Upute za uporabu
NWZ-S515 / S516 / S615F / S616F / S618F
©2007 Sony Corporation
3-219-717-11 (1)
Korisniku
Broj modela i serijski broj naznačeni su stražnjoj strani uređaja. Ubilježite ih na dolje
predviđeno mjesto. Ti brojevi će vam biti potrebni prilikom pozivanja ovlaštenog Sony
servisa u vezi s ovim uređajem.
Broj modela ____________________________
Serijski broj ____________________________
O priručniku
Uporaba uređaja je objašnjena u priručniku "Brzi vodič" i "Upute za uporabu".
− Brzi vodič: Objašnjava osnove rukovanja uređajem, uključujući importiranje,
prijenos i reprodukciju glazbe, videodatoteka (samo NWZ-S615F/S616F/S618F) i
fotografija.
− Upute za uporabu: Objašnjava napredne funkcije uređaja i sadrži informacije za
rješavanje problema u radu.
− U slučaju problema: Objašnjava simptome, uzroke i rješenja problema u radu
uređaja.
− Mjere opreza: Važne napomene za sprječavanje nezgoda.
Sadržaj
Uvod ....................................................................................... 4
Kako započeti s radom .......................................................... 5
Isporučeni pribor ....................................................................................................................................................5
Prije spajanja uređaja ...........................................................................................................................................6
Punjenje baterije.....................................................................................................................................................6
Uključivanje i isključivanje uređaja ..............................................................................................................6
Odabir jezika izbornika........................................................................................................................................7
Instalacija uputa za uporabu i softvera .....................................................................................................8
Preuzimanje datoteka........................................................... 9
Prijenos podataka ............................................................... 10
Reprodukcija glazbe............................................................ 15
Reprodukcija videozapisa (samo NWZ-S615F/S616F/S618F)/
fotografija ............................................................................ 17
Slušanje FM radiopostaja (samo NWZ-S615F/S616F/S618F)....... 18
Dijelovi i kontrole ................................................................ 20
Izbornik Home ..................................................................... 22
3
Uvod
Zahvaljujemo na kupovini uređaja NWZ-S515/S516/S615F/S616F/S618FF*.
Za početak korištenja uređaja, prebacite u njega audiozapise, videozapise (samo NWZS615F/S616F/S618F) i fotografije iz svog računala. Nakon prijenosa podataka na uređaj,
možete uživati u njima gdje god se nalazite.
* Ovisno o zemlji/regiji u kojoj ste kupili uređaj, neki modeli možda neće biti raspoloživi.
Kako započeti s
radom
Preuzimanje
datoteka
(1 str. 5)
(1 str. 9)
Prijenos podataka
(1 str. 10)
Reprodukcija
datoteka
Audiozapisi
Videozapisi*/
Fotografije
(1 str. 17)
(1 str. 17)
* Samo NWZ-S615F/S616F/S618F
O primjerima datoteka*
Uređaj sadrži tvornički instalirane primjere. Za njihovo brisanje koristite Windows Explorer.
Izbrišete li postojeće primjere datoteka, ne možete ih više obnoviti i mi vam ne omogućujemo
zamjenske datoteke.
* U nekim zemljama/regijama nisu instalirani neki primjeri datoteka.
4
Kako započeti s radom
Isporučeni pribor
Provjerite jeste li u pakiranju dobili sljedeći
pribor:
s Slušalice (1)
s USB kabel*1 (1)
s Priključak (1)
Koristi se za spajanje uređaja na
dodatno nabavljivo postolje, itd.
s CD-ROM*2 *3 (1)
− MP3 Conversion Tool
− Windows Media Player 11
− Operation Guide (Upute za uporabu
- PDF datoteka)
s Brzi vodič (ovaj priručnik) (1)
*1 Nemojte koristiti nikakav drukčiji USB kabel
osim isporučenog USB kabela ili posebnog
namjenskog kabela.
*2 Nemojte pokušati reproducirati ovaj CD-ROM
u audio CD uređaju.
*2 Ovisno o državi/regiji u kojoj ste kupili
uređaj, isporučeni softver može biti drukčiji.
Nastavlja se 1
5
Kako započeti s radom (nastavak)
Prije spajanja uređaja
Prije spajanja uređaja na računalo, provjerite ima li računalo instaliran Windows XP
(Service Pack 2 ili noviji) ili Windows Vista, te Windows Media Player verziju 10 ili 11.
Punjenje baterije
Baterija uređaja se puni dok je uređaj spojen na
uključeno računalo. Kod spajanja priključka USB
treba biti okrenuta
kabela na uređaj, oznaka
prema gore.
Kad indikator baterije na zaslonu prikazuje: *,
punjenje je završeno. Pri prvoj uporabi uređaja, ili
ako uređaj niste koristili duže vrijeme, napunite
bateriju dokraja tako da se na zaslonu prikaže *.
Punjenje traje oko 3 sata kad je baterija sasvim ispražnjena.
Na &
Napomena
• Nemojte uređaj ostavljati duže vrijeme spojen na prijenosno računalo koje nije priključeno na
mrežni napon, jer bi mogao isprazniti bateriju računala.
Uključivanje i isključivanje uređaja
Uključivanje uređaja
Pritisnite bilo koju tipku na uređaju.
Isključivanje uređaja
Ako pritisnete i zadržite tipku OPTION/PWR OFF (1 str. 21), uređaj prelazi u pripravno
stanje i zaslon se isključi kako bi se smanjilo pražnjenje baterije. Ako pritisnete bilo koju
tipku u pripravnom stanju, prikaže se "Now Playing", itd., i uređaj je spreman za uporabu.
Nadalje, ako se pripravno stanje zadrži približno jedan dan, uređaj se isključi potpuno
automatski. Ako pritisnete bilo koju tipku kad je uređaj isključen, najprije se pojavi
početni prikaz, zatim se prikaže "Now Playing".
6
Odabir jezika izbornika
Podesite jezik izbornika prije uporabe uređaja. U protivnom se na pokazivaču mogu
pojaviti nečitljivi znakovi.
BACK/HOME tipka
Settings
Višefunkcijska tipka
* Izbornik Home razlikuje
se ovisno o modelu koji koristite.
1
2
3
4
Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne prikaže izbornik Home.
Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir 6 (Settings), i zatim pritisnite tipku 7 za potvrdu.
Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir "Language Settings", i zatim pritisnite tipku 7 za
potvrdu.
Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir jezika, i zatim pritisnite tipku 7 za potvrdu.
Nastavlja se 1
7
Kako započeti s radom (nastavak)
Instalacija uputa za uporabu i softvera
Možete instalirati Upute za uporabu (Operation Guide – PDF datoteka) i softver s
isporučenog CD-ROM-a na sljedeći način.
1
2
3
Uključite računalo za otvaranje Windows operativnog sustava.
4
Kad se na zaslonu prikaže instalacijski izbornik, kliknite na stavku koju želite instalirati
u lijevom dijelu zaslona, zatim kliknite na tipku [Install] u donjem desnom dijelu zaslona.
Logirajte se kao administrator.
Kod instalacije se trebate logirati na računalo kao administrator.
Uložite isporučeni CD-ROM u računalo.
Automatski će se pokrenuti postupak instalacije. Pažljivo čitajte poruke prikazane na
zaslonu i slijedite prikazane upute.
Pri instalaciji slijedite upute na zaslonu.
Kad instalirate Upute za uporabu (Operation Guide – PDF datoteka), odaberite
Prikaz uputa za uporabu (PDF datoteka)
na desktopu računala. Upute možete
Nakon dovršetka instalacije, prikaže se ikona
pregledati klikom na ikonu .
Napomena
• Za pregledavanje priručnika Operation Guide treba vam Adobe Reader 5.0 ili noviji, ili Adobe
Reader softver na vašem računalu. Adobe Reader možete preuzeti besplatno s Interneta.
8
.
$ l ) Preuzimanje datoteka
Kako biste imali što prenijeti na ovaj uređaj, trebate pohraniti željene materijale poput
audiozapisa, videozapisa* ili fotografija s Interneta, audiozapise s CD-ova, fotografije s
digitalnog fotoaparata ili videozapise s kamkordera* na računalo prije uporabe uređaja. Za
kopiranje audiozapisa s CD-ova, trebate imati odgovarajući softver.
* Samo NWZ-S615F/S616F/S618F
9
$ l ) Prijenos podataka
Podatke možete prenositi izravno, postupkom povlačenja i ispuštanja (drag and drop) u
Windows Exploreru na računalu.
Na &
USB kabel (isporučen)
z Savjeti
• Podatke možete također prenositi na uređaj pomoću Windows Media Playera. Za
detalje o uporabi Windows Media Playera ili za pitanja u vezi s njime, pogledajte
pripadajuće informacije na sljedećoj web stranici:
http://support.microsoft.com/
• Neka računala koja već imaju instaliran Windows Media Player 10 mogu imati
problema s ograničenim prijenosom datoteka funkcijom povlačenja i ispuštanja
(AAC, video* datoteke, itd.) Ako instalirate Windows Media Player 11 (za detalje pogledajte
"Instalacija uputa za uporabu i softvera") s isporučenog CD-ROM-a, možete riješiti ovaj problem,
zatim opet možete prenositi datoteke povlačenjem i ispuštanjem. Prije instaliranja Windows
Media Playera 11 na računalo, provjerite da li vaš softver podržava njegovu uporabu.
* Samo NWZ-S615F/S616F/S618F
10
1
2
Spojite uređaj na računalo pomoću isporučenog USB kabela.
Kod spajanja priključka USB kabela na uređaj, oznaka
gore.
treba biti okrenuta prema
Odaberite ovaj uređaj u Windows Exploreru, zatim povlačenjem i ispuštanjem
prebacite datoteke.
Uređaj je u Windows Exploreru prikazan kao [WALKMAN.]
Postoje pravila strukture podataka za reprodukciju. Prenesite podatke pravilno, prema
prikazu na sljedećoj ilustraciji. Hijerarhija podataka se može razlikovati, što ovisi o
računalu.
Za audiozapise
(U Windows Exploreru)
Povucite i ispustite datoteke ili mape u mapu "MUSIC". Međutim, nije moguće
prepoznavanje iza 8. razine.
(Na uređaju)
Najprije su prikazane mape redoslijedom naziva, zatim datoteke redoslijedom
naziva datoteka. U ovom slučaju, uređaj ne razlikuje velika i mala slova naziva.
Nastavlja se 1
11
$ l ) Prijenos podataka (nastavak)
Za videozapise (samo NWZ-S615F/S616F/S618F)
(U Windows Exploreru)
Povucite i ispustite datoteke ili mape u mapu "VIDEO".
U 1. razini, "VIDEO" mapa će prepoznati datoteku ili mapu. Datoteke i
mape iznad 2. razine neće biti prepoznate.
Međutim, datoteke u 2. razini će se prepoznati.
* "MP_ROOT" mapa se koristi samo kad je
uređaj spojen uporabom namjenskog
softvera ili drugog uređaja. Kod prijenosa
podataka povlačenja i ispuštanja, koristite
"VIDEO" mapu.
(Na uređaju)
Videodatoteke su prikazane redoslijedom kojim su prenesene pomoću
povlačenja i ispuštanja. (Najnovija datoteka je na vrhu.).
z Savjeti
• Možete podesiti JPEG datoteke kao sličice za videodatoteke, tako što ćete te
JPEG datoteke smjestiti u odgovarajuće mape videozapisa. Kad prikažete
listu videozapisa, možete vidjeti sličice (za prikaz u izborniku) za
videodatoteke na uređaju.
Za prikaz sličice za videodatoteku, kreirajte JPEG datoteku (horizontalno
160 × vertikalno 120 točaka, ekstenzija: .jpg) i pridijelite joj jednaki naziv
kao i željenoj videodatoteci, zatim je pohranite u mapu u kojoj se nalazi
pripadajuća videodatoteka.
12
Za fotografije
(U Windows Exploreru)
Povucite i ispustite datoteke ili mape u mapu "PICTURE" ili "DCIM".
U 1. razini će mapa "PICTURE" prepoznati datoteku ili mapu.
"DCIM" mapa će prepoznati samo mapu. Samo datoteke u 2. razini će
biti prepoznate i u mapi "DCIM" i u mapi "PICTURE". Međutim,
neće se prepoznati ništa iznad 2. razine.
* Hijerarhija podataka u
"PICTURES" je jednaka kao u
mapi "PICTURE".
(Na uređaju)
Mape iz "PICTURE" i "DCIM" prikazane su abecednim redom. Datoteke iz 1.
razine mape "PICTURE" pohranjene su u mapu <PICTURE>.
Napomene
• Nemojte odspajati USB kabel dok je na uređaju prikazano "Do not disconnect.", jer se u
protivnom mogu oštetiti podaci koji se prenose.
• Ne možete promijeniti nazive mapa ili izbrisati mape "MUSIC", "MP_ROOT", "VIDEO" (samo
NWZ-S615F/S616F/S618F), "PICTURES", "PICTURE" i "DCIM".
• Nemojte mijenjati nazive mapa ili datoteka izravno u mapi "MP_ROOT". U protivnom neće biti
prikazani na uređaju.
Nastavlja se 1
13
$ l ) Prijenos podataka (nastavak)
z Savjeti
• ATRAC datoteke je potrebno konvertirati pomoću isporučenog MP3 Conversion Tool softvera.
(Audiodatoteke kupljene putem Interneta ne mogu se konvertirati.)
Za uporabu isporučenog MP3 Conversion Tool softvera, instalirajte isporučeni CD-ROM na
računalo i odaberite ikonu
na lijevoj strani instalacijskog izbornika, zatim kliknite na [Start] u
donjem desnom dijelu.
Pri konverziji ATRAC datoteka u MP3 datoteke, imajte na umu da se ATRAC datoteke ne brišu.
ATRAC datoteke možete također izbrisati podešavanjem stavke Option.
• Možete kreirati playliste uporabom drugog odgovarajućeg softvera s mogućnošću prijenosa
podataka, ili koristeći isporučeni Windows Media Player 11. Za detalje o uporabi softvera,
pogledajte pripadajuću Help dokumentaciju ili se obratite proizvođaču.
• Možete kreirati grafiku omota uporabom drugog odgovarajućeg softvera s mogućnošću prijenosa
podataka, ili koristeći isporučeni Windows Media Player 11. Za detalje o uporabi softvera,
pogledajte pripadajuću Help dokumentaciju ili se obratite proizvođaču.
Podržani formati datoteka
Audiozapisi
Format datoteke
MP3 (MPEG-1 Layer3) format datoteke, ASF format datoteke, MP4 format datoteke,
Wave-Riff format datoteke
Kodek
MP3
Ekstenzija datoteke: .mp3
WMA
Ekstenzija datoteke: .wma (kompatibilno s WM-DRM10)
AAC-LC*1
Ekstenzija datoteke: .mp4, .m4a, .3gp
Linear PCM
Ekstenzija datoteke: .wav
Videozapisi (samo NWZ-S615F/S616F/S618F)
Format datoteke
MP4 format datoteke, "Memory Stick" videoformat
Kodek
Video
Audio
AVC
(H.264/AVC)
Ekstenzija datoteke: .mp4, .m4v
MPEG-4
Ekstenzija datoteke: .mp4, .m4v
AAC-LC
Fotografije*2
Format datoteke
Kompatibilan s DCF 2.0/Exif 2.2 formatom datoteka
Kodek
JPEG
Ekstenzija datoteke: .jpg
*1 Nije moguća reprodukcija AAC-LC datoteka sa zaštićenim autorskim pravima.
*2 Ovisno o formatima datoteka, neke fotografije se možda neće moći reproducirati.
14
$ Reprodukcija glazbe
Nakon prijenosa podataka na uređaj, podaci se spremaju u "Music Library" uređaja.
Možete tražiti audiozapis po nazivu albuma, nazivu izvođača, žanru, itd., i reproducirati
ga. Ovo poglavlje objašnjava kako audiozapis pronaći po nazivu albuma i reproducirati ga.
Music Library
BACK/HOME tipka
Višefunkcijska tipka
* Izbornik Home se
razlikuje ovisno o
korištenom modelu.
1
2
Nakon odspajanja USB kabela između uređaja i računala, pritisnite i zadržite tipku
BACK/HOME dok se ne prikaže izbornik Home.
Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir $ (Music Library), i zatim
pritisnite tipku 7 za potvrdu.
Pojavi se izbornik lista.
3
Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir "Album", i zatim pritisnite
tipku 7 za potvrdu.
Pojavi se lista albuma.
Izbornik lista
4
Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir albuma, i zatim pritisnite tipku 7 za potvrdu.
Pojavi se lista audiozapisa za odabrani album.
Nastavlja se 1
15
$ Reprodukcija glazbe (nastavak)
5
Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir audiozapisa, i zatim
pritisnite tipku 7 za potvrdu.
Pojavi se izbornik "Now Playing". Počinje reprodukcija odabranog audiozapisa, i sljedeći audiozapisi reproduciraju se
redom. Pritisnite tipku g/G za prelazak na početak prethodnog,
sljedećeg ili tekućeg audiozapisa. Pritisnite i zadržite tipku
g/G za brzi prelazak natrag ili naprijed. Za pauzu reprodukcije,
pritisnite tipku 7 u izborniku "Now Playing".
Izbornik Now Playing
z Savjeti
• Grafika omota je prikazana samo ako audiodatoteka sadrži informacije o omotu (1 str. 14).
• Pritisnite tipku F u izborniku "Now Playing" za prikaz kursora i prelistajte opcije tipkama f/F.
Kad kursorom odaberete žanr, naziv albuma ili drugu značajku, pritisnite tipku 7 za prikaz liste
audiozapisa tekućeg albuma ili liste izvođača prema žanru tekuće audiozapisa.
• Ako se kao naziv albuma ili druge stavke prikaže "Unknown", možete tražiti taj album ili
audiozapis prema mapi. Odaberite "Folder" u koraku 3, zatim nastavite s postupkom.
• Uređaj omogućuje sljedeće postupke. Za detalje pogledajte "Reprodukcija audiozapisa" ili
"Podešavanje audiozapisa" u uputama za uporabu.
− Ponavljanje reprodukcije ili reprodukcija slučajnim redoslijedom.
− Podešavanje kvalitete zvuka.
− Promjena formata prikaza liste albuma.
• Za brisanje audiozapisa s uređaja, koristite softver koji ste koristili za prijenos audiozapisa, ili
Windows Explorer.
16
l ) Reprodukcija videozapisa
(samo NWZ-S615F/S616F/S618F)/fotografija
Videozapisi preneseni uporabom Windows Explorera pohranjuju se u "Video Library", a
fotografije se pohranjuju u "Photo Library." Možete reproducirati videozapis ili prikazati
fotografiju odabirom iz odgovarajuće liste.
Video Library
Photo Library
1
2
BACK/HOME tipka
Višefunkcijska tipka
Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne prikaže izbornik Home.
Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir l (Video Library) ili ) (Photo Library), i zatim
pritisnite tipku 7 za potvrdu.
Pojavi se lista videozapisa ili lista mapa fotografija.
3
Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir videozapisa ili mape fotografija, i zatim pritisnite
tipku 7 za potvrdu. Za reprodukciju fotografije, odaberite je iz liste fotografija, i
zatim pritisnite tipku 7 za potvrdu.
Počne reprodukcija odabranog videozapisa ili fotografije.
z Savjeti
• Uređaj omogućuje sljedeće postupke. Za detalje pogledajte "Reprodukcija videozapisa" ili
"Reprodukcija fotografija" u uputama za uporabu.
− Promjena smjera prikaza videozapisa ili fotografije.
− Promjena formata prikaza liste videozapisa ili fotografija.
− Reprodukcija slide showa.
• Za brisanje videozapisa i fotografija s uređaja, koristite softver koji ste upotrijebili za prijenos tih
datoteka, ili Windows Explorer.
• Kad želite prikazati sličice videodatoteka, spremite JPEG datoteke s istim nazivom u odgovarajuće
mape videozapisa.
Napomene
• Ovisno o formatu datoteke, prikaz sličica neće biti moguć.
17
N Slušanje FM radiopostaja (samo NWZ-S615F/S616F/S618F)
Možete odabrati omiljene postaje ili automatski potražiti raspoložive postaje. Kabel
slušalica služi kao antena, stoga spojite slušalice i razvucite kabel što je više moguće.
BACK/HOME tipka
FM Radio
OPTION/PWR OFF tipka
Višefunkcijska tipka
1
2
Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne prikaže izbornik Home.
Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir N (FM Radio), i zatim pritisnite tipku 7 za
potvrdu.
Pojavi se izbornik FM Radio.
Frekvencija
Programski broj
Ovisno o državi/regiji u kojoj ste kupili
uređaj, prikaz na zaslonu može biti drukčiji.
18
3
4
5
Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir "Auto Preset", i zatim pritisnite tipku 7 za
potvrdu.
6
Odaberite željeni programski broj tipkama g/G.
Pritisnite tipku OPTION/PWR OFF tijekom FM prijema.
Prikaže se izbornik opcija.
Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir "Yes", i zatim pritisnite tipku 7 za potvrdu.
Raspoložive radijske postaje se pohranjuju redom od nižih frekvencija prema višima.
Kad pohranjivanje završi, prikaže se "Auto Preset completed." i zatim je prva
pohranjena postaja spremna za prijem.
z Savjeti
• Za detalje o FM radijskom prijemu, pogledajte "Slušanje FM radiopostaja" u uputama za uporabu.
19
Dijelovi i kontrole
Prednja strana
A Tipka BACK/HOME*1
Pritisnite za pomak na prethodnu razinu
izbornika lista ili povratak na prethodni
izbornik. Pritisnite i zadržite ovu tipku za
prikaz HOME izbornika.
B Višefunkcijska tipka
Pritisnite tipku 7 za početak reprodukcije.
Pritisnite tipku 7 za potvrdu nakon
odabira opcije tipkama f/F/g/G. Ova
tipka izvodi različite funkcije, ovisno o
prikazanom izborniku. Za detalje
pogledajte "Kontrole uređaja i njihovi
izbornici" u uputama za uporabu.
20
Stražnja strana
Tipka 7
(reprodukcija/
pauza/potvrda)*2
Tipke f/F
Tipke g/G
C Tipka RESET
Resetiranje uređaja pritiskom tipke RESET
uskim predmetom, primjerice iglom, itd.
D Priključnica WM-PORT
Ovu priključnicu koristite za spajanje
isporučenog USB kabela ili dodatno
nabavljivih uređaja, poput kompatibilnog
pribora za WM-PORT.
E Priključnica za slušalice
Za spajanje slušalica ili produžnog kabela
slušalica. Spojite ih tako da kliknu na
mjesto. Ako se slušalice ne spoje ispravno,
zvuk možda neće biti ispravan.
I Tipka VOL +*2/–
Podešavanje glasnoće.
J Tipka OPTION/PWR OFF*1
Prikaz izbornika opcija. Ako pritisnete i
zadržite tipku OPTION/PWR OFF, zaslon
se isključuje i uređaj prelazi u pripravno
stanje. Ako ostavite uređaj u pripravnom
stanju otprilike jedan dan, automatski se
isključuje (1 str. 6).
*1 Funkcije s oznakom ', aktiviraju se
pritiskom i zadržavanjem tipke.
*2 Na tipkama se nalaze ispupčenja koja
služe kao orijentacija pri rukovanju.
F Otvor za vrpcu
Koristi se za pričvršćivanje vrpce (dodatno
nabavljiva).
G Preklopka HOLD
Pomoću funkcije HOLD možete zaštititi
uređaj tijekom nošenja od slučajnog
uključivanja. Pomicanjem preklopke
HOLD u smjeru strelice, isključuju se sve
tipke. Ako pomaknete preklopku HOLD u
suprotnom smjeru, funkcija HOLD se
isključuje.
H Zaslon
Prikaz na zaslonu ovisi o odabranoj
funkciji. Za detalje pogledajte upute za
uporabu.
21
Izbornik Home
Izbornik Home možete otvoriti tako da pritisnete i
zadržite tipku BACK/HOME na uređaju. Izbornik
Home je polazište za reprodukciju audiozapisa, traženje
audiozapisa, promjenu podešenja, itd.
} Intelligent Shuffle
Reprodukcija audiozapisa slučajnim redoslijedom.
x Initial Search
> Clock Display*1
Traženje audiozapisa, albuma ili izvođača po početnom slovu.
1
Play Mode*
Prikaz točnog vremena
Podešavanje načina reprodukcije.
) Photo Library
Reprodukcija fotografija na uređaju (1 str. 17).
$
Reprodukcija audiozapisa na uređaju (1 str. 15).
Music Library
l Video Library*2
6 Settings
Reprodukcija videozapisa na uređaju (1 str. 17).
z Playlists
! Now Playing
N FM Radio*2
Reprodukcija audiozapisa registriranih u playliste.
Podešavanja funkcija i postavki uređaja.
Prikaz izbornika "Now Playing".
Reprodukcija FM radioprograma (1 str. 18).
*1 Samo NWZ-S515/S516
*2 Samo NWZ-S615F/S616F/S618F
Način uporabe ili podešavanja funkcija uređaja, informacije o rješavanju problema, itd.
objašnjeni su u uputama za uporabu. U njima također potražite informacije o naprednim
značajkama uređaja.
22
Uporaba kontrola uređaja
Za upravljanje ovim uređajem koristite višefunkcijsku tipku.
Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir opcije u izborniku, i zatim pritisnite tipku 7 za
potvrdu. Za povratak na prethodni prikaz, pritisnite tipku BACK/HOME. Ako pritisnete i
zadržite tipku 7, na zaslonu se ponovno prikaže izbornik Home.
Primjerice, kad želite reproducirati audiozapis odabirom opcije $ (Music Library) u
HOME izborniku, izbornici se izmjenjuju na sljedeći način.
Izbornik Home
Odaberite $ (Music Library) i pritisnite
tipku 7.
Izbornik Library
Odaberite željeni album i
pritisnite tipku 7.
Lista albuma
Odaberite "Album" i pritisnite
tipku 7.
Lista audiozapisa
Odaberite željeni audiozapis i
pritisnite tipku 7.
Započinje reprodukcija.
Izbornik Now Playing
A Pritisnite tipku BACK/HOME.
B Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME.
23
Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama
s posebnim sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne
smije zbrinjavati kao kućni otpad. On
treba biti zbrinut na za tu namjenu
predviđenom mjestu za reciklažu
električke ili elektroničke opreme. Pravilnim
zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i
brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim
odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i
zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomažete
u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo
kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište
otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.
Napomena za korisnike u državama
koje primjenjuju EU smjernice
• Mogućnost prikaza jezika na isporučenom
softveru će ovisiti o instaliranom operativnom
sustavu vašeg računala. Za bolje rezultate,
provjerite da li instalirani OS podržava željeni
jezik prikaza.
− Ne jamčimo da će isporučeni softver moći
prikazati pravilno sve jezike.
− Možda neće biti moguć prikaz posebnih
znakova i znakova koje je kreirao sam
korisnik.
• Ovisno o vrstama i karakteristikama teksta,
on se možda neće moći prikazati kako treba
na zaslonu uređaja. Razlozi tome mogu biti:
− Kapacitet spojenog uređaja.
− Nepravilnosti u radu uređaja.
− Informacije o zapisu upisane su na jeziku ili
znakovima koje uređaj ne podržava.
O autorskim pravima
Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation,
1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan. Ovlašteni
zastupnik za elektromagnetsku kompatibilnost i
sigurnost proizvoda je Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka.
Za pitanja o servisiranju i uvjetima jamstva,
obratite se na adrese navedene u zasebnoj
servisnoj ili jamstvenoj dokumentaciji.
• ATRAC je zaštitni znak tvrtke Sony
Corporation.
• "WALKMAN" i "WALKMAN" logotip su
registrirani zaštitni znakovi tvrtke Sony
Corporation.
• Microsoft, Windows, Windows Vista i
Windows Media su zaštitni znakovi ili
registrirani zaštitni znakovi tvrtke Microsoft
Corporation u SAD-u i/ili drugim zemljama.
Napomena za korisnike
•
• Snimljena glazba je namijenjena samo za
privatno slušanje. Uporaba glazbe izvan ovog
ograničenja zahtijeva dopuštenje vlasnika
autorskog prava.
• Sony ne preuzima odgovornost i nije dužan
kompenzirati gubitak nesnimljenog materijala
do kojeg može doći zbog problema s uređajem
ili računalom.
24
i
su zaštitni znakovi tvrtke
Sony Corporation.
• Adobe, Adobe Reader i Adobe Flash Player su
zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi
tvrtke Adobe Systems Incorporated u SAD-u
i/ili drugim zemljama.
• MPEG Layer-3 tehnologija audiokodiranja i
patenti imaju licencu tvrtke Fraunhofer IIS i
Thomson.
• IBM i PC/AT su registrirani zaštitni znakovi
tvrtke International Business Machines
Corporation.
• Macintosh je zaštitni znak tvrtke Apple
Computer, Inc.
• Pentium je zaštitni znak ili registrirani zaštitni
znak tvrtke Intel Corporation.
• Ovaj softver se temelji dijelom na radu
neovisne JPEG skupine.
• Svi ostali zaštitni znakovi i registrirani zaštitni
znakovi su znakovi i registrirani zaštitni
znakovi svojih vlasnika. Oznake  ili ® nisu
navedene u ovom priručniku.
Ovaj proizvod je zaštićen određenim pravima
na intelektualno vlasništvo tvrtke Microsoft
Corporation. Uporaba ili distribucija takve
tehnologije izvan ovog proizvoda zabranjena je
bez dopuštenja tvrtke Microsoft ili njezinog
ovlaštenog predstavnika.
Dobavljači sadržaja upotrebljavaju tehnologiju
zaštite autorskih prava za Windows Media u
ovom uređaju ("WM-DRM") za zaštitu cjelovitosti svojih sadržaja ("Zaštićeni sadržaji") kako
ne bi došlo do otuđenja njihovog intelektualnog
vlasništva, uključujući copyright.
Ovaj uređaj upotrebljava WM-DRM softver za
reprodukciju zaštićenih sadržaja ("WM-DRM
softver"). Ako dođe do narušavanja sigurnosti
WM-DRM softvera na ovom uređaju, vlasnici
zaštićenog sadržaja ("Vlasnici zaštićenog
sadržaja") mogu zatražiti od tvrtke Microsoft
opoziv prava WM-DRM softvera na dobivanje
nove licence za kopiranje, prikaz i/ili reprodukciju
zaštićenog sadržaja. Opoziv ne mijenja sposobnost
WM-DRM softvera za reprodukciju nezaštićenih
sadržaja. Popis opozvanih WM-DRM softvera
se učitava na uređaj svaki put kad preuzmete
licencu za zaštićeni sadržaj s Interneta ili računala.
Microsoft može, u skladu s takvom licencom,
također preuzeti popise opozvanih sadržaja na
vaš uređaj u ime vlasnika zaštićenog sadržaja.
Program ©2007 Sony Corporation
Dokumentacija ©2007 Sony Corporation
Za najnovije informacije
Ako imate pitanja ili probleme s ovim proizvodom, posjetite:
http://support.sony-europe.com/DNA
25
Sistemski zahtjevi
C Računalo:
IBM PC/AT ili kompatibilno s instaliranim sljedećim Windows operacijskim sustavom*:
Windows XP Home Edition (Service Pack 2 ili noviji)/Windows XP Professional (Service Pack 2 ili
noviji)/Windows XP Media Center Edition (Service Pack 2 ili noviji)/Windows XP Media Center Edition
2004 (Service Pack 2 ili noviji)/Windows XP Media Center Edition 2005 (Service Pack 2 ili noviji)/
Windows Vista Home Basic/Windows Vista Home Premium/Windows Vista Business/Windows Vista
Ultimate
64-bitne verzije operativnih sustava nisu podržane.
Ostali operativni sustavi nisu podržani.
* Ne uključujući verzije operativnih sustava koje ne podržava Microsoft.
C Procesor: Pentium III 1 GHz ili brži
C RAM: 128 MB ili više (za Windows Vista, 512 MB ili više)
C Tvrdi disk: 380 MB ili više slobodnog prostora.
C Monitor: Rezolucija zaslona: 800 T 600 piksela (ili više) (preporuka 1 024 T 768 ili više); Boje: 8-bitne ili
više (preporuča se 16 bita)
C CD-ROM pogon (podržava Digital Music CD reprodukciju pomoću WDM)
Potreban je CD-R/RW pogon za kreiranje originalnih CD diskova.
C Zvučna kartica
C USB priključnica (preporuča se Hi-Speed USB)
C Treba biti instaliran Internet Explorer 6.0 ili noviji, Windows Media Player 10 ili 11 (preporučuje se
Windows Media Player 11. Na nekim računalima s instaliranim Windows Media Player 10 mogu se
pojaviti ograničenja datoteka (AAC, videodatoteke* i sl.) koje se ne mogu prenositi pomoću funkcije
povlačenja i puštanja.)
* Samo NWZ-S615F/S616F/S618F
C Adobe Flash Player 8 ili noviji treba biti instaliran.
C Za uporabu Electronic Music Distribution (EMD) i otvaranje stranica na Internetu, potreban je
priključak na Internet.
C Ne možemo jamčiti funkcioniranje sa svim računalima čak i ako zadovoljavaju navedene sistemske
zahtjeve.
Nisu podržani sljedeći uvjeti:
Računala ili operacijski sustavi vlastite izrade/Sustav koji je nadogradnja originalnog sustava kojeg
instalira proizvođač/Multi-boot sustavi/Multi-monitor sustavi/Macintosh računala
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez najave.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.
© 2007 Sony Corporation
3-218-247-11 (1)
26
2
O ovim uputama
Uz uređaj se isporučuju sljedeće upute za uporabu. Osim toga, nakon instalacije
softvera s isporučenog CD-ROM-a možete potražiti još informacija u datoteci
Help svakog softvera.
— "Brzi vodič" objašnjavaju podešavanje i osnovne postupke za prijenos audio
zapisa, videozapisa (samo NWZ-S615F/S616F/S618F) i fotografija na
računalo, prijenos na ovaj uređaj i reprodukciju.
— "Mjere opreza" objašnjavaju važne napomene o sprječavanju nezgoda.
— "U slučaju problema" objašnjava pojave, uzroke i rješenja problema na koje
možete naići uporabom uređaja.
— U ovom priručniku opisane su standardne i napredne funkcije koje vam
omogućuju potpuno uživanje u značajkama uređaja te rješavanje problema.
Pretraživanje uputa za uporabu u elektronskom (PDF) formatu
Uporaba tipaka u uputama za uporabu
Kliknite tipke u gornjem desnom uglu ovih uputa (PDF) za odabir sadržaja,
odabir izbornika Home ili indeksa.
Odabir sadržaja
Pronađite željenu temu u sadržaju.
Odabir izbornika Home
Pronađite željeni sadržaj iz popisa opcija izbornika.
Indeks
Pronađite željeni sadržaj iz popisa ključnih riječi iz priručnika.
Nastavlja se j
3
z Savjeti
● Možete odabrati željenu stranicu tako da kliknete na njezin broj u sadržaju, popisu
izbornika Home ili indeksu.
● Klikom na broj stranice u tekstu (primjerice, 1 str. 4), prebacujete se izravno na tu
stranicu.
● Za traženje informacije prema ključnoj riječi, na alatnoj traci Adobe Reader programa
kliknite "Edit", odaberite "Search" za prikaz navigacijskog okvira, unesite riječ u polje
Search i kliknite "Search".
● Možete prijeći na prethodnu ili sljedeću stranicu klikom na ili u donjem dijelu
prozora Adobe Reader programa.
● Ovisno o verziji programa Adobe Reader, postupak se može razlikovati.
Promjena prikaza stranice
Tipke na dnu Adobe Reader programa omogućuju odabir načina pregleda
stranica.
Single Page
Stranice se prikazuju na zaslonu jedna
po jedna i možete ih listati prema
gore/dolje.
Continuous - Facing
Stranice se prikazuju u nizu jedna
pokraj druge i možete ih listati prema
gore/dolje, po dvije odjednom.
Continuous
Stranice se prikazuju u nizu.
Mogu se listati prema gore/dolje.
Facing
Stranice se prikazuju jedna pokraj
druge i možete ih listati prema gore/
dolje, po dvije odjednom.
Nastavlja se j
4
Sadržaj
Isporučeni pribor ................................... 8
Dijelovi i kontrole .................................. 9
Uporaba tipaka na uređaju .................. 11
Uporaba višefunkcijske tipke u
izborniku..................................................... 12
Prikaz "Now Playing" izbornika.................. 17
Uporaba tipke OPTION....................... 18
$ Reprodukcija audiozapisa
Traženje audiozapisa (Music Library) ..... 19
Traženje audiozapisa prema nazivu ........... 19
Traženje audiozapisa prema albumu ......... 20
Traženje audiozapisa prema izvođaču ....... 21
Traženje audiozapisa prema žanru............. 22
Traženje audiozapisa prema godini
izdavanja ..................................................... 23
Traženje audiozapisa prema mapama........ 24
Traženje audiozapisa prema prvom
slovu naziva........................................ 25
Reprodukcija playliste.......................... 26
Traženje audiozapisa u skladu s tekućim
zapisom .............................................. 27
Reprodukcija audiozapisa u slučajnom
redoslijedu (Intelligent Shuffle) .............. 28
Reprodukcija zapisa izdanih iste godine u
slučajnom redoslijedu
(Time Machine Shuffle) .................................... 28
Reprodukcija svih audiozapisa u slučajnom
redoslijedu .................................................. 30
Prikaz izbornika Now Playing kod svake
promjene zapisa (New Song Pop Up) ..... 31
Prikaz izbornika opcija audiozapisa.... 32
$ 6 Podešavanje reprodukcije audiozapisa
Promjena načina reprodukcije
(Play Mode) ........................................... 33
Podešavanje raspona reprodukcije ...... 35
Podešavanje formata prikaza albuma.. 36
Podešavanje kvalitete zvuka
(Equalizer) ............................................. 38
Promjena kvalitete zvuka ............................. 38
Podešavanje zvuka (Custom).......................... 40
Stvaranje rezonantnijeg zvuka
(VPT (Surround)) ................................... 41
Clear Stereo zvuk (Clear Stereo) .............. 43
Ispravljanje high-range zvuka
(DSEE (Sound Enhance)) ..........................44
Podešavanje razine glasnoće
(Dynamic Normalizer)..............................46
l Reprodukcija videozapisa
(samo NWZ-S615F/S616F/S618F)
Reprodukcija videozapisa.....................47
Podešavanje smjera prikaza..................49
Podešavanje prikaza izbornika
videozapisa .........................................51
Podešavanje funkcije zuma...................52
Kontinuirana reprodukcija
videozapisa .........................................54
Podešavanje formata prikaza popisa
videozapisa .........................................55
Reprodukcija samo zvuka
videozapisa .........................................56
Prikaz izbornika opcija videozapisa.....57
) Prikaz fotografija
Prikaz fotografije ..................................58
Podešavanje smjera prikaza
fotografija ...........................................60
Podešavanje prikaza informacija o
fotografiji............................................62
Reprodukcija slide showa......................63
Podešavanje načina reprodukcije
slide showa ..........................................64
Podešavanje intervala slide showa ........65
Podešavanje formata prilaza popisa
fotografija ...........................................66
Prikaz izbornika opcija fotografija ......67
5
N Slušanje FM radiopostaja
(samo NWZ-S615F/S616F/S618F)
Slušanje FM radiopostaja..................... 68
1 Uključivanje FM radija ............................. 68
2 Automatsko ugađanje postaja
(Auto Preset) ................................................... 69
3 Ugađanje postaja........................................ 70
Ručno pohranjivanje željenih
postaja ................................................ 71
Brisanje pohranjenih postaja....................... 72
Podešavanje prijema (Scan Sensitivity) .... 73
Odabir mono ili stereo zvuka
(Mono/Auto).......................................... 74
Prikaz izbornika opcija FM
prijemnika.......................................... 75
6 Izbornik Settings
Ograničavanje glasnoće
(AVLS (Volume Limit))............................ 76
Isključenje "bip" zvuka......................... 77
Podešavanje screensavera..................... 78
Podešavanje vremena aktiviranja
screensavera ....................................... 79
Podešavanje svjetline zaslona
(Brightness) ........................................... 80
Podešavanje točnog vremena
(Set Date-Time) ...................................... 81
Podešavanje formata datuma .............. 83
Podešavanje formata vremena............. 84
Prikaz informacija o uređaju
(Unit Information) .................................. 85
Resetiranje na tvornička podešenja
(Reset all Settings) ................................... 87
Formatiranje memorije (Format) .......... 88
Odabir jezika prikaza ........................... 90
Napredne funkcije
Punjenje baterije uređaja......................92
Produljenje trajanja baterije.................93
Prijenos podataka .................................95
Definicije pojmova "format" i
"bit rate"..............................................98
Što je format audiozapisa?............................98
Što je format videozapisa? ............................99
Što je format fotografije? ..............................99
Pohranjivanje drugih podataka..........100
Nadogradnja firmvera uređaja ...........101
U slučaju problema
U slučaju problema .............................102
Poruke .................................................114
Dodatne informacije
Mjere opreza .......................................118
O autorskim pravima..........................124
Tehnički podaci...................................126
Napomena
● Ovisno o zemlji/regiji kupnje uređaja, neki modeli možda neće biti raspoloživi.
6
Izbornik Home
Izbornik Home možete otvoriti tako da pritisnete i zadržite tipku BACK/
HOME na uređaju. Izbornik Home je polazište svake funkcije, primjerice
reprodukcije audiozapisa, videozapisa (samo NWZ-S615F/S616F/S618F) i
fotografija, traženja audiozapisa, slušanja FM radioprograma (samo NWZS615F/S616F/S618F) i promjene podešenja.
Izbornik Home*
NWZ-S515/S516
NWZ-S615F/S616F/S618F
* Ikone prikazane na zaslonu razlikuju se prema korištenom modelu.
l Video Library
N FM Radio (samo NWZ-S615F/S616F/S618F) . 68
> Clock Display (samo NWZ-S515/S516) ....82
) Photo Library............................58
(samo NWZ-S615F/S616F/S618F) ..................47
Play Mode (samo NWZ-S515/S516) ........33
Nastavlja se j
7
8
Isporučeni pribor
Provjerite isporučeni pribor u kutiji.
s Slušalice (1)
s USB kabel*1 (1)
s Priključak (1)
Koristi se za pričvršćivanje uređaja na dodatno nabavljivo postolje, itd.
s CD-ROM*2*3 (1)
— MP3 Conversion Tool
— Windows Media Player 11
— Operation Guide (Upute za uporabu - PDF datoteka)
s Brzi vodič (1)
*1 Nemojte koristiti nikakav drugi USB kabel osim isporučenog ili drugog
odgovarajućeg dodatno nabavljivog namjenskog kabela.
*2 Nemojte reproducirati ovaj CD-ROM u CD uređaju.
*3 Ovisno o državi/regiji u kojoj ste kupili uređaj, može biti priložen drugi softver.
O serijskom broju
Serijski broj ovog uređaja potreban je za registraciju, a nalazi se na stražnjoj
strani uređaja.
9
Dijelovi i kontrole
Prednja strana
A Tipka BACK/HOME*1
Pritisnite za pomak na prethodnu
opciju unutar izbornika ili povratak
na prethodni izbornik.
Pritisnite i zadržite tipku BACK/
HOME za prikaz izbornika Home
(1 str. 11).
B Višefunkcijska tipka*2
Pokreće reprodukciju i omogućuje
navigaciju izbornicima na zaslonu
(1 str. 12).
Stražnja strana
C Tipka RESET
Resetiranje uređaja pritiskom tipke
RESET uskim predmetom, primjerice
iglom, itd. (1 str. 102).
D WM-PORT
Ovu priključnicu koristite za spajanje
isporučenog USB kabela ili dodatno
nabavljivih uređaja, poput kompatibilnog pribora za WM-PORT.
Nastavlja se j
10
E Priključnica za slušalice
Za spajanje slušalica ili produžnog
kabela slušalica. Spojite ih tako da
kliknu na mjesto. Ako se slušalice ne
spoje ispravno, zvuk možda neće biti
ispravan.
F Otvor za vrpcu
Koristi se za pričvršćivanje vrpce
(dodatno nabavljiva).
G Preklopka HOLD
Pomoću funkcije HOLD možete zaštititi uređaj tijekom nošenja od slučajnog
uključivanja. Pomicanjem preklopke
HOLD u smjeru strelice, isključuju se
sve tipke. Ako pomaknete preklopku
HOLD u suprotnom smjeru, funkcija
HOLD se isključuje.
H Zaslon
Prikaz na zaslonu ovisi o odabranoj
funkciji (1 str. 11).
I Tipka VOL +*2/–
Služi za podešavanje glasnoće.
J Tipka OPTION/PWR OFF*1
Prikaz izbornika opcija (1 str. 18).
Ako pritisnete i držite tipku OPTION/
PWR OFF, zaslon se isključuje i uređaj prelazi u pripravno stanje. Ako
pritisnete bilo koju tipku dok je uređaj
u pripravnom stanju, pojavljuje se
izbornik "Now Playing" i uređaj je
spreman za rad. Također, ako ostavite
uređaj u pripravnom stanju otprilike
jedan dan, automatski se isključuje.
Ako pritisnete bilo koju tipku kad je
uređaj isključen, najprije će se pojaviti
uvodni prikaz, zatim se pojavljuje
izbornik "Now Playing".
Napomena
● Uređaj malo troši bateriju čak i kad je u
pripravnom stanju. Stoga bi se uređaj
mogao potpuno isključiti nakon kratkog
vremena, ovisno o preostalom
kapacitetu baterije.
*1 Funkcije označene s ' na uređaju se
aktiviraju ako pritisnete i zadržite
pripadajuće tipke.
*2 Ove tipke imaju na sebi ispupčene točke.
Koristite ih kao pomoć pri upravljanju
uređajem.
11
Uporaba tipaka na uređaju
Koristite višefunkcijsku tipku i tipku BACK/HOME za navigaciju kroz izbornike,
reprodukciju audiozapisa, videozapisa (samo NWZ-S615F/S616F/S618F), fotografija, FM radio (samo NWZ-S615F/S616F/S618F) i za promjenu podešenja
uređaja. Kad pritisnete i zadržite tipku BACK/HOME, pojavi se izbornik Home.
Donji dijagram pokazuje kako se prikaz na zaslonu mijenja nakon pritiska tipke.
Kao primjer smo naveli promjene na zaslonu nakon odabira "Music Library" –
"Album" u izborniku Home.
Izbornik Home
Odaberite $ (Music Library)
i pritisnite 7.
Music Library
Pritisnite tipku
BACK/HOME.
Odaberite "Album" i
pritisnite 7.
Pritisnite i zadržite
tipku BACK/HOME.
Popis albuma
Pritisnite tipku
BACK/HOME.
Odaberite željeni album
i pritisnite 7.
Pritisnite i zadržite
tipku BACK/HOME.
Popis audiozapisa
Pritisnite tipku
BACK/HOME.
Odaberite željeni audiozapis i pritisnite 7.
Reprodukcija počinje.
Pritisnite i zadržite
tipku BACK/HOME.
Izbornik Now Playing
Pritisnite tipku
BACK/HOME.
Pritisnite i zadržite
tipku BACK/HOME.
Nastavlja se j
12
Uporaba višefunkcijske tipke u izborniku
Višefunkcijska tipka koristi se za izvođenje
raznih funkcija u izbornicima s popisima, u
izbornicima sa sličicama i u izborniku "Now
Playing".
* Tipka ima ispupčenu točku. Koristite je kao
pomoć pri upravljanju uređajem.
Tipka 7 (reprodukcija/
pauza/potvrda)*
Tipke f/F
Tipke g/G
Korištenje višefunkcijskih tipaka u izborniku s popisom
Glazba
Indeks
Prikazuju se inicijali pjesama, albuma... u popisu za odabir.
Popis
Tipke
Opis
7
Aktivira odabranu opciju u izborniku ili popisu.
Pritisnite i zadržite za reprodukciju svih audiozapisa odabrane opcije.
Pomiču kursor prema gore ili prema dolje.
Pritisnite i zadržite za brže listanje prema gore ili dolje.
Izmjenjuju izbornike ili, kad je prikazan indeks, pomiču kursor ulijevo
ili udesno za prikaz popisa opcija.
Listaju stranice gore/dolje kad indeks nije prikazan.
f/F
g/G
Video (samo NWZ-S615F/S616F/S618F)
Popis
Tipke
Opis
7
f/F
Potvrđivanje odabira iz popisa.
Pomiču kursor prema gore ili prema dolje.
Pritisnite i zadržite za brže listanje prema gore ili dolje.
Prikaz prethodne ili sljedeće stranice popisa.
g/G
Nastavlja se j
13
Fotografije
Popis
Tipke
Opis
7
Potvrđivanje odabira iz popisa.
Pritisnite i zadržite tipku za početak slide show reprodukcije svih
fotografija u odabranoj opciji.
Pomiču kursor prema gore ili prema dolje.
Pritisnite i zadržite za brže listanje prema gore ili dolje.
Prikaz prethodne ili sljedeće stranice popisa.
f/F
g/G
Kako koristiti višefunkcijsku tipku u izborniku sa sličicama*
Izbornik sa sličicama
Sličice
Tipke
Opis
7
Prikazuje popis audiozapisa iz odabrane opcije u glazbenom modu
ili prikazuje odabranu opciju u modu fotografija. Započinje
reprodukciju odabrane opcije u video modu (samo NWZ-S615F/
S616F/S618F).
Pomiču kursor prema gore ili prema dolje.
Pritisnite i zadržite za brže listanje prema gore ili dolje.
Pomiču kursor ulijevo ili udesno.
Pritisnite i zadržite za brže pomicanje kursora ulijevo ili udesno i
zatim za listanje prema gore ili prema dolje u izborniku sličica.
f/F
g/G
* "Sličica" je umanjena slika grafike omota, prve scene videozapisa (samo NWZ-S615F/
S616F/S618F), ili fotografije. Za prikaz sličica kod albuma, pogledajte 1 str. 36, ili kod
video datoteka (samo NWZ-S615F/S616F/S618F), pogledajte 1 str. 55.
Nastavlja se j
14
Kako koristiti višefunkcijsku tipku u izborniku "Now Playing"
Glazba
Naziv audiozapisa
Naziv izvođača
Naziv albuma
Žanr
Godina izdavanja
Status reprodukcije
Tipke
Opis
7
Započinje reprodukciju audiozapisa. Kad počne reprodukcija, na
zaslonu uređaja se pojavi H, i ako ponovno pritisnete tipku 7,
pojavi se S i reprodukcija se pauzira.* Ova funkcija pauze i nastavka
reprodukcije je raspoloživa samo u izborniku "Now Playing".
Pritisnite tipku f/F za prikaz kursora i listanje prikazanih opcija.
Kad je kursorom odabran žanr, naslov albuma ili druga značajka,
pritisnite tipku 7 za prikaz popisa izvođača prema žanru trenutno
reproduciranog audiozapisa ili popisa audiozapisa albuma koji se
trenutno reproducira.
Pomiču reprodukciju na početak tekućeg, prethodnog ili sljedećeg
zapisa kad pritisnete jednom ili više puta. Pritisnite i zadržite za brzo
preslušavanje trenutno reproduciranog audiozapisa unatrag ili
unaprijed.
f/F
g/G
* Ako ne izvedete nikakav postupak više od 30 sekundi dok se audiozapis pauzira, zaslon
se isključuje i uređaj prelazi u pripravno stanje.
Nastavlja se j
15
Video (samo NWZ-S615F/S616F/S618F)
Status reprodukcije
Ako zaslon okrenete vodoravno, promijenit će se i funkcija tipaka f/F/g/G.
Tipke
Opis
7
Započinje video reprodukciju. Kad reprodukcija počne, na zaslonu
uređaja se pojavi H, i ako ponovno pritisnete tipku 7, pojavi se
S i reprodukcija se pauzira.*1 Videozapise možete reproducirati
samo iz "Now Playing" izbornika videozapisa.
Pritisnite tipku f/F za pronalaženje početka prethodnog, sljedećeg
ili tekućeg videozapisa.*2
Pritisnite tipku g/G za brzi pregled tekućeg videozapisa unatrag ili
unaprijed. Pritisnete li tipke g/G više puta, tekući videozapis se reproducira brzinom T10/T30/T100 većom od normalne. Ako pritisnete i
zadržite tipku, brzina se povećava za jedan stupanj, a kad otpustite
tipku, vraća se na normalnu reprodukciju.
f/F
g/G
*1 Ako ne izvedete nikakav postupak više od 30 sekundi dok se audiozapis ili videozapis
pauzira, zaslon se isključuje i uređaj prelazi u pripravno stanje.
*2 Ako je "Continuous Playback" podešeno na "On", možete pronaći početak sljedećeg ili
prethodnog zapisa iz trenutno reproduciranog zapisa (1 str. 48).
Nastavlja se j
16
Fotografije
Status reprodukcije
Ako zaslon okrenete vodoravno, promijenit će se i funkcija tipaka f/F/g/G.
Tipke
Opis
7
Na zaslona uređaja se pojavi H i počinje slide show. Ako ponovno
pritisnete 7, pojavi se S i reprodukcija se pauzira.*
Prikazuje sljedeću ili prethodnu fotografiju.
g/G
* Kad reproducirate audiozapise dok se pauzira slide show, zaslon će se zatamniti ako ne
izvedete nikakav postupak kroz period podešen u "Screensaver Timing" (1 str. 79).
Ako u pauzi audiozapisa i pridruženog slide showa ne izvedete nikakav postupak dulje
od 30 sekundi, zaslon se isključuje i uređaj prelazi u pripravno stanje.
FM (samo NWZ-S615F/S616F/S618F)
Tipke
Opis
7
Reprodukcija ili pauza* FM prijema. Pritisnite i zadržite za pohranu
odabrane frekvencije.
Odabir frekvencija. Pritisnite i zadržite za odabir sljedećih
raspoloživih postaja.
Odabir pohranjeni postaja.
f/F
g/G
* Ako ne izvedete nikakav postupak više od 30 sekundi dok se FM prijem pauzira, zaslon
se isključuje i uređaj prelazi u pripravno stanje.
Nastavlja se j
17
Prikaz "Now Playing" izbornika
U izborniku "Now Playing" prikazuju se informacije o sadržaju koji se trenutno
reproducira.
Tipka BACK/HOME
Now Playing
Višefunkcijska tipka
A Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne prikaže izbornik
Home.
B Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir ! (Now Playing) i zatim
pritisnite tipku 7 za potvrdu.
Prikazuju se detaljne informacije o datoteci koja se trenutno reproducira.
z Savjeti
● Izbornik "Now Playing" možete prikazati pritiskom na tipku OPTION/PWR OFF za
odabir "Now Playing".
● Kod reprodukcije videozapisa (samo NWZ-S615F/S616F/S618F) i fotografija, možete
odabrati "Go to the song playback screen" iz izbornika za prikaz reprodukcije pjesme
na zaslonu.
18
Uporaba tipke OPTION
Možete editirati ili promijeniti razna podešenja audiozapisa, videozapisa i fotografija kad pritisnete tipku OPTION/PWR OFF. Tipka OPTION/PWR OFF je
korisna jer možete prikazati izbornik podešenja neposredno, bez odabira opcija
iz izbornika 6 (Settings) u izborniku Home.
Tipka OPTION/PWR OFF
Višefunkcijska tipka
A Pritisnite tipku OPTION/PWR OFF.
Pojavi se izbornik opcija.
B Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir opcije i zatim pritisnite tipku 7
za potvrdu.
Pojavljuje se izbornik odabrane opcije podešenja ili se izvodi odabrana
naredba.
Stavke izbornika opcija se razlikuju ovisno o izborniku u kojem pritisnete
tipku OPTION/PWR OFF. Za detalje pogledajte "Prikaz izbornika opcija
audiozapisa " (1 str. 32), " Prikaz izbornika opcija videozapisa (samo
NWZ-S615F/S616F/S618F)" (1 str. 57), "Prikaz izbornika opcija fotografija"
(1 str. 67) ili "Prikaz izbornika opcija FM prijemnika (samo NWZ-S615F/
S616F/S618F)" (1 str. 75)
z Savjet
● Ako pritisnete tipku g/G, opcije izbornika se pomiču prema gore i prema dolje jednu
po jednu stranicu.
19
$ Reprodukcija audiozapisa
Traženje audiozapisa (Music Library)
Na uređaju možete reproducirati pjesme prebačene pomoću Windows
Explorera ili nekog drugog softvera.
Audiozapise možete pretraživati prema nazivu zapisa, albumima, izvođaču,
žanru, itd.
Music Library
Tipka BACK/HOME
Višefunkcijska tipka
z Savjet
● Za brisanje pjesama iz uređaja, upotrijebite softver kojim ste prebacili pjesme ili
Windows Explorer.
Traženje audiozapisa prema nazivu
A Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik
Home.
B Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir $ (Music Library) i zatim pritisnite
tipku 7 za potvrdu.
Pojavi se izbornik s popisom.
C Pritisnite f/F/g/G za odabir "All Songs" i zatim pritisnite tipku 7
za potvrdu.
Pojavi se popis audiozapisa.
D Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir audiozapisa i zatim pritisnite
tipku 7 za potvrdu.
Reprodukcija počinje od odabranog audiozapisa i nastavlja se sa svim
zapisima na popisu.
Nastavlja se j
20
$ Reprodukcija audiozapisa
Traženje audiozapisa prema albumu
A Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi se izbornik
Home.
B Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir $ (Music Library) i zatim pritisnite
tipku 7 za potvrdu.
Pojavi se izbornik s popisom.
C Pritisnite f/F/g/G za odabir "Album" i zatim pritisnite tipku 7 za
potvrdu.
Pojavi se popis albuma.
D Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir albuma i zatim pritisnite tipku
7 za potvrdu.
Pojavi se popis audiozapisa iz odabranog albuma.
E Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir audiozapisa i zatim pritisnite
tipku 7 za potvrdu.
Reprodukcija počinje od odabranog audiozapisa i nastavlja se sa svim
zapisima na popisu.
z Savjeti
● Možete reproducirati sve audiozapise za određenu opciju s popisa tako da je odaberete
u popisu te pritisnete i zadržite tipku 7 u koraku 4.
● Možete prikazati samo grafiku omota ili promijeniti format prikaza popisa albuma
(1 str. 36).
● Možete odabrati raspon reprodukcije audiozapisa (1 str. 35).
Nastavlja se j
21
$ Reprodukcija audiozapisa
Traženje audiozapisa prema izvođaču
A Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik
Home.
B Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir $ (Music Library) i zatim pritisnite
tipku 7 za potvrdu.
Pojavi se izbornik s popisom.
C Pritisnite f/F/g/G za odabir "Artist" i zatim pritisnite tipku 7 za
potvrdu.
Pojavi se popis izvođača.
D Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir izvođača i zatim pritisnite tipku
7 za potvrdu.
Pojavi se popis albuma za odabranog izvođača.
E Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir albuma i zatim pritisnite tipku
7 za potvrdu.
Pojavi se popis audiozapisa za odabrani album.
F Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir audiozapisa i zatim pritisnite
tipku 7 za potvrdu.
Reprodukcija počinje od odabranog audiozapisa i nastavlja se sa svim
zapisima na popisu.
z Savjeti
● Možete reproducirati sve audiozapise za određenu opciju s popisa tako da je odaberete
u popisu te pritisnete i zadržite tipku 7 u koracima 4 – 5.
● Možete prikazati samo grafiku omota ili promijeniti format prikaza popisa albuma
(1 str. 36).
● Možete odabrati raspon reprodukcije audiozapisa (1 str. 35).
Nastavlja se j
22
$ Reprodukcija audiozapisa
Traženje audiozapisa prema žanru
A Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi se izbornik
Home.
B Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir $ (Music Library) i zatim pritisnite
tipku 7 za potvrdu.
Pojavi se izbornik s popisom.
C Pritisnite f/F/g/G za odabir "Genre" i zatim pritisnite tipku 7 za
potvrdu.
Pojavi se popis žanrova.
D Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir žanra i zatim pritisnite tipku 7
za potvrdu.
Pojavi se popis izvođača za odabrani žanr.
E Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir izvođača i zatim pritisnite tipku
7 za potvrdu.
Pojavi se popis albuma za odabranog izvođača.
F Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir albuma i zatim pritisnite tipku
7 za potvrdu.
Pojavi se popis audiozapisa za odabrani album.
G Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir audiozapisa i zatim pritisnite
tipku 7 za potvrdu.
Reprodukcija počinje od odabranog audiozapisa i nastavlja se sa svim
zapisima na popisu.
z Savjeti
● Možete reproducirati sve audiozapise za određenu opciju s popisa tako da je odaberete
u popisu te pritisnete i zadržite tipku 7 u koracima 4 – 6.
● Možete prikazati samo grafiku omota ili promijeniti format prikaza popisa albuma
(1 str. 36).
● Možete odabrati raspon reprodukcije audiozapisa (1 str. 35).
Nastavlja se j
23
$ Reprodukcija audiozapisa
Traženje audiozapisa prema godini izdavanja
A Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi se izbornik
Home.
B Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir $ (Music Library) i zatim pritisnite
tipku 7 za potvrdu.
Pojavi se izbornik s popisom.
C Pritisnite f/F/g/G za odabir "Release Year" i zatim pritisnite tipku
7 za potvrdu.
Pojavi se popis godina izdavanja.
D Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir godine i zatim pritisnite tipku 7
za potvrdu.
Pojavi se popis izvođača za odabranu godinu izdavanja.
E Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir izvođača i zatim pritisnite tipku
7 za potvrdu.
Pojavi se popis audiozapisa izvođača odabranog za željenu godinu
izdavanja.
F Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir audiozapisa i zatim pritisnite
tipku 7 za potvrdu.
Reprodukcija počinje od odabranog audiozapisa i nastavlja se sa svim
zapisima na popisu.
z Savjet
● Možete reproducirati sve audiozapise za određenu opciju s popisa tako da je odaberete
u popisu te pritisnete i zadržite tipku 7 u koracima 4 i 5.
● Možete odabrati raspon reprodukcije audiozapisa (1 str. 35).
Nastavlja se j
24
$ Reprodukcija audiozapisa
Traženje audiozapisa prema mapama
Ako prenesete podatke u mapu "MUSIC" povlačenjem i puštanjem u Windows
Exploreru, prikazat će se do 8 razina u mapi "MUSIC" te je moguća reprodukcija.
Čak i ako za prijenos glazbe upotrijebite drugi softver, moguće je pretraživanje
pjesama po mapama.
A Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi se izbornik
Home.
B Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir $ (Music Library) i zatim pritisnite
tipku 7 za potvrdu.
Pojavi se izbornik s popisom.
C Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir "Folder" i zatim pritisnite tipku
7 za potvrdu.
Pojavi se popis mapa ili pjesma.
D Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir albuma ili pjesme i zatim
pritisnite tipku 7 za potvrdu.
Kad odaberete mapu u koraku 3, prikazuje se popis pjesma ili mapa. Ako u
koraku 3 odaberete pjesmu, prikazuje se izbornik za reprodukciju i
započinje reprodukcija pjesme. Ponovite korak 4 ako je potrebno dok se ne
prikaže željena pjesma. Odabrana pjesma se reproducira, s ostalima u
nastavku.
z Savjet
● Možete odabrati raspon reprodukcije audiozapisa (1 str. 35).
Napomene
● Uređaj prepoznaje do 8 razina mapa.
● Možete reproducirati sve audiozapise za određenu opciju s popisa tako da je odaberete
u popisu te pritisnete i zadržite tipku 7 u koraku 4.
25
$ Reprodukcija audiozapisa
Traženje audiozapisa prema prvom slovu
naziva
Zapise možete tražiti prema prvom slovu imena izvođača, naslova albuma ili
naziva audiozapisa.
Initial Search
Tipka BACK/HOME
Višefunkcijska tipka
A Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi se izbornik
Home.
B Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir x (Initial Search) i zatim pritisnite
tipku 7 za potvrdu.
Pojavi se popis kategorija po kojima možete izvoditi pretraživanje.
"Song" pretražuje prema nazivu audiozapisa, "Artist" prema imenu izvođača,
a "Album" prema naslovu albuma.
C Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir kategorije i zatim pritisnite tipku
7 za potvrdu.
Pojavi se izbornik koji omogućuje odabir znaka.
D Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir prvog slova i zatim pritisnite
tipku 7 za potvrdu.
Kad pretraživanje završi, pojavi se rezultat.
Kad odaberete "Artist" ili "Album", možete suziti rezultate pretraživanja i
odabrati određeni zapis.
Kad odaberete "Artist" ili "Album" te pritisnete i zadržite tipku 7,
reproduciraju se svi zapisi unutar odabranog parametra.
26
$ Reprodukcija audiozapisa
Reprodukcija playliste
Možete reproducirati grupe audiozapisa (playliste) . Također, možete kreirati
playliste pomoću priloženog Windows Media Playera 11 ili drugog softvera za
prebacivanje glazbe s mogućnošću kreiranja playlisti. Imajte na umu da uređaj
možda neće prepoznati neke playliste, ovisno o softveru. Detalje potražite u Help
datotekama softvera ili se obratite proizvođaču.
Tipka BACK/HOME
Playlists
Višefunkcijska tipka
A Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi se izbornik
Home.
B Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir z (Playlists) i zatim pritisnite
tipku 7 za potvrdu.
Pojavi se popis playlista.
C Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir playliste i zatim pritisnite tipku
7 za potvrdu.
Pojavi se popis audiozapisa.
D Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir audiozapisa i zatim pritisnite
tipku 7 za potvrdu.
Počinje reprodukcija odabranog audiozapisa i nastavlja se sa svim zapisima
na popisu.
27
$ Reprodukcija audiozapisa
Traženje audiozapisa u skladu s tekućim
zapisom
Možete potražiti druge audiozapise, albume i izvođače prema informacijama
audiozapisa koji se trenutno reproducira.
Tipka BACK/HOME
Now Playing
Višefunkcijska tipka
A Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi se izbornik
Home.
B Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir ! (Now Playing) i zatim
pritisnite tipku 7 za potvrdu.
Pojave se "Now Playing" izbornik s tekućim zapisom.
C Pritisnite tipku F za prikaz kursora i odaberite opciju u kojoj želite
tražiti audiozapise i zatim pritisnite tipku 7 za potvrdu.
Pojavit će se sljedeći popis, ovisno o odabranoj opciji.
● Artist: Popis albuma trenutno reproduciranog izvođača.
● Album: Popis zapisa trenutno reproduciranog albuma.
● Genre: Popis izvođača s istim žanrom u koji spada tekući izvođač.
● Release Year: Popis izvođača iz iste godine izdavanja kao zapis koji se
trenutno reproducira.
z Savjeti
● Možete prikazati detaljne informacije o pjesmi, kao što je vrijeme reprodukcije, audio
format, brzinu prijenosa (bit rate)* i naziv datoteke iz "Now Playing" izbornika. Pritisnite
tipku OPTION/PWR OFF za odabir "Detailed Information" u izborniku "Now Playing".
* Ako pjesma ima varijabilnu brzinu prijenosa, prikazuje se "VBR".
● Možete prikazati omot albuma iz "Now Playing" izbornika. Pritisnite tipku OPTION/
PWR OFF za odabir "Cover Art" u izborniku "Now Playing".
Napomene
● Kod reprodukcije pjesme s varijabilnom brzinom prijenosa (VBR), prikazuju se skala i
proteklo vrijeme reprodukcije, no podaci nisu pouzdani te prikaz možda neće biti
ispravan.
● Ako nije registriran omot albuma, prikazuje se slika podešena na uređaju. Ovisno o
formatu datoteke, neke vrste omota albuma se neće prikazati.
28
$ Reprodukcija audiozapisa
Reprodukcija audiozapisa u slučajnom
redoslijedu (Intelligent Shuffle)
Na uređaju se moguća dva različita načina reprodukcije slučajnim redoslijedom
(također poznate i kao "shuffle play").
Intelligent
Shuffle
Tipka BACK/HOME
Višenamjenska tipka
Reprodukcija zapisa izdanih iste godine u slučajnom redoslijedu
(Time Machine Shuffle)
Uređaj nasumično bira godinu izdavanja i u slučajnom redoslijedu reproducira
sve prenesene audiozapise iz te godine.
A Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne prikaže izbornik Home.
B Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir } (Intelligent Shuffle) i zatim
pritisnite tipku 7 za potvrdu.
Pojavi se izbornik za odabir načina reprodukcije u slučajnom redoslijedu.
C Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir "Time Machine Shuffle" i zatim
pritisnite tipku 7 za potvrdu.
Uređaj nasumično odabere godinu izdavanja, zatim audiozapise iz te godine
razmjesti slučajnim slijedom i započinje reprodukciju.
z Savjeti
● Kad započnete Intelligent Shuffle reprodukciju, način reprodukcije mijenja se u "Shuffle"
ili "Shuffle&Repeat" (1 str. 33). Čak i ako poništite "Intelligent Shuffle", ostat će
postavka za "Shuffle" ili "Shuffle&Repeat".
● Kad započnete "Time Machine Shuffle" reprodukciju, raspon reprodukcije je podešen
na "Selected Range" (1 str. 35).
● "Intelligent Shuffle" se automatski isključi bilo kojim od sljedećih postupaka:
─ Početkom reprodukcije audiozapisa odabirom iz "Music Library" i sl.
─ Promjenom načina reprodukcije.
─ Promjenom raspona reprodukcije.
─ Ugađanjem FM radijskog prijema (samo NWZ-S615F/S616F/S618F).
─ Reprodukcijom videozapisa (samo NWZ-S615F/S616F/S618F).
Nastavlja se j
29
Napomene
● Nije moguće upravljati kontrolama uređaja dok se bira godina.
● Reprodukcija svih audiozapisa u slučajnom redoslijedu počinje ako nijedan audiozapis
pohranjen na uređaj nema podatak o godini izdavanja.
● Ako svi zapisi u uređaju imaju istu godinu izdavanja ili je imaju samo neki od njih dok
drugima nije pridijeljena, nije prikazana animacija koja se pojavljuje kod odabira godine
izdavanja i počinje reprodukcija.
● Audiozapisi bez podataka o godini izdavanja nisu odabrani u "Time Machine Shuffle"
reprodukciji i ne reproduciraju se.
Nastavlja se j
30
$ Reprodukcija audiozapisa
Reprodukcija svih audiozapisa u slučajnom redoslijedu
Svi audiozapisi pohranjeni u uređaj se reproduciraju u slučajnom redoslijedu.
A Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi se izbornik
Home.
B Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir } (Intelligent Shuffle) i zatim
pritisnite tipku 7 za potvrdu.
Pojavi se izbornik za odabir načina reprodukcije u slučajnom redoslijedu.
C Pritisnite f/F/g/G za odabir "Shuffle All" i zatim pritisnite tipku 7
za potvrdu.
Uređaj razmjesti nasumično sve audiozapise i započne reprodukciju.
z Savjeti
● Kad započnete "Intelligent Shuffle" reprodukciju, način reprodukcije mijenja se u
"Shuffle" ili "Shuffle&Repeat" (1 str. 33). Čak i ako poništite "Intelligent Shuffle", ostat
će postavka za "Shuffle" ili "Shuffle&Repeat".
● "Intelligent Shuffle" reprodukcija se automatski prekida u bilo kojem od sljedećih
slučajeva:
─ Početkom reprodukcije audiozapisa odabirom iz "Music Library" i sl.
─ Promjenom načina reprodukcije.
─ Promjenom raspona reprodukcije.
─ Ugađanjem FM radijskog prijema (samo NWZ-S615F/S616F/S618F).
─ Reprodukcijom videozapisa (samo NWZ-S615F/S616F/S618F).
31
$ Reprodukcija audiozapisa
Prikaz izbornika Now Playing kod svake
promjene zapisa (New Song Pop Up)
Ako podesite screen saver na "Clock" ili "Blank" (1 str. 78) te uređaj ne radi
neko vrijeme, na zaslonu se prikazuje sat ili se zaslon isključuje. Međutim, ako
podesite opciju "New Song Pop Up" na "On", zaslon se uključuje automatski kod
svake promjene audiozapisa.
Tipka BACK/HOME
Settings
Višenamjenska tipka
A Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik
Home.
B Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir 6 (Settings) i zatim pritisnite
tipku 7 za potvrdu.
C Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir "Music Settings" i zatim pritisnite
tipku 7 za potvrdu.
Pojavljuje se popis opcija za "Music Settings".
D Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir "New Song Pop Up" i zatim
pritisnite tipku 7 za potvrdu.
E Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir "On" i zatim pritisnite tipku 7 za
potvrdu.
Izbornik "Now Playing" se pojavljuje kod svake promjene audiozapisa.
Ako ne želite prikaz izbornika Now Playing
Odaberite "Off" u koraku 5. U tom slučaju, izbornik "Now Playing" se ne
pojavljuje kod prelaska s jednog audiozapisa na drugi.
Za povratak na prethodni izbornik
Pritisnite tipku BACK/HOME.
Napomena
● Ova funkcija je isključena kod prikaza slika za vrijeme reprodukcije glazbe.
32
$ Reprodukcija audiozapisa
Prikaz izbornika opcija audiozapisa
Možete prikazati izbornik opcija audiozapisa pritiskom tipke OPTION/PWR OFF
u popisu (uključujući izbornik sa sličicama), primjerice u popisu audiozapisa, ili
u "Now Playing" izborniku audiozapisa. Iz izbornika opcija audiozapisa možete
izvoditi razna podešavanja reprodukcije.
Parametri izbornika opcija razlikuju se ovisno o izborniku iz kojeg ih prikažete.
Opcije prikazane u izborniku "Now Playing" i popisu
Opcije
Opis/stranica
Detailed Information
Prikazuje detaljne informacije o audiozapisu, kao
što je vrijeme reprodukcije, audio format, brzina
prijenosa (bit rate)* i naziv datoteke.
* Ako je pjesma snimljena s varijabilnom brzinom prijenosa, prikazuje se "VBR".
Opcije prikazane samo u popisu
Opcije
Opis/stranica
Now Playing
Play
Album Display Format
Prikazuje izbornik "Now Playing".
Reproducira sve audiozapise u popisu zapisa.
Odabire format popisa albuma (1 str. 36).
Opcije prikazane samo u izborniku "Now Playing"
Opcije
Opis/stranica
Play Mode
Podešava način reprodukcije (1 str. 33).
Playback Range
Podešava raspon reprodukcije (1 str. 35).
Equalizer
Podešava kvalitetu zvuka (1 str. 38).
VPT (Surround)
Podešava "VPT Surround" parametre (1 str. 41).
Prikazuje omot albuma.*
Cover Art
Clock Display
Prikazuje točno vrijeme (1 str. 81).
* Omot albuma se prikazuje samo ako je sadržan uz pjesmu. Možete odabrati omot albuma
pomoću priloženog Windows Media Playera 11 ili drugog softvera za prijenos. Detalje
o postupku potražite u Help datotekama softvera ili se obratite proizvođaču. Ovisno o
formatu, omot albuma se možda neće prikazati.
33
$ 6 Podešavanje reprodukcije audiozapisa
Promjena načina reprodukcije (Play Mode)
Uređaj omogućuje razne načine reprodukcije, uključujući reprodukciju u
slučajnom redoslijedu i ponavljanje reprodukcije.
Tipka BACK/HOME
Settings
Višenamjenska tipka
A Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.
B Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir 6 (Settings) i zatim pritisnite
tipku 7 za potvrdu.
C Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir "Music Settings" i zatim pritisnite
tipku 7 za potvrdu.
Pojave se opcije za "Music Settings".
D Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir "Play Mode" i zatim pritisnite
tipku 7 za potvrdu.
Pojavi se popis načina reprodukcije.
E Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir načina reprodukcije (1 str. 34) i
zatim pritisnite tipku 7 za potvrdu.
Ponovno se pojave opcije za "Music Settings".
Za povratak na prethodni izbornik
Pritisnite tipku BACK/HOME.
z Savjet
● Način reprodukcije možete također odabrati iz izbornika "Now Playing". Pritisnite tipku
OPTION/PWR OFF tijekom reprodukcije audiozapisa, i odaberite "Play Mode" iz
izbornika opcija.
● Kad koristite NWZ-S515/S516, možete podesiti ovu funkciju odabirom opcije
(Play Mode) u izborniku Home.
Nastavlja se j
34
$ 6 Podešavanje reprodukcije audiozapisa
Popis načina reprodukcije
Sadržaj reprodukcije razlikuje se, ovisno o podešenju raspona reprodukcije
(1 str. 35).
Način reprodukcije/
ikona
Raspon
reprodukcije
Normal/Bez
ikone
All Range
Selected
Range
Repeat/ ]
All Range
Selected
Range
Shuffle/ SHUF
All Range
Selected
Range
Shuffle&Repeat/ All Range
]SHUF
Selected
Range
Repeat 1 Song/
]1
Opis
Počinje reprodukciju zapisa u "Music Library"
nakon reprodukcije tekućeg zapisa redoslijedom iz
popisa audiozapisa.
Nakon reprodukcije tekućeg zapisa počinje reprodukcija audiozapisa unutar popisa opcija odabranog u
izborniku "Music Library" (popis albuma ili popis
izvođača, itd.) redoslijedom popisa zapisa.
Nakon reprodukcije tekućeg zapisa ili zapisa odabranog s popisa audiozapisa, zapisi u "Music Library"
se reproduciraju ponavljano.
Nakon reprodukcije tekućeg zapisa počinje reprodukcija audiozapisa unutar popisa opcija odabranog u
izborniku "Music Library" (popis albuma ili popis
izvođača, itd.) redoslijedom popisa zapisa, ponavljano.
Nakon reprodukcije tekućeg zapisa ili zapisa odabranog s popisa audiozapisa, zapisi u "Music Library"
se reproduciraju u slučajnom slijedu.
Nakon reprodukcije tekućeg zapisa počinje reprodukcija audiozapisa unutar popisa opcija odabranog u
izborniku "Music Library" (popis albuma ili popis
izvođača, itd.) u slučajnom slijedu.
Nakon reprodukcije tekućeg zapisa ili zapisa odabranog s popisa audiozapisa, zapisi u "Music Library"
se reproduciraju u slučajnom slijedu, ponavljano.
Nakon reprodukcije tekućeg zapisa počinje reprodukcija audiozapisa unutar popisa opcija odabranog u
izborniku "Music Library" (popis albuma ili popis
izvođača, itd.) u slučajnom slijedu, ponavljano.
Tekući zapis ili zapis odabran u popisu audiozapisa
reproducira se ponavljano.
Napomene
● Kad započnete "Intelligent Shuffle" reprodukciju, način reprodukcije mijenja se u
"Shuffle" ili "Shuffle&Repeat".
● Kad započnete "Time Machine Shuffle" reprodukciju, raspon reprodukcije podešen je
na "Selected Range".
35
$ 6 Podešavanje reprodukcije audiozapisa
Podešavanje raspona reprodukcije
Možete podesiti raspon reprodukcije audiozapisa.
Tipka BACK/HOME
Settings
Višenamjenska tipka
A Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.
B Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir 6 (Settings) i zatim pritisnite
tipku 7 za potvrdu.
C Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir "Music Settings" i zatim pritisnite
tipku 7 za potvrdu.
Pojavi se popis opcija za "Music Settings".
D Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir "Playback Range" i zatim
pritisnite tipku 7 za potvrdu.
Pojavi se izbornik za odabir raspona reprodukcije.
E Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir raspona reprodukcije i zatim
pritisnite tipku 7 za potvrdu.
Uređaj nudi dvije vrste raspona reprodukcije.
● All Range: Reproducira audiozapise u "Music Library". Kad želite reproducirati albume u "Music Library" redoslijedom popisa zapisa, odaberite
ovu opciju.
● Selected Range: Na zaslonu se pojavi ( i reproduciraju se audiozapisi
samo u popisima od kojih počinje reprodukcija (popis albuma, popis
izvođača, itd.). (Standardno podešenje)
Za povratak na prethodni izbornik
Pritisnite tipku BACK/HOME.
z Savjeti
● Raspon reprodukcije audiozapisa možete odabrati iz izbornika Now Playing. Tijekom
reprodukcije audiozapisa pritisnite tipku OPTION/PWR OFF i zatim odaberite
"Playback Range" u izborniku opcija.
● Raspon reprodukcije razlikuje se ovisno o izborniku iz kojeg započnete reprodukciju.
Za detalje pogledajte "Popis načina reprodukcije" (1 str. 34).
36
$ 6 Podešavanje reprodukcije audiozapisa
Podešavanje formata prikaza albuma
Uređaj nudi sljedeće tri vrste formata popisa albuma: "Title Only", "Title &
Cover Art", i "Cover Art Only".
Tipka BACK/HOME
Settings
Višenamjenska tipka
Napomene
● Omot albuma se prikazuje samo ako je sadržan uz pjesmu. Možete odabrati omot albuma
pomoću priloženog Windows Media Playera 11 ili drugog softvera. Detalje o postupku
potražite u Help datotekama softvera ili se obratite proizvođaču.
● Ovisno o formatu, omot albuma se možda neće prikazati.
A Pritisnite i zadržite BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.
B Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir 6 (Settings) i zatim pritisnite
tipku 7 za potvrdu.
C Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir "Music Settings" i zatim pritisnite
tipku 7 za potvrdu.
Pojavi se popis opcija za "Music Settings".
D Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir "Album Display Format" i zatim
pritisnite tipku 7 za potvrdu.
Pojavi se popis formata albuma.
E Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir formata prikaza i zatim pritisnite
tipku 7 za potvrdu.
Uređaj nudi sljedeće tri vrste formata.
Title Only
Title & Cover Art (standardno)
Cover Art Only
Nastavlja se j
37
$ 6 Podešavanje reprodukcije audiozapisa
Za povratak na prethodni izbornik
Pritisnite tipku BACK/HOME.
z Savjet
● Format prikaza albuma možete također odabrati u popisu albuma. Pritisnite tipku
OPTION/PWR OFF u popisu albuma i odaberite "Album Display Format" u izborniku
opcija.
38
$ 6 Podešavanje reprodukcije audiozapisa
Podešavanje kvalitete zvuka (Equalizer)
Možete podesiti kvalitetu zvuka u skladu s glazbenim žanrom, itd.
Tipka BACK/HOME
Settings
Višenamjenska tipka
Promjena kvalitete zvuka
Možete prilagoditi kvalitetu zvuka uređaja.
A Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik
Home.
B Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir 6 (Settings) i zatim pritisnite
tipku 7 za potvrdu.
C Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir "Music Settings" i zatim pritisnite
tipku 7 za potvrdu.
Pojavi se popis opcija za "Music Settings".
D Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir "Equalizer" i zatim pritisnite tipku
7 za potvrdu.
Pojavi se popis opcija podešenja ekvilizatora.
E Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir željenog podešenja i zatim
pritisnite tipku 7 za potvrdu.
Odabrano podešenje zvuka se primijeni, i ponovno se pojavi popis opcija za
"Music Settings".
Za detalje o svakoj opciji ekvilizatora, pogledajte 1 str. 39.
Nastavlja se j
39
$ 6 Podešavanje reprodukcije audiozapisa
Za povratak na prethodni izbornik
Pritisnite tipku BACK/HOME.
Za povratak na normalnu kvalitetu zvuka
Odaberite "None" u koraku 5 i zatim pritisnite tipku 7 za potvrdu.
z Savjet
● Kvalitetu zvuka možete također podesiti iz izbornika "Now Playing". Pritisnite tipku
OPTION/PWR OFF i odaberite "Equalizer" u izborniku opcija.
Napomene
● Ako vaša vlastita podešenja pohranjena kao "Custom 1" i "Custom 2" proizvode drukčije
razine glasnoće od drugih podešenja, možda ćete trebati ručno podesiti glasnoću kako
biste to ispravili.
● Podešenje "Equalizer" ne primjenjuje se na zvuk videozapisa (samo NWZS615F/S616F/S618F) ili FM radijskog prijema (samo NWZ-S615F/S616F/S618F).
Popis podešenja ekvilizatora
Opcije podešavanja zvuka prikazane su na zaslonu kao slova u zagradama.
Opcije
Opis/stranica
Bez ikone
Bez efekta.
(Standardno podešenje)
Reprodukcija sa snažnim zvukovima i dodatnim
pojačavanjem visokih i niskih tonova
Reprodukcija s naglašenim srednjim tonovima.
Reprodukcija s naglašenim visokim i srednjim tonovima.
Reprodukcija s naglašenijim visokim i srednjim tonovima
u odnosu na srednje.
Korisnička podešenja zvuka gdje možete zasebno podesiti
svaki frekvencijski opseg. Potražite detalje na 1 str. 40.
Heavy (
Pop (
)
Jazz (
)
Unique (
Custom 1 (
Custom 2 (
)
)
)
)
Nastavlja se j
40
$ 6 Podešavanje reprodukcije audiozapisa
Podešavanje zvuka (Custom)
Možete pohraniti vrijednost za CLEAR BASS (basovi) i 5 frekvencija ekvilizatora
kao "Custom 1" ili "Custom 2".
A Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.
B Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir 6 (Settings) i zatim pritisnite
tipku 7 za potvrdu.
C Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir "Music Settings" i zatim pritisnite
tipku 7 za potvrdu.
Pojavi se popis opcija za Music Settings.
D Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir "Equalizer" i zatim pritisnite tipku
7 za potvrdu.
Pojavi se popis opcija ekvilizatora.
E Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir "Edit" u "Custom 1" ili "Custom 2"
kako biste promijenili vrijednost i zatim pritisnite tipku 7 za
potvrdu.
Pojavi se izbornik za podešavanje.
F Pritisnite tipku g/G za odabir kursora za podešavanje funkcije
CLEAR BASS ili frekvencijskog raspona, i pritisnite tipku f/F za
podešavanje razine.
CLEAR BASS se može podesiti na jednu od 4 razina zvuka, a 5
frekvencijskih raspona se može podesiti na jednu od 7 razina zvuka.
G Pritisnite tipku 7 za potvrdu.
Ponovno se pojavi popis opcija za ekvilizator.
Za povratak na prethodni izbornik
Pritisnite tipku BACK/HOME.
Ako se vratite na prethodni izbornik prije potvrde postavki, postavke se
poništavaju.
Napomena
● Podešenja za "Custom 1" ili "Custom 2" ne primjenjuju se na zvuk videozapisa (samo
NWZ-S615F/S616F/S618F) ili FM radijskog prijema (samo NWZ-S615F/S616F/
S618F).
41
$ 6 Podešavanje reprodukcije audiozapisa
Stvaranje rezonantnijeg zvuka (VPT (Surround))
Možete odabrati opciju "Studio", "Live", "Club", "Arena", "Matrix" ili "Karaoke"
za kreiranje rezonantnijeg zvuka pomoću funkcije "VPT* (Surround)". Postavke
"Studio", "Live", "Club" i "Arena" omogućuju reprodukciju zvučnih ugođaja
preko slušalica.
Osim toga, "Matrix" reproducira bogato zvučno polje, a "Karaoke" potiskuje
vokale.
Tipka BACK/HOME
Settings
Višenamjenska tipka
A Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.
B Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir 6 (Settings) i zatim pritisnite
tipku 7 za potvrdu.
C Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir "Music Settings" i zatim pritisnite
tipku 7 za potvrdu.
Pojavi se popis opcija za "Music Settings".
D Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir "VPT (Surround)" i zatim pritisnite
tipku 7 za potvrdu.
Pojavi se popis opcija za "VPT (Surround)".
E Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir željenog VPT podešenja
(1 str. 42) i zatim pritisnite tipku 7 za potvrdu.
* VPT je kratica od Virtual Phone Technology, tehnologija obrade zvuka koju je razvila
tvrtka Sony.
Za povratak na prethodni izbornik
Pritisnite tipku BACK/HOME.
Za povratak na normalnu kvalitetu zvuka
Odaberite "None" u koraku 5 i zatim pritisnite tipku 7 za potvrdu.
Nastavlja se j
42
$ 6 Podešavanje reprodukcije audiozapisa
z Savjet
● "VPT (Surround)" parametre možete također podesiti iz izbornika "Now Playing".
Pritisnite tipku OPTION/PWR OFF i odaberite "VPT (Surround)" u izborniku opcija.
Napomena
● "VPT (Surround)" podešenje ne primjenjuje se na zvuk videozapisa (samo NWZS615F/S616F/S618F) ili FM radijskog prijema (samo NWZ-S615F/S616F/S618F).
Popis "VPT (Surround)" postavki
Podešenja zvuka prikazana su na zaslonu kao slova u zagradama.
Zvuk postaje sve rezonantniji kako mijenjate podešenja od "Studio", "Live",
"Club" do "Arena".
Opcije
Opis/stranica
None
"VPT (Surround)" postavka nije uključena (originalna
postavka).
Stvara zvučni efekt tonskog studija.
Stvara zvučni efekt koncertne dvorane.
Stvara zvučni efekt plesne dvorane.
Stvara zvučni efekt stadiona.
Reproducira dodatan surround efekt i stvara prirodan, a
ipak obogaćen zvuk.
Reproducira zvuk kakav se čuje na pozornici, s potisnutim
vokalima i dodanim surround efektom glazbi.
Studio ( )
Live ( )
Club ( )
Arena ( )
Matrix (
)
Karaoke (
)
43
$ 6 Podešavanje reprodukcije audiozapisa
Clear Stereo zvuk (Clear Stereo)
"Clear Stereo" omogućuje posebno digitalno podešavanje lijevog i desnog kanala
zvuka.
Tipka BACK/HOME
Settings
Višenamjenska tipka
A Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik
Home.
B Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir 6 (Settings) i zatim pritisnite
tipku 7 za potvrdu.
C Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir "Music Settings" i zatim pritisnite
tipku 7 za potvrdu.
Pojavi se popis opcija za "Music Settings".
D Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir "Clear Stereo" i zatim pritisnite
tipku 7 za potvrdu.
E Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir željenog podešenja i zatim
pritisnite tipku 7 za potvrdu.
● On: Funkcija "Clear Stereo" je uključena čak i kad koristite produžni kabel
slušalica.
● Off: Isključuje funkciju "Clear Stereo" i reproducira normalni zvuk.
(Standardno podešenje)
Za povratak na prethodni izbornik
Pritisnite tipku BACK/HOME.
Napomene
● "Clear Stereo" podešenje ne primjenjuje se na zvuk videozapisa (samo NWZ-S615F/
S616F/S618F) ili FM radijskog prijema (samo NWZ-S615F/S616F/S618F).
● "Clear Stereo" funkcijom se postiže najbolji efekt kod korištenja isporučenih slušalica.
Kod ostalih slušalica efekta možda uopće neće biti. U tom slučaju podesite "Clear
Stereo" na "Off".
44
$ 6 Podešavanje reprodukcije audiozapisa
Ispravljanje high-range zvuka
(DSEE (Sound Enhancer))
Uključenje funkcije "DSEE (Sound Enhance)*" omogućuje bogatiji i prirodniji
zvuk kvalitete gotovo jednake izvornom zvuku.
Tipka BACK/HOME
Settings
Višenamjenska tipka
A Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik
Home.
B Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir 6 (Settings) i zatim pritisnite
tipku 7 za potvrdu.
C Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir "Music Settings" i zatim pritisnite
tipku 7 za potvrdu.
Pojavi se popis opcija za "Music Settings".
D Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir "DSEE (Sound Enhance)" i zatim
pritisnite tipku 7 za potvrdu.
E Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir željenog podešenja i zatim
pritisnite tipku 7 za potvrdu.
● On: Funkcija "DSEE (Sound Enhance)*" je uključena i reproducira zvuk
prirodno proširen skoro na kvalitetu izvornog zvuka.
● Off: Reproducira normalni zvuk (Standardno podešenje).
* DSEE, što je kratica od Digital Sound Enhancement Engine, je tehnologija koju je
razvila tvrtka Sony, a namijenjena je poboljšanju kvalitete zvuka komprimiranih audio
datoteka pomoću obnavljanja high-range zvuka uklonjenog postupkom kompresije.
Nastavlja se j
45
$ 6 Podešavanje reprodukcije audiozapisa
Za povratak na prethodni izbornik
Pritisnite tipku BACK/HOME.
Napomene
● "DSEE (Sound Enhance)" podešenje ne primjenjuje se na zvuk videozapisa (samo
NWZ-S615F/S616F/S618F) ili FM radijskog prijema (samo NWZ-S615F/S616F/
S618F).
● Pri reprodukciji audiozapisa koji nije komprimiran i kod visoke brzine prijenosa bez
gubitka visokih tonova, funkcija "DSEE (Sound Enhance)" ne radi.
● Kod vrlo male brzine prijenosa, "DSEE (Sound Enhance)" funkcija neće raditi.
46
$ 6 Podešavanje reprodukcije audiozapisa
Podešavanje razine glasnoće (Dynamic Normalizer)
Možete odabrati smanjivanje glasnoće između audiozapisa. Uz ovu postavku, kod
slušanja albuma uz reprodukciju slučajnim redoslijedom, glasnoća se smanjuje
na prijelazu između audiozapisa kako bi se smanjila razlika u glasnoći snimanja.
Tipka BACK/HOME
Settings
Višenamjenska tipka
A Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne prikaže izbornik
Home.
B Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir 6 (Settings) i pritisnite tipku 7
za potvrdu.
C Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir "Music Settings" i zatim pritisnite
tipku 7 za potvrdu.
Pojavi se popis opcija za "Music Settings".
D Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir "Dynamic Normalizer" i zatim
pritisnite tipku 7 za potvrdu.
E Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir željene postavke i pritisnite tipku
7 za potvrdu.
● On: Svodi razliku u glasnoći između audiozapisa na najmanju moguću mjeru.
● Off: Reprodukcija zapisa izvodi se s originalnom glasnoćom kao kod
prijenosa. (Standardno podešenje)
Za povratak u prethodni izbornik
Pritisnite tipku BACK/HOME.
Napomena
● "Dynamic Normalizer" podešenje ne primjenjuje se na zvuk videozapisa (samo NWZS615F/S616F/S618F) ili FM radijskog prijema (samo NWZ-S615F/S616F/S618F).
47
l Reprodukcija videozapisa (samo NWZ-S615F/S616F/S618F)
Reprodukcija videozapisa
Možete reproducirati videozapise tako da datoteke videozapisa prenesete na
uređaj uporabom Image Converter softvera ili Windows Explorera. Uređaj
omogućuje dva načina reprodukcije; reprodukciju samo jednog videozapisa
(reprodukcija jedne datoteke) i kontinuiranu reprodukciju svih videozapisa
pohranjenih na uređaj (Continuous Playback).
Video Library
Tipka BACK/HOME
Višenamjenska tipka
A Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.
B Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir l (Video Library) i zatim
pritisnite tipku 7 za potvrdu.
Pojavi se popis videozapisa.
C Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir videozapisa koji želite
reproducirati i zatim pritisnite tipku 7 za potvrdu.
Počinje reprodukcija.
z Savjeti
● Moguće je promijeniti format prikaza popisa videozapisa u koraku 2. Za detalje
pogledajte "Podešavanje formata prikaza popisa videozapisa" (1 str. 55).
● Videozapis kojeg uređaj još nije reproducirao označen je ikonom
u popisu
videozapisa.
● Podesite "Continuous Playback" na "On" kad želite reproducirati sve videozapise
(1 str. 54).
● Za brisanje videozapisa koristite softver koji ste koristili za prebacivanje video datoteka
ili Windows Explorer.
Napomene
● Kad je opcija "Display" podešena na "On" (1 str. 51), tijekom reprodukcije videozapisa
pojavljuju se detaljne informacije, primjerice naslov videozapisa, njegova ikone reprodukcije, proteklo vrijeme reprodukcije, itd. Informacije nestanu ako je ova opcija
podešena na "Off".
● U popisu videozapisa moguće je prikazati do 1 000 datoteka.
Nastavlja se j
48
l Reprodukcija videozapisa (samo NWZ-S615F/S616F/S618F)
O reprodukciji videozapisa
Za (ikona)
uporaba višenamjenske tipke
Prelazak na početak sljedećeg
videozapisa (>)*1
Prelazak na početak tekućeg
videozapisa (.)*2
Pritisnite tipku F.
Pritisnite tipku f.
Kratki pomak unaprijed (U)*3 Pritisnite tipku G tijekom pauze videozapisa.
Pritisnite tipku g tijekom pauze videozapisa.
Kratki pomak unatrag (T)*3
Brzi pomak unaprijed iz pauze Pritisnite i zadržite tipku G tijekom pauze
videozapisa (M)*4
videozapisa.
Brzi pomak unatrag iz pauze
Pritisnite i zadržite tipku g tijekom pauze
videozapisa (m)*4
videozapisa.
Brzi pomak unaprijed
Izmjenjuju se 3 brzine pretraživanja unaprijed
(+,*,,)
svaki put kad pritisnete tipku G (+ (T10), *
(T30), , (T100))
Pritisnite tipku 7 za prekid postupka.
Brzi pomak unatrag
Izmjenjuju se 3 brzine pretraživanja unatrag svaki
(-,.,/)
put kad pritisnete tipku g (- (T10), . (T30),
/ (T100))
Pritisnite tipku 7 za prekid postupka.
*1 Uključi se kad je opcija "Continuous Playback" podešena na "On" (1 str. 54).
*2 Kad je opcija "Continuous Playback" podešena na "On", možete pronaći početak
prethodnog videozapisa iz trenutno reproduciranog videozapisa tako da dvaput
pritisnete tipku f.
*3 Interval koji se koristi kod prelaska unaprijed ili unatrag mijenja se ovisno o
videozapisima.
*4 Brzina pretraživanja naprijed i unatrag ovisi o trajanju videozapisa.
49
l Reprodukcija videozapisa (samo NWZ-S615F/S616F/S618F)
Podešavanje smjera prikaza
Možete odabrati sljedeće načine prikaza na zaslonu: "Vertical", "Horizontal
(right)" ili "Horizontal (left)".
Tipka BACK/HOME
Settings
Višenamjenska tipka
A Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik
Home.
B Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir 6 (Settings) i zatim pritisnite
tipku 7 za potvrdu.
C Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir "Video Settings" i zatim pritisnite
tipku 7 za potvrdu.
Pojavi se popis opcija za "Video Settings".
D Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir "Video Orientation" i zatim
pritisnite tipku 7 za potvrdu.
Nastavlja se j
50
l Reprodukcija videozapisa (samo NWZ-S615F/S616F/S618F)
E Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir željenog podešenja i zatim
pritisnite tipku 7 za potvrdu.
● Vertical: Prikaz razlučivosti 240 T 180 piksela. (Standardno podešenje)
● "Horizontal (right)" ili "Horizontal (left): Prikaz razlučivosti 320 T 240
piksela.
Rad višefunkcijske tipke mijenja se prema postavci opcije "Video
Orientation" (1 str. 15).
Vertical
4:3 izvor
16:9 izvor
Horizontal
4:3 izvor
16:9 izvor
z Savjet
● Smjer prikaza videozapisa možete podesiti u "Now Playing" izborniku videozapisa.
Pritisnite tipku OPTION/PWR OFF i odaberite "Video Orientation" u izborniku
opcija.
Napomene
● Kad je opcija "Display" podešena na "On" (1 str. 51), tijekom reprodukcije videozapisa
pojavljuju se detaljne informacije, poput naslova videozapisa, njegove ikone reprodukcije, proteklog vremena reprodukcije, itd. Informacije nestanu ako je ova opcija
podešena na "Off".
● Ako je opcija "Video Orientation" podešena na "Horizontal (right)", ili "Horizontal
(left)", nije prikazan naslov videozapisa.
51
l Reprodukcija videozapisa (samo NWZ-S615F/S616F/S618F)
Podešavanje prikaza izbornika videozapisa
Možete prikazati ili sakriti detaljne informacije videozapisa, poput naslova
videozapisa, njegove ikone reprodukcije, proteklog vremena reprodukcije, itd.,
tijekom reprodukcije videozapisa.
Tipka BACK/HOME
Settings
Višenamjenska tipka
A Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik
Home.
B Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir 6 (Settings) i zatim pritisnite
tipku 7 za potvrdu.
C Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir "Video Settings" i zatim pritisnite
tipku 7 za potvrdu.
Pojavi se popis opcija za "Video Settings".
D Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir "Display" i zatim pritisnite tipku
7 za potvrdu.
E Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir željenog podešenja i zatim
pritisnite tipku 7 za potvrdu.
● On: Prikazuje naslov videozapisa, status reprodukcije ili proteklo vrijeme, itd.
● Off: Skriva detaljne informacije trenutno reproduciranog videozapisa i
prikazuje ih samo kad rukujete uređajem. (Standardno podešenje)
z Savjet
● Podešenje prikaza moguće je podesiti u "Now Playing" izborniku videozapisa. Pritisnite
tipku OPTION/PWR OFF i odaberite "Display" u izborniku opcija.
Napomena
● Ako je "Video Orientation" podešeno na "Horizontal (right)", ili "Horizontal (left)",
naslov videozapisa nije prikazan.
52
l Reprodukcija videozapisa (samo NWZ-S615F/S616F/S618F)
Podešavanje funkcije zuma
Možete zumirati videozapis koji se trenutno reproducira.
Tipka BACK/HOME
Settings
Višenamjenska tipka
A Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik
Home.
B Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir 6 (Settings) i zatim pritisnite
tipku 7 za potvrdu.
C Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir "Video Settings" i zatim pritisnite
tipku 7 za potvrdu.
Pojavi se popis opcija za "Video Settings".
D Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir "Zoom Settings" i zatim pritisnite
tipku 7 za potvrdu.
Nastavlja se j
53
l Reprodukcija videozapisa (samo NWZ-S615F/S616F/S618F)
E Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir željenog podešenja i zatim
pritisnite tipku 7 za potvrdu.
● Auto: Slika videozapisa se uvećava/smanjuje potpunim prilagođavanjem
na raspoloživo područje za prikaz, uz zadržavanje omjera širine i visine.
Pri reprodukciji videozapisa sa slikom 16:9 (izduženo), slika će biti
prikazana tako da njena dulja strana sasvim pristaje u zaslon, s crnim
prugama u gornjem i donjem dijelu zaslonu. (Standardno podešenje)
● Full: Slika videozapisa se uvećava/smanjuje potpunim prilagođavanjem na
raspoloživo područje za prikaz, uz zadržavanje omjera širine i visine. Pri
reprodukciji videozapisa sa slikom 16:9 (izduženo), slika će biti prikazana
tako da njena kraća strana sasvim pristaje raspoloživom području za
prikaz, s odrezanim lijevim i desnim krajem.
● Off: Slika videozapisa se ne uvećava/smanjuje, i prikazana je u izvornoj
razlučivosti. Ako je video rezolucija prevelika, odrezat će se lijevi, desni,
gornji i donji rub slike.
Zoom (Auto)
Zoom (Full)
Zoom (Off)
4:3 izvor
4:3 izvor
4:3 izvor
16:9 izvor
16:9 izvor
16:9 izvor
Crtkana linija označava originalnu veličinu video slike.
z Savjet
● Zum je moguće podesiti u "Now Playing" izborniku videozapisa. Pritisnite tipku
OPTION/PWR OFF i odaberite "Zoom Settings" u izborniku opcija.
54
l Reprodukcija videozapisa (samo NWZ-S615F/S616F/S618F)
Kontinuirana reprodukcija videozapisa
Možete reproducirati sve videozapise pohranjene na uređaju kontinuirano.
Tipka BACK/HOME
Settings
Višenamjenska tipka
A Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik
Home.
B Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir 6 (Settings) i zatim pritisnite
tipku 7 za potvrdu.
C Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir "Video Settings" i zatim pritisnite
tipku 7 za potvrdu.
Pojavi se popis opcija za "Video Settings".
D Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir "Continuous Playback" i zatim
pritisnite tipku 7 za potvrdu.
E Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir željenog podešenja i zatim
pritisnite tipku 7 za potvrdu.
● On: Reproducira sve videozapise pohranjene na uređaju.
● Off: Reproducira odabrani videozapis. (Standardno podešenje)
z Savjet
● Ako podesite "Continuous Playback" na "Off", uređaj memorira mjesto na kojem se
videozapis zadnji put zaustavio. Stoga možete započeti reprodukciju od tog mjesta.
55
l Reprodukcija videozapisa (samo NWZ-S615F/S616F/S618F)
Podešavanje formata prikaza popisa
videozapisa
Raspoloživa su sljedeća tri formata prikaza popisa videozapisa: "Title Only",
"Title With Thumbnail*" ili "Thumbnail Only".
Tipka BACK/HOME
Settings
Višenamjenska tipka
A Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.
B Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir 6 (Settings) i zatim pritisnite
tipku 7 za potvrdu.
C Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir "Video Settings" i zatim pritisnite
tipku 7 za potvrdu.
Pojavi se popis opcija za "Video Settings".
D Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir "Video List Format" i zatim
pritisnite tipku 7 za potvrdu.
E Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir željenog podešenja i zatim
pritisnite tipku 7 za potvrdu.
● Title Only: Prikazuje samo naslov videozapisa u popisu videozapisa.
● Title With Thumbnail: Prikazuje sličice, naslove videozapisa i vrijeme
reprodukcije. (Standardno podešenje)
● Thumbnail Only: Prikazuje samo sličice u popisu videozapisa.
* "Thumbnail" je naziv za umanjenu sliku prve scene videozapisa.
z Savjet
● Format prikaza popisa videozapisa moguće je podesiti u popisu videozapisa. Pritisnite
tipku OPTION/PWR OFF i odaberite "Video List Display Format" u izborniku opcija.
Napomena
● Ovisno o format datoteke, sličice možda neće biti prikazane.
56
l Reprodukcija videozapisa (samo NWZ-S615F/S616F/S618F)
Reprodukcija samo zvuka videozapisa
Možete odabrati opcije dok je aktivna funkcija Hold tijekom reprodukcije
videozapisa, tako što će se videozapis reproducirati normalno ili će se isključiti
zaslon i čut će se samo zvuk videozapisa.
Podešavanjem ova opcije na "No" smanjuje se potrošnja baterije te će baterija
trajati duže.
Tipka BACK/HOME
Settings
Višenamjenska tipka
A Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik
Home.
B Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir 6 (Settings) i zatim pritisnite
tipku 7 za potvrdu.
C Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir "Video Settings" i zatim pritisnite
tipku 7 za potvrdu.
Pojavi se popis opcija za "Video Settings".
D Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir "On-Hold Display" i zatim
pritisnite tipku 7 za potvrdu.
E Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir željenog podešenja i zatim
pritisnite tipku 7 za potvrdu.
● Yes: Dok je aktivna funkcija Hold, kontrole tipaka su isključene, no
videozapisi se mogu reproducirati normalno. (Standardno podešenje)
● No: Dok je aktivna funkcija Hold, isključene su kontrole tipaka i zaslon,
no reproducira se zvuk tekućeg videozapisa.
57
l Reprodukcija videozapisa (samo NWZ-S615F/S616F/S618F)
Prikaz izbornika opcija videozapisa
Možete prikazati izbornik opcija videozapisa pritiskom tipke OPTION/PWR OFF
u popisu (uključujući izbornik sa sličicama), poput popisa videozapisa, ili u "Now
Playing" izborniku videozapisa. U izborniku opcija videozapisa raspoloživa su
razna podešenja videozapisa.
Parametri izbornika opcija razlikuju se, ovisno o izborniku iz kojeg prikazujete
izbornik opcija.
Opcije prikazane u izborniku "Now Playing" i popisu
Opcije
Opis/stranica
Play from beginning
Prelazi na početak videozapisa (1 str. 48).
Prikazuje informacije o datoteci, poput veličine
datoteke, razlučivosti, formata video/audio
kompresije, naziva datoteke, itd.
Pojavi se "Now Playing" izbornik zadnjeg gledanog
videozapisa.
Detailed Information
Go to the song playback
screen
Opcije prikazane samo u popisu
Opcije
Opis/stranica
Now Playing
Video List Display Format
Prikazuje izbornik "Now Playing".
Podešava format prikaza popisa videozapisa
(1 str. 66).
Počinje reprodukciju zadnjeg gledanog videozapisa.
Most Recent Video
Opcije prikazane samo u izborniku Now Playing
Opcije
Opis/stranica
Zoom Settings
Podešava funkciju zuma (1 str. 52).
Video Orientation
Podešava smjer prikaza videozapisa (1 str. 49).
Display
Prikazuje informacije o videozapisu (1 str. 51).
Brightness
Podešava svjetlinu zaslona (1 str. 80).
58
) Prikaz fotografija
Prikaz fotografije
Možete prikazati fotografije prenesene na uređaj pomoću Windows Explorera ili
drugog softvera za prijenos. Možete prikazati jednu fotografiju u cijelosti na zaslonu (pojedinačni prikaz) ili možete reproducirati više fotografija kontinuirano
(slide show reprodukcija) (1 str. 63).
Photo Library
Tipka BACK/HOME
Višenamjenska tipka
A Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.
B Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir ) (Photo Library) i zatim
pritisnite tipku 7 za potvrdu.
Pojave se popisi mapa fotografija.
C Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir mape i zatim pritisnite tipku 7
za potvrdu.
Pojave se popisi fotografija.
D Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir fotografije i zatim pritisnite tipku
7 za potvrdu.
Prikazana je odabrana fotografija.
Pritisnite tipku g/G za prikaz sljedeće ili prethodne fotografije.
Nastavlja se j
59
) Prikaz fotografija
z Savjeti
● Reprodukcija audiozapisa ili FM radioprijem (samo NWZ-S615F/S616F/S618F) se
nastavlja čak i dok tražite fotografije u popisima mapa fotografija, ili dok su prikazani
popisi fotografija ili "Now Playing" izbornik fotografija.
● Fotografije u odabranoj mapi možete reproducirati kontinuirano (slide show reprodukcija)
(1 str. 63).
● Fotografije prenesene na uređaj možete razvrstati po mapama. Odaberite uređaj pomoću
Windows Explorera (prikazuje se kao [WALKMAN]) te povucite i pustite novu mapu
ispod "PICTURES", "PICTURE" ili "DCIM" mape. Struktura mapa je objašnjena na 1
str. 97.
● Za brisanje fotografija iz uređaja, koristite softver koji ste koristili za prebacivanje
fotografija ili Windows Explorer.
Napomene
● U popisu mapa fotografija možete prikazati do 1 000 mapa fotografija, a u popisu
fotografija možete prikazati do 10 000 fotografija.
● Ako su fotografije pohranjene u nekoliko mapa, moguće je prikazati maksimalno 10 000
fotografija.
i
● Ako je datoteka fotografije velika ili su podaci fotografije oštećeni, pojavljuje se
nije moguća reprodukcija te fotografije.
● Ako fotografije nisu kompatibilne s DCF 2.0 (ili je naziv mape/datoteke predugačak i
sl.), možda će trebati više vremena za postupak (prikaz fotografija ili slideshow).
60
) Prikaz fotografija
Podešavanje smjera prikaza fotografija
Možete odabrati "Vertical", "Horizontal (right)" ili "Horizontal (left)" smjer
prikaza fotografija.
Tipka BACK/HOME
Settings
Višenamjenska tipka
A Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.
B Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir 6 (Settings) i zatim pritisnite
tipku 7 za potvrdu.
C Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir "Photo Settings" i zatim pritisnite
tipku 7 za potvrdu.
Pojavi se popis opcija za "Photo Settings".
D Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir "Photo Orientation" i zatim
pritisnite tipku 7 za potvrdu.
Nastavlja se j
61
) Prikaz fotografija
E Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir željenog podešenja i zatim
pritisnite tipku 7 za potvrdu.
● "Vertical": Prikaz razlučivosti 240 T 180 piksela. (Standardno podešenje)
● "Horizontal (right)" ili "Horizontal (left): Prikaz razlučivosti 320 T 240
piksela.
Rad višefunkcijske tipke mijenja se prema smjeru prikaza podešenom preko
"Photo Orientation" (1 str. 16).
Vertical
Horizontal
z Savjet
● Smjer prikaza fotografija moguće je podesiti u Now Playing izborniku fotografija.
Pritisnite tipku OPTION/PWR OFF i odaberite "Photo Orientation" u izborniku
opcija.
62
) Prikaz fotografija
Podešavanje prikaza informacija o fotografiji
Možete prikazati ili sakriti informacije o fotografiji, primjerice ikonu koja
pokazuje status reprodukcije, itd., tijekom reprodukcije fotografije.
Tipka BACK/HOME
Settings
Višenamjenska tipka
A Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik
Home.
B Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir 6 (Settings) i zatim pritisnite
tipku 7 za potvrdu.
C Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir "Photo Settings" i zatim pritisnite
tipku 7 za potvrdu.
Pojavi se popis opcija za Photo Settings.
D Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir "Display" i zatim pritisnite tipku
7 za potvrdu.
E Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir željenog podešenja i zatim
pritisnite tipku 7 za potvrdu.
● On: Prikazuje naslov tekuće fotografije, datum snimanja, status reprodukcije, broj fotografije, itd. (Standardno podešenje)
● Off: Skriva informacije o tekućoj fotografiji.
z Savjet
● Prikaz informacija o fotografiji moguće je podesiti u "Now Playing" izborniku fotografija. Pritisnite tipku OPTION/PWR OFF i odaberite "Display" u izborniku opcija.
Napomena
● Ako je "Photo Orientation" podešeno na "Horizontal (right)", ili "Horizontal (left)"
(1 str. 60), naslov fotografije nije prikazan, čak i ako je "Display" podešen na "On".
63
) Prikaz fotografija
Reprodukcija slide showa
Možete reproducirati fotografije u odabranoj mapi kontinuirano.
Photo Library
Tipka BACK/HOME
Višenamjenska tipka
A Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik
Home.
B Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir ) (Photo Library) i zatim
pritisnite tipku 7 za potvrdu.
Pojavi se popis mapa fotografija.
C Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir mape fotografija i zatim pritisnite
i zadržite tipku 7.
Počinje slide show.
z Savjet
● Možete započeti reprodukciju slide showa bilo kojim od sljedećih postupaka:
─ Pritisnite i zadržite tipku 7 u popisu fotografija.
─ Pritisnite tipku 7 u Now Playing izborniku fotografija.
─ Pritisnite tipku OPTION/PWR OFF u popisima mapa fotografija ili popisima
fotografija, i zatim odaberite "Begin slide show" u izborniku opcija.
Napomena
● Zaslon se ne isključuje automatski ili prelazi na screensaver (1 str. 78) tijekom
reprodukcije slide showa.
64
) Prikaz fotografija
Podešavanje načina reprodukcije slide showa
Možete reproducirati fotografije kontinuirano.
Tipka BACK/HOME
Settings
Višenamjenska tipka
A Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik
Home.
B Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir 6 (Settings) i zatim pritisnite
tipku 7 za potvrdu.
C Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir "Photo Settings" i zatim pritisnite
tipku 7 za potvrdu.
Pojavi se popis opcija za "Photo Settings".
D Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir "Slide Show Repeat" i zatim
pritisnite tipku 7 za potvrdu.
E Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir željenog podešenja i zatim
pritisnite tipku 7 za potvrdu.
● On: Prikazuje fotografije u mapi fotografija kontinuirano i nastavlja
ponavljani prikaz.
● Off: Prikazuje fotografije u mapi fotografija kontinuirano, do zadnje
fotografije, vrati se na prvu fotografiju, i reprodukcija se zaustavi.
(Standardno podešenje)
z Savjet
● Način reprodukcije slide showa moguće je podesiti u "Now Playing" izborniku fotografija.
Pritisnite tipku OPTION/PWR OFF i odaberite "Slide Show Repeat" u izborniku opcija.
Napomena
● Zaslon se ne isključuje automatski ili prelazi na screensaver (1 str. 78) tijekom
reprodukcije slide showa.
65
) Prikaz fotografija
Podešavanje intervala slide showa
Možete podesiti interval izmjene fotografija.
Tipka BACK/HOME
Settings
Višenamjenska tipka
A Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik
Home.
B Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir 6 (Settings) i zatim pritisnite
tipku 7 za potvrdu.
C Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir "Photo Settings" i zatim pritisnite
tipku 7 za potvrdu.
Pojavi se popis opcija za "Photo Settings".
D Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir "Slide Show Interval" i zatim
pritisnite tipku 7 za potvrdu.
E Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir željenog podešenja i zatim
pritisnite tipku 7 za potvrdu.
Fotografije se izmjenjuju u odabranom intervalu: "Short", "Normal"
(standardno podešenje) ili "Long".
z Savjet
● Interval slide showa moguće je podesiti u "Now Playing" izborniku fotografija. Pritisnite
tipku OPTION/PWR OFF i odaberite "Slide Show Interval" u izborniku opcija.
Napomena
● Uređaju će za prikaz veće fotografije možda trebati više vremena nego normalno.
66
) Prikaz fotografija
Podešavanje formata prilaza popisa
fotografija
Uređaj omogućuje tri formata prikaza. Možete odabrati: "Title Only", "Title With
Thumbnail*" ili "Thumbnail Only".
Tipka BACK/HOME
Settings
Višenamjenska tipka
A Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.
B Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir 6 (Settings) i zatim pritisnite
tipku 7 za potvrdu.
C Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir "Photo Settings" i zatim pritisnite
tipku 7 za potvrdu.
Pojavi se popis opcija za "Photo Settings".
D Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir "Photo List Format" i zatim
pritisnite tipku 7 za potvrdu.
E Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir željenog podešenja i zatim
pritisnite tipku 7 za potvrdu.
● Title Only: Prikazuje samo naslov fotografije u popisu fotografija.
● Title With Thumbnail: Prikazuje naslov fotografije sa sličicom u popisu
fotografija.
● Thumbnail Only: Prikazuje samo sličice u popisu fotografija. (Standardno
podešenje)
* "Thumbnail" označava umanjenu sliku fotografije.
z Savjet
● Format prikaza popisa fotografija moguće je podesiti u popisu fotografija. Pritisnite
tipku OPTION/PWR OFF i odaberite "Photo List Display Format" u izborniku opcija.
Napomena
● Sličice se možda neće prikazati, ovisno o formatu datoteke.
67
) Prikaz fotografija
Prikaz izbornika opcija fotografija
Izbornik opcija fotografija možete prikazati pritiskom tipke OPTION/PWR OFF
u popisu (uključujući izbornik sa sličicama), poput popisa mapa fotografija, ili u
"Now Playing" izborniku fotografija. U izborniku opcija fotografija raspoloživa
su razna podešenja fotografija.
Parametri izbornika opcija razlikuju se, ovisno o izborniku iz kojeg prikažete
izbornik opcija.
Opcije prikazane u izborniku "Now Playing" i popisu
Opcije
Opis/stranica
Detailed Information
Prikaz informacija o datoteci, kao što je veličina,
rezolucija, naziv datoteke i sl.
Pojavi se "Now Playing" izbornik zadnjeg
reproduciranog audiozapisa.
Go to the song playback
screen
Opcije prikazane samo u popisu
Opcije
Opis/stranica
Now Playing
Begin slide show
Prikazuje izbornik "Now Playing".
Photo List Display Format
Most Recent Photo
Počinje slide show (1 str. 63).
Podešava format prikaza popisa fotografija
(1 str. 66)
Počinje reprodukciju zadnje prikazane fotografije.
Opcije prikazane samo u izborniku Now Playing
Opcije
Opis/stranica
Photo Orientation
Podešava smjer prikaza fotografija (1 str. 60).
Display
Prikazuje informacije o fotografiji (1 str. 62).
Slide Show Repeat
Odabire način slide show reprodukcije (1 str. 64).
Slide Show Interval
Odabire slide show interval (1 str. 65).
Brightness
Podešava svjetlinu zaslona (1 str. 80).
68
N Slušanje FM radiopostaja (samo NWZ-S615F/S616F/S618F)
Slušanje FM radiopostaja
Možete slušati FM radijski program. Kabel slušalica služi kao antena, stoga
spojite slušalice i razvucite kabel što je više moguće.
FM Radio
Tipka BACK/HOME
Tipka OPTION/PWR OFF
Višenamjenska tipka
1 Uključivanje FM radija
A Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne prikaže izbornik
Home.
B Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir N (FM Radio) i zatim pritisnite
tipku 7 za potvrdu.
Prikazuje se izbornik FM radija.
Frekvencija
Memorijski broj
Stvaran izgled izbornika FM radija može se razlikovati, ovisno o zemlji/regiji u kojoj ste kupili ovaj uređaj.
Nastavlja se j
69
N Slušanje FM radiopostaja (samo NWZ-S615F/S616F/S618F)
2 Automatsko ugađanje postaja (Auto Preset)
Možete automatski ugoditi i pohraniti dostupne postaje (do 30 postaja)
odabirom opcije "Auto Preset". Ova funkcija je korisna za kod prve uporabe FM
radija ili kad se preselite u neko drugo područje.
A Pritisnite i zadržite tipku OPTION/PWR OFF dok se ne prikaže
izbornik Home.
Pojavi se izbornik opcija.
B Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir "Auto Preset" i zatim pritisnite
tipku 7 za potvrdu.
C Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir "Yes" i zatim pritisnite tipku 7
za potvrdu.
Primljene postaje će se pohraniti redom od nižih prema višim
frekvencijama.
Kad je pohranjivanje dovršeno, prikazuje se "Auto Preset completed." i čuje
se prva pohranjena postaja.
Napomena
• Funkcija "Auto Preset" obrisat će sve prethodno pohranjene postaje.
Za prekidanje pretraživanja postaja
Odaberite "No" u koraku 3 i pritisnite tipku 7.
Za povratak u prethodni izbornik
Pritisnite tipku BACK/HOME.
Ako se pohrani više neželjenih postaja
Ako su smetnje izražene ili je prijem previše osjetljiv, promijenite postavku
prijema (1 str. 73) na "Low".
Nastavlja se j
70
N Slušanje FM radiopostaja (samo NWZ-S615F/S616F/S618F)
3 Ugađanje postaja
Za
Postupak
Odabir prethodne frekvencije
Pritisnite tipku F.
Odabir sljedeće frekvencije
Pritisnite tipku f.
Odabir prethodne raspoložive
radiopostaje*1
Odabir sljedeće raspoložive
radiopostaje*1
Odabir prethodnog memorijskog
broja*2
Pritisnite i zadržite tipku F.
Odabir sljedećeg memorijskog broja*2
Pritisnite i zadržite tipku f.
Pritisnite tipku g.
Pritisnite tipku G.
* Ako pritisnete i zadržite tipku f (F) tijekom prijema FM postaje, ugodit će se
prethodna (ili sljedeća) postaja. Ako je prijem postaje moguć, postaja se prima.
Ako su smetnje izražene ili je prijem previše osjetljiv, promijenite postavku prijema
(1 str. 73) na "Low".
*2 Nije moguće odabrati postaje ako nisu prethodno pohranjene. Pohranite postaje
pomoću funkcije "Auto Preset" (1 str. 69).
1
z Poboljšavanje prijema
• Kabel slušalica služi kao antena, zato ga razvucite koliko god je to moguće.
Kratkotrajno isključivanje zvuka FM radija
Pritiskom na tipku 7, isključuje se zvuk FM radija. FM radio prelazi u
pripravno stanje nakon 30 sekundi i pokazivač se isključuje. Pritiskom na tipku
7, FM radio se ponovno uključuje.
71
N Slušanje FM radiopostaja (samo NWZ-S615F/S616F/S618F)
Ručno pohranjivanje željenih postaja
Možete pohraniti radiopostaju koju funkcija "Auto Preset" (1 str. 69) nije
pohranila.
FM Radio
Tipka OPTION/PWR OFF
Višenamjenska tipka
A Tipkama f/F odaberite željenu frekvenciju.
B Pritisnite i zadržite tipku 7.
Frekvencija ugođena u koraku 1 se pohrani i ispod frekvencije se prikazuje
memorijski broj.
z Savjet
• Moguće je pohraniti do 30 postaja.
• FM Manual Preset se može podesiti u izborniku FM radio. Pritisnite tipku OPTION/
PWR OFF i odaberite "Save to Preset" iz izbornika opcija.
Napomene
• Memorijski brojevi se uvijek redaju od nižih prema višim frekvencijama.
• Želite li pohraniti postaju koja je već pohranjena, prikaže se "Preset already exists." i
nije moguće izvesti postupak.
Nastavlja se j
72
N Slušanje FM radiopostaja (samo NWZ-S615F/S616F/S618F)
Brisanje pohranjenih postaja
A Tipkama g/G odaberite memorijski broj frekvencije koju želite
obrisati.
B Pritisnite tipku OPTION/PWR OFF.
Prikaže se izbornik opcija.
C Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir "Delete from Preset" i zatim
pritisnite tipku 7 za potvrdu.
Kad se pohranjena radiopostaja izbriše, prikaže se poruka.
73
N Slušanje FM radiopostaja (samo NWZ-S615F/S616F/S618F)
Podešavanje prijema (Scan Sensitivity)
Kod uporabe funkcije "Auto Preset" (1 str. 69) ili tipaka f/F, FM prijemnik će
možda pohraniti nepotrebne postaje zbog toga što je prijem preosjetljiv. U tom
slučaju podesite osjetljivost na "Low". Postavka "High" je standardna.
Tipka BACK/HOME
Settings
Višenamjenska tipka
A Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne prikaže izbornik
Home.
B Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir 6 (Settings) i zatim pritisnite
tipku 7 za potvrdu.
C Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir "FM Radio Settings", i zatim
pritisnite tipku 7 za potvrdu.
Prikaže se lista opcija za "FM Radio Settings".
D Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir "Scan Sensitivity" i zatim
pritisnite 7 za potvrđivanje.
E Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir "Low" i zatim pritisnite tipku 7
za potvrdu.
Za vraćanje osjetljivosti prijema na prethodnu postavku
Odaberite "High" u koraku 5 i zatim pritisnite tipku 7 za potvrdu.
Za povratak u prethodni izbornik
Pritisnite tipku BACK/HOME.
74
N Slušanje FM radiopostaja (samo NWZ-S615F/S616F/S618F)
Odabir mono ili stereo zvuka (Mono/Auto)
Ako se tijekom FM prijema pojave smetnje, podesite prijem na "Mono". Ako
odaberete opciju "Auto", odabir između stereo i mono se vrši automatski, ovisno
o stanju prijema. Postavka "Auto" je standardna.
Tipka BACK/HOME
Settings
Višenamjenska tipka
A Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne prikaže izbornik
Home.
B Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir 6 (Settings) i zatim pritisnite
tipku 7 za potvrdu.
C Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir "FM Radio Settings", i zatim
pritisnite tipku 7 za potvrdu.
Prikaže se lista opcija za "FM Radio Settings".
D Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir "Mono/Auto" i zatim pritisnite
tipku 7 za potvrdu.
E Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir "Mono" i zatim pritisnite tipku
7 za potvrdu.
Za vraćanje na automatsko podešavanje
Odaberite "Auto" u koraku 5 i zatim pritisnite tipku 7 za potvrdu.
Za povratak u prethodni izbornik
Pritisnite tipku BACK/HOME.
75
N Slušanje FM radiopostaja (samo NWZ-S615F/S616F/S618F)
Prikaz izbornika opcija FM prijemnika
Izbornika opcija FM prijemnika možete prikazati pritiskom tipke
OPTION/PWR OFF dok je prikazan izbornik FM Radio. U izbornika opcija FM
prijemnika raspoložive su različite postavke prijemnika.
Opcije izbornika
Opis/stranica s detaljima
Save to Preset
Pohrana trenutno ugođene postaje (1 str. 71).
Delete from Preset
Brisanje ugođene postaje iz memorije (1 str. 72).
Auto Preset
Automatska pohrana raspoloživih postaja
(1 str. 69).
Scan Sensitivity
Podešavanje osjetljvosti prijema (1 str. 73).
Mono/Auto
Odabir mono ili stereo prijema(1 str. 74).
Go to the song playback screen Početak reprodukcije zadnje reproducirane
pjesme.
Clock Display
Prikaz točnog vremena.
76
6 Izbornik Settings
Ograničavanje glasnoće (AVLS (Volume Limit))
Možete podesiti "AVLS (Volume Limit)" (Automatic Volume Limiter System)
kako biste ograničili maksimalnu glasnoću na razinu bez smetnji. "AVLS (Volume
Limit)" omogućuje slušanje glazbe uz odgovarajuću razinu glasnoće.
Funkcija je standardno podešena na "Off" (isključena).
Tipka BACK/HOME
Settings
Višenamjenska tipka
A Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik
Home.
B Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir 6 (Settings) i zatim pritisnite
tipku 7 za potvrdu.
C Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir "Common Settings" i zatim
pritisnite tipku 7 za potvrdu.
Pojavi se popis opcija za "Common Settings".
D Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir "AVLS (Volume Limit)" i zatim
pritisnite tipku 7 za potvrdu.
E Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir "On" i zatim pritisnite tipku 7 za
potvrdu.
Podešena je umjerena razina glasnoće.
Za isključenje ove funkcije
Odaberite "Off" u koraku 5 i zatim pritisnite tipku 7 za potvrdu.
Za povratak na prethodni izbornik
Pritisnite tipku BACK/HOME.
77
6 Izbornik Settings
Isključenje "bip" zvuka
Možete isključiti "bip" zvukove uređaja.
Funkcija je standardno podešena na "On" (uključena).
Tipka BACK/HOME
Settings
Višenamjenska tipka
A Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.
B Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir 6 (Settings) i zatim pritisnite
tipku 7 za potvrdu.
C Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir "Common Settings" i zatim
pritisnite tipku 7 za potvrdu.
Pojavi se popis opcija za "Common Settings".
D Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir "Beep Settings" i zatim pritisnite
tipku 7 za potvrdu.
E Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir "Off" i zatim pritisnite tipku 7
za potvrdu.
Za uključenje ove funkcije
Odaberite "On" u koraku 5 i zatim pritisnite tipku 7 za potvrdu.
Za povratak na prethodni izbornik
Pritisnite tipku BACK/HOME.
78
6 Izbornik Settings
Podešavanje screensavera
Ako tijekom reprodukcije audiozapisa ili FM radijskog prijema (samo NWZS615F/S616F/S618F) ne izvedete nikakav postupak kroz podešeni vremenski
period, na zaslonu se aktivira screensaver kao "Clock" (sat) ili "Blank" (isključeno).
Uređaj možete također koristiti bez ikakvog screensavera (opcija "None").
Tipka BACK/HOME
Settings
Višenamjenska tipka
A Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik
Home.
B Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir 6 (Settings) i zatim pritisnite
tipku 7 za potvrdu.
C Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir "Common Settings" i zatim
pritisnite tipku 7 za potvrdu.
Pojavi se popis opcija za "Common Settings".
D Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir "Screensaver" i zatim pritisnite
tipku 7 za potvrdu.
E Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir "Type" i zatim pritisnite tipku 7
za potvrdu.
Prikazuje se popis vrsta screensavera.
F Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir željenog podešenja i zatim
pritisnite tipku 7 za potvrdu.
Nakon potvrde, ponovno se prikazuje izbornik iz koraka 5.
● Clock: Ako ne izvedete nikakav postupak neko vrijeme, na zaslonu će se
aktivirati screensaver. (Standardno podešenje)
● Blank: Ako ne izvedete nikakav postupak neko vrijeme, zaslon se
isključuje.
● None: Na zaslonu se neće aktivirati screensaver.
z Savjet
● Dok se na zaslonu prikazuje tekst, na zaslonu se ne aktivira screensaver.
79
6 Izbornik Settings
Podešavanje vremena aktiviranja
screensavera
Možete podesiti vrijeme nakon kojeg će se aktivirati screensaver (15, 30 ili 60
sekundi).
Tipka BACK/HOME
Settings
Višenamjenska tipka
A Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.
B Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir 6 (Settings) i zatim pritisnite
tipku 7 za potvrdu.
C Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir "Common Settings" i zatim
pritisnite tipku 7 za potvrdu.
Pojavi se popis opcija za "Common Settings".
D Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir "Screensaver" i zatim pritisnite
tipku 7 za potvrdu.
E Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir "Screensaver Timing" i zatim
pritisnite tipku 7 za potvrdu.
Prikazuje se popis vremena aktiviranja screensavera.
F Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir željenog podešenja i zatim
pritisnite tipku 7 za potvrdu.
Nakon potvrde, ponovno se prikazuje izbornik iz koraka 5.
Vrijeme aktiviranja možete odabrati između "After 15 sec", "After 30 sec"
(standardno podešenje) ili "After 60 sec".
80
6 Izbornik Settings
Podešavanje svjetline zaslona (Brightness)
Možete podesiti jednu od 5 razina svjetline zaslona.
Tipka BACK/HOME
Settings
Višenamjenska tipka
A Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik
Home.
B Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir 6 (Settings) i zatim pritisnite
tipku 7 za potvrdu.
C Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir "Common Settings" i zatim
pritisnite tipku 7 za potvrdu.
Pojavi se popis opcija za "Common Settings".
D Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir "Brightness" i zatim pritisnite
tipku 7 za potvrdu.
Pojavi se izbornik za podešavanje svjetline zaslona.
E Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir razine i zatim pritisnite tipku 7
za potvrdu.
Postavka "3" je standardna.
Za povratak na prethodni izbornik
Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME.
Ako sve vratite na prethodni izbornik prije potvrđivanja postavke, postavka se
poništava.
z Savjet
● Možete podesiti svjetlinu zaslona tijekom reprodukcije videozapisa (samo NWZ-S615F/
S616F/S618F) ili fotografije. Pritisnite tipku OPTION/PWR OFF i zatim odaberite
"Brightness" u izborniku opcija.
81
6 Izbornik Settings
Podešavanje točnog vremena (Set Date-Time)
Točno vrijeme možete podesiti ručno.
Tipka BACK/HOME
Settings
Višenamjenska tipka
A Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik
Home.
B Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir 6 (Settings) i zatim pritisnite
tipku 7 za potvrdu.
C Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir "Common Settings" i zatim
pritisnite tipku 7 za potvrdu.
Pojavi se popis opcija za "Common Settings".
D Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir "Set Date-Time" i zatim pritisnite
tipku 7 za potvrdu.
Pojavi se izbornik za podešavanje datuma i vremena.
E Pritisnite tipku g/G za odabir godine te zatim pritisnite tipku f/F za
povećanje/smanjenje vrijednosti i zatim pritisnite tipku 7 za
potvrdu.
F Kao u koraku 5, podesite mjesec, datum, sate i minute.
Nastavlja se j
82
6 Izbornik Settings
Za povratak na prethodni izbornik
Pritisnite tipku BACK/HOME.
Za prikaz točnog vremena
● Kad koristite NWZ-S515/S516, možete podesiti ovu funkciju odabirom opcije
> (Clock Display) u izborniku Home.
● Pritisnite tipku OPTION/PWR OFF u "Now Playing" izborniku audiozapisa ili
FM izborniku (NWZ-S615F/S616F/S618F), i odaberite "Clock Display" u
izborniku opcija.
z Savjet
● Možete odabrati neki od sljedećih formata datum: "YYYY/MM/DD", "MM/DD/YYYY"
i "DD/MM/YYYY". Također možete odabrati format prikaza vremena: "12-hour" ili
"24-hour". Za detalje pogledajte "Podešavanje formata datuma (Date Display Format)"
(1 str. 83), ili "Podešavanje formata vremena (Time Display Format)" (1 str. 84).
Napomena
● Ako se baterija isprazni, primjerice kad se uređaj ne koristi duže vrijeme, možda ćete
trebati ponovno podesiti datum i vrijeme.
83
6 Izbornik Settings
Podešavanje formata datuma
Možete odabrati formata datuma za prikaz točnog vremena (1 str. 81).
Raspoloživi su sljedeći formati: "YYYY/MM/DD", "MM/DD/YYYY" i "DD/MM/
YYYY".
Tipka BACK/HOME
Settings
Višenamjenska tipka
A Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik
Home.
B Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir 6 (Settings) i zatim pritisnite
tipku 7 za potvrdu.
C Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir "Common Settings" i zatim
pritisnite tipku 7 za potvrdu.
Pojavi se popis opcija za "Common Settings".
D Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir "Date Display Format" i zatim
pritisnite tipku 7 za potvrdu.
Pojavi se izbornik za podešavanje formata prikaza.
E Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir željenog podešenja i zatim
pritisnite tipku 7 za potvrdu.
Raspoloživa su sljedeća 3 formata:
● YYYY/MM/DD: Datum je prikazan kao "godina/mjesec/dan".
● MM/DD/YYYY: Datum je prikazan kao "mjesec/dan/godina".
● DD/MM/YYYY: Datum je prikazan kao "dan/mjesec/godina".
Za povratak na prethodni izbornik
Pritisnite tipku BACK/HOME.
84
6 Izbornik Settings
Podešavanje formata vremena
Možete odabrati format prikaza točnog vremena (1 str. 81): "12-hour" ili
"24-hour".
Tipka BACK/HOME
Settings
Višenamjenska tipka
A Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik
Home.
B Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir 6 (Settings) i zatim pritisnite
tipku 7 za potvrdu.
C Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir "Common Settings" i zatim
pritisnite tipku 7 za potvrdu.
Pojavi se popis opcija za "Common Settings".
D Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir "Time Display Format" i zatim
pritisnite tipku 7 za potvrdu.
Pojavi se izbornik za podešavanje formata prikaza.
E Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir željenog podešenja i zatim
pritisnite tipku 7 za potvrdu.
● 12-hour: Točno vrijeme bit će prikazano u 12-satnom formatu.
● 24-hour: Točno vrijeme bit će prikazano u 24-satnom formatu.
Za povratak na prethodni izbornik
Pritisnite tipku BACK/HOME.
85
6 Izbornik Settings
Prikaz informacija o uređaju (Unit Information)
Moguć je prikaz informacija poput naziva modela, verzije firmvera, itd.
Tipka BACK/HOME
Settings
Višenamjenska tipka
A Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik
Home.
B Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir 6 (Settings) i zatim pritisnite
tipku 7 za potvrdu.
C Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir "Common Settings" i zatim
pritisnite tipku 7 za potvrdu.
Pojavi se popis opcija za "Common Settings".
D Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir "Unit Information" i zatim
pritisnite tipku 7 za potvrdu.
Pojavi se popis raspoloživih informacija o uređaju (1 str. 86).
Za povratak na prethodni izbornik
Pritisnite tipku BACK/HOME ili tipku 7.
Nastavlja se j
86
6 Izbornik Settings
Raspoložive informacije o uređaju
Opcija
Opis
Model:
Firmware:
Total songs:
Total videos (samo
NWZ-S615F/S616F/
S618F):
Total photos:
WM-PORT:
Prikazuje naziv modela uređaja.
Prikazuje informacije o verziji firmvera uređaja.
Prikazuje ukupni broj audiozapisa pohranjenih na uređaju.
Prikazuje ukupni broj videozapisa pohranjenih na uređaju.
Prikazuje ukupni broj fotografija pohranjenih na uređaju.
Prikazuje informacije o verziji za WM-PORT.
87
6 Izbornik Settings
Resetiranje na tvornička podešenja
(Reset all Settings)
Postavke uređaja možete resetirati na tvorničke vrijednosti. Tim postupkom se
ne brišu zapisi koje ste prenijeli na uređaj.
Tipka BACK/HOME
Settings
Višenamjenska tipka
Napomena
● Ovaj funkcija je raspoloživa samo dok uređaj miruje.
A Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME kad uređaj miruje sve dok se
ne pojavi izbornik Home.
B Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir 6 (Settings) i zatim pritisnite
tipku 7 za potvrdu.
C Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir "Common Settings" i zatim
pritisnite tipku 7 za potvrdu.
Pojavi se popis opcija za "Common Settings".
D Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir "Reset all Settings" i zatim
pritisnite tipku 7 za potvrdu.
Pojavi se izbornik za podešavanje.
E Pritisnite tipku f/F za odabir "Yes" i zatim pritisnite tipku 7 za
potvrdu.
Pojavi se poruka "Restored factory settings".
Za poništenje postupka
Odaberite "No" u koraku 5 i pritisnite tipku 7 za potvrdu. Postupak također
možete poništiti pritiskom na tipku BACK/HOME u koraku 5.
Podešavanje se poništi i ponovno se pojavi popis opcija za "Common Settings".
Za povratak na prethodni izbornik
Pritisnite tipku BACK/HOME.
88
6 Izbornik Settings
Formatiranje memorije (Format)
Možete formatirati ugrađenu flash memoriju uređaja.
Formatiranjem memorije brišu se svi audiozapisi, videozapisi i fotografije.
Provjerite podatke pohranjene u memoriju prije formatiranja i eksportiranja
bilo kojeg važnog podatka na tvrdi disk računala.
Tipka BACK/HOME
Settings
Višenamjenska tipka
Napomena
● Ovaj funkcija je raspoloživa samo dok uređaj miruje.
A Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME kad uređaj miruje, sve dok se
ne pojavi izbornik Home.
B Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir 6 (Settings) i zatim pritisnite
tipku 7 za potvrdu.
C Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir "Common Settings" i zatim
pritisnite tipku 7 za potvrdu.
Pojavi se popis opcija za "Common Settings".
D Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir "Format" i zatim pritisnite tipku
7 za potvrdu.
Prikazuje se "All data including songs will be deleted. Proceed?"
E Pritisnite tipku f/F za odabir "Yes" i zatim pritisnite tipku 7 za
potvrdu.
Prikazuje se "All data will be deleted. Proceed?"
F Pritisnite tipku f/F za odabir "Yes" i zatim pritisnite tipku 7 za
potvrdu.
Tijekom formatiranja memorije prikazana je animacija. Kad formatiranje
završi, pojavi se "Memory formatted".
Nastavlja se j
89
6 Izbornik Settings
Za poništenje postupka
Odaberite "No" u koraku 5 ili 6 i pritisnite tipku 7 za potvrdu. Također
možete poništiti postupak pritiskom na tipku BACK/HOME u koraku 5 ili 6.
Za povratak na prethodni izbornik
Pritisnite tipku BACK/HOME.
Napomena
● Nemojte formatirati ugrađenu flash memoriju pomoću Windows Explorera ili drugog
softvera korištenog za prebacivanje podataka.
90
6 Izbornik Settings
Odabir jezika prikaza
Možete odabrati jedan od mnoštva raspoloživih jezika za prikaz izbornika i
poruka na zaslonu uređaja.
Tipka BACK/HOME
Settings
Višenamjenska tipka
A Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.
B Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir 6 (Settings) i zatim pritisnite
tipku 7 za potvrdu.
C Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir "Language Settings" i zatim
pritisnite tipku 7 za potvrdu.
D Pritisnite tipku f/F/g/G za odabir jezika (1 str. 91) i zatim pritisnite
tipku 7 za potvrdu.
Za povratak na prethodni izbornik
Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME.
Nastavlja se j
91
6 Izbornik Settings
Raspoloživi jezici
Podešenje
Opis
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Português
Русский
Poruke i izbornici su prikazani na njemačkom jeziku.
Poruke i izbornici su prikazani na engleskom jeziku.
Poruke i izbornici su prikazani na španjolskom jeziku.
Poruke i izbornici su prikazani na francuskom jeziku.
Poruke i izbornici su prikazani na talijanskom jeziku.
Poruke i izbornici su prikazani na portugalskom jeziku.
Poruke i izbornici su prikazani na ruskom jeziku.
Poruke i izbornici su prikazani na japanskom jeziku.
Poruke i izbornici su prikazani na korejskom jeziku.
Poruke i izbornici su prikazani na pojednostavljenom
kineskom jeziku.
Poruke i izbornici su prikazani na tradicionalnom
kineskom jeziku.
92
Napredne funkcije
Punjenje baterije uređaja
Uređaj se puni dok je spojen na uključeno računalo ili putem dodatno
nabavljivog AC adaptera.
Kad spojite uređaj na računalo, koristite isporučeni USB kabel. Kad indikator
stanja baterije postane *, punjenje je završeno (vrijeme punjenja je približno
3 sata).
Napunite bateriju uređaja do kraja prije prve uporabe ili ako ga niste koristili
dulje vrijeme (dok se ne prikaže indikator stanja baterije *).
Indikator stanja baterije
Ikona stanja baterije na zaslonu mijenja se na dolje prikazani način. Pogledajte
1 str. 130 o trajanju baterije.
Napon baterije opada kao što prikazuje indikator. Ako se pojavi natpis "LOW
BATTERY. Please Charge", više ne možete koristiti uređaj. U tom slučaju
napunite bateriju spajanjem uređaja s računalom.
Napomene
● Bateriju punite uz temperaturu okoline od 5 do 35°C.
● Bateriju možete puniti otprilike 500 puta. Taj broj se razlikuje ovisno o uvjetima u
kojima koristite uređaj.
● Indikator kapaciteta baterije na zaslonu je približan. Primjerice, jedan crni segment
indikatora ne znači uvijek četvrtinu kapaciteta.
● Na zaslonu se prikazuje "Do not disconnect" dok se uređaj spaja s računalom. Nemojte
odspajati USB kabel dok se prikazuje "Do not disconnect" jer se podaci koji se prenose
mogu oštetiti.
● Dok je uređaj spojen s računalom, sve njegove tipke su isključene.
● Neki USB uređaji spojeni na računalo mogu ometati pravilan rad ovog uređaja.
● Ne jamčimo uspješno punjenje baterije na računalu koje je korisnik sâm sastavio ili na
prerađenom računalu.
93
Napredne funkcije
Produljenje trajanja baterije
Pridržavajući se ovih jednostavnih naputaka, možete produljiti vrijeme
reprodukcije uz jedno punjenje baterije.
Ručno isključujte uređaj
Ako pritisnete i zadržite tipku OPTION/PWR OFF, uređaj prelazi u pripravno
stanje i isključi se zaslon kako bi se smanjilo trošenje baterije. Također, ostane li
uređaj u pripravnom stanju više od jednog dana, automatski će se isključiti.
Promijenite postavke
Možete smanjiti trošenje baterije sljedećim postavkama.
Screen setting
Sound effect
"Screensaver Timing" (1 str. 79)
"After 15 sec"
"New Song Pop Up" (1 str. 31)
Deactivate.
"Type of Screensaver" (1 str. 78)
"Blank"
"Brightness" (1 str. 80)
"1"
"Clear Stereo" (1 str. 43)
"DSEE (Sound Enhancer)" (1 str. 44)
"Dynamic Normalizer" (1 str. 46)
Deactivate.
"Equalizer" (1 str. 38)
"VPT (Surround)" (1 str. 41)
For Videos
"On-Hold Display" (1 str. 56)
"No"
* Samo NWZ-S615F/S616F/S618F
Napomena o spajanju s računalom
Ostavite li računalo u suspend, sleep ili hibernate stanju dok je na njega spojen
ovaj uređaj putem USB kabela, baterija se ne puni. Umjesto toga uređaj nastavlja
trošiti bateriju i prazniti je.
Nastavlja se j
94
Napredne funkcije
Podešavanje formata datoteka i brzine prijenosa (bit rate)
Vrijeme reprodukcije može biti različito zbog utjecaja formata i brzine prijenosa
(bit rate) audiozapisa, videozapisa (samo NWZ-S615F/S616F/S618F) ili
fotografija koje se reproduciraju.
Vrijeme punjenja i uporabe uređaja potražite na 1 str. 129 i 130.
Napomena
● Nemojte ostavljati uređaj duže vrijeme spojenim na prijenosno računalo koje nije
priključeno na napajanje jer se tako može isprazniti baterija računala.
95
Napredne funkcije
Prijenos podataka
Možete izravno prenijeti podatke povlačenjem i puštanjem pomoću Windows
Explorera na računalu.
Struktura podataka za reprodukciju ima svoja pravila. Za pravilan prijenos
podataka, pogledajte sljedeće ilustracije.
Postupak povlačenja i puštanja (drag and drop) opisan je u "Quick Start Guide"
uputama.
z Savjeti
● Također možete prenijeti podatke na uređaj pomoću Windows Media Playera.
Podrobnosti o uporabi i podršku za Windows Media Player potražite na sljedećoj web
stranici:
http://support.microsoft.com/
● Na nekim računalima na kojima je već instaliran Windows Media Player 10, mogu se
pojaviti ograničenja kod prijenosa datoteka (AAC, video* datoteke itd.) pomoću funkcije
povlačenja i puštanja (drag & drop). Ako instalirate Windows Media Player 11 (detalje
potražite u "Instaliranje uputa za uporabu i softvera" iz "Quick Start Guide" priručnika)
s isporučenog CD-ROM diska, možete riješiti ovaj problem te možete prebacivati datoteke povlačenjem i puštanjem. Prije instaliranja Windows Media Player 11 na svoje
računalo, provjerite podržavaju li vaš softver i sustav ovaj program.
* Samo NWZ-S615F/S616F/S618F)
● Struktura podataka se može razlikovati ovisno o konfiguraciji računala.
Glazbene datoteke
(Pomoću Windows Explorera)
Povucite i pustite datoteke ili mape u mapu "MUSIC". Imajte
na umu da se datoteke i mape neće prepoznati iznad osme
razine.
Prva
Sedma
Osma
Deveta
(Na uređaju)
Mape se prikazuju redoslijedom naziva datoteka i nakon toga
se datoteke prikazuju redom naziva datoteka. Kod razvrstavanja
se ne razlikuju velika i mala slova.
Nastavlja se j
96
Napredne funkcije
Videozapisi (samo NWZ-S615F/S616F/S618F)
(Pomoću Windows Explorera)
Povucite i pustite datoteke ili mape u mapu "VIDEO". Na
prvoj razini, mapa "VIDEO" će prepoznati datoteku i
mapu. Na drugoj razini, prepoznaju se datoteke. Međutim,
iznad druge razine ne prepoznaju se mape, a mape se ne
prepoznaju iznad treće razine.
Prva
Druga
Treća
* Mapa "MP_ROOT" kod
spajanja uređaja pomoću
posebnog softvera ili na
drugi uređaj. Kod prijenosa podataka pomoću
funkcije povlačenja i
puštanja, upotrijebite
mapu "VIDEO".
(Na uređaju)
Video datoteke se prikazuju redom kojim su prebačene
funkcijom povlačenja i puštanja. (Najnoviji podaci su na vrhu
popisa.)
z Savjet
● JPEG datoteke možete postaviti kao sličice video datoteka tako da postavite JPEG datoteke u odgovarajuće video mape. Kad prikažete popis video datoteka, možete vidjeti
sličice (prikazane u izborniku) umjesto video datoteka na uređaju. Za prikaz sličica video
datoteka, kreirajte JPEG datoteku (vodoravno 160 T okomito 120 točaka, ekstenzija:
.jpg) i imenujte je jednako kao željenu video datoteku te je zatim pohranite u mapu s
videozapisima.
Nastavlja se j
97
Napredne funkcije
Fotografije
(Pomoću Windows Explorera)
Povucite i pustite datoteke ili mape u mapu
"PICTURE" ili "DCIM".
Na prvoj razini, mapa "PICTURE" prepoznaje datoteku ili mapu. Mapa "DCIM" prepoznaje samo mapu.
Na drugoj razini, prepoznaju se samo datoteke u
mapama "DCIM" i "PICTURE". Međutim, iznad
druge razine, ne prepoznaju se datoteke ni mape.
Prva
Druga
Treća
* Struktura mape "PICTURES" je
jednaka kao i mape "PICTURE".
(Na uređaju)
Mape u mapama "PICTURE" i "DCIM" se prikazuju
abecednim redom. Datoteke na prvoj razini mape
"PICTURE" pohranjuju se u mapu <PICTURE>.
Napomene
● Nemojte odspajati USB kabel dok se prikazuje poruka "Do not disconnect" na uređaju
jer bi se podaci koji se prenose mogli oštetiti.
● Nije moguće promijeniti nazive mapa "MUSIC", "MP_ROOT", "VIDEO" (samo NWZS615F/S616F/S618F), "PICTURES", "PICTURE" i "DCIM".
● Nemojte mijenjati nazive mapa ili datoteka odmah ispod razine mape "MP_ROOT" jer
se neće moći prikazati na uređaju.
98
Napredne funkcije
Definicije pojmova "format" i "bit rate"
Što je format audiozapisa?
Format audiozapisa odnosi se na način za pohranjivanje informacija o audiozapisu
kad se audiozapisi preuzimaju s Interneta ili audio CD diskova.
Uobičajeni formati su MP3, WMA i sl.
MP3: MP3 (MPEG-1 Audio Layer3) je uobičajena tehnologija audio kompresije
koju je razvila MPEG radna skupina Međunarodne organizacije za standardizaciju
(ISO).
MP3 sažima audio datoteke na približno 1/10 veličine standardnih CD audiozapisa.
WMA: WMA (Windows Media Audio) je uobičajena tehnologija audio kompresije koju je razvila tvrtka Microsoft Corporation. WMA omogućuje jednaku
kvalitetu zvuka kao i MP3 uz manju veličinu datoteka.
AAC: AAC (Advanced Audio Coding) je uobičajena tehnologija audio kompresije
koju je razvila MPEG radna skupina Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO). AAC format daje istu kvalitetu zvuka kao i MP3 format, ali su
datoteke manje.
Linear PCM: Linear PCM je format snimanja audio podataka bez digitalne kompresije. Kod snimanja u ovom formatu, možete slušati zvuk jednake kvalitete kao
kod CD formata.
Što je brzina prijenosa (bit rate)?
Brzina prijenosa odnosi se na količinu podataka koja se obradi u jednoj sekundi.
Općenito, veća brzina prijenosa omogućava višu kvalitetu zvuka. No, veća brzina
prijenosa zahtijeva i veći kapacitet za pohranjivanje podataka.
Koji je odnos između brzine prijenosa, kvalitete zvuka i kapaciteta za pohranu?
Općenito, veće brzine prijenosa omogućuju višu kvalitetu zvuka, ali za audiozapise
iste duljine zahtijevaju veći kapacitet tako da je broj audiozapisa koji možete
pohraniti manji. Manje brzine prijenosa omogućuju pohranjivanje većeg broja
zapisa, ali je kvaliteta zvuka manja.
Napomena
● Kopirate li audiozapis s nižom brzinom prijenosa s CD diska, nije moguće poboljšati
njegovu kvalitetu zvuka odabirom veće brzine prijenosa tijekom prijenosa iz računala
na uređaj.
Nastavlja se j
99
Napredne funkcije
Što je format videozapisa?
To je format datoteke za kompresiju videopodataka i audiopodataka, i za njihovu
zajedničku pohranu.
Obično se radi o formatima MPEG-4 i AVC, itd.
MPEG-4: MPEG4 je kratica za Moving Picture Experts Group faza 4, tehnologiju
koju je razvila MPEG radna skupina Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO). Taj format kompresije je za videopodatke i audiopodatke.
AVC: AVC je kratica za Advanced Video Coding, tehnologiju koju je razvila
MPEG radna skupina Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO). Ona
omogućuje kvalitetniju sliku s manjom brzinom bita. AVC datoteke sadrže četiri
profila, a jedan od njih je "AVC Baseline Profile". AVC format temelji se na
MPEG4 AVC standardu ISO-a, a budući da je AVC standardiziran kao MPEG-4
Part 10 Advanced Video Coding, obično ga se naziva H.264/MPEG-4 AVC ili
H.264/AVC.
Što je format fotografije?
Format fotografije označava metodu koja se koristi kod importiranja slika na
računalo i kad se pohranjuju kao slikovne datoteke.
Najčešći format je JPEG i sl.
JPEG: JPEG je najčešći format slikovne kompresije, a razvila ga je JPEG (Joint
Photographic Experts Group). JPEG može komprimirati slikovnu datoteku na
približno 1/10 do 1/100 veličine standardne slikovne datoteke.
z Za detalje o formatima i brzinama prijenosa koje podržava ovaj uređaj
● Za detalje o formatima i brzinama prijenosa koje podržava ovaj uređaj pogledajte
1 str. 127.
100
Napredne funkcije
Pohranjivanje drugih podataka
U ugrađenu flash memoriju ovog uređaja možete pohraniti i druge podatke iz
računala pomoću Windows Explorera ili drugog softvera za prebacivanje podataka. Ako je uređaj spojen na računalo, ugrađena flash memorija pojavljuje se u
Windows Exploreru kao [WALKMAN].
Napomene
● Tijekom prijenosa podataka između računala i uređaja nemojte odspajati USB kabel jer
se podaci mogu oštetiti.
● Ugrađenu flash memoriju nemojte formatirati pomoću Windows Explorera. Ako
formatirate ugrađenu flash memoriju, izvodite to na uređaju (1 str. 88).
101
Napredne funkcije
Nadogradnja firmvera uređaja
Nadogradnjom firmvera uređaja uvijek ste sigurni da on ima najnovije značajke.
Detalje o najnovijem firmveru i njegovoj instalaciji potražite na sljedećim web
stranicama:
Za korisnike u Europi: http://support.sony-europe.com/DNA
A Učitajte program za nadogradnju na svoje računalo s web stranice.
B Spojite uređaj na računalo i pokrenite program za nadogradnju.
C Za nadogradnju firmvera uređaja slijedite upute na zaslonu.
Postupak nadogradnje je dovršen.
102
U slučaju problema
U slučaju problema
Ukoliko se prilikom korištenja uređaja javi problem, pokušajte ga ukloniti na
neki od sljedećih načina.
1
Pronađite simptome u tablicama na
sljedećim stranicama i pokušajte
ukloniti problem na neki od navedenih
načina.
2
Pritisnite tipku RESET pomoću uskog
predmeta, poput igle i sl.
Pritisnete li tipku RESET dok koristite
uređaj, mogu se izbrisati pohranjeni podaci
i podešenja na uređaju.
3
Spojite uređaj s računalom i napunite bateriju uređaja.
Neki problemi se mogu riješiti punjenjem baterije.
4
Potražite informacije o problemu na web stranicama s podrškom.
Za korisnike u Europi: http://support.sony-europe.com/DNA
5
Ako unatoč svemu navedenom ne uspijete riješiti problem, obratite se
najbližem Sony zastupniku.
Nastavlja se j
103
U slučaju problema
Uporaba
Problem
Uzrok/Rješenje
Nema zvuka.
● Glasnoća je podešena na nulu.
c Povećajte glasnoću (1 str. 10).
● Slušalice nisu ispravno priključene.
c Pravilno spojite slušalice (1 str. 10).
● Priključak slušalica je zaprljan.
c Očistite priključak mekom suhom krpom.
● Na uređaj nisu pohranjeni audiozapisi i videozapisi
(samo NWZ-S615F/S616F/S618F).
c Slijedite upute iz prikazane poruke, i prenesite
audiozapise ili videozapise (samo NWZ-S615F/
S616F/S618F) iz računala.
● Baterija je prazna.
c Do kraja napunite bateriju (1 str. 92).
c Ako uređaj ne reagira ni nakon punjenja baterije,
pritisnite RESET za resetiranje (1 str. 102).
● U uređaj nisu pohranjeni podaci.
c Slijedite upute iz prikazane poruke i prebacite
podatke u uređaj iz računala.
● Prebačeni podaci nisu u formatu za reprodukciju.
Podrobnosti potražite u "Podržani formati datoteka"
u "Tehničkim podacima" (1 str. 127).
c Konvertirajte ATRAC audio podatke pomoću
priloženog MP3 Conversion Tool alata.
c Pjesme i videozapisi (samo NWZ-S615F/S616F/
S618F) se možda neće reproducirati ovisno o
formatu datoteke (1 str. 127).
c Fotografije se možda neće prikazati ovisno o veličini
ili formatu datoteke (1 str. 127).
● Stavili ste audio MP4 datoteke u video mapu
povlačenjem i puštanjem (samo NWZS615F/S616F/S618F).
c Povucite i pustite ih u mapu "MUSIC".
● Vrijeme reprodukcije pjesme je isteklo zbog uvjeta
pretplate i sl.
c Pjesme s ograničenjem reprodukcije se ne mogu
reproducirati. Ažurirajte ih pomoću softvera za
prijenos.
● Nakon povlačenja i puštanja u Windows Exploreru,
struktura podataka ne odgovara onoj na uređaju
(1 str. 95).
Podaci se ne
reproduciraju.
Nastavlja se j
104
U slučaju problema
Uporaba (nastavak)
Problem
Uzrok/Rješenje
Preneseni podaci se ne
prikazuju u svojim
popisima.
● Postignut je maksimalan broj datoteka koje se mogu
prikazati. Maks. broj datoteka je 1 000 za video (samo
NWZ-S615F/S616F/S618F) i 10 000 za fotografije. Također, maks. broj mapa je 1 000 za fotografije u popisu.
c Obrišite nepotrebne podatke.
● Podaci su prebačeni na pogrešno mjesto.
c Povucite i pustite podatke na mjesto (1 str. 95).
● Dostupan kapacitet je nedovoljan.
c Obrišite nepotrebne podatke za povećanje slobodnog
prostora na uređaju.
● Nakon povlačenja i puštanja u Windows Exploreru,
struktura podataka nije jednaka (1 str. 95).
● Prebačeni podaci nisu u formatu za reprodukciju.
Podrobnosti potražite u "Podržani formati datoteka"
u "Tehničkim podacima" (1 str. 127).
c Konvertirajte ATRAC audio podatke pomoću
priloženog MP3 Conversion Tool alata.
Ako odaberete "All Songs" ● Audio datoteke nisu u mapama unutar mape "MUSIC".
ili "Album", prikazuju se
c Prebacite ih u mape unutar mape "MUSIC"
sve pjesme, ali neke se ne
povlačenjem i puštanjem.
prikazuju kad odaberete
"Folder".
Audiozapisi se reproduci- ● Opcija "Playback Range" (1 str. 35) je podešena na
raju samo u ograničenom
"Selected Range".
rasponu, npr. samo unutar c Promijenite podešenje raspona reprodukcije.
jednog albuma.
Uređaj ne može izbrisati ● Pjesme, videozapise (samo NWZ-S615F/S616F/
podatke.
S618F) i fotografije ne možete izbrisati na uređaju.
c Brišite ih pomoću softvera ili Windows Explorera.
Čuje se šum.
● Blizu uređaja se koristi uređaj koji emitira radijski
signal, kao što je mobilni telefon.
c Kad koristite uređaje poput mobilnih telefona,
držite ih podalje od ovog uređaja.
● Glazbeni podaci importirani s CD-a, itd., su oštećeni.
c Izbrišite podatke, importirajte ih i prenesite na uređaj.
Kad importirate podatke, zatvorite druge aplikacije
kako biste spriječili njihovo oštećenje.
● Prebačene datoteke nisu u formatu za reprodukciju.
Podrobnosti potražite u "Podržani formati datoteka"
u "Tehničkim podacima" (1 str. 127).
c Konvertirajte ATRAC audio podatke pomoću
priloženog MP3 Conversion Tool alata.
c Neke pjesme se možda neće reproducirati, ovisno o
nekim značajkama datoteke.
Nastavlja se j
105
U slučaju problema
Problem
Uzrok/Rješenje
"VPT (Surround)"
● Kod izlaza zvuka na vanjske zvučnika uporabom
postavka ili "Clear Stereo"
dodatnog stalka, "VPT (Surround)" postavka i "Clear
funkcija nema efekta.
Stereo" funkcija možda neće imati efekta, jer je uređaj
namijenjen samo za uporabu s kompatibilnim
slušalicama. Ovo nije kvar.
Ne vidi se video, ali se čije ● Datoteka je .3gp (.3gp podržava samo zvuk).
zvuk (samo NWZ-S615F/ ● Video datoteka nije u video mapi.
S616F/S618F).
c Povucite i pustite video datoteke u video mapu.
Tipke ne rade.
● HOLD preklopka nalazi se u položaju HOLD.
c Pomaknite HOLD preklopku (1 str. 10).
● U uređaju se kondenzirala vlaga.
c Ostavite uređaj nekoliko sati kako bi vlaga isparila.
● Preostali kapacitet baterije je nedovoljan.
c Napunite bateriju spajanjem uređaja na računalo
(1 str. 92).
c Ako problem postoji i nakon punjenja baterije,
pritisnite tipku RESET kako biste resetirali uređaj
(1 str. 102).
● Dok se prikazuje poruka "Connecting", ne može se
rukovati uređajem.
c Odspojite USB vezu i rukujte uređajem.
Reprodukcija se ne
● Kod ovog uređaja nema razlike između zaustavljanja i
zaustavlja.
pauze. Kad pritisnete tipku 7, pojavi se S i
reprodukcija se pauzira/zaustavi.
Uređaj ne radi.
● Preostali kapacitet baterije je nedovoljan.
c Napunite bateriju spajanjem na računalo (1 str. 92).
c Ako problem postoji i nakon punjenja baterije,
pritisnite tipku RESET kako biste resetirali uređaj
(1 str. 102).
Nastavlja se j
106
U slučaju problema
Uporaba (nastavak)
Problem
Uzrok/Rješenje
Nije moguće pronaći
prebačene datoteke.
● Ugrađena flash memorija uređaja formatirana je
pomoću Windows Explorera.
c Memoriju formatirajte pomoću uređaja (1 str. 88).
● Isporučeni USB kabel između uređaja i računala je
odspojen za vrijeme prijenosa.
c Vratite upotrebljive datoteke na računalo i formatirajte ugrađenu flash memoriju uređaja (1 str. 88).
● Nakon povlačenja i puštanja u Windows Exploreru,
struktura podataka nije jednaka (1 str. 95).
● Prebačene datoteke nisu u formatu za reprodukciju.
Podrobnosti potražite u "Podržani formati datoteka"
u "Tehničkim podacima" (1 str. 127).
c Konvertirajte ATRAC audio podatke pomoću
priloženog MP3 Conversion Tool alata.
c Pjesme i videozapisi (samo NWZ-S615F/S616F/
S618F) se možda neće reproducirati ovisno o
formatu datoteke (1 str. 127).
c Fotografije se možda neće prikazati ovisno o
veličini ili formatu datoteke (1 str. 127).
Zvuk nije dovoljno glasan. ● Uključena je funkcija "AVLS (Volume Limit)".
c Isključite "AVLS (Volume Limit)" (1 str. 76).
Ne čuje se zvuk iz desnog ● Priključak slušalica nije pravilno spojen.
kanala slušalica.
c Ako slušalice nisu spojene pravilno, zvuk se neće
Ili se desni kanal čuje iz
čuti dobro. Čvrsto spojite u priključak dok ne klikne
obje slušalice.
(1 str. 10).
Reprodukcija se odjednom ● Preostali kapacitet baterije je nedovoljan.
prekida.
c Napunite bateriju spajanjem uređaja na računalo
(1 str. 92).
● Pokušavate reproducirati nekompatibilne audiozapise
ili videozapise (samo NWZ-S615F/S616F/S618F).
c Reproducirajte drugi audiozapise ili videozapise
(samo NWZ-S615F/S616F/S618F).
Nastavlja se j
107
U slučaju problema
Uporaba (nastavak)
Problem
Uzrok/Rješenje
Ne prikazuju se sličice
(thumbnails).
● Uz pjesme nije priložen omot albuma. Sličice se prikazuju samo ako pjesme imaju priložen omot albuma.
● Naziv sličice ne odgovara video datoteci (samo NWZS615F/S616F/S618F) i video datoteka nije na pravom
mjestu.
c Prebacite JPEG datoteku istog naziva kao i video
datoteka u mapu unutar mape "VIDEO" (samo
NWZ-S615F/S616F/S618F).
● Neki omoti albuma se neće prikazati, ovisno o formatu
datoteke sličica ili omota albuma.
● Uz podatke nije priložena informacija o omotu albuma.
c Omot albuma se prikazuje samo ako je priložen.
Možete odabrati omot albuma pomoću
isporučenog Windows Media Playera 11 ili drugog
softvera za prijenos. Postupak je opisan u Help
datotekama ili se raspitajte kod proizvođača.
Ne prikazuje se omot
albuma.
● Neki omoti albuma se neće prikazati, ovisno o formatu
datoteke.
Uređaj se ne može
formatirati
● Preostali kapacitet baterije je nedovoljan.
c Napunite bateriju spajanjem uređaja s računalom
(1 str. 92).
Uređaj se sam isključio i
uključio.
● Ako se pojavi pogreška, uređaj se isključuje i zatim
ponovno uključuje.
Zaslon
Problem
Uzrok/Rješenje
U naslovu je prikazan
znak "s".
● U naslovu su korišteni znakovi koje uređaj ne može
prikazati.
c Promijenite naziv na računalu koristeći
odgovarajuće znakove.
● Podaci ne sadrže informacije o nazivu albuma,
izvođača i sl.
Umjesto albuma ili
izvođača se prikazuje
"Unknown"
Prikazuju se besmisleni
znakovi.
● Odabran je pogrešan jezik.
c Ispravno podesite "Language Settings" (1 str. 90) i
ponovite prijenos podataka na uređaj.
Zaslon se zatamni tijekom ● Niste izveli nikakav postupak u vremenu odabranom
prikaza fotografije.
za "Screensaver Timing" (1 str. 79).
c Pritisnite bilo koju tipku.
Nastavlja se j
108
U slučaju problema
Zaslon (nastavak)
Problem
Uzrok/Rješenje
Zaslon se isključuje.
● Niste izveli nikakav postupak više od 30 sekundi dok
je uređaj bio u pauzi.
c Pritisnite bilo koju tipku.
● Niste izveli nikakav postupak u vremenu odabranom
za "Screensaver Timing" kad je opcija "Screensaver"
podešena na "Blank" (1 str. 79).
c Pritisnite bilo koju tipku.
c Podesite "Screensaver" na drugu postavku osim
"Blank".
● Opcija "On-Hold Display" je podešena na "No".
c Pomaknite preklopku HOLD u suprotnom smjeru
(1 str. 10).
c Podesite "On-Hold Display" na "Yes" (1 str. 56).
Videozapis (samo NWZ-S615F/S616F/S618F)
možete reproducirati čak i kad je uključena
funkcija HOLD.
Pojavi se poruka.
● Pogledajte "Poruke" (1 str. 114).
Baterija
Problem
Uzrok/Rješenje
Baterija se brzo prazni.
● Radna temperatura je niža od 5°C.
c Baterija ima takve značajke i to nije kvar.
● Bateriju niste punili dovoljno dugo.
c Punite bateriju do pojave indikatora *.
● Trošenje baterije možete smanjiti promjenom podešenja i promišljenom uporabom baterije (1 str. 93).
● Niste koristili uređaj dulje vrijeme.
c Učinkovitost baterije će se poboljšati kroz nekoliko
ciklusa punjenja i pražnjenja.
● Kad iskoristivi kapacitet baterije padne ispod polovice
početnog, čak i nakon potpunog punjenja baterije,
bateriju je potrebno zamijeniti.
c Obratite se najbližem Sony zastupniku.
● Reproducirali ste sadržaje sa zaštitom autorskih prava.
c Trajanje baterije može se smanjiti kod reprodukcije
sadržaja sa zaštitom autorskih prava.
Nastavlja se j
109
U slučaju problema
Baterija (nastavak)
Problem
Uzrok/Rješenje
Uređaj ne može napuniti
bateriju.
● USB kabel nije pravilno spojen na USB priključnicu
računala.
c Odspojite USB kabel, zatim ga ponovno spojite.
c Koristite isporučeni USB kabel.
● Baterija nije punjena u rasponu od 5°C do 35°C.
c Bateriju napunite u rasponu od 5°C do 35°C.
● Računalo nije uključeno.
c Uključite računalo.
● Računalo je ušlo u sleep ili hibernation stanje.
c Aktivirajte računalo iz sleep ili hibernation stanje.
● Uređaj se automatski isključi ako ga ostavite u
pripravnom stanju otprilike jedan dan.
c Za uključenje uređaja pritisnite bilo koju tipku.
● Ako je baterija već gotovo napunjena kad počinje
punjenje, trebat će joj malo vremena da se sasvim
napuni.
Uređaj se automatski
isključuje.
Punjenje se završi vrlo
brzo.
Spajanje s računalom
Problem
Uzrok/Rješenje
MP3 Conversion Tool se ● Konfiguracija je izmijenjena, možda zbog nadogradnje
ne može pokrenuti.
Windows operativnog sustava.
Kod spajanja s računalom ● USB kabel nije spojen pravilno na USB priključnicu
pomoću isporučenog USB računala.
kabela nije prikazana
c Odspojite USB kabel i ponovno ga spojite.
poruka "Connecting".
c Koristite isporučeni USB kabel.
● Upotrebljava se USB hub.
c Priključivanje preko USB huba možda ne radi.
Spojite uređaj izravno na računalo.
● Računalo koristi neku drugu aplikaciju.
c Odspojite USB kabel, pričekajte nekoliko minuta i
ponovno ga priključite. Ako se problem nastavi,
odspojite USB kabel, ponovno pokrenite računalo i
opet priključite USB kabel.
● "Connecting" se možda neće prikazati na uređaju,
ovisno o softverskom okruženju na računalu.
c Pokrenite Windows Media Player ili Windows
Explorer.
Nastavlja se j
110
U slučaju problema
Spajanje s računalom (nastavak)
Problem
Uzrok/Rješenje
Računalo ne prepoznaje
ovaj uređaj dok je
priključen na njega.
● USB kabel nije spojen pravilno u USB priključnicu na
računalu.
c Odspojite USB kabel i ponovno ga spojite.
● Upotrebljava se USB hub.
c Priključivanje preko USB huba možda ne radi.
Spojite uređaj izravno na računalo.
● Problem možda uzrokuje USB priključnica računala.
Spojite uređaj na drugu USB priključnica računala.
● Prijenos mogu prekinuti smetnje kao što je statički
elektricitet i sl. Postupak se prekida kako bi se zaštitili
podaci.
c Odspojite uređaj i zatim ga ponovno spojite.
● Ako su datoteke prebačene na računalo koje nema
instaliran Windows Media Player 11, određene
datoteke (AAC, video* datoteke i sl.) se možda neće
prebaciti pomoću povlačenja i puštanja.
Nije moguć prijenos
podataka iz računala na
uređaj.
* Samo NWZ-S615F/S616F/S618F
c Instalirajte Windows Media Player 11 s isporučenog
CD-ROM diska i zatim povucite i pustite datoteke.
Prije instaliranja isporučenog Windows Media
Player 11 na računalo, provjerite podržava li vaš
softver ili sustav ovaj program. Podrobnosti o uporabi i podršku za uporabu Windows Media Playera
potražite na sljedećoj web stranici:
http://support.microsoft.com/
● USB kabel nije spojen pravilno u USB priključnicu na
računalu.
c Odspojite USB kabel i ponovno ga spojite.
Nastavlja se j
111
U slučaju problema
Spajanje s računalom (nastavak)
Problem
Uzrok/Rješenje
Nije moguć prijenos
podataka iz računala na
uređaj (nastavak).
● U ugrađenoj flash memoriji uređaja nema dovoljno
slobodnog prostora.
c Prenesite sve nepotrebne zapise natrag u računalo
kako biste povećali slobodan prostor.
● Zapise s ograničenim vremenom reprodukcije ili ograničenim brojem reprodukcija nije moguće prebaciti
zbog ograničenja koja je postavio vlasnik autorskih
prava. Za podrobnosti o podešenju svake audiodatoteke,
kontaktirajte distributera.
● Uređaju sadrži neuobičajene datoteke.
c Prenesite upotrebljive datoteke natrag na računalo i
formatirajte ugrađenu flash memoriju na uređaju
(1 str. 88).
● Podaci su možda oštećeni.
c Izbrišite podatke koji se ne mogu prenijeti s računala,
zatim ih ponovno importirajte na računalo. Prilikom
importiranja podataka na računalo, zatvorite sve
druge aplikacije kako biste spriječili oštećenje
podataka.
● Premašen je dozvoljeni broj datoteka za prijenos.
c Obrišite nepotrebne podatke.
● Pokušali ste prebaciti .m4a, .mp4, .3gp ili .m4v
datoteke na računalo na kojem je instaliran Windows
Media Player 10.
c Instalirajte Windows Media Player 11 s isporučenog
CD-ROM diska.
● Ako prenosite podatke pomoću nekog drugog softvera,
a prijenos ne uspije, kontaktirajte proizvođača softvera.
Nastavlja se j
112
U slučaju problema
Spajanje s računalom (nastavak)
Problem
Uzrok/Rješenje
Broj zapisa koji se mogu
prenijeti na uređaj nije
velik.
● Slobodan prostor u ugrađenoj flash memoriji uređaja
nije dovoljan.
c Prenesite nepotrebne audiodatoteke natrag na
računalo kako biste povećali prostor.
● U ugrađenu flash memoriju su pohranjeni podaci
koje uređaj ne može reproducirati.
c Ako su na uređaj pohranjeni drugi podaci uz
audiozapise, videozapise (samo NWZ-S615F/
S616F/S618F) ili fotografije, moguće je prenijeti
manje podataka. Prebacite te podatke na računalo
kako biste povećali prostor.
Uređaj postaje nestabilan ● Upotrebljava se USB hub ili USB produžni kabel.
dok je spojen s računalom. c Spajanje uređaja preko USB huba ili produžnog
kabela možda neće funkcionirati. Spojite uređaj s
računalom pomoću isporučenog USB kabela.
Nije moguće obrisati ili
● Nije moguće obrisati ni preimenovati mape "MUSIC",
preimenovati mape.
"MP_ROOT", "VIDEO" (samo NWZ-S615F/S616F/
S618F), "PICTURES", "PICTURE" i "DCIM".
FM radio (samo NWZ-S615F/S616F/S618F)
Problem
Uzrok/Rješenje
Ne čuje se dobro FM
prijem.
● Nije pravilno ugođena prijemna frekvencija.
c Podesite frekvenciju ručno tipkama f/F kako biste
poboljšali prijem (1 str. 71).
Prijem je loš i kvaliteta
zvuka niska.
● Radijski signal je slab.
c Slušajte FM radio u blizini prozora jer prijem može
biti lošiji unutar zgrade ili vozila.
● Kabel slušalica nije razvučen do kraja.
c Kabel slušalica služi kao antena. Razvucite kabel
koliko god je moguće.
● U blizini uređaja se upotrebljava drugi uređaj koji
emitira radio-valove, kao što je mobilni telefon.
c Uređaje poput mobilnog telefona držite podalje od
ovog uređaja tijekom uporabe.
Na FM prijem utječu
interferencije.
Nastavlja se j
113
U slučaju problema
Ostalo
Problem
Uzrok/Rješenje
Nema zvučnog signala pri ● Opcija "Beep Settings" je podešena na "Off".
uporabi uređaja.
c Podesite "Beep Settings" na "On" (1 str. 77).
● Zvučni signal se ne oglašava kad je uređaj spojen na
dodatno nabavljivi punjač ili drugi uređaj.
Uređaj se zagrijava.
● Uređaj se može malo zagrijati kod punjenja baterije i
neposredno nakon punjenja. Uređaj se može također
zagrijati kod prijenosa veće količine podataka. To je
normalno i ne treba vas brinuti. U tom slučaju ostavite
uređaj da se ohladi.
Zaslon se uključuje kod
● Opcija "New Song Pop Up" podešena je na "On".
svake promjene
c Podesite "New Song Pop Up" na "Off" (1 str. 31).
audiozapisa.
Datum i vrijeme su se
● Ostavite li uređaj neko vrijeme s istrošenom baterijom,
resetirali.
datum i vrijeme se mogu resetirati. To je normalno.
Punite bateriju sve dok se na zaslonu ne pojavi * i
ponovno podesite datum i vrijeme (1 str. 81).
114
U slučaju problema
Poruke
Slijedite dolje navedene upute ako se neka od poruka pojavi na zaslonu.
Problem
Uzrok/Rješenje
Otklanjanje problema
All group numbers have been
used.
● Ukupni broj datoteka
popisa (osim za popise
audiozapisa) prelazi
graničnu vrijednost
(8 192 datoteke).
● Ukupan broj pjesama u
playlisti premašuje
65 535.
Cannot complete during
playback. Please pause playback
and then try again.
Cannot display folders beyond
this level. Place songs in folders
up to the eighth level.
Tijekom reprodukcije pokušavate odabrati opciju
koja nije raspoloživa.
Audiozapisi koji prelaze
granični broj pohranjeni su
u "Others".
c Ako ne možete pronaći
audiozapis, najprije ga
potražite u popisu
"Others".
c Ako ne želite pohraniti
audiozapise koji prelaze
graničnu vrijednost u
popis "Others", izbrišite
neželjene zapise iz uređaja pomoću softvera
za prijenos ili Windows
Explorera.
c Ako ukupan broj playlisti premašuje 65 535,
suvišne playliste se ne
mogu prikazati.
Smanjiti broj playlisti
(obrišite ih) pomoću
softvera kojim ste ih
prebacili.
Zaustavite reprodukciju i
pokušajte postupak izvesti
ponovno.
Cannot play; the license is
expired.
Cannot play; file format is not
supported.
Ovaj uređaj ne može repro- Preselite pjesme iz viših
ducirati pjesme preko osme razina ispod osme razine
pomoću Windows
razine mapa (1 str. 95).
Explorera.
Isteklo je dozvoljeno
Obnovite licencu za pjesme
vrijeme slušanja pjesme.
pomoću softvera upotrijebljenog za prijenos pjesama.
● Pokušavate reproducirati Ne možete reproducirati
datoteku koju ovaj uređaj zapis neodgovarajućeg
formata (1 str. 127).
ne može reproducirati.
Prebacite ih u mape unutar
● Prebacili ste audio
mape "MUSIC".
datoteku u video mapu
povlačenjem i puštanjem
(samo NWZ-S615F/
S616F/S618F).
Nastavlja se j
115
U slučaju problema
Poruka
Značenje
Otklanjanje problema
Cannot play; file is damaged. Please
connect to compliant software or
device and transfer again.
Cannot save more than 30 Preset
stations
Datoteka koju pokušavate
reproducirati je oštećena.
Ponovno prenesite
datoteku na uređaj.
Do not disconnect.
Firmware update failed.
Library error encountered. Please
connect to compliant software or
device and transfer again.
LOW BATTERY. Please Charge.
No items found starting with this
letter.
No Library exists. Please connect
to compliant software or device
and transfer again.
Već je pohranjeno 30
postaja.
Prvo izbrišite nepotrebne
postaje (1 str. 72), zatim
pohranite nove do
ograničenja.
Uređaj je spojen na računalo To nije poruka greške. Ne
ili drugi vanjski uređaj za odspajajte USB kabel dok
prijenos podataka.
se prijenos ne završi.
Ažuriranje firmvera nije se Slijedite upute prikazane
uspjelo dovršiti.
na računalu kako biste
ponovno pokušali ažurirati
firmver.
● Baza podataka za audio- c Ponovno prenesite audiozapise, videozapise (samo zapise, videozapise (samo
NWZ-S615F/S616F/
NWZ-S615F/S616F/
S618F) ili fotografije je
S618F) ili fotografije.
oštećena.
c Ako primjenom ovih
naputaka ne uspijete riješiti problem, formatirajte
ugrađenu flash memoriju
(1 str. 88), zatim ponovno prenesite podatke.
Baterija uređaja je slaba.
Napunite bateriju
(1 str. 92).
Nema audiozapisa koji poči- Pritisnite tipku f/F/g/G
nju s odabranim prvim slo- za odabir drugog početnog
vom kod uz "Initial Search". slova.
Čak i nakon prijenosa
Ponovite prijenos podataka
podataka, nema informacija pomoću Windows
o podacima prenesenim na Explorera ili drugog
uređaj.
softvera za prijenos.
Nema fotografija koje
Prenesite fotografije u
uređaj može prikazati.
odgovarajućem formatu.
Pokušavate prikazati foto- Prenesite fotografije na
grafiju kad na uređaju nema uređaj.
pohranjenih fotografija.
No photos are available for
display.
No photos are available for display.
Please connect to compliant
software or device and transfer
photos.
No playable songs are available. Pokušavate započeti repro- Prenesite audiozapise u
dukciju odabirom "Play" u odgovarajućem formatu, i
izborniku opcija, ali nema započnite reprodukciju.
audiozapisa u odabranoj
mapi.
Nastavlja se j
116
U slučaju problema
Poruka
Značenje
No playlists availiable. Please
Kad odaberete z (Playlists)
connect to complient software or u izborniku Home, a u
device and transfer playlists.
uređaju nema playlisti,
pojavljuje se ova poruka.
Pokušavate odabrati
No preset stations exist. Please
select Auto Preset from Options postaju pomoću
memorijskog broja, a nije
menu.
pohranjena nijedna
frekvencija.
No songs available for playback. Pokušavate započeti
reprodukciju čak i kad u
Please connect to compliant
uređaju nema pohranjenih
software or device and transfer
audiozapisa ili playlisti.
songs.
U odabranoj mapi nema
No songs in selected item.
audiozapisa.
Otklanjanje problema
Prebacite playliste na
uređaj pomoću Windows
Explorera ili drugog
softvera za prijenos.
Pohranite frekvenciju
željene postaje (1 str. 69).
Prenesite audiozapise na
uređaj.
Prebacite pjesme u mape
unutar mape "MUSIC"
pomoću Windows
Explorera ili drugog
softvera za prijenos.
Pokušavate započeti repro- Prenesite videozapise na
dukciju kad u uređaju nema uređaj.
pohranjenih videozapisa.
No videos available for playback.
Please connect to compliant
software or device and transfer
videos. (Samo NWZS615F/S616F/S618F)
Nedovoljan kapacitet
Not enough free space in
memorije uređaja.
memory. Please connect to
complient software or device and
delete files.
On hold...
Cancel HOLD function to activate
controls.
Ne možete upravljati
uređajem jer je preklopka
HOLD u položaju HOLD.
The device’s memory was not
formatted correctly. Please reformat using Settings menu.
● Ugrađena flash memorija
nije formatirana pravilno.
● Ugrađenu flash memoriju
ste formatirali na računalu.
Spojite uređaj s računalom
pomoću isporučenog USB
kabela i obrišite nepotrebne
podatke iz uređaja pomoću
Windows Explorera ili
drugog softvera.
Za upravljanje uređajem,
pomaknite preklopku
HOLD u suprotnom
smjeru (1 str. 10).
Odaberite "Settings""Common Settings""Format" za ponovno formatiranje ugrađene flash
memorije 1 str. 88).
117
Dodatne informacije
Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj
uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod
ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu
namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električke ili elektroničke
opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i
brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda
ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju
prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo
kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili
proizvod.
Primjenjivi pribor: Slušalice
Napomena za korisnike u državama koje primjenjuju EU smjernice
Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo,
Japan. Ovlašteni zastupnik za elektromagnetsku kompatibilnost i sigurnost
proizvoda je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Njemačka. Za pitanja o servisiranju i uvjetima jamstva, obratite se na adrese
navedene u zasebnoj servisnoj ili jamstvenoj dokumentaciji.
118
Dodatne informacije
Mjere opreza
Sigurnost
● Nemojte kratko spajati kontakte na uređaju drugim metalnim predmetima.
● Ne dirajte akumulatorsku bateriju nezaštićenim rukama u slučaju curenja
elektrolita. Budući da iscurio elektrolit može ostati u uređaju, obratite se
ovlaštenom servisu. Ako vam elektrolit dospije u oči, ne trljajte oči jer ih tako
možete ozlijediti. Isperite oči čistom vodom i obratite se liječniku.
Također, dospije li vam elektrolit na tijelo ili odjeću, odmah ga isperite. U
protivnom može uzrokovati opekline i ozljede. Ako vas elektrolit iz baterije
opeče ili ozlijedi, obratite se liječniku.
● Ne ulijevajte vodu ili ne stavljajte strane predmete u uređaj. Tako možete
uzrokovati požar ili električni udar.
U tom slučaju odmah isključite uređaj, odspojite USB kabel s uređaja i obratite
se ovlaštenom Sony servisu.
● Ne bacajte uređaj u vatru.
● Nemojte rastavljati ili prerađivati uređaj. Time možete uzrokovati električni
udar. Za zamjenu akumulatorskih baterija, provjere ili popravke obratite se
ovlaštenom servisu.
Nastavlja se j
119
Dodatne informacije
Postavljanje
● Ne stavljajte teške predmete na uređaj i ne izlažite ga snažnim udarcima. Tako
možete uzrokovati kvar ili oštećenje uređaja.
● Nikad nemojte upotrebljavati uređaj na mjestima gdje bi mogao biti izložen
jakom svjetlu, temperaturi, vlazi ili vibracijama. U protivnom je moguća
promjena boje i izobličenje kućišta ili oštećenje uređaja.
● Nemojte ostavljati uređaj izložen visokoj temperaturi, primjerice u automobilu
parkiranom na izravnom suncu.
● Ne ostavljajte uređaj na mjestu izloženom velikoj količini prašine.
● Ne ostavljajte uređaj na nestabilnoj površini ili u nagnutom položaju.
● Ako ovaj uređaj uzrokuje smetnje radijskog ili televizijskog prijema, isključite
ga i odmaknite od radijskog ili TV prijemnika.
● Kad koristite ovaj uređaj, pridržavajte se sljedećih upozorenja kako biste
spriječili oštećenja uređaja.
─ Ne sjedajte dok vam je uređaj u stražnjem džepu.
─ Ne stavljajte uređaj u torbicu s omotanim kabelom
slušalica i ne izlažite torbicu jakim udarcima.
● Nemojte izlagati uređaj vodi. Uređaj nije vodonepropustan.
Pridržavajte se sljedećih mjera opreza.
─ Pazite da vam uređaj ne ispadne u praonik ili drugu
posudu napunjenu vodom.
─ Nemojte koristiti uređaj na vlažnim mjestima ili po lošem
vremenu, primjerice po kiši ili snijegu.
─ Pazite da se uređaj ne namoči.
Dirate li uređaj mokrim rukama ili ga stavite na mokar
komad odjeće, može se namočiti i postati neispravan.
● Kod odspajanja slušalica iz uređaja, uhvatite priključak slušalica. Nemojte
povlačiti kabel slušalica jer biste ga time mogli oštetiti.
Nastavlja se j
120
Dodatne informacije
Zagrijavanje
Uređaj se može zagrijati tijekom punjenja ako se koristi dulje vrijeme.
Slušalice
Sigurnost u prometu
Nemojte koristiti slušalice u situacijama pri kojima slušanje treba biti
neometano.
Prevencija oštećenja sluha
Izbjegavajte uporabu slušalica uz veliku glasnoću. Stručnjaci za sluh izjasnili su
se protiv trajnog, glasnog i duljeg slušanja. Ako osjetite zujanje u ušima, smanjite
glasnoću ili prekinite uporabu.
Ne povisujte glasnoću jako odjednom, osobito pri uporabi slušalica. Glasnoću
povisujte postupno kako vam glasan zvuk ne bi uzrokovao bolove u ušima.
Briga za bližnje
Glasnoću držite na umjerenoj razini. Tako ćete moći čuti zvukove iz okoline i
pokazati obzir prema ljudima oko sebe.
Upozorenje
Ako za vrijeme uporabe uređaja dođe do grmljavinskog nevremena, odmah
skinite slušalice.
Ako isporučene slušalice uzrokuju alergijsku reakciju, odmah ih prestanite
koristiti i obratite se liječniku.
Uporaba
● Kod uporabe vrpce (opcija), pripazite da ne zapnete za druge predmete u
prolazu. Također nemojte njihati uređaj na vrpci kako ne biste u prolazu
udarali druge ljude.
● Nemojte upotrebljavati uređaj u zrakoplovu tijekom objava prilikom polijetanja
ili slijetanja.
● U uređaju se može privremeno kondenzirati vlaga kad ga brzo premjestite s
hladnog na toplo mjesto ili ga koristite u prostoriji u kojoj se upravo uključilo
grijanje. Kondenzacija se događa kad vlaga u zraku prianja na površine poput
metalnih ploča, itd., i zatim prelazi u tekuće stanje. Ako se u uređaju kondenzira
vlaga, ostavite ga isključenim sve dok kondenzat ne nestane. Uporabom uređaja
tijekom kondenzacije možete uzrokovati kvarove.
Nastavlja se j
121
Dodatne informacije
LCD zaslon
● Nemojte snažno pritiskati površinu LCD zaslona. U protivnom možete
uzrokovati izobličenje boja ili svjetline, ili mogu nastati kvarovi LCD zaslona.
● Koristite li uređaj na hladnom mjestu, oko slika se mogu pojaviti crne linije.
Pri tome uređaj nije u kvaru.
Čišćenje
● Kućište uređaja čistite mekom krpom, poput one za čišćenje naočala.
● Ako se uređaj jako zaprlja, očistite ga mekom krpom blago natopljenom
vodom ili otopinom blagog deterdženta.
● Nemojte upotrebljavati spužvice ili prašak za ribanje niti otapala, poput
alkohola ili benzena, jer mogu oštetiti površinu kućišta.
● Pazite da u uređaj kroz otvor blizu priključka ne uđe voda.
● Povremeno čistite priključak slušalica.
Ako imate bilo kakvih problema ili pitanja u svezi s uređajem, obratite se svom
najbližem Sony zastupniku.
Nastavlja se j
122
Dodatne informacije
O softveru
● Zakoni o zaštiti autorskih prava zabranjuju djelomičnu ili potpunu reprodukciju
softvera ili priloženog priručnika te iznajmljivanje softvera bez dozvole vlasnika
autorskog prava.
● Ni u kojem slučaju SONY ne preuzima odgovornost za bilo koju vrstu financijske štete, gubitak profita, uključujući zahtjeve trećih osoba, do kojih može
doći zbog uporabe softvera isporučenog uz ovaj uređaj.
● Ako se pojave poteškoće pri uporabi softvera zbog pogrešaka u proizvodnji,
SONY će zamijeniti softver. Ipak, SONY ne preuzima nikakvu drugu
odgovornost.
● Softver isporučen uz ovaj uređaj ne može se koristiti uz uređaje za koje nije
namijenjen.
● Obratite pažnju na činjenicu da se specifikacije softvera mogu promijeniti bez
najave kao rezultat stalnog usavršavanja kvalitete.
● Uporaba uređaja uz neki drugi softver nije pokrivena jamstvom.
● Sposobnost ovog uređaja da prikaže različite jezike ovisi o instaliranom operativnom sustavu (OS) vašeg računala. Za postizanje boljih rezultata, provjerite
je li instalirani OS kompatibilan s jezikom kojeg želite prikazati.
─ Ne jamčimo da će isporučeni softver moći ispravno prikazati sve jezike.
─ Znakovi koje je kreirao korisnik i neki posebni znakovi možda se neće moći
prikazati.
● Objašnjenja u ovom priručniku podrazumijevaju da znate upotrebljavati
Windows sustav.
Podrobnosti o načinu uporabe računala i operacijskog sustava potražite u
odgovarajućim priručnicima.
Nastavlja se j
123
Dodatne informacije
O primjerima audiopodataka*
U ovaj uređaj su tvornički pohranjeni primjeri podataka. Želite li izbrisati ove
podatke, koristite Windows Explorer.
Izbrišete li primjere datoteka, ne možete ih obnoviti. Sony ne omogućuje
zamjenu tih datoteka.
* U nekim državama/regijama, neki primjeri podataka nisu instalirani.
● Snimljena glazba je namijenjena samo za privatno slušanje. Uporaba
glazbe izvan ovog ograničenja zahtijeva dopuštenje vlasnika autorskog
prava.
● Sony ne preuzima odgovornost i nije dužan kompenzirati gubitak
nesnimljenog materijala do kojeg može doći zbog problema s uređajem ili
računalom.
● Ovisno o vrstama i karakteristikama teksta, on se možda neće moći
prikazati kako treba na zaslonu uređaja. Razlozi tome mogu biti:
─ Kapacitet spojenog uređaja.
─ Nepravilnosti u radu uređaja.
─ Informacije o zapisu upisane su na jeziku ili znakovima koje uređaj ne
podržava.
Web stranice s podrškom za uređaj
Imate li pitanja ili problema vezanih uz ovaj uređaj, posjetite sljedeće web stranice.
Za korisnike u Europi: http://support.sony-europe.com/DNA
124
Dodatne informacije
O autorskim pravima
● ATRAC je zaštitni znak tvrtke Sony Corporation.
● "WALKMAN" i "WALKMAN" logotip su registrirani zaštitni znakovi tvrtke
Sony Corporation.
●
i
su zaštitni znakovi tvrtke Sony Corporation.
● Microsoft, Windows, Windows Vista i Windows Media su zaštitni znakovi ili
registrirani zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i/ili drugim
zemljama.
● Adobe, Adobe Reader i Adobe Flash Player su zaštitni znakovi ili registrirani
zaštitni znakovi tvrtke Adobe Systems Incorporated u SAD-u i/ili drugim
zemljama.
● MPEG Layer-3 tehnologija audio kodiranja i patenti imaju licencu tvrtke
Fraunhofer IIS i Thomson.
● IBM i PC/AT su registrirani zaštitni znakovi tvrtke International Business
Machines Corporation.
● Macintosh je zaštitni znak tvrtke Apple Computer, Inc.
● Pentium je zaštitni znak ili registrirani zaštitni znak tvrtke Intel Corporation.
● Ovaj softver se temelji dijelom na radu neovisne JPEG skupine.
● OVAJ PROIZVOD JE LICENCIRAN POD MPEG-4 VISUAL PATENT
PORTFOLIO LICENCOM ZA OSOBNU I NEKOMERCIJALNU UPORABU
OD STRANE KORISNIKA ZA:
(i) KODIRANJE VIDEOZAPISA PREMA MPEG-4 VISUAL STANDARDU
("MPEG-4 VIDEO") I/ILI
(ii) DEKODIRANJE MPEG-4 VIDEOZAPISA KOJI SU KODIRANI OD
STRANE KORISNIKA I SNIMLJENI ZA OSOBNE I NEKOMERCIJALNE
SVRHE I/ILI NABAVLJENIH OD DOBAVLJAČA KOJI POSJEDUJE
LICENCIJU MPEG LA ZA DISTRIBUCIJU MPEG-4 VIDEOZAPISA.
NE IZDAJE SE NITI SE PODRAZUMIJEVA LICENCIJA ZA BILO KOJE
DRUGE SVRHE. DODATNE INFORMACIJE O MOGUĆNOSTI UPORABE
U PROMIDŽBENE, INTERNE I KOMERCIJALNE SVRHE TE ZA
LICENCIRANJE, MOGU SE DOBITI OD TVRTKE MPEG LA, LLC.
POGLEDAJTE HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Nastavlja se j
125
Dodatne informacije
● OVAJ PROIZVOD JE LICENCIRAN POD AVC PATENT PORTFOLIO
LICENCOM ZA OSOBNU I NEKOMERCIJALNU UPORABU OD STRANE
KORISNIKA ZA:
(i) KODIRANJE VIDEOZAPISA PREMA AVC STANDARDU ("AVC
VIDEO") I/ILI
(ii) DEKODIRANJE AVC VIDEOZAPISA KOJI SU KODIRANI OD STRANE
KORISNIKA I SNIMLJENI ZA OSOBNE I
NEKOMERCIJALNE SVRHE I/ILI NABAVLJENIH OD DOBAVLJAČA KOJI
POSJEDUJE LICENCIJU MPEG LA ZA DISTRIBUCIJU AVC VIDEOZAPISA.
NE IZDAJE SE NITI SE PODRAZUMIJEVA LICENCIJA ZA BILO KOJE
DRUGE SVRHE. DODATNE INFORMACIJE MOGU SE DOBITI OD
TVRTKE MPEG LA, LLC. POGLEDAJTE HTTP://WWW.MPEGLA.COM
● Američki i drugi strani patenti koriste se prema licenciji tvrtke Dolby
Laboratories.
● Svi ostali zaštitni znakovi i registrirani zaštitni znakovi su znakovi i registrirani
zaštitni znakovi svojih vlasnika. Oznake  ili ® nisu navedene u ovom
priručniku.
Ovaj proizvod je zaštićen određenim pravima na intelektualno vlasništvo tvrtke
Microsoft Corporation. Uporaba ili distribucija takve tehnologije izvan ovog
proizvoda zabranjena je bez dopuštenja tvrtke Microsoft ili njezinog ovlaštenog
predstavnika.
Dobavljači sadržaja upotrebljavaju tehnologiju zaštite autorskih prava za Windows
Media u ovom uređaju ("WM-DRM") za zaštitu cjelovitosti svojih sadržaja ("Zaštićeni sadržaji") kako ne bi došlo do otuđenja njihovog intelektualnog vlasništva,
uključujući copyright.
Ovaj uređaj upotrebljava WM-DRM softver za reprodukciju zaštićenih sadržaja
("WM-DRM softver"). Ako dođe do narušavanja sigurnosti WM-DRM softvera
na ovom uređaju, vlasnici zaštićenog sadržaja ("Vlasnici zaštićenog sadržaja")
mogu zatražiti od tvrtke Microsoft opoziv prava WM-DRM softvera na dobivanje
nove licence za kopiranje, prikaz i/ili reprodukciju zaštićenog sadržaja. Opoziv
ne mijenja sposobnost WM-DRM softvera za reprodukciju nezaštićenih sadržaja.
Popis opozvanih WM-DRM softvera se učitava na uređaj svaki put kad preuzmete
licencu za zaštićeni sadržaj s Interneta ili računala. Microsoft može, u skladu s
takvom licencom, također preuzeti popise opozvanih sadržaja na vaš uređaj u
ime vlasnika zaštićenog sadržaja.
Program ©2007 Sony Corporation
Dokumentacija ©2007 Sony Corporation
126
Dodatne informacije
Tehnički podaci
Podržani formati datoteka
Audiozapisi
Format datoteke
MP3(MPEG1 Layer3) format datoteke, ASF format datoteke, MP4 format datoteke,
Wave-Riff format datoteke
Ekstenzija datoteke
MP3 (.mp3), WMA (.wma), AAC-LC*1 (.mp4, .m4a, .3gp), Linear PCM (.wam)
Codec
MP3
Brzina bita: 32 – 320 kbps, podržava promjenjivu brzina bita (VBR)
Frekvencija uzorkovanja*2: 32, 44,1, 48 kHz
WMA
Brzina bita: 32 – 192 kbps, podržava promjenjivu brzina bita (VBR)
Frekvencija uzorkovanja*1: 44,1 kHz
AAC-LC*1
Brzina bita: 16 – 320 kbps, podržava promjenjivu brzina bita (VBR)*3
Frekvencija uzorkovanja*2: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz
Linear PCM
Brzina bita: 1,411 kbps
Frekvencija uzorkovanja*2: 44,1 kHz
Videozapisi (samo NWZ-S615F/S616F/S618F)
Format datoteke
Format MP4 datoteke, format zapisa za "Memory Stick"
Ekstenzija datoteke
.mp4, .m4v
Codec
Video
AVC
(H.264/AVC)
Profil: Baseline Profile
Razina: 1.3
Brzina bita: Maks. 768 kbps
MPEG-4
Profil: Simple Profile
Brzina bita: Maks. 2 500 kbps
Brzina izmjene slika: Maks. 30 fps
Razlučivost: Maks. QVGA (320 x 240)
Audio
Veličina datoteke
Maks. 2 GB
Broj datoteka
Maks. 1 000
AAC-LC
Broj kanala: Maks. 2 kanala
Frekvencija uzorkovanja*2: 24, 32, 44,1, 48 kHz
Brzina bita: Maks. 288 kbps po kanalu
Fotografije*4
Format datoteke
Kompatibilno s DCF 2.0/Exif 2.21 formatom datoteke
Ekstenzija datoteke
.jpg
Codec
Profil: Baseline Profile
Broj piksela: Maks. 4 000 T 4 000 piksela (16 000 000 piksela)
Broj datoteka
Maks. 10 000
1
* Ne mogu se reproducirati AAC-LC datoteke sa zaštitom autorskih prava.
*2 Frekvencija uzorkovanja možda neće odgovarati svim enkoderima.
*3 Ovisno o frekvenciji uzorkovanja, uključene su nestandardne brzine bita ili brzine bita
za koje nije zajamčena reprodukcija.
*4 Uređaj ne može reproducirati neke fotografije, ovisno o njihovom formatu.
Nastavlja se j
127
Dodatne informacije
Maksimalni broj audiozapisa koje je moguće snimiti i vrijeme (približno)
Približna vremena temelje se na prenesenim 4-minutnim audiozapisima (bez videozapisa
(samo NWZ-S615F/S616F/S618F) i fotografija) MP3 formata. Formati drugih datoteka
koje uređaj može reproducirati mogu se razlikovati od MP3 formata.
NWZ-S515/S615F
NWZ-S516/S616F
Brzina bita
Audiozapisi
Vrijeme
Audiozapisi
Vrijeme
48 kbps
1 150
76 h 40 min
2 450
163 h 20 min
64 kbps
885
59 h 00 min
1 850
123 h 20 min
128 kbps
440
29 h 20 min
925
61 h 40 min
256 kbps
220
14 h 40 min
460
30 h 40 min
320 kbps
175
11 h 40 min
370
24 h 40 min
Brzina bita
Audiozapisi
Vrijeme
48 kbps
5 050
336 h 40 min
64 kbps
3 750
250 h 00 min
128 kbps
1 850
123 h 20 min
256 kbps
945
63 h 00 min
320 kbps
840
56 h 00 min
NWZ-S618F
Maksimalno vrijeme snimanja videozapisa (približno) (samo NWZ-S615F/S616F/S618F)
Maksimalni broj videozapisa koje je moguće snimiti i vrijeme procijenjeni su samo za
slučaj prijenosa videozapisa. Taj broj može biti drukčiji, ovisno o uvjetima uporabe uređaja.
NWZ-S615F
NWZ-S616F
NWZ-S618F
Brzina bita
Vrijeme
Vrijeme
Vrijeme
Video format: 384 kbps
Audio format: 128 kbps
7 h 10 min
15 h 00 min
30 h 40 min
Video format: 768 kbps
Audio format: 128 kbps
4 h 00 min
8 h 30 min
17 h 30 min
Maksimalni broj fotografija koje je moguće snimiti za prijenos na uređaj (približno)
Maks. 10 000
Broj fotografija koje je moguće snimiti može biti manji ako su pripadajuće datoteke veće.
Nastavlja se j
128
Dodatne informacije
Kapacitet (iskoristivi)*1
NWZ-S515/615F: 2 GB (Približno 1,71 GB = 1 840 775 168 bajtova)
NWZ-S516/S616F: 4 GB (Približno 3,57 GB = 3 840 638 976 bajtova)
NWZ-S618F: 8 GB (Približno 7,30 GB = 7 840 956 416 bajtova)
*1 Raspoloživi prostor može se razlikovati.
Dio memorije upotrebljava se za potrebe obrade podataka.
Izlaz (slušalice)
Frekvencijski odziv
20 – 20 000 Hz (pri reprodukciji zapisa, mjerenje jednog signala)
FM tuner (samo NWZ-S615F/S616F/S618F)
• FM raspon ugađanja
87,5 do 108,0 MHz
Međufrekvencija (FM) (samo NWZ-S615F/S616F/S618F)
375 kHz
Antena (samo NWZ-S615F/S616F/S618F)
Kabel slušalica
Priključnice
Slušalice: Stereo mini priključnica
WM-PORT (višestruki priključni priključak): 22-pinski
Hi-Speed USB (kompatibilno s USB 2.0)
Radna temperatura
5 do 35°C
Izvori napajanja
● Ugrađena punjiva litij-ionska baterija
● USB napajanje (iz računala preko USB priključnice uređaja)
Vrijeme punjenja
Punjenje preko USB priključnice
Približno 3 sata (punjenje dokraja), Približno 1,5 sati (približno 80%)
Nastavlja se j
129
Dodatne informacije
Trajanje baterije (pri kontinuiranoj reprodukciji)
Navedena vremena su približne vrijednosti kad su opcije "New Song Pop Up" (1 str. 31),
"Clear Stereo" (1 str. 43), "DSEE (Sound Enhance)" (1 str. 44), "Dynamic Normalizer"
(1 str. 46), "Equalizer" (1 str. 38) i "VPT (Surround)" (1 str. 41) isključene, a
"Screensaver" (1 str. 78) podešen na "Blank".
Također, za videozapise (samo NWZ-S615F/S616F/S618F) ovo vrijeme približno vrijedi
kad je svjetlina zaslona (1 str. 80) podešena na "3".
Navedeno vrijeme se može razlikovati ovisno o okolnoj temperaturi i statutu uređaja.
NWZ-S515/S516
NWZ-S615F/S616F/S618F
Reprodukcija MP3 128 kbps
Približno 33 sata
Približno 33 sata
Reprodukcija WMA 128 kbps
Približno 33 sata
Približno 33 sata
Reprodukcija AAC-LC 128 kbps
Približno 32 sata
Približno 32 sata
Reprodukcija Linear PCM 1,411 kbps
Približno 35 sati
Približno 35 sati
Audiozapisi
Videozapisi
(samo NWZ-S615F/S616F/S618F)
Reprodukcija MPEG-4 384 kbps
–
Približno 9,5 sati
Reprodukcija MPEG-4 768 kbps
–
Približno 8,5 sati
Reprodukcija AVC 384 kbps
–
Približno 7,5 sati
Reprodukcija AVC 768 kbps
–
Približno 7,5 sati
Prijem FM programa
(samo NWZ-S615F/S616F/S618F)
–
Približno 24 sata
Zaslon
1,82", TFT zaslon u boji s bijelim LED osvjetljenjem, QVGA (240 T 320 točaka), 262 144
boja
Dimenzije (š/v/d, bez dijelova koji strše)
42 T 79,5 T 11,5 mm
Dimenzije (š/v/d)
42 T 79,5 T 11,5 mm
Masa
Približno 50 g
Nastavlja se j
130
Dodatne informacije
Sistemski zahtjevi
● Računalo:
IBM PC/AT ili kompatibilno s instaliranim sljedećim Windows operacijskim
sustavom*:
Windows XP Home Edition (Service Pack 2 ili noviji) / Windows XP Professional
(Service Pack 2 ili noviji) / Windows XP Media Center Edition (Service Pack 2 ili
noviji) / Windows XP Media Center Edition 2004 (Service Pack 2 ili noviji) / Windows
XP Media Center Edition 2005 (Service Pack 2 ili noviji) / Windows Vista Home Basic /
Windows Vista Home Premium / Windows Vista Bussines / Windows Vista Ultimate
Nisu podržane 64-bitne verzije OS-a.
Drugi operativni sustavi nisu podržani.
* Osim OS verzija koje ne podržava Microsoft.
● Procesor: Pentium III 1 GHz ili brži
● RAM: 128 MB ili više (za Windows Vista, 512 MB ili više)
● Tvrdi disk: 380 MB ili više raspoloživog prostora
● Zaslon:
─ Razlučivost zaslona: 800 T 600 piksela (ili više) (preporuka 1 024 T 768 ili više)
─ Boje: 8 bita ili više (preporučeno 16 bita)
● CD-ROM pogon (podržava Digital Music CD reprodukciju pomoću WDM)
Potreban je CD-R/RW pogon za kreiranje originalnih CD diskova.
● Zvučna kartica
● USB priključnica (preporuča se Hi-Speed USB)
● Treba biti instaliran Internet Explorer 6.0 ili noviji, Windows Media Player 10 ili 11
(preporučuje se Windows Media Player 11. Na nekim računalima s instaliranim
Windows Media Player 10 mogu se pojaviti ograničenja datoteka (AAC, video*
datoteke i sl.) koje se ne mogu prenositi pomoću funkcije povlačenja i puštanja.)
* Samo NWZ-S615F/S616F/S618F
● Adobe Flash Player 8 ili noviji treba biti instaliran.
● Za uporabu Electronic Music Distribution (EMD) i otvaranje stranica na Internetu,
potreban je širokopojasni priključak na Internet.
Ne možemo jamčiti funkcioniranje sa svim računalima čak i ako zadovoljavaju navedene
sistemske zahtjeve.
Nisu podržani sljedeći uvjeti:
─ Računala ili operacijski sustavi vlastite izrade
─ Sustav koji je nadogradnja originalnog sustava kojeg instalira proizvođač
─ Multi-boot sustavi
─ Multi-monitor sustavi
─ Macintosh računala
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez najave.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.
Download PDF

advertising