Sony | NWD-B103 | Sony NWD-B103F Upute za upotrebu

Upute za uporabu
NWD-B103 / B105 / B103F / B105F
Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih
uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i
ostalim europskim zemljama s posebnim
sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži
označava da se ovaj proizvod ne smije
zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti
zbrinut na za tu namjenu predviđenom
mjestu za reciklažu električke ili elektroničke
opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog
proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje
svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem
proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom
materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne
informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte
vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste
kupili proizvod.
Odgovarajući pribor: Slušalice
Napomene za korisnike u državama u kojima
se poštuju EU smjernice
Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation, 1-7-1 Konan,
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašteni zastupnik za EMC
i sigurnost proizvoda je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka. Za sve upite o
servisiranju i jamstvu, obratite se na adrese navedene u zasebnoj
servisnoj dokumentaciji ili jamstvenom listu.
Napomene za korisnika
• Snimljene pjesme služe samo za osobnu uporabu. Uporaba u
ostale svrhe zahtijeva odobrenje vlasnika autorskih prava.
• Sony ne odgovara za nepotpuno snimanje/preuzimanje ili
oštećenje datoteka zbog problema s računalom ili uređajem.
• Mogućnost prikaza različitih jezika u isporučenom softveru
ovisi o instaliranom operativnom sustavu (OS) vašeg
računala. Za postizanje boljih rezultata, provjerite je li
instalirani OS kompatibilan s jezikom kojeg želite prikazati.
− Ne može se jamčiti pravilan prikaz svih jezika u
isporučenom softveru.
− Znakovi koje je kreirao korisnik i neki posebni znakovi
možda se neće prikazati.
• Ovisno o vrsti teksta i znakova, tekst prikazan na uređaju za
reprodukciju možda neće biti jednak onome prikazanom na
uređaju. To može biti zbog sljedećih razloga:
− Kapacitete priključenog uređaja za reprodukciju.
− Uređaj ne radi normalno.
− Informacije su zapisane jezikom ili znakovima koje uređaj
ne podržava.
Statički elektricitet s ljudskog tijela
U rijetkim slučajevima, možda nećete moći rukovati uređajem
zbog jakog statičkog elektriciteta iz ljudskog tijela. Ako se to
dogodi, ne dirajte uređaj 30 sekundi do jedne minute. Nakon
toga ćete moći njime normalno rukovati.
Napomena: brojevi stranica u tekstu prijevoda se odnose na
brojeve stranica u originalnim uputama.
2
Sadržaj
Priprema ................................................................................................................................................................................................................................4
Isporučeni pribor..............................................................................................................................................................................................................4
Dijelovi i kontrole .............................................................................................................................................................................................................5
Izbornik HOME...................................................................................................................................................................................................................6
Osnovne funkcije...................................................................................................7
Uključivanje i isključivanje uređaja........................................................................................................................................................................7
Punjenje baterije ..............................................................................................................................................................................................................7
Ručno prebacivanje glazbe.......................................................................................................................................................................................8
Reprodukcija glazbe .......................................................................................... 10
Reprodukcija glazbe....................................................................................................................................................................................................10
Traženje pjesama prema nazivu mape ili datoteke.......................................................................................................................10
Traženje pjesama prema nazivu izvođača, albuma ili pjesme................................................................................................11
Promjena moda reprodukcije...............................................................................................................................................................................13
Podešavanje kvalitete zvuka ..................................................................................................................................................................................13
Slušanje/snimanje FM radija (samo NWD-B103F/B105F) ............................... 15
Slušanje FM radija uz ručno ugađanje postaja...........................................................................................................................................15
Slušanje pohranjenih FM radiopostaja............................................................................................................................................................16
Pohranjivanje željenih radiopostaja ........................................................................................................................................................16
Odabir pohranjene radiopostaje...............................................................................................................................................................17
Snimanje FM programa ............................................................................................................................................................................................17
Reprodukcija snimljenih FM programa...........................................................................................................................................................18
Slušanje/snimanje govora ................................................................................. 19
Snimanje govora ...........................................................................................................................................................................................................19
Reprodukcija snimljenih zvučnih datoteka ..................................................................................................................................................19
Postavke.............................................................................................................. 21
Promjena postavki........................................................................................................................................................................................................21
Uporaba "Auto Transfer" softvera .................................................................... 23
Automatsko prebacivanje glazbe.......................................................................................................................................................................23
U slučaju problema ............................................................................................ 25
U slučaju problema......................................................................................................................................................................................................25
Poruke ..................................................................................................................................................................................................................................30
Dodatne informacije .......................................................................................... 31
Mjere opreza ....................................................................................................................................................................................................................31
Tehnički podaci..............................................................................................................................................................................................................33
3
Priprema
Zahvaljujemo na kupovini NWD-B103/B105/B103F/B105F*1.
Prebacivanjem pjesama iz svog računala u uređaj (funkcija drag and drop), možete uživati u glazbi bilo gdje.
Također možete slušati FM radio (samo NWD-B103F/B105F) i snimati govor pomoću ovog uređaja.
Ugrađena flash memorija uređaja pohranjuje "Auto Transfer" softver. S obzirom da se softver može upotrebljavati
onakav kakav je pohranjen u flash memoriju, nije ga potrebno instalirati na računalo. Audio datoteke možete
prebaciti automatski, jednostavnim spajanjem s računalom (1 str. 43).
Isporučeni pribor
Provjerite jeste li u pakiranju dobili sljedeći pribor:
s Slušalice (1)
s Upute za uporabu (ovaj priručnik)*2 (1)
s "Auto Transfer" softver*3
*1 Ovisno o državi/regiji u kojoj ste kupili uređaj, neki modeli možda neće biti dostupni.
*2 Ovisno o državi/regiji u kojoj ste kupili uređaj, upute za uporabu mogu biti snimljene i u obliku PDF datoteke u memoriji uređaja.
*3 "Auto Transfer" softver je pohranjen u ugrađenu flash memoriju uređaja. Za podrobnosti o ovom softveru, pogledajte "Uporaba
'Auto Transfer' softvera" (1 str. 43).
O serijskom broju
Serijski broj naveden na uređaju služi za registraciju korisnika. Broj se nalazi na stražnjoj strani baze USB priključka
uređaja.
Serijski broj
Napomena o formatiranju uređaja
Upute za uporabu (PDF datoteka) i "Auto Transfer" softver su pohranjeni u ugrađenu flash memoriju uređaja. Ako
se ugrađena flash memorija formatira, sva datoteke, uključujući upute za uporabu (PDF datoteka) i "Auto Transfer"
softver, će se obrisati. Obavezno provjerite koje datoteka su u memoriji prije formatiranja i prebacite potrebne
datoteke na tvrdi disk svog računala ili drugog uređaja.
Ako slučajno formatirate ugrađenu flash memoriju uređaja, preuzmite upute za uporabu (PDF datoteka) ili "Auto
Transfer" softver s web stranice za korisničku podršku (1 str. 47) i pohranite ih u ugrađenu flash memoriju uređaja.
4
Dijelovi i kontrole
Prednja strana
Slušalice
A Tipka REC/STOP (1 str. 33, 36)
Pokretanje i zaustavljanje snimanja. Možete snimati zvuk
preko mikrofona ili FM program kojeg upravo slušate
(samo NWD-B103F/B105F).
B Tipka VOL +*1/–
Podešavanje glasnoće.
C Tipka @/1 (uključivanje/isključivanje) (1 str. 12)
Uključivanje i isključivanje uređaja.
D Tipka ./> (1 str. 11, 22)
Odabir pjesme, albuma, izvođača, mape ili opcije izbornika.
Također možete prijeći na početak pjesme/albuma/izvođača/
mape te ubrzano pretraživati prema naprijed ili unatrag.
E Tipka u*1 (1 str. 11, 18)
Pokretanje/pauza reprodukcije pjesme ili pauza/nastavak
snimanja. Kad se na pokazivaču prikazuje izbornik, ovom
tipkom se potvrđuje odabir.
F Tipka BACK/HOME*2 (1 str. 11)
Povratak na prethodni izbornik. Pritisnite i zadržite ovu
tipku za prikaz HOME izbornika.
G Pokazivač (1 str. 21)
H Mikrofon (1 str. 36)
I Priključnica i (slušalice)
Kod spajanja slušalice, priključak gurnite do kraja tako da
klikne. Ako ne spojite slušalice pravilno, zvuk možda neće
biti ispravan.
*1 Na tipkama se nalaze ispupčenja koja služe kao orijentacija
pri rukovanju.
*2 Funkcije označene oznakom z uz tipku, aktiviraju se
pritiskom na njih. Funkcije s oznakom ', aktiviraju se
pritiskom i zadržavanjem tipke.
Stražnja strana
J Preklopka HOLD
Pomoću funkcije HOLD možete zaštititi uređaj od
slučajnog uključivanja tijekom nošenja.
Zakretanjem preklopke HOLD u smjeru strelice (L),
isključuju se sve funkcije tipaka. Ako pritisnete neku tipku
dok je preklopka u položaju HOLD, na pokazivaču se
prikazuje "HOLD" i točno vrijeme (Točno vrijeme se
prikazuje samo ako je sat podešen (1 str. 41).).
Ako pomaknete preklopku natrag, funkcija HOLD se isključuje.
L Otvor za vrpcu
Za pričvršćivanje vrpce za nošenje (opcija).
M Poklopac USB priključka
Skinite poklopac USB priključka i spojite USB priključak
uređaja u USB priključnicu na svom računalu.
Skidanje poklopca USB priključka
Skinite poklopac na prikazani način.
K Tipka RESET (1 str. 46)
Resetiranje uređaja ako se tipka pritisne šiljatim predmetom
kao što je pribadača i sl.
Kad uključite uređaj nakon resetiranja, uređaj se vraća na
prethodno podešene opcije.
USB priključak
5
Izbornik HOME
Izbornik HOME se prikazuje kad uključite uređaj ili pritisnete i zadržite tipku BACK/HOME na uređaju. Izbornik HOME
je polazno mjesto za reprodukciju pjesama, slušanje FM radija*1, snimanje zvučnih datoteka i promjenu postavki.
Izbornik HOME
Na pokazivaču se prikazuju četiri ikone s trenutno odabranom ikonom u sredini. Trenutno odabrana ikona se
mijenja ovisno o odabranoj funkciji.
= Voice
Reprodukcija/brisanje zvučnih datoteka (1 str. 37).
$ Music Library
Reprodukcija prebačenih pjesama na uređaju (1 str. 17).
# FM*1
Slušanje FM radija ili reprodukcija/brisanje snimljenih FM radijskih emisija (1 str. 27).
< Settings
Podešavanje funkcija reprodukcije, FM radija*1, snimanja glasa i uređaja (1 str. 39).
* samo NWD-B103F/B105F
1
Uporaba izbornika HOME
Kad se u HOME izborniku pojave opcije, pritisnite tipku ./> za odabir željene opcije i zatim pritisnite tipku
u za potvrđivanje.
Kad se u HOME izborniku pojave opcije i pritisnete tipku BACK/HOME, prikaz se vraća na prethodni izbornik.
Ako pritisnete i zadržite tipku, prikaz se vraća na HOME izbornik.
Primjerice, ako želite reproducirati pjesmu tako što se odabrali $ (Music Library) u HOME izborniku, izbornici se
izmjenjuju na sljedeći način.
Odaberite $ (Music Library) i pritisnite tipku u.
Odaberite željenu mapu i pritisnite tipku u.
Odaberite željenu pjesmu (datoteku) i pritisnite tipku u.
Započinje reprodukcija.
A Pritisnite tipku BACK/HOME.
B Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME.
6
Osnovne funkcije
Uključivanje i isključivanje uređaja
Uključivanje uređaja
Pritisnite tipku @/1 (Power ON/OFF) tako da se uključi pokazivač. Uređaj prelazi u zadnje podešeno stanje.
Isključivanje uređaja
Dok je uređaj uključen, pritisnite i zadržite tipku @/1 (Power ON/OFF) dok se ne prikaže "POWER OFF...".
z Savjet
• Ako se uređajem ne rukuje određeno vrijeme, pokazivač se automatski isključuje i uređaj prelazi u pripravno stanje. U pripravnom
stanju uređaj troši vrlo malo energije.
Punjenje baterije
Baterija uređaja se puni dok je uređaj spojen s uključenim računalom. Skinite poklopac USB priključka i spojite USB
priključak u USB priključnicu na svom računalu.
U[
USB priključak
Kad indikator baterije pokazuje %, punjenje je završeno. Kod prve uporabe uređaja ili ako uređaj niste
upotrebljavali dulje vrijeme, bateriju napunite do kraja dok se na pokazivaču ne prikaže indikator %. Podrobnosti
o vremenu punjenja i trajanju baterije pogledajte na 1 str. 67.
Napomena
• Pripazite da ne udarite ili opteretite uređaj dok je spojen s računalom jer se uređaj može oštetiti.
Nastavlja se 1
7
Osnovne funkcije (nastavak)
Indikator napunjenosti baterije
Ikona stanja baterije (1 str. 21) mijenja se na dolje prikazani način. Pogledajte 1 str. 67 za podrobnosti o trajanju
baterije.
Baterija se troši kao što to prikazuje indikator baterije. Kad se prikaže natpis "LOW BATTERY", više se ne može
rukovati uređajem. U tom slučaju, napunite bateriju tako da uređaj spojite s računalom.
Napomene
• Punite bateriju pri sobnoj temperaturi između 5 i 35°C.
• Baterija se može napuniti približno 500 puta prije nego se istroši. Stvaran broj punjenja ovisi o uvjetima uporabe uređaja.
• Indikator baterije je samo približan pokazatelj. Primjerice, jedan odsječak neće uvijek točno označavati četvrtinu kapaciteta
baterije.
• Na pokazivaču se prikazuje "DATA ACCESS" dok uređaj pristupa računalu. Nemojte odspajati uređaj dok se prikazuje "DATA
ACCESS" jer bi se datoteke koje se prenose mogle oštetiti.
• Za odspajanje uređaja iz računala, upotrijebite sljedeći postupak:
(Remove Hardware) u statusnom retku na donjem desnom dijelu zaslona. U prozoru koji se pojavljuje,
A Dvaput kliknite
kliknite [USB Mass Storage Device] ili [USB Disk] i zatim kliknite [Stop].
B Kliknite [OK].
C Kad se na zaslonu prikaže poruka "Safe To Remove Hardware", odspojite uređaj iz računala.
Ikone i poruke mogu se razlikovati ovisno o instaliranom operativnom sustavu računala.
• Sve kontrolne tipke na uređaju su isključene dok je uređaj spojen s računalom.
• Neki USB uređaji spojeni s računalom mogu ometati pravilnu uporabu ovog uređaja.
• Ne može se jamčiti punjenje baterije kod računala koja ste sami sastavili ili računala s preinakama.
Ručno prebacivanje glazbe
Spojite uređaj s računalom i prebacite audio datoteke u uređaj.
Napomena
• Na uređaju se mogu reproducirati samo MP3/WMA datoteke (1 str. 65).
1
2
3
Spojite uređaj izravno u USB priključnicu na svom računalu.
Ako se pojavi prozor s upitom što želite da Windows učini, odaberite [Open folder to view files], kliknite [OK]
te prijeđite na korak 3.
Dvaput kliknite [My Computer] - [Walkman] ili [Removable Disk].
Otvorite mapu ([My Music] i sl.) iz koje želite prebaciti audio datoteke i zatim povucite i
spustite datoteke u uređaj.
Audio datoteke se prebacuju na uređaj.
Datoteke također možete prebaciti tako da povučete i spustite cijelu mapu.
Za brisanje pjesama prebačenih na uređaj
Spojite uređaj sa svojim računalom i obrišite sve nepotrebne audio datoteke pomoću Windows Explorera.
8
Osnovne funkcije (nastavak)
z Savjet
• Audio datoteke možete automatski prebaciti iz željene mape kod svakog spajanja uređaja s vašim računalom pomoću "Auto
Transfer" softvera (1 str. 43).
Napomene
• Pripazite da ne udarite ili opteretite uređaj dok je spojen s računalom jer se uređaj može oštetiti.
• Uređaj ne upotrebljava SonicStage softver (SonicStage softver, kojeg je razvila tvrtka Sony, služi za rukovanje glazbom na računalu i
prijenos glazbe na druge uređaje). Kod ovog uređaja, glazbu jednostavno povucite i spustite, bez uporabe programa SonicStage.
• Nemojte odspajati uređaj za vrijeme prijenosa datoteka jer bi se datoteke mogle oštetiti.
• Za odspajanje uređaja iz računala, upotrijebite sljedeći postupak:
•
•
•
•
(Remove Hardware) u statusnom retku na donjem desnom dijelu zaslona. U prozoru koji se pojavljuje,
A Dvaput kliknite
kliknite [USB Mass Storage Device] ili [USB Disk] i zatim kliknite [Stop].
B Kliknite [OK].
C Kad se na zaslonu prikaže poruka "Safe To Remove Hardware", odspojite uređaj iz računala.
Ikone i poruke mogu se razlikovati ovisno o instaliranom operativnom sustavu računala.
Ako se uređaj odspoji za vrijeme prijenosa datoteka, u uređaju mogu ostati nepotrebne datoteke. U tom slučaju, prebacite željene
datoteke natrag na računalo i formatirajte uređaj (1 str. 42).
Neke datoteke se možda neće moći reproducirati na ovom uređaju zbog zaštite autorskih prava.
Ovaj uređaj može prikazati ukupno najviše 999 datoteka i mapa te mape do osam razina. Iako je moguće prebaciti više datoteka i
mapa na uređaj, uređaj ne može prikazati niti reproducirati datoteke ili mape preko navedenog broja.
Potrebno je određeno vrijeme za uključivanje uređaja ili prikaz datoteka/mapa ako je u uređaj pohranjen velik broj datoteka ili
mapa.
9
Reprodukcija glazbe
Reprodukcija glazbe
Možete odabrati željene pjesme na sljedeće načine:
• Pretraživanjem pjesama prema nazivu mape i datoteke ("Folder/File Name Sort" mod)
• Pretraživanjem pjesama prema nazivu izvođača, albuma i nazivu pjesme ("Artist/Album/Song Sort" mod)
Tipka ./>
Tipka BACK/HOME
Tipka u
Napomena
• Prije reprodukcije pjesama:
− Provjerite je li baterija slaba ili prazna (1 str. 14). Ako je baterija slaba ili prazna, napunite je (1 str. 13).
− Odspojite uređaj od računala.
− Isključite funkciju HOLD (1 str. 9).
− Uključite uređaj (1 str. 12).
Traženje pjesama prema nazivu mape ili datoteke
Možete pretraživati željene pjesme prema nazivu mape ili datoteke.
1
2
3
4
10
Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne prikaže izbornik HOME.
Pritisnite tipku ./> za odabir $ (Music Library) i zatim pritisnite tipku u za potvrđivanje.
Prikazuju se sljedeći popisi prebačenih pjesma i mapa.
• "Now Playing": Reprodukcija datoteke* koju ste zadnje slušali.
• "Play All": Reprodukcija svih pjesama na uređaju.
• Folder name: Prikaz mapa na prvoj razini.
• Song name: Prikaz naziva pjesama na prvoj razini mapa.
• "Artist/Album/Song Sort": Prebacivanje u mod "Artist/Album/Song Sort". U ovom modu možete pretraživati željene pjesme
prema izvođaču, albumu i nazivu pjesme.
* Datoteka može biti zadnje slušana pjesma, snimljena FM radijska emisija (samo NWD-B103F/B105F) ili govor snimljen
preko "Voice" izbornika.
Pritisnite tipku ./> za odabir opcije i zatim pritisnite tipku u za potvrđivanje.
Za traženje željene pjesme, ponovite ovaj korak.
Pritisnite tipku ./> za odabir pjesme i zatim pritisnite tipku u za potvrđivanje.
Započinje reprodukcija.
Reprodukcija glazbe (nastavak)
Napomene
• Ovaj uređaj može prikazati ukupno najviše 999 datoteka i mapa te mape do osam razina. Iako je moguće prebaciti više datoteka i
mapa na uređaj, uređaj ne može prikazati niti reproducirati datoteke ili mape preko navedenog broja.
• Potrebno je određeno vrijeme za uključivanje uređaja ili prikaz datoteka/mapa ako je u uređaj pohranjen velik broj datoteka ili
mapa.
Za povratak na prethodni izbornik
Pritisnite tipku BACK/HOME.
Traženje pjesama prema nazivu izvođača, albuma ili pjesme
Možete potražiti željenu pjesmu prema nazivu izvođača, albuma ili pjesme.
1
2
Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne prikaže izbornik HOME.
Pritisnite tipku ./>
> za odabir $ (Music Library) i zatim pritisnite tipku u za
potvrđivanje.
Prikazuju se sljedeći popisi.
• "Now Playing": Reprodukcija datoteke* koju ste zadnje slušali.
• "All Songs": Traženje pjesme prema njezinom nazivu.
• "Artist": Traženje pjesme prema nazivu izvođača.
• "Album": Traženje pjesme prema nazivu albuma.
• "Folder/File Name Sort": Prebacivanje u mod "Folder/File Name Sort". U ovom modu možete pretraživati željene pjesme
prema nazivu mape i datoteke.
* Datoteka može biti zadnje slušana pjesma, snimljena FM radijska emisija (samo NWD-B103F/B105F) ili govor snimljen
preko "Voice" izbornika.
3
4
Pritisnite tipku ./> za odabir opcije i zatim pritisnite tipku u za potvrđivanje.
Za traženje željene pjesme, ponovite ovaj korak.
Pritisnite tipku ./> za odabir pjesme i zatim pritisnite tipku u za potvrđivanje.
Započinje reprodukcija.
Napomene
• Uređaj može automatski razvrstati samo pjesme s ID3 tag informacijama.
• Ako ne postoji naziv izvođača ili albuma, prikazuje se "Unknown". Ako neka od pjesama nema naziv, prikazuje se dodijeljeni naziv
datoteke za svaku pjesmu (bez ekstenzije).
• Ovaj uređaj može prikazati ukupno najviše 999 datoteka i mapa te mape do osam razina. Iako je moguće prebaciti više datoteka i
mapa na uređaj, uređaj ne može prikazati niti reproducirati datoteke ili mape preko navedenog broja.
• Potrebno je određeno vrijeme za uključivanje uređaja ili prikaz datoteka/mapa ako je u uređaj pohranjen velik broj datoteka ili
mapa.
Za povratak na prethodni izbornik
Pritisnite tipku BACK/HOME.
Nastavlja se 1
11
Reprodukcija glazbe (nastavak)
Pokazivač
Kad je odabran mod "Artist/Album/Song Sort"
Kad je odabran mod "Folder/File Name Sort"
A Naziv pjesme/mape
E Broj tekuće pjesme/ukupan broj pjesama
U modu "Folder/File Name Sort", prikazuje se naziv pjesme
i mape koja se trenutno reproducira.
U modu "Artist/Album/Song Sort", prikazuje se naziv
pjesme i albuma koji se trenutno reproducira. Kad odaberete
"All Songs", prikazuje se naziv tekuće pjesme/ izvođača.
B Raspon reprodukcije
Prikazuje raspon reprodukcije.
Prikaz broja trenutno odabrane pjesme ili pjesme koja se
reproducira i ukupnog broja pjesama.
F Indikator moda reprodukcije
Prikaz ikone tekućeg moda reprodukcije (1 str. 24). Ako je
mod reprodukcije podešen na "Normal", ikona se ne
prikazuje.
G Indikator baterije
C Indikator statusa reprodukcije
Prikazuje preostali napon baterije.
Prikazuje trenutni status reprodukcije (N: reprodukcija,
X: pauza, m(M): ubrzano natrag (ili naprijed),
.(>): prijelaz na početak tekuće (ili sljedeće) pjesme.
H Indikator moda ekvilizatora
Prikazuje trenutno odabrani mod ekvilizatora (1 str. 26).
D Proteklo vrijeme reprodukcije
Prikazuje proteklo vrijeme reprodukcije.
Ostale funkcije dostupne tijekom reprodukcije
Funkcija
Postupak
Pauziranje pjesme
Pritisnite tipku u.
Nastavak reprodukcije
Pritisnite tipku u za vrijeme pauze.
Prijelaz na početak tekuće (ili sljedeće)
pjesme
Pritisnite tipku .(>).
Ubrzano pretraživanje prema natrag
(ili naprijed) unutar tekuće pjesme
Pritisnite i zadržite tipku .(>) tijekom reprodukcije i otpustite je na željenom
mjestu.
z Savjet
• Uređaj omogućuje različite načine reprodukcije, uključujući reprodukciju slučajnim redoslijedom i ponavljanje odabranih dijelova
(1 str. 24). Također možete promijeniti kvalitetu zvuka podešavanjem postavki ekvilizatora (1 str. 26).
12
Reprodukcija glazbe (nastavak)
Promjena moda reprodukcije
Uređaj omogućuje različite načine reprodukcije, uključujući reprodukciju slučajnim redoslijedom i ponavljanje
odabranih dijelova.
1
2
3
4
5
Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne prikaže izbornik HOME.
Pritisnite tipku ./> za odabir < (Settings) i zatim pritisnite tipku u za potvrđivanje.
Pritisnite tipku ./> za odabir "Music Settings" i zatim pritisnite tipku u za potvrđivanje.
Pritisnite tipku ./> za odabir "Play Mode" i zatim pritisnite tipku u za potvrđivanje.
Pritisnite tipku ./> za odabir željenog moda reprodukcije i zatim pritisnite tipku u za
potvrđivanje.
Za povratak na prethodni izbornik
Pritisnite tipku BACK/HOME.
Popis modova reprodukcije
Opcija/ikona
"Normal"/bez ikone
Opis
Repeat all/!
Nakon završetka tekuće pjesme, sve pjesme u odabranoj mapi/albumu/
izvođaču će se reproducirati ponovno.
Repeat 1 song/! 1
Ponavlja se reprodukcija tekuće pjesme.
Repeat shuffle all/! SHUF
Nakon završetka tekuće pjesme, sve pjesme u odabranoj mapi/albumu/
izvođaču će se reproducirati slučajnim redoslijedom.
Nakon završetka tekuće pjesme, sve pjesme u odabranoj mapi/albumu/
izvođaču će se reproducirati jednom. (Standardna postavka)
Podešavanje kvalitete zvuka
Možete podesiti željenu kvalitetu zvuka i skladu s vrstom glazbe i sl.
1
2
3
4
5
Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne prikaže izbornik HOME.
Pritisnite tipku ./> za odabir < (Settings) i zatim pritisnite tipku u za potvrđivanje.
Pritisnite tipku ./> za odabir "Music Settings" i zatim pritisnite tipku u za potvrđivanje.
Pritisnite tipku ./> za odabir "Equalizer" i zatim pritisnite tipku u za potvrđivanje.
Pritisnite tipku ./> za odabir željene postavke ekvilizatora i zatim pritisnite tipku u za
potvrđivanje.
Za povratak na prethodni izbornik
Pritisnite tipku BACK/HOME.
Nastavlja se 1
13
Reprodukcija glazbe (nastavak)
Popis postavki ekvilizatora
Opcija/ikona
Opis
"EQ OFF"/bez ikone
Isključen ekvilizator (Standardna postavka).
"EQ Heavy"/+ H
Naglašavanje visokih i niskih tonova za postizanje snažnijeg zvuka.
"EQ Rock"/+ R
Naglašavanje visokih i niskih tonova za postizanje snažnog zvuka.
"EQ Classical"/+ CL
Naglašavanje visokih i niskih tonova tako da se odlično mogu čuti i tihi zvukovi.
"EQ Pop"/+ P
Reprodukcija s naglašenim srednjim tonovima; odlično za vokalne izvedbe.
"EQ Jazz"/+ J
Reprodukcija s naglašenim visokim i srednjim tonovima za postizanje življeg zvuka.
"EQ Custom"/+ CU
Korisničke postavke zvuka.
Kad pritisnete tipku ./> za odabir "Edit" i zatim pritisnete tipku u, možete editirati
postavke zvuka. Za editiranje postavki zvuka, pritisnite tipku ./> za odabir frekvencijskog
područja (5 područja: 100 Hz do 10 kHz) i pritisnite tipku u za potvrđivanje. Nakon toga
pritisnite tipku ./> za odabir razine zvuka (7 razina: -3 do +3) i pritisnite tipku u za
potvrđivanje. Ponovite ovaj korak za podešavanje svakog frekvencijskog područja.
Ako se vratite na prethodni izbornik pritiskom na tipku BACK/HOME nakon podešavanja razine
zvuka, podešene postavke će se poništiti. Obavezno pritisnite tipku u za potvrđivanje.
14
Slušanje/snimanje FM radija (samo NWD-B103F/B105F)
Slušanje FM radija uz ručno ugađanje postaja
Obavezno priključite slušalice na uređaj jer u suprotnom uređaj neće moći primati FM signal.
1
2
3
Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne prikaže izbornik HOME.
Pritisnite tipku ./> za odabir # (FM) i zatim pritisnite tipku u za potvrđivanje.
Provjerite je li odabrana opcija "Manual" i pritisnite tipku u za potvrđivanje.
Uređaj prelazi u mod ručnog ugađanja postaja.
Memorijski broj postaje
Frekvencija
Napomene
• Memorijski broj postaje se prikazuje samo ako je trenutna frekvencija već pohranjena (1 str. 29).
• Prikazani izgled izbornika FM radija može se razlikovati od onog na vašem modelu.
4
Pritisnite tipku ./> za odabir prethodne (ili sljedeće) frekvencije.
Frekvencije se mijenjaju u koraku od 0,1 MHz.
Funkcija
Postupak
Odabir sljedeće frekvencije
Pritisnite tipku >.
Odabir prethodne frekvencije
Pritisnite tipku ..
Odabir sljedeće dostupne radiopostaje
Pritisnite i zadržite tipku >.
Odabir prethodne dostupne radiopostaje
Pritisnite i zadržite tipku ..
z Savjet
• Ako pritisnete i zadržite tipku .(>) tijekom FM prijema, traži se prethodna (ili sljedeća) radiopostaja. Ako je prijem moguć,
postaja se ugađa.
Za povratak na prethodni izbornik
Pritisnite tipku BACK/HOME.
Za poboljšanje prijema
Kabel slušalica služi kao antena. Zbog toga razvucite kabel koliko god je to moguće.
15
Slušanje/snimanje FM radija (samo NWD-B103F/B105F) (nastavak)
Slušanje pohranjenih FM radiopostaja
Pohranjivanje željenih radiopostaja
Možete automatski pohraniti do 30 radiopostaja (P01 do P30) koje se mogu primati na vašem području pomoću
funkcije "FM Auto Preset".
Kod prve uporabe FM prijemnika ili ako prijeđete u neko drugo područje, savjetujemo ponavljanje pohranjivanja
dostupnih radiopostaja pomoću funkcije "FM Auto Preset".
Napomena
• Funkcija "FM Auto Preset" će obrisati prethodno pohranjene radiopostaje.
1
2
3
4
5
Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne prikaže izbornik HOME.
Pritisnite tipku ./> za odabir < (Settings) i zatim pritisnite tipku u za potvrđivanje.
Pritisnite tipku ./> za odabir "FM Settings" i zatim pritisnite tipku u za potvrđivanje.
Pritisnite tipku ./> za odabir "FM Auto Preset" i zatim pritisnite tipku u za
potvrđivanje.
Pritisnite tipku ./> za odabir "OK" i zatim pritisnite tipku u za potvrđivanje.
Dostupne radiopostaje će se pohraniti od nižih frekvencija prema višima. Kad je pohranjivanje dovršeno,
prikazuje se "COMPLETE" i ugađa se prva pohranjena postaja.
Napomena
• Radiopostaje se uvijek poredaju od nižih frekvencija prema višima.
Za zaustavljanje automatskog pohranjivanja
Odaberite "Cancel" u koraku 5 i pritisnite tipku u za potvrđivanje.
Za povratak na prethodni izbornik
Pritisnite tipku BACK/HOME.
Za ručno pohranjivanje radiopostaja
1
2
3
Pritisnite tipku u tijekom FM prijema.
Pritisnite tipku ./> za odabir "Add Preset" i zatim pritisnite tipku u za potvrđivanje.
Pritisnite tipku ./> za odabir željenog memorijskog broja pod kojim želite pohraniti
trenutnu frekvenciju i zatim pritisnite tipku u za potvrđivanje.
Trenutno ugođena frekvencija se pohranjuje i memorijski broj se prikazuje lijevo od frekvencije. Ako odaberete
memorijski broj na kojem je već pohranjena druga frekvencija, pojavljuje se poruka koja traži potvrđivanje
zamjene postojeće postavke. Odaberite "OK" i pritisnite tipku u za promjenu postavke.
16
Slušanje/snimanje FM radija (samo NWD-B103F/B105F) (nastavak)
Za brisanje pohranjene postaje
1
2
3
4
Pritisnite tipku u tijekom FM prijema.
Pritisnite tipku ./> za odabir "Delete Preset" i zatim pritisnite tipku u za potvrđivanje.
Pritisnite tipku ./> za odabir memorijskog broja kojeg želite obrisati i zatim pritisnite
tipku u za potvrđivanje.
Pritisnite tipku ./> za odabir "OK" i zatim pritisnite tipku u za potvrđivanje.
Briše se pohranjena postaja.
Odabir pohranjene radiopostaje
Nije moguće odabrati radiopostaje ako nisu prethodno pohranjene. Pohranite dostupne radiopostaje pomoću
funkcije "FM Auto Preset" (1 str. 29) ili ih pohranite ručno (1 str. 31).
1
2
3
4
Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne prikaže izbornik HOME.
Pritisnite tipku ./> za odabir # (FM) i zatim pritisnite tipku u za potvrđivanje.
Pritisnite tipku ./> za odabir "Preset" i zatim pritisnite tipku u za potvrđivanje.
Uređaj prelazi na ugađanje pohranjenih postaja.
Pritisnite tipku ./> za odabir prethodnog (ili sljedećeg)memorijskog broja.
Snimanje FM programa
1
2
3
Pritisnite i zadržite tipku REC/STOP dok slušate radijski program kojeg želite snimiti.
Uređaj prelazi u pripravno stanje snimanja.
Pritisnite tipku REC/STOP.
Započinje snimanje.
Za zaustavljanje snimanja, pritisnite tipku REC/STOP.
Snimaka se pohranjuje pod nazivom datoteke FRnnnn*.mp3 u mapu [Record] - [FM].
* Naziv datoteke se dodjeljuje automatski između "FR0001.mp3" i "FR9999.mp3". Nakon naziva "FR9999.mp3", nazivi se
vraćaju na "FR0001.mp3". Ako već postoji datoteka s jednakim nazivom, naziv se preskače.
z Savjeti
• Također možete snimiti FM program kratkim pritiskom na tipku REC/STOP u koraku 1, odabirom "OK" i pritiskom na tipku u
za potvrđivanje.
• Snimanje uz loš prijem će uzrokovati pojavu šuma. Snimajte na mjestu gdje je prijem dobar.
• Za pauziranje snimanja, pritisnite tipku u. Pritisnite je ponovno za nastavak snimanja.
Napomena
• Ako preimenujete datoteke u mapi [Record] na svom računalu ili vratite datoteke koje su bile prebačene na računalo natrag u
mapu [Record], nećete ih moći reproducirati na uređaju. Za reprodukciju datoteka koje su prebačene iz računala na uređaj kao
audio materijal, prebacite datoteke u mapu koja nije [Record].
17
Slušanje/snimanje FM radija (samo NWD-B103F/B105F) (nastavak)
Reprodukcija snimljenih FM programa
1
2
3
4
Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne prikaže izbornik HOME.
Pritisnite tipku ./> za odabir # (FM) i zatim pritisnite tipku u za potvrđivanje.
Pritisnite tipku ./> za odabir "Play Rec Data" i zatim pritisnite tipku u za potvrđivanje.
Pritisnite tipku ./> za odabir željenog snimljenog FM programa i zatim pritisnite tipku
u za potvrđivanje.
z Savjet
• Za slušanje svih snimljenih FM programa, odaberite "Play All" u koraku 4.
Za povratak na prethodni izbornik
Pritisnite tipku BACK/HOME.
Za brisanje snimljenih FM programa
1
2
3
4
5
Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne prikaže izbornik HOME.
Pritisnite tipku ./> za odabir # (FM) i zatim pritisnite tipku u za potvrđivanje.
Pritisnite tipku ./> za odabir "Delete Rec Data" i zatim pritisnite tipku u za
potvrđivanje.
Pritisnite tipku ./> za odabir snimljenog FM programa kojeg želite obrisati i zatim
pritisnite tipku u za potvrđivanje.
Pritisnite tipku ./> za odabir "OK" i zatim pritisnite tipku u za potvrđivanje.
Obriše se odabrani snimljeni FM program.
z Savjeti
• Za brisanje svih snimljenih FM programa, odaberite "Delete All" u koraku 4.
• Za odustajanje od brisanja, odaberite "Cancel" u koraku 5.
18
Slušanje/snimanje govora
Snimanje govora
Možete snimati govor (zvuk) pomoću ugrađenog mikrofona na uređaju i reproducirati zvučne datoteke pomoću
izbornika "Voice". Snimljene datoteke bit će u MP3 formatu.
Napomena
• Snimanje govora nije moguće tijekom uporabe funkcija "FM" (samo NWD-B103F/B105F) ili "Settings". Promijenite funkciju na
"Voice" ili "Music Library" za snimanje govora.
1
2
3
Dok je aktivirana funkcija "Voice" ili "Music Library", pritisnite i zadržite tipku REC/STOP.
Uređaj prelazi u pripravno stanje snimanja.
Pritisnite tipku REC/STOP.
Započinje snimanje.
Za zaustavljanje snimanja, pritisnite tipku REC/STOP.
Snimaka se pohranjuje pod nazivom datoteke VRnnnn*.mp3 u mapu [Record] - [Voice].
* Naziv datoteke se dodjeljuje automatski između "VR0001.mp3" i "VR9999.mp3". Nakon naziva "VR9999.mp3", nazivi se
vraćaju na "VR0001.mp3". Ako već postoji datoteka s jednakim nazivom, naziv se preskače.
z Savjeti
• Također možete snimiti govor kratkim pritiskom na tipku REC/STOP u koraku 1, odabirom "OK" i pritiskom na tipku u za
potvrđivanje.
• Za pauziranje snimanja, pritisnite tipku u. Pritisnite je ponovno za nastavak snimanja.
• Možete promijeniti brzinu prijenosa (bit rate) audio datoteke. Za podrobnosti pogledajte "Rec Settings" (1 str. 40).
Napomena
• Ako preimenujete datoteke u mapi [Record] na svom računalu ili vratite datoteke koje su bile prebačene na računalo natrag u
mapu [Record], nećete ih moći reproducirati na uređaju. Za reprodukciju datoteka koje su prebačene iz računala na uređaj kao
audio materijal, prebacite datoteke u mapu koja nije [Record].
Reprodukcija snimljenih zvučnih datoteka
1
2
3
4
Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne prikaže izbornik HOME.
Pritisnite tipku ./> za odabir = (Voice) i zatim pritisnite tipku u za potvrđivanje.
Pritisnite tipku ./> za odabir "Play Rec Data" i zatim pritisnite tipku u za potvrđivanje.
Pritisnite tipku ./> za odabir željene snimljene zvučne datoteke i zatim pritisnite tipku
u za potvrđivanje.
z Savjet
• Za slušanje svih snimljenih zvučnih datoteka, odaberite "Play All" u koraku 4.
Za povratak na prethodni izbornik
Pritisnite tipku BACK/HOME.
19
Slušanje/snimanje govora (nastavak)
Za brisanje snimljenih zvučnih datoteka
1
2
3
4
5
Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne prikaže izbornik HOME.
Pritisnite tipku ./> za odabir = (Voice) i zatim pritisnite tipku u za potvrđivanje.
Pritisnite tipku ./> za odabir "Delete Rec Data" i zatim pritisnite tipku u za
potvrđivanje.
Pritisnite tipku ./> za odabir snimljene zvučne datoteke koju želite obrisati i zatim
pritisnite tipku u za potvrđivanje.
Pritisnite tipku ./> za odabir "OK" i zatim pritisnite tipku u za potvrđivanje.
Briše se odabrana zvučna datoteka.
z Savjeti
• Za brisanje svih snimljenih zvučnih datoteka, odaberite "Delete All" u koraku 4.
• Za odustajanje od brisanja, odaberite "Cancel" u koraku 5.
20
Postavke
Promjena postavki
Možete promijeniti različite postavke pomoću izbornika "Settings". Sljedeći postupak je osnovni način mijenjanja
postavki.
1
2
3
4
Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne prikaže izbornik HOME.
Pritisnite tipku ./> za odabir < (Settings) i zatim pritisnite tipku u za potvrđivanje.
Pritisnite tipku ./> za odabir željene opcije i zatim pritisnite tipku u za potvrđivanje.
Ponovite korak 3 i promijenite postavku te zatim pritisnite tipku u za potvrđivanje nakon
svakog koraka.
Za povratak na prethodni izbornik
Pritisnite tipku BACK/HOME.
"Music Settings"
Postavka
Opis
"Play Mode"
Odabir različitih modova reprodukcije, uključujući reprodukciju slučajnim redoslijedom i
ponavljanje reprodukcije odabranog dijela. Podrobnosti potražite u "Promjena moda
reprodukcije" (1 str. 23).
"Equalizer"
Odabir željene kvalitete zvuka u skladu s vrstom glazbe i sl. Podrobnosti potražite u "Podešavanje
kvalitete zvuka" (1 str. 25).
"FM Settings" (samo NWD-B103F/B105F)
Postavka
Opis
"FM Auto Preset"
Automatsko pohranjivanje dostupnih radiopostaja. Podrobnosti potražite u "Pohranjivanje
željenih radiopostaja" (1 str. 29).
"Rec Settings"
Postavka
Opis
"Codec" (postavke snimanja
govora)
Odabir razine kvalitete snimanja između "Low(96kbps)", "Mid(128kbps)" i "High(192kbps)".
Što je veća razina, uređaju treba više memorije za snimanje zvuka. Standardna postavka je
"Mid(128kbps)".
21
Postavke (nastavak)
"Common Settings"
Postavka
Opis
"Set Date-Time"
Podešavanje datuma i vremena.
Za podešavanje brojčanih vrijednosti, pritisnite tipku ./>.
Za pomicanje označene skale, pritisnite tipku u.
"AVLS(Volume Limit)"
Odaberite želite li aktivirati funkciju "AVLS(Volume Limit)" (Automatic Volume Limiter System)
za ograničavanje maksimalne glasnoće kako biste spriječili uznemiravanje ili ometanje. Uz
"AVLS(Volume Limit)", možete slušati glazbu uz ugodnu glasnoću. Standardna postavka je
"AVLS OFF".
"Beep"
Odaberite uključivanje ili isključivanje zvuka kod pritiska tipke.
Za uključivanje zvuka tipaka, odaberite "Beep ON".
Za isključivanje zvuka tipaka, odaberite "Beep OFF". Standardna postavka je "Beep ON".
"Power Save Mode"
Odabir postavke štednje energije.
Ako je odabrana postavka "Save ON Normal", prikazuje se pokazivač štednje energije ako se
uređajem ne rukuje približno 15 sekundi.
Ako je odabrana opcija "Save ON Super", pokazivač se isključuje ako se uređajem ne rukuje
približno 15 sekundi. Ova postavka troši najmanje energije baterije.
Ako podesite na "Save OFF", ikone i slova se stalno prikazuju na pokazivaču tijekom reprodukcije
ili slušanja FM radija (samo NWD-B103F/105F).
Standardna postavka je "Save ON Normal".
"Information"
Možete prikazati informacije poput naziva modela, kapaciteta ugrađene flash memorije i verzije firmware softvera.
1: naziv modela
2: kapacitet ugrađene memorije
3: verzija ugrađenog firmware softvera
"Language"
Odabir jezika prikaza između: "English", "Español", "Français", "Português", "Русский", "
", "
" ili "
".
"Reset All Settings"
Možete resetirati uređaj na standardne postavke. Resetiranjem se ne brišu pjesme koje ste prebacili u uređaj.
Ako želite resetirati sve postavke, odaberite "OK" za potvrđivanje.
"Format"
Možete formatirati ugrađenu flash memoriju uređaja. Kad se memorija formatira, sve datoteke se brišu i postavke se
vraćaju na standardne vrijednosti. Obavezno provjerite datoteke u memoriji prije formatiranja i prebacite potrebne
datoteke na tvrdi disk računala ili drugog uređaja.
Ako želite formatirati uređaj, odaberite "OK" za potvrđivanje.
Napomena
• Ako je napon baterije nizak, uređaj se ne može formatirati. Napunite bateriju prije formatiranja.
22
Uporaba "Auto Transfer" softvera
Automatsko prebacivanje glazbe
Pomoću programa "Auto Transfer", možete automatski prebaciti audio datoteke iz željene mape svaki put kad
spojite uređaj sa svojim računalom.
Kod prve uporabe "Auto Transfer" softvera, prebacite audio datoteke na sljedeći način.
1
Spojite uređaj izravno u USB priključnicu računala.
2
3
Dvaput kliknite [My Computer] - [WALKMAN] ili [Removable Disk] -
Ako se pojavi prozor s upitom što želite da Windows učini, odaberite [Launch Auto Transfer] i kliknite [OK].
Pokreće se "Auto Transfer" pohranjen u ugrađenu flash memoriju uređaja. Prijeđite na korak 3.
(AutoTransfer.exe).
Podesite željene opcije u izborniku "Settings".
Automatic search folder
Možete odabrati željenu mapu koja će se automatski potražiti kad spojite uređaj s računalom. Standardno su
podešene mape [My Music] i [Desktop]. Ako želite pretražiti audio datoteke iz mapa koje nisu [My Music] ili
[Desktop], odaberite mapu koju želite pretražiti.
"Specified folder(s)"
Prikazuju se mape za pretraživanje koje nisu [My Music] i [Desktop]. Kad kliknete [Add], prikazuje se izbornik
za odabir mapa i možete dodati mape koje se nalaze u "Specified folder(s)". Ako želite obrisati mapu iz
"Specified folder(s)", odaberite je i zatim kliknite [Remove].
"Search all folders"
Ako označite [Search all folders and drives], audio datoteke će se pretražiti na tvrdom disku i u mapama na
računalu.
Napomena
• Ako označite [Search all folders and drives], vrijeme pretraživanja može se produljiti.
"Advanced"
Prikazuje se izbornik "Advanced Settings". Možete odabrati ekstenziju datoteka ili mapa koje želite prebaciti.
Podrobnosti potražite u odlomku "Opcije izbornika 'Advanced Settings'" (1 str. 45).
4
Kliknite [OK].
Prikazuje se izbornik za prebacivanje i prebacivanje započinje.
Kad je prebacivanje završeno, prikazuje se poruka u "Transfer log" dijelu izbornika. Kliknite
strani zaslona za zatvaranje.
na desnoj
z Savjeti
• Za prekid prebacivanja audio datoteka, kliknite [Stop transfer] u izborniku prijenosa.
• Ako kliknete [Settings] u izborniku prijenosa, prikazuje se izbornik "Settings". Ako kliknete [Display destination folder], u
Windows Exploreru se prikazuje korijenska razina mapa na uređaju (removable disk).
Za isključivanje "Auto Transfer" softvera
Čak i ako zatvorite izbornik "Auto Transfer" softvera, softver "Auto Transfer" se neće isključiti. Za isključivanje
"Auto Transfer" softvera, desnom tipkom miša kliknite ikonu na poruci na donjem desnom dijelu radne površine
i zatim odaberite [Exit Application] iz izbornika.
23
Uporaba "Auto Transfer" softvera (nastavak)
Kad spojite uređaj sa svojim računalom prvi put
Prikazuje se izbornik prijenosa i započinje prebacivanje datoteka.
Prebacuju se samo audio datoteke koje nisu prebačene na uređaj.
Opcije izbornika "Advanced Settings"
U izborniku "Advanced Settings" možete podesiti sljedeće opcije.
"Set files/destination for transfer"
Prikazuje se popis ekstenzija audio datoteka za prijenos i popis odredišnih mapa.
• [Add]
Možete dodati ekstenziju audio datoteci koju želite prebaciti, kao i odredišnu mapu.
• [Edit]
Možete promijeniti trenutno odabranu ekstenziju.
• [Remove]
Možete obrisati trenutno odabranu ekstenziju.
"Clear transfer history"
Kad kliknete [Clear], briše se memorija prijenosa audio datoteka iz "Auto Transfer" programa. Ako obrišete
memoriju, kod sljedećeg spajanja uređaja s računalom, na uređaj će se prebaciti sve audio datoteke iz mape
"Specified folder(s)".
Napomena o formatiranju uređaja
"Auto Transfer" softver je pohranjen u ugrađenu flash memoriju uređaja. Ako se ugrađena flash memorija formatira,
sva datoteke, uključujući i "Auto Transfer" softver, će se obrisati. Obavezno provjerite koje datoteka su u memoriji
prije formatiranja i prebacite potrebne datoteke na tvrdi disk svog računala ili drugog uređaja. Ako slučajno
formatirate ugrađenu flash memoriju uređaja, preuzmite "Auto Transfer" softver s web stranice za korisničku
podršku (1 str. 47) i pohranite ga u ugrađenu flash memoriju uređaja.
24
U slučaju problema
U slučaju problema
Ako uređaj ne funkcionira na očekivani način, pokušajte sljedeći postupak za rješavanje problema.
1
2
Pronađite problem ili simptome u sljedećoj tablici za rješavanje problema te pokušajte riješiti
problem na opisani način.
Pritisnite tipku RESET pribadačom ili sl. predmetom.
Ako pritisnete tipku RESET dok rukujete uređajem, pohranjene datoteke i postavke mogu se obrisati.
Kad uključite uređaj nakon resetiranja, uređaj nastavlja s radom prema prethodnim postavkama.
Tipka RESET
3
4
Potražite savjet na web stranici za korisničku podršku.
Posjetite: http://support.sony-europe.com/DNA
Ako na opisane načine ne uspijete riješiti problem, obratite se najbližem Sony zastupniku.
Rad uređaja
Problem
Uzrok/rješenje
Ne čuje se zvuk.
• Glasnoća je podešena na nulu.
c Povećajte glasnoću (1 str. 8).
• Priključak slušalica nije pravilno spojen.
c Pravilno spojite priključak slušalica (1 str. 8).
• Priključak slušalica je zaprljan.
c Obrišite priključak slušalica mekom suhom krpom.
• U ugrađenu flash memoriju uređaja nisu pohranjene audio datoteke.
c Ako se prikaže natpis "NO DATA", prebacite audio datoteke iz računala.
Nije moguća reprodukcija pjesama.
• Baterija je prazna.
c Do kraja napunite bateriju (1 str. 13).
c Ako uređaj ne reagira čak ni nakon punjenja baterije, pritisnite tipku RESET za
resetiranje uređaja.
Nastavlja se 1
25
U slučaju problema (nastavak)
Rad uređaja (nastavak)
Problem
Uzrok/rješenje
Čuje se šum.
• U blizini uređaja se upotrebljava uređaj koji emitira radiovalove (primjerice, mobilni
telefon).
c Pri uporabi, mobilne telefon odmaknite od uređaja.
• Audio podaci su oštećeni.
c Obrišite audio datoteke i ponovite prijenos. Kod prebacivanja audio datoteka, zatvorite
ostale aplikacije kako biste spriječili oštećenje datoteka.
Tipke ne reagiraju.
• Preklopka HOLD je pomaknuta u smjeru strelice (L).
c Zakrenite preklopku HOLD u suprotnom smjeru od strelice (L) (1 str. 9).
• U uređaju je došlo do kondenzacije vlage.
c Pričekajte nekoliko sati dok se uređaj osuši.
• Napon baterije je nizak ili nedovoljan.
c Napunite bateriju spajanjem uređaja s računalom (1 str. 13).
c Ako uređaj ne reagira čak ni nakon punjenja baterije, pritisnite tipku RESET za
resetiranje uređaja (1 str. 46).
Reprodukcija se ne zaustavlja.
• Kod ovog uređaja, nema razlike između zaustavljanja reprodukcije i pauze. Kad pritisnete
tipku u, prikazuje se X i reprodukcija se zaustavlja/pauzira.
Uređaj ne radi.
• Napon baterije nije dovoljan.
c Napunite bateriju spajanjem s računalom (1 str. 13).
c Ako uređaj ne reagira čak ni nakon punjenja baterije, pritisnite tipku RESET za
resetiranje uređaja (1 str. 46).
• Obrišite nepotrebne datoteke.
Potrebno je najmanje 20 MB slobodnog prostora za normalan rad uređaja.
Možete provjeriti slobodan prostor tako da kliknete [My Computer], desnom tipkom miša
kliknete [WALKMAN] ili [Removable Disk] i lijevom tipkom miša kliknete opciju [Properties].
Potrebno je određeno vrijeme za
uključivanje uređaja.
• Može biti potrebno više vremena za pokretanje uređaja ako je velika količina datoteka ili
mapa pohranjena na uređaj ili audio datoteke sadrže veliku količinu ID3 tag informacija.
Pričekajte dok ne nestane uvodna animacija.
Nije moguće pronaći prebačene
pjesme.
• Ugrađena flash memorija uređaja formatirana je pomoću Windows Explorera.
c Memoriju formatirajte pomoću izbornika "Format" u uređaju (1 str. 42).
• Uređaj je odspojen od računala tijekom prijenosa datoteka.
c Vratite upotrebljive datoteke na računalo i formatirajte ugrađenu flash memoriju
pomoću izbornika "Format" na uređaju (1 str. 42)
Ne čuje se zvuk iz desnog kanala
slušalica ili se desni kanal čuje na obje
slušalice.
• Priključak slušalica nije pravilno spojen.
c Ako slušalice nisu spojene pravilno, zvuk se neće čuti dobro. Čvrsto spojite priključak
dok ne klikne (1 str. 8).
Reprodukcija se odjednom zaustavlja.
• Preostali kapacitet baterije je nedovoljan.
c Napunite bateriju spajanjem s računalom (1 str. 13).
Uređaj se ne može formatirati.
• Preostali kapacitet baterije je nedovoljan.
c Napunite bateriju spajanjem s računalom (1 str. 13).
Pokazivač
Problem
Uzrok/rješenje
U naslovu je prikazan znak "s".
• Naslov sadrži znakove koje uređaj ne može prikazati.
c Preimenujte naslov na računalu koristeći podržane znakove.
Umjesto naslova se prikazuje
"Unknown".
• Naslov nema naziv.
c Rukujte uređajem u modu "Folder/File Name Sort".
26
U slučaju problema (nastavak)
Napajanje
Problem
Uzrok/rješenje
Uređaj se ne uključuje.
• Ako pritisnete tipku @/1 odmah nakon isključivanja uređaja, uređaj se neće uključiti zato jer
je u tijeku postupak isključivanja. Pričekajte nekoliko sekundi prije ponovnog uključivanja.
Baterija se brzo prazni.
• Radna temperatura je niža od 5°C.
c Baterija ima takve značajke i to nije kvar.
• Bateriju niste punili dovoljno dugo.
c Punite bateriju dok se ne prikaže %.
• Trošenje baterije možete smanjiti promjenom podešenja i promišljenom uporabom
baterije (1 str. 41).
• Bateriju je možda potrebno zamijeniti.
c Obratite se najbližem Sony zastupniku.
Uređaj ne može napuniti bateriju.
• Uređaj nije pravilno spojen na USB priključnicu računala.
c Odspojite uređaj i zatim ga ponovno spojite.
• Baterija nije punjena u rasponu od 5°C do 35°C.
c Bateriju napunite u rasponu od 5°C do 35°C.
• Računalo nije uključeno.
c Uključite računalo.
• Računalo je u modu štednje energije (sleep ili hibernate).
c Pokrenite računalo.
Punjenje se brzo završava.
• Ako je baterija još uvijek dosta napunjena, punjenje će trajati kratko.
Snimanje
Problem
Uzrok/rješenje
Prikazuje se "MEMORY IS FULL
REMOVE CONTENT" iako nije
prekoračeno maksimalno vrijeme
snimanja.
• Uređaj može prikazati najviše 999 datoteka i mapa zajedno. Iako je moguće prebaciti više
datoteka ili mapa u uređaj, uređaj ne može prikazati niti reproducirati datoteke ili mape
preko navedenog broja.
c Obrišite nepotrebne datoteke dok ukupan broj datoteka i mapa ne smanji ispod 999.
c Prebacite snimljene datoteke na računalo.
Preostalo vrijeme snimanja ostaje
• Zbog ograničenja sustava, preostalo vrijeme snimanja se možda neće ažurirati ako obrišete
jednako čak i nakon brisanja datoteka.
nekoliko kraćih datoteka.
Snimanje nije moguće.
• Mali kapacitet memorije uređaja.
c Obrišite nepotrebne datoteke.
c Prebacite snimljene datoteke na računalo.
• Potreban slobodni prostor može se razlikovati ovisno o brzini prijenosa (bit rate) ili
vremenu snimanja.
• Uređaj može prikazati najviše 999 datoteka i mapa zajedno. Iako je moguće prebaciti više
datoteka ili mapa u uređaj, uređaj ne može prikazati niti reproducirati datoteke ili mape
preko navedenog broja.
c Obrišite nepotrebne datoteke dok ukupan broj datoteka i mapa ne smanji ispod 999.
c Prebacite snimljene datoteke na računalo.
• Uređaj je spojen s računalom.
c Odspojite uređaj od računala.
Nastavlja se 1
27
U slučaju problema (nastavak)
Ukupno vrijeme snimanja i preostalo
vrijeme ne odgovaraju maksimalnom
vremenu snimanja.
• Ako snimite velik broj kraćih datoteka, one se mogu snimiti s automatski ubačenim
praznim prostorom između njih zbog ograničenja sustava. To je uzrok povećanog
ukupnog vremena snimanja i nepoklapanja prikaza.
Snimljene datoteke se ne mogu obrisati. • Datoteka ili mapa koju ne možete obrisati je na računalu podešena kao [Read-only].
c Prikažite podatke u Windows Exploreru i uklonite oznaku ispred [Read-only] uz opciju
[Properties] za svaku datoteku ili mapu.
• Baterija je prazna.
c Do kraja napunite bateriju (1 str. 13).
Mapa se ne briše iako su iz nje obrisane • U mapi se nalaze i druge datoteke osim snimljenih.
sve datoteke.
c Prikažite podatke u Windows Exploreru i obrišite datoteke koje nisu snimljene pomoću
uređaja.
Spajanje s računalom/"Auto Transfer" softver
Problem
"Auto Transfer" softver se ne pokreće.
Uzrok/rješenje
• Ako se "Auto Transfer" softver ne pokrene nakon spajanja uređaja s računalom, dvaput
kliknite [My Computer] - [WALKMAN] ili [Removable Disk] (AutoTransfer.exe).
• Možda ste obrisali "Auto Transfer" softver.
c Preuzmite "Auto Transfer" softver s web stranice za korisničku podršku (1 str. 47) i
pohranite ga u ugrađenu flash memoriju uređaja.
Ne prikazuje se "USB CONNECT" kad • USB priključak uređaja nije pravilno spojen u USB priključnicu na računalu.
se uređaj spoji s računalom.
c Odspojite uređaj i ponovno ga spojite.
• Upotrebljava se USB hub.
c Spojite uređaj izravno u USB priključnicu jer spajanje preko USB huba možda neće
raditi. Ipak, USB hub se može koristiti za napajanje.
• Na računalu je pokrenuta druga aplikacija.
c Odspojite uređaj, pričekajte nekoliko minuta i ponovno ga spojite. Ako se problem
nastavi, odspojite uređaj, ponovno pokrenite računalo i spojite uređaj.
Računalo ne prepoznaje uređaj kad se
spoji s računalom.
• USB priključak uređaja nije pravilno spojen u USB priključnicu na računalu.
c Odspojite uređaj i ponovno ga spojite.
• Upotrebljava se USB hub.
c Spojite uređaj izravno u USB priključnicu jer spajanje preko USB huba možda neće
raditi. Ipak, USB hub se može koristiti za napajanje.
• USB priključak na računalu možda ima problema. Pokušajte spojiti uređaj u drugu USB
priključnicu na računalu.
Nije moguće prebaciti audio datoteke
na uređaj iz računala.
• USB priključak uređaja nije pravilno spojen u USB priključnicu na računalu. Provjerite
pojavljuje li se na pokazivaču natpis "DATA ACCESS" ili "USB CONNECT".
c Odspojite uređaj i zatim ga ponovno spojite.
• Nema dovoljno prostora u ugrađenoj flash memoriji uređaja.
c Obrišite nepotrebne pjesme kako biste povećali slobodan prostor.
• U uređaju postoje neispravne datoteke.
c Prebacite potrebne datoteke natrag na računalo i formatirajte uređaj (1 str. 42).
• Audio datoteka je oštećena.
c Obrišite audio datoteku i ponovno je prebacite. Tijekom prijenosa audio datoteke,
isključite sve ostale aplikacije kako biste izbjegli oštećenje datoteke.
Na uređaj se može prebaciti samo mali • Nema dovoljno slobodnog prostora u ugrađenoj flash memoriji uređaja.
broj pjesama.
c Obrišite nepotrebne pjesme i tako oslobodite prostor.
• U ugrađenu flash memoriju uređaja su pohranjene druge vrste datoteka.
c Prebacite ostale datoteke na računalo i tako oslobodite slobodan prostor.
Uređaj postaje nestabilan dok je spojen • Upotrebljava se USB hub.
s računalom.
c Spojite uređaj izravno u USB priključnicu jer spajanje preko USB huba možda neće
raditi. Ipak, USB hub se može koristiti za napajanje.
28
U slučaju problema (nastavak)
FM radio (samo NWD-B103F/B105F)
Problem
Uzrok/rješenje
Loše se čuje prijem FM programa.
• Frekvencija nije pravilno ugođena.
c Ručno podesite frekvenciju i tako poboljšajte prijem (1 str. 27).
Prijem je loš i kvaliteta zvuka je loša.
• Radijski signal je slab.
c Slušajte FM radio bliže prozoru jer prijem može biti slab unutar zgrade ili vozila.
• Kabel slušalica nije potpuno razvučen.
c Kabel zvučnika služi kao antena. Razvucite ga koliko god je to moguće.
FM prijem ima smetnje.
• U blizini uređaja se upotrebljava uređaj koji emitira radiovalove (primjerice, mobilni
telefon).
c Pri uporabi, mobilne telefon odmaknite od uređaja.
Ostalo
Problem
Uzrok/rješenje
Nema zvučnog signala pri uporabi
uređaja.
• Opcija zvučnog signala "Beep" je podešena na "Beep OFF".
c Podesite opciju "Beep" na "Beep ON" (1 str. 41)
Glasnoća zvučnog signala je različita.
• Glasnoća zvučnog signala ovisi o trenutno podešenoj glasnoći.
Uređaj se zagrijava.
• Uređaj se može malo zagrijati kod punjenja baterije i nakon toga. Uređaj se također može
zagrijati kod prijenosa velike količine podataka. Pojava je normalna i ne morate se
zabrinjavati. Ostavite uređaj da se ohladi.
Obrisali su se datum i točno vrijeme.
• Ako ostavite uređaj neko vrijeme s praznom baterijom, datum i vrijeme se mogu resetirati.
c Pojava nije kvar. Punite bateriju dok se ne prikaže ` na pokazivaču (1 str. 13) i
ponovno podesite datum i točno vrijeme (1 str. 41).
Resetirane su sve postavke uređaja.
• Prebacili ste, obrisali ili preimenovali sistemske datoteke ili je ugrađena flash memorija
uređaja formatirana na neki drugi način osim uporabom izbornika "Format" na uređaju.
c Ako učinite nešto od navedenog, sustav će se promijeniti i postavke uređaja resetirati
nakon odspajanja od računala ili drugog uređaja. Ako uređaj ne radi normalno nakon
formatiranja postupkom koji nije preko izbornika "Format" na uređaju, formatirajte
ugrađenu flash memoriju preko izbornika "Format" na uređaju (1 str. 42).
29
U slučaju problema (nastavak)
Poruke
Slijedite dolje navedene upute ako se na pokazivaču prikaže neka od sljedećih poruka.
Poruka
Značenje
Postupak
AVLS (trepće)
Glasnoća prelazi maksimalnu razinu ako je
uključena funkcija "AVLS".
Smanjite glasnoću ili isključite "AVLS" (1 str. 41).
CHARGING
Baterija se puni.
Nije kvar. Pričekajte dok se baterija napuni do kraja. Ipak,
uređaj se može upotrebljavati čak i ako baterija nije potpuno
napunjena.
DATA ACCESS
Pristup ugrađenoj flash memoriji uređaja.
Poruka se prikazuje za vrijeme pristupa ugrađenoj flash
memoriji uređaja. Pričekajte dok ne završi pristup.
FILE ERROR
• Datoteka se ne može očitati.
• Vratite normalne audio datoteke natrag u računalo i zatim
formatirajte uređaj.
• Datoteka je neispravna.
• Ako je pjesma koja se ne može reproducirati nepotrebna,
• Uređaj ne može reproducirati neke
obrišite je iz ugrađene flash memorije uređaja.
datoteke zbog nekompatibilnog formata.
• Prijenos je nasilno prekinut.
HOLD
Uređajem se ne može upravljati jer je
HOLD preklopka u položaju HOLD.
Ako želite rukovati uređajem, pomaknite HOLD preklopku u
suprotnom smjeru (1 str. 9).
LOW BATTERY
Napon baterije je nizak.
Napunite bateriju (1 str. 13).
MEMORY FULL
• Spojite uređaj s računalom i obrišite nepotrebne pjesme te
• Nema dovoljno slobodnog prostora u
tako povećajte slobodni prostor na uređaju.
ugrađenoj flash memoriji uređaja.
• Pokušali ste snimati FM program (samo • Nije moguće snimanje preko broja 999. Spojite uređaj s
računalom i obrišite nepotrebne pjesme ili datoteke.
NWD-B103F/B105F) ili govor kad je
ukupan broj datoteka i mapa na uređaju • Kopirajte datoteke iz mape [Record] na računalo i zatim
premašio 999.
obrišite mapu [Record] na uređaju. Zatim prebacite
datoteke koje su kopirane u mapu koja nije [Record] na
• Promijenili ste datoteke u mapi [Record].
računalu kako biste ih mogli reproducirati na uređaju kao
audio snimke.
MEMORY IS FULL
REMOVE CONTENT
• Nije moguće kreirati bazu podataka jer je • Obrišite nepotrebne datoteke.
Potrebno je najmanje 20 MB slobodnog prostora za
memorija uređaja puna.
normalan rad uređaja.
• Pokušali ste snimati FM program (samo
Možete provjeriti slobodan prostor tako da kliknete [My
NWD-B103F/B105F) ili govor kad je
Computer], desnom tipkom miša kliknete [WALKMAN] ili
ukupan broj datoteka i mapa na uređaju
[Removable Disk] i lijevom tipkom miša kliknete opciju
premašio 999.
[Properties].
• Promijenili ste datoteke u mapi [Record].
• Nije moguće snimati preko broja 999. Spojite uređaj s
računalom i obrišite nepotrebne pjesme ili datoteke.
• Kopirajte datoteke iz mape [Record] na računalo i zatim
obrišite mapu [Record] na uređaju. Zatim prebacite
datoteke koje su kopirane u mapu koja nije [Record] na
računalu kako biste ih mogli reproducirati na uređaju kao
audio snimke.
NO DATA
Nema audio datoteka u ugrađenoj flash
memoriji uređaja.
Prebacite audio podatke.
NO ITEM
U odabranoj kategoriji nema pjesama.
Prebacite audio podatke.
READ ONLY
Pokušali ste obrisati [Read-only] pjesme.
Uklonite oznaku [Read-only] uz mapu ili pjesmu u izborniku
[Properties] na računalu.
USB CONNECT
Uređaj je spojen s računalom.
Pojava nije kvar. Uređajem se ne može rukovati dok je spojen
s računalom.
30
Dodatne informacije
Mjere opreza
Sigurnost
• Nemojte kratko spajati kontakte na uređaju drugim metalnim predmetima.
• Ne dirajte akumulatorsku bateriju nezaštićenim rukama u slučaju curenja elektrolita. Budući da iscurio elektrolit
može ostati u uređaju, obratite se ovlaštenom servisu. Ako vam elektrolit dospije u oči, ne trljajte oči jer ih tako
možete ozlijediti. Isperite oči čistom vodom i obratite se liječniku.
Također, dospije li vam elektrolit na tijelo ili odjeću, odmah ga isperite. U protivnom može uzrokovati opekline i
ozljede. Ako vas elektrolit iz baterije opeče ili ozlijedi, obratite se liječniku.
• Ne ulijevajte vodu ili ne stavljajte strane predmete u uređaj. Tako možete uzrokovati požar ili električni udar. U
tom slučaju odmah isključite uređaj, odspojite ga i obratite se ovlaštenom Sony servisu.
• Ne bacajte uređaj u vatru.
• Nemojte rastavljati ili prerađivati uređaj. Time možete uzrokovati električni udar. Za zamjenu akumulatorskih
baterija, provjere ili popravke obratite se ovlaštenom servisu.
Postavljanje
• Ne stavljajte teške predmete na uređaj i ne izlažite ga snažnim udarcima. Tako možete uzrokovati kvar ili oštećenje
uređaja.
• Nikad nemojte upotrebljavati uređaj na mjestima gdje bi mogao biti izložen jakom svjetlu, temperaturi, vlazi ili
vibracijama. Uređaj može promijeniti boju, izobličiti se ili se oštetiti.
• Nemojte ostavljati uređaj izložen visokoj temperaturi, primjerice u automobilu parkiranom na izravnom suncu.
• Ne ostavljajte uređaj na mjestu izloženom velikoj količini prašine.
• Ne ostavljajte uređaj na nestabilnoj ili nagnutoj površini.
• Ako ovaj uređaj uzrokuje smetnje radijskog ili televizijskog prijema, isključite ga i odmaknite od radijskog ili TV
prijemnika.
• Kad koristite ovaj uređaj, pridržavajte se sljedećih upozorenja kako biste
spriječili izobličenje kućišta i oštećenja uređaja.
− Ne sjedajte dok vam je uređaj u stražnjem džepu.
− Ne stavljajte uređaj u torbicu s omotanim kabelom slušalica i ne
izlažite torbicu jakim udarcima.
31
Dodatne informacije (nastavak)
• Ne mojte izlagati uređaj vodi. Uređaj nije vodonepropustan. Pripazite na
sljedeće mjere opreza.
− Pripazite da vam uređaj ne upadne u sudoper i sl. posudu s vodom.
− Nemojte upotrebljavati uređaj na vlažnim mjestima ili po lošem vremenu
(kiša ili snijeg).
− Ne dozvolite da se uređaj smoči.
Ako dodirnete uređaj mokrim rukama ili ga stavite u mokar komad odjeće,
uređaj se može smočiti i mogu se pojaviti smetnje u radu.
• Kod odspajanja slušalica iz uređaja, povlačite utikač, a ne kabel jer bi se žice kabela mogle oštetiti.
Zagrijavanje
Uređaj se može zagrijati tijekom punjenja ako se koristi dulje vrijeme.
Slušalice
Sigurnost u prometu
Izbjegavajte uporabu slušalica u situacijama gdje se sluh ne smije ometati.
Prevencija oštećenja sluha
Izbjegavajte uporabu slušalica uz veliku glasnoću. Stručnjaci za sluh izjasnili su se protiv trajnog, glasnog i duljeg
slušanja. Ako osjetite zujanje u ušima, smanjite glasnoću ili prekinite uporabu.
Ne povisujte glasnoću jako odjednom, osobito pri uporabi slušalica.
Glasnoću povisujte postupno kako vam glasan zvuk ne bi uzrokovao oštećenje sluha.
Briga za bližnje
Glasnoću držite na umjerenoj razini. Tako ćete moći čuti zvukove iz okoline i pokazati obzir prema ljudima oko
sebe.
Upozorenje
Ako za vrijeme uporabe uređaja dođe do grmljavinskog nevremena, odmah skinite slušalice.
Ako isporučene slušalice uzrokuju alergijsku reakciju, odmah ih prestanite koristiti i obratite se liječniku.
Uporaba
• Kod uporabe vrpce (opcija), pripazite da ne zapnete za druge predmete u prolazu. Također pripazite da ne udarite
druge osobe uređajem.
• Nemojte upotrebljavati uređaj u zrakoplovu tijekom objava prilikom polijetanja ili slijetanja.
• Imajte na umu da može doći do pojave kondenzacije ako se uređaj prenese iz hladnog u topli prostor ili ako se
hladni prostor počne zagrijavati. Kondenzacija je pojava prelaska vlage iz zraka na površine i njeno ukapljivanje.
Ako dođe do kondenzacije u uređaju, ostavite ga isključenim dok vlaga ne ispari. Uporabom uređaja s
kondenzacijom, može doći do oštećenja.
LCD pokazivač
• Nemojte jako pritiskivati LCD pokazivač. Mogu se pojaviti promjene boje ili se LCD zaslon može oštetiti.
• Ako se uređaj upotrebljava na hladnom mjestu, prikaz može zaostajati, što ne predstavlja kvar.
• Ako se uređaj upotrebljava na hladnom ili toplom mjestu, može doći do poremećaja kontrasta.
32
Dodatne informacije (nastavak)
Čišćenje
•
•
•
•
•
•
Kućište uređaja čistite mekom krpom, poput one za čišćenje naočala.
Ako se uređaj jako zaprlja, očistite ga mekom krpom blago natopljenom vodom ili otopinom blagog deterdženta.
Nemojte upotrebljavati spužvice ili prašak za ribanje niti otapala, poput alkohola ili benzina, jer mogu oštetiti površinu kućišta.
Pazite da u uređaj kroz otvor blizu priključka ne uđe voda.
Povremeno čistite priključak slušalica.
Ako imate bilo kakvih problema ili pitanja u svezi s uređajem, obratite se svom najbližem Sony zastupniku.
O softveru
• Zakoni o zaštiti autorskih prava zabranjuju djelomičnu ili potpunu reprodukciju softvera ili priloženog priručnika te
iznajmljivanje softvera bez dozvole vlasnika autorskog prava.
• Ni u kojem slučaju SONY ne preuzima odgovornost za bilo koju vrstu financijske štete, gubitak profita, uključujući zahtjeve trećih
osoba, do kojih može doći zbog uporabe softvera isporučenog uz ovaj uređaj.
• Ako se pojave poteškoće pri uporabi softvera zbog pogrešaka u proizvodnji, SONY će zamijeniti softver. Ipak, SONY ne preuzima
nikakvu drugu odgovornost.
• Softver isporučen uz ovaj uređaj ne može se koristiti uz uređaje za koje nije namijenjen.
• Obratite pažnju na činjenicu da se specifikacije softvera mogu promijeniti bez najave kao rezultat stalnog usavršavanja kvalitete.
• Jamstvo ne vrijedi za slučaj uporabe ovog uređaja uz softver koji nije isporučen uz njega.
• Sposobnost ovog uređaja da prikaže različite jezike ovisi o instaliranom operativnom sustavu (OS) vašeg računala. Za postizanje
boljih rezultata, provjerite je li instalirani OS kompatibilan s jezikom kojeg želite prikazati.
− Ne jamčimo da će SonicStage moći ispravno prikazati sve jezike.
− Znakovi koje je kreirao korisnik i neki posebni znakovi možda se neće moći prikazati.
• Objašnjenja u ovom priručniku podrazumijevaju da znate upotrebljavati osnovne funkcije Windows sustava.
Podrobnosti o načinu uporabe računala i operacijskog sustava potražite u odgovarajućim priručnicima.
Web stranica za korisničku podršku
Ako imate bilo kakvih pitanja o ovom proizvodu, posjetite sljedeću web stranicu:
http://www.support.sony-europe.com/DNA
Tehnički podaci
Tehnologija audio kompresije (podržana brzina bita i frekvencija uzorkovanja*1)
• MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3)
32 do 384 kbps kompatibilno s varijabilnom brzinom, 11,025, 48 kHz
• WMA*2 (Windows Media Audio)
48 do 320 kbps kompatibilno s varijabilnom brzinom, 22,05, 48 kHz
*1 Frekvencija uzorkovanja možda neće odgovarati svim enkoderima.
*2 Nije moguća reprodukcija WMA datoteka sa zaštitom od kopiranja.
Maksimalni broj zapisa koje je moguće snimiti i vrijeme (približno)
Približna vremena temelje se na prenesenim 4-minutnim pjesmama MP3 formata.
Formati drugih datoteka koje uređaj može reproducirati mogu se razlikovati od MP3 formata.
NWD-B103/B103F
NWD-B105/B105F
Brzina bita
Broj pjesama
Vrijeme
Broj pjesama
Vrijeme
64 kbps
490
32 sata 40 min
990
66 sati 00 min
128 kbps
250
16 sati 40 min
500
33 sata 20 min
256 kbps
125
8 sati 20 min
250
16 sati 40 min
320 kbps
99
6 sati 30 min
200
13 sati 20 min
Nastavlja se 1
33
Dodatne informacije (nastavak)
Maksimalno vrijeme snimanja (približno)
U sljedećoj tablici prikazane su procijenjene vrijednosti za slučaj kad su pohranjene samo FM snimke (samo NWD-B103F/B105F) i
glasovne snimke. Vrijeme se može razlikovati, ovisno o uvjetima uporabe uređaja.
NWD-B103/B103F
NWD-B105/B105F
Codec (brzina bita)
Vrijeme
Vrijeme
High (192 kbps)
11 sati 00 min
22 sata 20 min
Mid (128 kbps)
16 sati 20 min
33 sata 20 min
Low (96 kbps)
22 sata 00 min
44 sata 20 min
1
Kapacitet (iskoristivi)*
NWD-B103/B103F: 1 GB (Približno 910 MB = 977 105 060 bajtova)
NWD-B105/B105F: 2 GB (Približno 1,81 GB = 1 943 472 701 bajtova)
*1 Raspoloživi prostor može se razlikovati.
Dio memorije upotrebljava se za potrebe obrade podataka. Dokumenti (PDF datoteka): približno 10 MB i "Audio Transfer"
softver: približno 1 MB, nisu uključeni.
Izlaz (slušalice)
Frekvencijski odziv:
20 do 20 000 Hz (kod reprodukcije podatkovne datoteke, mjeren samo jedan signal)
FM tuner (samo NWD-B103F/B105F)
• Broj memorijskih mjesta: 30 radiopostaja
• FM raspon ugađanja: 87,5 do 108,0 MHz
Antena
Kabel slušalica
Sučelje
Slušalice: Stereo mini priključak
Hi-Speed USB (kompatibilno s USB 2.0)
Radna temperatura
5 do 35°C
Izvori napajanja
• Ugrađena punjiva litij-ionska baterija 240 mAh
• USB napajanje (iz računala preko USB priključka uređaja)
Vrijeme punjenja baterije
Preko USB spajanja
Približno 120 minuta
Trajanje baterije (kontinuirana reprodukcija)*1 (približno)
*1 Kad je štedni mod "Power Save Mode" (1 str. 41) podešen na "Save ON Super". Trajanje baterije ovisi o temperaturi i načinu uporabe.
Status uređaja
Reprodukcija MP3 uz 128 kbps
NWD-B103/B105
12 sati
NWD-B103F/B105F
12 sati
Reprodukcija WMA uz 128 kbps
9 sati
9 sati
Prijem FM programa
(samo NWD-B103F/B105F)
–
7 sati
Pokazivač
LCD zaslon u boji s tri retka teksta
Dimenzije (š/v/d, bez dijelova koji strše)
25 T 88,5 T 14,1 mm
Dimenzije (š/v/d)
25 T 89,9 T 16,7 mm
Masa
Približno 30 g
34
Dodatne informacije (nastavak)
Minimalni sistemski zahtjevi (za uređaj)
• Računalo:
IBM PC/AT ili kompatibilno s instaliranim sljedećim Windows operacijskim sustavom:
Windows 2000 Professional (Service Pack 4 ili noviji) / Windows XP Home Edition (Service Pack 2 ili noviji) / Windows XP
Professional (Service Pack 2 ili noviji) / Windows XP Media Center Edition (Service Pack 2 ili noviji) / Windows XP Media Center
Edition 2004 (Service Pack 2 ili noviji) / Windows XP Media Center Edition 2005 (Service Pack 2 ili noviji) / Windows Vista Home
Basic / Windows Vista Home Premium / Windows Vista Business / Windows Vista Ultimate
64-bitne verzije operativnih sustava nisu podržane.
Ostali operativni sustavi nisu podržani.
• Procesor: Pentium III 450 MHz ili brži (za Windows Vista, Pentium III 800 MHz ili brži)
• RAM: 128 MB ili više (za Windows Vista, 512 MB ili više)
• Monitor:
− Rezolucija zaslona: 800 T 600 piksela (ili više) (preporuka 1 024 T 768 ili više)
− Boje: High Color (16 bita) (ili više)
• USB priključnica (preporuča se Hi-Speed USB)
Ne možemo jamčiti funkcioniranje sa svim računalima čak i ako zadovoljavaju navedene sistemske zahtjeve.
Nisu podržani sljedeći uvjeti:
− Računala ili operacijski sustavi vlastite izrade
− Sustav koji je nadogradnja originalnog sustava kojeg instalira proizvođač
− Multi-boot sustavi
− Multi-monitor sustavi
− Macintosh računala
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez najave.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.
35
• "WALKMAN" i "WALKMAN" logotip su registrirani zaštitni znakovi tvrtke Sony Corporation.
• Microsoft, Windows, Windows Vista i Windows Media su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Microsoft
Corporation u SAD-u i/ili drugim zemljama.
• Adobe i Adobe Reader su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Adobe Systems Incorporated u SAD-u i/ili drugim
zemljama.
• MPEG Layer-3 tehnologija audio kodiranja i patenti imaju licencu tvrtke Fraunhofer IIS i Thomson.
• IBM i PC/AT su registrirani zaštitni znakovi tvrtke International Business Machines Corporation.
• Macintosh je zaštitni znak tvrtke Apple Inc.
• Pentium je zaštitni znak ili registrirani zaštitni znak tvrtke Intel Corporation.
• Američki (SAD) i strani patenti koriste se uz licencu tvrtke Dolby Laboratories.
• Svi ostali zaštitni znakovi i registrirani zaštitni znakovi su znakovi i registrirani zaštitni znakovi svojih vlasnika. Oznake  ili ® nisu
navedene u ovom priručniku.
Ovaj proizvod je zaštićen određenim pravima o intelektualnom vlasništvu tvrtke Microsoft Corporation. Uporaba ili distribucija ove
tehnologije izvan ovog proizvoda bez dozvole tvrtke Microsoft ili ovlaštenih predstavnika tvrtke Microsoft je zabranjena.
Program ©2007 Sony Corporation
Dokumentacija ©2007 Sony Corporation
© 2007 Sony Corporation
3-210-125-11 (1)
Download PDF

advertising