Upute za uporabu
NW-S202F / S203F / S205F / S202
©2006 Sony Corporation
1
2-699-315-12 (3)
O ovim uputama
Uz ureñaj se isporučuju kratke upute za uporabu i ovaj priručnik, u tiskanom i
elektronskom (PDF) formatu (potonji je na engleskom jeziku). Osim toga, nakon
instalacije SonicStage programa s isporučenog CD-ROM-a možete potražiti još
informacija u datoteci Help programa SonicStage.
− Kratke upute za uporabu objašnjavaju podešavanje i osnovne postupke za
prijenos zapisa na računalo, prijenos na ovaj ureñaj i reprodukciju.
− Ovaj priručnik objašnjava napredne postupke pomoću kojih u potpunosti
možete iskoristiti mogućnosti ureñaja i riješiti eventualne probleme.
− U Help datoteci programa SonicStage objašnjava se način uporabe SonicStage
programa (1 str. 3).
Pretraživanje uputa za uporabu u elektronskom (PDF) formatu
Uporaba tipaka u uputama za uporabu
Kliknite tipke u gornjem desnom uglu ovih uputa za odabir sadržaja, odabir
izbornika Home ili indeksa.
Odabir sadržaja
Pronađite željenu temu u sadržaju.
Odabir izbornika Home
Pronađite željeni sadržaj iz popisa opcija
izbornika.
Indeks
Pronađite željeni sadržaj iz popisa
ključnih riječi iz priručnika.
z Savjeti
• Možete odabrati željenu stranicu tako da kliknete na njezin broj u sadržaju, opisu
izbornika Home ili indeksu.
• Klikom na broj stranice u tekstu (primjerice, 1 str. 3 itd.), prebacujete se izravno na tu
stranicu.
• Za traženje informacije prema ključnoj riječi, na alatnoj traci Adobe Readera kliknite
"Edit", odaberite "Search" za prikaz navigacijskog okvira, unesite riječ u polje Search i
kliknite "Search".
• Možete prijeći na prethodnu ili sljedeću stranicu klikom na
ili
na dnu Adobe
Readera.
Nastavlja se j
2
Promjena prikaza stranice
Tipke na dnu Adobe Readera omogućuju odabir načina pregleda stranica.
Single Page
Stranice se prikazuju na zaslonu jedna
po jedna i možete ih listati prema
gore/dolje.
Continuous - Facing
Stranice se prikazuju u nizu jedna
pokraj druge i možete ih listati prema
gore/dolje, po dvije odjednom.
Continuous
Stranice se prikazuju u nizu.
Mogu se listati prema gore/dolje.
Facing
Stranice se prikazuju jedna pokraj
druge i možete ih listati prema
gore/dolje, po dvije odjednom.
Uporaba Help datoteke programa SonicStage
Detalje o SonicStage programu, poput informacija o prijenosu zapisa na računalo
i na ureñaj, potražite u njegovoj Help datoteci.
A Nakon otvaranja programa SonicStage kliknite "Help" – "SonicStage
Help".
Otvara se Help datoteka.
Napomena
• U Help datoteci programa SonicStage, ovaj ureñaj se naziva "ATRAC Audio Device".
3
Sadržaj
Isporučeni pribor .......................................6
Opis izbornika Home.................................8
Podešavanje informacija za brojač
kalorija i udaljenosti (Height/Weight) 38
Dijelovi i kontrole ......................................9
Podešavanje G Sensora (G Sensor).............. 40
Reprodukcija pjesama
Reprodukcija pjesama (ALL SONGS) ........13
Reprodukcija lista pjesama (PLAYLIST) ..14
Traženje pjesama (SEARCH) .....................15
Traženje pjesama prema nazivu (Song) .........15
Traženje pjesama prema izvoñaču (Artist).....16
Traženje zapisa prema albumu (Album) ........17
Promjena moda reprodukcije
(Play Mode).................................................18
Promjena moda reprodukcije potresanjem
ureñaja 3 puta (Shuffle Shake).......................20
Reprodukcija pjesama uz vježbanje
Reprodukcija pjesama do ostvarenja cilja
(Set Target) ...................................................21
Automatska reprodukcija prema
tempu vježbanja (Music Pacer) ...................23
Promjena reprodukcijskih lista automatskog
odabira pjesama (Set Playlist).......................25
Uporaba funkcije štoperice
(STOPWATCH) ...........................................26
Podešavanje
Promjena moda prikaza (Display Mode) .......27
Promjena redoslijeda pjesama (Sort) ........29
Prikaz podataka brojača koraka
(Count History) .............................................. 42
Podešavanje načina resetiranja brojača
(Counter Reset) .............................................. 43
Podešavanje sata i datuma
(Set Date-Time) .............................................. 44
Podešavanje formata datuma
(Date Disp Type) ............................................. 46
Podešavanje formata sata
(Time Disp Type) ............................................ 47
Prikaz podataka o ureñaju
(Information)................................................. 48
Resetiranje postavki na tvorničke
vrijednosti (Reset All Settings) ....................... 49
Formatiranje memorije (Format) ............... 50
Promjena postavke USB spajanja
(USB Power) ................................................. 52
Podešavanje orijentacije pokazivača
lijevo/ desno (Disp. Rotation) ........................ 53
Štednja energije (Power Save) ....................... 54
Slušanje FM radija (samo NW-S202F/S203F/S205F)
Slušanje FM radija.................................. 55
1 Uključivanje FM radija.............................55
2 Automatsko ugañanje postaja
(FM Auto Preset)............................................56
3 Odabir radiopostaja...................................57
Podešavanje glasnoće pomoću funkcije
Preset Volume (Volume Mode).....................30
Ručno pohranjivanje željenih postaja... 59
Podešavanje glasnoće (Preset) .......................30
Vraćanje u ručni mod (Manual) ......................32
Podešavanje prijema (Scan Sens) ................. 60
Osobno podešavanje zvuka (Equalizer) .......33
Pohranjivanje željene kvalitete zvuka
(Preset Custom) ..............................................34
Podešavanje razine glasnoće
(Dynamic Normalizer) .......................................35
Ograničavanje glasnoće (AVLS) ................36
Isključenje zvučnog signala pri
rukovanju ureñajem (Beep) .....................37
4
Brisanje pohranjenih postaja........................59
Odabir mono ili stereo zvuka
(Mono/Auto) ................................................. 61
Nastavlja se j
Napredne funkcije
Punjenje baterije ureñaja .......................62
Produljenje trajanja baterije..................63
Definicije pojmova "format" i
"brzina bita" .........................................64
Reprodukcija pjesama bez pauza...........65
Kako se informacije o pjesmama
kopiraju na ureñaj? ..............................66
Pohranjivanje ostalih podataka..............67
Nadogradnja ugrañenog softvera...........68
U slučaju problema
U slučaju problema..................................69
Poruke pogrešaka ....................................76
Deinstalacija SonicStage programa .......80
Dodatne informacije
Mjere opreza ............................................84
O autorskim pravima ..............................88
Tehnički podaci........................................89
Napomena
• Ovisno o zemlji/regiji kupnje ureñaja, neki modeli možda neće biti raspoloživi.
5
Isporučeni pribor
Provjerite isporučeni pribor u kutiji.
s
s
s
s
Slušalice (1)
USB kabel (1)
Remen za nošenje na ruci* (1)
Hvataljka* (1)
Koristi se za pričvršćivanje ureñaja na odjeću kod nošenja.
s CD-ROM** (1)
- SonicStage softver
- Upute za uporabu (u PDF formatu)
s Kratke upute za uporabu (1)
*
Sadržaj isporuke može se razlikovati ovisno o zemlji/regiji kupnje ureñaja.
** Nemojte reproducirati ovaj CD-ROM u audio CD ureñaju.
Pričvršćivanje uređaja na ruku
Pričvrstite ureñaj remenom na nadlakticu na sljedeći način.
1
Otvorite kopču, provucite ruku kroz remen, zatim privremeno zatvorite
kopču.
2
Stavite uređaj (s pokazivačem prema van) u držač na remenu.
Stavite ureñaj tako da klikne.
3
Namjestite pokazivač u najpregledniji položaj, zatim dobro pričvrstite
remen kopčom da ne ispadne.
Nastavlja se j
6
Skidanje uređaja s remena
Povucite zatvarač na donjoj strani nosača na remenu u smjeru strelice 1 kako
biste odspojili ureñaj, zatim izvadite ureñaj iz nosača 2.
Pričvršćivanje uređaja hvataljkom
Umetnite ureñaj (s pokazivačem prema van) u hvataljku.
Utisnite ga tako da klikne.
Vađenje uređaja s hvataljke
Malo odvojite donji dio hvataljke u smjeru F kako biste otpustili ureñaj 1, zatim
izvucite ureñaj s hvataljke 2.
O serijskom broju
Serijski broj ovog ureñaja potreban je za registraciju, a nalazi se na stražnjoj
strani ureñaja.
Serijski broj takoñer možete provjeriti u izborniku ureñaja. Pogledajte 1 str. 48
za podrobnosti.
7
Opis izbornika Home
Izbornik HOME možete otvoriti tako da pritisnete i zadržite tipku DISP/HOME
na ureñaju.
Izbornik HOME je polazište pri audio reprodukciji, traženju pjesama i promjeni
podešenja prema opisu u nastavku.
Tipka DISP/HOME
Izbornik HOME*
* Na pokazivaču se pojavljuje 5 od 7
ikonica, s trenutno odabranom u sredini.
Tekuća ikonica mijenja se ovisno o
funkciji koju koristite. Zakretanjem
funkcijske preklopke možete odabrati
željenu ikonu, zatim pritisnite tipku
Nx za potvrdu.
* Samo NW-S202F/S203F/S205F
8
Dijelovi i kontrole
A Tipka Nx*
Pokretanje reprodukcije pjesme. Kod
pokretanja se na donjem lijevom dijelu
pokazivača prikazuje N. Ako se
Nx ponovno pritisne, prikazuje se
x i reprodukcija se zaustavlja.
Kad se pritisne Nx, nakon kupovine
ureñaja ili nakon odspajanja
isporučenog USB kabela s računala,
reprodukcija započinje od prve pjesme
u ureñaju.
Kad se na pokazivaču prikaže
izbornik, ovom tipkom se potvrñuje
odabir opcije.
z Savjet
C Tipka DISP/HOME
Ako se pritisne ova tipka tijekom
reprodukcije ili u stop modu, mijenja
se način prikaza (1 str. 27).
Pritisnite i zadržite tipku za prikaz
izbornika HOME.
Pritisnete li ovu tipku ponovno dok su
prikazani podizbornici izbornika
HOME, vrati se prethodni izbornik.
Tipku pritisnite i zadržite za povratak
u izbornik HOME.
D Pokazivač
Pogledajte 1 str. 12.
Nastavlja se j
• Nema tipke za uključenje ureñaja. Kad
zaustavite reprodukciju zapisa ili FM
prijem (samo NW-S202F/S203F/S205F)
pritiskom tipke Nx, nakon nekoliko
sekundi će se pokazivač automatski
isključiti i ureñaj će prijeći u pripravno
stanje.
Kad je izbornik G Sensor isključen u
pripravnom stanju, ureñaj troši vrlo malo
energije.
B Tipka VOL +*/–
Služi za podešavanje glasnoće.
* Ove tipke imaju na sebi ispupčene točke.
Koristite ih kao pomoć pri upravljanju
ureñajem.
9
E Funkcijska preklopka
Zakretanjem funkcijske preklopke možete odabirati opcije izbornika, prelaziti
na početak zapisa ili pretraživati zapis.
Pomakom funkcijske preklopke možete
takoñer prijeći na mod upravljanja
mapama, normalan mod ili HOLD.
prema >
prema .
v (upravljanje mapama)
Normal (normalan mod)
HOLD
Funkcija HOLD
Pomoću funkcije HOLD možete
zaštititi ureñaj od slučajnog
uključivanja tijekom nošenja.
Pomicanjem funkcijske preklopke u
položaj HOLD isključuju se sve tipke.
Ako pritisnete neku tipku dok je
preklopka u položaju HOLD, na
pokazivaču se prikazuju točno vrijeme,
natpis "HOLD" i ? (indikator
baterije). Ako pomaknete funkcijsku
preklopku natrag na upravljanje
mapama ili na normalan mod, funkcija
HOLD se isključuje.
Upravljanje uređajem pomoću funkcijske preklopke
Normalan mod
Za
Tijekom reprodukcije
Prelazak na početak sljedeće pjesme.
Prelazak na početak tekuće pjesme.
Za pretraživanje tekuće pjesme unaprijed.
Za pretraživanje tekuće pjesme unatrag.
Postupak
Nakratko zakrenite preklopku na >.
Nakratko zakrenite preklopku na ..
Zakrenite preklopku na > i otpustite je na
željenom mjestu.
Zakrenite preklopku na . i otpustite je na
željenom mjestu.
U stop modu
Prelazak na početak sljedeće pjesme i, ako
zadržite duže, za prelaženje na sljedeće pjesme.
Prelazak na početak tekuće pjesme i, ako zadržite duže, za prelaženje na prethodne pjesme.
Zakrenite i zadržite preklopku na >.
Zakrenite i zadržite preklopku na ..
Mod upravljanja mapama
Za
Tijekom reprodukcije
Postupak
Prelazak na početak sljedećeg albuma/izvoñača.
Prelazak na početak tekućeg albuma/izvoñača.
Nakratko zakrenite preklopku na >.
Nakratko zakrenite preklopku na ..
U stop modu
Prelazak na početak sljedećeg albuma/izvoñača
i, ako zadržite duže, za prelaženje na sljedeće
albume/izvoñače.
Prelazak na početak tekućeg albuma/izvoñača
i, ako zadržite duže, za prelaženje na
prethodne albume/izvoñače.
Zakrenite i zadržite preklopku na >.
Zakrenite i zadržite preklopku na ..
Nastavlja se j
10
Slušalice
F USB priključnica
Zakrenite pokrov ulijevo u položaj
OPEN i zatim otvorite. Spojite ureñaj
na manji priključak isporučenog USB
kabela. Za zatvaranje pokrova,
zakrenite ga u položaj OPEN i
zatvorite, zatim ga zakrenite udesno u
položaj LOCK.
H Otvor za vrpcu
Služi za učvršćivanje vrpce (opcija).
Nastavlja se j
G Priključnica za slušalice
Za spajanje slušalica. Spojite ih tako
da kliknu na mjesto. Ako se slušalice
ne spoje ispravno, zvuk možda neće
biti ispravan.
11
Pokazivač
I Indikator statusa sortiranja (Sort)/
ikona $
Tijekom reprodukcije prikazana je
ikona $ ili ikona redoslijeda tekuće
pjesme (9 (redoslijed izvoñača), b
(redoslijed albuma) ili : (albumi po
redoslijedu izvoñača)).
U normalnom modu pojavljuje se
ikona $, a u modu upravljanja
mapama prikazuje se ikona redoslijeda
pjesama.
J Tekstualno-grafički pokazivač
Prikaz naziva albuma, imena izvoñača,
naziva pjesme, trenutnog datuma i
vremena, poruka i izbornika.
Tijekom reprodukcije u normalnom
modu pojavljuje se "naziv
pjesme/izvoñača, naziv albuma".
Tijekom reprodukcije u modu
upravljanja mapama pojavljuje se
"naziv albuma/izvoñača/liste".
Za promjenu moda prikaza pritisnite
tipku DISP/HOME (1 str. 27).
Pokazivač prelazi u mod štednje
energije ako se ne upotrebljava
odreñeno vrijeme.
12
K Indikator moda reprodukcije
(Play Mode)
Prikaz ikone tekućeg moda
reprodukcije (1 str. 18). Ako je mod
reprodukcije podešen na "Normal", ne
prikazuje se ikona.
L Indikator statusa reprodukcije
Prikaz tekućeg statusa reprodukcije
(N: reprodukcija, x: zaustavljeno,
m (M): ubrzano unatrag (prema
naprijed), . (>): prijelaz na
početak tekuće (ili sljedeće) pjesme).
M Indikator stanja baterije
Prikaz preostalog napona baterije.
z Savjet
• Informacije o izgledu pokazivača u modu
FM radija (samo NW-S202F/S203F/
S205F), potražite u poglavlju "Slušanje
FM radija" (1 str. 55).
Reprodukcija pjesama
Reprodukcija pjesama (ALL SONGS)
Reproduciraju se pjesme na ureñaju.
Tipka Nx
prema >
Funkcijska preklopka
Tipka DISP/HOME
prema .
A Pritisnite i zadržite tipku DISP/HOME dok se ne prikaže izbornik
HOME.
B Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir $ (ALL SONGS) i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
Prikazuju se sve pjesme u ureñaju i reprodukcija započinje od pjesme koja je
zadnja slušana. Ako nije reproducirana nijedna pjesma, reprodukcija kreće od
početka.
Reprodukcija se nastavlja do zadnje pjesme i zatim se zaustavlja.
Prijelaz na početak pjesme
Zakrenete li funkcijsku preklopku prema .(>) nakratko tijekom
reprodukcije ili u stop modu, ureñaj prelazi na početak tekuće (ili sljedeće)
pjesme.
Ako je funkcijska preklopka podešena na upravljanje mapama te je zatim
zakrenete nakratko prema .(>) tijekom reprodukcije ili u stop modu,
ureñaj prelazi na početak tekućeg (ili sljedećeg) albuma/izvoñača.
z Savjeti
• Možete promijeniti mod reprodukcije (slučajnim redoslijedom, ponavljanje i sl.) u
izborniku Play Mode (1 str. 18).
• Pjesme se prikazuju redoslijedom podešenim u izborniku Sort (1 str. 29). Pjesme su sa
standardnim podešenjem prikazane prema redoslijedom albuma.
13
Reprodukcija pjesama
Reprodukcija lista pjesama (PLAYLIST)
Možete reproducirati liste pjesama (Playlist) koje kreirate pomoću SonicStage
programa. Ako promijenite naziv u SonicStage programu, na ureñaju se prikazuje
promijenjeno ime. Pogledajte Help programa SonicStage.
Tipka Nx
prema >
Funkcijska preklopka
Tipka DISP/HOME
prema .
Napomena
• Kad je odabrana opcija 3 (PLAYLIST), u izborniku HOME ne pojavljuje se j
(SEARCH).
A Pritisnite i zadržite tipku DISP/HOME dok se ne prikaže izbornik
HOME.
B Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir 3 (PLAYLIST) i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
Reproducira se zadnja pjesma koju ste slušali. Ako niste slušali nijednu
pjesmu, reprodukcija započinje od prve pjesme prve liste.
Reprodukcija se nastavlja do zadnje pjesme i zatim se zaustavlja.
Prijelaz na početak pjesme
Zakrenete li nakratko funkcijsku preklopku na .(>) tijekom reprodukcije
ili u stop modu, ureñaj prelazi na početak tekuće (ili sljedeće) pjesme.
Ako je funkcijska preklopka podešena na upravljanje mapama, a zatim je
zakrenete nakratko na .(>) tijekom reprodukcije ili u stop modu, ureñaj
prelazi na početak tekuće (ili sljedeće) liste.
z Savjet
• Možete promijeniti mod reprodukcije (slučajnim redoslijedom, ponavljanje i sl.) u
izborniku Play Mode (1 str. 18).
14
Reprodukcija pjesama
Traženje pjesama (SEARCH)
Možete pretraživati pjesme prema nazivu pjesme ("Song"), nazivu izvoñača
("Artist") ili nazivu albuma ("Album").
Tipka Nx
prema >
Funkcijska preklopka
Tipka DISP/HOME
prema .
Traženje pjesama prema nazivu (Song)
A Pritisnite i zadržite tipku DISP/HOME dok se ne prikaže izbornik
HOME.
B Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir j (SEARCH) i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
C Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Song>" i pritisnite Nx za
potvrđivanje.
Prikazuju se sve pjesme u ureñaju.
D Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir pjesme i pritisnite Nx za
potvrđivanje.
Započinje reprodukcija odabrane pjesme. Reprodukcija se nastavlja do zadnje
pjesme i zatim se zaustavlja.
z Savjet
• Mod ponavljanja reprodukcije podešen u izborniku Play Mode (1 str. 18) se ne mijenja
dok je aktivna funkcija pretraživanja SEARCH.
Nastavlja se j
15
Reprodukcija pjesama...Traženje pjesama
Traženje pjesama prema izvođaču (Artist)
A Pritisnite i zadržite tipku DISP/HOME dok se ne prikaže izbornik
HOME.
B Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir j (SEARCH) i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
C Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Artist>" i pritisnite Nx za
potvrđivanje
Prikazuje se popis izvoñača.
D Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir željenog izvođača i
pritisnite Nx za potvrđivanje.
Prikazuje se popis albuma istog izvoñača.
E Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir željenog albuma i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
Prikazuje se popis pjesama iz odabranog albuma.
F Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir pjesme i pritisnite Nx za
potvrđivanje.
Započinje reprodukcija odabrane pjesme. Reprodukcija se nastavlja do zadnje
pjesme i zatim se zaustavlja.
z Savjet
• Mod ponavljanja reprodukcije podešen u izborniku Play Mode (1 str. 18) se ne mijenja
dok je aktivna funkcija pretraživanja SEARCH.
Nastavlja se j
16
Reprodukcija pjesama...Traženje pjesama
Traženje zapisa prema albumu (Album)
A Pritisnite i zadržite tipku DISP/HOME dok se ne prikaže izbornik
HOME.
B Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir j (SEARCH) i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
C Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Album>" i pritisnite Nx
za potvrđivanje.
Prikazuje se popis albuma.
D Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir željenog albuma i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
Prikazuje se popis pjesama iz odabranog albuma.
E Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir pjesme i pritisnite Nx za
potvrđivanje.
Započinje reprodukcija odabrane pjesme. Reprodukcija se nastavlja do zadnje
pjesme i zatim se zaustavlja.
z Savjet
• Mod ponavljanja reprodukcije podešen u izborniku Play Mode (1 str. 18) se ne mijenja
dok je aktivna funkcija pretraživanja SEARCH.
17
Reprodukcija pjesama
Promjena moda reprodukcije (Play Mode)
Ureñaj nudi razne načine reprodukcije, uključujući reprodukciju slučajnim
redoslijedom i ponavljanje reprodukcije odabranih pjesama.
Mod reprodukcije možete promijeniti tako da ureñaj potresete 3 puta (1 str. 20)
nakon aktiviranja izbornika G Sensor (1 str. 40).
Tipka Nx
prema >
Funkcijska preklopka
Tipka DISP/HOME
prema .
A Pritisnite i zadržite tipku DISP/HOME dok se ne prikaže izbornik
HOME.
B Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir < (SETTINGS) i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
C Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Play Mode>" i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
D Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir moda reprodukcije (1 str.
19) i pritisnite Nx za potvrđivanje.
Za povratak u prethodni izbornik
Pritisnite tipku DISP/HOME.
Nastavlja se j
18
Reprodukcija pjesama...Promjena moda reprodukcije
Popis modova reprodukcije
Mod reprodukcije/Ikona
Opis
Normal/Bez ikone
Sve pjesme nakon tekuće pjesme se reproduciraju
jednom i zatim se reprodukcija zaustavlja.
(Standardno podešenje)
Jednom se reproduciraju sve pjesme iz albuma (ili
izvoñača)*, uključujući tekuću pjesmu, i zatim se
reprodukcija zaustavlja.
Ponavlja se reprodukcija svih pjesama od tekuće
pjesme.
Folder/v
Repeat All (ponavljanje
svih)/]
Repeat Folder (ponavljanje
mape)/]v
Repeat 1 Song (ponavljanje
jedne pjesme)/]1
Repeat Shuffle All
(ponavljanje svih pjesama
slučajnim redoslijedom)/
]SHUF
Repeat Shuffle Folder
(ponavljanje mape
slučajnim redoslijedom)/
]vSHUF
Ponavlja se reprodukcija svih pjesama iz albuma (ili
izvoñača)*, uključujući i tekuću pjesmu.
Ponavlja se reprodukcija tekuće pjesme.
Reproducira se tekuća pjesma i zatim sve ostale
pjesme slučajnim redoslijedom.
Reproducira se tekuća pjesma i zatim sve pjesme iz
albuma (ili izvoñača)*, uključujući tekuću pjesmu,
slučajnim redoslijedom.
* Ako u izborniku Sort (1 str. 29) odaberete "Album" ili "Artist/Album",
reprodukcija se vrši unutar albuma. Ako u Sort izborniku odaberete "Artist",
reprodukcija se odvija unutar izvoñača.
Nastavlja se j
19
Reprodukcija pjesama...Promjena moda reprodukcije
Promjena moda reprodukcije potresanjem uređaja 3 puta (Shuffle Shake)
Možete promijeniti način reprodukcije (tj. uključiti ili isključiti reprodukciju
slučajnim redoslijedom) tako da potresete ureñaj 3 puta tijekom reprodukcije.
Uhvatite ureñaj kao na slici (s pokazivačem prema gore), zatim ga protresite
gore/dolje 3 puta u ritmu unutar dvije sekunde. Kod potresanja za promjenu
načina reprodukcije čuje se zvučni efekt.
Kad ureñaj ponovno protresete 3 puta, vrati se na prethodni način reprodukcije.
Popis modova reprodukcije kod potresanja uređaja 3 puta
Mod reprodukcije
Promijeni se u
Normal
Repeat Shuffle All (ponavljanje svih
pjesama slučajnim redoslijedom)
Folder (mapa)
Repeat Shuffle Folder (ponavljanje mape
slučajnim redoslijedom)
Repeat All (ponavljanje svih)
Repeat Shuffle All (ponavljanje svih
pjesama slučajnim redoslijedom)
Repeat Folder (ponavljanje mape)
Repeat Shuffle Folder (ponavljanje mape
slučajnim redoslijedom)
Repeat 1 Song (ponavljanje jedne pjesme) Nema promjene
Repeat Shuffle All (ponavljanje svih
Repeat All (ponavljanje svih)
pjesama slučajnim redoslijedom)
Repeat Shuffle Folder (ponavljanje mape Repeat Folder (ponavljanje mape)
slučajnim redoslijedom)
Napomene
• Kad je izbornik G Sensor (1 str. 40) podešen na "OFF", ova funkcija nije raspoloživa.
• Ne možete koristiti ovu funkciju kad:
– je aktivirana funkcija automatskog odabira pjesme (1 str. 23) u izborniku Music Pacer.
– koristite FM prijemnik (samo NW-S202F/S203F/S205F)
– se pojavljuje izbornik HOME ili podešavate opciju izbornika SETTINGS
• Kod potresanja ureñaja pazite da ne udarite njime u drugi predmet ili da vam ne padne.
• Promijenite li način reprodukcije tako da ureñaj potresete 3 puta, može se pojaviti
pogreška u brojanju koraka.
• Protresete li ureñaj ritmički 3 puta unutar dvije sekunde, način reprodukcije se promijeni,
no ništa se ne dogaña nakon potresanja dvije sekunde.
20
Reprodukcija pjesama uz vježbanje
Reprodukcija pjesama do ostvarenja cilja (Set Target)
Možete odabrati neki cilj, poput isteka odreñenog vremena reprodukcije, utroška
kalorija ili prijeñene udaljenosti, kako biste slušali glazbu sve dok se zadani cilj
ne ostvari.
Tipka Nx
prema >
Funkcijska preklopka
Tipka DISP/HOME
prema .
A Pritisnite i zadržite tipku DISP/HOME dok se ne prikaže izbornik
HOME.
B Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir L (SPORTS MODE) i
pritisnite Nx za potvrđivanje.
C Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Set Target>" i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
D Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir cilja (1 str. 22) i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
Standardno je odabrano "Time" (vrijeme reprodukcije).
E Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir vrijednosti (1 str. 22) za cilj
odabran u koraku D i pritisnite Nx za potvrđivanje.
F Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Start" i pritisnite Nx za
potvrđivanje.
Pjesme se reproduciraju na odabrani način i počne odbrojavanje podešene
vrijednosti.
Kad se ostvari zadani cilj, reprodukcija se zaustavi.
Za povratak na normalnu reprodukciju
Tijekom odbrojavanja izvedite korake A do B i zatim odaberite "OFF".
Nastavlja se j
21
Reprodukcija pjesama uz vježbanje...Reprodukcija pjesama do ostvarenja cilja
Popis ciljeva
Cilj
Vrijednost
Time
Za odreñivanje vremena. Možete podesiti vrijeme
od 1 do 99 minuta u koracima po 1 minutu.
Standardno podešenje je "10min".
Za odreñivanje kalorija. Možete podesiti od 10
do 990 kcal u koracima po 10 kcal. Standardno
podešenje je "100kcal".
Za odreñivanje udaljenosti. Možete podesiti od
0,5 do 99,5 km u koracima po 0,5 km.
Standardno podešenje je "1.0km".
Za odreñivanje udaljenosti. Možete podesiti od
0,5 do 99,5 milja u koracima po 0,5 milje.
Standardno podešenje je "1.0mile".
Calorie
DIST_km (udaljenost (km))
DIST_mile (udaljenost (milje))
z Savjeti
• Kad postoji prethodni cilj koji još nije ostvaren, možete započeti odbrojavanje nakon
odabira "Start" u koraku C.
• Umjesto odreñivanja cilja za trajanje reprodukcije, možete reproducirati pjesme uz
automatski odabir prema tempu vježbanja (1 str. 23).
Napomene
• Preporučamo korištenje isporučene hvataljke ili remena za nošenje na ruci (1 str. 6) pri
uporabi ureñaja. Meñutim, može se pojaviti pogreška u brojanju koraka ovisno o načinu
na koji je ureñaj pričvršćen ili u sljedećim slučajevima:
–
–
–
–
ako ureñaj koristite s vrpcom (opcija) oko vrata, struka, torbe, itd.
ako ureñaj koristite u torbici koja se njiše u nepravilnom ritmu
ako ureñaj koristite tijekom kretanja gore i dolje ili pri njihanju lijevo/desno u vozilu
ako koristite ureñaj pri bavljenju aktivnim sportom koji zahtijeva kretanje gore/dolje ili
izložite ureñaj snažnom udarcu.
• Ureñaj izračunava udaljenost i utrošak kalorija na temelju brojanja koraka i prema
unesenim vrijednostima za visinu/težinu/duljinu koraka (1 str. 38). Mogu se pojaviti
netočnosti ovisno o načinu pričvršćivanja ureñaja, dobi ili spolu. Koristite ovu funkciju
kao orijentaciju.
22
Reprodukcija pjesama uz vježbanje
Automatska reprodukcija prema tempu
vježbanja (Music Pacer)
U SPORTS MODE načinu rada možete reproducirati pjesme uporabom funkcije
automatskog odabira pri čemu ureñaj automatski mijenja reprodukcijske liste
ovisno o tempu kretanja, poput hodanja ili trčanja.
Tipka Nx
prema >
Funkcijska preklopka
Tipka DISP/HOME
prema .
A Pritisnite i zadržite tipku DISP/HOME dok se ne prikaže izbornik
HOME.
B Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir L (SPORTS MODE) i
pritisnite Nx za potvrđivanje.
C Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Music Pacer>" i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
D Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "ON" ili "OFF" i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
• ON: Aktivira automatski odabir pjesama. "Walk Music" ili "Run Music"
lista se reproducira u slučajnom slijedu, ovisno o tempu kretanja.
(Standardno podešenje)
• OFF: Nije uključen automatski odabir pjesama. Reproducira pjesme na
način koji je bio aktivan prije odabira "SPORTS MODE" načina rada.
E Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Start" i pritisnite Nx za
potvrđivanje.
Reprodukcija počinje u tempu odabranom u koraku D i počinje odbrojavanje
za odabrani cilj. Kad se postigne vrijednost za zadani cilj, reprodukcija se
zaustavi.
Nastavlja se j
23
Reprodukcija pjesama uz vježbanje... Automatska reprodukcija prema tempu vježbanja
z Savjeti
• Ureñaj standardno sadrži reprodukcijske liste "Walk" i "Run". U reprodukcijske liste
"Walk" i "Run" možete dodavati pjesme uporabom SonicStage softvera.
• Možete promijeniti reprodukcijsku listu ovisno o tempu vježbanja (1 str. 25).
• Za promjenu reprodukcijske liste s "Walk" na "Run" ili obratno raspoloživa je snimljena
audio pomoć.
Napomene
• Ako ureñaj ne sadrži nikakvu reprodukcijsku listu, izbornik Music Pacer neće se
pojavljivati.
• Preporučamo korištenje isporučene hvataljke ili remena za nošenje na ruci (1 str. 6) pri
uporabi ureñaja. Meñutim, ureñaj možda neće moći pravilno prepoznati tempo kretanja,
ovisno o načinu na koji je ureñaj pričvršćen ili u sljedećim slučajevima:
–
–
–
–
ako ureñaj koristite s vrpcom (opcija) oko vrata, struka, torbe, itd.
ako ureñaj koristite u torbici koja se njiše u nepravilnom ritmu
ako ureñaj koristite tijekom kretanja gore i dolje ili pri njihanju lijevo/desno u vozilu
ako koristite ureñaj pri bavljenju aktivnim sportom koji zahtijeva kretanje gore/dolje ili
izložite ureñaj snažnom udarcu.
Nastavlja se j
24
Reprodukcija pjesama uz vježbanje... Automatska reprodukcija prema tempu vježbanja
Promjena reprodukcijskih lista automatskog odabira pjesama (Set Playlist)
Možete promijeniti reprodukcijsku listu automatskog odabira pjesama.
Napomena
• Za aktiviranje automatskog odabira pjesama odaberite "ON" za Music Pacer (1 str. 23).
A Pritisnite i zadržite tipku DISP/HOME dok se ne prikaže izbornik
HOME.
B Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir L (SPORTS MODE) i
pritisnite Nx za potvrđivanje.
C Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Set Playlist>" i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
Pojavi se "SET WALK P.LIST".
D Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir reprodukcijske liste za spori
tempo i pritisnite Nx za potvrđivanje.
Pojavi se "SET RUN P.LIST".
E Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir reprodukcijske liste za brzi
tempo i pritisnite Nx za potvrđivanje.
Napomena
• Ako formatirate ureñaj, izbrisat će se sve reprodukcijske liste, uključujući i standardne.
25
Reprodukcija pjesama uz vježbanje
Uporaba funkcije štoperice (STOPWATCH)
Ovaj ureñaj možete koristiti kao štopericu. Možete mjeriti vrijeme do 9 sati, 59
minuta i 59 sekundi u koracima po 1 sekundu.
Tipka Nx
prema >
Funkcijska preklopka
Tipka DISP/HOME
prema .
A Pritisnite i zadržite tipku DISP/HOME dok se ne prikaže izbornik
HOME.
B Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir K (STOPWATCH) i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
C Pritisnite tipku DISP/HOME za početak mjerenja vremena.
D Pritisnite tipku DISP/HOME ponovno za prestanak mjerenja vremena.
Ako pritisnete tipku DISP/HOME ponovno dok je mjerenja vremena
zaustavljeno, štoperica se resetira.
z Savjet
• Funkcija štoperice može se koristiti tijekom reprodukcije. Meñutim, tijekom uporabe
funkcije štoperice vidljivo je odbrojavano vrijeme na pokazivaču.
Za zaustavljanje funkcije štoperice
Pritisnite i zadržite tipku DISP/HOME dok se ne pojavi izbornik HOME, i zatim
odaberite $ (ALL SONGS), 3 (PLAYLIST) ili ; (FM) (samo NW-S202F/
S203F/S205F) u izborniku te pritisnite Nx za potvrñivanje.
26
Podešavanje
Promjena moda prikaza (Display Mode)
Možete odabrati željeni prikaz tijekom reprodukcije ili u stop modu.
Tipka DISP/HOME
Svakim pritiskom tipke DISP/HOME prikaz se mijenja na sljedeći način.
• Basic: Osnovni prikaz. (Standardno podešenje)
• Property: Prikaz informacija o pjesmi.
Prikazuje broj tekuće pjesme (ili broj tekućeg albuma/izvoñača)/ukupni broj
pjesama (ili ukupni broj albuma/izvoñača) raspona reprodukcije, proteklo
vrijeme, codec (vrsta kompresije), brzinu bita i tekuće podešenje kvalitete
zvuka (Equalizer).
• Step: Prikazuje brojač koraka.
Prikazuje brojač koraka, prijeñenu udaljenost i G Sensor podešenje (G Sensor).
Prema standardnom podešenju, pojavi se brojač koraka tijekom reprodukcije ili
FM prijema (samo NWS202F/S203F/S205F) ili prijeñena udaljenost (1 str. 40) i
brojač koraka se automatski resetira (1 str. 43) kad podesite sat ureñaja na 0:00.
• Calorie: Prikazuje utrošak kalorija.
Prikazuje utrošak kalorija i G Sensor podešenje (G Sensor).
Prema standardnom podešenju, pojavi se količina kalorija potrošenih tijekom
reprodukcije ili FM prijema (samo NWS202F/S203F/S205F) (1 str. 40).
Ovisno o potrošnji kalorija, pojavljuju se navedenim redoslijedom , ,
ili
. 5 ikona ( ) se pojavi kad dosegnete maksimalnu kalorijsku vrijednost.
• Clock: Prikazuje dan u tjednu, mjesec, datum i tekuće vrijeme. Za informacije o
podešavanju vremena pogledajte "Podešavanje točnog vremena (Set Date-Time)"
(1 str. 44).
• DISP: Prikazuje animacije.
Nastavlja se j
27
Podešavanje...Promjena moda prikaza
z Savjet
• Podesite postavke štednje energije (1 str. 54) na "OFF" za konstantni prikaz na
pokazivaču.
Napomene
• Ako je postavka kvalitete zvuka (ekvilizator) (1 str. 33) podešena na "OFF", ne
prikazuje se u izborniku "Property".
• Preporučamo korištenje isporučene hvataljke ili remena za nošenje na ruci (1 str. 6) pri
uporabi ureñaja. Meñutim, ureñaj možda neće moći pravilno brojati korake ovisno o
načinu na koji je ureñaj pričvršćen ili u sljedećim slučajevima:
–
–
–
–
ako ureñaj koristite s vrpcom (opcija) oko vrata, struka, torbe, itd.
ako ureñaj koristite u torbici koja se njiše u nepravilnom ritmu
ako ureñaj koristite tijekom kretanja gore i dolje ili pri njihanju lijevo/desno u vozilu
ako koristite ureñaj pri bavljenju aktivnim sportom koji zahtijeva kretanje gore/dolje ili
izložite ureñaj snažnom udarcu.
• Ureñaj izračunava udaljenost i utrošak kalorija na temelju brojanja koraka i prema
unesenim vrijednostima za visinu/težinu/duljinu koraka (1 str. 38). Mogu se pojaviti
netočnosti ovisno o načinu pričvršćivanja ureñaja, dobi ili spolu. Koristite ovu funkciju
kao orijentaciju.
28
Podešavanje
Promjena redoslijeda pjesama (Sort)
Možete podesiti redoslijed pjesama prema redoslijedu albuma, albume prema
redoslijedu izvoñača, ili redoslijed naziva izvoñača.
Tipka Nx
prema >
Funkcijska preklopka
Tipka DISP/HOME
prema .
A Pritisnite i zadržite tipku DISP/HOME dok se ne prikaže izbornik HOME.
B Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir < (SETTINGS) i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
C Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Sort>" i pritisnite Nx za
potvrđivanje.
D Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir redoslijeda pjesama i
pritisnite Nx za potvrđivanje.
Indikator načina sortiranja
Za povratak u prethodni izbornik
Pritisnite tipku DISP/HOME.
Popis redoslijeda pjesama
Opcija/Ikona
Opis
Album (redoslijed
albuma)/b
Pjesme se prikazuju redoslijedom albuma. U albumima,
pjesme se prikazuju prema broju pjesama.
U modu upravljanja mapama, pjesme se preskaču po
albumima. (Standardno podešenje)
Pjesme se prikazuju u albumu prema redoslijedu izvoñača. U
albumu se pjesme prikazuju prema broju pjesama.
U modu upravljanja mapama, pjesme se preskaču po albumu.
Pjesme se prikazuju redoslijedom izvoñača. Pjesme istog
izvoñača se prikazuju redoslijedom naziva pjesama.
U modu upravljanja mapama, pjesme se preskaču po
izvoñačima.
Artist/Album (albumi
redoslijedom
izviñača)/:
Artist (redoslijed
izvoñača)/9
29
Podešavanje
Podešavanje glasnoće pomoću funkcije Preset
Volume (Volume Mode)
Postoje dva moda podešavanja glasnoće.
Manual (ručno podešavanje glasnoće):
Pritisnite VOL +/– za podešavanje glasnoće od 0 do 30.
Preset (prethodno podešena glasnoća):
Pritisnite VOL +/– za odabir jedne od tri prethodno podešene razine glasnoće:
"Low" (niska), "Mid" (srednja) ili "Hi" (visoka).
Tipka Nx
prema >
Funkcijska preklopka
prema .
Tipka DISP/HOME Tipka Vol +/-
Podešavanje glasnoće (Preset)
A Pritisnite i zadržite tipku DISP/HOME dok se ne prikaže izbornik
HOME.
B Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir < (SETTINGS) i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
C Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Advanced Menu>" i
pritisnite Nx za potvrđivanje.
D Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Sound>" i pritisnite Nx
za potvrđivanje.
E Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Volume Mode>" i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
Nastavlja se j
30
Podešavanje... Podešavanje glasnoće pomoću funkcije Preset Volume
F Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Preset" i pritisnite Nx za
potvrđivanje.
Ispod i iznad natpisa "Low" se prikazuje crta.
G Zakrenite funkcijsku preklopku za podešavanje glasnoće za svaku
vrijednost i pritisnite Nx za potvrđivanje.
Vrijednosti se prikazuju redoslijedom: "Low", "Mid" i "Hi".
Uz ovu postavku, možete odabrati glasnoću ("Low", "Mid" ili "Hi")
pritiskom na tipku VOL +/–.
Za povratak u prethodni izbornik
Pritisnite tipku DISP/HOME.
Napomena
• Ako je podešena funkcija AVLS (1 str. 36), stvarna glasnoća može biti manja od
podešene. Isključivanjem funkcije AVLS, glasnoća se vraća na prethodno podešenu
vrijednost.
Nastavlja se j
31
Podešavanje... Podešavanje glasnoće pomoću funkcije Preset Volume
Vraćanje u ručni mod (Manual)
A Pritisnite i zadržite tipku DISP/HOME dok se ne prikaže izbornik
HOME.
B Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir < (SETTINGS) i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
C Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Advanced Menu>" i
pritisnite Nx za potvrđivanje.
D Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Sound>" i pritisnite Nx
za potvrđivanje.
E Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Volume Mode>" i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
F Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Manual" i pritisnite Nx za
potvrđivanje.
Uz ovu postavku, možete podesiti glasnoću (od 0 do 30) pritiskom na tipku
VOL +/–.
Za povratak u prethodni izbornik
Pritisnite tipku DISP/HOME.
32
Podešavanje
Osobno podešavanje zvuka (Equalizer)
Možete podesiti kvalitetu zvuka u skladu s vrstom glazbe.
Tipka Nx
prema >
Funkcijska preklopka
Tipka DISP/HOME
prema .
Napomena
• Kvalitetu zvuka ne možete podešavati pri uporabi FM prijemnika (samo NW-S202F/
S203F/S205F).
A Pritisnite i zadržite tipku DISP/HOME dok se ne prikaže izbornik HOME.
B Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir < (SETTINGS) i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
C Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Equalizer>" i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
D Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir željenu kvalitetu zvuka i
pritisnite Nx za potvrđivanje.
Za povratak u prethodni izbornik
Pritisnite tipku DISP/HOME.
Popis opcija podešavanja zvuka
Opcija
Opis
OFF
Heavy
Pop
Bez efekta. (Standardno podešenje)
Naglašavanje visokih i niskih tonova za postizanje snažnog zvuka.
Reprodukcija s naglašenim srednjim tonovima; odlično za vokalne izvedbe.
Reprodukcija s naglašenim visokim i srednjim tonovima za postizanje
življeg zvuka.
Jazz
Custom
Korisnička podešenja zvuka. Pogledajte 1 str. 34 za podešavanje.
Napomene
• Ako odabrano podešenje uzrokuje izobličenje zvuka kad pojačate glasnoću, pokušajte je
smanjiti.
• Ako vaša podešenja pohranjena kao "Custom" rezultiraju drugačijom razinom glasnoće u
odnosu na ostala podešenja, možda ćete je morati kompenzirati ručnim ugañanjem glasnoće.
33
Podešavanje
Pohranjivanje željene kvalitete zvuka
(Preset Custom)
Možete podesiti 7 razina za 5 frekvencijskih područja i pohraniti željenu kvalitetu
zvuka. Pohranjene postavke možete odabrati kao "Custom" u "Osobno
podešavanje zvuka (Equalizer)" (1 str. 33).
Tipka Nx
prema >
Funkcijska preklopka
Tipka DISP/HOME
prema .
Napomena
• Kvalitetu zvuka ne možete pohranjivati pri uporabi FM prijemnika (samo NW-S202F/
S203F/S205F).
A Pritisnite i zadržite tipku DISP/HOME dok se ne prikaže izbornik
HOME.
B Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir < (SETTINGS) i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
C Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Advanced Menu>" i
pritisnite Nx za potvrđivanje.
D Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Sound>" i pritisnite Nx
za potvrđivanje.
E Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Preset Custom>" i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
Ispod i iznad najniže točke, prikazuje se crta.
F Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir željene razine svakog
frekvencijskog pojasa i pritisnite Nx za potvrđivanje.
Kvaliteta zvuka se podešava od basova (bass) prema visokim frekvencijama
(treble).
Za povratak u prethodni izbornik
Pritisnite tipku DISP/HOME.
34
Podešavanje
Podešavanje razine glasnoće (Dynamic Normalizer)
Možete odabrati smanjivanje glasnoće izmeñu pjesama. Uz ovu postavku, kod
slušanja albuma uz reprodukciju slučajnim redoslijedom, glasnoća se smanjuje na
prijelazu izmeñu pjesama kako bi se smanjila razlika u glasnoći snimanja.
Tipka Nx
prema >
Funkcijska preklopka
Tipka DISP/HOME
prema .
Napomena
• Funkciju smanjivanja razine glasnoće izmeñu pjesama ne možete odabrati pri uporabi
FM prijemnika (samo NW-S202F/S203F/S205F).
A Pritisnite i zadržite tipku DISP/HOME dok se ne prikaže izbornik
HOME.
B Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir < (SETTINGS) i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
C Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Advanced Menu>" i
pritisnite Nx za potvrđivanje.
D Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Sound>" i pritisnite Nx
za potvrđivanje.
E Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "D.Normalizer>" i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
F Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "ON" i pritisnite Nx za
potvrđivanje.
Isključivanje funkcije
Odaberite "OFF" u koraku F.
Za povratak u prethodni izbornik
Pritisnite tipku DISP/HOME.
35
Podešavanje
Ograničavanje glasnoće (AVLS)
Možete uključiti AVLS (Automatic Volume Limiter System) za ograničavanje
maksimalne glasnoće kako biste spriječili oštećenje sluha ili ometanje okoline.
AVLS vam omogućuje slušanje glazbe uz ugodnu razinu glasnoće.
Tipka Nx
prema >
Funkcijska preklopka
Tipka DISP/HOME
prema .
A Pritisnite i zadržite tipku DISP/HOME dok se ne prikaže izbornik HOME.
B Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir < (SETTINGS) i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
C Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Advanced Menu>" i
pritisnite Nx za potvrđivanje.
D Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Sound>" i pritisnite Nx
za potvrđivanje.
E Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "AVLS>" i pritisnite Nx za
potvrđivanje.
F Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "ON" i pritisnite Nx za
potvrđivanje.
Glasnoća se održava na umjerenoj razini.
Isključivanje funkcije
Odaberite "OFF" u koraku F.
Za povratak u prethodni izbornik
Pritisnite tipku DISP/HOME.
z Savjet
• Prikazuje se "AVLS" kad se pritisne tipka VOL +/– ako je uključena funkcija AVLS.
36
Podešavanje
Isključenje zvučnog signala pri rukovanju
uređajem (Beep)
Zvučne signale možete uključiti i isključiti.
Tipka Nx
prema >
Funkcijska preklopka
Tipka DISP/HOME
prema .
A Pritisnite i zadržite tipku DISP/HOME dok se ne prikaže izbornik
HOME.
B Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir < (SETTINGS) i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
C Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Advanced Menu>" i
pritisnite Nx za potvrđivanje.
D Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Sound>" i pritisnite Nx
za potvrđivanje.
E Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Beep>" i pritisnite Nx za
potvrđivanje.
F Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "OFF" i pritisnite Nx za
potvrđivanje.
Uključenje zvučnih signala
Odaberite "ON" u koraku 6.
Za povratak u prethodni izbornik
Pritisnite tipku DISP/HOME.
37
Podešavanje
Podešavanje informacija za brojač kalorija i
udaljenosti (Height/Weight)
Možete podesiti informacije (visinu/težinu/duljinu koraka) za izračunavanje
potrošnje kalorija i prijeñene udaljenosti pri reprodukciji pjesama u SPORTS
MODE načinu rada (1 str. 21).
Tipka Nx
prema >
Funkcijska preklopka
Tipka DISP/HOME
prema .
A Pritisnite i zadržite tipku DISP/HOME dok se ne prikaže izbornik
HOME.
B Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir < (SETTINGS) i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
C Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Advanced Menu>" i
pritisnite Nx za potvrđivanje.
D Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Height/Weight" i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
E Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir vrijednosti za "inch/lb" ili
"cm/kg" i pritisnite Nx za potvrđivanje.
F Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir težine i pritisnite Nx za
potvrđivanje.
Standardno podešenje je "130lb" (ili 60kg)".
G Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir visine i pritisnite Nx za
potvrđivanje.
Standardno podešenje je "67inch" (ili 170cm)".
Nastavlja se j
38
Podešavanje...Podešavanje informacija za brojač kalorija i udaljenosti
H Nakon pritiska tipke Nx za odabir "Walk Stride>", zakrenite
funkcijsku preklopku za podešavanje duljine koraka pri hodanju,
zatim pritisnite Nx za potvrđivanje.
Duljina koraka izračunava se pomoću visine (unesene u koraku G) T 0,5.
I Nakon pritiska tipke Nx za odabir "Run Stride>", zakrenite
funkcijsku preklopku za podešavanje duljine koraka pri hodanju,
zatim pritisnite Nx za potvrđivanje.
Duljina koraka izračunava se pomoću visine (unesene u koraku G) T 0,7.
Za povratak na prethodni izbornik
Pritisnite tipku DISP/HOME.
z Savjet
• Za visinu možete unijeti vrijednost od 80 do 250 cm, a za masu od 10 do 300 kg. U
slučaju drukčijih vrijednosti, možete odabrati "Less" (minimalna vrijednost) ili "More"
(maksimalna vrijednost). Odaberite približnu vrijednost.
Napomene
• Preporučamo korištenje isporučene hvataljke ili remena za nošenje na ruci (1 str. 6) pri
uporabi ureñaja. Meñutim, može se pojaviti pogreška u brojanju koraka ovisno o načinu
na koji je ureñaj pričvršćen ili u sljedećim slučajevima:
–
–
–
–
ako ureñaj koristite s vrpcom (opcija) oko vrata, struka, torbe, itd.
ako ureñaj koristite u torbici koja se njiše u nepravilnom ritmu
ako ureñaj koristite tijekom kretanja gore i dolje ili pri njihanju lijevo/desno u vozilu
ako koristite ureñaj pri bavljenju aktivnim sportom koji zahtijeva kretanje gore/dolje ili
izložite ureñaj snažnom udarcu.
• Ureñaj izračunava udaljenost i utrošak kalorija na temelju brojanja koraka i prema
unesenim vrijednostima za visinu/težinu/duljinu koraka (1 str. 38). Mogu se pojaviti
netočnosti ovisno o načinu pričvršćivanja ureñaja, dobi ili spolu. Koristite ovu funkciju
kao orijentaciju.
• Kod mjerenja kalorija, izbornik G Sensor (1 str. 40) treba biti uključen.
• Informacije podešene za "Height/Weight" koriste se samo u svrhu izračunavanja
prijeñene udaljenosti i potrošnje kalorija. Te informacije se ne prenose putem USB veze.
• Promijenite li vrijednost za visinu (korak G) nakon podešavanja duljine koraka (koraci
H i I), takoñer se mijenja duljina koraka i potrebno ju je ponovno izračunati.
39
Podešavanje
Podešavanje G Sensora (G Sensor)
Ugrañeni G Sensor prepoznaje promjene brzine i omogućuje funkcije poput
brojanja koraka, prijeñene udaljenosti i potrošenih kalorija, ili promjenu načina
reprodukcije potresanjem ureñaja 3 puta (1 str. 20). G Sensor možete i isključiti.
Tipka Nx
prema >
Funkcijska preklopka
Tipka DISP/HOME
prema .
A Pritisnite i zadržite tipku DISP/HOME dok se ne prikaže izbornik
HOME.
B Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir < (SETTINGS) i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
C Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Advanced Menu>" i
pritisnite Nx za potvrđivanje.
D Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "G Sensor>" i pritisnite Nx
za potvrđivanje.
E Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir sljedećeg G Sensor
podešenja i pritisnite Nx za potvrđivanje.
• ON-MusicPB: Aktivira G Sensor tijekom reprodukcije ili FM prijema
(samo NW-S202F/S203F/S205F). (Standardno podešenje) Preporuča se za
slušanje pjesama prilikom bavljenja sportom.
• ON-Anytime: Aktivira G Sensor uvijek. Preporuča se ako želite saznati
koliko koraka ste prešli ili kalorija potrošili tijekom dana. Meñutim, čak i
ako ne koristite ureñaj, G Sensor ostaje uključen i troši bateriju.
• OFF: G Sensor je isključen. Preporuča se za smanjenu potrošnju i dužu
uporabu ureñaja.
Nastavlja se j
40
Podešavanje... Podešavanje G Sensora
z Savjet
• Kad je izbornik G Sensor podešen na "ON-MusicPB" ili "ON-Anytime", u izborniku
"Step" ili "Calorie" pojavljuje se "G" (1 str. 27).
Napomene
• Preporučamo korištenje isporučene hvataljke ili remena za nošenje na ruci (1 str. 6) pri
uporabi ureñaja. Meñutim, može se pojaviti pogreška u brojanju koraka ovisno o načinu
na koji je ureñaj pričvršćen ili u sljedećim slučajevima:
–
–
–
–
ako ureñaj koristite s vrpcom (opcija) oko vrata, struka, torbe, itd.
ako ureñaj koristite u torbici koja se njiše u nepravilnom ritmu
ako ureñaj koristite tijekom kretanja gore i dolje ili pri njihanju lijevo/desno u vozilu
ako koristite ureñaj pri bavljenju aktivnim sportom koji zahtijeva kretanje gore/dolje ili
izložite ureñaj snažnom udarcu.
Za povratak na prethodni izbornik
Pritisnite tipku DISP/HOME.
41
Podešavanje
Prikaz podataka brojača koraka (Count History)
Podaci brojača koraka pohranjuju se kod brojanja koraka dok je izbornik G
Sensor podešen na "ON" (1 str. 40). Možete prikazati do 7 skupina najnovijih
zabilježenih podataka.
Tipka Nx
prema >
Funkcijska preklopka
Tipka DISP/HOME
prema .
A Pritisnite i zadržite tipku DISP/HOME dok se ne prikaže izbornik
HOME.
B Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir < (SETTINGS) i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
C Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Count History>" i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
Na pokazivaču su slijeva nadesno redom prikazani datum, broj koraka,
udaljenost i potrošene kalorije. Zakretanjem funkcijske preklopke možete
odabrati prethodni ili sljedeći zabilježen podatak.
z Savjet
• Najnoviji zabilježen podatak je uvijek prikazan na vrhu.
• Podesite li izbornik Counter Reset (1 str. 43) na "Daily", ureñaj pohranjuje podatke
dnevno.
• Aktiviranjem izbornika Reset All Setting (1 str. 49) možete izbrisati podatke brojača.
Za povratak na prethodni izbornik
Pritisnite tipku DISP/HOME.
42
Podešavanje
Podešavanje načina resetiranja brojača
(Counter Reset)
Možete resetirati pohranjene podatke brojača. Standardno je podešeno "Daily".
Tipka Nx
prema >
Funkcijska preklopka
Tipka DISP/HOME
prema .
A Pritisnite i zadržite tipku DISP/HOME dok se ne prikaže izbornik
HOME.
B Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir < (SETTINGS) i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
C Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Counter Reset>" i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
D Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir sljedećeg načina resetiranja
i pritisnite Nx za potvrđivanje.
• Now: Resetira pohranjene podatke brojača sada.
• Daily: Resetira pohranjene podatke brojača kad podešeni sat ureñaja
(1 str. 44) pokazuje 0:00.
• OFF: Resetiranje je isključeno.
Želite li odabrati "Now", odaberite "OK" i pritisnite Nx za potvrñivanje.
Odaberete li "Cancel" i pritisnete Nx za potvrñivanje, vrati se izbornik za
odabir načina resetiranja.
Za povratak na prethodni izbornik
Pritisnite tipku DISP/HOME.
43
Podešavanje
Podešavanje sata i datuma (Set Date-Time)
Možete podesiti točno vrijeme i datum.
Datum i vrijeme možete podesiti na automatsku sinkronizaciju s računalom, ili
ručno na ureñaju.
Tipka Nx
prema >
Funkcijska preklopka
Tipka DISP/HOME
prema .
A Pritisnite i zadržite tipku DISP/HOME dok se ne prikaže izbornik
HOME.
B Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir < (SETTINGS) i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
C Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Advanced Menu>" i
pritisnite Nx za potvrđivanje.
D Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Date-Time>" i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
E Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Set Date-Time>" i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
F Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Automatic" ili "Manual" i
pritisnite Nx za potvrđivanje.
• Automatic: Sinkronizira datum i vrijeme s vašim računalom kad ureñaj
spojite na računalo i pokrenete SonicStage softver.
• Manual: Za ručno podešavanje datuma i vremena.
Odaberete li "Automatic", izbornik SETTINGS se zatvara.
Odaberete li "Automatic", iznad i ispod znamenki godine prikazuje se crta.
Nastavite s koracima G i H.
Nastavlja se j
44
Podešavanje...Podešavanje sata i datuma
G Zakrenite funkcijsku preklopku za podešavanje godine i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
Iznad i ispod znamenki mjeseca prikazuje se crta.
H Kao u koraku G, podesite mjesec, dan, sate i minute.
Nakon zakretanja funkcijske preklopke za podešavanje datuma i vremena,
pritisnite tipku Nx za potvrñivanje.
Za povratak u prethodni izbornik
Pritisnite tipku DISP/HOME.
Za prikaz točnog vremena
Postupite na jedan od sljedećih načina.
• Odaberite "Clock" u postupku "Promjena moda prikaza" (1 str. 27).
• Ako je aktivirana funkcija HOLD, pritisnite bilo koju tipku.
z Savjet
• Možete odabrati format datuma izmeñu "mjesec/dan" ili "dan/mjesec". Takoñer možete
odabrati 12 ili 24 satni format sata. Pogledajte "Podešavanje formata datuma (Date Disp
Type)" (1 str. 46) ili "Podešavanje formata sata (Time Disp Type)" (1 str. 47).
Napomene
• Ako se ureñaj ne upotrebljava duže vrijeme, postavke datuma i vremena možda će
trebati ponovno podesiti.
• Ako nije podešeno točno vrijeme, u izborniku "Clock" (1 str. 27) se prikazuje "---".
45
Podešavanje
Podešavanje formata datuma (Date Disp Type)
Možete podesiti format prikaza datuma (1 str. 44). Odaberite "mjesec/dan" ili
"dan/mjesec".
Tipka Nx
prema >
Funkcijska preklopka
Tipka DISP/HOME
prema .
A Pritisnite i zadržite tipku DISP/HOME dok se ne prikaže izbornik
HOME.
B Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir < (SETTINGS) i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
C Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Advanced Menu>" i
pritisnite Nx za potvrđivanje.
D Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Date-Time>" i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
E Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Date Disp Type>" i
pritisnite Nx za potvrđivanje.
F Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir formata datuma i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
• mm/dd: Datum se prikazuje u formatu "mjesec/dan". (Standardno podešenje)
• dd/mm: Datum se prikazuje u formatu "dan/mjesec".
Za povratak u prethodni izbornik
Pritisnite tipku DISP/HOME.
46
Podešavanje
Podešavanje formata sata (Time Disp Type)
Za prikaz sata (1 str. 44) možete odabrati 12 ili 24 satni format. Standardno je
odabran format "24h".
Tipka Nx
prema >
Funkcijska preklopka
Tipka DISP/HOME
prema .
A Pritisnite i zadržite tipku DISP/HOME dok se ne prikaže izbornik
HOME.
B Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir < (SETTINGS) i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
C Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Advanced Menu>" i
pritisnite Nx za potvrđivanje.
D Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Date-Time>" i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
E Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Time Disp Type>" i
pritisnite Nx za potvrđivanje.
F Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "12h" ili "24h" i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
Za povratak u prethodni izbornik
Pritisnite tipku DISP/HOME.
47
Podešavanje
Prikaz podataka o uređaju (Information)
Možete prikazati podatke o ureñaju, kao što je naziv proizvoda, kapacitet
ugrañene flash memorije, serijski broj i verzija ugrañenog softvera.
Tipka Nx
prema >
Funkcijska preklopka
Tipka DISP/HOME
prema .
A Pritisnite i zadržite tipku DISP/HOME dok se ne prikaže izbornik
HOME.
B Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir < (SETTINGS) i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
C Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Advanced Menu>" i
pritisnite Nx za potvrđivanje.
D Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Information>" i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
Zakrenite funkcijsku preklopku za prikaz sljedećih podataka.
1: naziv proizvoda
2: kapacitet ugrañene flash memorije
3: serijski broj
4: verzija ugrañenog softvera
E Pritisnite i zadržite tipku DISP/HOME dok se ne promijeni prikaz.
Za povratak u prethodni izbornik
Pritisnite tipku DISP/HOME.
48
Podešavanje
Resetiranje postavki na tvorničke vrijednosti
(Reset All Settings)
Ureñaj možete resetirati na tvorničke vrijednosti. Resetiranjem se ne briše glazba
koju ste prebacili u ureñaj.
Tipka Nx
prema >
Funkcijska preklopka
Tipka DISP/HOME
prema .
Napomena
• Raspoloživo samo kad koristite funkciju ALL SONGS u stop modu.
A Pritisnite i zadržite tipku DISP/HOME dok se ne prikaže izbornik
HOME.
B Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir < (SETTINGS) i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
C Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Advanced Menu>" i
pritisnite Nx za potvrđivanje.
D Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Initialize>" i pritisnite Nx
za potvrđivanje.
E Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Reset All Settings>" i
pritisnite Nx za potvrđivanje.
F Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "OK" i pritisnite Nx za
potvrđivanje.
Kad je resetiranje gotovo, prikazuje se natpis "COMPLETE".
Za povratak u prethodni izbornik
Pritisnite tipku DISP/HOME.
Za odustajanje od povratka na tvornička podešenja
Odaberite "Cancel" u koraku 6 i pritisnite tipku Nx za potvrñivanje.
49
Podešavanje
Formatiranje memorije (Format)
Možete formatirati ugrañenu flash memoriju ureñaja.
Ako se memorija formatira, obrisat će se sva glazba i ostali pohranjeni podaci.
Obavezno provjerite sadržaj memorije prije formatiranja.
Tipka Nx
prema >
Funkcijska preklopka
Tipka DISP/HOME
prema .
Napomena
• Raspoloživo samo kad koristite funkciju ALL SONGS u stop modu.
A Pritisnite i zadržite tipku DISP/HOME dok se ne prikaže izbornik
HOME.
B Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir < (SETTINGS) i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
C Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Advanced Menu>" i
pritisnite Nx za potvrđivanje.
D Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Initialize>" i pritisnite Nx
za potvrđivanje.
E Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Format>" i pritisnite Nx
za potvrđivanje.
F Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "OK" i pritisnite Nx za
potvrđivanje.
Prikazuje se natpis "FORMATTING..." i započinje formatiranje.
Kad je formatiranje završeno, prikazuje se natpis "COMPLETE".
Nastavlja se j
50
Podešavanje...Formatiranje Memorije
Za povratak u prethodni izbornik
Pritisnite tipku DISP/HOME.
Za odustajanje od formatiranja memorije
Odaberite "Cancel" u koraku 6 i pritisnite tipku Nx za potvrñivanje.
Napomena
• Nemojte formatirati ugrañenu flash memoriju ureñaja pomoću Windows Explorera.
51
Podešavanje
Promjena postavke USB spajanja (USB Power)
Ovisno o načinu uporabe računala, ako je napajanje preko USB priključnice
(USB Bus Powered) nedovoljno, može doći do nepotpunog prijenosa podataka s
računala u ureñaj. U tom slučaju, promjena postavke USB spajanja (USB Power)
na "100mA" može poboljšati prijenos podataka. Standardna postavka je "500mA".
Tipka Nx
prema >
Funkcijska preklopka
Tipka DISP/HOME
prema .
Napomena
• Podešavanje nije moguće dok je uspostavljana USB veza.
A Pritisnite i zadržite tipku DISP/HOME dok se ne prikaže izbornik
HOME.
B Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir < (SETTINGS) i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
C Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Advanced Menu>" i
pritisnite Nx za potvrđivanje.
D Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "USB Power>" i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
E Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "100mA" ili "500mA" i
pritisnite Nx za potvrđivanje.
Za povratak u prethodni izbornik
Pritisnite tipku DISP/HOME.
z Savjeti
• Kod spajanja ureñaja s prijenosnim računalom, preporučujemo spajanje računala na
vanjsko napajanje.
• Vrijeme punjenja je dulje ako je postavka "USB Power" podešena na "100mA".
52
Podešavanje
Podešavanje orijentacije pokazivača lijevo/
desno (Disp. Rotation)
Možete promijeniti orijentaciju prikaza na pokazivaču kako biste si olakšali
rukovanje ureñajem, primjerice kod uporabe ureñaja s isporučenom hvataljkom ili
remenom za nošenje na ruci.
Tipka Nx
prema >
Funkcijska preklopka
Tipka DISP/HOME
prema .
A Pritisnite i zadržite tipku DISP/HOME dok se ne prikaže izbornik
HOME.
B Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir < (SETTINGS) i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
C Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Advanced Menu>" i
pritisnite Nx za potvrđivanje.
D Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Disp. Rotation>" i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
E Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "ON" ili "OFF" i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
Standardno je podešeno "OFF".
Za povratak u prethodni izbornik
Pritisnite tipku DISP/HOME.
z Savjet
• Čak i ako promijenite orijentaciju pokazivača, rad funkcijske preklopke (. (>) ili
VOL +/–) neće se promijeniti.
Napomena
• Čak i ako promijenite orijentaciju pokazivača na opisani način, orijentacija Power Save
prikaza (1 str. 54) za ALL SONGS (1 str. 13) ili PLAYLIST (1 str. 14) ne može se
promijeniti.
53
Podešavanje
Štednja energije (Power Save)
Prikaz na pokazivaču promijeni se u Power Save prikaz kad ureñajem ne rukujete
neko vrijeme (oko 15 sekundi).
Tipka Nx
prema >
Funkcijska preklopka
Tipka DISP/HOME
prema .
A Pritisnite i zadržite tipku DISP/HOME dok se ne prikaže izbornik
HOME.
B Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir < (SETTINGS) i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
C Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Advanced Menu>" i
pritisnite Nx za potvrđivanje.
D Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Power Save>" i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
E Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir postavke štednje energije i
pritisnite Nx za potvrđivanje.
Za povratak u prethodni izbornik
Pritisnite tipku DISP/HOME.
Popis opcija štednje energije
Opcije
Opis
ON-Normal
Power Save prikaz pojavi se na pokazivaču kad oko
15 sekundi ne izvedete nikakav postupak.
(Standardna postavka)
Nema prikaza na pokazivaču. Na ovaj način se
najmanje troši baterija.
Ikone ili slova se pojavljuju na pokazivaču
konstantno tijekom reprodukcije ili FM prijema
(samo NW-S202F/S203F/S205F).
ON-Super
OFF
54
Slušanje FM radija (samo NW-S202F/S203F/S205F)
Slušanje FM radija
Možete slušati FM radio. Prije uporabe ureñaja, napunite ugrañenu bateriju
(1 str. 62) i spojite slušalice u pripadajuću priključnicu.
1 Uključivanje FM radija
Tipka Nx
prema >
Funkcijska preklopka
Tipka DISP/HOME
prema .
A Pritisnite i zadržite tipku DISP/HOME dok se ne prikaže izbornik
HOME.
B Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir ; (FM) i pritisnite Nx za
potvrđivanje.
Prikazuje se izbornik FM radija.
Izbornik FM radija*
Mod ugađanja
Memorijski broj
Frekvencija
* Stvaran izgled izbornika FM radija može se razlikovati, ovisno o modelu.
Nastavlja se j
55
Slušanje FM radija (samo NW-S202F/S203F/S205F)
Isključivanje FM radija i povratak na reprodukciju glazbe
Pritisnite i zadržite tipku DISP/HOME dok se ne prikaže izbornik HOME i zatim
odaberite $ (ALL SONGS) ili 3 (PLAYLIST) iz izbornika te pritisnite Nx za
potvrñivanje.
Ako u listi nema pjesama, odaberite $ (ALL SONGS).
Kratkotrajno isključivanje zvuka FM radija
Pritiskom na tipku Nx, isključuje se zvuk FM radija. FM radio prelazi u
pripravno stanje nakon približno 5 sekundi i pokazivač se isključuje. Pritiskom na
tipku Nx, FM radio se ponovno uključuje.
Napomene
• Zakrenete li funkcijsku preklopku prema .(>) dok je ureñaj u pripravnom stanju,
odabire se prethodni (ili sljedeći) memorijski broj ili frekvencija. Pri tome se ne čuje
zvuk, bez obzira na podešenje tipke VOL +/–.
• Tijekom FM prijema, L (SPORTS MODE) i K (STOPWATCH) se ne pojavljuju u
HOME prikazu.
• Tijekom FM prijema ne možete promijeniti prikaz pritiskom tipke DISP/HOME.
2 Automatsko ugađanje postaja (FM Auto Preset)
Možete automatski ugoditi i pohraniti dostupne postaje (do 30 postaja) odabirom
opcije "FM Auto Preset". Funkcija je prikladna kod prve uporabe FM radija ili
kad se preselite u neko drugo područje.
Napomena
• Funkcija "FM Auto Preset" obrisat će sve prethodno pohranjene postaje.
Tipka Nx
prema >
Funkcijska preklopka
Tipka DISP/HOME
prema .
A Pritisnite i zadržite tipku DISP/HOME dok se ne prikaže izbornik
HOME.
B Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir < (SETTINGS) i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
Nastavlja se j
56
Slušanje FM radija (samo NW-S202F/S203F/S205F)
C Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "FM Auto Preset>" i
pritisnite Nx za potvrđivanje.
D Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "OK" i pritisnite Nx za
potvrđivanje.
Primljene postaje će se pohraniti redom od nižih prema višim frekvencijama.
Kad je pohranjivanje dovršeno, prikazuje se "COMPLETE" i čuje se prva
pohranjena postaja.
Za prekidanje pretraživanja postaja
Odaberite "Cancel" u koraku 4 i pritisnite tipku Nx.
Za povratak u prethodni izbornik
Pritisnite tipku DISP/HOME.
Ako se pohrani više neželjenih postaja
Ako su smetnje izražene ili je prijem previše osjetljiv, promijenite postavku
prijema (1 str. 60) na "Low".
3 Odabir radiopostaja
Na raspolaganju su dva načina odabira radiopostaja (ručno ili iz memorije).
Tipka Nx
prema >
Funkcijska preklopka
Tipka DISP/HOME
prema .
v (upravljanje mapama)
Normal (ugađanje pohranjenih postaja)
HOLD
Pomaknite funkcijsku preklopku u položaj s ikonom mape kako biste odabrali
mod ručnog ugañanja. Pomaknite funkcijsku preklopku u položaj Normal za
odabir iz memorije.
• Manual Tuning: U modu ručnog ugañanja možete birati postaje po
frekvencijama.
• Preset Tuning: U modu odabira pohranjenih postaja možete odabrati postaje
prema memorijskom broju.
Nastavlja se j
57
Slušanje FM radija (samo NW-S202F/S203F/S205F)
Ručno ugađanje
Na pokazivaču ureñaja se redom prikazuju =, frekvencija i memorijski broj.
Za
Postupak
Odabir prethodne frekvencije
Nakratko zakrenite funkcijsku preklopku prema ..
Odabir sljedeće frekvencije
Nakratko zakrenite funkcijsku preklopku prema >.
Odabir prethodne radiopostaje* Zakrenite i zadržite funkcijsku preklopku prema ..
Odabir sljedeće radiopostaje*
Zakrenite i zadržite funkcijsku preklopku prema >.
* Ako zakrenete i zadržite funkcijsku preklopku na .(>) tijekom prijema
FM postaje, ugodit će se prethodna (ili sljedeća) postaja. Ako je prijem postaje
moguć, postaja se prima.
Ako su smetnje izražene ili je prijem previše osjetljiv, promijenite postavku
prijema (1 str. 60) na "Low".
Ako zakrenete funkcijsku preklopku na .(>) tijekom pripravnog stanja
ureñaja, frekvencija se smanjuje (ili povećava) i prethodna (ili sljedeća) postaja
nije pronañena i ne čuje se zvuk.
Ugađanje iz memorije
Na pokazivaču ureñaja se redom prikazuju >, memorijski broj i frekvencija.
Za
Postupak
Odabir prethodnog
memorijskog broja
Odabir sljedećeg
memorijskog broja
Nakratko zakrenite funkcijsku preklopku prema ..
Nakratko zakrenite funkcijsku preklopku prema >.
Napomena
• Nije moguće odabrati postaje ako nisu prethodno pohranjene. Pohranite postaje pomoću
funkcije "FM Auto Preset" (1 str. 56).
z Poboljšavanje prijema
• Žice slušalica služe kao antena. Zato ih razvucite koliko god je to moguće.
58
Slušanje FM radija (samo NW-S202F/S203F/S205F)
Ručno pohranjivanje željenih postaja
Možete pohraniti radiopostaju koju funkcija "FM Auto Preset" nije pohranila
(1 str. 56).
Tipka Nx
prema >
Funkcijska preklopka
Tipka DISP/HOME
prema .
A Odaberite željenu frekvenciju ručnim ugađanjem (1 str. 57).
B Pritisnite i zadržite tipku Nx.
Ugaña se frekvencija ugoñena u koraku 1 i lijevo do frekvencije se
prikazuje memorijski broj.
z Savjet
• Moguće je pohraniti do 30 postaja (P01 do P30).
Napomena
• Memorijski brojevi se uvijek redaju od nižih prema višim frekvencijama.
Brisanje pohranjenih postaja
A Odaberite memorijski broj željene frekvencije.
B Pritisnite i zadržite tipku Nx.
C Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "OK" i pritisnite Nx za
potvrđivanje.
Pohranjena radiopostaja se briše i prikazuje se sljedeća.
Za odustajanje od brisanja pohranjenih postaja
Odaberite "Cancel" u koraku 3 i pritisnite tipku Nx.
59
Slušanje FM radija (samo NW-S202F/S203F/S205F)
Podešavanje prijema (Scan Sens)
Kod uporabe funkcija "FM Auto Preset" (1 str. 56) ili "Manual Tuning"
(1 str. 57), možda će se pohraniti nepotrebne postaje zbog toga što je prijem
preosjetljiv. U tom slučaju podesite osjetljivost na "Low". Postavka "High" je
standardna.
Tipka Nx
prema >
Funkcijska preklopka
Tipka DISP/HOME
prema .
A Pritisnite i zadržite tipku DISP/HOME dok se ne prikaže izbornik
HOME.
B Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir < (SETTINGS) i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
C Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Scan Sens>" i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
D Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Low" i pritisnite Nx za
potvrđivanje.
Za vraćanje na prethodnu postavku
Odaberite "High" u koraku 4 i pritisnite Nx za potvrñivanje.
Za povratak u prethodni izbornik
Pritisnite tipku DISP/HOME.
60
Slušanje FM radija (samo NW-S202F/S203F/S205F)
Odabir mono ili stereo zvuka (Mono/Auto)
Ako se tijekom FM prijema pojave smetnje, podesite prijem na "Mono". Ako
odaberete opciju "Auto", odabir izmeñu stereo i mono se vrši automatski, ovisno
o stanju prijema. Postavka "Auto" je standardna.
Tipka Nx
prema >
Funkcijska preklopka
Tipka DISP/HOME
prema .
A Pritisnite i zadržite tipku DISP/HOME dok se ne prikaže izbornik
HOME.
B Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir < (SETTINGS) i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
C Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Mono/Auto>" i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
D Zakrenite funkcijsku preklopku za odabir "Mono" i pritisnite Nx za
potvrđivanje.
Za vraćanje na prethodnu postavku
Odaberite "Auto" u koraku 4 i pritisnite Nx za potvrñivanje.
Za povratak u prethodni izbornik
Pritisnite tipku DISP/HOME.
61
Napredne funkcije
Punjenje baterije uređaja
Uređaj se puni dok je spojen s računalom.
Za spajanje ureñaja na računalo koristite isporučeni USB kabel.
Kad indikator stanja baterije postane @ ?, punjenje je završeno (vrijeme
punjenja je približno 45 minuta*).
Napunite bateriju ureñaja do kraja prije prve uporabe (dok se ne prikaže indikator
stanja baterije @ ?).
* Vrijeme punjenja je približno u slučaju da je baterija prazna i postavka "USB
Power" (1 str. 52) podešena na "500mA" uz sobnu temperaturu. Vrijeme
punjenja ovisi o preostalom naponu baterije i stanju baterije. Ako se baterija
puni uz nižu temperaturu okoliša, vrijeme punjenja će biti dulje. Takoñer će se
produljiti ako se istovremeno prebacuju audio datoteke u ureñaj.
Indikator stanja baterije
Ikona stanja baterije na pokazivaču (1 str. 12) mijenja se na dolje prikazani
način. Pogledajte 1 str. 90 o trajanju baterije.
Napon baterije opada kao što prikazuje indikator. Ako se pojavi natpis "LOW
BATTERY", ureñaj više ne može reproducirati glazbu. U tom slučaju napunite
bateriju spajanjem ureñaja s računalom.
Napomene
• Bateriju punite uz temperaturu okoline od 5 do 35°C.
• Na pokazivaču se prikazuje "DATA ACCESS" dok se ureñaj spaja s računalom.
Nemojte odspajati ureñaj dok se prikazuje "DATA ACCESS" jer se podaci koji se
prenose mogu oštetiti.
• Neki USB ureñaji spojeni s ureñajem mogu ometati pravilan rad ovog ureñaja.
• Dok je ureñaj spojen s računalom, sve njegove tipke su isključene.
62
Napredne funkcije
Produljenje trajanja baterije
Pridržavajući se ovih jednostavnih naputaka, možete produljiti vrijeme
reprodukcije uz jedno punjenje baterije.
Automatsko isključivanje pokazivača
Podešavanjem automatskog isključivanja pokazivača nakon nekog vremena ili
neuporabom ureñaja (približno 15 sekundi), može se produljiti trajanje baterije.
Pogledajte "Štednja energije (Power Save)" (1 str. 54) za opis postupka
podešavanja.
Podešavanje formata pjesme i brzine bita
Vrijeme reprodukcije može biti različito zbog utjecaja formata i brzine bita
pjesama koje se reproduciraju.
Primjerice, potpuno napunjena baterija omogućuje oko 18 sati reprodukcije
pjesama u ATRAC formatu uz 48 kbps ili samo 15 sati pjesama u WMA formatu
uz 128 kbps. Točno vrijeme reprodukcije uz jedno potpuno punjenje baterije ovisi
o načinu uporabe i uvjetima okoliša.
Isključivanje G Sensora
Ugrañeni G Sensor prepoznaje promjene brzine i omogućuje izvoñenje različitih
funkcija. Meñutim, kad je G Sensor uključen, povećava se potrošnja baterijske
energije. Za smanjenje potrošnje i produženje uporabe ureñaja, preporučamo
isključenje G Sensora (1 str. 40).
Omogućivanje prelaska u pripravno stanje
Kad zaustavite reprodukciju pjesme ili FM prijem (samo NWS202F/S203F/S205F) pritiskom tipke Nx, nakon nekoliko sekundi će se
pokazivač automatski isključiti u ureñaj će prijeći u pripravno stanje.
Kad je izbornik G Sensor isključen u pripravnom stanju, ureñaj troši vrlo malo
baterijske energije.
Napomena
• Nemojte ostavljati ureñaj dulje vrijeme spojenim na prijenosno računalo koje nije
priključeno na napajanje jer se tako može isprazniti baterija računala.
63
Napredne funkcije
Definicije pojmova "format" i "brzina bita"
Što je format?
Format zapisa odnosi se na način koji koristi program SonicStage za
pohranjivanje audio informacija o zapisu kad se zapisi preuzimaju s Interneta ili
audio CD diskova.
Uobičajeni formati su MP3, WMA i ATRAC itd.
MP3: MP3 (MPEG-1 Audio Layer3) je uobičajena tehnologija audio kompresije
koju je razvila MPEG radna skupina Meñunarodne organizacije za
standardizaciju (ISO).
MP3 sažima audio datoteke na približno 1/10 veličine standardnih CD audio
zapisa.
WMA: WMA (Windows Media Audio) je uobičajena tehnologija audio
kompresije koju je razvila tvrtka Microsoft Corporation. WMA omogućuje
jednaku kvalitetu zvuka kao i MP3 uz manju veličinu datoteka.
ATRAC: ATRAC (Adaptive Transform Acoustic Coding) je općeniti naziv koji se
koristi za ATRAC3 i ATRAC3plus formate. ATRAC je tehnologija audio
kompresije koja zadovoljava zahtjeve za visokom kvalitetom zvuka i velikim
stupnjem kompresije. ATRAC3 može komprimirati audio datoteke na približno
1/10 veličine standardnih CD audio zapisa. ATRAC3, naprednija verzija formata
ATRAC3 može komprimirati audio datoteke na približno 1/20 veličine
standardnih CD audio zapisa.
AAC: AAC (Advanced Audio Coding) je uobičajena tehnologija audio
kompresije koju je razvila MPEG radna skupina Meñunarodne organizacije za
standardizaciju (ISO). AAC format daje istu kvalitetu zvuka kao i MP3 format,
ali su datoteke manje.
Što je brzina bita?
Brzina bita odnosi se na količinu podataka koja se obradi u jednoj sekundi.
Općenito, veća brzina bita omogućava višu kvalitetu zvuka. No, veća brzina bita
zahtijeva i veći kapacitet za pohranjivanje podataka.
Koji je odnos između brzine bita, kvalitete zvuka i kapaciteta za pohranu?
Općenito, veće brzine bita omogućuju višu kvalitetu zvuka ali za audio zapise iste
dužine zahtijevaju veći kapacitet tako da je broj zapisa koji možete pohraniti
manji. Manje brzine bita omogućuju pohranjivanje većeg broja zapisa, ali je
kvaliteta zvuka niža. Detalje o podržanim audio formatima i brzinama bita
potražite na 1 str. 90.
Napomena
• Kopirate li zapis s nižom brzinom bita s CD diska pomoću programa SonicStage, nije
moguće poboljšati njegovu kvalitetu zvuka odabirom veće brzine bita tijekom prijenosa.
64
Napredne funkcije
Reprodukcija pjesama bez pauza
Kopirate li pjesme pomoću programa SonicStage u ATRAC formatu na ureñaj,
možete ih reproducirati kontinuirano, bez pauza.
Primjerice, album koji sadrži dulji zapis ili snimke koncerta bez pauza izmeñu
pjesama, može se reproducirati kontinuirano ako se prebaci u ureñaj iz
SonicStage programa u ATRAC formatu.
Napomena
• Kako bi mogli reproducirati zapise bez pauza, potrebno ih je importirati u SonicStage
kao jedan album, u istom ATRAC formatu.
65
Napredne funkcije
Kako se informacije o pjesmama kopiraju na
uređaj?
Kad importirate CD zapise u SonicStage, on automatski prikuplja informacije o
pjesmama (poput naslova albuma, imena izvoñača i naziva pjesme) pomoću
besplatne internetske baze podataka (CDDB, Gracenote CD DataBase). Kad
kopirate zapise na ureñaj, te se informacije pohranjuju zajedno s pjesmama.
One omogućuju uporabu naprednih funkcija pretraživanja u ureñaju.
Napomena
• Informacije o nekim pjesmama možda se neće moći učitati s Interneta. Za takve zapise
možete unijeti informacije ručno i editirati ih u SonicStage. Detalje potražite u Help
datoteci SonicStage programa.
66
Napredne funkcije
Pohranjivanje ostalih podataka
Osim audio datoteka, u flash memoriju ovog ureñaja možete pohraniti i druge
podatke iz računala pomoću Windows Explorera. Ako se ureñaj spoji s
računalom, ugrañena flash memorija ureñaja se u Windows Exploreru pojavi kao
prenosivi disk.
Napomene
• Nemojte istodobno koristiti SonicStage i Windows Explorer za pristup ugrañenoj flash
memoriji ureñaja.
• Za kopiranje željenih audio datoteka uvijek koristite SonicStage. Koristite li za tu svrhu
Windows Explorer, audio datoteke se neće moći reproducirati na ovom ureñaju.
• Tijekom prijenosa podataka izmeñu računala i ureñaja nemojte odspajati ureñaj od
računala jer se podaci mogu oštetiti.
• Nemojte formatirati ugrañenu flash memoriju ovog ureñaja pomoću Windows Explorera.
Ako je potrebno formatirati memoriju, upotrijebite izbornik "Format" na ureñaju (1 str. 50).
67
Napredne funkcije
Nadogradnja ugrađenog softvera
Nadogradnjom ugrañenog softvera ureñaja uvijek ste sigurni da on ima najnovije
značajke. Detalje o najnovijoj verziji ugrañenog softvera i njegovoj instalaciji
potražite na sljedećim web stranicama:
Za korisnike u SAD-u: http://www.sony.com/walkmansupport/
Za korisnike u Kanadi: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Za korisnike u Europi: http://www.support-nwwalkman.com
Za korisnike u Latinskoj Americi: http://www.sony-latin.com/pa/info/
Za korisnike u drugim zemljama ili područjima: http://www.css.ap.sony.com
Za korisnike koji imaju model za strano tržište: http://www.sony.co.jp/overseas/support/
A Učitajte program za nadogradnju na svoje računalo s web stranice.
B Spojite uređaj na računalo i pokrenite program za nadogradnju.
C Slijedite upute na zaslonu za nadogradnju ugrađenog softvera uređaja.
Postupak nadogradnje je dovršen.
68
U slučaju problema
U slučaju problema
Ukoliko se prilikom korištenja ureñaja javi problem, pokušajte ga ukloniti na neki
od sljedećih načina.
1
Istovremeno pritisnite tipku DISP/HOME i tipku Nx duže od 7 sekundi
kako biste resetirali uređaj.
Pohranjeni zapisi i podešenja ureñaja se ne brišu čak ni ako ih resetirate.
Tipka DISP/HOME
Tipka Nx
2
Pogledajte probleme navedene u ovom poglavlju i pokušajte ih riješiti
pomoću navedenih uputa.
3
4
Pogledajte informacije o problemu u Help datoteci programa SonicStage.
5
Ako unatoč svemu navedenom ne uspijete riješiti problem, obratite se
najbližem Sony zastupniku.
Potražite informacije o problemu na web stranicama s podrškom.
Za korisnike u SAD-u: http://www.sony.com/walkmansupport/
Za korisnike u Kanadi: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Za korisnike u Europi: http://www.support-nwwalkman.com
Za korisnike u Latinskoj Americi: http://www.sony-latin.com/pa/info/
Za korisnike u drugim zemljama ili područjima: http://www.css.ap.sony.com
Za korisnike koji imaju model za strano tržište:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
Uporaba
Problem
Uzrok/Rješenje
Nema zvuka.
• Glasnoća je podešena na nulu.
c Povećajte glasnoću (1 str. 9).
• Slušalice nisu ispravno priključene.
c Pravilno spojite slušalice (1 str. 11).
• Priključak slušalica je zaprljan.
c Očistite priključak mekom suhom krpom.
• U memoriju ureñaja nisu pohranjene pjesme.
c Ako se prikaže "NO DATA", prebacite audio datoteke
iz računala.
Nastavlja se j
69
U slučaju problema
Uporaba (nastavak)
Problem
Uzrok/Rješenje
Čuje se šum.
• U blizini ovog ureñaja koristi se ureñaj koji emitira
radijski signal.
c Kad koristite ureñaje poput mobilnih telefona, držite
ih podalje od ovog ureñaja.
Tipke ne rade.
• Funkcijska preklopka nalazi se u položaju HOLD.
c Pomaknite funkcijsku preklopku na Normal (sredina)
(1 str. 10).
• U ureñaju se kondenzirala vlaga.
c Ostavite ureñaj nekoliko sati kako bi vlaga isparila.
• Preostali kapacitet baterije je nedovoljan.
c Napunite bateriju spajanjem ureñaja na računalo
(1 str. 62).
c Ako problem postoji i nakon punjenja baterije,
istovremeno pritisnite tipku DISP/HOME i tipku
Nx duže od 7 sekundi kako biste resetirali ureñaj
(1 str. 69).
Ureñaj ne radi.
• Preostali kapacitet baterije je nedovoljan.
c Napunite bateriju spajanjem ureñaja na računalo
(1 str. 62).
c Ako problem postoji i nakon punjenja baterije,
istovremeno pritisnite tipku DISP/HOME i tipku
Nx duže od 7 sekundi kako biste resetirali ureñaj
(1 str. 69).
Nije moguće pronaći
prebačene pjesme.
• Ugrañena flash memorija ureñaja formatirana je
pomoću Windows Explorera.
c Memoriju formatirajte pomoću izbornika "Format" u
ureñaju (1 str. 50).
• Ureñaj je odspojen od računala za vrijeme prijenosa.
c Vratite upotrebljive datoteke na računalo i formatirajte
ugrañenu flash memoriju pomoću izbornika "Format"
na ureñaju (1 str. 50).
Zvuk nije dovoljno
glasan.
• Uključena je funkcija AVLS.
c Isključite AVLS (1 str. 36).
Ne čuje se zvuk iz
• Priključak slušalica nije pravilno spojen.
desnog kanala slušalica.
c Ako slušalice nisu spojene pravilno, zvuk se neće čuti
dobro. Čvrsto spojite u priključak dok ne klikne
(1 str. 11).
Reprodukcija se
• Preostali kapacitet baterije je nedovoljan.
odjednom prekida.
c Napunite bateriju spajanjem ureñaja na računalo
(1 str. 62).
Nastavlja se j
70
U slučaju problema
Uporaba (nastavak)
Problem
Uzrok/Rješenje
Čak i kad koristite
funkciju Music Pacer
(1 str. 23), lista
pjesama se ne mijenja.
• Ureñaj ne može pravilno prepoznati tempo kretanja.
c Preporučamo korištenje isporučene hvataljke ili
remena za nošenje na ruci (1 str. 6) pri uporabi
ureñaja. Meñutim, ureñaj možda neće moći pravilno
prepoznati tempo kretanja, ovisno o načinu na koji je
ureñaj pričvršćen ili u sljedećim slučajevima:
− ako ureñaj koristite s vrpcom (opcija) oko vrata,
struka, torbe, itd.
− ako ureñaj koristite u torbici koja se njiše u
nepravilnom ritmu
− ako ureñaj koristite tijekom kretanja gore i dolje ili
pri njihanju lijevo/desno u vozilu
− ako koristite ureñaj pri bavljenju aktivnim sportom
koji zahtijeva kretanje gore/dolje ili izložite ureñaj
snažnom udarcu.
Mod reprodukcije se ne
promijeni ni ako
potresete ureñaj 3 puta.
• Niste pravilno protresli ureñaj.
c Uhvatite ureñaj kao na slici sa stranice 20, s
pokazivačem prema gore, zatim ga protresite
gore/dolje 3 puta u ritmu unutar dvije sekunde.
• Kad je izbornik G Sensor podešen na "OFF".
c Kad je izbornik G Sensor (1 str. 40) podešen na
"OFF", ova funkcija nije raspoloživa. Podesite na
"ON" i zatim potresite ureñaj.
Pokazivač
Problem
Uzrok/Rješenje
U naslovu je prikazan
znak "s".
• U naslovu su korišteni znakovi koje ureñaj ne može
prikazati.
c Promijenite naziv uporabom programa SonicStage
koristeći odgovarajuće znakove.
Nastavlja se j
71
U slučaju problema
Punjenje baterije
Problem
Uzrok/Rješenje
Baterija se brzo prazni.
• Radna temperatura je niža od 5°C.
c Baterija ima takve značajke i to nije kvar.
• Bateriju niste punili dovoljno dugo.
c Punite bateriju dulje vrijeme ako je USB veza (USB
Power) podešena na "100mA" (1 str. 52).
• Kad je izbornik G Sensor podešen na "ON".
c Ureñaj brže troši bateriju nego kad je izbornik G
Sensor (1 str. 40) podešen na "OFF".
• Trošenje baterije možete smanjiti promjenom podešenja
i promišljenom uporabom baterija (1 str. 63).
• Bateriju je možda potrebno zamijeniti.
c Obratite se najbližem Sony zastupniku.
Ureñaj ne može napuniti • USB kabel nije pravilno spojen na USB priključnicu
bateriju.
računala.
c Odspojite USB kabel, zatim ga ponovno spojite.
c Koristite isporučeni USB kabel.
Spajanje s računalom/SonicStage
Problem
Uzrok/Rješenje
Nije moguće instalirati
SonicStage.
• Operativni sustav nije kompatibilan sa SonicStage
programom.
c Pogledajte sistemske zahtjeve (1 str. 91).
• Niste zatvorili sve Windows aplikacije.
c Počnete li instalaciju dok su uključeni drugi programi,
mogu se pojaviti problemi. To naročito vrijedi za
programe koji zahtijevaju mnogo sistemskih resursa,
primjerice antivirusni softver.
• Na tvrdom disku računala nema dovoljno prostora.
c Treba vam 200 MB ili više slobodnog prostora.
Izbrišite nepotrebne datoteke na računalu.
• Niste logirani kao "Administrator".
c Ako niste logirani kao "Administrator", instalacija
SonicStage programa možda neće uspjeti. Logirajte se
kao "Administrator".
Kod instalacije
SonicStage softvera, skala
progresa na zaslonu računala se ne pomiče. Indikator pristupa na računalu ne
svijetli nekoliko minuta.
c Instalacija se odvija normalno. Molimo, pričekajte.
Instalacija može trajati 30 minuta ili dulje, ovisno
konfiguraciji računala.
Nastavlja se j
72
U slučaju problema
Spajanje s računalom/SonicStage (nastavak)
Problem
Uzrok/Rješenje
SonicStage se ne može
pokrenuti.
• Konfiguracija je izmijenjena, možda zbog nadogradnje
Windows operativnog sustava.
Kod spajanja s
računalom pomoću
isporučenog USB
kabela nije prikazana
poruka "USB
CONNECT".
• USB kabel nije spojen pravilno na USB priključnicu
računala.
c Odspojite USB kabel i ponovno ga spojite.
c Koristite isporučeni USB kabel.
• Upotrebljava se USB hub.
c Priključivanje preko USB huba možda ne radi. Spojite
ureñaj izravno na računalo.
• Pričekajte potvrdu SonicStage softvera.
• Računalo koristi neku drugu aplikaciju.
c Odspojite USB kabel, pričekajte nekoliko minuta i
ponovno ga priključite. Ako se problem nastavi,
odspojite USB kabel, ponovno pokrenite računalo i
opet priključite USB kabel.
• USB veza (USB Power) ureñaja je podešena na
"500mA".
c Podesite "USB Power" na "100mA" (1 str. 52).
• Nije uspjelo instaliranje SonicStage softvera.
c Odspojite ureñaj od računala i ponovno instalirajte
softver s isporučenog CD-ROM diska (1 "Kratke
upute za uporabu"). I dalje ćete moći upotrebljavati
audio podatke registrirane pomoću ranije instaliranog
SonicStage softvera.
Računalo ne prepoznaje • USB kabel nije spojen pravilno u USB priključnicu na
ovaj ureñaj dok je
računalu.
priključen na njega.
c Odspojite USB kabel i ponovno ga spojite.
• Upotrebljava se USB hub.
c Priključivanje preko USB huba možda ne radi. Spojite
ureñaj izravno na računalo.
Nastavlja se j
73
U slučaju problema
Spajanje s računalom/SonicStage (nastavak)
Problem
Uzrok/Rješenje
Nije moguće prenijeti
audio podatke s vašeg
računala u ovaj ureñaj.
• USB kabel nije spojen pravilno na USB priključnicu
vašeg računala.
c Odspojite USB kabel i ponovno ga spojite.
• U ugrañenoj flash memoriji ureñaja nema dovoljno
slobodnog prostora.
c Prenesite sve nepotrebne zapise natrag u računalo
kako biste povećali slobodan prostor.
• Već ste prebacili 65 535 pjesama ili preko 8 192
playliste u ugrañenu flash memoriju ureñaja. Ili ste
prenijeli playlistu koja sadrži preko 999 pjesama.
• Zapise s ograničenim vremenom reprodukcije ili
ograničenim brojem reprodukcija nije moguće prebaciti
zbog ograničenja koja je postavio vlasnik autorskih
prava. Za podrobnosti o podešenju svake audio
datoteke, kontaktirajte distributera.
Broj zapisa koji se
• Slobodan prostor u ugrañenoj flash memoriji ureñaja
mogu prenijeti na ureñaj nije dovoljan za količinu audio podataka koje želite
nije velik. (Raspoloživo
prebaciti.
vrijeme snimanja je
c Prenesite nepotrebne audio datoteke natrag na
kratko.)
računalo kako biste povećali prostor.
• U ugrañenu flash memoriju ureñaja su pohranjeni
podaci koji nisu audio zapisi.
c Prebacite te podatke na računalo kako biste povećali
prostor.
Audio podatke nije
• Za odredište prijenosa ste odabrali računalo koje niste
moguće prenijeti natrag
koristili s ovim ureñajem.
na računalo s ureñaja.
c Audio podatke je moguće prenijeti samo na računalo s
kojeg su izvorno kopirani na ureñaj. Ako zapise nije
moguće prenijeti natrag na računalo te ih želite
izbrisati na ureñaju, odaberite ih u SonicStage softveru
i kliknite na
za brisanje.
• Audio podaci su izbrisani s računala koje ste koristili za
prijenos na ureñaj.
c Audio podatke nije moguće prenijeti natrag na
računalo ako je zapis izbrisan s računala korištenog za
prijenos na ureñaj.
Ureñaja počne raditi
• Upotrebljava se USB hub ili USB produžni kabel.
nestabilno dok je
c Priključivanje preko USB huba ili produžnog kabela
priključen na računalo.
možda neće raditi. Spojite ureñaj izravno na računalo.
Nastavlja se j
74
U slučaju problema
FM radio (samo NW-S202F/S203F/S205F)
Problem
Uzrok/Rješenje
Ne čuje se dobro FM
prijem.
• Nije pravilno ugoñena prijemna frekvencija.
c Podesite frekvenciju ručno kako biste poboljšali
prijem (1 str. 57).
Prijem je loš i kvaliteta
zvuka niska.
• Radijski signal je slab.
c Slušajte FM radio u blizini prozora jer prijem može
biti lošiji unutar zgrade ili vozila.
• Kabel slušalica nije razvučen do kraja.
c Kabel slušalica služi kao antena. Razvucite kabel
koliko god je moguće.
Na FM prijem utječu
interferencije.
• U blizini ureñaja se upotrebljava drugi ureñaj koji
emitira radio-valove, kao što je mobilni telefon.
c Ureñaje poput mobilnog telefona držite podalje od
ovog ureñaja tijekom uporabe.
Ostalo
Problem
Uzrok/Rješenje
Nema zvučnog signala
pri uporabi ureñaja.
• Opcija zvučnog signala je podešena na "OFF".
c Podesite je na "ON" u izborniku "Beep" (1 str. 37).
Ureñaj se zagrijava.
c Ureñaj se može malo zagrijati kod punjenja baterije.
75
U slučaju problema
Poruke pogrešaka
Slijedite dolje navedene upute ako se neka od poruka pojavi na pokazivaču.
Poruka
Značenje
ACCESS
Ova poruka se pojavljuje To nije poruka greške. Pričekajte
nakon odspajanja USB
da poruka nestane.
kabela s računala ili nakon
resetiranja ureñaja
(1 str. 69).
AVLS (trepće)
Glasnoća prelazi
Smanjite glasnoću ili isključite
maksimalnu razinu AVLS AVLS (1 str. 36).
funkcije.
Ako ne trebate pjesmu koja se ne
• Ureñaj ne može
može reproducirati, možete je
reproducirati neke
nekompatibilne formate. obrisati iz memorije ureñaja.
• Prebacivanje je nasilno Pogledajte "Brisanje oštećenih
datoteka iz ugrañene flash
prekinuto.
memorije" (1 str. 79).
CANNOT PLAY
CHARGE ERROR
Napajanje je nepravilno.
DATA ACCESS
Pristup ugrañenoj flash
memoriji.
DRM ERROR
Otkrivena je datoteka
kojom je prekršeno
autorsko pravo.
EXPIRED
Pokušaj reprodukcije
pjesme koja ima
vremensko ograničenje
reprodukcije.
Otklanjanje problema
Pokušajte upotrijebiti drugo
računalo.
Pričekajte da pristup završi.
Poruka se pojavljuje dok se
pristupa ugrañenoj flash
memoriji.
Prebacite normalnu audio
datoteku natrag na računalo i
formatirajte ureñaj. Za detalje
pogledajte "Brisanje oštećenih
datoteka iz ugrañene flash
memorije" (1 str. 79).
Ako ne trebate pjesmu koja se ne
može reproducirati, možete je
obrisati iz memorije ureñaja.
Pogledajte "Brisanje oštećenih
datoteka iz ugrañene flash
memorije" (1 str. 79).
Nastavlja se j
76
U slučaju problema...Poruke pogrešaka
Poruka
Značenje
Otklanjanje problema
FILE ERROR
• Datoteka se ne može
očitati.
• Datoteka nije ispravna.
Prebacite normalnu audio
datoteku natrag na računalo i
formatirajte ureñaj. Pogledajte
"Brisanje oštećenih datoteka iz
ugrañene flash memorije"
(1 str. 79).
FORMAT ERROR
Ugrañena flash memorija
je formatirana pomoću
računala.
Formatirajte ureñaj pomoću
izbornika "Format". Pogledajte
"Brisanje oštećenih datoteka iz
ugrañene flash memorije"
(1 str. 79).
HOLD
Ureñajem se ne može
upravljati jer je funkcijska
preklopka u položaju
HOLD.
Ako želite rukovati ureñajem,
pomaknite funkcijsku preklopku
u položaj Normal (sredina)
(1 str. 10).
LOW BATTERY
Baterija je skoro prazna.
Morate napuniti bateriju
(1 str. 62).
MEMORY ERROR
Problem s ugrañenom
flash memorijom.
NO DATA
NO DATABASE
Formatirajte ureñaj pomoću
izbornika "Format". Pogledajte
"Brisanje oštećenih datoteka iz
ugrañene flash memorije"
(1 str. 79). Ako se poruka i
dalje prikazuje, obratite se svom
Sony zastupniku.
Nema datoteka u
Ako u ugrañenoj flash memoriji
ugrañenoj flash memoriji. ureñaja nema audio datoteka,
prebacite ih u ureñaj pomoću
SonicStage programa.
Ureñaj je bio odspojen od Prebacite normalnu audio
računala tijekom prijenosa datoteku natrag na računalo i
audio datoteka.
formatirajte ureñaj. Pogledajte
"Brisanje oštećenih datoteka iz
ugrañene flash memorije"
(1 str. 79).
Nastavlja se j
77
U slučaju problema... Poruke pogrešaka
Poruka
Značenje
Otklanjanje problema
NO ITEM
U odabranoj opciji nema
pjesama.
Već je pohranjeno 30
radiopostaja.
Audio datoteke prebacite
pomoću SonicStage programa.
Možete pohraniti do 30
radiopostaja. Ako želite i dalje
pohranjivati postaje, obrišite
prvo neželjene (1 str. 59) i
zatim pohranite nove po želji.
Odaberite ovu listu za slušanje
pjesama s bržim tempom
(1 str. 25).
PRESET FULL
SET RUN P.LIST
SET WALK P.LIST
SYSTEM ERROR
Pojavljuje se kod
mijenjanja liste pjesama
u izborniku Set Playlist
(automatski odabir
pjesama) u "SPORTS
MODE".
Pojavljuje se kod
mijenjanja liste pjesama
u izborniku Set Playlist
(automatski odabir
pjesama) u "SPORTS
MODE".
Problem s hardverom.
UPDATE ERROR
Ako ureñaj ne uspije
nadograditi softver.
USB CONNECT
Ureñaj je spojen s
računalom.
Odaberite ovu listu za slušanje
pjesama sa sporijim tempom
(1 str. 25).
Obratite se najbližem Sony
zastupniku.
Slijedite upute na zaslonu
računala i ponovno izvedite
nadogradnju.
Nije pogreška. Možete
upotrebljavati ureñajem pomoću
SonicStage programa, ali ne i
pomoću tipaka na ureñaju.
Nastavlja se j
78
U slučaju problema... Poruke pogrešaka
Brisanje oštećenih datoteka iz ugrađene flash memorije
Ako se pojavi poruka "CANNOT PLAY", "DRM ERROR", "EXPIRED", "FILE
ERROR", "FORMAT ERROR", "MEMORY ERROR" ili "NO DATABASE",
postoji problem sa svim ili nekim podacima pohranjenima u ugrañenu flash
memoriju ureñaja.
Slijedite postupak dolje za brisanje podataka koji se ne mogu reproducirati.
1
2
Spojite uređaj s računalom i pokrenite SonicStage.
3
Ako se problem i dalje pojavljuje, prebacite sve ispravne podatke u
računalo pomoću SonicStage programa dok je uređaj spojen s računalom.
4
Odspojite uređaj od računala i zatim formatirajte ugrađenu flash
memoriju pomoću izbornika "Format" (1 str. 50).
Ako ste otkrili koji podaci uzrokuju probleme, obrišite ih pomoću
SonicStage programa.
79
U slučaju problema
Deinstalacija SonicStage programa
Za deinstalaciju isporučenog programa s računala slijedite dolje navedeni
postupak.
A Kliknite "Start" – "Control Panel".1)
B Dva puta kliknite "Add or Remove Programs."
C Kliknite "SonicStage X.X" u listi "Currently Installed Programs" i zatim
kliknite "Remove".2)
Slijedite upute na zaslonu i ponovno pokrenite računalo.
Deinstalacija je potpuna tek nakon ponovnog pokretanja računala.
1)
2)
"Settings" – "Control Panel" ako imate Windows 2000 Professional.
"Change/Remove" ako imate Windows 2000 Professional.
Napomena
• Kad instalirate SonicStage, istodobno se instalira i OpenMG Secure modul. Nemojte ga
brisati jer ga mogu koristiti drugi programi.
80
Dodatne informacije
Informacija za korisnike
Oznaka modela i serijski broj su navedeni na stražnjoj strani ureñaja. Zapišite ih
na donje linije. Poslužite se tim informacijama kod svakog pozivanja Sony
prodavatelja u vezi ovog ureñaja.
Model
__________________________
Serijski br. __________________________
Nastavlja se j
81
Dodatne informacije
Imate li pitanja o ovom proizvodu, posjetite:
www.sony.com/walkmansupport
Nastavlja se j
82
Dodatne informacije
Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj
uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj
proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut
na za tu namjenu predviñenom mjestu za reciklažu električke ili
elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda
čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim
odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom
materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o
reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište
otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.
Primjenjivi pribor: Slušalice
83
Dodatne informacije
Mjere opreza
Sigurnost
• Nemojte kratko spajati kontakte na ureñaju drugim metalnim predmetima.
• Ne dirajte akumulatorsku bateriju nezaštićenim rukama u slučaju curenja
elektrolita. Budući da iscurio elektrolit može ostati u ureñaju, obratite se
ovlaštenom servisu. Ako vam elektrolit dospije u oči, ne trljajte oči jer ih tako
možete ozlijediti. Isperite oči čistom vodom i obratite se liječniku.
Takoñer, dospije li vam elektrolit na tijelo ili odjeću, odmah ga isperite. U
protivnom može uzrokovati opekline i ozljede. Ako vas elektrolit iz baterije
opeče ili ozlijedi, obratite se liječniku.
• Ne ulijevajte vodu ili ne stavljajte strane predmete u ureñaj. Tako možete
uzrokovati požar ili električni udar.
U som slučaju odmah isključite ureñaj, odspojite USB kabel s ureñaja i obratite
se ovlaštenom Sony servisu.
• Ne bacajte ureñaj u vatru.
• Nemojte rastavljati ili prerañivati ureñaj. Time možete uzrokovati električni
udar. Za zamjenu akumulatorskih baterija, provjere ili popravke obratite se
ovlaštenom servisu.
Postavljanje
• Ne stavljajte teške predmete na ureñaj i ne izlažite ga snažnim udarcima. Tako
možete uzrokovati kvar ili oštećenje ureñaja.
• Nikad nemojte upotrebljavati ureñaj na mjestima gdje bi mogao biti izložen
jakom svjetlu, temperaturi, vlazi ili vibracijama.
• Nemojte ostavljati ureñaj izložen visokoj temperaturi, primjerice u automobilu
parkiranom na izravnom suncu.
Takvi uvjeti mogu uzrokovati promjene boje ureñaja te deformacije ili kvar
ureñaja.
• Ne ostavljajte ureñaj na mjestu izloženom velikoj količini prašine.
• Ne ostavljajte ureñaj na nestabilnoj površini ili u nagnutom položaju.
• Ako ovaj ureñaj uzrokuje smetnje radijskog ili televizijskog prijema, isključite
ga i odmaknite od radijskog ili TV prijemnika.
Nastavlja se j
84
Dodatne informacije...Mjere opreza
• Kad koristite ovaj ureñaj, pridržavajte se sljedećih upozorenja kako biste
spriječili oštećenja ureñaja.
− Ne sjedajte dok vam je ureñaj u stražnjem džepu.
−
Ne stavljajte ureñaj u torbicu s omotanim kabelom slušalica i ne izlažite torbicu
jakim udarcima.
Zagrijavanje
Ureñaj se može zagrijati tijekom punjenja ako se koristi dulje vrijeme.
Slušalice
Sigurnost u prometu
Nemojte koristiti slušalice dok vozite automobil ili bicikl, ili upravljate nekim
motornim vozilom. Možete se dovesti u opasnost. Osim toga, korištenje slušalica
je protuzakonito u nekim krajevima. Takoñer može biti opasno koristiti ureñaj uz
povećanu glasnoću dok hodate, naročito na pješačkim prijelazima. Budite krajnje
oprezni ili prekinite uporabu ureñaja u mogućim opasnim situacijama.
Prevencija oštećenja sluha
Izbjegavajte uporabu slušalica uz veliku glasnoću. Stručnjaci za sluh izjasnili su
se protiv trajnog, glasnog i duljeg slušanja. Ako osjetite zujanje u ušima, smanjite
glasnoću ili prekinite uporabu.
Ne povisujte glasnoću jako odjednom, osobito pri uporabi slušalica. Glasnoću
povisujte postupno kako vam glasan zvuk ne bi uzrokovao bolove u ušima.
Briga za bližnje
Glasnoću držite na umjerenoj razini. Tako ćete moći čuti zvukove iz okoline i
pokazati obzir prema ljudima oko sebe.
Upozorenje
Ako za vrijeme uporabe ureñaja doñe do grmljavinskog nevremena, odmah
skinite slušalice.
Ako isporučene slušalice uzrokuju alergijsku reakciju, odmah ih prestanite
koristiti i obratite se liječniku.
Nastavlja se j
85
Dodatne informacije... Mjere opreza
Uporaba
• Kod uporabe vrpce (opcija), pripazite da ne zapnete za druge predmete u prolazu.
• Nemojte upotrebljavati ureñaj u zrakoplovu.
• Ovaj ureñaj (osim slušalica) je otporan na prskanje, no budite oprezni u
sljedećim uvjetima:
− Ne prolijevajte veće količine vode po ureñaju.
− Ne uranjajte ureñaj u vodu.
− Zakrenite pokrov kako biste ga čvrsto zatvorili i spriječili ulazak predmeta kroz
USB priključnicu (1 str. 11).
• Funkcijska preklopka ureñaja radi na magnetskom načelu. Pri normalnoj
uporabi, ureñaj ne bi trebao uzrokovati smetnje drugih ureñaja. Meñutim,
izbjegavajte kontakt s magnetskim medijima, primjerice kreditnim karticama
itd. Nadalje, izbjegavajte uporabu ureñaja na plaži ili pored pijeska jer takvi
uvjeti mogu uzrokovati funkcijsku preklopku ureñaja, itd.
• Pri uporabi isporučenog remena za ruku, nemojte ga previše zatezati jer biste
mogli uzrokovati probleme u cirkulaciji krvi.
Čišćenje
• Kućište ureñaja čistite mekom krpom, poput one za čišćenje naočala.
• Ako se ureñaj jako zaprlja, očistite ga mekom krpom blago natopljenom vodom
ili otopinom blagog deterdženta.
• Nemojte upotrebljavati spužvice ili prašak za ribanje niti otapala, poput
alkohola ili benzena, jer mogu oštetiti površinu kućišta.
• Povremeno čistite priključak slušalica.
• Pazite da u ureñaj kroz otvor blizu priključka ne uñe voda.
Ako imate bilo kakvih problema ili pitanja u svezi s ureñajem, obratite se svom
najbližem Sony zastupniku.
O softveru
• Zakoni o zaštiti autorskih prava zabranjuju djelomičnu ili potpunu reprodukciju
softvera ili priloženog priručnika te iznajmljivanje softvera bez dozvole
vlasnika autorskog prava.
• Ni u kojem slučaju SONY ne preuzima odgovornost za bilo koju vrstu
financijske štete, gubitak profita, uključujući zahtjeve trećih osoba, do kojih
može doći zbog uporabe softvera isporučenog uz ovaj ureñaj.
• Ako se pojave poteškoće pri uporabi softvera zbog pogrešaka u proizvodnji, SONY
će zamijeniti softver. Ipak, SONY ne preuzima nikakvu drugu odgovornost.
Nastavlja se j
86
Dodatne informacije... Mjere opreza
• Softver isporučen uz ovaj ureñaj ne može se koristiti uz ureñaje za koje nije
namijenjen.
• Obratite pažnju na činjenicu da se specifikacije softvera mogu promijeniti bez
najave kao rezultat stalnog usavršavanja kvalitete.
• Uporaba ureñaja uz neki drugi softver nije pokrivena jamstvom.
• Sposobnost ovog ureñaja da prikaže različite jezike ovisi o instaliranom
operativnom sustavu (OS) vašeg računala. Za postizanje boljih rezultata,
provjerite je li instalirani OS kompatibilan s jezikom kojeg želite prikazati.
− Ne jamčimo da će SonicStage moći ispravno prikazati sve jezike.
− Znakovi koje je kreirao korisnik i neki posebni znakovi možda se neće moći
prikazati.
• Objašnjenja u ovom priručniku podrazumijevaju da znate upotrebljavati
Windows sustav.
Podrobnosti o načinu uporabe računala i operacijskog sustava potražite u
odgovarajućim priručnicima.
O primjerima audio podataka
U ovaj ureñaj su tvornički pohranjeni primjeri audio podataka tako da ga možete
isprobati odmah nakon kupnje. Želite li ih obrisati, koristite SonicStage program.
• Snimljena glazba je namijenjena samo za privatno slušanje. Uporaba glazbe
izvan ovog ograničenja zahtijeva dopuštenje vlasnika autorskog prava.
• Sony ne preuzima odgovornost i nije dužan kompenzirati gubitak
nesnimljenog materijala do kojeg može doći zbog problema s ureñajem ili
računalom.
• Ovisno o vrstama i karakteristikama teksta, on se možda neće moći prikazati
kako treba na pokazivaču ureñaja. Razlozi tome mogu biti:
− Kapacitet spojenog ureñaja.
− Nepravilnosti u radu ureñaja.
− ID3 TAG informacije o zapisu upisane su na jeziku ili znakovima koje ureñaj
ne podržava.
Web stranice s podrškom za uređaj
Imate li pitanja ili problema vezanih uz ovaj ureñaj, posjetite sljedeće web
stranice.
Za korisnike u SAD-u: http://www.sony.com/walkmansupport/
Za korisnike u Kanadi: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Za korisnike u Europi: http://www.support-nwwalkman.com
Za korisnike u Latinskoj Americi: http://www.sony-latin.com/pa/info/
Za korisnike u drugim zemljama/područjima: http://www.css.ap.sony.com
Za korisnike koji su kupili model za strano tržište:
http//www.sony.co.jp/overseas/support/
87
Dodatne informacije
O autorskim pravima
• SonicStage i SonicStage logotip su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni
znakovi tvrtke Sony Corporation.
• OpenMG, ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus i pripadajući logotip su zaštitni
znakovi tvrtke Sony Corporation.
• "WALKMAN" i "WALKMAN" logotip su registrirani zaštitni znakovi tvrtke
Sony Corporation.
• Microsoft, Windows, Windows NT i Windows Media su zaštitni znakovi ili
registrirani zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i/ili drugim
zemljama.
• Adobe i Adobe Reader su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke
Adobe Systems Incorporated u SAD-u i/ili drugim zemljama.
• MPEG Layer-3 tehnologija audio kodiranja i patenti imaju licencu tvrtke
Fraunhofer IIS i Thomson.
• IBM i PC/AT su registrirani zaštitni znakovi tvrtke International Business
Machines Corporation.
• Macintosh je zaštitni znak tvrtke Apple Computer, Inc.
• Pentium je zaštitni znak ili registrirani zaštitni znak tvrtke Intel Corporation.
• CD i podaci vezani uz glazbu s Gracenote Inc., copyright © 2000 – 2004
Gracenote.
Gracenote CDDB® Client Software, copyright 2000 – 2004 Gracenote. Taj
proizvod i usluge mogu koristiti jedan ili više sljedećih američkih patenata:
#5,987,525; #6,061,680; #6,154,773, #6,161,132, #6,230,192, #6,230,207,
#6,240,459, #6,330,593 i drugih objavljenih patenata i patenata čija registracija
je u tijeku. Usluge i/ili proizvodi proizvedeni pod američkim patentom
6,304,523 u vlasništvu Open Globe, Inc. Gracenote i CDDB su registrirani
zaštitni znakovi tvrtke Gracenote.
Gracenote logo i logo "Powered by Gracenote" su zaštitni znakovi tvrtke
Gracenote.
• Svi ostali zaštitni znakovi i registrirani zaštitni znakovi su znakovi i registrirani
zaštitni znakovi svojih vlasnika. Oznake  ili ® nisu navedene u ovom
priručniku.
Program ©2006 Sony Corporation
Dokumentacija ©2006 Sony Corporation
88
Dodatne informacije
Tehnički podaci
Tehnologija audio kompresije
− MPEG-1 Audio Layer-3 (MP3)
− Windows Media Audio (WMA)*
− Adaptive Transform Acoustic Coding (ATRAC)
− Advanced Audio Coding (AAC)*
* Nije moguća reprodukcija WMA/AAC datoteka sa zaštitom od kopiranja.
Maksimalni broj zapisa koje je moguće snimiti i vrijeme (otprilike)*
* Približna vremena temelje se na prenesenim 4-minutnim pjesmama ATRAC ili MP3 formata. Formati drugih
datoteka koje ureñaj može reproducirati mogu se razlikovati od ATRAC ili MP3 formata.
NW-S202F/S202
NW-S203F
Brzina bita
Broj pjesama
Vrijeme
Broj zapisa
Vrijeme
48 kbps
340
22 h 40 min
685
45 h 00 min
64 kbps
255
17 h 00 min
515
34 h 20 min
96 kbps
170
11 h 20 min
345
23 h 00 min
128 kbps
125
8 h 20 min
260
17 h 20 min
132 kbps
120
8 h 00 min
250
16 h 40 min
160 kbps
100
6 h 40 min
205
13 h 40 min
192 kbps
85
5 h 40 min
170
11 h 20 min
256 kbps
64
4 h 10 min
130
8 h 40 min
320 kbps
51
3 h 20 min
100
6 h 40 min
352 kbps
46
3 h 00 min
94
6 h 10 min
Brzina bita
Broj zapisa
Vrijeme
48 kbps
1 350
90 h 00 min
64 kbps
1 000
66 h 40 min
96 kbps
690
46 h 00 min
128 kbps
520
34 h 40 min
132 kbps
500
33 h 20 min
160 kbps
415
27 h 40 min
192 kbps
345
23 h 00 min
256 kbps
260
17 h 20 min
320 kbps
205
13 h 40 min
352 kbps
185
12 h 20 min
NW-S205F
Kapacitet (iskoristivi)*
NW-S202F/S202: 512 MB (Približno 482 MB = 505 724 928 bajtova)
NW-S203F: 1 GB (Približno 968 MB = 1 015 726 080 bajtova)
NW-S205F: 2 GB (Približno 1,89 GB = 2 035 974 144 bajta)
* Raspoloživi prostor može se razlikovati.
Dio memorije upotrebljava se za potrebe obrade podataka.
Nastavlja se j
89
Dodatne informacije... Tehnički podaci
Podržane brzine bita
MP3: 32 do 320 kbps (podržava promjenjivu brzinu bita (VBR))
WMA: 32 do 192 kbps (podržava promjenjivu brzinu bita (VBR))
ATRAC: 48/64/66 (ATRAC3)*/96/105 (ATRAC3)*/128/132 (ATRAC3)/160/192/256/320/352 kbps
* Nije moguće snimati s CD-a u ATRAC formatu pri 66 ili 105 kbps uz uporabu SonicStage.
AAC: 16 do 320 kbps (podržava promjenjivu brzinu bita (VBR))*
* Ovisno o frekvenciji uzorkovanja, uključene su nestandardne brzine bita ili brzine bita za koje nije zajamčena
kompatibilnost.
Frekvencije uzorkovanja*
MP3: 32, 44,1, 48 kHz
WMA: 44,1 kHz
ATRAC: 44,1 kHz
AAC: 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz
* Frekvencija uzorkovanja možda neće odgovarati svim enkoderima.
Frekvencijski odziv
Od 20 do 20 000 Hz (mjerenje jednog signala tijekom reprodukcije)
FM frekvencijski raspon (samo NW-S202F/S203F/S205F)
Od 87,5 do 108,0 MHz
Međufrekvencija (FM) (samo NW-S202F/S203F/S205F)
375 kHz
Antena
Kabel slušalica
Izlazi
Slušalice: Stereo mini priključak
Hi-speed USB (kompatibilno s USB 2.0)
Radna temperatura
5 do 35°C
Izvori napajanja
• Ugrañena punjiva litij-ionska baterija
• USB napajanje (iz računala preko USB priključka ureñaja)
Trajanje baterije (pri kontinuiranoj reprodukciji)
ATRAC format: Približno 18 sati (Reprodukcija uz 132 kbps)
ATRAC format: Približno 17 sati (Reprodukcija uz 128 kbps)
ATRAC format: Približno 18 sati (Reprodukcija uz 48 kbps)
MP3 format: Približno 17 sati (Reprodukcija uz 128 kbps)
WMA format: Približno 15 sati (Reprodukcija uz 128 kbps)
AAC format: Približno 18 sati (Reprodukcija uz 128 kbps)
FM radio prijem (samo NW-S202F/S203F/S205F): Približno 5 sati
* Uz postavku štednje energije na "ON-Super" (1 str. 54), postavku kvalitete zvuka (ekvilizator) na "OFF" (1 str.
33) i postavku G Sensor na "OFF" (1 str. 40). Trajanje baterije ovisi o temperaturi i načinu uporabe.
Dimenzije (š/v/d)
15 T 96,5 T 15 mm
(š/v/d, bez dijelova koji strše)
Masa
Oko 26 g
Nastavlja se j
90
Dodatne informacije... Tehnički podaci
Minimalni sistemski zahtjevi (za uređaj)
• Računalo:
IBM PC/AT ili kompatibilno s instaliranim sljedećim Windows operacijskim sustavom:
− Windows 2000 Professional (Service Pack 3 ili noviji)
− Windows XP Home Edition
− Windows XP Professional
− Windows XP Media Center Edition
− Windows XP Media Center Edition 2004
− Windows XP Media Center Edition 2005
Ostali operativni sustavi nisu podržani.
• Procesor: Pentium III 450 MHz ili brži
• RAM: 128 MB ili više
• Tvrdi disk: 200 MB ili više prostora (preporuka 1,5 GB)
Ovisno o vrsti operacijskog sustava, možda će trebati više prostora na disku. Za pohranjivanje glazbe
potreban je dodatan prostor.
• Prikaz:
− Rezolucija zaslona: 800 T 600 piksela (ili više) (preporuka 1024 T 768 ili više)
− Boje: High Color (16 bita) (ili više) (SonicStage možda neće ispravno funkcionirati uz postavke boje na
ili ispod 256 boja.)
• CD-ROM pogon (podržava Digital Music CD reprodukciju pomoću WDM)
Potreban je CD-R/RW pogon za kreiranje originalnih CD diskova ili sigurnosnih kopija audio CD diskova.
• Zvučna kartica
• USB priključnica (preporuča se Hi-Speed USB)
• Treba biti instaliran Internet Explorer 5.5 ili noviji.
• Za uporabu CD Data Base (CDDB) ili Electronic Music Distribution (EMD) značajki potreban je
priključak na Internet.
Ne možemo jamčiti funkcioniranje sa svim računalima čak i ako zadovoljavaju navedene sistemske zahtjeve.
Nisu podržani sljedeći uvjeti:
− Računala ili operacijski sustavi vlastite izrade
− Sustav koji je nadogradnja originalnog sustava kojeg instalira proizvoñač
− Multi-boot sustavi
− Multi-monitor sustavi
− Macintosh računala
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez najave.
Proizvoñač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.
Američki i strani patenti koriste se uz dopuštenje tvrtke Dolby Laboratories.
91
Download PDF

advertising