Sony | MDR-NE1 | Sony MDR-NE1 Upute za upotrebu

2-585-508-11 (1)
Stereo slušalice
Upute za uporabu
MDR-NE1
© 2005 Sony Corporation
Uporaba slušalica
Mjere opreza
Stavite uzicu oko vrata i zatim stavite
slušalicu s oznakom R u desno uho i
slušalicu s oznakom L u lijevo uho.
Uzica sprječava ispadanje slušalica.
• Nemojte dozvoliti maloj djeci uporabu
slušalica.
• Nemojte koristiti slušalice na mjestima
na kojima postoji opasnost da se oštete
ili unište.
• Ako suviše jako pritisnete lijevi i desni
priključak, oni će se radi sigurnosti
odvojiti. Da bi spriječili ispadanje
spojenog uređaja, izbjegavajte nagle
pokrete. Nemojte koristiti ove slušalice
s drugim uređajima, osim memorijskog
audio uređaja. Sony ne preuzima
nikakvu odgovornost za oštećenja
spojenog uređaja.
• Glasno slušanje uz uporabu slušalica
može oštetiti sluh. Radi sigurnosti u
prometu, nemojte koristiti slušalice
tijekom vožnje.
A Ako suviše jako pritisnete lijevi i
desni priključak, oni će se radi
sigurnosti odvojiti.
B Kad skinete slušalice i nosite ih
obješene oko vrata, pomaknite omču
za podešavanje prema gore tako da
možete udobno nositi slušalice.
C Ako slušalice spajate na memorijski
audio uređaj, možete skinuti kopču.
Zbrinjavanje starih
električnih i elektroničkih
uređaja (primjenjuje se u
Europskoj uniji i ostalim
europskim zemljama s
posebnim sistemima
zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži
označava da se ovaj proizvod ne smije
zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti
zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu
za reciklažu električke ili elektroničke opreme.
Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda
čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih
bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda
ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju
prirodnih izvora. Za detaljne informacije o
reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte
vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili
trgovinu gdje ste kupili proizvod.
Download PDF