baterijskom pretincu možete pričvrstiti ureñaj,
primjerice, na džep.
Kopča
Kod nošenja slušalica
Slušalice i baterijski pretinac je moguće odvojeno
spremiti u odgovarajuću kutiju (isporučena).
Tehnički podaci
Opće značajke
Tip
Dinamičke slušalice zatvorenog tipa
Zvučnik
13,5 mm, kupolasti (kompatibilan s CCAW)
Snaga
50 mW
Impedancija 20 Ω na 1 kHz
(uključeno napajanje)
8,5 Ω na 1 kHz
(isključeno napajanje)
Osjetljivost 102 dB/mW (uključeno napajanje)
100 dB/mW (isključeno napajanje)
Frekvencijski odziv
8 – 22 000 Hz
Područje potiskivanja šuma
50 – 1500 Hz, više od 12 dB na 200 Hz
Kabel
1,5 m, OFC litz kabel, vrpca za nošenje oko
vrata (uključujući baterijski pretinac)
Priključak
Pozlaćeni stereo mini priključak L oblika
Napajanje
1,5 V, jedna baterija R03 (veličina AAA)
Masa
Približno 39 g s baterijskim pretincem,
kabelom i baterijom
Isporučeni pribor
Jastučići za slušalice (S T 2, M T 2, L T 2)
Vrećica (1)
Adapter priključka za dvije ili jednu utičnicu za uporabu u
zrakoplovu* (1)
Upute za uporabu (1)
* Slušalice možda neće biti kompatibilne s nekim
ureñajima za reprodukciju glazbe u zrakoplovima.
Dizajn i tehnički podaci su podložni promjenama bez
prethodnog upozorenja.
Proizvoñač ne preuzima odgovornost za eventualne
tiskarske pogreške.
Zbrinjavanje starih električnih i
elektroničkih uređaja (primjenjuje
se u Europskoj uniji i ostalim
europskim zemljama s posebnim
sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži
označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni
otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviñenom
mjestu za reciklažu električke ili elektroničke opreme.
Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i
brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem
proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom
materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne
informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte
vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste
kupili proizvod.
Download PDF

advertising