Sony | MDR-EX81SL | Sony MDR-EX81SL Upute za upotrebu

2-691-333-11(1)
Stereo slušalice
Upute za uporabu
MDR-EX81SL
Uporaba slušalica (pogledajte sl. A)
© 2006 Sony Corporation
Opisani postupak odnosi se na lijevo uho.
1 Nosač zakvačite sa stražnje strane uha.
2 Smjestite čepić tako da uñe u slušni kanal.
Uporaba držača slušalica (pogledajte sl. B)
Slušalice stavite u držač na način prikazan na slici. Na taj način ćete spriječiti
zapetljavanje kabela ako ostavite slušalice priključene na ureñaj kao što je
WALKMAN® u torbi ili džepu.
Produžni kabel (isporučen)
Ispravno stavljanje čepića (pogledajte sl. C)
Ako čepići nisu ispravno postavljeni u uši, možda nećete moći čuti tonove niskih
frekvencija (basove). Za bolju kvalitetu zvuka, podesite položaj čepića ili ih stavite
duboko u uši tako da vam slušalice budu udobne. Ako čepići ne odgovaraju vašim
ušima, pokušajte ih zamijeniti čepićima drugačije veličine.
Čišćenje čepića
Skinite čepiće sa slušalica i operite ih u otopini blagog deterdženta.
Tehnički podaci
Tip: Zatvorene dinamičke slušalice / Zvučnik: 9 mm (CCAW), kupolasti / Snaga:
100 mW (IEC*) / Impedancija: 16 Ω na 1 kHz / Osjetljivost: 100 dB/mW /
Frekvencijski odziv: 5 – 23 000 Hz / Kabel: približno 0,5 m, OFC litz kabel /
Priključak: Pozlaćeni stereo mini priključak / Masa: Približno 10 g bez kabela /
Isporučeni pribor: Produžni kabel (1 m, Pozlaćeni stereo mini priključak y
Pozlaćeni stereo mini priključak L oblika (1), Čepići za uši (S T 2, M T 2, L T 2),
Držač (1), Torbica za nošenje (1)
* IEC = International Electrotechnical Commisssion
Dizajn i tehnički podaci su podložni promjenama bez prethodnog upozorenja.
Proizvoñač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.
Mjere opreza
• Pripazite da su slušalice uvijek čiste, posebno unutarnji dio gumenih čepića
(pogledajte sl. D).
Ako se u čepiću nakupe prašina ili masnoća, slušanje može biti otežano.
• Kod spajanja produžnog kabela, do kraja gurnite stereo mini priključak u
priključnicu tako da klikne (pogledajte sl. E).
• Kod odspajanja produžnog kabela, povucite priključak, a ne kabel, kako ne biste
oštetili vodiče.
• Glasno slušanje uz uporabu slušalica može oštetiti sluh. Radi sigurnosti u
prometu, nemojte koristiti slušalice tijekom upravljanja motornim vozilom ili
vožnje biciklom.
• Nemojte opterećivati ili snažno pritiskati slušalice jer bi se mogle deformirati
kad ih pohranite na duže vrijeme.
• Tijekom dugotrajne uporabe ili pohranjivanja, čepići mogu izgubiti svoju
kvalitetu.
CE oznaka na slušalicama vrijedi samo za proizvode koji se prodaju u zemljama
Europske zajednice.
Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja
(primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim
zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj
proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na
za tu namjenu predviñenom mjestu za reciklažu električke ili
elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i
brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se
okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne
informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu,
odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.
Download PDF

advertising