Sony | MDR-EX33LP | Sony MDR-EX33LP Upute za upotrebu

4-111-691-12(1)
Stereo slušalice
Značajke
C Jastučići veličine SS, prikladni za manje uši (isporučene 3
veličine: SS, S, M)
C Jastučići od hibridne silikonske gume za udobno i sigurno
nošenje pri dugotrajnom korištenju.
C Kabel tipa Y sa klizačem koji sprečava njegovo mršenje.
C Praktični regulator kabela.
Uporaba slušalica (pogledajte sliku A)
Slušalicu s oznakom R nosite u desnom, a slušalicu s oznakom
L u lijevom uhu.
Na slušalici označenoj s L nalazi se ispupčenje, radi lakšeg
raspoznavanje lijeve strane.
Upute za uporabu
Uporaba isporučenog držača
Duljinu kabela možete podesiti namatanjem kabela (A) na
držač, a zatim ga provući kroz otvor kako biste ga učvrstili (B).
(Kabel se može omotati oko držača do 50 cm duljine. Ukoliko je
duljina namotanog kabela veća, kabel će se lako odmotavati i
spadati s držača.)
Napomena
Ne namotavajte priključak kabela ili mjesto račvanja kabela
jer to može dovesti do oštećenja i prekida žice.
MDR-EX33LP
Korištenje klizača (C)
© 2008 Sony Corporation
Kako biste podesili položaj račvanja kabela, klizač pomičite
prema gore ili dolje.
Pravilno postavljanje jastučića
Mini stereo priključak u obliku slova L.
Ukoliko jastučići slušalica ne prianjaju u vašim ušima, možda
se neće čuti basovi. Za bolju kvalitetu zvuka, promijenite veličinu jastučića ili podesite slušalice da ugodno i čvrsto sjednu u
vaše uši.
Ukoliko osjećate da slušalice na prianjaju ugodno, zamijenite
ih drugom veličinom. Provjerite veličinu slušalica uz pomoć
boje unutar jastučića (pogledajte sliku B–A).
Prilikom zamjene jastučića, pazite da ih dobro pričvrstite na
slušalice, kako se ne bi od njih odvojili i ostali u ušnoj školjki.
Veličine jastučića
(označene bojom s unutarnje strane)
Mala
Velika
>
SS*
(Crvena)
Približna duljina 1,2 m
.
S
(Narančasta)
M
(Zelena)
L*
(Svijetlo plava)
* Ova veličina je opcija i može se nabaviti pri kupnji.
Skidanje jastučića (pogledajte sliku B—B)
Držeći slušalicu, zakrenite i povucite jastučić sa slušalice.
Držač kabela
Stavljanje jastučića (pogledajte sliku B—C)
Ugurajte unutarnji dio jastučića na slušalicu tako da je
potpuno prekrijete.
Čišćenje jastučića
Skinite jastučiće sa slušalica te ih operite u otopini blagog
deterdženta.
Tehnički podaci
Tip: Zatvorene dinamičke slušalice / zvučnik 9 mm, kupolasti
(CCAW) / Snaga: 100 mW (IEC*) / Impedancija: 16 Ω na 1 kHz /
Osjetljivost: 100 dB/mW / Frekvencijski odziv: 6 – 23000 Hz
/ Kabel: oko 1,2 m, Litz tipa Y / Priključak: Pozlaćeni stereo
mini L priključak / Masa: Približno 3 g / Isporučeni pribor:
Jastučići za uši (SS T 2, S T 2, M T 2), Držač kabela (1)
Poprečni presjek
* IEC = International Electrotechnical Commission
Obojeni dijelovi
Dizajn i tehnički podaci su podložni promjenama bez prethodnog upozorenja.
Proizvoñač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske
pogreške.
Mjere opreza
C Održavajte slušalice čistima, posebice unutar gumenog
jastučića (pogledajte sliku C).
Nečistoća na slušalicama može prouzročiti lošu kvalitetu
zvuka.
C Tijekom suha vremena, moguće je osjetiti slabu bol u ušima
uzrokovanu statičkim elektricitetom nakupljenim u vašem
tijelu. Ova pojava ne ukazuje na kvar slušalica, a možete je
izbjeći noseći odjeću izrañenu od prirodnih tkanina koje ne
proizvode statički elektricitet.
C Glasno slušanje uz uporabu slušalica može oštetiti sluh.
Radi sigurnosti u prometu, nemojte koristiti slušalice
tijekom vožnje.
C Tijekom dugotrajne uporabe ili pohranjivanja, jastučići mogu
izgubiti svoju kvalitetu.
C Dobro učvrstite jastučiće na slušalice. Ukoliko se jastučić
slučajno odvoji i ostane u ušnoj školjki, može izazvati
oštećenje sluha.
Dostupni su EP-EX10A zamjenski jastučići za slušalice
(opcija).
EP-EX10A možete nabaviti u 4 veličine: SS, S, M i L.
Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj
uniji i ostalim europskim zemljama s
posebnim sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati
kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu
namjenu predviñenom mjestu za reciklažu električke ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate
okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom
materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne
informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte
vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste
kupili proizvod.
Download PDF

advertising