Sony | MDR-NC32NX | Sony MDR-NC32NX Upute za upotrebu

2-888-750-11 (1)
Značajke
Bešumne stereo
slušalice
Upute za uporabu
• Bešumne slušalice potiskuju okolnu buku radi većeg
užitka slušanja. Okolni zvuk se potiskuje kreiranjem
zvuka suprotne faze pomoću sustava za potiskivanje
buke.
• Dizajn s vrpcom za nošenje oko vrata, odličan za uporabu
s kompaktnim ureñajima za reprodukciju glazbe.
• Vrlo kompaktne slušalice ugodno sjede u slušnom
kanalu, a zatvorena struktura slušalica omogućuje
reprodukciju dubokih basova.
• Priložene su tri veličine čepića za uši od meke
silikonske gume za stabilno i ugodno nošenje.
• Kad se ne koristi funkcija potiskivanja buke, slušalice
imaju funkciju pasivnih slušalica.
Priključivanje
kompaktnog audio
uređaja
1 Skinite držač na donjoj strani privjeska
okretanjem u smjeru strelice.
držač
Odvojeni položaj
MDR-NC32NX
Stavljanje baterije
1 Pritisnite i pomaknite pokrov pretinca baterije
na vrpci za nošenje oko vrata.
vrpca za nošenje oko vrata
2 Provucite vrpcu držača kroz otvor na audio
ureñaju.
© 2006 Sony Corporation
2 Otvorite pokrov.
Postupak nije moguć kod ureñaja bez otvora za
vrpcu.
UPOZORENJE
3 Ponovno učvrstite držač za privjesak
Radi sprječavanja opasnosti od požara,
nemojte izlagati uređaj utjecaju kiše ili
vlage.
Radi sprječavanja opasnosti od strujnog
udara, nemojte otvarati kućište uređaja.
Popravke prepustite samo stručnim
serviserima.
Upozoravamo vas da svaka promjena ili preinaka na
ureñaju koja nije izričito dopuštena u ovim uputama,
može uzrokovati gubitak prava na uporabu ureñaja.
okretanjem u smjeru strelice.
Provjerite položaj držača prije učvršćivanja.
3 Umetnite jednu bateriju R03 (veličina AAA).
Prvo umetnite # stranu.
Oznaka CE vrijedi samo u državama u kojima se zakonski
provodi, uglavnom u državama Europske unije.
Bilješka za korisnika
Broj modela se nalazi na prednjoj strani privjeska.
Serijski broj se nalazi u pretincu za baterije.
Zabilježite navedene brojeve na donje crte. Navedite ih
svaki put kad kontaktirate Sony prodavatelja zbog ovog
proizvoda.
Br. modela MDR-NC32NX _______________________
Serijski broj____________________________________
Zbrinjavanje starih električnih i
elektroničkih uređaja (primjenjuje
se u Europskoj uniji i ostalim
europskim zemljama s posebnim
sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži
označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni
otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviñenom
mjestu za reciklažu električke ili elektroničke opreme.
Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i
brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem
proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom
materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne
informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte
vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste
kupili proizvod.
držač
Obratite pozornost na ispravan polaritet
baterije + i – prema oznakama u pretincu.
Učvršćeni položaj
Provjerite je li držač pravilno učvršćen.
4 Zatvorite pokrov.
4 Izvucite kabel iz privjeska tako da okrećete
Približno trajanje *1
50 sati*2
kotačić na njegovom donjem dijelu dok ne
izvučete dovoljno kabela za spajanje u
priključnicu audio ureñaja.
Za izvlačenje kabela, okrećite kotačić u
suprotnom smjeru uz lagano povlačenje
kabela.
22 sata*2
Napomena
Trajanje baterije
Baterija
Alkalna baterija Sony LR03/
AM4 (N)
Sony baterija R03/UM-4 (NU)
*1 Signal 1 kHz, 1 mW + 1 mW
*2 Trajanje baterije može se razlikovati ovisno o temperaturi
i načinu uporabe.
Zamjena baterije
Kabel se može zapetljati, a privjesak oštetiti ako učinite
sljedeće:
• Ako nastavite okretati kotačić kad je cijeli kabel već
uvučen u privjesak
• Ako okrećete kotačić bez povlačenja kabela
• Ako snažno povlačite kabel
Bateriju je potrebno zamijeniti kad indikator POWER više
ne svijetli snažno.
kotačić
Odabir čepića za uši
Tvornički su ugrañeni čepići veličine M. Ako vam se čini
da ova veličina ne odgovara vašim ušima, zamijenite
čepiće isporučenim S ili L čepićima.
priključak
5 Spojite priključak slušalica na audio ureñaj.
Slušanje glazbe
1 Provjerite lijevu i desnu stranu i zatim stavite
vrpcu oko vrata.
Lijevi priključak će se odspojiti iz sigurnosnih
razloga ako se primijeni prevelika sila (1).
Kad izvadite slušalice i nosite ih oko vrata,
podesite položaj kliznog držača tako da
slušalice možete ugodno nositi (2).
• Nakon što uključite slušalice, možete čuti tiho zujanje.
Pojavu uzrokuje funkcija potiskivanja buke i ne predstavlja
kvar.
• Na tihim mjestima i kod nekih zvukova, možda vam se
učini da funkcija potiskivanja buke nije učinkovita ili se
buka pojačava. Ako se to dogodi, isključite napajanje
slušalica.
• Mogu se pojaviti interferencije ako se u blizini
upotrebljavaju mobilni telefoni. Ako se to dogodi,
odmaknite slušalice od mobilnih telefona.
Mjere opreza
2 Slušalicu s oznakom R stavite u desno uho, a
s oznakom L u lijevo. Pažljivo gurnite čepić
slušalica u slušni kanal tako da u potpunosti
sjedne u uho.
Napomena
Ako čepići ne sjedaju pravilno u uho, funkcija
potiskivanja buke neće raditi.
Podesite položaj čepića tako da ugodno sjede u uhu i
gurnite ih u slušni kanal tako da ulaze tijesno u njega.
• Za čišćenje slušalica koristite mekanu i suhu krpu.
• Nečistoća na priključku može utjecati na kvalitetu
zvuka.
• Kod zamjene čepića za uši ili popravka, slušalice
obavezno odnesite u ovlašteni Sony servis.
• Nemojte ostavljati slušalice na mjestima koja su
izložena izravnom utjecaju sunčevih zraka, topline ili
vlage.
• Nemojte izlagati slušalice velikim opterećenjima.
• Pažljivo rukujte zvučnicima slušalica.
• Kod čišćenja čepića za uši, skinite ih sa slušalica i
operite ih otopinom blagog deterdženta. Pažljivo ih
zasebno osušite nakon pranja i ponovne uporabe.
• Čepiće treba povremeno zamijeniti novima. Ako se
istroše svakodnevnom uporabom ili dugotrajnim
pohranjivanjem, zamijenite ih novima.
• Ako se tijekom uporabe slušalica počnete osjećati
nelagodno ili loše, odmah prekinite njihovu uporabu.
• Nemojte dozvoliti djeci uporabu ovih slušalica.
• Nemojte upotrebljavati slušalice na mjestima gdje ih
drugi strojevi mogu zahvatiti.
• Lijeva i desna sponica će se odspojiti ako se na vrpcu
prejako djeluje. Kako biste spriječili opasnost od pada,
nemojte se previše pomicati. Nemojte upotrebljavati ove
slušalice uz druge ureñaje osim kompaktnih audio
ureñaja. Sony ne odgovara za oštećenje drugih ureñaja.
Napomene o slušalicama
Sprječavanje oštećenja sluha
3 Uključite napajanje slušalica.
Indikator napajanja svijetli crveno. Preklopka
za uključivanje se nalazi na privjesku. Nakon
uključenja napajanja, potiskuje se okolna buka,
a glazba koju slušate čuje se jasno čak i pri
nižim razinama glasnoće.
Izbjegavajte uporabu slušalica uz veliku jačinu zvuka.
Stručnjaci savjetuju izbjegavanje neprekidnog, glasnog i
dugotrajnog slušanja glazbe. Ako čujete zujanje u ušima,
smanjite glasnoću ili prekinite uporabu slušalica.
Nemojte upotrebljavati slušalice dok
upravljate vozilom ili vozite bicikl
S obzirom da slušalice smanjuju zvukove iz okoline,
može doći do prometne nesreće. Takoñer izbjegavajte
uporabu slušalica na mjestima gdje je potrebno dobro čuti,
kao što su prijelazi preko željezničke pruge, gradilišta i sl.
Otklanjanje problema
4 Uključite spojeni AV ureñaj.
Ne čuje se nikakav zvuk
Ako tijekom uporabe naiñete na bilo koji problem kojeg
ne možete riješiti prema opisu u ovim uputama, molimo
da se obratite Sony prodavatelju.
• Provjerite spoj izmeñu slušalica i AV ureñaja.
• Provjerite je li AV ureñaj uključen.
• Povećajte jačinu zvuka na AV ureñaju.
• Zamijenite bateriju.
Nakon slušanja glazbe
Zvuk je prigušen
Isključite napajanje slušalica.
• Smanjite jačinu zvuka na AV ureñaju.
• Zamijenite bateriju.
Napomene
• Funkcija potiskivanja buke snižava jačinu zvuka u području
niskih frekvencija. Razina buke se smanjuje, ali se ne može
potpuno ukinuti.
• Nemojte pokrivati mikrofon slušalica rukom jer tada
funkcija potiskivanja buke možda neće ispravno raditi.
Mikrofon
• Funkcija potiskivanja buke neće raditi pravilno ako slušalice
nisu pravilno stavljene u uho.
• Slušalice se mogu koristiti i bez uključivanja. U tom
slučaju, isključena je funkcija potiskivanja buke, a slušalice
se koriste kao pasivne slušalice.
Tehnički podaci
Opće značajke
Tip
dinamičke zatvorene slušalice
Zvučnik
13,5 mm, kupolasti (CCAW)
Snaga
50 mW
Impedancija 20 Ω na 1 kHz (uključeno napajanje)
8,5 Ω na 1 kHz (isključeno napajanje)
Osjetljivost 102 dB/mW (uključeno napajanje)
100 dB/mW (isključeno napajanje)
Frekvencijski odziv
8 – 22 000 Hz
Područje potiskivanja buke
50 – 1 500 Hz, više od 12 dB na 200 Hz
Kabel
Približno 0,6 m (od priključka do slušalica),
OFC litz kabel
Duljina vrpce za nošenje
Približno 0,4 m
Priključak
Pozlaćeni stereo mini priključak
Napajanje
1,5 V, 1 T baterija R03 (veličina AAA)
Masa
Približno 65 g s pretincem baterije, kabelom
i baterijom
Isporučeni pribor
Čepići za uši (S T 2, M T 2, L T 2)
Upute za uporabu (1)
Dizajn i tehnički podaci su podložni promjenama bez
prethodnog upozorenja.
Proizvoñač ne preuzima odgovornost za eventualne
tiskarske pogreške.
Download PDF

advertising