Sony | MDR-EX38IP | Sony MDR-EX38iP Upute za upotrebu

4-156-141-22(1)
Hrvatski
Stereo slušalice
UPOZORENJE
Stereo slušalice
Kako biste smanjili opasnost od požara ili električnog udara, ne
izlažite ovaj uređaj kiši ili vlazi.
Kako biste smanjili opasnost od požara ili električnog udara, ne
otvarajte kućište. Servisiranje povjerite samo stručnom osoblju.
Upozoravamo vas da sve promjene ili preinake koje nisu izričito odobrene u ovom
priručniku mogu uzrokovati gubitak prava na upravljanje ovom opremom.
Upute za uporabu
Valjanost označavanja simbolom CE se ograničava samo na zemlje u kojima je propisano zakonom, tj. uglavnom na zemlje u Europskom ekonomskom području (EEA).
MDR-EX38iP
©2009 Sony Corporation
Napomena korisnicima: sljedeće informacije su primjenjive samo na opremu
koja se prodaje u zemljama koje primjenjuju smjernice EU
Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo,
Japan. Ovlašteni predstavnik za pitanja elektromagnetske kompatibilnosti (EMC) i
sigurnosti proizvoda je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Njemačka. Za sva pitanja vezana uz servisiranje ili jamstvo pogledajte adrese
navedene u popisu servisa ili jamstvenom listu.
Odlaganje stare električne i elektroničke opreme (primjenjivo u
Europskoj uniji i ostalim europskim državama s posebnim sustavima za odlaganje)
Ovaj znak na uređaju ili ambalaži ukazuje da se ovaj proizvod ne smije
odlagati s kućnim otpadom. Umjesto toga, opremu za odlaganje odnesite
u vama najbliže mjesto za skupljanje i recikliranje električnog i elektroni­
čkog otpada. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda spriječit ćete moguće
negativne posljedice za okoliš i ljudsko zdravlje koje inače mogu imati utjecaja ukoliko
se uređaj ne odloži na pravilan način. Recikliranje materijala od kojeg je uređaj sasta­
vljen pridonosi očuvanju prirodnih izvora. Za detaljnije informacije o recikliranju
proizvoda, obratite se lokalnom uredu, komunalnoj službi ili trgovini u kojoj ste
kupili uređaj.
Napomena za korisnike u Republici Hrvatskoj
IZJAVA O SUKLADNOSTI
Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo
108-0075, Japan.
Sony, odnosno njegov ovlašteni zastupnik Sony Central and Southeast Europe Kft.,
Predstavništvo u Republici Hrvatskoj izjavljuje da je ovaj proizvod usklađen s bitnim
zahtjevima tehničkih propisa koji su za ovaj proizvod utvrđeni.
Izjave o sukladnosti dostupne su na internetskoj stranici
www.sukladnost-sony.com.hr
Značajke
99 Daljinski upravljač jednostavan za korištenje (samo za iPod i iPhone)
99 Jasan i dubok zvuk s dubokim basovima
99 Isporučen praktičan regulator kabela
Veličine jastučića (unutarnja boja)
Mali

SS*
(crvena)
Veliki

S
(narančasta)
M
(zelena)
Odvajanje umetaka (pogledajte sliku -)
Držeći slušalicu, okrenite i izvucite umetak.
 Savjet
Ako umetak klizi te se ne može odvojiti, omotajte ga suhom mekanom
krpom.
Pričvršćivanje umetka (pogledajte sliku -)
Gurnite slušalicu u unutarnji dio umetka sve dok dio koji strši nije u
potpunosti prekriven.
Čišćenje umetaka
Skinite umetke sa slušalica te ih operite otopinom blagog deterdženta.
Tehnički podaci
Slušalice
Vrsta:
Zvučnik slušalica:
Snaga:
Impedancija:
Osjetljivost:
Frekvencijski odziv:
Kabel:
Priključak:
Masa:
Zatvorene, dinamičke
9 mm, kupolasti (CCAW)
100 mW (IEC*)
16 Ω pri 1 kHz
100 dB/mW
6 Hz – 23,000 Hz
1,2 m, litz-kabel tipa Y
Pozlaćeni minipriključak s 4 vodiča za iPod s
funkcijom daljinskog upravljača
Približno 3 g bez kabela
Mikrofon
Napon otvorenog kruga:
42 dB (0 dB = 1 V/Pa)
Isporučeni pribor
Uporaba slušalica (pogledajte sliku )
*IEC = Međunarodno elektrotehničko povjerenstvo
Pomaknite kliznik prema gore ili dolje za promjenu mjesta razdvajanja
kabela.
Uporaba isporučenog regulatora kabela
(pogledajte sliku -)
Duljinu kabela možete podesiti namatajući kabel na regulator kabela. (Na
regulator kabela se može namotati najviše 50 cm kabela. Ako namotate
više, kabel jednostavno ispadne s regulatora.)
1 Namotajte kabel.
2 Gurnite kabel u otvor kako biste ga učvrstili.
Napomena
Ne namatajte priključak niti razdvajajte dijelove kabela, jer se time opterećuje kabel i
može doći do pucanja žica.
Uporaba daljinskog upravljača i mikrofona za
iPod i iPhone (pogledajte sliku -)
Možete upravljati spojenim iPodom ili iPhoneom.
Dijelovi i kontrole
AGlasnoća +
Pojačava glasnoću na spojenom iPodu.
BSredišnja tipka
Reproducira/pauzira zapis sa spojenog iPoda jednim pritiskom. Dvostruki
pritisak prebacuje na sljedeći zapis. Trostruki pritisak prebacuje na
prethodni zapis. Dulji pritisak započinje funkciju "VoiceOver*" (ako je
dostupna).
Pritisnite jednom za primanje poziva. Pritisnite ponovno za kraj.
Zadržite oko 2 sekunde za odbijanje dolaznog poziva.
Kad otpustite tipku, dva duboka zvučna signala potvrđuju da je poziv
odbijen.
CGlasnoća –
Smanjuje glasnoću na spojenom iPodu.
DMikrofon
Kompatibilni proizvodi
Možete koristiti samo sa sljedećim modelima koji podržavaju daljinski
upravljač.
99 iPod nano 4. generacija (video)
99 iPod nano 5. generacija (videokamera)
99 iPod classic 120GB 160GB (2009)
99 iPod touch 2. generacija
99 iPod shuffle 3. generacija
99 iPhone 3GS
*Raspoloživost funkcije "VoiceOver" ovisi o iPodu i njegovoj verziji softvera.
L
(svijetlo plava)
*Ova veličina je opcionalna i dostupna prilikom kupnje.
Uporaba
Uporaba kliznika kabela (pogledajte sliku -)
Obojeni dijelovi
Ukoliko slušalice nisu pravilno namještene u ušima, zvukovi niskih
frekvencija ne mogu se čuti. Kako biste uživali u boljoj kvaliteti zvuka,
promijenite veličinu ušnih umetaka ili podesite njihov položaj te ih
udobno namjestite da budu priljubljeni uz uši.
Ako umetci ne pristaju vašim ušima, isprobajte drugu veličinu. Provjerite veličinu jastučića prema njihovoj unutarnjoj boji (pogledajte sliku
-).
Kod promjene jastučića, čvrsto ih pričvrstite tako da ih zakrenete te na
taj način spriječite da se jastučić odvoji i ostane u vašem uhu.
Jastučići (S  2, M  2, L  2)
Regulator kabela (1)
Vrećica za nošenje (1)
Slušalicu označenu s  nosite u desnom, a slušalicu označenu s  u
lijevom uhu.
Na slušalici označenoj s  nalazi se ispupčenje kako biste lakše raspoznali lijevu slušalicu.
Presjek
Pravilno namještanje umetaka
(pogledajte sliku )
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez najave.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.
Mjere opreza
99 Molimo, održavajte slušalice čistima, posebice unutar gumenih umetaka.
(pogledajte sliku )
Ukoliko unutar jastučića dospije prašina ili cerumen iz uha, slušanje
može biti otežano.
99 Slušanje putem slušalica pri visokoj glasnoći može oštetiti vaš sluh.
Radi sigurnosti u prometu, nemojte koristiti slušalice dok upravljate
motornim vozilom ili biciklom.
99 Umetci se mogu istrošiti uslijed dugotrajnog skladištenja ili uporabe.
99 Umetke čvrsto pričvrstite na slušalice. Ako se umetak slučajno odvoji i
ostane u uhu, može uzrokovati ozljedu.
99 Pazite da ne pritisnete nehotično neku tipku kad u nosite slušalice sa
spojenim iPodom u isporučenoj vrećici za nošenje.
Napomene o statičkom elektricitetu
U uvjetima iznimno suhog zraka možete osjetiti lagano peckanje na
ušima. To je posljedica statičkog elektriciteta koji se nakupio u tijelu i ne
predstavlja kvar slušalica.
Efekt se može umanjiti nošenjem odjeće od prirodnih materijala.
EP-EX10A su dostupni (prodaju se odvojeno) kao opcionalni zamjenski
umeci.
EP-EX10A nudi 4 vrste umetaka: SS, S, M i L.
O autorskim pravima
iPod i iPhone su zaštićeni znaci tvrtke Apple Inc. registrirani u SAD-u i
drugim zemljama.
Download PDF

advertising