Upute za uporabu
NW-S603 / S605 / S703F / S705F / S706F
©2006 Sony Corporation
2-887-743-12 (1)
2
O ovim uputama
Uz ureñaj se isporučuju kratke upute za uporabu i ovaj priručnik, u tiskanom i
elektronskom (PDF) formatu (potonji je na engleskom jeziku). Osim toga, nakon
instalacije SonicStage programa s isporučenog CD-ROM-a možete potražiti još
informacija u datoteci Help programa SonicStage.
− Kratke upute za uporabu objašnjavaju podešavanje i osnovne postupke za
prijenos zapisa na računalo, prijenos na ovaj ureñaj i reprodukciju.
− Ovaj priručnik objašnjava napredne postupke pomoću kojih u potpunosti
možete iskoristiti mogućnosti ureñaja i riješiti eventualne probleme.
− U Help datoteci programa SonicStage objašnjava se način uporabe SonicStage
programa (1 str. 3).
Pretraživanje uputa za uporabu u elektronskom (PDF) formatu
Uporaba tipaka u uputama za uporabu
Kliknite tipke u gornjem desnom uglu ovih uputa (PDF) za odabir sadržaja,
odabir izbornika Home ili indeksa.
Odabir sadržaja
Pronađite željenu temu u sadržaju.
Odabir izbornika Home
Pronađite željeni sadržaj iz popisa opcija
izbornika.
Indeks
Pronađite željeni sadržaj iz popisa
ključnih riječi iz priručnika.
z Savjeti
• Možete odabrati željenu stranicu tako da kliknete na njezin broj u sadržaju, opisu
izbornika Home ili indeksu.
• Klikom na broj stranice u tekstu (primjerice, 1 str. 3 itd.), prebacujete se izravno na tu
stranicu.
• Za traženje informacije prema ključnoj riječi, na alatnoj traci Adobe Readera kliknite
"Edit", odaberite "Search" za prikaz navigacijskog okvira, unesite riječ u polje Search i
kliknite "Search".
• Možete prijeći na prethodnu ili sljedeću stranicu klikom na
ili
na dnu Adobe
Readera.
Nastavlja se j
3
Promjena prikaza stranice
Tipke na dnu Adobe Readera omogućuju odabir načina pregleda stranica.
Single Page
Stranice se prikazuju na zaslonu jedna
po jedna i možete ih listati prema
gore/dolje.
Continuous - Facing
Stranice se prikazuju u nizu jedna
pokraj druge i možete ih listati prema
gore/dolje, po dvije odjednom.
Continuous
Stranice se prikazuju u nizu.
Mogu se listati prema gore/dolje.
Facing
Stranice se prikazuju jedna pokraj
druge i možete ih listati prema
gore/dolje, po dvije odjednom.
Uporaba Help datoteke programa SonicStage
Detalje o SonicStage programu, poput informacija o prijenosu zapisa na računalo
i na ureñaj, potražite u njegovoj Help datoteci.
A Nakon otvaranja programa SonicStage kliknite "Help" – "SonicStage
Help".
Otvara se Help datoteka.
Napomena
• U Help datoteci programa SonicStage, ovaj ureñaj se naziva "ATRAC Audio Device".
4
Sadržaj
Home izbornik............................................6
Podešavanje
Isporučeni pribor .......................................7
Podešavanje kvalitete zvuka................... 30
Dijelovi i kontrole ......................................8
Odabir kvalitete zvuka..............................30
Promjena postavke zvuka (Equalizer)...........31
Podešavanje EQ Custom vrijednosti ........33
Reprodukcija pjesama
Stvaranje rezonantnijeg zvuka (VPT)..... 35
Reprodukcija pjesama (All Songs).........12
Clear Stereo zvuk (Clear Stereo) ............... 36
Reprodukcija lista pjesama
(Playlist Select) ...........................................13
Podešavanje razine glasnoće
(Dynamic Normalizer) ................................ 37
Reprodukcija playlista kreiranih u
SonicStageu........................................... 13
Reprodukcija playliste "100 favourite
songs" (Favorite 100).................................. 15
Reprodukcija pjesama s nedavno
prenesenih albuma (Recent Transfers) ......... 16
Reprodukcija pjesama u slučajnom
redoslijedu (Intelligent Shuffle) .................17
Reprodukcija 100 omiljenih pjesama u
slučajnom redoslijedu
(My Favorite Shuffle) .................................... 17
Reprodukcija popisa pjesama sličnoga
žanra odabranog izvoñača slučajnim
redoslijedom (Artist Link Shuffle) ................ 18
Reprodukcija zapisa izdanih iste godine u
slučajnom redoslijedu
(Time Machine Shuffle) ................................. 19
Reprodukcija zapisa slučajnim
redoslijedom odreñeno vrijeme
(Sports Shuffle) ........................................... 20
Traženje pjesama (Search) .....................21
Traženje pjesama prema nazivu (Song) ...... 21
Traženje pjesama prema izvoñaču (Artist) . 22
Traženje zapisa prema albumu (Album) ..... 23
Traženje zapisa prema žanru (Genre) ......... 24
Traženje zapisa prema godini izdavanja
(Release Year) ............................................. 25
Traženje zapisa prema omotu albuma
(Jacket Search) ...........................................26
Promjena načina reprodukcije
(PLAY MODE) ..........................................27
Funkcija smanjenja šuma iz okoline
(Noise Canceling)
(samo NW-S703F/S705F/S706F) ...................28
Podešavanje efekta funkcije Noise
Canceling
(Noise Cancel Control)
(samo NW-S703F/S705F/S706F) ................... 38
Promjena redoslijeda pjesama (Sort)...... 39
Promjena moda prikaza (Display Mode)... 41
Promjena moda prikaza (Display Mode) ........42
Odabir načina prikaza (Display Screen)..........43
Uključenje/isključenje prikaza omota
albuma (Jacket Mode) .............................. 44
Podešavanje glasnoće (Volume Mode) ....... 45
Podešavanje glasnoće (Preset Volume) ..........45
Podešavanje Preset Volume vrijednosti ...46
Vraćanje u ručni mod (Manual Volume) .........47
Ograničavanje glasnoće (AVLS) .............. 48
Isključenje zvučnog signala pri rukovanju
ureñajem (Beep)...................................... 49
Podešavanje vremena (Set Date-Time) ...... 50
Odabir postavke točnog vremena .............50
Ručno podešavanje vremena ....................52
Podešavanje formata datuma
(Date Disp Type) ........................................ 53
Podešavanje formata sata
(Time Disp Type) ....................................... 54
Prikaz podataka o ureñaju
(Information) ....................................................... 55
Resetiranje postavki na tvorničke
vrijednosti (Reset All Settings) .................. 56
Formatiranje memorije (Format) ............ 57
Promjena postavke USB spajanja
(USB Bus Powered) .................................... 59
Štednja energije (Power Save Mode) .......... 60
Nastavlja se j
5
Slušanje FM radija (samo NW-S703F/S705F/S706F)
U slučaju problema
Slušanje FM radija ..................................61
U slučaju problema ................................. 86
1 Uključivanje FM radija ......................... 61
2 Automatsko ugañanje postaja
(FM Auto Preset) ......................................... 62
3 Odabir radiopostaja ............................... 63
Poruke pogrešaka.................................... 95
Ručno pohranjivanje željenih postaja ...65
Deinstalacija SonicStage programa....... 99
Dodatne informacije
Brisanje pohranjenih postaja.................... 65
Mjere opreza.......................................... 103
Podešavanje prijema (Scan Sens) ..............66
O autorskim pravima............................ 107
Odabir mono ili stereo zvuka
(Mono/Auto) ..............................................67
Tehnički podaci ..................................... 108
Snimanje
Snimanje (Rec)...........................................68
Podešavanje brzine prijenosa bita za
snimanje pjesama (Rec Mode).................70
Promjena postavki za sinkronizirano
snimanje (Sync Rec) .................................71
Reprodukcija snimljenih pjesama
(Rec Data)..................................................72
Promjena načina reprodukcije snimljenih
pjesama (PLAY MODE) ...........................73
Brisanje snimljenih zapisa ......................74
Brisanje snimljenih zapisa
(brisanje jednog zapisa) .................................. 74
Brisanje snimljene mape (Delete Folder)....... 76
Brisanje svih snimljenih zapisa
(Delete All Rec Data) .................................... 77
Napredne funkcije
Punjenje baterije ureñaja .......................78
Produljenje trajanja baterije..................79
Definicije pojmova "format" i "brzina
bita"........................................................80
Reprodukcija pjesama bez pauza...........82
Kako se informacije o pjesmama kopiraju
na ureñaj? ..............................................83
Pohranjivanje ostalih podataka..............84
Nadogradnja ugrañenog softvera...........85
Napomena
• Ovisno o zemlji/regiji kupnje ureñaja, neki modeli možda neće biti raspoloživi.
6
Home izbornik
Izbornik HOME možete otvoriti tako da pritisnete i zadržite tipku DISPLAY/HOME
na ureñaju.
Izbornik HOME je polazište pri audio reprodukciji, traženju pjesama i promjeni
podešenja prema opisu u nastavku.
Tipka DISPLAY/HOME
HOME prikaz*1
*1 5 od 10 ikona se pojavljuje na prikazu s
trenutnim odabirom u sredini. Trenutna
ikona se mijenja ovisno o funkciji koju
koristite. Rotiranjem funkcijske preklopke
odaberite ikonu te pritisnite Nx za potvrdu.
*2 W (Rec Data) se pojavljuje kod podataka
snimljenih na ovom ureñaju.
*3 z (Rec) se pojavljuje kad je na ovaj ureñaj
spojen opcionalni ureñaj za snimanje.
*4 Samo NW-S703F/S705F/S706F.
7
Isporučeni pribor
Provjerite isporučeni pribor u kutiji.
s
s
s
s
s
Slušalice (1)
Produžni kabel za slušalice (1)
Jastučići slušalica (veličina S, L) (1)
USB kabel (1)
Priključak (1)
Koristi se za pričvršćivanje ureñaja na opcionalno postolje (BCR-NWU3)*1, itd.
s CD-ROM*2 (1)
- Soni cStage softver
- Upute za uporabu (u PDF formatu)
s Kratke upute za uporabu (1)
*1 Dostupno uskoro.
Sadržaj isporuke može se razlikovati ovisno o zemlji/regiji kupnje ureñaja.
*2 Nemojte reproducirati ovaj CD-ROM u audio CD ureñaju.
Kako pravilno instalirati jastučiće slušalica
Ukoliko vam jastučići veličinom ne odgovaraju, možda nećete čuti niske tonove
ili funkcija Noise Canceling (1 str. 28) (samo NW-S703F/705F/S706F) možda
neće raditi. Kako bi uživali u najboljoj kvaliteti zvuka, podesite položaj jastučića
tako da ugodno "sjednu" na uši ili ih pažljivo gurnite tako da ugodno prianjaju u
ušima. Na slušalice je tvornički stavljena veličina jastučića M. Ukoliko vam
jastučići ne odgovaraju, probajte drugu veličinu, S ili L.
O serijskom broju
Serijski broj ovog ureñaja potreban je za registraciju, a nalazi se na stražnjoj
strani ureñaja.
Serijski broj takoñer možete provjeriti u izborniku ureñaja. Pogledajte 1 str. 55
za podrobnosti.
8
Dijelovi i kontrole
A WM-PORT
Spojite na isporučeni USB kabel,
pribor za WM-PORT poput dodatnog
pribora za snimanje s ureñajem, ili
vanjskom opremom.
B Pokazivač
Pogledajte 1 str. 11.
C Tipka Nx*
Pokretanje reprodukcije pjesme. Kod
pokretanja se na donjem lijevom dijelu
pokazivača prikazuje N. Ako se
Nx ponovno pritisne, prikazuje se
x i reprodukcija se zaustavlja.
Kad se na pokazivaču prikaže
izbornik, ovom tipkom se potvrñuje
odabir opcije.
z Savjet
• Nema tipke za uključenje ureñaja. Kad
zaustavite reprodukciju zapisa ili FM
prijem (samo NW-S703F/S705F/S706F)
pritiskom tipke Nx, nakon nekoliko
sekundi će se pokazivač automatski
isključiti i ureñaj će prijeći u pripravno
stanje.
U pripravnom stanju ureñaj troši vrlo
malo energije.
E Tipka DISPLAY/HOME
Ako se pritisne ova tipka tijekom
reprodukcije ili u stop modu, mijenja
se način prikaza (1 str. 41).
Pritisnite i zadržite tipku za prikaz
izbornika HOME.
Pritisnete li ovu tipku ponovno dok su
prikazani podizbornici izbornika
HOME, vrati se prethodni izbornik.
Tipku pritisnite i zadržite za povratak
u izbornik HOME.
F Funkcijska preklopka
Zakretanjem funkcijske preklopke možete odabirati opcije izbornika, prelaziti
na početak zapisa ili pretraživati zapis
unaprijed ili unatrag (pogledajte
1 str. 9).
Pomakom funkcijske preklopke možete
takoñer prijeći na mod upravljanja
mapama (FOLDER) ili normalan mod.
U normalnom modu
prema >
FOLDER mod
prema .
D Tipka VOL +*/–
Služi za podešavanje glasnoće.
Nastavlja se j
* Ove tipke imaju na sebi ispupčene točke.
Koristite ih kao pomoć pri upravljanju
ureñajem.
9
Upravljanje uređajem pomoću funkcijske preklopke
Normalan mod
Za
Tijekom reprodukcije
Prelazak na početak sljedeće pjesme.
Prelazak na početak tekuće pjesme.
Za pretraživanje tekuće pjesme unaprijed.
Za pretraživanje tekuće pjesme unatrag.
U stop modu
Prelazak na početak sljedeće pjesme i, ako
zadržite duže, za prelaženje na sljedeće
pjesme.
Prelazak na početak tekuće pjesme i, ako
zadržite duže, za prelaženje na prethodne
pjesme.
Mod upravljanja mapama
Za
Tijekom reprodukcije/U stop modu
Prelazak na početak sljedeće pjesme, ovisno
o podešenom načinu redoslijeda pjesama
(1 str. 39).
Postupak
Nakratko zakrenite preklopku na >.
Nakratko zakrenite preklopku na ..
Zakrenite preklopku na > i otpustite je
na željenom mjestu.
Zakrenite preklopku na . i otpustite je
na željenom mjestu.
Zakrenite i zadržite preklopku na >.
Zakrenite i zadržite preklopku na ..
Postupak
Nakratko zakrenite preklopku na >.
Prelazak na početak prve pjesme, ovisno o
podešenom načinu redoslijeda pjesama
(1 str. 39).
Nakratko zakrenite preklopku na ..
Odabir prve pjesme u sljedećem načinu
redoslijedu pjesama, i, ako zadržite duže, za
prelaženje na sljedeće načine redoslijeda
pjesama (1 str. 39).
Zakrenite i zadržite preklopku na >.
Odabir prve pjesme u tekućem načinu
redoslijeda pjesama, i, ako zadržite duže, za
prelaženje na prethodni način redoslijeda
pjesama (1 str. 39).
Zakrenite i zadržite preklopku na ..
Nastavlja se j
10
Slušalice
G Funkcija HOLD
Pomoću funkcije HOLD možete
zaštititi ureñaj od slučajnog
uključivanja tijekom nošenja.
Pomicanjem funkcijske preklopke u
položaj HOLD isključuju se sve tipke.
Ako pritisnete neku tipku dok je
preklopka u položaju HOLD, na
pokazivaču se prikazuje "HOLD". Ako
pomaknete funkcijsku preklopku
natrag na upravljanje mapama ili na
normalan mod, funkcija HOLD se
isključuje.
H Otvor za vrpcu
Koristi se za pričvršćivanje vrpce
(dodatno nabavljiva).
I Tipka RESET
Resetiranje ureñaja pritiskom tipke
RESET uskim predmetom, primjerice
iglom, itd. Podrobnije informacije
potražite na 1 str. 86.
J Tipka PLAY MODE/SOUND
Uključenje načina reprodukcije
(1 str. 27). Pritisnite i zadržite ovu
tipku za promjenu podešenja kvalitete
zvuka.
K Priključnica za slušalice
Za spajanje slušalica. Spojite ih tako
da kliknu na mjesto. Ako se slušalice
ne spoje ispravno, zvuk možda neće
biti ispravan.
Za korisnike NW-S703F/S705F/S706F
modela
Spojite priključak slušalica u
priključnicu s simbolom slušalica, i u
priključnicu s oznakom (a) i
oznakom priključka za produžni kabel
slušalica.
Kod uporabe produžnog kabela za
slušalice
Produžni kabel
slušalica
Slušalice
O Noice Canceling funkciji
(samo NW-S703F/S705F/S706F)
Noice Canceling funkcija je dostupna
samo kod korištenja isporučenih
slušalica.
Noice Canceling funkcija ne radi kod
modela NW-S603/S605, čak ni kod
uporabe isporučenih slušalica.
Nastavlja se j
11
Pokazivač
Podešenje Jacket Mode ON
(Tvornička postavka)
L Prikaz omota albuma
Prikaz omota albuma nakon
registracije i prijenosa pjesama sa
SonicStagea. Prikaz omota albuma
možete i isključiti (1 str. 44).
M Indikator statusa sortiranja (Sort)/
ikona $
U normalnom modu pojavljuje se
ikona $ u prvom retku, a u drugom
retku b ili 9 ovisno o postavci
redoslijeda (1 str. 39).
U modu upravljanja mapama
(FOLDER) prikazuje se ikona
podešene kategorije redoslijeda
pjesama (1 str. 40) u prvom retku i
b ili 9 u drugom retku.
Kod odabira FOLDER načina tijekom
reprodukcije playliste (1 str. 13),
prikazana je odbrana playlista (X:
playlista kreirana u SonicStageu, Y:
: najnoviji
100 omiljenih zapisa, i
preneseni album) u prvom retku.
N Tekstualno-grafički pokazivač
Prikaz naziva albuma, imena izvoñača,
naziva pjesme, trenutnog datuma i
vremena, poruka i izbornika.
Za promjenu moda prikaza pritisnite
tipku DISPLAY/HOME (1 str. 42).
Podesite pokazivač na mod štednje
energije ako se ureñaj ne upotrebljava
odreñeno vrijeme (1 str. 60).
Podešenje Jacket Mode OFF
O Indikator statusa reprodukcije
Prikaz tekućeg statusa reprodukcije
(N: reprodukcija, x: zaustavljeno,
m (M): ubrzano unatrag (prema
naprijed), . (>): prijelaz na
početak tekuće (ili sljedeće) pjesme).
P Indikator proteklog vremena
Prikaz proteklog vremena.
Q Indikator moda reprodukcije
(PLAY MODE)
Prikaz ikone tekućeg moda
reprodukcije (1 str. 27). Ako je mod
reprodukcije podešen na "Normal", ne
prikazuje se ikona.
R Indikator kvalitete zvuka
Prikaz ikone trenutne kvalitete zvuka
(1 str. 30). Ukoliko kvaliteta zvuka nije
podešena, ni ikonica se ne pojavljuje.
S Indikator Noise Canceling
(samo NW-S703F/S705F/S706F)
Prikazana je ikona \ kad je
podešena funkcija Noise Canceling
(1 str. 28).
T Indikator baterije
Prikaz preostalog napona baterije.
z Savjet
• Informacije o izgledu pokazivača u modu
FM radija (samo NW-S703F/S705F/
S706F), potražite u poglavlju "Slušanje
FM radija" (1 str. 61).
12
Reprodukcija pjesama
Reprodukcija pjesama (ALL SONGS)
Reproduciraju se pjesme na ureñaju.
prema >
Tipka Nx
Funkcijska preklopka
prema .
Tipka DISPLAY/HOME
A Pritisnite i zadržite tipku DISPLAY/HOME dok se ne prikaže izbornik
HOME.
B Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir $ (All Songs) i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
Prikazuju se sve pjesme u ureñaju i reprodukcija započinje od pjesme koja je
zadnja slušana. Ako nije reproducirana nijedna pjesma, reprodukcija kreće od
početka.
Reprodukcija se nastavlja do zadnje pjesme i zatim se zaustavlja.
Prijelaz na početak pjesme
Zakrenete li funkcijsku preklopku prema .(>) nakratko tijekom
reprodukcije ili u stop modu, ureñaj prelazi na početak tekuće (ili sljedeće)
pjesme.
Ako je funkcijska preklopka podešena na upravljanje mapama te je zatim
zakrenete nakratko prema .(>) tijekom reprodukcije ili u stop modu,
ureñaj prelazi na prvu pjesmu tekućeg (ili sljedećeg) načina rasporeda pjesama
(1 str. 39).
z Savjeti
• Možete promijeniti mod reprodukcije (slučajnim redoslijedom, ponavljanje i sl.)
pritiskom tipke PLAY MODE/SOUND (1 str. 27).
• Pjesme se prikazuju redoslijedom podešenim u izborniku Sort (1 str. 39). Pjesme su sa
standardnim podešenjem prikazane prema redoslijedom albuma.
13
Reprodukcija pjesama
Reprodukcija lista pjesama (Playlist Select)
Možete reproducirati playliste iz "Playlists created in SonicStage", "Albums
recently transferred" i "Your 100 favorite songs".
prema >
Tipka Nx
Funkcijska preklopka
prema .
Tipka DISPLAY/HOME
Napomena
• Kad je odabrana opcija Z (Playlist Select), u izborniku HOME ne pojavljuju se j
(Search) i ] (Jacket Search).
Reprodukcija playlista kreiranih u SonicStageu
Možete reproducirati playliste kreirane u SonicStageu. Ukoliko promijenite naziv
u SonicStageu, i na pokazivaču ureñaja će se pojavit promijenjeni naziv.
Podrobnije informacije potražite u SonicStage Help odjeljku.
A Pritisnite i zadržite tipku DISPLAY/HOME dok se ne prikaže izbornik
HOME.
B Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir Z (Playlist Select) i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
Pojavi se Playlist izbornik.
C Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Playlists" i pritisnite Nx
za potvrđivanje.
Prikazuju se sve pjesme u ureñaju i reprodukcija započinje od pjesme koja je
zadnja slušana. Ako nije reproducirana nijedna pjesma, reprodukcija kreće od
početka playliste kreirane u SonicStageu. Reprodukcija se nastavlja do zadnje
pjesme i zatim se zaustavlja.
Nastavlja se j
14
Reprodukcija pjesama...Reprodukcija lista pjesama
Prijelaz na početak pjesme
Zakrenete li nakratko funkcijsku preklopku na .(>) tijekom reprodukcije
ili u stop modu, ureñaj prelazi na početak tekuće (ili sljedeće) pjesme.
Ako je funkcijska preklopka podešena na upravljanje mapama, a zatim je
zakrenete nakratko na .(>) tijekom reprodukcije ili u stop modu, ureñaj
prelazi na početak tekuće (ili sljedeće) liste.
z Savjet
• Možete promijeniti mod reprodukcije (slučajnim redoslijedom, ponavljanje i sl.)
pritiskom tipke PLAY MODE/SOUND (1 str. 27).
Nastavlja se j
15
Reprodukcija pjesama...Reprodukcija lista pjesama
Reprodukcija playliste "100 favourite songs" (Favorite 100)
Možete reproducirati playliste automatski kreirane u SonicStageu. Kad je ureñaj
spojen na SonicStage, generira se popis 100 najizvoñenijih pjesama, poredanih po
slušanosti.
A Pritisnite i zadržite tipku DISPLAY/HOME dok se ne prikaže izbornik
HOME.
B Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir Z (Playlist Select) i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
Pojavi se Playlist izbornik.
C Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Favorite 100" i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
Prikazuju se sve pjesme u ureñaju i reprodukcija započinje od pjesme koja je
zadnja slušana. Ako nije reproducirana nijedna pjesma, reprodukcija kreće od
početka playliste. Reprodukcija se nastavlja do zadnje pjesme i zatim se
zaustavlja.
z Savjet
• 100 najizvoñenijih pjesama se nanovo generira svaki puta kad spojite ureñaj na
SonicStage.
Nastavlja se j
16
Reprodukcija pjesama...Reprodukcija lista pjesama
Reprodukcija pjesama s nedavno prenesenih albuma
(Recent Transfers)
Možete reproducirati albume koji su posljednji preneseni na ureñaj.
A Pritisnite i zadržite tipku DISPLAY/HOME dok se ne prikaže izbornik
HOME.
B Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir Z (Playlist Select) i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
Pojavi se Playlist izbornik.
C Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Recent Transfers" i
pritisnite Nx za potvrđivanje.
Prikazuju se sve pjesme u ureñaju i reprodukcija započinje od pjesme koja je
zadnja slušana. Ako nije reproducirana nijedna pjesma, reprodukcija kreće od
početka playliste. Reprodukcija se nastavlja do zadnje pjesme i zatim se
zaustavlja.
Prijelaz na početak pjesme
Zakrenete li nakratko funkcijsku preklopku na .(>) tijekom reprodukcije
ili u stop modu, ureñaj prelazi na početak tekuće (ili sljedeće) pjesme.
Ako je funkcijska preklopka pomaknuta, a zatim je zakrenete nakratko na
.(>) tijekom reprodukcije ili u stop modu, ureñaj prelazi na prvu pjesmu
tekućeg (ili sljedećeg) načina redoslijeda pjesama (1 str. 39).
17
Reprodukcija pjesama
Reprodukcija pjesama u slučajnom
redoslijedu (Intelligent Shuffle)
Na ureñaju se moguća 4 različita načina reprodukcije slučajnim redoslijedom
(takoñer poznate i kao "shuffle play") (Intelligent Shuffle).
prema >
Tipka Nx
Funkcijska preklopka
prema .
Tipka DISPLAY/HOME
Napomena
• Kad je odabrana opcija Intelligent Shuffle automatski se uključuje reprodukcija
slučajnim redoslijedom.
Reprodukcija 100 omiljenih pjesama u slučajnom redoslijedu
(My Favorite Shuffle)
Ureñaj bira 100 najčešće slušanih zapisa i reproducira ih u slučajnom redoslijedu.
A Pritisnite i zadržite tipku DISPLAY/HOME dok se ne prikaže izbornik
HOME.
B Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir } (Intelligent Shuffle) i
pritisnite Nx za potvrđivanje.
Pojavi se Intelligent Shuffle izbornik.
C Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "My Favorite Shuffle" i
pritisnite Nx za potvrđivanje.
Ponavlja se reprodukcija 100 najčešće slušanih zapisa u slučajnom
redoslijedu.
z Savjet
• Kad pomaknete i okrenete funkcijsku preklopku, 100 najizvoñenijih zapisa ponovo
mijenja redoslijed i reprodukcija počinje od prvog zapisa.
• 100 najizvoñenijih pjesama se nanovo generira svaki puta kad spojite ureñaj na
SonicStage.
• Ako je ukupan broj zapisa pohranjenih u ureñaj manji od 100, svi se reproduciraju u
slučajnom redoslijedu.
Nastavlja se j
18
Reprodukcija pjesama...Reprodukcija pjesama u slučajnom redoslijedu
Reprodukcija popisa pjesama sličnoga žanra odabranog izvođača
slučajnim redoslijedom (Artist Link Shuffle)
Ureñaj odabirom sličnih pjesama po žanru slučajno odabranog izvoñača (Artist
Link Shuffle) ponavlja reprodukciju pjesama slučajnim redoslijedom.
A Pritisnite i zadržite tipku DISPLAY/HOME dok se ne prikaže izbornik
HOME.
B Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir } (Intelligent Shuffle) i
pritisnite Nx za potvrđivanje.
Pojavi se Intelligent Shuffle izbornik.
C Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Artist Link Shuffle" i
pritisnite Nx za potvrđivanje.
Ureñaj odabirom sličnih pjesama po žanru slučajno odabranog izvoñača
ponavlja reprodukciju pjesama slučajnim redoslijedom.
z Savjet
• Kad pomaknete i okrenete funkcijsku preklopku, slučajno se odabire izvoñač, i mijenja
se redoslijed na popisu pjesama sličnoga žanra. Počinje reprodukcija od prve pjesme.
Nastavlja se j
19
Reprodukcija pjesama...Reprodukcija pjesama u slučajnom redoslijedu
Reprodukcija zapisa izdanih iste godine u slučajnom redoslijedu
(Time Machine Shuffle)
Ureñaj nasumično bira godinu izdavanja i reproducira sve zapise od te godine.
A Pritisnite i zadržite tipku DISPLAY/HOME dok se ne prikaže izbornik
HOME.
B Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir } (Intelligent Shuffle) i
pritisnite Nx za potvrđivanje.
Pojavi se Intelligent Shuffle izbornik.
C Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Time Machine Shuffle" i
pritisnite Nx za potvrđivanje.
Ureñaj odabirom sličnih pjesama po žanru slučajno odabranog izvoñača
ponavlja reprodukciju pjesama slučajnim redoslijedom.
z Savjet
• Kad pomaknete i okrenete funkcijsku preklopku, slučajno se odabire godina izdanja, i
mijenja se redoslijed na popisu pjesama izdanih iste godine. Počinje reprodukcija od
prve pjesme.
Nastavlja se j
20
Reprodukcija pjesama...Reprodukcija pjesama u slučajnom redoslijedu
Reprodukcija zapisa slučajnim redoslijedom određeno vrijeme
(Sports Shuffle)
Ureñaj nasumično bira pjesme od svih pohranjenih pjesama i reproducira ih
slučajnim redoslijedom (izmeñu 1 i 99 minuta).
A Pritisnite i zadržite tipku DISPLAY/HOME dok se ne prikaže izbornik
HOME.
B Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir } (Intelligent Shuffle) i
pritisnite Nx za potvrđivanje.
Pojavi se Intelligent Shuffle izbornik.
C Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Sports Shuffle" i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
Pojavi se izbornik za podešavanje vremena reprodukcije.
D Zakrenite funkcijsku preklopku za podešavanje trajanja reprodukcije
i pritisnite Nx za potvrđivanje.
Pojavi se odabrano vrijeme, i zapisi se nasumično biraju iz memorije ureñaja
i reproduciraju slučajnim redoslijedom.
Tijekom reprodukcije je prikazano proteklo vrijeme.
z Savjet
• Kad pomaknete i okrenete funkcijsku preklopku, ponovo se slučajno biraju zapisi iz
memorije ureñaja. Počinje reprodukcija od prvog zapisa.
21
Reprodukcija pjesama
Traženje pjesama (Search)
Možete pretraživati pjesme prema nazivu pjesme ("Song name"), nazivu izvoñača
("Artist name"), nazivu albuma ("Album name"), itd.
prema >
Tipka Nx
Funkcijska preklopka
prema .
Tipka DISPLAY/HOME
Traženje pjesama prema nazivu (Song)
A Pritisnite i zadržite tipku DISPLAY/HOME dok se ne prikaže izbornik
HOME.
B Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir j (Search) i pritisnite Nx
za potvrđivanje.
C Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Song>" i pritisnite Nx za
potvrđivanje.
Prikazan je popis svih pjesama u ureñaju.
D Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir pjesme i pritisnite Nx za
potvrđivanje.
Započinje reprodukcija odabrane pjesme. Reprodukcija se nastavlja do zadnje
pjesme i zatim se zaustavlja.
z Savjet
• Način reprodukcije (1 str. 27) se ne mijenja dok je aktivna funkcija pretraživanja j
(Search).
Nastavlja se j
22
Reprodukcija pjesama...Traženje pjesama
Traženje pjesama prema izvođaču (Artist)
A Pritisnite i zadržite tipku DISPLAY/HOME dok se ne prikaže izbornik
HOME.
B Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir j (Search) i pritisnite Nx
za potvrđivanje.
C Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Artist>" i pritisnite Nx za
potvrđivanje
Prikazuje se popis izvoñača.
D Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir željenog izvođača i
pritisnite Nx za potvrđivanje.
Prikazuje se popis albuma istog izvoñača.
E Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir željenog albuma i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
Prikazuje se popis pjesama iz odabranog albuma.
F Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir pjesme i pritisnite Nx za
potvrđivanje.
Započinje reprodukcija odabrane pjesme. Reprodukcija se nastavlja do zadnje
pjesme i zatim se zaustavlja.
z Savjet
• Način reprodukcije (1 str. 27) se ne mijenja dok je aktivna funkcija pretraživanja j
(Search).
Nastavlja se j
23
Reprodukcija pjesama...Traženje pjesama
Traženje zapisa prema albumu (Album)
A Pritisnite i zadržite tipku DISPLAY/HOME dok se ne prikaže izbornik
HOME.
B Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir j (Search) i pritisnite Nx
za potvrđivanje.
C Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Album>" i pritisnite Nx
za potvrđivanje.
Prikazuje se popis albuma.
D Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir željenog albuma i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
Prikazuje se popis pjesama iz odabranog albuma.
E Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir pjesme i pritisnite Nx za
potvrđivanje.
Započinje reprodukcija odabrane pjesme. Reprodukcija se nastavlja do zadnje
pjesme i zatim se zaustavlja.
z Savjet
• Način reprodukcije (1 str. 27) se ne mijenja dok je aktivna funkcija pretraživanja j
(Search).
Nastavlja se j
24
Reprodukcija pjesama...Traženje pjesama
Traženje zapisa prema žanru (Genre)
A Pritisnite i zadržite tipku DISPLAY/HOME dok se ne prikaže izbornik
HOME.
B Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir j (Search) i pritisnite Nx
za potvrđivanje.
C Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Genre>" i pritisnite Nx za
potvrđivanje.
Prikazuje se popis žanrova.
D Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir željenog žanra i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
Prikazuje se popis izvoñača odabranog žanra.
E Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir željenog izvođača i
pritisnite Nx za potvrđivanje.
Prikazuje se popis izvoñača odabranog izvoñača.
F Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir željenog albuma i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
Prikazuje se popis pjesama s albuma odabranog albuma.
G Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir pjesme i pritisnite Nx za
potvrđivanje.
Započinje reprodukcija odabrane pjesme. Reprodukcija se nastavlja do zadnje
pjesme i zatim se zaustavlja.
z Savjet
• Način reprodukcije (1 str. 27) se ne mijenja dok je aktivna funkcija pretraživanja j
(Search).
Nastavlja se j
25
Reprodukcija pjesama...Traženje pjesama
Traženje zapisa prema godini izdavanja (Release Year)
A Pritisnite i zadržite tipku DISPLAY/HOME dok se ne prikaže izbornik
HOME.
B Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir j (Search) i pritisnite Nx
za potvrđivanje.
C Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Release Year>" i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
Prikazuje se popis godina izdavanja.
D Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir godine izdavanja i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
Prikazuje se popis izvoñača odabrane godine izdavanja.
E Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir željenog izvođača i
pritisnite Nx za potvrđivanje.
Prikazuje se popis izvoñača godine izdavanja.
F Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir pjesme i pritisnite Nx za
potvrđivanje.
Započinje reprodukcija odabrane pjesme. Reprodukcija se nastavlja do zadnje
pjesme i zatim se zaustavlja.
z Savjet
• Način reprodukcije (1 str. 27) se ne mijenja dok je aktivna funkcija pretraživanja j
(Search).
26
Reprodukcija pjesama...Traženje pjesama
Traženje zapisa prema omotu albuma
(Jacket Search)
Moguće je pretraživanje pjesama prema omotu albuma nakon registracije omota
albuma i prijenosa pjesama iz SonicStagea.
prema >
Tipka Nx
Funkcijska preklopka
prema .
Tipka DISPLAY/HOME
Napomena
• Opcija "Jacket Mode On" treba biti uključena za prikaz omota albuma (1 str. 44).
• Redoslijed pjesama je uvijek naveden u redoslijedu albuma gdje možete pretraživati
pjesme pomoću opcije ] (Jacket Search).
• Ukoliko nijedan omot nije registriran, na pokazivaču se pojavi već pohranjena slika.
A Pritisnite i zadržite tipku DISPLAY/HOME dok se ne prikaže izbornik
HOME.
B Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir ] (Jacket Search) i
pritisnite Nx za potvrđivanje.
Pojavi se popis omota i u isto vrijeme će biti popraćen prikazom prvog zapisa
s odabranog albuma.
Zakretanjem funkcijske preklopke, možete pomicati unaprijed ili unatrag
jedan omot u normalnom načinu, ili tri omota odjednom u FOLDER načinu.
C Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir željenog albuma i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
Započinje reprodukcija odabranog albuma. Reprodukcija se nastavlja do
zadnje pjesme i zatim se zaustavlja.
z Savjet
• Način reprodukcije (1 str. 27) se ne mijenja dok je aktivna funkcija pretraživanja ]
(Jacket Search).
27
Reprodukcija pjesama
Promjena načina reprodukcije (PLAY MODE)
Ureñaj nudi razne načine reprodukcije, uključujući reprodukciju slučajnim
redoslijedom i odabranog načina ponavljanja reprodukcije.
Tipka PLAY MODE/SOUND
A Pritisnite tipku PLAY MODE/SOUND nekoliko puta za odabir željenog
načina reprodukcije.
Popis načina reprodukcije
Mod reprodukcije/Ikona
Opis
Normal/Bez ikone
Sve pjesme nakon tekuće pjesme se
reproduciraju jednom i zatim se reprodukcija
zaustavlja. (Standardno podešenje)
Svi pohranjeni zapisi u podešenom načinu
Folder/v
redoslijeda pjesama (1 str. 39), uključujući
tekuću pjesmu, se reproduciraju jednom.
Repeat All (ponavljanje svih)/[ Ponavlja se reprodukcija svih pjesama od tekuće
pjesme.
Repeat Folder (ponavljanje mape)/ Ponavlja se reprodukcija svih pohranjenih
pjesama u podešenom načinu razvrstavanja
[v
pjesama (1 str. 39), uključujući tekuću pjesmu.
Repeat 1 Song (ponavljanje jedne
pjesme)/[1
Repeat Shuffle All (ponavljanje
svih pjesama slučajnim
redoslijedom)/[SHUF
Repeat Shuffle Folder
(ponavljanje mape slučajnim
redoslijedom)/[vSHUF
Ponavlja se reprodukcija tekuće pjesme.
Reproducira se tekuća pjesma i zatim sve ostale
pjesme slučajnim redoslijedom.
Reproducira se tekuća pjesma i zatim sve
pjesme iz podešenog načina razvrstavanja
pjesama (1 str. 39), uključujući tekuću pjesmu,
slučajnim redoslijedom.
28
Reprodukcija pjesama
Funkcija smanjenja šuma iz okoline
(Noise Canceling)
(samo NW-S703F/S705F/S706F)
Ugrañeni mikrofon u slušalicama može uhvatiti i šum iz okoline. Smanjenje šuma
se postiže izlazom suprotne faze zvuka šuma.
prema >
Tipka Nx
Funkcijska preklopka
prema .
Tipka DISPLAY/HOME
Napomene
• Funkcija je dostupna samo kod uporabe isporučenih slušalica.
• Prikaz za podešavanje funkcija se pojavljuje samo kad su isporučene slušalice spojene na
ureñaj.
• Sljedeći postupak je moguć samo u modu reprodukcije ili kod FM prijema (samo NWS703F/S705F/S706F). Meñutim, funkcija nije dostupna u stop modu.
A Pritisnite i zadržite tipku DISPLAY/HOME dok se ne prikaže izbornik
HOME.
B Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir \ (Noise Canceling) i
pritisnite Nx za potvrđivanje.
Na osnovnom prikazu se pojavi ikona \, i funkcija Noise Canceling je
podešena.
z Savjet
• Možete podesiti efekt Noise Canceling funkcije. Podrobnije informacije potražite na 1
str. 38.
Za isključenje funkcije
Kad se pojavi \ na osnovnom prikazu, ponovite gornji postupak.
Povratak na prethodni izbornik
Pritisnite tipku DISPLAY/HOME.
Nastavlja se j
29
Reprodukcija pjesama...Funkcija smanjenja šuma iz okoline
Napomene
• Ukoliko se isporučene slušalice ne koriste pravilno, funkcija Noise Canceling možda
neće raditi. Kako biste uživali u boljoj kvaliteti zvuka, podesite položaj jastučića
slušalica tako da ugodno sjednu te ih pažljivo utisnite u uši.
• Noise Canceling funkcija uglavnom smanjuje šum na pojasu niske frekvencije i nema
efekt na šum na pojasu visoke frekvencije. Na neke zvukove uopće nema efekta.
• Ne pokrivajte mikrofon na slušalicama (primjerice rukama), jer funkcija Noise
Canceling možda neće raditi.
Mikrofon
• Funkcija Noise Canceling možda neće pravilno raditi ovisno o načinu korištenja
slušalica.
• Možda ćete čuti blagi šum kad je funkcija Noise Canceling uključena. Ovo je šum
uzrokovan radom funkcije i ne predstavlja nepravilnost.
• Možda primijetite da funkcija Noise Canceling ne radi, da je šum jači u tihom okružju ili
da ovisi o jačini šuma. U tom slučaju isključite funkciju.
• Mobilni telefoni mogu uzrokovati šum. U tom slučaju udaljite slušalice od mobilnog
telefona.
30
Podešavanje
Podešavanje kvalitete zvuka
Moguće je podesiti kvalitetu zvuka prema žanru, itd. U ureñaj su pohranjene dvije
opcije postavki, od kojih je svaku moguće odabrati pritiskom tipke PLAY
MODE/SOUND tijekom reprodukcije ili u stop modu.
Odabir kvalitete zvuka
Originalne postavke
Kvaliteta zvuka
(indikator)
Sound 1
(% 1)
Sound 2
(% 2)
Sound OFF
(None)
Clear Bass
Equalizer
+1
Custom
(0, 0, 0, 0, 0)
+3
Custom
(0, 0, 0, 0, 0)
0
Off
Tipka PLAY MODE/SOUND
Napomena
• Kvalitetu zvuka ne možete podešavati pri uporabi FM prijemnika (samo NW-S703F/
S705F/S706F).
A Pritisnite i zadržite tipku PLAY MODE/SOUND.
Svakim pritiskom tipke, kvaliteta zvuka se mijenja na sljedeći način:
Za povratak na normalan zvuk
Odaberite "None (Sound OFF)".
Nastavlja se j
31
Podešavanje...Podešavanje kvalitete zvuka
Promjena postavke zvuka (Equalizer)
Za Sound1 i Sound2 moguće je odabrati postavku kvalitete zvuka "EQ Heavy",
"EQ Pop", "EQ Jazz" ili "EQ Unique". Možete slušati glazbu s omiljenom
postavkom kvalitete zvuka odabirom i podešavanjem opcije "EQ Custom".
prema >
Tipka Nx
Funkcijska preklopka
prema .
Tipka DISPLAY/HOME
Napomena
• Kvalitetu zvuka ne možete podešavati pri uporabi FM prijemnika (samo NW-S703F/
S2705F/S706F).
A Pritisnite i zadržite tipku DISPLAY/HOME dok se ne prikaže izbornik
HOME.
B Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir < (Settings) i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
C Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Sound>" i pritisnite Nx
za potvrđivanje.
D Zakren ite funkcijsku preklopku za odabir "Equalizer>" i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
E Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "LEdit>" ispod Sound 1 ili
Sound 2 za promjenu, i pritisnite Nx za potvrđivanje.
F Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir željene kvalitete zvuka
(1 str. 32) i pritisnite Nx za potvrđivanje.
Za povratak u prethodni izbornik
Pritisnite tipku DISPLAY/HOME.
Nastavlja se j
32
Podešavanje...Podešavanje kvalitete zvuka
Popis opcija podešavanja zvuka
Opcija
Opis
EQ OFF
EQ Heavy
Bez efekta. (Standardno podešenje)
Naglašavanje visokih i niskih tonova za postizanje snažnog zvuka.
Reprodukcija s naglašenim srednjim tonovima; odlično za vokalne
izvedbe.
Reprodukcija s naglašenim visokim i srednjim tonovima za
postizanje življeg zvuka.
Reprodukcija s naglašenim visokim i niskim tonovima za bolje
isticanje zvukova.
EQ Pop
EQ Jazz
EQ Unique
EQ Custom
Korisnička podešenja zvuka. Pogledajte 1 str. 33 za podešavanje.
Napomene
• Ako odabrano podešenje uzrokuje izobličenje zvuka kad pojačate glasnoću, pokušajte je
smanjiti.
• Ako vaša podešenja pohranjena kao "EQ Custom" rezultiraju drugačijom razinom
glasnoće u odnosu na ostala podešenja, možda ćete je morati kompenzirati ručnim
ugañanjem glasnoće.
Nastavlja se j
33
Podešavanje...Podešavanje kvalitete zvuka
Podešavanje EQ Custom vrijednosti
Moguće je podesiti vrijednost opcije Clear Bass (4 faze) i 5-pojasni Equalizer (7
faza) na Sound1 ili Sound2 za postavku kvalitete zvuka kao "EQ Custom".
prema >
Tipka Nx
Funkcijska preklopka
prema .
Tipka DISPLAY/HOME
Napomene
• Ukoliko je pod "Equalizer" u izborniku Settings podešena postavka "EQ Custom",
podešenje će se primijeniti na zvuk.
• Nije moguće podesiti "EQ Custom" kod korištenja FM prijemnika (samo NW-S703F/
S2705F/S706F).
A Pritisnite i zadržite tipku DISPLAY/HOME dok se ne prikaže izbornik
HOME.
B Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir < (Settings) i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
C Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Sound>" i pritisnite Nx
za potvrđivanje.
D Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Equalizer>" i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
E Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "LEdit>" ispod Sound 1 ili
Sound 2 za promjenu, i pritisnite Nx za potvrđivanje.
F Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "LEdit>" ispod "EQ Custom",
i pritisnite Nx za potvrđivanje.
Pojavit će se osvijetljeni kliznik za podešavanje "Clear Bass".
G Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir željene kvalitete zvuka
Clear Bass i pritisnite Nx za potvrđivanje.
Pojavit će se osvijetljeni kliznik za podešavanje "Equalizer".
Nastavlja se j
34
Podešavanje...Podešavanje kvalitete zvuka
H Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir vrijednosti Equalizer
(ekvilizatora), i pritisnite Nx za potvrđivanje.
Za povratak u prethodni izbornik
Pritisnite tipku DISPLAY/HOME.
35
Podešavanje
Stvaranje rezonantnijeg zvuka (VPT)
Možete odabrati opciju "VPT Studio", "VPT Live", "VPT Club" ili "VPT Arena"
za kreiranje rezonantnijeg zvuka.
prema >
Tipka Nx
Funkcijska preklopka
prema .
Tipka DISPLAY/HOME
Napomene
• Nije moguće podesiti zvuk kod korištenja FM prijemnika (samo NW-S703F/S705F/
S706F).
A Pritisnite i zadržite tipku DISPLAY/HOME dok se ne prikaže izbornik
HOME.
B Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir < (Settings) i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
C Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Sound>" i pritisnite Nx
za potvrđivanje.
D Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "VPT>" i pritisnite Nx za
potvrđivanje.
E Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir željene VPT postavke i
pritisnite Nx za potvrđivanje.
Za povratak u prethodni izbornik
Pritisnite tipku DISPLAY/HOME.
Popis VPT postavki
Opcija
Opis
VPT OFF
VPT Studio
VPT Live
VPT Club
VPT Arena
VPT postavka nije uključena (originalna postavka).
Stvara zvučni efekt tonskog studija.
Stvara zvučni efekt koncertne dvorane.
Stvara zvučni efekt plesne dvorane.
Stvara zvučni efekt stadiona.
36
Podešavanje
Clear Stereo zvuk (Clear Stereo)
Clear Stereo omogućuje posebno digitalno podešavanje lijevog i desnog kanala
zvuka.
prema >
Tipka Nx
Funkcijska preklopka
prema .
Tipka DISPLAY/HOME
Napomene
• Nije moguće podesiti opciju kod korištenja FM prijemnika (samo NW-S703F/S705F/
S706F).
• S Clear Stereo funkcijom se postiže najbolji efekt kod korištenja isporučenih slušalica.
Kod ostalih slušalica efekta možda uopće neće biti. U tom slučaju isključite funkciju
Clear Stereo.
A Pritisnite i zadržite tipku DISPLAY/HOME dok se ne prikaže izbornik
HOME.
B Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir < (Settings) i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
C Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Clear Stereo>" i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
D Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir željene postavke i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
• Clear Stereo ON: Reprodukcija čistog zvuka iz desne i lijeve slušalice.
(Originalna postavka)
• Clear Stereo OFF: Funkcija je isključena, i reproducira se normalan zvuk.
Za povratak u prethodni izbornik
Pritisnite tipku DISPLAY/HOME.
37
Podešavanje
Podešavanje razine glasnoće (Dynamic Normalizer)
Možete odabrati smanjivanje glasnoće izmeñu pjesama. Uz ovu postavku, kod
slušanja albuma uz reprodukciju slučajnim redoslijedom, glasnoća se smanjuje na
prijelazu izmeñu pjesama kako bi se smanjila razlika u glasnoći snimanja.
prema >
Tipka Nx
Funkcijska preklopka
prema .
Tipka DISPLAY/HOME
Napomene
• Nije moguće podesiti opciju kod korištenja FM prijemnika (samo NW-S703F/S2705F/
S706F).
A Pritisnite i zadržite tipku DISPLAY/HOME dok se ne prikaže izbornik
HOME.
B Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir < (Settings) i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
C Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Advanced Settings>" i
pritisnite Nx za potvrđivanje.
D Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Dynamic Normalizer>" i
pritisnite Nx za potvrđivanje.
E Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir željene postavke i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
• D. Normalizer ON: Svodi razliku u glasnoći izmeñu pjesama na najmanju
moguću mjeru.
• D. Normalizer OFF: Reprodukcija zapisa s originalnom glasnoćom kao kod
prijenosa.
Za povratak u prethodni izbornik
Pritisnite tipku DISPLAY/HOME.
38
Podešavanje
Podešavanje efekta funkcije Noise Canceling
(Noise Cancel Control)
(samo NW-S703F/S705F/S706F)
Ureñaj je podešen tako da održava maksimalan efekt funkcije Noise Canceling
(1 str. 28), no efekt možete poboljšati ovisno o obliku vaših uški ili okolini
korištenja, ili pojačavanjem (ili smanjivanjem) osjetljivosti ugrañenog mikrofona
u slušalicama.
Osjetljivost mikrofona u slušalicama možete podesiti Noise Cancel Control
funkcijom. Podesite funkciju kada Noise Cancel efekt nije zadovoljavajući.
prema >
Tipka Nx
Funkcijska preklopka
prema .
Tipka DISPLAY/HOME
Napomene
• Funkcija je dostupna samo kod isporučenih slušalica.
• Prikaz za podešavanje za ovu funkciju se pojavljuje samo kad su isporučene slušalice
spojene na ureñaj.
• Sljedeći postupak je moguće samo u modu reprodukcije ili kod uporabe FM tunera
(samo NW-S703F/S705F/S706F). Meñutim, funkcija nije dostupna u stop modu.
A Pritisnite i zadržite tipku DISPLAY/HOME dok se ne prikaže izbornik
HOME.
B Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir < (Settings) i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
C Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Advanced Settings>" i
pritisnite Nx za potvrđivanje.
D Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Noise Cancel Control>" i
pritisnite Nx za potvrđivanje.
E Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir željene postavke i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
Za povratak u prethodni izbornik
Pritisnite tipku DISPLAY/HOME.
39
Podešavanje
Promjena redoslijeda pjesama (Sort)
Možete podesiti redoslijed pjesama prema redoslijedu albuma ("Album order"),
albume prema redoslijedu izvoñača ("Album by artist order"), prema žanru
("Genre order") ili prema godini izdavanja ("Release year order").
prema >
Tipka Nx
Funkcijska preklopka
prema .
Tipka DISPLAY/HOME
A Pritisnite i zadržite tipku DISPLAY/HOME dok se ne prikaže izbornik
HOME.
B Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir < (Settings) i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
C Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Sort>" i pritisnite Nx za
potvrđivanje.
D Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir redoslijeda pjesama (1 str.
40) i pritisnite Nx za potvrđivanje.
Pomaknite funkcijsku preklopku u FOLDER način, i na pokazivaču se pojavi
popis pjesama kao ikona.
Indikator načina sortiranja
Za povratak u prethodni izbornik
Pritisnite tipku DISPLAY/HOME.
Nastavlja se j
40
Podešavanje...Promjena redoslijeda pjesama
Popis redoslijeda pjesama
Opcija/Ikona
Sort Album
(redoslijed
albuma)/b
Opis
Pjesme se prikazuju redoslijedom albuma. U albumima,
pjesme se prikazuju prema broju pjesama.
U modu upravljanja mapama, pjesme se preskaču po
albumima. (Standardno podešenje)
Sort Artist/Album
Pjesme se prikazuju u albumu prema redoslijedu izvoñača. U
(albumi redoslijedom albumu se pjesme prikazuju prema broju pjesama.
U modu upravljanja mapama, pjesme se preskaču po albumu.
izviñača)/:
Sort Artist (redoslijed Pjesme se prikazuju redoslijedom izvoñača. Pjesme istog
izvoñača se prikazuju redoslijedom naziva pjesama.
izvoñača)/9
U modu upravljanja mapama, pjesme se preskaču po
izvoñačima.
Sort Genre (redoslijed Pjesme se prikazuju u redoslijedu izvoñača po žanru. Pjesme
istog izvoñača se prikazuju redoslijedom naziva pjesama. U
po žanru)/[
albumu se pjesme prikazuju prema broju pjesama. U modu
upravljanja mapama, pjesme se preskaču po žanru.
Pjesme se prikazuju u redoslijedu izvoñača po godini
Sort Release Year
(redoslijed po godini izdavanja. Pjesme istog izvoñača se prikazuju redoslijedom
naziva pjesama. U modu upravljanja mapama, pjesme se
izdavanja)/^
preskaču po žanru.
41
Podešavanje
Promjena moda prikaza (Display Mode)
Možete odabrati željeni prikaz tijekom reprodukcije ili u stop modu. Pritisnite
DISPLAY/HOME za promjenu prikaza na zaslonu.
Niže su prikazane vrste prikaza. Način prikaza za korištenje možete unaprijed
odabrati u izborniku za podešavanje (1 str. 43).
• Basic: Osnovni prikaz. (Standardno podešenje)
• Property: Prikaz informacija o pjesmi.
Prikaz trenutnog načina reprodukcije, broj trenutne kategorije*/ukupan broj
kategorije* reprodukcije, broj trenutne pjesme/ukupan broj zapisa u rasponu
reprodukcije, ikona Clear Stereo (1 str. 36), VPT ikona (1 str. 35), codec
(način komprimiranja) i brzinu prijenosa (bit rate).
* Promjene prema kategoriji podešenoj prema redoslijedu zapisa (1 str. 39).
• Clock: Prikaz vremena
Prikazuje godinu, mjesec, datum i točno vrijeme. Za informacije o podešavanju
vremena pogledajte "Podešavanje točnog vremena (Set Date-Time)" (1 str. 50).
• Breath: Prikazuje animacije.
z Savjet
• Podesite postavke štednje energije (1 str. 60) na "Save OFF" za konstantni prikaz na
pokazivaču.
Napomena
• Kad je Clear Stereo (1 str. 36) ili VPT funkcija (1 str. 35) podešena na "Clear Stereo
OFF" ili "VPT OFF", ikone se ne pojavljuju na "Property" prikazu.
Nastavlja se j
42
Podešavanje
Promjena moda prikaza (Display Mode)
Tipka DISPLAY/HOME
A Pritisnite tipku DISPLAY/HOME tijekom reprodukcije ili u stop modu.
Svakim pritiskom mijenja se način prikaza kako slijedi:
Basic (osnovan prikaz) B Property B Clock B Breath
Napomena
• Na donjoj slici je prikazan redoslijed kad su uključene sve tri opcije (provjerite oznaku)
u "Display Screen" izborniku (1 str. 43). Isključen način prikaza (nema oznake) se neće
pojaviti. Originalno su uključeni svi načini prikaza (provjerite oznake).
Nastavlja se j
43
Podešavanje... Promjena moda prikaza
Odabir načina prikaza (Display Screen)
Možete uključiti/isključiti sljedeće prikaze: "Basic", "Property", "Clock" i
“Breath” pritiskom tipke DISPLAY/HOME.
Možete vidjeti samo onaj prikaz koji je uključen (oznaka potvrde) u "Display
Screen" izborniku.
prema >
Tipka Nx
Funkcijska preklopka
prema .
Tipka DISPLAY/HOME
A Pritisnite i zadržite tipku DISPLAY/HOME dok se ne prikaže izbornik
HOME.
B Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir < (Settings) i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
C Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Display Screen>" i
pritisnite Nx za potvrđivanje.
D Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir željenog načina i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
Ukoliko je opcija već označena "_", gornji postupak će obrisati oznaku "_".
Za povratak u prethodni izbornik
Pritisnite tipku DISPLAY/HOME.
44
Podešavanje... Promjena moda prikaza
Uključenje/isključenje prikaza omota albuma
(Jacket Mode)
Prikaz omota albuma nakon registracije i prijenosa pjesama sa SonicStagea.
Podrobnije informacije o registraciji omota albuma potražite u SonicStage Help
odjeljku.
prema >
Tipka Nx
Funkcijska preklopka
prema .
Tipka DISPLAY/HOME
Napomena
• Ukoliko nije registriran nijedan omot albuma, na pokazivaču se pojavljuje originalno
pohranjena slika.
A Pritisnite i zadržite tipku DISPLAY/HOME dok se ne prikaže izbornik
HOME.
B Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir < (Settings) i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
C Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Jacket Mode>" i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
D Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir željene postavke i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
• Jacket Mode ON: Prikaz omota albuma. (Originalna postavka)
• Jacket Mode OFF: Isključen prikaz omota albuma.
Za povratak u prethodni izbornik
Pritisnite tipku DISPLAY/HOME.
45
Podešavanje
Podešavanje glasnoće (Volume Mode)
Postoje dva moda podešavanja glasnoće.
Manual Volume (ručno podešavanje glasnoće): Pritisnite VOL +/– za
podešavanje glasnoće od 0 do 30.
Preset Volume (prethodno podešena glasnoća): Pritisnite VOL +/– za odabir
jedne od tri prethodno podešene razine glasnoće:"Low" (niska), "Mid"
(srednja) ili "Hi" (visoka).
prema >
Tipka Nx
Funkcijska preklopka
prema .
Tipka DISPLAY/HOME
Podešavanje glasnoće (Preset Volume)
A Pritisnite i zadržite tipku DISPLAY/HOME dok se ne prikaže izbornik
HOME.
B Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir < (Settings) i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
C Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Advanced Settings>" i
pritisnite Nx za potvrđivanje.
D Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Volume Mode>" i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
E Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Preset Volume>" i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
Kad je uključena ova postavka, možete odabrati razinu glasnoće ("Low",
"Mid" ili "Hi") pritiskom tipke VOL +/–
Za povratak u prethodni izbornik
Pritisnite tipku DISPLAY/HOME.
Napomena
• Ako je podešena funkcija AVLS (1 str. 48), stvarna glasnoća može biti manja od
podešene. Isključivanjem funkcije AVLS (AVLS OFF), glasnoća se vraća na prethodno
podešenu vrijednost.
Nastavlja se j
46
Podešavanje... Podešavanje glasnoće
Podešavanje Preset Volume vrijednosti
A Pritisnite i zadržite tipku DISPLAY/HOME dok se ne prikaže izbornik
HOME.
B Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir < (Settings) i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
C Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Advanced Settings>" i
pritisnite Nx za potvrđivanje.
D Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Volume Mode>" i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
E Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "LEdit>" ispod "Preset
Volume>" i pritisnite Nx za potvrđivanje.
Vrijednost "Low" će biti označena.
F Zakrenite funkcijsku preklopku za podešavanje svake vrijednosti
"Low", "Mid" ili "Hi" i pritisnite Nx za potvrđivanje.
Kad je uključena ova postavka, možete odabrati razinu glasnoće ("Low",
"Mid" ili "Hi") pritiskom tipke VOL +/–
Za povratak u prethodni izbornik
Pritisnite tipku DISPLAY/HOME.
Napomena
• Ako je podešena funkcija AVLS (1 str. 48), stvarna glasnoća može biti manja od
podešene. Isključivanjem funkcije AVLS (AVLS OFF), glasnoća se vraća na prethodno
podešenu vrijednost.
Nastavlja se j
47
Podešavanje... Podešavanje glasnoće
Vraćanje u ručni mod (Manual Volume)
A Pritisnite i zadržite tipku DISPLAY/HOME dok se ne prikaže izbornik
HOME.
B Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir < (Settings) i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
C Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Advanced Settings>" i
pritisnite Nx za potvrđivanje.
D Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Volume Mode>" i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
E Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Manual Volume" i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
Uz ovu postavku, možete podesiti glasnoću (od 0 do 30) pritiskom na tipku
VOL +/–.
Za povratak u prethodni izbornik
Pritisnite tipku DISPLAY/HOME.
48
Podešavanje
Ograničavanje glasnoće (AVLS)
Možete uključiti AVLS (Automatic Volume Limiter System) za ograničavanje
maksimalne glasnoće kako biste spriječili oštećenje sluha ili ometanje okoline.
AVLS vam omogućuje slušanje glazbe uz ugodnu razinu glasnoće. Originalno je
postavka isključena ("AVLS OFF").
prema >
Tipka Nx
Funkcijska preklopka
prema .
Tipka DISPLAY/HOME
A Pritisnite i zadržite tipku DISPLAY/HOME dok se ne prikaže izbornik
HOME.
B Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir < (Settings) i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
C Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Advanced Settings>" i
pritisnite Nx za potvrđivanje.
D Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "AVLS>" i pritisnite Nx za
potvrđivanje.
E Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "AVLS ON" i pritisnite Nx
za potvrđivanje.
Glasnoća se održava na umjerenoj razini.
Isključivanje funkcije
Odaberite "AVLS OFF" u koraku E i pritisnite tipku Nx.
Za povratak u prethodni izbornik
Pritisnite tipku DISPLAY/HOME.
z Savjet
• Prikazuje se "AVLS" kad se pritisne tipka VOL +/– ako je uključena funkcija "AVLS ON".
49
Podešavanje
Isključenje zvučnog signala pri rukovanju
uređajem (Beep)
Zvučne signale možete uključiti i isključiti.
Funkcija je originalno uključena ("Beep ON").
prema >
Tipka Nx
Funkcijska preklopka
prema .
Tipka DISPLAY/HOME
A Pritisnite i zadržite tipku DISPLAY/HOME dok se ne prikaže izbornik
HOME.
B Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir < (Settings) i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
C Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Advanced Settings>" i
pritisnite Nx za potvrđivanje.
D Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Beep>" i pritisnite Nx za
potvrđivanje.
E Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Beep OFF>" i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
Uključenje zvučnih signala
Odaberite "Beep ON" u koraku E i pritisnite tipku Nx.
Za povratak u prethodni izbornik
Pritisnite tipku DISPLAY/HOME.
50
Podešavanje
Podešavanje vremena (Set Date-Time)
Možete podesiti točno vrijeme i datum i uključiti njihov prikaz na zaslonu.
Postoje 2 načina za podešavanje točnog vremena.
Date-time Automatic: Možete podesiti da se datum i vrijeme automatski
sinkroniziraju s podacima s računala.
Date-time Manual: Moguće je ručno podesiti datum i vrijeme.
prema >
Tipka Nx
Funkcijska preklopka
prema .
Tipka DISPLAY/HOME
Odabir postavke točnog vremena
A Pritisnite i zadržite tipku DISPLAY/HOME dok se ne prikaže izbornik
HOME.
B Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir < (Settings) i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
C Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Advanced Settings>" i
pritisnite Nx za potvrđivanje.
D Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Date-Time>" i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
E Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Set Date-Time>" i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
Nastavlja se j
51
Podešavanje...Podešavanje točnog vremena
F Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir željene postavke i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
• Date-Time Automatic: Sinkronizira datum i vrijeme s vašim računalom
kad ureñaj spojite na računalo i pokrenete
SonicStage softver. (Originalna postavka)
• Date-Time Manual:
Za ručno podešavanje datuma i vremena.
Podrobnije informacije potražite u odjeljku "Ručno
podešavanje točnog vremena" (1 str. 52).
Za povratak u prethodni izbornik
Pritisnite tipku DISPLAY/HOME.
Za prikaz točnog vremena
Pritisnite tipku DISPLAY/HOME nekoliko puta dok se opcija "Clock" ne pojavi
na pokazivaču tijekom reprodukcije ili u stop modu (1 str. 41). Meñutim, kada
je opcije "Clock" isključena u "Display Screen" izborniku
(1 str. 43), nije moguć prikaz točnog vremena prema gornjem postupku.
z Savjet
• Možete odabrati format datuma izmeñu "godina/mjesec/dan", "dan/mjesec/godina" ili
"mjesec/dan/godina". Takoñer možete odabrati 12 ili 24 satni format sata. Pogledajte
"Podešavanje formata datuma (Date Disp Type)" (1 str. 53) ili "Podešavanje formata
sata (Time Disp Type)" (1 str. 54).
Napomene
• Ako se ureñaj ne upotrebljava duže vrijeme, postavke datuma i vremena možda će
trebati ponovno podesiti.
• Ako nije podešeno točno vrijeme, u izborniku "Clock" (1 str. 43) se prikazuje "---".
Nastavlja se j
52
Podešavanje...Podešavanje točnog vremena
Ručno podešavanje vremena
Za ručno podešavanje vremena najprije odaberite "Date-Time Manual" u
izborniku za podešavanje točnog vremena (1 str. 50).
A Pritisnite i zadržite tipku DISPLAY/HOME dok se ne prikaže izbornik
HOME.
B Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir < (Settings) i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
C Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Advanced Settings>" i
pritisnite Nx za potvrđivanje.
D Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Date-Time>" i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
E Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Set Date-Time" i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
F Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Date-Time Manual>" i
pritisnite Nx za potvrđivanje.
Pojavi se osvijetljena postavka godine.
G Zakrenite funkcijsku preklopku podešavanje godine i pritisnite Nx
za potvrđivanje.
Pojavi se osvijetljena postavka mjeseca.
H Podesite mjesec, datum, sate i minute kao u koraku 7.
Nakon zakretanja funkcijske preklopke za podešavanje datuma i vremena,
pritisnite Nx za potvrñivanje.
Za povratak u prethodni izbornik
Pritisnite tipku DISPLAY/HOME.
53
Podešavanje
Podešavanje formata datuma (Date Disp Type)
Možete podesiti format prikaza datuma (1 str. 41). Odaberite "godina/mjesec/dan",
"dan/mjesec/godina" i "mjesec/dan/godina".
prema >
Tipka Nx
Funkcijska preklopka
prema .
Tipka DISPLAY/HOME
A Pritisnite i zadržite tipku DISPLAY/HOME dok se ne prikaže izbornik
HOME.
B Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir < (Settings) i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
C Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Advanced Settings>" i
pritisnite Nx za potvrđivanje.
D Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Date-Time>" i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
E Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Date Disp Type>" i
pritisnite Nx za potvrđivanje.
F Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir formata datuma i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
Odaberite jedan od 3 ponuñena formata datuma.
• Date yy/mm/dd: Datum se prikazuje u formatu "godina/mjesec/dan".
(Standardno podešenje)
• Date dd/mm/yy: Datum se prikazuje u formatu "dan/mjesec/godina".
• Date mm/dd/yy: Datum se prikazuje u formatu "mjesec/dan/godina".
Za povratak u prethodni izbornik
Pritisnite tipku DISPLAY/HOME.
54
Podešavanje
Podešavanje formata sata (Time Disp Type)
Za prikaz sata (1 str. 41) možete odabrati 12 ili 24 satni format.
prema >
Tipka Nx
Funkcijska preklopka
prema .
Tipka DISPLAY/HOME
A Pritisnite i zadržite tipku DISPLAY/HOME dok se ne prikaže izbornik
HOME.
B Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir < (Settings) i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
C Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Advanced Settings>" i
pritisnite Nx za potvrđivanje.
D Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Date-Time>" i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
E Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Time Disp Type>" i
pritisnite Nx za potvrđivanje.
F Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir željene postavke i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
• Time 12h: Prikaz točnog vremena u 12-satnom prikazu.
• Time 24h: Prikaz točnog vremena u 24-satnom prikazu. (Originalna postavka)
Za povratak u prethodni izbornik
Pritisnite tipku DISPLAY/HOME.
55
Podešavanje
Prikaz podataka o uređaju (Information)
Možete prikazati podatke o ureñaju, kao što je naziv proizvoda, kapacitet
ugrañene flash memorije, serijski broj i verzija firmvera ili WM-PORT.
prema >
Tipka Nx
Funkcijska preklopka
prema .
Tipka DISPLAY/HOME
A Pritisnite i zadržite tipku DISPLAY/HOME dok se ne prikaže izbornik
HOME.
B Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir < (Settings) i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
C Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Advanced Settings>" i
pritisnite Nx za potvrđivanje.
D Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Information>" i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
Zakrenite funkcijsku preklopku za prikaz sljedećih podataka.
1: naziv proizvoda
2: kapacitet ugrañene flash memorije
3: serijski broj
4: verzija ugrañenog softvera
5: verzija WM-PORT-a
E Pritisnite i zadržite tipku DISPLAY/HOME dok se ne promijeni prikaz.
Za povratak u prethodni izbornik
Pritisnite tipku DISPLAY/HOME.
56
Podešavanje
Resetiranje postavki na tvorničke vrijednosti
(Reset All Settings)
Ureñaj možete resetirati na tvorničke vrijednosti. Resetiranjem se ne briše glazba
koju ste prebacili u ureñaj.
prema >
Tipka Nx
Funkcijska preklopka
prema .
Tipka DISPLAY/HOME
Napomena
• Funkcija je dostupna samo u stop modu.
A Pritisnite i zadržite tipku DISPLAY/HOME dok se ne prikaže izbornik
HOME.
B Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir < (Settings) i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
C Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Advanced Settings>" i
pritisnite Nx za potvrđivanje.
D Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Initialize>" i pritisnite Nx
za potvrđivanje.
E Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Reset All Settings>" i
pritisnite Nx za potvrđivanje.
F Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "OK" i pritisnite Nx za
potvrđivanje.
Kad je resetiranje gotovo, prikazuje se natpis "COMPLETE".
Za odustajanje od povratka na tvornička podešenja
Odaberite "Cancel" u koraku 6 i pritisnite tipku Nx za potvrñivanje.
Za povratak u prethodni izbornik
Pritisnite tipku DISPLAY/HOME.
57
Podešavanje
Formatiranje memorije (Format)
Možete formatirati ugrañenu flash memoriju ureñaja.
Ako se memorija formatira, obrisat će se sva glazba i ostali pohranjeni podaci i
registrirani omoti albuma. Obavezno provjerite sadržaj memorije prije
formatiranja i pohranite važne podatke u SonicStage ili na tvrdi disk računala.
prema >
Tipka Nx
Funkcijska preklopka
prema .
Tipka DISPLAY/HOME
Napomena
• Funkcija je dostupna samo u stop modu.
A Pritisnite i zadržite tipku DISPLAY/HOME dok se ne prikaže izbornik
HOME.
B Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir < (Settings) i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
C Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Advanced Settings>" i
pritisnite Nx za potvrđivanje.
D Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Initialize>" i pritisnite Nx
za potvrđivanje.
E Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Format>" i pritisnite Nx
za potvrđivanje.
F Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "OK" i pritisnite Nx za
potvrđivanje.
Prikazuje se natpis "FORMATTING..." i započinje formatiranje.
Kad je formatiranje završeno, prikazuje se natpis "COMPLETE".
Nastavlja se j
58
Podešavanje...Formatiranje Memorije
Za odustajanje od formatiranja memorije
Odaberite "Cancel" u koraku 6 i pritisnite tipku Nx za potvrñivanje.
Za povratak u prethodni izbornik
Pritisnite tipku DISPLAY/HOME.
Napomena
• Nemojte formatirati ugrañenu flash memoriju ureñaja pomoću Windows Explorera.
59
Podešavanje
Promjena postavke USB spajanja
(USB Bus Powered)
Ovisno o načinu uporabe računala, ako je napajanje preko USB priključnice
(USB Bus Powered) nedovoljno, može doći do nepotpunog prijenosa podataka s
računala u ureñaj. U tom slučaju, promjena postavke USB spajanja (USB Bus
Powered) na "Low-Power100mA" može poboljšati prijenos podataka.
prema >
Tipka Nx
Funkcijska preklopka
prema .
Tipka DISPLAY/HOME
Napomena
• Podešavanje nije moguće dok je uspostavljana USB veza.
A Pritisnite i zadržite tipku DISPLAY/HOME dok se ne prikaže izbornik
HOME.
B Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir < (Settings) i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
C Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Advanced Settings>" i
pritisnite Nx za potvrđivanje.
D Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "USB Bus Powered>" i
pritisnite Nx za potvrđivanje.
E Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir željene postavke i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
• Low-Power100mA: Podešavanje napajanja iz računala na 100 mA.
• High-Power500mA: Podešavanje napajanja iz računala na 500 mA.
(Originalna postavka)
Za povratak u prethodni izbornik
Pritisnite tipku DISPLAY/HOME.
z Savjeti
• Kod spajanja ureñaja s prijenosnim računalom, preporučujemo spajanje računala na
vanjsko napajanje.
• Vrijeme punjenja je dulje ako je postavka "USB Bus Powered" podešena na "LowPower100mA".
60
Podešavanje
Štednja energije (Power Save Mode)
Prikaz na pokazivaču promijeni se u Power Save prikaz kad ureñajem ne rukujete
neko vrijeme (oko 15 sekundi).
prema >
Tipka Nx
Funkcijska preklopka
prema .
Tipka DISPLAY/HOME
A Pritisnite i zadržite tipku DISPLAY/HOME dok se ne prikaže izbornik
HOME.
B Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir < (Settings) i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
C Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Advanced Settings>" i
pritisnite Nx za potvrđivanje.
D Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Power Save Mode>" i
pritisnite Nx za potvrđivanje.
E Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir postavke štednje energije i
pritisnite Nx za potvrđivanje.
Za povratak u prethodni izbornik
Pritisnite tipku DISPLAY/HOME.
Popis opcija štednje energije
Opcije
Opis
Save ON Normal
Power Save prikaz pojavi se na pokazivaču kad oko
15 sekundi ne izvedete nikakav postupak.
(Standardna postavka)
Nema prikaza na pokazivaču ako nakon 15 sekundi
nije izvršena nijedna radnja. Na ovaj način se
najmanje troši baterija.
Ikone ili slova se pojavljuju na pokazivaču
konstantno tijekom reprodukcije ili FM prijema
(samo NW-S703F/S705F/S706F).
Save ON Super
Save OFF
61
Slušanje FM radija (samo NW-S703F/S705F/S706F)
Slušanje FM radija
Možete slušati FM radio. Prije uporabe ureñaja, napunite ugrañenu bateriju
(1 str. 78) i spojite slušalice u pripadajuću priključnicu.
1 Uključivanje FM radija
prema >
Tipka Nx
Funkcijska preklopka
prema .
Tipka DISPLAY/HOME
A Pritisnite i zadržite tipku DISPLAY/HOME dok se ne prikaže izbornik
HOME.
B Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir
(FM) i pritisnite Nx za
potvrđivanje.
Prikazuje se izbornik FM radija.
Izbornik FM radija*
Memorijski broj
Frekvencija
* Stvaran izgled izbornika FM radija može se razlikovati, ovisno o modelu.
Nastavlja se j
62
Slušanje FM radija (samo NW-S703F/S705F/S706F)
Isključivanje FM radija i povratak na reprodukciju glazbe
Pritisnite i zadržite tipku DISPLAY/HOME dok se ne prikaže izbornik HOME i
zatim odaberite $ (All Songs) ili Z (Playlist Select), } (Intelligent Shuffle) ili W
(Rec Data) iz izbornika te pritisnite Nx za potvrñivanje.
Ako u listi nema pjesama, odaberite $ (All Songs).
Kratkotrajno isključivanje zvuka FM radija
Pritiskom na tipku Nx, isključuje se zvuk FM radija. FM radio prelazi u
pripravno stanje nakon nekoliko sekundi i pokazivač se isključuje. Pritiskom na
tipku Nx, FM radio se ponovno uključuje.
Napomene
• Zakrenete li funkcijsku preklopku prema .(>) dok je ureñaj u pripravnom stanju,
odabire se prethodni (ili sljedeći) memorijski broj ili frekvencija. Pri tome se ne čuje
zvuk, bez obzira na podešenje tipke VOL +/–.
2 Automatsko ugađanje postaja (FM Auto Preset)
Možete automatski ugoditi i pohraniti dostupne postaje (do 30 postaja) odabirom
opcije "FM Auto Preset". Funkcija je prikladna kod prve uporabe FM radija ili
kad se preselite u neko drugo područje.
prema >
Tipka Nx
Funkcijska preklopka
prema .
Tipka DISPLAY/HOME
Napomena
• Funkcija "FM Auto Preset" obrisat će sve prethodno pohranjene postaje.
A Pritisnite i zadržite tipku DISPLAY/HOME dok se ne prikaže izbornik
HOME.
B Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir < (Settings) i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
C Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "FM Auto Preset>" i
pritisnite Nx za potvrđivanje.
Nastavlja se j
63
Slušanje FM radija (samo NW-S703F/S705F/S706F)
D Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "OK" i pritisnite Nx za
potvrđivanje.
Primljene postaje će se pohraniti redom od nižih prema višim frekvencijama.
Kad je pohranjivanje dovršeno, prikazuje se "COMPLETE" i čuje se prva
pohranjena postaja.
Za prekidanje pretraživanja postaja
Odaberite "Cancel" u koraku 4 i pritisnite tipku Nx.
Za povratak u prethodni izbornik
Pritisnite tipku DISPLAY/HOME.
Ako se pohrani više neželjenih postaja
Ako su smetnje izražene ili je prijem previše osjetljiv, promijenite postavku
prijema (1 str. 66) na "Scan Sens Low".
3 Odabir radiopostaja
Na raspolaganju su dva načina odabira radiopostaja (ručno ili iz memorije).
Funkcijska preklopka
Normal (ugađanje pohranjenih postaja)
prema >
Tipka Nx
FOLDER(ručno ugađanje)
prema .
Pomaknite funkcijsku preklopku u položaj s ikonom mape kako biste odabrali
mod ručnog ugañanja. Pomaknite funkcijsku preklopku u položaj Normal za
odabir iz memorije.
• Manual Tuning
U modu ručnog ugañanja možete birati postaje po frekvencijama.
• Preset Tuning
U modu odabira pohranjenih postaja možete odabrati postaje prema
memorijskom broju.
Nastavlja se j
64
Slušanje FM radija (samo NW-S703F/S705F/S706F)
Ručno ugađanje
Na pokazivaču ureñaja se prikazuju oznake : i ; iznad i ispod frekvencije.
Za
Postupak
Odabir prethodne frekvencije
Odabir sljedeće frekvencije
Odabir prethodne radiopostaje*
Odabir sljedeće radiopostaje*
Nakratko zakrenite funkcijsku preklopku prema ..
Nakratko zakrenite funkcijsku preklopku prema >.
Zakrenite i zadržite funkcijsku preklopku prema ..
Zakrenite i zadržite funkcijsku preklopku prema >.
* Ako zakrenete i zadržite funkcijsku preklopku na .(>) tijekom prijema
FM postaje, ugodit će se prethodna (ili sljedeća) postaja. Ako je prijem postaje
moguć, postaja se prima.
Ako su smetnje izražene ili je prijem previše osjetljiv, promijenite postavku
prijema (1 str. 66) na "Scan Sens Low".
Ako zakrenete funkcijsku preklopku na .(>) tijekom pripravnog stanja
ureñaja, frekvencija se smanjuje (ili povećava) i prethodna (ili sljedeća) postaja
nije pronañena i ne čuje se zvuk.
Ugađanje iz memorije
Na pokazivaču ureñaja se prikazuju oznake : i ; iznad i ispod pohranjene
postaje.
Za
Postupak
Odabir prethodnog
memorijskog broja
Odabir sljedećeg
memorijskog broja
Nakratko zakrenite funkcijsku preklopku prema ..
Nakratko zakrenite funkcijsku preklopku prema >.
Napomena
• Nije moguće odabrati postaje ako nisu prethodno pohranjene. Pohranite postaje pomoću
funkcije "FM Auto Preset" (1 str. 62).
z Poboljšavanje prijema
• Žice slušalica služe kao antena, zato ih razvucite koliko god je to moguće.
65
Slušanje FM radija (samo NW-S703F/S705F/S706F)
Ručno pohranjivanje željenih postaja
Možete pohraniti radiopostaju koju funkcija "FM Auto Preset" nije pohranila
(1 str. 62).
prema >
Tipka Nx
Funkcijska preklopka
prema .
Tipka DISPLAY/HOME
A Odaberite željenu frekvenciju ručnim ugađanjem (1 str. 63).
B Pritisnite i zadržite tipku Nx.
Ugaña se frekvencija ugoñena u koraku 1 i lijevo do frekvencije se
prikazuje memorijski broj.
z Savjet
• Moguće je pohraniti do 30 postaja (P01 do P30).
Napomena
• Memorijski brojevi se uvijek redaju od nižih prema višim frekvencijama.
Brisanje pohranjenih postaja
A Odaberite memorijski broj željene frekvencije koju želite obrisati.
B Pritisnite i zadržite tipku Nx.
C Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "OK" i pritisnite Nx za
potvrđivanje.
Pohranjena radiopostaja se briše i prikazuje se sljedeća.
Za odustajanje od brisanja pohranjenih postaja
Odaberite "Cancel" u koraku 3 i pritisnite tipku Nx.
66
Slušanje FM radija (samo NW-S703F/S705F/S706F)
Podešavanje prijema (Scan Sens)
Kod uporabe funkcija "FM Auto Preset" (1 str. 62) ili "Manual Tuning"
(1 str. 63), možda će se pohraniti nepotrebne postaje zbog toga što je prijem
preosjetljiv. U tom slučaju podesite osjetljivost na "Scan Sens Low". Postavka
"Scan Sens High" je standardna.
prema >
Tipka Nx
Funkcijska preklopka
prema .
Tipka DISPLAY/HOME
A Pritisnite i zadržite tipku DISPLAY/HOME dok se ne prikaže izbornik
HOME.
B Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir < (Settings) i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
C Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Scan Sens>" i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
D Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Scan Sens Low" i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
Za vraćanje na prethodnu postavku
Odaberite "Scan Sens High" u koraku 4 i pritisnite Nx za potvrñivanje.
Za povratak u prethodni izbornik
Pritisnite tipku DISPLAY/HOME.
67
Slušanje FM radija (samo NW-S703F/S705F/S706F)
Odabir mono ili stereo zvuka (Mono/Auto)
Ako se tijekom FM prijema pojave smetnje, podesite prijem na "Mono". Ako
odaberete opciju "Auto", odabir izmeñu stereo i mono se vrši automatski, ovisno
o stanju prijema. Postavka "Auto" je standardna.
prema >
Tipka Nx
Funkcijska preklopka
prema .
Tipka DISPLAY/HOME
A Pritisnite i zadržite tipku DISPLAY/HOME dok se ne prikaže izbornik
HOME.
B Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir < (Settings) i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
C Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Mono/Auto>" i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
D Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Mono" i pritisnite Nx za
potvrđivanje.
Za vraćanje na prethodnu postavku
Odaberite "Auto" u koraku 4 i pritisnite Nx za potvrñivanje.
Za povratak u prethodni izbornik
Pritisnite tipku DISPLAY/HOME.
68
Snimanje
Snimanje (Rec)
Moguće je snimanje na ureñaju bez uporabe računala spajanjem na audio ureñaj s
dodatnim priborom za snimanje s ureñajem. Postolje (BCR-NWU3)* i kabel za
snimanje (WMC-NWR1)* su dostupni kao opcionalni pribor.
Kod spajanja s opcionalnim postoljem
Audio uređaj s LINEOUT
(npr. "Walkman")
Spojni audio kabel
Postolje (opcionalni pribor)
* Dostupno uskoro
Ovisno o zemlji/regiji u kojoj ste kupili ureñaj, neki opcionalni pribor možda neće biti
dostupan.
A Spojite audio uređaj s opcionalnim priborom za snimanje s uređajem.
Podrobnije informacije potražite u uputama za uporabu isporučenima s
opcionalnim priborom za snimanje s ureñajem.
B Spojite uređaj na opcionalni pribor za snimanje s uređajem.
C Pritisnite i zadržite tipku DISPLAY/HOME dok se ne prikaže izbornik
HOME.
D Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir z (Rec) i pritisnite Nx za
potvrđivanje.
Ureñaj se uključuje u pripravno stanje za snimanje, tako da možete pratiti
izvor zvuka pomoću isporučenih slušalica. Takoñer možete podesiti razinu
glasnoće tipkama VOL +/-, no to neće utjecati na razinu glasnoće snimanja.
Tijekom očitavanja vremena snimanja, pojavljuje se animacija. Dok se
animacija ne pojavi, neće biti moguća nijedna funkcija.
Prikaz snimanja
Status snimanja
Naziv mape
Naziv pjesme
Sync Rec ikona
Proteklo vrijeme
Codec/brzina bita
Nastavlja se j
69
Snimanje
E Pritisnite tipku Nx na uređaju te pokrenite reprodukciju na audio
uređaju.
Kad je podešeno sinkronizirano snimanje, snimanje se automatski pokreće
kad ureñaj prepozna zvuk iz audio ureñaja.
Ukoliko nema zvuka, ureñaj pauzira snimanje, i kad ureñaj ponovo prepozna
zvuk, ponovo počinje snimanje kao sljedećeg zapisa.
Ukoliko nema zvuka dulje od 5 minuta, ureñaj se isključuje u pripravno
stanje za snimanje.
Nazivi snimljenih pjesama su označeni kao "NNN_hhmm" (serijski
broj_sati/minute), a nazivi mapa su označeni "NN_mmdd" (serijski
broj_mjesec/dan). Ako na ureñaju nije podešeno točno vrijeme, pojavi se
oznaka "NNN_0000" (serijski broj_0000). Savjetujmo da podesite točno
vrijeme (1 str. 50).
Za prekid snimanja
Pritisnite tipku Nx.
Nx
Ako je isključena opcija sinkroniziranog snimanja
Pritisnite tipku Nx za početak snimanja u koraku E. Ureñaj ne prepoznaje
zvuk iz audio ureñaja.
Pritisnite tipku Nx za prekid snimanja.
z Savjeti
• Podrobnije informacije o uključenju/isključenju sinkroniziranog snimanja potražite u
odjeljku "Promjena postavki sinkroniziranog snimanja" (1 str. 71).
• Za uključenje prikaza preostalog vremena snimanja pritisnite tipku HOME/DISPLAY.
Napomene
• Maksimalan kapacitet za snimanje jedne pjesme je 2 GB. Ukoliko pjesma prelazi 2 GB,
ostatak će se snimiti kao sljedeća pjesma.
• Ovisno o razini izlaza zvuka iz audio ureñaja, možda neće biti moguće snimiti zvuk
odgovarajućom kvalitetom. Ukoliko je audio ureñaj opremljen funkcijom za podizanje
razine snimanja, možda će biti moguće snimiti zvuk odgovarajućom kvalitetom
podešavanjem funkcije.
Podrobnije informacije potražite u uputama za uporabu isporučenima s ureñajem za
snimanje.
70
Snimanje
Podešavanje brzine prijenosa bita za
snimanje pjesama (Rec Mode)
Možete podesiti brzinu prijenosa bita za snimanje pjesama.
prema >
Tipka Nx
Funkcijska preklopka
prema .
Tipka DISPLAY/HOME
Napomena
• Nakon spajanja ureñaja s opcionalnim ureñajem za snimanje će se prikazati funkcija
snimanja.
A Slijedite korake A do D iz odjeljka "Snimanje" (1 str. 68), nakon
čega uređaj ulazi u pripravno stanje za snimanje.
B Pritisnite i zadržite tipku DISPLAY/HOME dok se ne prikaže izbornik
HOME.
C Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir < (Settings) i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
D Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Rec Mode>" i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
E Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir željene brzine prijenosa bita
i pritisnite Nx za potvrđivanje.
Za povratak na prethodni izbornik
Pritisnite tipku DISPLAY/HOME.
Popis postavki brzine prijenosa bita
Opcije
Opis
ATRAC 256 kbps
ATRAC 128 kbps
ATRAC 64 kbps
PCM
Snimanje s ATRAC 256 kbps.
Snimanje s ATRAC 128 kbps. (Originalna postavka)
Snimanje s ATRAC 64 kbps.
Snimanje s Linear-PCM 1,411 kbps.
71
Snimanje
Promjena postavki za sinkronizirano snimanje
(Sync Rec)
Možete podabrati postavke sinkroniziranog snimanja. Ukoliko tijekom snimanja
nema zvuka* dulje od 2 sekunde, ureñaj automatski pauzira snimanje, i kad
ponovo doñe signal zvuka, snimanje se nastavlja.
* Nema zvuka znači razina ulaza ispod 4,8 mV na ureñaju.
prema >
Tipka Nx
Funkcijska preklopka
prema .
Tipka DISPLAY/HOME
Napomena
• Nakon spajanja ureñaja s opcionalnim ureñajem za snimanje će se prikazati funkcija
snimanja.
A Slijedite korake A do D iz odjeljka " Snimanje" (1 str. 68), nakon
čega uređaj ulazi u pripravno stanje za snimanje.
B Pritisnite i zadržite tipku DISPLAY/HOME dok se ne prikaže izbornik
HOME.
C Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir < (Settings) i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
D Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Sync Rec>" i pritisnite Nx
za potvrđivanje.
E Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir željene postavke i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
• Sync Rec ON: Uključeno sinkronizirano snimanje. (Originalna postavka)
• Sync Rec OFF: Isključeno sinkronizirano snimanje.
Za povratak na prethodni izbornik
Pritisnite tipku DISPLAY/HOME.
72
Snimanje
Reprodukcija snimljenih pjesama (Rec Data)
Reproducirajte pjesme snimljene na ureñaju.
prema >
Tipka Nx
Funkcijska preklopka
prema .
Tipka DISPLAY/HOME
Napomena
• Funkcije Sort (1 str. 39), j (Search) (1 str. 21), ] (Jacket Search) (1 str. 26) i }
(Intelligent Shuffle) (1 str. 17) nisu dostupne kod reprodukcije snimljenih pjesama.
Funkcije će biti dostupne ako prenesete snimljene pjesme u SonicStage i nakon toga ih
prenesete na ureñaj. Podrobnije informacije potražite u SonicStage Help odjeljku.
A Pritisnite i zadržite tipku DISPLAY/HOME dok se ne prikaže izbornik
HOME.
B Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir W (Rec Data) i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
Počinje reprodukcija prve pjesme ovisno o odabranom načinu reprodukcije
(1 str. 73).
Prijelaz na početak pjesme
Zakrenete li nakratko funkcijsku preklopku na .(>) tijekom reprodukcije
ili u stop modu, ureñaj prelazi na početak tekuće (ili sljedeće) pjesme.
Ako je funkcijska preklopka podešena na upravljanje mapama, a zatim je
zakrenete nakratko na .(>) tijekom reprodukcije ili u stop modu, ureñaj
prelazi na početak tekuće (ili sljedeće) mape.
Za povratak na prethodni izbornik
Pritisnite tipku DISPLAY/HOME.
73
Snimanje
Promjena načina reprodukcije snimljenih
pjesama (PLAY MODE)
Ureñaj nudi nekoliko načina reprodukcije, uključujući reprodukciju slučajnim
redoslijedom i ponavljanje reprodukcije odabranih pjesama. Nije moguće stalno
ponavljanje reprodukcije pjesama prenesenih na ureñaj.
Tipka PLAY MODE/SOUND
A Pritisnite tipku PLAY MODE/SOUND nekoliko puta za odabir željenog
načina reprodukcije.
Popis načina reprodukcije
Mod reprodukcije/Ikona
Opis
Normal/Bez ikone
Sve pjesme nakon tekuće pjesme se reproduciraju
jednom i zatim se reprodukcija zaustavlja.
(Standardno podešenje)
Svi pohranjeni zapisi u mapi, uključujući tekuću
pjesmu, se reproduciraju jednom.
Ponavlja se reprodukcija svih pjesama od tekuće
pjesme.
Ponavlja se reprodukcija svih zapisa iz mape,
uključujući tekuću pjesmu.
Folder/v
Repeat All (ponavljanje
svih)/[
Repeat Folder (ponavljanje
mape)/[v
Repeat 1 Song (ponavljanje
jedne pjesme)/[1
Repeat Shuffle All
(ponavljanje svih pjesama
slučajnim redoslijedom)/
[SHUF
Repeat Shuffle Folder
(ponavljanje mape
slučajnim redoslijedom)/
[vSHUF
Ponavlja se reprodukcija tekuće pjesme.
Reproducira se tekuća pjesma i zatim sve ostale
snimljene pjesme slučajnim redoslijedom.
Reproducira se tekuća pjesma i zatim sve pjesme iz
mape uključujući tekuću pjesmu slučajnim
redoslijedom.
74
Snimanje
Brisanje snimljenih zapisa
Možete obrisati snimljene zapise iz ureñaja. Samo zapise snimljene ureñajem je
moguće obrisati. Kad jednom obrišete zapis iz ureñaja, nije ga moguće više
vratiti. Budite pažljivi kod brisanja zapisa.
prema >
Tipka Nx
Funkcijska preklopka
prema .
Tipka DISPLAY/HOME
Brisanje snimljenih zapisa (brisanje jednog zapisa)
A Pritisnite Nx tijekom reprodukcije pjesme koju želite obrisati.
B Pritisnite i zadržite tipku DISPLAY/HOME dok se ne prikaže izbornik
HOME.
C Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir < (Settings) i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
D Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Delete Rec Data>" i
pritisnite Nx za potvrđivanje.
E Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Delete 1 Track>" i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
Počinje reprodukcija pjesme za brisanje za potvrdu.
F Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "OK" i pritisnite Nx za
potvrđivanje.
Nakon brisanja pjesme, na pokazivaču se pojavi poruka "COMPLETE".
Napomena
• Kad odaberete "Delete 1 Track" i obrišete sve pjesme iz mape, obrisat će se cijela mapa.
Nastavlja se j
75
Snimanje...Brisanje snimljenih zapisa
Za prekid brisanja pjesme
Odaberite "Cancel" u koraku F i pritisnite tipku Nx.
Za povratak u prethodni izbornik
Pritisnite tipku DISPLAY/HOME.
Nastavlja se j
76
Snimanje...Brisanje snimljenih zapisa
Brisanje snimljene mape (Delete Folder)
Napomena
• Za brisanje više pjesama odjednom možda će biti potrebno neko vrijeme.
A Pritisnite Nx tijekom reprodukcije pjesme koju želite obrisati.
B Pritisnite i zadržite tipku DISPLAY/HOME dok se ne prikaže izbornik
HOME.
C Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir < (Settings) i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
D Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Delete Rec Data>" i
pritisnite Nx za potvrđivanje.
E Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Delete Folder>" i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
F Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "OK" i pritisnite Nx za
potvrđivanje.
Nakon brisanja pjesme, na pokazivaču se pojavi poruka "COMPLETE".
Za prekid brisanja pjesme
Odaberite "Cancel" u koraku F i pritisnite tipku Nx.
Nx
Za povratak u prethodni izbornik
Pritisnite tipku DISPLAY/HOME.
Nastavlja se j
77
Snimanje...Brisanje snimljenih zapisa
Brisanje svih snimljenih zapisa (Delete All Rec Data)
Napomena
• Za brisanje više pjesama odjednom možda će biti potrebno neko vrijeme.
A Pritisnite Nx tijekom reprodukcije pjesme koju želite obrisati.
B Pritisnite i zadržite tipku DISPLAY/HOME dok se ne prikaže izbornik
HOME.
C Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir < (Settings) i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
D Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Delete Rec Data>" i
pritisnite Nx za potvrđivanje.
E Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Delete All Rec Data i
pritisnite Nx za potvrđivanje.
F Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "OK" i pritisnite Nx za
potvrđivanje.
Nakon brisanja pjesme, na pokazivaču se pojavi poruka "COMPLETE".
Za prekid brisanja pjesme
Odaberite "Cancel" u koraku F i pritisnite tipku Nx.
Za povratak u prethodni izbornik
Pritisnite tipku DISPLAY/HOME.
78
Napredne funkcije
Punjenje baterije uređaja
Uređaj se puni dok je spojen s računalom.
Za spajanje ureñaja na računalo koristite isporučeni USB kabel.
Kad indikator stanja baterije postane `, punjenje je završeno (vrijeme
punjenja je približno 120 minuta*).
Napunite bateriju ureñaja do kraja prije prve uporabe ili ako ga niste koristili
dulje vrijeme (dok se ne prikaže indikator stanja baterije `).
* Vrijeme punjenja je približno u slučaju da je baterija prazna i postavka "USB
Bus Powered" (1 str. 59) podešena na "High-Power500mA" uz sobnu
temperaturu. Vrijeme punjenja ovisi o preostalom naponu baterije i stanju
baterije. Ako se baterija puni uz nižu temperaturu okoliša, vrijeme punjenja će
biti dulje. Takoñer će se produljiti ako se istovremeno prebacuju audio datoteke
u ureñaj.
Indikator stanja baterije
Ikona stanja baterije na pokazivaču (1 str. 11) mijenja se na dolje prikazani
način. Pogledajte 1 str. 110 o trajanju baterije.
Napon baterije opada kao što prikazuje indikator. Ako se pojavi natpis "LOW
BATTERY", ureñaj više ne može reproducirati glazbu. U tom slučaju napunite
bateriju spajanjem ureñaja s računalom.
Napomene
• Bateriju punite uz temperaturu okoline od 5 do 35°C.
• Na pokazivaču se prikazuje "DATA ACCESS" dok se ureñaj spaja s računalom.
Nemojte odspajati ureñaj dok se prikazuje "DATA ACCESS" jer se podaci koji se
prenose mogu oštetiti.
• Neki USB ureñaji spojeni s ureñajem mogu ometati pravilan rad ovog ureñaja.
• Dok je ureñaj spojen s računalom, sve njegove tipke su isključene.
79
Napredne funkcije
Produljenje trajanja baterije
Pridržavajući se ovih jednostavnih naputaka, možete produljiti vrijeme
reprodukcije uz jedno punjenje baterije.
Automatsko isključivanje pokazivača
Podešavanjem automatskog isključivanja pokazivača nakon nekog vremena ili
neuporabom ureñaja (približno 15 sekundi), može se produljiti trajanje baterije.
Pogledajte "Štednja energije (Power Save Mode)" (1 str. 60) za opis postupka
podešavanja.
Podešavanje formata pjesme i brzine bita
Vrijeme reprodukcije može biti različito zbog utjecaja formata i brzine bita
pjesama koje se reproduciraju.
Primjerice, potpuno napunjena baterija omogućuje oko 50 sati reprodukcije
pjesama u ATRAC formatu uz 132 kbps ili samo 40 sati pjesama u WMA
formatu uz 128 kbps (Za NW-S603/S605, ili kad je funkcija Noise Canceling
isključena ("OFF") za NW-S703F/S705F/S706F). Podrobnije informacije
potražite u odjeljku "Trajanje baterije" (1 str. 110). Točno vrijeme reprodukcije
uz jedno potpuno punjenje baterije ovisi o načinu uporabe i uvjetima okoliša.
Omogućivanje prelaska u pripravno stanje
Kad zaustavite reprodukciju pjesme ili FM prijem (samo NW-S703F/S705F/
S706F) pritiskom tipke Nx, nakon nekoliko sekundi će se pokazivač
automatski isključiti u ureñaj će prijeći u pripravno stanje.
U pripravnom stanju, ureñaj troši vrlo malo baterijske energije.
Napomena
• Nemojte ostavljati ureñaj dulje vrijeme spojenim na prijenosno računalo koje nije
priključeno na napajanje jer se tako može isprazniti baterija računala.
80
Napredne funkcije
Definicije pojmova "format" i "brzina bita"
Što je format?
Format zapisa odnosi se na način koji koristi program SonicStage za
pohranjivanje audio informacija o zapisu kad se zapisi preuzimaju s Interneta ili
audio CD diskova.
Uobičajeni formati su MP3, WMA i ATRAC itd.
MP3: MP3 (MPEG-1 Audio Layer3) je uobičajena tehnologija audio kompresije
koju je razvila MPEG radna skupina Meñunarodne organizacije za
standardizaciju (ISO).
MP3 sažima audio datoteke na približno 1/10 veličine standardnih CD audio
zapisa.
WMA: WMA (Windows Media Audio) je uobičajena tehnologija audio
kompresije koju je razvila tvrtka Microsoft Corporation. WMA omogućuje
jednaku kvalitetu zvuka kao i MP3 uz manju veličinu datoteka.
ATRAC: ATRAC (Adaptive Transform Acoustic Coding) je općeniti naziv koji se
koristi za ATRAC3 i ATRAC3plus formate. ATRAC je tehnologija audio
kompresije koja zadovoljava zahtjeve za visokom kvalitetom zvuka i velikim
stupnjem kompresije. ATRAC3 može komprimirati audio datoteke na približno
1/10 veličine standardnih CD audio zapisa. ATRAC3, naprednija verzija formata
ATRAC3 može komprimirati audio datoteke na približno 1/20 veličine
standardnih CD audio zapisa.
"ATRAC Advanced Lossless" je tehnologija kompresije zvuka za snimanje bez
utjecaja na kvalitetu. Za kompatibilnost reprodukcije na konvencionalnim
ureñajima, ovom tehnologijom se snimaju podaci kompresijom CD glazbenih
podataka na približno 30-80%* originalne veličine u kombinaciji s tehnologijom
kompresije zvuka "ATRAC3" i "ATRAC3plus".
* Kompresija ovisi o pjesmi.
AAC: AAC (Advanced Audio Coding) je uobičajena tehnologija audio
kompresije koju je razvila MPEG radna skupina Meñunarodne organizacije za
standardizaciju (ISO). AAC format daje istu kvalitetu zvuka kao i MP3 format,
ali su datoteke manje.
Linear-PCM: Linear-PCM je format snimanja zvuka bez digitalne kompresije.
Snimanje u ovom formatu vam omogućuje slušanje CD kvalitete zvuka.
Što je brzina bita?
Brzina bita odnosi se na količinu podataka koja se obradi u jednoj sekundi.
Općenito, veća brzina bita omogućava višu kvalitetu zvuka. No, veća brzina bita
zahtijeva i veći kapacitet za pohranjivanje podataka.
Nastavlja se j
81
Napredne funkcije... Definicije pojmova "format" i "brzina bita"
Koji je odnos između brzine bita, kvalitete zvuka i kapaciteta za pohranu?
Općenito, veće brzine bita omogućuju višu kvalitetu zvuka ali za audio zapise iste
dužine zahtijevaju veći kapacitet tako da je broj zapisa koji možete pohraniti
manji. Manje brzine bita omogućuju pohranjivanje većeg broja zapisa, ali je
kvaliteta zvuka niža. Detalje o podržanim audio formatima i brzinama bita
potražite na 1 str. 108 i 109.
Napomena
• Kopirate li zapis s nižom brzinom bita s CD diska pomoću programa SonicStage, nije
moguće poboljšati njegovu kvalitetu zvuka odabirom veće brzine bita tijekom prijenosa.
82
Napredne funkcije
Reprodukcija pjesama bez pauza
Kopirate li pjesme pomoću programa SonicStage u ATRAC* formatu na ureñaj,
možete ih reproducirati kontinuirano, bez pauza.
Primjerice, album koji sadrži dulji zapis ili snimke koncerta bez pauza izmeñu
pjesama, može se reproducirati kontinuirano ako se prebaci u ureñaj iz
SonicStage programa u ATRAC* formatu.
Napomena
• Kako bi mogli reproducirati zapise bez pauza, potrebno ih je importirati u SonicStage
kao jedan album, u istom ATRAC* formatu.
* Osim ATRAC Advanced Lossless.
83
Napredne funkcije
Kako se informacije o pjesmama kopiraju na
uređaj?
Kad importirate CD zapise u SonicStage, on automatski prikuplja informacije o
pjesmama (poput naslova albuma, imena izvoñača i naziva pjesme) pomoću
besplatne internetske baze podataka (CDDB, Gracenote CD DataBase). Kad
kopirate zapise na ureñaj, te se informacije pohranjuju zajedno s pjesmama.
One omogućuju uporabu naprednih funkcija pretraživanja u ureñaju.
Napomena
• Informacije o nekim pjesmama možda se neće moći učitati s Interneta. Za takve zapise
možete unijeti informacije ručno i editirati ih u SonicStage. Detalje potražite u Help
datoteci SonicStage programa.
84
Napredne funkcije
Pohranjivanje ostalih podataka
Osim audio datoteka, u flash memoriju ovog ureñaja možete pohraniti i druge
podatke iz računala pomoću Windows Explorera. Ako se ureñaj spoji s
računalom, ugrañena flash memorija ureñaja se u Windows Exploreru pojavi kao
prenosivi disk.
Napomene
• Nemojte istodobno koristiti SonicStage i Windows Explorer za pristup ugrañenoj flash
memoriji ureñaja.
• Za kopiranje željenih audio datoteka uvijek koristite SonicStage. Koristite li za tu svrhu
Windows Explorer, audio datoteke se neće moći reproducirati na ovom ureñaju.
• Tijekom prijenosa podataka izmeñu računala i ureñaja nemojte odspajati USB kabel
izmeñu ureñaja i računala jer se podaci mogu oštetiti.
• Nemojte formatirati ugrañenu flash memoriju ovog ureñaja pomoću Windows Explorera.
Ako je potrebno formatirati memoriju, upotrijebite izbornik "Format" na ureñaju (1 str. 57).
85
Napredne funkcije
Nadogradnja ugrađenog softvera
Nadogradnjom ugrañenog softvera ureñaja uvijek ste sigurni da on ima najnovije
značajke. Detalje o najnovijoj verziji ugrañenog softvera i njegovoj instalaciji
potražite na sljedećim web stranicama:
Za korisnike u SAD-u: http://www.sony.com/walkmansupport/
Za korisnike u Kanadi: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Za korisnike u Europi: http://www.support-nwwalkman.com
Za korisnike u Latinskoj Americi: http://www.sony-latin.com/pa/info/
Za korisnike u drugim zemljama ili područjima: http://www.css.ap.sony.com
Za korisnike koji imaju model za strano tržište: http://www.sony.co.jp/overseas/support/
A Učitajte program za nadogradnju na svoje računalo s web stranice.
B Spojite uređaj na računalo i pokrenite program za nadogradnju.
C Slijedite upute na zaslonu za nadogradnju ugrađenog softvera uređaja.
Postupak nadogradnje je dovršen.
86
U slučaju problema
U slučaju problema
Ukoliko se prilikom korištenja ureñaja javi problem, pokušajte ga ukloniti na neki
od sljedećih načina.
1
Pritisnite tipku RESET pomoću uskog predmeta, poput igle i sl.
Pohranjeni zapisi i podešenja ureñaja se ne brišu čak ni ako ih resetirate.
Tipka RESET
2
Pogledajte probleme navedene u ovom poglavlju i pokušajte ih riješiti
pomoću navedenih uputa.
3
4
Pogledajte informacije o problemu u Help datoteci programa SonicStage.
5
Ako unatoč svemu navedenom ne uspijete riješiti problem, obratite se
najbližem Sony zastupniku.
Potražite informacije o problemu na web stranicama s podrškom.
Za korisnike u SAD-u: http://www.sony.com/walkmansupport/
Za korisnike u Kanadi: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Za korisnike u Europi: http://www.support-nwwalkman.com
Za korisnike u Latinskoj Americi: http://www.sony-latin.com/pa/info/
Za korisnike u drugim zemljama ili područjima: http://www.css.ap.sony.com
Za korisnike koji imaju model za strano tržište:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
Uporaba
Problem
Uzrok/Rješenje
Nema zvuka.
z
Glasnoća je podešena na nulu.
c Povećajte glasnoću (1 str. 8).
z Slušalice nisu ispravno priključene.
c Pravilno spojite slušalice (1 str. 10).
z Priključak slušalica je zaprljan.
c Očistite priključak mekom suhom krpom.
z U memoriju ureñaja nisu pohranjene pjesme.
c Ako se prikaže "NO DATA", prebacite audio datoteke
iz računala.
Nastavlja se j
87
U slučaju problema
Uporaba (nastavak)
Problem
Uzrok/Rješenje
Čuje se šum.
z
Noise Canceling
funkcija nema efekta.
VPT postavka ili Clear
Stereo funkcija nema
efekta.
Tipke ne rade.
Ureñaj ne radi.
Funkcija Noise Canceling je podešena na tihom mjestu.
c Šum se više čuje u tihom okružju, i jačina ovisi o vrsti
šuma. Isključite funkciju Noise Canceling
(1 str. 28). Nadalje, slušalice isporučene s NW-S703F/
S705F/S706F su visoko osjetljive za maksimiziranje
učinkovitosti funkcije Noise Canceling na bučnim
mjestima poput otvorenog prostora ili vozila. Stoga,
čak i kad je uključena funkcija Noise Canceling
možete čuti "bijeli šum".
z Blizu ureñaja se koristi ureñaj koji emitira radijski signal.
c Kad koristite ureñaje poput mobilnih telefona, držite
ih podalje od ovog ureñaja.
z Slušalice nisu pravilno "sjele" u uši.
c Podesite ih (1 str. 29).
z Ureñaj je u stop modu.
c Funkcija Noise Canceling je dostupna samo tijekom
reprodukcije ili FM prijema.
z Ureñaj se koristi na tihom mjestu.
c Funkcija Noise Canceling možda nije učinkovita u
tihom okruženju ili ovisno o vrsti šuma.
z Kod izlaza zvuka na vanjske zvučnika uporabom dodatnog
stalka, VPT postavka i Clear Stereo funkcija možda neće
imati efekta, jer je ureñaj namijenjen samo za uporabu s
kompatibilnim slušalicama. Ovo ne predstavlja kvar.
z HOLD preklopka nalazi se u položaju HOLD.
c Pomaknite HOLD preklopku (1 str. 10).
z U ureñaju se kondenzirala vlaga.
c Ostavite ureñaj nekoliko sati kako bi vlaga isparila.
z Preostali kapacitet baterije je nedovoljan.
c Napunite bateriju spajanjem ureñaja na računalo
(1 str. 78).
c Ako problem postoji i nakon punjenja baterije,
istovremeno pritisnite tipku RESET kako biste
resetirali ureñaj (1 str. 86).
z Preostali kapacitet baterije je nedovoljan.
c Napunite bateriju spajanjem na računalo (1 str. 78).
c Ako problem postoji i nakon punjenja baterije,
istovremeno pritisnite tipku RESET kako biste
resetirali ureñaj (1 str. 86).
Nastavlja se j
88
U slučaju problema
Uporaba (nastavak)
Problem
Uzrok/Rješenje
Nije moguće pronaći
prebačene pjesme.
z
Zvuk nije dovoljno
glasan.
z
Uključena je funkcija AVLS.
c Isključite AVLS (1 str. 48).
Ne čuje se zvuk iz
desnog kanala slušalica.
Ili se desni kanal čuje iz
obje slušalice.
z
Priključak slušalica nije pravilno spojen.
c Ako slušalice nisu spojene pravilno, zvuk se neće čuti
dobro. Čvrsto spojite u priključak dok ne klikne
(1 str. 10).
Reprodukcija se
odjednom prekida.
z
Preostali kapacitet baterije je nedovoljan.
c Napunite bateriju spajanjem ureñaja na računalo
(1 str. 78).
Ureñaj se ne može
formatirati.
z
Preostali kapacitet baterije nije dovoljan.
c Do kraja napunite bateriju.
Ugrañena flash memorija ureñaja formatirana je pomoću
Windows Explorera.
c Memoriju formatirajte pomoću izbornika "Format" u
ureñaju (1 str. 57).
z USB kabel izmeñu ureñaja i računala je odspojen za
vrijeme prijenosa.
c Vratite upotrebljive datoteke na računalo i formatirajte
ugrañenu flash memoriju pomoću izbornika "Format"
na ureñaju (1 str. 57).
Pokazivač
Problem
Uzrok/Rješenje
U naslovu je prikazan
znak "s".
z
U naslovu su korišteni znakovi koje ureñaj ne može
prikazati.
c Promijenite naziv uporabom programa SonicStage
koristeći odgovarajuće znakove.
Nastavlja se j
89
U slučaju problema
Punjenje baterije
Problem
Uzrok/Rješenje
Baterija se brzo prazni.
z
Ureñaj ne može
napuniti bateriju.
Radna temperatura je niža od 5°C.
c Baterija ima takve značajke i to nije kvar.
z Bateriju niste punili dovoljno dugo.
c Punite bateriju dulje vrijeme ako je USB veza (USB
Bus Powered) podešena na "Low-Power100mA" (1
str. 59).
z Trošenje baterije možete smanjiti promjenom podešenja
i promišljenom uporabom baterija (1 str. 79).
z Bateriju je možda potrebno zamijeniti.
c Obratite se najbližem Sony zastupniku.
z USB kabel nije pravilno spojen na USB priključnicu
računala.
c Odspojite USB kabel, zatim ga ponovno spojite.
c Koristite isporučeni USB kabel.
z Baterija nije punjena u rasponu od 5°C do 35°C.
c Bateriju napunite u rasponu od 5°C do 35°C.
Spajanje s računalom/SonicStage
Problem
Uzrok/Rješenje
Nije moguće instalirati
SonicStage.
z
Operativni sustav nije kompatibilan sa SonicStage
programom.
c Pogledajte sistemske zahtjeve (1 str. 111).
z Niste zatvorili sve Windows aplikacije.
c Počnete li instalaciju dok su uključeni drugi programi,
mogu se pojaviti problemi. To naročito vrijedi za
programe koji zahtijevaju mnogo sistemskih resursa,
primjerice antivirusni softver.
z Na tvrdom disku računala nema dovoljno prostora.
c Treba vam 200 MB ili više slobodnog prostora.
Izbrišite nepotrebne datoteke na računalu.
z Niste logirani kao "Administrator".
c Ako niste logirani kao "Administrator", instalacija
SonicStage programa možda neće uspjeti. Logirajte se
kao "Administrator".
z Instalacija se odvija normalno. Molimo, pričekajte.
Kod instalacije
SonicStage softvera, skala Instalacija može trajati 30 minuta ili dulje, ovisno
progresa na zaslonu raču- konfiguraciji računala.
nala se ne pomiče. Indikator pristupa na računalu ne
svijetli nekoliko minuta.
SonicStage se ne može z Konfiguracija je izmijenjena, možda zbog nadogradnje
pokrenuti.
Windows operativnog sustava.
Nastavlja se j
90
U slučaju problema
Spajanje s računalom/SonicStage (nastavak)
Problem
Uzrok/Rješenje
Kod spajanja s
računalom pomoću
isporučenog USB
kabela nije prikazana
poruka "USB
CONNECT".
z
USB kabel nije spojen pravilno na USB priključnicu
računala.
c Odspojite USB kabel i ponovno ga spojite.
c Koristite isporučeni USB kabel.
z Upotrebljava se USB hub.
c Priključivanje preko USB huba možda ne radi. Spojite
ureñaj izravno na računalo.
z Pričekajte potvrdu SonicStage softvera.
z Računalo koristi neku drugu aplikaciju.
c Odspojite USB kabel, pričekajte nekoliko minuta i
ponovno ga priključite. Ako se problem nastavi,
odspojite USB kabel, ponovno pokrenite računalo i
opet priključite USB kabel.
z USB veza (USB Power) ureñaja je podešena na "HighPower500mA".
c Podesite "USB Bus Power" na "Low-Power100mA"
(1 str. 59).
z Nije uspjelo instaliranje SonicStage softvera.
c Odspojite ureñaj od računala i ponovno instalirajte
softver s isporučenog CD-ROM diska (1 "Kratke
upute za uporabu"). I dalje ćete moći upotrebljavati
audio podatke registrirane pomoću ranije instaliranog
SonicStage softvera.
Računalo ne prepoznaje z USB kabel nije spojen pravilno u USB priključnicu na
ovaj ureñaj dok je
računalu.
priključen na njega.
c Odspojite USB kabel i ponovno ga spojite.
z Upotrebljava se USB hub.
c Priključivanje preko USB huba možda ne radi. Spojite
ureñaj izravno na računalo.
Nastavlja se j
91
U slučaju problema
Spajanje s računalom/SonicStage (nastavak)
Problem
Uzrok/Rješenje
Nije moguće prenijeti
audio podatke s vašeg
računala u ovaj ureñaj.
z
USB kabel nije spojen pravilno na USB priključnicu
vašeg računala.
c Odspojite USB kabel i ponovno ga spojite.
z U ugrañenoj flash memoriji ureñaja nema dovoljno
slobodnog prostora.
c Prenesite sve nepotrebne zapise natrag u računalo
kako biste povećali slobodan prostor.
z Već ste prebacili 65 535 pjesama ili preko 8 192
playliste u ugrañenu flash memoriju ureñaja. Ili ste
prenijeli playlistu koja sadrži preko 999 pjesama.
z Zapise s ograničenim vremenom reprodukcije ili
ograničenim brojem reprodukcija nije moguće prebaciti
zbog ograničenja koja je postavio vlasnik autorskih
prava. Za podrobnosti o podešenju svake audio datoteke,
kontaktirajte distributera.
z Slobodan prostor u ugrañenoj flash memoriji ureñaja
Broj zapisa koji se
mogu prenijeti na ureñaj nije dovoljan za količinu audio podataka koje želite
nije velik. (Raspoloživo
prebaciti.
vrijeme snimanja je
c Prenesite nepotrebne audio datoteke natrag na
kratko.)
računalo kako biste povećali prostor.
z U ugrañenu flash memoriju ureñaja su pohranjeni
podaci koji nisu audio zapisi.
c Prebacite te podatke na računalo kako biste povećali
prostor.
z Za odredište prijenosa ste odabrali računalo koje niste
Audio podatke nije
moguće prenijeti natrag
koristili s ovim ureñajem.
na računalo s ureñaja.
c Audio podatke je moguće prenijeti samo na računalo s
kojeg su izvorno kopirani na ureñaj. Ako zapise nije
moguće prenijeti natrag na računalo te ih želite
izbrisati na ureñaju, odaberite ih u SonicStage softveru
i kliknite na
za brisanje.
z Audio podaci su izbrisani s računala koje ste koristili za
prijenos na ureñaj.
c Audio podatke nije moguće prenijeti natrag na
računalo ako je zapis izbrisan s računala korištenog za
prijenos na ureñaj.
z Upotrebljava se USB hub ili USB produžni kabel.
Ureñaja počne raditi
nestabilno dok je
c Priključivanje preko USB huba ili produžnog kabela
priključen na računalo.
možda neće raditi. Spojite isporučeni USB kabel
izravno na računalo.
Nastavlja se j
92
U slučaju problema
FM radio (samo NW-S703F/S705F/S706F)
Problem
Uzrok/Rješenje
Ne čuje se dobro FM
prijem.
z
Prijem je loš i kvaliteta
zvuka niska.
z
Na FM prijem utječu
interferencije.
Nije pravilno ugoñena prijemna frekvencija.
c Podesite frekvenciju ručno kako biste poboljšali
prijem (1 str. 63).
Radijski signal je slab.
c Slušajte FM radio u blizini prozora jer prijem može
biti lošiji unutar zgrade ili vozila.
z Kabel slušalica nije razvučen do kraja.
c Kabel slušalica služi kao antena. Razvucite kabel
koliko god je moguće.
z U blizini ureñaja se upotrebljava drugi ureñaj koji
emitira radio-valove, kao što je mobilni telefon.
c Ureñaje poput mobilnog telefona držite podalje od
ovog ureñaja tijekom uporabe.
Snimanje
Problem
Uzrok/Rješenje
Tijekom snimanje se
pojavljuju smetnje.
z
Prikazano je preostalo
vrijeme snimanja
"0:00:00" i nije moguće
daljnje snimanje, iako
ima još dovoljno mjesta.
Nije snimljeno prvih
nekoliko sekundi.
Ukoliko je dodatni pribor opremljen preklopkom za
podizanje razine snimanja, nije pravilno podešena.
c Podesite preklopku na položaj koji odgovara spojenom
audio ureñaju. Podrobnije informacije potražite u
priručniku isporučenom s ureñajem za snimanje.
z Potrebno je oko 6 MB kapaciteta memorije za operativni
sustav ureñaja.
Snimanje je počelo prije nego je podešeno pripravno
stanje za snimanje.
c Počnite snimati nakon što se prikaže poruka "Rec
Standby".
z Kod podešenog sinkroniziranog snimanja, zvuk neće biti
detektiran kod pjesama, koje se primjerice, polako
stišavaju ili pojačavanju, ovisno o snimljenoj pjesmi.
c Isključite sinkronizirano snimanje, i snimite pjesme
(1 str. 71).
z
Nastavlja se j
93
U slučaju problema
Snimanje (nastavak)
Problem
Uzrok/Rješenje
Prikazana je poruka
"TRACK FULL" iako
još nije dostignuto
maksimalno vrijeme
snimanja.
z
Preostalo vrijeme
snimanja je ostalo isto,
iako su neke pjesme
obrisane.
Nije moguće snimanje.
Ukupno vrijeme
snimanja i preostalo
vrijeme ne odgovaraju
ukupnom vremenu
snimanja.
Snimljeni zvuk je
pretih.
Maksimalan broj pjesama koje je moguće snimiti na
ureñaj je 4 000. Nije moguće snimiti više pjesama od
najvećeg broja.
c Obrišite neke pjesme (1 str. 74).
c Prenesite snimljene pjesma na računalo.
z Radi ograničenja sustava, preostalo vrijeme snimanja
nije moguće popraviti, iako su izbrisane neke kratke
pjesme.
Ureñaj nije spojen na dodatni pribor za snimanje poput
postolja.
c Spojite dodatni ureñaj poput postolja (1 str. 68).
z Kapacitet memorije ureñaja je nizak.
c Obrišite nepotrebne pjesme (1 str. 74).
c Prenesite snimljene pjesme na računalo.
z Maksimalan broj pjesama koje je moguće snimiti na
ureñaj je 4,000. Nije moguće snimiti više pjesama od
najvećeg broja.
c Obrišite neke pjesme (1 str. 74).
c Prenesite snimljene pjesma na računalo.
z Ureñaj nije pravilno spojen na izvor zvuka.
c Spojite ga pravilno s dodatnim ureñajem za snimanje.
z Nije korišten kabel za spajanje dodatnog ureñaja.
c Koristite odgovarajući kabel za povezivanje.
z Ureñaj je spojen na računalo.
c Odspojite računalo.
z Mrežni kabel je odspojen tijekom snimanja.
c Snimljeni podaci će biti izgubljeni. Ponovo počnite
snimanje od prvog zapisa.
z Kod snimanja više kratkih pjesama, one, radi
ograničenja sustava, mogu biti snimljene s automatski
uloženim kratkim pauzama izmeñu pjesama. Ovo
uzrokuje povećanje vremena ukupnog snimanja te
rezultira nepoklapanjem.
z Razina glasnoće na izvoru zvuka je niska.
c Podesite razinu glasnoće prema uputama za uporabu
dodatnog pribora za snimanje s ureñajem.
z
Nastavlja se j
94
U slučaju problema
Snimanje (nastavak)
Problem
Uzrok/Rješenje
Potrebno je neko
vrijeme za uključenje
ureñaja u pripravno
stanje za snimanje.
z
Snimljene pjesme više
nije moguće obrisati.
z
Mapa nije obrisana iako
se obrisane sve pjesme.
z
Mapa je fragmentirana.
c Nakon prijenosa snimljenih pjesama na ureñaju u
SonicStage, formatirajte unutarnju flash memoriju u
"Format" izborniku ureñaja (1 str. 57).
Pjesme ili mape koje nije moguće obrisati su podešeni
kao "Read only" na računalu.
c Otvorite podatak u Windows Exploreru i odznačite
"Read only" u izborniku "Property" mape ili
direktorija.
z Kapacitet baterije je nizak ili istrošen.
c Do kraja napunite bateriju (1 str. 78).
U mapi se nalaze, osim pjesama, i drugi snimljeni
podaci.
c Otvorite podatak u Windows Exploreru i obrišite
datoteke koje nisu pjesme snimljene ureñajem.
Ostalo
Problem
Uzrok/Rješenje
Nema zvučnog signala
pri uporabi ureñaja.
z
Opcija zvučnog signala je podešena na "Beep OFF".
c Podesite je na "Beep ON" u izborniku "Beep"
(1 str. 49).
Ureñaj se zagrijava.
z
Ureñaj se može malo zagrijati kod punjenja baterije.
95
U slučaju problema
Poruke pogrešaka
Slijedite dolje navedene upute ako se neka od poruka pojavi na pokazivaču.
Poruka
Značenje
ACCESS
Ova poruka se pojavljuje To nije poruka greške. Pričekajte
nakon odspajanja USB
da poruka nestane.
kabela s računala ili nakon
resetiranja ureñaja
(1 str. 86).
Otklanjanje problema
AVLS (trepće)
CANNOT PLAY
Glasnoća prelazi
maksimalnu razinu AVLS
funkcije.
z Ureñaj ne može
reproducirati neke
nekompatibilne formate.
z Prebacivanje je nasilno
prekinuto.
CHARGE ERROR
Napajanje je nepravilno.
DATA ACCESS
Pristup ugrañenoj flash
memoriji.
DRM ERROR
Otkrivena je datoteka
kojom je prekršeno
autorsko pravo.
EXPIRED
Pokušaj reprodukcije
pjesme koja ima
vremensko ograničenje
reprodukcije.
Smanjite glasnoću ili isključite
AVLS (1 str. 48).
Ako ne trebate pjesmu koja se ne
može reproducirati, možete je
obrisati iz memorije ureñaja.
Pogledajte "Brisanje oštećenih
datoteka iz ugrañene flash
memorije" (1 str. 98).
Pokušajte upotrijebiti drugo
računalo.
Pričekajte da pristup završi.
Poruka se pojavljuje dok se
pristupa ugrañenoj flash
memoriji.
Prebacite normalnu audio
datoteku natrag na računalo i
formatirajte ureñaj. Za detalje
pogledajte "Brisanje oštećenih
datoteka iz ugrañene flash
memorije" (1 str. 98).
Ako ne trebate pjesmu koja se ne
može reproducirati, možete je
obrisati iz memorije ureñaja.
Pogledajte "Brisanje oštećenih
datoteka iz ugrañene flash
memorije" (1 str. 98).
Nastavlja se j
96
U slučaju problema...Poruke pogrešaka
Poruka
Značenje
Otklanjanje problema
FILE ERROR
z
Datoteka se ne može
očitati.
z Datoteka nije ispravna.
Prebacite normalnu audio
datoteku natrag na računalo i
formatirajte ureñaj. Pogledajte
"Brisanje oštećenih datoteka iz
ugrañene flash memorije"
(1 str. 98).
FOLDER FULL
Dostignut je maksimalan Maksimalan broj mapa koje
možete snimiti na ureñaj je 255.
broj mapa koje možete
Obrišite nepotrebne mape (1
snimiti.
str. 76) i ponovo pokrenite
snimanje.
Ugrañena flash memorija Formatirajte ureñaj pomoću
izbornika "Format". Pogledajte
je formatirana pomoću
računala.
"Brisanje oštećenih datoteka iz
ugrañene flash memorije"
(1 str. 98).
Ako želite rukovati ureñajem,
Ureñajem se ne može
pomaknite HOLD preklopku u
upravljati jer je HOLD
preklopka u položaju
suprotan smjer (1 str. 10).
HOLD.
Baterija je skoro prazna.
Morate napuniti bateriju
(1 str. 78).
Problem s ugrañenom
Prenesite normalnu audio mapu
flash memorijom.
natrag na računalo i formatirajte
ureñaj pomoću izbornika
"Format". Pogledajte "Brisanje
oštećenih datoteka iz ugrañene
flash memorije" (1 str. 98).
Ako se poruka i dalje prikazuje,
obratite se svom Sony
zastupniku.
z Tijekom snimanja je
Vrijeme snimanja ovisi o
slobodnoj unutarnjoj flash
popunjena memorija
memoriji. Obrišite nepotrebne
ureñaja.
z Kod početka snimanja je pjesme (1 str. 74), i ponovo
bio nizak kapacitet
počnite snimanje.
memorije.
Takoñer, ako je poruka i dalje
prikazana, pritisnite i zadržite
tipku DISPLAY/HOME za
otpuštanje moda snimanja.
FORMAT ERROR
HOLD
LOW BATTERY
MEMORY ERROR
MEMORY FULL
Nastavlja se j
97
U slučaju problema... Poruke pogrešaka
Poruka
Značenje
NO DATA
Nema datoteka u
ugrañenoj flash
memoriji.
NO DATABASE
NO ITEM
PRESET FULL
READ ONLY
Ako u ugrañenoj flash memoriji
ureñaja nema audio datoteka,
prebacite ih u ureñaj pomoću
SonicStage programa.
Ureñaj je bio odspojen od Prebacite normalnu audio
računala tijekom
datoteku natrag na računalo i
prijenosa audio datoteka. formatirajte ureñaj. Pogledajte
"Brisanje oštećenih datoteka iz
ugrañene flash memorije"
(1 str. 98).
U odabranoj opciji nema
pjesama.
Već je pohranjeno 30
radiopostaja.
SYSTEM ERROR
Pokušali ste obrisati
"Read only" pjesme.
Ureñaj je spojen i
odspojen s računala kad
je bila isključena
SonicStage Intelligent
funkcija.
Problem s hardverom.
TRACK FULL
z
SIMPLE MODE
Otklanjanje problema
Pokušali ste snimiti
preko 255 pjesama u
mapu.
z Pokušali ste snimiti
preko 4 000 pjesama.
Audio datoteke prebacite
pomoću SonicStage programa.
Možete pohraniti do 30
radiopostaja. Ako želite i dalje
pohranjivati postaje, obrišite
prvo neželjene (1 str. 65) i
zatim pohranite nove po želji.
Odznačite "Read only" u mapi
pjesme na računalu.
Ovo nije greška. Pričekajte dok
poruka ne nestane.
Obratite se najbližem Sony
zastupniku.
Ukupan broj mapa koje je
moguće snimiti je 255, a ukupan
broj pjesama je 4 000. Snimite
ponovo nakon brisanja
nepotrebnih pjesama.
Nastavlja se j
98
U slučaju problema... Poruke pogrešaka
Poruka
Značenje
Otklanjanje problema
UPDATE ERROR
Ako ureñaj ne uspije
nadograditi softver.
USB CONNECT
Ureñaj je spojen s
računalom.
USE ORIGINAL HEADPHONE
(samo NWS703F/S705F/S706F)
Koriste se sljedeće
funkcije kad su spojene
slušalice koje ne
podržavaju funkciju
Noise Canceling.
z Noise Canceling
(1 str. 28).
z Noise Cancel Control
(1 str. 38).
Slijedite upute na zaslonu
računala i ponovno izvedite
nadogradnju.
Nije pogreška. Možete
upotrebljavati ureñajem pomoću
SonicStage programa, ali ne i
pomoću tipaka na ureñaju.
Spojite isporučene slušalice ili
slušalice koje podržavaju
funkciju Noise Canceling.
Brisanje oštećenih datoteka iz ugrađene flash memorije
Ako se pojavi poruka "CANNOT PLAY", "DRM ERROR", "EXPIRED", "FILE
ERROR", "FORMAT ERROR", "MEMORY ERROR" ili "NO DATABASE",
postoji problem sa svim ili nekim podacima pohranjenima u ugrañenu flash
memoriju ureñaja.
Slijedite postupak dolje za brisanje podataka koji se ne mogu reproducirati.
1
2
Spojite uređaj s računalom i pokrenite SonicStage.
3
Ako se problem i dalje pojavljuje, prebacite sve ispravne podatke u
računalo pomoću SonicStage programa dok je uređaj spojen s računalom.
4
Odspojite uređaj od računala i zatim formatirajte ugrađenu flash
memoriju pomoću izbornika "Format" (1 str. 57).
Ako ste otkrili koji podaci uzrokuju probleme, obrišite ih pomoću
SonicStage programa.
99
U slučaju problema
Deinstalacija SonicStage programa
Za deinstalaciju isporučenog programa s računala slijedite dolje navedeni
postupak.
A Kliknite "Start" – "Control Panel".1)
B Dva puta kliknite "Add or Remove Programs."2)
C Kliknite "SonicStage X.X" u listi "Currently Installed Programs" i zatim
kliknite "Remove".
Slijedite upute na zaslonu i ponovno pokrenite računalo.
Deinstalacija je potpuna tek nakon ponovnog pokretanja računala.
1)
2)
"Settings" – "Control Panel" ako imate Windows 2000 Professional.
"Change/Remove" ako imate Windows 2000 Professional.
Napomena
• Kad instalirate SonicStage, istodobno se instalira i OpenMG Secure modul. Nemojte ga
brisati jer ga mogu koristiti drugi programi.
100
Dodatne informacije
Informacija za korisnike
Oznaka modela i serijski broj su navedeni na stražnjoj strani ureñaja. Zapišite ih
na donje linije. Poslužite se tim informacijama kod svakog pozivanja Sony
prodavatelja u vezi ovog ureñaja.
Model
__________________________
Serijski br. __________________________
Nastavlja se j
101
Dodatne informacije
Imate li pitanja o ovom proizvodu, posjetite:
www.sony.com/walkmansupport
Nastavlja se j
102
Dodatne informacije
Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj
uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod
ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu
namjenu predviñenom mjestu za reciklažu električke ili elektroničke
opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete
za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava
se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih
izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte
vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.
Primjenjivi pribor: Slušalice
103
Dodatne informacije
Mjere opreza
Sigurnost
• Nemojte kratko spajati kontakte na ureñaju drugim metalnim predmetima.
• Ne dirajte akumulatorsku bateriju nezaštićenim rukama u slučaju curenja
elektrolita. Budući da iscurio elektrolit može ostati u ureñaju, obratite se
ovlaštenom servisu. Ako vam elektrolit dospije u oči, ne trljajte oči jer ih tako
možete ozlijediti. Isperite oči čistom vodom i obratite se liječniku.
Takoñer, dospije li vam elektrolit na tijelo ili odjeću, odmah ga isperite. U
protivnom može uzrokovati opekline i ozljede. Ako vas elektrolit iz baterije
opeče ili ozlijedi, obratite se liječniku.
• Ne ulijevajte vodu ili ne stavljajte strane predmete u ureñaj. Tako možete
uzrokovati požar ili električni udar.
U som slučaju odmah isključite ureñaj, odspojite USB kabel s ureñaja i obratite
se ovlaštenom Sony servisu.
• Ne bacajte ureñaj u vatru.
• Nemojte rastavljati ili prerañivati ureñaj. Time možete uzrokovati električni
udar. Za zamjenu akumulatorskih baterija, provjere ili popravke obratite se
ovlaštenom servisu.
Postavljanje
• Ne stavljajte teške predmete na ureñaj i ne izlažite ga snažnim udarcima. Tako
možete uzrokovati kvar ili oštećenje ureñaja.
• Nikad nemojte upotrebljavati ureñaj na mjestima gdje bi mogao biti izložen
jakom svjetlu, temperaturi, vlazi ili vibracijama.
• Nemojte ostavljati ureñaj izložen visokoj temperaturi, primjerice u automobilu
parkiranom na izravnom suncu.
• Ne ostavljajte ureñaj na mjestu izloženom velikoj količini prašine.
• Ne ostavljajte ureñaj na nestabilnoj površini ili u nagnutom položaju.
• Ako ovaj ureñaj uzrokuje smetnje radijskog ili televizijskog prijema, isključite
ga i odmaknite od radijskog ili TV prijemnika.
Nastavlja se j
104
Dodatne informacije...Mjere opreza
• Kad koristite ovaj ureñaj, pridržavajte se sljedećih upozorenja kako biste
spriječili oštećenja ureñaja.
− Ne sjedajte dok vam je ureñaj u stražnjem džepu.
−
Ne stavljajte ureñaj u torbicu s omotanim kabelom slušalica i ne izlažite torbicu
jakim udarcima.
• Jastučići slušalica se mogu izobličiti nakon duljeg vremena korištenja ili duljeg
vremena skladištenja.
• Ukoliko osjetite neugodu korištenja ureñaja, odmah isključite ureñaj.
Zagrijavanje
Ureñaj se može zagrijati tijekom punjenja ako se koristi dulje vrijeme.
Slušalice
Sigurnost u prometu
Nemojte koristiti slušalice dok vozite automobil ili bicikl, ili upravljate nekim
motornim vozilom. Možete se dovesti u opasnost. Osim toga, korištenje slušalica
je protuzakonito u nekim krajevima. Takoñer može biti opasno koristiti ureñaj uz
povećanu glasnoću dok hodate, naročito na pješačkim prijelazima. Budite krajnje
oprezni ili prekinite uporabu ureñaja u mogućim opasnim situacijama.
Uporaba Noise Canceling Funkcije (samo NW-S703F/S705F/S706F) blokira
zvukove iz okruženja, stoga možda nećete čuti zvukove upozorenje iz prometa,
gradilišta i sl.
Izbjegavajte uporabu slušalica na mjestima gdje se sluh ne smije ometati.
Prevencija oštećenja sluha
Izbjegavajte uporabu slušalica uz veliku glasnoću. Stručnjaci za sluh izjasnili su
se protiv trajnog, glasnog i duljeg slušanja. Ako osjetite zujanje u ušima, smanjite
glasnoću ili prekinite uporabu.
Ne povisujte glasnoću jako odjednom, osobito pri uporabi slušalica. Glasnoću
povisujte postupno kako vam glasan zvuk ne bi uzrokovao bolove u ušima.
Briga za bližnje
Glasnoću držite na umjerenoj razini. Tako ćete moći čuti zvukove iz okoline i
pokazati obzir prema ljudima oko sebe.
Upozorenje
Ako za vrijeme uporabe ureñaja doñe do grmljavinskog nevremena, odmah
skinite slušalice.
Ako isporučene slušalice uzrokuju alergijsku reakciju, odmah ih prestanite
koristiti i obratite se liječniku.
Nastavlja se j
105
Dodatne informacije... Mjere opreza
Uporaba
• Kod uporabe vrpce (opcija), pripazite da ne zapnete za druge predmete u
prolazu.
• Nemojte upotrebljavati ureñaj u zrakoplovu tijekom objava prilikom polijetanja
ili slijetanja.
Čišćenje
• Kućište ureñaja čistite mekom krpom, poput one za čišćenje naočala.
• Ako se ureñaj jako zaprlja, očistite ga mekom krpom blago natopljenom vodom
ili otopinom blagog deterdženta.
• Nemojte upotrebljavati spužvice ili prašak za ribanje niti otapala, poput
alkohola ili benzena, jer mogu oštetiti površinu kućišta.
• Pazite da u ureñaj kroz otvor blizu priključka ne uñe voda.
• Povremeno čistite priključak slušalica.
• Jastučiće na slušalicama skinite i ručno operite u otopini blagog deterdženta.
Dobro osušite prije uporabe.
Ako imate bilo kakvih problema ili pitanja u svezi s ureñajem, obratite se svom
najbližem Sony zastupniku.
O softveru
• Zakoni o zaštiti autorskih prava zabranjuju djelomičnu ili potpunu reprodukciju
softvera ili priloženog priručnika te iznajmljivanje softvera bez dozvole
vlasnika autorskog prava.
• Ni u kojem slučaju SONY ne preuzima odgovornost za bilo koju vrstu
financijske štete, gubitak profita, uključujući zahtjeve trećih osoba, do kojih
može doći zbog uporabe softvera isporučenog uz ovaj ureñaj.
• Ako se pojave poteškoće pri uporabi softvera zbog pogrešaka u proizvodnji,
SONY će zamijeniti softver. Ipak, SONY ne preuzima nikakvu drugu
odgovornost.
• Softver isporučen uz ovaj ureñaj ne može se koristiti uz ureñaje za koje nije
namijenjen.
• Obratite pažnju na činjenicu da se specifikacije softvera mogu promijeniti bez
najave kao rezultat stalnog usavršavanja kvalitete.
• Uporaba ureñaja uz neki drugi softver nije pokrivena jamstvom.
Nastavlja se j
106
Dodatne informacije... Mjere opreza
• Sposobnost ovog ureñaja da prikaže različite jezike ovisi o instaliranom
operativnom sustavu (OS) vašeg računala. Za postizanje boljih rezultata,
provjerite je li instalirani OS kompatibilan s jezikom kojeg želite prikazati.
− Ne jamčimo da će SonicStage moći ispravno prikazati sve jezike.
− Znakovi koje je kreirao korisnik i neki posebni znakovi možda se neće moći
prikazati.
• Objašnjenja u ovom priručniku podrazumijevaju da znate upotrebljavati
Windows sustav.
Podrobnosti o načinu uporabe računala i operacijskog sustava potražite u
odgovarajućim priručnicima.
O primjerima audio podataka
U ovaj ureñaj su tvornički pohranjeni primjeri audio podataka tako da ga možete
isprobati odmah nakon kupnje. Želite li ih obrisati, koristite SonicStage program.
• Snimljena glazba je namijenjena samo za privatno slušanje. Uporaba glazbe
izvan ovog ograničenja zahtijeva dopuštenje vlasnika autorskog prava.
• Sony ne preuzima odgovornost i nije dužan kompenzirati gubitak
nesnimljenog materijala do kojeg može doći zbog problema s ureñajem ili
računalom.
• Ovisno o vrstama i karakteristikama teksta, on se možda neće moći prikazati
kako treba na pokazivaču ureñaja. Razlozi tome mogu biti:
− Kapacitet spojenog ureñaja.
− Nepravilnosti u radu ureñaja.
− ID3 TAG informacije o zapisu upisane su na jeziku ili znakovima koje ureñaj
ne podržava.
Web stranice s podrškom za uređaj
Imate li pitanja ili problema vezanih uz ovaj ureñaj, posjetite sljedeće web
stranice.
Za korisnike u SAD-u: http://www.sony.com/walkmansupport/
Za korisnike u Kanadi: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Za korisnike u Europi: http://www.support-nwwalkman.com
Za korisnike u Latinskoj Americi: http://www.sony-latin.com/pa/info/
Za korisnike u drugim zemljama/područjima: http://www.css.ap.sony.com
Za korisnike koji su kupili model za strano tržište:
http//www.sony.co.jp/overseas/support/
107
Dodatne informacije
O autorskim pravima
• SonicStage i SonicStage logotip su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni
znakovi tvrtke Sony Corporation.
• OpenMG, ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus i pripadajući logotip su zaštitni
znakovi tvrtke Sony Corporation.
• "WALKMAN" i "WALKMAN" logotip su registrirani zaštitni znakovi tvrtke
Sony Corporation.
• Microsoft, Windows, Windows NT i Windows Media su zaštitni znakovi ili
registrirani zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i/ili drugim
zemljama.
• Adobe i Adobe Reader su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke
Adobe Systems Incorporated u SAD-u i/ili drugim zemljama.
• MPEG Layer-3 tehnologija audio kodiranja i patenti imaju licencu tvrtke
Fraunhofer IIS i Thomson.
• IBM i PC/AT su registrirani zaštitni znakovi tvrtke International Business
Machines Corporation.
• Macintosh je zaštitni znak tvrtke Apple Computer, Inc.
• Pentium je zaštitni znak ili registrirani zaštitni znak tvrtke Intel Corporation.
• CD i podaci vezani uz glazbu s Gracenote Inc., copyright © 2000 – 2006
Gracenote.
Gracenote CDDB® Client Software, copyright 2000 – 2006 Gracenote. Taj
proizvod i usluge mogu koristiti jedan ili više sljedećih američkih patenata:
#5,987,525; #6,061,680; #6,154,773, #6,161,132, #6,230,192, #6,230,207,
#6,240,459, #6,330,593 i drugih objavljenih patenata i patenata čija registracija
je u tijeku. Usluge i/ili proizvodi proizvedeni pod američkim patentom
6,304,523 u vlasništvu Open Globe, Inc. Gracenote i CDDB su registrirani
zaštitni znakovi tvrtke Gracenote.
Gracenote logo i logo "Powered by Gracenote" su zaštitni znakovi tvrtke
Gracenote.
• Svi ostali zaštitni znakovi i registrirani zaštitni znakovi su znakovi i registrirani
zaštitni znakovi svojih vlasnika. Oznake  ili ® nisu navedene u ovom
priručniku.
Program ©2006 Sony Corporation
Dokumentacija ©2006 Sony Corporation
108
Dodatne informacije
Tehnički podaci
Tehnologija audio kompresije
− MPEG-1 Audio Layer-3 (MP3)
− Windows Media Audio (WMA)*
− Adaptive Transform Acoustic Coding (ATRAC)
− Advanced Audio Coding (AAC)*
− Linear-PCM (PCM)
* Nije moguća reprodukcija WMA/AAC datoteka sa zaštitom od kopiranja.
Maksimalni broj zapisa koje je moguće snimiti i vrijeme (otprilike)
Približna vremena temelje se na prenesenim 4-minutnim pjesmama ATRAC* ili MP3 formata. Formati
drugih datoteka koje ureñaj može reproducirati mogu se razlikovati od ATRAC ili MP3 formata.
* Osim ATRAC Advanced Lossless. Kompresija ATRAC Advanced Lossless zavisi o pjesmama. Primjerice, jedan
CD (sadrži 15 4-minutnih pjesama) je približno 200 do 500 MB.
NW-S603F/S703F
NW-S605F/S705F
Brzina bita
Broj pjesama
Vrijeme
Broj zapisa
Vrijeme
48 kbps
685
45 hr. 40 min.
1 350
90 hr. 00 min.
64 kbps
510
34 hr. 00 min.
1 000
66 hr. 40 min.
66 kbps
500
33 hr. 20 min.
995
66 hr. 20 min.
96 kbps
340
22 hr. 40 min.
680
45 hr. 20 min.
128 kbps
255
17 hr. 00 min.
515
34 hr. 20 min.
132 kbps
250
16 hr. 40 min.
495
33 hr. 00 min.
160 kbps
205
13 hr. 40 min.
410
27 hr. 20 min.
192 kbps
170
11 hr. 20 min.
340
22 hr. 40 min.
256 kbps
125
8 hr. 20 min.
255
17 hr. 00 min.
320 kbps
100
6 hr. 40 min.
205
13 hr. 40 min.
352 kbps
94
6 hr. 10 min.
185
12 hr. 20 min.
1,411 kbps
(Linear-PCM)
23
1 hr. 30 min.
47
3 hr. 00 min.
NW-S706F
Brzina bita
Broj zapisa
Vrijeme
48 kbps
2 700
180 hr. 00 min.
64 kbps
2 000
133 hr. 20 min.
66 kbps
2 000
133 hr. 20 min.
96 kbps
1 350
90 hr. 00 min.
128 kbps
1 000
66 hr. 40 min.
132 kbps
1 000
66 hr. 40 min.
160 kbps
820
54 hr. 40 min.
192 kbps
685
45 hr. 40 min.
256 kbps
515
34 hr. 20 min.
320 kbps
410
27 hr. 20 min.
352 kbps
375
25 hr. 00 min.
1,411 kbps
(Linear-PCM)
94
6 hr. 10 min.
Nastavlja se j
109
Dodatne informacije
Kapacitet (iskoristivi)*
NW-S603F/S703F: 1 GB (Približno 968 MB = 1 015 726 080 bajtova)
NW-S605F/S705F: 2 GB (Približno 1,89 GB = 2 035 974 144 bajtova)
NW-S706F: 4 GB (Približno 3,79 GB = 4 075 716 608 bajta)
* Raspoloživi prostor može se razlikovati.
Dio memorije upotrebljava se za potrebe obrade podataka.
Podržane brzine bita
MP3: 32 do 320 kbps (podržava promjenjivu brzinu bita (VBR))
WMA: 32 do 192 kbps (podržava promjenjivu brzinu bita (VBR))
ATRAC: 48/64/66 (ATRAC3)*/96/105 (ATRAC3)*/128/132 (ATRAC3)/160/192/256/320/352 kbps
* Nije moguće snimati s CD-a u ATRAC formatu pri 66 ili 105 kbps uz uporabu SonicStage.
ATRAC Advanced Lossless*: 64/428/132/ (ATRAC 3 base layer)/256/352 kbps.
* Opis brzine bita za ATRAC Advanced Lossless prikazuje brzinu bita za sadržaj koji omogućuje brzi prijenos na
ATRAC kompatibilne ureñaje ili medije.
AAC: 16 do 320 kbps (podržava promjenjivu brzinu bita (VBR))*
* Ovisno o frekvenciji uzorkovanja, uključene su nestandardne brzine bita ili brzine bita za koje nije zajamčena
kompatibilnost.
Linear-PCM: 44,1 kHz
Frekvencije uzorkovanja*
MP3: 32, 44,1, 48 kHz
WMA: 44,1 kHz
ATRAC: 44,1 kHz
AAC: 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz
Linear-PCM: 44,1 kHz
* Frekvencija uzorkovanja možda neće odgovarati svim enkoderima.
Frekvencijski odziv
FM frekvencijski raspon (samo NW-S703F/S705F/S706F)
Od 87,5 do 108,0 MHz
Međufrekvencija (FM) (samo NW-S703F/S705F/S706F)
375 kHz
Antena
Kabel slušalica
Izlazi
Slušalice: Stereo mini priključak
WM-PORT (višestruki priključni priključak): 22-pinski
Hi-speed USB (kompatibilno s USB 2.0)
Radna temperatura
5 do 35°C
Izvori napajanja
• Ugrañena punjiva litij-ionska baterija
• USB napajanje (iz računala preko USB priključka ureñaja)
Nastavlja se j
110
Dodatne informacije
Trajanje baterije (pri kontinuiranoj reprodukciji)*
* Kad je štedni mod (1 str. 60) podešen na "Save ON Super" i postavke Equalizer (1 str. 32), VPT (1 str. 35),
Clear Stereo (1 str. 36) ili Dynamic Normalizer (1 str. 37) podešene na "OFF". Trajanje baterije ovisi o
temperaturi i uporabi.
NW-S603/S605
Reprodukcija pri ATRAC 132 kbps
Približno 50 sati
Reprodukcija pri ATRAC 128 kbps
Približno 45 sati
Reprodukcija pri ATRAC 48 kbps
Približno 48 sati
Reprodukcija pri ATRAC Advanced Lossless 64 kbps
Približno 35 sati
Reprodukcija pri MP3 128 kbps
Približno 47 sati
Reprodukcija pri WMA 128 kbps
Približno 40 sati
Reprodukcija pri AAC 128 kbps
Približno 47 sati
Reprodukcija pri Linear-PCM 1,411 kbps
Približno 42 sati
Pri snimanju
Približno 10 sati
NW-S703F/S705F/S706F
Funkcija Noise
Canceling uključena
(ON)
Funkcija Noise
Canceling isključena
(OFF)
Reprodukcija pri ATRAC 132 kbps
Približno 43 sati
Približno 50 sati
Reprodukcija pri ATRAC 128 kbps
Približno 40 sati
Približno 45 sati
Reprodukcija pri ATRAC 48 kbps
Približno 43 sati
Približno 48 sati
Reprodukcija pri ATRAC Advanced Lossless 64 kbps
Približno 32 sati
Približno 35 sati
Reprodukcija pri MP3 128 kbps
Približno 42 sati
Približno 47 sati
Reprodukcija pri WMA 128 kbps
Približno 36 sati
Približno 40 sati
Reprodukcija pri AAC 128 kbps
Približno 42 sati
Približno 47 sati
Reprodukcija pri Linear-PCM 1,411 kbps
Približno 38 sati
Približno 42 sati
Kod FM prijema
Približno 16 sati
Pri snimanju
Približno 18 sati
Približno 10 sati
Dimenzije (š/v/d)
87,2 T 27,4 T 14,9 mm
(š/v/d, bez dijelova koji strše)
Masa
Oko 47 g
Nastavlja se j
111
Dodatne informacije... Tehnički podaci
Minimalni sistemski zahtjevi (za uređaj)
• Računalo:
IBM PC/AT ili kompatibilno s instaliranim sljedećim Windows operacijskim sustavom:
− Windows 2000 Professional (Service Pack 3 ili noviji)
− Windows XP Home Edition
− Windows XP Professional
− Windows XP Media Center Edition
− Windows XP Media Center Edition 2004
− Windows XP Media Center Edition 2005
Ostali operativni sustavi nisu podržani.
• Procesor: Pentium III 450 MHz ili brži
• RAM: 128 MB ili više
• Tvrdi disk: 200 MB ili više prostora (preporuka 1,5 GB)
Ovisno o vrsti operacijskog sustava, možda će trebati više prostora na disku. Za pohranjivanje glazbe
potreban je dodatan prostor.
• Prikaz:
− Rezolucija zaslona: 800 T 600 piksela (ili više) (preporuka 1024 T 768 ili više)
− Boje: High Color (16 bita) (ili više) (SonicStage možda neće ispravno funkcionirati uz postavke boje na
ili ispod 256 boja.)
• CD-ROM pogon (podržava Digital Music CD reprodukciju pomoću WDM)
Potreban je CD-R/RW pogon za kreiranje originalnih CD diskova ili sigurnosnih kopija audio CD
diskova.
• Zvučna kartica
• USB priključnica (preporuča se Hi-Speed USB)
• Treba biti instaliran Internet Explorer 5.5 ili noviji.
• Za uporabu CD Data Base (CDDB) ili Electronic Music Distribution (EMD) značajki potreban je
priključak na Internet.
Ne možemo jamčiti funkcioniranje sa svim računalima čak i ako zadovoljavaju navedene sistemske zahtjeve.
Nisu podržani sljedeći uvjeti:
− Računala ili operacijski sustavi vlastite izrade
− Sustav koji je nadogradnja originalnog sustava kojeg instalira proizvoñač
− Multi-boot sustavi
− Multi-monitor sustavi
− Macintosh računala
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez najave.
Proizvoñač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.
Američki i strani patenti koriste se uz dopuštenje tvrtke Dolby Laboratories.
Download PDF

advertising