Sony | MDR-ED21LP | Sony MDR-ED21LP Upute za upotrebu

Stereo slušalice
Upute za uporabu
MDR-ED21LP
Znaajke: Bass Booster za snažne
basove i stabilno prianjanje ušima.
Tehniki podaci: Tip: otvorene,
dinamičke slušalice / Zvučnici: 16 mm,
kupolasti / Snaga: 50 mW / Impedancija:
16 Ω na 1 kHz / Osjetljivost: 108 dB/mW /
Frekvencijski odziv: 8 - 23000 Hz / Kabel:
1 m / Masa: oko 6 g (bez kabela) /
Isporučeni pribor: vrećica za nošenje (1)
Dizajn i tehnički podaci su podložni
promjenama bez prethodnog upozorenja.
Proizvoñač ne preuzima odgovornost za
eventualne tiskarske pogreške.
Klizač za
podešavanje
kabela
slušalica
Zbrinjavanje starih električnih i
elektroničkih ureñaja
(primjenjuje se u Europskoj uniji
i ostalim europskim zemljama s
posebnim sistemima
zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na
ambalaži označava da se ovaj
proizvod ne smije zbrinjavati kao
kućni otpad. On treba biti zbrinut na
za tu namjenu predviñenom mjestu
za reciklažu električke ili
elektroničke opreme. Pravilnim
zbrinjavanjem starog proizvoda
čuvate okoliš i brinete za zdravlje
svojih bližnjih. Nepravilnim
odlaganjem proizvoda ugrožava se
okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u
očuvanju prirodnih izvora. Za
detaljne informacije o reciklaži ovog
proizvoda, molimo kontaktirajte
vašu lokalnu upravu, odlagalište
otpada ili trgovinu gdje ste kupili
proizvod.
Mjere opreza: Glasno slušanje uz
uporabu slušalica može oštetiti sluh. Radi
sigurnosti u prometu, nemojte koristiti
slušalice tijekom vožnje.
3-252-601-01
Sony Corporation  2003
Download PDF

advertising